Årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. www.asil.no"

Transkript

1 Årsmelding 2010

2 I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg inn og ut. Du mottar e-post og/eller SMS 2-3 ganger i måneden. Vi anbefaler deg å registrere begge deler da du får mer utfyllende informasjon gjennom e-post. Gå inn på eller fyll ut påmeldingsskjema som du finner på Vinterbro Senter. 80 butikker 1450 GratIS p-plasser

3 Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. Fordi ingen løper som du

4

5 HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2010 Lagets hovedstyre: Andre verv etc: Arbeidsutvalget: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Harald Schytz Tore Skovdahl Grethe Johnsen Ola Øvstedal Forretningsfører: Revisorer: Representanter til Ås Idrettsråd: Tore Husum Dag Guttormsen Ivar Sæveraas Svein Moldestad Styremedlem Anne Guro Larsgard Mette Jacobsen Vara Ivar Maalen Valgkomité: Jo Inge Fjellstad Gruppeledere: Fotball Dag Kjønniksen Ine Hovi Friidrett Friskis og Svettis Håndball Egil Prestløkken Bente Midthjell Magnhild Krogh Hederstegnkomité: Arne Brekka Nils Raastad Gerd Paulsrud Idrettsskolen John-Espen Jakobsen Æresmedlemmer: Arne Bylterud Orientering Simen Smestad Arne Brekka Ski Kristen Treekrem Guttorm Bjørge Skøyter Svømming John-Espen Jakobsen (Kontaktperson) Jan Tore Dannemark Leif Halden Henrik Solbu Trim Tore Husum Daglig leder John-Espen Jakobsen Forside: Sølvvinnere i junior-nm stafett orientering. Fra venstre Malin Eijsink, Silje Uhlen Maurset og Ingvild Maalen Johansen.. 5

6 Beretning om virksomheten Ås IL er et lag med lang og god historie. Ås Il er i dag organisert som et allianseidrettslag med Ås IL fotball som et eget selvstendig lag under Ås IL allianseidrettslag. Ås IL har ni grupper: basket, friidrett, friskis & svettis, håndball, idrettsskole, orientering, ski, svømming og trim. Ås IL har hatt et hovedstyre bestående av alle gruppelederne og et arbeidsutvalg med leder, nestleder, tre styremedlemmer og et varamedlem. Hovedstyret hadde i 2010 seks møter og behandlet 28 saker, og arbeidsutvalget hadde 2 møter og behandlet 10 saker. Ås IL har i 2010 fått en ny gruppe ved at Ås IL Basketball ble etablert. Det er gledelig at ildsjeler starter opp ny aktivitet under Ås IL sin paraply. Økonomi De største tilskuddene til hovedlaget kommer fra medlemskontingenten, lokale aktivitetsmidler (LAM) fra kultur- og kirkedepartementet fordelt gjennom idrettsrådet, driftstilskudd fra Ås kommune, Momskompensasjonsmidler fra NIF og inntekter fra Connect Bingo. LAM er fordelt likt til de 7 gruppene som har aktivitet for aldersgruppen 6-19 år. Lagets økonomi har vært under press de siste år etter ansettelse av daglig leder, men lagets kostnader har i 2010 blitt redusert ved å redusere daglig leder sin stilling til 70% og lagets inntekter har økt hovedsakelig fra økt tilskudd fra gruppene slik at Ås IL i 2010 gikk med et greit overskudd. Laget bør videre fremover søke å øke inntektssiden slik at økt satsing på lagsnivå og gruppenivå kan støttes. I 2010 startet en ny ordning hvor klubbene får mva refusjon basert på den samlede omsetning i klubben. Dette understreker ytterligere viktigheten av at all økonomi i lagene rundt cuper/arrangementer osv synliggjøres i klubbens regnskap. Det forventes en utvidelse av ordningen for årene fremover slik at vi kan håpe på større utbetaling. Rent idrettslag Ås Il skal være et dopingfritt idrettslag. I 2010 oppfyllte vi kravene til Rent idrettslag. Dette innebærer en aktiv holdning til antidopingarbeid. Det er utarbeidet handlingsplaner for forebyggende arbeid og planer for hvordan ev. dopingsaker skal behandles Aktiv på dagtid Klubben har i 2010 videreført prosjektet Aktiv på dagtid finansiert via Ås kommune. Dette er et prosjekt for de mellom 18 og 67 år som er bosatt i Ås og mottar en av følgende ytelser: Sykepenger, attførings-eller rehabiliteringspenger, uføreytelser eller overgangsstønad, dagpenger eller kvalifiseringsstønad. Aktiviteter som har vært tilbudt i 2010 inkluderer gåturer og styrketrening. Det har deltatt ca 17 personer hver uke. Fremmøte i 2010 er på 820 personer. Hvorvidt dette blir videreført lenger enn til sommeren 2011 er pr. dato uklart men Ås Il står klar til å videreføre dette dersom det er ønsket av kommune og Idrettsråd. Organisasjonsutvikling I 2010 har Ås Il fortsatt arbeidet med organisasjonsutvikling og har opprevidert klubbens 6

7 strategiske plan. Dette gjøres under Fokus klubb konseptet til Akershus idrettskrets. Fremover vil arbeidet bestå av lederutviklingsprogram og arbeidet med handlingsplan basert på Strategisk plan Informasjon og profilering Hovedlaget og de fleste gruppene har egne hjemmesider. Gruppenes web-ansvarlige kan skrive nyheter på hovedlagets side. Daglig leder har hjulpet enkelte grupper med å oppdatere sine sider. Aktivitet Ås IL er det største idrettslaget i Ås kommune. Medlemstallet har stabilisert seg på 1500 etter en nedgang de senere år, siste års nedgang er hovedsakelig på grunn av opprydning i medlemslistene. Når vi ser på gruppenes årsmeldinger ser vi at det rapporteres om minst like stor aktivitet i år som tidligere, og det generelle inntrykket er at antall aktive medlemmer er stabilt. Enkeltgrupper rapporterer om større aktivitet og mer deltakelse, også i grupper der antall aktive er stabilt eller har gått noe ned. Denne gode aktiviteten i lagets grupper gir godt grunnlag for medlemsvekst i tiden fremover. Arrangementer Ås Il og Ås Il fotball har også i år gjennomført store arrangement innenfor de ulike idrettsgrenene. Her henvises det til gruppenes årsmeldinger. Ås idrettslag har god tradisjon for å arrangere aktiviteter også for barn- og ungdom som ikke er medlemmer av laget: Friidrettsgruppa arrangerte Tine-stafett på Ås stadion 12. mai med ca. 600 deltakere og Bygdemesterskapet for klassinger i september, Ås IL fotball organiserte Fotballskolen 28.juni 1. juli. 202 deltakere i alderen 6-12 år deltok. 61 av disse var jenter. Største arrangementet til Ås IL fotball er gjensidige vektercup med 113 lag fra 17 forskjellige klubber fra Østfold og Oslo i tillegg til lokale klubber fra Follo. Ås-trippelen (langrenn, parkløp og orienteringsløp) ble arrangert for fjerde gang, og er å anse som en tradisjon, fortsatt godt rom for flere deltagere, spesielt i de eldre årsklasser. Årungen rundt ble gjenopplivet som et Ås IL arrangement i samarbeid med Ås IL sine grupper, Ås Kommune og UMB. Dette er et arrangement som det vil bli satset på i årene fremover og det er ambisjoner om sterk økning i antall deltagere etter suksessen i 2010 med over 200 deltagere og meget gode tilbakemeldinger. Barnas svømmeskole (BS)- gir kurs for de minste barna i alderen 4 til 10 år. BS er et tilbud til de yngste hvor hovedmålet er å gi grunnleggende svømmeopplæring i 2010 har 160 barn hatt stor glede av dette tilbudet. Ås IL orientering har arrangert en rekke løp, deriblant kretsmesterskap natt, Kvist Kvaset, Ås trippelen og Kretsmesterskap langdistanse med totalt over 850 deltagere. Skolesprinten ble arrangert for 9. gang for 5.-7.klassinger i Ås kommune. Omkring 400 7

8 skoleelever deltok i arrangementet som i hovedsak ble arrangert av ungdommene i o- gruppa. Tur orientering har også i år (for 41 gang )vært et populært tilbud til bygda Skigruppa arrangerte KM sprintstafett for Akershus fra varmestua. Rennet gikk i klassisk stil og ble gjennomført med semifinaler og finaler. 372 deltakere stilte, og 28 av dem var fra Ås IL. Karusellrennene ble arrangert som Telenorkarusell med langrennscross totalt deltok 148 på ett eller flere karusellrenn. Idrettslige prestasjoner Breddeidretten står i sentrum for aktiviteten i Ås IL, men enkelte prestasjoner er vi likevel stolte av å kunne framheve. Det er umulig å sammenligne og rangere prestasjoner, spesielt idretter i mellom, og vi presenterer her bare et utvalg eksempler andre kunne like gjerne vært nevnt vi anbefaler derfor gruppenes årsmeldinger for en fyldigere og mer komplett oversikt. Håvard Lucasen har igjen hatt en god sesong, med flere internasjonale prestasjoner og er ranket som den 85 beste orienterinsløperen i verden. I tillegg gror det godt i O-sporten og vi hadde to representanter i Ungdoms-EM ved Silje Uhlen Maurset og Mathias Stensland Lillevold Beste prestasjon her ble sølv og bronse til Silje. I tillegg hanket O-løpere fra Ås IL inn totalt 8 medaljer fra NM hvorav 2 gull. Innenfor langrenn tok vi 2010 fem KM-medaljer og vi hadde 5 deltagere på hovedlansrennet (NM), beste prestasjon her ble gull på stafett der Vegard Antonsen representerte Akershus skikrets. Innen friidrett er det mange gode prestasjoner å velge mellom men vi velger å trekke frem Edvard Kamperud Nygaard (14) for 2 ganger norsk bestenotering på 600m. I tillegg har vi også Jorunn Rekkedal som igjen leverte meget sterke resultater selv om sesongen var preget av skader. Halvmaraton på og igjen ble hun hedret med Asic sin gullsko for beste norske veteranløper for femte året på rad. Vi gratulerer ÅS IL fotball sitt A-lag damer med opprykk til 3. divisjon. Ås IL basket har etablert seg med 1 Jentelag og 1 guttelag med i miniserien. 1 Guttelag født -96/97 med i kretserien. Gutter -96/97 leder B-serien. 11 seire 1 tap, så langt. Dette er resultater vi er meget stolte av i basket sitt etableringsår. Anlegg Arbeidet med å forbedre forholdene for trening foregår i samarbeid med Ås idrettsråd og Ås kommune. Det er fortsatt behov for videre oppgradering av Ås stadion for å bli et fullverdig friidrettsanlegg. Det som nå mangler er fasiliteter for lange kast spesielt diskos samt ny speaker bu. Ås Il orientering har også i 2010 hatt kartproduksjon. Kartet Kroer på 12 km2 synfart og rentegnet av Kristen Treekrem. I tillegg ble en del av kartet Nordby re-synfart i 8

9 forbindelse med KM-natt og Kvist-Kvaset Ås ILs orienteringsgruppe er kommunens største anleggseier med hensyn til antall og størrelse på anlegg, med et stort antall orienteringskart. Orienteringsgruppa har for 41. gang gjort sine anlegg tilgjengelige for allmennheten gjennom Turorienteringa. Skigruppa har begynt arbeidet med å rehabilitere Kirkebakken (hoppbakke i Kroer). Vi har sluttført arbeidet på den nye varmestua, og begynt å lage spor-mal til de mindre bakkene Inneidrettene håndball og svømming opplever fortsatt at tilgang på halltimer begrenser tilbudet til sine aktive, og andre grupper kunne også ønsket bedre tilgang til innendørs trening i perioder av året. Ås IL Fotball har etter mye motgang igjen fått kommunens støtte for byggingen av treningshallen. Arbeidet er godt i gang og klubben har, som avtalt med Ås Kommune, etablert et eget driftsselskap; Ås IL Fotball Drift AS. Dette selskapet skal stå ansvarlig, på vegne av klubben, for oppføringen av hallen for deretter å drifte hallen for klubben. Hallen er nå under prosjektering og vi har gjort nødvendige grunnundersøkelser. Vi planlegger å få lagt ut byggingen på anbud i løpet av våren 2010 og at hallen kan stå ferdig til neste vinter. Klubbhuset Ås IL har leieavtale med Ås kommune med hensyn til klubbhuset. Idrettslagets grupper, andre idrettslag og foreninger betaler ikke leie ved bruk av klubbhuset. Tillitsvalgte og ansatte Ås IL har et stort antall tillitsvalgte og frivillige som gjør en kjempeinnsats. Rekrutteringen av tillitsvalgte er en utfordring både til hovedlaget og i enkelte av gruppene. En av de viktigste oppgavene vi har er derfor å nå ut med budskapet til foreldre at vi er avhengige av, og setter pris på stort engasjement. Ås IL fotball har i flere år hatt en daglig leder, Ås IL ansatte i 2008 daglig leder. Han har avlastet arbeidsutvalget og har hjulpet gruppene i ulike sammenhenger, blant annet med regnskap og oppdatering av internettsider. Spesielt kan nevnes at han har tatt tak i aktivitet rettet mot de yngste, gjennom at han nå organiserer idrettsskolen, og at han hjelper svømmegruppa med organiseringen av barnas svømmeskole. I 2010 har han også stått for prosjekt Aktiv på dagtid. Tillitsvalgte både i hovedstyret og i gruppene opplever at daglig leder avlaster og bidrar sterkt i den daglige driften, slik at det på sikt kan gjøre det mer attraktivt å ta på seg verv. Samarbeidspartnere Til slutt vil styret gi en stor takk til alle som har bidratt i idrettslagets arbeid i Dette gjelder Ås kommune, Ås idrettsråd, sponsorer, våre ansatte, tillitsvalgte, trenere, foreldre og ikke minst alle utøvere i alle aldere. Harald Schytz Tore Skovdahl Grethe Johnsen Ola Øvstedal Anne Guro Larsgard Sign Sign Sign Sign Sign 9

10 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet i Ås kommune. Ås IL skal arbeide for at alle, uansett alder og forutsetninger, skal ha muligheten til å utøve idrett og fysisk aktivitet ut fra egne ønsker og forutsetninger. Ås IL skal dermed være kommunens fremste bidragsyter for å oppnå idrett for alle. Verdigrunnlag: Til grunn ligger Norges idrettsforbunds verdier: Aktivitetsverdier: Glede, felleskap, helse og ærlighet Organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Ås IL sine kjerneverdier skal være: Engasjement Bevegelsesglede Inkludering Nyskaping Kvalitet Dette er felles verdier som skal ligge til grunn for all aktivitet i laget, enten det er trening, konkurranser eller organisatorisk arbeid. Hovedmål: 2010 medlemmer i 2010 Ås IL skal være et aktivt og veldrevent idrettslag med fokus på medlemmene og idrettslig utvikling. Ås IL skal ha engasjerte og kompetente ledere og trenere i alle deler av organisasjonen. Ås IL skal ha en klubbkultur som gjør medlemmene stolte, inkluderende og fornøyde. 10

11 Delmål Ås Idrettslags årsberetning 2010 Innsatsområde 1 - Profilering: 1) Det skal utvikles et felles profilprogram (bannere, logoer, farger, fonter, piktogrammer m.v.) 2) Merkevaren Ås IL på Internett skal utvikles, slik at a) Ås IL framstår som en enhet utad b) bilder/profil gjenspeiler bredden og kvaliteten i lagets aktiviteter c) informasjonen som presenteres er oppdatert og korrekt d) aktive utøvere og foreldre finner all aktuell og nødvendig informasjon på nett 3) Alle utøvere oppfordres til å benytte Ås IL klær på konkurranser, og i størst praktisk mulig utstrekning også på samlinger og fellestreninger. 4) Alle Ås ILs utøvere som stiller på foto har på Ås IL klær Innsatsområde 2 - Organisatorisk utvikling: 1) Styreverv i Ås IL skal være attraktive, a) ved at alle valgte skal kjenne til hva som forventes av dem, og b) slik at styremedlemmer tar gjenvalg (sitter mer enn et år) 2) Arbeidsutvalg og hovedstyret skal a) utvikle seg og opptre som et team b) gjøre det attraktivt å ta tillitsverv i gruppene c) skape økt samhold på tvers av gruppene 3) Etablere et ungdomsutvalg 4) Ansette daglig leder Innsatsområde 3 - Sportslig utvikling: 1) Økt trener- og instruktørkompetanse på alle nivåer 2) Fellesidrettslig utvikling a) Videreutvikle og øke kvaliteten på Idrettsskolen b) Basistrening etableres som fast tilbud c) Etablere åpne fellestreninger for sportslig erfaringsdeling og kompetanseutveksling 3) Citius altius fortius (gruppene utarbeider egne sportslige målsettinger) 4) Ås IL skal ha minst en/ett utøver/lag som er i Norgestoppen i sin gren 11

12 Innsatsområde 4 - Arrangementer: 1) Ås ILs arrangementer skal gi opplevelse av kvalitet ved å være velorganiserte, med god informasjon, muligheter for påmelding på internett, resultater på internett, idrettsglede for deltakere/tilskuere/arrangører og god mediedekning før og etter arrangement. a) Felles profilprogram benyttes for all informasjon, til annonsering og informasjon b) Ås IL-bannere m/logo finnes på stadion/arenaer c) Arrangører har på Ås IL klær d) Alle Ås ILs utøvere skal på egne arrangementer oppfordres til å benytte Ås IL klær e) Ås IL logo benyttes på alle premier dersom praktisk mulig og estetisk forsvarlig f) Deltakere i Ås IL arrangementer finner all relevant informasjon på nett, og ha mulighet til å melde seg på via nett 2) Sosiale arrangementer a) I samarbeid med ungdommen utvikle sosiale arrangementer i sportslig ånd, som gir tilbud til ungdom utenom trening Innsatsområde 5 - Anlegg og infrastruktur: 1) Ås idrettspark (fotballbaner, friidrettsstadion, klubbhus og eventuell framtidig flerbrukshall) skal bli et best mulig møtested med mulighet for idrett, lek og sosialt samvær. a) Gjennomføre Prosjekt klubbhuset for å legge planer for utbedringer/bruksendringer b) Utarbeide anleggsplan c) Koordinere samlet innspill fra Ås IL til kommunens tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv d) Igangsette Prosjekt Åshuset for å legge planer for framtidige behov for klubbhus og flerbrukshall 12

13 ÅRSMELDING 2010 FOTBALL Ås Idrettslags årsberetning 2010 Årsmeldingen gir et bilde av aktiviteten i klubben og styrets arbeid. Sammen med regnskapet gir årsmeldingen et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i klubben. STYRE, ARBEIDSUTVALG OG ANSATTE Styret: Styreleder: Dag Kjønniksen Styremedlemmer: Jan Lindgaard, Tove Bjørneby, Anne Mette Norenberg, Tommy Mortensen (flyttet 1/9-10) Varamedlem: Terje Eknes Arbeidsutvalg: Dommeransvarlig: Svein Moldestad Materialforvalter: Morten Grønvold Kioskansvarlig: Janne Laupstad Vektercupleder: Trygve Hetland Web. ansvarlig: Jan Lindgaard Fotballskoleleder: Lars Petter Andressen Banekomité nyanlegg: Jan-Aksel Næss Rekrutteringsleder: Ikke besatt Valgkomité: Nils Sopp, Camilla Danielsen Skogmo Revisorer: Odd Hroar Meldal-Johnsen og Ivar M. Sæveraas Ansatte: Daglig leder: Geir Sneis MØTER Det er avholdt11 styremøter hvor 31 saker er behandlet. 3 lagledermøter og møter rundt lag, arrangementer og spillere er også gjennomført i Ås IL Fotball har ved styremedlemmer og ansatte deltatt på styremøter i Ås IL, SAMK-møter i Follo Fotball og møter i Østfold Fotballkrets. Det har også vært avholdt møter med Ås Kommune vedrørende fotballhallen, klubbhuset og anleggsdriften. STYRETS OPPSUMMERING AV SESONGEN 2010 Sportslige forhold Vi har satt i gang organisert trening for både 2003 og 2004 årskullet ila 2010, og det er etablert støtteapparat med trener og lagleder ressurser for begge årskull. I 2011 satser vi på å starte opp med fellestrening for 2005 årgang i august/september. Begge våre A-lag har hatt en fin sesong. Damelaget nådde endelig målet om opprykk til 3.divisjon etter en spennende sesongavslutning med kvalikspill mot Lyn og Eidsvoll Turn. Flere unge spillere ble tatt opp i stallen ved sesongstart og har hatt en fin utvikling gjennom sesongen. 13

14 Også for A-lag herrer ble det en spennende sesongavslutning, hvor det var avgjørende å slå Rygge borte i siste seriekamp for å bli blant de 5 beste i avdelingen og beholde plassen i 4.divisjon. Gutta klarte dette med glans, vant 5-0 og har et ungt og spennende lag på gang for 2011 sesongen. Arbeidet med ny sportslig plan stoppet litt opp i starten av 2010, men ble tatt opp igjen på høsten og ny plan legges ut for høring og deretter vedtak i styret ila 1.kvartal Planen vil gjennomgås på lagledermøter før sesongstart, og vil implementeres i vår virksomhet ila Styret er opptatt av en bedre profilering av klubben, og valgte derfor å subsidiere anskaffelse av ny overtrekksdress i tilbud til lagene før jul. Totalt 206 overtrekksdresser ble bestilt via dette tilbudet, og vi håper å se alle i aktivt bruk i 2011 sesongen. Idretten Skadetelefon er en nyskapning som ble lansert av NFF i Her får man råd og vink om behandling av skader, og også henvisning til videre behandling. Ordningen betjenes av kompetent idrettsmedisinsk personell, og vi har hatt gode erfaringer med bruk av denne ila sesongen. Det er viktig at alle skader meldes inn hit med tanke på eventuelle senskader. Det er vanskelig å rekruttere tillitsvalgte til enkelte verv i klubben, spesielt lagledere til seniorlag og eldre årskull. Vi oppfordrer våre medlemmer som kan tenke seg å bidra i klubben eller som kjenner noen som kan tenkes å bidra, til å ta kontakt med daglig leder/ styret om dette. Klubbdrift - økonomi Møterom i kjelleren har blitt pusset opp i regi av Ungdomsutvalget, og det er anskaffet nye møbler. Styret håper at rommet vil brukes og bli tatt godt vare på. I 2010 startet en ny ordning hvor klubbene får mva refusjon basert på den samlede omsetning i klubben. Dette understreker ytterligere viktigheten av at all økonomi i lagene rundt cuper/arrangementer osv synliggjøres i klubbens regnskap. Utbetaling til Ås IL Fotball for 2010 var på kr, og det forventes en utvidelse av ordningen for årene fremover slik at vi kan håpe på større utbetaling. I 2010 ble det etablert en ny forsikringsordning for fotballspillere hvor den individuelle spillerlisensen er erstattet av en kollektiv lagforsikring. Klubben har dekket dette for sine spillere. Grasrotandelen ble innført som kompensasjon for bortfall av automatinntekter, og fremstår som en viktig finansieringskilde for klubben vår. For 2010 utgjorde dette kr for klubben vår, og med dette var vi på 43.plass i Norge over lag/foreninger som får mest Grasrotpenger. 14

15 Pr. 1.feb har vi 254 registrerte spillere, men det er over spillere i Ås som ikke har registrert noen Grasrotmottaker, så det er fortsatt et stort inntektspotensiale ved å verve flere spillere til vår klubb. For 2. år på rad har vi iverksatt en tvungen klubbdugnad mot slutten av året for å få et tilfredsstillende årsresultat. Sist valgte vi salg av tippebrev hvor halvparten av salgsbeløpet går direkte til klubbens drift, mens det tippes for den andre halvparten. Det har vært delte synspunkter på denne dugnaden, og vi skulle ønsket et større salg av andeler. Tippingen har pågått i 3 spilleomganger og har gitt premie i hver runde, men vi venter fortsatt på storgevinsten. For å styrke arbeidet med finansiering av klubben, foreslår vi å opprette et eget økonomi/markedsutvalg i klubben (se egen årsmøtesak). SPORTSLIGE AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER Ås IL Fotball har i sesongen 2010 hatt 567 aktive spillere og ledere fordelt på 45 lag. Antall lag Alder Jenter Gutter Old Girls/Boys 1 0 Senior 3 3 Junior år år år år år år år år år år 1 3 Sum

16 Resultater i serien 2010: Fotballgruppa fikk følgende resultater i seriespillet for de lag der det settes opp tabeller: (13 år og eldre) 16 Old Boys M39 7 er Ikke i seriespill A-lag damer: 4.div. 1. plass A-laget: 4. div. 3.plass Damer 7 er KM Trukket Senior 2: 6. div. 4. plass Damer OG 1.div 7-er 7.plass Senior 3: 7.-er 2. plass J19-1 KM-A 4. plass Junior 1: KM-B 9. plass J div. Oslo 3. plass Junior 2: Nivå 3 Trukket etter ferien J15: 7-er 3. plass G15: Nivå 2 2. plass J13 7-er 5. plass G14-1 Nivå 2 5. plass G14-2 Nivå 3 3.plass G13-1: Nivå 2 7. plass Kvalifisering damer 3. div Ås Il Fotball deltok i kvalifisering og rykket opp i 3. divisjon. Vi gratulerer A-lag damer med opprykk til 3. divisjon Trygve Strand Friisk Minnepris: For 4. gang delte Ås IL Fotball ut Trygve Strand Friisk Minnepris. Prisen deles ut hvert år til den spilleren i Ås IL Fotball som har utmerket seg både på og utenfor fotballbanen. Spilleren skal ha levert en god fotballsesong, og hevdet seg godt på sitt lag. Spilleren skal også ha gjort seg bemerket med godt kameratskap og gode lederegenskaper. Spilleren skal også ha gått foran for å fremme fair play på sitt lag. Styret fikk inn 2 kvalifiserte forslag og valgte å dele ut prisen til Sander Grøstad for hans innsats på A-laget herrer og for måten han representerer klubben på. Kretslagsaktiviteter: Ås har hatt følgende deltagere på sone/kretssamlinger: Gutter 14 år: Martin Løken, Lars Storholt, Henrik Våge, Fredrik Lunde Gutter 13 år: Jenter 14/15/16 år: Mari Bjerke, Anne Dorthe Svenneby Myhrer, Solveig Moxnes Cup deltakelse: Nesten alle lagene i klubben deltar årlig på en eller flere cuper. Mange lag har gode cup resultater i 2010 sesongen. Cup deltakelsene er vel så viktig sosialt som sportslig. Ungdomsutvalget: Ungdomsutvalget, senere kalt UU, ble etablert i UU er et av Ås IL Fotballs verktøy for å videreføre ungdommens aktiviteter både på det sportslige og sosiale plan. UUs hensikt er blant annet å synliggjøre spillerne som en ressurs for klubben, og ved å opprettholde et operativt ungdomsutvalg i Ås IL Fotball, vil klubben få en direkte kommunikasjonskanal med medlemmene i klubben.

17 UU har i løpet av 2010 blant annet arrangert Rema 1000 Cup og FIFA-turnering. Rema 1000 Cup ble arrangert for 4. året på rad. Dette er en cup som arrangeres av ungdommene selv, uten de voksnes hjelp. UU har også gjennomført oppussing av fotballrommet i kjelleren på klubbhuset. På grunn av at lederen flyttet i september har aktiviteten i høst vært redusert, men styret har som mål for 2011 å støtte opp for aktiviteten i UU. Tine Fotballskole: Fotballskolen ble arrangert 28.juni 1. juli. 202 deltakere i alderen 6-12 år deltok. 61 av disse var jenter. Fotballskolen ble organisert av Lars Petter Andressen og daglig leder. Med dugnadsinnsats fra foreldre på 11-års lagene, samt fra ca 30 instruktører fra klubbens 14 år til seniorlag, ble det 4 flotte fotball dager på Ås stadion. Gjensidig Vektercup: Cupen gikk av stabelen 21. og 22. august, med 113 lag fra 17 forskjellige klubber fra Østfold og Oslo i tillegg til lokale klubber fra Follo. Dette er dessverre en nedgang i antall lag fra tidligere år. Positivt er det at nye klubber er kommet til. Styret ønsker at det for 2011 gjøres et mer målrettet arbeid med å sikre tilfredsstillende deltakelse, og tror at våre lagledere på de aktuelle årstrinn bør involveres sterkere i dette arbeidet. Cupen ble i år som i tidligere år organisert av en Vektercupstab og daglig leder i samarbeid spillere og foreldre fra alle lag i klubben som ytte en stor dugnadsinnsats denne helga. Dessverre har Gjensidige valgt å takke for seg som samarbeidspartner på dette arrangementet. Vi har vært i kontakt med en rekke firmaer for å få på plass en ny hovedsponsor, men har så langt ikke lykkes med dette. Det økonomiske resultatet for Gjensidige Vektercup 2010 var kr ,- 17

18 ØKONOMI I 2010 har Ås IL fotball en omsetning på om lag kr og et årsoverskudd på kr En klubbdugnad på slutten av året med igangsetting av et tippelag bidro til at vi i år gikk med overskudd. Omsetningen er nesten under budsjett, men kostnadene er også kr lavere enn budsjett og dette gjenspeiler en lavere aktivitet enn forventet i budsjett. Se eget resultatregnskap og balanse for spesifikke tall. Samarbeidspartnere: I 2010 utgjorde inntektene fra våre samarbeidspartnere ca. kr Våre største samarbeidspartnere er Gjensidige, Erik Johansen AS, Nike og Krisesenteret i Follo. Tusen takk til disse, og alle våre andre samarbeidspartnere. SPESIELLE PROSJEKTER Ny treningshall Høsten 2010 ble det tatt prøver av grunnen der treningshallen skal ligge, og kommunen initierte anbudskonkurranse. Tilbudene som ble mottatt var langt dyrere enn det som lå til grunn for kommunestyrets vedtak om bygging av hallen i 2006, og 15.desember i fjor vendte kommunestyret tommelen ned for bygging av hallen. Styret i Ås IL Fotball har etter dette vurdert saken på nytt, og konkludert med at vi ønsker å realisere prosjektet selv om vi må dekke ekstrakostnadene. På denne bakgrunn vedtok kommunestyret i sitt møte 2.februar 2011 at hallen skal bygges. For siste status og videre fremdrift i prosjektet vises til egen orienteringssak på årsmøtet. Vinteråpen kunstgressbane Klubben inngikk avtale med Follo Snø As om vinterbrøyting av kunstgressbanen 2009/2010. Dette var en prøveordning etter godkjenning fra Ås Kommune. Det var svært god tilgjengelighet på kunstgressbanen gjennom vinteren, og klubben fikk mange positive tilbakemeldinger om at dette var et bra tiltak. Vi har fått utvidet prøveordningen med vinterbrøyting til også å gjelde inneværende vinter. Så langt denne vinteren har vi hatt vanskeligere klimatiske forhold enn sist vinter, men banen har vært åpen for trening med unntak av noen få dager. Ordningen vurderes etter avslutning av vintersesongen. Forøvrig har våre treningsbaner vært tilgjengelig som forutsatt gjennom sesongen. Samarbeid med andre klubber Som følge av årsmøtevedtak i 2010 ble det oppnevnt et utvalg som skulle vurdere samarbeid med andre klubber, inkl å vurdere foreliggende forslag til revidering av samarbeidsavtale med Follo Fotballklubb. Utvalget har levert sin innstilling og denne er behandlet i styret. Basert på utvalgets innstilling og drøftelser i styret, fremmer styret egen sak for årsmøtet. 18

19 Samarbeidet med Follo Fotballklubb gjennom 2010 sesongen har vært svært begrenset. Follo FK har hatt sportslig suksess, og vi har formidlet billetter til både semifinale og Cup finale. Vi har også hatt deltakere på fotballskoler i regi av Follo FK. Follo FK har valgt å etablere guttelag som skal rekrutteres fra samarbeidsklubbene, noe vi ikke var enig i. Økonomisk og administrativt var 2010 et tungt år for Follo FK, og de rykket ned til 2.divisjon pga manglende lisenssøknad. Høsten 2009 ettergav vi halvparten av gjeld Follo FK hadde til oss, og vi gav Follo FK anledning til å levere oss tjenester gjennom 2010 for den resterende halvparten. Dette er ikke gjort, og vi har fortsatt en fordring på kr mot Follo FK i vår balanse. Vi vil søke å få dette oppgjort ila 2011, enten ved betaling eller ved levering av tjenester som vi kan gjøre oss nytte av. AVSLUTNING Styret vil rette en stor takk til alle våre trenere og lagledere, og andre støttespillere som har gjort en innsats for Ås IL Fotball i Dere gir et svært verdifullt bidrag til et viktig ungdomsarbeid i bygda vår. Vi er også svært takknemlig for arbeidet som er utført av styret i ÅS IL Fotball Drift AS, som har sikret oss et kommunestyrevedtak for oppføring av treningshall. Styret retter også en spesiell takk til firmaer og privatpersoner som har bidratt som sponsorer for våre arrangementer og et eller flere av våre lag. Styret takker også avgående styremedlem Tommy M. Mortensen for sin innsats for Ås fotballen gjennom flere år, både som spiller, trener og styremedlem og håper han viderefører sitt engasjement i ny klubb/bosted. Styret takker også Jan Lindgaard for innsatsen som styremedlem og bidragsyter til Ås fotballen i en årrekke, og håper vi kan trekke veksler på hans erfaring ved behov også i fremtiden. Vi ønsker nye styremedlemmer velkommen, og ser frem til et spennende fotballår i Ås i Ås Styret i Ås IL Fotball Dag Kjønniksen, leder (sign.) Tove Bjørneby, styremedlem (sign.) Jan Lindgaard, styremedlem (sign.) Anne Mette Norenberg, styremedlem (sign.) 19

20 ÅRSMELDING 2010 FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre, trenere og oppmenn i 2010: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Trener, voksne: Trenere, 8-16 år: Oppmann år: Oppmann senior: Idrettsmerkeansvarlige: Valgkomité: Egil Prestløkken Hilde Kleven Egil Prestløkken Gunnar Tenge Kristine Rogstad Helle Huseby Geir Hansen Henrik Solbu og Gunnar Solvang Jon Trandem, Geir Hansen og Kristine Rogstad Geir Hansen Stian Stensland Odd Munkeby og Richard Johnson Tord Thorshov og Gunnar Klemetsdal Generell aktivitet og økonomi Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden. Leder har møtt på styremøtene i Ås IL. I løpet av sesongen er det gjennomført 6 kretsstevner på Ås stadion, samt Parkløpet (UMB-parken), Tine-Stafetten (Ås-stadion) og Bygdemesterskapet (Ås stadion). Aktiviteten er med andre ord stor, og gruppa takker alle som har bidratt til dette. En utfordring er imidlertid å engasjere flere til arrangementsarbeidet da det i stor grad er de samme som trør til hver gang, og det er en viss slitasje. Styret arbeider med å få på plass et arrangementsutvalg slik at det høye aktivitetsnivået kan opprettholdes også framover. En annen utfordring er økonomi. Inntektene fra utdeling av telefonkataloger falt ut fra og med Gruppa klarte imidlertid å få tak i et par alternative dugnader, bl.a. utdeling av brosjyrer til Freskuka i Ås kommune. Dette sammen med økt fokus på innkreving av treningsavgifter førte til at inntektene ble større enn budsjettert. Gruppa fikk et positivt resultat på ca. kr i 2010, og økonomien er god. Ellers var gruppa også i 2010 synlige i media ved flere anledninger. Vi oppnådde god omtale i forbindelse med deltagelse i Holmenkollstafetten, Ungdomsmesterskapet, Tyrvinglekene og NCC-lekene, samt våre egne arrangement Parkløpet, TINE-stafetten, Bygdemesterskapet, Årungen rundt og friidrettskolene. Idrettslig aktivitet Jenter og gutter 8-16 år På treningene i barne- og ungdomsfriidretten er det lagt stor vekt på godt treningsmiljø og allsidighet slik at alle skal få prøve seg i både løpsøvelser og tekniske øvelser i trygge og sosiale omgivelser. I vinterhalvåret har det vært fast trening på mandager, tirsdager, 20

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer