Årsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. www.asil.no"

Transkript

1 Årsmelding 2011

2 Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje.

3 UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT ÅS-TLF FAX E-post: -

4 Høyere prosjektkvalitet i din virksomhet Ønsker du bedre prosjektledere? Bedriftsinterne eller åpne kurs i: Praktisk prosjektledelse det arbeides med bedriftens egne prosjekter på kurset Prosjektledelse, videreutdanning 15 studiepoeng, spesialisering av prosjektledere Flerprosjektledelse, videreutdanning 15 studiepoeng Prosjektverktøy, for enkeltprosjekter og prosjektporteføljen Har du behov for prosjektstøtte? Vi bidrar i etablering av prosjektrutiner, støtte i enkeltprosjekter og ved flerprosjektledelse Trenger du en prosjektleder eller styrekompetanse? Våre medarbeidere har bred erfaring som prosjektledere og i styrearbeid Daglig leder Arild Stavne Prosjektrådgiver Arnstein Moe Tlf Tlf

5 HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Lagets hovedstyre: Andre verv etc: Arbeidsutvalget: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vara Gruppeledere: Basket Fotball Friidrett John Høsteland Tore Skovdahl Magne Maurset Ola Øvstedal Henrik Solbu Ivar Maalen Are Larsen Dag Kjønniksen Egil Prestløkken Revisorer: Dag Guttormsen Ivar Sæveraas Representanter Svein Moldestad til Ås Idrettsråd: Mette Jacobsen Valgkomitè: Harald Schytz Grethe Johnsen Anne G. Larsgaard Æresmedlemmer: Arne Brekka Guttorm Bjørge Leif Halden Friskis og Svettis Bente Midthjell Henrik Solbu Håndball Idrettsskolen Orientering Ski Skøyter Svømming Trim Magnhild Krogh John Espen Jakobsen May Bente Brurberg Kristen Treekrem John Espen Jakobsen (Kontaktperson) Aasmund Bunkholt Tore Husum Forside: Ane Blomseth Johnsen (16) vant to gull i Hovedlandsrennet

6 Beretning om virksomheten Ås IL er et lag med lang og god historie. Ås IL er i dag organisert som et allianseidrettslag med Ås IL fotball som et eget selvstendig lag under Ås IL allianseidrettslag. Ås IL har ni grupper: basket, friidrett, friskis & svettis, håndball, idrettsskole, orientering, ski, svømming og trim. Ås IL har hatt et hovedstyre bestående av alle gruppelederne og et arbeidsutvalg med leder, nestleder, tre styremedlemmer og et varamedlem direkte valgt på årsmøtet. Hovedstyret hadde i 2011 fem møter og behandlet 44 saker, og arbeidsutvalget hadde 3 møter og behandlet 18 saker. Økonomi Idrettslagets viktigste inntekter er medlemskontingenten, lokale aktivitetsmidler (LAM) fra kultur- og kirkedepartementet fordelt gjennom idrettsrådet, driftstilskudd fra Ås kommune og momskompensasjonsmidler fra NIF. LAM er fordelt likt til de 7 gruppene som har aktivitet for aldersgruppen 6-19 år. Lagets økonomi har i 2011 vært god. Regnskapet for Ås IL for 2011 viser et overskudd på kr ,. hvilket vurderes som tilfredsstillende. Det er inngått avtale med Follo Regnskapskontor om føring av regnskapet for 2012 og de enkelte gruppene er også anbefalt å benytte seg av det tilbudet. Det er også i løpet av året inngått kontoavtaler med Spydeberg Sparebank slik at alle konti er overført fra DnB. Den enkelte gruppe har fått minst to konti, en sparekonto og en brukskonto. Avtalen med banken er slik at alle midler på sparekonto blir sett samlet og gitt høyeste rente. Idrettslaget samlet regner med en ekstra renteinntekt på årsbasis på minst kr ,- Rent idrettslag Ås IL skal være et dopingfritt idrettslag. I 2010 oppfylte vi kravene til Rent idrettslag. Dette innebærer en aktiv holdning til antidopingarbeid. Det er utarbeidet handlingsplaner for forebyggende arbeid og planer for hvordan eventuelle dopingsaker skal behandles. Aktiv på dagtid Klubben har i 2011 videreført prosjektet Aktiv på dagtid finansiert av Ås kommune. Dette er et prosjekt for de mellom 18 og 67 år som er bosatt i Ås og mottar en av følgende ytelser: Sykepenger, attførings-eller rehabiliteringspenger, uføreytelser eller overgangsstønad, dagpenger eller kvalifiseringsstønad. Aktiviteter som har vært tilbudt i 2011 inkluderer svømming, pilates og styrketrening. Deltakelsen har vært bra. Informasjon og profilering Hovedlaget og de fleste gruppene har egne hjemmesider. Gruppenes web-ansvarlige kan skrive nyheter på hovedlagets side. Daglig leder har hjulpet enkelte grupper med å oppdatere sine sider. 6

7 Aktivitet Ås IL er det største idrettslaget i Ås kommune. Medlemstallet har stabilisert seg på 1500 etter en nedgang de senere år. Når vi ser på gruppenes årsmeldinger ser vi at det rapporteres om minst like stor aktivitet i år som tidligere, og det generelle inntrykket er at antall aktive medlemmer er stabilt. Denne gode aktiviteten i lagets grupper gir godt grunnlag for medlemsvekst i tiden fremover. Arrangementer Ås IL og Ås IL fotball har også i år gjennomført store arrangement innenfor de ulike idrettsgrenene. Her henvises det til gruppenes årsmeldinger. Ås idrettslag har god tradisjon for å arrangere aktiviteter også for barn- og ungdom som ikke er medlemmer av laget: Friidrettsgruppa arrangerte Tine-stafett på Ås stadion med ca. 550 deltakere og Bygdemesterskapet for klassinger i september, Ås IL fotball organiserte Fotballskolen siste uka i juni med over 200 deltakere i alderen 6-12 år deltok. 1/3 av disse var jenter. Største arrangementet til Ås IL fotball er Labb og Line Cup med over 100 lag fra 17 forskjellige klubber fra Østfold og Oslo i tillegg til lokale klubber fra Follo. Ås-trippelen (langrenn, parkløp og orienteringsløp) ble arrangert for femte gang, og er å anse som en tradisjon. Det er fortsatt godt rom for flere deltagere, spesielt i de eldre årsklasser. Årungen rundt ble også i 2011 arrangert i forbindelse med Fresk uka i Ås. Et samarbeid med Ås IL sine grupper, friidrett, orientering og ski og Ås Kommune og UMB gjorde arrangementet til en suksess. Dette er et arrangement som det vil bli satset på i årene fremover og det er ambisjoner om fortsatt økning i antall deltagere etter suksessen i 2011 med 268 deltagere og meget gode tilbakemeldinger. Barnas svømmeskole (BS)- gir kurs for de minste barna i alderen 4 til 10 år. BS er et tilbud til de yngste hvor hovedmålet er å gi grunnleggende svømmeopplæring i 2011 har over 300 barn hatt stor glede av dette tilbudet. Ås IL orientering har arrangert en rekke løp i Det største og viktigste arrangementet var Norsk O-festival som ble arrangert i samarbeid med andre klubber inkludert UMBI. I løpet av de 3 dagene arrangementet foregikk var det over startende. Kvistkvaset, Ås-trippellen og Follokarusellen er andre viktige arrangement for O-gruppa. Skolesprinten ble arrangert for 10. gang for 5.-7.klassinger i Ås kommune. Omkring 300 skoleelever deltok i arrangementet som i hovedsak ble arrangert av ungdommene i o-gruppa. Tur orientering har også i år (for 42 gang )vært et populært tilbud til bygda Friidrettsgruppa arrangerte 5 kretsstevner på Ås stadion og et innendørsstevne i hopp uten tilløp 7

8 Skigruppa arrangerte Åsrennet, som var et kretsrenn fra varmestua. Rennet gikk i klassisk sprint og ble gjennomført med semifinaler og finaler. 180 deltakere stilte, og 28 av dem var fra Ås IL. Karusellrennene ble arrangert som Telenorkarusell med langrennscross totalt deltok 156 på ett eller flere karusellrenn. Idrettslige prestasjoner Breddeidretten står i sentrum for aktiviteten i Ås IL, men enkelte prestasjoner er vi likevel stolte av å kunne framheve. Det er umulig å sammenligne og rangere prestasjoner, spesielt idretter i mellom, og vi presenterer her bare et utvalg eksempler andre kunne like gjerne vært nevnt vi anbefaler derfor gruppenes årsmeldinger for en fyldigere og mer komplett oversikt. O-gruppa hadde to utøvere med i internasjonale løp denne sesongen. Silje Uhlen Maurset ble nr 34 av 130 løpere på sprinten, nr 30. på langdistansen og ble nr. 22 i sitt hit på mellomdistansekvalifiseringen (10 sekund unna finaleplass)i junior VM i Polen. Håvard Lucasen representerte Norge i Nordic Orienteering Tour (NORT) i Porvo i Finland. Han endte der på en 52. plass i kvalifiseringen og fikk dessverre ikke løpt finale. Olai Stensland Lillevold (15) vant gull i hovedløpet på Beitostølen både i sprint og langdistanse. Ungdomslaget (Lars Treekrem, Ane Blomseth Johnsen, Kaja Winsnes Nordhagen og Olai Stensland Lillevold) gjorde en kjempeinnsats og ble nr 4 og beste norske lag i ungdomsstafetten i 10Mila i Sverige i mai. Innenfor langrenn vil vi trekke frem Ane Blomseth Johnsen som vant 16-årsklassen i hovedlandsrennet på 5 km fristil. Ane deltok også på vinnerlaget til Akershus i hovedlandsrennet. Innen friidrett er det mange gode prestasjoner å velge mellom, men vi velger å trekke frem Edvard Kamperud Nygaard (15) for sin gode prestasjon på 800m i ungdomsmesterskapet i Fredrikstad. Edvard vant gull på ny mesterskapsrekord. Ås IL basket har etablert seg med 1 jentelag og 2 guttelag i kretsserien. Gutter -96 kom på 4 plass i sin gruppe, og spiller i vinnerpuljen i Anlegg Arbeidet med å forbedre forholdene for trening foregår i samarbeid med Ås idrettsråd og Ås kommune. Det er fortsatt behov for videre oppgradering av Ås stadion for å bli et fullverdig friidrettsanlegg. Det som nå mangler er fasiliteter for lange kast spesielt diskos samt ny speakerbu. Ås ILs orienteringsgruppe er kommunens største anleggseier med hensyn til antall og størrelse på anlegg, med et stort antall orienteringskart. Orienteringsgruppa har for 42. gang gjort sine anlegg tilgjengelige for allmennheten gjennom Turorienteringa. Inneidrettene håndball og svømming opplever fortsatt at tilgang på halltimer begrenser tilbudet til sine aktive, og andre grupper kunne også ønsket bedre tilgang til innendørs trening i perioder av året. 8

9 Ås IL Fotball startet i juni 2011 arbeidet med å bygge treningshallen på Ås Stadion. Etter en anbudsrunde og videre forhandlinger ble det Veidekke AS som skulle stå for byggingen av hallen. Byggingen blei noe forsinket på grunn av været høsten 2011, men 5. desember kunne G2002 som første lag benytte hallen til trening. Dagen etter kom snøen slik at timingen var perfekt. Den 14. januar 2012 foretok Ordfører Johan Alnes det offisielle avsparket og Fotballhallen som Ås IL Fotball har kjempet for de siste 10 årene har blitt en realitet. Hovedstyret gratulerer fotballen så mye med treningshallen. Klubbhuset Ås IL har leieavtale med Ås kommune med hensyn til klubbhuset. Idrettslagets grupper, andre idrettslag og foreninger betaler ikke leie ved bruk av klubbhuset. Tillitsvalgte og ansatte Ås IL har et stort antall tillitsvalgte og frivillige som gjør en kjempeinnsats. Rekrutteringen av tillitsvalgte er en utfordring både til hovedlaget og i enkelte av gruppene. En av de viktigste oppgavene vi har er derfor å nå ut med budskapet til foreldre at vi er avhengige av, og setter pris på stort engasjement. Ås IL fotball har i flere år hatt en daglig leder. Ås IL ansatte i 2008 daglig leder. Han har avlastet arbeidsutvalget og har hjulpet gruppene i ulike sammenhenger, blant annet med regnskap og oppdatering av internettsider. Spesielt kan nevnes at han har tatt tak i aktivitet rettet mot de yngste, gjennom at han nå organiserer idrettsskolen, og at han hjelper svømmegruppa med organiseringen av barnas svømmeskole. I 2011 har han også vært instruktør for prosjekt Aktiv på dagtid. Tillitsvalgte både i hovedstyret og i gruppene opplever at daglig leder avlaster og bidrar sterkt i den daglige driften, slik at det på sikt kan gjøre det mer attraktivt å ta på seg verv. Samarbeidspartnere Til slutt vil styret gi en stor takk til alle som har bidratt i idrettslagets arbeid i Dette gjelder Ås kommune, Ås idrettsråd, sponsorer, ansatte, tillitsvalgte, trenere, foreldre og ikke minst alle utøvere i alle aldere. John Høsteland Tore Skovdahl Magne Maurset Ola Øvstedal Henrik Solbu Sign Sign Sign Sign Sign 9

10 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet i Ås kommune. Ås IL skal arbeide for at alle, uansett alder og forutsetninger, skal ha muligheten til å utøve idrett og fysisk aktivitet ut fra egne ønsker og forutsetninger. Ås IL skal dermed være kommunens fremste bidragsyter for å oppnå idrett for alle. Verdigrunnlag: Til grunn ligger Norges idrettsforbunds verdier: Aktivitetsverdier: Glede, felleskap, helse og ærlighet Organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Ås IL sine kjerneverdier skal være: Engasjement Bevegelsesglede Inkludering Nyskaping Kvalitet Dette er felles verdier som skal ligge til grunn for all aktivitet i laget, enten det er trening, konkurranser eller organisatorisk arbeid. Hovedmål: Ås IL skal være et aktivt og veldrevent idrettslag med fokus på medlemmene og idrettslig utvikling. Ås IL skal ha engasjerte og kompetente ledere og trenere i alle deler av organisasjonen. Ås IL skal ha en klubbkultur som gjør medlemmene stolte, inkluderende og fornøyde. 10

11 Delmål Ås Idrettslags årsberetning 2011 Innsatsområde 1 - Organisatorisk utvikling: 1) Styreverv i Ås IL skal være attraktive, a. ved at alle valgte skal kjenne til hva som forventes av dem, og b. slik at styremedlemmer tar gjenvalg (sitter mer enn et år). 2) Arbeidsutvalg og hovedstyret skal a. utvikle seg og opptre som et team b. gjøre det attraktivt å ta tillitsverv i gruppene c. skape økt samhold på tvers av gruppene. 3. Rekruttering av tillitsvalgte a. Vite / Fortelle hva jobben går ut på b. Være realistisk eksakt hva er vervet og hva innebærer dette c. Gjøre tillitsverv mer attraktive d. Når barn / ungdommen slutter system for å fange de opp e. Markedsføre Ås IL sitt samfunnsansvar og hvilken betydelig jobb vi gjør f. Premiering / Sponsor g. Definere roller klart verdisyn sånn har vi det hos oss h. Rent idrettslag? 4. Rekruttering av dommere 5. Utvikling av trenerer trenerforum på tvers av gruppene. 6. Etablere et ungdomslederforum med utgangspunkt i gruppene. 7. Profilering inn mot / ut mot a. Aktivitet b. Kommunen c. Innbyggere d. Næringsliv e. Medlemmer 8. Aktiv på Kveldstid ( se også under Aktivitetstilbud) 9. Samfunnsregnskap hva er egentlig Ås IL sin innsats verdt? 10. Utarbeide et profileringsdokument for Ås IL. 11. Styrke økonomien til klubben ved ulike inntjeningsformer a. Solid b. Forutsigbar 12. Opprette bedre samarbeid med eksterne aktører. Kommune, skole, UMB, idrettsråd, andre idrettslag 11

12 13. Medlemsrekruttering a. Tydelig på verdien av å være medlem b. God informasjon om klubb og hvilke fordeler man har som medlem. 14. Arbeide aktivt for å integrere minoritetsgrupper inn i Ås IL. 15. Arbeide for et bedre samarbeid på tvers av undergruppene og med Ås IL Fotball, Samarbeid på tvers av gruppene. 16. Markedsføre Ås IL utad som en viktig samfunnsaktør. Innsatsområde 2 Trener. 1. Gi trenere muligheter for å videreutdanne seg gjennom ulike kurs. 2. Utvikling av trenere Trenerforum. Innsatsområde 3 Ledelse. 1. Utdanne / skolere ledere i gruppestyrene og hovedstyret gjennom Idrett og ledelse. 2. Lederutvikling inngår bl.a i Fokusklubb 3. Støtteordninger kjenne til og utnytte 4. Styringssystemer gode rutiner 5. Ungdomslederforum ( kan etter etablering settes under Aktivitetstilbud) a. Åpen hall b. Aktiviteter på ungdommens premisser. 12 Innsatsområde 4 - Anlegg og infrastruktur: 1. Ås idrettspark (fotballbaner, friidrettsstadion, klubbhus og eventuell framtidig flerbrukshall) skal bli et best mulig møtested med mulighet for idrett, lek og sosialt samvær. a. Gjennomføre Prosjekt klubbhuset for å legge planer for utbedringer/bruksendringer b. Utarbeide anleggsplan c. Koordinere samlet innspill fra Ås IL til kommunens tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv d. Igangsette Prosjekt Åshuset for å legge planer for framtidige behov for klubbhus og flerbrukshall e. Anlegg innendørs f. Anlegg for Ski? g. Klubbhus prosjektet koordinering h. Pådriver i prosessen med anleggsplan.

13 Innsatsområde 5 Aktivitetstilbud: 1. Økt trener- og instruktørkompetanse på alle nivåer 2. Fellesidrettslig utvikling a. Videreutvikle og øke kvaliteten på Idrettsskolen b. Basistrening etableres som fast tilbud c. Etablere åpne fellestreninger for sportslig erfaringsdeling og kompetanseutveksling 3. Citius altius fortius (gruppene utarbeider egne sportslige målsettinger) 4. Ås IL skal ha minst en/ett utøver/lag som er i Norgestoppen i sin gren 5. Mosjonsgrupper. 6. Aktiv på Kveldstid (Mosjonsgrupper) 7. Breddeidrettsutvalg 8. Idrettsskole for voksne. Innsatsområde 6 - Arrangementer: 1. Ås ILs arrangementer skal gi opplevelse av kvalitet ved å være velorganiserte, med god informasjon, muligheter for påmelding på internett, resultater på internett, idrettsglede for deltakere/tilskuere/arrangører og god mediedekning før og etter arrangement. 2. Bygdemesterskapet involvere / inkludere HELE bygda. a.åpent for alle b. Lavterskel. 3. Videreutvikle Aktiv på dagtid 4. Sett i gang Aktiv på kveldstid 5. Starte opp med lavterskel tilbud til Ås sin befolkning. 6. Starte med opp med Idrett og SFO 7. Sosiale arrangementer a. I samarbeid med ungdommen utvikle ulike sosiale arrangementer som gir tilbud til ungdom utenom trening. 13

14 ÅRSMELDING 2011 FOTBALL Årsmeldingen gir et bilde av aktiviteten i klubben og styrets arbeid. Sammen med regnskapet gir årsmeldingen et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i klubben. STYRE, ARBEIDSUTVALG OG ANSATTE Styret: Styreleder: Styremedlemmer: Varamedlem: Dag Kjønniksen Tove Bjørneby, Anne Mette Norenberg, Kjetil Marås, Castro Suntharasigamany Jan Lindgaard Arbeidsutvalg: Dommeransvarlig: Svein Moldestad Web. ansvarlig: Jan Lindgaard Materialforvalter: Morten Grønvold Fotballskoleleder: Geir Sneis Kioskansvarlig: Jane Laupstad Banekomité nyanlegg: Jan-Aksel Næss Labb & Line Cup leder: Trygve Hetland Trenerkoordinator: Tom Erik Torgersen Valgkomité: Revisorer: Ansatte: Styret Odd Hroar Meldal-Johnsen og Ivar M. Sæveraas Daglig leder: Geir Sneis MØTER Det er avholdt11 styremøter hvor 63 saker er behandlet. 2 lagledermøter og møter med lag, arrangementer og spillere er også gjennomført i Ås IL Fotball har ved styremedlemmer og ansatte deltatt på styremøter i Ås IL, SAMK-møter i Follo Fotball og møter i Østfold Fotballkrets. Det har også vært avholdt møter med Ås Kommune vedrørende fotballhallen, klubbhuset og anleggsdriften. STYRETS OPPSUMMERING AV SESONGEN 2011 Sportslige forhold Vi har satt i gang organisert trening for 2005 årskullet ila 2011, og det er etablert støtteapparat med trener og lagleder ressurser for årskullet. Vi har gode erfaringer med å starte årskullet samlet som en treningsgruppe for så å dele opp i lag før sesongstart året etter. Vi har startet med jenter og gutter samlet, men erfarer at rekrutteringen på jentesiden er lav og vurderer egne tiltak for dette. I 2012 satser vi på å starte opp med fellestrening for 2006 årgang i august. A-lag damer hadde sin første sesong i 3. divisjon og klarte å etablere seg der. Erfaringene fra sesongen er så bra at vi erkjenner at det er lite som skal til før vi kan heve ambisjonene for til å kjempe om opprykk. Utfordringen er rekruttering, i 2011 hadde vi bra spillertilgang fra UMB-miljøet. 14

15 A-lag herrer hadde en feiende flott høstsesong. Etter en svak vårsesong hvor vi lå an til nedrykk, var vi høstens lag i 4. divisjon og endte til slutt på trygg plass. Hadde poengfangsten vært like bra på vårsesongen hadde det blitt opprykk. Dette viser at det er potensial i spillergruppen og trener. Utviklingen har blitt hemmet av manglende støtteapparat, om dette kommer på plass ligger det til rette for at målsettingen i 2012 vil være å kjempe om opprykk. Laget består i hovedsak av gutter som bor i Ås eller har spilt for Ås IL Fotball i aldersbestemte klasser. Ny sportslig plan ble vedtatt våren 2011 og presentert for trenere og lagledere. Målsetningen er nå at det sportslige arbeidet på de forskjellige årsklasser skal styres av denne. Dette er et levende dokument som vil være gjenstand for endringer underveis. Det vil bli fulgt opp med trenersamlinger for å sikre at sportsplanen blir kjent og etterfulgt. Bygging og oppstart av fotballhallen har krevd mye tid og energi i Klubben har medvirket sterkt i prosjektering, utarbeidelse av anbudsdokumenter. Vi har vært med i behandlingen av innkomne anbud, forhandlinger og utvelgelse av entreprenør. I byggeprosessen har vi deltatt på byggemøter og befaringer, og var til stede på foreløpig sluttkontroll og overlevering. Klubben hadde også ansvaret for forhandlinger med kunstgressleverandører og avgjørelsen på hvilken kvalitet og leverandør som ble valgt. Dette er gjort gjennom deltagelse av styret i Ås IL Fotball Drift AS og daglig leder. Klubbhuset har stått til disposisjon for bygningsarbeiderne. Klubbdrift - økonomi Grasrotandelen ble innført som kompensasjon for bortfall av automatinntekter, og fremstår som en viktig finansieringskilde for klubben vår. For 2011 utgjorde dette kr ,- en liten nedgang fra Dette er en stabil inntektskilde, men vi ønsker å fokusere sterkere på dette i 2012 for vi vet det er mange uregistrerte spillere i Ås og nye årganger fotballforeldre kommer stadig til. Gjentatt og målrettet informasjon vil kunne øke dette bidraget til klubben. For 3. år på rad har vi iverksatt en tvungen klubbdugnad mot slutten av året for å få et tilfredsstillende årsresultat. Også i år valgte vi salg av tippebrev hvor halvparten av salgsbeløpet går direkte til klubbens drift, mens det tippes for den andre halvparten. For å styrke arbeidet med finansiering av klubben har vi opprettet et eget økonomiutvalg i 2011, dette utvalget har startet et godt arbeide med å se etter ulike inntektskilder og organisering av vårt sponsorarbeide. Utvalget kom imidlertid for seint i gang til at vi fikk noen økonomisk gevinst inneværende år. Vi har forhåpninger om at dette vil gi positive utslag for inntektene i

16 SPORTSLIGE AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER Ås IL Fotball har i sesongen2011 hatt 555 aktive spillere og ledere fordelt på 39 lag. Antall lag: Alder Jenter Gutter Senior 2 3 Junior 1 16 år 1 15 år 1 14 år år år år år år år år 3 Sum Resultater i serien 2011: Fotballgruppa fikk følgende resultater i seriespillet for de lag der det settes opp tabeller: (13 år og eldre) Old Boys M39 7 er Ikke i seriespill A-lag damer: 3.div. 5. plass A-laget: 4. div. 8.plass Damer 7 er KM 9. plass Senior 2: 6. div. 12. plass J19 2. div Oslo 13. plass Senior 3: 7. div Trukket J13/14 KM-A 7-er 7. plass G16: Nivå 3 9. plass J13/14 KM-B 7-er 5. plass G15: Nivå 2 6. plass G14 Nivå 2 5. plass G13 Nivå 3 1. plass Trygve Strand Friisk Minnepris: For 5. gang delte Ås IL Fotball ut Trygve Strand Friisk Minnepris. Prisen deles ut hvert år til den spilleren i Ås IL Fotball som har utmerket seg både på og utenfor fotballbanen. Spilleren skal ha levert en god fotballsesong, og hevdet seg godt på sitt lag. Spilleren skal også ha gjort seg bemerket med godt kameratskap og gode lederegenskaper. Spilleren skal også ha gått foran for å fremme fair play på sitt lag. Styret valgte å dele ut prisen til Bente Kristiansen hennes innsats på A-laget Damer og for måten hun representerer klubben på. 16

17 Kretslagsaktiviteter: Ås har hatt følgende deltagere på kretssamlinger: Gutter 14 år: Elisteinar Tenga, Thomas Herskedal Torgersen Jenter 14/15/16 år: Camilla Huseby, Linn Huseby begge født 1999 og spiller et år opp. I tilegg har en rekke spillere deltatt på aktivitet i Sone Follo. Tom Erik Torgersen deltar i trenerteamet på kretslag G98, Tom Schultz og Janne Hovland har medvirket som trenere på Sone. Cup deltakelse: Færre lag har deltatt på overnattingscuper i år. Unntaket er J97 som deltok på BIF-cup i Danmark, med godt sportslig resultat og ikke minst bra sosialt utbytte. G95 deltok i Norway Cup. Lagene 7-12 har deltatt i mange lokale cuper. Cup deltakelsene er vel så viktig sosialt som sportslig. Ungdomsutvalget: Vi har ikke klart å etablere Ungdomsutvalget i år Tine Fotballskole: Fotballskolen ble arrangert juni. 198 deltakere i alderen 6-12 år deltok. 55 av disse var jenter. Fotballskolen ble organisert av Kirsti Jegstad og daglig leder. Med dugnadsinnsats fra foreldre på 11-års lagene, samt fra ca 30 instruktører fra klubbens 15 år til seniorlag, ble det 4 flotte fotball dager på Ås stadion. Labb & Line cup: Med SpareBank1 som ny hovedsponsor for cupen er navnet endret til Labb & Line Cup. Cupen gikk av stabelen 20. og 21. august, med 118 lag fra 15 forskjellige klubber fra Østfold og Oslo i tillegg til lokale klubber fra Follo. Dette er en liten økning av deltagende lag i forhold til Ettersom byggeprosessen av ny fotballhall var startet på gjennomføringstidspunktet var dette også maksimalt av hva vi hadde kapasitet til i år. Styret ønsker at det for 2012 gjøres et mer målrettet arbeid med å øke deltagelsen og håper at hallen med ny 7-er baner/2 5-er baner med kunstgress og en ny 5-erbane vil bli positivt mottatt. Vi vil også trekke våre lagledere på de aktuelle årstrinn sterkere i arbeidet med å rekruttere nye lag. Cupen ble i år som i tidligere år organisert av en cupstab og daglig leder i samarbeid spillere og foreldre fra alle lag i klubben som ytte en stor dugnadsinnsats denne helga. SpareBank1 har nå bekreftet at de vil forbli en samarbeidspartner på denne cupen i flere år. Det økonomiske resultatet for Labb & Line Cup 2011 var kr ,- 17

18 ØKONOMI I 2011 har Ås IL fotball en omsetning på om lag kr og et årsoverskudd på kr ,- hvor styret vedtok å sette av kr ,- til fremtidige kostnader på Fotballhallen. Omsetningen er om lag kr under budsjett, men kostnadene er også kr lavere enn budsjett og dette gjenspeiler en lavere aktivitet enn forventet i budsjett. Det er først og fremst lavere lagsaktivitet (kun 1 lag som deltok på overnattingscup) som utgjør denne omsetningssvikten. Dette er omsetning hvor lagene står for både kostnader og inntekter og dette påvirker ikke det økonomiske resultatet i særlig grad. Vi har også en svikt i inntekter fra samarbeidspartnere, dette skyldes i hovedsak at det nyopprettede Økonomiutvalget ble etablert seint på året og det da var vanskelig å knytte til seg sponsoravtaler for inneværende år. Vi har forventninger om at dette vil gi et positivt utslag for neste sesong. Til tross for dette gikk driften med overskudd, noe som kan forklares med god oversikt over kostnadssiden. Se eget resultatregnskap og balanse for spesifikke tall. Samarbeidspartnere: I 2011 utgjorde inntektene fra våre samarbeidspartnere ca. kr Våre største samarbeidspartnere er SpareBank1, Erik Johansen AS og Nike. Tusen takk til disse, og alle våre andre samarbeidspartnere. 18

19 SPESIELLE PROSJEKTER Ås Idrettslags årsberetning 2011 Ny treningshall I juni 2011 startet arbeidet med å bygge treningshallen på Ås Stadion. Etter en anbudsrunde og videre forhandlinger ble det Veidekke AS som skulle stå for byggingen av hallen. Byggingen blei noe forsinket på grunn av været høsten 2011, men 5. desember kunne G2002 som første lag benytte hallen til trening. Dagen etter kom snøen slik at timingen var perfekt. Den 14. januar 2012 foretok Ordfører Johan Alnes det offisielle avsparket og Fotballhallen som Ås IL Fotball har kjempet for de siste 10 årene er blitt en realitet.. Vinteråpen kunstgressbane Klubben inngikk avtale med Follo Snø As om vinterbrøyting av kunstgressbanen 2010/2011. Dette var en videreføring av fjorårets prøveordning etter godkjenning fra Ås Kommune. Det var svært god tilgjengelighet på kunstgressbanen gjennom vinteren, og klubben fikk mange positive tilbakemeldinger om at dette var et bra tiltak. Denne vinteren har vi hatt vanskeligere klimatiske forhold enn sist vinter, men banen har vært åpen for trening med unntak av noen få dager. Forøvrig har våre treningsbaner vært tilgjengelig som forutsatt gjennom sesongen. Samarbeid med andre klubber Samarbeidet med Follo Fotballklubb gjennom 2011 sesongen har vært svært begrenset. Follo FK har vært igjennom en prosess med gjeldssanering og nedbetaling av gjeld. Vi har i sammen med ny styreleder i Follo FK konkludert med at vi ikke har en formell samarbeidsavtale mellom Follo FK og Ås IL Fotball. Den tidligere avtalen er uten forpliktelser for begge parter. Follo FK har bekreftet utestående beløp i Ås IL Fotball. Vi har deltatt på møter sammen med samarbeidsklubbene og nye klubber for å avklare hvordan et videre samarbeid med Follo FK bør gjennomføres. Når en eventuelt ny avtaleforslag foreligger vil styret ta stilling til denne vurdert i forhold til Årsmøtevedtak av 2010 om retningslinjer for samarbeid med andre klubber. 19

20 AVSLUTNING Styret vil rette en stor takk til alle våre trenere og lagledere, og andre støttespillere som har gjort en innsats for Ås IL Fotball i Dere gir et svært verdifullt bidrag til et viktig ungdomsarbeid i bygda vår. Styret vil også takke Nils Sopp, Terje Eknes, Trond Vestad og Jan-Aksel Næss for deres innsats og engasjement i styret i ÅS IL Fotball Drift AS, som har bidratt sterkt til realiseringen av fotballhallen. Styret retter også en spesiell takk til firmaer og privatpersoner som har bidratt som sponsorer for våre arrangementer og et eller flere av våre lag. Styret takker også avgående styremedlem Anne Mette Norenberg for sin innsats for Ås fotballen gjennom flere år, både som spiller og styremedlem. Styret vil også i år takke Jan Lindgaard for innsatsen som varamedlem og bidragsyter til Ås fotballen i en årrekke, og håper vi kan trekke veksler på hans erfaring ved behov også i fremtiden. Vi ønsker nye styremedlemmer velkommen, og ser frem til et spennende fotballår i Ås i Ås Styret i Ås IL Fotball Dag Kjønniksen, leder (sign.) Kjetil Marås, styremedl. (sign.) Tove Bjørneby, Anne Mette Norenberg, Castro Suntharasigamany styremedl. (sign.) styremedl. (sign.) styremedl. (sign.) 20

21 ÅRSMELDING 2011 FRIIDRETT Ås Idrettslags årsberetning 2011 Friidrettsgruppa har hatt følgende styre, trenere og oppmenn i 2011 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Egil Prestløkken Hilde Kleven Tord Thorshov Helle Huseby Kristine Rogstad Sjur Tveite Geir Hansen Trener, voksne: Henrik Solbu og Gunnar Solvang Trenere, 8-18 år: Jon Trandem, Geir Hansen og Kristine Rogstad Oppmann år: Geir Hansen Oppmann senior: Stian Stensland Idrettsmerkeansvarlige: Odd Munkeby og Richard Johnson Valgkomité: Gunnar Tenge og Gunnar Klemetsdal Generell aktivitet og økonomi Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden. Leder har møtt på styremøtene i Ås IL. I løpet av sesongen er det gjennomført 5 kretsstevner på Ås stadion, samt Parkløpet (UMB-parken), Tine-Stafetten (Ås-stadion), Bygdemesterskapet (Ås stadion) et innendørs kretsstevne i hopp uten tilløp. I tillegg gjennomførte vi sammen med ski og o-gruppa i Ås IL mosjonsløpet Årungen rundt i september. Aktiviteten er stor, og gruppa takker alle som har bidratt. Gruppa sliter imidlertid med å engasjere nye personer i aktivitet og arrangement. Vi er derfor svært takknemlig for hjelpen og samarbeidet med ski og o-gruppa ved større arrangement som Parkløpet. En annen utfordring er økonomi. Etter at inntekten fra utdeling av telefonkataloger falt bort har styret forsøkt å skaffe andre inntekter. I 2011 har gruppa holdt dugnadsinntektene oppe med utdeling av brosjyrer til Freskuka i Ås kommune, salg av fordelskort (bonusguider) og smakstester på Nofima. I tillegg er inntektene fra treningsavgifter økt noe. Generelt viser regnskapet en økt omsetning i forhold til budsjett, og tidligere års regnskap. Dette skyldes kjøp og salg av treningstøy og fordelskortene. Økonomien i gruppa er for tiden god og overskuddet i 2011 er reelt på vel kr I løpet av 2012 planlegger imidlertid gruppa oppføring av ny målbod på Ås stadion. Kostnadene ved dette er beregnet til kr. Ellers var gruppa også i 2011 godt synlige i media ved flere anledninger. Vi oppnådde god omtale i forbindelse med deltagelse i Holmenkollstafetten, Ungdomsmesterskapet, Tyrvinglekene og NCC-lekene, samt våre egne arrangement Parkløpet, TINE-stafetten, Bygdemesterskapet, Årungen rundt og friidrettskolene. 21

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 for Ås IL - FRIIDRETT

ÅRSMELDING 2012 for Ås IL - FRIIDRETT ÅRSMELDING 2012 for Ås IL - FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre, trenere og oppmenn i 2012 Leder: Egil Prestløkken Nestleder: Hilde Kleven Kasserer: Tord Thorshov Sekretær: Helle Huseby

Detaljer

Ås IL Fotball Årsmelding 2015 Figur 1. J17 i Cup no 1.

Ås IL Fotball Årsmelding 2015 Figur 1. J17 i Cup no 1. Ås IL Fotball Årsmelding 2015 Figur 1. J17 i Cup no 1. Ås IL Fotball, Årsmelding 2014 Side 1 Årsmeldingen gir et bilde av aktiviteten i klubben og styrets arbeid. Sammen med regnskapet gir årsmeldingen

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

Årsmelding 2012. www.asil.no

Årsmelding 2012. www.asil.no Årsmelding 2012 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 1. Om Ås-NMBU Orientering O-gruppa i Ås IL samarbeidet med studentidrettslaget NMBUI Orientering om dannelsen av løperklubben Ås-NMBU Orientering i 2001. Medlemmene

Detaljer

Årsmelding 2015 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2015 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2015 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 2. mars 2016 Årsmelding 2015 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2015 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk.

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk. Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 5. oktober 2009 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Gunnar Klemetsdal (friidrett)

Detaljer

Saksliste årsmøte Ås-UMB Orientering 17/2-2011 Sted: Tekniske fag, Drøbakveien. Kl 20.00.

Saksliste årsmøte Ås-UMB Orientering 17/2-2011 Sted: Tekniske fag, Drøbakveien. Kl 20.00. Saksliste årsmøte Ås-UMB Orientering 17/2-2011 Sted: Tekniske fag, Drøbakveien. Kl 20.00. Sak 1: Godkjenning av innkallelse og saksliste. Sak 2: Valg av dirigent og referent. Sak 3: Valg av to til å underskrive

Detaljer

Ine Hovi,, Anna Germundsson(friskis og svettis) Nils Sopp (fotball), Wenche Amundsen (håndball) Referent: Klubbhuset, Ås stadion

Ine Hovi,, Anna Germundsson(friskis og svettis) Nils Sopp (fotball), Wenche Amundsen (håndball) Referent: Klubbhuset, Ås stadion Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 8. juni 2009 Tilstede fra AU Tore Skovdahl, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ola Øvstedal Til stede fra gruppene: Kristen Treekrem (ski), Gunnar Klemetsdal

Detaljer

John Høsteland, Tore Skovdahl,, Magne Maurset,

John Høsteland, Tore Skovdahl,, Magne Maurset, Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 9. mai 2011 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: John Høsteland, Tore Skovdahl,, Magne Maurset, Kristen Treekrem (ski), Egil Prestløkken

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 Til stede: 19 Referent: Tord Thorshov Sak 1. Åpning. Kristen ønsket alle frammøtte velkommen og åpnet årsmøtet. Sak 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2015

HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2015 HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2015 Lagets hovedstyre Arbeidsutvalget Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem John Høsteland Henrik Solbu Håvard Eikemo Eli Katrina Øydvin Karen Dagny Evjen

Detaljer

Møtet ble avholdt 13. februar 2014 kl. 20, på Institutt for matematiske realfag og teknologi, Drøbakveien 31.

Møtet ble avholdt 13. februar 2014 kl. 20, på Institutt for matematiske realfag og teknologi, Drøbakveien 31. Ås UMB Orientering årsmøteprokoll 2014 Møtet ble avholdt 13. februar 2014 kl. 20, på Institutt for matematiske realfag og teknologi, Drøbakveien 31. Sak 1: Godkjenning av innkallelse og saksliste Innkallingen

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard. Jan Tore Dannemark(svømming) Anna Germundsson(friskis og svettis)

Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard. Jan Tore Dannemark(svømming) Anna Germundsson(friskis og svettis) Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 27. april 2009 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard Kristen

Detaljer

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no.

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no. Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no Sesongen 2014/15 - A-lag, 3 divisjon avdeling vest - Veteran (treningsgruppe) - Damer

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM

ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM Organisasjonsnummer 985 864 403 ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM DAGSORDEN 1. godkjenning av de stemmeberettigede 2. godkjenning av innkalling og

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup.

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup. Dahle-Info 2008 Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007 Dahle IL s guttelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2014 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Brandbus damelag vant klasse 7 og løper i eliteklassa i Holmenkollstafetten 2014 Tlf: 61 32 86 13 - www.lygna.no Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2014

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Lånke IL Idrettsskolen

Lånke IL Idrettsskolen Lånke IL Idrettsskolen Årsmelding 2014 Styret 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder- Espen Viken Nestleder- Lene Fundaunet Kasserer- Torkil Dahl Sekretær- Julie Aasvang Pedagogisk leder Espen

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

Narvik Idrettslag i 2013

Narvik Idrettslag i 2013 Narvik Idrettslag i 2013 NIL vil takke dere som sponsor for deres bidrag i år og kan vise til et meget godt idrettsår Sportslige aktiviteter 2013 har vært et godt år resultatmessig og laget har hatt to

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 Styret: Rolle Leder Nestleder/anleggsleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Sportslig leder Gruppeleder fotball Gruppeleder håndball Gruppeleder skotthyll

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2012

Årsrapport fra Hovedstyret 2012 Årsrapport fra Hovedstyret 2012 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem John Sjøvold, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Kjersti

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2015 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Guro Bakken Andresen Ungdomsmester høyde innendørs 2015 Pers 1.72 Tlf 61395000 Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2015 Leder: Heidi Bekken heidi.bekken@hebb.no

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Gamle nyheter: 2004. TINE-stafett med 7 lag fra Sjetne skole. Ny rekord i Sjetnekarusellen?? Gode resultater av Kristoffer

Gamle nyheter: 2004. TINE-stafett med 7 lag fra Sjetne skole. Ny rekord i Sjetnekarusellen?? Gode resultater av Kristoffer Gamle nyheter: 2004 TINE-stafett med 7 lag fra Sjetne skole Se hvor bra de klarte seg!! Sjetne skole stilte med 3 lag fra 7. klasse og 4 lag fra 8. klasse. De beste lagene i 7. klasse kom på 16. og 17.plass

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.01.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea,, Susanne Forfall: 06/14 Innkalling, saksliste 07/14 Orientering Regnskapsrapport

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer