Årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. www.asil.no"

Transkript

1 Årsmelding 2011

2 Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje.

3 UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT ÅS-TLF FAX E-post: -

4 Høyere prosjektkvalitet i din virksomhet Ønsker du bedre prosjektledere? Bedriftsinterne eller åpne kurs i: Praktisk prosjektledelse det arbeides med bedriftens egne prosjekter på kurset Prosjektledelse, videreutdanning 15 studiepoeng, spesialisering av prosjektledere Flerprosjektledelse, videreutdanning 15 studiepoeng Prosjektverktøy, for enkeltprosjekter og prosjektporteføljen Har du behov for prosjektstøtte? Vi bidrar i etablering av prosjektrutiner, støtte i enkeltprosjekter og ved flerprosjektledelse Trenger du en prosjektleder eller styrekompetanse? Våre medarbeidere har bred erfaring som prosjektledere og i styrearbeid Daglig leder Arild Stavne Prosjektrådgiver Arnstein Moe Tlf Tlf

5 HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Lagets hovedstyre: Andre verv etc: Arbeidsutvalget: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vara Gruppeledere: Basket Fotball Friidrett John Høsteland Tore Skovdahl Magne Maurset Ola Øvstedal Henrik Solbu Ivar Maalen Are Larsen Dag Kjønniksen Egil Prestløkken Revisorer: Dag Guttormsen Ivar Sæveraas Representanter Svein Moldestad til Ås Idrettsråd: Mette Jacobsen Valgkomitè: Harald Schytz Grethe Johnsen Anne G. Larsgaard Æresmedlemmer: Arne Brekka Guttorm Bjørge Leif Halden Friskis og Svettis Bente Midthjell Henrik Solbu Håndball Idrettsskolen Orientering Ski Skøyter Svømming Trim Magnhild Krogh John Espen Jakobsen May Bente Brurberg Kristen Treekrem John Espen Jakobsen (Kontaktperson) Aasmund Bunkholt Tore Husum Forside: Ane Blomseth Johnsen (16) vant to gull i Hovedlandsrennet

6 Beretning om virksomheten Ås IL er et lag med lang og god historie. Ås IL er i dag organisert som et allianseidrettslag med Ås IL fotball som et eget selvstendig lag under Ås IL allianseidrettslag. Ås IL har ni grupper: basket, friidrett, friskis & svettis, håndball, idrettsskole, orientering, ski, svømming og trim. Ås IL har hatt et hovedstyre bestående av alle gruppelederne og et arbeidsutvalg med leder, nestleder, tre styremedlemmer og et varamedlem direkte valgt på årsmøtet. Hovedstyret hadde i 2011 fem møter og behandlet 44 saker, og arbeidsutvalget hadde 3 møter og behandlet 18 saker. Økonomi Idrettslagets viktigste inntekter er medlemskontingenten, lokale aktivitetsmidler (LAM) fra kultur- og kirkedepartementet fordelt gjennom idrettsrådet, driftstilskudd fra Ås kommune og momskompensasjonsmidler fra NIF. LAM er fordelt likt til de 7 gruppene som har aktivitet for aldersgruppen 6-19 år. Lagets økonomi har i 2011 vært god. Regnskapet for Ås IL for 2011 viser et overskudd på kr ,. hvilket vurderes som tilfredsstillende. Det er inngått avtale med Follo Regnskapskontor om føring av regnskapet for 2012 og de enkelte gruppene er også anbefalt å benytte seg av det tilbudet. Det er også i løpet av året inngått kontoavtaler med Spydeberg Sparebank slik at alle konti er overført fra DnB. Den enkelte gruppe har fått minst to konti, en sparekonto og en brukskonto. Avtalen med banken er slik at alle midler på sparekonto blir sett samlet og gitt høyeste rente. Idrettslaget samlet regner med en ekstra renteinntekt på årsbasis på minst kr ,- Rent idrettslag Ås IL skal være et dopingfritt idrettslag. I 2010 oppfylte vi kravene til Rent idrettslag. Dette innebærer en aktiv holdning til antidopingarbeid. Det er utarbeidet handlingsplaner for forebyggende arbeid og planer for hvordan eventuelle dopingsaker skal behandles. Aktiv på dagtid Klubben har i 2011 videreført prosjektet Aktiv på dagtid finansiert av Ås kommune. Dette er et prosjekt for de mellom 18 og 67 år som er bosatt i Ås og mottar en av følgende ytelser: Sykepenger, attførings-eller rehabiliteringspenger, uføreytelser eller overgangsstønad, dagpenger eller kvalifiseringsstønad. Aktiviteter som har vært tilbudt i 2011 inkluderer svømming, pilates og styrketrening. Deltakelsen har vært bra. Informasjon og profilering Hovedlaget og de fleste gruppene har egne hjemmesider. Gruppenes web-ansvarlige kan skrive nyheter på hovedlagets side. Daglig leder har hjulpet enkelte grupper med å oppdatere sine sider. 6

7 Aktivitet Ås IL er det største idrettslaget i Ås kommune. Medlemstallet har stabilisert seg på 1500 etter en nedgang de senere år. Når vi ser på gruppenes årsmeldinger ser vi at det rapporteres om minst like stor aktivitet i år som tidligere, og det generelle inntrykket er at antall aktive medlemmer er stabilt. Denne gode aktiviteten i lagets grupper gir godt grunnlag for medlemsvekst i tiden fremover. Arrangementer Ås IL og Ås IL fotball har også i år gjennomført store arrangement innenfor de ulike idrettsgrenene. Her henvises det til gruppenes årsmeldinger. Ås idrettslag har god tradisjon for å arrangere aktiviteter også for barn- og ungdom som ikke er medlemmer av laget: Friidrettsgruppa arrangerte Tine-stafett på Ås stadion med ca. 550 deltakere og Bygdemesterskapet for klassinger i september, Ås IL fotball organiserte Fotballskolen siste uka i juni med over 200 deltakere i alderen 6-12 år deltok. 1/3 av disse var jenter. Største arrangementet til Ås IL fotball er Labb og Line Cup med over 100 lag fra 17 forskjellige klubber fra Østfold og Oslo i tillegg til lokale klubber fra Follo. Ås-trippelen (langrenn, parkløp og orienteringsløp) ble arrangert for femte gang, og er å anse som en tradisjon. Det er fortsatt godt rom for flere deltagere, spesielt i de eldre årsklasser. Årungen rundt ble også i 2011 arrangert i forbindelse med Fresk uka i Ås. Et samarbeid med Ås IL sine grupper, friidrett, orientering og ski og Ås Kommune og UMB gjorde arrangementet til en suksess. Dette er et arrangement som det vil bli satset på i årene fremover og det er ambisjoner om fortsatt økning i antall deltagere etter suksessen i 2011 med 268 deltagere og meget gode tilbakemeldinger. Barnas svømmeskole (BS)- gir kurs for de minste barna i alderen 4 til 10 år. BS er et tilbud til de yngste hvor hovedmålet er å gi grunnleggende svømmeopplæring i 2011 har over 300 barn hatt stor glede av dette tilbudet. Ås IL orientering har arrangert en rekke løp i Det største og viktigste arrangementet var Norsk O-festival som ble arrangert i samarbeid med andre klubber inkludert UMBI. I løpet av de 3 dagene arrangementet foregikk var det over startende. Kvistkvaset, Ås-trippellen og Follokarusellen er andre viktige arrangement for O-gruppa. Skolesprinten ble arrangert for 10. gang for 5.-7.klassinger i Ås kommune. Omkring 300 skoleelever deltok i arrangementet som i hovedsak ble arrangert av ungdommene i o-gruppa. Tur orientering har også i år (for 42 gang )vært et populært tilbud til bygda Friidrettsgruppa arrangerte 5 kretsstevner på Ås stadion og et innendørsstevne i hopp uten tilløp 7

8 Skigruppa arrangerte Åsrennet, som var et kretsrenn fra varmestua. Rennet gikk i klassisk sprint og ble gjennomført med semifinaler og finaler. 180 deltakere stilte, og 28 av dem var fra Ås IL. Karusellrennene ble arrangert som Telenorkarusell med langrennscross totalt deltok 156 på ett eller flere karusellrenn. Idrettslige prestasjoner Breddeidretten står i sentrum for aktiviteten i Ås IL, men enkelte prestasjoner er vi likevel stolte av å kunne framheve. Det er umulig å sammenligne og rangere prestasjoner, spesielt idretter i mellom, og vi presenterer her bare et utvalg eksempler andre kunne like gjerne vært nevnt vi anbefaler derfor gruppenes årsmeldinger for en fyldigere og mer komplett oversikt. O-gruppa hadde to utøvere med i internasjonale løp denne sesongen. Silje Uhlen Maurset ble nr 34 av 130 løpere på sprinten, nr 30. på langdistansen og ble nr. 22 i sitt hit på mellomdistansekvalifiseringen (10 sekund unna finaleplass)i junior VM i Polen. Håvard Lucasen representerte Norge i Nordic Orienteering Tour (NORT) i Porvo i Finland. Han endte der på en 52. plass i kvalifiseringen og fikk dessverre ikke løpt finale. Olai Stensland Lillevold (15) vant gull i hovedløpet på Beitostølen både i sprint og langdistanse. Ungdomslaget (Lars Treekrem, Ane Blomseth Johnsen, Kaja Winsnes Nordhagen og Olai Stensland Lillevold) gjorde en kjempeinnsats og ble nr 4 og beste norske lag i ungdomsstafetten i 10Mila i Sverige i mai. Innenfor langrenn vil vi trekke frem Ane Blomseth Johnsen som vant 16-årsklassen i hovedlandsrennet på 5 km fristil. Ane deltok også på vinnerlaget til Akershus i hovedlandsrennet. Innen friidrett er det mange gode prestasjoner å velge mellom, men vi velger å trekke frem Edvard Kamperud Nygaard (15) for sin gode prestasjon på 800m i ungdomsmesterskapet i Fredrikstad. Edvard vant gull på ny mesterskapsrekord. Ås IL basket har etablert seg med 1 jentelag og 2 guttelag i kretsserien. Gutter -96 kom på 4 plass i sin gruppe, og spiller i vinnerpuljen i Anlegg Arbeidet med å forbedre forholdene for trening foregår i samarbeid med Ås idrettsråd og Ås kommune. Det er fortsatt behov for videre oppgradering av Ås stadion for å bli et fullverdig friidrettsanlegg. Det som nå mangler er fasiliteter for lange kast spesielt diskos samt ny speakerbu. Ås ILs orienteringsgruppe er kommunens største anleggseier med hensyn til antall og størrelse på anlegg, med et stort antall orienteringskart. Orienteringsgruppa har for 42. gang gjort sine anlegg tilgjengelige for allmennheten gjennom Turorienteringa. Inneidrettene håndball og svømming opplever fortsatt at tilgang på halltimer begrenser tilbudet til sine aktive, og andre grupper kunne også ønsket bedre tilgang til innendørs trening i perioder av året. 8

9 Ås IL Fotball startet i juni 2011 arbeidet med å bygge treningshallen på Ås Stadion. Etter en anbudsrunde og videre forhandlinger ble det Veidekke AS som skulle stå for byggingen av hallen. Byggingen blei noe forsinket på grunn av været høsten 2011, men 5. desember kunne G2002 som første lag benytte hallen til trening. Dagen etter kom snøen slik at timingen var perfekt. Den 14. januar 2012 foretok Ordfører Johan Alnes det offisielle avsparket og Fotballhallen som Ås IL Fotball har kjempet for de siste 10 årene har blitt en realitet. Hovedstyret gratulerer fotballen så mye med treningshallen. Klubbhuset Ås IL har leieavtale med Ås kommune med hensyn til klubbhuset. Idrettslagets grupper, andre idrettslag og foreninger betaler ikke leie ved bruk av klubbhuset. Tillitsvalgte og ansatte Ås IL har et stort antall tillitsvalgte og frivillige som gjør en kjempeinnsats. Rekrutteringen av tillitsvalgte er en utfordring både til hovedlaget og i enkelte av gruppene. En av de viktigste oppgavene vi har er derfor å nå ut med budskapet til foreldre at vi er avhengige av, og setter pris på stort engasjement. Ås IL fotball har i flere år hatt en daglig leder. Ås IL ansatte i 2008 daglig leder. Han har avlastet arbeidsutvalget og har hjulpet gruppene i ulike sammenhenger, blant annet med regnskap og oppdatering av internettsider. Spesielt kan nevnes at han har tatt tak i aktivitet rettet mot de yngste, gjennom at han nå organiserer idrettsskolen, og at han hjelper svømmegruppa med organiseringen av barnas svømmeskole. I 2011 har han også vært instruktør for prosjekt Aktiv på dagtid. Tillitsvalgte både i hovedstyret og i gruppene opplever at daglig leder avlaster og bidrar sterkt i den daglige driften, slik at det på sikt kan gjøre det mer attraktivt å ta på seg verv. Samarbeidspartnere Til slutt vil styret gi en stor takk til alle som har bidratt i idrettslagets arbeid i Dette gjelder Ås kommune, Ås idrettsråd, sponsorer, ansatte, tillitsvalgte, trenere, foreldre og ikke minst alle utøvere i alle aldere. John Høsteland Tore Skovdahl Magne Maurset Ola Øvstedal Henrik Solbu Sign Sign Sign Sign Sign 9

10 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet i Ås kommune. Ås IL skal arbeide for at alle, uansett alder og forutsetninger, skal ha muligheten til å utøve idrett og fysisk aktivitet ut fra egne ønsker og forutsetninger. Ås IL skal dermed være kommunens fremste bidragsyter for å oppnå idrett for alle. Verdigrunnlag: Til grunn ligger Norges idrettsforbunds verdier: Aktivitetsverdier: Glede, felleskap, helse og ærlighet Organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Ås IL sine kjerneverdier skal være: Engasjement Bevegelsesglede Inkludering Nyskaping Kvalitet Dette er felles verdier som skal ligge til grunn for all aktivitet i laget, enten det er trening, konkurranser eller organisatorisk arbeid. Hovedmål: Ås IL skal være et aktivt og veldrevent idrettslag med fokus på medlemmene og idrettslig utvikling. Ås IL skal ha engasjerte og kompetente ledere og trenere i alle deler av organisasjonen. Ås IL skal ha en klubbkultur som gjør medlemmene stolte, inkluderende og fornøyde. 10

11 Delmål Ås Idrettslags årsberetning 2011 Innsatsområde 1 - Organisatorisk utvikling: 1) Styreverv i Ås IL skal være attraktive, a. ved at alle valgte skal kjenne til hva som forventes av dem, og b. slik at styremedlemmer tar gjenvalg (sitter mer enn et år). 2) Arbeidsutvalg og hovedstyret skal a. utvikle seg og opptre som et team b. gjøre det attraktivt å ta tillitsverv i gruppene c. skape økt samhold på tvers av gruppene. 3. Rekruttering av tillitsvalgte a. Vite / Fortelle hva jobben går ut på b. Være realistisk eksakt hva er vervet og hva innebærer dette c. Gjøre tillitsverv mer attraktive d. Når barn / ungdommen slutter system for å fange de opp e. Markedsføre Ås IL sitt samfunnsansvar og hvilken betydelig jobb vi gjør f. Premiering / Sponsor g. Definere roller klart verdisyn sånn har vi det hos oss h. Rent idrettslag? 4. Rekruttering av dommere 5. Utvikling av trenerer trenerforum på tvers av gruppene. 6. Etablere et ungdomslederforum med utgangspunkt i gruppene. 7. Profilering inn mot / ut mot a. Aktivitet b. Kommunen c. Innbyggere d. Næringsliv e. Medlemmer 8. Aktiv på Kveldstid ( se også under Aktivitetstilbud) 9. Samfunnsregnskap hva er egentlig Ås IL sin innsats verdt? 10. Utarbeide et profileringsdokument for Ås IL. 11. Styrke økonomien til klubben ved ulike inntjeningsformer a. Solid b. Forutsigbar 12. Opprette bedre samarbeid med eksterne aktører. Kommune, skole, UMB, idrettsråd, andre idrettslag 11

12 13. Medlemsrekruttering a. Tydelig på verdien av å være medlem b. God informasjon om klubb og hvilke fordeler man har som medlem. 14. Arbeide aktivt for å integrere minoritetsgrupper inn i Ås IL. 15. Arbeide for et bedre samarbeid på tvers av undergruppene og med Ås IL Fotball, Samarbeid på tvers av gruppene. 16. Markedsføre Ås IL utad som en viktig samfunnsaktør. Innsatsområde 2 Trener. 1. Gi trenere muligheter for å videreutdanne seg gjennom ulike kurs. 2. Utvikling av trenere Trenerforum. Innsatsområde 3 Ledelse. 1. Utdanne / skolere ledere i gruppestyrene og hovedstyret gjennom Idrett og ledelse. 2. Lederutvikling inngår bl.a i Fokusklubb 3. Støtteordninger kjenne til og utnytte 4. Styringssystemer gode rutiner 5. Ungdomslederforum ( kan etter etablering settes under Aktivitetstilbud) a. Åpen hall b. Aktiviteter på ungdommens premisser. 12 Innsatsområde 4 - Anlegg og infrastruktur: 1. Ås idrettspark (fotballbaner, friidrettsstadion, klubbhus og eventuell framtidig flerbrukshall) skal bli et best mulig møtested med mulighet for idrett, lek og sosialt samvær. a. Gjennomføre Prosjekt klubbhuset for å legge planer for utbedringer/bruksendringer b. Utarbeide anleggsplan c. Koordinere samlet innspill fra Ås IL til kommunens tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv d. Igangsette Prosjekt Åshuset for å legge planer for framtidige behov for klubbhus og flerbrukshall e. Anlegg innendørs f. Anlegg for Ski? g. Klubbhus prosjektet koordinering h. Pådriver i prosessen med anleggsplan.

13 Innsatsområde 5 Aktivitetstilbud: 1. Økt trener- og instruktørkompetanse på alle nivåer 2. Fellesidrettslig utvikling a. Videreutvikle og øke kvaliteten på Idrettsskolen b. Basistrening etableres som fast tilbud c. Etablere åpne fellestreninger for sportslig erfaringsdeling og kompetanseutveksling 3. Citius altius fortius (gruppene utarbeider egne sportslige målsettinger) 4. Ås IL skal ha minst en/ett utøver/lag som er i Norgestoppen i sin gren 5. Mosjonsgrupper. 6. Aktiv på Kveldstid (Mosjonsgrupper) 7. Breddeidrettsutvalg 8. Idrettsskole for voksne. Innsatsområde 6 - Arrangementer: 1. Ås ILs arrangementer skal gi opplevelse av kvalitet ved å være velorganiserte, med god informasjon, muligheter for påmelding på internett, resultater på internett, idrettsglede for deltakere/tilskuere/arrangører og god mediedekning før og etter arrangement. 2. Bygdemesterskapet involvere / inkludere HELE bygda. a.åpent for alle b. Lavterskel. 3. Videreutvikle Aktiv på dagtid 4. Sett i gang Aktiv på kveldstid 5. Starte opp med lavterskel tilbud til Ås sin befolkning. 6. Starte med opp med Idrett og SFO 7. Sosiale arrangementer a. I samarbeid med ungdommen utvikle ulike sosiale arrangementer som gir tilbud til ungdom utenom trening. 13

14 ÅRSMELDING 2011 FOTBALL Årsmeldingen gir et bilde av aktiviteten i klubben og styrets arbeid. Sammen med regnskapet gir årsmeldingen et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i klubben. STYRE, ARBEIDSUTVALG OG ANSATTE Styret: Styreleder: Styremedlemmer: Varamedlem: Dag Kjønniksen Tove Bjørneby, Anne Mette Norenberg, Kjetil Marås, Castro Suntharasigamany Jan Lindgaard Arbeidsutvalg: Dommeransvarlig: Svein Moldestad Web. ansvarlig: Jan Lindgaard Materialforvalter: Morten Grønvold Fotballskoleleder: Geir Sneis Kioskansvarlig: Jane Laupstad Banekomité nyanlegg: Jan-Aksel Næss Labb & Line Cup leder: Trygve Hetland Trenerkoordinator: Tom Erik Torgersen Valgkomité: Revisorer: Ansatte: Styret Odd Hroar Meldal-Johnsen og Ivar M. Sæveraas Daglig leder: Geir Sneis MØTER Det er avholdt11 styremøter hvor 63 saker er behandlet. 2 lagledermøter og møter med lag, arrangementer og spillere er også gjennomført i Ås IL Fotball har ved styremedlemmer og ansatte deltatt på styremøter i Ås IL, SAMK-møter i Follo Fotball og møter i Østfold Fotballkrets. Det har også vært avholdt møter med Ås Kommune vedrørende fotballhallen, klubbhuset og anleggsdriften. STYRETS OPPSUMMERING AV SESONGEN 2011 Sportslige forhold Vi har satt i gang organisert trening for 2005 årskullet ila 2011, og det er etablert støtteapparat med trener og lagleder ressurser for årskullet. Vi har gode erfaringer med å starte årskullet samlet som en treningsgruppe for så å dele opp i lag før sesongstart året etter. Vi har startet med jenter og gutter samlet, men erfarer at rekrutteringen på jentesiden er lav og vurderer egne tiltak for dette. I 2012 satser vi på å starte opp med fellestrening for 2006 årgang i august. A-lag damer hadde sin første sesong i 3. divisjon og klarte å etablere seg der. Erfaringene fra sesongen er så bra at vi erkjenner at det er lite som skal til før vi kan heve ambisjonene for til å kjempe om opprykk. Utfordringen er rekruttering, i 2011 hadde vi bra spillertilgang fra UMB-miljøet. 14

15 A-lag herrer hadde en feiende flott høstsesong. Etter en svak vårsesong hvor vi lå an til nedrykk, var vi høstens lag i 4. divisjon og endte til slutt på trygg plass. Hadde poengfangsten vært like bra på vårsesongen hadde det blitt opprykk. Dette viser at det er potensial i spillergruppen og trener. Utviklingen har blitt hemmet av manglende støtteapparat, om dette kommer på plass ligger det til rette for at målsettingen i 2012 vil være å kjempe om opprykk. Laget består i hovedsak av gutter som bor i Ås eller har spilt for Ås IL Fotball i aldersbestemte klasser. Ny sportslig plan ble vedtatt våren 2011 og presentert for trenere og lagledere. Målsetningen er nå at det sportslige arbeidet på de forskjellige årsklasser skal styres av denne. Dette er et levende dokument som vil være gjenstand for endringer underveis. Det vil bli fulgt opp med trenersamlinger for å sikre at sportsplanen blir kjent og etterfulgt. Bygging og oppstart av fotballhallen har krevd mye tid og energi i Klubben har medvirket sterkt i prosjektering, utarbeidelse av anbudsdokumenter. Vi har vært med i behandlingen av innkomne anbud, forhandlinger og utvelgelse av entreprenør. I byggeprosessen har vi deltatt på byggemøter og befaringer, og var til stede på foreløpig sluttkontroll og overlevering. Klubben hadde også ansvaret for forhandlinger med kunstgressleverandører og avgjørelsen på hvilken kvalitet og leverandør som ble valgt. Dette er gjort gjennom deltagelse av styret i Ås IL Fotball Drift AS og daglig leder. Klubbhuset har stått til disposisjon for bygningsarbeiderne. Klubbdrift - økonomi Grasrotandelen ble innført som kompensasjon for bortfall av automatinntekter, og fremstår som en viktig finansieringskilde for klubben vår. For 2011 utgjorde dette kr ,- en liten nedgang fra Dette er en stabil inntektskilde, men vi ønsker å fokusere sterkere på dette i 2012 for vi vet det er mange uregistrerte spillere i Ås og nye årganger fotballforeldre kommer stadig til. Gjentatt og målrettet informasjon vil kunne øke dette bidraget til klubben. For 3. år på rad har vi iverksatt en tvungen klubbdugnad mot slutten av året for å få et tilfredsstillende årsresultat. Også i år valgte vi salg av tippebrev hvor halvparten av salgsbeløpet går direkte til klubbens drift, mens det tippes for den andre halvparten. For å styrke arbeidet med finansiering av klubben har vi opprettet et eget økonomiutvalg i 2011, dette utvalget har startet et godt arbeide med å se etter ulike inntektskilder og organisering av vårt sponsorarbeide. Utvalget kom imidlertid for seint i gang til at vi fikk noen økonomisk gevinst inneværende år. Vi har forhåpninger om at dette vil gi positive utslag for inntektene i

16 SPORTSLIGE AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER Ås IL Fotball har i sesongen2011 hatt 555 aktive spillere og ledere fordelt på 39 lag. Antall lag: Alder Jenter Gutter Senior 2 3 Junior 1 16 år 1 15 år 1 14 år år år år år år år år 3 Sum Resultater i serien 2011: Fotballgruppa fikk følgende resultater i seriespillet for de lag der det settes opp tabeller: (13 år og eldre) Old Boys M39 7 er Ikke i seriespill A-lag damer: 3.div. 5. plass A-laget: 4. div. 8.plass Damer 7 er KM 9. plass Senior 2: 6. div. 12. plass J19 2. div Oslo 13. plass Senior 3: 7. div Trukket J13/14 KM-A 7-er 7. plass G16: Nivå 3 9. plass J13/14 KM-B 7-er 5. plass G15: Nivå 2 6. plass G14 Nivå 2 5. plass G13 Nivå 3 1. plass Trygve Strand Friisk Minnepris: For 5. gang delte Ås IL Fotball ut Trygve Strand Friisk Minnepris. Prisen deles ut hvert år til den spilleren i Ås IL Fotball som har utmerket seg både på og utenfor fotballbanen. Spilleren skal ha levert en god fotballsesong, og hevdet seg godt på sitt lag. Spilleren skal også ha gjort seg bemerket med godt kameratskap og gode lederegenskaper. Spilleren skal også ha gått foran for å fremme fair play på sitt lag. Styret valgte å dele ut prisen til Bente Kristiansen hennes innsats på A-laget Damer og for måten hun representerer klubben på. 16

17 Kretslagsaktiviteter: Ås har hatt følgende deltagere på kretssamlinger: Gutter 14 år: Elisteinar Tenga, Thomas Herskedal Torgersen Jenter 14/15/16 år: Camilla Huseby, Linn Huseby begge født 1999 og spiller et år opp. I tilegg har en rekke spillere deltatt på aktivitet i Sone Follo. Tom Erik Torgersen deltar i trenerteamet på kretslag G98, Tom Schultz og Janne Hovland har medvirket som trenere på Sone. Cup deltakelse: Færre lag har deltatt på overnattingscuper i år. Unntaket er J97 som deltok på BIF-cup i Danmark, med godt sportslig resultat og ikke minst bra sosialt utbytte. G95 deltok i Norway Cup. Lagene 7-12 har deltatt i mange lokale cuper. Cup deltakelsene er vel så viktig sosialt som sportslig. Ungdomsutvalget: Vi har ikke klart å etablere Ungdomsutvalget i år Tine Fotballskole: Fotballskolen ble arrangert juni. 198 deltakere i alderen 6-12 år deltok. 55 av disse var jenter. Fotballskolen ble organisert av Kirsti Jegstad og daglig leder. Med dugnadsinnsats fra foreldre på 11-års lagene, samt fra ca 30 instruktører fra klubbens 15 år til seniorlag, ble det 4 flotte fotball dager på Ås stadion. Labb & Line cup: Med SpareBank1 som ny hovedsponsor for cupen er navnet endret til Labb & Line Cup. Cupen gikk av stabelen 20. og 21. august, med 118 lag fra 15 forskjellige klubber fra Østfold og Oslo i tillegg til lokale klubber fra Follo. Dette er en liten økning av deltagende lag i forhold til Ettersom byggeprosessen av ny fotballhall var startet på gjennomføringstidspunktet var dette også maksimalt av hva vi hadde kapasitet til i år. Styret ønsker at det for 2012 gjøres et mer målrettet arbeid med å øke deltagelsen og håper at hallen med ny 7-er baner/2 5-er baner med kunstgress og en ny 5-erbane vil bli positivt mottatt. Vi vil også trekke våre lagledere på de aktuelle årstrinn sterkere i arbeidet med å rekruttere nye lag. Cupen ble i år som i tidligere år organisert av en cupstab og daglig leder i samarbeid spillere og foreldre fra alle lag i klubben som ytte en stor dugnadsinnsats denne helga. SpareBank1 har nå bekreftet at de vil forbli en samarbeidspartner på denne cupen i flere år. Det økonomiske resultatet for Labb & Line Cup 2011 var kr ,- 17

18 ØKONOMI I 2011 har Ås IL fotball en omsetning på om lag kr og et årsoverskudd på kr ,- hvor styret vedtok å sette av kr ,- til fremtidige kostnader på Fotballhallen. Omsetningen er om lag kr under budsjett, men kostnadene er også kr lavere enn budsjett og dette gjenspeiler en lavere aktivitet enn forventet i budsjett. Det er først og fremst lavere lagsaktivitet (kun 1 lag som deltok på overnattingscup) som utgjør denne omsetningssvikten. Dette er omsetning hvor lagene står for både kostnader og inntekter og dette påvirker ikke det økonomiske resultatet i særlig grad. Vi har også en svikt i inntekter fra samarbeidspartnere, dette skyldes i hovedsak at det nyopprettede Økonomiutvalget ble etablert seint på året og det da var vanskelig å knytte til seg sponsoravtaler for inneværende år. Vi har forventninger om at dette vil gi et positivt utslag for neste sesong. Til tross for dette gikk driften med overskudd, noe som kan forklares med god oversikt over kostnadssiden. Se eget resultatregnskap og balanse for spesifikke tall. Samarbeidspartnere: I 2011 utgjorde inntektene fra våre samarbeidspartnere ca. kr Våre største samarbeidspartnere er SpareBank1, Erik Johansen AS og Nike. Tusen takk til disse, og alle våre andre samarbeidspartnere. 18

19 SPESIELLE PROSJEKTER Ås Idrettslags årsberetning 2011 Ny treningshall I juni 2011 startet arbeidet med å bygge treningshallen på Ås Stadion. Etter en anbudsrunde og videre forhandlinger ble det Veidekke AS som skulle stå for byggingen av hallen. Byggingen blei noe forsinket på grunn av været høsten 2011, men 5. desember kunne G2002 som første lag benytte hallen til trening. Dagen etter kom snøen slik at timingen var perfekt. Den 14. januar 2012 foretok Ordfører Johan Alnes det offisielle avsparket og Fotballhallen som Ås IL Fotball har kjempet for de siste 10 årene er blitt en realitet.. Vinteråpen kunstgressbane Klubben inngikk avtale med Follo Snø As om vinterbrøyting av kunstgressbanen 2010/2011. Dette var en videreføring av fjorårets prøveordning etter godkjenning fra Ås Kommune. Det var svært god tilgjengelighet på kunstgressbanen gjennom vinteren, og klubben fikk mange positive tilbakemeldinger om at dette var et bra tiltak. Denne vinteren har vi hatt vanskeligere klimatiske forhold enn sist vinter, men banen har vært åpen for trening med unntak av noen få dager. Forøvrig har våre treningsbaner vært tilgjengelig som forutsatt gjennom sesongen. Samarbeid med andre klubber Samarbeidet med Follo Fotballklubb gjennom 2011 sesongen har vært svært begrenset. Follo FK har vært igjennom en prosess med gjeldssanering og nedbetaling av gjeld. Vi har i sammen med ny styreleder i Follo FK konkludert med at vi ikke har en formell samarbeidsavtale mellom Follo FK og Ås IL Fotball. Den tidligere avtalen er uten forpliktelser for begge parter. Follo FK har bekreftet utestående beløp i Ås IL Fotball. Vi har deltatt på møter sammen med samarbeidsklubbene og nye klubber for å avklare hvordan et videre samarbeid med Follo FK bør gjennomføres. Når en eventuelt ny avtaleforslag foreligger vil styret ta stilling til denne vurdert i forhold til Årsmøtevedtak av 2010 om retningslinjer for samarbeid med andre klubber. 19

20 AVSLUTNING Styret vil rette en stor takk til alle våre trenere og lagledere, og andre støttespillere som har gjort en innsats for Ås IL Fotball i Dere gir et svært verdifullt bidrag til et viktig ungdomsarbeid i bygda vår. Styret vil også takke Nils Sopp, Terje Eknes, Trond Vestad og Jan-Aksel Næss for deres innsats og engasjement i styret i ÅS IL Fotball Drift AS, som har bidratt sterkt til realiseringen av fotballhallen. Styret retter også en spesiell takk til firmaer og privatpersoner som har bidratt som sponsorer for våre arrangementer og et eller flere av våre lag. Styret takker også avgående styremedlem Anne Mette Norenberg for sin innsats for Ås fotballen gjennom flere år, både som spiller og styremedlem. Styret vil også i år takke Jan Lindgaard for innsatsen som varamedlem og bidragsyter til Ås fotballen i en årrekke, og håper vi kan trekke veksler på hans erfaring ved behov også i fremtiden. Vi ønsker nye styremedlemmer velkommen, og ser frem til et spennende fotballår i Ås i Ås Styret i Ås IL Fotball Dag Kjønniksen, leder (sign.) Kjetil Marås, styremedl. (sign.) Tove Bjørneby, Anne Mette Norenberg, Castro Suntharasigamany styremedl. (sign.) styremedl. (sign.) styremedl. (sign.) 20

21 ÅRSMELDING 2011 FRIIDRETT Ås Idrettslags årsberetning 2011 Friidrettsgruppa har hatt følgende styre, trenere og oppmenn i 2011 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Egil Prestløkken Hilde Kleven Tord Thorshov Helle Huseby Kristine Rogstad Sjur Tveite Geir Hansen Trener, voksne: Henrik Solbu og Gunnar Solvang Trenere, 8-18 år: Jon Trandem, Geir Hansen og Kristine Rogstad Oppmann år: Geir Hansen Oppmann senior: Stian Stensland Idrettsmerkeansvarlige: Odd Munkeby og Richard Johnson Valgkomité: Gunnar Tenge og Gunnar Klemetsdal Generell aktivitet og økonomi Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden. Leder har møtt på styremøtene i Ås IL. I løpet av sesongen er det gjennomført 5 kretsstevner på Ås stadion, samt Parkløpet (UMB-parken), Tine-Stafetten (Ås-stadion), Bygdemesterskapet (Ås stadion) et innendørs kretsstevne i hopp uten tilløp. I tillegg gjennomførte vi sammen med ski og o-gruppa i Ås IL mosjonsløpet Årungen rundt i september. Aktiviteten er stor, og gruppa takker alle som har bidratt. Gruppa sliter imidlertid med å engasjere nye personer i aktivitet og arrangement. Vi er derfor svært takknemlig for hjelpen og samarbeidet med ski og o-gruppa ved større arrangement som Parkløpet. En annen utfordring er økonomi. Etter at inntekten fra utdeling av telefonkataloger falt bort har styret forsøkt å skaffe andre inntekter. I 2011 har gruppa holdt dugnadsinntektene oppe med utdeling av brosjyrer til Freskuka i Ås kommune, salg av fordelskort (bonusguider) og smakstester på Nofima. I tillegg er inntektene fra treningsavgifter økt noe. Generelt viser regnskapet en økt omsetning i forhold til budsjett, og tidligere års regnskap. Dette skyldes kjøp og salg av treningstøy og fordelskortene. Økonomien i gruppa er for tiden god og overskuddet i 2011 er reelt på vel kr I løpet av 2012 planlegger imidlertid gruppa oppføring av ny målbod på Ås stadion. Kostnadene ved dette er beregnet til kr. Ellers var gruppa også i 2011 godt synlige i media ved flere anledninger. Vi oppnådde god omtale i forbindelse med deltagelse i Holmenkollstafetten, Ungdomsmesterskapet, Tyrvinglekene og NCC-lekene, samt våre egne arrangement Parkløpet, TINE-stafetten, Bygdemesterskapet, Årungen rundt og friidrettskolene. 21

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Friidrett for barn og ungdom En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Norsk Friidretts målsettinger for barneog ungdomsfriidretten Visjon Friidrett skal være en attraktiv idrett for

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012

flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012 flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012 2 Kjære fotballvenner velkommen til en ny sesong med LFK Jan Tore Meren, Styreleder LFK-MAGASINET Opplag: 13.000 Utgiver: Lillehammer FK Redaksjonskomité:

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Norgeseliten VELKOMMEN ROMERIKSLØFTET

Norgeseliten VELKOMMEN ROMERIKSLØFTET VELKOMMEN 22. - 24. AUGUST JESSHEIM FRIIDRETTSSTADION HJEMMEHÅP INVITERER TIL FEST Norgeseliten møtes på Jessheim Andreas og Thomas Roth - to av de lokale medaljekandidatene under NM på hjemmebane! LES

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! VELKOMMEN TIL En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! 2 Dette står vi for: Tilhørighet og samhold Vinnerkultur Respekt og likeverd

Detaljer

Friidrettsblaffet. Friidretten inn og ut av Jar Idrettslag ca. 1940 1950

Friidrettsblaffet. Friidretten inn og ut av Jar Idrettslag ca. 1940 1950 Friidrettsblaffet. Friidretten inn og ut av Jar Idrettslag ca. 1940 1950 av Morten Haave Jar Idrettslag ble stiftet 2. februar 1934. Ett år før laget fylte 80 år, sto et idrettshallkompleks klar der klubben

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer