Å R S R A P P O R T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 0 1 1"

Transkript

1 B L O K - B L O M S T E R D E K O R A T Ø R F A G E T S O P P L Æ R I N G S K O N T O R Å R S R A P P O R T I N N H O L D S T Y R E T 2 P E R S O N A L E T 3 Ø K O N O M I 4 K O N T R A K T E R I T A L L 6 M E D E I E R E 7 F A G B R E V I T A L L 7 T R E F F O G A K T I- V I T E T E R 8 I N T E R N A S J O - N A L T M A R K E D S - F Ø R I N G L Æ R L I N G E - R E P R E S E N T A N T E R A K T I V I T E T E R P Å B L O K : A N I T A H O P E N O R G E S M E S T E R Foto: Jorunn Dahlback 2011 har vært et år med stor aktivitet både nasjonalt og internasjonalt. Årets høydepunkter var NM i Drammen, der vår lærer og veileder Anita Hope ble NORGESMESTER på hjemmebane, og World Skills i London, der vår lærling Trine Olafsrud (Camillas Blomsterdesign) fikk fjerde plass og en velfortjent Medal of Excellence (se side 10). Samling for lærlinger, ca. 1 samling pr.mnd. pr. trinn Veiledning i bedrift mellom samlingene Treff for fagansvalige Internasjonalt samarbeid Åpne kvelder og lokale treff I fjor fikk Anita Hope en finaleplass og totalt 6.plass i NM, og i år gikk hun helt til topps. Ekstra gøy at det var på hjemmebane i Drammen. BLOK er stolte av å ha så mange dyktige medarbeidere, som alle på sitt vis bidrar til faglig utvikling. BLOK har i løpet av året fått nye og oppdaterte hjemmesider og ny offisiell facebook side. Gå inn og trykk like på Her legger vi ut viktig informasjon, bilder fra mesterskap og arrangement, og nyheter så følg med!!! Fag og rekrutteringsseminar på Gardermoen var for mange et av høstens store høydepunkt. Det å ha tid til å møtes for å få inspirasjon og diskutere fag, gir energi og håp for en god fagligutvikling. Referat og presentasjoner ligger på våre hjemmesider under nyheter.

2 Å R S R A P P O R T Side 2 S T Y R E T Styreleder Nestleder Styremedlemmer Marit Bjørlo Sissel C. Hansen Tove Bogan, Marit S. Bergem og Jill Gjerdevik Lepsøe Lærlingrepresentant: Khadija Laamimach (til nov) og Maja Karense Henriksen (fra nov). Varamedlemmer Hilde Borgen og Annelise Johnsen Lærlingrepresentant: Nadine Konzuch (til nov), Kristin Sandum og Helene Systad (fra nov). Sekretær Arbeidsgruppen Valgkomiteen Jorunn Dahlback Marit Bjørlo, Randi Sandberg Aanes og Jorunn Dahlback Calle Foss (leder), Rikhard Rune Juuhl og Inge Andrè Vikanes Revisor Horwath Revisjon DA, Steingrim Løstegård S T Y R E T S R O L L E Catwalk i Oslo Spektrum nov. 11 Foto: Espen Grønli Styret avgjør alle saker som innvirker på BLOKs økonomi, personalsaker eller saker arbeidsgruppen, de ansatte eller tre av styrets medlemmer ønsker behandlet eller drøftet i styret. S T Y R E T S A K T I V I T E T F R A F O R R I G E Å R S M Ø T E Årsmøtet ble i 2011 avholdt 16. mars i BLOKs lokaler på Skøyen med påfølgende middag. Det er avholdt 4 styremøter i perioden. De viktigste sakene har vært knyttet til økonomi, World Skills, Euro Skills, rekruttering av lærlinger og voksenopplæringselever. Alle saker tatt opp og vedtatt på styremøter er dokumentert i BLOKs styreprotokoll. Brudearbeid fra Oslo Spektrum nov 11 Foto: Espen Grønli

3 Å R S R A P P O R T Side 3 P E R S O N A L E T Daglig ledelse: Jorunn Dahlback 50% Daglig ledelse og internasjonalt arbeid (50%) Randi Sandberg Aanes 70% Daglig ledelse (50%). Undervisning alle trinn, veileder i Vestfold (20%) Kontoransvarlig: Wenche Andreassen 60% Daglig kontorarbeid Elisabeth Rasmussen 80% Daglig kontorarbeid Veiledere/lærere Eli Kristine Frydenborg 50% Undervisning på alle trinn, med hovedansvar for kursopplegg for 1 års lærlinger, veileder i Østfold, Vestfold og Oslo Anita Hope 80% Undervisning alle trinn, med hovedansvar for kursopplegg for 2 års lærlinger og voksenopplæring heltid (vår 2010), veileder i Buskerud, Asker/Bærum og Oslo Inger-Johanne Arnkværn 10% Veileder på Romerike, Hedmark og Oppland. Trond S. Deetjen 20% Selvstendig næringsdrivende. Underviser alle trinn. Ansvarlig for World Skills og Euro Skills Anne-Stine Frost 70% Undervisning alle trinn, med hovedansvar for Voksenopplæring deltid. Veileder i Oslo Elin Tysdal 40% Leder undervisning og veiledning i Hordaland. Liv Dahl 10 % Noe undervisning og veiledning BLOK Hordaland Henriette Severinsen 30 % - (20%) Leder undervisning og veiledning i Agder (redusert til 20% fra november 2011) Trine Olafsrud 20 % Undervisning og veiledning i Agder (fra november 2011) Stillingsprosenten for fast ansatte utgjør 5,8 hele stillinger. Det har vært avholdt lærermøter ca 1 gang pr. mnd, og medarbeidersamtaler med alle fast ansatte er gjennomført. Med utvidelse til Agder og Hordaland, og ønske om å at vi skal etablere oss i Trøndelag og Rogaland har vi utvidet stillingsprosenten på kontoret fra og med i høst. Randi og Elisabeth tar nå alt regnskapet selv og Wenche har fått ansvar for daglig oppdatering av de nye hjemmesidene og BLOKs nye facebook side (www.facebook.com/bloksiden). Brudearbeid fra Oslo Spektrum nov 2011 Foto: Anne Stine Frost

4 Ø K O N O M I Side har vært nok et begivenhetsrikt år på BLOK, og nok et år med utfordringer for å få ressursene til å strekke til. Økonomiske krisetider har påvirket økonomien både i 2010 og Heldigvis hadde vi før dette noen bra år der vi fikk spart opp en god egenkapitalreserve som vi har kunnet tære på disse to årene. I 2012 bør vi imidlertid strebe mot å ikke bruke opp mer av egenkapitalen, og innstrammingstiltak vil være nødvendig på ulike områder dersom vi ikke klarer å øke inntektene. Både styre og ledelse og ansatte på BLOK har jobbet med å finne alternative inntektskilder, men de fleste prosjekter vi evt. kan søke om midler til medfører også mye arbeid og slik det er pr dato har vi ikke ledig arbeidskapasitet til å gå inn i nye, omfattende prosjekter som ligger litt på siden av opprinnelig aktivitet. Generelt har det vært en liten nedgang i driftsinntekter, fra kr ,- i 2010 til kr ,- i Det har vært et lavere antall deltakere på voksenopplæringskursene fra høsten 2011, samt færre nye lærlinger og lavere inntekt på praksiskandidater. Dette merkes også at andelen Basis 2 lærlinger er høy. Underskudd på kr , i 2010 var beregnet å bli redusert betraktelig i 2011 da det ikke har vært Yrkes-NM. Årsresultatet ble ikke helt som beregnet selv om underskudd er redusert til kr ,- Vi har forsøkt å stramme inn der vi har kunnet i 2011, men på noen områder har det vært nødvendig å satse litt. Det var påkrevet med en fornying av hjemmesider, samt en- Face-book side. Første halvår jobbet vi intenst med de nye sidene som var klare for lansering rett før sommerferien. Vi hentet denne gang inn profesjonell hjelp til programmering og lay-out, noe som medførte en for oss relativt stor engangskostnad. Alt arbeid med å legge inn stoff og bilder gjorde vi selv. Det er nå satt av mer ressurser og tid til daglig oppdatering enn tidligere, noe som gir en liten øking i lønnskostnader, samt at nettbasert løsning gir en liten økning i faste kostnader. Fra 2011 har vi valgt å føre regnskapet selv. Både regnskapsfører og revisor mente dette ville være uproblematisk, og de har begge støttet oss dette første året. Her har vi også valgt en nettbasert løsning slik at vi kan jobbe med regnskapet online. Engangskostnaden var forholdsvis lav, men vi har naturlig nok hatt en innkjøringsfase som har medført noe ekstra kostnader i form av lønn/arbeid og et par dager med kurs. Ordningen medfører liten økning i faste kostander økning i form av leie av datasystem, men reduserer kostnad til regnskapsfører. Enn så lenge har vi valgt å ha regnskapsfører til lønnskjøringen. Fordelen med å føre selv er at vi selv kan hente ut all den info vi trenger til en hver tid. Det mest tidsbesparende er at rutiner mht fakturering og purring er blitt langt enklere. Så langt er vi svært fornøyde med denne ordningen. Våre eldste datamaskiner var innpå 10 år gamle. Noe nytt ble anskaffet i Mer står på tur for utskiftning i Utover dette har det kun vært deltakelse i World Skills som kan kategoriseres som "ekstra" kostnad. Det landsomfattende fagseminaret som ble holdt på Gardermoen høsten 2011 ble i stor grad finansiert av Ressursskolen Sogn og de enkelte fylker (i tillegg til deltakeravgift). Seminaret skulle ikke medføre noen stor ekstra kostnad for BLOK. Vi unngikk derfor en taps-risiko, men heller ingen inntekt. Kurskostnadene ble i 2011 redusert med kr ,- i forhold til 2010, noe som vesentlig skyldes Yrkes-NM. Totalt ser vi at det er en liten økning i personalkostnader på kr Dette er lite tatt i betraktning merarbeid med hjemmesider og regnskap. Det er en økning i leie av kontormaskiner og datasystemer, mens fremmede tjenester er redusert med omtrent tilsvarende. Kontorkostnader har økt litt, vesentlig pga IKT/hjemmesider. Kjøp av inventar og annen oppdatering av utstyr er redusert til et minimum. Det må bemerkes at vi i forbindelse med opprydding i gammelt regnskap har bokført et tap på kundefordringer på ,- Dette er en ekstraordinær post for 2011 da vi normalt kun har ca pr år som tap på kundefordringer. Den totale reduksjonen i driftskostnader er således på kr Brudearbeid fra Oslo Spektrum nov 11 Foto: Espen Grønli

5 Side 5 YoU Messa i Oslo Spektrum 2011 Foto: Espen Grønli

6 Å R S R A P P O R T Side 6 L Æ R E K O N T R A K T E R V E D Å R S S K I F T E T / Fylke/region Totalt L1 Trinn 1 Trinn 2 og 3 VOL heltid vår 2011 VOL deltid høst 2011 Praksis- kandidat Akershus Buskerud Oslo Østfold Hedmark Oppland 3 3 Vestfold Hordaland Agder Andre fylker 1 1 Sum Sum Formalt binderi fra samling på BLOK F O R K L A R I N G T I L G R U P P E I N N D E L I N G Gruppe L1: Gruppe Trinn 1: Gruppe Trinn 2: Gruppe Trinn 3: VOL heltid VOL deltid Ikke reformlærlinger/lærekandidater som mangler tverrfaglig Vg2-eksamen. Lærlinger som tegner lærekontrakt direkte i bedrift uten å gå vanlig skoleløp. Lærlinger/lærekandidater som er i sitt første læreår i bedrift etter avlagt tverrfaglig Vg2- eksamen Lærlinger/lærekandidater som er i sitt andre læreår i bedrift etter avlagt tverrfaglig Vg2- eksamen Ikke reformlærlinger/lærekandidater som er i sitt fjerde læreår Praksiskandidater fram til tverrfaglig Vg2 eksamen blomsterdekoratørfaget: 1/2 års komprimert heltidskurs med oppstart i januar, Vg2 eksamen (juni) 1 års komprimert deltidskurs med oppstart i august, Vg2 eksamen (juni)

7 Å R S R A P P O R T Side 7 M E D E I E R E I B L O K - O P P F Ø L G I N G I B E D R I F T BLOK hadde ved årsskiftet 2011/ medeiere, av disse er 71 aktive og 18 passive. Dette er en liten oppgang fra fjorårets 87 (med 68 aktive og 19 passive). Vi har gjennomført Fag -og rekrutteringsseminar, og inspirasjonstreff med fokus på miljøvennlige teknikker til sørgehøytideligheter. Også i år har vi jobbet mye med konflikthåndtering i forholdet lærling/bedrift. De fleste konflikter løser seg, men i enkelte tilfeller har det vært den beste løsningen at lærlingen har byttet bedrift. Noen lærlinger har måttet slutte av helsemessige årsaker. Totalt har det, av ulike årsaker, vært 5 brudd på lærekontrakter i denne perioden. Det har i år vært flere lærlinger som har hatt behov for ekstra ressurser og oppfølging enn tidligere. Vi ser at det er en fordel å ha tett kommunikasjon mellom bedrift, lærling og BLOK slik at særskilte behov kan oppdages tidlig i læretiden, og at tilrettelegging kan komme i gang så fort som mulig. Dessverre er det blitt innstramminger mht særskilte midler til lærlinger og lærekandidater. I 2010 fikk vi avslag på 2 søknader om midler fordi de statlige midlene allerede var brukt opp tidlig på våren. Ny ordning med søknadsfrist i juni gjør at evt. tilskudd vil komme på etterskudd, og at det ikke kan garanteres midler det første læreåret med mindre lærekontrakten er inngått FØR juni det året lærlingen starter i lære. Inspirasjonstraff med fokus på miljø Foto: Anne Stine Frost Halvårsvurdering og samtale er gjennomført i bedrift med veileder fra BLOK tilstede. Vi har også i år hatt faste datoer for innlevering av mapper for alle lærlinger: 1. februar og 1. september F A G B R E V Fagbrev i løpet av året: Meget godt bestått Bestått Ikke bestått I løpet av 2011 har 34 BLOK-lærlinger har vært oppe til 1. gangs fagprøve (mot 42 i fjor). 6 fikk meget godt bestått (mot 8 i fjor). Akershus Buskerud 1 5 fikk ikke bestått ved 1. gangs prøve (mot 8 i fjor) 2 av disse fikk bestått på 2. gangs prøve noen måneder senere. og de 3 siste har ikke bestemt seg for om de skal opp til ny fagprøve enda. Av de som fikk ikke bestått til 1. gangs fagprøve i 2010 har 4 bestått 2. gangs prøve i 2011 (se lilla tall i tabellen for 2. gangs fagprøver) Oslo Østfold 1 3 Vest-Agder 4 Vestfold 1 Hordaland Hedmark 1 2 Oppland

8 T R E F F O G A K T I V I T E T E R Side 8 Alle lærlinger har hatt tilbud om obligatoriske samlinger på BLOK, 7 til 8 ganger pr år, i tillegg til åpne kvelder. To høydepunkter for trinn 2 lærlingene har også i år vært samlingene på tvers av alle fylker på VEA i august og YoU-messa i Oslo Spektrum i november. Det ble i høst gjennomført lokale treff på BLOK Skøyen, BLOK Hordaland, Gjennestad vgs og Lier vgs. Tema var 100% resirkulerbare produkter til begravelser og sørgehøytideligheter. Et aktuelt og viktig tema som ga spennende resultater og viser at det er mulig å lage vakre arbeider uten oasis, plastunderlag og ståltråd (for å nevne noe). Våren 2011 demonstrerte Rebecca Ukkelberg, Louise Høstmark og Veronica Brattli for et fullsatt lokale, og viste oss spennende faglige produkter til både brud, sorg og påske. 7. mars 2012 feirer BLOK sitt 15 års jubileum med jubileumsfest og demonstrasjon av den kjente russiske dekoratøren Sergey Karpunin i Samfunnssalen i Oslo. Vi håper riktig mange av dere vil feire sammen med oss!! Vi var 80 deltagere på Fag og rekrutteringsseminaret på Gardermoen, og noen av høydepunktene var demonstrasjon med Trine Olafsrud og et inspirerende faglig innlegg av Birgitte Louise Urke. Trine Olafsrud (tidligere lærling hos Camillas Blomsterdesign i Agder) fikk en fin 4.-plass i Word Skills i London og Medal of excellence. En flott prestasjon i hard konkurranse med verdens beste unge yrkesutøvere. Trond Deetjen var med som ekspert. Euro Skills gjennomføres i Belgia oktober Louise Høstmark (Storgaten Blomsterhandel AS i Oslo) og Katrine Rustad (Tornerose Blomsterverksted AS i Lillehammer) representerer Norge som team. Trond vil også denne gang være ansvarlig for veiledning og oppfølging som ekspert i forkant og under konkurransen. Han er også i år valgt som sjefs-ekspert noe som betyr at han ikke er med å vurderer selve konkurransen, men er ansvarlig for gjennomføringen og dommerteamet. BLOK var godt representert i NM i Drammen med ansatte, nåværende og tidligere lærlinger, og ansatte/innehavere fra mange BLOK-bedrifter. Vår lærer og veileder Anita Hope ble Norgesmester og hadde i tillegg beste enkeltarbeid!!! Trines Krans til venstre, håndbundet bukett til høyrei World Skills i London Foto: Jorunn Dahlback

9 Side 9 YoU-messa i Oslo Spektrum 2011 Foto: Anne Stine Frost

10 Å R S R A P P O R T Side 10 I N T E R N A S J O N A L A K T I V I T E T For perioden fikk vi innvilget penger gjennom Leonardo da Vinci til å sende ut 7 lærlinger i 3 uker. Alle reiste ut våren Tre lærlinger til Tyskland (Münster), to til Italia (Sulmona), og to til Finland (rett utenfor Helsinki). Alle var godt fornøyd med oppholdet, men de som reiste til Italia hadde dessverre ikke fullt så godt faglig utbytte som de som dro til Finland og Münster. Trine Olafsrud var en av de som var i Finland, og var strålende fornøyd med tilretteleggingen og alt de fikk være med på. De jobbet i blomsterbutikk, var med noen dager på skolen, på brudebukettkurs, workshop og demonstrerte på en faglig messe. Vi har hatt besøk av en lærer og to elever fra Slovenia i to uke, to elever fra Münster i tre uker, tre lærere fra Østerrike i en uke, og to elever fra Østerrike i tre mnd. Elevene har jobbet i blomsterbutikker og fulgt samlinger på BLOK. For perioden har vi fått innvilget å sende ut lærere og instruktører til noen av våre samarbeidsland i en uke. Tyskland kan være et alternativ våren 2012, da de planlegger å gjennomføre en utdanningsmodul. Et annet alternativ er Slovakia våren BLOK og Vea planlegger å gjennomføre en utdanningsmodul i samarbeid med vår Slovakiske partner. BLOK og Vea er også med i et prosjekt som skal videreutvikle Flornets utdanningsmoduler i samarbeid med Florint (den europeiske bransjeorganisasjonen). Trine Olafsrud i aksjon under Word Skills i London Foto: Jorunn Dahlback World Skills i London har vært godt dekket både i riksdekkende aviser og lokalaviser, samt på diverse nettsteder (www.worldskills.no, osv).. Trond Deetjen veiledet Trine i forkant og under selve konkurransen. M A R K E D S F Ø R I N G BLOK har i år vært representert både på YoU - messa i Oslo Spektrum og Utdanningstorget på Romerike. I Oslo Spektrum var alle trinn 2 lærlingene på tvers av fylker i samlet for å lage brudearbeider som ble vist på Catwalk alle dagene messa varte, samt onsdag kveld da det var åpent for alle. Det ble et forrykende brudeshow med brudearbeider i mange spennende uttrykk og former. Tema var redesign og gjenbruk. Anita Hope representerte BLOK på Utdanningsmessa på Romerike sammen med lærer og elever fra Nes vgs. Det var mange besøkende både fra ungdomsskolen og Vg1. Elevene på voksenopplæringskurset dekorerte Oslo Rådhus til fagprøveutdeling i mai (heltid) og november (deltid). En fin tradisjon som gir god trening i å lage scenedekor. Vi har i løpet av våren 2011 besøkt alle videregående skoler som har blomsterdekoratørfag Vg2 i de fylkene vi rekrutterer fra, og flere klasser har vært på besøk hos oss på BLOK. Fra YoU-messa i Oslo Spektrum Foto: Miriam Mellingen To dager i november hadde vi prøve-på-dager med praktisk undervisning og utprøving. Målgruppa var Vg1-elever og potensielle søkere til VOL-kursene. Noen lærere fra Vg1 Design og håndverk, samt lærerstudenter fra HiOA var også med for å få innsikt i faget. Det var godt besøk begge dager.

11 Å R S R A P P O R T Side 11 YoU messa i Oslo Spektrum 2011 foto: Espen Grønli

12 L Æ R L I N G E R E P R E S E N T A N T E R Lærlingene har hatt inntil 1 time til disposisjon på de fleste samlinger, der de har tatt opp problemstillinger som de har hatt behov for å drøfte uten lærer tilstede. Dette er problemstillinger knyttet til BLOK og samlingene, og ikke til daglig arbeid i bedrift. Disse timene har vært ledet av lærlingrepresentantene, som har gitt referat til Jorunn eller Randi. Vi får mange gode og konstruktive innspill fra lærlingene. Behovene er forskjellige fra år til år, og tilbakemeldingene gir oss muligheten til å gjøre en bedre jobb med hver enkelt gruppe. Lærlingenes representanter til styret ble valgt på møte for lærlingrepresentantene i november. Lærlingrepresentanten i styret har stemmerett på lik linje med andre styremedlemmer, noe vi ser som svært verdifullt. Hoffsveien OSLO Telefon: Telefaks: Hjemmeside: V Å R E N H Ø S T E N Gruppe 1A: Amina-Batul Ahmad (Sjøberg Blomster), vara: Nadine Konzuch (Floriss Aker Brygge) - vara i styret Gruppe 1A: Aina Audensen (Floriss Hønefoss), vara: Lisa Mariell Hægland (Smestad Blomster Gruppe 1B og L1: Mona Brenna (Anne Mina Blomsteratmosfære) vara: Maja Karense Henriksen (Gjennestad Hage- vara: Helene Systad (Interflora Strømmen) - vara i styret Gruppe 1B og L1: One Husebø (Storgaten Blomsterhandel), senter) Gruppe 2A: Nadine Konzuch (Floriss Aker Brygge), vara: Birgitte Gruppe 2A: Khadija Laamimach (Kampens Blomsterverksted) - lærlingenes representant i styret, vara: Helene E. Ness Sørli (Blomsterhjørnet) Gruppe 2B: Maja K. Henriksen (Gjennestad Hagesenter) - representant i styret, vara: Kristin Sandum (Blomsterbua) - vara i Hermansen (Kildebo Blomster) Gruppe 2B: Marie Dæhlie (Kobro Blomster), vara: Elin styret Hammersbøen (Blomsteroasen) BLOK Hordaland: Miriam Mellingen (Blomstergalleriet), vara: BLOK Hordaland: Kristina Åkre (Min Blom), vara: Åse Løvik Kristin Sandal (Toppe Blomster) (Aukra Gartneri) BLOK Agder: Elisabeth Therese Mathisen (Grønhaug Blomster), BLOK Agder: Trine Olafsrud (Camillas Blomsterdesign), vara: Anna-Lena Eggers (Floriss Vennesla) vara: Inger Marie Rasmussen Sted: Oslo Dato: 15. februar 2012 Elisabeth Pålsson mottok fagprøveprisen i Oslo Rådhus nov 2011 Foto: Anne Stine Frost

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 B L O K - B L O M S T E R D E K O R A T Ø R F A G E T S O P P L Æ R I N G S K O N T O R Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 I N N H O L D S T Y R E T 2 P E R S O N A L E T 3 Ø K O N O M I 4 K O N T R A K T E R

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 B L O K - B L O M S T E R D E K O R A T Ø R F A G E T S O P P L Æ R I N G S K O N T O R Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 Foto: Trond Deetjen I N N H O L D S T Y R E T 2 P E R S O N A L E T 3 Ø K O N O M I 4

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 B L O K - B L O M S T E R D E K O R A T Ø R F A G E T S O P P L Æ R I N G S K O N T O R Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 Foto: Jorunn Dahlback I N N H O L D S T Y R E T 2 P E R S O N A L E T 3 Ø K O N O M I

Detaljer

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2014 og våren 2015

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2014 og våren 2015 Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2014 og våren 2015 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: Årsplanen viser obligatoriske kurssamlinger for lærlinger, arrangement for fagansvarlig og andre ansatte. Planen

Detaljer

SKØYEN H A L V Å R S P L A N V Å R E N 2 0 1 6. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette

SKØYEN H A L V Å R S P L A N V Å R E N 2 0 1 6. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette SKØYEN H A L V Å R S P L A N V Å R E N 2 0 1 6 Minner om at har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette P L A N L E G G I N G A V S O R G A R B E I D T R I N N 2 1 (mandag og tirsdag) 1

Detaljer

SKØYEN. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette

SKØYEN. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette SKØYEN H A L V Å R S P L A N H Ø S T E N 2 0 1 5 Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette A R B E I D E R I R O M 33 9.-13. august Alle trinn 2 på tvers av fylker (2A,

Detaljer

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2015 og våren 2016

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2015 og våren 2016 Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2015 og våren 2016 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: Årsplanen viser obligatoriske kurssamlinger for lærlinger, arrangement for fagansvarlig og andre ansatte. Planen

Detaljer

BERGEN H A L V Å R S P L A N

BERGEN H A L V Å R S P L A N H A L V Å R S P L A N H Ø S T E N 2 0 1 5 BERGEN A R B E I D E R I R O M S O M M E R S A M L I N G P Å V E A 33 9.-13. august Alle trinn 2 lærlinger på tvers av fylker (2A, 2B, 2X og Trinn 2 BERGEN) VEA

Detaljer

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2017 og våren 2018

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2017 og våren 2018 Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2017 og våren 2018 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: Årsplanen viser obligatoriske kurssamlinger for lærlinger/lærekandidater, arrangement for fagansvarlig og andre

Detaljer

Å R S R A P P O R T

Å R S R A P P O R T B L O K - B L O M S T E R D E K O R A T Ø R F A G E T S O P P L Æ R I N G S K O N T O R Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 I N N H O L D S T Y R E T 2 P E R S O N A L E T 3 Ø K O N O M I 4 K O N T R A K T E R

Detaljer

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2017 og våren 2018

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2017 og våren 2018 Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2017 og våren 2018 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: Årsplanen viser obligatoriske kurssamlinger for lærlinger/lærekandidater, arrangement for fagansvarlig og andre

Detaljer

OSLO H A L V Å R S P L A N V Å R E N Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette

OSLO H A L V Å R S P L A N V Å R E N Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette OSLO H A L V Å R S P L A N V Å R E N 2 0 1 7 Minner om at har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette P L A N L E G G I N G A V B R U D T R I N N 2 2 (mandag og tirsdag) 2 (onsdag og torsdag)

Detaljer

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2017 og våren 2018

Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2017 og våren 2018 Årsplan for BLOK Skøyen høsten 2017 og våren 2018 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: Årsplanen viser obligatoriske kurssamlinger for lærlinger/lærekandidater, arrangement for fagansvarlig og andre

Detaljer

Årsplan for BLOK Bergen høsten 2015 og våren 2016

Årsplan for BLOK Bergen høsten 2015 og våren 2016 Årsplan for BLOK Bergen høsten 2015 og våren 2016 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: Årsplanen viser obligatoriske kurssamlinger for lærlinger, arrangement for fagansvarlig og andre ansatte. Planen

Detaljer

OSLO. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette

OSLO. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette OSLO H A L V Å R S P L A N H Ø S T E N 2 0 1 7 Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette A R B E I D E R I R O M S O M M E R S A M L I N G P Å V E A 32 6-10. august Alle

Detaljer

Årsplan for BLOK Stavanger høsten 2017 og våren 2018

Årsplan for BLOK Stavanger høsten 2017 og våren 2018 Årsplan for BLOK Stavanger høsten 2017 og våren 2018 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: NB! Da vi er i en oppstartsfase i Rogaland kan det komme endringer på denne planen. Årsplanen viser obligatoriske

Detaljer

VOKSENOPPLÆRING DELTID SKØYEN H A L V Å R S P L A N H Ø S T 2 0 1 5. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette

VOKSENOPPLÆRING DELTID SKØYEN H A L V Å R S P L A N H Ø S T 2 0 1 5. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette VOKSENOPPLÆRING DELTID SKØYEN H A L V Å R S P L A N H Ø S T 2 0 1 5 Minner om at har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette I N T R O D U K S J O N S U K E 34 17.-19. august (9.00-15.45

Detaljer

Årsplan for BLOK Bergen høsten 2017 og våren 2018

Årsplan for BLOK Bergen høsten 2017 og våren 2018 Årsplan for BLOK Bergen høsten 2017 og våren 2018 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: Årsplanen viser obligatoriske kurssamlinger for lærlinger/lærekandidater, arrangement for fagansvarlig og andre

Detaljer

Årsplan for BLOK Bergen høsten 2016 og våren 2017

Årsplan for BLOK Bergen høsten 2016 og våren 2017 Årsplan for BLOK Bergen høsten 2016 og våren 2017 INDIVIDUELL PLAN FOR: Bedriftens navn: Årsplanen viser obligatoriske kurssamlinger for lærlinger, arrangement for fagansvarlig og andre ansatte. Planen

Detaljer

VOKSENOPPLÆRING HELTID

VOKSENOPPLÆRING HELTID VOKSENOPPLÆRING HELTID H A L V Å R S P L A N V Å R 2 0 1 6 Minner om at har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette I N T R O D U K S J O N S U K E 2 11-15. januar Tid alle dager: kl. 09:00-15:45

Detaljer

Å R S R A P P O R T

Å R S R A P P O R T B L O K - B L O M S T E R D E K O R A T Ø R F A G E T S O P P L Æ R I N G S K O N T O R Å R S R A P P O R T 2 0 1 6 INNHOLD S T Y R E T 2 P E R S O N A L E T 3 Ø K O N O M I 4 K O N T R A K T E R I T A

Detaljer

Strategiseminar 2015 «Et samfunn i endring hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?»

Strategiseminar 2015 «Et samfunn i endring hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?» Strategiseminar 2015 «Et samfunn i endring hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?» ved Jorunn Dahlback Fagskoleutdanning på Vea, Tyskland, Finland etc. Mesterbrev Studiespesialisering/ Studier ved Høgskole

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I OKAB Agder OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE I AGDER ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 VALG MØTEINNKALLING Møtested: Ernst Hotell, Kristiansand Møtetid: Fredag 6. mars 2015, kl 11:30

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

VOKSENOPPLÆRING DELTID i Oslo H A L V Å R S P L A N H Ø S T 2 0 1 4. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette

VOKSENOPPLÆRING DELTID i Oslo H A L V Å R S P L A N H Ø S T 2 0 1 4. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette VOKSENOPPLÆRING DELTID i Oslo H A L V Å R S P L A N H Ø S T 2 0 1 4 Minner om at har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette I N T R O D U K S J O N S U K E 34 18.- 20. august (9.00-15.45

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

H A L V Å R S P L A N H Ø S T

H A L V Å R S P L A N H Ø S T VOKSENOPPLÆRING DELTID OSLO H A L V Å R S P L A N H Ø S T 2 0 1 7 Minner om at har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette I N T R O D U K S J O N S U K E 33 14.-16. august (9.00-15.45 alle

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Norgesmesterskapet i blomsterdekorering 2016

Norgesmesterskapet i blomsterdekorering 2016 mesterskap - spenning - konkurranse - velværeaktiviteter - yoga - spinning VIKTIG INFORMASJON TIL EIER OG ANSATTE Norgesmesterskapet i blomsterdekorering 2016 HØST 2015 21. - 23. oktober Hankø Fjordhotell

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2012

Mesterbrevnemnda 2012 Årsrapport 2012 Mesterbrevnemnda 2012 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Vurdering FOR læring elev- /lærling MEDVIRKNING i skole og bedrift

Vurdering FOR læring elev- /lærling MEDVIRKNING i skole og bedrift Vurdering FOR læring elev- /lærling MEDVIRKNING i skole og bedrift Jorunn Dahlback 28.02.2012 Litt om min bakgrunn Utdannet blomsterdekoratør med fagbrev, mester- og teknikkerutdanning fra Tyskland Arbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

VOKSENOPPLÆRING DELTID OSLO H A L V Å R S P L A N H Ø S T 2 0 1 6. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette

VOKSENOPPLÆRING DELTID OSLO H A L V Å R S P L A N H Ø S T 2 0 1 6. Minner om at BLOK har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette VOKSENOPPLÆRING DELTID OSLO H A L V Å R S P L A N H Ø S T 2 0 1 6 Minner om at har et parfymefritt miljø, fint at du tar hensyn til dette I N T R O D U K S J O N S U K E 33 15.-17. august (9.00-15.45 alle

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

http://karriere-nt.no/tjenester/karriereveiledning/utdanning/ Utdanningssystemet noen stikkord Ungdomsrett, voksenrett, voksenopplæring Lærlingeordningen inkludert voksenlærling Realkompetansevurdering

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014

Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014 Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014 Styret har hatt 8 ordinære styremøter i løpet av året, utover dette holdt kontakt via telefon og e-post. Årets styre har bestått av: Leder Kristine Koller

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE Vi arbeider med: Lærlingeordningen i ca. 18 ulike fag Intervju og inntak av lærlinger Lager og administrerer læreløp, fagansvarlige, instruktører m.m Er tilgjengelig

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Eventyrlyst? Lærling i utlandet

Eventyrlyst? Lærling i utlandet Eventyrlyst? Lærling i utlandet HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE I EUROPA? - Det er mulig om du vil Gjennom Erasmus + kan du enkelt ta deler av læretida i Europa. Noen fordeler med et utenlandsopphold: Unik kompetanse

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2011

Mesterbrevnemnda 2011 Mesterbrevnemnda 2011 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet og

Detaljer

Læringsmiljøprosjektet pulje 3

Læringsmiljøprosjektet pulje 3 Læringsmiljøprosjektet pulje 3 08.04.2016 laeringsmiljosenteret.no Veiledere Fire veiledergrupper, hver gruppe ledes av en ansatt ved Læringsmiljøsenteret Eksterne veiledere med lang erfaring og kompetanse

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Om Kvinner i Utradisjonelle Yrker i Aktiviteter i Skolebesøk Medlemsmøter Sosiale treff Andre aktiviteter...

Om Kvinner i Utradisjonelle Yrker i Aktiviteter i Skolebesøk Medlemsmøter Sosiale treff Andre aktiviteter... ÅRSMELDING 216 INNHOLD Om Kvinner i Utradisjonelle Yrker i 216... 1 Aktiviteter i 216... 1 Skolebesøk... 1 Medlemsmøter... 1 Sosiale treff... 2 Andre aktiviteter... 2 Navnebyttet... 3 Ny nettside... 3

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Fylkessjef for videregående opplæring

Fylkessjef for videregående opplæring Tilbakemeldning om elevresultater og dialog om samarbeid for bedre resultater i Glåmdalsregionen 21.januar Fylkessjef for videregående opplæring Plan for dagen 1000 1045 Innledning ved Tore Gregersen 1045

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLOMSTERDEKORATØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR - BLOK

VEDTEKTER FOR BLOMSTERDEKORATØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR - BLOK 1 VEDTEKTER FOR BLOMSTERDEKORATØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR - BLOK Vedtatt på konstituerende møte 27.05.1997 Siste gang revidert 05.04.2016 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være: Blomsterdekoratørfagets

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer