DVCompact. Kompaktaggregat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DVCompact. Kompaktaggregat"

Transkript

1 Kompaktaggregat NO V.A004

2 Innhold 1 Advarsler Produktbeskrivelse Komponentbeskrivelse Beskrivelse av innvendige komponenter Vifter for tilluft og avtrekk Filter tilluft og avtrekk Varmeveksler Temperaturfølere Ettervarmebatteri Beskrivelse av grensesnitt Betjeningspanel Betjening av kontrollpanelet Systeminnstillinger Før oppstart av systemet Oppsett av aggregatet ved oppstart Menyoversikt OPERATØR-/SERVICENIVÅ Frikjøling Vedlikehold Viktig Vedlikeholdsintervaller Vedlikeholdsinstrukser Skifte tilluft-/avtrekksfilter Kontroll av den roterende varmeveksleren Kontroll av plateveksleren Kontroll av bypass-spjeldet Rengjøring av dryppkaret Kontroll av viftene Kontroll av varmtvannsbatteriet Kontroll av frostvakten Kontroll av det elektriske varmebatteriet Kontroll av kjølebatteriet Utskiftning av batteri i regulatoren Feilsøking Alarmer Service...28

3 1 Advarsler Følgende advarsler finnes i dokumentet: Fare Kontroller at nettstrømforsyningen til aggregatet er koblet fra før du utfører vedlikehold eller elektrisk arbeid! Elektriske arbeider må utføres av autorisert installatør og iht. gjeldende forskrifter. Advarsel Selv om nettstrømforsyningen til aggregatet er koblet fra, er det fremdeles fare for personskade på grunn av roterende deler som ikke har stoppet helt. Se opp for skarpe kanter under montering og vedlikehold. Bruk beskyttelsesklær. Dette produktet er ikke beregnet på bruk av verken barn eller voksne med nedsatte fysiske og mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis ingen instruksjoner er gitt av personen som er ansvarlig for sikkerheten, eller at denne personen har tilsyn med operasjonen. Barn skal ha tilsyn slik at de ikke leker med produktet Systemair AB

4 2 Produktbeskrivelse 2.1 Komponentbeskrivelse Fig. 1 Komponenter Tabell 1: Komponentbeskrivelse Posisjon Beskrivelse 1 Viftemotor, avtrekk 2 Viftemotor, tilluft 3 Viftehjul, avtrekk 4 Viftehjul, tilluft 5 Filter, avtrekk 6 Filter, inntak 7 Varmeveksler (rotor) 8 Turtallsregulator 9 Rotormotor 10 Rotorreim 11 Frekvensomformer, avtrekksvifte 12 Frekvensomformer, tilluftvifte 13 Brakett for spjeldmotor inntak Systemair AB

5 Komponentbeskrivelse forts. Posisjon Beskrivelse 14 Brakett for spjeldmotor avkast 15 Automatikktavle 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter Vifter for tilluft og avtrekk Smuss og støv kan skape ubalanse og vibrasjon. Bladene må sjekkes hvert år og rengjøres etter behov. Samtidig må også vibrasjonsdemperne sjekkes. Skadde vibrasjonsdempere må skiftes ut. Viftemotorene har permanent smurte lagre som ikke trenger å smøres ytterligere Trykkføler vifter To innebygde trykkfølere holder luftsmengden konstant ved å måle differansialtrykket over innløpstrakten til viftebladene (pos. 13, 14figur 1). I aggregater med automatikk er trykkfølerne installert på alle aggregater med CAV-regulering. På aggregater med VAV-regulering vil trykkfølerne blir levert løst sammen med aggregatet. De skal monteres på tillufts- og avtrekkskanalene. Se "Installasjonsveiledingen" for mer informasjon om VAV-installsjoner. Trykkfølerne avleser luftmengden under drift Filter tilluft og avtrekk Tilluft- og avtrekksfiltrene er posefilter med filterkvalitet F6 eller F7. Filtrene må skiftes ut når de er tilsmusset. Nye sett med filter kan fås fra din installatør eller leverandør Filtertrykkvakt Filtertrykkvakten måler differensialtrykket over tilluft- og avtrekksfilter. Når trykket faller under settverdi, utløses en alarm i hovedregulatoren. Differensialtrykket kan stilles inn mellom 40 og 300 Pa. Trykkbryteren er forhåndsinnstilt til 200 Pa fra fabrikken Varmeveksler R og R-w/aut er utstyrt med en høyeffektiv roterende varmeveksler (pos. 7 figur 1).Ettervarmebatteri (vannbatteri eller elektrisk batteri) er valgfritt og kan fås som tilbehør. Varmeveksleren drives automatisk og avhenger av innstilt temperatur. Varmeveksleren er uttrekkbar for rengjøring og vedlikehold X og X-w/aut er utstyrt med en plateveksler med innebygd bypass-spjeld Rotormotor Rotormotoren driver rotoren med et varierende turtall etter varmebehovet. Motoren styres av et 0-10V analogt signal (pos. 9 figur 1 ) Rotasjonsvakt Rotorstyringen leveres med innebygget rotasjonsvakt. Den er koblet til hovedregulatoren, som aktiverer en alarm dersom rotoren stopper mens det foreligger et varmebehov Systemair AB

6 2.2.4 Temperaturfølere Fire temperaturfølere (PT1000) er inkludert i aggregatet: Tilluftsføler Avtrekksføler Inntaksføler Avkastføler I med automatikk er alle temperaturfølere montert og kablet inni aggregatet. Tilluftsføleren er tilkoblet regulatoren, og ved levering ligger den i en eske inni aggregatet. Føleren installeres i tilluftkanalen. Se Installasjonsveiledning om du trenger mer informasjon Ettervarmebatteri Aggregatene leveres uten ettervarmebatteri som standard. Ettervarmebatterier (vannbatterier eller elektriske batterier) kan fås som tilbehør. Batteriene installeres etter tilluftsviften. Strømforsyning til pumpe, shuntventiler og returvannsføler er tilkoblet regulatoren. Du finner mer informasjon om elektriske koblinger i Installasjonsveiledning og det vedlagte koblingsskjemaet Systemair AB

7 3 Beskrivelse av grensesnitt 3.1 Betjeningspanel SCP-kontrollpanelet leveres med en 10 m kabel som er koblet til panelet, og en hurtigkoblingskontakt mot aggregatet. Kontakten er koblet til regulatoren. Kabelen kan skrus ut bak på kontrollpanelet (figur 2). Generell informasjon vises i figur Betjening av kontrollpanelet Fig. 2 Kontrollpanelet Posisjon Forklaring 1 Alarmknapp: Gir tilgang til alarmlisten 2 Alarmdiode: Blinkende rød lampe indikerer en alarm 3 Justeringsdiode: Blinkende gul lampe indikerer at parametere kan stilles inn eller endres 4 OK-knapp: Trykk på denne knappen for å endre eller stille inn parametere når dette er mulig. Brukes også til å navigere mellom justerbare parametere i et dialogvindu 5 Avbryt-knapp: Brukes til å avbryte en innstilling eller gå tilbake til opprinnelig innstilling 6 Høyre/venstre- og opp/ned-taster: Brukes til å gå opp, ned, til venstre og til høyre i menyhierarkiet. Opp/ned-tastene brukes til å øke eller senke verdier når du stiller inn eller endrer parametere 7 Monteringshull 8 Koblingsblokk 9 Kobling til gul kabel 10 Kobling til oransje kabel 11 Kobling til rød kabel 12 Kobling til brun kabel 13 Kobling til sort kabel Systemair AB

8 Navigere i menyene Oppstartsbildet (skjermbildet som normalt vises), er i roten av menytreet. Trykker du på NED-knappen, kan du bla deg gjennom menyalternativene. OPP tar deg gjennom alternativene. Skal du opp på et høyere menynivå, bruker du OPP eller NED for å plassere markøren i menyen du ønsker å få tilgang til, og trykker på HØYRE. Hvis du har rettigheter til det, endres skjermbildet til menyen du har valgt. På hvert nivå kan det være mange nye menyer som du kan navigere deg gjennom ved å trykke på OPP/NED. Noen ganger finnes det enda flere undermenyer knyttet til en meny eller et menyelement. Dette angis med et pilsymbol på høyre side av skjermbildet. Trykk på HØYRE en gang til for å gå inn i en meny. Bruk VENSTRE for å gå tilbake til forrige menynivå. 4 Systeminnstillinger 4.1 Før oppstart av systemet Når installasjonen er ferdig, må du sjekke at: Aggregatet er installert i henhold til installasjonsveiledningen Aggregatets ledninger og kabler er korrekt tilkoblet Aggregatet er koblet til kanalene Friskluftsinntaket er plassert i god avstand fra forurensingskilder Alt eksternt utstyr er tilkoblet Følgende data er tilgjengelige: Tiltenkt konfigurasjon, for eksempel temperaturstyringsfunksjoner, vifteregulering, eksterne kontrollfunksjoner osv. Hvordan aggregatet skal betjenes i henhold til en ukeplan (normal og redusert hastighet). 4.2 Oppsett av aggregatet ved oppstart Ved første oppstart vil kontrolleren starte et spesielt program for innstilling av språk, settpunkt for tillufttemperatur, tid & dato samt en ukeplan for normalhastighet. Bruk "OK"-knappen til å navigere deg gjennom justerbare parametere og OPP/NED-pilene til å se de viste alternativene. Bekreft ved å trykke på "OK" en gang til. Gå nedover i menystrukturen ved hjelp av OPP/NED-tastene. Følgende vises: 1 Velg språk ved å trykke på "OK" og deretter navigere deg gjennom alternativene med OPP/NED-knappene. Bekreft ved å trykke på "OK". Gå til neste nivå ved å trykke på "NED"-knappen. Velg språk Engelsk 2 Viser den faktiske temperaturen på avtrekksluften Angi ønsket settpunkt for tilluften. Standard er 18 C (pålogging til servicenivå påkrevd, kode 2222, for å endre standardinnstilling) Avtrekkstemp Erverdi:... ºC Børv.: 18 ºC Systemair AB

9 3 Kontroller at riktig tid og dato vises, hvis ikke endrer du innstillingene Tid: Dato: Ukedag: Fredag 4 Still inn ukeprogrammet for enheten ved drift på normal hastighet fra mandag til fredag. Det er mulig å stille inn to perioder pr. dag. Normal Hastighet Mandag Fredag Per 1: 07:00 16:00 Per 2: 00:00 00:00 5 Still inn ukeprogrammet for enheten ved drift på normal hastighet lørdager og fridager. Det er mulig å stille inn to perioder pr. dag. Normal Hastighet Lørdag Fridag Per 1: 00:00 00:00 Per 2: 00:00 00:00 6 Still inn ukeprogrammet for enheten ved drift på redusert hastighet mandag til fredag. Det er mulig å stille inn to perioder pr. dag Redusert Hastighet Mandag Fredag Per 1: 00:00 00:00 Per 2: 00:00 00:00 7 Still inn ukeprogrammet for enheten ved drift på redusert hastighet lørdager og fridager. Det er mulig å stille inn to perioder pr. dag. Redusert Hastighet Lørdag Fridag Per 1: 00:00 00:00 Per 2: 00:00 00:00 8 Velg "Ja" eller "Nei" Avslutt Wizard Nei Etter du har avsluttet oppsettet, blir menysystemet for operatørnivå tilgjengelig. Se i menyoversikten nedenfor som viser tilgjengelige menyer på operatørnivå etterfulgt av servicenivå-veiledningen. Du går inn på servicenivået ved hjelp av kode 2222 i "Tilgangsrettigheter"-menyen. For operatørnivået bruker du kode Merk: Skal du utføre mer avanserte innstillinger, se vedlagte CD der du finner Corrigo E-manualen Systemair AB

10 4.3 Menyoversikt OPERATØR-/SERVICENIVÅ Menyoversikten under viser både operatør- og servicenivå. Oversikten over deler som er unike for servicenivået i tabellen under, er markert med en grå bakgrunnsfarge. For å logge deg inn på servicenivået bruker du kode 2222 under Tilgangsrettigheter. Hovedmenyelement Systemair AS :00 System:Stoppet Bør:18.0 Er: ºC 1 2 Drift Drift Driftsmodus Valgte funksjoner Auto Driftstid TV: 0.0 h AV: 0.0 h Vifteregulering Reguleringsfunksjon Avtrekksregulering Mengderegulering Varme: Vann Varmeveksler: Rot. veksler Kjøling: Frikjøling aktiv: Nei Nattdrift Aktiv: Nei Vann CO2/VOC aktiv Aldri Brannspjeld funksjon Ikke aktiv Operation when alarm Stopped Forklaringer Overskrift oppstartsbilde Kan stilles inn med fem ulike layouter (Kan endres på systemnivå under menyen Konfigurering). Still inn Driftsmodus på Auto, På eller Av Viser antall timer som motorene har vært i drift SAF = Tilluftvifte EAF = Avtrekksluftvifte Viser typen lufttemperaturregulering enheten er konfigurert for. Viser typen viftehastighetsregulering enheten er konfigurert for. Viser typen oppvarming som er valgt Viser typen varmeveksler som er valgt Viser typen kjøling som er valgt Viser status for frikjølingsfunksjonen Viser status for nattdriftfunksjonen Viser status for behovsventilasjonsfunksjonen (CO2/VOC) Viser status for brannspjeldfunksjonen Systemair AB

11 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Frostvakt Aktiv Kjølegjenvinning Viser status for frostvaktfunksjonen Viser status for kjølegjenvinningsfunksjonen Nei Ekstern børverdi Viser status for ekstern børverdi Ikke aktiv Alarm events Viser alle registrerte alarmer samt tid og dato for når de var aktivert Gå opp og ned i listen ved å trykke på Inngang/Utgang Analoge innganger Viser status for analoge innganger Digitale innganger Viser status for digitale innganger Universal innganger Viser status for analoge universalinnganger Viser status for digitale universalinnganger Analoge utganger Viser status for analoge utganger Temperature Avtrekkstemp Erv.: ºC Børv: 18.0ºC Digitale utganger Viser status for digitale utganger Viser konfigurert temperaturregulering (standard er Avtrekkstemp) Viser faktisk temperatur i valgte reguleringsmodus Still inn temperaturen for valgte reguleringsmodus Kaskaderegulering Max/min tillufttemp. Max: 30ºC Still inn maks. og min. tillatte tillufttemperatur i tilfelle kaskaderegulering Logg deg på servicenivået for å endre innstillingene Min: 12.0ºC Utetemp: ºC Tilluftstemp Erverdi: ºC Børv: 18ºC Viser den faktiske utelufttemperaturen Viser den faktiske tillufttemperaturen Viser beregnet settpunkt for tilluften. Utgangssignal for avtrekksluftregulering genererer regulatorens settpunkt Systemair AB

12 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Frostvakt Erverdi: ºC Viser den faktiske vanntemperaturen i vannbatteriet. (Kun synlig for HW-enheter.) Avkasttemp Erverdi: ºC Viser den faktiske avkastlufttemperaturen Virkningsgrad Varmeveksler Erverdi: % Viser den faktiske varmegjenvinningseffektiviteten Funksjonen beregner virkningsgraden på varmevekslerens temperatur i % når utgangssignalet til veksleren er høyere enn 98 % og utetemperaturen er lavere enn 10 C. Når reguleringssignalet er lavere enn 98 % eller utetemperaturen er høyere enn 10 C, viser displayet 0 %. Luftregulering Dette menyelementet blir synlig dersom enheten er konfigurert for "Mengderegulering" eller "Trykkregulering" Mengderegulering TV Erverdi: Børv.: m³/h m³/h Viser luftmengden for tilluftviften (konstant luftmengderegulering) Kun synlig dersom enheten er konfigurert for Mengderegulering Mengderegulering TV Still innnormal (1/1) og redusert (1/2) luftmengde for tilluftviften Børv 1/1: m³/h Børv 1/2: 550 m³/h Utekomp. børverdi 1 20 C = 10 m³/h 0 C = 0 m³/h Erv. komp: 0 m³/h Still inn TV-luftkompensasjonen for justerbar utetemperatur. Utendørskompensasjonen er lineær og stilles inn ved hjelp av to parameterpar som gir verdien på kompensasjonen ved to ulike utetemperaturer. Kompensasjonen kan være positiv eller negativ. Viser den faktiske luftmengdekompensasjonen. Mengdereg. Erverdi: m³/h Børv.: TV + INF m³/h Shows airflow for the extract air fan (constant airflow control) Kun synlig dersom enheten er konfigurert for Mengderegulering Systemair AB

13 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Mengdereg. Børv 1/1: m³/h TV Still innnormal (1/1) og redusert (1/2) luftmengde for avkastluftviften Børv 1/2: 550 m³/h Utekomp. børverdi 1 20 C = 10 m³/h 0 C = 0 m³/h Erv. komp: 0 m³/h Still inn AV-luftkompensasjonen for den justerbare utetemperaturen. Utendørskompensasjonen er lineær og stilles inn ved hjelp av to parameterpar som gir verdien på kompensasjonen ved to ulike utetemperaturer. Kompensasjonen kan være positiv eller negativ. Viser den faktiske luftmengdekompensasjonen. Trykkregulering TV Viser faktisk eksternt trykk og erverdi for tilluftviften. Erverdi: Børv.: Pa Pa Kun synlig dersom enheten er konfigurert for "Trykkregulering" (VAV) Trykkregulering TV Børv 1/1: 250 Pa Still innekstern trykk-erverdi for normal hastighet (1/1) og redusert hastighet (1/2) for tilluftviften. Børv 1/2: 100 Pa Utekomp. børverdi 1 20 C = 0 Pa 10 C = 0 Pa Erv. komp: 0 Pa Still inn TV-trykkompensasjonen for den justerbare utetemperaturen. Utendørskompensasjonen er lineær og stilles inn ved hjelp av to parameterpar som gir verdien på kompensasjonen ved to ulike utetemperaturer. Kompensasjonen kan være positiv eller negativ. Viser den faktiske trykkompensasjonen. Trykkregulering AV Viser faktisk eksternt trykk og erverdi for avtrekksluftviften. Erverdi: Børv.: Pa Pa Kun synlig dersom enheten er konfigurert for "Trykkregulering" (VAV) Trykkregulering AV Børv 1/1: 250 Pa Still innekstern trykk-erverdi for normal hastighet (1/1) og redusert hastighet (1/2) for tilluftviften. Børv 1/2: 100 Pa Systemair AB

14 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Utekomp. børverdi 1 20 C = 0 Pa 10 C = 0 Pa Erv. komp: 0 Pa Still inn AV-trykkompensasjonen for den justerbare utetemperaturen. Utendørskompensasjonen er lineær og stilles inn ved hjelp av to parameterpar som gir verdien på kompensasjonen ved to ulike utetemperaturer. Kompensasjonen kan være positiv eller negativ. Viser den faktiske trykkompensasjonen. Tidsinnstillinger Tid/Dato Still inn riktig klokkeslett og dato. Ur Normal Hastighet Still inn ukeprogram mandag til søndag + fridager for normal hastighet. Det er mulig å stille inn to perioder pr. dag. 00:00 24:00 for kontinuerlig drift. 00:00 00:00 deaktiverer perioden. Noter innstillingene i systemprotokollen Timer Redusert Hast. Still inn ukeprogram mandag til søndag + fridager for redusert hastighet. Det er mulig å stille inn to perioder pr. dag. 00:00 24:00 for kontinuerlig drift. 00:00 00:00 deaktiverer perioden. Noter innstillingene i systemprotokollen Forlenget drift Forlenget drift 60 min Tid forlenget drift 0 min Still inn tiden for forlenget drift. Digitale innganger kan brukes til å tvinge enheten til å starte eller øke til normal drift selv om uret sier at driftsmodus skal være Av eller Redusert. Hvis driftstiden er satt til 0, kjører enheten kun så lenge som den digitale inngangen er stengt. Tiden "forlenget drift" er aktiv, kan overvåkes i "Tid forlenget drift". Det er også mulig å stille inn en tid her for å forkorte den opprinnelige perioden Systemair AB

15 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Fridager Fridager (mm:dd) 1: : : Still inn opptil 24 separate mulige fridagsperioder i et helt år. En fridagsperiode kan være et hvilket som helst antall sammenhengende dager fra én og oppover. Datoformatet er MM:DD. Når den aktuelle datoen faller innenfor en fridagsperiode, aktiverer planleggeren innstillingene for ukedagen "Fridag". Manuell/Auto I denne menyen kan driftsmodus for alle konfigurerte utgangssignaler og en rekke reguleringsfunksjoner justeres manuelt. Tilluftregulatorens utgangssignal kan stilles inn manuelt (Manuell/Auto) til en hvilken som helst verdi mellom 0 og 100 %. Temperaturutgangssignalene vil endres tilsvarende hvis de er i Auto-modus. Det er også mulig med manuell regulering av hvert temperaturutgangssignal individuelt. Siden det å forlate noen av utgangene under manuell regulering vil forstyrre normal drift, vil en alarm bli generert så snart en utgang settes til manuell modus. Tilluftsregulator Still inn tillufttemperaturen på "Auto", "På" eller "Av". Auto Manuell ut: 0.0 TV: Auto Manuell ut: 0.0 AV: Auto Still inn utgangssignalet mellom %. Utgangene Y1, Y2 og Y3, hvis Auto-modus, vil følge signalet i henhold til de angitte splittverdiene. Still inn oppstartssignalet for TV (tilluftsvifte) og AV (avkastluftvifte) på Auto, Man. høy hast, Man. lav hast eller Manuell Manuell ut: Systemair AB

16 Hovedmenyelement 1 Varme Auto Manuell ut: Forklaringer Still inn varmen på Auto, Manuell ellerav Still inn manuell utgang fra % Varmeveksler Auto Manuell ut: 0.0 Still inn vekslerrotorreguleringen på Auto, Manuell eller Av Still inn manuell utgang fra % Kjøling Auto Manuell ut: 0.0 Still inn kjølingen på Auto, Manuell eller Av Still inn manuell utgang fra % Merk: Må aktiveres for å være synlig her P1 Varme Auto P1 Varmeveksler Auto Still inn pumpereguleringen for varmebatteriet på Auto, På eller Av Still inn pumpestyringen for gjenvinningsbatterier til Auto, PåellerAv P1 Kjøling Auto Still inn pumpereguleringen for kjølesløyfen på Auto, På eller Av Brannspjeld Auto Still inn brannspjeldet påauto, Åpen eller Lukket Merk: Må aktiveres for å være synlig her Konfigurasjon av brannspjeldfunksjoner foretas på Systemnivå Friskluftspjeld (uteluftspjeld) Still inn uteluftspjeldet på Auto, Åpen eller Lukket Auto Avkastspjeld Auto Still inn avkastspjeldet på Auto, Åpeneller Lukket Innstillinger I denne menygruppen er innstillingene for de aktiverte funksjonene tilgjengelige. Avhengig av hvilke valg som er foretatt i konfigurasjonsmenyen, er det ikke sikkert alle mulige alternativer vises Systemair AB

17 Hovedmenyelement 1 2 Temperaturreguler. Tilluftsregulering Forklaringer Still inn P-bånd og I-tid for tilluftsreguleringen P-bånd: 33.0 C Merk: I-tid: sek Se manualen for Corrigo E ventilation 2.3 hvis du ønsker nærmere forklaring Romregulering P-bånd: C I-tid: sec Still inn P-bånd og I-tid for romreguleringen Merk: Se manualen for Corrigo E ventilation 2.3 hvis du ønsker nærmere forklaring Stopp-modus P-bånd: C I-tid: sek Still inn P-bånd og I-tid for stopp-modus Merk: Se manualen for Corrigo E ventilation 2.3 hvis du ønsker nærmere forklaring Frostvakt Aktiv Børv. stopp: 25.0 C P-bånd drift: 5.0 C P-bånd drift 5 C innebærer at frostvaktreguleringen vil overstyre varmeeffekten når frostvakttemperaturen er mindre enn fem grader over innstilt frostalarm. Standard alarmgrense er 7 C Rask stopp v/frostvakt alarm Still inn rask stopp av enheten i tilfelle frostvaktalarm på Ja eller Nei Ja Mengderegulering Eventuelt Trykkregulering hvis valgt ved fabrikkonfigurasjonen av aggregatet Mengderegulering TV P-bånd: m³/h I-tid: 10.0 sek Still inn P-bånd, I-tid og Min. Utsig. for tilluftviften når enheten kommer konfigurert med Mengderegulering fra fabrikken. Eventuelt Trykkregulering hvis den konfigurasjonen er valgt Min. 0% Utsig.: Systemair AB

18 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Mengdereg. P-bånd: m³/h I-tid: 10.0 sek Min. 0% TV Utsig.: Still inn P-bånd, I-tid og Min. Utsig. for avtrekksluftviften når aggregatet kommer konfigurert med Mengderegulering fra fabrikken. Eventuelt Trykkregulering hvis den konfigurasjonen er valgt Alarminnstillinger Alarmgrenser Still inn alarmgrensene og tillatte avvik for de ulike funksjonene Alarmforsinkelse Still inn alarmforsinkelse og tillatte avviksforsinkelser for de ulike funksjonene Reset fabrikkinnstillinger: Nei Reset brukerinnstillinger innstillinger: Nei I denne menyen kan du tilbakestille alle parametere til fabrikkinnstillinger eller til brukerinnstillingene de ble lagret som tidligere. VelgJa eller Nei Lagre brukerinnstillinger Nei Den gjeldende konfigurasjonen kan lagres i et eget minneområde og kan tilbakestilles senere via forrige meny, Reset brukerinnstillinger. VelgJa eller Nei Konfigurering Reguleringsform Reguleringsform Modus: Romregulering Still inn typen temperaturregulering du ønsker at enheten skal brukes med. Velg mellom Avtrekksregulering, Romregulering, Utekompens. tilluft, Tilluftsregulering, Avtr.-/Tilluftsreg (kan veksle mellom de to avhengig av utetemp.), Rom-/Tilluftsreg. (kan veksle mellom de to avhengig av utetemp.), Frikjøling Frikjøling aktiv: Nei Still inn "Frikjøling aktiv" på Ja eller Nei. Utetemp. aktivisering 22 Still inn nedre utendørs dagtemperaturgrense for aktivering av frikjølingsfunksjonen. Temperaturen for forrige dag må ligger over innstilt temperatur for at frikjølingsfunksjonen skal kunne aktiveres Systemair AB

19 Hovedmenyelement 1 2 Utetemp. Høy: Lav: natt 15.0 C 5.0 C Romtemp min. 18 C Forklaringer Still inn øvre utendørs nattetemperaturgrense for aktivering av frikjølingsfunksjonen Still inn nedre utendørs nattetemperaturgrense for aktivering av frikjølingsfunksjonen Still inn nedre romtemperaturgrense. Temperaturen må ligger over denne verdien for at frikjølingen skal kunne forbli aktiv Tid for start/stopp Still inn start- og stopptiden for frikjølingen Frikjøling For eksempel Start: 0 og Start: 0 Stopp: 6 Stopp: 7 innebærer at frikjølingssekvensen er aktiv mellom og Tid for blokkering av varmekjøling etter frikjøling 60 min Still inn forsinkelsen i antall minutter fra tiden der frikjølingssekvensen har stoppet opp, til en mulig oppvarmingssekvens startes, det vil si hvor lenge en kjøligere romtemperatur enn innstilt temperatur kan aksepteres Utstyring vifter ved frikjøling TV: 0 % Still inn viftehastigheten i prosent av normalhastigheten for hver vifte individuelt under frikjølingssekvensen AV: 0 % Utesensor plassert i inntakskanal (inntaksrør) Nei Still inn om utesensoren er plassert i inntakskanalen eller ikke. Velg mellom Nei og Ja Forhåndsinnstillingen er Nei. Nattdrift Nattdrift Aktiv: Nei AV drift under nattdrift: Ja Når du bruker funksjonen romregulering eller regulering av avtrekkslufttemperatur, er det mulig å bruke støttevarming og/eller støttekjøling. Minste driftstid kan stilles inn fra minutter (fabrikkinnstilling 20 minutter). Velg mellom "Aktiv: Ja" eller "Nei". (Se "Temperatur"-menyen for start- og stopptemperaturer) Systemair AB

20 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Min. driftstid for nattdrift: 60 min Still inn minimum driftstid for nattdrift CO2/VOC styring CO2/VOC aktiv Aldri Type: Vifte Min. tid: 60 min I applikasjoner med varierende behov kan viftehastigheter eller blandespjeld styres av luftkvaliteten som registrert på en CO2/VOC-sensor. Se vedlagte Corrigo-manual (CD) for mer info Still inn "Aktiv" på Aldri, Alltid eller Tidskanal av. Still inn hva som skal reguleres. Velg type mellom Vifte eller Blandespjeld Still inn min. tiden for når enheten aktiveres av CO2/VOC-behovsfunksjonen Aktiveringsnivå 1/2 hast.: 800 ppm 1/1 hast.: 1000 ppm Still inn aktiveringsnivået på 1/2 hastighet Still inn aktiveringsnivået på 1/1 hastighet Still inn tillatt diff. verdi diff: 160 ppm Fuktstyring Fuktstyring Ikke aktiv Start: 15% Stopp: 5% Still inn fuktstyring på Befuktn./Avfuktn., Avfuktning, Befuktning eller Ikke aktiv. Still inn start- og stoppgrensen i %RH Gjelder for eksternt befuktningseller avfuktningsapparat. Kjølegjenvinning Kjølegjenvinning Still inn kjølegjenvinningen på Ja eller Nei. Nei Kj.gjenv.gren: 2.0 C Still inn kjølegrensen (differansen i temperatur mellom avtrekksluft og uteluft som aktiverer kjølegjenvinningen). Entalpistyring Kjølegjenvinningen kjører når entalpi er større utendørs enn innendørs: Ikke aktiv Kjølegjenvinningen basert på entalpidifferansen ute og inne. Starter kjølegjenvinningsfunksjonen dersom beregnet entalpi er større enn utendørs. Still inn funksjonen til Aktiv eller Ikke aktiv Systemair AB

21 Hovedmenyelement 1 2 Forklaringer Min.grense spjeld Min.grense spjeld Gjelder for eksterne blandespjeld (resirkulert luft) Ikke aktiv Min.grense.: 5.0% Still inn denne funksjonen på Aktiv eller Ikke aktiv Still inn minimumsgrense for uteluft (mellom %). Tilgangsrettigheter Logg inn Logg inn Tast passord xxxx Aktuelt nivå: Ingen Logg inn på servicenivå ved å taste inn en firesifret kode. Etter at du har nådd ønsket nivå, går du tilbake via venstrepilen (trykk to ganger) på kontrollpanelet. Standardkoden fra fabrikken for å angi servicenivå er Tilbake til operatørnivå: 1111 Logg ut Logg ut Nei Aktuelt nivå: Ingen Logg ut fra systemnivå ved å endre "Nei" til "Ja" med "OK"- og "OPP/NED"-tastene Automatisk utlogging etter seks minutter med inaktivitet. Endre passord Endre passord for Still inn et nytt passord for nivået du ønsker. nivå: Ingen Nytt passord xxxx Kan kun utføres når du er logget inn på servicenivå. 4.4 Frikjøling Denne funksjonen brukes under varme perioder for å spare energi ved at det brukes kald uteluft, for eksempel om natten, til å kjøle bygget. Merk: Det følgende er gyldig dersom frikjølingsfunksjonen settes til Aktiv i programmenyen. Frikjøling aktiveres kun når følgende oppstartsbetingelser oppfylles. Oppstartsbetingelser: Det har gått mindre enn fire dager siden enheten sist var i driftsmodus Utendørstemperaturen under forrige driftsperiode oversteg en innstilt grense (+22 C) Klokken er mellom 00:00 og 07:00 (justerbart) Timerutgangene for normal hastighet, forlenget drift i normal og ekstern stopp er satt til "Av" En tidskanal vil være "På" på et tidspunkt under en nylig oppstartet 24-timersperiode. Styringen kontrollerer nattetemperaturen (innendørs- og utendørstemperatur) i tre minutter ved innstilt oppstartstime når viftene startes, slik at temperaturfølerne kan måle temperaturen. Hvis ovennevnte betingelser er oppfylt, startes frikjølingsfunksjonen. Hvis ikke går aggregatet tilbake til "AV"-posisjon. Hvis uteføleren er plassert ute og ikke i inntakskanal, og en romføler er valgt, vil ikke aggregatet starte frikjøling så lenge ikke alle temperaturene er innenfor start- og stopp-temperaturintervallene. Stoppbetingelser: Utetemp. over innstilt maksverdi (+18 C) eller under innstilt minimumsverdi (kondensrisiko +10 C) Romtemp./avtrekksluft er under innstilt stoppverdi (+18 C) Systemair AB

22 En av timerutgangene for normal hastighet, ekstern stopp eller forlenget drift ved normal er satt til "På" Klokken er mer enn 07:00. Når frikjølingen er aktiv, går viftene på normal hastighet eller settverdi for trykk-/mengderegulering og den digitale utgangen Frikjøling er aktiv. Utgangene Y1 Varme, Y2 Veksler og Y3 Kjøling stenges. Etter frikjøling er aktivert, blokkeres varmeeffekten i 60 minutter (tiden kan konfigureres). 5 Vedlikehold 5.1 Viktig Fare Kontroller at nettstrømforsyningen til aggregatet er koblet fra før du utfører vedlikehold eller elektrisk arbeid! Elektriske arbeider må utføres av autorisert installatør og iht. gjeldende forskrifter. Advarsel Selv om nettstrømforsyningen til aggregatet er koblet fra, er det fremdeles fare for personskade på grunn av roterende deler som ikke har stoppet helt. Se opp for skarpe kanter under montering og vedlikehold. Bruk beskyttelsesklær. 5.2 Vedlikeholdsintervaller Tabellen under viser anbefalte vedlikeholdsintervaller for aggregatet og installasjonen. For å sikre en lang levetid på aggregatet er det viktig å utføre vedlikehold i henhold til anbefalingene under, samt at arbeidet utføres i henhold til drifts- og vedlikeholdsinstruksene. Grundig og regelmessig vedlikehold er en betingelse for at garantien skal kunne forbli gyldig. Type vedlikehold Hver tredje måned En gang per år Ved behov Enhet Rengjøring av enheten Inspeksjon av tetninger og låser Roterende varmeveksler Rengjøring av varmeveksler Inspeksjon av tetninger og børster Inspeksjon av rotorregulering Kontroller beltestrammingen juster ved behov Plateveksler Rengjøring av varmeveksler Rengjøring av dryppkar, dreneringsrør og vannlås Inspeksjon av bypass-spjeld X X X X Systemair AB

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

Topvex TX03-06, Topvex SX03-06. Kompaktaggregat

Topvex TX03-06, Topvex SX03-06. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument oversatt fra engelsk 2082614-NO 2013-10-11 A002 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Generelt... 1 2 Advarsler... 1 3 Produktbeskrivelse... 2 3.1 Interne komponenter Topvex SX03-SX06... 2

Detaljer

Corrigo E Brukerhåndbok. Ventilasjonsapplikasjon

Corrigo E Brukerhåndbok. Ventilasjonsapplikasjon Corrigo E Brukerhåndbok Ventilasjonsapplikasjon Copyright AB Regin, Sweden, 2009 Om denne brukerhåndboken Denne brukerhåndboken dekker alle Corrigo E-modeller som brukes med ventilasjonsapplikasjonen.

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208116-NO 14-02-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Automasjon. Brukermanual for Corrigo Regulator. Enklere, tryggere og rimeligere

Automasjon. Brukermanual for Corrigo Regulator. Enklere, tryggere og rimeligere Automasjon Brukermanual for Corrigo Regulator Enklere, tryggere og rimeligere Tabell for standard reguleringssystem som kan velges, tilpasset hvert enkelt anleggs behov for styring og overvåkning. Anlegg:

Detaljer

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Originale instruksjoner er skrevet på engelsk. Instruksjoner på andre språk er en oversettelse av originale instruksjoner. (Direktiv 2006/42/EF)

Detaljer

Brukermanual AHU-400 BR

Brukermanual AHU-400 BR Brukermanual AHU-400 BR For å kunne åpne frontluken finner du en nøkkel for låsene i esken sammen med følgende dokumenter og braketter. Oppbevar denne nøkkelen på et sted så den er ute av rekkevidde for

Detaljer

Corrigo E Brukerhåndbok. Ventilasjonsapplikasjon

Corrigo E Brukerhåndbok. Ventilasjonsapplikasjon Corrigo E Brukerhåndbok Ventilasjonsapplikasjon Copyright AB Regin, Sweden, 2011 Om denne brukerhåndboken Denne brukerhåndboken dekker alle Corrigo E-modeller som brukes med ventilasjonsapplikasjonen.

Detaljer

SAVE VSR 150/B. Bruksanvisning 208310-NO 10-09-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 150/B. Bruksanvisning 208310-NO 10-09-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208310-NO 10-09-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal 94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000 Brukerveiledning Håndterminal Innhold 1. Knapper og funksjoner... 3 2. Betjening av håndterminalen...4 Innstillinger 2.1 Språk... 5 2.2 Dagprogram... 5 2.3 Ukeprogram...

Detaljer

SAVE VTR 300/B. Bruksanvisning

SAVE VTR 300/B. Bruksanvisning 2014 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Topvex TX03-06, Topvex SX Kompaktaggregat

Topvex TX03-06, Topvex SX Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument oversatt fra engelsk 2082614-NO 2014-08-25 A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Generelt... 1 2 Advarsler... 1 3 Produktbeskrivelse... 2 3.1 Interne komponenter Topvex SX03-SX06... 2

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06 Kompaktaggregat

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06 Kompaktaggregat Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06 Kompaktaggregat Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner Dokument oversatt fra engelsk 1244554 A003 NO Copyright Systemair AB Med enerett. NO Systemair AB forbeholder seg retten

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks Miniaggregater Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC Driftsinstruks 1 INNHOLD Generell informasjon 2 Byggemål 3 Sikkerhetsinstruksjoner 3 Montasjeanvisning 4 Elektrisk tilkobling 4

Detaljer

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06 Kompaktaggregat

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06 Kompaktaggregat Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06 Kompaktaggregat Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner Dokument oversatt fra engelsk A002 NO Copyright Systemair AB Med enerett. NO Systemair AB forbeholder seg retten til

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

SAVE VTR 500. Bruksanvisning

SAVE VTR 500. Bruksanvisning 2014 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

LUFTBEHANDLINGSANLEGG

LUFTBEHANDLINGSANLEGG Nr. 360.001 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 A - GENERELL ORIENTERING OM ANLEGGET Systemet ventilerer følgende arealer: kontorer, fotorom, kantine, ekspedisjon og møterom. Det består av følgende komponenter: motorstyrt

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076234-NO 14-04-2011V.A004 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktintroduksjon... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Tekniske data... 3 3.3 Transport og lagring... 7 3.3.1 Lossing

Detaljer

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning 2014 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

SAVE VSR 150/B. Bruksanvisning

SAVE VSR 150/B. Bruksanvisning 2016 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin

REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin REGULERINGSMODUL For regulering av kjølemaskin 5 Instruktion RM 400.doc INSTRUKSJON FOR REGULERINGSMODUL RM400 Allment : RM400 er en tilleggsmodul for regulering av kjølemaskin. Til sammen med hovedkortet

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompaktaggregat

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument oversatt fra engelsk 2069024-NO 2014-05-12 A005 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Interne komponenter Topvex SR 03 06... 2 2.2 Interne komponenter Topvex TR

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

SAVE VTR 500. Bruksanvisning

SAVE VTR 500. Bruksanvisning 2016 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 2016 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

SAVE VTR 150/K. Bruksanvisning

SAVE VTR 150/K. Bruksanvisning 2014 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning 2016 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

2.00 SYSTEMOVERSIKT. Halden Automasjon

2.00 SYSTEMOVERSIKT. Halden Automasjon 2.00 SYSTEMOVERSIKT KAPITEL INNHOLD 2.01 ORIENTERING OM ANLEGGET 2.02 FLYTSKJEMA SYSTEM 320 2.03 SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEM 320 2.04 FLYTSKJEMA SYSTEM 360.01 2.05 SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEM 360.01 2.01 ORIENTERING

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

SAVECair. Igangkjøringsprotokoll. Dokument oversatt fra engelsk A001

SAVECair. Igangkjøringsprotokoll. Dokument oversatt fra engelsk A001 SAVECair Igangkjøringsprotokoll Dokument oversatt fra engelsk 2115794 A001 NO Copyright Systemair AB Med enerett. NO Systemair AB forbeholder seg retten til å endre sine produkter uten forvarsel. Dette

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAVE VTR 500. Montasje og service

SAVE VTR 500. Montasje og service Systemair skal ikke holdes ansvarlig, og reklamasjonsrett kan ikke påberopes, dersom installasjon eller service ikke er utført iht. disse instruksjonene. 2014 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

SAVE VTR 500. Montasje og service

SAVE VTR 500. Montasje og service Systemair skal ikke holdes ansvarlig, og reklamasjonsrett kan ikke påberopes, dersom installasjon eller service ikke er utført iht. disse instruksjonene. 2013 Copyright Systemair AB Systemair AB er ikke

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

CVM 2 reguleringssystem

CVM 2 reguleringssystem DEFINING THESETPOINT Type dokument Utgivelsesdato Revisjonsdato Dokument nr. Delkapittel Aggregattype Skrevet av Revisjonsnr. Side DRIFTSINSTRUKS CVM 2 Climaveneta tk 01 1 av 6 DRIFTSINSTRUKS 1. STYREPANEL

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 2015 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

LUFTBEHANDLINGSANLEGG

LUFTBEHANDLINGSANLEGG Nr. 360.001 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1 A - GENERELL ORIENTERING OM ANLEGGET Systemet ventilerer følgende arealer: kontorer, fotorom, kantine, ekspedisjon og møterom. Det består av følgende komponenter: motorstyrt

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser.

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. CTVA Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. Når det kan gjøres enkelt da er Covent sitt takmonterte ventilasjonsaggretat tingen! Covent

Detaljer

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater Oppstartprosedyre for Ensy AHU-aggregater Opplysninger finnes på dataskilt inne i aggregatet. Dette skiltet viser f.eks. AHU 400 BH Aggregattype: AHU Serie nr: 010. / Dato for oppstart første gang: Hvor

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett + + Varmepumpe og kjøle i ett Den reversible varmepumpen ThermoCooler HP kan integreres i våre Envistar Flex-er. Alle delene til den reversible varmepumpen er innebygd i en moduldel som plasseres i ventilasjonset.

Detaljer

NYHET. Ventilasjonsenhet CAD. Håndbok, instruksjon, samsvarserklæring... på www.covent.no. HØYEFFEKTIV ROTERENDE ENERGIGJENVINNER 200 til 3500 m3/t

NYHET. Ventilasjonsenhet CAD. Håndbok, instruksjon, samsvarserklæring... på www.covent.no. HØYEFFEKTIV ROTERENDE ENERGIGJENVINNER 200 til 3500 m3/t Høykvalitetsdesign Dobbelt panel 50 mm Med eller uten integrert batteri Høyeffektive kammervifter EC-motorer med lavt forbruk Integrert CORRIGO-styring med berøringsskjerm Varmeeffektivitet opp til 84

Detaljer

SAVE VTR 150/K. Bruksanvisning

SAVE VTR 150/K. Bruksanvisning 2016 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Montasje og service 2081154-NO 2013-11-18 A004. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Montasje og service 2081154-NO 2013-11-18 A004. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 2081154-NO 2013-11-18 A004 Systemair skal ikke holdes ansvarlig, og reklamasjonsrett kan ikke påberopes, dersom installasjon eller service ikke er utført iht. disse instruksjonene.

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Automatikk for ventilasjonsaggregater m/sp400 panel. Basisdokumentasjon. Versjon 1.0 94237N-01 2005-06

Automatikk for ventilasjonsaggregater m/sp400 panel. Basisdokumentasjon. Versjon 1.0 94237N-01 2005-06 -01 2005-06 Automatikk for ventilasjonsaggregater m/ Versjon 1.0 Basisdokumentasjon Dokumentasjonen er for både frekvensstyrte vifter og for aggregater med traforegulering av viftehastigheter Innhold 1

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer