Mikrobølge- / Kombinasjonsovn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mikrobølge- / Kombinasjonsovn"

Transkript

1 Mikrobølge- / Kombinasjonsovn A1 pizza A2 fish A3 veg. A4 meat A5 pasta A6 chicken A7 rice A8 soup microwave grill/combination KEN GTAL17 DSG Retail Limited er ansvarlig for service etter salg. Hvis du har spørsmål om produktet, kan du kontakte produktsupporttelefonen vår (Currys) og (Pixmania).

2 innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse 2-3 bli kjent med mikrobølgeovnen din fra kenwood 4 sikkerhetsinformasjon 4-8 bruke aluminiumsfolie i mikrobølgeovnen 9 utpakking og klargjøring 10 Innføring i matlaging medmikrobølgeovn tilberedning av mat med mikrobølgeovn oppvarmingskategorier i mikrobølgeovn 13 matlaging med mikrobølgeovn 19 grill eller kombinasjon-matlaging matlaging i to trinn 22 forsinket av tilberedning (program satt på forhånd) 23 matisk tilberedning meny matisk oppvarming 26 hurtigstilberedning 27 opptining 28 tine etter vekt 28 tine etter tid 28 informasjon om tilberedningsprogram 29 for å finne aktuell tilberedningseffekt 29 for å finne tiden 29 for å finne den forhåndsinnstilte tiden 29 rengjøre mikrobølgeovnen feilsøking spørsmål og svar spesifikasjoner 34 NO-2

3 damp 14 kondens 14 oversikt over produktet oversikt over kontrollpanelet 15 kontrollere mikrobølgeovnen 16 klokkeinnstilling 17 aktivere barnesikringen 18 før bruk instruksjoner for betjening drift, vedlikehold og feilsøking NO-3

4 bli kjent med mikrobølgeovnen fra Kenwood før du bruker mikrobølgeovnen fra Kenwood Les disse instruksjonene nøye, og oppbevar dem for fremtidig bruk. Fjern alle emballasjeetikettene. Kast dem på en forsvarlig måte. før du ber om service Gå gjennom avsnittet om feilsøking. Dette vil hjelpe deg å løse noen generelle problemer på egen hånd. generell sikkerhet sikkerhetsinformasjon Skru av mikrobølgeovnen og koble den fra strømnettet før du setter på eller tar av redskaper/tilleggsutstyr, etter bruk og før rengjøring. Hold fingrene vekk fra bevegelige deler og tilleggsutstyr som er satt på. Bruk aldri en mikrobølgeovn som er skadet. Skru aldri på mikrobølgeovnen når den er tom. Hold strømledningen utenfor rekkevidde for barn. Hold strømdelen, ledning og støpselet unna vann. Overstig aldri maksimumskapasitetene. Når du bruker tilleggsutstyr, må du lese de medfølgende sikkerhetsinstruksjonene. Siden mikrobølgeovnen er tung, må du være forsiktig når du løfter den. Mikrobølgeovnen er ikke ment å bli brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske evner, sanseevner eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har mottatt veiledning eller instruksjoner for bruk av mikrobølgeovnen fra en person som er ansvarlig for sikkerheten til vedkommende. Barn bør bli holdt under oppsyn slik at de ikke kan leke med mikrobølgeovnen. Mikrobølgeovnen må kun benyttes til beregnet hjemmebruk. Selskapet som er ansvarlig for dette produktet, DSG Retail Limited, aksepterer ikke ansvar hvis apparatet har vært utsatt for utilbørlig bruk, eller hvis disse instruksjonen ikke er blitt overholdt. NO-4

5 sikkerhetsinformasjon må leses nøye og beholdes for fremtidig referanse vedlikehold av mikrobølgeovnen ADVARSEL : Det er farlig for noen andre enn en kompetent person å utføre noen form for vedlikehold eller reparasjon som involverer å fjerne et deksel som gir beskyttelse mot eksponering av mikrobølgeenergi. før bruk ADVARSEL : Hvis døren eller dørtetningene er skadet, må ovnen ikke brukes inntil den er blitt reparert av en kvalifisert tekniker. Hvis det registreres røyk, skal enheten slås av eller stikkontakten trekkes ut, og døren skal holdes lukket for å holde tilbake eventuelle flammer. Hvis strømledningen er skadet må den repareres av en serviceagent eller lignende kvalifisert person. Hvis du bruker en pacemaker, kontakt legen din før du bruker en mikrobølgeovn. bruk av mikrobølgeovnen Denne mikrobølgeovnen er kun designet for forbedring av mat og er ikke ment for kommersielt bruk. Den må aldri brukes til å tørke klær eller til andre formål som ikke har med matlaging å gjøre. Mikrobølgeovnen må ikke være uten tilsyn når den er i bruk. Temperaturen på berøringsflater kan bli høy når ovnen er i bruk. For å forhindre at det samler seg høy luftfuktighet inne i ovnsrommet, må du åpne døren umiddelbart etter kokefunks jonen er ferdig slik at damp kan slippe ut. Bruk bare kokekar som egner seg for bruk i mikrobølgeovn. Vær nøye med å ikke etterlate metallgjenstander i mikrobølgeovnen Disse omfatter: Kokekar av metall Metalltallerkener og -brett Ståltråd Steintøy med metallkanter Kjøttermometer Vær forsiktig ved bruk av papir, plast, tre eller andre brennbare materialer i ovnen, da de kan antennes Olje og fett for frityrsteking må ikke varmes opp i mikrobølgeovnen Bruk bare klebefilm som er beregnet på bruk i mikrobølgeovn og vær ekstra forsiktig når filmen fjernes slik at du ikke får brannsår fra dampen Bruk bare popcorn som er beregnet på bruk i mikrobølgeovn. NO-5

6 sikkerhetsinformasjon bruk til matlaging Siden effekten i ulike mikrobølgeovner kan variere betraktelig, må man være forsiktig når mikrobølgeovnen brukes for første gang ettersom maten kan bli tilberedt raskere enn forventet. Ikke la ovnen stå uten tilsyn når den er i bruk. ADVARSEL : Kun la barn bruke ovnen uten tilsyn hvis tilstrekkelig med instruksjoner har blitt gitt slik at barnet er i stand til å bruke ovnen på en trygg måte og forstår farene ved uriktig bruk; IKKE anta at et barn kan koke alt uten nøye tilsyn selv om han/hun mestrer visse typer matlaging. Mikrobølgeovnen MÅ IKKE behandles eller brukes som en leke. Vær forsiktig når du lager mat med høyt sukkereller fettinnhold, som for eksempel plumpudding eller fruktkake. Sukkeret eller fettet kan bli overopphetet og i noen tilfeller begynne å brenne. brann! Ved brann: Hold døren på ovnen lukket. Slå av strømmen. Trekk ut stikkontakten. førstehjelp Skålding skal behandles ved: Å raskt plassere skåldsåret under kaldt rennende vann i minst 10 minutter. Å dekke det med en ren og tørr bandasje. Ikke bruk krem, olje eller lotion. rengjøring av mikrobølgeovnen Ovnen bør rengjøres regelmessig slik at matrester blir fjernet. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det påvirke levetiden til ovnen og kanskje føre til en farlig situasjon. (Se rengjøre mikrobølgeovnen) NO-6

7 sikkerhetsinformasjon ikke bruk disse i mikrobølgeovnen Bruk aldri utstyr av metall, med unntak av aluminiumsfolie, i mikrobølgeovnen. Mikrobølgeenergien kan ikke trenge gjennom metall, så den blir reflektert og skaper gnister mot innsiden av ovnen. Skru av mikrobølgeovnen øyeblikkelig hvis utstyr forårsaker gnister. Husk at noe servise og steintøy kan ha metall langs kanten. Også dette kan forårsake gnister. Beholdere / Visse Matvarer ADVARSEL : Trykk vil dannes i lukkede beholdere og dette kan gjøre at de eksploderer. Derfor må følgende ikke brukes i mikrobølgeovnen: Lukkede beholdere Flasker med kork Vakuumbeholdere Krukker med lokk Hardkokte egg Egg i skall Nøtter Lag alltid hull i skallet på frukt og grønnsaker, som for eksempel poteter. Bruk aldri ripet, sprukket eller skadet glass i en mikrobølgeovn. Skadet glass kan eksplodere. før bruk forsinket koking Væsker som varmes opp i en mikrobølgeovn kan koke når de fjernes fra ovnen. Ta følgende forhåndsregler: Rør alltid om væsker, før og etter koking La dem stå. La dem stå. Bruk beholdere som er bredere øverst enn nederst. lage mat for spedbarn Det må tas ekstra forholdsregler når det lages mat eller drikke for spedbarn og småbarn. Ta alltid temperaturen på maten eller væsken før den gis til spedbarnet. Når det brukes en tåteflaske, må tåten fjernes før oppvarming. Når du varmer opp melk, må du huske å riste flasken. forsiktig! Ved matlaging vil den ytre overflaten bli varm - ikke rør enhetens utside. Vær nøye med å ikke lagre objekter på toppen av mikrobølgeovnen. NO-7

8 sikkerhetsinformasjon instruksjoner for jording ADVARSEL: MIKROBØLGEOVNEN MÅ JORDES Denna utrustning är utrustad med en sladd med jordledare och jord kontakt. Denne mikrobølgeovnen er utstyrt med en strømkabel med en leder som jorder apparatet, og et jordet støpsel. advarsel! Feil tilkobling av lederen som jorder apparatet, kan medføre risiko for elektrisk sjokk. Ledningene i strømkabelen er farget på følgende måte: Grønn og gul = Jord, Blå = Nøytral, Brun = Strømførende Undersøk med en kvalifisert tekniker eller servicerepresentant hvis du er i tvil om hvorvidt mikrobølgeovnen er forsvarlig jordet. Modifiser aldri støpselet som følger med mikrobølgeovnen. Hvis støpselet ikke passer i uttaket, må en kvalifisert elektriker montere et egnet uttak. NO-8

9 bruke aluminiumsfolie i mikrobølgeovnen Det er trygt å bruke aluminiumsfolie i mikrobølgeovnen så lenge du følger disse sikkerhetsretningslinjene.. Som med alt metall kan ikke mikrobølgeenergi trenge gjennom folie, men hvis du holder den unna sideveggene i ovnen vil den ikke forårsake gnister og ovnen vil ikke bli skadet. Bruk av folie er en god måte å dekke til deler av maten som du ikke ønsker skal koke like raskt som andre kanskje der delene er smalere og ellers ville bli overkokt. før bruk Plasser folien over området du ønsker å skjerme og sørg for at folien ikke berører ovnsveggene når dreieplaten roterer. Du må bare bruke et stykke folie av gangen, slik at du ikke får gnister mellom separate stykker. Følg disse retningslinjene når du bruker folie i mikrobølgeovnen: Fjern folielokk fra beholdere før du setter dem i mikrobølgeovnen. Noen lokk er laget av kartong med et folietrekk disse må også fjernes. Bruk om mulig et gjennomsiktig lokk som er trygt å bruke i en mikrobølgeovn. Rør maten under tilberedningen dersom beholderen har lokk eller er dekket av film. Glassdreieplaten skal alltid brukes. Bruk grunne beholdere med stor overflate. Ikke bruk beholdere som er dypere enn 3,5 cm. Bruk grytekluter når du håndterer varme foliebeholdere. Ikke dekk maten helt med folie. Mikrobølgeenergien kan ikke trenge gjennom folien, så maten vil ikke koke. Ikke la aluminiumsfolien berøre veggene inne i ovnen. Ikke bruk mer enn ett stykke folie i ovnen samtidig. NO-9

10 A1 pizza A2 fish A3 veg. A4 meat microwave A5 pasta A6 chicken A7 rice A8 soup grill/combination utpakking og klargjøring Denne mikrobølgeovnen er beregnet på hjemmebruk. Det må ikke brukes til kommersiell catering. 1. Etter å ha pakket ut ovnen, må du kontrollere at den ikke er blitt skadet i esken. Kontroller at det ikke er noen bulker i ovnen, og at døren lukkes ordentlig og uten skader. En bulket eller skadet ovn kan gjøre at det slipper ut mikrobølgeenergi. Sørg for at du har tatt all emballasjen ut av ovnen. Kast plastemballasjen/-posene på en forsvarlig måte, og bevar dem utenfor rekkevidde for barn. 2. Plasser mikrobølgeovnen på en flat overflate unna varmekilder som varmeovner og åpne flammer, og unna kalde områder. La det være et mellomrom på 10 cm rundt hele ovnen og 30 cm over slik at varmluft kan slippe ut av luftehullene under matlaging de er ikke innebygget. 1 10cm 30cm 10cm 1 3. Sett ovnens stikkontakt inn i en standard veggkontakt ( V, 13 A merkestrøm). Unngå å bruke en kontakt der det også står en adapter eller annet utstyr er tilkoplet. Ikke bruk en multiadapter. 4. Sett dreieringen inn i ovnen og sett glassplaten oppå ringen. 2 Dreieplaten er utformet for å sitte stødig på spindelen. Du må alltid bruke dreieplaten og ringen når du bruker mikrobølgeovnen. 2 NO-10

11 innføring i matlaging medmikrobølgeovn Husk å ta de grunnleggende forholdsreglene du ville ha tatt når du bruker annet utstyr eller håndterer varm mat. Se under for grunnleggende fremgangsmåter ved tilberedning av mat i mikrobølgeovner. Hvis du ikke er vant med å bruke mikrobølgeovner, kan du se bak i denne instruksjonsmanualen for mer informasjon. tilberedning av mat med mikrobølgeovn før bruk Matlaging med en mikrobølgeovn er mye raskere enn konvensjonell matlaging og selv om du bør forsikre deg om at maten er helt kokt, må du også være forsiktig slik at den ikke kokes for lenge. Mikrobølgeenergi kan varme ujevnt, så det er viktigå røre for å distribuere varmen. Rør alltid fra utsiden mot midten. Hvis du tilbereder flere individuelle matretter samtidig, som for eksempel bakte poteter eller småkaker, må du plassere dem jevnt på dreieplaten slik at de tilberedes jevnt. Du må aldri sett mat oppå hverandre i mikrobølgeovnen. Snu større retter som biffer og kyllinger underkoking slik at topp og bunn kokes jevnt. Det erogså en god idé å snu koteletter og kyllingstykker, spesielt hvis de inneholder ben. Storfe- og fjærfekjøtt som kokes i 15 minutter eller mer brunstekes lett i sitt eget fett. Alt som kokes i kortere tid kan påføres brunesaus for å gi det en appetittvekkende farge. Striper med aluminiumsfolie kan brukes til å dekketynnere matstykker for å forhindre at de overkokes før tykkere stykker har fått sjansen til å bli ferdig. Bruk sparsomt med folie og pakk maten eller beholderen godt inn slik at de ikke berørerinnerveggen i ovnen. Dette kan forårsake gnister. MERK: Mikrobølgeovnen må undersøkes av en kvalifisert tekniker for å avgjøre om den kan brukes trygt hvis den er mistet i gulvet eller skadet. NO-11

12 Mikrobølgeovner koker mat med mikrobølgeenergi, som er tilsvarende naturlig forekommende radiobølger. Normalt vil disse bølgene bli svakere ettersom de forsvinner inn i atmosfæren, men i en mikrobølgeovn konsentreres de på maten og gjør at den varmes opp. Mikrobølgeenergi kan ikke trenge gjennom metall så den kan ikke slippe ut fra mikrobølgeovnen men den kan trenge gjennom materialer som glass, porselen, plast og papir. Dette er materialene som brukes til å lagre kokekar som det er trygt å bruke i mikrobølgeovner. Kokekar som det er trygt å bruke i mikrobølgeovner blir likevel varme ettersom maten de inneholder varmes opp. 1 Mikrobølgeenergien fokuserer på fuktigheten i maten og skaper en masse små vibrasjoner. Vibrasjonene blir så store at fuktigheten og maten varmes opp. (Fig 1) kontroller kokekarene Det er trygt å bruke fleste varmebestandige kokekar som ikke er av metall i mikrobølgeovnen. Hvis du ikke er sikker på om du kan bruke et kokekar i mikrobølgeovnen, kan du teste det på følgende måte: Sett kokekaret inn i ovnen ved siden av en kopp vann bruk en koppsom du vet det er trygt å bruke i en mikrobølgeovn. Lukk døren. Sørg for at grillen er vendt oppover mot toppen av mikrobølgeovnen.(ikke ta på grillen med hendene, da den allerede kan være varm.) Slå på mikrobølgeovnen i kun 30 sekunder. Ved utløpet av tiden skal du sjekke nøye om vannet er blitt varmet opp. Hvis vannet ikke er varmet opp, men kokekaret er blitt varmt, er detikke trygt å bruke i en mikrobølgeovn og kan ikke brukes. NO-12

13 oppvarmingskategorier i mikrobølgeovn Ovnen er testet og merket for å tilfredsstille statens frivilligeavtale om oppvarming av forhåndstilberedt mat. Oppvarmingsegenskapene og utgangseffekten i mikrobølgeovner beregnes vanligvis ved bruk av en relativt stor matporsjon (1000 gram, IEC 705), men mange forhåndstilberedte matvarer selges i mindre pakker, ofte rundt 350 gram. Regjeringen har, i samarbeid med matvareselskaper og produsenter av mikrobølgeovner, satt opp et system med oppvarmingskategorier slik at du lettere kan velge rett oppvarmingstid for forhåndstilberedt mat. før bruk 800W E Ovnen har en utgangseffekt på 900W. Ovnen er i oppvarmingskategorien E. Kontroller koketidene for kategori E på matemballasjen for å se hvor lenge den skal kokes. Eksempelet under kan brukes som referanse. Bruke mikrobølgeovn: Fjern den ytre emballasjen. Stikk hull på filmen på FLERE STEDER. Legg den på en tallerken som det er trygt å bruke i en mikrobølgeovn. Varm opp med full effekt. Snu halvveis gjennom oppvarmingen. Full effekt (i minutter) Wattforbruk (IEC 705) B D 650W 750W Rør / snu Rør / snu Rør / snu Full effekt (i minutter) Avkjølingstid (i minutter) Lage frossen mat i mikrobølgeovn: Fjern den ytre emballasjen. Stikk hull på filmen på FLERE STEDER. Legg den på en tallerken som det er trygt å bruke i en mikrobølgeovn. Varm opp med full effekt. Snu halvveis gjennom oppvarmingen. Full effekt (i minutter) Oppvarmingskategori Oppvarmingskategori Wattforbruk (IEC 705) B D 650W 750W Rør / snu Rør / snu Rør / snu Full effekt (i minutter) Avkjølingstid (i minutter) NO-13

14 A1 pizza A2 fish A3 vegetable A4 meat microwave A5 pasta A6 chicken A7 rice A8 soup grill/combination damp Når du lager mat i en mikrobølgeovn dannes det damp ettersomvannet i maten varmes opp og fordamper. 1 Dampen som dannes under bruk av mikrobølgeovnen er ikke farlig. Den måslippe ut av mikrobølgeovnen for å forhindre at det bygges opp trykk inne iovnen. Dette gjøres gjennom ventilene på baksiden av ovnen og rundt døren. kondens Ettersom dampen kjøles av kan du finne at det dannes kondens i små pytterinne i mikrobølgeovnen og på arbeidsområdet under døren og ventilene. Tørk alltid av ovnen etter at du har laget mat med høyt vanninnhold. Mikrobølgeovnen er konstruert for å la damp slippe ut gjennomventilene og rundt døren uten at det slipper ut mikrobølgeenergi. (Fig 1) Det er ingen fare for at det slipper ut mikrobølgeenergi sammen med dampen. oversikt over produktet kontrollpanel A1 pizza A2 fish A3 veg. A4 meat A5 pasta A6 chicken A7 rice A8 soup microwave grill/combination åpne-knapp NO-14

15 oversikt over kontrollpanelet LED-display Viser klokken eller koketid/-innstilling. matisk oppvarmingknapp Bruk denne knappen for raskt å stille inn tilberedningstiden og varme opp maten. opptining-knapp Bruk denne knappen til å stille inn tining etter vekt eller tining etter tid. før bruk A1 pizza A5 pasta A2 fish A6 chicken steking/kombinasjonknapp Bruk denne knappen for å velge funksjonen til mikrobølge, konveksjon og grillkombinasjon. A3 veg. A4 meat microwave A7 rice A8 soup grill/combination klokke/forhåndsinnstilling-knapp Bruk denne knappen til å stille klokken og forhåndsinnstille tilberedningstidspunktet. mikrobølge-knapp Bruk denne knappen til å velge funksjon for mikrobølgeovnen. p-knapp Bruk denne knappen én gang for å pe tilberedningen og igjen for å slette innstillingene. tid/vekt/meny-hjul Bruk dette hjulet til å stille inn tiden og matens vekt og til å velge meny-program. -knapp Bruk denne knappen for å gjøre en hurtigstilberedning av maten i 30 sekunder, øke tilberedningstiden med 30 sekunder (for hvert trykk) eller for å bekrefte tilberedningsinnstillingene. Tilbehør Delenummer Dreieplate av glass x 1 Dreieplatering x 1 Delenummer Grill-hylle x 1 Delenummer Bruksanvisning x 1 NO-15

16 kontrollere mikrobølgeovnen Undersøk mikrobølgeovnen etter at du har pakket den ut. 1 MERK: For din egen sikkerhet per mikrobølgeovnen hvis døren åpnes under tillaging. Lukk døren for å fortsette tillagingen. Lukk døren og trykk på -knappen for å fortsette matlagingssyklusen Trykk open-knappen for å åpne døren. Sett dreieringen inn i ovnen og sett glassplaten oppå ringen. Dreieplaten er utformet for å sitte stødig på spindelen. (Fig 1) Du må alltid bruke dreieplaten og -ringen når du bruker mikrobølgeovnen. Sett en kopp vann på dreieplaten. Sørg for at koppen er tryggå bruke i en mikrobølgeovn den må ikke ha border av metall. Lukk ovnsdøren Trykk på -knappen for å slette eventuelle innstillingersom allerede er gjort. (Fig 2) 4. Trykk på -knappen én gang for å e en enkel 30-sekunders mikrobølgetilberedning som lar deg sjekke hvordan mikrobølgeovnen fungerer. A1 pizza A5 pasta A2 fish A6 chicken 5. Når tilberedningen er ferdig burde vannet være varmt vær forsiktig når du tar koppen ut av ovnen. 3 A3 veg. A4 meat A7 rice A8 soup microwave grill/combination NO-16

17 klokkeinnstilling Når mikrobølgeovnen er koblet til strømuttaket, vil 0:00 vises, og en lyd vil komme fra mikrobølgeovnen. Sørg for at klokken er stilt før bruk. Følg trinnene under for å stille klokken. 1. Trykk, -tallene blinker. 2. Vri // for å justere -tallene, tiden bør være innen Trykk, minutt-tallene blinker. før bruk 4. Vri // for å justere tallene, tiden bør være innen Trykk på for å stille ferdig klokken. : begynner å blinke, og tiden lyser opp. 1, 3, 5 A1 pizza A5 pasta A2 fish A6 chicken A3 veg. A7 rice A4 meat A8 soup microwave grill/combination 2, 4 NO-17

18 aktivere barnesikringen Denna egenskap skyddar ugnens elektroniska operationer genom att låsa kontrollpanelen tills du avbryter den. Følg trinnene under for å aktivere barnesikringen. 1. Hold -knappen inne i tre sekunder; du vil høre en lang tone som indikerer at barnesikringen er aktivert. 2. Når du vil deaktivere barnesikringen, holder du -knappen inne igjen i tre sekunder; du vil høre en lang tone som indikerer at barnesikringen er deaktivert. A1 pizza A2 fish A3 veg. A4 meat A5 pasta A6 chicken A7 rice A8 soup 1, 2 microwave grill/combination NO-18

19 matlaging med mikrobølgeovn For enkel matlaging med mikrobølgeovn kan du følge stegene under. For eksempel: Hvis du vil bruke 80 % strøm for å koke i 20 minutter. 1. Trykk på microwave-knappen én gang; P100 vil vises i LED-displayet. Trykk på knappen igjen for å endre mikrobølgeeffekten til P80. MERK: Alternativt kan du, etter å ha trykket én gang på microwave-knappen, vri / /-hjulet for å endre effektnivået til P Trykk på -knappen for å bekrefte effektnivået. A1 pizza A2 fish A5 pasta A6 chicken 3. Vri //-hjulet for å endre tilberedningstiden helt til LED-displayet viser 20: Trykk på -knappen for å bekrefte og e tilberedningen. 5. Trykk på -knappen for å avslutte tilberedningen og igjen for å annullere innstillingen. Mikrobølge-knappen Rekkefølge LED-display Mikrobølgeeffekt 1 P % 2 P80 80% , 4 A3 veg. A7 rice A4 meat A8 soup microwave grill/combination instruksjoner for betjening 3 P50 50% 4 P30 30% 5 P10 10% NO-19

20 Følg stegene under for grilling. grill eller kombinasjon-matlaging 1. Trykk på grill/combination-knappen én gang. G vil vises i LED-displyet. 2. Trykk på -knappen for å bekrefte at du vil steke maten. 3. Vri //-hjulet for å endre tilberedningstiden. 4. Trykk på -knappen for å bekrefte og e tilberedningen. 5. Trykk på -knappen for å avslutte tilberedningen og igjen for å annullere innstillingen. Følg stegene under for kombinasjon-matlaging. 3 1 A1 pizza A5 pasta A2 fish A6 chicken A3 veg. A7 rice A4 meat A8 soup 1. Trykk på grill/combination-knappen to ganger. C-1 vil vises i LED-displyet. Trykk på grill/combination-knappen tre ganger. C-2 vil vises i LED-displayet. MERK: Alternativt kan du, etter å ha trykket på grill/combination-knappen én gang, vri //-hjulet for å endre tilberedningsinnstillingen til C-1 eller C Trykk på -knappen for å bekrefte tilberedningsinnstillingen. 3. Vri //-hjulet for å endre tilberedningstiden. 4. Trykk på -knappen for å bekrefte og e tilberedningen. 5. Trykk på -knappen for å avslutte tilberedningen og igjen for å annullere innstillingen , 4 microwave grill/combination Steking/kombinasjon-knappen Rekkefølge LED-display Mikrobølgeeffekt Grillstrøm 1 G 0% 100% 2 C-1 55% 45% 3 C-2 36% 64% NO-20

21 Merk at det kun er to varianter av kombinasjonstilberedning, og mikrobølge- og stekeeffekten deres indikeres i tabellen over. For eksempel hvis du vil tilberede maten med 55 % mikrobølgeeffekt og 45 % stekeeffekt (C-1) i ti minutter, følg stegene under: 1. Trykk på grill/combination-knappen to ganger. C-1 vil vises i LED-displayet. 3 MERK: Alternativt kan du, etter å ha trykket på grill/combination-knappen én gang, vri //-hjulet for å endre tilberedningsinnstillingen til C-1. A1 pizza A5 pasta A2 fish A6 chicken 2. Trykk på -knappen for å bekrefte tilberedningsinnstillingen. 3. Vri //-hjulet for å endre tilberedningstiden helt til LED-displayet viser 10: Trykk på -knappen for å bekrefte og e tilberedningen. 5. Trykk på -knappen for å avslutte tilberedningen og igjen for å annullere innstillingen. MERK: Mikrobølgeovnen vil gi fra seg en lyd to ganger for å indikere at tilberedningen er halvveis ferdig dette er normalt. For å få stekt maten best mulig bør du vende den med jevne mellomrom. Trykk på -knappen én gang for å avslutte tilberedningen og åpne døren. Vend så maten og lukk døren. Trykk på -knappen for å fortsette tilberedningen , 4 A3 veg. A7 rice A4 meat A8 soup microwave grill/combination instruksjoner for betjening NO-21

22 matlaging i to trinn Følg stegene under for matlaging i to trinn. For eksempel: Hvis du vil tine mat i 5 minutter og deretter koke med 80 % mikrobølgestyrke i 7 minutter. MERK: Du kan kun stille inn to stadier ved Matlaging i To Trinn. Hvis opptining er ett av stadiene, vil det bli satt til første stadium. 1. Trykk på -knappen to ganger for å igangsette tilberedning i flere omganger med opptining som første stadium. def2 vises i LED-displayet. 2. Vri //-hjulet for å endre opptiningstiden helt til LED-displayet viser 5: Trykk på microwave-knappen én gang. P100 vil vises i LED-displayet. Trykk på knappen igjen for å endre mikrobølgeeffekten til P80. MERK: Alternativt kan du, etter å ha trykket én gang på microwave-knappen, vri // -hjulet for å endre effektnivået til P Trykk på -knappen for å bekrefte effektnivået. 2, A1 pizza A5 pasta A2 fish A3 veg. A6 chicken A7 rice A4 meat A8 soup microwave grill/combination 5. Vri //-hjulet for å endre tilberedningstiden helt til LED-displayet viser 7: Trykk på -knappen for å bekrefte og e tilberedningen. Mikrobølgeovnen vil gi fra seg en lyd to ganger for å indikere at nedtellingen til opptiningen har begynt. Mikrobølgeovnen vil gi fra seg en ny lyd når tilberedningen med mikrobølger andre stadium. Mikrobølgeovnen vil gi fra seg en lyd fem ganger for å indikere når tilberedningen med mikrobølger er fullført. 2, 5 4, 6 7. Trykk på -knappen for å avslutte tilberedningen og igjen for å annullere innstillingen. NO-22

23 forsinket av tilberedning (Program satt på forhånd) Følg stegene under for forsinket av tilberedning. For eksempel: Klokken er tolv (midt på dagen), og du vil tilberede mat med 80 % mikrobølgeeffekt i fem minutter om 1 og 30 minutter. MERK: Du kan kun bruke to stadier ved forsinket av tilberedning. Opptining kan være et av stadiene. Forsikre deg om at døren er lukket før du 2b, 3b, stiller inn programmet. 4b 1. Trykk på microwave-knappen én gang. P100 vil vises i LED-displayet. Trykk på knappen igjen for å endre mikrobølgeeffekten til P80. MERK: Alternativt kan du, etter å ha trykket én gang på microwave-knappen, vri // -hjulet for å endre effektnivået til P a Trykk på -knappen for å bekrefte effektnivået. b Vri //-hjulet for å endre tilberedningstiden helt til LED-displayet viser 5:00. VÆR OPPMERKSOM: Ikke trykk på -knappen for å bekrefte og e tilberedningen ennå. 3. a Trykk på -knappen for å forhåndsinnstille tid for tilberedningen. Timetallet vil blinke først. b Vri //-hjulet for å endre tiden helt til LED-displayet viser 13:00. 3a, 4a 1 2b, 3b, 4b 2a, 5 A1 pizza A5 pasta A2 fish A3 veg. A6 chicken A7 rice A4 meat A8 soup microwave grill/combination instruksjoner for betjening 4. a Trykk på -knappen for å forhåndsinnstille tid for tilberedningen. Minuttallet vil blinke først. b Vri //-hjulet for å endre tiden helt til LED-displayet viser 13: Trykk på -knappen for å fullføre innstillingen. Mikrobølgeovnen vil gi fra seg en lyd når nedtellingen når tiden. Tilberedningen vil så e øyeblikkelig. NO-23

24 matisk tilberedning Med denne funksjonen kan du tilberede mat basert på typen mat og vekten. Velg kategori og still inn matens standardvekt. Det henvises til meny-tabellen for en hurtigreferanse til tilberedningstid og standardvekt. meny 1. Vri //-hjulet for å velge riktig meny-program. A-1, A-2, A-3 osv. vil vises i LED-displayet. 2. Trykk på -knappen for å velge et program. 3. Vri //-hjulet igjen for å velge standardvekt for det valgte programmet. Det henvises til Auto Meny (menyen) for informasjon. 4. Trykk på -knappen for å bekrefte og e tilberedningen. 5. Stop-knappen for å avslutte tilberedningen og igjen for å annullere innstillingen. 1, 3 A1 pizza A5 pasta A2 fish A6 chicken A3 veg. A7 rice A4 meat A8 soup For eksempel hvis du vil tilberede 300 g fisk ved hjelp av meny-programmet. Følg stegene under. a. Vri //-hjulet for å velge meny-programmet for fisk. A-2 vises i LEDdisplayet. 5 microwave grill/combination b. Trykk på -knappen for å bekrefte valg av program. 1, 3 c. Vri //-hjulet igjen for å velge standardvekt for A-2-programmet helt til LED-displayet viser , 4 d. Trykk på -knappen for å bekrefte og e tilberedningen. NO-24

25 MERK: Matens tetthet og tykkelse kan innvirke på tilberedningstiden. Forsikre deg om at all mat er rykende varm og gjennomstekt før servering. Det er svært viktig at maten sjekkes under og etter tilberedningstiden, selv når meny brukes. Automeny-tabell A1 pizza A2 fish Meny Vekt (g) Skjerm Koketid Kommentar pizza fisk 200g g g g g Denne innstillingen er beregnet på ferske pizzaskiver (ikke frossenpizza). Forsikre deg om at maten er gjennomstekt før servering. Ytterligere steketid kan være nødvendig for tykke biter. A3 veg. grønnsak A4 meat kjøtt A5 pasta pasta A6 chicken kylling 250g g g g g g g g g g g Legg i en passende mikrobølgetrygg beholder, dekk med plastfolie som egner seg for mikrobølgeovn. Sjekk ofte så vannet ikke koker over. Forsikre deg om at maten er gjennomstekt før servering. Ytterligere steketid kan være nødvendig for tykke kjøttbiter. 50 g pasta ml kaldt vann 100 g pasta ml kaldt vann Legg i en passende mikrobølgetrygg beholder, dekk med plastfolie som egner seg for mikrobølgeovn. Sjekk ofte så vannet ikke koker over. Forsikre deg om at maten er gjennomstekt før servering. Ytterligere steketid kan være nødvendig for tykke kyllings. instruksjoner for betjening A7 rice ris 550g g g ris ml kaldt vann 1100 g ris ml kaldt vann A8 soup suppe 200ml Bruk bare beholdere og plastfolie som er egnet til bruk i mikrobølgeovn. Gjennomhull plastfolien 400ml med en gaffel før tilberedning. NO-25

26 matisk oppvarming Denne funksjonen lar deg varme opp maten igjen raskt. Vennligst følg trinnene under. 1. Trykk én gang på -knappen. 200 vil vises i LED-displayet. Dette er standard vektinnstilling (200 g) for matisk oppvarming. Trykk på knappen igjen for å endre vektinnstillingen til 400, og trykk på knappen en tredje gang for å endre vektinnstillingen til 600. MERK: Alternativt kan du, etter å ha trykket på -knappen én gang, vri / /-hjulet for å endre vektinnstillingen til 400 og A1 pizza A5 pasta A2 fish A6 chicken 2. Trykk på -knappen for å bekrefte og e tilberedningen. A3 veg. A4 meat A7 rice A8 soup 3. Trykk på -knappen for å avslutte tilberedningen og igjen for å annullere innstillingen. 3 microwave grill/combination 2 NO-26

27 hurtigstilberedning Med denne funksjonen kan du raskt tilberede maten i 30 sekunder ved 100 % mikrobølgeeffekt. Følg stegene under. 1. Trykk på -knappen for å e hurtigstilberedningen. Trykk på knappen en gang til for å øke med 30 sekunder. Du kan øke tilberedningstiden til opptil 95 minutter. MERK: Denne funksjonen gjelder også for Mikrobølge, steking/kombinasjon og tidsopptining-programmene. 2. Alternativt kan du vri // menu-hjulet mot klokken for å stille inn tilberedingstiden med 100 % mikrobølgeeffekt først. Trykk så på -knappen for å e tilberedningen. 2 1, 2 A1 pizza A5 pasta A2 fish A3 veg. A6 chicken A7 rice A4 meat A8 soup microwave grill/combination instruksjoner for betjening NO-27

28 opptining etter vekt opptining Med denne funksjonen kan du tine opp frossen mat ved ganske enkelt å skrive inn vekten eller tiden. Det kan være lurt å plassere frossen mat på en tallerken eller asjett som er egnet for bruk i mikrobølgeovn, før du setter maten på opptiningsristen (følger ikke med denne mikrobølgeovnen). Dette for å sikre at væske som frigjøres under opptiningen ikke skal søles og skitne til innsiden av ovnen. 1. Trykk på -knappen én gang. def1 vil vises i LED-displayet. 2. Vri //-hjulet for å stille inn matens vekt. Standard spennvidde er fra 100 g til 2000 g. 3. Trykk på -knappen for å e opptiningen. 1 1 TIPS: Store biter kan være isete i midten. Derfor bør du, for å sikre jevn tining, vende dem fra tid til annen og dele dem opp i mindre biter i løpet av opptiningen. Du må trykke på -knappen én gang for å sette opptiningsprogrammet på pause og åpne ovnsdøren. Etter at du har vendt maten, må du trykke på -knappen for å e opptiningen igjen. Plasser stek med fettsiden ned og helt fjærkre med brystsiden ned. 4 A1 pizza A5 pasta A2 fish A3 veg. A6 chicken A7 rice A4 meat A8 soup microwave grill/combination Siden væske fra mat kan bli varm og koke maten, bør du helle av væske mens opptiningen pågår Trykk på -knappen for å avslutte opptiningen og igjen for å annullere innstillingen. 3 opptining etter tid 1. Trykk på -knappen to ganger. def2 vil vises i LED-displayet. 2. Vri //-hjulet for å bestemme hvor lang opptiningen skal være. 3. Trykk på -knappen for å e opptiningen. 4. Trykk på -knappen for å avslutte opptiningen og igjen for å annullere innstillingen. NO-28

29 informasjon om tilberedningsprogram Med denne funksjonen kan du se den aktuelle effekten, tiden og den forhåndsinnstilte tiden i det valgte tilberedningsprogrammet. for å finne aktuell tilberedningseffekt 1. Trykk på -knappen, åpne døren och trykk på microwave-knappen. I LEDdisplayet vil aktuell tilberedningseffekt vises mens mat blir tilberedt i ovnen med mikrobølger, steking eller kombinasjonstilberedning. Det vil vises i tre sekunder, og så vil ovnen vise det vanlige displayet igjen. 1, 2, 3 A1 pizza A5 pasta A2 fish A6 chicken for å finne tiden 2. Trykk på -knappen. I LEDdisplayet vil tiden vises mens mat blir tilberedt i ovnen med mikrobølger, steking eller kombinasjonstilberedning. Det vil vises i tre sekunder, og så vil ovnen vise det vanlige displayet igjen. for å finne den forhåndsinnstilte tiden 3. Mens ovnen fremdeles er i forhåndsinnstilt tilstand, vil LED-displayet vise den forhåndsinnstilte tiden hvis du trykker på -knappen. Det vil vises i tre sekunder, og så vil ovnen vise det vanlige displayet igjen. 2, 3 1 A3 veg. A7 rice A4 meat A8 soup microwave grill/combination instruksjoner for betjening NO-29

30 rengjøre Hvis du rengjør ovnen hver gang du har brukt den, Koble mikrobølgeovnen fra strømnettet og vent Bølgelederdekselet sitter på den høyre veggen i hulrommet, Det er viktig at bølgelederen er ren til enhver tid. Ovnsveggene har et spesielt emaljebelegg som gjør rengjøring meget lett. Bruk en myk, fuktig klut til å tørke opp eventuell sprut eller et papirhåndkle til å tørke opp eventuelt søl. Tørk av fett med en fuktig klut og litt vaskemiddel. Tørk godt opp. Som med alle ovner kan fett utvikle røyk eller begynne å brenne hvis den får lov til å hope seg opp. Sørg for å holde utløpsgitteret rent. Vask hyller i varmt vann. Ikke bruk veldig varmt vann på hyllene da dette kan fore til at de bøyer seg. NO-30 Rengjør bak dørlisten. Rengjør innsiden av døren med en fuktig klut. Bruk varmt såpevann for gjenstridige flekker og la den tørke godt. Innsiden av døren har et spesialbelegg og må ikke rengjøres med skureputer eller skuremidler. Dreieskiven kan behandles som enhver glasstallerken. Etter at du har brukt den i mer enn 15 minutter, må du la den avkjøles før du bruker den igjen. Ikke vask dreieplaten i meget varmt vann, da dette kan føre til sprekkdannelser. Sørg for at dreieplaten er tørr før du setter den inn i ovnen igjen.

31 mikrobølgeovnen vil det være lettere å unngå gjenstridigeflekker som kan være vanskelig å fjerne. til ovnen er helt avkjølt før du rengjør den. maten tilberedes ved at mikrobølger passerer gjennom dette. Tørk av bølgelederen ved å bruke mildt rengjøringsmiddel, og la den tørke. Hold forsiden av ovnen ren slik at døren kan lukkes helt igjen. Vær forsiktig slik at du ikke søler vann i luftehullene. Ikke fjern bølgeguidedekselet: Det er viktig å holde dekselet rent på lik linje med innsiden av ovnen. Hvis det samler seg opp fett, kan det danne seg røyk og til og med ta fyr. Bruk varmt såpevann til å rengjøre ovnen utvendig. Ikke bruk skureputer eller skuremidler som kan lage riper i overflaten. Koble ovnen fra strømnettet før du rengjør strømledningen og ovnen. Tørk av med en fuktig klut, og la alt tørke før du setter i støpselet igjen. MERK: Ikke fjern noen fastsittende deler fra innsiden av mikrobølgeovnen under rengjøring, eller på noe annet tidspunkt.kt. drift, vedlikehold og feilsøking NO-31

32 feilsøking Hvis du har et problem som ikke er blitt besvart her, ber vi om at du kontakter nærmeste butikk. Merk: Hvis du tilkaller en vedlikeholdstekniker og produktet viser seg å ikke være defekt, eller hvis instruksjonsheftet ikke er blitt fulgt, gjelder ikke produktgarantien og du vil bli fakturert for besøket. spørgsmål og svar Sp. Hvorfor virker det som om maten ikkekokes? Sv. Kontroller at: koketiden er angitt døren er lukket strømkontakten ikke er overbelastet og forårsaker at sikringen ryker. Sp. Hvorfor virker maten under- elleroverkokt? Sv. Kontroller at: korrekt koketid er angitt den korrekte effektinnstillingen er brukt Sp. Hvordan kan jeg forhindre at egg sprekker? Sv. Når du koker eller posjerer egg i mikrobølgeovnen kan eggeplommen noen ganger sprekke når det bygger seg opp damp inne i den. Du kan forhindre at eggeplommen sprekker ved å stikke hull på den med en tannstikker før koking. Du må aldri koke egg som fremdeles har skallet på. Sp. Hvorfor er det så viktig å sørge for ståtidetter koking? Sv. Når du bruker mikrobølgeovn kan mange matretter bygge opp nok varme inni seg til å fortsette å koke etter at de er tatt ut av ovnen. Mikrobølger koker maten utenfra og inn, og ståtid gjør det mulig å koke midten av maten riktig uten av den blir overkokt utvendig. Sp. Hvorfor tar det noen ganger lenger i min ovn enn det som står i oppskriften? Sv. Først må du kontrollere at ovnen ble innstilt i henhold til oppskriften. Koketider og varmeinnstillinger er forslag til hjelp for å forhindre overkoking, men forskjeller i vekt, størrelse, form og temperatur vil påvirke hvor lang tid det tar å koke mat akkurat som i en konvensjonell ovn. Bruk skjønn sammen med oppskriften til å kontroller om maten er oppskriftsmessig kokt. Sp. Hvorfor får jeg kondens på innsidenav ovnsdøren? Sv. Kondens er helt normalt, spesielt når du koker mat med høyt vanninnhold, som for eksempel poteter. Sp. Trenger mikrobølgeenergi gjennomvinduet i døren? Sv. Nei. Døren har en spesiell metallskjerm med hull som gjør det mulig å se inn, men som per mikrobølgeenergi fra å slippe ut. Sp. Det kommer damp ut av siden på dørenog luftehullene. Kan mikrobølgeenergiogså slippe ut? Sv. Nei. Døren og luftehullene er nøye designet for å slippe ut damp under koking, men å holde mikrobølgeenergi inne. Hullene er ikke store nok til at mikrobølgeenergi slipper ut. NO-32

33 spørgsmål og svar Sp. Hva skjer hvis mikrobølgeovnen slåspå mens den er tom? Sv. Mikrobølgeovnen vil bli skadet. Ikke slå på mikrobølgeovnen når det ikke er noe i den. Det er en god ide å la det stå en kopp vann i ovnen, i tilfelle noen er mikrobølgeovnen ved et uhell. Sp. Hvorfor tennes ikke ovnslampen? Sv. Åpne døren. Hvis lampen ikke tennes, har nok pæren røket. Tilkall en kvalifisert tekniker ikke prøv å skifte pære selv. Sp. Det slås gnister inne i ovnen når jegbruker den. Er dette skadelig? Sv. Ja. Sørg for at du ikke bruker kokekar av metal og at beholderne ikke har metallborder. Du må ikke bruke metall i mikrobølgeovnen når du tilbereder mat, unntatt folie. Sp. Lys er synlig gjennom luftehullene ogdøren. Betyr dette at mikrobølgeenergikan slippe ut? Sv. Nei. Det er normalt at lyset er synlig og ikke noeå bekymre seg over. Sp. Hvorfor får jeg forstyrrelser på TV ogradio når jeg bruker mikrobølgeovnen? Sv. Mikrobølgeovner bruker radiobølger som ligner på de som mottas av TV- og radioapparater. Du kan reduserer forstyrrelsen ved å flytte mikrobølgeovnen lenger vekk fra TV- eller radioapparatet. drift, vedlikehold og feilsøking NO-33

34 spesifikasjoner Inngangsstrøm Utgangseffekt Mikrobølgefrekvens Utvendige dimensjoner Strømforbruk Mikrobølgeovn Grill V ~50Hz W 2450MHz 461mm x 359mm x 280mm (bredde x dybde x høyde) W W Er i samsvar med EU-direktivene 89/336/EEC og 92/31/EEC. Da vi konstant streber etter å forbedre produktene våre, kan vi komme til å endre spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Våre produkter er underlagt strenge kvalitetskrav. Skulle det imidlertid oppstå en feil som du ikke kan finne informasjon om i bruksanvisningen, bør du kontakte forhandleren du kjøpte produktet hos. Viktig informasjon om korrekt avhending av produktet i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EU. Når levetiden til produktet er over, må det ikke kastes som husholdningsavfall. Det må bringes til et kommunalt returanlegg for spesialavfall eller til en forhandler som utfører denne tjenesten. Avhending av husholdningsapparater som spesialavfall hindrer mulige negative konsekvenser for miljø og helse som kan forekomme ved uansvarlig avhending, og gjør det mulig å gjenvinne materialer, noe som kan føre til betydelige besparelser av energi og ressurser. Som en påminnelse om behovet av å avhende husholdningsapparater særskilt er produktet merket med en overkrysset søppeldunk. DSG Retail Limited er ansvarlig for service etter salg. Hvis du har spørsmål om produktet, kan du kontakte produktsupporttelefonen vår (Currys) og (Pixmania). NO-34 DSG Retail 200 The Campus Marylands Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 7TG