INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR FO Buskerud deltok i 1. mai markeringen i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR. 1-2009 INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2008. FO Buskerud deltok i 1. mai markeringen i"

Transkript

1 Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR FO Buskerud deltok i 1. mai markeringen i Bli Drammen med på med FO Buskerud seminaret KLÆKKEN egen parole. HOTELL, MARS 2008 Parolen var ikke forhåndgodkjent, men myndige FO veteraner med tidligere nestleder i FO Solveig Nysether i spissen, lot seg ikke stoppe av slikt. Den lokale LO ledelsen kunne for skams skyld ikke vise ut parole om likelønn fra toget. Fra venstre Maria Kiraly, Solveig Nysether og Turid Kristoffersen. SEMINAR: Rolf Rønning: New public management i helse- og sosialsektoren feil svar på et viktig spørsmål?" VITAMIN-INNSPRØYTNING: Torleif Lundquist: Klar tale humor alvor og faglig påfyll! Les i dette nummer: MIDDAG OVERNATTING! leders hjørne REPRESENTANTSKAPSMØTE: betyr NAV en svekket kommunal sosialtjeneste? Forbundsleder i FO Randi Reese profesjonsdebatt i FO FO fyller i disse dager 15 år. Som jubileumsgave til våre medlemmer tilbyr vi invitasjon til i år hele nettverkskonferanse arrangementet for gratis. FO- medlemmer Det vil si i skoleverket uansett hva du deltar på: pris kr.0.-! Se nærmere den tradisjonelle opplysninger høstkonferansen inne i bladet! på Fossesholm representantskapsmøtet: FO satte utviklingshemmende på den politiske dagsorden HVEM - HVA - NÅR - HVOR ALT DU VIL VITE OM FO BUSKERUD!

2 Lederen Kjære FO medlem! I skrivende stund sitter jeg og hører måkene skrike utenfor kontorvinduet mitt, sola skinner og det er sommerstille i bygget. Norge har tatt sommerferie, og nå er det snart også min tur. Jeg gleder meg til tid sammen med familien, til lange frokoster, til opplevelser, til dager fulle av muligheter til ettertanke eller til å ikke tenke så mye i det hele tatt. Til dager hvor produksjonstall og effektivitet og pasientfl yt er fremmedord. Det er mitt håp at dere også har fått denne muligheten til å la hodet og kroppen følge sitt naturlige tempo, at dere har fått det nødvendige avbrekket fra arbeidet og har energi til å møte en høst med nye muligheter, utfordringer, problemer, endringer, sjanser. Dette halvåret som vi har lagt bak oss, har vært preget av oppstart av en ny årsmøteperiode. Mange av oss er nye i vervet- selv om jeg har hørt ordet resirkulering blitt nevnt i forbindelse med årets valg. Jeg for min del er glad og beæret over å få tillit til en ny periode som leder. Det vil alltid ta litt tid før styret og utvalgene får samlet seg og finner sin arbeidsform. Men vi har fått gjennomført vårens viktigste medlemsarrangementer, som 1. mai frokosten og sommerfesten. Vi har hatt jevnlige arbeidsutvalgs- og styremøter og vi har avholdt representantskapsmøte. Så selv om FO- kontoret til tider har vært kaotisk og rotete, så er min konklusjon at vi kan være fornøyd med oppstarten. Så over til de nye mulighetene høsten bringer. Det er mange spennende saker å gripe fatt i. Utdanningspolitikk er en sak jeg regner med vi vil snakke mye om fremover. Som dere kanskje vet, nedsatte barne- og familieministeren et utvalg som skulle se på kompetansebehovet i barneverntjenesten. Det såkalte Befringutvalget kom med sin uttalelse i vår, og sier i korte trekk at verken barnevernpedagog- eller sosionomutdanningen tilfredsstiller kompetansebehovet som trengs for å kunne jobbe i barneverntjenesten. Dette er en diskusjon FO må være aktiv deltager i. Jeg vil være med å påvirke fremtidas sosialarbeiderutdanning! Men jeg ser for meg at dette blir en krevende debatt for oss internt i FO. Det vil kreve at vi tør å se på våre utdanninger med et kritisk blikk, lytte til andres standpunkt og være modige i forhold til å se på kreative løsninger. Det vil kreve at vi tør å se forskjellighetene mellom våre utdanninger og kanskje må vi la hver profesjon finne sin egen vei. Jeg synes at forslagene om turnusår, utvidelse av utdanningens lengde og feltautorisasjon er spennende, selv om jeg ikke uten videre er sikker på at det er løsningen. Jeg liker ikke akademiseringen som skjer i samfunnet vårt, og har vært komfortabel med den løsningen som har eksistert nå; hvor man etter grunnutdanning og praksis tar en videreutdanning innenfor det fagfeltet man jobber. Jeg har en sterk tro på at yrket vårt læres best gjennom teori og praksis. Høsten må også brukes til å forberede oss til neste hovedtariffoppgjør. Det er fortsatt mange uløste problemstillinger knyttet til områder som likelønn, uttelling for kompetanse, arbeidstid, forskjellen til privat avlønning og til sammenlignbare yrkesgrupper, for å nevne noen. For min egen del blir nok fokuset denne høsten sterkest på private forhold, da jeg venter barn i oktober. Med ett vokser den lille familien på tre tobente og en firbent med et medlem. Men til tross for ammetåke, bleier og søvnmangel, så kommer jeg nok til å følge med. Engasjementet tar ikke permisjon, og jeg håper å få med meg flere FO arrangementer. I november ville NOSO (norsk sosionomforbund) ha fylt 50 år, og det markeres med en jubileumskonferanse. Kanskje vi sees? Med ønske om en engasjerende og spennende høst, Rita Cecilie Skinstad- Bermingrud leder FO Buskerud 2

3 Invitasjon til regional samling for ansatte i skole, barnehage, SFO eller PPT i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- Agder og Vest- Agder FO Buskerud har fått flere tilbakemeldinger fra FOere i skole, barnehage, SFO eller PPT om at man føler seg litt som en ensom svale og savner fellesskap med andre sosialarbeidere. Yrkesfaglig utvalg i FO Buskerud ønsker derfor å invitere til regional nettverkssamling på Tyrifjord hotell 8-9. september. Vi håper at dette vil gi faglig og sosialt påfyll og håper at vi kan etablere et nettverk med faste møtepunkter fremover. Vi ønsker hjertelig velkommen til to spennende og engasjerende dager, med fokus på hvordan det er å være sosialarbeider i skole, barnehage, SFO eller PPT. Harald Baardseth vil ha et faglig innlegg om sosialfaglig arbeid i skolen. Han har jobbet 13 år som miljøterapeut i eller i tilknytning til skole og 7 år som veileder i skolen som ansatt på BUP. Fylkessekretær i Buskerud, Bjarne Gilje, vil holde et innlegg om arbeids- og lønnsvilkår. Vi vil også sette av tid til å etablere et nettverk, og vil da dele forsamlingen opp etter geografiske områder. Samlingen er gratis for FO medlemmer. Påmelding innen til eller på fax Med vennlig hilsen Arnt Eugen Skretteberg Yrkesfaglig ansvarlig for barnevernpedagogene Felles yrkesfaglig utvalg Rita Cecilie Skinstad- Bermingrud Fylkesleder Veiledernettverk Ved fylkeskontoret får vi med jevne mellomrom henvendelser fra medlemmer som er på jakt etter veiledere. Det vi har kunnet hjelpe til med da er en liste over de av dere som ligger inne i medlemsregistrene som godkjente veiledere. Det vi ikke har kunnet hjelpe med er hvem som tar på seg oppdrag for tiden, hvilken erfaring de har osv. I fjor bestemte vi oss derfor for å sende ut en henvendelse til alle godkjente veiledere i Buskerud for å gjøre en første kartlegging av hvem som er aktive som veiledere nå, og om det kunne være interesse for å danne et veiledernettverk i Buskerud. Responsen var veldig stor! Så godt som alle svarte på henvendelsen og veldig mange ga uttrykk for at mangelen på et nettverk med andre veiledere har vært et savn. På årsmøtet i mars i år ble det vedtatt et handlingsprogram som slår fast at vi skal ha et økt fokus på faglig veiledning de neste to årene. Derfor planlegger nå vårt yrkesfaglige utvalg en samling for alle godkjente veiledere på Dr. Holms hotell på Geilo fra desember (sett av datoene!) Denne håper vi vil være starten på et fruktbart nettverk i Buskerud. Mer informasjon om denne samlingen kommer senere. Neste år planlegger vi et 40-timers kurs i veiledningsteori og metode for de som ønsker å bli FO-godkjente veiledere. Og for de er det da forhåpentligvis bare å velge og vrake i entusiastiske veiledere som kan gi de obligatoriske veiledningstimene som fører frem til godkjenning 3

4 Fører NAV til en svekket kommunal sosialtjeneste? En bekymringsmelding. Av Bjarne Gilje, fylkesekretær FO Buskerud I vår har jeg vært på en liten turné. Sammen med Harald Lund fra LO Stat, Mette Asmyhr fra Fagforbundet og Hans Martin Solberg/ Kari Teigen fra NTL har jeg besøkt 11 av Buskeruds 15 etablerte NAV- kontorer. Formålet med denne runden var primært å bidra til å etablere et organisert samarbeid mellom LO forbundene lokalt. Samtidig ble den en god anledning til å møte FO tillitsvalgte ved NAV-kontorene og høre deres betraktninger om sin arbeidshverdag. Det jeg fikk høre gjorde meg bekymret. I forskrift til arbeids - og velferdsforvaltningsloven heter det: Avtale mellom Arbeids- og velferdsetaten og en kommune om felles lokalt kontor kan inneholde bestemmelser om at statlig og kommunalt ansatt personell kan utføre oppgaver, herunder fatte enkeltvedtak, på hverandres myndighetsområder (.). Denne muligheten er tatt i bruk ved alle kontorene vi besøkte. Det er ikke så rart. Det å samhandle på tvers av statlig og kommunalt forvaltningsområde er jo et viktig poeng med hele reformen. Men det er når tillitsvalgte fra et klart flertall av kommune kommer med utsagn som at oppsøkende arbeid og oppfølging av rusklienter er blitt salderingspost, de statlige oppgavene fortrenger sosialfaglig jobbing, jeg ble ansatt som ruskonsulent, men bruker tiden min på å saksbehandle attføringsaker, her har vi ikke vært på hjemmebesøk siden vi ble NAV-kontor, vi blir telt og målt på alt som er statlig mens sosialklientene blir nedprioritet blir jeg bekymret. Et gjennomgående bilde er at det er de kommunalt ansatte som settes til å utføre oppgaver på det statlige område, det er disse oppgavene som har prioritet. Det kan være mange og kanskje også rimelige forklaringer på dette. Innenfor trygdeområdet har saksbunkene vært store og saksbehandlingstiden for ulike trygdeytelser har vært urimelig lang. Å avlaste pressede kolleger fra det statlige NAV-området er ikke nødvendigvis urimelig. Men det er bekymringsfullt når bildet så klart viser at arbeidet med den kommunale delen av NAV blir nedprioritert og at kvaliteten på dette arbeidet blir sterkt redusert. Både fordi det fører til at klienter ikke får helt nødvendig bistand, men også fordi det kan føre til redusert motivasjon og trivsel hos kommunalt sosialfaglig ansatte - våre medlemmer - som blir satt til å utføre helt andre oppgaver enn det de en gang tok utdanning for å gjøre. Konsekvensen kan være at flere søker seg bort fra NAV kontorene for å kunne bruke kompetansen sin. Hvorfor blir det slik? Vårt håp var jo en sosialfagliggjøring av NAV- kontorene med en bred og tett oppfølging av alle klienter med sammensatte behov. Nå kan det se ut til at de gode intensjoner drukner i saksmengde og rapporteringsrutiner. Det er flere årsaker til dette: en enhetlig og sterk styring av den statlige NAVetaten har større gjennomslag enn en fragmentert og svak og kanskje også uinteressert kommunal ledelse. Dette gir sterk ubalanse i maktforholdet NAV Buskerud knytter lederne tettere til seg med tydelige krav om resultater og rapportering, de fleste av dem er statlig ansatt >> 4

5 Kommunale rådmenn og politikere har kanskje enda mindre oversikt over og innsyn i sosialtjenesten enn før. At NAV-reformen ser ut til å få som konsekvens at både kvantitet av og kvalitet på de kommunale sosiale tjenesten svekkes bør få de lokale politikere til å våkne. Kan de akseptere at kommunale tjenester blir skadelidende over tid at rusmisbrukere og andre med stort behov for personlig oppfølging ikke får nødvendig bistand? eller at kommunale lønnsmidler i utstrakt grad brukes til å bistå med statlige oppgaver uten at det skjer tilsvarende gjenytelser motsatt vei? Forskriften til arbeids - og velferdsforvaltningsloven inneholder en bestemmelse om partene (kommunen eller arbeids- og velferdsetaten) kan tilbakekalle ordningen med å utføre oppgaver på hverandres område. Å gjøre dette vil være dramatisk for NAVfellesskapet og neppe aktuell politikk? Det som må til er et mye større lokalt politisk engasjement og bevissthet om at kommunene fortsatt har et ansvar for sosialtjenesten. Både statlige og kommunalt ansatte ledere har ansvar for å rapportere til kommunen i tråd med fastsatte retningslinjer for slik rapportering. Mens rapportering for statlig området synes å gå på skinner til NAV Buskerud kan det være grunn til å tvile på i hvilken grad lokal kommuneledelse og politikere etterspør og mottar rapporter fra sosialtjenesten. Hva gjør vi i FO? FO har stort fokus på NAV. FO sentralt har jevnlige møter med representanter fra storting og departement og har i møter med Arbeidsministeren bl.a. pekt på viktigheten av å verdsette og utvikle den sosialfaglige kompetanse i NAV. FO er hyppig på banen med utspill i politisk miljø for øvrig og i media. Fra fylkesavdelingens side har NAV-reformen vært høyt prioritert ved at de vi siste årene har invitert til en rekke seminar med NAV reformen og arbeid på NAV- kontor som tema. Turneen rundt til resterende NAV- kontor vil fortsette og LO Stat planlegger en samling for tillitsvalgte fra de ulike LO forbundene i NAV. En viktig målsetting for FO Buskerud er å komme sterkere på banen overfor NAV Buskerud. Her er det en utfordring at FO etter reglene om medbestemmelse i statlig sektor er for få til å ha selvstendig representasjonsrett. Her er vi i FO og Fagforbundet avhengig av en godt samarbeid med NTL. Lokalt kan det gjøres en jobb for å få kommune- ledelse og politikere sterke på banen. FO vil følge NAV kontorene tett videre og vi tar gjerne imot ris eller ros for det vi har gjort så langt og innspill for videre jobbing! Felles Yrkesfaglig utvalg Buskerud inviterer til fagkonferanse Fredag 18. September 2009 kl. 09: på Fossesholm herregård, Vestfossen. Utviklingshemmedes levekår Anna Kittelsaa, sosionom, seniorrådgiver ved nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming og seniorforsker ved NTNU samfunnsforskning Vi ønsker dialog og erfaringsutveksling fra praksisfeltet om utviklingshemmedes levekår, og tanker rundt hvorfor så få fra våre yrkesgrupper-og vernepleiere spesielt, er representert i arbeidet med utviklingshemmede. Derfor er alle dere som har valgt bort dette arbeidsfeltet spesielt velkomne! Seminaret er gratis for FO-medlemmer (inkl. lunsj). Påmelding innen 7. september til FO-kontoret: 5

6 FO Buskerudseminaret 2009 Nærmere 100 FO-medlemmer var samlet til det tradisjonelle FO Buskerud-seminaret som ble avhold på Tyrifjord hotell 6-7. mars. På programmet stod tema om sosialfagets plass og vilkår ved professor i sosialt arbeid Edgar Marthinsen. Lege og begeistringskunstner Magnar Kleiven stod for den noe lettere delen av programmet. Som billedserien nedenfor viser klarte han å begeistre de fremmøtte deltakerne. Det ble også avholdt årsmøte. Protokoll fra dette finner du på vår hjemmeside. Marie Lundblad ble behørig takket av som leder og Rita C. Skinstad-Bermingrud ble valgt til ny leder av FO Buskerud. Hun var også leder perioden før Marie. Neste års arrangement er under planlegging og vil finne sted på Tyrifjord hotell fra mars Merk datoen! Avtroppende leder Marie sammen med nyvalgt leder Rita 6

7 Nedenfor finner du navn og kontaktinformasjon over de nyvalgte styremedlemmene og varamedlemmene. Vi er alle opptatt av å gjøre en god innsats for FO Buskerud denne perioden, og setter stor pris på innspill, tips og råd fra medlemmene. Ta gjerne kontakt med en av oss! Det nye arbeidsutvalget. F.v. Trond Henriksen, Bjarne Gilje, Marianne S. Johnsen og Rita C. Skinstad- Bermingrud. Nedenfor finner du navn og kontaktinformasjon over de nyvalgte styremedlemmene og varamedlemmene. Vi er alle opptatt av å gjøre en god innsats for FO Buskerud denne perioden, og setter stor pris på innspill, tips og råd fra medlemmene. Ta gjerne kontakt med en av oss! FO BUSKERUD Adresse: Nedre Storgate 9, 3015 Drammen Telefon: Fax Hjemmeside Org.nr AVDELINGSSTYRET Verv Navn Arbeid Mobil Adresse Privat E-post Leder Rita C. Skinstad-Bermingrud (s) / Neptunveien 48, 3055 Krokstadelva blefjellsykehus.no Kontordag torsdag - fredag Nestleder Marianne Solberg Johnsen (v) Venusfaret 19, 3033 Drammen blefjellsykehus.no Kasserer Trond Rekdal Henriksen Arnebergjordet 4, 3320 Vestfossen F.sekretær Bjarne Gilje (s) Barlindveien 14,3032 Drammen Yf ansv. bvp Arnt Skretteberg (b) Vinkelvn.3, 3340 Åmot Yf ansv. sos Marie Lundblad (s) Tømmerveien, 3340 Åmot Yf ansv vpl Stine Østerud (v) Leder yfu Vesleveien 6, 3300 Hokksund HS-pol.utv. Helene Gabrielsen (v) Thorstein Stenbeksv. 12, 3610 Kongsberg Tariffpol utv. Liv-Anita Leithe Merkurveien 14, 3055 Krokstadelva / LS -repr. Gudmund Rype (b) Finn Blackstadsvei 112, 3021 Drammen / Vara bvp Siv Gunhild Grøneng / Øvre Storgate 55B, 3018 Drammen Vara sos Tone Nilsen (s) Verksveien 6A, 3050 Mjøndalen / Vara vpl Hege Marie K. Nilsen Bueveien 6, 3060 Svelvik / 1. Vara Siv-Iren Hansen Tollamoen, 3330 Skotselv 2.vara Odd Borgar Kolstad Pb. 101, 3371 Vikersund 3.vara Harald Baardseth Heggvn 3, 3340 Åmot 7

8 Hallingdalsseminaret FO Buskerud inviterer igjen til FO-bowling med nogo attåt på Dr. Holms hotell på Geilo. Er du FO-medlem og bor i Hallingdal, sett av november! Vi starter som vanlig opp med bowlingturnering kl.17.00, deretter samles vi til en god middag. De som ønsker det har tilbud om overnatting på hotellet. Fredag 20. blir det seminar med faglig innhold. Tema og innleder her er enda ikke fastsatt. Alle medlemmer i Hallingdal vi få egen invitasjon i posten med ytterligere informasjon om arrangementet og påmelding. FO Buskerud har avholdt representantskapsmøte 18. og 19. juni avholdt vi representantskapsmøte på Sundvolden hotell. Selv om møtet ble lovlig sent, og klint oppi sommerferie og sommeravslutninger, var vi over 20 representanter som deltok. Ros til FO Drammen som møtte med alle sine fem representanter! Dette repskapets hovedfokus var politisk påvirkning. Erling Segelstad, som er leder i FO Hedmark og medlem i yrkesetisk råd samt tidligere nestleder sentralt, holdt innledningsforedraget for oss, om spenningsfeltet mellom etikk og politikk. Hans foredrag var engasjerende og til tider kanskje litt provoserende, i hvert fall gav han oss mye stoff til ettertanke. Hans tanker om menneskeverd og likeverd brakte meg tilbake til grunntanken om hva som gjorde at jeg ble sosialarbeider, og hvorfor politisk påvirkning er så viktig. Segelstads innledning dannet på et vis bakteppet for hovedhappeningen som var politikerdebatten. Vi hadde invitert fem politiske partier, hvorav fire deltok. Hovedintensjonen vår med debatten, var å informere politikerne om saker vi er opptatt av. Vi hadde valgt ut tre temaer; utviklingshemmede, den kommunale barneverntjenesten og skole. Fire FO`ere innledet om temaene, før politikerne fikk mulighet til å komme med egne innledninger. Dette ble en veldig interessant debatt, som virkelig gav mersmak. Se for øvrig egen sak. Dag to var fullstappet av viktige FO saker. 2. nestleder sentralt, Kjetil Ostling, innledet den utdanningspolitiske debatten, en sak vi vil følge opp videre. Han gav oss et lite innblikk i hva som ligger til grunn for debatten, som i korte trekk handler om hvordan våre utdanninger vil se ut i fremtiden. Dette er en viktig sak for oss, som også vi i Buskerud vil ha fokus på fremover. Se for øvrig innlegget til landstyrerepresentanten vår, som omhandler denne saken. Kjetil gav også en tilbakemelding om tariffoppgjøret, hvor hovedfokuset var på pensjonsspørsmålet. Videre hadde vår nye helse- og sosialpolitiske sekretær, Harald Baardseth, et innlegg om sitt arbeid og oppfordret repskapet til å komme med innspill. Hans rolle er ny for oss, men har vært et svært verdifullt bidrag til fylkeskontoret. Politikerdelen av dette repskapet har vi fått til takket være hans arbeidsinnsats, og han har fått til mediadekning på skolepolitikk. Avslutningsvis hadde vi trekning av fagstipendet. Vi hadde utlyst tre fagstipender, og fikk fire søkere. Repskapet valgte å innvilge alle fire søknadene! De som skal reise på fagkonferanse i Trondheim i september er; Torhild Lien, BUP Ringerike sykehus, Solveig Reine, konsulent for personer med nedsatt funksjonsevne i Hol kommune, Laila Øhren, Ringerike kommune og Anne Sophie Martinsen, Ringerike kommune. Vi gleder oss til tilbakemelding fra disse i neste utgave av BUSKSTIKKA! Alt i alt to fulle dager med mye påfyll, både faglig og politisk og som alltid - sosialt! Slik et repskap i FO Buskerud skal være! 8

9 3 på rep. skap Arnt Skretteberg har intervjuet 3 representanter som deltok på representantskapsmøte på Sundvolden hotell juni 2009 Navn: Helge Egede-Nissen Stilling: Prosjektleder, Ringerike kommune Profesjon: Vernepleier m/ PPU Hvordan har du opplevd dette rep.skapet? Første dag var svært engasjerende og virket som en vitamininnsprøytning. Andre dagen har vært mer varierende av interesse. Har du vært på rep.skap før? Ja, to ganger Navn: Bianca Sørensen Stilling: Barnevernkurator, Drammen kommune Profesjon: Barnevernpedagog Hvordan har du opplevd dette rep.skapet? Inspirerende og motiverende for videre arbeid i FO. Fått mye kunnskap om arbeidet som blir gjort i FO. Har du vært på rep.skap før? Nei. Navn: Trine Bakke Stilling: Familieterapeut Profesjon: Barnevernpedagog Hvordan har du opplevd dette rep.skapet? Vært spent på hvordan dagene ville bli i forkant. Forventningene var i første omgang å bli kjent med de andre i rep.skapet. Spennende å være her, med de temaene som har vært. Det at politikerne var invitert til dialog var veldig OK. Informasjon fra FO sentralt var nyttig. To spennende og utfordrende dager. Har du vært på rep.skap før? Nei. 9

10 FO Buskerud satte utviklingshemmede på dagsorden Den 18. juni inviterte FO Buskerud representanter og politikere til debatt om helseog sosialfaglige tema. Debatten vakte engasjement blant deltakerne. I forbindelse med representantskapsmøtet juni arrangerte FO Buskerud politikerdebatt. Fra de politiske partiene deltok disse: Lise Christoffersen (AP) Ole Johnny Stavn (SP), Lena Reitan (SV) og Jon Helgheim (FrP). FOerne Marianne S. Johnsen, Ragnhild Heiret, Harald Baardseth og Bente Pallin innledet om følgende tema: Utviklingshemmedes levekår, atferdsproblemer i skolen og situasjonen i den kommunale barneverntjenesten. Dette var første gang FO Buskerud inviterte politikere til å diskutere med oss og leder av FO Buskerud Rita C. Skinstad-Bermingrud var spent i forkant. Politikerne ble plassert i hesteskoen blant FO representantene for å markere at dette skulle være et møte med fokus på formidling av kunnskap, erfaringer og dialog om utfordringer og løsninger. Poenget var ikke at politikerne skulle drive valgkamp eller krangle om ansvar eller eget partis fortreffelighet. Nå var det få av partiene som hadde noen spesielt lang skryteliste mht. fokus på f.eks. utviklingshemmedes levekår og flere av politikerne uttalte at her hadde de nok mye å lære. En liten søk på utviklingshemmede i partienes programmer gir svært få treff. Enten er utviklingshemmede ikke nevnt i det hele tatt eller så er de inkludert i samlegruppen personer med nedsatt funksjonsevne. Kun Fr.P vier et eget avsnitt til utviklingshemmede i sitt program. Det syntes imidlertid ikke som at Jon Helgheim kjente til dette. Ole Johnny Stavn hadde derimot kikket i eget partiprogram uten å finne noe om utviklingshemmende der og mente at partiet hadde et klart forbedringspotensial her. Lise Christoffersen uttalte selv om det stod lite i partiprogrammet om utviklingshemmende var 10

11 de ikke glemt. Hun var glad i vernepleierne og pekte på utfordringene med mange ufaglærte blant ansatte. Lena Reitan fra SV ønsket personale med kompetanse i alle ledd var opptatt av å styrke VTAbedriftene (varig tilrettelagt arbeid). Størst temperatur i debatten ble det under temaet skole. Dette er nok også et tema der politikerne føler seg mer hjemme. Her kom behovet for flere profesjoner i fokus og fikk støtte fra politikerne. I debatten om barnevernet ønsket FrP innspill også fra FO på hvordan lage et bedre barnevern i Drammen. AP og SV var tydelige på at de ville Presentasjon av helse og sosialpolitisk sekretær. På årsmøte 7. mars ble det vedtatt at FO Buskerud skulle opprette et lønnet tillitsverv som helse- og sosialpolitisk sekretær med 40% frikjøp. Jeg (Harald Baardseth) ble valgt inn i denne funksjonen og begynte 1. april. Jeg har etter oppstart jobbet med å arrangere representantskapsmøte på Sundvollen 18. og 19. juni hvor et sentralt innslag var en politikerdebatt. (se annet oppsalg) Jeg holdt selv en av innledningene om adferdsproblemene i skolen og skolens mangelfulle sosialfaglige jobbing. Dette er mitt hovedkompetanseområde. Jeg jobber i Kongsberg på BUP som skole og nettverksveileder, i hovedsak i forhold til barn og ungdom med større adferdsproblemer. Jeg sitter i helse og sosialpolitisk utvalg og er vara til styret i FO Buskerud. Jeg er også foretakstillitsvalgt for FO i Vestre Viken HF. arbeide for en opptrappingsplan for barnevernet og for å styrke kompetansen blant de ansatte. Debatten ble dyktig ledet av tidligere nestleder i FO, nå leder av FO Hedmark, Erling Segelstad. Både de inviterte politikerne og representantskapsmedlemmene var enige om at dette hadde vært en spennende og engasjerende debatt. Vi fra FO Buskerud håper at politikerne etter å ha hørt på de dyktige innledere fra FO Buskerud og innspill i debatten fikk ny kunnskap og innsikt om tema som kanskje ikke står øverst på dagsorden i deres politiske hverdag. Presentasjon av tariffpolitisk utvalg. Tariffpolitisk utvalg (TPU) er fra i år ledet av Liv-Anita Leithe. Øvrige medlemmer er Britt Sund, Bente Pallin, Hege Sem Slette, Siv Iren Hansen og Hanne Leikvold. Noen av oss har erfaring fra fagforeningsarbeid, men for andre er dette helt nytt. 1. mai frokosten for FO Buskerud, er det TPU som står for. Vi lager paroler og har en frokostsamling før vi går i 1. mai toget i Drammen. Dette har blitt en tradisjon som FO ønsker å videreføre. En av oppgavene TPU skal jobbe med i denne perioden er å forberede sak om innkjøp av fane. Videre jobber vi med spørsmål knyttet opp mot arbeidsforhold, lønnsforskjeller osv. TPU skal også være et rådgivende utvalg for rep. skapet og styret i aktuelle spørsmål innenfor området lønn og arbeidsforhold. Jeg ønsker svært gjerne å få innspill fra våre lokal tillitsvalgte vedrørende ulike politiske utfordringer som berører våre medlemmer eller klienter. Da vil jeg, alt etter kapasitet enten kunne støtte dere i å ta opp spørsmål på den måte det måtte være mest hensiktsmessig eller jeg kan få informasjon, for i samarbeid med FO styret/leder å ta saken videre. 11

12 Profesjonspolitikk i FO Nå skjer det noe i FO som jeg har etterlyst lenge og det er en utdanningspolitisk diskusjon på hele linja og hvordan vi behandler diskusjon ene. Utdanningspolitikk er viktig for oss som sosialarbeidere i vårt daglige virke, den er viktig for vår profesjonsutvikling og ikke minst for opprettholdelse og utvikling av velferds-staten. Nå har Landstyret i to junidager sittet i Stockholm med en bred og intens diskusjon omkring fag og profesjonene våre. Utgangspunktet har vært NOU 9/08, Befringrapporten. En rapport som har sett på kompetansen i barneverntjenesten i Norge i dag, og konkludert med en del mangler og utfordringer i det å drive et godt barnevern. Hovedkonklusjonene er at vi må ha mer praksisrettet utdanning, læreplanene på de enkelte utdanningsinstitusjonene spriker og det mangler kunnskap på mange felt som barnevernarbeidere må kunne. Forslagene i rapporten er bl.a. å ha mer forskning knyttet til skolene, nye mastergradsløp, bedre oppfølging av nyansatte og en autorisasjon for ansatte i barneverntjenesten. Diskusjonen i FO gikk på flere plan. En så yrkesspesifikk rapport er vanskelig for en så sammensatt organisasjon som FO å forholde seg til. Det er viktig at FO uttaler seg klart og konsist. Vi blir hørt på av politikerne da vi er viktige talerør for hvordan vi ønsker å utføre vårt arbeid på en god og forsvarlig måte, og hvilke mangler og utfordringer vi må få rettet på for å utføre dette. Kan FO tåle å se at en profesjonsutdanning har et annet løp og lengde enn en av de andre? Er det seksjonsrådene eller arbeidsutvalget som styre arbeidet med profesjonsspesifikke spørsmål? Nå kommer flere rapporter på løpende bånd, for eksempel en rapport om arbeidet i NAV. Det er viktig at FO som fagorganisasjon vet noe og mener noe om våre arbeidsplasser og utførelsen av yrket. Og FO er oss, det er viktig med slike diskusjoner på alle plan, fra arbeidsplassen din og opp til Landstyret. Landstyret i Stockholm vedtok en omfangsrik uttalelse om spørsmålet, som bl.a. gikk på at seksjonsrådene har en sterkere innvirkning på fagspesifikke saker. Utdanningspolitikken skal styres i Landstyret og alle avdelingene utfordres på å arbeide med temaene. For at Landsstyret skal kunne mene noe avhenger det av deg og de diskusjonen du har på din arbeidsplass, og at dette føres videre opp i FO. Ha en fin sommer! Gudmund Fattigdomshøringen 2009 Fattig i verdens rikeste land Vil du være med? Velferdsalliansen, Kirkens Bymisjon Oslo, Samarbeidsforum mot fattigdom og FO har gått sammen om å arrangere Fattigdomshøringen Organisasjonene vil sette fattigdommen i Norge på dagsorden i årets valgkamp. FO Buskeruds tidligere leder, Marie Lundblad, skal holde et innlegg. Se resten av programmet på neste side. Vi håper å få samlet en gjeng FO medlemmer og reise inn til Oslo og få med oss denne høringen. FO Buskerud spanderer middag på de som blir med! Fint om du melder ifra om du blir med innen , av hensyn til bordbestilling. Send mail til eller SMS til

13 Fattigdomshøringen 2009 Fattig i verdens rikeste land : Musikk Carl Petter Opsahl - klarinett : Åpning Velferdsalliansen v/ Torgeir Tangvik, leder VA Trøndelag : Nok penger å leve av SIFO norm på økonomisk sosialhjelp! Vigdis Von Eli, styreleder Velferdsalliansen : Bolig til alle innfør en helhetlig sosial boligpolitikk! Merethe Hannestad, leder i beboerforeningen Riveren : Et menneskelig arbeidsliv! LO-leder Roar Flåten : Pause : Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen : Offentlig finansiering av tannhelse Tenner er også en del av kroppen! Tannlege Svein Olsen : Flere sosialfaglige ansatte i velferdstjenestene Marie Lundblad, sosionom og veileder i kvalifiseringsprogrammet, NAV Nedre Eiker Kulturellt innslag- Carl Petter Opsahl : Utdeling av Leiv Mørkveds minnespris : Kristin Halvorsen - finansminister : Siv Jensen Frp-leder : Paneldebatt Ap: Dag Terje Andersen SV: Kristin Halvorsen Sp: Magnhild Meltveit Kleppa Krf: Dagfinn Høybråten H: Erna Solberg Frp: Siv Jensen V: Trine Skei Grande Rødt: Torstein Dale 3 planlagte appeller i debatten fra brukerrepresentanter Norsk forbund for utviklingshemmede, Helene Holand Fattighuset, Johanna Engen Landsforeningen for barnevernsbarn, Maria Reklev : Appeller / avslutning fra arrangørene: Sturla Stålsett: Kirkens Bymisjon, Oslo Randi Reese: Fellesorganisasjonen (FO) Gunnar Paaske: Velferdsalliansen Konferansier Honoratte Kashale, Bibi Anka : Lunsj Frelsesarmeens suppebuss Youngstorget 28. august Kl til

14 Informasjon fra yrkesfaglig utvalg Da er andre periode i gang for FO Buskeruds felles yrkesfaglige utvalg! Utvalget består av tre representanter fra hver profesjon, og hver profesjon har en representant inn i styret. Utvalgsmedlemmene er, Marie Lundblad, Tone Nilsen, Elisabeth Haugen, Arnt Skretteberg, Siv-Gunhild Grøneng, Kari Sandberg Olsen, Inger-Hilde Vik, Hege Marie K Nilsen og Stine Østerud Thorbjørnsen. I løpet av denne perioden skal utvalget ha særlig fokus på våre profesjoners og sosialfagets plass i skolen, NAV og i helseforetakene, samt rammebetingelser, og yrkesetiske utfordringer for vår fagutøvelse. Dette skal vi gjøre bl.a ved å samle og holde ett oppfriskningskurs for våre medlemmer som allerede er godkjente veiledere, slik at vi kan etablere ett veiledernettverk. Vi skal arrangere en fagkonferanse hver høst, og i år er temaet utviklingshemmedes levekår ( på Fossesholm). I 2010 er temaet skole. Vi vil i september invitere til en nettverkskonferanse for de av våre medlemmer som er ansatt i skolen, (se eget oppslag) og vi skal arrangere etikkverksted to ganger pr år. Vi håper på stor pågang på alle våre arrangement, de er gratis og gir både faglig og sosialt påfyll! Kom gjerne med tips eller innspill til utvalget til; Alle detaljer om våre arrangement blir å finne på FO Buskeruds nettsider. Presentasjon av Helse- og sosialpolitisk utvalg FO Buskerud Helse- og sosialpolitisk utvalg er et av 4 utvalg i FO Buskerud. Utvalget består av 6 engasjerte FO-medlemmer: Helene Gabrielsen, (vernepleier), er leder av utvalget. Arbeidsplass: bofelleskap Kongsberg kommune Harald Baardseth, (barnevernpedagog), helseog sosialpolitisk sekretær, BUP; Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus Irene Austad, (barnevernpedagog), Bokollektiv Kongsberg kommune Sille Kvam, (sosionom), ruskonsulent, Kongsberg kommune Margun Ygre, (sosionom) Utekontakten, Kongsberg kommune Liv Elin Aalborg, (sosionom), Barnevernet Drammen kommune Utvalget håper vi bla kan være med å sette den sosialpolitiske dagsorden. Tema som årsmøte har ønsket vi skal ha et hovedfokus på er rus psykiatri, fattigdomsbekjempelse, det kommunale barnevernet og levekår for personer med utviklingshemming Vi har enn så lenge hatt 3 samlinger/møter og begynt å spisse problemstillingene. Medlemmene kommer i hovedsak til å ha hvert sitt ansvarsområde og vi håper dette etter hvert vil kunne munne ut i konkrete utspill, enten overfor media, samarbeidspartnere eller medlemmer. I den første fasen regner vi med at en viktig jobb vil være å oppdatere oss på temaene og knytte kontakter. Vi håper vi kan jobbe med flere av temaene på oppfordring fra og kanskje også i et samarbeid med medlemmene. Dersom noen ønsker kontakt med utvalget håper vi at dere tar kontakt med Helene på tlf

15 FO Buskerud - Aktivitetskalender 2009 Se for øvrig Dato Tidspunkt Møtetype Arrangør Deltakere/målgruppe Sted Arbeidsutvalget (AU) FO Buskerud AU medlemmer FO Buskerud kontoret Styremøte FO Buskerud Styremedlemmer Fattigdomshøringen FO sentralt m.fl Alle Youngstorget Oslo Kommunalkonferansen Ansatte/ tillitsvalgte Thon hotell Oslo Airport kommunal sektor Regional nettverkssamling Yrkesfaglig utvalg FO medlemmer ansatt i skole, for ansatte i skole, barnehage barnehage og PPT Tyrifjord hotell og PPT Fagkonferanse Yrkesfaglig utvalg FO Medlemmer Fossesholm herregård Utv.hemmedes levekår Kvinnepolitisk FO sentralt Kvinnepolitisk ansvarlig og FO sentralt nettverkskonferanse andre interesserte Kvinner på tvers- Kvinner på tvers Alle Ingeniørenes hus, Oslo kvinnepolitisk konferanse Fylkeskonferansen FO sentralt Fylkesleder og fylkessekretær Rica Oslo hotell Styremøte FO Buskerud Styremedlemmer Representantskapsmøte FO Buskerud Representantskapsmedlemmer Hønefoss Jubileumskonferanse NOSO FO sentralt Oslo kongressenter Styremøte FO Buskerud Styremedlemmer Hallingdalsseminaret FO Buskerud FO medlemmer i Hallingdal Dr. Holms hotell Veiledernettverk Yrkesfaglig utvalg FO- godkjente veiledere Dr. Holms hotell Med forbehold om endringer og tillegg! 15

16 Retur: FO Buskerud Nedre Storgt Drammen A FO BUSKERUD VERVEAKSJON VERV ET NYTT MEDLEM OG FÅ EN FLOTT VERVEPREMIE! FO har plass til flere medlemmer. For å stimulere til verving har vi lagt opp til en liten kampanje. Verver du et medlem får du en fin minnepinne med FO logo tilsendt i posten. Også den du verver får samme gave! Blant dem som har vervet og sendt inn dette skjemaet - vil vi på årsmøtet 2011 trekke ut én vinner av et flott weekendopphold på Holms hotell på Geilo. Jo flere vervede medlemmer jo større vinnersjanse! Har du vervet et medlem fyll ut verveskjemaet nedenfor! NB! Selve innmeldingen skjer til FO sentralt på det annet skjema! Benytt eller bruk innmeldingsskjema. Har du ikke dette ring så blir det tilsendt! Skjema ligger også på vår hjemmesider. Dette skal sendes FO sentralt! Nyinnmeldt medlem: Navn:... Adresse:... Arbeidsplass:... E-postadresse:... Mobiltelefon:... Den som har vervet: Navn:... Adresse:... Arbeidsplass:... E-postadresse:... Telefon:... Design og trykk: NB! Innmeldingsskjema sendes FO sentralt! Adresse: FO. Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Tlf Verveskjema sendes til: FO Buskerud, Nedre Storgate 9, 3015 Drammen Tlf E-post:

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

Bli med på FO Buskerud seminaret KLÆKKEN HOTELL, 07. 08. MARS 2008

Bli med på FO Buskerud seminaret KLÆKKEN HOTELL, 07. 08. MARS 2008 Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2008 Bli med på FO Buskerud seminaret KLÆKKEN HOTELL, 07. 08. MARS 2008 SEMINAR: Rolf Rønning: New public management i helse- og sosialsektoren feil svar

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015.

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015. Handlingsplan for FO Buskerud 2015 FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet.

Detaljer

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon Engasjement Fellesorganisasjonen sine medlemmer jobber med mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Målsettingen er et inkluderende samfunn hvor mennesker mestrer egne liv og får bistand og hjelp til

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Aust-Agder 16. januar 2007

Aust-Agder 16. januar 2007 . Postadresse: Tlf. 38042547 Pb.381 Fax. 38047485 4664 Kristiansand E-post: austagder@fobsv.no Aust-Agder 16. januar 2007!" # $% & $ ' & &! ( & & ' ) * + & +, - #. / -#. # *! & /............................

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder. Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund.

FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder. Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund. FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund. Tema: Rehabilitering/Habilitering

Detaljer

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret.

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret. FO Nordland Oversikt over ledige verv i styret og utvalg til Årsmøtet 2016 FYLKESSTYRET Fra vedtektene 11.6 Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret sammensettes

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 12.-15. OKTOBER 2012 MØTERAMME Fredag 12. oktober kl 17.00 - mandag 15. oktober kl. 14.00, Reykjavik. Arbeidsutvalget (AU) 2012 Leder Unni Dahle Diakonhjemmet høgskole

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Kommunaløkonomisk konferanse

Kommunaløkonomisk konferanse INVITASJON TIL: Kommunaløkonomisk konferanse Oslo, den 10. 11. september 2014 Høgskolen i Hedmark, Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Fagforbundet inviterer til kommunaløkonomisk konferansen.

Detaljer

FOs profesjonsstrategi

FOs profesjonsstrategi FO.NO FOs profesjonsstrategi Vedtatt i sin helhet av landsstyret i mars 2016 1 Innhold FOs profesjonsstrategi...3 Målet med FOs profesjonsstrategi...3 Strategi for profesjonsfaglig arbeid i FO...3 Profesjonsfaglig

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 Vi ønsker med dette velkommen til vår femte nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING: Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Ulrik Horn og Økonomiansvarlig Hege Tanding Sørensen.

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad TIDSRAMME Torsdag 10.03.2016 17.30 20.30 Arbeidsutvalget (AU) 2016 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Maria Gulbrandsen

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 18.01.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Ved åpningen av møtet vil kultursjef Ingeborg

Detaljer

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 25.08.2010 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen Medlem

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15.

Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15. Sak 11: Valg Sak 11.1: Arbeidsutvalget Valgkomiteens innstilling følger på de neste sidene. Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15. Gardermoen, 21.3.2015

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2012 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 17. februar

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 3/2015 Desember

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 3/2015 Desember Nyheter fra NetSam NetSam nettverk for samiskopplæring 3/2015 Desember Årsmøte og kurs 2015 Den 27.11.2015 hadde nettverket årsmøte og kurs. På agendaen hadde vi blant annet gjennomgang av årets aktiviteter

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status.

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status. Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.2-2008 Bli med på FO Buskerud seminaret TYRIFJORD HOTELL, 6.-7. MARS 2009 Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

10. og 11. mars 2010

10. og 11. mars 2010 Velkommen til BYGGEDAGENE og BYGGEGALLA 10. og 11. mars 2010 Radisson BLU Plaza Hotel Oslo Påmelding på bygg.no 2 Vi støtter Byggedagene 2010: «State of the Nation» Det er nok av arbeidsoppgaver å ta fatt

Detaljer

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund 10.2.14 Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag SA m/ seminar 2014 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 14. mars på Sortland hotell kl. 18:00. NU ønsker å fortsette ordningen med å

Detaljer

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim Velkommen til tariffkonferanse og nettverkssamling Scandic Nidelven, Trondheim 3.-4.5.2017 Målene med nettverkssamlingen Informere om landsforeningen Bygge nettverk mellom deltakerne, og opprettholde dialogen

Detaljer

Årsberetning 2015 FO-Studentene HiB

Årsberetning 2015 FO-Studentene HiB Årsberetning 2015 FO-Studentene HiB FO-Studentene er en organisering av studentmedlemmer i FO. FO-Studentene HiB er et lokallag under FO-Studentene. Lokallagene er lokale organiseringer som sikrer tett

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

Høringssvar - Forskrift om felles rammeplan og forslag til nytt styringssystem

Høringssvar - Forskrift om felles rammeplan og forslag til nytt styringssystem FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 17/364-17/00009-32 05.04.2017 Høringssvar - Forskrift

Detaljer

VALG 2005 JAKTEN PÅ NÆRINGSPOLITIKKEN

VALG 2005 JAKTEN PÅ NÆRINGSPOLITIKKEN VALG 2005 JAKTEN PÅ NÆRINGSPOLITIKKEN 30.8. KVELD 17.00 Småtinget åpner tirsdag 30.8. med middag, og kanskje kongelig utdeler av NHOs Nyskapingspris 2005? Morgenen 31.8. starter vi jakten på næringspolitikken.

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning...

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Kraft-konferansen 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Velkommen til Kraft-konferansen 2007 Konferansen arrangeres for åttende gang, og i

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 30. januar 2012 kl. 0900 1410 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Sosialarbeiderdagen avisinnlegg, markering i klubbene mm. Bruke materiell fra FO sentralt og tilpasse dette til lokale forhold.

Sosialarbeiderdagen avisinnlegg, markering i klubbene mm. Bruke materiell fra FO sentralt og tilpasse dette til lokale forhold. Referat fra styremøte 19-20.april 2017 Tilstede: Gunhild Holthe, Nils Ove Skalltje, Anita Syvertsen, Marte Aune, Lasse Olsen, Eva Asperheim, Christian Wiik, Anders Eivik. Forfall: Marianne K. Hanssen Valgkomiteen:

Detaljer

Kraft-konferansen. 1. april 2009 Rica Nidelven Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning..

Kraft-konferansen. 1. april 2009 Rica Nidelven Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning.. Kraft-konferansen 1. april 2009 Rica Nidelven Hotel Trondheim En nyttig og mental vitamininnsprøytning.. Velkommen til Kraft-konferansen 2009! Konferansen arrangeres for tiende gang. Vårt mål er at du

Detaljer

NSH og Spekter arrangerer studietur til Brussel 5-7. juni 2008 for ledere i helseforetak

NSH og Spekter arrangerer studietur til Brussel 5-7. juni 2008 for ledere i helseforetak NSH og Spekter arrangerer studietur til Brussel 5-7. juni 2008 for ledere i helseforetak EUs helsepolitikk og norske sykehus Helse er et stadig viktigere område for felles politikk og koordinering i EU.

Detaljer

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU)

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Kvinnepolitisk utvalg har i 2016 bestått av: Aud Herbjørg Kvalvik (leder), Randi Reese, Kari Dahn, Latifa Nasser, Brit Fredriksen,

Detaljer

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar.

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar. Aktivitetsrapport fra fylkesavdelingene for 2015 - oppsummering Aktivitetsrapporten er levert gjennom Questback. Alle avdelinger, med unntak av Østfold og Aust-Agder, har besvart spørsmålene og levert

Detaljer

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2007 Oslo, 6. august 2007 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Utdanning Barnevernpedagog 1993. FO erfaring Styremedlem og kasserer FO Sør Trøndelag, plasstillitsvalgt Trondheim kommune. KPU. Valgkomiteen 2006 15.

Utdanning Barnevernpedagog 1993. FO erfaring Styremedlem og kasserer FO Sør Trøndelag, plasstillitsvalgt Trondheim kommune. KPU. Valgkomiteen 2006 15. SAK 11. 6. Valg av valgkomite perioden 2015-19 Innstiling fra valgkomiteen Einar Ingebrigtsen Født 1954 Hordaland Leder (ny) i VK Vernepleier 1996, videreutd. administrasjon/ledelse, veiledning. Nå: miljøterapeut

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014 Referat Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014 Jørgen Wear Tidspunkt: 11.april kl.16:00-19:00 12.april kl.09:00-12:30 Siri Lien Kristian Gravermoen Sted: Union

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 24.-26. FEBRUAR 2012 MØTERAMME Fredag 24. februar kl 17.00 - søndag 26. februar kl. 14.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Hotell er bestilt på Thon Hotel Terminus.

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no.

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no. Klubbavisa Sammen er vi sterke!!! Innhold Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 Forord S.2 Lederen har ordet S.3 Hva jobber vi med? S.4 Medlemsmøter S.5 Informasjonsutvalget S.6 Årsmøte og valg

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Scandic hotell Prinsen i Trondheim 10. 12. mars 2009 PROGRAM Tirsdag 10. mars. Kl. 1000-1100 Registrering

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Saksliste og innkalling FO-STUDENTENES AU-MØTE Møtested: Hytta til Mari

Saksliste og innkalling FO-STUDENTENES AU-MØTE Møtested: Hytta til Mari Saksliste og innkalling FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27.09.2017 Møtested: Hytta til Mari TIDSRAMME Lørdag 0900-Søndag 1500 Arbeidsutvalget (AU) 2017 Leder Helene Harby 949 83 760 Send mail Nestleder Mari

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Sak 8.2.5 Språklige endringer

Sak 8.2.5 Språklige endringer Sak 8.2.5 Språklige endringer Forslag 8.2.5.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende språklige endringer tas inn i vedtektene gjennomgående: Vedtektene endres slik at begrepene «landsmøte» og «landsmøteperiode»

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1. 2013 Ønske om en flott vår til alle Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Lokalisering av nytt sykehus i Drammen. Strategi for høsten 2013

Lokalisering av nytt sykehus i Drammen. Strategi for høsten 2013 Lokalisering av nytt sykehus i Drammen Strategi for høsten 2013 Bakgrunn Vestre Viken HF skal til høsten beslutte hvor det nye sykehuset i helseregionen skal ligge First House skal bistå Drammen kommune

Detaljer

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011 ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er fylkeskommunens fagråd og arbeider etter reglement vedtatt av Fylkestinget i 1995 og revidert i 2008. 1 2 HVA

Detaljer