Årsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. www.asil.no"

Transkript

1 Årsmelding 2010

2 I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg inn og ut. Du mottar e-post og/eller SMS 2-3 ganger i måneden. Vi anbefaler deg å registrere begge deler da du får mer utfyllende informasjon gjennom e-post. Gå inn på eller fyll ut påmeldingsskjema som du finner på Vinterbro Senter. 80 butikker 1450 GratIS p-plasser

3 Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. Fordi ingen løper som du

4

5 HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2010 Lagets hovedstyre: Andre verv etc: Arbeidsutvalget: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Harald Schytz Tore Skovdahl Grethe Johnsen Ola Øvstedal Forretningsfører: Revisorer: Representanter til Ås Idrettsråd: Tore Husum Dag Guttormsen Ivar Sæveraas Svein Moldestad Styremedlem Anne Guro Larsgard Mette Jacobsen Vara Ivar Maalen Valgkomité: Jo Inge Fjellstad Gruppeledere: Fotball Dag Kjønniksen Ine Hovi Friidrett Friskis og Svettis Håndball Egil Prestløkken Bente Midthjell Magnhild Krogh Hederstegnkomité: Arne Brekka Nils Raastad Gerd Paulsrud Idrettsskolen John-Espen Jakobsen Æresmedlemmer: Arne Bylterud Orientering Simen Smestad Arne Brekka Ski Kristen Treekrem Guttorm Bjørge Skøyter Svømming John-Espen Jakobsen (Kontaktperson) Jan Tore Dannemark Leif Halden Henrik Solbu Trim Tore Husum Daglig leder John-Espen Jakobsen Forside: Sølvvinnere i junior-nm stafett orientering. Fra venstre Malin Eijsink, Silje Uhlen Maurset og Ingvild Maalen Johansen.. 5

6 Beretning om virksomheten Ås IL er et lag med lang og god historie. Ås Il er i dag organisert som et allianseidrettslag med Ås IL fotball som et eget selvstendig lag under Ås IL allianseidrettslag. Ås IL har ni grupper: basket, friidrett, friskis & svettis, håndball, idrettsskole, orientering, ski, svømming og trim. Ås IL har hatt et hovedstyre bestående av alle gruppelederne og et arbeidsutvalg med leder, nestleder, tre styremedlemmer og et varamedlem. Hovedstyret hadde i 2010 seks møter og behandlet 28 saker, og arbeidsutvalget hadde 2 møter og behandlet 10 saker. Ås IL har i 2010 fått en ny gruppe ved at Ås IL Basketball ble etablert. Det er gledelig at ildsjeler starter opp ny aktivitet under Ås IL sin paraply. Økonomi De største tilskuddene til hovedlaget kommer fra medlemskontingenten, lokale aktivitetsmidler (LAM) fra kultur- og kirkedepartementet fordelt gjennom idrettsrådet, driftstilskudd fra Ås kommune, Momskompensasjonsmidler fra NIF og inntekter fra Connect Bingo. LAM er fordelt likt til de 7 gruppene som har aktivitet for aldersgruppen 6-19 år. Lagets økonomi har vært under press de siste år etter ansettelse av daglig leder, men lagets kostnader har i 2010 blitt redusert ved å redusere daglig leder sin stilling til 70% og lagets inntekter har økt hovedsakelig fra økt tilskudd fra gruppene slik at Ås IL i 2010 gikk med et greit overskudd. Laget bør videre fremover søke å øke inntektssiden slik at økt satsing på lagsnivå og gruppenivå kan støttes. I 2010 startet en ny ordning hvor klubbene får mva refusjon basert på den samlede omsetning i klubben. Dette understreker ytterligere viktigheten av at all økonomi i lagene rundt cuper/arrangementer osv synliggjøres i klubbens regnskap. Det forventes en utvidelse av ordningen for årene fremover slik at vi kan håpe på større utbetaling. Rent idrettslag Ås Il skal være et dopingfritt idrettslag. I 2010 oppfyllte vi kravene til Rent idrettslag. Dette innebærer en aktiv holdning til antidopingarbeid. Det er utarbeidet handlingsplaner for forebyggende arbeid og planer for hvordan ev. dopingsaker skal behandles Aktiv på dagtid Klubben har i 2010 videreført prosjektet Aktiv på dagtid finansiert via Ås kommune. Dette er et prosjekt for de mellom 18 og 67 år som er bosatt i Ås og mottar en av følgende ytelser: Sykepenger, attførings-eller rehabiliteringspenger, uføreytelser eller overgangsstønad, dagpenger eller kvalifiseringsstønad. Aktiviteter som har vært tilbudt i 2010 inkluderer gåturer og styrketrening. Det har deltatt ca 17 personer hver uke. Fremmøte i 2010 er på 820 personer. Hvorvidt dette blir videreført lenger enn til sommeren 2011 er pr. dato uklart men Ås Il står klar til å videreføre dette dersom det er ønsket av kommune og Idrettsråd. Organisasjonsutvikling I 2010 har Ås Il fortsatt arbeidet med organisasjonsutvikling og har opprevidert klubbens 6

7 strategiske plan. Dette gjøres under Fokus klubb konseptet til Akershus idrettskrets. Fremover vil arbeidet bestå av lederutviklingsprogram og arbeidet med handlingsplan basert på Strategisk plan Informasjon og profilering Hovedlaget og de fleste gruppene har egne hjemmesider. Gruppenes web-ansvarlige kan skrive nyheter på hovedlagets side. Daglig leder har hjulpet enkelte grupper med å oppdatere sine sider. Aktivitet Ås IL er det største idrettslaget i Ås kommune. Medlemstallet har stabilisert seg på 1500 etter en nedgang de senere år, siste års nedgang er hovedsakelig på grunn av opprydning i medlemslistene. Når vi ser på gruppenes årsmeldinger ser vi at det rapporteres om minst like stor aktivitet i år som tidligere, og det generelle inntrykket er at antall aktive medlemmer er stabilt. Enkeltgrupper rapporterer om større aktivitet og mer deltakelse, også i grupper der antall aktive er stabilt eller har gått noe ned. Denne gode aktiviteten i lagets grupper gir godt grunnlag for medlemsvekst i tiden fremover. Arrangementer Ås Il og Ås Il fotball har også i år gjennomført store arrangement innenfor de ulike idrettsgrenene. Her henvises det til gruppenes årsmeldinger. Ås idrettslag har god tradisjon for å arrangere aktiviteter også for barn- og ungdom som ikke er medlemmer av laget: Friidrettsgruppa arrangerte Tine-stafett på Ås stadion 12. mai med ca. 600 deltakere og Bygdemesterskapet for klassinger i september, Ås IL fotball organiserte Fotballskolen 28.juni 1. juli. 202 deltakere i alderen 6-12 år deltok. 61 av disse var jenter. Største arrangementet til Ås IL fotball er gjensidige vektercup med 113 lag fra 17 forskjellige klubber fra Østfold og Oslo i tillegg til lokale klubber fra Follo. Ås-trippelen (langrenn, parkløp og orienteringsløp) ble arrangert for fjerde gang, og er å anse som en tradisjon, fortsatt godt rom for flere deltagere, spesielt i de eldre årsklasser. Årungen rundt ble gjenopplivet som et Ås IL arrangement i samarbeid med Ås IL sine grupper, Ås Kommune og UMB. Dette er et arrangement som det vil bli satset på i årene fremover og det er ambisjoner om sterk økning i antall deltagere etter suksessen i 2010 med over 200 deltagere og meget gode tilbakemeldinger. Barnas svømmeskole (BS)- gir kurs for de minste barna i alderen 4 til 10 år. BS er et tilbud til de yngste hvor hovedmålet er å gi grunnleggende svømmeopplæring i 2010 har 160 barn hatt stor glede av dette tilbudet. Ås IL orientering har arrangert en rekke løp, deriblant kretsmesterskap natt, Kvist Kvaset, Ås trippelen og Kretsmesterskap langdistanse med totalt over 850 deltagere. Skolesprinten ble arrangert for 9. gang for 5.-7.klassinger i Ås kommune. Omkring 400 7

8 skoleelever deltok i arrangementet som i hovedsak ble arrangert av ungdommene i o- gruppa. Tur orientering har også i år (for 41 gang )vært et populært tilbud til bygda Skigruppa arrangerte KM sprintstafett for Akershus fra varmestua. Rennet gikk i klassisk stil og ble gjennomført med semifinaler og finaler. 372 deltakere stilte, og 28 av dem var fra Ås IL. Karusellrennene ble arrangert som Telenorkarusell med langrennscross totalt deltok 148 på ett eller flere karusellrenn. Idrettslige prestasjoner Breddeidretten står i sentrum for aktiviteten i Ås IL, men enkelte prestasjoner er vi likevel stolte av å kunne framheve. Det er umulig å sammenligne og rangere prestasjoner, spesielt idretter i mellom, og vi presenterer her bare et utvalg eksempler andre kunne like gjerne vært nevnt vi anbefaler derfor gruppenes årsmeldinger for en fyldigere og mer komplett oversikt. Håvard Lucasen har igjen hatt en god sesong, med flere internasjonale prestasjoner og er ranket som den 85 beste orienterinsløperen i verden. I tillegg gror det godt i O-sporten og vi hadde to representanter i Ungdoms-EM ved Silje Uhlen Maurset og Mathias Stensland Lillevold Beste prestasjon her ble sølv og bronse til Silje. I tillegg hanket O-løpere fra Ås IL inn totalt 8 medaljer fra NM hvorav 2 gull. Innenfor langrenn tok vi 2010 fem KM-medaljer og vi hadde 5 deltagere på hovedlansrennet (NM), beste prestasjon her ble gull på stafett der Vegard Antonsen representerte Akershus skikrets. Innen friidrett er det mange gode prestasjoner å velge mellom men vi velger å trekke frem Edvard Kamperud Nygaard (14) for 2 ganger norsk bestenotering på 600m. I tillegg har vi også Jorunn Rekkedal som igjen leverte meget sterke resultater selv om sesongen var preget av skader. Halvmaraton på og igjen ble hun hedret med Asic sin gullsko for beste norske veteranløper for femte året på rad. Vi gratulerer ÅS IL fotball sitt A-lag damer med opprykk til 3. divisjon. Ås IL basket har etablert seg med 1 Jentelag og 1 guttelag med i miniserien. 1 Guttelag født -96/97 med i kretserien. Gutter -96/97 leder B-serien. 11 seire 1 tap, så langt. Dette er resultater vi er meget stolte av i basket sitt etableringsår. Anlegg Arbeidet med å forbedre forholdene for trening foregår i samarbeid med Ås idrettsråd og Ås kommune. Det er fortsatt behov for videre oppgradering av Ås stadion for å bli et fullverdig friidrettsanlegg. Det som nå mangler er fasiliteter for lange kast spesielt diskos samt ny speaker bu. Ås Il orientering har også i 2010 hatt kartproduksjon. Kartet Kroer på 12 km2 synfart og rentegnet av Kristen Treekrem. I tillegg ble en del av kartet Nordby re-synfart i 8

9 forbindelse med KM-natt og Kvist-Kvaset Ås ILs orienteringsgruppe er kommunens største anleggseier med hensyn til antall og størrelse på anlegg, med et stort antall orienteringskart. Orienteringsgruppa har for 41. gang gjort sine anlegg tilgjengelige for allmennheten gjennom Turorienteringa. Skigruppa har begynt arbeidet med å rehabilitere Kirkebakken (hoppbakke i Kroer). Vi har sluttført arbeidet på den nye varmestua, og begynt å lage spor-mal til de mindre bakkene Inneidrettene håndball og svømming opplever fortsatt at tilgang på halltimer begrenser tilbudet til sine aktive, og andre grupper kunne også ønsket bedre tilgang til innendørs trening i perioder av året. Ås IL Fotball har etter mye motgang igjen fått kommunens støtte for byggingen av treningshallen. Arbeidet er godt i gang og klubben har, som avtalt med Ås Kommune, etablert et eget driftsselskap; Ås IL Fotball Drift AS. Dette selskapet skal stå ansvarlig, på vegne av klubben, for oppføringen av hallen for deretter å drifte hallen for klubben. Hallen er nå under prosjektering og vi har gjort nødvendige grunnundersøkelser. Vi planlegger å få lagt ut byggingen på anbud i løpet av våren 2010 og at hallen kan stå ferdig til neste vinter. Klubbhuset Ås IL har leieavtale med Ås kommune med hensyn til klubbhuset. Idrettslagets grupper, andre idrettslag og foreninger betaler ikke leie ved bruk av klubbhuset. Tillitsvalgte og ansatte Ås IL har et stort antall tillitsvalgte og frivillige som gjør en kjempeinnsats. Rekrutteringen av tillitsvalgte er en utfordring både til hovedlaget og i enkelte av gruppene. En av de viktigste oppgavene vi har er derfor å nå ut med budskapet til foreldre at vi er avhengige av, og setter pris på stort engasjement. Ås IL fotball har i flere år hatt en daglig leder, Ås IL ansatte i 2008 daglig leder. Han har avlastet arbeidsutvalget og har hjulpet gruppene i ulike sammenhenger, blant annet med regnskap og oppdatering av internettsider. Spesielt kan nevnes at han har tatt tak i aktivitet rettet mot de yngste, gjennom at han nå organiserer idrettsskolen, og at han hjelper svømmegruppa med organiseringen av barnas svømmeskole. I 2010 har han også stått for prosjekt Aktiv på dagtid. Tillitsvalgte både i hovedstyret og i gruppene opplever at daglig leder avlaster og bidrar sterkt i den daglige driften, slik at det på sikt kan gjøre det mer attraktivt å ta på seg verv. Samarbeidspartnere Til slutt vil styret gi en stor takk til alle som har bidratt i idrettslagets arbeid i Dette gjelder Ås kommune, Ås idrettsråd, sponsorer, våre ansatte, tillitsvalgte, trenere, foreldre og ikke minst alle utøvere i alle aldere. Harald Schytz Tore Skovdahl Grethe Johnsen Ola Øvstedal Anne Guro Larsgard Sign Sign Sign Sign Sign 9

10 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet i Ås kommune. Ås IL skal arbeide for at alle, uansett alder og forutsetninger, skal ha muligheten til å utøve idrett og fysisk aktivitet ut fra egne ønsker og forutsetninger. Ås IL skal dermed være kommunens fremste bidragsyter for å oppnå idrett for alle. Verdigrunnlag: Til grunn ligger Norges idrettsforbunds verdier: Aktivitetsverdier: Glede, felleskap, helse og ærlighet Organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Ås IL sine kjerneverdier skal være: Engasjement Bevegelsesglede Inkludering Nyskaping Kvalitet Dette er felles verdier som skal ligge til grunn for all aktivitet i laget, enten det er trening, konkurranser eller organisatorisk arbeid. Hovedmål: 2010 medlemmer i 2010 Ås IL skal være et aktivt og veldrevent idrettslag med fokus på medlemmene og idrettslig utvikling. Ås IL skal ha engasjerte og kompetente ledere og trenere i alle deler av organisasjonen. Ås IL skal ha en klubbkultur som gjør medlemmene stolte, inkluderende og fornøyde. 10

11 Delmål Ås Idrettslags årsberetning 2010 Innsatsområde 1 - Profilering: 1) Det skal utvikles et felles profilprogram (bannere, logoer, farger, fonter, piktogrammer m.v.) 2) Merkevaren Ås IL på Internett skal utvikles, slik at a) Ås IL framstår som en enhet utad b) bilder/profil gjenspeiler bredden og kvaliteten i lagets aktiviteter c) informasjonen som presenteres er oppdatert og korrekt d) aktive utøvere og foreldre finner all aktuell og nødvendig informasjon på nett 3) Alle utøvere oppfordres til å benytte Ås IL klær på konkurranser, og i størst praktisk mulig utstrekning også på samlinger og fellestreninger. 4) Alle Ås ILs utøvere som stiller på foto har på Ås IL klær Innsatsområde 2 - Organisatorisk utvikling: 1) Styreverv i Ås IL skal være attraktive, a) ved at alle valgte skal kjenne til hva som forventes av dem, og b) slik at styremedlemmer tar gjenvalg (sitter mer enn et år) 2) Arbeidsutvalg og hovedstyret skal a) utvikle seg og opptre som et team b) gjøre det attraktivt å ta tillitsverv i gruppene c) skape økt samhold på tvers av gruppene 3) Etablere et ungdomsutvalg 4) Ansette daglig leder Innsatsområde 3 - Sportslig utvikling: 1) Økt trener- og instruktørkompetanse på alle nivåer 2) Fellesidrettslig utvikling a) Videreutvikle og øke kvaliteten på Idrettsskolen b) Basistrening etableres som fast tilbud c) Etablere åpne fellestreninger for sportslig erfaringsdeling og kompetanseutveksling 3) Citius altius fortius (gruppene utarbeider egne sportslige målsettinger) 4) Ås IL skal ha minst en/ett utøver/lag som er i Norgestoppen i sin gren 11

12 Innsatsområde 4 - Arrangementer: 1) Ås ILs arrangementer skal gi opplevelse av kvalitet ved å være velorganiserte, med god informasjon, muligheter for påmelding på internett, resultater på internett, idrettsglede for deltakere/tilskuere/arrangører og god mediedekning før og etter arrangement. a) Felles profilprogram benyttes for all informasjon, til annonsering og informasjon b) Ås IL-bannere m/logo finnes på stadion/arenaer c) Arrangører har på Ås IL klær d) Alle Ås ILs utøvere skal på egne arrangementer oppfordres til å benytte Ås IL klær e) Ås IL logo benyttes på alle premier dersom praktisk mulig og estetisk forsvarlig f) Deltakere i Ås IL arrangementer finner all relevant informasjon på nett, og ha mulighet til å melde seg på via nett 2) Sosiale arrangementer a) I samarbeid med ungdommen utvikle sosiale arrangementer i sportslig ånd, som gir tilbud til ungdom utenom trening Innsatsområde 5 - Anlegg og infrastruktur: 1) Ås idrettspark (fotballbaner, friidrettsstadion, klubbhus og eventuell framtidig flerbrukshall) skal bli et best mulig møtested med mulighet for idrett, lek og sosialt samvær. a) Gjennomføre Prosjekt klubbhuset for å legge planer for utbedringer/bruksendringer b) Utarbeide anleggsplan c) Koordinere samlet innspill fra Ås IL til kommunens tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv d) Igangsette Prosjekt Åshuset for å legge planer for framtidige behov for klubbhus og flerbrukshall 12

13 ÅRSMELDING 2010 FOTBALL Ås Idrettslags årsberetning 2010 Årsmeldingen gir et bilde av aktiviteten i klubben og styrets arbeid. Sammen med regnskapet gir årsmeldingen et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i klubben. STYRE, ARBEIDSUTVALG OG ANSATTE Styret: Styreleder: Dag Kjønniksen Styremedlemmer: Jan Lindgaard, Tove Bjørneby, Anne Mette Norenberg, Tommy Mortensen (flyttet 1/9-10) Varamedlem: Terje Eknes Arbeidsutvalg: Dommeransvarlig: Svein Moldestad Materialforvalter: Morten Grønvold Kioskansvarlig: Janne Laupstad Vektercupleder: Trygve Hetland Web. ansvarlig: Jan Lindgaard Fotballskoleleder: Lars Petter Andressen Banekomité nyanlegg: Jan-Aksel Næss Rekrutteringsleder: Ikke besatt Valgkomité: Nils Sopp, Camilla Danielsen Skogmo Revisorer: Odd Hroar Meldal-Johnsen og Ivar M. Sæveraas Ansatte: Daglig leder: Geir Sneis MØTER Det er avholdt11 styremøter hvor 31 saker er behandlet. 3 lagledermøter og møter rundt lag, arrangementer og spillere er også gjennomført i Ås IL Fotball har ved styremedlemmer og ansatte deltatt på styremøter i Ås IL, SAMK-møter i Follo Fotball og møter i Østfold Fotballkrets. Det har også vært avholdt møter med Ås Kommune vedrørende fotballhallen, klubbhuset og anleggsdriften. STYRETS OPPSUMMERING AV SESONGEN 2010 Sportslige forhold Vi har satt i gang organisert trening for både 2003 og 2004 årskullet ila 2010, og det er etablert støtteapparat med trener og lagleder ressurser for begge årskull. I 2011 satser vi på å starte opp med fellestrening for 2005 årgang i august/september. Begge våre A-lag har hatt en fin sesong. Damelaget nådde endelig målet om opprykk til 3.divisjon etter en spennende sesongavslutning med kvalikspill mot Lyn og Eidsvoll Turn. Flere unge spillere ble tatt opp i stallen ved sesongstart og har hatt en fin utvikling gjennom sesongen. 13

14 Også for A-lag herrer ble det en spennende sesongavslutning, hvor det var avgjørende å slå Rygge borte i siste seriekamp for å bli blant de 5 beste i avdelingen og beholde plassen i 4.divisjon. Gutta klarte dette med glans, vant 5-0 og har et ungt og spennende lag på gang for 2011 sesongen. Arbeidet med ny sportslig plan stoppet litt opp i starten av 2010, men ble tatt opp igjen på høsten og ny plan legges ut for høring og deretter vedtak i styret ila 1.kvartal Planen vil gjennomgås på lagledermøter før sesongstart, og vil implementeres i vår virksomhet ila Styret er opptatt av en bedre profilering av klubben, og valgte derfor å subsidiere anskaffelse av ny overtrekksdress i tilbud til lagene før jul. Totalt 206 overtrekksdresser ble bestilt via dette tilbudet, og vi håper å se alle i aktivt bruk i 2011 sesongen. Idretten Skadetelefon er en nyskapning som ble lansert av NFF i Her får man råd og vink om behandling av skader, og også henvisning til videre behandling. Ordningen betjenes av kompetent idrettsmedisinsk personell, og vi har hatt gode erfaringer med bruk av denne ila sesongen. Det er viktig at alle skader meldes inn hit med tanke på eventuelle senskader. Det er vanskelig å rekruttere tillitsvalgte til enkelte verv i klubben, spesielt lagledere til seniorlag og eldre årskull. Vi oppfordrer våre medlemmer som kan tenke seg å bidra i klubben eller som kjenner noen som kan tenkes å bidra, til å ta kontakt med daglig leder/ styret om dette. Klubbdrift - økonomi Møterom i kjelleren har blitt pusset opp i regi av Ungdomsutvalget, og det er anskaffet nye møbler. Styret håper at rommet vil brukes og bli tatt godt vare på. I 2010 startet en ny ordning hvor klubbene får mva refusjon basert på den samlede omsetning i klubben. Dette understreker ytterligere viktigheten av at all økonomi i lagene rundt cuper/arrangementer osv synliggjøres i klubbens regnskap. Utbetaling til Ås IL Fotball for 2010 var på kr, og det forventes en utvidelse av ordningen for årene fremover slik at vi kan håpe på større utbetaling. I 2010 ble det etablert en ny forsikringsordning for fotballspillere hvor den individuelle spillerlisensen er erstattet av en kollektiv lagforsikring. Klubben har dekket dette for sine spillere. Grasrotandelen ble innført som kompensasjon for bortfall av automatinntekter, og fremstår som en viktig finansieringskilde for klubben vår. For 2010 utgjorde dette kr for klubben vår, og med dette var vi på 43.plass i Norge over lag/foreninger som får mest Grasrotpenger. 14

15 Pr. 1.feb har vi 254 registrerte spillere, men det er over spillere i Ås som ikke har registrert noen Grasrotmottaker, så det er fortsatt et stort inntektspotensiale ved å verve flere spillere til vår klubb. For 2. år på rad har vi iverksatt en tvungen klubbdugnad mot slutten av året for å få et tilfredsstillende årsresultat. Sist valgte vi salg av tippebrev hvor halvparten av salgsbeløpet går direkte til klubbens drift, mens det tippes for den andre halvparten. Det har vært delte synspunkter på denne dugnaden, og vi skulle ønsket et større salg av andeler. Tippingen har pågått i 3 spilleomganger og har gitt premie i hver runde, men vi venter fortsatt på storgevinsten. For å styrke arbeidet med finansiering av klubben, foreslår vi å opprette et eget økonomi/markedsutvalg i klubben (se egen årsmøtesak). SPORTSLIGE AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER Ås IL Fotball har i sesongen 2010 hatt 567 aktive spillere og ledere fordelt på 45 lag. Antall lag Alder Jenter Gutter Old Girls/Boys 1 0 Senior 3 3 Junior år år år år år år år år år år 1 3 Sum

16 Resultater i serien 2010: Fotballgruppa fikk følgende resultater i seriespillet for de lag der det settes opp tabeller: (13 år og eldre) 16 Old Boys M39 7 er Ikke i seriespill A-lag damer: 4.div. 1. plass A-laget: 4. div. 3.plass Damer 7 er KM Trukket Senior 2: 6. div. 4. plass Damer OG 1.div 7-er 7.plass Senior 3: 7.-er 2. plass J19-1 KM-A 4. plass Junior 1: KM-B 9. plass J div. Oslo 3. plass Junior 2: Nivå 3 Trukket etter ferien J15: 7-er 3. plass G15: Nivå 2 2. plass J13 7-er 5. plass G14-1 Nivå 2 5. plass G14-2 Nivå 3 3.plass G13-1: Nivå 2 7. plass Kvalifisering damer 3. div Ås Il Fotball deltok i kvalifisering og rykket opp i 3. divisjon. Vi gratulerer A-lag damer med opprykk til 3. divisjon Trygve Strand Friisk Minnepris: For 4. gang delte Ås IL Fotball ut Trygve Strand Friisk Minnepris. Prisen deles ut hvert år til den spilleren i Ås IL Fotball som har utmerket seg både på og utenfor fotballbanen. Spilleren skal ha levert en god fotballsesong, og hevdet seg godt på sitt lag. Spilleren skal også ha gjort seg bemerket med godt kameratskap og gode lederegenskaper. Spilleren skal også ha gått foran for å fremme fair play på sitt lag. Styret fikk inn 2 kvalifiserte forslag og valgte å dele ut prisen til Sander Grøstad for hans innsats på A-laget herrer og for måten han representerer klubben på. Kretslagsaktiviteter: Ås har hatt følgende deltagere på sone/kretssamlinger: Gutter 14 år: Martin Løken, Lars Storholt, Henrik Våge, Fredrik Lunde Gutter 13 år: Jenter 14/15/16 år: Mari Bjerke, Anne Dorthe Svenneby Myhrer, Solveig Moxnes Cup deltakelse: Nesten alle lagene i klubben deltar årlig på en eller flere cuper. Mange lag har gode cup resultater i 2010 sesongen. Cup deltakelsene er vel så viktig sosialt som sportslig. Ungdomsutvalget: Ungdomsutvalget, senere kalt UU, ble etablert i UU er et av Ås IL Fotballs verktøy for å videreføre ungdommens aktiviteter både på det sportslige og sosiale plan. UUs hensikt er blant annet å synliggjøre spillerne som en ressurs for klubben, og ved å opprettholde et operativt ungdomsutvalg i Ås IL Fotball, vil klubben få en direkte kommunikasjonskanal med medlemmene i klubben.

17 UU har i løpet av 2010 blant annet arrangert Rema 1000 Cup og FIFA-turnering. Rema 1000 Cup ble arrangert for 4. året på rad. Dette er en cup som arrangeres av ungdommene selv, uten de voksnes hjelp. UU har også gjennomført oppussing av fotballrommet i kjelleren på klubbhuset. På grunn av at lederen flyttet i september har aktiviteten i høst vært redusert, men styret har som mål for 2011 å støtte opp for aktiviteten i UU. Tine Fotballskole: Fotballskolen ble arrangert 28.juni 1. juli. 202 deltakere i alderen 6-12 år deltok. 61 av disse var jenter. Fotballskolen ble organisert av Lars Petter Andressen og daglig leder. Med dugnadsinnsats fra foreldre på 11-års lagene, samt fra ca 30 instruktører fra klubbens 14 år til seniorlag, ble det 4 flotte fotball dager på Ås stadion. Gjensidig Vektercup: Cupen gikk av stabelen 21. og 22. august, med 113 lag fra 17 forskjellige klubber fra Østfold og Oslo i tillegg til lokale klubber fra Follo. Dette er dessverre en nedgang i antall lag fra tidligere år. Positivt er det at nye klubber er kommet til. Styret ønsker at det for 2011 gjøres et mer målrettet arbeid med å sikre tilfredsstillende deltakelse, og tror at våre lagledere på de aktuelle årstrinn bør involveres sterkere i dette arbeidet. Cupen ble i år som i tidligere år organisert av en Vektercupstab og daglig leder i samarbeid spillere og foreldre fra alle lag i klubben som ytte en stor dugnadsinnsats denne helga. Dessverre har Gjensidige valgt å takke for seg som samarbeidspartner på dette arrangementet. Vi har vært i kontakt med en rekke firmaer for å få på plass en ny hovedsponsor, men har så langt ikke lykkes med dette. Det økonomiske resultatet for Gjensidige Vektercup 2010 var kr ,- 17

18 ØKONOMI I 2010 har Ås IL fotball en omsetning på om lag kr og et årsoverskudd på kr En klubbdugnad på slutten av året med igangsetting av et tippelag bidro til at vi i år gikk med overskudd. Omsetningen er nesten under budsjett, men kostnadene er også kr lavere enn budsjett og dette gjenspeiler en lavere aktivitet enn forventet i budsjett. Se eget resultatregnskap og balanse for spesifikke tall. Samarbeidspartnere: I 2010 utgjorde inntektene fra våre samarbeidspartnere ca. kr Våre største samarbeidspartnere er Gjensidige, Erik Johansen AS, Nike og Krisesenteret i Follo. Tusen takk til disse, og alle våre andre samarbeidspartnere. SPESIELLE PROSJEKTER Ny treningshall Høsten 2010 ble det tatt prøver av grunnen der treningshallen skal ligge, og kommunen initierte anbudskonkurranse. Tilbudene som ble mottatt var langt dyrere enn det som lå til grunn for kommunestyrets vedtak om bygging av hallen i 2006, og 15.desember i fjor vendte kommunestyret tommelen ned for bygging av hallen. Styret i Ås IL Fotball har etter dette vurdert saken på nytt, og konkludert med at vi ønsker å realisere prosjektet selv om vi må dekke ekstrakostnadene. På denne bakgrunn vedtok kommunestyret i sitt møte 2.februar 2011 at hallen skal bygges. For siste status og videre fremdrift i prosjektet vises til egen orienteringssak på årsmøtet. Vinteråpen kunstgressbane Klubben inngikk avtale med Follo Snø As om vinterbrøyting av kunstgressbanen 2009/2010. Dette var en prøveordning etter godkjenning fra Ås Kommune. Det var svært god tilgjengelighet på kunstgressbanen gjennom vinteren, og klubben fikk mange positive tilbakemeldinger om at dette var et bra tiltak. Vi har fått utvidet prøveordningen med vinterbrøyting til også å gjelde inneværende vinter. Så langt denne vinteren har vi hatt vanskeligere klimatiske forhold enn sist vinter, men banen har vært åpen for trening med unntak av noen få dager. Ordningen vurderes etter avslutning av vintersesongen. Forøvrig har våre treningsbaner vært tilgjengelig som forutsatt gjennom sesongen. Samarbeid med andre klubber Som følge av årsmøtevedtak i 2010 ble det oppnevnt et utvalg som skulle vurdere samarbeid med andre klubber, inkl å vurdere foreliggende forslag til revidering av samarbeidsavtale med Follo Fotballklubb. Utvalget har levert sin innstilling og denne er behandlet i styret. Basert på utvalgets innstilling og drøftelser i styret, fremmer styret egen sak for årsmøtet. 18

19 Samarbeidet med Follo Fotballklubb gjennom 2010 sesongen har vært svært begrenset. Follo FK har hatt sportslig suksess, og vi har formidlet billetter til både semifinale og Cup finale. Vi har også hatt deltakere på fotballskoler i regi av Follo FK. Follo FK har valgt å etablere guttelag som skal rekrutteres fra samarbeidsklubbene, noe vi ikke var enig i. Økonomisk og administrativt var 2010 et tungt år for Follo FK, og de rykket ned til 2.divisjon pga manglende lisenssøknad. Høsten 2009 ettergav vi halvparten av gjeld Follo FK hadde til oss, og vi gav Follo FK anledning til å levere oss tjenester gjennom 2010 for den resterende halvparten. Dette er ikke gjort, og vi har fortsatt en fordring på kr mot Follo FK i vår balanse. Vi vil søke å få dette oppgjort ila 2011, enten ved betaling eller ved levering av tjenester som vi kan gjøre oss nytte av. AVSLUTNING Styret vil rette en stor takk til alle våre trenere og lagledere, og andre støttespillere som har gjort en innsats for Ås IL Fotball i Dere gir et svært verdifullt bidrag til et viktig ungdomsarbeid i bygda vår. Vi er også svært takknemlig for arbeidet som er utført av styret i ÅS IL Fotball Drift AS, som har sikret oss et kommunestyrevedtak for oppføring av treningshall. Styret retter også en spesiell takk til firmaer og privatpersoner som har bidratt som sponsorer for våre arrangementer og et eller flere av våre lag. Styret takker også avgående styremedlem Tommy M. Mortensen for sin innsats for Ås fotballen gjennom flere år, både som spiller, trener og styremedlem og håper han viderefører sitt engasjement i ny klubb/bosted. Styret takker også Jan Lindgaard for innsatsen som styremedlem og bidragsyter til Ås fotballen i en årrekke, og håper vi kan trekke veksler på hans erfaring ved behov også i fremtiden. Vi ønsker nye styremedlemmer velkommen, og ser frem til et spennende fotballår i Ås i Ås Styret i Ås IL Fotball Dag Kjønniksen, leder (sign.) Tove Bjørneby, styremedlem (sign.) Jan Lindgaard, styremedlem (sign.) Anne Mette Norenberg, styremedlem (sign.) 19

20 ÅRSMELDING 2010 FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre, trenere og oppmenn i 2010: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Trener, voksne: Trenere, 8-16 år: Oppmann år: Oppmann senior: Idrettsmerkeansvarlige: Valgkomité: Egil Prestløkken Hilde Kleven Egil Prestløkken Gunnar Tenge Kristine Rogstad Helle Huseby Geir Hansen Henrik Solbu og Gunnar Solvang Jon Trandem, Geir Hansen og Kristine Rogstad Geir Hansen Stian Stensland Odd Munkeby og Richard Johnson Tord Thorshov og Gunnar Klemetsdal Generell aktivitet og økonomi Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden. Leder har møtt på styremøtene i Ås IL. I løpet av sesongen er det gjennomført 6 kretsstevner på Ås stadion, samt Parkløpet (UMB-parken), Tine-Stafetten (Ås-stadion) og Bygdemesterskapet (Ås stadion). Aktiviteten er med andre ord stor, og gruppa takker alle som har bidratt til dette. En utfordring er imidlertid å engasjere flere til arrangementsarbeidet da det i stor grad er de samme som trør til hver gang, og det er en viss slitasje. Styret arbeider med å få på plass et arrangementsutvalg slik at det høye aktivitetsnivået kan opprettholdes også framover. En annen utfordring er økonomi. Inntektene fra utdeling av telefonkataloger falt ut fra og med Gruppa klarte imidlertid å få tak i et par alternative dugnader, bl.a. utdeling av brosjyrer til Freskuka i Ås kommune. Dette sammen med økt fokus på innkreving av treningsavgifter førte til at inntektene ble større enn budsjettert. Gruppa fikk et positivt resultat på ca. kr i 2010, og økonomien er god. Ellers var gruppa også i 2010 synlige i media ved flere anledninger. Vi oppnådde god omtale i forbindelse med deltagelse i Holmenkollstafetten, Ungdomsmesterskapet, Tyrvinglekene og NCC-lekene, samt våre egne arrangement Parkløpet, TINE-stafetten, Bygdemesterskapet, Årungen rundt og friidrettskolene. Idrettslig aktivitet Jenter og gutter 8-16 år På treningene i barne- og ungdomsfriidretten er det lagt stor vekt på godt treningsmiljø og allsidighet slik at alle skal få prøve seg i både løpsøvelser og tekniske øvelser i trygge og sosiale omgivelser. I vinterhalvåret har det vært fast trening på mandager, tirsdager, 20

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 for Ås IL - FRIIDRETT

ÅRSMELDING 2012 for Ås IL - FRIIDRETT ÅRSMELDING 2012 for Ås IL - FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre, trenere og oppmenn i 2012 Leder: Egil Prestløkken Nestleder: Hilde Kleven Kasserer: Tord Thorshov Sekretær: Helle Huseby

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Ine Hovi,, Anna Germundsson(friskis og svettis) Nils Sopp (fotball), Wenche Amundsen (håndball) Referent: Klubbhuset, Ås stadion

Ine Hovi,, Anna Germundsson(friskis og svettis) Nils Sopp (fotball), Wenche Amundsen (håndball) Referent: Klubbhuset, Ås stadion Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 8. juni 2009 Tilstede fra AU Tore Skovdahl, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ola Øvstedal Til stede fra gruppene: Kristen Treekrem (ski), Gunnar Klemetsdal

Detaljer

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk.

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk. Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 5. oktober 2009 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Gunnar Klemetsdal (friidrett)

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

Saksliste årsmøte Ås-UMB Orientering 17/2-2011 Sted: Tekniske fag, Drøbakveien. Kl 20.00.

Saksliste årsmøte Ås-UMB Orientering 17/2-2011 Sted: Tekniske fag, Drøbakveien. Kl 20.00. Saksliste årsmøte Ås-UMB Orientering 17/2-2011 Sted: Tekniske fag, Drøbakveien. Kl 20.00. Sak 1: Godkjenning av innkallelse og saksliste. Sak 2: Valg av dirigent og referent. Sak 3: Valg av to til å underskrive

Detaljer

Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard. Jan Tore Dannemark(svømming) Anna Germundsson(friskis og svettis)

Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard. Jan Tore Dannemark(svømming) Anna Germundsson(friskis og svettis) Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 27. april 2009 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard Kristen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Ås IL Fotball Årsmelding 2015 Figur 1. J17 i Cup no 1.

Ås IL Fotball Årsmelding 2015 Figur 1. J17 i Cup no 1. Ås IL Fotball Årsmelding 2015 Figur 1. J17 i Cup no 1. Ås IL Fotball, Årsmelding 2014 Side 1 Årsmeldingen gir et bilde av aktiviteten i klubben og styrets arbeid. Sammen med regnskapet gir årsmeldingen

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 1. Om Ås-NMBU Orientering O-gruppa i Ås IL samarbeidet med studentidrettslaget NMBUI Orientering om dannelsen av løperklubben Ås-NMBU Orientering i 2001. Medlemmene

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 Til stede: 19 Referent: Tord Thorshov Sak 1. Åpning. Kristen ønsket alle frammøtte velkommen og åpnet årsmøtet. Sak 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Årsmelding 2015 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2015 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2015 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 2. mars 2016 Årsmelding 2015 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2015 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Årsmelding 2012. www.asil.no

Årsmelding 2012. www.asil.no Årsmelding 2012 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

John Høsteland, Tore Skovdahl,, Magne Maurset,

John Høsteland, Tore Skovdahl,, Magne Maurset, Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 9. mai 2011 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: John Høsteland, Tore Skovdahl,, Magne Maurset, Kristen Treekrem (ski), Egil Prestløkken

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI

Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI Utarbeidet dato: Februar 2016 Side 1 av 5 1. Visjon for gruppen Skape et godt og utviklende miljø for syklister på alle nivåer. 2. Målsetning og resultater

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Narvik Idrettslag i 2013

Narvik Idrettslag i 2013 Narvik Idrettslag i 2013 NIL vil takke dere som sponsor for deres bidrag i år og kan vise til et meget godt idrettsår Sportslige aktiviteter 2013 har vært et godt år resultatmessig og laget har hatt to

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2016

Årsmelding HSV Fotball 2016 Årsmelding HSV Fotball 2016 Styrets årsberetning 2016 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Gunnar Koren Bjørn Richard Hansen Morten Westby Christin Westby Tor-Arne Madsen Tone Stensen Charlotte Røvig-Morbech

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER ÅRETS FORBILDE KANDIDATER 2017 Kriterier Årets forbilde er en pris på lik linje med verdiprisen, men den er rettet mot ungdommen i bygda. Årets forbilde er ikke prestasjonsbasert, men skal gå på at personen

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Oppegård Idrettslag der alle har glede av å være

Oppegård Idrettslag der alle har glede av å være Handlingsplan 2017 Tilrettelagt Allsport Oppegård IL 0. Hvem er vi Tilrettelagt Allsport tilbyr idretter/aktiviteter til utviklingshemmede i Follo området. Vi har 6 grupper: Friidrett, skøyter, svømming,

Detaljer

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Styrets oppsummering Det har vært avholdt 11 styremøter i løpet av 2016. Styrets sammensetning har vært; Leder: Leif Brandeggen Nestleder: Janne Haugen Styremedlem:

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Visjon. Sammen om en bedre bydel

Visjon. Sammen om en bedre bydel Forus & Gausel IL Visjon Sammen om en bedre bydel Bydelen Knudamyrå Gautesetehallen Bydelen Målsettinger FGI skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball/håndball i bydelen, uavhengig

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Ås IL o-gruppa,

Referat fra Årsmøte i Ås IL o-gruppa, Referat fra Årsmøte i Ås IL o-gruppa, 30.01.2007 Tid/sted: Til stede: 20.00, Ås klubbhus Kjell Blomseth, Wendy Fjellstad, Ivar Maalen, Arnstein Moe, Kristen Treekrem, Håvard Tveite, Olav Johannes Deelstra,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 Styret: Rolle Leder Nestleder/anleggsleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Sportslig leder Gruppeleder fotball Gruppeleder håndball Gruppeleder skotthyll

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson.

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson. Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse ÅRSMELDING 2016 Raufoss IL Allianse Årsmøte 5. april 2017 1. STYRET I RAUFOSS IL ALLIANSE HAR BESTÅTT AV: Onno Verberne Jostein Lundgaard Gunnor Andersen Gerda L. Nubdal Kåre Gulbrandsen Ulrikke H Tverbekkmo

Detaljer

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no.

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no. Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no Sesongen 2014/15 - A-lag, 3 divisjon avdeling vest - Veteran (treningsgruppe) - Damer

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer