REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL"

Transkript

1 12/ HSO/ADM/PABL 001 & /12 Integrerings- og mangfioldsdirektoratet ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER / HSO/ADM/PABL F60 & /12 Fylkesmannen i Nordland TILSKUDD TIL KOMMUNALT RUSARBEID - ANDRE TILDELINGSRUNDE / HSO/ADM/PABL U63 & /12 Dag Lase Sarassen SVAR - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING 11/ PUE/ADM/JAPE GNR 51/ /12 Fylkesmannen i Nordland VEDR FORMANNSKAPETS SAK 86/12 - FRITTLIGGENDE PLATTING PÅ 51/16 12/ PUE/ADM/JAPE GNR 50/ /12 Borghild Stork FORESPØRSEL OM SIKRING - BJØRN BRYGGE AS 12/ HSO/ADM/PABL N /12 Skatteetaten ELEKTRONISK FAKTURA TIL STATLIGE VIRKSOMHETER 12/ PUE/ADM/JAPE /12 Leirfjord Kommune KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES 12/ PUE/ADM/JAPE L /12 Nordland fylkes fiskarlag KLAGE PÅ UTSLIPPSTILLATELSE - LOKALITET BREIVIKA SØR- DØNNA KOMMUNE 08/ PUE/ADM/JAPE GNR 36/7 3408/12 Adv. Viggo Rønning OVERSKJØNN I HÅLOGALAND LAGMANNSRETT 12/ ADM/PER/GEBA /12 Fylkesmannen i Nordland

2 ENDRING AV STATUTTENE FOR KONGENS FORTJENESTEMEDALJE 11/ PUE/ADM/JAPE S /12 Helgelandskraft HELGELANDSKRAFT FÅR BYGGE FEM KRAFTVERK I TOSBOTN 11/ HSO/ADM/PABL /12 Voksne for barn-salg SØKNAD OM STØTTE/TILSKUDD FOR / ADM/ADM/TOWE /12 Helgelandskraft RENTER OG AVDRAG PÅ ANSVARLIG LÅN EIERKOMMUNER 1. HALVÅR / ADM/ADM/ANMA 200 & /12 Dønna kommune FERDIGSTILLING AV KOMMUNENS UNDERSØKELSE I UNDERSLAGSSAK 11/ ADM/ADM/TOWE /12 BDO v/ Håkon Romuld BDO - UTVIDELSE AV RAMMEAVTALE 11/ ADM/ADM/TOWE /12 BDO UTVIDELSE AV RAMMEAVTALE IHT ENGASJEMENTBREV AV / PUE/LAN/JOHO V /12 Fylkesmannen i Nordland INFORMASJON VEDRØRENDE NY FORSKRIFT OM UTSETTING AV UTENLANDSKE TRESLAG 11/ ADM/ADM/TOWE /12 Herøy kommune MELDING OM POLITISK VEDTAK - VEDTEKSENDRING - HELGELAND REGIONRÅD 11/ HSO/ADM/PABL G /12 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

3 VEDTAK OM ANVISNING TIL UTBETALING AV TILSKUDD TIL TURNUSTJENSTE FOR LEGER I KOMMUNEHELSETJENESTEN FOR 2 HALVÅR 2011 OG 1 HALVÅR / PUE/LAN/JOHO V /12 Fylkesmannen i Nordland RULLERING AV ØKOMAT - SÅ KLART! STRATEGISK PLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK REVIDERT UTGAVE SENDES PÅ HØRING 12/ HSO/ADM/PABL F47 & /12 Bufetat KVALITET I TJENSTEN - NY ORGANISASJONSMODELL BUFETAT, REGION NORD 11/ ADM/PER/GEBA A70 & /12 Tverrfaglig opplæringskontor PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR YTRE HELGELAND / PUE/LAN/TOJO 026 & /12 Det kongelige kommunal og regionaldep GODKJENNING AV OPPLØSNING AV HALD IKS 11/ HSO/ADM/PABL 223 C /12 4H SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL 4H NORDLAND SIN OPPFØLGING AV 4H-VIRKSOMHETEN I KOMMUNEN I 2012 (2013) 11/ ADM/ADM/ANMA N /12 Nordland Fylkeskommune RUTEPLANER FOR KYSTGODSRUTA - TILLEGGSINFORMASJON TIL HØRINGS BREV AV / PUE/TEK/OLSA GNR 27/3 3553/12 DELING AV EIENDOM GNR 27/3 - TILLEGGSAREAL GNR 27/14 12/ ADM/PER/GEBA 223 C 3548/12 SVAR - BIDRAG TIL BJØRNSMARTNAN 2012

4 11/ ADM/PER/GEBA A13 & /12 Elisabeth Austad SVAR - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV I BARNE- HAGE FOR 65 % STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER 11/ PUE/TEK/OLSA GNR 27/3 3554/12 DELING AV EIENDOM GNR 27/3 - TILLEGGSAREAL GNR 27/14 11/ ADM/ADM/ANMA 200 & /12 Politiet v/ Sissel Gangmark FERDIGSTILLING AV KOMMUNENS UNDERSØKELSER I UNDERSLAGSSAK 11/ ADM/PER/GEBA V /12 Grendelaget Vårbris v/ Dag Lasse Sarassen FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM Å FÅ OVERTA INNBO/ LØSØRE VED DØNNA FRITIDSKLUBB 11/ ADM/PER/GEBA V /12 Nord Dønna Lokalutvalg SVAR - REFUSJON AV VERDIER/INNBO VED SALG AV NORD DØNNA SKOLE 12/ ADM/ADM/ANMA G /12 Norges Blindeforbund TILGJENGELIGHET FOR SYNSHEMMEDE 12/ PUE/ADM/JAPE /12 Nordland fylkeskommune FORDELING AV MIDLER TIL IDRETTSANLEGG TILSAGN OM ORDINÆRE MIDLER TIL ANLEGGSNR JEGTLIA BALLBINGE 10/ PUE/ADM/JAPE /12 Nordland Fylkeskommune FORDELING AV MIDLER TIL IDRETTSANLEGG TILSAGN OM ORDINÆRE MIDLER TIL ANLEGGSNR DØNNA FLERBRUKSHALL 11/ HSO/ADM/PABL X47 &23

5 3572/12 Fylkesmannen i Nordland INFORMASJON OM VERGEMÅLSFORMEN - MØTE MED OVERFORMYNDERIENE OG DATAFANGST I KOMMUNENE 11/ HSO/ADM/PABL /12 Alstahaug Kommune v/ Inga Marie Lund MØTEREFERAT / HSO/ADM/PABL /12 KLP SATSER FOR FAKTURERING AV REGULERINGSPREMIE / HSO/ADM/PABL /12 Fylkesmannen i Nordland SKJØNNSMIDLER / ADM/ADM/TOWE M /12 DSB OVERSENDELSE AV RAPPORT FRA TILSYN MED BRANNVESENETS FOREBYGGENDE ARBEID I DØNNA KOMMUNE 11/ HSO/ADM/PABL /12 Husbanken BEVILGNING AV STARTLÅN FOR VIDERETILDELING I / ADM/PER/GEBA A /12 PPT Ytre Helgeland PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET FOR PPT YTRE HELGELAND 12/ ADM/ADM/TOWE /12 Herøy kommune VEDR. SAMARBEID OM BIBLIOTEK MELLOM DØNNA OG HERØY KOMMUNE 09/ ADM/PER/GEBA /12 NAV Ufrivillig deltid v/ Gada Ezat Azam UFRIVILLIG DELTID, AVSLAG PÅ SØKNAD OM MIDLER TIL HOVEDOMRÅDE 1 11/ ADM/PER/GEBA /12 Fylkesmannen i Nordland TILDELING AV ETTERUTDANNINGSMIDLER 2012/13

6 11/ ADM/ADM/TOWE /12 Helgeland Regionråd PROTOKOLL - ORDINÆRT MØTE I HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAP / PUE/LAN/JOHO 040 & /12 Direktoratet for naturforvaltning HØRING OM OPPRETTELSE AV MILJØVEDTAKSREGISTERET 11/ HSO/ADM/PABL 062 H 3637/12 Helsedirektoratet KOMMUNAL MEDFINANSIERING AV SPESIALISTHELSETJENSTEN - ENDRING AV A KONTO-BELØPENE F.O.M. AUGUST / HSO/ADM/PABL 060 & /12 Det kongelige arbeidsdepartement FYLKESMANNENS LANDSOMFATTENDE TILSYN MED DE SOSIALE TJENESTENE I NAV-KONTORENE 11/ ADM/ADM/ANMA 200 & /12 Politiet v/ Kåre Skognes ANGÅENDE FRAMDRIFT I UNDERSLAGSSAK 11/ HSO/ADM/PABL /12 Helsedirektoratet BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE - TILSKUDD 11/ ADM/SER/MAKA G /12 Nordland Fylkeskommune PLAN FOR FOLKEHELSE I DØNNA / HSO/ADM/PABL /12 Norsk pasientskadeerstatning TILSKUDD 2012 TIL DEKNING AV ERSTATNINGSUTBETALINGER ETTER PASIENTSKADESAKER 12/ ADM/ADM/TOWE U63 & /12 Knut Tangen SVAR - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING

7 12/ PUE/ADM/JAPE L /12 Nordland Fylkeskommune MARINE HARVEST NORWAY - TILLATELSE TIL MATFISKPRODUKSJON AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET 11/ ADM/ADM/ANMA N /12 Samferdselssejf i Nordland v/steinar Sæterdal NYE BÅT- OG FERGERUTER 11/ ADM/ADM/ANMA N /12 Steinar Sæterdal og Tove Mette Bjørkmo PRESISERING AV HØRINGSUTTALELSE VEDR. LAST ELLER IKKE LAST PÅ NEX 11/ PUE/TEK/OLSA GNR 51/ /12 Fylkesmannen i Nordland TREKKING AV KLAGE PÅ FORMANNSKAPETS VEDTAK AV / ADM/ADM/ANMA N /12 Boreal Transport RUTETILBUD SOLFJELLSJØEN - VANDVE OG SANDNESSJØEN- DØNNA- LØKTA-NESNA 12/ PUE/LAN/JOHO GNR 12/3 3736/12 Innovasjon Norge TULBUD OM INVESTERINGSTILSKUDD - KNYTTET TIL EIENDOMMEN 12/ PUE/LAN/JOHO K /12 Direktoratet for naturforvaltning HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OG FAGGRUNNLAG FOR KYSTLYNGHEI SOM UTVALGTE NATURTYPE 11/ HSO/ADM/PABL 103 & /12 Det kongelige kommunal og regionaldep. KRITERIEDATA TIL INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE / HSO/ADM/PABL G /12 Helsedirektoratet LEGEVAKTSENTRAL I DØGNDRIFT I SAMSVAR MED FORSKRIFT 11/ HSO/ADM/PABL 060 &13

8 3791/12 Det kongelige fornyings-, administrasjons UTVIDA INVESTERINGSRAMME - RENTEKOMPENSASJONSORDNINGA FOR KYRKJEBYGG 12/ PUE/ADM/JAPE L /12 Statens kartverk MELDING OM NAVNEVEDTAK I DØNNA KOMMUNE 11/ PUE/TEK/OLSA GNR 14/ /12 BRUKSENDRING 14/22 - FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG 11/ PUE/TEK/OLSA GNR 36/3/1 3815/12 SØKNAD OM BRUKSENDRING 36/3/1 FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG 11/ ADM/ADM/ANMA 200 &03 13 Ofl /12 Helgeland politidistrikt v/ Kåre Invard Skognes ANGÅENDE FREMDRIFT I UNDERSLAG 11/ ADM/ADM/ANMA N /12 Samferdselsjef i Nordland KANSELLERING AV KOMMUNIKASJONER TIL VANDVE 11/ PUE/TEK/OLSA GNR 36/3/1 3820/12 Magnus Kaspersen SØKNAD OM BRUKSENDRING 36/3/1 FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG 10/ PUE/ADM/JAPE /12 YIT AS ENDRINGSLISTE / PRISFORESPØRSEL 11/ PUE/LAN/TOJO N /12 Dønna kommune v/ ordfører NEXEN - AVKLARING OM ENDELIG AVGJØRELSE FOR GJENINNSETTING I HERØY OG DØNNA SAMBANDET 09/ ADM/ADM/TOWE NAVN Gerd Solveig Bastesen 3844/12 Gerd - Solveig Bastesen OPPSIGELSE AV STILLING GERD-SOLVEIG BASTESEN

