REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL"

Transkript

1 11/ ADM/ADM/INLU N /11 Herøy kommune MIDLERTIDIG OMLEGGING AV FERGERUTER SANDNESSJØEN- DØNNA-LØKTA 11/ HSO/ADM/PABL 060 & /11 Der kongelige arbeidsdepartement HØRING: UTKAST TIL FORSKRIFT TIL LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS OG VELFERDSFORVALTNINGEN 11/ HSO/ADM/PABL 060 & /11 Det kongelige, likestllings og inkl. HØRING: FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT OM BARNETS TALSPERSON I SAKER SOM SKAL BEHANDLES I FYLKESNEMDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 10/ PUE/ADM/JAPE /11 Nordland fylkeskommune TILSAGN OM ORDINÆRE MIDLER TIL ANLEGGSNR / ADM/ADM/INLU N /11 Meløy Kommune PLANPROGRAM KYSTRIKSVEIEN 11/ HSO/ADM/PABL /11 Fylkesmannen i Nordland RAPPORTERING PÅ BRUKEN AV PROSJEKTSKJØNNSMIDLER 11/ HSO/ADM/PABL H /11 Vevelstad kommune ETABLERING AV INTERKOMMUNALT OVERGREPSMOTTAK I MOSJØEN 11/ ADM/ADM/INLU /11 Shmil SIGNERT MØTEPROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPET SHMIL 11/ PUE/LAN/JOHO C /11 Vevelstad kommune ETABLERING AV ETT FELLES DESTINASJONSSELSKAP PÅ HELGELAND

2 11/ HSO/ADM/PABL F47 & /11 Fylkesmannen i Nordland SATSING KOMMUNALT BARNEVERN ANDRE SØKNADSRUNDE 10/ OKE/SKO/STMA /11 Det kongelige kulturdepartement ORIENTERING OM TILSKUDD TIL ANLEGG OG IDRETT OG FYSISK AKTIVITET / PUE/LAN/JOHO 027 U /11 Dønna Asvo DRIFTAVTALE OM DRIFT AV TURISTINFORMASJON PÅ DØNNA AVTALE MELLOM DØNNA KOMMUNE OG DØNNA ASVO AS 11/ HSO/ADM/PABL 060 & /11 Det kongelige kommunal- og regionaldepartement KOMMUNEPROPOSISJONEN 2012 OG REVIDERT NASJONALBUDSJETT RUNDSKRIV H- 3/11 10/ PUE/ADM/JAPE /11 KS Advokatene VEDRØRENDE KLAGE PÅ AVVISNING 11/ ADM/ADM/TOWE /11 HelgelandsKraft RENTER OG AVDRAG PÅ ANSVARLIG LÅN EIERKOMMUNER 1. HALVÅR / PUE/ADM/JAPE /11 KS advokatene v/ Kristine Vigander VURDERING AV KLAGE FRA ENTREPRETOR AS 10/ PUE/TEK/DAAN A20 & /11 Arbeidstilsynet UTARBEIDELSE AV VEDLIKEHOLDSPLANER. PÅLEGG MED UTSATT TIDSFRIST 11/ OKE/SKO/STMA D11 & /11 Det kongelige kulturdepartement OPPDATERING AV IDRETTSANLEGGSREGISTRET 2011

