DVCompact. Kompaktaggregat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DVCompact. Kompaktaggregat"

Transkript

1 Kompaktaggregat NO V.A004

2 Innhold 1 Advarsler Produktbeskrivelse Komponentbeskrivelse Beskrivelse av innvendige komponenter Vifter for tilluft og avtrekk Filter tilluft og avtrekk Varmeveksler Temperaturfølere Ettervarmebatteri Beskrivelse av grensesnitt Betjeningspanel Betjening av kontrollpanelet Systeminnstillinger Før oppstart av systemet Oppsett av aggregatet ved oppstart Menyoversikt OPERATØR-/SERVICENIVÅ Frikjøling Vedlikehold Viktig Vedlikeholdsintervaller Vedlikeholdsinstrukser Skifte tilluft-/avtrekksfilter Kontroll av den roterende varmeveksleren Kontroll av plateveksleren Kontroll av bypass-spjeldet Rengjøring av dryppkaret Kontroll av viftene Kontroll av varmtvannsbatteriet Kontroll av frostvakten Kontroll av det elektriske varmebatteriet Kontroll av kjølebatteriet Utskiftning av batteri i regulatoren Feilsøking Alarmer Service...28

3 1 Advarsler Følgende advarsler finnes i dokumentet: Fare Kontroller at nettstrømforsyningen til aggregatet er koblet fra før du utfører vedlikehold eller elektrisk arbeid! Elektriske arbeider må utføres av autorisert installatør og iht. gjeldende forskrifter. Advarsel Selv om nettstrømforsyningen til aggregatet er koblet fra, er det fremdeles fare for personskade på grunn av roterende deler som ikke har stoppet helt. Se opp for skarpe kanter under montering og vedlikehold. Bruk beskyttelsesklær. Dette produktet er ikke beregnet på bruk av verken barn eller voksne med nedsatte fysiske og mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis ingen instruksjoner er gitt av personen som er ansvarlig for sikkerheten, eller at denne personen har tilsyn med operasjonen. Barn skal ha tilsyn slik at de ikke leker med produktet Systemair AB

4 2 Produktbeskrivelse 2.1 Komponentbeskrivelse Fig. 1 Komponenter Tabell 1: Komponentbeskrivelse Posisjon Beskrivelse 1 Viftemotor, avtrekk 2 Viftemotor, tilluft 3 Viftehjul, avtrekk 4 Viftehjul, tilluft 5 Filter, avtrekk 6 Filter, inntak 7 Varmeveksler (rotor) 8 Turtallsregulator 9 Rotormotor 10 Rotorreim 11 Frekvensomformer, avtrekksvifte 12 Frekvensomformer, tilluftvifte 13 Brakett for spjeldmotor inntak Systemair AB

5 Komponentbeskrivelse forts. Posisjon Beskrivelse 14 Brakett for spjeldmotor avkast 15 Automatikktavle 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter Vifter for tilluft og avtrekk Smuss og støv kan skape ubalanse og vibrasjon. Bladene må sjekkes hvert år og rengjøres etter behov. Samtidig må også vibrasjonsdemperne sjekkes. Skadde vibrasjonsdempere må skiftes ut. Viftemotorene har permanent smurte lagre som ikke trenger å smøres ytterligere Trykkføler vifter To innebygde trykkfølere holder luftsmengden konstant ved å måle differansialtrykket over innløpstrakten til viftebladene (pos. 13, 14figur 1). I aggregater med automatikk er trykkfølerne installert på alle aggregater med CAV-regulering. På aggregater med VAV-regulering vil trykkfølerne blir levert løst sammen med aggregatet. De skal monteres på tillufts- og avtrekkskanalene. Se "Installasjonsveiledingen" for mer informasjon om VAV-installsjoner. Trykkfølerne avleser luftmengden under drift Filter tilluft og avtrekk Tilluft- og avtrekksfiltrene er posefilter med filterkvalitet F6 eller F7. Filtrene må skiftes ut når de er tilsmusset. Nye sett med filter kan fås fra din installatør eller leverandør Filtertrykkvakt Filtertrykkvakten måler differensialtrykket over tilluft- og avtrekksfilter. Når trykket faller under settverdi, utløses en alarm i hovedregulatoren. Differensialtrykket kan stilles inn mellom 40 og 300 Pa. Trykkbryteren er forhåndsinnstilt til 200 Pa fra fabrikken Varmeveksler R og R-w/aut er utstyrt med en høyeffektiv roterende varmeveksler (pos. 7 figur 1).Ettervarmebatteri (vannbatteri eller elektrisk batteri) er valgfritt og kan fås som tilbehør. Varmeveksleren drives automatisk og avhenger av innstilt temperatur. Varmeveksleren er uttrekkbar for rengjøring og vedlikehold X og X-w/aut er utstyrt med en plateveksler med innebygd bypass-spjeld Rotormotor Rotormotoren driver rotoren med et varierende turtall etter varmebehovet. Motoren styres av et 0-10V analogt signal (pos. 9 figur 1 ) Rotasjonsvakt Rotorstyringen leveres med innebygget rotasjonsvakt. Den er koblet til hovedregulatoren, som aktiverer en alarm dersom rotoren stopper mens det foreligger et varmebehov Systemair AB

6 2.2.4 Temperaturfølere Fire temperaturfølere (PT1000) er inkludert i aggregatet: Tilluftsføler Avtrekksføler Inntaksføler Avkastføler I med automatikk er alle temperaturfølere montert og kablet inni aggregatet. Tilluftsføleren er tilkoblet regulatoren, og ved levering ligger den i en eske inni aggregatet. Føleren installeres i tilluftkanalen. Se Installasjonsveiledning om du trenger mer informasjon Ettervarmebatteri Aggregatene leveres uten ettervarmebatteri som standard. Ettervarmebatterier (vannbatterier eller elektriske batterier) kan fås som tilbehør. Batteriene installeres etter tilluftsviften. Strømforsyning til pumpe, shuntventiler og returvannsføler er tilkoblet regulatoren. Du finner mer informasjon om elektriske koblinger i Installasjonsveiledning og det vedlagte koblingsskjemaet Systemair AB

7 3 Beskrivelse av grensesnitt 3.1 Betjeningspanel SCP-kontrollpanelet leveres med en 10 m kabel som er koblet til panelet, og en hurtigkoblingskontakt mot aggregatet. Kontakten er koblet til regulatoren. Kabelen kan skrus ut bak på kontrollpanelet (figur 2). Generell informasjon vises i figur Betjening av kontrollpanelet Fig. 2 Kontrollpanelet Posisjon Forklaring 1 Alarmknapp: Gir tilgang til alarmlisten 2 Alarmdiode: Blinkende rød lampe indikerer en alarm 3 Justeringsdiode: Blinkende gul lampe indikerer at parametere kan stilles inn eller endres 4 OK-knapp: Trykk på denne knappen for å endre eller stille inn parametere når dette er mulig. Brukes også til å navigere mellom justerbare parametere i et dialogvindu 5 Avbryt-knapp: Brukes til å avbryte en innstilling eller gå tilbake til opprinnelig innstilling 6 Høyre/venstre- og opp/ned-taster: Brukes til å gå opp, ned, til venstre og til høyre i menyhierarkiet. Opp/ned-tastene brukes til å øke eller senke verdier når du stiller inn eller endrer parametere 7 Monteringshull 8 Koblingsblokk 9 Kobling til gul kabel 10 Kobling til oransje kabel 11 Kobling til rød kabel 12 Kobling til brun kabel 13 Kobling til sort kabel Systemair AB

8 Navigere i menyene Oppstartsbildet (skjermbildet som normalt vises), er i roten av menytreet. Trykker du på NED-knappen, kan du bla deg gjennom menyalternativene. OPP tar deg gjennom alternativene. Skal du opp på et høyere menynivå, bruker du OPP eller NED for å plassere markøren i menyen du ønsker å få tilgang til, og trykker på HØYRE. Hvis du har rettigheter til det, endres skjermbildet til menyen du har valgt. På hvert nivå kan det være mange nye menyer som du kan navigere deg gjennom ved å trykke på OPP/NED. Noen ganger finnes det enda flere undermenyer knyttet til en meny eller et menyelement. Dette angis med et pilsymbol på høyre side av skjermbildet. Trykk på HØYRE en gang til for å gå inn i en meny. Bruk VENSTRE for å gå tilbake til forrige menynivå. 4 Systeminnstillinger 4.1 Før oppstart av systemet Når installasjonen er ferdig, må du sjekke at: Aggregatet er installert i henhold til installasjonsveiledningen Aggregatets ledninger og kabler er korrekt tilkoblet Aggregatet er koblet til kanalene Friskluftsinntaket er plassert i god avstand fra forurensingskilder Alt eksternt utstyr er tilkoblet Følgende data er tilgjengelige: Tiltenkt konfigurasjon, for eksempel temperaturstyringsfunksjoner, vifteregulering, eksterne kontrollfunksjoner osv. Hvordan aggregatet skal betjenes i henhold til en ukeplan (normal og redusert hastighet). 4.2 Oppsett av aggregatet ved oppstart Ved første oppstart vil kontrolleren starte et spesielt program for innstilling av språk, settpunkt for tillufttemperatur, tid & dato samt en ukeplan for normalhastighet. Bruk "OK"-knappen til å navigere deg gjennom justerbare parametere og OPP/NED-pilene til å se de viste alternativene. Bekreft ved å trykke på "OK" en gang til. Gå nedover i menystrukturen ved hjelp av OPP/NED-tastene. Følgende vises: 1 Velg språk ved å trykke på "OK" og deretter navigere deg gjennom alternativene med OPP/NED-knappene. Bekreft ved å trykke på "OK". Gå til neste nivå ved å trykke på "NED"-knappen. Velg språk Engelsk 2 Viser den faktiske temperaturen på avtrekksluften Angi ønsket settpunkt for tilluften. Standard er 18 C (pålogging til servicenivå påkrevd, kode 2222, for å endre standardinnstilling) Avtrekkstemp Erverdi:... ºC Børv.: 18 ºC Systemair AB

9 3 Kontroller at riktig tid og dato vises, hvis ikke endrer du innstillingene Tid: Dato: Ukedag: Fredag 4 Still inn ukeprogrammet for enheten ved drift på normal hastighet fra mandag til fredag. Det er mulig å stille inn to perioder pr. dag. Normal Hastighet Mandag Fredag Per 1: 07:00 16:00 Per 2: 00:00 00:00 5 Still inn ukeprogrammet for enheten ved drift på normal hastighet lørdager og fridager. Det er mulig å stille inn to perioder pr. dag. Normal Hastighet Lørdag Fridag Per 1: 00:00 00:00 Per 2: 00:00 00:00 6 Still inn ukeprogrammet for enheten ved drift på redusert hastighet mandag til fredag. Det er mulig å stille inn to perioder pr. dag Redusert Hastighet Mandag Fredag Per 1: 00:00 00:00 Per 2: 00:00 00:00 7 Still inn ukeprogrammet for enheten ved drift på redusert hastighet lørdager og fridager. Det er mulig å stille inn to perioder pr. dag. Redusert Hastighet Lørdag Fridag Per 1: 00:00 00:00 Per 2: 00:00 00:00 8 Velg "Ja" eller "Nei" Avslutt Wizard Nei Etter du har avsluttet oppsettet, blir menysystemet for operatørnivå tilgjengelig. Se i menyoversikten nedenfor som viser tilgjengelige menyer på operatørnivå etterfulgt av servicenivå-veiledningen. Du går inn på servicenivået ved hjelp av kode 2222 i "Tilgangsrettigheter"-menyen. For operatørnivået bruker du kode Merk: Skal du utføre mer avanserte innstillinger, se vedlagte CD der du finner Corrigo E-manualen Systemair AB

10 4.3 Menyoversikt OPERATØR-/SERVICENIVÅ Menyoversikten under viser både operatør- og servicenivå. Oversikten over deler som er unike for servicenivået i tabellen under, er markert med en grå bakgrunnsfarge. For å logge deg inn på servicenivået bruker du kode 2222 under Tilgangsrettigheter. Hovedmenyelement Systemair AS :00 System:Stoppet Bør:18.0 Er: ºC 1 2 Drift Drift Driftsmodus Valgte funksjoner Auto Driftstid TV: 0.0 h AV: 0.0 h Vifteregulering Reguleringsfunksjon Avtrekksregulering Mengderegulering Varme: Vann Varmeveksler: Rot. veksler Kjøling: Frikjøling aktiv: Nei Nattdrift Aktiv: Nei Vann CO2/VOC aktiv Aldri Brannspjeld funksjon Ikke aktiv Operation when alarm Stopped Forklaringer Overskrift oppstartsbilde Kan stilles inn med fem ulike layouter (Kan endres på systemnivå under menyen Konfigurering). Still inn Driftsmodus på Auto, På eller Av Viser antall timer som motorene har vært i drift SAF = Tilluftvifte EAF = Avtrekksluftvifte Viser typen lufttemperaturregulering enheten er konfigurert for. Viser typen viftehastighetsregulering enheten er konfigurert for. Viser typen oppvarming som er valgt Viser typen varmeveksler som er valgt Viser typen kjøling som er valgt Viser status for frikjølingsfunksjonen Viser status for nattdriftfunksjonen Viser status for behovsventilasjonsfunksjonen (CO2/VOC) Viser status for brannspjeldfunksjonen Systemair AB

11 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Frostvakt Aktiv Kjølegjenvinning Viser status for frostvaktfunksjonen Viser status for kjølegjenvinningsfunksjonen Nei Ekstern børverdi Viser status for ekstern børverdi Ikke aktiv Alarm events Viser alle registrerte alarmer samt tid og dato for når de var aktivert Gå opp og ned i listen ved å trykke på Inngang/Utgang Analoge innganger Viser status for analoge innganger Digitale innganger Viser status for digitale innganger Universal innganger Viser status for analoge universalinnganger Viser status for digitale universalinnganger Analoge utganger Viser status for analoge utganger Temperature Avtrekkstemp Erv.: ºC Børv: 18.0ºC Digitale utganger Viser status for digitale utganger Viser konfigurert temperaturregulering (standard er Avtrekkstemp) Viser faktisk temperatur i valgte reguleringsmodus Still inn temperaturen for valgte reguleringsmodus Kaskaderegulering Max/min tillufttemp. Max: 30ºC Still inn maks. og min. tillatte tillufttemperatur i tilfelle kaskaderegulering Logg deg på servicenivået for å endre innstillingene Min: 12.0ºC Utetemp: ºC Tilluftstemp Erverdi: ºC Børv: 18ºC Viser den faktiske utelufttemperaturen Viser den faktiske tillufttemperaturen Viser beregnet settpunkt for tilluften. Utgangssignal for avtrekksluftregulering genererer regulatorens settpunkt Systemair AB

12 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Frostvakt Erverdi: ºC Viser den faktiske vanntemperaturen i vannbatteriet. (Kun synlig for HW-enheter.) Avkasttemp Erverdi: ºC Viser den faktiske avkastlufttemperaturen Virkningsgrad Varmeveksler Erverdi: % Viser den faktiske varmegjenvinningseffektiviteten Funksjonen beregner virkningsgraden på varmevekslerens temperatur i % når utgangssignalet til veksleren er høyere enn 98 % og utetemperaturen er lavere enn 10 C. Når reguleringssignalet er lavere enn 98 % eller utetemperaturen er høyere enn 10 C, viser displayet 0 %. Luftregulering Dette menyelementet blir synlig dersom enheten er konfigurert for "Mengderegulering" eller "Trykkregulering" Mengderegulering TV Erverdi: Børv.: m³/h m³/h Viser luftmengden for tilluftviften (konstant luftmengderegulering) Kun synlig dersom enheten er konfigurert for Mengderegulering Mengderegulering TV Still innnormal (1/1) og redusert (1/2) luftmengde for tilluftviften Børv 1/1: m³/h Børv 1/2: 550 m³/h Utekomp. børverdi 1 20 C = 10 m³/h 0 C = 0 m³/h Erv. komp: 0 m³/h Still inn TV-luftkompensasjonen for justerbar utetemperatur. Utendørskompensasjonen er lineær og stilles inn ved hjelp av to parameterpar som gir verdien på kompensasjonen ved to ulike utetemperaturer. Kompensasjonen kan være positiv eller negativ. Viser den faktiske luftmengdekompensasjonen. Mengdereg. Erverdi: m³/h Børv.: TV + INF m³/h Shows airflow for the extract air fan (constant airflow control) Kun synlig dersom enheten er konfigurert for Mengderegulering Systemair AB

13 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Mengdereg. Børv 1/1: m³/h TV Still innnormal (1/1) og redusert (1/2) luftmengde for avkastluftviften Børv 1/2: 550 m³/h Utekomp. børverdi 1 20 C = 10 m³/h 0 C = 0 m³/h Erv. komp: 0 m³/h Still inn AV-luftkompensasjonen for den justerbare utetemperaturen. Utendørskompensasjonen er lineær og stilles inn ved hjelp av to parameterpar som gir verdien på kompensasjonen ved to ulike utetemperaturer. Kompensasjonen kan være positiv eller negativ. Viser den faktiske luftmengdekompensasjonen. Trykkregulering TV Viser faktisk eksternt trykk og erverdi for tilluftviften. Erverdi: Børv.: Pa Pa Kun synlig dersom enheten er konfigurert for "Trykkregulering" (VAV) Trykkregulering TV Børv 1/1: 250 Pa Still innekstern trykk-erverdi for normal hastighet (1/1) og redusert hastighet (1/2) for tilluftviften. Børv 1/2: 100 Pa Utekomp. børverdi 1 20 C = 0 Pa 10 C = 0 Pa Erv. komp: 0 Pa Still inn TV-trykkompensasjonen for den justerbare utetemperaturen. Utendørskompensasjonen er lineær og stilles inn ved hjelp av to parameterpar som gir verdien på kompensasjonen ved to ulike utetemperaturer. Kompensasjonen kan være positiv eller negativ. Viser den faktiske trykkompensasjonen. Trykkregulering AV Viser faktisk eksternt trykk og erverdi for avtrekksluftviften. Erverdi: Børv.: Pa Pa Kun synlig dersom enheten er konfigurert for "Trykkregulering" (VAV) Trykkregulering AV Børv 1/1: 250 Pa Still innekstern trykk-erverdi for normal hastighet (1/1) og redusert hastighet (1/2) for tilluftviften. Børv 1/2: 100 Pa Systemair AB

14 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Utekomp. børverdi 1 20 C = 0 Pa 10 C = 0 Pa Erv. komp: 0 Pa Still inn AV-trykkompensasjonen for den justerbare utetemperaturen. Utendørskompensasjonen er lineær og stilles inn ved hjelp av to parameterpar som gir verdien på kompensasjonen ved to ulike utetemperaturer. Kompensasjonen kan være positiv eller negativ. Viser den faktiske trykkompensasjonen. Tidsinnstillinger Tid/Dato Still inn riktig klokkeslett og dato. Ur Normal Hastighet Still inn ukeprogram mandag til søndag + fridager for normal hastighet. Det er mulig å stille inn to perioder pr. dag. 00:00 24:00 for kontinuerlig drift. 00:00 00:00 deaktiverer perioden. Noter innstillingene i systemprotokollen Timer Redusert Hast. Still inn ukeprogram mandag til søndag + fridager for redusert hastighet. Det er mulig å stille inn to perioder pr. dag. 00:00 24:00 for kontinuerlig drift. 00:00 00:00 deaktiverer perioden. Noter innstillingene i systemprotokollen Forlenget drift Forlenget drift 60 min Tid forlenget drift 0 min Still inn tiden for forlenget drift. Digitale innganger kan brukes til å tvinge enheten til å starte eller øke til normal drift selv om uret sier at driftsmodus skal være Av eller Redusert. Hvis driftstiden er satt til 0, kjører enheten kun så lenge som den digitale inngangen er stengt. Tiden "forlenget drift" er aktiv, kan overvåkes i "Tid forlenget drift". Det er også mulig å stille inn en tid her for å forkorte den opprinnelige perioden Systemair AB

15 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Fridager Fridager (mm:dd) 1: : : Still inn opptil 24 separate mulige fridagsperioder i et helt år. En fridagsperiode kan være et hvilket som helst antall sammenhengende dager fra én og oppover. Datoformatet er MM:DD. Når den aktuelle datoen faller innenfor en fridagsperiode, aktiverer planleggeren innstillingene for ukedagen "Fridag". Manuell/Auto I denne menyen kan driftsmodus for alle konfigurerte utgangssignaler og en rekke reguleringsfunksjoner justeres manuelt. Tilluftregulatorens utgangssignal kan stilles inn manuelt (Manuell/Auto) til en hvilken som helst verdi mellom 0 og 100 %. Temperaturutgangssignalene vil endres tilsvarende hvis de er i Auto-modus. Det er også mulig med manuell regulering av hvert temperaturutgangssignal individuelt. Siden det å forlate noen av utgangene under manuell regulering vil forstyrre normal drift, vil en alarm bli generert så snart en utgang settes til manuell modus. Tilluftsregulator Still inn tillufttemperaturen på "Auto", "På" eller "Av". Auto Manuell ut: 0.0 TV: Auto Manuell ut: 0.0 AV: Auto Still inn utgangssignalet mellom %. Utgangene Y1, Y2 og Y3, hvis Auto-modus, vil følge signalet i henhold til de angitte splittverdiene. Still inn oppstartssignalet for TV (tilluftsvifte) og AV (avkastluftvifte) på Auto, Man. høy hast, Man. lav hast eller Manuell Manuell ut: Systemair AB

16 Hovedmenyelement 1 Varme Auto Manuell ut: Forklaringer Still inn varmen på Auto, Manuell ellerav Still inn manuell utgang fra % Varmeveksler Auto Manuell ut: 0.0 Still inn vekslerrotorreguleringen på Auto, Manuell eller Av Still inn manuell utgang fra % Kjøling Auto Manuell ut: 0.0 Still inn kjølingen på Auto, Manuell eller Av Still inn manuell utgang fra % Merk: Må aktiveres for å være synlig her P1 Varme Auto P1 Varmeveksler Auto Still inn pumpereguleringen for varmebatteriet på Auto, På eller Av Still inn pumpestyringen for gjenvinningsbatterier til Auto, PåellerAv P1 Kjøling Auto Still inn pumpereguleringen for kjølesløyfen på Auto, På eller Av Brannspjeld Auto Still inn brannspjeldet påauto, Åpen eller Lukket Merk: Må aktiveres for å være synlig her Konfigurasjon av brannspjeldfunksjoner foretas på Systemnivå Friskluftspjeld (uteluftspjeld) Still inn uteluftspjeldet på Auto, Åpen eller Lukket Auto Avkastspjeld Auto Still inn avkastspjeldet på Auto, Åpeneller Lukket Innstillinger I denne menygruppen er innstillingene for de aktiverte funksjonene tilgjengelige. Avhengig av hvilke valg som er foretatt i konfigurasjonsmenyen, er det ikke sikkert alle mulige alternativer vises Systemair AB

17 Hovedmenyelement 1 2 Temperaturreguler. Tilluftsregulering Forklaringer Still inn P-bånd og I-tid for tilluftsreguleringen P-bånd: 33.0 C Merk: I-tid: sek Se manualen for Corrigo E ventilation 2.3 hvis du ønsker nærmere forklaring Romregulering P-bånd: C I-tid: sec Still inn P-bånd og I-tid for romreguleringen Merk: Se manualen for Corrigo E ventilation 2.3 hvis du ønsker nærmere forklaring Stopp-modus P-bånd: C I-tid: sek Still inn P-bånd og I-tid for stopp-modus Merk: Se manualen for Corrigo E ventilation 2.3 hvis du ønsker nærmere forklaring Frostvakt Aktiv Børv. stopp: 25.0 C P-bånd drift: 5.0 C P-bånd drift 5 C innebærer at frostvaktreguleringen vil overstyre varmeeffekten når frostvakttemperaturen er mindre enn fem grader over innstilt frostalarm. Standard alarmgrense er 7 C Rask stopp v/frostvakt alarm Still inn rask stopp av enheten i tilfelle frostvaktalarm på Ja eller Nei Ja Mengderegulering Eventuelt Trykkregulering hvis valgt ved fabrikkonfigurasjonen av aggregatet Mengderegulering TV P-bånd: m³/h I-tid: 10.0 sek Still inn P-bånd, I-tid og Min. Utsig. for tilluftviften når enheten kommer konfigurert med Mengderegulering fra fabrikken. Eventuelt Trykkregulering hvis den konfigurasjonen er valgt Min. 0% Utsig.: Systemair AB

18 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Mengdereg. P-bånd: m³/h I-tid: 10.0 sek Min. 0% TV Utsig.: Still inn P-bånd, I-tid og Min. Utsig. for avtrekksluftviften når aggregatet kommer konfigurert med Mengderegulering fra fabrikken. Eventuelt Trykkregulering hvis den konfigurasjonen er valgt Alarminnstillinger Alarmgrenser Still inn alarmgrensene og tillatte avvik for de ulike funksjonene Alarmforsinkelse Still inn alarmforsinkelse og tillatte avviksforsinkelser for de ulike funksjonene Reset fabrikkinnstillinger: Nei Reset brukerinnstillinger innstillinger: Nei I denne menyen kan du tilbakestille alle parametere til fabrikkinnstillinger eller til brukerinnstillingene de ble lagret som tidligere. VelgJa eller Nei Lagre brukerinnstillinger Nei Den gjeldende konfigurasjonen kan lagres i et eget minneområde og kan tilbakestilles senere via forrige meny, Reset brukerinnstillinger. VelgJa eller Nei Konfigurering Reguleringsform Reguleringsform Modus: Romregulering Still inn typen temperaturregulering du ønsker at enheten skal brukes med. Velg mellom Avtrekksregulering, Romregulering, Utekompens. tilluft, Tilluftsregulering, Avtr.-/Tilluftsreg (kan veksle mellom de to avhengig av utetemp.), Rom-/Tilluftsreg. (kan veksle mellom de to avhengig av utetemp.), Frikjøling Frikjøling aktiv: Nei Still inn "Frikjøling aktiv" på Ja eller Nei. Utetemp. aktivisering 22 Still inn nedre utendørs dagtemperaturgrense for aktivering av frikjølingsfunksjonen. Temperaturen for forrige dag må ligger over innstilt temperatur for at frikjølingsfunksjonen skal kunne aktiveres Systemair AB

19 Hovedmenyelement 1 2 Utetemp. Høy: Lav: natt 15.0 C 5.0 C Romtemp min. 18 C Forklaringer Still inn øvre utendørs nattetemperaturgrense for aktivering av frikjølingsfunksjonen Still inn nedre utendørs nattetemperaturgrense for aktivering av frikjølingsfunksjonen Still inn nedre romtemperaturgrense. Temperaturen må ligger over denne verdien for at frikjølingen skal kunne forbli aktiv Tid for start/stopp Still inn start- og stopptiden for frikjølingen Frikjøling For eksempel Start: 0 og Start: 0 Stopp: 6 Stopp: 7 innebærer at frikjølingssekvensen er aktiv mellom og Tid for blokkering av varmekjøling etter frikjøling 60 min Still inn forsinkelsen i antall minutter fra tiden der frikjølingssekvensen har stoppet opp, til en mulig oppvarmingssekvens startes, det vil si hvor lenge en kjøligere romtemperatur enn innstilt temperatur kan aksepteres Utstyring vifter ved frikjøling TV: 0 % Still inn viftehastigheten i prosent av normalhastigheten for hver vifte individuelt under frikjølingssekvensen AV: 0 % Utesensor plassert i inntakskanal (inntaksrør) Nei Still inn om utesensoren er plassert i inntakskanalen eller ikke. Velg mellom Nei og Ja Forhåndsinnstillingen er Nei. Nattdrift Nattdrift Aktiv: Nei AV drift under nattdrift: Ja Når du bruker funksjonen romregulering eller regulering av avtrekkslufttemperatur, er det mulig å bruke støttevarming og/eller støttekjøling. Minste driftstid kan stilles inn fra minutter (fabrikkinnstilling 20 minutter). Velg mellom "Aktiv: Ja" eller "Nei". (Se "Temperatur"-menyen for start- og stopptemperaturer) Systemair AB

20 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Min. driftstid for nattdrift: 60 min Still inn minimum driftstid for nattdrift CO2/VOC styring CO2/VOC aktiv Aldri Type: Vifte Min. tid: 60 min I applikasjoner med varierende behov kan viftehastigheter eller blandespjeld styres av luftkvaliteten som registrert på en CO2/VOC-sensor. Se vedlagte Corrigo-manual (CD) for mer info Still inn "Aktiv" på Aldri, Alltid eller Tidskanal av. Still inn hva som skal reguleres. Velg type mellom Vifte eller Blandespjeld Still inn min. tiden for når enheten aktiveres av CO2/VOC-behovsfunksjonen Aktiveringsnivå 1/2 hast.: 800 ppm 1/1 hast.: 1000 ppm Still inn aktiveringsnivået på 1/2 hastighet Still inn aktiveringsnivået på 1/1 hastighet Still inn tillatt diff. verdi diff: 160 ppm Fuktstyring Fuktstyring Ikke aktiv Start: 15% Stopp: 5% Still inn fuktstyring på Befuktn./Avfuktn., Avfuktning, Befuktning eller Ikke aktiv. Still inn start- og stoppgrensen i %RH Gjelder for eksternt befuktningseller avfuktningsapparat. Kjølegjenvinning Kjølegjenvinning Still inn kjølegjenvinningen på Ja eller Nei. Nei Kj.gjenv.gren: 2.0 C Still inn kjølegrensen (differansen i temperatur mellom avtrekksluft og uteluft som aktiverer kjølegjenvinningen). Entalpistyring Kjølegjenvinningen kjører når entalpi er større utendørs enn innendørs: Ikke aktiv Kjølegjenvinningen basert på entalpidifferansen ute og inne. Starter kjølegjenvinningsfunksjonen dersom beregnet entalpi er større enn utendørs. Still inn funksjonen til Aktiv eller Ikke aktiv Systemair AB

21 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Min.grense spjeld Min.grense spjeld Gjelder for eksterne blandespjeld (resirkulert luft) Ikke aktiv Min.grense.: 5.0% Still inn denne funksjonen på Aktiv eller Ikke aktiv Still inn minimumsgrense for uteluft (mellom %). Tilgangsrettigheter Logg inn Logg inn Tast passord xxxx Aktuelt nivå: Ingen Logg inn på servicenivå ved å taste inn en firesifret kode. Etter at du har nådd ønsket nivå, går du tilbake via venstrepilen (trykk to ganger) på kontrollpanelet. Standardkoden fra fabrikken for å angi servicenivå er Tilbake til operatørnivå: 1111 Logg ut Logg ut Nei Aktuelt nivå: Ingen Logg ut fra systemnivå ved å endre "Nei" til "Ja" med "OK"- og "OPP/NED"-tastene Automatisk utlogging etter seks minutter med inaktivitet. Endre passord Endre passord for Still inn et nytt passord for nivået du ønsker. nivå: Ingen Nytt passord xxxx Kan kun utføres når du er logget inn på servicenivå. 4.4 Frikjøling Denne funksjonen brukes under varme perioder for å spare energi ved at det brukes kald uteluft, for eksempel om natten, til å kjøle bygget. Merk: Det følgende er gyldig dersom frikjølingsfunksjonen settes til Aktiv i programmenyen. Frikjøling aktiveres kun når følgende oppstartsbetingelser oppfylles. Oppstartsbetingelser: Det har gått mindre enn fire dager siden enheten sist var i driftsmodus Utendørstemperaturen under forrige driftsperiode oversteg en innstilt grense (+22 C) Klokken er mellom 00:00 og 07:00 (justerbart) Timerutgangene for normal hastighet, forlenget drift i normal og ekstern stopp er satt til "Av" En tidskanal vil være "På" på et tidspunkt under en nylig oppstartet 24-timersperiode. Styringen kontrollerer nattetemperaturen (innendørs- og utendørstemperatur) i tre minutter ved innstilt oppstartstime når viftene startes, slik at temperaturfølerne kan måle temperaturen. Hvis ovennevnte betingelser er oppfylt, startes frikjølingsfunksjonen. Hvis ikke går aggregatet tilbake til "AV"-posisjon. Hvis uteføleren er plassert ute og ikke i inntakskanal, og en romføler er valgt, vil ikke aggregatet starte frikjøling så lenge ikke alle temperaturene er innenfor start- og stopp-temperaturintervallene. Stoppbetingelser: Utetemp. over innstilt maksverdi (+18 C) eller under innstilt minimumsverdi (kondensrisiko +10 C) Romtemp./avtrekksluft er under innstilt stoppverdi (+18 C) Systemair AB

22 En av timerutgangene for normal hastighet, ekstern stopp eller forlenget drift ved normal er satt til "På" Klokken er mer enn 07:00. Når frikjølingen er aktiv, går viftene på normal hastighet eller settverdi for trykk-/mengderegulering og den digitale utgangen Frikjøling er aktiv. Utgangene Y1 Varme, Y2 Veksler og Y3 Kjøling stenges. Etter frikjøling er aktivert, blokkeres varmeeffekten i 60 minutter (tiden kan konfigureres). 5 Vedlikehold 5.1 Viktig Fare Kontroller at nettstrømforsyningen til aggregatet er koblet fra før du utfører vedlikehold eller elektrisk arbeid! Elektriske arbeider må utføres av autorisert installatør og iht. gjeldende forskrifter. Advarsel Selv om nettstrømforsyningen til aggregatet er koblet fra, er det fremdeles fare for personskade på grunn av roterende deler som ikke har stoppet helt. Se opp for skarpe kanter under montering og vedlikehold. Bruk beskyttelsesklær. 5.2 Vedlikeholdsintervaller Tabellen under viser anbefalte vedlikeholdsintervaller for aggregatet og installasjonen. For å sikre en lang levetid på aggregatet er det viktig å utføre vedlikehold i henhold til anbefalingene under, samt at arbeidet utføres i henhold til drifts- og vedlikeholdsinstruksene. Grundig og regelmessig vedlikehold er en betingelse for at garantien skal kunne forbli gyldig. Type vedlikehold Hver tredje måned En gang per år Ved behov Enhet Rengjøring av enheten Inspeksjon av tetninger og låser Roterende varmeveksler Rengjøring av varmeveksler Inspeksjon av tetninger og børster Inspeksjon av rotorregulering Kontroller beltestrammingen juster ved behov Plateveksler Rengjøring av varmeveksler Rengjøring av dryppkar, dreneringsrør og vannlås Inspeksjon av bypass-spjeld X X X X Systemair AB

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

Topvex TX03-06, Topvex SX03-06. Kompaktaggregat

Topvex TX03-06, Topvex SX03-06. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument oversatt fra engelsk 2082614-NO 2013-10-11 A002 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Generelt... 1 2 Advarsler... 1 3 Produktbeskrivelse... 2 3.1 Interne komponenter Topvex SX03-SX06... 2

Detaljer

Corrigo E Brukerhåndbok. Ventilasjonsapplikasjon

Corrigo E Brukerhåndbok. Ventilasjonsapplikasjon Corrigo E Brukerhåndbok Ventilasjonsapplikasjon Copyright AB Regin, Sweden, 2009 Om denne brukerhåndboken Denne brukerhåndboken dekker alle Corrigo E-modeller som brukes med ventilasjonsapplikasjonen.

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208116-NO 14-02-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

SAVE VSR 150/B. Bruksanvisning 208310-NO 10-09-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 150/B. Bruksanvisning 208310-NO 10-09-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208310-NO 10-09-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

Corrigo E Brukerhåndbok. Ventilasjonsapplikasjon

Corrigo E Brukerhåndbok. Ventilasjonsapplikasjon Corrigo E Brukerhåndbok Ventilasjonsapplikasjon Copyright AB Regin, Sweden, 2011 Om denne brukerhåndboken Denne brukerhåndboken dekker alle Corrigo E-modeller som brukes med ventilasjonsapplikasjonen.

Detaljer

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Originale instruksjoner er skrevet på engelsk. Instruksjoner på andre språk er en oversettelse av originale instruksjoner. (Direktiv 2006/42/EF)

Detaljer

SAVE VTR 300/B. Bruksanvisning

SAVE VTR 300/B. Bruksanvisning 2014 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal 94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000 Brukerveiledning Håndterminal Innhold 1. Knapper og funksjoner... 3 2. Betjening av håndterminalen...4 Innstillinger 2.1 Språk... 5 2.2 Dagprogram... 5 2.3 Ukeprogram...

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks Miniaggregater Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC Driftsinstruks 1 INNHOLD Generell informasjon 2 Byggemål 3 Sikkerhetsinstruksjoner 3 Montasjeanvisning 4 Elektrisk tilkobling 4

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076234-NO 14-04-2011V.A004 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktintroduksjon... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Tekniske data... 3 3.3 Transport og lagring... 7 3.3.1 Lossing

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

SAVE VTR 500. Montasje og service

SAVE VTR 500. Montasje og service Systemair skal ikke holdes ansvarlig, og reklamasjonsrett kan ikke påberopes, dersom installasjon eller service ikke er utført iht. disse instruksjonene. 2014 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke

Detaljer

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin 5 Instruktion RM 400.doc INSTRUKSJON FOR REGULERINGSMODUL RM400 Allment : RM400 er en tilleggsmodul for regulering av kjølemaskin. Til sammen med hovedkortet

Detaljer

SAVE VTR 500. Montasje og service

SAVE VTR 500. Montasje og service Systemair skal ikke holdes ansvarlig, og reklamasjonsrett kan ikke påberopes, dersom installasjon eller service ikke er utført iht. disse instruksjonene. 2013 Copyright Systemair AB Systemair AB er ikke

Detaljer

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser.

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. CTVA Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. Når det kan gjøres enkelt da er Covent sitt takmonterte ventilasjonsaggretat tingen! Covent

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

NYHET. Ventilasjonsenhet CAD. Håndbok, instruksjon, samsvarserklæring... på www.covent.no. HØYEFFEKTIV ROTERENDE ENERGIGJENVINNER 200 til 3500 m3/t

NYHET. Ventilasjonsenhet CAD. Håndbok, instruksjon, samsvarserklæring... på www.covent.no. HØYEFFEKTIV ROTERENDE ENERGIGJENVINNER 200 til 3500 m3/t Høykvalitetsdesign Dobbelt panel 50 mm Med eller uten integrert batteri Høyeffektive kammervifter EC-motorer med lavt forbruk Integrert CORRIGO-styring med berøringsskjerm Varmeeffektivitet opp til 84

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Montasje og service 2081154-NO 2013-11-18 A004. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Montasje og service 2081154-NO 2013-11-18 A004. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 2081154-NO 2013-11-18 A004 Systemair skal ikke holdes ansvarlig, og reklamasjonsrett kan ikke påberopes, dersom installasjon eller service ikke er utført iht. disse instruksjonene.

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Automatikk for ventilasjonsaggregater m/sp400 panel. Basisdokumentasjon. Versjon 1.0 94237N-01 2005-06

Automatikk for ventilasjonsaggregater m/sp400 panel. Basisdokumentasjon. Versjon 1.0 94237N-01 2005-06 -01 2005-06 Automatikk for ventilasjonsaggregater m/ Versjon 1.0 Basisdokumentasjon Dokumentasjonen er for både frekvensstyrte vifter og for aggregater med traforegulering av viftehastigheter Innhold 1

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

94269N-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500. Brukerveiledning Styringsautomatikk. Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje

94269N-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500. Brukerveiledning Styringsautomatikk. Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje 94269N-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500 Brukerveiledning Styringsautomatikk Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje www.flexit.com Innhold 1 Oversikt...6 1.1 Kort beskrivelse...6 1.2 Funksjoner...6 1.3 Tilbehør

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompaktaggregat

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument oversatt fra engelsk 2069014-NO 2014-05-12 A007 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktinformasjon... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Dimensjoner

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning Living full of energy 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består av 1-3 kontrolleneheter og et antall romtermostater. Kontrollenheten

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages.

Original instructions. SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages. Original instructions SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages. NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Inngangsmodul Trådløs

Inngangsmodul Trådløs Inngangsmodul Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 2 3.1 Tilkoblinger... 2

Detaljer

5. Vedlikehold, hygiene og service

5. Vedlikehold, hygiene og service 5. Vedlikehold, hygiene og service 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i EXact Automatikk, Basisveiledning for VEX320/330/340/350/360 hvordan du via teknikermenyen (adgangskode 1111) kan gå

Detaljer

Topvex SX/TX. Kompaktaggregat

Topvex SX/TX. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument oversatt fra engelsk 2082604-NO 2014-08-22 A002 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Generelt... 2 3 Advarsler... 2 4 Produktinformasjon... 3 4.1 Generelt... 3 4.2 Tekniske data...

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC Air condition Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC GENERELT BRUKERVEILEDNING MITSUBISHI SRK/SRC 28 CC - SRK/SRC 40 CC Mitsubishi SRK luftkjølt splitt med en innedel og en utedel som forbindes

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Albatros L50. Albatros L50 Kryss Albatros L50 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L50. Albatros L50 Kryss Albatros L50 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Kryss Kryss W Kryss: Art. nr. 14680 Kryss W: Art. nr. 14685 Bruksområde er beregnet for rehabilitering og mindre næringsbygg for plassering i teknisk rom. Produktbeskrivelse er konstruert for å gi optimal

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Topvex SX/TX. Kompaktaggregat

Topvex SX/TX. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument oversatt fra engelsk 2082604-NO 22-08-2013 A001 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktinformasjon... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Dimensjoner

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Oversikt for aggregat nr: 1

Oversikt for aggregat nr: 1 Side 1 Oversikt for aggregat nr: 1 Aggregatstørrelse 30 Aggregatbredde 1570 mm Vekt 750 kg DVCompact luftbehandlingsaggregat med fullintegrert automatikk - basert på Systemair E56 regulator Tilluft Fraluft

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

5. Vedlikehold, hygiene og service

5. Vedlikehold, hygiene og service 5. Vedlikehold, hygiene og service 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i EXact Automatikk, Basisveiledning for VEX20/0/40/50/60 hvordan du via teknikermenyen (adgangskode 1111) kan gå inn i

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Home-Manager Betjeningsveiledning

Home-Manager Betjeningsveiledning Home-Manager Betjeningsveiledning Copyright: Moeller Electric Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Sikkerhetsinstruks...4 1.2 Hensikt...4 1.3 Om dette dokumentet...5 2 Home-Manager...6 2.1 Betjening...6

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer