Oras på OSL-T2 til 2017! Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oras på OSL-T2 til 2017! Nr. 2 2012"

Transkript

1 Nr XXL-oppdrag s. 4 3T Eiendom s. 8 Oras på OSL-T2 til 2017! Oras design s. 12 Oslo Lufthavn AS T2 har tildelt Oras AS den store rørkontrakten på Oslo Lufthavn. Terminalen skal bygges ut med kvadratmeter, og utvidelsen forventes å stå ferdig i Erik Langseth skal være prosjektleder på denne omfattende jobben som har en VVS-ramme på cirka 228 millioner kroner. (les mer om prosjektet på side 3.) 47 år i Oras s.16

2 s 2 Oras Magasinet Nr Oras Magasinet Nr s 3 LEDER 02/2012 Lys i tunnelen Vi har mye å glede oss over i Oras om dagen. Vi har en rekke avdelinger som leverer gode resultater hver måned. Vi er i ferd med å ferdigstille en del prosjekter med god teknisk standard, men med en utfordrende økonomisk status. Vi har ambisiøse medarbeidere som vil levere godt og ta nye utfordringer. Vi har fått inn nye personer med god kompetanse og erfaring både i enkeltavdelinger og sentralt, noe som viser at vi er et anerkjent og attraktivt selskap. Vi har fått og får nye gode oppdrag som viser at Oras er bransjeledende når de mer komplekse oppdragene skal løses. Dette skal gjøre oss godt rustet til å forbedre lønnsomheten fremover, noe som er helt nødvendig for at vi skal kunne utvikle oss videre i et marked som hele tiden endrer seg. Når det gjelder bransjen og utviklingen så er det fortsatt en utfordring at lønnsomheten er for dårlig hos de store aktørene, her må vi være mer bevisst på å ta oss betalt for den kompetansen og løsningene vi leverer. Våre løsninger står for en stadig større del av den totale byggekostnaden og mesteparten av funksjonaliteten i et bygg, enten det er nybygg, rehab eller service. Dette har sin pris. Nå er det også slik at vi må være konkurransedyktige på pris, men like viktig er det hvordan vi planlegger og gjennomfører oppdragene. Her er det mye å hente på å profesjonalisere vår prosjektledelse slik at vi har god kontroll og styring gjennom hele prosjektet. Vi må få til et bedre samarbeide aktørene i mellom slik at produktiviteten blir vesentlig bedre enn i dag. Et økende antall innleide og utenlandsk arbeidskraft har vist seg å være en utfordring når det gjelder produktivitet, dette må det jobbes mere med. Aktivitetsnivået er høyt, og i følge prognosene vil det være høy aktivitet i flere år fremover. Det skulle tilsi at vi kan utvikle oss i riktig retning både når det gjelder tverrfaglighet, kompetanse og lønnsomhet. En del av disse sakene er godt beskrevet i denne utgaven av Oras magasinet. God lesning! Med vennlig hilsen Arne Malonæs Administrerende direktør Storkontrakt på Oslo Lufthavn Oras løser de store og krevende oppdragene ORAS AS ADRESSER OG TELEFONER SEPTEMBER 2012 REGION ØST OSLO (Hovedkontor) Haslevangen 14 Pb. 473 Økern, 0512 Oslo Tlf: Adm.dir. Arne Malonæs Tlf: Regionsdir. Hallstein Ødegård Tlf: Hans Magnus Grepperud Tlf OSLO KLIMA Haslevangen 14 Pb. 473 Økern, 0512 Oslo Tlf Avd.leder: Tom Lasse Karlsen Tlf: SANDVIKA RØR Hamangskogen 60 Pb. 206, 1300 Sandvika Tlf Arne Skredderstuen Tlf: SANDVIKA KLIMA Hamangskogen 60 Pb. 206, 1300 Sandvika Tlf Avd.leder: Morten Kirkeby Tlf: JESSHEIM Ringveien 31 Pb. 134, 2051 Jessheim Tlf Tor Erling Andersen Tlf: Oras Magasin Ansvarlig utgiver: Oras as GJØVIK Ringvegen 16 Pb. 146, 2802 Gjøvik Tlf Lars Moger Tlf: REGION SØR/ØST KONGSBERG Kirkegårdsveien 45 Pb. 1005, 3601 Kongsberg Tlf: Regionsdir. Torstein Tveiten Tlf: Joakim Johannessen Tlf: DRAMMEN Hotvetalleen 11 Pb. 9403, 3023 Drammen Tlf: Torstein Pedersen Tlf: Ansvarlig redaktør: Arne Malonæs SKIEN Grønlikroken 5, 3735 Skien Tlf: Roar Aasen Tlf: SANDEFJORD Uranienborgveien 1B 3217 Sandefjord Tlf: Henrik Steen Hansen Tlf: REGION SØR KRISTIANSAND Stemmane Kristiansand Tlf: Regionsdir.: Gunnar Løken Tlf: Redaksjon: Thomas Ludvigsen Mette Andersen Arne Malonæs ARENDAL Elveheim 4824 Bjorbekk Tlf: Øyvind Paulsen Tlf: SANDNES Nikkelveien Sandnes Tlf: Erik Østbø Tlf: REGION VEST BERGEN Carl Konowsgate Laksevåg Tlf Regionsdir.: Birger Grevstad jr. Tlf: Idé og produksjon: Brand Communication as Huitfeldts gate 49, 0253 Oslo Tlf: E-post: REGION MIDT/NORD TRONDHEIM Magnus Lagabøtersvei 8 Pb Angeltrøa, 7457 Trondheim Tlf: Regionsdir.: Inge Flåøyen Tlf: ÅLESUND Postveien Ålesund Tlf: Alf J. Madsen Tlf: BODØ Dreyfushammarn 10 Pb. 344, 8001 Bodø Tlf: Jøran Inge Marthinussen Tlf: Besøk vår nettside: Kapasiteten på Oslo Lufthavn, Gardermoen er etter manges mening allerede sprengt. Nå foreligger det imidlertid konkrete planer om å bygge ut lufthavnen til å håndtere 28 millioner passasjerer i året. Kostnaden for å bygge en ny pir og et nytt sentralbygg er beregnet til rundt 12,5 milliarder kroner. Oras Region Øst har blitt tildelt rørentreprisen som har en verdi på cirka 228 millioner kroner. Erik Langseth er prosjektleder på OSL-T2. Etter å ha vært en sentral mann for Oras på DnB bygget i Bjørvika, skal Erik Langseth ha prosjektlederansvaret på Gardermoen frem til og med Langseth har også hatt hånd om store prosjekter tidligere, blant annet hadde han ansvaret på det store Ahus oppdraget til en verdi på over 300 millioner kroner. Utbyggingen på OSL-T2 innebærer store oppgaver for Oras, men er de like krevende som for eksempel Ahus? Vi skal utføre arbeid på en flyplass som er i full drift under hele byggeperioden. - Nei, i utgangspunktet er de ikke det. På Ahus sto vi for gassinstallasjoner i tillegg til rør, her på OSL-T2 blir det bare tradisjonelt VVSarbeid. Men det blir et skikkelig maratonløp, sier Langseth og begynner å skissere tidsplanen på et ark. - Hele dette året og langt inn i 2013 kommer til å gå med til planlegning. I løpet av 2013 vil vi også starte arbeidene i Sentralbygg Vest. Selve piren ut fra eksisterende bygningsmasse skal påbegynnes i Vi vil i 2015 og 2016 sluttføre disse arbeidene, samt jobbe med nye installasjoner i dagens terminal 1. Alt skal være ferdig sommeren 2017, forteller Langseth som nå er i full gang med å sette sammen den øvrige prosjektledelsen. - Vi kommer til å kjøre med folk som har erfaring med store Advansiaprosjekter som Ahus og Posten. Leveransen til Oras på den nye terminalen omfatter sanitæranlegg, varmeanlegg, brannslokkeanlegg, luftkjøleanlegg, klordoseringsanlegg og veksleranlegg. Planleggingen og prosjekteringen har allerede startet og arbeidene skal ferdigstilles sommeren Kabalen er ikke helt ferdig, men Ingemar Ohlsson og Geir Fartum er tiltenkt prosjektlederansvar på Gardermoen. Flyplassen i full drift under arbeidene Til tross for at selve VVS entreprisen ikke er så veldig krevende teknisk sett, har Oras nok av utfordringer underveis i prosessen. - Det som er viktig å legge merke til er at vi skal utføre arbeidene på en flyplass som skal være i full drift gjennom hele byggeperioden, sier Langseth. Vi skal også koordinere arbeidene på to steder inne på lufthavnen. At prosjektet strekker seg over fem år, krever også at vi hele tiden ligger i forkant. At dette blir et spennende prosjekt er helt klart, utbryter Langseth som gleder seg veldig til dette oppdraget. - Oras var også med under første byggetrinn på Gardermoen og har også deltatt i mange utvidelser og ombygginger. Det å være med på å bygge denne siste betydelige utvidelsen er et privilegium, avslutter Erik Langseth. Erik Langseth

3 s 4 Oras Magasinet Nr Oras Magasinet Nr s 5 Like før påske avsluttet Oras AS et stort og omfattende tverrfaglig rehab-prosjekt for XXL Sport & Villmarks nye butikk i Sørlandssenteret. Leveransene omfatter både rør, ventilasjon - og automatikkanleggene. Tiden var knapp, så Oras fikk oppdraget uten å måtte gå tidskrevende anbudsrunder. Dét vitner om stor tillit fra oppdragsgiver. Extra, extra large oppdrag for Oras hos XXL Disse tre muntre herrene fra Oras ledet rehab-prosjektet for XXL Sport & Villmarks nye butikk i Sørlandssenteret. Fra venstre Magne Kalsnes, Bjarne Andersen og Nils Tore Ekra. Sørlandssenteret ligger i Sørlandsparken like utenfor bykjernen i Kristiansand. Dette kjøpesenteret ble oppført i 1985 og har siden blitt modernisert og utvidet flere ganger. I 2008 ble eieren Vital forsikring ASA og Olav Thon Eiendomsselskap ASA, som har kjøpesenteret Thon Sørlandsparken like i nærheten, enige om å slå sammen de to sentrene til ett, sammenhengende senter. Dette blir da Norges største handlesenter med et areal på kvm. Da vi besøkte Oras Kristiansand like før sommerferien, var arbeidet med å sammenkoble de to sentrene i ferd med å bli avsluttet. - Det nye Sørlandssenteret blir 1,3 km langt fra den ene enden til den andre, forteller Nils Tore Ekra i det vi slår oss ned med en god kopp kaffe. Han er avdelingsleder for service-klima, og har jobbet i Oras i 6 år. Nils Tore kom hit fra Swegon, leverandør av ventilasjonsutstyr. Her sitter også Magne Kalsnes, som er prosjektleder for ventilasjon og har 4 års fartstid i Oras. Før det var han teknisk leder på Sørlandets sykehus. - Der ble jeg lei av å legge frem økonomiske rapporter om penger som ikke fantes, røper han med et skjevt smil. Tredjemann, Bjarne Andersen, må straks forlate oss. Han må på befaring til en glassfiberullfabrikk i nærheten, hvor noen av ovnene deres skal oppgraderes. Der skal det inn ny ventilasjon og rør. - Vi håper at vi får den kontrakten, sier Nils Tore håpefullt idet Bjarne forsvinner ut døra. XXL har virkelig fått et meget godt og energieffektivt anlegg Riving tok halve tiden Men prosjektet vi skal omtale her, gjelder de nye lokalene til XXL Sport & Villmark som ligger i det opprinnelige Sørlandssenteret. Coop OBS holdt til der tidligere, men de flyttet ut på høstparten i fjor. 2. januar i år startet ombyggingen av det anseelige lokalet som består av kvm gulvflate, og en mesanin på kvm hvor kontorer og servicearealet er plassert. - Lokalet skulle være innflytningsklart 30. mars, sier Magne. - Det høres jo greit og overkommelig ut rent tidsmessig, hvis det ikke hadde vært for at vi først måtte rive alt som var installert i lokalet fra før. Dét ble litt av en jobb, og tok halvparten av tiden vi hadde til rådighet. Bare deler av det tekniske anlegget stod igjen etterpå. - Blant annet var denne bygningen satt opp i en tid da myndighetene krevde bomberom, forklarer Nils Tore. - Derfor inneholdt lokalet to store, solide tilfluktsrom, og dem måtte vi få knust for å gjøre plass til teknisk rom. Anseelige dimensjoner på ventilasjonanlegget Oras hadde gjennomsnittlig ti mann i fullt arbeid på dette prosjektet, og på det mest travle var mann engasjert. - Ventilasjonsaggregatet ble levert på byggeplassen i midten av februar, og var av ganske større dimensjoner enn dem vi vanligvis pleier å jobbe med, forteller Nils Tore. - Aggregatet har en grunnflate på 40 kvm og går over to etasjer, som en liten hytte! - Gjenstander med slike dimensjoner kommer jo ikke inn en vanlig dør, så derfor måtte vi først plassere aggregatet i et hjørne av butikken og så bygge det tekniske rommet rundt det, opplyser Magne. - Det tekniske rommet ble hele 19 meter langt, 6,5 meter bredt og 7 meter høyt. - VentiIasjonskanalene i teknisk rom er også av anseelig størrelse, sier Nils Tore. - Å bruke kanaler i stål her ville blitt fryktelig tungt og uhåndterlig. Vi valgte derfor å bruke ferdig isolerte kanaler med lett sandwich-konstruksjon. Det nye ventilasjonsanlegget i XXL-butikken er på kubikk, i tillegg oppgraderte Oras anlegget på mesaninen. - Vi installerte også rørsystemet for lokal kjøling, en luft-til-vann varmepumpe på 430 kw, og varmeanlegg med elektrokjele, sier Magne. - Automatikkavdelingen vår med Svein Hansen i spissen har prosjektert og levert styringssystemet for varme, kjøling og ventilasjon. Resultatet har blitt meget bra. XXL har virkelig fått et meget godt og energieffektivt anlegg. - Kunden er også fornøyd. Jeg snakket med en av de butikkansatte på XXL. Han sa: «Bare den gode luftkvaliteten er verd hele flyttinga», smiler Nils Tore. Stor tillit til Oras - Vi stod også for rehabiliteringen av sprinkleranlegget i bygget, fortsetter han. - Noe av det gamle ble hengende, mens mye annet ble skiftet ut. Blant annet satte vi inn flere, nye brannskap. - Dessuten har vi levert sanitæranleggene til de to garderobene og spiserommet på mesaninen, legger Magne til. Fikk dere dette store oppdraget på anbud? spør vi. - Oras har rammeavtale på service med Sørlandssenteret, og dette oppdraget hastet såpass mye at Olav Thon og Rambøll, som stod for ledelse og koordinering av prosjektet, ikke tok seg tid til anbudsrunder. Jobben gikk dermed direkte til oss, svarer Nils Tore. - Dermed slapp vi lange anbudsforhandlinger og kompromisser. Dette vitner om stor tillit til Oras og jobben vi gjør. Risiko i forbindelse med spesifikasjonsendringer - Et av problemene på slike hasteoppdrag som dette, er at endringer i spesifikasjonene kan skje raskt, fremhever Magne. - Men for å være sikre på at utstyr og materiell var på plass når vi trengte det, var vi nødt til å gjøre omfattende bestillinger god tid i forveien, og så håpe at det ikke skjedde store endringer. - Dette gjaldt blant annet varmepumpen. Den måtte vi bestille før dimensjonene var endelig avklart, men det gikk heldigvis bra, sier Magne lettet. - Andre var ikke så heldige, innskyter Nils Tore. - Det var planlagt at taket skulle males etter at rivingen var foretatt og lokalene vasket ned, og malermesteren var tidlig ute med å få levert et stort volum maling i fargen «Skumring». Men så viste det seg at taket ble så pent etter rengjøringen at det ble besluttet å sløyfe hele malingen. Dermed brant malermesteren inne med adskillige liter maling. Når vi siden har kontaktet ham vedrørende malingsjobber, ler han og svarer at han tar gjerne oppdraget, så sant han får bruke «Skumring». «Bare den gode luftkvaliteten er verd hele flyttinga» Samspill mellom ulike fag - Arbeidet vårt med XXL-lokalet er forresten et godt eksempel på hvor godt automatikk, rør og ventilasjon kan fungere sammen her i Oras, påpeker Magne. - Riktignok er det ganske utfordrende å få disse tre fagene til å spille riktig sammen, tilføyer Nils Tore. - Ikke minst er behovet for koordinering stort og fører til større ansvar for alle som jobber på prosjektet. Hver enkelt er da pliktig til å gjøre sin oppgave ferdig i tide, og samtidig sørge for å tilrettelegge for dem som kommer etterpå. Dette krever skjerpede rutiner. Men nå er jo Oras filosofi at servicenivået vårt skal styrkes, og at det skal fokuseres på tverrfaglighet. Nils Tore og Magne fremhever at de har lyst på flere rehabiliteringsprosjekter hvor det tverrfaglige samarbeidet er så omfattende som på XXL-lokalet. - Ja, vi gjør gjerne flere jobber av denne typen, fastslår de. - Dessuten synes vi det er viktig at vi på enkelte oppdrag står som ansvarlig hovedentreprenør. Hvorfor skal ikke vi like gjerne ta med oss en snekker på et prosjekt, som at en snekker tar med seg oss?

4 s 6 Oras Magasinet Nr Oras Magasinet Nr s 7 Fra vestre: Knut Berg, Kristoffer Oustad, Øyvind Iglebæk Oras har et mål om å forhindre alle arbeidsulykker Statoilbygget i Bergen reiser seg! Sikkerheten rundt om på byggeplassene har heldigvis blitt mye bedre de siste årene. Men fremdeles kan vårt yrke medføre uønskede situasjoner der skader og ulykker oppstår dersom vi ikke tar våre forholdsregler. Oras tar helse og sikkerhet på alvor, RUH-statistikk gjennomgås i arbeidsmiljøutvalg, månedlig i ledermøter og hvert kvartal i styremøter i Oras AS. For å forebygge skader har Oras tatt i bruk elektronisk registrering av alle uønskede hendelser (RUH) både nestenulykker og ulykker. Dette fordi vi ønsker bedre oppfølging av hendelser og gjøre tiltak for å hindre gjentagelser. Samtidig vil vi kunne hente ut erfaringstall både lokalt og samlet for hele landet, slik at vi kan se hvor vi må sette inn ytterligere tiltak for å hindre skader i fremtiden. Byggebransjen har til tross for økt satsning på HMS store utfordringer vedrørende et sikkert arbeidsmiljø. Kortere tidsfrister på jobbene betyr at aktiviteten på byggeplassen i perioder er veldig høy. I tillegg har bransjen opplevd et stort innrykk av utenlandsk arbeidskraft som i mange tilfeller kommer fra land der det ikke er så strenge sikkerhetsregler. Det er derfor veldig viktig å være føre var og ta viktige forholdsregler! Risikofylt arbeid Statistikk viser at i forkant av hver alvorlige arbeidsulykke har det vært 30 ulykker med førstehjelp og 300 nestenulykker. Farlige situasjoner og menneskelige feil er den viktigste årsaken til ulykker, mens teknisk svikt på materiell og utstyr er en mindre viktig årsaksfaktor, cirka 10 prosent av ulykkene. Vær derfor alltid skjerpet når du jobber - et ubetenksomt øyeblikk kan vare resten av livet. Statistikk viser at i forkant av hver alvorlige arbeidsulykke har det vært 30 ulykker med førstehjelp og 300 nestenulykker. Farlige situasjoner En farlig situasjon er der hvor det ennå ikke har skjedd noe galt, men hvor sannsynligheten er stor for at det vil skje. Farlige situasjoner eller handlinger er tikkende HMS- bomber - før eller siden vil det smelle hvis ingen fjerner bombene og uskadeliggjør dem. Tilbakemelding og gjennomgang med den som registrerer uønsket hendelse og informasjon om tiltak til øvrige berørte parter skal ALLTID gjøres. Nestenulykke En nestenulykke er en farlig situasjon som heldigvis er uten personskade eller skade på materiell. Vi må iverksette forebyggende tiltak ved nestenulykker slik at det ikke neste gang resulterer i en ulykke. Ulykke med personskade Den farlige situasjonen har utviklet seg til en ulykke med personskade eller skade på materiell. Husk at en ulykke aldri bare skjer, den forårsakes. Vi må derfor iverksette korrigerende tiltak når en ulykke med personskade inntreffer slik at ikke samme ulykke skjer igjen. Statoil har lenge ønsket å samle organisasjonen i Bergen under ett tak, og nå er byggearbeidene på det nye bygget i Sandslivegen utenfor Bergen kommet godt i gang. Oras Region Vest jobber for fullt med den omfattende rørentreprisen på nybygget. Verdien på oppdraget er cirka 120 millioner kroner. Statoils nye storstue er tegnet av Niels Torp Arkitekter og vil gi selskapet muligheten til å samle alle medarbeiderne under ett tak. Standarden i nybygget på rundt kvadratmeter er i følge konserndirektør for teknologi og ny energi, Margareth Øvrum, nøktern og ikke overdådig. Vi har et produksjonstelt på byggeplassen som forenkler rørinstallasjonene. - Det legges vekt på å skape effektive og fleksible lokaler med mange samhandlingsrom. Samtidig ønsker vi å legge bedre til rette for de nye arbeidsformene som dominerer i dag, forteller Øvrum. Streng tidsplan Leveransen til Oras på Statoils nye kontorbygg omfatter sanitæranlegg, varmeanlegg, brannslokkeanlegg og luftkjøleanlegg. Arbeidene skal ferdigstilles i løpet høsten 2013, bygget skal være innflytningsklart i begynnelsen av Når vi slår av en prat med prosjektleder Erik Kristoffersen er Oras godt i gang med arbeidene. Men det er ikke satt av lang tid på denne omfattende jobben. - For alle underleverandører som er involvert er tidsplanen meget tøff, sier Kristoffersen. Bygget skal stå ferdig for befaring i oktober neste år, noe som tilsier at vi har cirka 14 måneder på oss til å ferdiggjøre alle installasjonene. - Hvordan løser dere bemanningsbehovet? - Nå i høst har vi rundt 30 mann i arbeid inne i første etasje, men til våren skal vi opp til ca mann, forteller Kristoffersen. - Dette skal vi klare ved hjelp av våre egne folk og en god del innleide. Vi har 70 mann klare i Irland som kan komme over på kort varsel, sier Kristoffersen. Store tekniske rom og prefabrikasjon av rør Den tidsmessige utfordringen er stor, men i følge Kristoffersen er arbeidene med de tekniske rommene vel så krevende. - Å installere tekniske rom på adkillige tusen kvadratmeter er ikke hverdagskost. Vi er imidlertid godt fornøyde så langt, sier Kristoffersen. Og i likhet med rørarbeidene på Statoils bygg utenfor Oslo, skal entreprisen i Bergen også innbefatte prefabrikering av rør. - For oss er det en klar fordel at vi får prefabrikert så mye som mulig på forhånd, sier Kristoffersen. - Dette gjør at vi ligger et hestehode foran de andre fagområdene i den korte byggetiden. Vi har et produksjonstelt på byggeplassen og klarer dermed å forenkle rørinstalleringene, forteller Kristoffersen. Statoilbygget utenfor Bergen er det største prosjektet hittil for Oras Region Vest, og blir en god referanse for avdelingen. - Vi vet at vi kan gjøre en god jobb uansett prosjektets størrelse, sier regiondirektør Birger Grevstad jr. På det nye Statoilbygget drar vi god nytte av Orassystemets erfaring og kompetanse innen en rekke områder, noe som styrker vår konkurransekraft i regionen, sier Grevstad jr.

5 s 8 Oras Magasinet Nr Oras Magasinet Nr s 9 3T kjeden har Midt- Norges største treningstilbud. Det ekspansive selskapet har i dag 11 sentre i denne regionen, og medlemstallet har for lengst passert Oras i Trondheim har gjennom flere år jobbet tett sammen med 3T Eiendom, noe som har resultert i en stor servicekontrakt på alle 3T s bygninger. Fra venstre Jan-Åge Heggvik prosjektleder klimaavd., Bjørn Pettersen prosjektleder service, Morten G. Holck daglig leder 3T Eiendom. Bildet er tatt i treningssalen på 3T Rosten som er det første bygget Oras leverte til 3T Eiendom. Oras region MidtNord har Spennende samarbeid med 3T Eiendom i Trondheim - Vårt første oppdrag for 3T Eiendom var utbygging av treningssenteret på Rosten, forteller prosjektleder klimaavdelingen Jan-Åge Heggvik. - I 2009/2010 var vi med på rehabilitering og bygging av nybygg. Ventilasjonsanlegget har en kapasitet som ligger i toppen blant treningssentrene i Norge, og er behovsstyrt ut i fra CO2 (personbelastning) og temperatur i hver enkelt treningsal. I år har vi Det er alltid et mål å få en servicekontrakt etter en byggeprosess. levert et nytt ventilasjonsanlegg til senterets nye cageball-hall, samt prosjektering av varmeanlegg og fremlegging av fjernvarme. Vi har også utført utskiftning av ventilasjonsaggregater på 3T Sluppen der vi installerte to aggregater med ny automatikk, sier Heggvik. Omfattende servicekontrakt I etterkant av disse arbeidene inngikk Oras i fjor en stor servicekontrakt med 3T Eiendom. Kontrakten gjelder service for ventilasjon på alle bygninger som 3T Eiendom eier. Oras skal utføre filterskift, legionellakontroll, utskiftning av automatikk og annet ettersyn på eiendommene. - Vi er veldig fornøyde med denne kontrakten, sier Heggvik. - Det er alltid et mål for oss å få en slik kontrakt når vi har vært i gjennom en byggeprosess. Vi ser frem imot det videre samarbeidet med 3T Eiendom som er en prioritert kunde hos oss. De setter store krav til punktlighet og kvalitet, noe som er i tråd med vår filosofi. Oras er løsningsorienterte 3T kjeden opererer i en bransje hvor det er tøff konkurranse mellom treningskjedene. At kundene trives godt i treningsmiljøet er veldig viktig. - Alle som har trent vet hvor viktig det er at kjøling og ventilasjon fungerer som det skal, sier daglig leder Morten G. Holck i 3T Eiendom. - Jeg har jobbet med flere ventilasjonsentreprenører, men Oras er i en klasse for seg både med hensyn til servicegrad og oppfølging. I tillegg er de veldig løsningsorienterte og innehar høy faglig kompetanse. Vårt samarbeid fungerer utmerket, og vi kommer til å benytte Oras på flere områder i tiden fremover. Oras er i en klasse for seg både med hensyn til servicegrad og oppfølging Bedriftsavtale Oras i Trondheim har en bedriftsavtale med 3T for trening på deres sentre. I dag er det cirka 30 ansatte som benytter seg av denne avtalen. Ansatte betaler månedlig treningsavgift for bedriftsavtale, pluss at Oras sponser hver enkelt med 100 kroner i måneden forutsatt at de trener 40 ganger i løpet av et år. Orasfolket i Trondheim har også planer om å få i gang fast trening på Cageball en gang i uken!

6 s 10 Oras Magasinet Nr Oras Magasinet Nr s 11 Rune Wold - Hansen K2 overlevert! Milliardprosjektet K2 på Fornebu utenfor Oslo har en bygningsmasse på kvadratmeter og inneholder et stort kontorbygg for Aker Solutions og et tilhørende hotell for Nordic Choice hotels. Oras AS har gjort en kjempejobb både innenfor rør- og ventilasjonsløsninger i de innholdsrike bygningene. Det er HENT som har tatt totalentreprisen på dette kontor- og hotellbygget på K2 tomten på Fornebu. Kontorlokalene utgjør cirka kvadratmeter med cirka kontorplasser, hotellet legger beslag på cirka kvadratmeter. I tilknytning til kontorbygget er det et opplevelsessenter på kvadratmeter utstillingsarealer, inkludert en rekke interaktive installasjoner, historiske modeller, 3D visualiseringssenter, samt et amfiteater med opptaks- og filmfremvisningsmuligheter. I kjelleren er det i tillegg til et stort parkeringsareal etablert ballspillhall, trimrom, garderobeanlegg samt en rekke tekniske rom. Solide løsninger har tilfredsstilt kundens krav Prosjektleder Rune Wold-Hansen i Oras er fornøyd med den omfattende jobben utført av Oras. Prosjektet var en totalentreprise på tekniske anlegg med levering av rør, sanitæranlegg, luftbehandlingsanlegg, SD/-automatiseringsanlegg, støvsugeranlegg og elektroinstallasjoner. Han mener Oras har imøtekommet HENTs krav om en fleksibel og energivennlig bygning. HENT hadde et kravspekk om et kontorbygg med full fleksibilitet der cellekontorer kan flyttes rundt omkring i landskap uten inngrep på de tekniske anleggene. Hotellet skulle ha åpne arealer, gode takhøyder og med preg av naturlige materialer som naturstein på gulv, eikepaneler og resepsjonsdisker i laftede eikestokker. Det hele er pyntet med levende grønne plantevegger, og målsetningen var å bygge en energivennlig bygning med godt inneklima. Hvordan løste dere oppgaven? - For å få til et energivennlig og fullklimatisert kontorbygg nær sagt uten radiatorer, brukte vi OraFlex som varme og kjøleenheter i himlingen. Dette gir full temperaturovervåkning/- regulering av nær sagt alle rom via byggets SD-anlegg. Hotellbooking er integrert mot klimastyring i hotellrommene for å redusere driftskostnadene. Godt tverrfaglig samarbeid Prosjektet har vært et samarbeid mellom ulike virksomheter i Oras AS. Og i følge Rune Wold H a n s e n funger te d ette m e get bra. - Oras Sandvika klima var kontraktpartner og utførte ventilasjonsarbeidene mens rørarbeidene ble utført av Oras Kongsberg. Elektro-arbeidene ble utført i samarbeid med Otera Avotech. Prosjektet har også samarbeidet godt med AKSO på Jåtta i Stavanger der tilsvarende kontorlokaler er under oppførelse. I den mest hektiske tiden var vi over 50 rørleggere og 15 ventilasjonsmontører i sving på arbeidsplassen, og alle gjorde sitt ytterste for å få til et godt resultat, avslutter Rune Wold Hansen. Dette har Oras levert til K2 bygget 16 stk ventilasjonsaggregater kubikkmeter/h lm kanaler 1600 klimaenheter 1200 tilluft og avtrekksventiler 280 VAV spjeld i kontor 700 VAV spjeld i hotell stort kjøkkenavtrekk 80 m2 inntaksrister SD-anlegg 2 energisentraler med fjernvarme/ kjøling Totalt 3200 kw varme Totalt 2900 kw kjøling Totalt 770 kw varme for tappevann lm rør 5000 sprinklerhoder 28 stk toalettrom (hcwc/wc) 23 sosiale soner med kjøkken Pure Water drikkevannssystem Spesialdesign av vaskerenner Sentralstøvsugeranlegg i kontordelen.

7 s 12 Oras Magasinet Nr Oras Magasinet Nr s 13 Prosjektutvikler Tom Krogsrud i Oras Adm. direktør Peter Groth, Aspelin Ramm, Følger nøye med når Byråd Folke Fredriksen foretar den høytidelige åpningen av energisentralen på Vulkanområde. Oras design er fremtidens servicekonsept Å være en solid og innovativ VVS entreprenør krever at man også innehar kompetanse og systemer for å følge opp driften på ferdige bygninger. Oras har et godt renommé som entreprenør, men også innen service ønsker selskapet å fremstå som markedsleder. Prosjektutvikler Tom Krogsrud i Oras er godt fornøyd med gjennomføringsevnen til Oras på ulike byggeprosjekter. Men noe som opptar han veldig er hva som skjer med bygget etter at det er overlevert. - Hvordan bruker oppdragsgiverne det vi har installert? Kan vi bidra med noe viktig også i selve driftsfasen, som drifts- og energibesparelser? Er det mulig å se på prosjektet i et lengre perspektiv når vi utarbeider totalentreprisene? For en av målsetningene våre bør jo være å få et mer langvarig forhold til våre oppdragsgivere, presiserer Krogsrud. Viktig å ivareta driften av kompliserte anlegg Et fellestrekk for en del VVS prosjekter er at de tekniske anleggene blir mer og mer kompliserte og at de utgjør større og større Å ivareta driften er et viktig tema i totalentreprisen. verdi. Det å ivareta driften er derfor et viktig tema i totalentreprisen. - Vi må hjelpe kundene til å se helheten, de løsningene som velges påvirker driften av eiendommen etter ferdigstillelsen, sier Krogsrud. - Vi ser at flere byggherrer, som for eksempel Statsbygg, tar opp LCC kostnadene på lik linje med energikostnadene. Dette er et viktig signal for oss som entreprenør. Vulkan et mønsterprosjekt Vi har tidligere i dette magasinet omtalt energisentralen på Vulkanområdet i Oslo som Oras har installert. Dette prosjektet er i følge Tom Krogsrud et godt eksempel på et anlegg som gir store fremtidige gevinster. - Energisentralen knytter flere bygninger sammen i et smart energisystem som fører til at energinivået holdes nede og vil føre til store kostnadsbesparelser. Vårt samarbeid med byggherren, Aspelin Ramm, blir et prosjekt som varer lenge, og blir en del av vårt servicekonsept. Vulkan entreprisen er et godt eksempel på Oras design, mener Krogsrud. Og miljøansvarlig Isak Oksvold fra Aspelin Ramm er heller ikke i tvil om de økonomiske fordelene på Vulkan. - Denne energisentralen reduserer energiforbruket til kjøling og oppvarming med cirka 60 prosent. Overskudd hentes fra kjøling av mat, lokaler og datautstyr. Overskuddsvarmen som hentes fra en bygning kommer til nytte i et annet. Oras har vært en god samarbeidspartner helt fra oppstarten, sier Oksvold. Oras design er driftsrasjonelt og varig Bygningenes tekniske løsninger blir stadig mer kompliserte og kravene til kostnadsbesparelser øker. I følge Tom Krogsrud er det derfor viktig at man som VVS entreprenør kan tilby kompetanse på flere områder og være en langsiktig partner. - Vi ønsker å komme inn i en tidlig fase både med tanke på bygging og drifting. For å sikre at kunden kan få den beste totalløsningen og bistand til teknisk drift, må vi ha kompetanse innen alle enkeltfag som rør, klima/kjøling, IKT systemer og automasjon internt i Oras. Vår styrke ligger i at vi kan gi byggherren en tverrfaglig løsning; at vi forstår alle prosessene i bygg- og driftsfasen. Via WEB-tilgang ser vi på drifting av anleggene for kunden. Vi ser også etter Jo mer kompleks teknikken er, jo mer trives vi! forbedringspotensiale for å styre systemene riktig. Et Oras design skal være driftsrasjonelt, varig og inneholde all nødvendig dokumentasjon for at anleggene skal fungere tilfredsstillende. I samarbeid med kunden setter vi sammen løsninger og produkter som dekker alle behov. Vi har også utarbeidet standardiserte avtaler til dette formålet, sier Krogsrud som avslutningsvis presiserer at Oras er i stand til å løse de fleste oppgaver. - Jo mer kompleks teknikken er, jo mer trives vi!

8 s 14 Oras Magasinet Nr Oras Magasinet Nr s 15 Distriktsleder Joakim Johannessen (til venstre) og prosjektleder Geir Ove Helgeplass vet mye om boligbyggeprosjektene i Kongsberg Geir Ove Helgeplass konstaterer at arbeidet på felt 2 er godt i gang Oras Kongsberg er spesialister på boliger På solsiden av Kongsberg, 5 minutter med bil fra sentrum, ligger Gamlegrendåsen. Her bygges over hundre boliger. Oras er enerådende på rørleggersiden. Gamlegrendåsen har siden 70-tallet vært blant Kongsbergs mest attraktive boligområder. Ikke så rart, kanskje: Her er kort vei til by n, flott turterreng, gode solforhold og byens mest barnevennlige strøk, ifølge reklamen fra eiendomsmegleren. Oras har fått kontrakt på alt VVS-arbeid Øverst på åsens nordligste del, kalt Topp-løkka, bygges nå en miks av eneboliger og leiligheter i ulike størrelser; fra 75 kvm til 175 kvm. Dette er tidsriktige og stilfulle boliger som glir pent inn i naturen. Mange beboere har allerede etablert seg i eneboligene sine på felt 1 - Utbyggingen er inndelt i fire boligfelter, og Oras har fått kontrakt på VVS-arbeidet på alle, forteller Joakim Johannessen, distriktleder i Oras Kongsberg. - Første felt eies og bygges av Kongsbergsentreprenøren PK Hus AS, og består av totalt 34 eneboliger og leiligheter. Boligene på Toppåsen glir pent inn i naturen Like før sommerferien overleverte vi de første 18 boligene, og de øvrige er i ferd med å reises nå. Disse skal være innflytningsklare til jul. - Også felt nr. 2 får 34 hus fra PK Hus. Men siden én og én tomt selges om gangen her, står boligkjøperen friere i valget av hustype og sanitærutstyr, fortsetter han. - På felt 3 skal AG Entreprenør AS bygge 10 hus for AS Kongsberg Tomteselskap. Her blir boligene av samme hustype, men det er åpning for individuelle tilpasninger av sanitærutstyret. Det samme gjelder på felt 4, hvor Midt-Telemark Entreprenør AS skal bygge 28 boliger for Kongsberg Boligbyggelag. Inkludert alle tillegg, regner Joakim med at verdien på hele Toppløkka-prosjektet blir ca. 15 millioner kroner. Her inngår både rørarbeider, sanitærutstyr og varmeanlegg. - Enkelte av husene på felt 1 har fått innlagt varmeanlegg, og det samme vil nok skje på felt 2, opplyser han. - På felt 3 blir det vannbåren gulvvarme og vann-til-vann varmepumper på alle boligene. Vannbåren gulvvarme skal også benyttes på felt 4, men der er det valgt luft-tilvann pumper. - Er luft-til-vann varmepumper effektive i et kuldehøl som Kongsberg, da? undres vi. - Luft-til-vann egner seg nok bedre på steder med mildere klima, for eksempel på Sørlandet med sin sjøluft, svarer Joakim. - Selvsagt er «Utbyggingen er inndelt i fire boligfelter, og Oras har fått kontrakt på VVS-arbeidet på alle» vann-til-vann mye mer effektivt, men samtidig mye dyrere. Det tar tid for å tjene inn en slik investering. Men siden retningslinjene i TEK10 krever alternative oppvarmingsmetoder til strøm, er gulvvarme et godt alternativ. Derfor satser flere og flere leverandører stort på luft-til-vann, og lanserer stadig nye og mer effektive løsninger. Arbeid med boliger krever dyktige fagfolk Oras har hatt mange oppdrag med boliger i Kongsbergsdistriktet. - Skal arbeidet med slike små enheter fungere effektivt, må rørleggerne være dyktige fagfolk, fastslår Joakim. - De må kunne lese arbeidstegninger og sette igang arbeidet på egenhånd, uten å støtte seg til en prosjektleder hele tiden. Slike flinke gutter har vi i Oras. De som jobber på Toppløkka, for eksempel, klarer seg fint selv og utfører prima arbeid. De fikser selv all nødvendig koordinering med folkene på PK Hus. Oras har forøvrig et fruktbart samarbeid med PK Hus. - Vi har jobbet sammen på mange prosjekter opp gjennom årene. Også PK Hus har meget dyktige medarbeidere, og det er god kontakt mellom de to selskapene på alle nivåer; fra prosjektledere og daglig ledere til deres snekkere og våre rørleggere. Joakim berømmer også Oras prosjektleder på Gamlegrendåsen, Geiv Ove Helgeplass. - Han kan virkelig dette med boliger og er meget flink til å omgås privatkunder og gi dem gode råd, sier han. - Men så har Geir Ove også lang erfaring fra arbeid i butikken vi hadde tidligere her på Kongsberg. - Hvem er leverandøren av sanitærutstyret til Gamlegrendåsen? spør vi. - Det er flere forskjellige leverandører, svarer Joakim. - Men vi har et meget godt samarbeid med VVS Marketing i Drammen. Der har de både gode og stilige produkter, i tillegg til folk med bransjekunnskap som er flinke til å demonstrere og veilede. Så når noen ber om hjelp til å velge sanitærutstyr, sender vi dem dit. - Dessuten prøver VVS Marketing aldri å selge produkter direkte til kundene; de lar alt gå gjennom oss. Derfor er det ingen fare å henvise kundene våre til dem, smiler Joakim Johannessen.

9 s 16 Oras Magasinet Nr Oras Magasinet Nr s 17 Helt siden Roar Aker Thoresen begynte i Oras 16.juni 1965 har han vært en av de første på jobben og oftest den siste som har forlatt lokalene. I snart 50 år har han kalkulert store prosjekter med sikker hånd. Fra NRK, via Norges Bank, Aker Brygge, Ahus og Postens Godssentral - Roar Thoresens egenskaper har vært gull verdt for Oras i snart fem tiår. Det som dessverre er helt klart, er at 2012 blir hans siste år i full stilling. Men legger han kunnskapene på hylla for godt? Roar Aker Thoresen takker av etter over 47 år i Oras Godt anbudsarbeid krever teknisk innsikt, tallforståelse og evne til å tenke systematisk. Det er en vital og opplagt 69-åring vi treffer på Haslevangen en tidlig morgen i slutten av mai. Vel, tidlig og tidlig, samtalen kunne like gjerne startet et par timer tidligere. For når hanen galer i Drammen rundt halv fem om morgenen er Roar på bena; 75 minutter senere er han førstemann på plass i kontorlokalene på Haslevangen. - Det passer bra med en prat nå, sier Roar mens denne journalisten nyter dagens første kaffekopp. - Vi er akkurat ferdig med anbudet til OSL så jeg har litt tid til disposisjon. Vet du, jeg er vel den eneste som har regnet to flyplasser, sier han ettertenksomt. - I og med at Oras hadde VVS entreprisen på Gardermoen i startfasen, bør vel sjansene være gode for å få oppdraget? - Vi har temmelig nøyaktig 25% sjanse. - Bare 25%? - Det er fire aktører som har levert anbud, kommer det tørt fra anbudssjefen. (I etterkant vet vi nå at denne jobben gikk til Oras) Startet med NRK på Marienlyst Året er Per Ivar Moe vant VM på skøyter på Bislett. Karita Bekkemellem ble født, og Roar Thoresen begynte i Oras. Den da 22 år gamle Thoresen var akkurat ferdig med ingeniørhøyskolen og full av ungdommelig pågangsmot. - Vi holdt til i Øvre Slottsgate og Karl Blom senior var daglig leder, mimrer Roar. - Arbeidsantrekket var hvit frakk på grunn av den sterke trykksverten fra alle papirene som kom fra kopieringssentralen. Jeg brukte regnekvern og regnestav til å kalkulere så det var viktig å kunne sette komma riktig. Det første prosjektet jeg jobbet med var blokkene på Linnerud, mens mitt største Jeg brukte regnekvern og regnestav til å kalkulere så det var viktig å kunne sette komma riktig. prosjekt i startfasen var NRK på Marienlyst. Dette prosjektet hadde en verdi på hele seks millioner kroner. Prosjektene vi priset på tallet var svært varierende. Vi regnet på alt fra boliger til industri fra Oslo og helt opp til Tromsø, og vi prosjekterte også mange av oppdragene selv. Jeg husker også spesielt godt prosjekter for Turistforeningen oppe på fjellet. Det var ikke strøm på hyttene, og utfordringen var at varmt vann stiger i forhold til kaldt. Ikke mange har regnet på slike selvsirkulasjonssystemer, man må være kreativ langt inne på Hardangervidda, spesielt for rørleggeren som ikke hadde grossisten rett rundt hjørne, forteller Roar som ved siden av jobben også fikk tatt eksamen som bedriftsøkonom på BI på denne tiden. Fra Norges Bank til Ahus Roar Thoresen har hatt hodet og fingrene med på å kalkulere mange store prosjekter i Oras. Når vi spør ham om hvilke prosjekter som har betydd mest, trenger den taletrengte faktisk en liten tenkepause. - Norges Bank prosjektet på midten av 1980-tallet var en stor og spennende oppgave med gamle Engebret som byggebrakke. Jeg vil også trekke frem arbeidene med den nye bygningsmassen på Aker Brygge hvor VVS konsulenten for første gang var underleverandør av Oras som hadde totalentreprisen på rør som et interessant prosjekt tallet var jo preget av nedgangstider i bransjen, så det var viktig at denne jobben ble utført med godt resultat. I løpet av det seneste tiåret har Ahus, Rikshospitalet og Postens Godssentral vært store og utfordrende prosjekter. Teknisk innsikt, tallforståelse og systematikk Som anbudssjef i Oras har Roar Thoresen hatt et stort ansvar i sin lange yrkeskarriere. Kalkulasjoner i mange millioner klassen må nødvendigvis være riktige for å oppnå maksimal lønnsomhet i prosjektet. Hvilke egenskaper må man ha for å lykkes i denne jobben? - Jeg tror nok at min tekniske innsikt og tallforståelse kombinert med systematiske evner og arbeidsglede har vært viktig for å få oppdragene i havn opp gjennom årene, sier Roar mens han viser meg noen kompliserte arbeidstegninger. - Som du ser ut av disse tegningene så er alle rørgangene avtegnet fra det tekniske rommet og utover i bygget. Man må gå systematisk til verks å beregne hvert eneste punkt slik at det er lett å gå tilbake i tilfelle forandringer. Mangler du en slik oversikt kommer problemene fort. Min interesse for tall og teknikk har hjulpet meg under grovprosjekteringen og kalkuleringen. Jeg ser relativt raskt hva prosjektet vil koste i kroner og øre ut i fra spesifikasjonene i anbudet, presiserer Roar. - Du jobber vel også mye under tidspress? - Ja, det blir enormt mye jobbing opp mot deadline. Det nytter jo ikke å levere anbudet for sent. Jeg satte en grense om kvelden til kl for da gikk alarmen; så det ble mange sene middager. Enkelte ganger ble det jobbet hele natten for å rekke å bli ferdig. Dette krever en stor forståelse på hjemmefronten, da jeg ikke er så flink til å komme hjem i tide på grunn av jobben. Skulle jeg fått betalt for alle de timene jeg har sittet her utover kveldene, kunne jeg sikkert avspasert flere år. Da Roar fylte 67 år, lovte han seg selv å trappe ned. Riktignok bare ned til 100 prosent - Men du får vel litt hjelp? - Ja, etter hvert har vi fått flere dyktige kalkulatører her i Oras så det har blitt mer teamwork. Jeg prøver så godt jeg kan å overlate deler av jobben til andre. Og selv om de vet at jeg setter store krav, så vil jeg gjerne nevne at jeg krever like mye av meg selv, understreker avdelingens nestor. Oras har vært en inspirerende arbeidsplass Da Roar fylte 67 år, lovte han seg selv å trappe ned. Riktignok bare ned til 100 prosent, men bare når det ikke blir overtid pleier kona å si. Da hadde han vært 45 år i Oras og jobbet under Karl Blom senior og junior, Arne Nilsen, Geir Fjerdrumsmoen, Ola F. Hanevold og nå Arne Malonæs. Har det vært som Wildenvey så godt beskriver, en lykkelig tid? - Et ubetinget ja er mitt svar på spørsmålet, ivrer Roar. - Jeg har hatt en mengde forskjellige oppgaver og hatt gleden av å jobbe med mange dyktige kollegaer. De faglige samtalene har vært mange og gode, og selv om vi ikke alltid har vært enige har vi funnet lønnsomme vinklinger på de fleste problemstillinger, bedyrer Thoresen som fyller 70 år den 14. desember. - Betyr dette at du forlater skuta og går på land for godt? - Nei, selv om jeg ikke skal jobbe på heltid har jeg sagt meg villig til å hjelpe til et par dager i uken, men da fra vår avdeling i Drammen hvor jeg bor. Jeg føler at jeg ennå har masse å bidra med, og jeg håper Oras vil dra nytte av mine tjenester noen år til, avslutter Roar Thoresen.

10 s 18 Oras Magasinet Nr Oras Magasinet Nr s 19 Oras forsterker organisasjonen Tre nye ansikter og et gammelt på plass Siden siste utgave av Orasmagasinet har det skjedd noen forandringer i ledelsen. Orasmagasinet presenterer de nyansatte som også sier noen ord om hvorfor de begynner i Oras. Vi ønsker alle lykke til i sine respektive stillinger! Frode Kjeldsen, Økonomidirektør Frode er utdannet siviløkonom fra BI og har en MBA fra Wisconsin. Han har arbeidet med finans og økonomi i Akersystemet, Selmer og Polygon før han begynte i Oras i mai Jeg ble introdusert til Oras av daværende adm.dir. Ola F. Hanevold og syntes Oras var et spennende sted å jobbe. Denne type prosjektvirksomhet har alltid interessert meg, dessuten fikk jeg et godt inntrykk av arbeidsmiljøet dette virket dynamisk og omskiftelig! Jeg ser også på den nye selskapsorganisasjonen som en spennende utfordring, og er i full gang med å få satt i system de nye økonomifunksjonene rundt om i regionene. Hallstein Ødegaard, Regionsdirektør Øst Hallstein er tilbake i Oras etter en periode i YIT. Sivilingeniøren fra Meråker har lang erfaring innen klimaprodukter- og løsninger og ser frem imot en ny periode i Oras. - De nye utfordringene som Oras står overfor trigger meg veldig, og var nok hovedgrunnen til at jeg kom tilbake. Selskapet er i ferd med å bygge en god plattform vedrørende det tverrfaglige samarbeidet innen rør og ventilasjon. Dette ønsker jeg å utvikle ytterligere. Helheten i våre operasjoner vil stå mer i fokus i årene fremover! Trine Dragnes, Innkjøpsdirektør Trine er utdannet ved Sjøkrigsskolen innenfor økonomi og administrasjon, og ved Høgskolen i Stavanger innenfor kontraktsadministrasjon. Hun har tidligere vært innkjøpssjef IFA i Jernbaneverket, senior innkjøper i NRK samt hatt ulike økonomi- og innkjøpsansvar i Forsvaret både i Norge og utlandet.. - Jeg gleder meg virkelig til å begynne for fullt i Oras. Førsteinntrykket er meget positivt hva angår ledelsens visjoner og miljøet på arbeidsplassen. Det blir også spennende å være med på å etablere en sentral innkjøpsorganisasjon og sette innkjøp skikkelig på kartet. Min fordel er at jeg kommer fra en entreprenørrettet virksomhet (LES: Infratek), og kan nyttiggjøre meg de kunnskapene jeg har opparbeidet meg der. Sigurd Gangnæs, HR direktør Sigurd er utdannet siviløkonom og kommer fra tilsvarende stilling i Otera. Han har jobbet med den menneskelige delen av en bedrifts kapital i store deler av sitt arbeidsliv. - Jeg er generelt veldig interessert i entreprenørvirksomheter og gleder meg enormt til å jobbe i Oras. Jeg ser også frem i mot å utvikle humankapitalen i selskapet og ser frem i mot de spennende utfordringer Oras står overfor. Noe av det jeg kommer til å gripe fatt i er også å utvikle Orasskolen. Dessuten ønsker jeg å gripe fatt i strukturen rundt de ulike arbeidsprosessene for å få alle til å fungere optimalt! * Verkstedhallene, Aker Brygge PROSJEKTOVERSIKT - et lite utvalg av pågående prosjekter REGION ØST Prosjekt: OSL T2 Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn AS Arbeidsomfang: Sanitær, varme, kjøleanlegg, brannslukking Prosjektleder: Erik Langseth Prosjekt: Mølladammen Næringspark Oppdragsgiver: Hent AS Arbeidsomfang: Energisentral Prosjektleder: Morten Kirkeby Prosjekt: Strømmen Storsenter 100 nye butikker Oppdragsgiver: Øie AS Arbeidsomfang: Ventilasjonsanlegg Prosjektleder: Morten Svenningsen Prosjekt: OSL K Sweeperhall Oppdragsgiver: Tronrud Entreprenør Arbeidsomfang: Sanitær, varme, sprinkler, kjøling Prosjektleder: Bjørn Roger Willumstad Prosjekt: Aker Brygge Verkstedhallene * Oppdragsgiver: Norwegian Property ASA Arbeidsomfang: Sanitær, varme, sprinkler, kjøling Prosjektleder: Ikke avklart REGION SØRØST Prosjekt: Rosenholm Campus, Digiplex - datahall Oppdragsgiver: Aspelin Ramm Eiendom, Enaco Arbeidsomfang: Kjøleanlegg Prosjektleder: Magne Nedberg/Gvidas Flezas Prosjekt: Herkules Kjøpesenter Oppdragsgiver: Tor Entreprenør AS Arbeidsomfang: Tverrfaglig rør- og ventilasjon Prosjektleder: Helge Aaltvedt/Terje Nøringset Prosjekt: Færder videregående skole Oppdragsgiver: Veidekke AS, Arbeidsomfang: Samspill VVS med ORAS AS, Sandvika. Vi leverer sanitær, varme, sprinkler, kjøling. Sandvika leverer klima. Prosjektleder: Martin Hansen Prosjekt: Narverød Park, Tønsberg Oppdragsgiver: Våle Bygg AS Arbeidsomfang: Ventilasjon leiligheter Prosjektleder: Henrik Steen Hansen Prosjekt: Toppløkka Oppdragsgiver: PK-Hus Arbeidsomfang: Sanitær, varme, 34 eneboliger/ rekkehus Prosjektleder: Joakim Johannessen REGION SØR Prosjekt: Aker Solution Oppdragsgiver: Hent Arbeidsomfang: Teknisk entreprise Prosjektleder: Leiv Tormod Fiskaa/ Lars Kjetil Oftedal Prosjekt: Tou Park 4 Oppdragsgiver: NCC Arbeidsomfang: Sanitær, varme, sprinkler, luftbehandling Prosjektleder: Espen Reinshorn/Rune Bersagel Prosjekt: Havnegården Oppdragsgiver: Veidekke Arbeidsomfang: Sanitær, varme, sprinkler, luftbehandling Prosjektleder: Øyvind Paulsen/Kristoffer Oustad Prosjekt: Arena Senter Oppdragsgiver: Amfi Arena Arendal Arbeidsomfang: Sanitær, varme, sprinkler, luftbehandling Prosjektleder: Øyvind Paulsen/Nils Tore Ekra Prosjekt: Aguarama Oppdragsgiver: BRG/Kruse Smith Arbeidsomfang: Sanitær, varme, sprinkler, luftbehandling Kontraktssum: 1,5 mill. NOK Prosjektleder: Bjørn Øslebø/Svein Harald Olsen Prosjekt: Bystranda Terrasse Oppdragsgiver: BRG/Kruse Smith Arbeidsomfang: Luftbehandling Prosjektleder: Robert Kåsi REGION MIDTNORD Prosjekt: Nina på Gløshaugen Oppdragsgiver: Norsk Institutt for Naturforvaltning (NINA) Arbeidsomfang: Rørarbeider Prosjektleder: Øystein Nilsen Prosjekt: Nye City Lade Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS Arbeidsomfang: Rør og ventilasjon Prosjektleder: Håvard Asla/Jon Husby Prosjekt: Trondheim Fengsel Oppdragsgiver: Statsbygg Arbeidsomfang: Ventilasjon E-bygg Prosjektleder: Lillian Gjerp Prosjekt: Hovdejordet Sykehjem Oppdragsgiver: Bodø kommune Arbeidsomfang: Sanitær, sprinkler og varmeanlegg Prosjektleder: Jostein Hansen Prosjekt: Nordlandssykehuset, Trinn 2 Fase 2 Oppdragsgiver: Nordlandssykehuset Arbeidsomfang: Sanitær, varme, sprinkler, inertgassanlegg, med.gasser, kjøling Prosjektleder: Jostein Hansen REGION VEST Prosjekt: Bybanen Verkstedbygg Oppdragsgiver: Veidekke Arbeidsomfang: Sanitær, varme, trykkluft Prosjektleder: Kasper Tvedt Prosjekt: Bergen kommune, service 4 år Oppdragsgiver: Bergen kommune Arbeidsomfang: Sanitær, varme, sprinkler og kjøling Prosjektleder: Kasper Tvedt Prosjekt: Statoil Visa, Sandsli Oppdragsgiver: Skanska Arbeidsomfang: Sanitær, varme, sprinkler, kjøling Prosjektleder: Erik Kristoffersen/Arild Steen Prosjekt: Kolstein Panorama Oppdragsgiver: Obas Vest AS Arbeidsomfang: Sanitær, varme, sprinkler, kjøling Prosjektleder: Frode Finås Prosjekt: Nesttun Terrasse Oppdragsgiver: Strand AS Arbeidsomfang: Sanitær og sprinkler Prosjektleder: Morten Bjelland

11 Bruk verneutstyr og bruk det riktig! Ved bruk av sikkerhetsutstyr ut over personlig verneutstyr skal du ha dokumentert opplæring i bruken av utstyret.

Komplett VVS-oppdrag. på JBU-bygget i Grimstad. Nr. 1 2012

Komplett VVS-oppdrag. på JBU-bygget i Grimstad. Nr. 1 2012 Nr. 1 2012 ORAS med ny Adm.dir. s. 2 Avansert varmeanlegg s. 4 Total rehabilitering s. 8 Komplett VVS-oppdrag på JBU-bygget i Grimstad Oras Region Sør og J.B.Ugland Eiendom jobber nå for fullt med å ferdigstille

Detaljer

Legionella på Operaen

Legionella på Operaen Nr. 1 2014 St. Olavs Hospital s. 3-5 Avtale med Glen Dimplex s. 10-11 Fotograf: Anders Henriksen Oras forebygger Nytt kjøpesenter i Åsane s. 12-13 Legionella på Operaen Ullevålakutten overlevert s. 20

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN GENERALFORSAMLING OG KICKOFF RØRLEGGER I 50 ÅR FULLFØRT VB TRAINEE-PROGRAM VB MILJØPRIS 2014 TIL PIPELIFE FROKOSTGJENGEN I DRAMMEN VB-PROFILEN: ROLLEMODELLEN MADS MEISINGSET

Detaljer

Inneklima i alle byggets faser

Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Kjøling NØK-tiltak Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Ventilasjon INNEMILJØ Rådgivende entreprenør Ventilasjon ENØK-tiltak Rådgivende entreprenør ENERGIOVERVÅKING Innemiljø Kjøling

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Innledning Illustrasjonsbilde: Fra prosjektet Arneberg Hage. 2 Innledning Forutsigbar og lønnsom Året vi har lagt bak oss endte med røde regnskapstall, noe

Detaljer

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Peabnytt Nr. 4 2010 14. årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35 Leder Hendelsesrikt år Det

Detaljer

ServiFlex - Service satt i system. En tredje periode for StatoilHydro og YIT ET FORSVAR FOR SERVICE

ServiFlex - Service satt i system. En tredje periode for StatoilHydro og YIT ET FORSVAR FOR SERVICE Nr. 1 2009 Et kundemagasin fra YIT Building Systems ServiFlex - Service satt i system ET FORSVAR FOR SERVICE En tredje periode for StatoilHydro og YIT LEDER INNHOLD NR 1-2009 GJESTESKRIBENT Arne Malonæs

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Lys i tunnelen - Det er ikke bare lyset i tunnelen YIT arbeider med. Kompetanse - Kompetanseutvikling som satsningsområde

Lys i tunnelen - Det er ikke bare lyset i tunnelen YIT arbeider med. Kompetanse - Kompetanseutvikling som satsningsområde Nr. 2 2010 Et kundemagasin fra YIT AS Lys i tunnelen - Det er ikke bare lyset i tunnelen YIT arbeider med Kompetanse - Kompetanseutvikling som satsningsområde Leder Innhold BI Gjesteskribent Utvikling

Detaljer

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK ÅF Advansia Årsrapport 2014 ÅF ADVANSIA Ledelse av komplekse landbaserte prosjekter 2 3 ÅF internasjonalt ÅF ÅF Advansia har med flere av Norges største landbaserte prosjekter vist at vi klarer å leve

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 02/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 02/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 02/2011 Innledning Innledning Sikkerhet kan aldri hvile Tirsdag 14. juni skjedde det verste som kan skje i ethvert selskap. Thorbjørn Larsen døde i en arbeidsulykke

Detaljer

info prosjekt Fargeglad og spesialtilpasset 3 samarbeidspartner Ø. M. Fjeld 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2011

info prosjekt Fargeglad og spesialtilpasset 3 samarbeidspartner Ø. M. Fjeld 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2011 info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2011 prosjekt Fargeglad og spesialtilpasset 3 samarbeidspartner Ø. M. Fjeld 12 1 Prosjekt: Bergen Odontologibygg Forsiden: Elektrikerne Richard Johannessen (t.h.) og Glenn

Detaljer

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre Peabnytt Nr. 4 2011 15. årgang Tema Virksomhetsutvikling Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort Reportasje Peab vokser videre Portrettet: Kim Torgersen bygger kropp og bygg Redaksjonen Omdømmebygging

Detaljer

info Vær i forkant av miljøkravene Tema miljø: Einar Håndlykken i Zero: Cramo leverer Moduler for fremtiden Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen

info Vær i forkant av miljøkravene Tema miljø: Einar Håndlykken i Zero: Cramo leverer Moduler for fremtiden Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2012 Einar Håndlykken i Zero: Fremtiden er plusshus Cramo leverer Moduler for fremtiden Tema miljø: Vær i forkant av miljøkravene Prosjekt: Slik blir nye Gardermoen SMånytt

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #04 Magasinet for Skanska-ansatte Skaperevne God jul og godt nytt år! Anders Danielsson Ordet «entreprenør» er fransk og betyr å skape noe. En entreprenør er altså en person eller et selskap

Detaljer

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen september/oktober 2007 Verdensnyheten GKflex GK satser på renrom (Hilmar Kjos første sertifiserte renromstekniker) Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen Åtte osloskoler trengte varmepumpehjelp!

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 4/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 4/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 4/2008 Relasjon Mitt juleønske - Den beste julegaven vi kan få er arbeid, uttalte Harry Bueng til Trønderavisa i slutten av november. Harry er en av svært mange som er personlig

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Fotoreportasje: Søstrene Linda og Monica jobber som asfaltleggere i Peab

Fotoreportasje: Søstrene Linda og Monica jobber som asfaltleggere i Peab Peabnytt Nr. 2 Juni 2012 Hovedtema Rekruttering Reportasje Anlegg på rett spor Portrettet Synnøve Helland Ovesen Fotoreportasje: Søstrene Linda og Monica jobber som asfaltleggere i Peab Redaksjonen Nettverksrekruttering

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009 Relasjon e Mye har endret seg i selskapet de siste månedene. Det oppleves fjernt å tenke på at vi for bare ett år siden sa at rekruttering var en av våre største utfordringer.

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN

HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN Peabnytt Nr. 1 Mars 2012 HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN Redaksjonen Felles fane 34 PEAB I NORGE har de siste årene ekspandert kraftig. Vi

Detaljer

Peabnytt. Etikk på plakaten Side 6. Peab Norge ekspanderer Side 10. Peab lander på Fornebu Side 18. Tromstun i rute Side 28. Nr. 2 2011 15.

Peabnytt. Etikk på plakaten Side 6. Peab Norge ekspanderer Side 10. Peab lander på Fornebu Side 18. Tromstun i rute Side 28. Nr. 2 2011 15. Peabnytt Nr. 2 2011 15. årgang Etikk på plakaten Side 6 Peab Norge ekspanderer Side 10 Peab lander på Fornebu Side 18 Tromstun i rute Side 28 Leder Ekspansjon i Norge Et travelt halvår er tilbakelagt og

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

#02 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#02 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #02 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Veien videre Vi er i dag en av de ledende aktørene i norsk bygg- og anleggsnæring, og vi kan være stolt av vår posisjon

Detaljer