CUR R I C U L U M V I T A E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CUR R I C U L U M V I T A E"

Transkript

1 CUR R I C U L U M V I T A E PERSONALDATA: Navn: Trond Åge Langvik Født: Adresse: Karjolveien 51 Sivil status: Gift, 3 barn 1615 Fredrikstad Tlf. privat: Akademisk tittel: Cand.Scient/siv. ing. Tlf. mobil: E-post: Stilling: Forsker Språk: Norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk UTDANNING: EDWOR (Enterprise Development and Worklife Research), NTNU, doktorgradskurs innen tema som: vitenskapsteori, arbeidslivsforskning, metode, vitenskapelig publisering og kommunikasjon, innovasjon og mangfold Organisasjon og arbeidsliv (SV-SOS 120), NTNU, Trondheim Å være forskende deltaker Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode. Doktorgradskurs, Ås Landbrukshøgskole Organisasjon og ledelse (OLU), Høgskolen i Østfold 2002 Presentasjonsteknikk I + II, Confexkurs, Oslo 1998 NITO, Oslo, Norge Kurs i salg og kundepleie 1996 Rigshospitalet København, Danmark 2 ukers forskningsopphold ved Professor Rehfelds laboratorium 1995 Universitetet i Türku, Türku, Finland Kurs i DELFIA teknikk Universitetet i Oslo Cand scient, biokjemi Østfold Ingeniørhøgskole, Sarpsborg Ingeniør, kjemi Frydenberg videregående skole, Fredrikstad Artium, naturfaglig studieretning

2 PRAKSIS/ERFARINGER: 2002 (feb)- Stiftelsen Østfoldforskning (fra 2007: Østfoldforskning AS), Fredrikstad Forsker Prosjektledelse - SAMMEN BEDRE PÅ IA, (ansv for forskningsarbeidet) - FORPROSJEKT ARBEIDSGIVERRING ØST-VEST, et Interreg IIIA prosjekt., BÆREKRAFTIG ARBEIDSLIV GJENNOM NETTVERK BAGN, et Interreg IIIA prosjekt, (feb) Solberg Industri AS, Fredrikstad Salgssjef Strategisk salgsarbeide av kjemikalier Vedlikehold av eksisterende kundemasse Kartlegging av nye markeder Rikshospitalet, Oslo Stipendiat Metodeutvikling immunologiske analysemetoder Produksjon av antistoffer Vitenskapelige presentasjoner i inn- og utland Medlem av forskningsgruppe som jobbet med hjertesviktdiagnostikk 1992 Radiumhospitalet, Oslo Cand. Scient oppfølging Dyrkning av cellekulturer Celletoksiske tester av ekstrakter fra akkarlever og Helicobacter Pyroli Forsvarets Farmasøytiske Laboratorium, Oslo Førstegangstjeneste kjemiingeniør Metodeutvikling holdbarhetsanalyser av medikamenter UNDERVISNINGSERFARING: 1991 Universitetet i Oslo, Oslo Veileder, laboratoriekurs Veileder i biokjemikurs for tannlegestudenter VERV: - Formann i interimstyret for alumniforening for tidligere studenter ved Høyskolen i Østfold avdeling for realfag. - Speiderleder Glemmen KFUK.KFUM Speidere PUBLIKASJONER: Artikler (med referee) 1. Fyllingen G, Langvik T.Å., Hasselgård P., Roksvaag P.O.: Racemisation and oxidation in adrenaline injections. Acta. Pharm. Nord, 1990, 2(5), Jensen H. S., Langvik T. Å, Sagen E. L., Smith J., Ahmadi N., Hall C. Radioimmunoassay of N-terminal probrain natriuretic peptide in human plasma., Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation June, Langvik, T. Å, et al. Innovation and regional development, AI & Society, Vol. 19., NR. 4, December 2005, ISSN (Print) (Online).

3 Konferanse papers 1. Langvik, T. Å, et al, Innovation processes in industrial networks for regional development, Høgskolen i Østfold. Juni The 7th Uddevalla Symposium om "Regions in Competition and Co-operation" i Fredrikstad. 2. Langvik et al. Is it possible to vitalize dormant industrial networks? Conference Paper 3rd National Action research conference: Methods in action research 4th- 5th November 2004, Ålborg University, Denmark., Langvik T.Å., Bråthen Ø., Callisen, F., Hultberg, A., Johnsen, A. Development of collaborative networks in functional regions. Conference paper the 8th Uddevalla Symposium 2005 & the 8th McGill International Entrepreneurship Conference, Langvik, Trond Åge. Networks and its contribution to a more sustainable worklife. International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). Warsawa, Polen, Juni Langvik, Trond Åge, Kirkebak, Per. The role of action research in development of Intra- and Inter-organisational cooperation projects a reflection of experience from two parallel cases. Paper på International Conference for Action Research. Asker. September Langvik, T.Å., Rubach S., Kirkebak, P., How can the use of action research approach and system-thinking create better premises for sustainable cooperation and networks?. Insightful Encounters - Regional Development and Practice Based Learning Conference on Regional Development and Innovation Processes, March 5th-7th, 2008, Porvoo - Borgå, Finland. 7. Langvik, T.Å., Johansen, F.R., Kirkebak, P., Personal relations and arena development as critical factors in the development of networks. Den 6. Nasjonale Aksjonsforskningskonferansen i Roskilde, Danmark, 6-7 November, Langvik, T.Å., Aarvak, Hansen GV, Andresen P., Arbeidsprosesser og kritiske faktorer i utvikling av et inkluderende arbeidsliv i organisasjoner. NEON konferansen Langvik, T.Å., Aksjonsforskning og brukerdrevet innovasjon en sammenligning. Dansk aksjonsforskningsnettverk, 2010 Muntlige presentasjoner 1. Langvik T.Å., Grav H.J., Guldvog I: Oral presentation of the main subject: Characterisation of a cytotoxic factor from squid liver causing stomach ulcer. University of Oslo,. 22. March Guldvog I., Scherven L., Langvik T.Å., Grav H.J.: Chronical ulcus venticuli can be induced by a factor from squid liver. Abstract and lecture at the yearly meeting of Norwegian Gastroenterological Society, Beito, February 7-10, Guldvog I., Scherven L., Langvik T.Å., Grav H.J.: Chronic gastric ulcer can be induced by a lipophilic factor from squid liver. Oral presentation. 34 th World Congress of Surgery, Stockholm, Sweden, August 25-31, Langvik T.Å., Gaudernack G., Hall C.: Production of monoclonal antibodies for use in an immunoassay against human N-terminal proanp, a peptide marker of cardiac dysfunction. Oral presentation at Biochemical contactmeeting nr. 32, Geilo 18-2 January 1996, page Scientific talks at the Institute of Surgical Research, and Institute of Internal Medicine, The National Hospital, Oslo, The semi-international conference on promoting active ageing. Juni Forskningskonferanse for forskning med seniorer i arbeidslivet som tema. Developing of a proactive networking arena for senior workers 7. Rikstrygdeverket, Viken II nettverket, nettverkskonferanse for Trygdeetatens arbeidslivssentere. Mai Med livet som innsats seniorer som en ressurs i arbeidslivet gjennom nettverk 8. Helica AB, Vänersborg kommune, Sverige. Januar Innlegg på nettverksseminar om arbeidet med seniorer som en ressurs i arbeidslivet 9. Høgskolen i Østfold. Januar Presentasjon av status i prosjektet Med livet som innsats. Seniorprosjekt.

4 10. Ashford. England. November Deltok med erfaringsutveksling i et seminar/workshop med teamaet: Mobility, Technology and Development Borg IKT Forum. September Presentasjon. Resultater fra prosjektet: Innovasjonsprosesser i Borg IKT Forum 12. NIBR / STØ Seminar. September Innlegg: STØ og aksjonsforskning. Arbeidsfelt og tilnærming. 13. Høgskolen i Østfold. Juni The 7th Uddevalla Symposium om "Regions in Competition and Co-operation" i Fredrikstad. Foredrag.. Innovation processes in industrial networks for regional development. 14. Skjærhalden Hvaler. Februar Innlegg på nærings-utviklingsseminar i regi av Hvaler kommune. Bioteknologi og marine ressurser, samt innovasjon og nettverk. 15. Langvik et al. Is it possible to vitalize dormant industrial networks? Presentasjon av Conference Paper 3rd National Action research conference: Methods in action research 4th- 5th November 2004, Ålborg University, Denmark., Langvik T.Å., Bråthen Ø., Callisen, F., Hultberg, A., Johnsen, A. presentasjon av paperet Development of collaborative networks in functional regions. Conference paper the 8th Uddevalla Symposium 2005 & the 8th McGill International Entrepreneurship Conference, Langvik, Trond Åge, Presentasjon av BAGN prosjektet. En aktivitet i Interreg IIIA prosjektet BAGN om Inkluderende arbeidsliv. April Langvik, Trond Åge. En forskers perspektiv på nettverk. VS2010 Østfold, Quality Hotell, Sarpsborg, Juni Langvik, Trond Åge. BAGN prosjektet - en presentasjon, Tune Rotary, Quality Hotell, Sarpsborg, Juni Langvik, Trond Åge. Strömstads Gymnasium (Sverige), 7. september, The Big BAGN! - för ett hållbart arbetsliv. Økt kraft gjennom nettverksbygging. Strömstads Gymnasium (S), STØ / Uddevalla kommune. Aktivitet i Interreg IIIA prosjektet BAGN Bærekraftig arbeidsliv gjennom nettverk. 21. Trond Åge Langvik, Per Kirkebak, Knut Aarvak, Frode R. Johansen, Development of a research team an action research project? Den 5. nasjonale aksjonsforskningskonferanse. Aksjonsforskerens dilemmaer i praksis. Aalborg. Danmark. November Langvik, Trond Åge. Presentasjon på seminar i regi av ACTIVAGE-prosjektet (Nettverksprosjekt ledet av Rogalandsforskning). Vilnius, Litauen. November Langvik, Trond Åge. Presentasjon på seminar i regi av ACTIVAGE-prosjektet (Nettverksprosjekt ledet av Rogalandsforskning). Riga, Latvia. Mars Langvik, Trond Åge. Networks and its contribution to a more sustainable worklife. Paperpresentasjon på konferanse i Warsawa, Polen. International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). Juni Langvik, Trond Åge, Kirkebak, Per. The role of action research in development of Intra- and Inter-organisational cooperation projects a reflection of experience from two parallel cases. Paper presentert på International Conference for Action Research. Asker. September Langvik, T.Å., Rubach S., Kirkebak, P., How can the use of action research approach and system-thinking create better premises for sustainable cooperation and networks?. Insightful Encounters - Regional Development and Practice Based Learning Conference on Regional Development and Innovation Processes, March 5th-7th, 2008, Porvoo - Borgå, Finland. 27. Langvik, T.Å., Aarvak, Hansen GV, Andresen P., Arbeidsprosesser og kritiske faktorer i utvikling av et inkluderende arbeidsliv i organisasjoner. NEON konferansen Langvik, T.Å., Aksjonsforskning og brukerdrevet innovasjon en sammenligning. Dansk aksjonsforskningsnettverk, 2010

5 Poster presentations 1. Langvik T.Å., Grav H. J., Guldvog I.: A novel cytotoxic factor in extracts of squid liver. 27 th Biochemical contact meeting. Abstract. Storefjell høyfjellshotell January Page Langvik T.Å., Gaudernack G., Hall C.,: Production of monoclonal antibodies for use in an immunoassay against human N-terminal proanp, a peptide marker of cardiac dysfunction. 23 rd Meeting of the Federation of European Biochemical Societies, Basel, Switzerland, August 13-18, 1995, page Hall C., Langvik T.Å., Aarsland T., Dickstein K.: N-terminal probrain Natriuretic Peptide A new marker of cardiac function and prognosis. American Heart Association, 69 th Scientific Session New Orleans, U.S.A November, Rapporter 1. Langvik, T. Å., Johansen F.R., Utvikling av innovative prosesser i Borg IKT Forum. Oppdragsrapport (OR ) ISBN Callisen F., Langvik T. Å. Virksomhetsvurdering av Studenthuset i Halden. Oppdragsrapport (OR ) ISBN Langvik, Trond Åge, Aarvak, Knut. OR Oppdragsrapport. Kunnskap fra Interreg IIIA prosjektet - BAGN (Bærekraftig Arbeidsliv Gjennom Nettverk). Oppdragsgiver Arbeids og Inkluderingsdepartementet, AID. Desember Anne Inga Hilsen (AFI), Tove Midtsundstad (Fafo) og Trond Åge Langvik (Stiftelsen Østfoldforskning). Utredning om seniorer og omstilling. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, ISBN (elektronisk versjon). 5. Langvik, Trond Åge. Sluttrapport Interreg IIIA prosjektet BAGN Bærekraftig arbeidsliv gjennom nettverk. Juni Langvik, T.Å., Aarvak K., Hansen GV, Andresen PA., Malnes D., Martinsen S.. Sluttrapport Sammen bedre på IA (SABIA). Mars Annet 1. Langvik, T.Å., Hegg K., Fakta-ark om IA nettverk, Idebanken.org, des Langvik, T.Å. Diverse papere med ulike temaer innen innovasjon, nettverk og aksjonsforskning. Internasjonalt doktorgradsprogram/kurs innen organisasjon og ledelse. EDWOR Langvik T.Å. Samtalen i samskapte læringsprosesser. Essay / oppgavebesvarelse i kurset: Å være forskende deltaker Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode. Juni Langvik T. Å., Karakterisering av magesårfremkallende og celletoksisk faktor fra akkar lever,og sammenligning med celletoksisk faktorfra Helicobacter Pylori : årsaken til utvikling av magesår hos mennesker? Hovedfagsoppgave biokjemi, Universitetet i Oslo. 1991

CUR R I C U L U M V I T A E

CUR R I C U L U M V I T A E CUR R I C U L U M V I T A E PERSONALDATA: Navn: Synnøve Rubach Født: 09.04.1968 Stilling: Forskningsleder Mobiltlf: 97 74 20 57 Akademisk tittel: PhD; siv.ing. maskin E-post: sr@ostfoldforskning.no UTDANNING:

Detaljer

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for Virksomhetsog næringsutvikling

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for Virksomhetsog næringsutvikling ÅRSBERETNING 2004 Institutt for Forebyggende Miljøvern Institutt for Virksomhetsog næringsutvikling STYRETS ÅRSBERETNING 2004 STYRETS ÅRSBERETNING 2004 Et år preget av en snuoperasjon med positiv tendens.

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00.

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. CURRICULUM VITAE Juni 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Styrets årsberetning for 2006

Styrets årsberetning for 2006 Stiftelsen Østfoldforskning Stiftelsen Østfoldforskning ÅRSBERETNING 2006 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e S t y r e t s å r s b e r e t n i n g f o r 2 0 0 6..................................................

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2015

CURRICULUM VITAE September 2015 CURRICULUM VITAE September 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse CURRICULUM VITAE Marit Borg, 17.09. 1952 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse Utdanning Bachelor

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14 CURRICULUM VITAE Carlo Aall, Vestlandsforsking, Box 163, N-6851 Sogndal, Norway. Born 14.09 1962. Phone + 47 991 27 222. E-mail: caa@vestforsk.no. Education and professional career 2012 : Visiting professor

Detaljer

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen PERSONALIA: Født: 28. Februar 1967 Stilling: Forsker I Akademisk grad : Dr.polit. Sivilstand: Gift, tre barn Arbeidsgiver: Norsk institutt for by- og regionforskning

Detaljer

Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet:

Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet: Anne Moxnes Jervell Forsker Institutt for økonomi og ressursforvaltning UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap) Pb 5003 1432 Ås Tlf. +47 64965689 Curriculum Vitae 2009-02-23 Utdannelse: Dr.scient

Detaljer

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06 Kunnskap fra Interreg IIIA prosjektet - BAGN (Bærekraftig Arbeidsliv Gjennom Nettverk) En rapport om kunnskapsstatus til Arbeidsog inkluderingsdepartementet i Norge. Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak

Detaljer

Publikasjonsliste 2008

Publikasjonsliste 2008 1 Publikasjonsliste 2008 2 PUBLIKASJONSLISTE 2008 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: http://www.afi.no/modules/trykksak/project_list.asp

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Publikasjonsliste 2004

Publikasjonsliste 2004 1 Publikasjonsliste 2004 2 PUBLIKASJONSLISTE 2004 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: http://www.afi.no/modules/trykksak/project_list.asp

Detaljer

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02. Mai 2013 Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.1953 Nåværende stilling Professor i økonomisk historie,

Detaljer

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for virksomhets- og næringsutvikling

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for virksomhets- og næringsutvikling ÅRSBERETNING 2003 Institutt for Forebyggende Miljøvern Institutt for virksomhets- og næringsutvikling STYRETS ÅRSBERETNING 2003 Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) Rådsforsamling Alle stifterne, 80 Styret,

Detaljer

Årsberetning for TIK 2000

Årsberetning for TIK 2000 Årsberetning for TIK 2000 Innledning Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ble opprettet 01.01.1999 etter vedtak fattet i Det akademiske kollegium den 28. september 1998 ved sammenslåing av

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2010

CURRICULUM VITAE September 2010 CURRICULUM VITAE September 2010 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Steinar Johansen Født: 23. august 1962 Akademisk grad:

Detaljer

B.A. Physical education The Norwegian University of Sport and Physical Education, Oslo, June 1984

B.A. Physical education The Norwegian University of Sport and Physical Education, Oslo, June 1984 Øygardveien 36 1357 Bekkestua +47 67155890 +47 92241745 jorunn.sundgotborgen@nih.no Jorunn Sundgot-Borgen Personal data 3 children Age: 49 yr Born: 18.03.1961 Nationality: Norway Education Eikeli high

Detaljer

Østlandsforskning. Årsberetning 2008

Østlandsforskning. Årsberetning 2008 Østlandsforskning Årsberetning 2008 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway CURRICULUM VITAE Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway Faculty of Health Science Nord-Trøndelag University College Serviceboks

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 Årsrapport 2000 INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 FORSKNING - ITUS PROSJEKTER... 5 INNOVATIVE LÆRINGSMILJØER... 5 SITES M2... 6 PILOT... 7 PLUTO

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kjell Overvåg Stilling: Forsker II Telefon: 95207791 E post: ko@ostforsk.no Utdanning: 2006 09: PhD i geografi (Dr.polit.). Norges teknisk vitenskapelige universitet,

Detaljer

Aktivitetsrapport 2014

Aktivitetsrapport 2014 Aktivitetsrapport 2014 Ansatte per 31.12.2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Terje Christiansen Administrerende direktør Astri Vannebo Kommunikasjonsrådgiver (80 %) Inger-Hege Kristiansen Spesialkonsulent Rukiye

Detaljer

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg)

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) I. PERSONALIA Fødselsår: 1953 Familie: Gift, to barn, to barnebarn

Detaljer

Master of Science, Health and Exercise Science Arizona State University, Tempe, Arizona, December 1985

Master of Science, Health and Exercise Science Arizona State University, Tempe, Arizona, December 1985 Østeråsen 72 1361 Østerås +47 67142908 +47 23262335 jorunn.sundgotborgen@nih.no Jorunn Sundgot-Borgen Person Civilian: Married, 3 children Age: 45 yr Born: 18.03.1961 Nationality: Norway Education Eikeli

Detaljer