Analyse av tilsvar fra barnevernet i Kvam kommune på fylkesmannens henvendelse, jmf klage.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av tilsvar fra barnevernet i Kvam kommune på fylkesmannens henvendelse, jmf klage."

Transkript

1 Analyse av tilsvar fra barnevernet i Kvam kommune på fylkesmannens henvendelse, jmf klage. Av Rune Fardal, Psykologi student, september 2008 Abstrakt Saken viser et klassisk tilfelle av hva som skjer når barnevernet i Kvam uten kompetanse og faglig metodikk, fanges i en sak der narsissistisk dynamikk styrer. Ensidig kritikk av klager fokuseres fremfor å besvare kritikken som dokumenteres! I realiteten skyter man pianisten fordi man ikke liker musikken. Uten å dokumentere noe som helst skriver barnevernet at Barnevernet er av den oppfatning at de påstander far kommer med i brev av ikke er korrekte??? Hvor er begrunnelsen for at klagepunktene ikke er korrekte? Slik kan amatører utrykke seg, ikke en offentlig fagetat! Hvor er dokumentasjonen på at far tar feil? I en setting der barnevernet opplagt er innhabile ihht Fvl. 6a, da barnevernet er part i saken som innklaget, kan de ikke tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse slik de her gjør! Hva er det Fylkesmannen i Hordaland tenker på?? Mye tyder på at dokumenterte lovbrudd av barnevernet ikke blir tatt på alvor av verken barnevernet i Kvam eller Fylkesmannen i Hordaland! Da går tankene raskt til kameraderi og korrupsjonskultur. Her følger barnevernets svarbrev til fylkesmannen i sin helhet, på en fars klage til fylkesmannen i Hordaland, oppdelt i avsnitt og anonymisert. Saken er beskrevet i de øvrige dokumenter og har sitt utgangspunkt i at et barn beskriver seksuelle overgrep i dommeravhør. Barnevernet presser så barnet til å endre forklaring til fordel for mistenkte. Nære bånd mellom mistenktes familie og barnevernet i Kvam synes være et motiv i tilegg til det som fremstår som opplagte mangler på faglig, metodisk kunnskap fra barnevernet i Kvam. Manglende kunnskap og forståelse av narsissistisk dynamikk kan være en annen årsak.

2 Svarbrev fra barnevernet i Kvam til fylkesmannen i Hordaland: Merk her at barnevernet skriver de vil gjøre rede for sin rolle og ta stilling til de forhold klagen retter seg mot! Barnevernet beskriver dessverre bare kort det de oppfatter er sin rolle men tar ikke stilling til de forhold klager beskriver! Blant forhold klagen viser til er: Barnevernet presser et barn til å endre forklaring etter dommeravhør! Barnevernets metoder holder ikke faglig vitenskapelig standard. Ensidig følger barnevernet bare en hypotese. Barnevernet støtter ensidig en part i en konflikt og lar seg bevisst bruke. Barnevernet mangler helt tydelig kompetanse rundt narsissistisk dynamikk. 2

3 Etter at barnas mor, uten å gi beskjed la seg inn på et psykiatrisk hvilehjem august 2002, etter rettsaken hun anla mot far, begynte far å under seg over at barna ved retur fra samvær begynte å vise en foruroligende adferd. De var redde for å returnere til sin mor, de viste redsel for mors samboer og flere episoder der de sprang gråtende vekk fra hans gård etter retur fra samvær hos sin far, førte til at far begynte å stille spørsmål. Barnas mor var ikke tilstede ved retur og var umulig å få i tale på telefon. Både mor og hennes samboer hemmeligholdt at mor var på et psykiatrisk hvilehjem. Samboeren svarte at mor var inne, men barna fortalte at mor ikke hadde vert der på flere uker! Dette skjedde samtidig med at barna i juli 2002 etter 8 år var flyttet fra far til sin mor grunnet mors gjentatte rettssaker mot far. Gjennom en omfattende løgnkampanje overbeviste mor en sakkyndig psykolog at det var best for barna at de bodde med henne, til tros for at hun var trygdet som følge av alvorlig psykiske lidelser. Mor kom med en rekke negative beskrivelser av far som far senere dokumenterte var usanne, og som skulle vise seg i hovedsak være projeksjoner fra mors egen adferd! Dette er vesentlig, for barnevernet skriver her lengre ned at de synes far ensidig kritiserer mor! Barnevernet viser med det en ensidig forståelse av en meget komplisert dynamikk. De tror det de vil tro og ikke det fakta i saken viser. I denne settingen er det far melder mor savnet. Mor og hennes samboer bidrar til stor usikkerhet rundt barnas situasjon grunnet sin manglende evne til å innformere om forhold rundt barna sin situasjon. Isteden setter de i gang en løgnkampanje ovenfor barna om at mor går på skole i Bergen! Barna som akkurat er blitt flyttet til mor opplever dette svært traumatisk. Først kjører mor flere rettssaker for å få omsorgen og når hun til slutt vinner frem overlater hun barna til for dem fremmede, og legger seg inn på et psykiatrisk hvilehjem i en måned. Dette er svært kritikkverdig av mor og underbygger en egosentrisk holdning. Tidligere domstoler undret seg da også over dette! Etter at barna tilkjennegav frykt, tisset på seg, kastet opp og løp gråtende vekk fra der de bodde med sin mor ble det inngitt bekymringsmelding til barnevernet for å få klarhet i barnas situasjon. Bare uker etter dette beskriver det eldste barnet seksuelle overgrep begått av mors nye samboer. Far anmelder dette til politiet. Det er således galt når barnevernet påstår at det er levert anmeldelse for overgrep mot begge barna. 3

4 Barnevernet fremstiller det som om de gjorde svært mye for barna. I realiteten gjorde de ikke noen ting før etter at dommeravhøret bekreftet overgrepene som barnet fortalte om. Barnet ble både av politi i dommeravhør og senere av sin egen setteadvokat presset på om dette virkelig hadde skjedd. Barnet opprettholdt sin fremstilling. Barnets fremstiling og beskrivelse fremsto som svært troverdige etter dette. Da hadde det gått 6 uker fra anmeldelsen, og retningslinjer sier slike avhør av barn skal skje innen 2 uker slik at ikke barnet risikerer å bli påvirket. Mor ble så tvangsflyttet mot sin vilje i en kommunal leilighet for at barna skulle skjermes for mors samboer. Allikevel kom han på tilnærmede daglige besøk til leiligheten der barnet både ble truet og bearbeidet for at det skulle forandre sin beskrivelse av overgrep. Dette ble barnevernet innformert om, men unnlot å gripe inn. Saken ble først henlagt etter at barnevernet hadde presset barnet til å forandre på sin historie. Dette er beskrevet i brevene fra januar Barna ble først flyttet ut etter at dommeravhøret ble holdt 6 uker etter at anmeldelsen var inngitt. I de 6 ukene levde barnet med sin mor, som ikke beskyttet barnet, men sin samboer. Mor anklaget barnet for å ha avslørt overgrep, slik mor i 2008 anklager barna for å ha fortalt om den volden mor selv utsetter dem for. Da først reagerte barnevernet! I 4

5 de 6 ukene fra anmeldelse til dommeravhør ble barnet utsatt for konstant press fra sin egen mor og hennes samboer til å forandre sin beskrivelse. Dette gjorde ikke barnet. Det underbygger sannhetsverdien av det barnet beskrev i dommeravhør. Mor holdt barnet borte fra far og nektet barnet samvær med sin far i disse 6 uker til tross for at barnevernet anbefalte at disse samvær burde gå som normalt! Hun brøt med andre ord premissene fra dommen i barnefordelingsaken. Dette underbygger at barnet var troverdig i sin beskrivelse av overgrep. Igjen skriver barnevernet om seksuelt misbruk av jentene, mens det bare var den eldste jenten som var utsatt for overgrep ihht anmeldelsen. Barnevernet påstår at den kommunale leiligheten var under tilsyn. Det medfører ikke riktighet. De kom på sporadiske besøk som var meldt i forkant. Mors samboer var stadig observert i huset. Barna fortalte selv at han vanligvis kom på kvelden. Noen ganger ble se stengt inne på rommene sine, andre ganger kom han og mor inn på rommet og presset barnet! Det påstås også at det var satt inn tilsyn ved hente og bringesituasjoner i forbindelse med samvær. Dette var det barnas mor hadde bedt barnevernet om fordi hun ikke klaret å forholde seg på en rasjonell måte til barnas far. Hun økte på denne måten konflikten rundt barna istedenfor å prøve å gi barna inntrykk av redusert konflikt. Barnevernet lot seg bruke i dette spillet! Dette er interessant når vi ser under hvordan barnevernet ensidig klandrer far for konflikten! Barnevernet påstår at det var vanskelig for foreldrene å samarbeide om samvær situasjonen. Sannheten var at mor ensidig nektet alt samarbeid med far. Fars advokat kalte inn til en rekke møter for at de skulle diskutere situasjonen. Mor kom aldri og besvarte heller ikke forespørslene. Dette økte konflikten. Også i tiden som fulgte kalte far inn til en rekke møter ved familierådgivningskontoret, men mor kom aldri. I stedene sendte hun ved en anledning en lege erklæring der hun påsto seg være varig syk. Dette samtidig som hun hadde stort mottagelses selskap for familie og venner hjemme, samme dagen møtet i familierådgivningskontoret ble holdt! Da blir det særdeles kunnskapløst av barnevernet å påstå at begge foreldrene hadde vansker med å samarbeide. Sannheten var at barnas mor nektet alt samarbeide og at far i lang tid prøvde å få til samarbeid! Dette eskalerte også konflikten unødvendig for barna, men som vi ser under er det bare far som ensidig klandres for dette! Det er gjennomgående i denne saken at mor gjennom sin adferd øker konflikten og når far ikke aksepterer dette, men viser å være løsningsfokusert, så er det far som anklages for å bidra til konflikten! Dette er den klassiske narsissistiske dynamikk, virkeligheten blir snudd på hodet. Barnevernet uten kunnskap om så avansert dynamikk, tror det de umiddelbart ser og ender med å anklage far, mens mor i sitt stille sinn ler rått av barnevernets kunnskapsmangel. Barnevernet blir en brikke i mors spill, og til tross for at de er gjort oppmerksom på det forstår de fremdeles ikke hvordan de blir brukt av mor når det passer mor! En slik adferd kalles passiv aggresjon. Mor sitter i kulissene og spiller offer, men er i realiteten en vesentlig premissleverandør for at konflikten ikke kan løses. Dette må ikke forveksles med at mor har det vanskelig psykisk, for det har hun utvilsomt, trygdet som hun har vært siden far tok ut skilsmisse! 5

6 Etter å ha presset barnet til å forandre forklaring fra dommeravhøret henla tidligere barnevernsleder Liv Berit Khadoor saken. Dette er beskrevet mer rundt brevene fra januar Hun skriver et brev til BUP som er svært betegnede for barnevernets manglende forståelse av denne sakens kompliserte dynamikk, men også for hvor manipulativ mor faktisk er: I dette brevet dokumenterer barnevernet den totale kunnskapsmangel om denne saken. Mens far i et utall forsøk over flere år, prøver å få til samarbeid og løsning, er det far som anklages for ikke ville bilegge konflikten. En så ensidig negativ og klandrende holdning fra noen som påstår seg ha faglige kvalifikasjoner er bekymringsfullt for barnas beste! På dette tidspunkt var man nettopp ferdig med 2 rettssaker mor hadde startet! Det bilegger ikke en konflikt og starte rettssaker med så mye løgner som denne saken dokumenterer! Barnevernet skriver her rett ut at far øker konflikten fordi han ikke aksepterer de løgner og bedrag mor sprer om seg med! Barnevernet forstår ikke at fars frustrasjon nødvendigvis må bygge på noe, de tror det de ser og ferdig med det! Det viser mangel på kunnskap, men også evne til innlevelse og forståelse av komplisert dynamikk. Det mangler empati! Mens mor løper rundt og kaller far for psykopat og kommer med en rekke løgner, skal det være far som krenker mor når han påpeker at dette ikke er sant og så dokumenterer at det beskriver mor mer enn far! Selv MMPI tester tatt av begge foreldre dokumenterer mors egosentriske, narsissistiske personlighet mens fars skår viser det motsatte. Dette ser barnevernet helt bort ifra! Er det rart far reagerer!! Er en slik amatørholdning fra barnevernet akseptabel?? Etter at mor har fremsatt løgner om far i årevis, mener barnevernet at dette er greit for barna og at far må akseptere dette, for ellers er det far som skaper konflikt! Man må nesten jobbe i barnevernet for å tenke slik! Faglig viser dette total svikt! Problemet er dessverre at barnas situasjon ikke har bedret seg etter at de ble flyttet fra sin far. Barna har etter flytting klippekort både hos barnevernet og hos BUP og får fremdeles bistand fra BUP! Det er ikke betryggende! Barnevernets frustrasjoner må derfor bygge på 6

7 manglende kunnskap og evne til innsikt når saker blir kompliserte eller at de har innset at de har tatt feil og ikke tør innrømme det. Når barnevernet skriver at far bør få redusert samvær fordi han dokumenterer mors løgner er det svært alvorlig! Dette er forhold barnevernet ikke har noe med! De blander seg inn i en rettslig prosess på mors side. Barnevernslederen skriv, tydelig frustrert, at far er ikke enig med noen han! En kan undre seg over hvem disse noen er? Er det de som tror mors løgner (?), for de begynner det bli mange av etter hvert. Faktum er at disse noen er barnevernet og mors støttespillere! Som en metafor, kan det sies at det ikke hjelper hvor mange som påstår at jorden er flat, så lenge en person kan dokumentere at den er rund! Barnevernet har gått i en klassisk narsissistisk felle ved å tro det de ser, i en forståelse om at det tilsynelatende stemmer med vante forestillinger. Når man må begynne å ta ut fakta og dokumenter av saken for å opprettholde et slikt syn eller hypotese, er det på tide å forandre hypotesen og akkomodere sin kunnskap til nye impulser og data. Det skjer ikke i barnevernet i Kvam. Forskjellen mellom foreldrene i denne saken ligger hovedsakelig i at mens mor uten dokumentasjon kommer med en rekke krenkende påstander om far, så kommer far med en reke beskrivelser som blir dokumentert. Disse kan sikkert oppleves krenkende for mor, men så viser da også MMPI tester av mor at hennes terskel for krenkelse er svært lav i tråd med hennes narsissistiske problematikk. Dette er fakta, dokumentert bla. gjennom mors skår på MMPI testen og mors rigide adferd. Mens mor fortsetter sin løgnkampanje mor far, godt hjulpet av blant annet sin advokat, er det far som ensidig kritiseres for å bidra til konflikten. Mor gjøres til et offer, far til den aggressive. Den dokumenterbare virkelighet snues på hodet! Problematisk er det at sakens dokumenter og fakta viser en helt annen virkelighet! En virkelighet barnevernet overhodet ikke vil forholde seg til. Uansett er det påfallende at bare en part anklages for konflikten slik barnevernet her gjør. Det vitner om total kunnskapsmangel både om konflikthåndtering og om fagkunnskap om barn. Bare noe så enkelt som barnas reaksjon rundt far burde fått barnevernet til å i det minste stille spørsmål ved sin mor er et offer hypotese. Barna viser seg nemlig tillitsfulle i møte med sin far, de vil bo med sin far, og de beskrives så sent som i sakkyndige rapporter både i 2007 og 2008 at de opplever fars omgivelser som mindre konfliktfylte og vanskelige enn mors omgivelser, som preges av konflikter og vold! Det eldste barnet har da også i et 50 talls brev som er smuglet ut tilkjennegitt at de vil bo med far! Selv ikke dette tar barnevernet inn over seg, for da ville de også måtte vurdert sin egen rolle! Barnevernet skriver selv i sine brev i januar 2003 at barnet vil bo med sin far! Barnevernet sier egentlig at det er bedre barna bor med en konfliktdrivende mor enn en far som dokumenterer evne og vilje til å løse konflikter! Barnevernet bruker sin makt til å hindre barna samvær med sin far. Etter barnevernslederens brev i 2003, fikk barna bare samvær 1 gang pr. mnd. Er det noe som driver konflikten rundt barna, så er det mors spill for å hindre barna kontakt med far og barnevernets ensidige og kunnskapløse fremferd! 7

8 Barnevernet skriver videre i sitt svar til fylkesmannen: Mens far for å løse konflikten, innkaller mor 5-6 ganger til familierådgivningskontoret, sender brev, prøver å ringe, nekter mor både å komme i møte, nekter besvare brev og nekter å snakke på telefon. En gang sender mor et brev, men det sender hun til trygdekontoret og skriver at om far benytter innsynsretten sin så kan han lese brevet! En slik adferd reduserer ikke konflikt, den skaper konflikt. Sett i lys av disse dokumenterte fakta fremstår mors bekymring mer som alvorlig psykopatologi. Hun projiserer opplagt sin egen adferd over på far. Mor nekter å kommunisere med far, men er samtidig bekymret for at kommunikasjonen er så dårlig??? Logikken brister fullstendig! Dette forstår ikke barnevernet. Hun påstår seg bekymret for at far ikke samarbeider, mens far dokumenterer at det er det han prøver å gjøre, mens mor nekter ethvert samarbeide! Dette er projeksjon fra mor av hennes egen adferd (nekte samarbeide). Å dertil sende bekymringsmelding om at samarbeidet var så dårlig sier svært mye om mors psykiske problematikk! Dette lever barna midt oppe i!! Virkelig problematisk blir det at på det tidspunktet barnevernet mottok bekymringsmelding om dårlig samarbeid hadde mor skrevet et brev til far der hun ønsket samarbeid. Far bet på og håpet at samværene kunne normaliseres. Dette var rett før mor skulle gifte seg. Så snart bryllupet var over var alt tilbake til det unormale, der barna ble nektet vanlig samvær! Mor brukte barna i et spill mot far for å få fred rundt sitt bryllup! Mors egosentriske empatimangel kommer til syne hele tiden. Barnevernet påpekte for begge foreldre (påstår de) at dette var en skadelig situasjon, hvorpå mor fortsatte å nekte å samarbeide! Far fulgte barnevernets råd, mor fulgte dem ikke. BUP ble koblet inn. Far var i møte med dem, men resultatet var at mor fikk 10 timer med hjelp til å fungerer bedre i relasjon til barna. Antagelig forsto BUP litt mer av mors psykopatologi enn det barnevernet gjorde. Denne bekymringsmeldingen kom etter at det yngste barnet hadde ligget 14 dager med høy feber hos sin mor i desember 2003 uten at hun hadde gjort noe for å hjelpe barnet. Mor var mer opptatt med sine bryllupsforberedelser! Først når far fant dette ut og grep inn, ble barnet umiddelbart brakt til Haukeland sykehus. Da veide barnet 13 kilo, en 8

9 vektreduksjon på 5 kilo for et barn på 6 år er dramatisk. Barnet lå på sykehuset på intravenøst i 2 døgn den gangen. Det skal nevnes at mor er utdannet sykepleier! Selv på sykehuset startet mor konflikt ved at hun prøvde å kaste far og den eldste datteren ut fra sykehuset når de besøkte det yngste barnet! Dette var en del av bakgrunnen for bekymringsmeldingen far sendte. Barnevernet gjorde ikke annet enn å henvise far til BUP, som nok igjen forsto at problemet neppe lå hos far! Mor ville ikke ha hjelp fra BUP og de henla derfor den saken! Påstanden om at familien (mors familie) ikke ønsket hjelp underbygger ytterligere de problemer barna befant seg i. Mor hadde ved flere anledninger nektet barnevernet å komme til dem i denne perioden. Barna hadde behov for hjelp men ble nektet av sin mor! Dette blir ikke noe sted problematisert av barnevernet. At mor har sviktet når det virkelig gjelder finnes det flere eksempler på. Når tøyet til det minste barnet tok fyr på en julaften løp mor forvirret rundt og viste ikke hva hun skulle gjøre. Andre kom til og fikk slukket brannen i tøyet! Da det eldste barnet slo seg stygt under lek, var det igjen andre som måtte tre til å hjelpe barnet til sykehus for å sy flere sting! Også da fremstå mor forvirret og hjelpesløs. Denne adferden er bekymringsfull men helt i tråd med mors øvrige psykiske problematikk! Barnevernet har dermed ingen førstehåndskunnskap om hvordan det har gått med barna. Etter henleggelsen i juni 2004 går det så bare et par måneder før de igjen er inne for å bistå barna! 9

10 Igjen er barnevernet inne i denne saken for å hjelpe barna. Mor påstår hun var bekymret for barna, men nekter alt samarbeid med barnas far, som kunne løst barnas problemer. Mor påstår bekymring rundt lojalitetskonflikt, men gjør selv intet for å redusere den ved å ta kontakt med far. Den påståtte bekymringen fremstår underlig for i prosesskriv ved mors egne rettsaker og i rettsaken i 2007 påstår mor at barna ikke har noen problemer hos hene! Mor vil at det samme barnevernet som presset jenta til å endre politiforklaring skal prøve å hjelpe jenta! Barnet selv tilkjennegav at det ikke hadde noen tiltro til barnevernet i Kvam! De påståtte samtalene som skal ha skjedd en gang pr. mnd med barnet (7 samtaler på 7 mnd) bedret ikke noe å situasjonen for barna påstås det. Kanskje var det fordi møtene antagelig aldri fant sted! Igjen er det grunn til å stille spørsmål ved barnevernet i Kvam. I deres brev til far av skriver de: Her er det ingen beskrivelser av samtaler de til fylkesmannen påstår skal ha skjedd i ! Når barnevernet så i brevet til Fylkesmannen påstår at de hadde 6-7 møter med barna strider det mot hva de skriver i brevet av ! En kan lure på hva som egentlig skjer? Eller kanskje tar de feil? Videre skriver barnevernet til Fylkesmannen: 10

11 Det kan nok stemme at barnet hadde det vanskelig før rettsaken, men det hadde nok mer med mor og hennes mann sin adferd ovenfor barnet å gjøre enn fars adferd. Det fremkom da også meget tydelig fra den sakkyndige at barnet så sent som morgenen rettsaken var satt, var utsatt for et så kraftig press og vold fra sin mor og hennes mann at barnet hadde sitter i en halv time og grått da det snakket med den sakkyndige. Barnet var utsatt for alvorlig psykisk vold og truet til å si at det skulle bo med sin mor. Dette resulterte i at den sakkyndige under rettsaken ba om at barnet måtte få hjelp fra Bup. Barnet ble da også henvist til Bup rett etter rettsaken og går fremdeles i samtale med Bup. Det er beskrivende for barnevernets manglende kompetanse at de påstår ha vurdert familiesituasjonen i 2 uker før rettsaken og ikke funnet noe som helst negativt, mens når det kommer en kyndig psykolog og snakker med barna så beskrives det alvorlige problemer for barna, som gjorde at de nå får behandling hos Bup! Dette er realiteter, fakta! Barnevernet så ingenting, en sakkyndig psykolog med kunnskap om barn så alvorlige forhold rundt barnet med en gang! Det sier det meste om barnevernets evne, vilje, fagkunnskap og kompetanse! Mor kaller igjen barnevernet inn for å hjelpe barna, men barnevernet finner ingen grunn til å sette inn tiltak! Hvorfor kalte mor inn barnevernet? Det kan være grunn til å anta at mors advokat, hadde en finger med i dette spillet. Denne advokaten er kjent for den typen taktikk i slike saker. Dager etter er barnet henvist til BUP grunnet alvorlig problematikk i hjemmet! En kan under seg over hvorfor mor 2 uker før en rettssak kommer med en bekymringsmelding til barnevernet, som hun så under rettssaken bruker som sannhetsvitne på at det ikke er noe galt!!! Både dommeren og den rettsoppnevnte sakkyndige spurte barnevernet rett ut under saken om de ikke forstå at de ble brukt av mor! Nei, det forsto ikke barnevernet ved sin leder Steine var svaret! Dommeren ville da heller ikke høre på barnevernet når de skulle komme med sin konklusjoner av sine funn! I tingretten fikk barna doblet sitt samvær med sin far. Mors sabotering (med god hjelp av barnevernet som vist i brev over) av samværet (1 gang pr mnd, ) ble det satt slutt på og barna fikk normalt samvær. Det vises til flere sakkyndige hadde vært inne i saken. Den sakkyndige i 2007 beskrev flere alvorlige episoder barna ble utsatt for hos mor. Det dreide seg om fysisk og psykisk vold. Likeledes beskrev den sakkyndige i 2008 at 11

12 akkurat det samme hadde skjedd etter tingsrettssaken i 20007! sakkyndige i 2002 beskrev far som en god omsorgsperson og fant ikke noe av det negative barnevernet påstår! Det foreliger sålede beskrivelser fra sakkyndige både i 2007 og 2008 om fysisk og psykisk vold mot barna hos og av mor! Barnevernet har ikke gjort noe for å få slutt på denne volden fra barnas mor og nå hennes mann, barnas stefar! At barnevernet så henla saken mor startet viser at de ikke så noe på sine 2 hjemmebesøk som var varslet i forveien!! En kan under seg over hvorfor mor da kom med en ny bekymringsmelding?? At mors MMPI skår klart beskriver at hun utnytter fagfolk for å få de erklæringer hun til enhver tid og har behov for, synes ikke barnevernet ha kunnskap om! Mor fremlegger erklæringer om at hun er frisk(?) når hun trenger det, mens kommer med erklæringer med alvorlig sykdom når hun for eksempel vil utsette rettssaker!! Bare et samlet bilde avslører slik manipulasjon. To varslede hjemmebesøk gjør det under alle omstendigheter ikke! Faglitteratur er klar på denne adferden, og Duckworth (1979,s.69) skriver følgende som er meget relevant for mors bruk av lege erklæringer : MMPI skala 1, Hypokondriske adferd: Med denne skår, har personen en tendens til kroppslige klager for å unngå emosjonelle situasjoner samt en tendens til å bruke disse klager som et middel til å manipulere andre. Han eller hun kan være sytende, klagende og få andre til å føle seg dårlig. Når skalaen forhøyes, har disse personer en tendens til å bli selvoppgivende, forlede andre til å hjelpe seg, og deretter sabotere denne hjelpen. De kan shoppe rundt etter leger og/eller rådgivere. Oversatt fra: Barnevernet har ingen kunnskap om denne problematikk og forstår ikke hvordan de blir brukt av mor! Isteden er det subjektive preferanser som styrer deres persepsjon. Far sendte en rekke brev der han ba om svar på til dels kompliserte faglige spørsmål som oppsto rundt barna, noe han er i sin fulle rett til. Flere spørsmål var av kritisk karakter. Barnevernet svarte aldri på dette, de hadde ikke kunnskap om det! En kan ikke se bort i 12

13 fra at det kan være bakgrunnen for barnevernets anklager mot far slik det dokumenteres i barnevernets brev over av Det er alvorlig at far må sende dokumentasjon fra andre før barnevernet reagerer på en bekymringsmelding. Mye tyder på at de ikke tar fars egne beskrivelser av vold og trakassering av barna på alvor. Problematisk er det derfor at når mor melder sin bekymring så kommer barnevernet villig vekk! Det er ikke tillitsvekkende av en fagetat! Etter at den sakkyndige igjen beskriver at barna utsettes for fysisk og psykisk vold fra sin mor, sender far ny bekymringsmelding til barnevernet der de innformeres om den volden barna lever under. Barna har på det tidspunkt over flere år beskrevet vold både fra sin mor, stefar og andre i miljøet rundt mor. Barnevernet fikk dokumentasjonen fra den sakkyndige i 2008, men ikke dommen i 2007 som også inneholder beskrivelser av vold mot barna slik den sakkyndige i 2007 dokumenterte dette. I ettertid har barnevernet fått også denne dommen med dens beskrivelser av voldshandlinger fra barnas stefar! I skrivende stund pågår det således en ekstern undersøkelse av forholdene for barna. Barnevernet synes ikke ha kapasitet til en slik undersøkelse. Det kan være grunn til å stille spørsmål ved i hvilken grad barnevernet i det hele tatt har resurser til å følge opp bekymringsmeldingen? En legger til grunn at dette gjelder både faglig og tidsmessig. 13

14 Frem til dette punkt i barnevernets beskrivelser til Fylkesmannen har de kun referert et hendelsesforløp slik barnevernet forstår det. Barnevernet har brukt mye av redegjørelsen på kritikk av far, men ikke noe på besvarelse av det fylkesmannen vil vite! Ingen av de i klagen beskrevne hendelser eller alvorlige mangler ved barnevernets arbeide er besvart. Ble det for mye for barnevernet tro?? Barnevernet besvarer derfor i realiteten ikke Fylkesmannens henvisning, og heller ikke intensjonen i sitt eget brev slik de øverst skriver : ta stilling til de forhold klagen retter seg mot! Her kommer barnevernet bare med en kategorisk avvisning av det som av far er dokumentert som alvorlige lovbrudd og faglig svikt! Barnevernslederen skriver at : Barnevernet er av den oppfatning at de påstander far kommer med i brev av ikke er korrekte. OK! Det kan de påstå, men da må det underbygges for at det skal bli troverdig! Det har de ikke noe sted dokumentert! Da kan de i en faglig setting heller ikke hevde en slik påstand. Dermed forblir det bare en subjektiv udokumentert påstand, mens far dokumenterer sine anklager! Alvorlig for barnevernslederen er det derimot at de påstander barnevernet kommer med ikke er korrekte! Hun projiserer i realiteten sine egne uriktige og usanne påstander over på far! Det brukes tid på kritikk av far, men ingen tid på å besvare fylkesmannens henvendelse! Dette er alt barnevernet sier om alle de dokumenterte lovbrudd barnevernet avsløres i, og svikten i den (ufaglige) metode som dokumenteres rundt behandlingen av gjeldende barn!! Dette er ekstremt arrogant, kunnskapløst og tragisk av en offentlig etat som i sin service erklæring skriver under pkt 5 at: 5. Kva kan eg forventa av dei tilsette * At eg vert møtt på ein respektfull og høfleg måte * At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast * At eg vert teken med i alle drøftingar kring meg og min familie og er ein sjølvsagt part i saken. Det er langt mellom liv og lære i barnevernet i Kvam. Barnevernets behandling av fars klage bryter fundamentalt mot det meste en kan forvente fra en etat som påstår seg bygge på faglige premisser og som påstår sin behandling av saken er fornuftig forankret både faglig og i forhold til den situasjonen som var på daværende tidspunkt!! Faktisk påstår barnevernet at deres handlinger (lovbrudd, kunnskapsmangel, faglig svikt, metodisk svikt) var fornuftig forankret (hva nå det betyr) både faglig og i forhold til situasjonen den gang. Barnevernet skriver i realiteten at de aksepterer lovbrytende, uvitenskapelige metoder i sitt arbeide med barn! De avviser dokumenterte lovbrudd og 14

15 kunnskapsvikt ved å påstå at det ikke er grunnlag for de sterke karakteristikker far gir! Far dokumenterer, han kommer ikke med påstander eller karakteristikker! Isteden for å svare på de konkrete ankepunkter, avviser barnevernet å besvare noe som helst! Dette er særdeles arrogant og lite i tråd med både Kvam kommunes serviceerklæring og forvaltningsloven! At barnevernet setter seg ut over forvaltningslovens (Fvl) 6 om Habilitet, Fvl 17 om Utrednings og informasjons plikt (saken skal være så godt opplyst som mulig) er det liten tvil om. Fylkesmannen ber om en vurdering av og fra barnevernet, men er ikke barnevernet i Kvam innhabile til å vurdere seg selv?? I denne klagen er barnevernet part i saken, og dermed er de ihht Fvl 6a innhabile, for som loven sier til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse.! Det er nettopp hva barnevernet her gjør, kommer med grunnlaget for fylkesmannens avgjørelse! Istedenfor å besvare de alvorlige dokumenterte handlinger barnevernet har begått, undrer de seg over hvorfor far ikke ba om en slik forklaring i 2002/2003!! Kanskje har det noe med at tilgangen til informasjon som avslører disse lovbrudd begått av barnevernet først kommer til syne etter at far i årevis har bedt om svar fra barnevernet. Uansett har barnevernet plikt på å forklare sine handlinger og ikke bortforklare dem som her! Istedenfor å svare på de alvorlige forhold far dokumenterer om barnevernets handlinger, anklager de far for å stille kritiske spørsmål!! Hva er galt med det? Er det ubehaget i å bli avslørt som inkompetente uten kompetanse? Ensidig anklages far for å komme med anklager mot mor, mens dokumentene viser at det er mor som anklager far i årevis, og at far deretter spør om dokumentasjon for disse anklager! Barnevernets behov for å omtale mor på en positiv måte er en typisk klinisk tankegang. Dette er ingen terapeutisk situasjon, dette er beskrivelser av faktiske situasjoner og fakta. Barnevernet begår den klassiske feil ved å blande en objektiv aktuarisk undersøkende rolle med en klinisk terapeutisk rolle! Fars rolle er ikke å hjelpe 15

16 noen til å bli friske, men å hjelpe sine barn ut av en komplisert situasjon der de over mange år har vært utsatt for fysisk som psykisk vold i mors miljø! Mor har i alle år nektet enhver kommunikasjon med far, da må man ikke klandre far om kommunikasjonen svikter! Det er særdeles påfallende og kritikkverdig at barnevernet er så bekymret over at far må omtale mor mer positivt, og fokusere på de positive ting!, mens det ikke noe sted fremkommer kritikk av mors omfattende løgnaktige påstander om far! Hvor mye skal far tåle av løgner før han kan reagere? Er det bra for barna når mor lyver om far, men ikke bra for barna når far avslører disse løgnene?? Det synes heller ikke som om barnevernet er nevneverdig opptatt av at mor må slutte å spre løgner om far slik dokumentene viser! Det avslører en ensidighet i barnevernets oppfattelse av situasjonen som preger deres holdninger og beskrivelser. Skal far bare akseptere mors løgner? Skal far akseptere at barna utsettes for psykisk og fysisk vold slik den ene sakkyndige etter den andre dokumenterer? Når skal barnevernet reagere?? Barnevernets ensidighet kjenner ingen grenser, men dokumenterer deres alvorlige kunnskapsmangel og innsikt i kompliserte saker som denne. De tror det de vil tro og tror alt de ser! Far anklages for ikke omtale mor positivt, mens mor bruker sitt nettverk og barnevernet aktivt for å sverte far. Far gikk fra å være den som evnet hjelpe mor, evnet se når mor hadde det vanskelig som mor selv skrev i samlivet, til å bli psykopat over natten, da far tok ut skilsmisse fra mor. En rekke dokumenter dokumenterer hvordan mor løper rundt og sverter far. Bla. annet skrev mor brev til UDI og ba dem kaste fars nye kone ut av Norge for at mor kunne få far tilbake!! Mor påsto far var psykopat til sin lege sik at legen kunne fortelle dette til en sakkyndig osv osv! Far blir av mor både kalt en psykopat og mor vil ha ham tilbake! Man trenger ikke ha fagkunnskap for å forstå at mors udokumenterte påstander bygger på hat og sjalusi! Mor tillegger far ensidig ansvaret for skilsmisse og brudd, mens barnevernet ensidig kritiserer far for å ville hjelpe barna ut av den destruktive problematikk de befinner seg i! Dette problematiseres ikke noe sted av barnevernet! Barnevernet synes mer bekymret for å få negativ dokumentert omtale enn å forklare de alvorlige lovbrudd de begår. Slik pulveriseres ansvar og slik prøver barnevernet å snu sine egne feil mot far! Dette er hersketeknikk satt i system. Ikke noe sted i sin beskrivelse til Fylkesmannen forklarer barnevernet sine lovbrudd slik far ettertrykkelig dokumenterer dem. Ikke noe sted tar barnevernet ansvar for sine handlinger! Ikke noe sted beklager man de mange feil man faktisk begår! Barnevernet i Kvam fremstår som bedrevitere! Da kan fallet lett bli langt når avsløringen kommer. Dette var besvarelsen barnevernet gav Fylkesmannen! I realiteten har barnevernet bare gitt sin subjektive hendelsesbeskrivelse og deretter bekymrer de seg for at far kritiserer dem!! I ren refleks angriper de far for å stille legitime kritiske spørsmål. Istedenfor å ta ansvar angriper de far med udokumenterte påstander som har sitt opphav hos mor! Hvem har ansvaret for de av far beskrevne lovbrud? Dette er ansvarsfraskrivelse av dimensjoner! Det er lite tillitsvekkende å ha et barnevern som 16

17 så detaljert avsløres i en rekke lovbrudd og deretter er frekke nok til å anklage far for å være kritisk til dem!! Det fremstår ikke bare som særdeles arrogant, men dokumenterer samtidig at fars beskrivelser av kunnskapsmangel og barnevernsleders holdning i barnevernet i Kvam er meget alvorlig! Ut i fra barnevernets reaksjon kan det synes som om far berører et ømt tema i barnevernet i Kvam! Barnevernets forklaring til Fylkesmannen er ingen forklaring, det er en subjektiv kronologisk gjennomgang av deler av saken og deretter et nytt angrep på far! Slik driver barnevernet i Kvam under sin nåværende leder Astrid Anett Steine en bevist svertekampanje mot en far som prøver å hjelpe sine barn ut av de alvorlige problemer de er i. Barnevernet synes ha en oppfatning av at mor følger deres råd og at far ikke gjør det. Igjen har slike oppfatninger med persepsjonen til den som ser. At mor ikke følger verken råd eller veiledning om det ikke favoriserer henne personlig, underbyges av at: Da barnet fortalte om overgrep I 2002 var barnevernets råd at barna burde ha samvær som normalt. Dette brygge ikke mor seg om og nektet barna samvær. Barnevernet var på besøk jevnlig hos mor, tillot hun dette hele tiden? Nei! barnevernet beskriver selv at de ved flere anledninger ble nektet å komme flere uker I strekk. Barnevernet rådet mor til å la barna på en naturlig måte få ringe til far, tillot hun det? Nei! De to tre gangene barna har ringt far de siste årene har mor sittet ved siden av og instruert barna i hva de skal si og barna sier ikke stort I frykt for å si noe mor misliker. Dette er ekstremt kontrollerende adferd. Barnevernet rådet mor til ikke å trekke barna inn I konflikten. I en rekke beskrivelser (Haukeland og lignende.) gjorde hun det helt åpenlyst. Fulgte hun deres råd? Nei. Og på toppen av det hele fremsetter hun det som en bekymringsmelding! Hvorfor tok hun ikke påståtte problemer opp med far før hun skrev til dere? Barnevernet skriver at de har oppfordret begge foreldre til å samarbeide. Har mor vist evne til det? Nei! Hun har bevist sabotert og nektet alt samarbeide! Slik kan det dokumenteres over flere år at mor bruker barnevernet mot barna og far. Barnevernet ved sin leder har satt seg i en situasjon der de avsløres for lovbrudd og der de lar seg bruke av en manipulerende mor. I et forsøk på å bortforklare sine handlinger angriper barnevernet isteden far! Dette er ikke til barnas beste! Interessant er det å merke seg fylkesmannen i Telemark sin beskrivelse av inhabilitet ved barnevernet i Telemarks kommuner. Han skriver i et rundskriv av , ref:1628 at: Dersom en ansatt i barneverntjenesten er inhabil, må saken håndteres av en annen ansatt på tjenesteområdet. Er det ikke andre ansatte med fagkompetanse på området, må saken overlates til andre etter reglene om stedfortreder nedenfor. Når barneverntjenestens leder er inhabil, rammes hele barnevernstjenesten. Det vil likevel si at lederens underordnede kan stå for den alminnelig saksbehandling og forberede saken fram til vedtak. Med vedtak menes her enhver beslutning som enten 17

18 innebærer konkrete tiltak, eller fravær av tiltak. Selve vedtaket må overlates til andre etter reglene om stedfortreder nedenfor. I det tilfelle at hele barneverntjenesten er inhabil, ikke bare barnevernets leder, skal barneverntjenesten heller ikke stå for den alminnelige saksbehandling og forberedelse, men overlate saken til andre etter reglene om stedfortreder nedenfor. I barneverntjenesten vil en slik inhabilitet kjennetegnes av at en eller flere tilsattes personlige tilknytning til sakens parter er så direkte, nær og interessemessig involverende, at det vil være urimelig å tenke seg at tjenesten som sådan vil kunne opptre upåvirket av dette. Barneverntjenesten må imidlertid vurdere og ta stilling til spørsmålet om inhabilitet konkret fra sak til sak. Barnevernets bekymring om at barnevernsleder ble beskrevet på internett er ikke ulovlig. Seniorrådgiver Guro Slettemark i Datatilsynet som sitter i arbeidsgruppa som har gitt innspill til lovavdelingen Justisdepartementet om nettbruk har sett på hvordan lovverket kan endres, for å beskytte offentlige ansatte som blir sjikanert på Internett. Hun klassifiserer i et intervju i Frifagbevegelse.no, , denne konkrete beskrivelsen på internett som opinionsdannende virksomhet! Likeledes er det ikke forbudt å komme med alvorlige anklager når de er dokumentert som sanne! I samme artikkel utrykker personvernnemndas leder, professor Jon Bing, at ytringsfrihet må gå foran. Han sier : Den vanligste lovhjemmelen for å hindre personomtale, er ærekrenkelse. Svartelister vil ofte være formulert slik at de ikke er ærekrenkende. De er ofte til og med sanne. Bing er ekspert på lovverket, og har selv vurdert noen av nettsidene med svartelister. Slik forklarer han hvorfor sidene ikke er ulovlig: En ærekrenkelse må være en påstand, og den må være usann. I så fall er den forbudt og straffbar. Men det er ikke forbudt å si noe negativt eller kritisk, spesielt ikke hvis det er sant! Barnevernets bekymring for at deres adferd avsløres og offentliggjøres kan sikkert føles ubehagelig, men i denne saken er den dokumentert til dels med barnevernets egne dokumenter. Da er det barnevernet som gjennom sin reaksjon avspeiler en organisasjonskultur som fremstår som særdeles usunn. Det synes viktigere å komme med kritikk mot kritikere enn å ta et oppgjør med egne ufaglige metoder og holdninger! Slik reagerer en person og organisasjon som vet de begår alvorlige feil og ikke vil at noen skal vite om det! 18

PROSESSKRIV TIL HARDANGER TINGSRETT

PROSESSKRIV TIL HARDANGER TINGSRETT PROSESSKRIV TIL HARDANGER TINGSRETT Dato: 9.5.2009 Saksøker: Rune Fardal Fjellvn. 74 5019 Bergen Saksøkte : Barnevernet i Kvam Kommune og Leder Astri Anette Steine Grovagjeldet 16 5600 Norheimsund 2 kopier

Detaljer

Dynamikken i høykonflikt barnefordelingsaker

Dynamikken i høykonflikt barnefordelingsaker Rune Fardal, psykologi student Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Dynamikken i høykonflikt barnefordelingsaker

Detaljer

PROSESSKRIV TIL HARDANGER TINGSRETT

PROSESSKRIV TIL HARDANGER TINGSRETT PROSESSKRIV TIL HARDANGER TINGSRETT Dato: 14.4.2009 Saksøker: Saksøkt : Rune Fardal Fjellvn. 74 5019 Bergen Barnevernet i Kvam Kommune v/leder Astri Anette Steine Grovagjeldet 16 5600 Norheimsund 2 kopier

Detaljer

Fylkesmannens vurdering av klage på barnevernet i Kvam

Fylkesmannens vurdering av klage på barnevernet i Kvam Fylkesmannensvurderingavklagepå barnevernetikvam AvRuneFardal,psykologistudent,September2008 Abstrakt UnderfølgerfylkesmanneniHordalandsinvurderingavklagepåbarnevernet i Kvam. Barnevernet besvarer ikke

Detaljer

STEVNING TIL HARDANGER TINGSRETT

STEVNING TIL HARDANGER TINGSRETT STEVNING TIL HARDANGER TINGSRETT Dato: 8.1.2009 Saksøker: Saksøkt : Rune Fardal Fjellvn. 74 5019 Bergen Barnevernet i Kvam Kommune v/leder Astri Anette Steine Grovagjeldet 16 5600 Norheimsund 3 kopier

Detaljer

PROSESSKRIV TIL HARDANGER TINGSRETT

PROSESSKRIV TIL HARDANGER TINGSRETT PROSESSKRIV TIL HARDANGER TINGSRETT Dato: 9.2.2009 Saksøker: Saksøkt : Rune Fardal Fjellvn. 74 5019 Bergen Barnevernet i Kvam Kommune v/leder Astri Anette Steine Grovagjeldet 16 5600 Norheimsund 3 kopier

Detaljer

PAS, Parental Alienation Syndrome, 2 typer?

PAS, Parental Alienation Syndrome, 2 typer? Rune Fardal, studerer psykologi Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no PAS, Parental Alienation Syndrome,

Detaljer

Fagfolks svikt øker proporsjonalt med konfliktens kompleksitet.

Fagfolks svikt øker proporsjonalt med konfliktens kompleksitet. Rune Fardal, studerer psykologi Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Fagfolks svikt øker proporsjonalt

Detaljer

Rune Fadal. Fjellvn. 74. 5019 Bergen. Bergen 6.4.2008. Fagetisk Råd v/nina Berg. Boks 11, Slåtthaug. 5851 Bergen

Rune Fadal. Fjellvn. 74. 5019 Bergen. Bergen 6.4.2008. Fagetisk Råd v/nina Berg. Boks 11, Slåtthaug. 5851 Bergen RuneFadal Fjellvn.74 5019Bergen Bergen6.4.2008 FagetiskRådv/NinaBerg Boks11,Slåtthaug 5851Bergen Visertilderesbrevav4.4.2008,klagepsykologHallaråker DetargumenteresfraderessidemedatdensakkyndigerapportenfrapsykologEli

Detaljer

Utdrag fra en Analyse av en sakkyndig rapport skrevet av Psykolog Magne Furevik, Bergen, 2003

Utdrag fra en Analyse av en sakkyndig rapport skrevet av Psykolog Magne Furevik, Bergen, 2003 Utdrag fra en Analyse av en sakkyndig rapport skrevet av Psykolog Magne Furevik, Bergen, 2003 Av Rune Fardal, Psykologi student, sept. 2008 Abstrakt Her beskrives hvordan den gang, politibetjent Samson

Detaljer

Eksempler på stråmannsargumentasjon og dens tragiske konsekvenser for barn

Eksempler på stråmannsargumentasjon og dens tragiske konsekvenser for barn Eksempler på stråmannsargumentasjon og dens tragiske konsekvenser for barn Selve definisjonen av stråmannsargumentasjon er beskrevet her: http://www.sakkyndig.com/psykologi/artikler/stramann.pdf Den beste

Detaljer

ANKE Sak 06/08K. Analyse av svar fra FER. Innklaget Psykolog : Magne Furevik.

ANKE Sak 06/08K. Analyse av svar fra FER. Innklaget Psykolog : Magne Furevik. Rune Fardal Fjellvn. 74 5019 Bergen Bergen 12.8.2008 Ankeutvalget for fagetiske klagesaker v/fagetisk Råd, NPF v/nina Berg Boks 11, Slåtthaug 5851 Bergen ANKE Sak 06/08K Analyse av svar fra FER Innklaget

Detaljer

Til barnets eller systemets beste?

Til barnets eller systemets beste? Rune Fardal, studerer psykologi Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Til barnets eller systemets beste?

Detaljer

Er noen advokater en del av problemet?

Er noen advokater en del av problemet? Rune Fardal, psykologi student Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Er noen advokater en del av problemet?

Detaljer

ANMELDELSE. til POLITIET

ANMELDELSE. til POLITIET ANMELDELSE til POLITIET Dato: 17.2.2009 ANMELDER: ANMELDT : Rune Fardal Fjellvn. 74 5019 Bergen Barnevernsleder Astri Anette Steine Kvam Kommune Grovagjeldet 16 5600 Norheimsund Hva saken gjelder: 1. Brudd

Detaljer

Vurderinger av brev fra barnevernet til Lensmann i Kvam, av

Vurderinger av brev fra barnevernet til Lensmann i Kvam, av Vurderinger av brev fra barnevernet til Lensmann i Kvam, av 23.1.2003 Mens politiet i Kvam driver etterforskning av stefar for seksuelle overgrep mot et lite barn kommer dette brevet fra Barnevernet i

Detaljer

Narsissistisk hevn - Julaften

Narsissistisk hevn - Julaften Rune Fardal, studerer psykologi Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Narsissistisk hevn - Julaften 26

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i Sak nr: 70/13 (arkivnr: 201300450-23) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

«Forslag til endring i lov 8.april nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) mv. for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep»

«Forslag til endring i lov 8.april nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) mv. for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep» Høringsnotat kommentarer fra Alternativ til Vold Drammen. Kontoret har eksistert siden 1996, og arbeider med utøvere av vold, ungdom og voksne. Møter ca 80 familier i året. Dekker Drammen, Lier, Nedre

Detaljer

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket - Aktuelt - Nyheter og aktuelt - Foreningen - Norsk Psykologforening Sakkyndig: Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket Publisert: 21.01.13 - Sist endret: 23.01.13 Av: Per Halvorsen Sakkyndige psykologer

Detaljer

Lojalitetskonflikt narsissistens behov for objektet

Lojalitetskonflikt narsissistens behov for objektet Rune Fardal, psykologi student Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Lojalitetskonflikt narsissistens

Detaljer

Narsissistens avhengighet av andre

Narsissistens avhengighet av andre Rune Fardal, psykologi student Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Narsissistens avhengighet av andre

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013 Vår ref.: Dato: 12/847 25.06.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A har nigeriansk bakgrunn. Hun er separert fra sin norske ektemann og har hovedansvar for deres barn, en datter, B på tre år og en sønn,

Detaljer

Sakkyndige psykologer i barnefordelingsaker.

Sakkyndige psykologer i barnefordelingsaker. Sakkyndige psykologer i barnefordelingsaker. Noen vurderinger om utredninger for den sakkyndiges ansvar og rolle i sakkyndige Av Rune Fardal, psykologistudent I boken Klinisk Barnepsykologi, utvikling

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Fører domstolenes begrepsforvirring til justismord?

Fører domstolenes begrepsforvirring til justismord? Fører domstolenes begrepsforvirring til justismord? Rune Fardal, Psykologi student, Februar 2010, oppdatert 13.2.2010 Rettferdigheten er blind påstås det! Noen ganger kan manglende bevissthet og forståelse

Detaljer

Fikk beholde alle barna - likevel!

Fikk beholde alle barna - likevel! Fikk beholde alle barna - likevel! Publisert 2015-01-24 18:08 Foto: Illustrasjonsbilde MISFORSTÅELSER SATT I SYSTEM Olav Sylte olav@advokatsylte.no Publisert lørdag 24.01.2015 kl. 16.34 Misforståelser

Detaljer

Narsissistisk problematikk i lekmanns språkdrakt?

Narsissistisk problematikk i lekmanns språkdrakt? Rune Fardal, psykologi student Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Narsissistisk problematikk i lekmanns

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Erstatning for uberettiget undersøkelsessak

Erstatning for uberettiget undersøkelsessak Erstatning for uberettiget undersøkelsessak Publisert 2014-02-21 10:48 ERSTATNINGSKRAV SOM FØLGE AV UNØDVENDIG UNDERSØKELSE -kan du kreve erstatning for psykisk skade eller lidelse som følge av barnevernets

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse

Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. A hevder at naboen C har trakassert ham og hans

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Barn med foreldre i fengsel 1

Barn med foreldre i fengsel 1 Barn med foreldre i fengsel 1 Av barnevernpedagog Kjersti Holden og kriminolog Anne Berit Sandvik Når mor eller far begår lovbrudd og fengsles kan det få store konsekvenser for barna. Hvordan kan barnas

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: 16/14 (arkivnr: 201400107-16) og 17/14 (arkivnr: 201400108-16)

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Narsissisme og vrangforestillinger

Narsissisme og vrangforestillinger Rune Fardal, studerer psykologi Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Narsissisme og vrangforestillinger

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Unntatt Offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Likestillings-

Detaljer

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere Tone Bremnes Myter om seksuelle overgrep fra kvinner Forgriper seg ikke seksuelt på små barn Forgriper seg bare på gutter Kvinner som misbruker er tvunget

Detaljer

Barnas stemme stilner i stormen

Barnas stemme stilner i stormen Barnas stemme stilner i stormen Larvik 16. januar 2013 Hilde Rakvaag seniorrådgiver Barneombudet Talsperson for barn og unge Mandat - lov og instruks Barneombudets hovedoppgave: fremme barns interesser

Detaljer

Barnevernet ruinerer ressurssterk familie i Fana

Barnevernet ruinerer ressurssterk familie i Fana Barnevernet ruinerer ressurssterk familie i Fana Av Onar Åm 13. november, 2015 I juli 2012 besøkte en ressurssterk Fana-kvinne i 40-årene legevakten etter å ha vært dårlig på reise i en uke. Det ble tatt

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag En mann som kommer fra Sudan hevder at Nav diskriminerte ham på grunn av nasjonal opprinnelse i forbindelse med utbetaling av sykepenger.

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

NORSK PÅ LATIN! Olav Sylte Publisert TORSDAG kl Publisert :23

NORSK PÅ LATIN! Olav Sylte Publisert TORSDAG kl Publisert :23 NORSK PÅ LATIN! Publisert 2015-05-14 18:23 Bilde: Lytt og lær - og ti still! (P)SYK BEGREPS BRUK Olav Sylte olav@advokatsylte.no Publisert TORSDAG 14.05.2015 kl. 18.10 Etter Raundalenutvalgets rapport

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Ragnhild Olsnes

Detaljer

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15.

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15. Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet Utfordringer og muligheter Anders Henriksen 15. Oktober 2015 Fylkesmennenes barnevernssamling Side 2 Fagdirektorat og

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen.

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen. I artikkelen " Å elske er ikke nok ", skrev vi om endringsprosesser for å komme ut av en vond sirkel hvor man kjefter for mye på barna sine. En trepunktsliste ble skissert, og den besto av disse punktene:

Detaljer

PFU-SAK NR. 132/14. Advokat Rune Østgård p.v.a. Snåsa vannverk og styreleder Henry Østgård ADRESSE:

PFU-SAK NR. 132/14. Advokat Rune Østgård p.v.a. Snåsa vannverk og styreleder Henry Østgård ADRESSE: PFU-SAK NR. 132/14 KLAGER: Advokat Rune Østgård p.v.a. Snåsa vannverk og styreleder Henry Østgård ADRESSE: Fyrgata 9, 7714 Steinkjer TELEFON: PUBLIKASJON: Trønder-Avisa PUBLISERINGSDATO: 18.03.2014 STOFFOMRÅDE:

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Når barnet ikke får lov å være glad i far!

Når barnet ikke får lov å være glad i far! Rune Fardal, psykologi student Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Når barnet ikke får lov å være glad

Detaljer

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N)

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Publisert 2014-09-07 11:46 MISFORSTÅELSER OM GRUPPESØKSMÅL FLORERER PÅ FACEBOOK -foreldre oppfordres til å betale flere hundre tusen kroner av forening

Detaljer

veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus

veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus Avdekking / Disclosure en situasjon der den utsatte forteller om overgrep til noen

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Velkommen til kurs om seksuelle overgrep mot barn og unge

Velkommen til kurs om seksuelle overgrep mot barn og unge Velkommen til kurs om seksuelle overgrep mot barn og unge Ved Margrete Wiede Aasland Spesialist i sexologisk rådgivning og daglig leder ved Institutt for klinisk sexologi og terapi -Oslo Omfang Tvang til

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Stråmanns argumentasjon

Stråmanns argumentasjon Rune Fardal, psykologi student Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Stråmanns argumentasjon 5 mars, 2011,

Detaljer

Til foreldre om. Barn, krig og flukt

Til foreldre om. Barn, krig og flukt Til foreldre om Barn, krig og flukt Barns reaksjoner på krig og flukt Stadig flere familier og barn blir rammet av krigshandlinger og må flykte. Eksil er ofte endestasjonen på en lang reise som kan ha

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden?

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Vold mot demente Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Hvem er jeg? Frode Thorsås 48 år So-/familievoldskoordinator i Telemark politidistrikt Tlfnr. 35 90 64 66 eller e-post: frode.thorsas@politiet.no

Detaljer

Rune Fardal Fjellvn. 74 5019 Bergen. Bergen 25.4.2008. Norsk Psykologforening Fagetisk råd Boks 11, Slåtthaug 5851 Bergen

Rune Fardal Fjellvn. 74 5019 Bergen. Bergen 25.4.2008. Norsk Psykologforening Fagetisk råd Boks 11, Slåtthaug 5851 Bergen Rune Fardal Fjellvn. 74 5019 Bergen Bergen 25.4.2008 Norsk Psykologforening Fagetisk råd Boks 11, Slåtthaug 5851 Bergen Vedr. klage på psykolog Magne Furevik Viser til deres brev a 16.8.då, der dere skriver

Detaljer

Fra bekymring til handling

Fra bekymring til handling Fra bekymring til handling Den avdekkende samtalen Reidun Dybsland 1 Å innta et barneperspektiv Barn har rett til å uttale seg og er viktige informanter når vi søker å beskrive og forstå den virkeligheten

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i Sak nr: 16-003 (arkivnr: 16/105) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som 1 Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som har vært eksponert for vold Barnehuset tar også mot

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HEMSDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I HEMSDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Arnt Skansen, Randi Larsen Flaget, Torstein Tuv Møtetid: Tirsdag 28. februar 2017, kl. 13.00 16.00 Møtested: Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset i Hemsedal Behandling: Sak 01/2017 SAKER

Detaljer

Ved spesialist i psykologi Eva Tryti

Ved spesialist i psykologi Eva Tryti Ved spesialist i psykologi Eva Tryti Vennlig lærer, kommuniserende og forståelsesfull? Skarpøyd fagperson? Enda en overvåker utsendt av myndighetene? De ulike rollene skaper ulike arenaer: Samarbeid Kontroll

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark.

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark. Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12 Øivind Aschjem ATV- Telemark. Jeg tror ingen foreldre kjenner sine barns innerste tanker og følelser. Otto

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet finner at Universitetet i X ikke handlet i strid med arbeidsmiljøloven 13-1, jf 13-2.

Likestillings- og diskrimineringsombudet finner at Universitetet i X ikke handlet i strid med arbeidsmiljøloven 13-1, jf 13-2. NOTAT Til: Fra: Anne Jorun Ballangrud Dok. ref. Dato: 07/2027-21/SF-460//AJB 21.11.2008 Webversjon av uttalelse - sak om diskriminering på grunn av seksuell orientering ved professoropprykk Likestillings-

Detaljer

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Uttalelse i sak 07/16 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en henvendelse fra A den 13. mars 2007. I

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2017 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2017 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-054 (arkivnr: 17/696) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A og B på tingrettsdommer C ved X tingrett Unni

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding?

Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding? Hva gjør barnevernet når en mottar en bekymringsmelding? Meldeplikt! Alle offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt gi opplysning til kommunens barneverntjeneste når det

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Mobbing informasjon om rettigheter og plikter

Mobbing informasjon om rettigheter og plikter Til alle foreldre: Mobbing informasjon om rettigheter og plikter Gode tips for å forebygge mobbing: Vær et godt eksempel. Snakk hyggelig om folk, vær inkluderende, gjør noe for de sårbare barna. Oppfordre

Detaljer

Mobbingens psykologi

Mobbingens psykologi Mobbingens psykologi «Mobbing er fysisk eller psykisk vold, mot et offer, utført av en enkeltperson eller en gruppe. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og at episodene

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si.

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:1 Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:2 Å starte en samtale 1. Hils på den du vil snakke med. 2. Begynn

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Anonymisert versjon av sak

Anonymisert versjon av sak Vår ref. Dato: 08/1025-30 10.12.09 Anonymisert versjon av sak ANONYMISERT VERSJON AV SAK Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 1. juli 2008 fra A. A og hans familie ble gitt begrenset

Detaljer

Illusjonen om rettsstaten

Illusjonen om rettsstaten Rune Fardal, psykologi student Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Illusjonen om rettsstaten 30 Mars,

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer