T h e S t. O l a f C h o i r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T h e S t. O l a f C h o i r"

Transkript

1 T h e S t. O l a f C h o i r i n Norway 3 0 M ay 16 J une

2 The choir and Norwegian friends at Holmenkollen, Choir conductor F. Melius Christiansen, spokesman T. H. Haugan, and manager Paul G. Schmidt on the steamer Kristianiafjord. At Maihaugen Folk Museum, Lillehammer. Going ashore at Merok. We cherish all that we have received from our mother country. We will preserve this priceless treasure, our heritage, and we will endeavor to make it felt in the community life of the great country on the other side of the Atlantic. T h e R e v e r e n d T. H. H a u g a n, s p e a k i n g o n b e h a l f o f t h e St. O l a f C h o i r i n B e r g e n,

3 T he C e n t e nni a l Tou r celeb r at i n g t h e St. O l a f c ho i r s t h a nniver sary I n 191 3, f i f t y si nge r s from a small college in the Midwestern United States boarded a steamer bound for Norway, eager to bring their beautiful harmonies to the country their forebears had once called home. Led by conductor and composer F. Melius Christiansen, a native of Larvik, the choir traveled to Stavanger, Trondheim, Lillehammer, and Kristiania. Audiences were dazzled and delighted. We heard singing as never before, gushed one critic. We were left in a state of wonderment that such a choir could attain so great a skill in the art of singing! Choir members at Geirangerfjord, near Merok, The St. Olaf Choir returned to Norway on subsequent tours in 1930, 1955, 1980, 1993, and This summer, to commemorate the 100th anniversary of the founding of the ensemble and its first Norwegian tour the group will once again return to Norway. Beginning with a performance at the Oslo Hundreår sturné I 1913 gikk 50 sangere fra et lite college i USAs Midtvest om bord i et dampskip med kurs mot Norge, ivrige etter å bringe sine vakre harmonier til landet deres forfedre en gang hadde kalt hjem. Ledet av dirigent og komponist F. Melius Christiansen, opprinnelig fra Larvik, reiste koret til Stavanger, Trondheim, Lillehammer og Kristiania. Publikum var imponert og henrykt. Vi hørte sang som aldri før, skrev en begeistret kritiker. Vi ble slått av undring over at et sånt kor kunne oppnå slik ferdighet i sangkunsten! St. Olaf Choir returnerer til Norge denne sommeren. Koret vil reise rundt i landet fra 30. mai til 16. juni. De begynner med konsert i Oslo Konserthus og avslutter i Nidarosdomen. Turnéen er til minne om hundreårsjubileet for stiftelsen av St. Olaf Choir. Dette er sjuende gang det berømte koret reiser til Norge. Concert Hall and concluding at Trondheim s Nidaros Cathedral, the choir will travel the country from May 30 to June 16,

4 The St. Ol af Choir A Tradition of Excellence in Singing With 75 mixed voices, the St. Olaf Choir is recognized as the premier college choir in the United States. Founded in 1912, the choir has set the standard for choral excellence and remained at the forefront of choral artistry for the past century, building on the tradition originated by its Norwegian immigrant founder. F. Melius Christiansen and the St. Olaf Choir transformed American choral music. A skilled conductor and composer, Christiansen remade America s early 20th century choral tradition by introducing a cappella singing of the highest caliber, creating a model for excellence When they opened their mouths to sing, an even wall of sound emerged: words clear, notes true. But more than that, the notes were felt. As the music moved through the rows of singers, their bodies swayed like a field of long grass in the wind. The New Yor k Times, February 2005 and innovation. The choir became one of the first to regularly tour the nation, began recording in the 1920s, and performed on-air when radio was in its infancy. The annual St. Olaf Christmas Festival has been broadcast internationally on radio and television. The St. Olaf Choir also has been featured in a number of symphonic collaborations, including, most recently, performances of Maurice Duruflé s Requiem for Voices, Orchestra, and Organ with the Minnesota Orchestra under the baton of Osmo Vänskä. Over the years, the singers have performed under the direction of Sir Neville Marriner, Neeme Järvi, Sir David Willcocks, Stanisław Skrowaczewski, Andreas Delfs, Helmuth Rilling, and the late Robert Shaw. Touring, recording, and broadcasting are all major components in the artistic life of the St. Olaf Choir. Under the direction of current conductor Anton Armstrong, the choir has traveled to Austria, France, Germany, the United Kingdom, the Czech Republic, Australia, and New Zealand. In 2005, the choir toured Norway its sixth visit. The St. Olaf Choir s ever-expanding discography now features 27 recordings, including Reflections of Norway, produced in 1980, and the bestselling Great Hymns of Faith series, which has sold more than a quarter-million copies around the world. Anton Armstrong, a St. Olaf graduate who holds advanced degrees in choral conducting from the University of Illinois and Michigan State University, has led the choir since Armstrong frequently has conducted ensembles and appeared before regional, national, and international gatherings of the American Choral Directors Association, International Federation of Choral Music, Choristers Guild, and the Orff-Schulwerk Association. In recent years he has guest conducted such notable ensembles as the Utah Symphony and Symphony Chorus, the Mormon Tabernacle Choir, the St. Paul Chamber Orchestra, the Westminster Choir, and the American Boychoir. 2

5 3

6 St. Ol a f Choir : En tradisjon av utmerket sang St. Olaf Choir, med sine 75 blandede stemmer, er det fremste college-koret i USA. Siden grunnleggelsen i 1912 har koret satt standarden for utmerket korsang og har holdt en ledende posisjon i korkunsten i det siste hundreåret, fundert på tradisjonen fra den norske innvandreren og grunnleggeren. F. Melius Christiansen og St. Olaf Choir forandret amerikansk kormusikk. Christiansen, som var en dyktig dirigent og komponist, omskapte Amerikas kortradisjon først på 1900-tallet ved å introdusere a cappella-sang av høyeste kaliber. Han skapte en modell for kvalitet og nyskapning. Koret ble et av de første som turnérte hele landet regelmessig, de begynte med lydopptak i 1920-årene og de opptrådte på direkte radio i dens spede barndom. St. Olafs årlige julefestival har blitt kringkastet internasjonalt på radio og fjernsyn. Da de startet å synge, åpnet en jevn vegg av lyd seg - ordene var helt klare og tonene rene. Men mer enn det musikken nådde inn... The New York Times, 2005 St. Olaf Choir har deltatt i flere samarbeidsprosjekter med symfoniorkestre, nyligst med Maurice Duruflé s Requiem for Sangere, orkester og orgel med Minnesota Orchestra, dirigert av Osmo Vänskä. Opp gjennom årene har sangerne opptrådt under dirigenter som Sir Neville Marriner, Neeme Järvi, Sir David Willcocks, Stanisław Skrowaczewski, Andreas Delfs, Helmuth Rilling og avdøde Robert Shaw. Turnéer, innspillinger og fjernsynssendinger er alle viktige elementer i det kunstneriske livet til St. Olaf Choir. Under ledelse av nåværende dirigent Anton Armstrong, har koret reist til Østerrike, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Tsjekkia, Australia og New Zealand. I 2005 turnérte koret i Norge for sjette gang. St. Olaf Choir sin alltid voksende diskografi omfatter nå 27 innspillinger, inkludert Reflections of Norway, produsert i 1980, og den bestselgende serien Great Hymns of Faith, som har solgt over en kvart million eksemplarer over hele verden. Anton Armstrong, som gikk på St. Olaf og som mottok høyere grader i kordireksjon fra University of Illinois og Michigan State University, har ledet koret siden Armstrong har ofte dirigert ensembler og gitt presentasjoner ved regionale, nasjonale og internasjonale samlinger arrangert av American Choral Directors Association, International Federation of Choral Music, Choristers Guild og Orff-Schulwerk Association. I senere år har han gjestedirigert velansette ensembler som Utah Symphony and Symphony Chorus, Mormon Tabernacle Choir, St. Paul Chamber Orchestra, Westminster Choir og American Boychoir. 4

7 5

8 Sh a r ed His tor y The connections between St. Olaf College and Norway go back more than a century 1859 Snåsa native Bernt Julius Muus, founder of St. Olaf College, emigrates from Norway to America St. Olaf Choir founder F. Melius Christiansen is born in Berger, Norway, near Eidsvoll St. Olaf College is established by Norwegian Lutheran immigrants Christiansen boards a ship to America The college names Christiansen head of its music department Den norske studentersangforening visits St. Olaf College The St. Olaf Band brings its music and American baseball! to Norway Under F. Melius Christiansen s direction, the St. Olaf Choir is established The choir tours Norway for the first time St. Olaf professor O. E. Rølvaag finishes I de dage and Riket grundlægges, later published in English as Giants in the Earth The Norwegian American Historical Association is established at St. Olaf College Arctic explorer and Nobel Peace Prize laureate Fridtjof Nansen visits St. Olaf The choir sings at Nidaros Cathedral to mark the 900th anniversary of King Olaf s death More than 12,000 people gather to greet Crown Prince Olav V and Crown Princess Märtha in downtown Northfield. A special holiday broadcast of the choir is transmitted via shortwave radio from Minneapolis to Norway A holiday feast of Norwegian foods, including fløtegrøt, lutefisk, meatballs, and krumkaker, is served on campus a tradition that remains today. Felles histor ie: Forbindelsene mellom St. Olaf College og Norge går tilbake mer enn et hundreår 1859 Bernt Julius Muus, fra Snåsa og grunnlegger av St. Olaf College, emigrerer fra Norge til Amerika F. Melius Christiansen, grunnlegger av St. Olaf Choir, blir født i Berger, nær Eidsvoll St. Olaf College blir grunnlagt av norske immigranter Christiansen går ombord i et skip på veg til Amerika Høyskolen utnevner Christiansen til leder av musikkavdelingen Den norske studentersangforening besøker høyskolen Medlemmer av St. Olaf Band bringer sin musikk og amerikansk baseball! til Norge St. Olaf Choir blir grunnlagt under Christiansens ledelse Koret turnérer Norge for første gang St. Olaf-professor O. E. Rølvaag gjør ferdig I de dage og Riket grundlægges, senere utgitt på engelsk som Giants in the Earth Norwegian American Historical Association blir grunnlagt ved St. Olaf College Arktisk oppdagelsesreisende og Nobels fredsprisvinner Fridtjof Nansen besøker St. Olaf Koret synger i Nidarosdomen ved markeringen av 900-årsjubileet for Kong Olavs død Mer enn mennesker samles for å hilse Kronprins Olav V og Kronprinsesse Märtha i sentrum av Northfield. En spesiell høytidssending med koret blir overført via kortbølgeradio fra Minneapolis til Norge Norsk høytidsmat, inkludert fløtegrøt, lutefisk, kjøttboller og krumkaker, blir servert på skolen en tradisjon som fortsatt lever. 6

9 1945 Einar Haugen, class of 1928, is sent to Oslo as a cultural attaché of the U.S. government Norwegian Lutheran bishop Eivind Berggrav, famous for his opposition to the Nazi occupation of Norway, visits St. Olaf The choir tours Norway for the third time Students welcome Princess Astrid to the St. Olaf campus Crown Prince Harald visits St. Olaf The St. Olaf Orchestra spends January studying in Oslo King Olav V visits the campus for the second time King Olav V arrives via helicopter at St. Olaf for his third visit to the college The college awards an honorary degree to Crown Princess Sonja The choir performs at the Bergen International Festival. St. Olaf President Sidney Rand is named U.S. Ambassador to Norway. The recording Reflections of Norway is released The choir adds Pål på haugen to its repertoire The choir is the only non-norwegian group featured at the opening ceremonies of the Bergen International Festival, commemorating the 150th anniversary of Edvard Grieg s birth The St. Olaf Band, Choir, and Orchestra travel to Norway to celebrate the centennial of Norway s peaceful dissolution from Sweden. The television special A St. Olaf Christmas in Norway is recorded at the Nidaros Cathedral in Trondheim, then broadcast in the United States and throughout Scandinavia. Crown Prince Haakon visits the St. Olaf campus King Harald V and Queen Sonja visit St. Olaf, where they mingle with students and attend a beginning Norwegian class The St. Olaf choir embarks on its seventh tour of Norway, celebrating the 100th anniversary of their 1913 visit and the founding of the ensemble Einar Haugen, fra kullet av 1928, blir sent til Oslo som kulturattaché for amerikanske myndigheter Norsk luthersk biskop Eivind Berggrav, berømt for sin motstand mot Naziokkupasjonen i Norge, besøker St. Olaf Koret turnérer Norge for tredje gang Studentene ønsker Prinsesse Astrid velkommen til skolen Kronprins Harald besøker St. Olaf St. Olaf Orchestra studerer i Oslo i januar Kong Olav V besøker skolen for andre gang Kong Olav V ankommer St. Olaf i helikopter for sin tredje visitt Høyskolen gir en æresgrad til Kronprinsesse Sonja Koret opptrer ved Festspillene i Bergen. St. Olaf-president Sidney Rand blir utnevnt til amerikansk ambassadør til Norge. Innspillingen Reflections of Norway blir utgitt Koret legger Pål på haugen til sitt repertoar Koret er eneste ikke-norske gruppe som opptrer ved åpningsseremonien av Festspillene i Bergen, til minne om 150-årsjubileet for Edvard Griegs fødsel St. Olaf Band, Choir og Orchestra reiser til Norge for å feire hundreårsjubileet for den fredelige unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige. Spesielt fjernsynsopptak av A St. Olaf Christmas in Norway blir gjort ved Nidarosdomens jentekor og så kringkastet i USA og Skandinavia. Kronprins Haakon besøker St. Olaf College Kong Harald V og Dronning Sonja besøker St. Olaf Koret legger ut på sin sjuende turné i Norge. Turnéen er til minne om hundreårsjubileet for stiftelsen av St. Olaf Choir. 7

10 A massive crowd welcomes the St. Olaf Choir to Trondheim, Thousands gather in downtown Northfield to see Crown Prince Olav V and Crown Princess Märtha, The choir sings at Haugesund in Princess Astrid is welcomed by St. Olaf students in Princess Sonja with St. Olaf president Sidney Rand in

11 Students celebrate May 17 at St. Olaf, circa The St. Olaf Choir performs with the Nidaros Cathedral Girls Choir in St. Olaf students Genette Sekse of Geilo and Preben Bay of Asker. Their Majesties King Harald V and Queen Sonja attend a Norwegian class during their visit to St. Olaf in

12 S t. Ol a f C ol l e ge L i b e r a l A r t s L e a r n i n g with a G lo bal O u t lo o k Founded in 1874 by Norwegian immigrants, St. Olaf College is a liberal-arts college of the church in the Lutheran tradition, and one of the leading four-year residential institutions in the United States. Located in the heart of the Midwest, the college is home to 3,000 students, taught by 340 faculty members in more than 40 disciplines. St. Olaf offers an academically rigorous education that incorporates a global perspective and fosters the development of the whole person in mind, body, and spirit. Academic excellence informs St. Olaf s identity and characterizes its history. Its blend of curriculum, campus life, and off-campus programs hones students critical-thinking skills and nurtures their moral formation. The college encourages and challenges its students to be seekers of truth as well as responsible and knowledgeable citizens of the world. Widely known for its world-class programs in mathematics and music, St. Olaf also is recognized for its innovative approaches to undergraduate science education. The college has been at the forefront of global education for more than half a century: students wishing to study abroad can choose from 110 distinct international and off-campus programs in 46 countries, including Norway. St. Olaf takes pride in its record of academic excellence. A leader among undergraduate colleges in producing prestigious Rhodes Scholars, Fulbright Fellows, and Peace Corps volunteers, St. Olaf ranks 11th in the United States in the number of graduates who go on to earn doctoral degrees, with top-10 rankings in the fields of mathematics and statistics, religion and theology, arts and music, medical sciences, education and social-service professions, chemistry and physical sciences, life sciences, and foreign languages. 1 0

13 11

14 St. Ol a f College A l l m e n n fag l i g e s t u d i e r m e d g lo b a lt p e r s p e k t i v S t. Olaf College, grunnlagt i 1874 av norske immigranter, er et allmennfaglig college tilknyttet med den lutherske kirkelige tradisjon. Institusjonen er blant de ledende fireårige internathøgskolene i USA. Høyskolen ligger midt i hjertet av den amerikanske midtvesten og er hjem for 3000 studenter, som blir undervist av over 340 lærere fra mer enn 40 fagområder. St. Olaf tilbyr en akademisk krevende utdannelse, som inkluderer et globalt perspektiv og fremmer utvikling av hele mennesket i sinn, kropp og sjel. Høye akademiske resultater er en viktig del av St. Olaf sin identitet og historie. En blanding av akademisk læring, internat- og skoleliv og programmer utenfor skoleområdet former studentenes kritiske tankeevner og nærer deres moralske utvikling. Høyskolen oppmuntrer og utfordrer studentene til å søke sannhet og til å være ansvarlige og kunnskapsrike verdensborgere. Skolen er vidt kjent for matematikk- og musikkprogrammer i verdensklasse og er også anerkjent for en kreativ tilnærming til naturvitenskapelig utdanning på bachelornivå. Høgskolen har vært en leder i global utdanning i over et halvt hundreår: studenter som ønsker å studere i utlandet kan velge mellom 110 forskjellige internasjonale programmer og programmer utenfor skoleområdet i 46 land, inkludert Norge. St. Olaf er stolt av sin sterke akademiske tradisjon. Skolen er ledende blant høyskoler på bachelornivå når det gjelder å frembringe Rhodes Scholars, Fulbright Fellows og frivillige for Fredskorpset. St. Olaf er rangert nummer 11 nasjonalt i antall studenter som går videre og oppnår doktorgrad og rangerer i topp 10 i fagene matematikk og statistikk, religion og teologi, kunst og musikk, medisin, pedagogikk, sosiale yrker og studier, kjemi og fysikk og fremmedspråk. 12

15

16 t h e s t. o l a f c h o i r N o r t h f i e l d M i n n e s o t a U S A Norway Tour 2013 Thur sday, 30 M ay Oslo Oslo Concert Hall Oslo Konserthus Sunday, 2 June L a rv ik Bølgen Concert Hall Bølgen Kulturhus Monday, 3 June A r enda l Holy Trinity Church Trefoldighetskirken T uesday, 4 June K r isti a nsa nd Kilden Concert Hall Kilden Konserthus W ednesday, 5 June Stava nger Stavanger Concert Hall Stavanger Konserthus Thur sday, 6 June H augesund Our Savior s Church Vår Frelsers Kirke Sunday, 9 June Bergen Grieg Hall Grieghallen T uesday, 11 June Voss Voss Culture House Voss Kulturhus Thur sday, 13 June Molde Molde Cathedral Molde Domkirke Fr iday, 14 June Snå sa Snåsa Church Snåsa Kirke Sunday, 16 June Trondheim Nidaros Cathedral Nidaros Domkirke

NIDAROS DOMKOR. Nidaros Cathedral Choir String Quartet from the Trondheim Soloists Torbjørn Dyrud, organ. Vivianne Sydnes.

NIDAROS DOMKOR. Nidaros Cathedral Choir String Quartet from the Trondheim Soloists Torbjørn Dyrud, organ. Vivianne Sydnes. NIDAROS DOMKOR Vivianne Sydnes Nidaros Cathedral Choir invites you to enjoy the wonderful ambience of the Nidaros Cathedral. This is the first ever surround sound recording of music performed in the cathedral,

Detaljer

Christianialiv. Christianialiv. The Staff Band of the Norwegian Armed Forces. Works from Norway s Golden Age of wind music

Christianialiv. Christianialiv. The Staff Band of the Norwegian Armed Forces. Works from Norway s Golden Age of wind music Christianialiv Works from Norway s Golden Age of wind music The second half of the 19th century is often called the Golden Age of Norwegian music. The reason lies partly in the international reputations

Detaljer

Ole Bull 1810-1880. Annar Follesø, violin Norwegian Radio Orchestra Ole Kristian Ruud, conductor. EAN13:!0E1I8I-fbeice!

Ole Bull 1810-1880. Annar Follesø, violin Norwegian Radio Orchestra Ole Kristian Ruud, conductor. EAN13:!0E1I8I-fbeice! World Premiere Ole Bull was an adventurer, violin virtuoso, composer and international star who brought the name of Norway to worldwide attention. Within music and drama he was a pioneer in the development

Detaljer

LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #1 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Oslo

LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #1 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Oslo LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #1 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Oslo CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 4 Sample Sentences 5 Cultural Insight # 1 COPYRIGHT 2013 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING.

Detaljer

1 «Den vande låtten» lydarlått i form etter Trygve Bolstad / The tricky tune listening tune after the playing of Trygve Bolstad 04:32

1 «Den vande låtten» lydarlått i form etter Trygve Bolstad / The tricky tune listening tune after the playing of Trygve Bolstad 04:32 RAGNHILD HEMSING VIOLIN & HARDANGER FIDDLE YR GRIEG THORESEN SPARRE OLSEN TRADITIONAL TUNES TOR ESPEN ASPAAS, PIANO 1 «Den vande låtten» lydarlått i form etter Trygve Bolstad / The tricky tune listening

Detaljer

1 l a m our de l oin

1 l a m our de l oin 1 L AMOUR DE LOIN en opera av an opera by Kaija Saariaho til libretto av to a libretto by Amin Maalouf innhold content Kjære publikum! 8 Dear friends! 9 av by Per Boye Hansen & Stein Olav Henrichsen Synopsis

Detaljer

hellstenius sera Henrik Hellstenius Sera a Chamber Opera

hellstenius sera Henrik Hellstenius Sera a Chamber Opera hellstenius sera Henrik Hellstenius Sera a Chamber Opera Sera A Chamber Opera about Noise, Silence, Chaos and an Angel Music: Henrik Hellstenius Libretto: Axel Hellstenius The work was commisioned and

Detaljer

ARNE NORDHEIM MONOLITH EPITAFFIO CANZONA FONOS ADIEU

ARNE NORDHEIM MONOLITH EPITAFFIO CANZONA FONOS ADIEU ARNE NORDHEIM Epitaffio MONOLITH EPITAFFIO CANZONA FONOS ADIEU OSLO PHILHARMONIC ORCHESTRA MARIUS HESBY, TROMBONE JUKKA-PEKKA SARASTE, CONDUCTOR ROLF GUPTA, CONDUCTOR Arne Nordheim (1931 2010) 1 Monolith

Detaljer

NO / ENG PROGRAM SUMMER 2015 THE COMPOSERS HOMES A PART OF EDVARD GRIEG MUSEUM TROLDHAUGEN HARALD SÆVERUD MUSEUM SILJUSTØL OLE BULL MUSEUM

NO / ENG PROGRAM SUMMER 2015 THE COMPOSERS HOMES A PART OF EDVARD GRIEG MUSEUM TROLDHAUGEN HARALD SÆVERUD MUSEUM SILJUSTØL OLE BULL MUSEUM NO / ENG SUMMER 2015 THE COMPOSERS HOMES A PART OF EDVARD GRIEG MUSEUM TROLDHAUGEN HARALD SÆVERUD MUSEUM SILJUSTØL OLE BULL MUSEUM LYSØEN Index 4 6 8 10 14 16 18 20 22 37 Velkommen / Welcome Edvard Grieg

Detaljer

Avslutningskonserten

Avslutningskonserten PROGRAM KR 30 FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL Avslutningskonserten Closing Concert GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 04. JUNI KL. 18:00 K U LT U R H OT E L L E T DITT NATURLIGE

Detaljer

FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR

FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR FINN MORTENSEN SYMPHONY PEZZO ORCHESTRALE EVOLUTION PER ORCHESTRA MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER TERJE MIKKELSEN, CONDUCTOR Symfoni, op. 5 On 26 April 1954 Finn Mortensen made his public début as a composer

Detaljer

sommer på akershus festning summer at akershus fortress

sommer på akershus festning summer at akershus fortress sommer på akershus festning summer at akershus fortress NASJONALT MONUMENT OG ALLMENT BYROM Akershus festning er et av landets viktigste kulturminner, med bygninger og anlegg fra middelalderen og frem

Detaljer

Programoversikt Nordiske impulser 2007 Festspillene i Bergen 23. mai 5. juni

Programoversikt Nordiske impulser 2007 Festspillene i Bergen 23. mai 5. juni Festspillprogrammet 2007 Programoversikt Nordiske impulser 2007 Festspillene i Bergen 23. mai 5. juni Programme Bergen International Festival 23 May 5. June www.fib.no UTGIVER / PUBLISHER Festspillene

Detaljer

Season s greetings to Fulbrighters everywhere!

Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Rapport fra Fulbright Alumni Workshop Washington, DC, 10. oktober 2002 Rapporten fra workshopen, under overskriften Målsetting og ledelse finner dere nedenfor.

Detaljer

CONCERTOS & FAIRYTALES

CONCERTOS & FAIRYTALES PK SVENSEN trombone MALMÖ SYMFONIORKESTER conductors Terje Boye Hansen and Christoph König CONCERTOS & FAIRYTALES Jeg fant, jeg fant! sier Askeladden og tar vare på alt det andre overser. Han er i besittelse

Detaljer

KIRKEMUSIKKFESTIVAL OSLO INTERNASJONALE. 1. 10. mars 2013 PROGRAM. / Kåre Nordstoga foto: Tomas Carlstrøm / Geir Inge Lotsberg foto: Håvard Lotsberg

KIRKEMUSIKKFESTIVAL OSLO INTERNASJONALE. 1. 10. mars 2013 PROGRAM. / Kåre Nordstoga foto: Tomas Carlstrøm / Geir Inge Lotsberg foto: Håvard Lotsberg OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL 1. 10. mars 2013 PROGRAM / Kåre Nordstoga foto: Tomas Carlstrøm / Geir Inge Lotsberg foto: Håvard Lotsberg H.K.H. KRONPRINSESSE METTE-MARIT Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals

Detaljer

Grønne glimt. Green Glimpses FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 31. MAI

Grønne glimt. Green Glimpses FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 31. MAI FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 31. MAI Grønne glimt Green Glimpses BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 3 4 4 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende kultur-,

Detaljer

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012 The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 1 Storgaten 12 Storgaten Kirkegaten 1 Storgaten 2 4 Kirkegaten Nygaten Skolegaten

Detaljer

e q S t rid Oslo Kammerkor dir. Håkon Daniel Nystedt Hybrid + 5.0 surround + STEREO

e q S t rid Oslo Kammerkor dir. Håkon Daniel Nystedt Hybrid + 5.0 surround + STEREO S t rid Oslo Kammerkor dir. Håkon Daniel Nystedt Sondre Bratland Kirsten Bråten Berg Liv Ulvik Helga Gunnes Bjørn Sigurd Glorvigen Gjennom 25 år har Oslo Kammerkor fordypet seg i den solistiske norske

Detaljer

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL. 21. 30. mars PROGRAM

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL. 21. 30. mars PROGRAM OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL 21. 30. mars 2014 PROGRAM H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals høye beskytter Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff 2 3

Detaljer

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL. 21. 30. mars PROGRAM

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL. 21. 30. mars PROGRAM OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL 21. 30. mars 2014 PROGRAM H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals høye beskytter Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige Hoff 2 3

Detaljer

program 5. 14. MARS 2010 OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKK FESTIVAL

program 5. 14. MARS 2010 OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKK FESTIVAL program 5. 14. MARS 2010 OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKK FESTIVAL Hilsen til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival 2010 Ti år av evighet musikk for tiden H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit Oslo Internasjonale

Detaljer

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Joyce Tenneson WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Deborah Turbeville Bob Sacha Amy Arbus Sylvia Plachy Mat Thorne Cig Harvey Craig Stevens Bobbi Lane Eddie Soloway Claire Rosen Jonathan Laurence

Detaljer

Edvard Grieg, c. 1870. Henrik Ibsen, c. 1863

Edvard Grieg, c. 1870. Henrik Ibsen, c. 1863 Edvard Grieg, c. 1870 Henrik Ibsen, c. 1863 GYNT a play by Henrik Ibsen in a concert version prepared by Svein Sturla Hungnes incidental music by Edvard Grieg 3 GRIEG, Edvard Hagerup (1843-1907) Peer Gynt,

Detaljer

rapport report 13. 21. september

rapport report 13. 21. september rapport report 13.21. september 1 2 Drammen Sacred Music Festival ble avviklet for femte gang dette året. Ca. 100 artister fra 19 land deltok på over 40 arrangementer på 16 ulike steder i byen. Program

Detaljer

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN K L Æ R S O M K U N S T KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 24. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2006 Marit Helen AKSLEN Ove Harder FINSETH Gunnar FON Ida GULLHAV Marit Eken KALAGER Svein Ove KIRKHORN Siri Merete LARSEN

Detaljer

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival Katalog Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival 10.6 15.6 2009 Den 32. Kortfilmfestivalen Grimstad, 10. 15. juni 2009 The 32nd Norwegian Short Film Festival Grimstad, 10th 15th

Detaljer

YNGVE SLETTHOLM CHAMBER MUSIC FOR SAXOPHONE AND PERCUSSION VEGARD LANDAAS - ALTO SAXOPHONE KJELL TORE INNERVIK - PERCUSSION SIDSEL WALSTAD - HARP

YNGVE SLETTHOLM CHAMBER MUSIC FOR SAXOPHONE AND PERCUSSION VEGARD LANDAAS - ALTO SAXOPHONE KJELL TORE INNERVIK - PERCUSSION SIDSEL WALSTAD - HARP YNGVE SLETTHOLM CHAMBER MUSIC FOR SAXOPHONE AND PERCUSSION VEGARD LANDAAS - ALTO SAXOPHONE KJELL TORE INNERVIK - PERCUSSION SIDSEL WALSTAD - HARP NOXAS SAXOPHONE QUARTET BLÅ SKYGGE (BLUE SHADOW) FOR ALTO

Detaljer

PROGRAM. 25. mars - 3. april

PROGRAM. 25. mars - 3. april PROGRAM 25. mars - 3. april H.K.H. KRONPRINSESSE METTE-MARIT Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals høye beskytter www.kirkemusikkfestivalen.no KJÆRE PUBLIKUM Velkommen til ti dager med kirkemusikk i

Detaljer

PROGRAM KR 30 BERGEN NASJONALE OPERA FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI 2014. Stemmer. Voices & Votes GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 21. OG 22.

PROGRAM KR 30 BERGEN NASJONALE OPERA FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI 2014. Stemmer. Voices & Votes GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 21. OG 22. PROGRAM KR 30 FESTSPILLENE I BERGEN 21. MAI 04. JUNI 2014 BERGEN NASJONALE OPERA Stemmer Voices & Votes GRIEGHALLEN, GRIEGSALEN 21. OG 22. MAI STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende kultur-,

Detaljer