9 11/ PUE/ADM/JAPE GNR 51/ /12 Ivar Ingnes SØKNAD OM TILLATELSE TIL SELVBYGGERTILTAK - PLATT. ENDELIG VEDTAK. 12/ PUE/ADM/JAPE L /12 Espen Aleksander Gleinsvåg / Linda Bamberg KJØP AV BOLIGTOMT NR. 5 12/ PUE/ADM/JAPE L83 & /12 Anne Ekrem / Svein Valstad SØKNAD OM FORLENGELSE AV FRIST 06/ PUE/ADM/JAPE L /12 Statens vegvesen v/ Lene Øksendal UTBEDRING AV BJØRN FERGELEIE 12/ PUE/ADM/JAPE 024 & /12 Marit og Ove Atle Hov ANGÅENDE KIRKEGÅRDSVEI PÅ LØKTA 12/ HSO/ADM/PABL F47 & /12 Fylkesmannen i Nordland RAPPORT ETTER TILSYN MED BARNEVERNSTJENESTEN YTRE HELGELAND 11/ ADM/PER/GEBA V /12 GL Vårbris v/ Dag Lasse Sarassen FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM Å OVERTA INNBO/ LØSØRE 12/ HSO/ADM/PABL L83 & /12 Anne Ekrem / Svein Valstad SVAR - SØKNAD OM FORLENGELSE AV FRIST 12/ HSO/ADM/PABL U63 & /12 Dag Solfjeld SVAR - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING KALVER 12/ PUE/ADM/JAPE L /12 Espen Aleksander Gleinsvåg

10 KJØP AV TOMT 09/ ADM/PER/GEBA /12 NAV AVSLAG PÅ SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER 10/ PUE/ADM/JAPE /12 Lønnheim Entreprenør AS REFERAT BYGGHERREMØTE NR / PUE/ADM/JAPE C /12 Stein Olav Lothe SØKNAD OM BRUK AV VANNSCOOTER 12/ PUE/ADM/JAPE GNR 54/5 3963/12 Lars -Erik Larsen VEDRØRENDE FLYTEBRYGGE - ÅKVIKSUNDET - GNR. 54/5 - HENVENDELSE FRA BOREAL V/ LARS - ERIK LARSEN 08/ PUE/ADM/JAPE GNR 36/7 3988/12 Adv. Viggo Rønning SKJØNN - DØNNA FISKEMOTTAK 11/ ADM/ADM/TOWE 026 A /12 Dønna kommune SAMARBEIDSAVTALE MELLOM DØNNA KOMMUNE OG HERØY KOMMUNE 11/ ADM/ADM/ANMA N /12 Boreal transport v/ Lars-Erik Larsen SVAR VEDR. BREV AV / PUE/ADM/JAPE M /12 Arbeidstilsynet MELDING OM TILSYN 12/ HSO/ADM/PABL /12 Fylkesmannen i Nordland KVITTERING PÅ INNLEVERT SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER 12/ HSO/ADM/PABL /12 Fylkesmannen i Nordland

11 SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER Skatteoppkreveren i Dønna SKATTEINNGANG PR

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 12/301-6 18.04.2013 PUE/LAN/JOHO V30 2052/13 Fylkesmannen i Nordland TILSKUDD TIL UTVIKLING AV ØKOLOGISK KJØTT I 2013 11/733-53 04.06.2013 HSO/ADM/PABL U63 &14 2862/13 Helgeland regionråd SALGS OG SKJENKEKONTROLL

Detaljer

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 11/67-2 17.01.2011 PUE/LAN/JOHO 026 &17 351/11 Hald iks AVTALE MELLOM INNOVASJON NORGE OG HALD IKS 11/67-3 17.01.2011 PUE/LAN/JOHO 026 &17 352/11 Hald iks KONTORDAGER I KOMMUNEN 11/75-2 19.01.2011 HSO/ADM/PABL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE Lnr: 1805/15 Regdato:01.06.2015 Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Jonas Antonsen SØKNAD PÅ SOMMERJOBB PARKER OG PLENER 2015 Lnr: 1806/15 Regdato:01.06.2015 Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Tom Andre Hansen SØKNAD

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 09:30 13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Behandlede saker:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 8/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 13.11.2008 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak.

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.02.2015-10.05.2015, - 10.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tid: kl. 09.30 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Dagfinn Ness Andreassen, Arild Hågensen,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01.

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01. Side 1 12/1739-5 U Datert: 02.01.13 Arkivkode:GNR 10/22 S.ansv: SAMF.GEO.ØYGTOR Til: Johan R. Nielsen Sakstittel: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Innhold: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Lnr:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3505/13 Regdato:07.11.2013 Arkivkode:***** Saksnr: 13/299-3 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//WL SEN Dok.beskr: TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM - UTBETALING Lnr: 4740/13 Regdato:08.11.2013

Detaljer