3 10/ HSO/ADM/PABL /11 Kommunal Landpensjonskasse ØKTE SATSER FOR REGULERINGSPREMIEN / ADM/ADM/TOWE /11 Leirfjord Kommune MELDING OM POLITISK VEDTAK - SAMORDNINGSAVTALE - FELLES SKATTEOPPKREVERKONTOR I HALD 11/ ADM/ADM/TOWE /11 Herøy Kommune MELDING OM POLITISK VEDTAK - SAMARBEID OM FELLES ØKONOMIENHET I HALD 11/ ADM/ADM/TOWE /11 Alstahaug Kommune VEDRØRENDE ETABLERING AV FELLES ØKONOMIENHET I HALD 10/ ADM/ADM/TOWE 026 & /11 Herøy kommune MELDING OM POLITIS VEDTAK - HALD-SAMARBEID INNENFOR PLAN- OG BYGGGESAKSBEHANDLING 11/ PUE/ADM/JAPE GNR 29/ /11 Dønna kommune REFERAT ARBEIDSMØTE / HSO/ADM/PABL /11 Fylkesmannen i Nordland SKJØNNSMIDLER / HSO/ADM/PABL F47 & /11 Det kongelige barne-, likestillings-og RUNDSKRIV OM TILTAK ETTER BARNEVERNLOVEN FOR UNGDOM OVER 18 ÅR 11/ ADM/PER/GEBA A /11 Nord- Dønna Montessoriskole VEDTAK OM INNTAK AV NY ELEV VED NORD-DØNNA MONTESSORISKOLE 10/ PUE/ADM/JAPE 614

4 3527/11 KS Advokatene VEDRØRENDE KLAGE PÅ AVVISNING AV ENTREPRETOR AS 11/ ADM/SER/SIAK /11 Ytre Helgeland kommunerevisjon OVERSIKT OVER UTBETALINGER MED ART 535, 536, 537 I NOVEMBER OG DESEMBER / PUE/ADM/JAPE /11 Nordnorsk Entrepenør Service DØNNA FLERBRUKSHALL - AVISNING AV TILBUD - ENTREPRETOR AS 11/ ADM/ADM/TOWE U /11 Nordland Fylkeskommune VEDTAK I NORDLAND FYLKESTING 11/ HSO/ADM/PABL 103 & /11 Det kongelige kommunal- og regionaldepartement KRITERIEDATA TIL INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE / PUE/ADM/JAPE /11 NESO v/ Karina Krane VEDRØRENDE KLAGE PÅ AVVISNING OG TILDELING AV TIBUD 11/ ADM/PER/GEBA N /11 Dønna kommune v/ kommunalsjef 2 UTSETTELSE AV AVGANG PÅ ETTERMIDDAG 11/ ADM/PER/GEBA N /11 Dønna kommune v/ kommunalsjef 2 UTSETTELSE AV AVGANG PÅ ETTERMIDDAG 11/ ADM/PER/GEBA N /11 Dønna kommune v/ kommunalsjef 2 UTSETTELSE AV AVGANG PÅ ETTERMIDDAGEN 11/ HSO/ADM/PABL U63 & /11 Dønnes Gård RAPPORT VEDR. SKJENKEBEVILLING 11/ HSO/ADM/PABL U63 &14

5 3634/11 Bøteriet RAPPORT VEDR. SKJENKEBEVILLING 11/ HSO/ADM/PABL U63 & /11 Dønnes Fjellstua RAPPORT VEDR. SKJENKEBEVILLING 11/ ADM/ADM/INLU /11 Nordland Fylkeskommune UNGDOMMENS FYLKESTINGVALG / ADM/PER/GEBA /11 Nordland Fylkeskommune TILBUD OM EIERSKAP INTERKOMMUNALT ARKIV NORDLAND 11/ ADM/ØKO/MAAA /11 Kommunalbanken P.T. RENTEN SETTES OPP. 11/ ADM/ADM/INLU N /11 Nordland Fylkeskommune SVAR VEDRØRENDE ØNSKE OM EKSTRATURER MELLOM VANDVE OG SOLFJELLSJØEN 11/ HSO/ADM/PABL 060 & /11 Det kongelige barne-, likestillings- og inkl. HØRING- NOU 2011:14 BEDRE INTEGRERING 11/ HSO/ADM/PABL 060 & /11 Frivillighet Norge FRIVILLIGHETSPRISEN / HSO/ADM/PABL 060 & /11 Det kongelige barne-, likestillings og inklud. UTVIDELSE AV PERSONKRETSEN SOM HAR RETT OG PLIKT TIL DELTAKELSE I INTRODUKSJONSPROGRAM 11/ HSO/ADM/PABL 060 & /11 Det kongelige miljøverndepartement PLANLEGGING I OMRÅDER MED FARE FOR FLOM OG RAS 11/ HSO/ADM/PABL 060 &13

6 3668/11 Det kongelige nærings og handelsdep. HØRING- EVALUERING AV SATSING PÅ BEHOVSDREVET INNOVASJON OG NÆRINGSUTVIKLLING I HELSESEKTORE 11/ HSO/ADM/PABL 060 & /11 KS EFFEKTIVITETSANALYSER AV KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTER I REGI AV NHO SERIVCE 11/ ADM/PER/GEBA 233 A /11 Fylkesmannen i Nordland KOMPETANSE I BARNEHAGEN - SØKNAD OM MIDLER RKK YTRE HELGELAND 11/ ADM/PER/GEBA 060 & /11 Finanstilsynet FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVENS REGLER OM PRISTARIFFER OG MELDEPLIKT 10/ ADM/PER/GEBA /11 Vital 2. KVARTALSRAPPORT / ADM/ADM/INLU X /11 Helgeland Regionråd UTØYA OG OSLO 22. JULI 11/ PUE/ADM/JAPE /11 Helgeland Regionråd FELLES HAVNESAMARBEID - UTVIDELSE AV PROSJEKTET 11/ PUE/LAN/JOHO V /11 Fylkesmannen i Nordland KULTURLANDSKAPSPRISEN NORDLAND / PUE/ADM/JAPE /11 Husbanken RENTEKOMPENSASJON TIL SKOLE OG SVØMMEANLEGG 10/ PUE/ADM/JAPE /11 Vital forsikring SØKNAD OM SPONSING AV DØNNA FLERBRUKSHALL

7 11/ ADM/PER/GEBA C /11 Fylkesmannen i Nordland VÅRRES UNGA - VÅRRES FRAMTID 11/ ADM/ADM/TOWE 200 & /11 Politiet BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD 11/ HSO/ADM/PABL 060 & /11 Det kongelige helse og omsorgsdep HØRING - NOU 2011:11 INNOVASJON I OMSORG 11/ ADM/ADM/INLU U /11 Foreningen kystriksveien PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 11/ ADM/ADM/INLU U /11 Foreningen kystriksveien NYHETSBREV 1/ / ADM/ADM/INLU L /11 Bjørn Inge Rikhardsen SKUDNESET BOLIGFELT, EVT. KOMMUNALT KJØP AV TOMTER 11/ HSO/ADM/PABL /11 Fylkesmannen i Nordland 4. TILDELING SKJØNNSMIDLER / PUE/ADM/JAPE GNR 36/7 3818/11 Alstahaug Tingrett INNKALLING TIL HOVEDFORHANDLING I SKJØNN 10/ PUE/ADM/JAPE /11 KS advokatene DØNNA FLERBRUKSHALL - AVVISNING AV ANBUD 09/ PUE/ADM/JAPE GNR 11/6 3820/11 Advokatene Solli & Skatteem VEDR. PÅSTÅTT VEIRETT OVER GNR 11/6 09/ PUE/ADM/JAPE GNR 11/6

8 3821/11 Advokatene Moss & Rønning VEIRETT OVER GNR 11/6 09/ PUE/ADM/JAPE GNR 11/6 3822/11 Advokatene Moss & Rønning VEIRETT OVER GNR 11/6 11/ PUE/ADM/JAPE Q /11 Vegvesen v/ Trygve Hansen ØKO. STØTTE TIL TRAFIKKSIKKERHET Skatteinngang 2011

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 12/485-1 05.06.2012 HSO/ADM/PABL 001 &73 2836/12 Integrerings- og mangfioldsdirektoratet ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2013 12/505-3 20.06.2012 HSO/ADM/PABL F60 &40 3269/12 Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 11/67-2 17.01.2011 PUE/LAN/JOHO 026 &17 351/11 Hald iks AVTALE MELLOM INNOVASJON NORGE OG HALD IKS 11/67-3 17.01.2011 PUE/LAN/JOHO 026 &17 352/11 Hald iks KONTORDAGER I KOMMUNEN 11/75-2 19.01.2011 HSO/ADM/PABL

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 12/301-6 18.04.2013 PUE/LAN/JOHO V30 2052/13 Fylkesmannen i Nordland TILSKUDD TIL UTVIKLING AV ØKOLOGISK KJØTT I 2013 11/733-53 04.06.2013 HSO/ADM/PABL U63 &14 2862/13 Helgeland regionråd SALGS OG SKJENKEKONTROLL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik S. Johansen (permisjon fra

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik Skjellnes Johansen, Mari

Detaljer

FJELL KOMMUNE Ordføraren Dato: 16.08.2011 Vår ref.: 2011/20-17410/2011 Ark.kode:

FJELL KOMMUNE Ordføraren Dato: 16.08.2011 Vår ref.: 2011/20-17410/2011 Ark.kode: FJELL KOMMUNE Ordføraren Dato: 16.08.2011 Vår ref.: 2011/20-17410/2011 Ark.kode: Politisk arbeidsutval Gjeld: Referat frå møte 16.08.11 Desse møtte: Varaordførar Georg Indrevik Komitéleiar drift Vidar

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 23.02.2009 Fra kl: 09.05 Til kl: 10.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 09:30 13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Behandlede saker:

Detaljer

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE Lnr: 1805/15 Regdato:01.06.2015 Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Jonas Antonsen SØKNAD PÅ SOMMERJOBB PARKER OG PLENER 2015 Lnr: 1806/15 Regdato:01.06.2015 Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Tom Andre Hansen SØKNAD

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.12.2012-21.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.12.2012-21.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 11/1110-5 Regdato:21.12.2012 Arkivkode:GBNR 25/71 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PMN/PMN/SAN SAR Dok.beskr: ANG. OPPMÅLING SFORRETNING - GBNR. 25/71 Saksnr: 11/1110-6 Regdato:21.12.2012 Arkivkode:GBNR

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tid: kl. 09.30 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Dagfinn Ness Andreassen, Arild Hågensen,

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 22.11.2013-22.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 22.11.2013-22.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 08/2402-4 Regdato:22.11.2013 Arkivkode:611 Saksb: PMN/PMN/ANS SAR Dok.beskr: PRISSETTING AV AREALER Saksnr: 09/1487-2 Regdato:22.11.2013 Arkivkode:006 Dok.type: /S Gradering: Dok.beskr: HOV MØBEL

Detaljer

Referatsaker Formannskapet 07.06.2012

Referatsaker Formannskapet 07.06.2012 Referatsaker Formannskapet 07.06.2012 FSK-rapport mai 2012 Saksnr Sakstekst Ferdig Vedtakets hovedpunkter Saksbehandlers kommentar/oppfølging Ansv (ja/beg/ nei) 1 Innkallinga ja FG 2 Sakslista ja FG 3

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE Lnr: 3741/14 Regdato:27.01.2015 Saksb:GOB//BMA Arkiv: /S SAKSPAPIRER - MØTE I GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE DEN 17.12.2014. Lnr: 2/15 Regdato:02.01.2015 Saksb:RÅD//HEW Arkiv:150 /U Finnmark Fylkeskommune OVERSENDELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06.

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06. POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06. Lnr: 8948/15 Regdato:18.06.2015 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-9 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/AF/ARG Journalenhet:SEN

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2238 Beregningsteknisk dokumentasjon

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30 DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/189 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/189 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus - lillesalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.07.07 09.07.08 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.07.07 09.07.08 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00712-006 U Datert: 09.07.07 Arkiv: U50 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Utlendingsdirektoratet Sak: BEKREFTELSE PÅ SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE I NORGE Dok: SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE - NORDIC

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 03.09.2015 kl. 13:30

Detaljer