CUR R I C U L U M V I T A E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CUR R I C U L U M V I T A E"

Transkript

1 CUR R I C U L U M V I T A E PERSONALDATA: Navn: Synnøve Rubach Født: Stilling: Forskningsleder Mobiltlf: Akademisk tittel: PhD; siv.ing. maskin E-post: UTDANNING: Febr 2013 Febr/mars 2013 Okt 2012 Kurs i forskningskommunikasjon i sosiale medier. ½ kurs arrangert av Høgskolen i Østfold. Kursholder Audun Farbrot, BI. Retorikk lær deg overbevisende kommunikasjon og presentasjonsteknikk. 2 dagers kurs i regi av NCE Smart Women. Kursholder Richard Stephenson. The Writing Laboratory. 2-dagers internkurs ved John Baxter (tidl. PhD-coach ved University of Surrey) 20. mai 2011 Philosophiae Doctor (PhD) innen fagområdet organisasjon og ledelse ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU. Tittel på avhandling: Company Learning in a Network: A Dual Organization- Development (OD) Process. Bridging the learning processes in a network and the local learning processes in the participating company Doktorgradskurs i EDWOR II-programmet tilknyttet NTNU Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse innenfor temaene (engelsk basert program): Work life research, action research, research project, method and theory of science, systems theory and paradigms for analyzing social organizations, work organization (micro) and organizational theory (meso), network and regional innovation systems, social change processes, globalization, the research process linking theory, method and data CoachTeam AS, utdannet til Meta-NLP Master Practitioner, 4 moduler innen coaching, forståelse og handling (våren 2006, sertifisering ). CoachTeam AS, Meta-NLP Practitioner, 4 moduler innen coaching, kommunikasjon, selvledelse, språk/strategier og målsetting (høsten 2005, sertifisert ) Kurs i Forskningsetikk, Teologisk Fakultet, UiO (høsten 2003, 15 studiepoeng). Diverse kurs mhp. emballasje og emballering; Grunnkurs og videregående kurs i MS Access 2000; Flere ulike kurs med fokus på personlig utvikling, Valg av behandlingsløsninger for våtorganisk avfall; Prosjektstyring og prosjektarbeid i prosessindustrien; Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment; Beskyttelse av oppfinnelser, design og varemerker; Pumpeteknikk; Kompetanseutvikling for kvinnelige siv.ing.; Pedagogikk; Presentasjonsteknikk Norges Tekniske Høyskole, maskinlinjen, Institutt for teknisk varmelære. Diplomoppgave: Simulering av strømning og forbrenning i et oljefyrt kraftverk Heggen Videregående Skole, Harstad, allmennfaglig, naturfaglinjen PRAKSIS/ERFARINGER:

2 August Januar Jan-Juni 2011 Januar 2007 Desember 2010 Juni Høsten 2004 juni 2005 Mai høst 2004 Juni 1999 mai 2000 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, ingeniørfag. 20% engasjement ved bachelorstudiet Innovasjon og prosjektledelse. Forskningsleder ved Østfoldforskning. Rapporterer til direktør. Prosjekter: VRI 2 Østfold Forskningsprosjekt; Kartlegging av Hyttefolkets bidrag Til Hvalersamfunnet, Regionale klima- og energiplaner; Et Kunnskapsbasert Østfold (EK Østfold); VRI 1 Østfold; Lean Forum Østfold Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, ingeniørfag. 20% engasjement ved bachelorstudiet Innovasjon og prosjektledelse Stiftelsen Østfoldforskning/Østfoldforskning AS, PhD-kandidat i Verdiskapning 2010 (VS2010) /VRI prosjektet, tilknyttet fagområdet Virksomhets- og Næringsutvikling på STØ. Den faglige delen av PhD-studiet er tilknyttet EDWOR II-programmet (Enterprise Development and Work Life Research) ved Industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU i Trondheim. Prosjekter i VRI Østfold: Bedriftsprosjekt på Goman Bedriftsnettverket i Sarpsborg Gjenvinning Østfold og nettverket knyttet til våtorganisk avfall og produksjon av biogass Stiftelsen Østfoldforskning, markeds- og fagansvaring leder for Forebyggende Miljøvern. Prosjekter: Marinepack 2007; Handlekurv; Opti-pack/NOK; Østfold Energi; grønn bokføring. Stiftelsen Østfoldforskning, teamleder for markedsområde næringsmidler og emballasje. Jobbet med prosjektene nevnt nedenfor. Stiftelsen Østfoldforskning, forsker ved Inst. for Forebyggende Miljøvern. Arbeidet med følgende prosjekter (gjeldende frem til juni 2005): Utvikling/implementering av modell for miljø- og ressursanalyser og verdikjedeanalyser i teknologiutviklings-prosjekte i Elopak; Norsk prosjektansvarlig i det nordiske prosjektet Opti-pack; Prosjektansvarlig for utvikling og gjennomføring av Handlekurvprosjektet; Medarbeider og delprosjektleder i FOU-programmet Marinepack; Prosjektmedarbeider i prosjektet Strategic Assessment of Environmental management in Elopak Future challenges and opportunities ; Stiftelsen Østfoldforskning, gruppeleder (vikariat) ved Inst. for Miljø og utvikling i gruppen for Industriell økologi og strategiske miljøanalyser. Arbeidet med følgende prosjekter: Prosjektleder for aktiviteten knyttet til miljø-og energiregnskap (feasibilitystudie) utført ved hjelp av livsløpsanalyser (LCA) og for innsamling/transport/oppkutting av biomasse i prosjektet "Bruk av biokarbon i norsk ferrolegeringsindustri", i regi av NFR og FFF; Medarbeider i prosjekt omhandlende utføring av livsløpsanalyser (LCA) av produkter fra Leca i fem forskjellige europeiske land; Medarbeider i prosjekt omhandlende utvikling av Økoparkkonsept tilknyttet Sarpsfossen industriområde; Medarbeider i hovedprosjektet: Utvikling og implementering av rapporteringssystem for

3 miljødata knyttet til avfallsreduksjon i emballasjekjedene juni 1999 Stiftelsen Østfoldforskning, forsker ved Inst. for Miljø og utvikling i gruppen for Miljø-, energi- og prosessteknologi Aker Engineering A.S., Oslo. Utstyrsanvarlig ingeniør, mekanisk avd. Prosjekt: Joint Venture Troll Phase I Onshore Plant. (Troll Land anlegget, Kollsnes) Klient: Norske Shell SINTEF Teknisk Termodynamikk. Teoretisk og numerisk analyse av forbrennings-prosessene i et stort forbrenningskammer. Erfaring med ulike datamaskinsystemer: PC, UNIX og CRAY computer, samt grafisk utstyr.

4 PUBLIKASJONER (For rapporter: Se Rubach, S., 2012 Collaborative regional innovation initiatives: A booster for local company innovation processes? Systemic Practice and Action Research, online DOI: /s Vol. 26, Issue 1, Hoholm, T., Rubach, S., Mørk, B.E., 2012 How can policy influence innovation in networks?: Regional innovation policy in practice, paper presented at the IMP conference in Rome, Sept.2012 Rubach, S., Hoholm, T. and Brekke, A., 2012 A collaborative mode of innovation related to energy efficient renovation of buildings, paper presented at the IMP conference in Rome, Sept.2012 Johansen, F.R. and Rubach, S., 2012 Practice-based research at company level feedback on the effects of regional development processes, paper presented at the RIP-conference in Porto, Oct.2012 Rubach, S., A Dual Organization-Development (OD) Process. Bridging the learning processes in a network and the local learning processes in the participating company (PhD thesis). Trondheim: Norges teknisknaturvitenskapelige universitet. 2011:131. Askham, C. ; Brekke, A.; Normann, S.; Rubach, S.; Rønning, A. R., 2011 Innovative Life Cycle EcoDesign. Paper presented at NorLCA konferanse; Møller, H, S. Rubach and O.J. Hanssen, Evaluation of sustainable packaging in the Norwegian shopping basket Packaging Technology and Science 2010; 23: DOI: /pts.885. Andersson, G., Kirkebak, P. and Rubach, S., 2008 Reflections on Innovation Projects in a Systems Thinking Perspective Paper, Insightful Encounters - Regional Development and Practice Based Learning, Conference on Regional Development and Innovation Processes, March 5th-7th, 2008, Porvoo - Borgå, Finland Langvik, T. Å., Rubach, S and Kirkebak, P., 2008 How can the use of action research approach and system-thinking create better premises for sustainable cooperation and networks? Paper, Insightful Encounters - Regional Development and Practice Based Learning, Conference on Regional Development and Innovation Processes, March 5th-7th, 2008, Porvoo - Borgå, Finland Nyland, C.A., Rubach, S. and Hanssen, O.J., 2006 Value Chain Analysis of Different Types of Distribution Packaging For Fresh Fish Fillets Paper, World conference on Packaging IAPRI, Tokyo, Japan October Hanssen, O.J., Rubach, S. and Møller, H., 2005 Degree of filling in different packaging solutions in Norway Paper, International Conference on Packaging IAPRI, Sao Paulo, Brasil May Rubach, S. and Hanssen, O.J.,, 2004 The Norwegian Shopping Basket Study Some preliminary results related to packaging systems Paper, International Conference on Packaging IAPRI, Stockholm June 2004 Hanssen, O.J, Rubach, S., Møller, H. and Vold, M., 2004 Value Chain Assessment of Packaging Systems Paper, International Conference on Packaging IAPRI, Stockholm June 2004 Hanssen, O.J., Olsen, A., Møller, H. and Rubach, S., 2003 National indicators for material efficiency and waste minimization for the Norwegian packaging sector

5 Industrial article, Resources, Conservation and Recycling, Volume 38, Issue 2, May 2003, Pages Rubach, S. and Saur, I.F., 1997 Onshore Testing of Produced Water by Electroflocculation. Industrial article, Filtration & Separation, October Saur, I.F., Rubach, S., Førde, J.S., Kjærheim, G. and Syversen, U., 1996 Electroflocculation. Removal of oil, heavy metals and organic compounds from oil-in-water emulsions. Industrial article, Filtration & Separation, April 1996.

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for Virksomhetsog næringsutvikling

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for Virksomhetsog næringsutvikling ÅRSBERETNING 2004 Institutt for Forebyggende Miljøvern Institutt for Virksomhetsog næringsutvikling STYRETS ÅRSBERETNING 2004 STYRETS ÅRSBERETNING 2004 Et år preget av en snuoperasjon med positiv tendens.

Detaljer

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for virksomhets- og næringsutvikling

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for virksomhets- og næringsutvikling ÅRSBERETNING 2003 Institutt for Forebyggende Miljøvern Institutt for virksomhets- og næringsutvikling STYRETS ÅRSBERETNING 2003 Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) Rådsforsamling Alle stifterne, 80 Styret,

Detaljer

Styrets årsberetning for 2006

Styrets årsberetning for 2006 Stiftelsen Østfoldforskning Stiftelsen Østfoldforskning ÅRSBERETNING 2006 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e S t y r e t s å r s b e r e t n i n g f o r 2 0 0 6..................................................

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary SISVI Seminar Report 2014-01 Annik Magerholm Fet, Michael Myrvold Jenssen SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary Trondheim, 17. september, 2014 NTNU

Detaljer

Rapport fra prosjektet

Rapport fra prosjektet Rapport fra prosjektet «Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen» NU E15 1 Generell prosjektinformasjon Målet

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Hvordan få best mulig utbytte av nettverks- og klyngesamarbeid?

Hvordan få best mulig utbytte av nettverks- og klyngesamarbeid? Hvordan få best mulig utbytte av nettverks- og klyngesamarbeid? Bedrift/ organisasjon Nettverk Møte i arbeidsgruppen for NCE Smart Women Morecom, 27.03.12 Forskningsleder PhD Synnøve Rubach, Østfoldforskning

Detaljer

PUBLIKASJONER 2005. Publikasjoner 2005 m/referee:

PUBLIKASJONER 2005. Publikasjoner 2005 m/referee: PUBLIKASJONER 2005 Type Publikasjoner m/referee Internasjonale konferanser m/proceedings Foredrag/presentasjoner på symposium/workshop m.m Publikasjoner/populærvitenskapelig Kapitler/artikler i fagbøker,

Detaljer

Seminar om Samfunnssikkerhet og diskusjon av forskningsresultater

Seminar om Samfunnssikkerhet og diskusjon av forskningsresultater Seminar om Samfunnssikkerhet og diskusjon av forskningsresultater Tirsdag 6. oktober kl 09.30 16.00 Sted: S. P. Andersens v 5, Trondheim Program Møteleder: Lars Bodsberg, SINTEF 09.30 Velkommen, hvorfor

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Risikostyring og samfunnssikkerhet. Presentasjon ESRA, 8.11.2012 Ole Andreas Engen, Professor, SEROS http://seros.uis.no

Risikostyring og samfunnssikkerhet. Presentasjon ESRA, 8.11.2012 Ole Andreas Engen, Professor, SEROS http://seros.uis.no Risikostyring og samfunnssikkerhet Presentasjon ESRA, 8.11.2012 Ole Andreas Engen, Professor, SEROS http://seros.uis.no Ullandhaug Campus University of Stavanger Ullandhaug Campus 1200 administration,

Detaljer

Årsmelding 2009. Frå tur til Island. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no

Årsmelding 2009. Frå tur til Island. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no Årsmelding 2009 Frå tur til Island Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt.

Detaljer

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT NCE Systems Engineering, Kongsberg STATUSRAPPORT / STATUS REPORT 2014-15 NCE Systems Engineering plays a key role in the creation of educational pathways that provide the industry with up to date expertise

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Curriculum Vitae Einar Lier Madsen

Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Kontoradresse: Privatadresse: Nordlandsforskning, Universitetsalleen 11 Fridthjov Anderssens vei 2, Universitetet i Nordland, 8049 Bodø 8005 Bodø Tlf: (+47) 75 41 18

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Olav R. Spilling og Svein Erik Moen Arbeidsnotat 1/2013 Innovasjonsforskningen i

Detaljer

Landets ledende logistikk høgskole

Landets ledende logistikk høgskole Landets ledende logistikk høgskole Se film om studiet Høgskolen i Molde er Norges eneste vitenskapelige høgskole i logistikk. Våre logistikkstudier fokuserer på planlegging av vareflyt, innkjøp, lagerstyring

Detaljer

Publikasjonsliste 2008

Publikasjonsliste 2008 1 Publikasjonsliste 2008 2 PUBLIKASJONSLISTE 2008 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: http://www.afi.no/modules/trykksak/project_list.asp

Detaljer

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning 2011 Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning OM NORSK SENTER FOR BIOENERGIFORSKNING Norsk senter for bioenergiforskning er et forpliktende samarbeid mellom forskningsinstituttene

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

Årsmelding 2014 Molden, september 2014

Årsmelding 2014 Molden, september 2014 Årsmelding 2014 Molden, september 2014 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt.

Detaljer

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud Direktøren har ordet Relevans og dybde Politikernes krav til norsk instituttsektor har de senere år vært entydig: forskningsinstituttene må bli mer lik universitetene i form av akademisk tydelighet og

Detaljer

Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings

Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings Publiserte artikler i vitenskapelige tidsskrift m. referee: 2004 1. Matusiak, B. The limits of the mirror box as an overcast sky simulator.

Detaljer

Master student projects

Master student projects CENTER FOR INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT SENTER FOR INDUSTRIELL TEKNOLOGI OG DRIFTSLEDELSE CIAM Master student projects CIAM - Center for Industrial Asset Management 2010 Determination of an optimum testing

Detaljer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer Forord Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole presenterer i det følgende sin årsmelding for 2006. Fjoråret var preget av stor aktivitet. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert,

Detaljer

Årsmelding 2007. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no

Årsmelding 2007. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no Årsmelding 2007 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt. Instituttet er organisert

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer