Perioden fra 1893 til 1920 er beskrevet av Eugen Hole i et jubileumskrift fra Eugen Holes beskrivelse fra denne perioden er beholdt uendret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Perioden fra 1893 til 1920 er beskrevet av Eugen Hole i et jubileumskrift fra 1970. Eugen Holes beskrivelse fra denne perioden er beholdt uendret."

Transkript

1

2 INNLEDNING Dette Jubileumsskriftet dekker en periode på 100 år. Perioden fra 1893 til 1920 er beskrevet av Eugen Hole i et jubileumskrift fra Eugen Holes beskrivelse fra denne perioden er beholdt uendret. For perioden har redaksjonen også benyttet jubileumsskriftet fra 1970 som hovedkilde, men beskrivelsen er noe forkortet og det er tatt med noen nye momenter fra For hele perioden fra 1945 til 1993 foreligger det protokoller fra Skotfoss Hornmusikks årsmøter. Alle disse protokollene er samlet i en bok. Redaksjonen vil få takke nylig avdøde Eugen Hole og alle sekretærene i Skotfoss Hornmusikk for det fyldige kildematerialet som ligger til grunn for dette jubileumsskriftet. Karl Elis Havenstrøm Reino Kverndokken Geir Larsen Vidar Almquist Ole Jonny Flohr

3

4 HORNMUSIKK PÅ SKOTFOSS Skotfoss har rike tradisjoner å se tilbake på, når det skal skrives beretning om Hornmusikk. Noen protokoller fra den første tid finnes ikke, men ved utarbeidelse av beretning i 1945, ble det foretatt en del intervjuer av eldre, aktive musikere, blant disse var også en som var med i den spede begynnelse i Det er med takknemlighet at en nu tenker tilbake på den begeistring de eldre musikere la for dagen når de rullet opp minnene fra sin tid i musikken. Beundringsverdig var det også å konstantere den overbevisende sikkerhet de viste ved å tidfeste de enkelte hendelser i musikkens historie, likeledes den hjelpsomhet de viste ved å tilveiebringe eldre fotografier. Ut fra disse intervjuer og ikke minst fotografiene, kan vi glede oss over den ualminnelige gode spireevne det lille frø fra 1893 har hatt betydning for hornmusikk og musikkmiljøet på Skotfoss. I året 1893 innkjøpte Skotfoss Bruk ved direktør Smidth de første horninstrumenter til en sekstett. Oskar Håkonsen var dens første dirigent. Denne sekstetten hadde sine øvelser på Røråsen, og delvis i hjemmene. De spilte til dans hver søndag, men etter en tid syntes guttene det ble for tungt å blåse og så dannet de en strykekvintett. I året 1898 reiste Håkonsen fra stedet, og så overtok den 17 år gamle Anton Halgreen, som senere fikk så stor betydning i musikklivet, sin første instruktørplass.

5

6 I denne tiden var det også dannet et korps på Solbakken, det var en 6-7 mann med en bergenser, Aksel Bariksten, som var instruktør. Vi har fått rede på at disse var blant medlemmene: Karl Hansen Elverhøi, Ole Bergjordet, Jens Lysnes. I 1899 kom også Hans Andersen, Eivind Reiersen og Richard Hansen til dette korps. Øvelsene holdtes i hjemmene. Programmet var gammel dansemusikk, vals, reilender osv. Forholdene i den tiden var små og noen finansiell støtte kunne ikke tenkes. Det ble arrangert turer til steder i Telemark, og musikken var med for å underholde om bord og spille til dans i land. Noen betaling var det ikke tale om; det var en ære å få være med gratis. Musikklue var innført som symbol, men ellers var de karene ikke meget snobbet; en blå busserull var mangen engang søndagsantrekk. Ved en anledning skulle disse to korps spille. Det traff seg at de kom fra hver sin plass og møttes på skoletomten. Det gjaldt nå å tai, for skulle de høre hvem som kunne blåse den andre ut. Det endte i hvert fall med atde senere sluttet seg sammen til et korps, Løveid Hornmusikk. Anton Halgreen var korpsets leder. Korpset er nå i bra gjenge, notearkivet vokser. Det gjelder å henge i, penger og atter penger må til. Vinteren var lang og trist på Skotfoss i den tid. På lokalet var det stadig noe av hvert, med utallige dansefester. En dansefest i den tiden var ikke begrenset av timer, hele natten gikk dansen og mange drammer gikk ned i musikernes tørre struper, og fra instrumentene kom toner som var hjerteskjærende. I ble korpset igjen oppløst. Halgreen fikk i stand et korps på Skotfoss og Andersen et på Solbakken. De spilte

7

8 Hver for seg en stund, men Andersen arbeidet iherdig og fikk korpsene sammensveiset igjen. Det ble nå et stort korps, og det ble nesten for sterkt til å spille til dans. De dannet derfor et strykeorkester innen korpset, med Halgreen som instruktør. Dette strykeorkesteret ble nå brukt til dansemusikk, og de ca 16 mann hadde som betaling 3 kroner kvelden. Det ble 18 ½ øre pr. mann. Det beviser at det var interesse blant gutten. De har i hver fall ikke hatt noen personlig fortjeneste var det streik på Skotfoss, og korpset tok en reise langs kysten til Stavanger. De ble populære der de kom og kastet på denne måte glans over Skotfoss-musikken. Det gikk nå jevnt fremover en tid. Øvelsene holdtes i kjelleren til Grandalen hotell med organist Bernhart Børresen fra Skien som dirigent. Instrumentene måtte medlemmene kjøpe selv. Større instrumenter ble innkjøpt av korpset. Det var ikke lang tid Børresen var dirigent, og Halgreen måtte overta igjen. Men da Halgreen selv måtte være med å spille, ble oppgaven for tung for ham, og etter en tid ble til dirigent ansatt Johs. Johannessen, Skien, som også har komponert den så populære Telemark Linjebataljons marsj. Marsjen ble skrevet i Johs Johannessen var født i 1885 og døde i Han var ofte på Gråtenmoen og så på øvelsene og hørte vel da på bataljonsmusikken spille. Resultatet ble denne marsjen, som senere ble brukt av Skotfoss Hornmusikk. Kongsberg Byorkesters musikalske leder, Rolf Andersen skrev om marsjen for stort janitsarorkester. Den ble første gang spilt i ny verson 27.mai 1980 foran regimentgården på Kongsberg. Samtidig ble notene overrakt regimentsjefen. Byorkesteret spilte den også inn som første nummer i radiokonsert. Marsjen blir nå brukt av Forsvarets musikkorps og er å betrakte som regimentsmarsj. Øvelsene tok nå til i Skotfoss Festivitetslokale og fra nå av heter korpset Skotfoss Hornmusikk, før var tittelen Løveid Hornmusikk. Nå går musikken mot sine høyder. Korpset teller over 20 mann, og alle er begeistret for det ene: musikk. Det kan med trygghet sies at Skotfoss Hornmusikk var et av Telemarks mest skolerte musikk-korps og det flinkeste i hele fylket. Korpset hadde nå sin glansperiode, men det varte ikke så lang tid; for det meldte seg bedre arbeidsmuligheter utenom stedet og medlemmene av korpset reiste etter hvert ut for å søke annet arbeide. Det endte med at det bare ble noen få mann igjen, som Halgreen overtok. Det kom etter hvert noen nye til, men korpset stoppet likevel opp. Så gikk det et år uten musikk på stedet, Larsen, som var det foregåendekorps trummeslager, måtte alene foran 1. Og 17.mai-togene med tromme. Dette ble en stor

9 skuffelse for folk på stedet at de ikke hadde musikkorps, og først nå forstår de hva det var ikke å ha musikk. For Anton halgreen, som intill nu hadde lagt for dagen stor interesse og innsats for musikklivet på Skotfoss, var nok skuffelsen aller størst. Hans arbeide md en og annen fornyelse de senere år, hadde vist seg ikke å være tilstrekkelig, derfor fødtes tanken som resulterte at han sammen med en del yngre menn ville forsøke å så korpset i gang igjen. Og nu, den 2.august 1920, foreligger den tilgjengelige protokoll fra musikken på Skotfoss.

10 SKOTFOSS HORNMUSIKK Flere av de som startet i korpset kom til å prege Skotfoss Hornmusikk i mange år fremover. Anton Halgreen dirigerte Skotfoss Hornmusikk i oppbyggingsfasen fram til I denne perioden ble det kjøpt en ny, men ganske billig instrumentbesetning. De mest minnerike turene gikk til Dalen i Telemark og til Langesund. I 1926 overtok Kristian G. Andersen som dirigent. Korpset hadde nå fått mange nye medlemmer og det nødvendig å skafe flere og bedre instrumenter. Dette ordnet korpset selv ved å arrangere et støre marked på Skotfoss. Skotfoss Hornmusikk får en god musikalsk utvikling under Kristian G. Andersen, Korpset får gode kritikker ved konserter og stevner. Reportoaret er imponerende med musikk av bla. Kreisler, Rosini, Grieg, Offenback, Verdi og Johan Svensen. Foruten å delta ved de tradisjonelle festdagene på Skotfoss holdes det konserter ute og inne og korpset deltar på årlig på Stevner og konsertturneer. Fra besetningen for 1931 går det fram at Skotfoss Hornmusikk har holdt 2 konserter i Larvik, 2 på Ulefoss, 1 i Skien og 3 på Skotfoss. Skotfoss Hornmusikk ble tidlig medlem av Telemark Fylkes Musikkforbund som ble startet i Johan Kristensen, som senere ble ordfører i Solum kommune, var formann i TFM i perioden

11

12 Kjell Johansen begynte i korpset i Han kom til å prege Skotfoss Hornmusikk og øvrig musikkliv på Skotfoss i 47 år. I 1936 sluttet Kristian G. Andersen sin første periode som dirigent og takstokken ble overtatt av William Olsen som ledet korpset frem til Høydepunkter fra denne perioden er medvirkning ved større idrettsarrangementer på Skotfoss som bla. Åpning av Skotfoss Stadion i I 1939 overtok Kristian G. Andersen igjen som dirigent. Rekruteringen til korpset var bra og det var god musikalsk framgang. I pinsen deltok Skotfoss Hornmusikk i et stevne på Kongsberg. Så kom krigåret Skotfoss Hornmusikk skulle dette året arrangere TMF s stevne på Skotfoss og alle korpsene i Telemark var påmeldt. Stevne skulle starte 2.juni, men krigsutbruddet 9.april kullkastet dette. På grunn av de ustabile forholdene ble øvelsene avbrutt straks etter krigsutbruddet. Øvelsene ble så smått gjennopptatt i 1943 med de få medlemmene som var tilbake på stedet. Arnt Bakken tok initiativet til dette og i 1944 var korpset i god framdrift. Det ble også holdt en konsert til inntekt for musikkpaviljong. Skotpfss Mannsangfforening og Sangforeningen Solstreif medvirket i denne konserten. Kort tid etter konserten måtte øvelsene avbrytes da en del av korpsets medlemmer måtte søke dekning. Styrets årsberetning fra 1944 avsluttes med et ønske om fred i Fra januar 1945 gjenopptok korpset sinne øvelser med Arnt Bakken som dirigent og når fredsbudskapet kom 7.mai, var Skotfoss Hornmusikk klare til innsats. Harry Masteflett skriver i styrets årsberetning fra 1945 følgende:

13

14 så kom da endelig dagen vi som vi hadde ventet på i 5 lange år. Klokken 3 om ettermiddagen blev det offentliggjort at krigen var slutt, og fra nu av fikk Skotfoss Hornmusikk hendene fulle. Det blev sendt bud etter guttene, og klokken 6 stilte vi opp og gikk parade i gatene, og folk sluttet seg til og efterhvert blev det et tog som man neppe har sett maken til på Skotfoss. Fredsåret ble travelt for Skotfoss Hornmusikk med 10 parader og konserter for hjemvendte krigsfanger og soldater, konserter i Skien, på klyve og på Herøya. Korpsets 25 års jubileum for reorganiseringen ble også behørig feiret. Anton Halgreen ble utnevnt til Skotfoss Hornmusikks første æresmedlem syneså ha vært et av de største årene i korpsets historie. I 1946 ble korpsets dirigent Arnt Bakken syk og Kristian G. Andersen startet sin tredje periode som dirigent for Skotfoss Hornmusikk. Korpset var medarrangør i TMF s musikkstevne i Skien og deltok ved avdukingen av bautaen over de falne fra 2. Verdenskrig ved Skotfoss Kirke. Fra 1947 startet styret anstrengelsene for å skaffe uniformer til korpset. Øvelsene og konsertaktivitetene var heller laber etter de intense årene Korpset trengte nye rekrutter. Kristian G. Andersen drev grunnopplæring med unge gutter. Det ble bestilt uniformer til K med en kassabeholdning på Kr De resterende midler ble skaffet til veie av Union Co, avd. 25, Solum Kommune og Skotfoss befolkning. Damegruppen ved Skotfoss Hornmusikk var spesielt aktive som pådrivere for å skaffe korpset uniformer. Uniformene ble en realitet i De nye uniformene synes å ha inspirert korpset

15

16

17

18 Til økt aktivitet. Bla. Ble 17.mai spillingen øket med barnetog i Melum. To avskotfoss Hornmusikks mest aktive medlemmer etter reorganiseringen, Jens Pettersen og Arnt Bakken, døde i Dette ble et tungt slag for korpset som nå gikk inn i en vanskelig periode med dårlig fremmøte til øvelsene og meget laber konsertaktivitet. Fra 1949 kan det bemerkes at dameforeningen overrakte korpset en meget dekorativ og stilig fane. Det er den samme fanen korpset samles under i utmerked seg ikke som et godt år musikkår, men året vil likevel bli stående som noe spesielt siden Kjell Johansen startet sin over 30 års lange karriere som korpsets dirigent. Arbeidsoppgavene først i 1950 årene dreide seg hovedsakelig om å skaffe til veie midler til å kjøpe instrumenter. Etter søknad fikk vi Kr fra Skotfoss Bruk og Kr fra Solum kommune. På grunn av dette kunne korpset gå til innkjøp av nye instrumenter i Vi vil nevne at Skotfoss Bruk opp gjennom årene har gitt korpset betydelige beløp. Det bekrefter det gode forhold mellom bedriften og musikklivet på Skotfoss. Ånden fra dir. Smidth s dager i 1893 er fremdeles levende, en moralsk verdi når korpset var i vanskelige tider. Etter invitasjon fra forbundet arrangerte vi sammen med korpsene i Skien TMF s 30 års jubileum. Vårt korps åpnet konserten i Skien med å spille Telemark Linjebataljonsmarsj.

19 I 1955 skjedde det en gledelig begivenhet for musikklivet på Skotfoss ved at Skotfoss Skolemusikk ble stiftet. Vårt mangeårige medlem og ilsjel, Eugen Hole, hadde brent for denne ideen i flere år og vi kan vel trygt si at han var arkitekten bak stiftelsen. Kristian G. Andersen var korpsets dirigent fram til Kjell Johansen overtok som dirigent i 1960 et verv han hadde frem til 1982 da han måtte slutte på grunn av sykdom. Hans fine lynne og musikalske egenskaper har ført til at mange i dag vil med takk huske alle de fine dagene de hadde sammen i Skolemusikken. I perioden frem til 1960 var forholdene varierende og preget av at eldre medlemmer etter hvert trakk seg tilbake og tilgangen på nye medlemmer ikke på noen måte kunne holde tritt med avgangen. Til tross for dette gjennomførte korpset de tradisjonelle arrangementer. Det ble stevnedeltagelse også i 1960 idet korpset deltok på stevne på Herøya. I 1960 ble det vendepunkt for korpset med hensyn til rekrutering idet 13 gutter fra skolekorpset ble tatt opp som medlemmer av korpset Vi kan vel trygt si at fra den tid og ffrem til i dag er hovedtyngden av rekruteringen kommet fra skolemusikken. Ved en tilstelning 1.mai 1962 ble Louis Elseth, Harry Havenstrøm, Joel Saamuelsen, Hjalmar Rund og Eugen Hole utnevnt til æresmedlemmer av korpset. Samme år deltok vi på stevne i Arendal. I 1963 og 1965 deltok vi på stevne i henholdsvis Porsgrunn og Rjukan.

20 I 1968 går det frem av beretningen at korpset var i stadig fremgang. For første gang påtok korpset seg å arrangere 17.mai da det ikke var mulig å få dannet komitè på stedet. På anmodning fra TMF s forbund arrangerte vårt korps sammen med forbundsstyre stevne på Skotfoss i I et strålende vær marsjerte 14 kors i tur og orden inn på skoleplassen. Ordfører Sigmurd Namløs hilste i velvalgte ord til stedet og musikerne. Hjalmar Rund og Kjell Johansen ble overrakt TMF s høyeste utmerkelse TELEKLANG. Hovedstevnet på søndag ble avholdt med parade i Skiens Gater og konsert i Brekkeparken. Tiden fra 1970 og frem til 1980 kan man si har vært en aktiv periode i korpsets historie ikke bare med tanke på det musikalske plan. Korpset trengte nye uniformer og instrumenter. For å skaffe penger begynte man med bingo i Skistredet i Skien (den gamleording-gården) som man holdt på med i flere år. Det krevde en kollosal innsats av hver enkelt medlem. I 1974 ble det for første gangarrangert pensjonisttreff på Folkets hus med 100 deltagere. Vi serverte lapskaus og kaker og god underholdning. Dette var så vellykket at det fra den dagen ble en tradisjon å avholde disse treffene i åren fremover. I 1975 var det amatørkorpsfestival i Skien og Skotfoss Hornmusikk var her med i arrangementskomiteen sammen med Telemark krets av NMF.

21

22 Ved sentrale forhandlinger i Oslo 1975 var vi så heldige å få kjøpt Frelsesarmèens lokale på Skotfoss. Finansieringen greide vi ved hjelpav Skotfoss Bruk og Skien kommune. Korpset hadde tidligere avholdt sine øvelser på Festiviteten og Folkets hus. Den innsats som ble gjort av medlemmene var fantastisk. Podiet ble fjernet, veggene platet og tapetsert. Det ble innrededet to toaletter, lagt inn vann og huset ble malt utvendig. Alt dette ble gjort på dugnad ved siden av at vi avholdt regelmessige øvelser. Etter langvarige diskusjoner ble det i 1976 endelig vedtatt at damer kunne bli md i korpset De to første kvinnelige musikere som ble tatt opp som medlemmer var Wenche Sundberg og Trine Lise Kverndokken. I 1977 kjøpte vi nye uniformer til Kr og instrumenter for Kr I det hele et aktivt 10-år i musikkens historie. Foruten de tradisjonelle arrangementer og stevner hadde vi konsertopptreden som det første korp i Ibsenhuset. Vi fikk også i oppdrag å spille på to landskamper i håndball i Skienshallen. Vi spilte også til underholdning på Telemark sentralsykehus psykiatriske avdeling, aldershjem og vi hadde flere oppdrag på Dagrudheimen. Høsten 1982 fikk vi den triste beskjeden at vår mangeårige dirigent, Kjell Johansen, måtte trekke seg som dirigent på grunn av sykdom. Jon Hobæk fra Skien ble ansatt som ny dirigent.

23 Telemark og Agder fylkenes musikkforbund arrangerte stevne i Brevik i 1983 Karl Elis Havenstrøm og Reino Kverndokken ble tildelt forbundets høyeste utmerkelse TELEKLANG for mangeårig innsats, Ikke bare i vårt korps men også i forbundet. Ved 60 års jubilèumet for Telemark og Agder fylkenes musikkforbund i 1984 fikk Skotfoss Hornmusikk igjen den store ære å arrangere åpning av stevnet på Skotfoss med etterfølgende stevnefest på Klosterskogen travbane. Dagen etter bl det avholdt parade fra EPA til Brekkeparken. Skotfoss Hornmusikk v/reino Kverndokken ledet paraden med forbundets fane. Vår dirigent, Jon Hobæk, hadde god forbindelse med musikkprofessor Hans Albert Schwartz fra Trier, den sydligste byen i Tyskland. Etter invitasjon reiste 26 musikanter med damer av sted den 26. August Etter en slitsom, men fin tur ble vi mottatt av det lokale korps der nede. Vi paraderte inn på festplassen med friske toner og holdt senere en fin konsert. Foruten sightseeing i Trier fikk vi med oss en tur tul Luxenbourg og tur med elvebåt på Mosel. Etter noen fine dager gikk turen hjem via Kiel med ferge til Oslo. I 1988 deltok vi på stevne i Kristiansand hvor vi overrakte Telemark og Agder fylkenes forbundsfane til vertskapet, musikkorpset Union. 24.september samme år døde vår mangeårige dirigent Kjell Johansen. Han ledet korpset i 32 år. Foruten å være dirigent i

24 De to korpsene på stedet var han mangeårig medlem og dirigent i sangkoret Solstreif. Korpset var representert ved begravelsen med fane og æresbevisninger. Sammen med New Life og Zoar holdt vi vår tradisjonelle Julekonsert. Til avsluttning spilte vi Melodi av Kjell Johansen for fullsatt stående forsamling. Høydepunktet i 1989 var en 10dager tur til Saalbach i Østerrike. Etter overnatting på Petter Wessel og i Kassel i Tyskland hadde vi fem dager til rådighet i Saalbach. Under oppholdet hadde vi sightseeing til blant annet Ørnerede, Gross Clockner og Salzburg. Vi spilte i gatene i Saalbach og holdt konsert utenfor hotellet det vi bodde. Under Inge Kåre s ledelse var det en fornøyelse å spille for så stort publikum. Den største og morsomste opplevelsen var da vi spilte i Zell am See hvor publikum klappet og danset i gatene; en opplevelse vi sendt vil glemme. Turen hjem gikk via Bad Kisinger, Rothenburg, Hamburg, Fredrikshavn, Skotfoss. Østen 1990 overtok Inge Kåre Andersen som dirigent for et år da Jon Hobæk hadde søkt permisjon. Perioden har ikke vært preget av noen store begivenheter, men korpset har allikevel vært aktivt. Foruten de tradisjonelle oppgaver har korpset avholdt flere konserter blant annet i Gulset kirke sammen med trekkspillklubben og Trombonelauget, og i Skotfoss Kirke i forbindelse med kirkens 90 års jubileum. Spilte i fakkeltog ved den offisielle åpningen av den nyrestaurerte Festiviteten tilhørende Skotfoss revyteater. Deltatt på Julekonsert,

25

26 Arrangementer i Brekkeparken, likeledes ved markensdagene på Skotfoss som Skolemusikken arrangerer. I forbindelse med en tradisjonell årsfest i 1991 ble Karl Elis Havenstrøm og Reino Kverndokken utnevnt til æresmedlemmer av korpset. Et problem som oppsto i 1990 var at samtlige voksne korps i Skien mistet den kommunale støtten. For å forsøke å skaffe penger til korpsets drift har vi blant annet arrangert Bier-Stube aftener, vasket nybygde leiligheter, pakket brusflasker i kartonger på terminalen til Ringnes. I 1992 feiret Skien Telemarkskanalen 100 års jubileum. På anmodning for å markere dette på Skotfoss arrangerte korpset bryggedans på Løveid med ca. 500 mennesker til stede, en stor suksess. I de fleste år etter 1945 har korpset vært så heldige å ha en dameforening som har støttet oss på alle måter, ikke minst økonomisk. Til slutt vil korpset takke for det fine samarbeidet vi har hatt med stedets foreninger og for den støtte stedets befolkning har gitt oss gjennom 100 år.

27 Følgende har fått Telemark Fylkes Musikkforbunds 25 års medalje: Louis Elseth Eugen Hole Arne Halvorsen Kristen Masteflet Joel Samuelsen Hjalmar Rund Harry Havenstrøm Kjell Johansen Hans Strand Karl Elis Havenstrøm Reino Kverndokken Jan Erik Samuelsen Jan Hugo Johnsen Per Olav Næss Roger Gunnulfsen TELEKLANG, TMF s høyeste utmerkelse: Hjalmar Rund Kjell Johansen Karl Elis Havenstrøm Reino Kverdokken

28 Æresmedlemmer: Anton Halgreen Eugen Hole Louis Elseth Joel Samuelsen Hjalmar Rund Harry Havenstrøm Hans Strand Kjell Johansen Karl Elis Havenstrøm Reino Kverndokken Følgende har vært dirigenter: Oskar Håkonsen Johs Johansen 1910 Anton Halgreen Kr.G.Andersen William Olsen Kr.G. Andersen Arnt Bakken Kr. G. Andersen Kjell Johansen Jon Hobæk Inge Kåre Andersen Jon Hobæk 1992 Følgende har vært formenn i korpset: Jens Pettersen Karl Andersen Arnt Bakken Louis Elseth

29 Johan Kristensen Harry Havenstrøm Johan Kristensen Louis Elseth Harry Havenstrøm Eugen Hole Arne Halvorsen Jooel Samuelsen Karl Elis Havenstrøm Louis Elseth Reidar Halvorsen Hans Strand Alf Johnsen Vidar Almquist Reino Kverndokken Thor Holberg Henry Olsen Vidar Almquist Henry Olsen Reino Kverndokken Evelyn Strand Geir Larsen Reino Kverndokken Svein Pedersen 1990-

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Årsmelding for Skogn Hornmusikklag

Årsmelding for Skogn Hornmusikklag Årsmelding for Skogn Hornmusikklag 01.01.16.-31.12.16 1.Styret Leder: Kirsti Børseth Nestleder: Anne Haugberg Kasserer: Ingjar Eggen Sekretær: Marit Skaufel Styremedlem: Karianne Berg Varamedlem: Jannicke

Detaljer

ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ

ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ PRESENTASJON/INNLEDNING Hvem er vi? Bykorps Ulike områder Hvorfor er vi her? UTGANGSPUNKTET SOMMER-12 Ingen tok ansvar Lite rekruttering over

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2016 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien. Vi

Detaljer

Årsmelding for Arendal Veterankorps 2012

Årsmelding for Arendal Veterankorps 2012 Årsmelding for Arendal Veterankorps 2012 Styret i Arendal Veterankorps 2012: Ai, ai captain! (Øystein) Kul type... (Roald) Et lite geni? (Pål) Formann: Roald Mentyjærvi Kasserer: Pål Nilsen Sekretær: Torunn

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

SKOGER OG VESTBYGDA SKOLEKORPS VÅR HISTORIE

SKOGER OG VESTBYGDA SKOLEKORPS VÅR HISTORIE SKOGER OG VESTBYGDA SKOLEKORPS VÅR HISTORIE Skoger får sitt eget korps I 1966 ble Skoger Skolekorps ble startet opp, av en foreldregruppe, under ledelse av Arvid Andersen. De hadde lenge hadde jobbet med

Detaljer

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Torsdagen 23.6 Første kvelden var det Ole Ivars som var det store trekksplasteret på Geilo. Dansefestivalen ble lagt på Park in highland Geilo, og arrangementet

Detaljer

1 - Morgenarrangementene Turnus for korpsene Skien Janitsjar, Speidermusikken, Suoni og Telefylket.

1 - Morgenarrangementene Turnus for korpsene Skien Janitsjar, Speidermusikken, Suoni og Telefylket. 17. MAI I SKIEN Korpsenes turnus m.m. 1 - Morgenarrangementene Turnus for korpsene Skien Janitsjar, Speidermusikken, Suoni og Telefylket. Turnus: År: Korps: Spillested: Kl.: 1 2009 Suoni 2010 Speidermusikken

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2009 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien. Vi

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum.

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Smågardistene Stabekk skoles musikkorps er 100 år i 2015. Dette feires med en 3 dagers festival. Merk at programmet kan bli endret. Det vil

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps?

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps? Velkommen til Brønnøysund skolekorps Velkommen som musikant og foreldre/foresatte i Brønnøysund skolekorps (BSK)! Korpset er det eneste skolekorpset i Brønnøysund og rekrutterer fra Nordhus skole, BBU

Detaljer

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN.

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. FORMÅL: RyggeMusikken har som formål å være et synlig korps som evner å kombinere det musikalsk spennende og utfordrende med det sosialt attraktive. RyggeMusikken skal være

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

Skogn hornmusikklag. Saksdokumenter til a rsmøte 4. februar 2014 i Skogn hornmusikklag

Skogn hornmusikklag. Saksdokumenter til a rsmøte 4. februar 2014 i Skogn hornmusikklag Skogn hornmusikklag Skogn, 29. januar 2014 Saksdokumenter til a rsmøte 4. februar 2014 i Skogn hornmusikklag Innhold Saksliste til årsmøtet 4.2.2014... 2 Årsmelding for Skogn Hornmusikklag 1.1.2013.-31.12.2013

Detaljer

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd.

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. Nyhetsbrev 1-2015 Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. August konferanse med tegn og under Får en kontrast forteller Thor Ivar med iver. De siste 20 årene

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 UENIGHETER/TVISTER 9 OPPLØSNING 10 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Frei Hornmusikk stiftet

Detaljer

Marsjtrening Uniform: blå korpsgenser og olabukse***

Marsjtrening Uniform: blå korpsgenser og olabukse*** Dato For hvem Aktivitet Tirs 3. mai som Nå nærmer 17.mai seg med stormskritt og det kan være lurt å Fra 1730-1900 i trenger ny ta en siste titt på uniformen og kanskje prøve om den fortsatt B- størrelse

Detaljer

Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016

Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016 Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag...2 2 Organisering og medlemmer...2 2.1 Styret...2 2.2 Medlemmer...3 2.3 Arbeidsgrupper...3 3 Musikalske Aktiviteter...4

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

Skotfossfolk har alltid vært flinke til å støtte opp om skolemusikken og korpset har alltid følt at det har blitt satt pris på.

Skotfossfolk har alltid vært flinke til å støtte opp om skolemusikken og korpset har alltid følt at det har blitt satt pris på. du og da! 2 Korps med lange tradisjoner I nærmere 60 år har Skotfoss Skolemusikk vært et hyggelig innslag i lokalmiljøet. Siden starten i 1955 har flere hundre jenter og gutter vært innom korpset. Det

Detaljer

Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009

Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009 Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009 Sak 1: Åpning og navneopprop 18 aspiranter, juniorer og musikanter var representert på årsmøtet. Følgende var tilstede: Marielle Faye, Evelyn

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

VÅRKONSERT OG MINISEMINAR

VÅRKONSERT OG MINISEMINAR VÅRKONSERT OG MINISEMINAR Hobøl Skolekorps inviterte til vårkonsert den siste helgen i april. Helgen startet med seminar på lørdag. Dette var et seminar hvor vi kombinerte forberedelser til både konsert

Detaljer

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Kapitel 1 - Navn og formål...2 1-1 NAVN...2 1-2FORMÅL...2 Kapitel 2 - Medlemskap...2 2-1 OPPTAK/UTMELDING...2

Detaljer

På Korfestival i Skien 2016 Litt om turen og oppholdet fortalt av ArNe

På Korfestival i Skien 2016 Litt om turen og oppholdet fortalt av ArNe På Korfestival i Skien 2016 Litt om turen og oppholdet fortalt av ArNe Klokka 07.05 i Klipra Stopp ved Trollveggen I tiden 3. 5. juni var det korfestival for Odd Fellowkor i Skien. Vi reiste fra Ålesund

Detaljer

Emigrantskipet Vesta av Langesund

Emigrantskipet Vesta av Langesund Emigrantskipet Vesta av Langesund 1 Forord Av Rolf Thommessen I de mange mapper og foldere som Rolf Thommessen overlot til Sjømannsforeningen, er det basismateriale for mange historiske godbiter. En av

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

SUSA ha ndbok. Årshjul. En komite underlagt Stiftelsen TISIP Oppdatert 18. februar 2016. Januar/Februar Vinterarrangement

SUSA ha ndbok. Årshjul. En komite underlagt Stiftelsen TISIP Oppdatert 18. februar 2016. Januar/Februar Vinterarrangement SUSA ha ndbok En komite underlagt Stiftelsen TISIP Oppdatert 18. februar 2016 Årshjul Januar/Februar Vinterarrangement Februar Finne nye SUSA medlemmer Mars Årsmøte Forlenge leie av cageball leie 3T Sluppen.

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. http://skiens.skolemusikk.no/

ÅRSMELDING 2011. http://skiens.skolemusikk.no/ ÅRSMELDING 2011 http://skiens.skolemusikk.no/ 1. TILLITSVALGTE Styret Leder Nestleder Sekretær Kasserer Materialforvalter Hovedkorpsleder 1 Aspirantkorpsleder 1 Juniorkorpsleder Marit Amundsen Karlsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

Sarpsborg Janitsjarkorps

Sarpsborg Janitsjarkorps Sarpsborg Janitsjarkorps kreativitet konserter nyskaping profilering idealisme opplæring ambisjoner utvikling konkurranser representasjon lederskap kontakt samspill forbilder rekruttering kreativitet konserter

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

NYHETSBREV FEBRUAR 2014

NYHETSBREV FEBRUAR 2014 1 NYHETSBREV FEBRUAR 2014 Rapport fra klubbkvelden i februar; Megasuksess! 135 solgte billetter og stemningen sto i taket. Første band ut denne onsdagskvelden i februar var Lübeck. Disse gutta har vært

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130 Norsk etnologisk gransking Desember 1980 Spørreliste 130 Fødselsdagsfeiring I 1953 sendte NEG ut spørreliste nr 39: Høgtidsmat ved familiefester, der vi blant annet stilte noen spørsmål om feiring av fødselsdager.

Detaljer

Mona Helene Grønlie Herzog (V) Jeannette Wold, enhetsleder forebygging barn- og unge

Mona Helene Grønlie Herzog (V) Jeannette Wold, enhetsleder forebygging barn- og unge Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 7/14 Møte: Møtested: Møtetid: 06.11.2014 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Sørkedalsveien 150 A. Møterom Rødkleiva, inngang

Detaljer

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Søndag 8. februar fremføres Händels Messias i Horten kirke med solister i toppsjiktet og profesjonelt orkester.

Detaljer

RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET

RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET Korps: Tjensvoll skolekorps, Stavanger Dato: 19. mars 2012 Kontaktperson i korpset: Aina Merethe Løhre Veileder: Eli Cantillon Tlf kontaktperson 99016720 Antall

Detaljer

Kristian Gyldenås Larsen. Joacim Valen Moen. Ole Peder Lien Svein Inge Benden Tobias Vik Frank Severinsen. Kitty Bøckman.

Kristian Gyldenås Larsen. Joacim Valen Moen. Ole Peder Lien Svein Inge Benden Tobias Vik Frank Severinsen. Kitty Bøckman. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Korpsleder (K): Korpsleder (M): Materialforvalter: Aspirantleder: Juniorleder: Arrangementsleder: Tillitsvalgte: Erik Halvorsen Anne Lene Lien

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel.

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel. Godtfred Godtfred 2 Godtfred Holmvang f. 07.10.1917 d. 19.02.2006 Godtfred er født og oppvokst på Blommenholm Bærum. Han ble medlem av Tanum IL i 1931 14 år gammel, men var allerede før dette godt kjent

Detaljer

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Her følger beskrivelse av de ulike styre- og tillitsverv i Nordstrandskolenes Musikkorps, deres arbeidsoppgaver, ansvarsområder og kompetansekrav.

Detaljer

Terminliste for våren 2014

Terminliste for våren 2014 Terminliste for våren 2014 Ingen øvelse for HK, AK/JK øver kl. 17:00 18:30 Torsdag 23. januar Foreldremøte Torsdag 30. januar Alle foreldre 19:00 Gry Korpskveld med foreldre, fortsettelse Torsdag 30. januar

Detaljer

Halden Skolemusikkorps. Informasjonsmøte Nye aspiranter 2008

Halden Skolemusikkorps. Informasjonsmøte Nye aspiranter 2008 Halden Skolemusikkorps Informasjonsmøte Nye aspiranter 2008 Agenda Mini konsert med aspirantene Organisering og drift av korpset Marjolein Musikalsk organisering av korpset Christer Instrumentene Simone

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

Aspirant i Lommedalen skolekorps

Aspirant i Lommedalen skolekorps Aspirant i Lommedalen skolekorps Velkommen som ny aspirant i Lommedalen skolekorps. Det er mye nytt å lære for aspiranten det neste året, og ofte mye nytt for foreldrene også spesielt for dem uten korpsbakgrunn.

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Jubileumsberetning Lånke Musikkforening 1918 2008

Jubileumsberetning Lånke Musikkforening 1918 2008 Jubileumsberetning Lånke Musikkforening 1918 2008 Musikk med mange trompeter og klingende spill er ikke av ny dato i Lånke. Allerede i 1883 hadde bygda sitt orkester en sekstett under ledelse av bataljonstrompeter

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ELDRERÅDET

P R O T O K O L L FOR ELDRERÅDET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR ELDRERÅDET Møtested: Mellomstua Møtedato: 14.10.2014 Fra kl. 12:00 Til kl. 13:50 Fra saknr.: 32/14 Til saknr.: 39/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på fjorten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og

Detaljer

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Velkommen som aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps! Dette heftet inneholder informasjon vi håper kan gi svar på noe av det både barn og foreldre lurer på. Aspirant

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

konserter med elevmedvirkning

konserter med elevmedvirkning 2012 2013 konserter med elevmedvirkning Konsert for 1. - 7. årstrinn OM programmet Forsvarets musikk og Rikskonsertene har gått sammen om å lage skolekonserter og familiekonserter basert på Thorbjørn Egners

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Musikkleder i Averøy, Svein Arne Lien, sendte i mai 1975 ut en innbydelse til 124 korpsmusikere, 37 meldte sin interesse for et møte med agendaen

Musikkleder i Averøy, Svein Arne Lien, sendte i mai 1975 ut en innbydelse til 124 korpsmusikere, 37 meldte sin interesse for et møte med agendaen Musikkleder i Averøy, Svein Arne Lien, sendte i mai 1975 ut en innbydelse til 124 korpsmusikere, 37 meldte sin interesse for et møte med agendaen «ungdomskorps». Møtet ble avholdt den 13. september. Møtereferatet

Detaljer

Referat fra den 26.04.03

Referat fra den 26.04.03 Dugnad MMU BLINK, Marinemuseet Horten. Referat fra den 26.04.03 15 personer møtte opp for å bemanne MMU BLINK. Vi møttes klokka 1000 i den nye storstuen i 1. etage på Marinemuseet. Dugnadsleder Haakon

Detaljer

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Styrets sammensetning Leder: Gunnar Steen Nestleder A: Bente Johansen Nestleder B: Leif Tore Isaksen Sekretær: Ann Kristin Aannerud Kasserer:

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2005

Årsberetning for Brevik MC 2005 Årsberetning for Brevik MC 2005 Innhold: 1. Styrer og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 2005 6. Førerutviklingskurs 7. Street Run 8. Hydrotier n 9. Onsdags-

Detaljer

1. Nyttårsfest 2. Årsmøteinnkalling 3. Valg av nytt styre

1. Nyttårsfest 2. Årsmøteinnkalling 3. Valg av nytt styre Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 1 - År 2009 ~~~~~ Innhold: 1. Nyttårsfest 2. Årsmøteinnkalling 3. Valg av nytt styre Innleveringsfrist neste Bunn & Grunn 19. Februar

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7 Oktober M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Høstferie: 5. oktober November M Ti O To F L S 1

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

ønsker velkommen til KORFESTIVAL i Hokksund 8. og 9. september 2017!

ønsker velkommen til KORFESTIVAL i Hokksund 8. og 9. september 2017! og ønsker velkommen til KORFESTIVAL i Hokksund 8. og 9. september 2017! Hokksund Mannskor feiret 100 års jubileum i 2013, og sto samtidig som arrangør av dette årets sangerstevne. Hokksund Mannskor har

Detaljer