Radioaktiv Forurensning av Grunnvann ved Andrejevabukta Shore Teknisk Anlegg, Nordvest-Russland: Borehullet studier og Kartlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radioaktiv Forurensning av Grunnvann ved Andrejevabukta Shore Teknisk Anlegg, Nordvest-Russland: Borehullet studier og Kartlegging"

Transkript

1 Radioaktiv Forurensning av Grunnvann ved Andrejevabukta Shore Teknisk Anlegg, Nordvest-Russland: Borehullet studier og Kartlegging M. Dowdall, W.J.F. Standring, I.Amundsen, O.Reistad Statens strålevern, Grininæringspark, Østerås Trondheim,

2 Andrejevabukta Shore Teknisk Anlegg En av de største og mest farlige atom legacy områder i nordvest Russland, 40 km fra den norske grensen på Kolahalvøya. Etablerte tidlig på 1960-tallet. Involvert i gjenbrenseling av atomubåter i Nordflåten og lagring av brukt atombrensel (SNF). Inneholder store mengder høy og lavt aktivitet solid (SRW) og flyttende (LRW) atom avfall. 230'000 m 2 lagring og tilknyttede industriell type installasjoner. Totale aktivitet estimert til å være 1.3 x Bq.

3

4

5

6 Målinger Ambient gamma dose målt på ca steder i området. Målinger gjørt på to høyder: 10 cm høyde (gjenspeiler forurensning på bakken) og 1 m (ambient dose). Semi-regulære grid med fokus på målinger hvor høyere verdier lå. Detaljerte målinger ved bygninger, deponier osv. 137 Cs og 90 Sr i jord målt (in-situ og på labben). Aktivitet og dose målinger gjørt i en rekke borehuller. See: Reistad, O., Dowdall, M., Standring, W.J.F., Selnæs, Ø.G., Hustveit, S., Steinhusen, F. and Sørlie, A., 2008, On-site gamma dose rates at the Andreeva Bay shore technical base, northwest Russia, Journal of Environmental Radioactivity, 99/7, pp

7 Dose rater og aktivitet i jord Dose at 10 cm ( Sv/hr) Dose at 1 m ( Sv/hr) Natural background: 0.06 μsv/hr Airplane trip (11000 m) : 5 μsv/hr High Radon Dose: 1.1 μsv/hr Occ. Rad. Dose Limit:28 μsv/hr (45 weeks of 40 hours/week, annual limit 50 msv/yr) 137 Cs i jord (Bq/kg) 90 Sr i jord (Bq/kg) Category Max. Eff. Ind. Dose msv/yr 45 weeks 40 hrs/week RHW IV μsv/hr RHW III μsv/hr RHW II μsv/hr RHW I >50 > 28 μsv/hr See: Reistad, O., Dowdall, M., Selnæs, Ø.G., Standring, W.J.F., Hustveit, S., Steinhusen, F. and Sørlie, A., 2008, On-site radioactive soil contamination at the Andreeva Bay shore technical base, Northwest Russia, Journal of Environmental Radioactivity, 99/7, pp

8 Alfa/beta flux på overflaten Surface beta particle flux. Largest circle corresponds to root of , smallest to the root of 20 particles/cm 2 min. Surface alpha particle fluxes at locations within the site. Classed values in particles/cm 2 min.

9 Hydrogeologi og litologi Området varierer fra 0 m til 40 m over havet, viktigste jordtyper er marine sedimenter med varierende litologi (finkornet sand til grus), omfang og tykkelse (dybder fra 0,1 m til over 5 m). Jord tettheter fra 1,6 til 2,7, bredt utvalg av filtrering hastigheter og struktur. Tre undergrunnisk hydrogeologiske systemer finnes på stedet: 1. Overfladisk vannførende horisont på dyper som varierer mellom 1.0 og 2,8 m 2. Vann fra denne første horisonten trekkes inn en ny horisont som er den viktigste vannførende horisonten, ujevne dybder mellom 0,9 og 8,9 m og begrenset av stein på de lavere nivåene (kun i områder med marine og glasiale sedimenter). 3. Den tredje horisonten, begrenset til områder av smuldrende steinete bakken, oppstår mellom dybder på 5,2 m til 19,5 m. Alle tre vann horisonter er av hydrocarbonate karakter

10 Borehull logging 21 huller fra tre forskjellig lokaler dvs: DSU, Bld. 5 og Bld. 6, 67 og 7. Russisk URB-2A-2 borerigg i henhold til Russisk standard RSM (drilling and mining). Dry boring og casing. Brønn logging, måling av utdraget jord kjerner og måling av utdraget vann (13 av 21). Måling av equivalent gamma dose rate (EDR) ved bruk av en NaI detektor.

11 DSU anlegg lagring av brensel Kjerner Brønner Jord og vann prøver Bq/kg og Bq/l

12 DSU anlegg lagring av brensel Relativt lave nivåer av radioaktiv forurensning Ganske konstant med dybde ingen/liten penetrasjon av forurensning under overflaten av bakken - N β målinger redusert med økende dybde 90 Sr forurensning har tydeligvis trengt dypere inn i bakken - nedgående bevegelse av forurensninger fra overflaten og ikke underjordisk penetrasjon eller lateral transport

13 Building 5 tidligere brensel kjøling/lagring Kjerner Brønner Jord og vann prøver Bq/kg og Bq/l

14 Building 5 tidligere brensel kjøling/lagring 4087 og 4088 ikke viser tegn til vesentlig radioaktivitet i dybden heller ikke vann fra disse borehullene inneholder høye nivåer viser betydelig forurensning på 0,5 m, prøver fra denne dybden inneholder MBq kg -1 av 137 Cs og en titalls lavere for 90 Sr på grunn av skjerming aktiviteter i 80 tallene viser betydelig forurensning med 90 Sr på dybder på ca 0,5 m, titalls kbq kg -1 er observert for både jord og vann. Kontaminering i 4092 er den mest omfattende for alle borehullene boret nær Building 5, med titalls kbq kg-1 av 90 Sr i jord og MBq/kg av 137 Cs. Jord forurensning er begrenset til et band mellom 2,5 og 3,6 meter selv om alle tre vann peiling horisonter (forekommer på 2.8, 4.0 og 10.2 m) er forurenset i en viss grad. Horizon 1 inneholder mer 137 Cs enn 90 Sr med en faktor på 2, men den andre og tredje horisont er hovedsakelig forurenset med 90 Sr. Forurenset vann i borehullet 4092 ser ut til å være begrenset til et vann linsen på dyp mellom 2 og 4 m.

15 Bygning 6, 67 og 7 avfall lagring Kjerner Brønner Jord og vann prøver Bq/kg og Bq/l

16 Bygning 6, 67 og 7 avfall lagring 4095 viser ingen vesentlig forurensning; EDR verdier er konstant med dybde og N β verdiene er under deteksjonsgrense. Noen forurensning var til stede i prøvene tatt fra overflaten av kjernen og på dybde selv om verdiene ikke var veldig høy. Radionuklider var tilstede i en vannprøve trukket fra ca 5 m. Lignende observasjoner ble gjort for borehull 4096, 4097 og For disse tre EDR verdiene forblir konstant nede gjennom borehullene og over lengder av kjerner. Forurensning er til stede i de øvre lagene (1000 s av Bq kg -1 ), men har en tendens til nedgang markert med økende dybde. I borehullet 4097 betydelige nivåer av 90 Sr finnes på dyp mellom 6 og 7 meter sammenlignet med nivåene på overflaten og det kan være at det er lateral penetrasjon på disse dyp isotop forurenset vann, selv om isotopen konsentrasjoner i vann hentet fra 6.7 m var relativt lav. Borehullet 4098 også utstillinger forhøyet 90 Sr på dybder på ca 7 m (13 kbq kg -1 sammenlignet med 0,7 kbq kg -1 på overflaten). Gitt at N β verdier er hevet opp til dybder på 7,5 meter, er det mulig at betydelige men lavere nivåer av 90 Sr er observerbare i enda større dyp enn de som kvantitative isotop data er tilgjengelig.

17 Bygning 6, 67 og 7 avfall lagring Kjerner Brønner Jord og vann prøver Bq/kg og Bq/l

18 Bygning 6, 67 og 7 avfall lagring 4099, 4100, 4101 og 4102 ble tatt ved siden av bygning 7, som lagrer en rekke SRW i relativt gode forhold (begrenset inntrenging av vann til anlegget). Grunnvannsspeilet på 4099 var i en dybde på 2,2 meter og 90 Sr/ 137 Cs kontaminasjon ble observert. Reduksjonen av 137 Cs nivåer med dybde og mangelen på høye nivåer av 90 Sr indikeres at forurensning er et resultat av nedadgående migrering av 90 Sr fra overflaten, muligens fra gjennomtrengning av isotop peiling lekkasje vann fra bygning 7. De to andre borehull på sørsiden av bygning 7 indikerer også forurensning som følge av lekkasje fra bygning 7.

19 Off site forurensning

20 Videre arbeid mht: Andrejevabukta Den Andrejevabukta Koordinerings Gruppe er hvør Norge legger frem sine prioriteringer med hensyn til fremtidige aktiviteter om Andrejevabukta som inkluderer: sikkerheten av radioaktivt avfall og SNF på stedet, utveksling av informasjon og samarbeid om beredskap, utviklingsinitiativer mht: infrastruktur fokusert mot effektiv/sikker håndtering og fjerning av SNF, å begrense risikoen for uhell under operasjoner på stedet, å redusere risikoen for spredning av radioaktiv forurensning av det større miljø, bidra til utvikling av langsiktige planer for rehabilitering av Andrejevabukta grunnlagt i vurderingen av risiko og miljømessige konsekvenser.

21 Takk.. Spørsmåler?

StrålevernRapport 2009:6. Konsekvenser for Norge ved en tenkt ulykke ved Sellafield-anlegget: Potensielt utslipp transport og nedfall

StrålevernRapport 2009:6. Konsekvenser for Norge ved en tenkt ulykke ved Sellafield-anlegget: Potensielt utslipp transport og nedfall StrålevernRapport 2009:6 Konsekvenser for Norge ved en tenkt ulykke ved Sellafield-anlegget: Potensielt utslipp transport og nedfall Referanse: Ytre-Eide M. Album, Standring WJF, Amundsen I, Sickel M,

Detaljer

StrålevernRapport 2014:9. Radioaktivt cesium i norske landområder og ferskvannssystemer

StrålevernRapport 2014:9. Radioaktivt cesium i norske landområder og ferskvannssystemer StrålevernRapport 214:9 Radioaktivt cesium i norske landområder og ferskvannssystemer Resultater fra overvåkning i perioden 1986 213 Referanse: Gjelsvik R, Komperød M, Brittain J, Eikelmann IM, Gaare E,

Detaljer

Treårig tilstandsrapport for konsesjonsbelagte anlegg ved Institutt for energiteknikk

Treårig tilstandsrapport for konsesjonsbelagte anlegg ved Institutt for energiteknikk Strålevern Rapport 2003:6 Treårig tilstandsrapport for konsesjonsbelagte anlegg ved Institutt for energiteknikk Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Reistad

Detaljer

GEOLOGI FOR SAMFUNNET

GEOLOGI FOR SAMFUNNET NGU Norges geologiske undersøkelse Geological Survey of Norway GEOLOGI FOR SAMFUNNET GEOLOGY FOR SOCIETY Innhold 1. GEOLOGISKE DATA FOR KARTLEGGING AV RADONFARE I NORGE...6 2. REGIONALE GEOFYSISKE MÅLINGER

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet ved utfylling av tunnelmasser i sjø ved Husnes R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 957

Overvåking av vannkvalitet ved utfylling av tunnelmasser i sjø ved Husnes R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 957 Overvåking av vannkvalitet ved utfylling av tunnelmasser i sjø ved Husnes R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 957 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet ved utfylling av

Detaljer

Radon i uteluft Presentasjon av resultater fra radonmålinger i uteluft i seks utvalgte områder i Norge

Radon i uteluft Presentasjon av resultater fra radonmålinger i uteluft i seks utvalgte områder i Norge Strålevern Rapport 2006:20 Radon i uteluft Presentasjon av resultater fra radonmålinger i uteluft i seks utvalgte områder i Norge Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway

Detaljer

FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4

FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4 INNHOLD FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4 REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR ATOMSIKKERHET OG MILJØ - FREMDRIFT I 2007 6 IAEAS GJENNOMGANG AV HALDENREAKTOREN 8

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Fase 1 av fylkesvise tiltaksplaner for opprydding i forurenset sediment Miljøstatus og kartlegging av kilder til miljøgiftbelastning i Hammerfest, Honningsvåg og Båtsfjord havneområder oktober november

Detaljer

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø NEI-NO--729 NO9600046 Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø NO9600046 Strålevern HEFTE '- Cfe0 3 Referanse: Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø. Strålevern, hefte

Detaljer

Revidert søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomhet og utslipp av renset prosessvann.

Revidert søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomhet og utslipp av renset prosessvann. Revidert søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomhet og utslipp av renset prosessvann. Innledning Kværner Stord AS vil med dette søke om tillatelse til håndtering

Detaljer

NGU Rapport 2007.014. Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune

NGU Rapport 2007.014. Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune NGU Rapport 2007.014 Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune Forord Denne rapporten er et resultatet kurset KJ3071 Anvendt geokjemi som

Detaljer

NGU Rapport 2007.050. Ladedeponiet - forprosjekt

NGU Rapport 2007.050. Ladedeponiet - forprosjekt NGU Rapport 2007.050 Ladedeponiet - forprosjekt INNHOLD side Innledning 4 Tidligere undersøkelser og metoder 4 Resultater 5 Historikk 5 Utgravinger og borehull 6 2D resistivitetsmålinger 7 Glødetapsmålinger

Detaljer

Handlingsplanen for atomsaker

Handlingsplanen for atomsaker StrålevernRapport 1996:1 NO9700088 Handlingsplanen for atomsaker Atomsikkerhetsprosjektene 1995 Carl-Erik Christoffersen (red.) Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1345

Detaljer

Reprosessering og lagring av brukt reaktorbrensel i Russland Status og alternativer

Reprosessering og lagring av brukt reaktorbrensel i Russland Status og alternativer Strålevern Rapport 2005:13 Reprosessering og lagring av brukt reaktorbrensel i Russland Status og alternativer Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Larsen

Detaljer

Radon i boliger RETNINGSLINJER FOR MALINGER I INNELUFT RETNINGSLINJER FOR BYGGEGRUNN- UNDERSØKELSER. STAJSNS iwirøtt Fm sim^jmroffine «SNM03-21M

Radon i boliger RETNINGSLINJER FOR MALINGER I INNELUFT RETNINGSLINJER FOR BYGGEGRUNN- UNDERSØKELSER. STAJSNS iwirøtt Fm sim^jmroffine «SNM03-21M «SNM03-21M tjf^kfc NO92U0018 RÅD NEI-NO--198 1991 :2 Radon i boliger RETNINGSLINJER FOR MALINGER I INNELUFT RETNINGSLINJER FOR BYGGEGRUNN- UNDERSØKELSER STAJSNS iwirøtt Fm sim^jmroffine PUBLIKASJONSSERIEN

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Offshoreteknologi-Maskinteknikk/ Marin-Undervannsteknologi Vår semesteret, 2007 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Bjørn

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Varg-feltet

Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Varg-feltet Avslutning av virksomheten og disponering av innretninger på Konsekvensutredning (KU) 6 02.12.14 Issued for Approval RS HG JMH 5 13.11.14 Issued for Legal comments EK HG JMH 4 08.09.14 Issued for Partner

Detaljer

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder INNHOLD Forord... 3 1. UTARBEIDELSE AV KLAUSULERINGSSONER... 4 2. NYDANNELSE AV GRUNNVANN... 7 3. FORURENSNINGSKILDER OG TRANSPORTMEKASNISMER... 8 3.1 Forurensningstyper...

Detaljer

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA)

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Konsekvensutredning - Sjø Utslipp til sjø ved normal drift Akutt forurensing til sjø Naturmiljø i sjø Konsekvenser i bygge-

Detaljer

Radon og helse: Regjeringens nasjonale strategi mot radon

Radon og helse: Regjeringens nasjonale strategi mot radon Radon og helse: Regjeringens nasjonale strategi mot radon Will Standring NGU Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi - 3. februar 2010, Trondheim Innhold Radon og helseeffekter 2009: Et veiskille i norsk

Detaljer

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4376 Saksbehandler: Gunnhild Preus-Olsen Forsvaret Varsel om pålegg om videre

Detaljer

Forslag til. Handlingsplan for opprydning i grunnen i barnehager, lekeplasser og skoler

Forslag til. Handlingsplan for opprydning i grunnen i barnehager, lekeplasser og skoler Forslag til Handlingsplan for opprydning i grunnen i barnehager, lekeplasser og skoler Mai 2006 1 INNHOLD 1 Utfordringene 3 2 Målsetning for arbeidet 4 2.1 Mål 2.2 Bakgrunn for målene 3 Helsemyndighetenes

Detaljer

Atomtrusselen i Nord-Norge

Atomtrusselen i Nord-Norge StrålevernHefte 1 Atomtrusselen i Nord-Norge Er vi forberedt på atomulykker? Gjennom den nye åpenheten mellom øst og vest har vi fått vite mer om sikkerhetsforholdene ved atomanleggene i den tidligere

Detaljer

Konsekvensutredning av videre drift av. konsesjonsunderlagte anlegg. ved. Institutt for energiteknikk

Konsekvensutredning av videre drift av. konsesjonsunderlagte anlegg. ved. Institutt for energiteknikk Konsekvensutredning av videre drift av konsesjonsunderlagte anlegg ved Institutt for energiteknikk Desember 2004 Konsekvensutredning av videre drift av konsesjonsunderlagte anlegg ved Institutt for energiteknikk

Detaljer

Deponiet i Adventdalen. En vurdering av spredning av forurensning og permafrostens egenskaper som bunntetting

Deponiet i Adventdalen. En vurdering av spredning av forurensning og permafrostens egenskaper som bunntetting Deponiet i Adventdalen. En vurdering av spredning av forurensning og permafrostens egenskaper som Bakgrunn Svalbard har en egen miljølov (Lov 15. juni 2001 om miljøvern på Svalbard) som samler alt miljøregelverk

Detaljer

RAPPORT. Strandkantdeponi Ballstad Status og prosessevaluering. SALT rapport nr: 1005

RAPPORT. Strandkantdeponi Ballstad Status og prosessevaluering. SALT rapport nr: 1005 RAPPORT Strandkantdeponi Ballstad Status og prosessevaluering SALT rapport nr: 1005 2 Strandkantdeponi Ballstad. Status og prosessevaluering. Benedikte Farstad Nashoug Kjersti E. T. Busch 1005 11.12.2013

Detaljer

RKU Nordsjøen Konsekvenser av regulære utslipp til sjø

RKU Nordsjøen Konsekvenser av regulære utslipp til sjø Lars Petter Myhre, Gunnar Henriksen, Grethe Kjeilen-Eilertsen, Arnfinn Skadsheim, Øyvind F Tvedten. RKU Nordsjøen Konsekvenser av regulære utslipp til sjø Rapport IRIS 2006/113 www.irisresearch.no Kopiering

Detaljer

-C5, 1990:2 DOSER FRA EKSTERN OG INTERN BESTRÅLING I NORGE FØRSTE ÅR ETTER TSJERNOBYL- ULYKKEN

-C5, 1990:2 DOSER FRA EKSTERN OG INTERN BESTRÅLING I NORGE FØRSTE ÅR ETTER TSJERNOBYL- ULYKKEN -C5, 1990:2 DOSER FRA EKSTERN OG INTERN BESTRÅLING I NORGE FØRSTE ÅR ETTER TSJERNOBYL- ULYKKEN Per Strand, Gerda Kjolås, Jon B. Reitan, Terje Strand, Toroif Berthelsen og Tone D. Selnæs Statens institutt

Detaljer

Strålevern Rapport 2006:12

Strålevern Rapport 2006:12 Strålevern Rapport 2006:12 Gammaspektrometriske flymålinger og radon Anvendelse av gammaspektrometriske fly- og helikoptermålinger til identifisering av radonutsatte områder analyse basert på målinger

Detaljer