Mimmi Kvisvik, Irmelin Sangolt Tjelflaat, Kathrine Haugland Martinsen, Marianne Solberg Johnsen, Helga Melsom og Michael Hagring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mimmi Kvisvik, Irmelin Sangolt Tjelflaat, Kathrine Haugland Martinsen, Marianne Solberg Johnsen, Helga Melsom og Michael Hagring"

Transkript

1 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE AU-PROTOKOLL 14/2016 Dato: kl. 09: og Sted: Peter Pan Arkivsak: 16/00062 Tilstede: Mimmi Kvisvik, Irmelin Sangolt Tjelflaat, Kathrine Haugland Martinsen, Marianne Solberg Johnsen, Helga Melsom og Michael Hagring Andre: Margrethe Lied, Zelim Nataev (under AU-sak 128/16 og 129/16) og Bjørnar Hovin, E & Y (under AU-sak 128/16) Møtesekretær: May-Britt Josefine Lund Saker til behandling AU-sak 119/16 Innkalling og saksliste for AU-møte 14/ mai Arbeidsutvalget /16 Forslag til vedtak: Saksliste: 119/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 120/16 LS-sak 33/16 Konstituering for LS-møte 5/ juni /16 LS-sak 34/16 AU-protokoller til orientering 122/16 LS-sak 35/16 Protokoller fra råd og utvalg til orientering 123/16 LS-sak 36/16 Godkjenning av LS-protokoll 3/2016 og 4/ /16 LS-sak 39/16 Strategi for velferdsviterne i FO 125/16 LS-sak 40/16 FOs stipendordninger 126/16 LS-sak 41/16 Hovedtariffoppgjøret status 1

2 127/16 LS-sak 43/16 LO-kongressen /16 LS-sak 44/16 Årsregnskapet /16 LS-sak 45/16 Revidert budsjett /16 LS-sak 46/16 Oppfølging av organisasjonsutviklingsprosess i FO /16 LS-sak 47/16 Aktivitetsrapportering fra fylkesavdelingene for /16 LS-sak 48/16 Videreføring av samarbeidet med barnekultursenteret Ghirass, Betlehem 133/16 LS-sak 49/16 Nytt solidaritetsprosjekt FO Vest-Agder/TASWO Manyara /16 LS-sak 50/16 Videreføring av samarbeidet mellom FO Hordaland og TASWO Kilimanjaro /16 LS-sak 51/16 Sluttrapport fra mannsgruppa ettersendes/deles ut i møtet 136/16 LS-sak 53/16 Status kurs og skolering av tillitsvalgte 137/16 LS-sak 54/16 Ressurser til yrkesetisk råd 138/16 Høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet pr. 18. april endring i introduksjonsloven, innføring av forsøkshjemmel 139/16 Notat fra Fellesorganisasjonen (FO) til møte i Helseutvalget LO- Arbeiderpartiet 27. april /16 Innspill til høringsmøte i familie- og kulturkomiteen på Stortinget pr. 28. april Meld. St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen 141/16 Innspill til kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget pr. 28. april Høring - Endringer i utlendingsloven mv. (Innstramninger ll) 142/16 Opprettelse av stemmestyre i forbindelse med hovedtariffoppgjøret uravstemningen i KS og Oslo Kommune 143/16 Høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet pr. 4. mai Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsetjing 144/16 Tidspunkt for FOs landsmøte

3 145/16 Godkjenning av AU-protokollen Møtebehandling AU-sak 135/16 LS-sak 51/16 trekkes. Ny AU-sak 145/16 portalen Godkjenning av AU-protokollen blir da AU-sak 146/16. Innkallingen godkjent. Sakslisten med endringer foretatt i møtet godkjent. AU-sak 120/16 - LS-sak 33/2016 Konstituering til LS-møte 5/ juni Arbeidsutvalget /16 : 33.1/16 Valg av møteledelse Forslag til vedtak: Mimmi Kvisvik og Marianne Solberg Johnsen er møteledere. 33.2/16 Navneopprop Forslag til vedtak: Landsstyret innkalles etter vedlagte liste: Representanter med tale-, forslag- og stemmerett: AVDELINGSREPRESENTANTER Fylke LS-representant 1. vararepresentant 2. vararepresentant Østfold Anne Mette Blix Akershus Ingunn Strand Johansen Ellen Anne Marit Utsi Ane Slaatto Oslo Tore Kristiansen Hanne Groseth Gry Jørstad Hedmark Kristin Ulveseth Vegar Borgen Frank Smestad Oppland Camilla Forum Karoline Bruun Johansen June Kristin Ruud 3

4 Buskerud Rita Cecilie Skinstad - Bermingrud Vestfold Torild Gunn Kristoffersen Telemark John-Ole Jørgensen Gry Elizabeth Juvelid Olav Borsheim Wenche Kongerød Harald Baardseth Martha Mikkelsen Anders Helgesen Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Susanne Gustavsen Jan Wilhelm Sørensen Ivar Kvadsheim Grethe Kvist Trude Gjerde Barnevernpedagog Egil Lunde Hilde Slotnes Carjet Demir Bjørg Løhaugen Reidun Rasmussen Jorunn Sørlund Kenneth Larsen Sogn og Fjordane Trude Elisabeth Fardal Møre og Romsdal Jarle Rovde Ann-Kristin Nygård Inger Øien Lill Randi Røyrvik Elin Bårdsnes Sør-Trøndelag Mona Berger Marit Monsø Bosness Arnhild Helåsaunet Skaanes Nord-Trøndelag Mona Kristin Myhren AinaTetlien Sælleg Bente Aune Bragstad Nordland Mona Nilsen Anita Syvertsen Marianne K. Hanssen Troms Randi Skavhaug Ann Kristin Hansen Lill Taylor Finnmark Heidi Pedersen Anita Romsdal Kivijervi Annlaug Maridal 4

5 ARBEIDSUTVALGET Forbundsleder Nestleder Medlem av arbeidsutvalget/leder profesjonsrådet for barnevernspedagoger Medlem av arbeidsutvalget/leder profesjonsrådet for sosionomer Medlem av arbeidsutvalget/leder profesjonsrådet for vernepleiere Mimmi Kvisvik, s Irmelin Sangolt Tjelflaat, b Kathrine Haugland Martinsen, s Marianne Solberg Johnsen, v STUDENTREPRESENTANTER FRA FO-STUDENTENE Representant 1. vararepresentant 2. vararepresentant Anel Sadzak Line Bekkelund Helene Harby Representanter med tale- og forslagsrett: STUDENTREPRESENTANTER FRA FO-STUDENTENE Representant 1. Vararepresentant 2. vararepresentant Maria Gulbrandsen Marthe Sofie Kjellin Rune Mikkelvik REPRESENTANT FRA VELFERDSVITERNE Representant 1.vararepresentant 2. vararepresentant Tone Halvorsen Jan Kaare Jernslett Cecilie Skaug ANSATTES REPRESENTANT Representant Helga Melsom Vararepresentant Inger Karseth Representanter med talerett: KONTROLLKOMITEEN Leder Medlem Medlem Jonny Berg (s) Sunniva Rishaug (v) Bente Dalseng (b) 33.3/16 Valg av protokollkomite Forslag til vedtak: Rita Cecilie Skinstad-Bermingrud og Ingunn Strand Johansen er protokollkomité. 33.4/16 Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Innkalling til landsstyret juni 2016 godkjennes. 5

6 Landsstyret Leder av kontrollkomiteen FOs fylkesavdelinger Leder av valgkomiteen Vår ref.: MKV/mbl Dato: 11. mai 2016 INNKALLING TIL LANDSSTYREMØTE 5/ JUNI 2016 Tid og sted: Landsstyremøtet starter tirsdag 14. juni, kl Møtet avholdes på Sundvolden hotel, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva. Møtet avsluttes onsdag 15. juni 2016, kl Det må påregnes behov for kveldsmøte 14. juni samt oppstart tidligere 15. juni, hvis landsstyret beslutter det. For medlemmer av protokollkomiteen må det tillegges minst en times etterarbeid etter møtets slutt siste dag. Det henvises også til informasjonen som ble gitt på LS-møtet avholdt 3. mai om at det er planlagt besøk og guidet tur på Utøya om kvelden tirsdag 14. juni samt at det vil bli avholdt middag i forbindelse med besøket ute på Utøya. Hvis du ikke skulle ønske å delta på dette, ber vi om en rask tilbakemelding, slik at vi kan informere hotellet om antall for turen og hva som ordnes for de som ikke ønsker å bli med. Overnatting: Det er bestilt enkeltrom til alle landsstyrets medlemmer på Sundvolden hotel i perioden juni Hvis du skulle ha behov for ytterligere overnatting på grunn av reisevei må du gi beskjed til administrasjonssekretær May-Britt J. Lund på e-post: snarest. Hvis du ikke har behov for overnatting må du også gi tilbakemelding om det. Reisebestilling: Du anbefales å bestille billetter hos Egencia. Du kan da velge å sende en e-post eller bruke det vedlagte skjemaet og sende det til: (det er understrek mellom LO og service) Hvis du skulle ønske å bestille pr. telefon skal du ringe Husk da å oppgi FOs kundenr. som er:

7 Du må be om at fakturaen sendes: Fellesorganisasjonen, v/ad-gruppen as, Postboks 853, 3606 Kongsberg og merkes med: formål 102 Du kan selvfølgelig også bestille billetter via internett selv og få refundert utlegg ved innsending av elektronisk reiseregning. Det oppfordres til å bestille billetter tidlig, slik at reisen kan bli så billig som mulig. Hvis den faste LS-representanten ikke kan møte, må det gis beskjed til administrasjonssekretær May-Britt J. Lund om hvem som møter i stedet. Hvis det er behov for permisjon for deler av møtet, sendes det e-post til forbundskontoret v/administrasjonssekretær May-Britt J. Lund på e-post: Når det gjelder sakspapirene gjelder følgende: LS-sak 38/16 Uttalelser fra landsstyret vil bli lagt ut så snart disse er behandlet av arbeidsutvalget eller legges frem i møtet i papirformat. LS-sak 53/16 Valg sakspapirene vil bli lagt ut i etterkant, så snart vi har mottatt noe fra valgkomiteen. LS-sak 54/16 Eventuelt - disse sakene meldes opp i møtet ikke eget sakspapir. Hvis representantene har klarlagt hvilke saker de ønsker å melde opp før møtet, ber vi om det sendes en e-post med en kort beskrivelse av saken til: Du vil motta en egen e-post med en link for å logge deg inn for å få tilgang til sakspapirene. Alle sakspapirene blir lagt inn på tillitsvalgtweben som elektroniske dokumenter og du kan selv velge om du skal skrive de ut eller lagre de på din egen PC eller Laptop. Vi minner om forretningsordens punkt 5 «Forslag til uttalelse» Forslag til uttalelser må foreligge på dirigentenes bord ved godkjenning av saksliste/tidsplan. Vennlig hilsen Mimmi Kvisvik forbundsleder 7

8 BILLETTBESTILLING Fly og tog Kunde: Navn: Adresse: Postnummer: Tlf. dagtid: Mobiltelefon: Sted (Navn på kurs/konferanse): Landsstyremøte 5/2016, juni 2016, Sundvolden hotel, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva. Dato: Kl: Fra : Til : Utreise Hjemreise Fyll ut: Møtestart på den.. kl. Møteslutt den kl.. Alle får elektronisk billett. Kredittkort eller fordelskort nr. Sendes til: Egencia Telefon: Ønsker bekreftelse på mail adresse:... Dato: Sign: FO har følgende avtale med VIA Egencia vedr. bestilling av flybilletter: Billigste alternativ skal alltid benyttes! To timers avvik på ønsket reiserute både på utreise og hjemreise er pålagt dersom dette fører til billigere billetter. Fakturadresse: Fellesorganisasjonen v/ad-gruppen as Postboks Kongsberg Postadresse: Fellesorganisasjonen Postboks 4693 Sofienberg 0506 Oslo Tlf: Mobilfax: E-post: 8

9 33.5/16 Godkjenning av saksliste/tidsplan Forslag til vedtak: Landsstyret godkjenner følgende tidsplan og saksliste for landsstyremøte juni 2016 med mulige justeringer under møtet: Tirsdag 14. juni Rundstykker og frukt + kaffe og te Åpning v/forbundsleder Lunsj Landsstyret: 33/2016: Konstituering: 33.1: Valg av møteledelse 33.2: Navneopprop 33.3: Valg av protokollkomité 33.4: Godkjenning av innkalling 33.5: Godkjenning av saksliste og tidsplan 33.6: Valg av redaksjonskomité 33.7: Valg av tellekorps 33.8: Godkjenning av forretningsorden Frist for å melde saker til eventuelt 34/2016: AU-protokoller til orientering 35/2016: Protokoller fra råd og utvalg til orientering 36/2016: Godkjenning av protokoll fra LS-møte 3/2016 og 4/ /2016: Saker meldt inn fra avdelingene/utvalg 38/2016: Uttalelser fra landsstyret 38.1 Kvalitets- og strukturreform i barnevernet 38.2 Rettighetsutvalget 38.3 Flyktninger/asylsøkere - integreringsmeldingen 38.4 xxxxx 39/2016: Strategi for velferdsviterne i FO 40/2016: FOs stipendordninger 41/2016: Hovedtariffoppgjøret status 9

10 /2016: LO-kongressen 2017 Innledning fra LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen «LOs nye handlingsprogram» Møteslutt 43/2016: Årsregnskap /2016: Revidert budsjett /2016: Oppfølging av organisasjonsutviklingsprosess i FO /2016: Aktivitetsrapportering fra avdelingene Avreise til Utøya omvisning og middag Onsdag 15. juni Redaksjonskomiteens innstilling Lunsj 47/2016: Videreføring av samarbeidet med barnekultursenteret Ghirass, Betlehem 48/2016: Nytt solidaritetsprosjekt FO Vest-Agder/TASWO 49/2016: Videreføring av samarbeidet mellom FO Hordaland og TASWO Kilimanjaro /2016: Presentasjon av v-læringskurset (Varde Hartmark) - ekstern innleder fra VH 51/2016: Status kurs og skolering av tillitsvalgte 52/2016: Ressurser til yrkesetisk råd 53/2016: Valg 53.1 Nestleder i FO 53.2 Representant og vararepresentanter til landsstyret fra FO Østfold 10

11 16.00 Møtet slutt i forhold til redaksjonskomiteenes innstillinger 54/2016: Eventuelt 33.6/16 Valg av redaksjonskomiteer Forslag til vedtak: Redaksjonskomite er: Irmelin Sangolt Tjelflaat (leder), Kristin Ulveseth (s), Heidi Pedersen(v) og Ivar Kvadsheim (b). 33.7/16 Valg av tellekorps Forslag til vedtak: Randi Skavhaug og Tore Kristiansen er tellekorps. 33.8/16 Godkjenning av forretningsorden Forslag til vedtak: Landsstyret vedtar det framlagte forslag til forretningsorden: 1. Taletid Dirigentene kan beslutte begrensning av taletid og inndra retten til replikk dersom dette er nødvendig for å gi alle inntegnede talere ordet innen den vedtatte tidsrammen. 2. Replikker Replikker må knytte seg til det nærmeste foregående ordinære innlegg. Det er ikke adgang til å ta replikk til replikk. 3. Strek Dirigenten foreslår strek for en debatt når dette synes nødvendig for å gjennomføre debatten innen den vedtatte tidsrammen. om å sette strek for en debatt fattes med alminnelig flertall. om å oppheve eller på annen måte bryte vedtatte tidsrammer forutsetter 2/3 flertall. 4. Forslag til vedtak Alle forslag til vedtak må foreligge skriftlig og undertegnet på dirigentens bord i tre eksemplarer, seinest ved avslutning av det innlegg hvor forslag framsettes. Det er ikke adgang til å sette fram eller trekke forslag når strek er satt for vedkommende debatt. 5. Forslag til uttalelse Forslag til uttalelser må foreligge på dirigentenes bord ved godkjenning av saksliste/tidsplan. 11

12 6. Voteringer Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning. Landsstyret kan med alminnelig flertall vedta at en votering skal skje skriftlig. Med alminnelig flertall menes mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Valg skjer skriftlig dersom noen av de stemmeberettigede krever det. Valg skjer enkeltvis. 7. Protokolltilførsler Protokolltilførsler kan forlanges av alle representanter med forslagsrett. Protokolltilførsler må meldes innen behandlingen av saken er avsluttet og leveres skriftlig til møteleder. Alle som er enig i protokolltilførselen melder dette skriftlig før møtets slutt, og disse føres til i protokolltilførselen. Konstitueringen godkjent med endringer gjort i møtet AU-sak 121/16 - LS-sak 34/2016 AU-protokoller til orientering 1 Arbeidsutvalget /16 AU-protokollen 7/2016 til og med xx/2016 tas til orientering. 12

13 AU-sak 122/16 - LS-sak 35/2016 Protokoller fra råd og utvalg - til orientering 1 Arbeidsutvalget /16 Følgende fremlagte protokoller tas til orientering: Protokoll fra møte i profesjonsrådet for barnevernspedagoger april 2016 Protokoll fra møte i profesjonsrådet for sosionomer april 2016 Protokoll fra møte i profesjonsrådet for vernepleiere april 2016 Referat fra møte i velferdsviterutvalget 14. mars (telefonmøte) og 30. mars 2016 Protokoll fra xxxx Referat fra xxx AU-sak 123/16 - LS-sak 36/16 Godkjenning av LS-protokoll 3/2016 og 4/ Arbeidsutvalget /16 LS-protokoll 3/2016 fra ekstraordinært møte avholdt som telefonmøte 30. april og LSprotokoll 4/2016 avholdt som ekstraordinært møte 3. mai 2016, godkjennes. 13

14 AU-sak 124/16 - LS-sak 39/16 Strategi for velferdsviterne i FO 1 Arbeidsutvalget /16 Profesjonsstrategien gjennomgås i lys av Velferdsviterutvalgets innspill. Diskusjonen i landsstyret legger grunnlaget for eventuell revidering av FOs helhetlige profesjonsstrategi AU-sak 125/16 - LS-sak 40/16 FOs stipendordninger 1 Arbeidsutvalget /16 Landsstyret vedtar i tråd med saksfremstillingen: 1. Fagstipendene videreføres og kriteriene vurderes fortløpende etter råd fra profesjonsrådene. Medlemmer på dispensasjon kan søke og få innvilget fagstipend. Det innføres ett nytt kriterium for fagstipend: Støtte til kompetanse- og utdanningsformål Stipendmidler for nytt kriterium settes av årlig i forbindelse med behandling av budsjett. 2. Landsstyret fremmer sak for Landsmøtet i 2019 om endring av kriteriene til Olav Knudsens minnestipend i samsvar med saksfremstillingen. 3. Det avsettes fortsatt solidaritetsmidler til stipender, men det utarbeides kriterier som i sterkere grad legger vekt på solidaritetsaspektet og på at stipendene blir nyttiggjort av FO som organisasjon gjennom aktivitet på sosiale medier, foredrag, opplegg på avdelingsmøter, artikler i Fontene eller liknende. Kr ,- fra solidaritetsmidlene øremerkes stipendet årlig. Hvert stipend begrenses oppad til kr Karantenetid på 3 år videreføres. 14

15 AU-sak 126/16 - LS-sak 41/16 Hovedtariffoppgjøret Status 1 Arbeidsutvalget /16 Arbeidsutvalget tar statusrapporten på hovedtariffoppgjøret 2016 slik det fremgår av saksframstillingen til orientering. Landsstyret tar statusrapporten om hovedtariffoppgjøret 2016 slik det fremgår av saksframstillingen til orientering. AU-sak 127/16 - LS-sak 42/16 LO-kongressen Arbeidsutvalget /16 Arbeidsutvalget innstiller overfor landsstyret: Debatten tas til orientering 15

16 AU-sak 128/16 - LS-sak 43/16 Årsregnskap Arbeidsutvalget /16 Arbeidsutvalget godkjenner regnskapet og legger det fram for landsstyret til orientering. Landsstyret tar det fremlagte regnskapet til orientering med følgende disposisjoner: FO Samleregnskap Årsresultat (underskudd) Overført fra egenkapital Sum overføringer Det avsettes ikke midler til solidaritetsfondet i 2015 da eksisterende fond anses tilstrekkelig. Landsstyret tar revisjonsberetningen fra Ernst & Young til orientering. Beretningen fra kontrollkomiteen til regnskap 2015 legges fram for landsstyret i møtet. 16

17 AU-sak 129/16 - LS-sak 44/16 Revidert budsjett Arbeidsutvalget /16 Landsstyret vedtar det reviderte budsjettet for 2016 DRIFTSINNTEKTER FAGBLADINNTEKTER KONTINGENTER ANNEN INNTEKT OU-MIDLER DRIFTSKOSTNADER INTERNE ORGANER * FAGPOLITISK ARBEID YRKESFAGLIG ARBEID FO-STUDENTENE ORGANISASJON OG INFORMASJON FO KURSVIRKSOMHET DRIFT FORBUNDSKONTORET AVDELINGENE *Inkl. kap. avsetn. (kr. 2,0 mill.) NETTO FINANSINNTEKTER RESULTAT ETTER FINANS

18 AU-sak 130/16 - LS-sak 45/16 Oppfølging av organisasjonsutviklingsprosess i FO Arbeidsutvalget /16 Det inngås avtale med xx for videre oppfølging av organisasjonsutviklingsprosessen, i henhold til det mandatet som fremkommer i saksfremstillingen. AU-sak 131/16 - LS-sak 46/16 Aktivitetsrapport fra fylkesavdelingene for Arbeidsutvalget /16 Landsstyret tar aktivitetsrapporten for 2015 til orientering. Landsstyrets medlemmer formidler momentene fra diskusjonen tilbake til den enkelte avdeling. 18

19 AU-sak 132/16 - LS-sak 47/16 Videreføring av samarbeidet med barnekultursenteret Ghirass, Betlehem 1 Arbeidsutvalget /16 FOs samarbeid med Barnekultursenteret Ghirass i Bethlehem videreføres i de kommende tre år ( ) med en bevilgning på kr pr. år fra solidaritetsmidlene. FO skal i perioden arbeide for å sikre alternative finansieringsmuligheter for Ghirass, for eksempel gjennom at prosjektet innlemmes i Norsk Folkehjelp, at andre forbund kommer inn på giversiden eller at det etableres en støtteforening. AU-sak 133/16 - LS-sak 48/16 Nytt solidaritetsprosjekt FO Vest- Agder/TASWO Manyara Arbeidsutvalget /16 Landsstyret stiller seg bak samarbeidprosjektet mellom FO Vest-Agder og TASWO Manyara for perioden og setter av kroner av solidaritetsmidlene årlig for perioden. 19

20 AU-sak 134/16 - LS-sak 49/16 Videreføring av samarbeidet mellom FO Hordaland og TASWO Kilimanjaro Arbeidsutvalget /16 Landsstyret stiller seg bak samarbeidsavtalen mellom FO Hordaland og TASWO Kilimanjaro for perioden , og setter av fra solidaritetsmidlene årlig for perioden. AU-sak 135/16 - LS-sak 51/16 Sluttrapport fra mannsgruppa Saken trukket ved møtestart. AU-sak 136/16 - LS-sak 51/16 Status - kurs og skolering av tillitsvalgte 1 Arbeidsutvalget /16 Arbeidsutvalget innstiller for landsstyret. Saken tas til orientering. 20

21 AU-sak 137/16 - LS-sak 52/16 Ressurser til yrkesetisk råd 1 Arbeidsutvalget /16 Forslag til vedtak: Leder av yrkesetisk råd gis et årlig honorar på kr ,-. Møtebehandling Forslag fremmet i møtet: Fra Helga Melsom: Nåværende leder av yrkesetisk råd gis et årlig honorar på kr ,- ut landsmøteperioden Nåværende leder av yrkesetisk råd gis et årlig honorar på kr ,- ut landsmøteperioden AU-sak 138/16 Høringssvar - endring i introduksjonsloven, innføring av forsøkshjemmel 1 Arbeidsutvalget /16 Arbeidsutvalget tar høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet om «endring i introduksjonsloven, innføring av forsøkshjemmel» til orientering. 21

22 AU-sak 139/16 Notat fra Fellesorganisasjonen (FO) til møte i Helseutvalget LO-Arbeiderpartiet 27. april 1 Arbeidsutvalget /16 Arbeidsutvalget tar notat fra FO til møte 27. april i Helseutvalget LO-Arbeiderpartiet til orientering. AU-sak 140/16 Innspill høringsmøte - Meld.St.19 ( ) Tid for lek og læring - Bedre innhold i barnehagen 1 Arbeidsutvalget /16 Arbeidsutvalget tar innspill høringsmøte - Meld.St.19 ( ) Tid for lek og læring - Bedre innhold i barnehagen til orientering. AU-sak 141/16 Innspill til kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget pr. 28. april Høring - Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger ll) 1 Arbeidsutvalget /16 Arbeidsutvalget tar innspill til kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget pr. 28. april Høring - Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger ll) til orientering. 22

23 AU-sak 142/16 Opprettelse av stemmestyre - uravstemningen i KS og Oslo Kommune 1 Arbeidsutvalget /16 Arbeidsutvalget oppretter stemmestyre for uravstemningen i KS og Oslo Kommune på følgende måte: Stemmestyre for uravstemningen i KS: Mimmi Kvisvik Ingrid Myran Helga Melsom Stemmestyre for uravstemningen i Oslo Kommune: Mimmi Kvisvik Tore Kristiansen Ingrid Myran AU-sak 143/16 Høringssvar til kommunal- og moderniseringsdepartementet pr. 4. mai Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsetjing 1 Arbeidsutvalget /16 Arbeidsutvalget tar høringssvar til kommunal- og moderniseringsdepartementet pr. 4. mai Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsetjing, til orientering. 23

24 AU-sak 144/16 Tidspunkt for FOs landsmøte Arbeidsutvalget /16 Landsmøte avholdes i tidsrommet november AU-sak 145/16 Avtale om overtakelse av portalen : FO overtar domenenavn, drift og redaksjonelt ansvar for vernepleierportalen.no og facebooksiden med samme navn. Overtakelse vil være gjeldene fra AU-sak 146/16 Godkjenning av AU-protokollen Arbeidsutvalget godkjenner AU-protokoll 14/2016. Landsstyret tar AU-protokoll 14/2016 til orientering. 24

LS-sak 33/2016 Konstituering til LS-møte 5/ juni 2016

LS-sak 33/2016 Konstituering til LS-møte 5/ juni 2016 Arkivsak-dok. 16/00178-2 Saksbehandler May-Britt J. Markussen FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Landsstyret 2015-2019 14.06.2016 LS-sak 33/2016 Konstituering

Detaljer

LS-sak 57/16 Konstituering til LS-møte 7/ oktober 2016

LS-sak 57/16 Konstituering til LS-møte 7/ oktober 2016 Arkivsak-dok. 16/00273-3 Saksbehandler May-Britt J. Markussen FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 2015-2019 18.10.2016 Landsstyret 2015-2019 LS-sak

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

AU-PROTOKOLL 8/2016 EKSTRAORDINÆRT MØTE

AU-PROTOKOLL 8/2016 EKSTRAORDINÆRT MØTE FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE AU-PROTOKOLL 8/2016 EKSTRAORDINÆRT MØTE Dato: 18.4.2016 kl. 16:00 16.45 Sted: Arkivsak: 16/00062 Tilstede: Mimmi Kvisvik, Irmelin Sangolt Tjelflaat,

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 TIDSRAMME Lørdag 11. april kl. 10.00-16.00 Søndag 12. april kl. 10.00-16.00 Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Seksjonsrådet

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad TIDSRAMME Torsdag 10.03.2016 17.30 20.30 Arbeidsutvalget (AU) 2016 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Maria Gulbrandsen

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Dagsorden punkt 2. Konstituering

Dagsorden punkt 2. Konstituering Dagsorden punkt 2 Konstituering Fagforbundets 2. ordinære landsmøte 23. 27. november 2009 Dagsordens punkt 2.2 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1 Godkjennelse av fullmaktene 2.2 Godkjennelse av

Detaljer

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE Fredag 27. september 13.00 Lunsj 14.00 Velkommen ved Anel Sadzak Presentasjon av AU og valgkomite Informasjon v/studentkonsulent 14.15 Icebreakers 16.45 Cafébord 17.00 Slutt

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND Norges Skiforbund Norwegian Ski Federation NO-0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75 J Ullevål Stadion T: (+47) 21 02 90 00 F: (+47) 21 02 94 01 Org.nr. 821 596 572 Skistyret Skikretsene Skiforeningen

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen TIDSRAMME Fredag 7.-11. august Dagene vil bestå av møtevirksomhet, felles måltider og aktiviteter. Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 TIDSRAMME AU 2016: Fredag 8. januar kl. 15.00 til søndag 10. januar kl. 16.00 AU 2015 (utgående

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje TIDSRAMME Fredag 1. mai kl. 10.00-17.00 Lunsj kl 1230 (Ikke bestemt sted), middag kl 1900 (YO Sushi, Østbanehallen) Lørdag

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter Sak 1. Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité og protokollunderskrivere

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 14. mars 2013 PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012

Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012 Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012 PROTOKOLL, FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING 04.-06. MAI I SANDNES FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallagene ved Diakonhjemmet Høgskole i Rogaland og

Detaljer

LS-sak 40/16 FOs stipendordninger

LS-sak 40/16 FOs stipendordninger Arkivsak-dok. 16/00082-2 Saksbehandler Anine Terland FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Landsstyret 2015-2019 14.06.2016 LS-sak 40/16 FOs stipendordninger Arbeidsutvalget

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 5/ oktober Mariboesgate 13, Oslo

Møteprotokoll. LS-møte 5/ oktober Mariboesgate 13, Oslo FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 5/2015 14.-15. oktober 2015 Mariboesgate 13, Oslo Mimmi Kvisvik åpnet møtet LS-sak 87/15 Konstituering for landsstyremøte

Detaljer

Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13

Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 TIDSRAMME AU 2014: Fredag 17. januar kl. 15.00 til søndag 19. januar kl. 14.30 AU 2013: Fredag

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret.

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret. FO Nordland Oversikt over ledige verv i styret og utvalg til Årsmøtet 2016 FYLKESSTYRET Fra vedtektene 11.6 Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret sammensettes

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim PROTOKOLL Landsmøte i NFF Lørdag og søndag, 24. og 25. april 2004 Rica Hell Hotell, Trondheim Sentralstyret er representert ved: Solveig Annie Magnussen Forbundsleder Lise Burud Smestad Nestleder Mona

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

LANDSMØTE 2016 KONSTITUERING. Fullmakter Dagsorden Forretningsorden. Valg av dirigenter Valg av sekretærer Valg av redaksjonskomiteer

LANDSMØTE 2016 KONSTITUERING. Fullmakter Dagsorden Forretningsorden. Valg av dirigenter Valg av sekretærer Valg av redaksjonskomiteer KONSTITUERING Fullmakter Dagsorden Forretningsorden Valg av dirigenter Valg av sekretærer Valg av redaksjonskomiteer LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER FULLMAKTER

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE Juni 2016 Sted: Uganda TIDSRAMME juni 2016

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE Juni 2016 Sted: Uganda TIDSRAMME juni 2016 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE Juni 2016 Sted: Uganda TIDSRAMME 12-23.juni 2016 Arbeidsutvalget (AU) 2016 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Maria Gulbrandsen 995 20 678 Send mail Rune

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2016: Fredag: 4.3 kl. 16.00-21.00 Åpning ved Benjamin E. Larsen Sak 1 Konstituering, forretningsorden

Detaljer

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS Og EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Idrettens Hus Tirsdag 9. mai 2017 KL 18.00 1 SAKLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Aust-Agder 16. januar 2007

Aust-Agder 16. januar 2007 . Postadresse: Tlf. 38042547 Pb.381 Fax. 38047485 4664 Kristiansand E-post: austagder@fobsv.no Aust-Agder 16. januar 2007!" # $% & $ ' & &! ( & & ' ) * + & +, - #. / -#. # *! & /............................

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

REDAKSJONSKOMITÉ nr. 1 Sak 8.2 Vedtektsendringer

REDAKSJONSKOMITÉ nr. 1 Sak 8.2 Vedtektsendringer REDAKSJONSKOMITÉ nr. 1 Sak 8.2 Vedtektsendringer Sak 8.2.1 Organisasjonsstruktur - Styrings- og beslutningsstruktur, seksjonsrådenes plass og funksjon, representasjon til kongress og landsstyre Forslag:

Detaljer

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller Protokoll fra sentralstyremøte 5. mars 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Jan Olav Andersen, Olav Magnus Linge, Rolf Jørn Karlsen, Silje Schei Tveitdal og Ingrid Fiskaa, Signe Ann Jørgensen, Kristin Halvorsen,

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 1: ÅPNING, KONSTITUERING OG INNSTILLINGER TIL VEDTEKTSBESTEMTE RAPPORTER

LANDSMØTEHEFTE 1: ÅPNING, KONSTITUERING OG INNSTILLINGER TIL VEDTEKTSBESTEMTE RAPPORTER LANDSMØTEHEFTE 1: ÅPNING, KONSTITUERING OG INNSTILLINGER TIL VEDTEKTSBESTEMTE RAPPORTER 2 Representantskapets innstillinger til: Dagsorden Forretningsorden Rapport om arbeidet i landsmøteperioden Økonomisk

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

INNKALLING TIL LANDSSTYREMØTE 3/2015 OG INVITASJON TIL AVDELINGSKONFERANSE OG FELLESSAMLING JUNI 2015

INNKALLING TIL LANDSSTYREMØTE 3/2015 OG INVITASJON TIL AVDELINGSKONFERANSE OG FELLESSAMLING JUNI 2015 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Landsstyret Leder av kontrollkomiteen FOs fylkesavdelinger Vår ref.: MKV/mbl Dato: 13. mai 2015 INNKALLING TIL LANDSSTYREMØTE 3/2015 OG INVITASJON

Detaljer

Sak 3 Godkjenning av forretningsorden

Sak 3 Godkjenning av forretningsorden Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 09/4344 Dato: 29.4. 2010 Sak 3 Godkjenning av forretningsorden I samsvar med lovenes 3-1-2, 7. ledd har sentralstyret lagt til grunn at det ved hvert landsstyremøte skal

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Forretningsorden for SDSN

Forretningsorden for SDSN Forretningsorden for SDSN Forretningsorden er underlagt SDSNs vedtekter. Kapittel 1. Gjennomføring av møter 1.1 Konstituering Opprop 1.2 Lukking av møtet Møtene i PF, CS og SR er åpne- PF/CS kan, med 2/3

Detaljer

Dagsorden pkt 6a): Innkomne saker

Dagsorden pkt 6a): Innkomne saker Hefte 2 Dagsorden pkt 1: Åpning Dagsorden pkt 2: Godkjenninger Dagsorden pkt 3: Konstituering Dagsorden pkt 5a): Forslag til Fagforbundets prinsippog handlingsprogram Dagsorden pkt 6a): Innkomne saker

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 12.-15. OKTOBER 2012 MØTERAMME Fredag 12. oktober kl 17.00 - mandag 15. oktober kl. 14.00, Reykjavik. Arbeidsutvalget (AU) 2012 Leder Unni Dahle Diakonhjemmet høgskole

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 24.-26. FEBRUAR 2012 MØTERAMME Fredag 24. februar kl 17.00 - søndag 26. februar kl. 14.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Hotell er bestilt på Thon Hotel Terminus.

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

INFORMASJONSBREV. Innhold. Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon:

INFORMASJONSBREV. Innhold. Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon: INFORMASJONSBREV Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon: Som er åpen og inkluderende Hvor det er lett å engasjere seg Hvor det gis gode muligheter for å delta i beslutningsprosesser Hvor det

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer