Å R S R A P P O R T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 0 1 1"

Transkript

1 B L O K - B L O M S T E R D E K O R A T Ø R F A G E T S O P P L Æ R I N G S K O N T O R Å R S R A P P O R T I N N H O L D S T Y R E T 2 P E R S O N A L E T 3 Ø K O N O M I 4 K O N T R A K T E R I T A L L 6 M E D E I E R E 7 F A G B R E V I T A L L 7 T R E F F O G A K T I- V I T E T E R 8 I N T E R N A S J O - N A L T M A R K E D S - F Ø R I N G L Æ R L I N G E - R E P R E S E N T A N T E R A K T I V I T E T E R P Å B L O K : A N I T A H O P E N O R G E S M E S T E R Foto: Jorunn Dahlback 2011 har vært et år med stor aktivitet både nasjonalt og internasjonalt. Årets høydepunkter var NM i Drammen, der vår lærer og veileder Anita Hope ble NORGESMESTER på hjemmebane, og World Skills i London, der vår lærling Trine Olafsrud (Camillas Blomsterdesign) fikk fjerde plass og en velfortjent Medal of Excellence (se side 10). Samling for lærlinger, ca. 1 samling pr.mnd. pr. trinn Veiledning i bedrift mellom samlingene Treff for fagansvalige Internasjonalt samarbeid Åpne kvelder og lokale treff I fjor fikk Anita Hope en finaleplass og totalt 6.plass i NM, og i år gikk hun helt til topps. Ekstra gøy at det var på hjemmebane i Drammen. BLOK er stolte av å ha så mange dyktige medarbeidere, som alle på sitt vis bidrar til faglig utvikling. BLOK har i løpet av året fått nye og oppdaterte hjemmesider og ny offisiell facebook side. Gå inn og trykk like på Her legger vi ut viktig informasjon, bilder fra mesterskap og arrangement, og nyheter så følg med!!! Fag og rekrutteringsseminar på Gardermoen var for mange et av høstens store høydepunkt. Det å ha tid til å møtes for å få inspirasjon og diskutere fag, gir energi og håp for en god fagligutvikling. Referat og presentasjoner ligger på våre hjemmesider under nyheter.

2 Å R S R A P P O R T Side 2 S T Y R E T Styreleder Nestleder Styremedlemmer Marit Bjørlo Sissel C. Hansen Tove Bogan, Marit S. Bergem og Jill Gjerdevik Lepsøe Lærlingrepresentant: Khadija Laamimach (til nov) og Maja Karense Henriksen (fra nov). Varamedlemmer Hilde Borgen og Annelise Johnsen Lærlingrepresentant: Nadine Konzuch (til nov), Kristin Sandum og Helene Systad (fra nov). Sekretær Arbeidsgruppen Valgkomiteen Jorunn Dahlback Marit Bjørlo, Randi Sandberg Aanes og Jorunn Dahlback Calle Foss (leder), Rikhard Rune Juuhl og Inge Andrè Vikanes Revisor Horwath Revisjon DA, Steingrim Løstegård S T Y R E T S R O L L E Catwalk i Oslo Spektrum nov. 11 Foto: Espen Grønli Styret avgjør alle saker som innvirker på BLOKs økonomi, personalsaker eller saker arbeidsgruppen, de ansatte eller tre av styrets medlemmer ønsker behandlet eller drøftet i styret. S T Y R E T S A K T I V I T E T F R A F O R R I G E Å R S M Ø T E Årsmøtet ble i 2011 avholdt 16. mars i BLOKs lokaler på Skøyen med påfølgende middag. Det er avholdt 4 styremøter i perioden. De viktigste sakene har vært knyttet til økonomi, World Skills, Euro Skills, rekruttering av lærlinger og voksenopplæringselever. Alle saker tatt opp og vedtatt på styremøter er dokumentert i BLOKs styreprotokoll. Brudearbeid fra Oslo Spektrum nov 11 Foto: Espen Grønli

3 Å R S R A P P O R T Side 3 P E R S O N A L E T Daglig ledelse: Jorunn Dahlback 50% Daglig ledelse og internasjonalt arbeid (50%) Randi Sandberg Aanes 70% Daglig ledelse (50%). Undervisning alle trinn, veileder i Vestfold (20%) Kontoransvarlig: Wenche Andreassen 60% Daglig kontorarbeid Elisabeth Rasmussen 80% Daglig kontorarbeid Veiledere/lærere Eli Kristine Frydenborg 50% Undervisning på alle trinn, med hovedansvar for kursopplegg for 1 års lærlinger, veileder i Østfold, Vestfold og Oslo Anita Hope 80% Undervisning alle trinn, med hovedansvar for kursopplegg for 2 års lærlinger og voksenopplæring heltid (vår 2010), veileder i Buskerud, Asker/Bærum og Oslo Inger-Johanne Arnkværn 10% Veileder på Romerike, Hedmark og Oppland. Trond S. Deetjen 20% Selvstendig næringsdrivende. Underviser alle trinn. Ansvarlig for World Skills og Euro Skills Anne-Stine Frost 70% Undervisning alle trinn, med hovedansvar for Voksenopplæring deltid. Veileder i Oslo Elin Tysdal 40% Leder undervisning og veiledning i Hordaland. Liv Dahl 10 % Noe undervisning og veiledning BLOK Hordaland Henriette Severinsen 30 % - (20%) Leder undervisning og veiledning i Agder (redusert til 20% fra november 2011) Trine Olafsrud 20 % Undervisning og veiledning i Agder (fra november 2011) Stillingsprosenten for fast ansatte utgjør 5,8 hele stillinger. Det har vært avholdt lærermøter ca 1 gang pr. mnd, og medarbeidersamtaler med alle fast ansatte er gjennomført. Med utvidelse til Agder og Hordaland, og ønske om å at vi skal etablere oss i Trøndelag og Rogaland har vi utvidet stillingsprosenten på kontoret fra og med i høst. Randi og Elisabeth tar nå alt regnskapet selv og Wenche har fått ansvar for daglig oppdatering av de nye hjemmesidene og BLOKs nye facebook side (www.facebook.com/bloksiden). Brudearbeid fra Oslo Spektrum nov 2011 Foto: Anne Stine Frost

4 Ø K O N O M I Side har vært nok et begivenhetsrikt år på BLOK, og nok et år med utfordringer for å få ressursene til å strekke til. Økonomiske krisetider har påvirket økonomien både i 2010 og Heldigvis hadde vi før dette noen bra år der vi fikk spart opp en god egenkapitalreserve som vi har kunnet tære på disse to årene. I 2012 bør vi imidlertid strebe mot å ikke bruke opp mer av egenkapitalen, og innstrammingstiltak vil være nødvendig på ulike områder dersom vi ikke klarer å øke inntektene. Både styre og ledelse og ansatte på BLOK har jobbet med å finne alternative inntektskilder, men de fleste prosjekter vi evt. kan søke om midler til medfører også mye arbeid og slik det er pr dato har vi ikke ledig arbeidskapasitet til å gå inn i nye, omfattende prosjekter som ligger litt på siden av opprinnelig aktivitet. Generelt har det vært en liten nedgang i driftsinntekter, fra kr ,- i 2010 til kr ,- i Det har vært et lavere antall deltakere på voksenopplæringskursene fra høsten 2011, samt færre nye lærlinger og lavere inntekt på praksiskandidater. Dette merkes også at andelen Basis 2 lærlinger er høy. Underskudd på kr , i 2010 var beregnet å bli redusert betraktelig i 2011 da det ikke har vært Yrkes-NM. Årsresultatet ble ikke helt som beregnet selv om underskudd er redusert til kr ,- Vi har forsøkt å stramme inn der vi har kunnet i 2011, men på noen områder har det vært nødvendig å satse litt. Det var påkrevet med en fornying av hjemmesider, samt en- Face-book side. Første halvår jobbet vi intenst med de nye sidene som var klare for lansering rett før sommerferien. Vi hentet denne gang inn profesjonell hjelp til programmering og lay-out, noe som medførte en for oss relativt stor engangskostnad. Alt arbeid med å legge inn stoff og bilder gjorde vi selv. Det er nå satt av mer ressurser og tid til daglig oppdatering enn tidligere, noe som gir en liten øking i lønnskostnader, samt at nettbasert løsning gir en liten økning i faste kostnader. Fra 2011 har vi valgt å føre regnskapet selv. Både regnskapsfører og revisor mente dette ville være uproblematisk, og de har begge støttet oss dette første året. Her har vi også valgt en nettbasert løsning slik at vi kan jobbe med regnskapet online. Engangskostnaden var forholdsvis lav, men vi har naturlig nok hatt en innkjøringsfase som har medført noe ekstra kostnader i form av lønn/arbeid og et par dager med kurs. Ordningen medfører liten økning i faste kostander økning i form av leie av datasystem, men reduserer kostnad til regnskapsfører. Enn så lenge har vi valgt å ha regnskapsfører til lønnskjøringen. Fordelen med å føre selv er at vi selv kan hente ut all den info vi trenger til en hver tid. Det mest tidsbesparende er at rutiner mht fakturering og purring er blitt langt enklere. Så langt er vi svært fornøyde med denne ordningen. Våre eldste datamaskiner var innpå 10 år gamle. Noe nytt ble anskaffet i Mer står på tur for utskiftning i Utover dette har det kun vært deltakelse i World Skills som kan kategoriseres som "ekstra" kostnad. Det landsomfattende fagseminaret som ble holdt på Gardermoen høsten 2011 ble i stor grad finansiert av Ressursskolen Sogn og de enkelte fylker (i tillegg til deltakeravgift). Seminaret skulle ikke medføre noen stor ekstra kostnad for BLOK. Vi unngikk derfor en taps-risiko, men heller ingen inntekt. Kurskostnadene ble i 2011 redusert med kr ,- i forhold til 2010, noe som vesentlig skyldes Yrkes-NM. Totalt ser vi at det er en liten økning i personalkostnader på kr Dette er lite tatt i betraktning merarbeid med hjemmesider og regnskap. Det er en økning i leie av kontormaskiner og datasystemer, mens fremmede tjenester er redusert med omtrent tilsvarende. Kontorkostnader har økt litt, vesentlig pga IKT/hjemmesider. Kjøp av inventar og annen oppdatering av utstyr er redusert til et minimum. Det må bemerkes at vi i forbindelse med opprydding i gammelt regnskap har bokført et tap på kundefordringer på ,- Dette er en ekstraordinær post for 2011 da vi normalt kun har ca pr år som tap på kundefordringer. Den totale reduksjonen i driftskostnader er således på kr Brudearbeid fra Oslo Spektrum nov 11 Foto: Espen Grønli

5 Side 5 YoU Messa i Oslo Spektrum 2011 Foto: Espen Grønli

6 Å R S R A P P O R T Side 6 L Æ R E K O N T R A K T E R V E D Å R S S K I F T E T / Fylke/region Totalt L1 Trinn 1 Trinn 2 og 3 VOL heltid vår 2011 VOL deltid høst 2011 Praksis- kandidat Akershus Buskerud Oslo Østfold Hedmark Oppland 3 3 Vestfold Hordaland Agder Andre fylker 1 1 Sum Sum Formalt binderi fra samling på BLOK F O R K L A R I N G T I L G R U P P E I N N D E L I N G Gruppe L1: Gruppe Trinn 1: Gruppe Trinn 2: Gruppe Trinn 3: VOL heltid VOL deltid Ikke reformlærlinger/lærekandidater som mangler tverrfaglig Vg2-eksamen. Lærlinger som tegner lærekontrakt direkte i bedrift uten å gå vanlig skoleløp. Lærlinger/lærekandidater som er i sitt første læreår i bedrift etter avlagt tverrfaglig Vg2- eksamen Lærlinger/lærekandidater som er i sitt andre læreår i bedrift etter avlagt tverrfaglig Vg2- eksamen Ikke reformlærlinger/lærekandidater som er i sitt fjerde læreår Praksiskandidater fram til tverrfaglig Vg2 eksamen blomsterdekoratørfaget: 1/2 års komprimert heltidskurs med oppstart i januar, Vg2 eksamen (juni) 1 års komprimert deltidskurs med oppstart i august, Vg2 eksamen (juni)

7 Å R S R A P P O R T Side 7 M E D E I E R E I B L O K - O P P F Ø L G I N G I B E D R I F T BLOK hadde ved årsskiftet 2011/ medeiere, av disse er 71 aktive og 18 passive. Dette er en liten oppgang fra fjorårets 87 (med 68 aktive og 19 passive). Vi har gjennomført Fag -og rekrutteringsseminar, og inspirasjonstreff med fokus på miljøvennlige teknikker til sørgehøytideligheter. Også i år har vi jobbet mye med konflikthåndtering i forholdet lærling/bedrift. De fleste konflikter løser seg, men i enkelte tilfeller har det vært den beste løsningen at lærlingen har byttet bedrift. Noen lærlinger har måttet slutte av helsemessige årsaker. Totalt har det, av ulike årsaker, vært 5 brudd på lærekontrakter i denne perioden. Det har i år vært flere lærlinger som har hatt behov for ekstra ressurser og oppfølging enn tidligere. Vi ser at det er en fordel å ha tett kommunikasjon mellom bedrift, lærling og BLOK slik at særskilte behov kan oppdages tidlig i læretiden, og at tilrettelegging kan komme i gang så fort som mulig. Dessverre er det blitt innstramminger mht særskilte midler til lærlinger og lærekandidater. I 2010 fikk vi avslag på 2 søknader om midler fordi de statlige midlene allerede var brukt opp tidlig på våren. Ny ordning med søknadsfrist i juni gjør at evt. tilskudd vil komme på etterskudd, og at det ikke kan garanteres midler det første læreåret med mindre lærekontrakten er inngått FØR juni det året lærlingen starter i lære. Inspirasjonstraff med fokus på miljø Foto: Anne Stine Frost Halvårsvurdering og samtale er gjennomført i bedrift med veileder fra BLOK tilstede. Vi har også i år hatt faste datoer for innlevering av mapper for alle lærlinger: 1. februar og 1. september F A G B R E V Fagbrev i løpet av året: Meget godt bestått Bestått Ikke bestått I løpet av 2011 har 34 BLOK-lærlinger har vært oppe til 1. gangs fagprøve (mot 42 i fjor). 6 fikk meget godt bestått (mot 8 i fjor). Akershus Buskerud 1 5 fikk ikke bestått ved 1. gangs prøve (mot 8 i fjor) 2 av disse fikk bestått på 2. gangs prøve noen måneder senere. og de 3 siste har ikke bestemt seg for om de skal opp til ny fagprøve enda. Av de som fikk ikke bestått til 1. gangs fagprøve i 2010 har 4 bestått 2. gangs prøve i 2011 (se lilla tall i tabellen for 2. gangs fagprøver) Oslo Østfold 1 3 Vest-Agder 4 Vestfold 1 Hordaland Hedmark 1 2 Oppland

8 T R E F F O G A K T I V I T E T E R Side 8 Alle lærlinger har hatt tilbud om obligatoriske samlinger på BLOK, 7 til 8 ganger pr år, i tillegg til åpne kvelder. To høydepunkter for trinn 2 lærlingene har også i år vært samlingene på tvers av alle fylker på VEA i august og YoU-messa i Oslo Spektrum i november. Det ble i høst gjennomført lokale treff på BLOK Skøyen, BLOK Hordaland, Gjennestad vgs og Lier vgs. Tema var 100% resirkulerbare produkter til begravelser og sørgehøytideligheter. Et aktuelt og viktig tema som ga spennende resultater og viser at det er mulig å lage vakre arbeider uten oasis, plastunderlag og ståltråd (for å nevne noe). Våren 2011 demonstrerte Rebecca Ukkelberg, Louise Høstmark og Veronica Brattli for et fullsatt lokale, og viste oss spennende faglige produkter til både brud, sorg og påske. 7. mars 2012 feirer BLOK sitt 15 års jubileum med jubileumsfest og demonstrasjon av den kjente russiske dekoratøren Sergey Karpunin i Samfunnssalen i Oslo. Vi håper riktig mange av dere vil feire sammen med oss!! Vi var 80 deltagere på Fag og rekrutteringsseminaret på Gardermoen, og noen av høydepunktene var demonstrasjon med Trine Olafsrud og et inspirerende faglig innlegg av Birgitte Louise Urke. Trine Olafsrud (tidligere lærling hos Camillas Blomsterdesign i Agder) fikk en fin 4.-plass i Word Skills i London og Medal of excellence. En flott prestasjon i hard konkurranse med verdens beste unge yrkesutøvere. Trond Deetjen var med som ekspert. Euro Skills gjennomføres i Belgia oktober Louise Høstmark (Storgaten Blomsterhandel AS i Oslo) og Katrine Rustad (Tornerose Blomsterverksted AS i Lillehammer) representerer Norge som team. Trond vil også denne gang være ansvarlig for veiledning og oppfølging som ekspert i forkant og under konkurransen. Han er også i år valgt som sjefs-ekspert noe som betyr at han ikke er med å vurderer selve konkurransen, men er ansvarlig for gjennomføringen og dommerteamet. BLOK var godt representert i NM i Drammen med ansatte, nåværende og tidligere lærlinger, og ansatte/innehavere fra mange BLOK-bedrifter. Vår lærer og veileder Anita Hope ble Norgesmester og hadde i tillegg beste enkeltarbeid!!! Trines Krans til venstre, håndbundet bukett til høyrei World Skills i London Foto: Jorunn Dahlback

9 Side 9 YoU-messa i Oslo Spektrum 2011 Foto: Anne Stine Frost

10 Å R S R A P P O R T Side 10 I N T E R N A S J O N A L A K T I V I T E T For perioden fikk vi innvilget penger gjennom Leonardo da Vinci til å sende ut 7 lærlinger i 3 uker. Alle reiste ut våren Tre lærlinger til Tyskland (Münster), to til Italia (Sulmona), og to til Finland (rett utenfor Helsinki). Alle var godt fornøyd med oppholdet, men de som reiste til Italia hadde dessverre ikke fullt så godt faglig utbytte som de som dro til Finland og Münster. Trine Olafsrud var en av de som var i Finland, og var strålende fornøyd med tilretteleggingen og alt de fikk være med på. De jobbet i blomsterbutikk, var med noen dager på skolen, på brudebukettkurs, workshop og demonstrerte på en faglig messe. Vi har hatt besøk av en lærer og to elever fra Slovenia i to uke, to elever fra Münster i tre uker, tre lærere fra Østerrike i en uke, og to elever fra Østerrike i tre mnd. Elevene har jobbet i blomsterbutikker og fulgt samlinger på BLOK. For perioden har vi fått innvilget å sende ut lærere og instruktører til noen av våre samarbeidsland i en uke. Tyskland kan være et alternativ våren 2012, da de planlegger å gjennomføre en utdanningsmodul. Et annet alternativ er Slovakia våren BLOK og Vea planlegger å gjennomføre en utdanningsmodul i samarbeid med vår Slovakiske partner. BLOK og Vea er også med i et prosjekt som skal videreutvikle Flornets utdanningsmoduler i samarbeid med Florint (den europeiske bransjeorganisasjonen). Trine Olafsrud i aksjon under Word Skills i London Foto: Jorunn Dahlback World Skills i London har vært godt dekket både i riksdekkende aviser og lokalaviser, samt på diverse nettsteder (www.worldskills.no, osv).. Trond Deetjen veiledet Trine i forkant og under selve konkurransen. M A R K E D S F Ø R I N G BLOK har i år vært representert både på YoU - messa i Oslo Spektrum og Utdanningstorget på Romerike. I Oslo Spektrum var alle trinn 2 lærlingene på tvers av fylker i samlet for å lage brudearbeider som ble vist på Catwalk alle dagene messa varte, samt onsdag kveld da det var åpent for alle. Det ble et forrykende brudeshow med brudearbeider i mange spennende uttrykk og former. Tema var redesign og gjenbruk. Anita Hope representerte BLOK på Utdanningsmessa på Romerike sammen med lærer og elever fra Nes vgs. Det var mange besøkende både fra ungdomsskolen og Vg1. Elevene på voksenopplæringskurset dekorerte Oslo Rådhus til fagprøveutdeling i mai (heltid) og november (deltid). En fin tradisjon som gir god trening i å lage scenedekor. Vi har i løpet av våren 2011 besøkt alle videregående skoler som har blomsterdekoratørfag Vg2 i de fylkene vi rekrutterer fra, og flere klasser har vært på besøk hos oss på BLOK. Fra YoU-messa i Oslo Spektrum Foto: Miriam Mellingen To dager i november hadde vi prøve-på-dager med praktisk undervisning og utprøving. Målgruppa var Vg1-elever og potensielle søkere til VOL-kursene. Noen lærere fra Vg1 Design og håndverk, samt lærerstudenter fra HiOA var også med for å få innsikt i faget. Det var godt besøk begge dager.

11 Å R S R A P P O R T Side 11 YoU messa i Oslo Spektrum 2011 foto: Espen Grønli

12 L Æ R L I N G E R E P R E S E N T A N T E R Lærlingene har hatt inntil 1 time til disposisjon på de fleste samlinger, der de har tatt opp problemstillinger som de har hatt behov for å drøfte uten lærer tilstede. Dette er problemstillinger knyttet til BLOK og samlingene, og ikke til daglig arbeid i bedrift. Disse timene har vært ledet av lærlingrepresentantene, som har gitt referat til Jorunn eller Randi. Vi får mange gode og konstruktive innspill fra lærlingene. Behovene er forskjellige fra år til år, og tilbakemeldingene gir oss muligheten til å gjøre en bedre jobb med hver enkelt gruppe. Lærlingenes representanter til styret ble valgt på møte for lærlingrepresentantene i november. Lærlingrepresentanten i styret har stemmerett på lik linje med andre styremedlemmer, noe vi ser som svært verdifullt. Hoffsveien OSLO Telefon: Telefaks: Hjemmeside: V Å R E N H Ø S T E N Gruppe 1A: Amina-Batul Ahmad (Sjøberg Blomster), vara: Nadine Konzuch (Floriss Aker Brygge) - vara i styret Gruppe 1A: Aina Audensen (Floriss Hønefoss), vara: Lisa Mariell Hægland (Smestad Blomster Gruppe 1B og L1: Mona Brenna (Anne Mina Blomsteratmosfære) vara: Maja Karense Henriksen (Gjennestad Hage- vara: Helene Systad (Interflora Strømmen) - vara i styret Gruppe 1B og L1: One Husebø (Storgaten Blomsterhandel), senter) Gruppe 2A: Nadine Konzuch (Floriss Aker Brygge), vara: Birgitte Gruppe 2A: Khadija Laamimach (Kampens Blomsterverksted) - lærlingenes representant i styret, vara: Helene E. Ness Sørli (Blomsterhjørnet) Gruppe 2B: Maja K. Henriksen (Gjennestad Hagesenter) - representant i styret, vara: Kristin Sandum (Blomsterbua) - vara i Hermansen (Kildebo Blomster) Gruppe 2B: Marie Dæhlie (Kobro Blomster), vara: Elin styret Hammersbøen (Blomsteroasen) BLOK Hordaland: Miriam Mellingen (Blomstergalleriet), vara: BLOK Hordaland: Kristina Åkre (Min Blom), vara: Åse Løvik Kristin Sandal (Toppe Blomster) (Aukra Gartneri) BLOK Agder: Elisabeth Therese Mathisen (Grønhaug Blomster), BLOK Agder: Trine Olafsrud (Camillas Blomsterdesign), vara: Anna-Lena Eggers (Floriss Vennesla) vara: Inger Marie Rasmussen Sted: Oslo Dato: 15. februar 2012 Elisabeth Pålsson mottok fagprøveprisen i Oslo Rådhus nov 2011 Foto: Anne Stine Frost

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012.

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012. En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Februar 2013 FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012 Årsrapport INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer