Brødbakemaskin MODEL: XBM1068

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brødbakemaskin MODEL: XBM1068"

Transkript

1 Brødbakemaskin Varenr MODEL: XBM1068

2 Les bruksanvisningen nøye før du starter Viktige sikkerhetsregler 1. Sjekk at strømspenningen er riktig I forhold til anlegget 2. Bruk aldri et apparat hvor ledningen er skadet. Dette skal eventuelt repareres av autorisert personel. 3. Berør ikke varme flater. 4. Påse at ledning og kontakter ikke kommer I nærheten av vann. Du begrenser dermed risikoen for å få strøm. 5. Frakobl strømmen ved lagring og vedlikehold. 6. La ikke ledningen henge over skarpe kanter. 7. Apparatet må oppbevares utenfor barns rekkevidde. 8.Plasser aldri apparatet I nærheten av sterk varme. 9.Berør aldri bevegelige deler under baking 10. Slå aldri på apparatet uten at det er fylt med råvarer. 11.Bruk aldri metallfolie eller lignende i maskinen. 12.Dekk aldri til maskinen med håndkle eller lignende. Dampen må ha mulighet til å komme ut 13.Bruk maskinen kun til sitt beregnede formål 14.Kan ikke brukes utendørs. 15.Spar på bruksanvisningen. Beregnet kun til vanlig husholdning Page 1 of 14

3 Lær din maskin å kjenne Measuring Måle beger cup Krok Lokk Lid View Inspeksjons window vindu Measuring Måle skje spoon Utløser Loose for the pannen as Se arrow pilen indicated. Bread pan Brød panne Control panel Kontroll panel Housing Plast kappe Kneading Elteblader ( Vises blade(not ikke shown but men at er i the bunnen bottom av pannen of the ) pan Funksjons introduksjon 1 Basis 5 Søt 9 Syltetøy 2 Fransk 6 Hurtig 1 10 Kake 3 Fullkorn 7 Hurtig 2 11 Sandwich 4 Rask 8 Deig 12 Bake Farge Tid + TDenne his indicates indikerer the program valgt program you have chosen. Brød Tid - størrelse Start Stopp Meny TOperasjonstid he operation for time hvert for each program program. Etter tilkobling Når maskinen tilkobles vil man raskt høre et pip og tallet 3:00 vil vises I displayet. Hvis kolon tegnet mellom 3 og 00 ikke blinker og pilene peker mot 1,5LB og MEDIUM Dette er en feil meny og må endres. Page 2 of 14

4 START / STOPP Gjør følgende for å starte og stoppe baking Trykk START/STOP for å starte et program. Et kort pip vil høres og kolon tegnet i displayet vil begynne å blinke. Ingen andre knapper er aktive etter at bakeprogrammet er startet. Trykk START/STOP knappen I 3 sekunder intil et kort pip høres for å stoppe. Følg denne prosedyren for ikke å lage problemer for operasjonsprogrammet. MENY Knappen brukes for å veksle mellom programmene. Hver gang man trykker høres et pip, og man bytter til nytt program. Totalt 12 programmer 1. Basis: Elting, heving og baking av normalt brød. 2. Fransk: Elting, heving og baking av brød med lengre steke tid. Gir noe hardere skorpe. 3. Fullkorn: Elting, heving og baking av fullkornsbrød. Dette programmet har lengre forvarmingstid, slik at vannet absorberes. Bruk ikke forsinkelses funksjonen her. 4 Rask: Elting, heving og baking av brød, hvor man bruker soda eller bakepulver. Brødet her er ofte mindre enn ordinære brød.. 5 Søt: Elting, heving og baking av søt brød. 6 Hurtig-I: Elting, heving og baking av brød på kortest mulig tid. Beregnet på brød på ca 680 grm.. 7 Hurtig-II: Samme som over bare med brød på ca 900 grm. 8 Deig: Elting, heving uten baking. Fjern deigen og form den. Greit til rundstykker, pizza m.m. 9 Syltetøy: Koking av syltetøy og marmelade. 10 Kake: Elting, heving og baking av kaker som heves med soda eller bakepulver.. 11 Sandwich: Elting, heving og baking av lettere brød med tynnere skorpe. 12.Bake: Kun baking, ingen elting og heving. Brukes også for å forlenge bakingen ved andre programvalg. Farge Her velges fargen på skorpen på brødet Brød størrelse Trykk på knappen for å velge brød størrelse. Være oppmerksom på at steketiden varierer ved forskjellige brød størrelser. Utsettelse ( Tid + eller Tid - ) Hvis du ønsker brødet ferdig til en angitt tid, kan du bruke denne funksjonen. Utsatt tid er inkludert programmets steketid og maksimum utsettelse er 13 timer. Eksempel: Klokken er nå 20:30 og du ønsker brødet ferdig kl 07:00. Velg først meny, farge, og brød størrelse. Trykk så tid Tid + eller Tid inntil du når 10:30, som vises på skjermen. Sett så i gang ved å trykke STOP/START knappen. Du vil nå se kolon tegnet blinke på LCD skjermen og den vil vise gjenstående tid. Du vil nå få ferskt brød kl. 07:00. Hvis du ikke ønsker å ta ut brøde umiddelbart, vil maskinen holde det varmt i 1 time. Page 3 of 14

5 Anbefaling: Ved tidsutsettelse bør man ikke bruke ingredienser som egg, fersk melk, frukt, løk o.l. Varm oppbevaring Brødet kan automatisk holdes varmt I 60 minutter etter baking. Hvis du ønsker å ta de ut før, kutter du bare programmet ved å trykke på START/STOPP knappen. MINNE Hvis strømmen kuttes vil maskinen huske og gjennoppta programmert baking innen 15 minutter Man trenger ikke å trykke START/Stopp. Hvis strømmen kuttes for lengre tid enn 15 min må man restarte maskinen manuelt. Er man ikke kommet lengre enn til eltestadiet kan man begynne programmet fra start igjen. KLIMA Maskinen fungerer I mange temperaturnivåer. Men det kan bli forskjell på brødets størrelse ved baking I et varmt eller et kaldt rom. Vi anbefaler en temperatur mellom 15 og 34 grader C. Advarsel I displayet:: 1 Hvis displayet viser H:HH etter at programet har startet ( Se fig 1 under) betyr det at temperaturen i maskinen er for høy. Programmet må da stoppes, deretter bør man åpne locket og la maskine stå I minutter. 2 Hvis displayet viser E:EE etter at man har startet, ( Se fig 2 under) betyr det at temperature sensoren ikke virker. La en kyndig person sjekke feilen. LIGHT MEDIUM DARK 500g 750g LIGHT MEDIUM DARK 500g 750g Fig 1 Fig 2. Første gangs bruk 1 Sjekke at maskinen og alle deler er hele.. 2 Rengjør maskinen I henhold til senere angitt Regjørings anbefaling 3 Sett brødbakemaskinen i bakemodus og kjør med tom maskin i ca 10 min. Etter maskinen er avkjølt bør du rengjøre en gang til. 4 Tørk alle deler og monter maskinen klar til bruk. Hvordan lage brød 1. Plasser pannen og vri med klokken til du hører et klikk. Monter eltebladene på drivaksel, vri med klokken til du hører et klikk. Det anbefales å smøre med margarin. Dette vil gjøre at deigen ikke setter seg under eltebladene og gjøre at disse er enklere å fjerne fra brødet. 2. Fyll på med ingrediensene. Følg resepten. Start med vann eller væske, deretter sukker, Page 4 of 14

6 salt og mel. Tilsett alltid gjære eller bakepulver tilslutt. Når man skal lage fullkorn r eller tunge brødtyper, kan det være fordel å helle på vann / væske etter melet. 3. Lag en grop med fingeren I melet for å tilsette gjæret. Pass på at det ikker kommer i kontakt med salt eller væske. 4. Du kan nå lukke på locket og koble til strømmen. 5. Press the Menu button until your desired program is selected. 5. Trykk på FARGE for ønsket skorpe tykkelse 6. Trykk på BRØD STR. I forhold til deig størrelse (1.5LB or 2.0LB). 7. Sett tid for start ved å trykke Tid+ og Tid- knappene. Dropp dette hvis du ønsker å starte umiddelbart. 8. Trykk START/STOPP knappen for å starte. 9 Ved program BASIS, FRANSK, FULLKORN, SØT, SMØRBRØD, vil man høre en langt pip. Dette er for at du skal umiddelbart tilsette ingredienser. Det vil sive ut damp under baking, detter er normalt. 10.Når brødet er ferdig, vil man høre 10 pip. Trykk så START / STOPP knappen i 3-5 sekunder. Deretter åpner du lokket, tar tak i brødpannen og vri mot klokken og løft pannen opp. Advarsel: Brød og panne er veldig varm. Bruk beskyttelse. 11.Snu pannen opp / ned og rist brødet forsiktig løs. 12.La brødet kjøle I ca 20 minutter før du skjærer skiver. 15.Hvis man er ute og ikke trykker START / STOPP ved programmets slutt, vil varmefunksjonen holde brødet varmt I en time, 16. Når maskinen ikke er I bruk, bør den kobles fra strømmen. Viktig: Før man skjærer skiver av brødet, må elteknivene fjernes fra bunnen av brødet. Brødet er varmt og bruk derfor beskyttelse når dette gjøres.. Spesiell info 1 For bruk av RASK funksjonen Hurtigbrød er laget med bakepulver eller soda, som aktiveres av varme. For best resultat bør man helle all væske i pannen først, deretter mel ++. Ved elting kan maskinen trenge hjelp slik at ikke noe mel blir liggende langs kanten av pannen. Hvis dette er nødvendig bør man bruke en gummi /slikkepott. 2 For bruk av ekstra HURTIG funskjonen 1 og 2 Maskinen kan lage brød på 1 time ved bruk av dette programmet. 1 og 2 er beregnet for henholdsvis 680 og 900 grms brød. Vann som brukes til dette brødet må ha en temperatur på grader C. Bruk termometer. Temperaturen er veldig viktig her. Hvis vannet er for kalt vil ikke brødet ese tilstrekkelig. Hvis det er for varmt, risikerer man å drepe gjæringsprosessen.. Rengjøring Strømmen skal alltid kobles fra når dette gjøres. 1.Brød panne: Vask utsiden og innsiden med med myk klut. Bruk aldri skarpe redskaper. Dette kan ødelegge belegget. Tørk nøye før panne innstalleres i maskinen. 2. Elteblader. Hvis disse er vanskelig å få løs, kan man helle I varmt vann og la stå I 30 Page 5 of 14

7 minutter. Eltebadene er da enkle å fjerne. Vask bladene og tørk nøye før montering. Både elteblader og brødpannne kan vaskes i maskin.. 3. Lokk og inspeksjonsvindu kan vaskes med en myk fuktig fille. 4. Utsiden av maskinen vaskes også med kun en myk fuktig klut. 5. Før maskinen pakkes vekk for lagring, skal den være nedkjølt, ren og tørr. Problemløsing No. Problem Årsak Løsning 1 2 Røyk fra ventilasjonshull ved baking Bunn skorpen er for tykk 3 Vanskelig å ta ut brød 4 Elter og baker dårlig Viser HH:H etter igangsetting Motor lys uten at deigen eltes. Brød størrelse er så stor at lokket løftes. Brødet blir for litet, eller heves ikke. Deigen er så stor at den flyter over Brødet kollapser midt under bakingen. For tungt og kompakt brød, Brødet blir lavt på midten Brødet overflate er dekt med tørt pulver Ingredienser eller olje på varmeelementet Kan oppstå hvis brødet holdes i maskinen for oppvarming lenge. For mye vann er da fordampet Eltebladene sitter fast til drivaksel i pannen. 1.Valg av feil program 2.Lokket har blitt åpnet mange ganger under prosessen 3.For mye ingredienser for maskinen Temperaturen er for høy I maskinen Brødpannen er ikke montert riktig, eller at deigen er for stor for maskinen For mye gjæring, me log vann og for høy temperature. Ingen eller lite gjær. Eller at at vanntemperaturen er feil, slik at gjæringen ikke starter For mye væske, slik at deigen er for myk. 1.Dårlig mel kvalitet, eller vanskelig meltype 2.Gjærtemperatur er for høy 2.For mye vann, gjør deigen myk og våt. 1.For mye mel eller for lite vann. 2.For mye frukt ingredienser eller for mye fullkorn 1. For mye vann, gjær eller mangel på salt 2.Vann temperature er for høy 1.For mye gluten baserte ingredienser som bananer og smør mm 2.Dårlig omrøring grunnet lite vann Kobl fra strøm og rengjør varmeelementet. Pass på hvis elementet er varmt. Ta da ut brødet tidligere Ta ut brødet med makt. Hvis eltebladene sitter igjen, brukes varmt vann for å løsne disse. Bladene rengjøres nøye og tørkes før montering Vurder og velg annet program Åpn ikke locket etter siste heving Sjekk oppskrift og juster deretter mengde. Press start/stop button and unplug bread maker, then take bread pan out and open cover until the bread maker cools down Sjekk montering av pannen og at oppskriften er fulgt. Sjekk disse forholdene og juster mengde. Sjekk disse forholdene og juster mengde. Sjekk disse forholdene og juster mengde. Prøv annet mel Bruk romtemperert gjær. Juster vannmengde Juster mindre mel og mer vann Reduser andre ingredienser og øk bruk av gjær Ruduser noe vann og gjær, og sjekk saltet Sjekk vanntemperatur Unngå for mye av dette Sjekk vannmengde, samt mekanikken for omrøring Page 6 of 14

8 14 Skorpen blir for tykk og mørk ved baking av kaker med mye sukker Forskjellige oppskrifter varier tykkelse og farge på skorpe. Spesielt ved mye sukkerbruk. Hvis fargen på skorpen blir for mørk ved bruk av mye sucker, kan du trykke på START/STOPP knappen 5 10 min før programmet er ferdig. La brødet stå i maskinen med lokket igjen i ca 20 minutter før du tar det ut. Page 7 of 14

9 Introduction of bread ingredients 1. Bread flour Bread flour has high content of high gluten (so it can be also called high-gluten flour which contains high protein), it has good elastic and can keep the size of the bread from sunken after rising. As the gluten content is higher than the common flour so it can be used for making bread with large size and better inner fiber. Bread flour is the most important ingredients of making bread. 2. Plain flour Plain flour is made by mixing well-chosen soft and hard wheat and applicable for making express bread or cakes. 3. Whole wheat flour Whole wheat flour is made by grinding whole wheat, it contains wheat skin and gluten whole wheat flour is heavier and more nutrient than common flour. The bread made by whole wheat flour is usually small in size. So many recipes usually combine the whole wheat flour and bread flour to achieve best results. 4. Black wheat flour Black wheat flour, also named by rough flour, is a kind of high fiber flour that is similar to whole wheat flour. To obtain the large size after rising it must be used in combination with high proportion of bread flour. 5. Cake powder Cake powder is made by grinding soft wheat or low protein wheat, which is specially used for making cakes. Different flour seems to be alike, Actually yeast performance or absorbability of various flour differs largely for growing areas,growth reasons, grinding process and storage life. You may choose flour with different trademark to test, taste and compare in local market, and select the one which could produce the best result according to your own experiences and taste. 6. Corn flour and oatmeal flour Corn flour and oat flour are made by grinding corn and oatmeal respectively, they both are the additive ingredients of making rough bread, which are used for enhancing the flavor and texture. 7. Sugar Sugar is very important ingredient to add sweet taste and color of bread. While it helps to yeast bread as nourishment. white sugar is largely used. Brown sugar, powder sugar or cotton sugar may be called by special requirements. 8. Yeast Yeast passes doughy yeasting process, then produces carbon dioxide, making bread expand and inner fibre soft. However, yeast fast breeding needs carbohydrate in sugar and flour as nourishment. 1tsp. active dry yeast =3/4 tsp.instant yeast 5tsp. active dry yeast =1 tsp. instant yeast 2tsp. active dry yeast =1.5 tsp. instant yeast Yeast must be stored in refrigerator as it will be killed at high temperature, before using check the date and storage life of your yeast. Store it back to the refrigerator as soon as possible after each use. Usually the failure of bread rising is caused by the dead yeast. The ways described below will check whether your yeast is fresh and active or not. (1)pour 1/2 cup warm water ( C) into a measuring cup Page 8 of 14

10 (2)Put 1 tsp. white sugar into the cup and stir, then sprinkle 2tsp. yeast over the water. (3)Place the measuring cup in a warm place for about 10min. Do not stir the water. (4)The froth will be up to 1 cup. Otherwise the yeast is dead or inactive. 9. Salt Salt is necessary to improve bread flavor and crust color. But salt can also restrain yeast from rising. Never use too much salt in a recipe. if you don't want to use salt, omit it. And bread would be larger if without salt. 10. Egg Eggs can improve bread texture, make the bread more nourish and larger in size, add special egg flavor to bread. when using it must be peeled and stirred evenly. 11. Grease, butter and vegetable oil Grease can make bread be soft and delay storage life. Butter should be melted or chopped to small particles prior use, so as to be stir evenly when you take it out from refrigerator. 12. Baking powder Baking powder mainly is used to rise the Ultra Fast bread and cake. As it do not need rise time and produce gas which will form bubble or soften the texture of bread utilizing chemical principle. 13. Soda The same principle as above. It can also used in combination with baking powder. 14. Water and other liquid Water is essential ingredient for making bread. Generally speaking, water temperature between 20 0 C and 25 0 C is the most proper. But the water temperature should be within C for achieving rising speed for make Ultra Fast bread. The water may be replaced by fresh milk or water mixed with 2% milk powder, which may enhance bread flavor and improve crust color. Some recipes may call for juice for the purpose of enhancing bread flavor, eg: apple juice, orange juice, lemon juice and so on. Ingredients weight One of important step for making good bread is utilizing proper amount of ingredients. It is strongly suggest to used measuring cup, measuring spoon to obtain accurate amount, otherwise the bread will be largely influenced. 1. Weighing liquid ingredients Water, fresh milk or milk powder solution should be measured with measuring cups. Observe the level of the measuring cup with your eyes horizontally. When you measure cooking oil or other ingredients, clean the measuring cup thoroughly without any other ingredients. 2. Measure dry powder Dry powder should be kept in natural and loose conditions, level the cup mouth gently by blade to ensure accurate measure. 3. Ingredient sequence The sequence of placing ingredients should be observed, generally speaking, the sequence is: liquid ingredients, eggs, salt and milk powder etc. When placing the ingredients, the flour can't be wet by liquid completely. The yeast can only be placed on the dry flour. Exclusively, yeast can't touch with salt. After the flour has been kneaded for some time and a beep remind you to put Fruit ingredients into the mixture. If the Page 9 of 14

11 fruit ingredients are added too early the flavor will be diminished after long time mixing. When you use the delaying function for a long time, never add the perishable ingredients such as eggs, fruit ingredient. BREAD MAKER RECIPES Basic Egg Bread Ingredients 1 1/2 lb. loaf 2 lb. Loaf Milk 1 cup 1 1/4 cup Large egg(s) 2 2 Butter or margarine (cut-up) 1 1/2 tablespoons 2 tablespoon Salt 1 1/2 teaspoon 2 teaspoon Bread flour 3 cups 4 cups Sugar 2 1/4tablespoon 3 tablespoon Dry Yeast 1 teaspoons 1 1/4 teaspoons Recommended cycle: Basic bread cycle. Whole Wheat Carrot Bread Oil Honey Cottage cheese Grated carrots Dill weed Dry mustard Orange zest Salt Whole wheat flour Bread flour Dry Yeast 2 tablespoons 2 tablespoons 3/4 cup 1 cup 1 1/2 teaspoons 1/2 teaspoon 1 teaspoon 1 teaspoon 2/3 cup 1 1/3 cups 1 1/2 teaspoon. Recommended cycle: Basic bread cycle. Perfectly Easy White Bread Ingredients 1.5 lb. Loaf 2 lb. Loaf Warm Water 1 cup 1 1/4 cup Salt 1 1/8 teaspoon 1 1/2 teaspoon Sugar 2 1/4 tablespoons 3 tablespoons Olive Oil or Vegetable Oil 2 1/4 tablespoons 3 tablespoons Bread Flour or All-purpose Flour 3 cups 4 cups SAF Perfect Rise Gourmet Yeast 1 1/2 teaspoons 2 teaspoons Recommended cycle: Basic bread cycle. Page 10 of 14

12 Chocolate Bread Ingredients 1.5 lb. Loaf 2 lb. Loaf Water 1 1/8 cup 1 1/2 cup White Bread Flour 3 cups 4 cups Sugar 1/4 cup 1/4 cup Salt 1 1/2 teaspoons 2 teaspoons Chocolate Chips 1/2 cup 1/2 cup Vanilla 3/4 teaspoon 1 teaspoon Large Egg 1 1 Cocoa Powder 1/2 cup 1/2 cup Yeast (fast rise) 1 1/2 teaspoons 2 teaspoons OR Dry Yeast 1 1/2 teaspoons 1 1/2 teaspoons Recommended cycle: Sweet bread cycle. White Bread Ingredients 1 1/2 lb. Loaf 2 lb. Loaf Water 1 cup 1 1/3 cups Oil 3 tablespoons 4 tablespoons Sugar 2 1/4 tablespoons 3 tablespoons Salt 1 1/2 teaspoons 2 teaspoons Bread flour 3 cups 4 cups Dry Yeast 1 1/8 teaspoon 1 1/2 teaspoons Select Basic bread setting. Raisin Bread Ingredients 1 1/2 lb. Loaf 2 lb. loaf Water 1 cup 1 1/3 cups Oil 3 tablespoons 4 tablespoons Sugar 1/4 cup 1/3cup Salt 1 1/8 teaspoons 1 1/2 teaspoons Cinnamon 3/4 teaspoon 1 teaspoon Bread flour 3 cups 4 cups Raisins 1/2 cup 2/3 cup Dry Yeast 1 1/8 teaspoon 1 1/2 teaspoon. Recommended cycle: Sweet bread cycle. 100% Whole Wheat Bread Ingredients 1 1/2 lb. Loaf 2 lb. Loaf Water (80 ) 1 1/3 cups 1 3/4 cups Nonfat dry milk 1 1/2 tablespoons 2 tablespoons Butter or margarine 1 1/2 tablespoons 2 tablespoons Honey 1 1/2 tablespoons 2 tablespoons Page 11 of 14

13 Salt 1 1/3 teaspoons 1 3/4 teaspoons Whole wheat flour 3 1/4 cups 4 1/4 cups Wheat gluten 1 1/2 tablespoons 2 tablespoons Dry Yeast 1 1/8 teaspoons 1 1/2 teaspoons. Recommended cycle: Sweet bread cycle. French Bread Ingredients 1 1/2 lb. Loaf 2 lb. loaf Water 1 cups 1 1/3 cups Oil 1 1/2 teaspoons 2 teaspoons Sugar 2 tablespoons 2 2/3 tablespoons Salt 1 1/8 teaspoons 1 1/2 teaspoons Bread flour 3 cups 4 cups Dry Yeast 1 1/8 teaspoons 1 1/2 teaspoons Recommended cycle: French bread cycle. Ingredients 1 1/2 lb. loaf Milk 1 cup Large egg 4 Butter or margarine 1/3 cup Salt 1 teaspoon All-purpose flour 2 2/3 cups Corn Bread Cornmeal Sugar Bake powder 1 cup 1/4cup 5 teaspoons Recommended cycle: Quick bread cycle. Ultra-fast Bread Ingredients 1 1/2 lb. loaf 2 lb. Loaf Warm water (110 ) 3/4 cup 1 cup egg 2 2 Butter or margarine 2 1/4 tablespoon 3 tablespoon Salt 3/4 teaspoon 1 teaspoon Bread flour 3 cups 4 cups Sugar 1 1/2 tablespoon 2 tablespoon Dry Yeast 3 teaspoons 4 teaspoons Recommended cycle: Ultra-fast bread cycle. Sandwich Bread Ingredients 1 1/2 lb. loaf 2 lb. Loaf Water 1 cup 1 1/3 cup Butter or margarine 1 1/2 tablespoons 2 tablespoons Salt 1 1/2 teaspoons 2 teaspoons Sugar 3 tablespoon 4 tablespoon Dry milk 1 1/2 tablespoon 2 tablespoon Bread flour 3 cups 4 cups Dry Yeast 1 1/2 teaspoons 2 teaspoons Page 12 of 14

14 Recommended cycle: Sandwich bread cycle. Environment friendly disposal You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center. Importør: Master Norge Lohnelia Søgne Page 13 of 14

150800 Windlass Control Unit

150800 Windlass Control Unit Windlass Systems 10800 Windlass Control Unit Keep this manual onboard! Installasjon og brukermanual Installation and usermanual Rev1.0.0 SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 19-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69

Detaljer

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 X-25F NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 Product no: IN-0X25F-100 Sintef no: 10204435B RRF no: 40 13 3328 Last updated: 071013 Innhold 1. Før du installerer nytt ildsted

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Salt Water Sanitizing System

Salt Water Sanitizing System Salt Water Sanitizing System Innhold Velkommen...4 Medfølgende Utstyr...4 Oversikt av ACE systemet.....4 Ansvar for eier av badet...5 ACE System Status...6 Oppstart......7 Vedlikehold.....8 Systemstyring.....9

Detaljer

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 29.04.2008 RD/KMB Villavent CA-3 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke.

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Detaljer

Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3

Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3 Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3 Bruksanvisning, art no BW3-080/3 2013-08-27 0413 Advarsel Feil bruk av utstyret til pasientvarme kan årsake pasientskade. Derfor skal du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

hvordan leve med hemodialyse? how to live with haemodialysis? Med engelsk, arabisk og urdu oversettelse

hvordan leve med hemodialyse? how to live with haemodialysis? Med engelsk, arabisk og urdu oversettelse hvordan leve med hemodialyse? how to live with haemodialysis? Med engelsk, arabisk og urdu oversettelse 2 Utgitt av LNT i 2008 Oversatt ved Tolketjensten i Oslo, august 2008 Illustrasjoner og layout: Kolorado.no

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway ENGELSK / NORSK Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2006 IS-1396 ENGELSK/NORSK Skrevet av Synne Holan Oversatt

Detaljer

Norsk olje gjennom 1000 år

Norsk olje gjennom 1000 år 1000 1000 years Norsk olje gjennom 1000 år A Thousand Years of Norwegian Oil Lofoten som global tranprodusent Ottar Schiøtz Lofoten as global manufacturer of cod liver oil 1 Lofoten som global tranprodusent

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W T P H WiMEA Owner`s Manual R Å D S L Ø D Ø D M A N N S K N A P W I R E L E S S K I L L I S W C T Package content Introduction English 1. The team behind FELL thank you for engaging in a new and innovative

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

SIDE- POWER SE 30/125 S SE 40/125 S SE 60/185 S. Thruster systems. manual onboard! Keep this

SIDE- POWER SE 30/125 S SE 40/125 S SE 60/185 S. Thruster systems. manual onboard! Keep this SIDE- POWER Thruster systems SE 0/25 S SE 40/25 S SE 60/85 S Keep this manual onboard! N Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 59 N-62 Fredrikstad Norway

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

SIDE- POWER SE 120/215T SE 150/215T. Thruster systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

SIDE- POWER SE 120/215T SE 150/215T. Thruster systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE- POWER Thruster systems SE 120/215T SE 150/215T Keep this manual onboard! Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

Hva gjør vi når compositflyet vårt har fått en skade?

Hva gjør vi når compositflyet vårt har fått en skade? TEKNISK KOMITE INFORMERE: 4. februar 2006 Hva gjør vi når compositflyet vårt har fått en skade? Som et ledd i vårt kontinuerlige arbeid med å videreskolere våre, piloter, instruktører og våre tekniske

Detaljer

EBS 20/110 S EB 40/160 S EB 60/160 S EB 75/185 S EB 90/185 S SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this EBS 20 EB 40 EB 60/75/90

EBS 20/110 S EB 40/160 S EB 60/160 S EB 75/185 S EB 90/185 S SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this EBS 20 EB 40 EB 60/75/90 SIE-POWER Thruster Systems ES 20/110 S E 40/160 S E 60/160 S E 75/185 S E 90/185 S Keep this manual onboard! EN N Installation and user's manual Installasjons og brukermanual ES 20 E 40 E 60/75/90 SLEIPNER

Detaljer

Time Capsule Klargjøringsoversikt

Time Capsule Klargjøringsoversikt Time Capsule Klargjøringsoversikt Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 7 Om Time Capsule 8 Om AirPort-programvaren 9 Hva du trenger for å komme i gang 11 Time Capsule-statuslyset 13 Kapittel 2: Konfigurere

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer