DVCompact. Kompaktaggregat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DVCompact. Kompaktaggregat"

Transkript

1 Kompaktaggregat NO V.A004

2 Innhold 1 Advarsler Produktbeskrivelse Komponentbeskrivelse Beskrivelse av innvendige komponenter Vifter for tilluft og avtrekk Filter tilluft og avtrekk Varmeveksler Temperaturfølere Ettervarmebatteri Beskrivelse av grensesnitt Betjeningspanel Betjening av kontrollpanelet Systeminnstillinger Før oppstart av systemet Oppsett av aggregatet ved oppstart Menyoversikt OPERATØR-/SERVICENIVÅ Frikjøling Vedlikehold Viktig Vedlikeholdsintervaller Vedlikeholdsinstrukser Skifte tilluft-/avtrekksfilter Kontroll av den roterende varmeveksleren Kontroll av plateveksleren Kontroll av bypass-spjeldet Rengjøring av dryppkaret Kontroll av viftene Kontroll av varmtvannsbatteriet Kontroll av frostvakten Kontroll av det elektriske varmebatteriet Kontroll av kjølebatteriet Utskiftning av batteri i regulatoren Feilsøking Alarmer Service...28

3 1 Advarsler Følgende advarsler finnes i dokumentet: Fare Kontroller at nettstrømforsyningen til aggregatet er koblet fra før du utfører vedlikehold eller elektrisk arbeid! Elektriske arbeider må utføres av autorisert installatør og iht. gjeldende forskrifter. Advarsel Selv om nettstrømforsyningen til aggregatet er koblet fra, er det fremdeles fare for personskade på grunn av roterende deler som ikke har stoppet helt. Se opp for skarpe kanter under montering og vedlikehold. Bruk beskyttelsesklær. Dette produktet er ikke beregnet på bruk av verken barn eller voksne med nedsatte fysiske og mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis ingen instruksjoner er gitt av personen som er ansvarlig for sikkerheten, eller at denne personen har tilsyn med operasjonen. Barn skal ha tilsyn slik at de ikke leker med produktet Systemair AB

4 2 Produktbeskrivelse 2.1 Komponentbeskrivelse Fig. 1 Komponenter Tabell 1: Komponentbeskrivelse Posisjon Beskrivelse 1 Viftemotor, avtrekk 2 Viftemotor, tilluft 3 Viftehjul, avtrekk 4 Viftehjul, tilluft 5 Filter, avtrekk 6 Filter, inntak 7 Varmeveksler (rotor) 8 Turtallsregulator 9 Rotormotor 10 Rotorreim 11 Frekvensomformer, avtrekksvifte 12 Frekvensomformer, tilluftvifte 13 Brakett for spjeldmotor inntak Systemair AB

5 Komponentbeskrivelse forts. Posisjon Beskrivelse 14 Brakett for spjeldmotor avkast 15 Automatikktavle 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter Vifter for tilluft og avtrekk Smuss og støv kan skape ubalanse og vibrasjon. Bladene må sjekkes hvert år og rengjøres etter behov. Samtidig må også vibrasjonsdemperne sjekkes. Skadde vibrasjonsdempere må skiftes ut. Viftemotorene har permanent smurte lagre som ikke trenger å smøres ytterligere Trykkføler vifter To innebygde trykkfølere holder luftsmengden konstant ved å måle differansialtrykket over innløpstrakten til viftebladene (pos. 13, 14figur 1). I aggregater med automatikk er trykkfølerne installert på alle aggregater med CAV-regulering. På aggregater med VAV-regulering vil trykkfølerne blir levert løst sammen med aggregatet. De skal monteres på tillufts- og avtrekkskanalene. Se "Installasjonsveiledingen" for mer informasjon om VAV-installsjoner. Trykkfølerne avleser luftmengden under drift Filter tilluft og avtrekk Tilluft- og avtrekksfiltrene er posefilter med filterkvalitet F6 eller F7. Filtrene må skiftes ut når de er tilsmusset. Nye sett med filter kan fås fra din installatør eller leverandør Filtertrykkvakt Filtertrykkvakten måler differensialtrykket over tilluft- og avtrekksfilter. Når trykket faller under settverdi, utløses en alarm i hovedregulatoren. Differensialtrykket kan stilles inn mellom 40 og 300 Pa. Trykkbryteren er forhåndsinnstilt til 200 Pa fra fabrikken Varmeveksler R og R-w/aut er utstyrt med en høyeffektiv roterende varmeveksler (pos. 7 figur 1).Ettervarmebatteri (vannbatteri eller elektrisk batteri) er valgfritt og kan fås som tilbehør. Varmeveksleren drives automatisk og avhenger av innstilt temperatur. Varmeveksleren er uttrekkbar for rengjøring og vedlikehold X og X-w/aut er utstyrt med en plateveksler med innebygd bypass-spjeld Rotormotor Rotormotoren driver rotoren med et varierende turtall etter varmebehovet. Motoren styres av et 0-10V analogt signal (pos. 9 figur 1 ) Rotasjonsvakt Rotorstyringen leveres med innebygget rotasjonsvakt. Den er koblet til hovedregulatoren, som aktiverer en alarm dersom rotoren stopper mens det foreligger et varmebehov Systemair AB

6 2.2.4 Temperaturfølere Fire temperaturfølere (PT1000) er inkludert i aggregatet: Tilluftsføler Avtrekksføler Inntaksføler Avkastføler I med automatikk er alle temperaturfølere montert og kablet inni aggregatet. Tilluftsføleren er tilkoblet regulatoren, og ved levering ligger den i en eske inni aggregatet. Føleren installeres i tilluftkanalen. Se Installasjonsveiledning om du trenger mer informasjon Ettervarmebatteri Aggregatene leveres uten ettervarmebatteri som standard. Ettervarmebatterier (vannbatterier eller elektriske batterier) kan fås som tilbehør. Batteriene installeres etter tilluftsviften. Strømforsyning til pumpe, shuntventiler og returvannsføler er tilkoblet regulatoren. Du finner mer informasjon om elektriske koblinger i Installasjonsveiledning og det vedlagte koblingsskjemaet Systemair AB

7 3 Beskrivelse av grensesnitt 3.1 Betjeningspanel SCP-kontrollpanelet leveres med en 10 m kabel som er koblet til panelet, og en hurtigkoblingskontakt mot aggregatet. Kontakten er koblet til regulatoren. Kabelen kan skrus ut bak på kontrollpanelet (figur 2). Generell informasjon vises i figur Betjening av kontrollpanelet Fig. 2 Kontrollpanelet Posisjon Forklaring 1 Alarmknapp: Gir tilgang til alarmlisten 2 Alarmdiode: Blinkende rød lampe indikerer en alarm 3 Justeringsdiode: Blinkende gul lampe indikerer at parametere kan stilles inn eller endres 4 OK-knapp: Trykk på denne knappen for å endre eller stille inn parametere når dette er mulig. Brukes også til å navigere mellom justerbare parametere i et dialogvindu 5 Avbryt-knapp: Brukes til å avbryte en innstilling eller gå tilbake til opprinnelig innstilling 6 Høyre/venstre- og opp/ned-taster: Brukes til å gå opp, ned, til venstre og til høyre i menyhierarkiet. Opp/ned-tastene brukes til å øke eller senke verdier når du stiller inn eller endrer parametere 7 Monteringshull 8 Koblingsblokk 9 Kobling til gul kabel 10 Kobling til oransje kabel 11 Kobling til rød kabel 12 Kobling til brun kabel 13 Kobling til sort kabel Systemair AB

8 Navigere i menyene Oppstartsbildet (skjermbildet som normalt vises), er i roten av menytreet. Trykker du på NED-knappen, kan du bla deg gjennom menyalternativene. OPP tar deg gjennom alternativene. Skal du opp på et høyere menynivå, bruker du OPP eller NED for å plassere markøren i menyen du ønsker å få tilgang til, og trykker på HØYRE. Hvis du har rettigheter til det, endres skjermbildet til menyen du har valgt. På hvert nivå kan det være mange nye menyer som du kan navigere deg gjennom ved å trykke på OPP/NED. Noen ganger finnes det enda flere undermenyer knyttet til en meny eller et menyelement. Dette angis med et pilsymbol på høyre side av skjermbildet. Trykk på HØYRE en gang til for å gå inn i en meny. Bruk VENSTRE for å gå tilbake til forrige menynivå. 4 Systeminnstillinger 4.1 Før oppstart av systemet Når installasjonen er ferdig, må du sjekke at: Aggregatet er installert i henhold til installasjonsveiledningen Aggregatets ledninger og kabler er korrekt tilkoblet Aggregatet er koblet til kanalene Friskluftsinntaket er plassert i god avstand fra forurensingskilder Alt eksternt utstyr er tilkoblet Følgende data er tilgjengelige: Tiltenkt konfigurasjon, for eksempel temperaturstyringsfunksjoner, vifteregulering, eksterne kontrollfunksjoner osv. Hvordan aggregatet skal betjenes i henhold til en ukeplan (normal og redusert hastighet). 4.2 Oppsett av aggregatet ved oppstart Ved første oppstart vil kontrolleren starte et spesielt program for innstilling av språk, settpunkt for tillufttemperatur, tid & dato samt en ukeplan for normalhastighet. Bruk "OK"-knappen til å navigere deg gjennom justerbare parametere og OPP/NED-pilene til å se de viste alternativene. Bekreft ved å trykke på "OK" en gang til. Gå nedover i menystrukturen ved hjelp av OPP/NED-tastene. Følgende vises: 1 Velg språk ved å trykke på "OK" og deretter navigere deg gjennom alternativene med OPP/NED-knappene. Bekreft ved å trykke på "OK". Gå til neste nivå ved å trykke på "NED"-knappen. Velg språk Engelsk 2 Viser den faktiske temperaturen på avtrekksluften Angi ønsket settpunkt for tilluften. Standard er 18 C (pålogging til servicenivå påkrevd, kode 2222, for å endre standardinnstilling) Avtrekkstemp Erverdi:... ºC Børv.: 18 ºC Systemair AB

9 3 Kontroller at riktig tid og dato vises, hvis ikke endrer du innstillingene Tid: Dato: Ukedag: Fredag 4 Still inn ukeprogrammet for enheten ved drift på normal hastighet fra mandag til fredag. Det er mulig å stille inn to perioder pr. dag. Normal Hastighet Mandag Fredag Per 1: 07:00 16:00 Per 2: 00:00 00:00 5 Still inn ukeprogrammet for enheten ved drift på normal hastighet lørdager og fridager. Det er mulig å stille inn to perioder pr. dag. Normal Hastighet Lørdag Fridag Per 1: 00:00 00:00 Per 2: 00:00 00:00 6 Still inn ukeprogrammet for enheten ved drift på redusert hastighet mandag til fredag. Det er mulig å stille inn to perioder pr. dag Redusert Hastighet Mandag Fredag Per 1: 00:00 00:00 Per 2: 00:00 00:00 7 Still inn ukeprogrammet for enheten ved drift på redusert hastighet lørdager og fridager. Det er mulig å stille inn to perioder pr. dag. Redusert Hastighet Lørdag Fridag Per 1: 00:00 00:00 Per 2: 00:00 00:00 8 Velg "Ja" eller "Nei" Avslutt Wizard Nei Etter du har avsluttet oppsettet, blir menysystemet for operatørnivå tilgjengelig. Se i menyoversikten nedenfor som viser tilgjengelige menyer på operatørnivå etterfulgt av servicenivå-veiledningen. Du går inn på servicenivået ved hjelp av kode 2222 i "Tilgangsrettigheter"-menyen. For operatørnivået bruker du kode Merk: Skal du utføre mer avanserte innstillinger, se vedlagte CD der du finner Corrigo E-manualen Systemair AB

10 4.3 Menyoversikt OPERATØR-/SERVICENIVÅ Menyoversikten under viser både operatør- og servicenivå. Oversikten over deler som er unike for servicenivået i tabellen under, er markert med en grå bakgrunnsfarge. For å logge deg inn på servicenivået bruker du kode 2222 under Tilgangsrettigheter. Hovedmenyelement Systemair AS :00 System:Stoppet Bør:18.0 Er: ºC 1 2 Drift Drift Driftsmodus Valgte funksjoner Auto Driftstid TV: 0.0 h AV: 0.0 h Vifteregulering Reguleringsfunksjon Avtrekksregulering Mengderegulering Varme: Vann Varmeveksler: Rot. veksler Kjøling: Frikjøling aktiv: Nei Nattdrift Aktiv: Nei Vann CO2/VOC aktiv Aldri Brannspjeld funksjon Ikke aktiv Operation when alarm Stopped Forklaringer Overskrift oppstartsbilde Kan stilles inn med fem ulike layouter (Kan endres på systemnivå under menyen Konfigurering). Still inn Driftsmodus på Auto, På eller Av Viser antall timer som motorene har vært i drift SAF = Tilluftvifte EAF = Avtrekksluftvifte Viser typen lufttemperaturregulering enheten er konfigurert for. Viser typen viftehastighetsregulering enheten er konfigurert for. Viser typen oppvarming som er valgt Viser typen varmeveksler som er valgt Viser typen kjøling som er valgt Viser status for frikjølingsfunksjonen Viser status for nattdriftfunksjonen Viser status for behovsventilasjonsfunksjonen (CO2/VOC) Viser status for brannspjeldfunksjonen Systemair AB

11 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Frostvakt Aktiv Kjølegjenvinning Viser status for frostvaktfunksjonen Viser status for kjølegjenvinningsfunksjonen Nei Ekstern børverdi Viser status for ekstern børverdi Ikke aktiv Alarm events Viser alle registrerte alarmer samt tid og dato for når de var aktivert Gå opp og ned i listen ved å trykke på Inngang/Utgang Analoge innganger Viser status for analoge innganger Digitale innganger Viser status for digitale innganger Universal innganger Viser status for analoge universalinnganger Viser status for digitale universalinnganger Analoge utganger Viser status for analoge utganger Temperature Avtrekkstemp Erv.: ºC Børv: 18.0ºC Digitale utganger Viser status for digitale utganger Viser konfigurert temperaturregulering (standard er Avtrekkstemp) Viser faktisk temperatur i valgte reguleringsmodus Still inn temperaturen for valgte reguleringsmodus Kaskaderegulering Max/min tillufttemp. Max: 30ºC Still inn maks. og min. tillatte tillufttemperatur i tilfelle kaskaderegulering Logg deg på servicenivået for å endre innstillingene Min: 12.0ºC Utetemp: ºC Tilluftstemp Erverdi: ºC Børv: 18ºC Viser den faktiske utelufttemperaturen Viser den faktiske tillufttemperaturen Viser beregnet settpunkt for tilluften. Utgangssignal for avtrekksluftregulering genererer regulatorens settpunkt Systemair AB

12 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Frostvakt Erverdi: ºC Viser den faktiske vanntemperaturen i vannbatteriet. (Kun synlig for HW-enheter.) Avkasttemp Erverdi: ºC Viser den faktiske avkastlufttemperaturen Virkningsgrad Varmeveksler Erverdi: % Viser den faktiske varmegjenvinningseffektiviteten Funksjonen beregner virkningsgraden på varmevekslerens temperatur i % når utgangssignalet til veksleren er høyere enn 98 % og utetemperaturen er lavere enn 10 C. Når reguleringssignalet er lavere enn 98 % eller utetemperaturen er høyere enn 10 C, viser displayet 0 %. Luftregulering Dette menyelementet blir synlig dersom enheten er konfigurert for "Mengderegulering" eller "Trykkregulering" Mengderegulering TV Erverdi: Børv.: m³/h m³/h Viser luftmengden for tilluftviften (konstant luftmengderegulering) Kun synlig dersom enheten er konfigurert for Mengderegulering Mengderegulering TV Still innnormal (1/1) og redusert (1/2) luftmengde for tilluftviften Børv 1/1: m³/h Børv 1/2: 550 m³/h Utekomp. børverdi 1 20 C = 10 m³/h 0 C = 0 m³/h Erv. komp: 0 m³/h Still inn TV-luftkompensasjonen for justerbar utetemperatur. Utendørskompensasjonen er lineær og stilles inn ved hjelp av to parameterpar som gir verdien på kompensasjonen ved to ulike utetemperaturer. Kompensasjonen kan være positiv eller negativ. Viser den faktiske luftmengdekompensasjonen. Mengdereg. Erverdi: m³/h Børv.: TV + INF m³/h Shows airflow for the extract air fan (constant airflow control) Kun synlig dersom enheten er konfigurert for Mengderegulering Systemair AB

13 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Mengdereg. Børv 1/1: m³/h TV Still innnormal (1/1) og redusert (1/2) luftmengde for avkastluftviften Børv 1/2: 550 m³/h Utekomp. børverdi 1 20 C = 10 m³/h 0 C = 0 m³/h Erv. komp: 0 m³/h Still inn AV-luftkompensasjonen for den justerbare utetemperaturen. Utendørskompensasjonen er lineær og stilles inn ved hjelp av to parameterpar som gir verdien på kompensasjonen ved to ulike utetemperaturer. Kompensasjonen kan være positiv eller negativ. Viser den faktiske luftmengdekompensasjonen. Trykkregulering TV Viser faktisk eksternt trykk og erverdi for tilluftviften. Erverdi: Børv.: Pa Pa Kun synlig dersom enheten er konfigurert for "Trykkregulering" (VAV) Trykkregulering TV Børv 1/1: 250 Pa Still innekstern trykk-erverdi for normal hastighet (1/1) og redusert hastighet (1/2) for tilluftviften. Børv 1/2: 100 Pa Utekomp. børverdi 1 20 C = 0 Pa 10 C = 0 Pa Erv. komp: 0 Pa Still inn TV-trykkompensasjonen for den justerbare utetemperaturen. Utendørskompensasjonen er lineær og stilles inn ved hjelp av to parameterpar som gir verdien på kompensasjonen ved to ulike utetemperaturer. Kompensasjonen kan være positiv eller negativ. Viser den faktiske trykkompensasjonen. Trykkregulering AV Viser faktisk eksternt trykk og erverdi for avtrekksluftviften. Erverdi: Børv.: Pa Pa Kun synlig dersom enheten er konfigurert for "Trykkregulering" (VAV) Trykkregulering AV Børv 1/1: 250 Pa Still innekstern trykk-erverdi for normal hastighet (1/1) og redusert hastighet (1/2) for tilluftviften. Børv 1/2: 100 Pa Systemair AB

14 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Utekomp. børverdi 1 20 C = 0 Pa 10 C = 0 Pa Erv. komp: 0 Pa Still inn AV-trykkompensasjonen for den justerbare utetemperaturen. Utendørskompensasjonen er lineær og stilles inn ved hjelp av to parameterpar som gir verdien på kompensasjonen ved to ulike utetemperaturer. Kompensasjonen kan være positiv eller negativ. Viser den faktiske trykkompensasjonen. Tidsinnstillinger Tid/Dato Still inn riktig klokkeslett og dato. Ur Normal Hastighet Still inn ukeprogram mandag til søndag + fridager for normal hastighet. Det er mulig å stille inn to perioder pr. dag. 00:00 24:00 for kontinuerlig drift. 00:00 00:00 deaktiverer perioden. Noter innstillingene i systemprotokollen Timer Redusert Hast. Still inn ukeprogram mandag til søndag + fridager for redusert hastighet. Det er mulig å stille inn to perioder pr. dag. 00:00 24:00 for kontinuerlig drift. 00:00 00:00 deaktiverer perioden. Noter innstillingene i systemprotokollen Forlenget drift Forlenget drift 60 min Tid forlenget drift 0 min Still inn tiden for forlenget drift. Digitale innganger kan brukes til å tvinge enheten til å starte eller øke til normal drift selv om uret sier at driftsmodus skal være Av eller Redusert. Hvis driftstiden er satt til 0, kjører enheten kun så lenge som den digitale inngangen er stengt. Tiden "forlenget drift" er aktiv, kan overvåkes i "Tid forlenget drift". Det er også mulig å stille inn en tid her for å forkorte den opprinnelige perioden Systemair AB

15 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Fridager Fridager (mm:dd) 1: : : Still inn opptil 24 separate mulige fridagsperioder i et helt år. En fridagsperiode kan være et hvilket som helst antall sammenhengende dager fra én og oppover. Datoformatet er MM:DD. Når den aktuelle datoen faller innenfor en fridagsperiode, aktiverer planleggeren innstillingene for ukedagen "Fridag". Manuell/Auto I denne menyen kan driftsmodus for alle konfigurerte utgangssignaler og en rekke reguleringsfunksjoner justeres manuelt. Tilluftregulatorens utgangssignal kan stilles inn manuelt (Manuell/Auto) til en hvilken som helst verdi mellom 0 og 100 %. Temperaturutgangssignalene vil endres tilsvarende hvis de er i Auto-modus. Det er også mulig med manuell regulering av hvert temperaturutgangssignal individuelt. Siden det å forlate noen av utgangene under manuell regulering vil forstyrre normal drift, vil en alarm bli generert så snart en utgang settes til manuell modus. Tilluftsregulator Still inn tillufttemperaturen på "Auto", "På" eller "Av". Auto Manuell ut: 0.0 TV: Auto Manuell ut: 0.0 AV: Auto Still inn utgangssignalet mellom %. Utgangene Y1, Y2 og Y3, hvis Auto-modus, vil følge signalet i henhold til de angitte splittverdiene. Still inn oppstartssignalet for TV (tilluftsvifte) og AV (avkastluftvifte) på Auto, Man. høy hast, Man. lav hast eller Manuell Manuell ut: Systemair AB

16 Hovedmenyelement 1 Varme Auto Manuell ut: Forklaringer Still inn varmen på Auto, Manuell ellerav Still inn manuell utgang fra % Varmeveksler Auto Manuell ut: 0.0 Still inn vekslerrotorreguleringen på Auto, Manuell eller Av Still inn manuell utgang fra % Kjøling Auto Manuell ut: 0.0 Still inn kjølingen på Auto, Manuell eller Av Still inn manuell utgang fra % Merk: Må aktiveres for å være synlig her P1 Varme Auto P1 Varmeveksler Auto Still inn pumpereguleringen for varmebatteriet på Auto, På eller Av Still inn pumpestyringen for gjenvinningsbatterier til Auto, PåellerAv P1 Kjøling Auto Still inn pumpereguleringen for kjølesløyfen på Auto, På eller Av Brannspjeld Auto Still inn brannspjeldet påauto, Åpen eller Lukket Merk: Må aktiveres for å være synlig her Konfigurasjon av brannspjeldfunksjoner foretas på Systemnivå Friskluftspjeld (uteluftspjeld) Still inn uteluftspjeldet på Auto, Åpen eller Lukket Auto Avkastspjeld Auto Still inn avkastspjeldet på Auto, Åpeneller Lukket Innstillinger I denne menygruppen er innstillingene for de aktiverte funksjonene tilgjengelige. Avhengig av hvilke valg som er foretatt i konfigurasjonsmenyen, er det ikke sikkert alle mulige alternativer vises Systemair AB

17 Hovedmenyelement 1 2 Temperaturreguler. Tilluftsregulering Forklaringer Still inn P-bånd og I-tid for tilluftsreguleringen P-bånd: 33.0 C Merk: I-tid: sek Se manualen for Corrigo E ventilation 2.3 hvis du ønsker nærmere forklaring Romregulering P-bånd: C I-tid: sec Still inn P-bånd og I-tid for romreguleringen Merk: Se manualen for Corrigo E ventilation 2.3 hvis du ønsker nærmere forklaring Stopp-modus P-bånd: C I-tid: sek Still inn P-bånd og I-tid for stopp-modus Merk: Se manualen for Corrigo E ventilation 2.3 hvis du ønsker nærmere forklaring Frostvakt Aktiv Børv. stopp: 25.0 C P-bånd drift: 5.0 C P-bånd drift 5 C innebærer at frostvaktreguleringen vil overstyre varmeeffekten når frostvakttemperaturen er mindre enn fem grader over innstilt frostalarm. Standard alarmgrense er 7 C Rask stopp v/frostvakt alarm Still inn rask stopp av enheten i tilfelle frostvaktalarm på Ja eller Nei Ja Mengderegulering Eventuelt Trykkregulering hvis valgt ved fabrikkonfigurasjonen av aggregatet Mengderegulering TV P-bånd: m³/h I-tid: 10.0 sek Still inn P-bånd, I-tid og Min. Utsig. for tilluftviften når enheten kommer konfigurert med Mengderegulering fra fabrikken. Eventuelt Trykkregulering hvis den konfigurasjonen er valgt Min. 0% Utsig.: Systemair AB

18 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Mengdereg. P-bånd: m³/h I-tid: 10.0 sek Min. 0% TV Utsig.: Still inn P-bånd, I-tid og Min. Utsig. for avtrekksluftviften når aggregatet kommer konfigurert med Mengderegulering fra fabrikken. Eventuelt Trykkregulering hvis den konfigurasjonen er valgt Alarminnstillinger Alarmgrenser Still inn alarmgrensene og tillatte avvik for de ulike funksjonene Alarmforsinkelse Still inn alarmforsinkelse og tillatte avviksforsinkelser for de ulike funksjonene Reset fabrikkinnstillinger: Nei Reset brukerinnstillinger innstillinger: Nei I denne menyen kan du tilbakestille alle parametere til fabrikkinnstillinger eller til brukerinnstillingene de ble lagret som tidligere. VelgJa eller Nei Lagre brukerinnstillinger Nei Den gjeldende konfigurasjonen kan lagres i et eget minneområde og kan tilbakestilles senere via forrige meny, Reset brukerinnstillinger. VelgJa eller Nei Konfigurering Reguleringsform Reguleringsform Modus: Romregulering Still inn typen temperaturregulering du ønsker at enheten skal brukes med. Velg mellom Avtrekksregulering, Romregulering, Utekompens. tilluft, Tilluftsregulering, Avtr.-/Tilluftsreg (kan veksle mellom de to avhengig av utetemp.), Rom-/Tilluftsreg. (kan veksle mellom de to avhengig av utetemp.), Frikjøling Frikjøling aktiv: Nei Still inn "Frikjøling aktiv" på Ja eller Nei. Utetemp. aktivisering 22 Still inn nedre utendørs dagtemperaturgrense for aktivering av frikjølingsfunksjonen. Temperaturen for forrige dag må ligger over innstilt temperatur for at frikjølingsfunksjonen skal kunne aktiveres Systemair AB

19 Hovedmenyelement 1 2 Utetemp. Høy: Lav: natt 15.0 C 5.0 C Romtemp min. 18 C Forklaringer Still inn øvre utendørs nattetemperaturgrense for aktivering av frikjølingsfunksjonen Still inn nedre utendørs nattetemperaturgrense for aktivering av frikjølingsfunksjonen Still inn nedre romtemperaturgrense. Temperaturen må ligger over denne verdien for at frikjølingen skal kunne forbli aktiv Tid for start/stopp Still inn start- og stopptiden for frikjølingen Frikjøling For eksempel Start: 0 og Start: 0 Stopp: 6 Stopp: 7 innebærer at frikjølingssekvensen er aktiv mellom og Tid for blokkering av varmekjøling etter frikjøling 60 min Still inn forsinkelsen i antall minutter fra tiden der frikjølingssekvensen har stoppet opp, til en mulig oppvarmingssekvens startes, det vil si hvor lenge en kjøligere romtemperatur enn innstilt temperatur kan aksepteres Utstyring vifter ved frikjøling TV: 0 % Still inn viftehastigheten i prosent av normalhastigheten for hver vifte individuelt under frikjølingssekvensen AV: 0 % Utesensor plassert i inntakskanal (inntaksrør) Nei Still inn om utesensoren er plassert i inntakskanalen eller ikke. Velg mellom Nei og Ja Forhåndsinnstillingen er Nei. Nattdrift Nattdrift Aktiv: Nei AV drift under nattdrift: Ja Når du bruker funksjonen romregulering eller regulering av avtrekkslufttemperatur, er det mulig å bruke støttevarming og/eller støttekjøling. Minste driftstid kan stilles inn fra minutter (fabrikkinnstilling 20 minutter). Velg mellom "Aktiv: Ja" eller "Nei". (Se "Temperatur"-menyen for start- og stopptemperaturer) Systemair AB

20 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Min. driftstid for nattdrift: 60 min Still inn minimum driftstid for nattdrift CO2/VOC styring CO2/VOC aktiv Aldri Type: Vifte Min. tid: 60 min I applikasjoner med varierende behov kan viftehastigheter eller blandespjeld styres av luftkvaliteten som registrert på en CO2/VOC-sensor. Se vedlagte Corrigo-manual (CD) for mer info Still inn "Aktiv" på Aldri, Alltid eller Tidskanal av. Still inn hva som skal reguleres. Velg type mellom Vifte eller Blandespjeld Still inn min. tiden for når enheten aktiveres av CO2/VOC-behovsfunksjonen Aktiveringsnivå 1/2 hast.: 800 ppm 1/1 hast.: 1000 ppm Still inn aktiveringsnivået på 1/2 hastighet Still inn aktiveringsnivået på 1/1 hastighet Still inn tillatt diff. verdi diff: 160 ppm Fuktstyring Fuktstyring Ikke aktiv Start: 15% Stopp: 5% Still inn fuktstyring på Befuktn./Avfuktn., Avfuktning, Befuktning eller Ikke aktiv. Still inn start- og stoppgrensen i %RH Gjelder for eksternt befuktningseller avfuktningsapparat. Kjølegjenvinning Kjølegjenvinning Still inn kjølegjenvinningen på Ja eller Nei. Nei Kj.gjenv.gren: 2.0 C Still inn kjølegrensen (differansen i temperatur mellom avtrekksluft og uteluft som aktiverer kjølegjenvinningen). Entalpistyring Kjølegjenvinningen kjører når entalpi er større utendørs enn innendørs: Ikke aktiv Kjølegjenvinningen basert på entalpidifferansen ute og inne. Starter kjølegjenvinningsfunksjonen dersom beregnet entalpi er større enn utendørs. Still inn funksjonen til Aktiv eller Ikke aktiv Systemair AB

21 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Min.grense spjeld Min.grense spjeld Gjelder for eksterne blandespjeld (resirkulert luft) Ikke aktiv Min.grense.: 5.0% Still inn denne funksjonen på Aktiv eller Ikke aktiv Still inn minimumsgrense for uteluft (mellom %). Tilgangsrettigheter Logg inn Logg inn Tast passord xxxx Aktuelt nivå: Ingen Logg inn på servicenivå ved å taste inn en firesifret kode. Etter at du har nådd ønsket nivå, går du tilbake via venstrepilen (trykk to ganger) på kontrollpanelet. Standardkoden fra fabrikken for å angi servicenivå er Tilbake til operatørnivå: 1111 Logg ut Logg ut Nei Aktuelt nivå: Ingen Logg ut fra systemnivå ved å endre "Nei" til "Ja" med "OK"- og "OPP/NED"-tastene Automatisk utlogging etter seks minutter med inaktivitet. Endre passord Endre passord for Still inn et nytt passord for nivået du ønsker. nivå: Ingen Nytt passord xxxx Kan kun utføres når du er logget inn på servicenivå. 4.4 Frikjøling Denne funksjonen brukes under varme perioder for å spare energi ved at det brukes kald uteluft, for eksempel om natten, til å kjøle bygget. Merk: Det følgende er gyldig dersom frikjølingsfunksjonen settes til Aktiv i programmenyen. Frikjøling aktiveres kun når følgende oppstartsbetingelser oppfylles. Oppstartsbetingelser: Det har gått mindre enn fire dager siden enheten sist var i driftsmodus Utendørstemperaturen under forrige driftsperiode oversteg en innstilt grense (+22 C) Klokken er mellom 00:00 og 07:00 (justerbart) Timerutgangene for normal hastighet, forlenget drift i normal og ekstern stopp er satt til "Av" En tidskanal vil være "På" på et tidspunkt under en nylig oppstartet 24-timersperiode. Styringen kontrollerer nattetemperaturen (innendørs- og utendørstemperatur) i tre minutter ved innstilt oppstartstime når viftene startes, slik at temperaturfølerne kan måle temperaturen. Hvis ovennevnte betingelser er oppfylt, startes frikjølingsfunksjonen. Hvis ikke går aggregatet tilbake til "AV"-posisjon. Hvis uteføleren er plassert ute og ikke i inntakskanal, og en romføler er valgt, vil ikke aggregatet starte frikjøling så lenge ikke alle temperaturene er innenfor start- og stopp-temperaturintervallene. Stoppbetingelser: Utetemp. over innstilt maksverdi (+18 C) eller under innstilt minimumsverdi (kondensrisiko +10 C) Romtemp./avtrekksluft er under innstilt stoppverdi (+18 C) Systemair AB

22 En av timerutgangene for normal hastighet, ekstern stopp eller forlenget drift ved normal er satt til "På" Klokken er mer enn 07:00. Når frikjølingen er aktiv, går viftene på normal hastighet eller settverdi for trykk-/mengderegulering og den digitale utgangen Frikjøling er aktiv. Utgangene Y1 Varme, Y2 Veksler og Y3 Kjøling stenges. Etter frikjøling er aktivert, blokkeres varmeeffekten i 60 minutter (tiden kan konfigureres). 5 Vedlikehold 5.1 Viktig Fare Kontroller at nettstrømforsyningen til aggregatet er koblet fra før du utfører vedlikehold eller elektrisk arbeid! Elektriske arbeider må utføres av autorisert installatør og iht. gjeldende forskrifter. Advarsel Selv om nettstrømforsyningen til aggregatet er koblet fra, er det fremdeles fare for personskade på grunn av roterende deler som ikke har stoppet helt. Se opp for skarpe kanter under montering og vedlikehold. Bruk beskyttelsesklær. 5.2 Vedlikeholdsintervaller Tabellen under viser anbefalte vedlikeholdsintervaller for aggregatet og installasjonen. For å sikre en lang levetid på aggregatet er det viktig å utføre vedlikehold i henhold til anbefalingene under, samt at arbeidet utføres i henhold til drifts- og vedlikeholdsinstruksene. Grundig og regelmessig vedlikehold er en betingelse for at garantien skal kunne forbli gyldig. Type vedlikehold Hver tredje måned En gang per år Ved behov Enhet Rengjøring av enheten Inspeksjon av tetninger og låser Roterende varmeveksler Rengjøring av varmeveksler Inspeksjon av tetninger og børster Inspeksjon av rotorregulering Kontroller beltestrammingen juster ved behov Plateveksler Rengjøring av varmeveksler Rengjøring av dryppkar, dreneringsrør og vannlås Inspeksjon av bypass-spjeld X X X X Systemair AB

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning -NO 17-05-12V.A001 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium... 3 4 Produktinformasjon... 3 4.1 Generelt... 3 4.2 Tekniske data... 4 4.2.1 Dimensjoner og

Detaljer

BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2

BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2 Webserver V1.18, NOVAGG AIR 2 _ BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2 NOVEMA Aggregater AS Tel. +47 6387 0770 Industriveien 25 Fax +47 6387 0771 N-2021 Skedsmokorset firmapost@novema.no www.novema.no

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Pumpekontroller Type ABS PC 441

Pumpekontroller Type ABS PC 441 Pumpekontroller Type ABS PC 441 2013.08.21 05:56:19 Low level 980.3 l/s 1.55 m 0.15 kwh/m3 1827 l/s PUMP 1 1,. 2 abc 3 def 1.30 m 0.50 m 0 A 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 1.90 m 0.65 m 352.5 A 353.8 A 354.1

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer