NTLSKATT. Intervjuet Siv Jensen svarer NTL Skatt side Kampen mot skattekrim. Sammen står vi sterkere. Toll og Skatt. Side 4. Side 9.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTLSKATT. Intervjuet Siv Jensen svarer NTL Skatt side 10-11. Kampen mot skattekrim. Sammen står vi sterkere. Toll og Skatt. Side 4. Side 9."

Transkript

1 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - April 2014 Intervjuet Siv Jensen svarer NTL Skatt side Sammen står vi sterkere Side 4 Kampen mot skattekrim Side 6 Toll og Skatt Side 9

2 NTLSKATT Nummer 1 - Desember 2014 Utgis av: NTL Skatt Opplag: Ansv. redaktør Stein Thorvaldsen Mobil: Redaktør Inge Sveås Skatt Midt-Norge Telefon: Mobil: Layout/trykk LO Media, Oslo Tlf Forsidefoto Jan-Erik Østlie Redaksjonen avsluttet 24. mars 2013 Neste nummer Juni Norsk Tjenestemannslag Innhold 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 Sammen står vi sterkere 5 Ny leder i NTL Skatt nord 6 Kampen mot skatte- og avgiftskriminaliteten 7 Skryt til ansatte i Skatt vest 8 Vellykket konferanse 9 Oppgaver fra toll- og avgiftsetaten 10 Finansministeren svarer 12 Hva skjer med folkeregisteret 13 FrittOrd 14 Takk for meg 15 Papir ABC en forsvinner 16 I forbifarten 17 Hva skjer i NTL DFØ 18 Dikt, info og Sudoku 19 Kontaktoss 20 Verv og vinn leder Stor aktivitet i NTL Skatt Det har den siste tiden vært ekstra hektisk aktivitet i Skatteetaten der vi plutselig fikk vite at etaten skal ta over oppgaver fra Toll- og avgiftsetaten. Det har også vært hektisk arbeidet i DFØ, der bl.a. omstillings- og virkemiddelavtale i forbindelse med nedleggelse av DFØ-kontorer er blitt utarbeidet. Og ikke minst har det vært stor aktivitet i vår fagforening. Denne våren har alle NTL Skatts avdelinger gjennomført sine årsmøtekonferanser, og det på en flott måte, og med et imponerende antall medlemmer til stede! Det er ikke mange aktører som samler så mange ansatte og medlemmer på tvers av fagområder, til konferanser for diskusjon og dialog rundt omstilling/fremtid og utvikling av etatene! Allmøter. Den 5.mars var det klart for den nye skattedirektørens første allmøte med medarbeiderne i Skatteetaten, der nyheten om at Skatteetaten skal ta over oppgaver fra toll- og avgiftsetaten ble presentert. Vi i NTL Skatt synes det er positivt at Skatteetaten har fått nye oppgaver, og vi skal ta i mot de ansatte fra Toll- og avgiftsetaten på en god måte. Men det kan selvsagt stilles spørsmål ved måten dette politiske vedtaket er blitt gjort på. Det er viktig at denne måten å treffe politisk vedtak på, ikke blir hovedregelen. NTL Skatt har i møte med den nye politiske ledelsen i FIN, påpekt at organisasjonene må bli involvert og tatt med på råd, ikke minst ved større endringer. Vi har også DFØ-prosessen friskt i minne som et lite bra eksempel på hvordan en større omorganisering i staten skjer på. Tariffoppgjøret i gang. Årets hovedtariffoppgjør starter som vanlig i privat sektor med fellesforbundet og NHO, som når dette skrives allerede har gått til mekling. Resultatet her, i det såkalte frontfaget, legger føringer for hvor mye rammen på oppgjøret i offentlig sektor vil bli. Og tall over gjennomsnittlig lønnsutvikling mv. det siste året i de ulike tariffområdene vil også ligge som et bakteppe i forhandlingene. Når oppgjøret i offentlig sektor starter opp etter hvert, er det viktig at partene ikke ser seg blind på tallene, men har et vidt perspektiv på hvordan disse anvendes. Man er også etter min mening nødt til å se mer hen til lønnsnivå. Mange medarbeidere i Skatteetaten og andre steder i staten er langt unna å tjene oppimot en halv million kroner, som vi ofte hører er gjennomsnittslønna i offentlig sektor. Dette må bli et tema i forhandlingene! Mange er heller ikke i nærheten av å få den gjennomsnittlige lønnsrammen som til slutt blir resultatet, da jo slettes ikke alle vil få tillegg i ev. justeringsforhandlinger og i lokale forhandlinger. Det er ikke gode signaler, når en også hører om høye lønnstillegg i finansnæringen, bonuser og høye lederlønninger. Dette bidrar jo ikke til at vanlige lønnsmottakere eventuelt skal vise moderasjon. Det kan også se ut til at vi denne gangen får en kamp for å bevare den felles hovedtariffavtalen vi har i staten, og som vi i NTL er meget opptatt av skal beholdes. Dette sikrer bl.a. at alle får et generelt tillegg av en viss størrelse, noe en ikke skal ta som en selvfølge. Stein Thorvaldsen

3 RedaktørEN Noe i vente? Javisst etter en vinter som ikke liknet på en god gammeldags årstid ved dette navn er det ikke å stikke under en stol at jeg ser frem mot våren, denne lyse og som oftest en så optimistisk forløper til det som alle ser frem mot, en skikkelig god sommer. Vi skriver midten i mars når disse linjer nedtegnes og det er nesten en måned siden det årvisse primstavmerket til Per Varmestein begynte å jage vinteren, med den frosten som må ha vært, på dør. Og i landsforeningen er første kvartal noe som årvisst står i årsmøtenes tegn og så også denne etterjulsvinteren. Men dette selvfølgelig i tillegg til alle sedvanlige gjøremål i foreningssammenheng. Og så, som lyn fra klar himmel, kommer meldingen om hva som synes å være på trappene mellom vår egen etat, Skattetaten, og Tolletaten. Mye på gang synes det som! Men så plutselig da! I dette nummeret av medlemsbladet bringer vi kommentarer til nettopp forannevnte. I tillegg til en prat med etatens egen overordnede, selveste finansministeren. Kanskje Siv røper noen hemmeligheter fra et statsbudsjett i tidlig emning? For fra en så vidt nøktern aktør som Statistisk Sentralbyrå antydes det skatteletter på 18 milliarder over tre år! Tanker omkring i hvilken retning etaten skal gå gir hun vel i hvert fall tilkjenne! Men intet nummer uten en historie på tampen, og denne gangen dreier det seg om faren for gjentakelse eller gjenkjennelse. Et ikke uvanlig fenomen! Det var jegerens sønn som hadde fått i oppgave å skulle skrive en stil. Temaet var familiens jakthund, men læreren var ikke særlig fornøyd med resultatet. -Det henne e akkurat såmme stilen som bror din skrev for et par år siden! tordnet læreren indignert. -E vel itj så rart det! Det e jo såmmå hoinn, svarte gutten rolig! Så til dere alle, ha en fin og fornøyelig siste del av vinteren både i arbeid og fritid, og med et håp om en praktfull vår! Innmelding Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnr.: Telefon: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: E-post: Stilling: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Lønnstrinn/årslønn: Hvis du er medlem i at annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemsskapet til NTL, oppgi forbundets navn: NTL innfører kollektiv LOfavør Topp Reiseforsikring for alle medlemmer fra Ønsker du å reservere deg fra denne ordningen? Ønsker LO favør kollektiv Topp Reiseforsikring Ønsker å reservere meg fra ordningen Fylles ut av forbundet Forening/avd.:... Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL:... Tidl. LO-forbund:... Medlemskontingenten er 1,1 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv hjemforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også melde deg inn på: April 2014 NTLSKATT 3

4 NTL Skatt nord Sammen står vi sterkere Personlig tror jeg at vi ikke bare blir gladere jo flere vi er sammen, men vi blir utvilsomt også sterkere. Det å arbeide sammen mot et felles mål for felles goder og rettigheter i arbeidslivet tror i alle fall jeg er veien til suksess. Derfor valgte jeg som nyansatt i Skatteetaten å se på mulighetene for å organisere meg. Etter mitt første årsmøte i NTL Skatt nord er jeg sikker på å ha tatt det riktige valget. Sara Katrine Olsen (tekst) Jeg ville tilhøre et felleskap, for hvem vil vel ikke kunne slå seg på brystet å si at jeg er med på å bygge et tryggere og bedre arbeidsliv for alle? Det er i alle fall verdier jeg vet å verdsette. Det er alt for lett å glemme, men det er tross alt noen som har stått på for de rettighetene jeg har som arbeidstaker i dag. Fleksitid, likelønn, ferieavvikling, permisjoner ja i grunnen det aller, aller meste. Og det er langt på vei min oppgave å sørge for at også mine barn og barnebarn i fremtiden kan høste frukter av disse ordningene ved å videreføre fagforeningsånden i den offentlige sfæren. Som medlem av NTL Skatt bidrar jeg til nettopp det. Årsmøtet i NTL Skatt nord Det å bli invitert på sitt første årsmøte i NTL Skatt var på mange måter som å bli invitert til en fest, hvor bare VIP-medlemmer har adgang. I tillegg til å lære mye om både lønn og tariffoppgjør, lærte jeg faktisk også etaten bedre å kjenne. Jeg lærte at på tross av ulik avdelingstilhørighet, stillingskoder og arbeidsoppgaver kjempet vi alle for det felles beste. Det som skal gjøre Skatteetaten til en god plass å være. Regiondirektør Rune Sørra sa i sin appell Det nye styret i NTL Skatt nord. Fra venstre: Christel Jørgensen, Mette Karin Berg, Eva-Grete Sandnes, Glenn Reinholtsen, Silje-Charina Skog (nyvalgt leder), Astrid Domås, Eva Helen Dragsten, Per Storlien, Gretha Lauritsen og Kine Therese Meling-Moe. under årsmøtet at «Vårt viktigste samfunnsoppdrag er å oppdra folk flest til å dele av sin pengebok. Det er slett ingen enkel oppgave, men det er prisen å betale for å «Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess.» Henry Ford være en del av vår velfungerende velferdsstat» han var inne for å fortelle medlemsmassen om Skatt nord i et regionalt perspektiv, hva som rører seg i regionen vår og hvilke utfordringer som venter oss. Viktig med fagforeningen Ingen kan spå i fremtiden, ei heller Rune Sørra. Da er det en ekstra trygghet å føle at noen er der for deg dersom noe uforutsett og uventet skulle skje. Jeg tenker man kan se på fagforeningen litt på samme måte som en livsforsikring. I det daglige merker du kanskje ikke så mye til den, men den dagen du faller utfor stupet er den der og fanger deg opp i sitt sikkerhetsnett. Der og da er den plutselig livsnødvendig. Dersom noen plutselig tråkker på dine rettigheter, så slipper du i alle fall å ta kampen helt alene. Det er her styrken vår ligger. I det gode fellesskapet. Sara Katrine Olsen. Spleiselag Så et lite hjertesukk til alle gratispassasjerene der ute. Ja, jeg snakker om alle der ute som nyter godt av fellesgoder uten å bidra til spleiselaget som skaper dem. Du er en sånn som irriterer meg, egoistisk er du også. Jeg tør nesten vedde på at du er av den menneskesorten som ikke bidrar på dugnad i borrettslaget heller, det irriterer meg om mulig enda mer. Jada, jeg vet at det er organisasjonsfrihet i Norge, og du står fritt til å ta de valgene du mener er riktige. Om det å være uorganisert er en av dine fanesaker i livet så vær så god, men husk på at selv om det kan virke forlokkende og lønnsomt å kunne stikke de ekstra hundrelappene rett i lomma, kan det i lengden bli en dyr affære. Tre av fire mener at fagforeningene er viktige for å oppnå god lønnsutvikling og medbestemmelse på arbeidsplassen. Jeg er en av de tre, og jeg er stolt av det! Foto: Sara Katrine Olsen. 4 NTLSKATT April 2014

5 ntl skatt nord Silje-Charina Skog valgt til ny leder i NTL Skatt nord NTL Skatt nord avholdt kortkurs og årsmøte i Tromsø 25. og 26. februar. Ca 100 delegater pluss gjester sørget for en god sosial ramme rundt arrangementet, samtidig som det faglige engasjementet, som vanlig, var høyt. Kortkurset tok i det vesentligste for seg skatteetatens fremtidsbilde. Avtroppende leder i NTL Skatt nord slo an tonen i sin innledning, og ble fulgt godt opp av Petter Håndlykken (Prosjektleder Innovasjon og utvikling i direktoratet) og vår egen regiondirektør, Rune Sørra. Lederen av NTL Skatt, Stein Thorvaldsen og Rune Sørra dro så en sekvens om Fagforeningens rolle og fokus frem mot det nye fremtidsbildet, og første kursdag ble avsluttet ved at Silje-Charin Skog og Gretha Lauritsen gjennomførte en sak som gikk på Kontorstrukturen i Skatteetaten og hvordan skape engasjement. Andre dag av kortkurset var preget av tema lønn og tariff. Glenn Reinholtsen holdt et interessant innlegg om etatens lønnspolitikk, og parhestene Rune Pedersen og Stein Thorvaldsen dro noen linjer om det forestående hovedtariffoppgjøret i Staten. Mange av NTL Skatt nord sine medlemmer har sitt virke ved SOL i Bodø, og det var derfor viktig for styret å ha Grethe Ugland (hovedtillitsvalgt SOL) med oss på kurset. Grethe orienterte kort om hva som skjer i SOL, og hvilke utfordringer de har i sin hverdag. Årsmøtet ble gjennomført på en grei måte under kyndig ledelse av dirigentene Karin Kvanli og Stein Thorvaldsen. NTL Skatt nord har hatt en rimelig aktiv periode, noe som ble synliggjort gjennom en innholdsrik årsberetning. Ved valget fikk Rune Pedersen avløsning, ved at Silje-Charin Skog ble valgt som ny leder. Styret har nå denne sammensetningen: Silje-Charin Skog leder Per Storlien nestleder Astrid Domås kasserer Gretha Lauritsen styremedlem Eva Helen Dragsten styremedlem Kine Therese Selnes Meling-Moe styremedlem Glenn Reinholtsen styremedlem Christel Jørgensen vara styremedlem Eva Grete Sandnes vara styremedlem Mette Karin Berg vara styremedlem Rune Pedersen ble takket av Rune takker for seg under NTL Skatt nord sitt årsmøte. Rune Pedersen som har ledet NTL Skatt nord siden etableringen i 2008 ble behørlig takket av under avdelingens årsmøte. Rune har gjort en formidabel innsats for avdelingen, og han har gitt mye av sin kunnskap til oss som sammen har utgjort styret i avdelingen. Rune har en faglig kunnskapsbase som har har bidratt til at vår avdeling er blitt sett og lyttet til i de fora vi har vært involvert. For Rune har informasjon vært et viktig virkemiddel for oss som fagforening. For egen del vil jeg si at substansen i hans tekster alltid gjort det interessant og lett å være sammen med han om å produsere god informasjon til NTL Skatt nord sine medlemmer. Rune jobber også som webredaktør for NTL Skatt sentralt, og viser også der at han har sans for god og rettidig informasjon ut til medlemsmassen. Vi benytter anledningen til nok en gang å takke Rune for den jobben han har gjort som leder av NTL Skatt nord, og vi ønsker han lykke til videre! Per Storlien kortsagt NTL Skatt vant fram I forbindelse med en sak om beregning av overtid i Skatt sør, har NTL Skatt fått fullt medhold i hvordan dette skal beregnes. NTL Skatt sør har hatt god dialog med LO Stat i saken, som har slått fast at for de som er i full stilling må man ikke jobbe en «full dag» før overtid kan beregnes. (Det presiseres at dette gjelder kun ved pålagt overtid). Dette fordi fleksitid og overtid er to separate regnskap. Departementet deler LO stat sitt syn her, og SKD/Skatteetaten har nå sluttet seg til NTL Skatt sitt syn i denne saken. For 2014 skal Tidbank være korrigert slik at den fra 1.januar 2014 beregner overtiden korrekt for alle. April 2014 NTLSKATT 5

6 NTL Skatt øst Kampen mot skatteog avgiftskriminaliteten Som vanlig var det stor deltakelse på årsmøtekonferansen i NTL Skatt øst, med godt over hundre medlemmer til stede. Konferansen måtte i siste liten flyttes fra Skattekvartalet til Royal Christiania Hotell i Oslo, pga. de mange allmøtene skattedirektøren skulle ha samme dagen om toll-skatt. Årsmøtedeltakerne fikk se skattedirektørens orientering til etaten på video i opptak etter konferansen. Stein Thorvaldsen (tekst) Liv H. Solberg (foto) f.eks. arbeidsmarkedskriminalitet (sosial dumping). Og ikke minst er det uheldig for samfunnsmoralen, svekker respekten for lover, regler og rettshåndhevelsen. Økonomisk kriminalitet og skatteparadiser Ifølge Økokrim er truslene innenfor den økonomiske kriminaliteten ikke mindre i dag enn for to år siden, og det er ingen indikasjoner på at omfanget vil minske i løpet av de neste to årene, tvert i mot. Kristiansen påpekte også at store midler som er skjult i skatteparadiser (på verdensbasis kan dreie seg om over 190 billioner kroner!) brukes som verktøy for å begå eller skjule kriminell virksomhet, og at det anslås at 2/3 av midlene som gjemmes i skatteparadisene gjelder skatteunndragelser. Kontrollapparatet må styrkes Kristiansen påpekte at når den økonomiske kriminaliteten, herunder den alvorlige skattekriminaliteten, er så omfattende og en økende trussel, krever dette en høyere prioritering av innsatsen mot den alvorlige skattekriminaliteten. At slike saker tas er viktig for legitimiteten og tilliten til skattesystemet og skatteetaten. Årsmøtekonferansen hadde også besøk av representanter fra NTL Skatt sentralt, og Ingrid Sølberg 1.nestleder i NTL Skatt hadde med fersk oppdatering til forsamlingen fra nyheten om overføring av oppgaver fra toll- til Skatteetaten. Årsmøtet valgte et styre, godt sammensatt av representanter fra mange kontorer og fagområder i Skatt øst. Hovedinnleder på konferansen var Avdelingsdirektør Jan-Egil Kristiansen, Skattekrimsjefen i Skatt øst, som tok for seg utfordringene og trusselbildet med skatteplanlegging og økende alvorlig organisert skatte- og avgiftskriminalitet og multikriminalitet. Konsekvensene av svart økonomi Kristiansen nevnte at omfanget av den svarte økonomien i Norge er på flere titalls mrd. kroner. Anslag tilsier at Norge tilsier det ca. 150 mrd. kroner i skattetapet i Norge er på over 150 og hvor halvparten av dette gjelder svart økonomi. Konsekvensene av svart økonomi er mange; ikke minst reduserte skatteinntekter for stat og kommune. Svarte inntekter gir også grunnlag for svindel med trygder, stønader eller andre ytelser fra det offentlige. Svart økonomi er også konkurransevridende og skaper undergrunnsøkonomi. Det kamuflerer også andre ulovlige/kriminelle forhold 25-års-jubilanter hedret på årsmøtet. Fra venstre: Eva Synnøve Nygård - Kristin Evensen - Bente Trøan - Tore Kvisberg - Marit Helene Nikolaisen og Kjell Bakke. En stor forsamling med plass til humor. Jan Egil Kristiansen Foto: Anne-Grete Lossius 6 NTLSKATT April 2014

7 Skatt vest Foto: Stein Thorvaldsen. Foto: Sonja Sverredotter Lund Driftige karer sentrale i avviklingen av konferansen. Fra venstre: Roy Øverli, Jan Ivar Reigstad, Håkon Daae Hermansen og Morten Fjeld Ørsnes. Ledere på konferansen i vest, fra venstre: Marta Gjengedal og Sven Dyngeland. Skryt til medarbeiderne i skatt vest I midten av mars avholdt NTL skatt vest sin store årsmøtekonferanse, som nå har blitt en 2-årig foreteelse. Responsen var over all forventning da vi sendte ut invitasjonen, og hele 120 deltakere kunne samles i det store møterommet Ulriken i skattekontoret i Bergen! Håkon Daae-Hermansen (tekst) Den gode responsen skyldtes nok at tilsvarende konferanse for to år siden fikk svært gode tilbakemeldinger. Suksessoppskriften fra den gang ble forsøksvis gjentatt med godt besøk fra regionledelsen, samt et besøk fra Skattedirektoratet og fremtidsbilde-2025 prosjektet. Mye som skjer i Skatt vest Konferansens første dag startet med regiondirektør Karl Husabø som delte betraktninger om året som gikk, samt forventninger og mål for Særlig fokuserte han på hovedsatsingsområdene for skatt vest; utland, svart arbeid og store virksomheter. Det aller viktigste er likevel å gjennomføre produksjonen effektivt, med fastsatt kvalitet og sikkerhet. Avdelingsdirektør for Skattekrim, Torkel Fure, tok oss gjennom bakgrunnskunnskap omkring skatteunndragelser. Han trakk også linjene inn i bygg- og anleggsprosjektet, og betraktninger om hva som skal til for å øke etterlevelsen i bransjen, og redusere omfanget av svart omsetning. Avdelingsdirektør for fastsetting, Marta Johanne Gjengedal, forklarte om satsingen på skattepatruljene. Det viste seg at responsen var svært god da man skulle finne interesserte deltakere til denne oppgaven. Tiltaket er fremdeles i en utviklingsfase og spørsmål omkring oppgaver og kompetansebehov er under utredning og utprøving. Videre tok hun opp spørsmål omkring avdelingens prioriteringer i forhold til mål og forventninger, og tilgjengelige ressurser. Ettersom utland er en av hovedsatsingene, fikk dette temaet særlig oppmerksomhet. Hun luftet også tanker om behov for ansettelser i denne avdelingen, til applaus fra forsamlingen. Sven Dyngeland rundet av onsdagen med å se nærmere på medarbeiderundersøkelsen. Resultatene er gode, men han nevnte spesielt de områder som hvor vi kan bli bedre. Spesielt områdene innen utviklingsmuligheter og kompetansetiltak. Han skrøt av de regiontillitsvalgte i NTL Skatt vest, som han mente bidrar konstruktivt i møtene med arbeidsgiver. Årsmøtet Etter konferanseslutt ble det holdt årsmøte for avdelingen, og hele det sittende styret Regiondirektør Karl Husabø skrøt av NTL Skatt og av de ansattes innsats og resultater i Skatt vest. ble gjenvalgt. Leder for NTL skatt, Stein Thorvaldsen, hadde også avlagt oss et besøk og rundet av årsmøtet med en tale til årsmøtet. Senere på kvelden var det tid for pizza, quiz og sosialt samvær. På konferansens andre dag hadde vi besøk av seksjonssjef i Skatteopplysningen, Randi Marie Tande, som gav forsamlingen et innblikk i de utfordringer skatteopplysningen har å forholde seg til. Det hele ble avsluttet av Trine Pettersen og Frithjof Magnus Indset fra innovasjonsog utviklingsavdelingen i SKD. Temaet var fremtidsbilde Her ble linjene inn i den ikke så fjerne fremtiden trukket. Nytenkning innen kommunikasjon og dialog med skattyter er stikkord for det hele. De inviterte forelesere ble belønnet med hvert sitt symbolske gavekort til prosjektet «minefri skolevei» i regi av Norsk Folkehjelp. April 2014 NTLSKATT 7

8 NTL SKATT sør En vellykket konferanse på bøljan blå Nærmere 120 medlemmer deltok på årsmøtekonferansen i begynnelsen av mars på Color Fantasy denne gangen. Det ble avholdt to parallelle kurs, i tillegg til en egen seanse for de av deltakerne som er ledere. Unni Jørgensen (tekst og foto) Tema på kursene var bl.a. tariffoppgjør og lønnspolitikk, arbeidsrett og medbestemmelse. Gode innledere fra NTL og landsforeningen ledet til god aktivitet i salen. Vi diskuterte også fremtiden i Skatt sør, herunder bemanningsplanlegging, oppgaveløsning og mulig fremtidig kontorstruktur. Alt dette blir det jobbet videre med når fremtidsbildet Skatteetaten 2025 blir klart en gang før sommeren. Dessverre måtte skattedirektør Hans Chr. Holte som var invitert, melde avbud pga. stor møteaktivitet i forbindelse med nyheten om at etaten skal overta oppgaver fra Toll. På sparket stilte Ingrid Sølberg og Erling Broen fra NTL Skatt sporty opp og informerte forsamlingen om det de selv visste om denne saken. Oppfordring til ledermedlemmer Det ble sendt ut en særskilt oppfordring til ledermedlemmene om å delta på konferansen. Etter ROS har svært få av lederne deltatt på våre arrangement. Dette har vi savnet, da de er en viktig del av medlemsmassen vår, og har mye å bidra med. 12 av lederne fulgte oppfordringen og flere kom med innspill til tema de ønsket å snakke om, så mange tema var oppe til diskusjon. Hvilke utfordringer spesielt lederne står overfor, samarbeid med tillitsvalgte, mellomlederens rolle og dilemma mellom lojalitet til medarbeideren og til overordnet leder. Støtte fra fagforeningen Ledermedlemmer i ivrig diskusjon Det nye styret i NTL Skatt sør. Fra venstre: Yngve Olsen, Vibekke Røstad, Bernt Næss, Bjør Nordskog, John Pettersen, Unni Wennberg, Sissel Johansen, Tove Gaarder, Siri Slinning og Unni Jørgensen. til mellomlederne. Hvilke utfordringer ser lederne vedr. fremtidig bemanningsutvikling i Skatt sør? Hvordan kan NTL Skatt representere alle medlemmene, også lederne, på best mulig måte når ulike tiltak skal behandles med ledelsen etter hovedavtalen? Tillitsvalgte fra både forbund, landsforening og regionsnivå deltok på denne seansen, det kom mange nyttige innspill og synspunkter som vi tar med oss videre. Bla. fremkom ønske om å danne et eget forum for lederne, egen dagskonferanse for ledere kunne også noen tenke seg. Disse tingene jobber vi videre med i styret i avdelingen. Det ble selvfølgelig også avholdt årsmøte med valg av både nytt styre, avdelingstillitsvalgte og øvrige tillitsvalgte. 8 NTLSKATT April 2014

9 Toll og skatt Oppgaver fra toll- og avgiftsetaten Den 4. mars kom meldingen om at deler av Tollvesenets oppgaver skal overføres til Skatteetaten. Mange i Tolletaten reagerte med sjokk og vantro. Kjell R Solheim (tekst) Privat (foto) Mange av oss reagerte med sjokk og vantro, det kan vel sies at ikke alle var like fornøyd med beslutningen. Men når det er sagt så er det ikke på grunn av at vi har noe i mot Skatteetaten. Det sier Toril Bakken. Hun er hovedtillitsvalgt for NTL Tollvesenet, og jobber til daglig ved Innkrevnings- og regnskapsavdelingen i Toll og avgiftsdirektoratet. Som hovedtillitsvalgt representerer hun en stor del av de ansatte som blir berørt av denne omorganiseringen. Når vi først skal overføres til en ny etat, så er Skatteetaten en bra etat å bli overført til. Vi har positive erfaringer når det gjelder samarbeid med Skatteetaten, siertoril, og legger til: Men vi må huske på at avgifter og avgiftsinnkreving har tilhørt Tollvesenet de siste 40 årene, og mange av oss har jobbet nesten like lenge med dette feltet. Derfor ønsker vi å forbli i Tollvesenet til vi går av med pensjon. Det virker som om dere har fått lite informasjon om, eller vedvirkning i den prosessen som har vært. Hvordan ser dere på den situasjonen? Det som er det vanskeligste «å svelge» når det gjelder denne beslutningen, er at vi tror og mener den er besluttet på sviktende grunnlag. I tillegg mener vi at det ikke er gjennomført grundige nok utredninger i forkant. Det mest vanlige er at slike omorganiseringer er grundig utredet i forkant, før en tar det beslutninger om eventuelle endringer og sammenslåinger. Men nå kan det se ut som det er startet en ny trend vedtar en endring først og så får en se hva det fører til i ettertid. Dette er noe vi i NTL mener er en helt gal vei å gå. Informasjon om hva som kom til å bli vedtatt ble gitt organisasjonene i tollvesenet dagen før «alle» skulle informeres. Dette må sies å være i siste liten! Kan vel si at vi ikke fikk så mye mer informasjon enn det som er gitt i pressemeldingen fra Finansdepartementet. Hvilke arbeidsoppgaver er det som skal overføres fra Toll til Skatt? Regjeringens vedtak går ut på å gi Skatteetaten det helhetlige ansvar for skatter og avgifter, mens den nye tolletaten skal styrkes og rendyrkes til å drive grensekontroll og vareførselsadministrasjon. Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten skal sammen utrede hvordan overføringen av særavgifter og innførselsavgift kan gjennomføres på en best mulig måte. Beslutningen går ut på at særavgifter, inklusiv motorvognavgiftene og innføreselsavgift skal overføres, men hvilke oppgaver og hvor grensedragningen skal gå må utredes.vi må sluttføre utredningsarbeidet før vi med sikkerhet kan si hvilke oppgaver som skal overføres og hvor mange vi blir som skal overføres til skatteetaten. Finansministeren snakker effektivisering og gode gevinster. Er dere ansatte av samme mening? Det gjenstår å se om dette gir effektivisering og gode gevinster. En del av oss stiller oss noe tvilende til det på nåværende tidspunkt, sier Toril Bakken. Som hovedtillitsvalgt, og med en så stor omstillingsprosess fremfor seg, går hun travle dager i møte. Stor NTL Skatt-konferanse 3. september; «Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde». Finansministeren, skattedirektøren, forbundslederen mfl. kommer. Kommer du? Mer informasjon om konferansen vil komme utover våren. Hold av datoen! April 2014 NTLSKATT 9

10 Intervjuet Siv Jensen svarer NTL Skatt Vi i NTL Skatt har hatt møter med den nye politiske ledelsen i Finansdepartementet (FIN), og mener det er viktig med god kontakt inn til politisk ledelse og embetsverket i FIN framover mht utfordringene både i Skatteetaten og i DFØ. NTL Skattbladet har i denne forbindelse tatt en prat med finansminister Siv Jensen. Hvordan har jobben som finansminister vært fram til nå? Spennende og veldig lærerikt. Jeg er stolt av å levere på politiske saker vi har kjempet for i årevis, og vil spesielt trekke frem fjerning av arveavgiften fra Skattenivået er redusert, og vi er i gang med forenklingsarbeidet. I dette arbeidet synes jeg også Skatteetaten har en flott innstilling og fremstår som nytenkende, serviceinnstilt og fremoverlent mot å finne gode løsninger for skattytere og systembrukere. Skatteetaten skal nå overta oppgaver fra Tolletaten. Hva er det viktigste man satser på å oppnå med denne omorganiseringen? Målet er å få en mer effektiv ressursbruk og en styrket grensekontroll for å bekjempe kriminalitet. Vi fornyer, forbedrer og effektiviserer skatte- og avgiftsforvaltningen. Samlet vil tiltakene være et viktig bidrag til å øke produktiviteten i offentlig sektor. Gjennom å samle ansvaret for skatt og avgift i én etat kan vi løse oppgavene bedre og mer effektivt, og frigjøre ressurser til etatenes kjernevirksomhet. Næringslivet vil oppleve større samordning og en mer helhetlig behandling i skatte- og avgiftssaker. Samtidig gir en styrket grensekontroll bedre beskyttelse av det norske samfunnet. Vi får to effektive, moderne og framtidsrettede etater. Så er det viktig for meg å fremheve at denne omorganiseringen åpner gode muligheter, men vi er helt avhengig av innspill og samarbeid med både ansatte, fagforeninger og de ulike enhetene for å lykkes. Detaljene er ikke fastlagt, og her skal vi lytte og finne de beste løsningene sammen. Det ser jeg frem til. Hvordan ser finansministeren på skattesystemet i Norge, og hvilke endringer av betydning kan man tenke seg framover? Regjeringserklæringen har noen overordnede mål for skattepolitikken: Lavere skatter og avgifter, et mer vekstfremmende og enklere skattesystem og en mindre byråkratisk skatteinnkreving. Allerede for 2014 er det vedtatt flere endringer som både legger bedre til rette for vekst og som bidrar til forenkling. Vi har bedt Scheel-utvalget, som ser på endringer i skattesystemet som følge av den internasjonale utviklingen, om også å legge fram et forslag som gir netto skattelettelser. Flere av våre naboland har redusert selskapsskattesatsen. En hovedutfordring er at den norske selskapsskattesatsen er høy. Endringer i selskapsbeskatningen må både proveny- og systemmessig vurderes i sammenheng med personskattesystemet. Regjeringen ønsker et skattesystem som legger til rette for videre økonomisk vekst. Vi arbeider med en bred gjennomgang av forvaltningsreglene på hele skatte- og avgiftsområdet. Det er en utfordring at regelverket knyttet til skatte- og avgiftsforvaltningen er oppdelt og lite samordnet. Målet med gjennomgangen er først og fremst å harmonisere og samle forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet i en felles skatteforvaltningslov. Dette vil gjøre regelverket mer oversiktlig og lettere å anvende både for skattyterne og skatteetaten. Temaer som omfattes er blant annet opplysningsplikt for skatte- og avgiftspliktige, endring, kontrollbestemmelser, partsinnsyn og dekning av sakskostnader. Arbeidet er omfattende og komplisert og et høringsnotat kan tidligst forventes klar for offentlig høring høsten Hvordan synes du Skatteetaten framstår, og har du selve noen personlige erfaringer på godt og vondt med etaten? Mitt inntrykk er og har vært at skatteetaten er en profesjonell etat med svært kompetente ansatte som gjør en god og viktig jobb. Tilbakemeldingene jeg får tyder også på at de ansatte man prater med når man henvender seg er serviceinnstilte, hjelpsomme og kunnskapsrike. Også henvendelser på Facebook besvares kjapt. Dette er et godt grunnlag å jobbe videre med for å bli enda bedre for det må vi alltid bli. Foto: Rune Kongsro 10 NTLSKATT April 2014

11 NTL Skatt er sterkt opptatt av kampen mot skatteunndragelser og et kriminelt arbeidsliv. Hva skal til for å styrke denne kampen? Alle land har et svart marked, men det er store forskjeller mellom landene i størrelsen på det svarte markedet. Vi har i Norge ikke noe eksakt tall på hva det svarte markedet utgjør i kroner og øre, men vi vet at det er stort. Jeg mener det svarte markedet må bekjempes, da det undergraver rettferdig konkurranse mellom bedrifter, stjeler fra velferdsstaten og undergraver rettighetene til arbeidstakere. Denne regjeringen ser alvorlig på trusselen det svarte markedet utgjør for vårt samfunn, og jeg vil sammen med Skatteetaten arbeide for å bekjempe det svarte markedet. Jeg mener det er viktig at Skatteetaten henger med, og er i stand til å møte utviklingen på skattekrimområdet. Dette innebærer at etaten må følge med på utviklingen både her hjemme og internasjonalt. Samtidig er det viktig at etaten har effektive virkemidler og samarbeider med andre kontrolletater. Det er en løpende vurdering i Skatteetaten og i Finansdepartementet om iverksetting av eventuelle nye tiltak for å møte utviklingen på skattekrimområdet. Et tiltak vi har lovet å utrede er ROT-fradrag. Det var mye støy og skuffelse i DFØ før jul, når det ble endelig vedtatt å legge ned flere av etatens kontorer. Hvordan ser finansministeren på viktigheten av å ta hensyn til også behovet for statlige arbeidsplasser i distriktene, som et av flere elementer ved omorganiseringer i offentlig sektor? Det ser regjeringen på som viktig, og vi vil ta hensyn til god regional fordeling av statlige arbeidsplasser i omorganiseringen av Toll- og avgiftsetaten og Skatteetaten. Diktspalte Visdom Jeg sitter ved et vindu og ser livet passere. Skal jeg slå følge eller skal jeg la det være? Jeg ser ikke ut, men inn. Slik styrkes og berikes mitt sinn. Forakt Jeg vet ikke hva jeg skal si og det sier jeg heller ikke. Politikere derimot gjør det motsatte. De sier så mye de ikke skulle ha sagt og skaper selv en gryende forakt. Det er ingen regioner som vil miste arbeidsplasser på grunn av omorganiseringen, og de som eventuelt flyttes fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten vil i det store og hele kunne fortsette å jobbe i samme by. Vi er opptatt av å legge til rette for gode, robuste fagmiljøer og sterke regioner som sørger for gode tjenester til forbrukerne, enten det er næringsliv eller personskattytere. Spørsmål Når drømmen er bedre enn virkeligheten skal vi da forbli i drømmen? Hvor høy må jeg være for ikke å komme til kort? Når du ikke har mer å gå på. Kan det skyldes at du har gått for langt? Fordelene dine har kommet til mobilen Få mer ut av medlemskapet ditt. Gjør deg kjent med medlemsfordelene dine med vår app. Scann QR-koden for å laste ned appen, eller gå inn på nettadressen April 2014 NTLSKATT 11

12 Folkeregisteret Hva skjer med folkeregisteret NTL Skatt er engasjert i det som skjer med modernisering av folkeregisteret, og vårt folkeregisterutvalg hadde tidligere i våres fått til et møte med SKD og moderniseringsprosjektet (MF-programmet). Folkeregisterutvalget Jan Bertelsen, Erik Kristian Larsen, Vibeke Næsse Røstad og Anne Wæraas Olaussen (tekst og foto) MF-programmet var glad for at NTL Skatt var engasjert og nysjerrig på spørsmål vedrørende modernisering av folkeregisteret. Det er mange rettigheter som utøses med bakgrunn i registrert adresse, så dette er en modernisering som berører store deler av samfunnet. Den nye Folkeregisterloven Vi vil få en revidert lov om folkeregistrering, som vil fremstå som en ny lov tilpasset vår tid. Ambisjonene for den nye loven er at den skal komme ut på høring våren 2014, og vil komme til høring på Stortinget til høsten Planen er at den skal komme med på statsbudsjettet i NTL Skatts folkeregisterutvalg vil delta aktivt i høringen om den nye loven. Sentralisering av oppgaver Når det gjelder organisering av folkeregisteroppgavene, så vil beslutninger bli tatt i regionene. MF-programmet har ikke sett på spørsmålet om organiseringen av oppgavene, herunder om man skal beholde organiseringen av oppgavene slik de er i dag. Kontrollarbeid Saksbehandlingen vil bli forenklet og effektivisert, bl.a. ved at meldingene vil komme elektronisk; mot dagens løsninger, hvor de fleste meldinger kommer pr. post. Hvilke opplysninger skal det moderniserte folkeregister inneholde Man tenker seg at biometri som bilde og fingeravtrykk, vil brukes i det moderniserte Folkeregisteret. Det vil bli en løsning hvor brukerne selv kan legge inn kontaktinformasjon som telefonnummer og e-post adresser som vil «speiles» til brukerne av folkeregisteret. Merknadsfeltet vil også bli tilgjengelig for publikum, så her må det Leder for moderniseringsprogrammet Marianne Henriksen og innføringsansvarlig Therese Fisher. gjøres en opprydding. Publikum trenger f.eks. ikke å vite at de fikk avslag på en flyttemelding mange år tilbake i tid. Samarbeid innad i etaten Vi fikk ikke noe svar på om vi kommer til å få et bedre samarbeid på tvers innen fastsetting, altså mellom folkeregistret og skatt. Og på tvers av regionene. Folkeregisterutvalget legger derfor til grunn at av dette spørsmålet kommer til å bli besluttet i Regionene. Folkeregister-utvalget i NTL Skatt ser det som viktig at vi er med videre i prosessene rundt Modernisering av Folkeregisteret, og vi ønsker derfor å ha noen oppfølgingsmøter med SKD om dette. NTL Skatts folkeregisterutvalg. Fra venstre; Erik K. Larsen, Anne W. Olaussen, Vibekke N. Røstad og Jan Bertelsen. 12 NTLSKATT April 2014

13 Tema Fritt ord frittord Hjertesukk om bia Så har de bestemt at BIA kun skal kunne gjennomføres i arbeidstiden. Det kan i teorien være bra, men i praksis vil det ikke være tid til dette. Ergo kan endringen i ytterste konsekvens føre til økt fravær og mindre trivsel. Det er jo det stikk motsatte av det som sies og skrives i fine ordelag med økt nærvær som er en kosmetisk benevnelse for mindre sykefravær. For lenge siden var det en som sa; Tilgi dem for det vet ikke hva de gjør. Jeg bare spør om ikke det spørsmålet kan stilles på nytt? Effekten av dette vil også være at færre får anledning til BIA og dermed er det slutt på opparbeiding av plusstid som kan samles opp for avspasere senere. Enda godt å vite at arbeidsgiver setter sånn pris på oss at de gjerne ser at øker nærværet ved at vi avspaserer sjeldnere. Selv synes jeg at dette er et tåkefyrstesignal og et skritt i feil retning. For mener arbeidsgiveren noe med det som sies og skrives, så burde ikke denne endringen forblitt en uønsket tanke. Jeg fortsetter trimminga etter arbeidstiden og skal fortsatt ta vare på helsa, selv om etaten ikke godtar dette i tidsregnskapet. Kjenner arbeidsgiver til påstanden om at tilfredse arbeidstakere leverer det beste produkt? Det spørsmålet lar jeg forbli ubesvart. BIA-fan frittord Returpost Jeg blir oppgitt over hvordan saksflyten er i offentlig forvaltning generelt når det gjelder utsending av brev/attester/ underretninger etc. Ingen tar hensyn til de bemerkninger som er lagt inn på merknadsfeltet. Det sendes ut og sendes ut og alle lukker øynene for resultatet. Dersom etaten skal forbedre resultatene må alle som ønsker kommunikasjon med debitorene, anstrenger seg litt for at mottakerne får brevene og for at det blir et konstruktivt samarbeid mellom debitor og kreditor. Spesielt er det med årsbrevene som sendes ut sentralt, og som ikke nevner hvem som er saksbehandler. Etter et kjapt gjennomsyn av enkelte returer går det fram at mange av debitorene har minimale inntekter og må leve ganske trangt. Svart arbeid er muligens et tema for enkelte, men jeg tror at svært mange har et liv som ikke mange misunner dem. Jeg er av den oppfatning at gjeldsordningen ikke blir benyttet i den grad som lovgiveren hadde forhåpninger om. Jeg mener at ordningen er for lite kjent, og at vi som sørger for påfyll til statens pengebinge, bør gi informasjon i større grad til debitorene om at det finnes en ordning som kan forsøkes, og gi mulighet for at den som er i en vanskelig situasjon skal komme ut av klemma. Vi legger ned utrolig mye arbeid på eldre restanser og etter mitt skjønn gir dette seg ikke vesentlig utslag i provenyet. I dag kom det en retur som gjalt mva for 1990 der debitor har sunket i jorda. Javel, har det da noen hensikt å fortsette med innkrevingen? Den sentrale utsendingen av brev har også mangler som det ikke ser ut til at de sentrale myndigheter tar alvorlig nok. Selv har jeg tilgang til å sende forespørsler til mobiltelefoner fra PC en min. Dette er til utrolig stor hjelp og bør brukes av flere. Vi må få et system som gjør oss operative og ikke gjemme oss bak instrukser og paragrafer der effektiviteten kommer i andre rekke. Trond O. Svenkerud frittord Veiledning service Jeg arbeider i veiledning og vi har blitt pushet på å være imøtekommende og serviceinnstilt. Dette har vært en «kjepphest» og noe som jeg virkelig «brenner» for, da jeg mener at mangel på service/ imøtekommenhet er ganske typisk i offentlig sektor. God service burde være en selvfølge selv om det ikke skal betales for en tjeneste! Leser så på skattenett sitat: «Er det slik at publikum opplever det som enklere og tryggere å ta personlig kontakt med oss, enn å ordne dette selv elektronisk. Hva kan gjøres for å endre disse holdningene? Vi vil forslå tiltak som gjør at skattyter foretrekker elektroniske løsninger, istedenfor personlig kontakt.» Jeg tolker dette som at vi i 1.linja gir for god service, og at skatteetaten har et for godt omdømme. Ønsker vi virkelig å svekke dette omdømme? Da må vi bort fra PIN-koden snarest! Jeg veileder gjerne om de elektroniske løsningene våre, men det må være til folk som forstår hva det er de gjør og konsekvensene av hva det er de holder på med! Skal alt i etaten skje elektronisk er første bud å forenkle skattereglene! Slik som de er i dag bærer det ofte fryktelig galt avsted med selvbetjening. Kjell Stølen Veiledning Ålesund skattekontor April 2014 NTLSKATT 13

14 Pensjonisten TAKK FOR MEG Etter omtrent 43 og ett halvt år kom dagen da jeg skulle si farvel. Knut Bye (tekst) Gode kollegaer i Publikumsgruppa (PUB), på huset (Skattkammeret), og min leder hadde rigget til avslutning for meg på Kantina. Så det ble både siste dag på jobb og med gjengen 27.november, og 100 % pensjon fra desember. Det er både vemodig og litt trist på en sånn dag, men samtidig får jeg tid å tenke over hva som har skjedd disse årene og hva jeg har vært med på - rett og slett sitter man og mimrer ved en slik anledning. Karriæren. Jeg startet i Skatteetaten i juni 1970 ved Trondheim Ligningskontor, som da hadde kontor i Prinsens gate 61, samlokalisert med byens eneste svømmehall. Ansatt som kontorassistent (med prøvetid) og med daværende ligningssjef Sigurd Sigvang. Som alle andre nye fikk jeg opplæring av kontorgruppa, med ansvar for administrasjon, post m.m. Rundskrivet om opplæringsordningen fra SKD kom samme måned, og etter sommeren søkte jeg om opptak, og fikk dette. For oss nye var dette en flott ordning med rimelig god lønn, betalt opplæring og praksis mellom de to skoleperiodene (Etatskolens 1. og 2. avd). Ved etatsskolen ble jeg kjent med regelverk, skattebestemmelser og selvangivelsen, fikk mange venner og bodde på hybel i Oslo sammen med god venn og kollega. Opplæringen på kontoret var bord mot bord med en erfaren saksbehandler. Først etter en tid ble jeg «sluppet løs» på publikum. Kontoret flyttet i 1977 til lokaler hos Sparebanken. Der var vi i 15 år og i 1992 til nye lokaler hos Trondos i Krambugata. Dette året kom innføring av data for alle, omorganisering av kontoret, og sist og ikke minst Skattereformen. Det ble vel litt «harelabb»-ligning dette året, tror jeg å kunne minnes. Innimellom hadde vi FLiD og regionsamarbeid, nedleggelse av noen kontor og etter hvert full fart imot ROS. Og ny flytting, denne gangen til gamle Politihuset i Kongens gate. Så endelig etter lang ventetid ble ROS gjennomført, og mange medarbeidere overført til nye grupper og nye oppgaver. For meg ble det hovedoppgave i Publikumsgruppa, og noe jobb for Forebyggende veiledning. Personlig synes jeg prosessen dit var både omstendelig og uklar - og litt for «toppstyrt». Men jeg har som alle andre prøvd å gjøre mitt beste og finne meg til rette i nye omgivelser og i ny gruppe. Det ble en bratt læringskurve for mange av oss i denne prosessen. Fagforeningen Allerede rundt 1978 kom jeg med i det lokale styret for NTL Skatt - den gang kalt Likningsetatens landsforening (LL)- og måtte bryne meg både på arbeidsmiljøsaker og på en tøff sjef. Sammen med bl.a. Hans Aavik fikk vi etter en hard kamp laget arbeidsavtale for kollegaer, med støtte fra landsforeninga. Jeg fikk lederverv i lokalavdelinga, og senere regionalt i Stedsstyret for NTL i Trondheim. Senere ble vår lokale NTL-avdeling i Trondheim sammenslått med NTL for Sør-Trøndelag og Fylkesskattekontoret, og etter ROS utvidet til Skatt Midt Norge (og alle ære til de som sitter i dagens styre sammen med Anita og skal takle dagens problemer og økonomi m.m.) Det regionale Stedsstyret for NTL gikk senere inn i Fylkesutvalget i Trøndelag som ble opprettet 1986 som en prøveordning, og den gang med meg som leder var mitt siste år med verv for NTL og det blir vel sånn ca.35 år med verv for Skatteetaten og NTL. I 1981 sto Stedsstyret «fadder» for vår egen Pensjonistforening: NTL`s Pensjonistforening for Trondheim og omegn, med Arnfinn Karlsen som leder og jeg som sekretær. I dag, rundt 32 år senere, er jeg nå leder av samme forening, der mine «gamle» kollegaer Hans Aavik og Ester Wangberg begge er styremedlemmer. (Kollega Olaf Berg var den første formannen fra Skatteetaten). Avskjedsmarkeringen Avslutningstilstelningen på jobben var trivelig, og jeg vil spesielt takke for det gode samarbeidet og alle gavene. Jeg fikk bl.a. en hjemmelaget «dimme-kalender» full av røde hjerter og hilsener fra PUB- gruppa, så de siste ukene på jobb var bare helt fantastisk. Jeg ønsker også å takke alle andre i Skatteetaten som jeg kjenner gjennom engasjement i NTL. Gode minner Regionalt og sentralt har jeg også fått mange gode kontakter som jeg vil savne. Når jeg nå sitter og mimrer føler jeg meg privilegert som har fått være med på så mye, og truffet så mange engasjerte medlemmer og tillitsvalgte disse årene. «På privaten» er jeg som mange vet samboer med Siri, også der hadde Skatteetaten en «finger med» da vi treftes. Først via NTL sitt Stedsstyre i Bergen, og senere på kurs i Sandefjord i regi av landsforeninga. Resten er historie, og vi bor nå på Flatåsen i Trondheim (og trives godt tror jeg ). Fritida nyttes gjerne på nytta i Ålen, på Sydentur, eller hos familien til Siri på Askøy. Vi håper begge på noen gode år som pensjonister. Tusen takk for meg! En hilsen til alle kjente fra Knut PS:NTL-pensjonistene i Trondheim er nå inne i sitt 33 år og vil gjerne ha flere medlemmer lokalt ta gjerne kontakt med meg om du er fra Skatteetaten eller fra annen statlig arbeidsplass. D ds 14 NTLSKATT April 2014

15 Lignings-ABC Papir-ABC en forsvinner Den Lignings-ABC'en du fikk på bordet for litt siden er den siste i papirform. Det er altså siste året at vi kan kjenne den gode lukten av nytrykket ABC. Noen synes det er OK, mens andre allerede er begynt å kvi seg til å måtte bruke digital- ABC'en. Kjell R Solheim (tekst) Papirløst Den første Lignings-ABC'en kom ut i 1980 og gjaldt for 1979-likningen. Det var en forholdsvis slank bok med "bare" 304 sider. Årets utgave har til sammenlikning 1654 sider. Det fremgår av forordet til førsteutgaven at den var ment som et praktisk hjelpemiddel til bruk ved den ordinære likningen av lønnsmottakere og pensjonister. Lignings-ABC har siden den spede oppstart utviklet seg til å bli et av våre mest nyttige og praktiske hjelpemiddel i hverdagen - lett å gripe til, alltid for hånden. Men nå nærmer det seg altså slutten for papirutgaven av boka. For fra og med 2013-likningen vil den bare være å finne i digital utgave. Digitale muligheter Vi er nok veldig spente på hvordan overgangen til ren elektronisk utgave vil bli, men etter min oppfatning gir elektronisk bruk gode muligheter, sier seniorjurist Per Helge Stoveland, leder for redaksjonsgruppen som har arbeidet med 2013-ABC'en. Fordelen med å bruke de elektroniske versjonene er at en har aktive lenker til andre kilder, som lovtekst, forarbeider, rettspraksis, uttalelser mv. I tillegg kan man legge inn bokmerker mv. Blir man vant til å bruke disse versjonene, så tror jeg folk etterhvert ikke vil savne boken. En fordel med elektronisk bruk er også at en alltid vil ha den siste versjonen, legger han til. Har du noen som allerede er begynt å kvi seg til den digitale ABC'en, har du noen gode råd til dem? Det er vanskelig å gi noen eksakte råd, men mitt inntrykk er at ledelsen har fokus på at etaten skal legge arbeidsplassene best mulig til rette for elektronisk bruk og at arbeidssituasjonen ikke skal bli vanskeliggjort av tekniske begrensninger. Gode innspill Per Helge Stoveland forteller at de jevnlig får inn gode innspill til ABC-kontoen Vi tar alle innspill seriøst, og vi har stor nytte av de, forteller han. Generelt synes jeg folk er flinke til å benytte denne postboksen. Sekretæriatet som Stoveland er leder for har fire faste medarbeidere som alle har Lignings-ABC som hovedoppgave. I Først og sist: Leder for redaksjonsgruppa, Per Helge Stoveland, med den første og den siste papirutgaven av Lignings-ABC. Foto: Fredrik Gule tillegg består organisasjonen bak Lignings- ABC'en av en redaksjonsgruppe der fire personer fra skattekontorene og Stoveland deltar. Arbeidet i disse gruppen foregår stort sett hele året, men noen perioder, for eksempel utover høsten, er spesielt travle. ER DU NYSGJERRIG? FØLG NTL SKATT PÅ NETT! Du finner oss på her kan du se: Aktuelle nyheter for deg som medlem Siste nyheter knyttet til lønnsoppgjøret 2014 Du finner dine tillitsvalgte sentralt og lokalt Oversikt over Gratis kurs for deg som medlem Aktuelle lover og avtaler for deg som medlem Dine medlemsfordeler Følg oss også på vår Facebook gruppe «NTL Skatt». Her kan du: Lese og dele nyheter Delta og starte diskusjoner Få med deg hva som skjer i NTL Skatt April 2014 NTLSKATT 15

16 I forbifarten 1. Hvilke saker synes du at NTL Skatt skal prioritere? 2. Hva synes du om medlemsbladet vårt? 3. Hvordan ser du for deg fremtidens etat? Navn: Arve Vasskog Arbeidssted: Orkdal skattekontor Arbeidsområde: Skatteklagenemnd, Bindende forhåndsuttalelser (BFU). Endringssaker. Medlem av tilsettingsråd. Har vært avdelingstillitsvalgt fastsetting fram til februar 2014, og er nå nestleder i NTL Skatt Midt-Norge Fartstid: Har vært ansatt i etaten siden NTL Skatt må prioritere å sikre organisasjonenes medbestemmelse på alle nivå. Som avdelingstillitsvalgt opplevde jeg at arbeidsgiver i mange tilfelle i realiteten avgjør saker på seksjonsnivå, og at det ikke blir reelle drøftinger når sakene kommer på bordet i drøftinger på avdelingsnivå. Her må man se på avtaleverket, og sikre medbestemmelse på de nivå avgjørelsene i realiteten blir tatt. NTL Skatt må også arbeide for å sikre og beholde ressursene i regionene, og ikke minst arbeide for å opprettholde skattekontor utenfor de store byene. Folk blir ikke automatisk så mye bedre saksbehandlere fordi om man sitter på et «stort» kontor. Sentraliseringen av oppgaver har gått for langt nå må NTL vise muskler. 2. Medlemsbladet synes jeg er bra men kunne med fordel vært mer kritisk både i forhold til arbeidsgivers disposisjoner og politiske føringer/signaler. Mest fornøyd er jeg med reportasjer fra regionene. Det er alltid interessant å se hva som rører seg rundt i Norges land. 3. Framtidas etat ser jeg for meg som digitalisert, og hvor våre brukere (les skatte- og avgiftsbetalere) nesten utelukkende kommuniserer digitalt. Ser dessverre for meg en rasering av den kontorstrukturen vi har. 1 3 kontor i hver region, og da er det vel ikke langt igjen til man sitter igjen med en stor enhet på Helsfyr som dekker hele kongeriket. Navn: Stian Christensen Arbeidssted: Hamar Arbeidsområde: Skatteopplysningen Fartstid: Har du vært i etaten 1 år 1. For meg er det viktig at NTL er med å prioriterer saker som ligger den enkelte ansatte nærmest. Samtidig som vi skal være en sterk organisasjon som er med å påvirker i hvilken rettning skatteetaten skal utvikle seg. For å oppnå nettopp dette i fremtiden også, tror jeg medlemsmassen er en sak som må løftes høyere. 2. Jeg har ikke mange utgaver å bedømme ut ifra, men det jeg har sett så langt virker bra. 3. Som en helhetlig etat som fremstår som imøtekommende, effektiv, strukturert og moderne. Navn: Christel Jørgensen Arbeidssted: Skatt nord Alta Arbeidsområde: Veiledning Fartstid: Ble ansatt i oktober 1983 :) 1. Det aller viktigste vi må jobbe for er medbestemmelse og likestilling. 2. Jeg er fornøyd med medlemsbladet og leser det i flere omganger:) 3. Jeg ser for meg en etat som er tilstede der skattyterne er/bor. En moderne etat med gode elektroniske løsninger, kompetente og fornøyde ansatte. En etat som satser på sine ansatte både mht kompetanseheving og lønn. 16 NTLSKATT April 2014

17 NTL DFØ Hva skjer i NTL DFØ Siden sist er det avholdt årsmøtekonferanse i NTL DFØ, samt at arbeidet med gjennomføringen av omstillingen i DFØ pågår. Thomas Søberg-Håkensen (tekst) Thomas Søberg-Håkensen Årskonferansen NTL DFØ har avholdt årskonferanse på Colorline Oslo-Kiel januar. Der deltok 24 av NTL sine medlemmer. Erling Broen fra NTL skatt har igjen bidratt godt og ledet konferansen sammen med undertegnede. Naturlig nok dreide det seg også denne gang om omstillingsarbeidet som vi daglig er berørt av som tillitsvalgte i NTL. Deltakerne bidro godt og kom med mange gode innspill jeg kan ta med meg videre inn i drøftingsmøter og forhandlinger. Etter tilbakemeldinger fra deltakerne merker jeg meg at de som deltok på konferansen har fått ett mer realistisk bilde av hva de kan forvente i pågående prosess. Dessverre er dette tøft, men jeg mener det er viktig å ikke gi for store forhåpninger slik situasjonen er nå. Det er jo kjent etter direktørens rundreise at de er lite villig til å gi noe som helst til de som «velger» å ikke flytte med. Jeg håper selvsagt at organisasjonen klarer å argumentere så godt at ledelsen skjønner viktigheten av å ta vare på alle berørte i denne situasjonen. Nytt styre i NTL DFØ Det ble holdt valg på årsmøtet andre dag og undertegnede ble valgt som leder for det kommende året. Resten av styret er som følger: Odd Erik Rønning(nestleder), Jan Morten Torsmyr (sekretær), Marit Gisleberg (kasserer), Maren Aanesen (styremedlem, ungdomskontakt), Morten Hansen (styremedlem, studieleder). Varamedlemmer: Nina Ring Johansen (Trondheim), Trine Skoland (Kristiansand) og Anni Mikkelsen (Drammen) Her var vi nøye med å få med oss nok varamedlemmer da vi møter en turbulent tid i DFØ og dette også kan Det nye styret i NTL DFØ: Fra venstre: Maren Aanesen, Nina Ring Johansen, Morten Hansen, Trine Skoland, Thomas Søberg-Håkensen, Anni Mikkelsen, Odd-Erik Rønning, Marit Gisleberg og Jan Morten Torsmyr. påvirke styrets sammensetning. Jeg vil også takke avtroppende kasser, Ellen Medhaug, for en fantastisk jobb som har holdt orden på tallene våre! Omstillingsarbeidet Vi har nå kommet ett steg videre i omstillingsarbeidet og forhandlingene om omstillingsavtalen er nå ferdig og gjort kjent for alle ansatte. Vi er godt i gang med vedleggene også, som omfatter virkemidler, personalløp, kommunikasjonsplan blant annet. Det er viktig å få på plass dette så fort det lar seg gjøre da dette gir helheten i prosessen og gir de berørte flere svar i en usikker tid. Jobben med gjennomføringsplanen er også godt i gang og vi blir informert om den prosessen. Vi har deltatt på workshop der vi fikk dele våre synspunkter og ideer til ny struktur av LA og RA. Disse avdelingene flyttes som kjent til de to lokasjonene Stavanger og Trondheim. Disse synspunktene ble ikke hensyntatt i første forhandlingsrunde og derfor startet vi på to forskjellige nivåer. Men jeg må si at utover i forhandlingene så innså vel begge parter at dette dreide seg om å gi å ta. Derfor kan jeg si at resultatet ble slik at begge parter kunne leve med det. Understrukturen for avdelingen ble gjort kjent 21.mars for alle i virksomheten og videre arbeid kan fortsette. Vadsø, Tromsø, Hamar, Drammen og Kristiansand skal med tiden legges ned og de ansatte må etter hvert ta ett valg på om de skal bli med sine oppgaver eller finne noe annet å gjøre utenfor virksomheten. For å kunne ta en slik beslutning er det viktig at det gis så mye informasjon som mulig om hvilke virkemidler som kan tas i bruk. Ledelsen har ansvar for at de informeres om dette. NTL vil gjøre sitt beste for at sine medlemmer får mest mulig informasjon og at de føler de tar den rette beslutning. Det som er vanskelig for de berørte nå, er at de har masse spørsmål som ikke kan svares på før avtaler er ferdig forhandlet og det er vedtatt en gjennomføringsplan. Gjennomføringsplanen blir viktig for å se når vært enkelt kontorsted tenkes nedlagt og når man kan starte opp på nytt kontorsted for de som ønsker det. Eventuelt når man må rydde pulten og finne noe annet å gjøre. Gjennomføringsplan 1.april er fristen Finansdepartementet(FIN) har satt til DFØ for å legge frem alternativer for gjennomføringsplan og den skal godkjennes før vi kan sette i gang for fullt. FIN vil ha flere alternativer og minst ett av dem skal være gjennomførbart innenfor dagens budsjettrammer. Det er ikke vanskelig å gjette at det trolig er det rimeligste alternativet som FIN vil gå for med mindre det er gode argumenter for å komme med midler slik at risiko for gjennomføringen blir så liten som overhodet mulig. Vi ser allerede at vi lider tap av kompetanse da mange velger å finne seg ny jobb fremfor å flytte med oppgavene. Dette skjer fort og jeg håper at arbeidsgiver kan sette inn tiltak for å dempe presset på de som blir sittende igjen. April 2014 NTLSKATT 17

18 medlemsfordeler Gode banknyheter for NTLs medlemmer mellom år Det gjøres et godt vervearbeid i NTL og medlemsfordelene våre i LOfavør er viktige for å ivareta medlemmene og rekruttere flere. LOfavør lanserer nå bankfordeler for NTLs medlemmer og student/lærlingmedlemmer. Fordelene må gjøres kjent blant potensielt nye og nåværende medlemmer i aldersgruppen år. LOfavør BSU - med dobbel rente første året for nye BSU-sparere! Dobbel rente første år gjelder kun for nye BSU-sparere, men alle NTL-medlemmer får 0,25 % rentefordel på ordinær BSU-rente i alle SpareBank1s filialer. LOfavør Boliglån Ung - rabatt på boliglån og fri etablering! Medlemmer får 0,10 % prosentpoeng rabatt på ungdomslån i SpareBank1 og kroner 0,- i etableringsgebyrer.* *Renten fastsettes individuelt når låneavtalen inngås. Priseksempel med effektiv rente fra 3,72 %: 2 millioner nedbetalt over 25 år totalt kroner = kostnad per måned kroner HurtigINFO Siste utgaver av Hurtig-info: 23/2013: Fellesmøtet i SKD 4.desember 24/2013: Fellesmøtet i SKD des 1/2014: Fellesmøtet i SKD 20.januar 2/2014: Utfordringer i Norden 3/2014: Møte med politisk ledelse 4/2014: Fellesmøtet i SKD 26.februar 5/2014: Fellesmøtet i SKD 10.mars 6/2014: Fellesmøtet i SKD 26.mars Du kan også finne disse på kontrollinfo Siste utgaver av Kontroll-info: 1/2014: NTL Skatts arbeid mot svart økonomi SOLINFO Siste utgaver av SOL-info: : Info fra hovedavtalemøtet. 1/2014: Hovedavtalemøte 13.mars 3 Diktspalte Sudoku Seilas Livet seiler fra meg mens jeg forblir stående akterurseilt på kaia å vinke. Faktum Alle gjør vi feil, men få retter dem. Færre beklager dem. De færreste takker for feilenes lærdom. Leveregel Å ha mye å leve av er mindre verdt enn å ha mye å leve for. Vinnerne og riktig svar offentliggjøres i neste nummer. De tre første uttrukne med riktig løsning belønnes med h.h.v. fire, tre, og to flaxlodd. Svarfrist: 1. juni 2014 Riktig løsning sendes til: Inge Sveås, Sunnan, 7717 Steinkjer eller pr. mail Vinnere nr. 4/2013: Heidi Buhagen, Kroppanmarka 28, 7075 TILLER (4 flaxlodd) Sonja Aasly, Furuneset 10, 1954 SETSKOG (3 flaxlodd) Iana Morari, Sentralskattekontoret for utenlandssaker, Pb 8031, 4068 STAVANGER (2 flaxlodd). 18 NTLSKATT April 2014

19 Kontaktoss NTL Skatt, Folkets Hus, rom 504, Youngsgt. 11, 0181 Oslo, E-post: Internett: Styret: Leder: Stein Thorvaldsen, Skatt sør Tlf.: E-post: 1. nestleder: Ingrid Sølberg, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: 2. nestleder: Erling Broen, Skatt vest Tlf.: E-post: Kasserer: Astrid Lundanes, Skatt øst Tlf.: E-post: Sekretær: Anita Stenstvedt, Skatt Midt-Norge Tlf: E-post: Styremedlem: Nina Fosshaug, SITS Helsfyr Tlf.: E-post: Styremedlem: Bjørn Ove Hersdal, Skatt vest Tlf.: E-post: Styremedlem: Unni Jørgensen, Skatt sør Tlf: E-post: Styremedlem: Trine H. Koritzinsky, DFØ Sentralenheten Tlf: E-post: Styremedlem: Rimle Christine Michelsen, Skatt vest Tlf: E-post: Styremedlem: Rune Pedersen, Skatt nord Tlf.: E-post: Varamedlemmer: 1. varastyremedlem: Thore Berg, Skatt øst Tlf: E-post: 2. varastyremedlem: Anja Baadstrand, Skatt nord Tlf: E-post: 3. varastyremedlem: May Elisabeth Gjelstad, Skatt øst Tlf: E-post: Redaksjonsutvalg: Redaktør: Inge Sveås, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: Bjørn Aksel Niska Skatt nord Tlf.: E-post: Kjell R. Solheim, Skatt sør Tlf.: E-post: Melding om Adresseendring Husk at melding om adresseendring sendes: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også sende en e-post til: avdelingsledere: NTL Skatt øst: Frode Waglen. Tlf.: E-post: NTL Skatt nord: Silje-Charina Skog. Tlf: E-post: NTL Skatt Midt-Norge: Anita Stenstvedt. Tlf.: E-post: NTL Skatt sør: Unni Jørgensen. Tlf.: E-post: NTL Skatt vest: Bjørn Ove Hersdal. Tlf.: E-post: NTL Skatt SKD/SITS: Nina Fosshaug. Tlf.: E-post: NTL DFØ: Leder Thomas Søberg-Håkensen DFØ Hamar Tlf: E-post: Hovedtillitsvalgt skatteopplysningen: Grethe S. Ugland, Skatteopplysningen Kristiansand Tlf.: E-post: Kontrollfaglig utvalg: Kontaktperson: Jon Per Longva, Skatt øst Tlf: E-post: folkeregisterutvalg: Leder: Jan Bertelsen Skatt vest Tlf.: E-post: Ungdomsutvalg: Leder: Morten Fjeld Ørsnes Skatt vest Tlf: E-post: april 2014 NTLSKATT 19

20 Aktørnr: Returadresse: NTL Skatt, Folkets Hus Youngsgt Oslo Vervekampanjen gir resultater! Vervekampanjen gir resultater, og vi i NTL Skatt får stadig nye medlemmer! Takk til dere som har vervet nye medlemmer, og vi håper at ytterligere innsats fra enda flere av dere vil kunne gi oss mange nye medlemmer. Vi er stolte av NTL Skatt og flere medlemmer vil bl.a. være med på å gjøre NTL Skatt enda sterkere og ha enda større innflytelse både i Skatteetaten og DFØ. Mer om vervekampanjen, velkomstgaver og vervepremier finner du på vår nettside; Nye medlemmer får tilsendt en velkomstgave i form av en tøff hettejakke fra NTL Skatt. Når du har vervet et nytt medlem sender du en e-post til med navn og postadresse på den du har vervet, helst med størrelse (M, L, XL, XXL, 3XL) på hettejakken. Vår felles styrke - din trygghet! s: nnslag Som en takk til de som verver sender vi en liten oppmerksomhet i form av flakslodd. Du får 4 flakslodd for hvert nytt medlem du verver, og du blir med i en trekning på et gavekort på kr og 1 gavekort på kr Trekning av gavekort finner sted hver 4 måned. Det blir i tillegg foretatt en hovedtrekning av et gavekort på kr der alle som har vervet nye medlemmer det siste året deltar. Norsk Tjenestemannslag Vi minner om at de som verver også får fine vervepremier fra NTL. Informasjon om disse finner du på nettsiden til NTL:

Økt satsning på ungdommen side 12

Økt satsning på ungdommen side 12 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Mars 2010 Økt satsning på ungdommen side 12 Kontroll Side 4 NTL Skatt midt-norge Side 5-8 Rekordstor oppslutning om NTL Skatt møter NTLSKATT Nummmer 1

Detaljer

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært!

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært! NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2011 Skattekriminalitet en vekstnæring? side 6 7 En etat til å stole på Side 5 Hva er lederne opptatt av? Side 8 Her burde alle vært! Side 10

Detaljer

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6 NTLSKATT FOR MEDLEMMER I SKATTEETATEN OG DFØ Nr 3 - September 2014 Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde side 7-9 Representantskapsmøtet Side 4-6 NTLSKATT Nummer 3 - September 2014 UTGIS AV:

Detaljer

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8.

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2012 Intervjuet: Madame Butterfly side 4 og 5 I dette nummeret: Årsmøter over hele landet Trainee - hva er nå det? Side 8 DFØ nytt Side 6 NTLSKATT

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10.

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2014 Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11 En prat med SITS-direktøren Side 6 A-ordningen på agendaen Side 8 Årsmøte i NSO Side 10

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8. Norsk økoforum. Nordisk samarbeid. En engasjert mann. Side 10. Side 6. Side 5

NTLSKATT. Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8. Norsk økoforum. Nordisk samarbeid. En engasjert mann. Side 10. Side 6. Side 5 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2013 Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8 Nordisk samarbeid Side 5 En engasjert mann Side 6 Norsk økoforum Side 10 NTLSKATT Nummer 2 - Juni

Detaljer

NTLSKATT. Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9. Årsmøter. Framtidens DFØ. SFU - en vervesuksess. Side 4-7. Side 16. Side 10

NTLSKATT. Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9. Årsmøter. Framtidens DFØ. SFU - en vervesuksess. Side 4-7. Side 16. Side 10 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2013 Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9 Årsmøter Side 4-7 Framtidens DFØ Side 10 SFU - en vervesuksess Side 16 NTLSKATT Nummer 1 - Mars 2013

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet; Hjertevarme Maria. side 4 5. Folkeregister i fokus. Kampen mot sosial dumping. Undomskonferanse. Side 10.

NTLSKATT. Intervjuet; Hjertevarme Maria. side 4 5. Folkeregister i fokus. Kampen mot sosial dumping. Undomskonferanse. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - November 2012 Intervjuet; Hjertevarme Maria Folkeregister i fokus Side 10 side 4 5 Kampen mot sosial dumping Undomskonferanse Side 15 Side 12 NTL Skatt_0412.indd

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

NTL-Skatt. Hovedtariffoppgjøret 2002. Told Skat kvitter seg med 1.130 tilsatte. Hovedtariffoppgjøret. C-Blad. Danmark: Nytt hovedverneombud Side 4

NTL-Skatt. Hovedtariffoppgjøret 2002. Told Skat kvitter seg med 1.130 tilsatte. Hovedtariffoppgjøret. C-Blad. Danmark: Nytt hovedverneombud Side 4 C-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2002 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

Med NTL Skatt i sekken side 10-11

Med NTL Skatt i sekken side 10-11 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 4 Desember 2009 Til topps Med NTL Skatt i sekken side 10-11 Portrettet Side 4 Folkeregisteret i utvikling Side 6 Likestillingsnestor takker av Side 20 NTLSKATT

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NTLSKATT. NTL Skatt sør Side 4-5. Bodøkonferanser Side 10-11. Pensjon. Side 12-13. For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009

NTLSKATT. NTL Skatt sør Side 4-5. Bodøkonferanser Side 10-11. Pensjon. Side 12-13. For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009 NTL Skatt sør Side 4-5 Bodøkonferanser Side 10-11 Pensjon Side 12-13 NTLSKATT Nummmer 3 - September 2009 leder Utgis av: NTL Skatt Opplag:

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ På Bryggen i Bergen NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag:

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ ROS-konferanser gav NTL-skatt kontakt med nær 1200 medlemmer NTL-Skatt Leder

Detaljer

NYTT. Hans Christian Holte. Møt den nye skattedirektøren. Side 4. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2013/36.

NYTT. Hans Christian Holte. Møt den nye skattedirektøren. Side 4. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2013/36. NYTT Nr. 4-2013/36. årgang Tillitsvalgtkurs Side 8 Lønnskurs Side 9 Valg 2013 Side 11 Møt den nye skattedirektøren Hans Christian Holte Side 4 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i

Detaljer

NYTT. Narvik i vekst Side 15. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2010/33. årgang. En prat med finansministeren

NYTT. Narvik i vekst Side 15. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2010/33. årgang. En prat med finansministeren NYTT Nr. 2-2010/33. årgang En prat med finansministeren Side. 4 Kjønn og lønn i SkL Side 6 SkL konferansen 2010 Side 10 Mot en himmelblå Side 12 Narvik i vekst Side 15 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang NYTT Nr. 2-2008/31. årgang En prat med Tone Lise Risan Side 6 Historisk årskonferanse Side 8 Møt 3 på kurs Side 12 Bekymringsmelding SkL butikken Side 17 Side 18 Vårens heftigste eventyr side 10 MEDLEMSBLAD

Detaljer

Årsmøter landet rundt

Årsmøter landet rundt NYTT Nr. 1-2014/37. årgang Årets lønnsoppgjør Side 4 Fremtidsbildet 2025 Side 7 SkLs kurs og konferanser Side 11 Årsmøter landet rundt Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i

Detaljer

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34.

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34. NYTT Nr. 3-2011/34. årgang Skatteetatens fullmakt til å legge ned småkontor Side 4 Region sør - 5 fylker tett i tett Side 6 Intervju med Frida Nokken Side 12 SkLs seniorer trives på jobb Side 16 Møt den

Detaljer

Landsstyremøtet 2014

Landsstyremøtet 2014 Nr. 5-2014 37. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Landsstyremøtet 2014 - Nye oppgaver og kontorstruktur s.9 Snart tomt for fødselsnummer s.4 YS-konferansen 2014 s.6 YS Arbeidslivsbarometer

Detaljer

NYTT. Tillitsvalgte i SkL øst på evalueringskonferanse side 15. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2009/32.

NYTT. Tillitsvalgte i SkL øst på evalueringskonferanse side 15. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2009/32. NYTT Nr. 1-2009/32. årgang Ankom Kongsberg i drivende frostrøyk Tilbake til skatteetaten Involvere og engasjere Verv og reis! Side 6 Side 8 Side 10 Side 16 Tillitsvalgte i SkL øst på evalueringskonferanse

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008 NAV i medienes søkelys side 10 Redaktøren Kompetanse hva er det? NAV-reformen er nå halvveis, mens brukere, politikere og media i økende grad forventer at

Detaljer

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang NYTT Nr. 1-2010/33. årgang Hvorfor prioriterer vi på denne måten? Side 8 En skikkelig positiv gjeng Side 10 Dønn kjedelig og slitsomt Side 15 SkL butikken Side 18 Isslott, badstue og 25 minus Side 14 MEDLEMSBLAD

Detaljer