Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2015 og våren 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2015 og våren 2016"

Transkript

1 Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2015 og våren 2016 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: Årsplanen viser obligatoriske kurssamlinger for lærlinger, arrangement for fagansvarlig og andre ansatte. Planen er laget slik at bedrift og lærling kan legge inn egne aktiviteter knyttet til individuell plan, underveisvurdering mm. Bilder fra mesterskap, samlinger osv. ligger under Galleri på våre hjemmesider Under hva skjer finner du ny informasjon, til en hver tid oppdaterte årsplaner og halvårsplaner (se underpunkt som heter aktivitetsplaner). BLOKs offisielle facebookside er knyttet til våre hjemmesider (se symbol nederst til høyre på hjemmesiden). Direkte link til BLOKs facebook side: Gå inn på siden og trykk "like", så får du oppdatert informasjon når det skjer noe. Vi kan opplæring! Side

2 Forklaring til fargekode og gruppeinndeling Trinn 2 = lilla i planen Trinn 2 Kurssamlinger for trinn 2 lærlinger som er i sitt andre læreår i bedrift Trinn 2X følger trinn 2 men har eget opplegg tilpasset egne behov Trinn 1 = grønn i planen Trinn 1 Kurssamlinger for trinn 1 lærlinger som er i sitt første læreår i bedrift L1 Kurssamlinger lærlinger som ikke har Vg2 eksamen - følger samlingene til gruppe 1B og en sammen med VOL, Vg3 teori eksamen juni 2016 Voksenopplæring (VOL) = rosa i planen Deltid Voksenopplæring 1års komprimert deltid med oppstart i august, jobber mot teorieksamen til fagprøven - Vg3 teori eksamen juni 2016 Heltid Voksenopplæring 1/2 års komprimert heltid med oppstart i januar, jobber mot teorieksamen til fagprøven - Vg3 teori eksamen juni 2016 NB! NB! Andre aktiviteter Fagprøver, inspirasjonstreff og andre aktiviteter for lærlinger, instruktører og andre ansatte Treff for fagansvarlige Individuell plan Her synliggjør vi tema og oppgaver lærlingene skal jobbe med fra en samling til den neste, knytte til produksjon og aktivitet på BLOK og i berdrift Alle tema knyttes til kompetansemålene i læreplanene for Vg3 i bedrift Hovedområde Vg3: Produksjon og design med blomster (alle) Vi kan opplæring! Side

3 NB! INDIVIDUELL PLAN FOR HØSTEN 2015 Instruktør og lærling utarbeider en individuell plan tilpasset oppdrag i bedrift og BLOK årsplan Det gjennomøres førstegangsamtaler med alle nye lærlinger august - september (mellom faglig leder fra BLOK, instruktør og lærling) Sett inn datoen for førstegangssamtale i planen så fort denne er avklart med faglig leder/ veileder fra BLOK Legg også inn datoer for underveissamtaler mellom instruktør og lærling (dette er i tillegg til halvårsvurderingen). BLOK skriver lærekontrakt med lærlingen, bedrift skriver opplæringsavtale med BLOK. Husk å skrive arbeidsavtale med nye lærlinger, den skal ligge vedlagt lærekontrakten når den sendes inn til godkjenning hos fylket. Husk å sende SMS til veileder, når du har lagt inn en logg du ønsker tilbakemelding på. Halvårsvurdering for andre års lærlingene foregår i september/oktober - innlevering av mappe senest 1. september Det blir ikke gitt tilbakemeldinger på oppgaver eller logger som leveres inn siste uka før mappeinnlevering, disse blir vurdert som del av halvårsvurderingen. Dette halvåret skal jeg ha fokus på: Sjekkliste med dato - dette har jeg gjort: Vi kan opplæring! Side

4 Aktivitetsplan høsten VEA samling for trinn 2 på tvers av fylker Fyll inn: Sted: VEA Individuell plan til neste samling trinn 2/2X: Tema: Gruppeprosess og romdekorering Frammøte fra søndag kl (innkvartering på rom) Husk mappeinnlevering 1. september med logger fra 1. februar - 1. september Oppstart søndag kl til torsdag kl ca Lag en logg fra Vea samlingen, som sendes veileder senest: 23. august Denne loggen skal inngå i mappen som leveres 1. september Oppstart Voksenopplæring deltid Sted: BLOK Skøyen Tema: Bli kjent, enkle buketter og dekorasjoner * Felles lunsj onsdag Voksenopplæring deltid Kalkulasjon, Sted: BLOK Skøyen dekorativ og klassisk stil Tema: Hva er en stilform? * Felles lunsj onsdag Voksenopplæring deltid NB! Sted: BLOK Skøyen X Innlevering av elektronisk mappe 1. september - trinn 2 /2X NB! Tema: Salg og service med plantelære, kalkulasjon mm. X Håndverkets dag i Spikersuppa kl Vi kan opplæring! Side

5 Voksenopplæring deltid Prøvefagprøve Sted: BLOK Skøyen for de som er ferdige NB! Tema: Krans, repetisjon høst 15/vinter 16 X Treff for fagansvarlige * Felles lunsj onsdag Individuell plan til neste samling trinn /L1: Tema i bedrift: Bli kjent med daglige rutiner, kundeservice, buketter og dekorasjoner til salgs med kalkyle, lære stell og navn på blomster og planter til salgs i butikken Oppgave 1: Stilformer og inspirasjon VOL deltid Introduksjonsuke trinn 1 og L1 (alle) Innledes og løses på samlingen praksis Sted: BLOK Skøyen Leveres elektronisk i løpet av samlingen - senest 17. september i bedrift Tema: Introuke - stilformer og inspirasjon, Oppgave 2: Bestilling/ arbeid til salgs med kalkyle og vitenskapelige navn plantelære og dokumentasjon Innledes på samlingen og løses i bedrift Leveres elektronisk senest 4. oktober VOL deltid Trinn 2A praksis Sted: BLOK Skøyen i bedrift Tema: Store anledninger - stilformer, plan, materialforståelse, utrykk og bevegelse Individuell plan til neste samling trinn 2/2X: Levere minimum en logg fra samlingen og en logg av et faglig produkt laget i bedrift Planleggingsoppgave til YoU messa leveres / sendes til veileder senest 18. oktober VOL deltid Trinn 2B og 2X HØSTFERIE Sted: BLOK Skøyen Tema: Store anledninger - stilformer, plan, materialforståelse, utrykk og bevegelse Vi kan opplæring! Side

6 Voksenopplæring deltid Trinn 1A Individuell plan trinn 1/L1 til neste samling: Sted: BLOK Skøyen Sted: BLOK Tema i bedrift: Jobbe med ulike teknikker og stilformer til salgs / bestillinger tilpasset årstiden Tema: Formal analyse og stil Tema: Stilformer- trender og Ha ansvar for å stille ut blomster i enkle salgsutstillinger med faglige produkter. HMS/ reklamasjonsrutiner NB! uttrykk, komposisjon mm Oppgave 3: Stilformer, teknikk, trender og uttrykk * Felles lunsj torsdag Innledes og løses på samlingen Leveres elektronisk siste dag på samlingen Oppgave 4: HMS og reklamasjonsrutiner i bedrift, teknikk, stille ut blomster og VOL deltid Trinn 1B og L1 produkter tilpasset årstiden. Løses i bedrift og på inspirasjonstreff Sted: BLOK Sted: BLOK Leveres elektronisk 1A: før 1. november, 1B: før 8. november Tema: Bårebukett + dek Tema: Stilformer - trender, Plan tilpasset arbeid i bedrift for denne perioden: NB! uttrykk, komposisjon mm * Felles lunsj torsdag VOL deltid NB! Tentamen Inspirasjonskveld åpent for alle kl Lier og Kalnes NB! Tema: Planlegge rådhusdek. Inspirasjonskveld åpent for alle kl Skøyen og Gjennestad NB! VOL deltid praksis i bedrift Interfloras NM i Bergen 30.okt. - 1.nov Vi kan opplæring! Side

7 VOL deltid praksis Trinn 1A NB! i bedrift Sted: BLOK Tema: Advent og jul - historikk og tradisjoner Individuell plan til neste samling trinn 2/2X: * Felles lunsj torsdag Legge inn logger fra YoU messa innen 29. november VOL deltid Trinn 2 (alle fylker) Tema: Brud og smykker NB! Lærlingene møter kl 9.00 denne dagen i Oslo Spektrum NB! praksis YoU messa i Oslo Spektrum X Catwalk åpent for alle fra kl mye spennende å se!!! i bedrift Brudearbeid og Catwalk alle dager VOL deltid Prosjekt til fordypning Individuell plan trinn 1/L1 til neste samling: Sted: BLOK i samarbeid med Tema i bedrift: Arbeider til advent og jul, hurtighet/effektivitet, lære navn på julesnitt og Tema: Rom/ Rådhuset 18/11 Romerike-skolene planter, pakking, kalkulasjon, være med å lage jule/adventsutstilling Oppgave 5: Advent og jul - forberede til storproduksjon mandag til fredag Innledes og løses på samlingen Leveres elektronisk siste dag på samlingen VOL deltid Sted: BLOK Trinn 1B/L Tema: ArrangementsteknikkerSted: BLOK NB! Tema: Advent og jul * Felles lunsj torsdag Vi kan opplæring! Side

8 VOL deltid Sted: BLOK Utdanningstorget på Tema: Advent Lillestrøm (kveldstid)?? VOL deltid Sted: BLOK Prøve på dag Tema: Jul * Felles lunsj onsdag VOL deltid Fri til å kunne jobbe i blomsterbutikk til jul * Felles lunsj onsdag Minner om at BLOK er stengt mellom jul og nyttår Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår!! Julaften Vi kan opplæring! Side

9 INDIVIDUELL PLAN FOR VÅREN 2016 Instruktør og lærling utarbeider en individuell plan tilpasset oppdrag i bedrift fra samling til samling (jfr årsplanen) NB! Legg inn datoer for underveissamtaler mellom instruktør og lærling (i tillegg til halvårsvurderingen). Halvårsvurdering for alle lærlingene foregår i februar og mars - husk innlevering av mappe senest 1. februar Send en SMS til veielder når du har lagt inn en logg du ønsker tilbakemelding på. Logger lagt inn siste uke før mappeinnlevering blir ikke vurdert i forkant av halvårsvurderingen, men inngår i mappevurderingen Dette halvåret skal jeg ha fokus på: Sjekkliste med dato - dette har jeg gjort: Vi kan opplæring! Side

10 VÅREN Individuell plan til neste samling trinn 2: Legge inn logger til mappeinnlevering 1. februar Løse sorgoppgave som leveres/sendes til BLOK senest 26. januar Nyttårsaften Nyttårsdag VOL deltid Repetisjon Trinn 2 A Skissetegning/oppgaveløsning Tema: Planlegging sorg Oppmelding til eksamen Trinn 2 B / 2X Tema: Planlegging sorg Individuell plan trinn 1 til neste samling: Tema i bedrift: Sorgarbeid, lage produkter og salgsutstilling til Valentine og morsdag Lære om skadegjørere og sykdommer på planter. Dekorere gaver og lage smykker VOL deltid VOL heltid Trinn 1 B og 2X Oppgave 7: Sorgarbeid Praksis Sted: BLOK Sted: BLOK Innledes og løses på samlingen i bedrift Tema: Oppstart Tema: Sorg - etikk og Leveres elektronisk i løpet av samlingen Dekorativ og fargelære Oppgave 8: Refleksjonsnotat med utvalgte oppgaver til mappeinnlevering klassisk stil Innledes på samlingen og løses i bedrift /hjemme Leveres elektroniks senest 1. februar Kopi av hele mappa leveres /sendes til instruktør i bedrift og veileder VOL deltid VOL heltid Trinn 1 A Praksis Sted: BLOK Sted: BLOK NB! i bedrift Tema: Analyse, Tema: Sorg - etikk og X Treff for fagansvarlige Formale uttrykkfargelære kalkulasjon Vi kan opplæring! Side

11 VOL deltid VOL heltid Sted: BLOK Sted: BLOK Transparent og postmod. Stil Tema: Transparent og postmoderne uttrykk Plantelære NB! VOL deltid VOL heltid X Innlevering av elektronisk mappe (gjelder alle) Sted: BLOK Sted: BLOK Tema: Brudearbeid Tema: Brudearbeid Individuell plan til neste samling trinn 2/2X: Levere logg fra sorgsamlingen og fra arbeider laget i bedrift innen 13. mars. Gjøre forberedelser til mappevurdering og halvårssamtale i bedrift VOL deltid VOL heltid Sted: BLOK Sted: BLOK Smykker og gaver Tema: Smykker og * Felles lunsj onsdag dekorering av gaver NB! Valentinsdag og morsdag VOL deltid VOL heltid Trinn 2B og 2X Praksis i Sted: BLOK bedrift Praksis i bedrift Tema: Sorgarbeid og etikk Vi kan opplæring! Side

12 VOL deltid VOL heltid Trinn 2A Individuell plan trinn 1/L1 til neste samling: Vinterferie Vinterferie Sted: BLOK Tema i bedrift: Jobbe med vår-/påskebinderi og arbeider inspirert av naturen (ulike stiler), Tema: Sorgarbeid og etikk sammenplantninger med løkblomster, lære navn på vårplanter, løker og snitt Oppgave 9: Skadegjørere, salgslære og vareeksponering Innledes og løses på samlingen Leveres elektronisk siste dag på samlingen Oppgave 10: Skadegjørere og plantelære VOL deltid VOL heltid Trinn 1A VÅR Innledes på samlingen og løses i bedrift /hjemme praksis i praksis i Sted: BLOK Skadegjørere, Leveres elektronisk senest 10. april bedrift bedrift smykker/gaver, salgslære, produkt - og vareeksponering VOL deltid VOL heltid Trinn 1B og L1 VÅR praksis i praksis i Sted: BLOK Skadegjørere, NB! bedrift bedrift smykker/gaver, salgslære, X Inspirsjonstreff på BLOK - Husk påmelding produkt - og vareeksponering VOL deltid Sted: BLOK VOL heltid Vegetativ stil og Sted: BLOK påske Vegetativ stil og påske * Felles lunsj onsdag Vi kan opplæring! Side

13 Påskeferie - BLOK er stengt Skjærtorsdag Langfredag påskedag påskedag VOL deltid Sted: BLOK VOL heltid Sted: BLOK Sorgarbeid Bårebukett, Individuell plan til neste samling trinn 2/2X: Båredekorasjon Levere logger fra arbeid utført i bedrift og krans Planlegge prøvefagprøve og siste innspurt - hva gjenstår nå? VOL deltid Sted: BLOK VOL heltid Tema: Kistedekorasjon, salg Sted: BLOK og repetisjon Tema: Kistedekorasjon, sorgarbeid forts., salg og repetisjon VOL deltid VOL heltid Prøvefagprøve praksis i praksis i trinn 2 - fagprøve vår bedrift bedrift BLOK Vi kan opplæring! Side

14 VOL deltid VOL heltid Trinn 1B og L1 Individuell plan trinn 1/L1 til neste samling: praksis i praksis i Sted: BLOK Tema i bedrift: Brud- og smykker, salg og vareeksponering til 17. mai bedrift bedrift Tema: Brud og smykker salg og eksponering Oppgave 11: Brudearbeid Innledes og løses på samlingen Leveres elektronisk i løpet av samlingen Oppgave 12: Salg og vareeksponering til 17. mai VOL deltid VOL heltid Trinn 1A Innledes på samlingen og løses i bedrift /hjemme bedrift praksis i Sted: BLOK Leveres elektronisk senest 5. juni bedrift Tema: Brud og smykker salg og eksponering Offentlig høytidsdag 1. mai VOL deltid VOL heltid Prøvefagprøve praksis i praksis i trinn 2 - fagprøve høst bedrift bedrift BLOK Kristi Himmelfart VOL deltid VOL heltid Tema: Vindusdekorering Sted: BLOK og BLOK eksamen Tema: Vindusdekorering og BLOK eksamen pinsedag Vi kan opplæring! Side

15 pinsedag Individuell plan trinn 1/L1 til neste samling: Grunnlovsdagen 1814 Tema i bedrift: Plantelære, sammenplantninger, St. Hans, brudearbeid og salgsarbeid VOL deltid: Repetisjon VOL heltid tilpasset årstiden Sted: BLOK Oppgave 13: Sammenplantning og plantelære Tema: Arbeider i rom Innledes og løses på samlingen og hjemme Rådhusdekorering - venter på endelig dato? Leveres elektonisk senest 30. juni VOL deltid VOL heltid Repetisjon til Vg3 eksamen Sted: BLOK NB! Tema: Repetisjon til X Avslutning for alle voksenopplæringselever etter samling onsdag Vg3 eksamen Trinn 2: med fagprøve juni/aug Sted: BLOK NB! Tema: Forberedelse til fagprøven X Avslutning for alle trinn 2 lærlinger som er ferdig vår/tidlig høst 2016 etter samling onsdag NB! VG3 eksamen, dato enda ikke endelig avklart??? X Individuell plan for trinn 2/2X: Forberede arbeider til siste innspurt, og trene til fagprøven Hva gjenstår nå? Trinn 2/2X : de som fortsetter Sted: BLOK Repetisjon + Trinn 1 og L1 NB! Tema: Produksjon med tidspress Tema: Helhet og forståelse X Sommeravslutning for alle trinn 1/L1 lærlinger etter samling onsdag, info om Vea samlingen i blomsterdekoratørfaget Vi gjør forbehold om små justeringer på planen. Beskjed blir gitt i god tid før eventuelle endringer blir iverksatt. Vi kan opplæring! Side

16 GOD SOMMER Velkommen til VEA samling august Åpen kveld med presentasjoner av romdekorering onsdag kl ca Vi kan opplæring! Side

Årsplan for BLOK Bergen høsten 2015 og våren 2016

Årsplan for BLOK Bergen høsten 2015 og våren 2016 Årsplan for BLOK Bergen høsten 2015 og våren 2016 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: Årsplanen viser obligatoriske kurssamlinger for lærlinger, arrangement for fagansvarlig og andre ansatte. Planen

Detaljer

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2014 og våren 2015

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2014 og våren 2015 Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2014 og våren 2015 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: Årsplanen viser obligatoriske kurssamlinger for lærlinger, arrangement for fagansvarlig og andre ansatte. Planen

Detaljer

BERGEN H A L V Å R S P L A N

BERGEN H A L V Å R S P L A N H A L V Å R S P L A N H Ø S T E N 2 0 1 5 BERGEN A R B E I D E R I R O M S O M M E R S A M L I N G P Å V E A 33 9.-13. august Alle trinn 2 lærlinger på tvers av fylker (2A, 2B, 2X og Trinn 2 BERGEN) VEA

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 1

Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 B L O K - B L O M S T E R D E K O R A T Ø R F A G E T S O P P L Æ R I N G S K O N T O R Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 I N N H O L D S T Y R E T 2 P E R S O N A L E T 3 Ø K O N O M I 4 K O N T R A K T E R

Detaljer

Årsplan for Sandskogan barnehage

Årsplan for Sandskogan barnehage 2013 Årsplan for Sandskogan barnehage Årsplan 2013 er godkjent i samarbeidsutvalget 09.01.13. Barnehagen eies av Stjørdal kommune. Sandskogan barnehage Gymnasgata 9/11 7500 Stjørdal Tlf: 74 82 11 70 /

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE

ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE 2011 ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE Du har noe ingen andre har Ingen er som deg Du kan mye har litt av hvert å lære meg Glad for at jeg møtte deg. Åpen, nyskapende og samhandlende 2 INNHOLD Side 2: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Årsplan for Skauen kristelige barnehage 2014/2015

Årsplan for Skauen kristelige barnehage 2014/2015 Årsplan for Skauen kristelige barnehage 2014/2015 Jon Alvssonsgate 12b, 3746 Skien Tlf. 35505415 E-post: skauen.barnehage@delk.no www.skauen.skole.no Innledning Denne kalenderen vil gi dere en oversikt

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer Som de kan ta med

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

August 2015 3 4 5 6 7 8 9

August 2015 3 4 5 6 7 8 9 August 2015 MAND AG TIRSD AG ONSD AG TORSD A G FREDAG LØRDAG SØ ND A G 3 4 5 6 7 8 9 August er preget av oppstart, tilvenning og sosial kompetanse. 10 11 Planleggingsdag barnehagen er stengt. (1/5) 12

Detaljer

VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2015 & 2016 I KULTURBARNEHAGEN

VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2015 & 2016 I KULTURBARNEHAGEN VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 2015 & 2016 I KULTURBARNEHAGEN Vi er nå klar og gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår. Selv om vi har mange planer som vi må forholde oss til vil

Detaljer

Årskalender 2015/2016 for Aubeberget Barnehage

Årskalender 2015/2016 for Aubeberget Barnehage Årskalender 2015/2016 for Aubeberget Barnehage Bygg Skredbakka, Skredbakka 55, 4046 Hafrsfjord Bygg Malthaug, Malthaugsvingen 11, 4046 Hafrsfjord Tlf: 51913400 Hvem er vi? Aubeberget barnehage eies og

Detaljer

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads Velkommen til et nytt barnehageår her ved Nygårdshaugen barnehage. Her en kalender for barnehageåret 2012-2013. Den beskriver mål og innhold for året, samt en del annen relevant informasjon. Det er vår

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

Årsplan for Østersund barnehage 2014/2015

Årsplan for Østersund barnehage 2014/2015 Årsplan for Østersund barnehage 2014/2015 Østersund barnehage Kirkeveien 99, 1900 Fetsund Tlf. 63 88 63 00. E-post: ann.lunde@fet.kommune.no Innledning: Årsplan er et arbeidsverktøy for personalet, som

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

ÅRSPLAN GUNHILDS MINNE AS 2011/2012

ÅRSPLAN GUNHILDS MINNE AS 2011/2012 ÅRSPLAN GUNHILDS MINNE AS 2011/2012 1 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN GUNHILDS MINNE AS Barnehagen Gunhilds Minne AS er en privateid barnehage med oppstart 1971. Barnehagen ble i 1997 et aksjeselskap med de

Detaljer

Årsplan. Brekke barnehage. Brekke barnehage

Årsplan. Brekke barnehage. Brekke barnehage Årsplan 2015 2016 Godkjent i SU 11.06.2015 Innholdsfortegnelse: Velkommen...3 Vi som jobber her.4 Vår pedagogiske plattform 5 Miljøvern..6 Øya vår..8 Fagområdene..9 Satsingsområder..11 Foreldresamarbeid..13

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill.

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill. Årsplan 2013/2014 for sporty Hunstad 1 og 2 NB: Med forbehold om endringer! Merk at det er ulike dager og klokkeslett. Merk ut dagene din gruppe skal møte. Høsten 2013 ukedag dato Tid/hvem/hvor hva skjer

Detaljer

Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage

Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage Kjære foreldre/foresatte. Hamar, august 2010. Velkommen til Ankerløkken Barnehage 2010 2011. Alle barnehager skal lage sin egen årsplan. Årsplanen bygger på Rammeplan

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

2014-15 TELEFON TIL TYRIHANS BARNEHAGE 69 13 91 10

2014-15 TELEFON TIL TYRIHANS BARNEHAGE 69 13 91 10 ÅRSPLAN FOR TYRIHANS BARNEHAGE 2014-15 TELEFON TIL TYRIHANS BARNEHAGE 69 1 91 Telefon kontor: tast 1 E- post: tyriha@online.no Telefon Småtroll: tast 2 E- post: smaatroll@live.no Telefon Lykketroll: tast

Detaljer

Kalender for Fergefjellet barnehage 2014/2015

Kalender for Fergefjellet barnehage 2014/2015 Kalender for Fergefjellet barnehage 2014/2015 Et godt sted å være et godt sted å lære Fergefjellet barnehage Lømslandsvei 23, 4613 Kristiansand Tlf. 38103380/91577277. Turtelefon : 91587644 E-post: fergefjellet.barnehage@kristiansand.kommune.no

Detaljer

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 2013 / 2014 AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 INNHOLD 1. Personalet s.2 2. Barnegruppen s. 3 3. Smågrupper og planer s.4 4. Dagsrytme

Detaljer