Medlemsblad for Januar 2015 SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Januar 2015 SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING"

Transkript

1 Medlemsblad for Januar 2015 SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING Redaktør: Heidi Aasen Kverndalen Frank V. Andersen

2 Styret Innhold Formann har ordet side 3 Innkalling til årsmøte side 5 Gaupemøte side 6 Jegerprøvekurs side 7 NM Nordisk trap side 8 Klubbmesterskap SJFF side 9 John Ole Nordskog vant i RC-cupen side 10 Landskamp 2014l side 11 Jon Atle Hyni Andersen ble klubbmester side 12 Obligatoriske treningsskudd for småviltjegere.....side 13 Ettersøkskurs side 16 Rapport fra ungdomsgruppa side 17 Rapport fra jentegruppa side 18 Jaktvettregler side 20 Rapport fra fiske- og hytteutvalget side 21 Rapport fra hundegruppa side 22 Ny portal side 22 Kontakt: Skien JFF Leder: Ole-Martin Meland Nestleder: Per Arne Hoppestad Sekretær: Mikjel Meland Leder lerdueutvalg: Ole Johnny Oterholt Leder jentegruppe: Stine Bråten Leder rifleutvalg: Karl K.Tveten Leder jaktutvalg: Kåre Sivertsen Leder kontrollutvalg: Anders Meland Leder hytte-/fiskeutvalg: Ernst Stensrud Leder ungdomsutvalg: Jon Inge Kleven Styremedlem: Bård Oterholt Leder hundeutvalg: Morten Kristiansen Leie av hytte: Kari Kverndokken Grafisk produksjon: Thure Trykk AS Skien Svanemerket trykksak Lisensnr Januar 2015

3 Formann har ordet Takk for sist kjære medlemmer. INTRO Skien Jeger- og Fiskerforening har lagt bak seg nok et år fylt av mye aktivitet og et stort engasjement av mange aktive medlemmer. Vi har i år rukket å bli 749 medlemmer som den desidert største foreningen i Telemark. Vi har også i år hatt en økning i vår medlemstall. Vi hadde på samme tidspunkt i fjor 733 medlemmer. Det gir en foreløpig medlemsvekst på ca 2,1 % i forhold til i fjor. Det er en fin økning, og vi er en av få foreninger på landsbasis som har opprettholdt en positiv økning gjennom flere år. Det er hyggelig, og viser vel at vi gjør noe riktig i vår forening. JAKT Høsten 2014 har gitt meget god uttelling for småviltjegerne. Det er observert og felt en god del fugl og hare i terrengene. Totalt sett er det løst 101 jaktkort og jakttrykket har stort sett vært innenfor det terrengene kan takle. Vi har ikke hatt negative hendelser i forbindelse med gjennomføringen av jakta eller i forhold til samarbeidet med de respektive grunneiere. Foreningen har avholdt to fellesjakter på rådyr med svært godt oppmøte, og med felling av to rådyr. I tillegg er det avholdt opplæringsjakter på hjort, fugl og hare. Det ble blant annet felt en hjortekalv, rådyr og fugl under disse opplæringsjaktene. Felles- og opplæringsjaktene har blitt en viktig del av foreningens rekruttering av nye jegere sammen med jegerprøvekursene våre hvor vi gjennomfører tre kurs i året. I snitt har vi hatt ca 30 deltagere pr. kurs. Dette er tiltak som styret ønsker å videreføre for Januar 2015 SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING NY PORTAL Mandag 1. desember lanserte NJFF den nye portalen. For lokallagene betød det at ikke alt av funksjoner var tilgjengelig de første dagene. Vår gamle nettside ble av den grunn utilgjengelig i ca. 2 uker. Domenet Skien JFF.no er nå blitt linket til den nye portalen slik at man igjen kan logge seg direkte inn med som tidligere. Omleggingen har medført en del ekstra arbeider for foreningen i forhold til å implementere stoffet fra den gamle hjemmesiden over til den nye portalen. DRIFTSÅRET 2014 Foreningen har hatt et godt arbeidsår, og vi har nådd de mål som ble satt for Vi har en driftsform som er stabil, og som gir tilstrekkelig inntekter og resultat til å opprettholde aktivitetsnivået. Innsatsen til utvalgene imponerer. Aktivitetsnivået har vi klartå stabilisere på et godt og akseptabelt nivå. Vi har fremdeles bra trøkk på jegerprøvekursene, nytt kurs starter for øvrig 5. januar Påmelding kan rettes til meg eller en av de andre jegerprøveinstruktørene. Våre aktive skyttere har også i år bemerket seg positivt både nasjonalt og internasjonalt med fantastiske resultater både på junior- og seniornivå. Vi skal gjennomføre to viktige møter på nyåret, henholdsvis årsmøtet og gaupemøtet. Forts. neste side 3

4 Begge avholdes på Klosterøya i møtelokalet i administrasjonsbygget. Årsmøtet avholdes tirsdag 24. februar 2015 og er medlemmenes forum i forhold til medbestemmelsesretten og de demokratiske prosesser som der gjennomføres. Samtidig er det en kilde til informasjon og sosialt samvær med likesinnede. Derfor er det viktig at nettopp du møter på årsmøtet. For de av dere som ønsker å delta på gaupejakta er gaupemøtet på Klosterøya torsdag 15. januar 2015 stedet for dere. På gaupemøtet gis all nødvendig informasjon om jaktas gjennomføring, sporingspatruljer og betydningen av de offentlige vedtak og retningslinjer som er gjeldende for jakta. Registrering av deltagere vil skje på dette møtet. ROVVILT Rovviltnemda i region 2 har vedtatt kvoter for gaupejakta Nemda har satt en totalkvote på 35 dyr hvorav 32 dyr tildeles fra jaktstart 01. februar. Hunndyrkvoten er satt til 15 dyr eldre enn 1 år, hvorav 12 dyr tildeles fra jaktstart. Forøvrig har nemda satt regler knyttet til jakt på familiegrupper på lik linje med fjoråret, hvor det ikke er anledning til å jakte på familiegrupper de første 14 dagene av jakta. Vårt område, jaktområde D, er tildelt 4 fellinger. Etter vår oppfatning er dette på langt nær tilstrekkelig til å holde bestanden av gaupe nede. Rovviltnemnda vedtok i møte 31. juli å åpne for lisensfelling på to ulver i 2014/2015. Kvoten er gjort gjeldende for hele regionen som omfatter fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Vedtaket er gjort ut fra en vurdering av bestandssituasjonen, den skade ulv påfører bufenæringen og skadepotensialet i regionen. Fellingsperioden starter 01. oktober og varer ut mars Isluttenavnovemberbledettattbildemed viltkamera av en ulv i Lardal/Siljan som besøkte en reveåte. Siden 1995 har det gått tapt 108 hunder som er drept av ulv i Norge. Tre hunder måtte bøte med livet den siste helgen inovemberiår.talleneviseratdetersvært vanskelig å forebygge konflikten hund/ ulv. Dette til ettertanke for dere som i likhet med meg er en stor tilhenger av jakt med løs hund. NYTT SKYTEBANEANLEGG PÅ FLITTIG Etablering av nytt skytebaneanlegg på Flittig har hatt en sentral plass i styrets arbeid også i Vi har nå avsluttet kontraktsforhandlingene med Løvenskiold slik at kontraktsgrunnlaget nå er klart for signering av Skien JFF, Telemark JFF og Grenland pistolklubb. Kontrakten er betinget av at saken behandles og godkjennes på et ekstraordinært årsmøte i foreningene i løpet av Kontrakten er på 50 år, og ivaretar foreningenes behov for fleksibilitet og forutsigbarhet slik styret ser dette. Det videre arbeidet vil nå omfatte utarbeidelse av et avtaleverk mellom de deltagende klubbene, finansieringsplan, anbudsgrunnlag og utarbeidelse av en illustrasjonsplan for anlegget. Styret foreslår at det bevilges kr ,- i budsjettet for 2015 til det videre arbeidet. Til slutt vil jeg ønske alle medlemmene med familie en riktig god jul og et godt nyttår! Ole-Martin Meland Leder av Skien Jeger- og Fiskerforening 4 Januar 2015

5 Innkalling til årsmøtet Skien jeger- og fiskerforening Styret i Skien Jeger- og Fiskerforening innkaller til årsmøte på Klosterøya tirsdag 24. februar 2015 kl Vi gjør oppmerksom på at forslag til årsmøte må være styret i hende senest innen én uke før årsmøtet. Dagsorden: Konstituering av årsmøtet Godkjenningavinnkallingenogdagsorden Valg av ordstyrer/dirigent Valg av sekretær/referent Valg av tellekorps Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets beretning for 2014 Årsmeldinger 2014 fra utvalgene Gjennomgang av revidert regnskap for Budsjett for 2015 Utmerkelser Innkomne saker med styrets forslag til vedtak Andre saker som styret har ført opp på dagsorden Foreningens kontigentandel Forslag til arbeidsprogram for 2015 Valg: Valg av styre Valg av medlemmer til utvalgene Valg av valgkomite Valg av kontroll og revisjonskomite Kaffe og smørbrød Tlf: Med vennlig hilsen Skien Jeger- og Fiskerforening Ole-Martin Meland, Leder Tlf: Januar

6 Innkalling til gaupemøtet 2015 Skien Jeger- og Fiskerforening Styret i Skien Jeger- og Fiskerforening innkaller til det årlige gaupemøtet i kantina på Klosterøya torsdag 15. januar 2015 kl Vi vil på møtet gjennomgå rovviltnemndas vedtak, våre rutiner for jakta samt registrering av jegere. Det arbeides med å få rovviltnemndas leder eller en representant fra SNO på møtet. Det er ikke noe krav at du er medlem av foreningen. Vi tar som vanlig en egenandel på kr. 100,- til dekning av utgifter. Du kan betale med kort over vår betalingsterminal under møtet. Med vennlig hilsen Skien Jeger- og Fiskerforening Ole-Martin Meland Leder Tlf Fax Januar 2015

7 Nytt jegerprøvekurs mandag 5. januar 2015 Vi starter opp nytt jegerprøvekurs mandag 5. januar kl på Gulset ungdomsskole. Kurset går over ni kvelder pluss en lørdag på skytebanen. Siste kvelden er eksamen. Vi benytter boka Jegerprøven til Norges Jeger- og fiskerforbund. Kursavgiften er inkl. eksamensavgift til staten, utgifter til skyting, og du velger selv om du vil kjøpe bok. Er du medlem av Skien JFF er kursavgiften lavere. Kursavgiften er som følger: Kr.2.350,-medlemiSkienJFFmedbok Kr.2.000,-medlemiSkienJFFutenbok Kr.2.750,-ikkemedlemiSkienJFFmedbok Kr.2.300,-ikkemedlemiSkienJFFutenbok Hvis du ønsker å melde deg på, ønsker mer informasjon rundt kurset eller ønsker å melde deg inn i Skien JFF, ta kontakt med en av instruktørene: Anders Meland , Ole Martin Meland / Velkommen skal du være! Leder Januar

8 NM Nordisk trap 2014 Skien jeger- og fiskerforening hadde 18 skyttere med da NM i nordisk trap gikk av stabelen helga juni. Frank Valhovd Andersen blei beste skytter fra Skien. Han knuste imponerende 100/100 duer idefireførsteseriene!heltrått!iden5.og siste serien bomma Frank to duer, og endte med 123/125. Dermed blei det shoot off mot Jostein Nesland fra Kroken om tredjeplassen. Her var Jostein best, og dermed gikk bronsa til Kroken. Norgesmester blei Jan Øyvind Johansen og andreplassen gikk til Roger Strømeng. Erik Ølmheim Gurholt og Bianca Nymo var begge i finalene i henholdsvis junior- og dameklassen, men begge havna dessverre sist av de fem i finalen. Heidi Aasen Kverndalen vant klasse K2 med 108/125 treff. Frank Valhovd Andersen Øvrige skyttere fra Skien: Ole Johan Sæternes: 119, Frode Bjervamoen: 118, Pål Høines: 117, Morten Andersen: 116, Mikjel Meland: 116, Are Klausen: 111, Gisle Johnsen: 110, Harald Roheim: 110, Vidar Tors: 108, Lars Omdal: 107, Monica Øygarden Halvorsen: 104, Jon Inge Kleven: 104, Ivar Tors: 99, Cathrine Nordhov: 56. Flere norgesmestere: Juniorklassen: Joachim Børlie. Dameklassen: Sally Haugland. Ungdomsklassen: Filip Rasmussen. V50: Pål Sørensen. V60: Arild Øvredal. V70: Bjørn Haug. Norsk Kjøretøykontroll ved Herkules Tlf Risingveien 2, Skien 8 Januar 2015

9 Klubbmesterskap for Skien JFF og fylkesmesterskap på Veidebu Søndag 3. august var det klubbmesterskap for Skien JFF, og lørdag 16. august skulle Telemarks beste jegertrapskyttere kåres da det var fylkesmesterskap. 17 år gamle Erik Ølmheim Gurholt var helt suveren på klubbmesterskapet, og stakk avgårde med årsbesten, klubbmestertittelen, samt klubbmester junior for både trap og sti. Alt i alt, med både vanlige serier og omskytinger på trap'en, traff Erik 175/175 duer! DET er mildt sagt imponerende. Klubbmester leirduesti blei Ole Johan Sæternes (som også var helt rå på trap'en, og holdt ut lenge i omskytinger med Erik, selv med en kranglete fot). Klubbmester på damesida i jegertrap blei Heidi Aasen Kverndalen. Klubbmester på damesida i leirduesti blei Siri Røsholt Myhra. Årsbesten for damene gikk til Bianca Nymo. Lørdag 16. august blei det arrangert fylkesmesterskap i jegertrap på Veidebu. Her var det Torbjørn Nesland fra Kroken som blei nr. 1, mens Lennart Skoglund, også fra Kroken, tok 2. plass. Vår egen Morten Valhovd Andersen havna på 3. plass. Best av damene i Telemark blei Heidi Aasen Kverndalen. Heidi Aasen Kverndalen Kjørbekkdalen 1B, 3735 Skien tlf Fornøyde vinnere på klubbmesterskapet Januar

10 John Ole Nordskog vant sin klasse i RC-cupen. Unge Nordskog vant sin klasse i siste stevne i RC cupen i Tørdal, dermed vant han også sin klasse sammenlagt i RC cupen. John Ole vant med 180 poeng og var langt foran nestemann på lista. Han vant også sin klasse i Berettacupen på Rena både lørdag og søndag med henholdsvis 88 og 89 treff. Det er mange seniorer som sliter med å oppnå tilsvarende resultat. Sammenlagt i Berettacupen ligger han som nr.2 i DI. Vi gratulerer så mye! Dette er et talent som skyttermiljøet garantert kommer til å høre mye fra i åra fremover. Telefon: Januar 2015

11 Landskamp 2014 SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING Landskampen mellom Sverige, Danmark og Norge fant sted i Forshaga i Sverige i år. I år var det fire stykker fra Veidebu som hadde klart å kvalifisere seg inn på landslaget. De som klarte å kvalifiserte seg inn i år er Pål Høines, Frank Valhovd Andersen, Erik Ølmheim Gurholt og Ole Johan Sæternes. Skien har i mange år klart å få en eller flere med på landslaget, noe som blir vanskeligere og vanskeligere for hvert år som går. Nivået er høyt, og det er veldig hard kamp om plassene. Erik Ø. Gurholt skøyt seg rett i tet med likt antall treff som danske Kasper Rasmussen med 141 treff. IfinalenstodetmellomErikogKasperom hvem som skulle bli mester, de andre tre i finalen var for langt bak til å tukte disse to. Erik fikk 23/25 og Kasper fikk 24/25, så Erik tapte knepent, og fikk 2. plass totalt individuelt. Pål Høines skøyt litt under sitt normale ettersom han har vært i knallform hele sesongen, men avsluttet knallsterkt med 75 strake treff, men det holdt dessverre bare nesten til finale og havnet 1 due bak finalelaget. Pål endte på en sterk 6. plass totalt individuelt. Ole Johan Sæternes fikk det ikke helt til under dette mesterskapet, noe han var skuffet over. Det konkurreres også i 3- manslag og Erik var med på det norske gull-laget Norge tok også 1. og 2. plass i lag for senior. 2. plassen besto av rent Skiensskyttere: Pål Høines, Frank V. Andersen og Ole Johan Sæternes. Norge tok også 1. plass i damenes lagkonkurranse. Erik Norge vant overlegent Nasjonskampen totalt med 3296 treff, Sverige fikk 3230 treff og Danskene 3134 treff. Ringreven Frank V. Andersen har klippekort når det gjelder finaler i landskampsammenheng. I finalen var det én danske og fire norske. Dansken ledet og vant finalen etter omskyting med Andreas Stausland fra Sogndalen. Det ble omskyting om 3. plassen mellom Frank Andersen og Øyvind Johansen. Frank Andersen vant denne og fikk med seg bronsemedaljen hjem til Skien. Januar 2015 Frank 11

12 Jan Atle Hyni Andersen ble klubbmester Jan Atle gikk til topps i Klubbmesterskapet i kombinert rifle og hagle søndag 1. juni Jan Atle vant med 181 poeng. I juniorklassen vant Eirik Rønningbakken med 134 poeng og vinner i dameklassen ble Anita Vindheim med 117 poeng. Vi gratulerer alle sammen med flott skyting! Det ble skutt med ryggsekk på hagleskytinga og variabelt hold på rifleskytinga fra 140 meter og ned til 30 meter. Dette var en konkurranse som alle deltakerne syntes var moro. Alle klassevinnerne fikk premier, blant annet hadde klubben sponset tre jaktkort til en verdi av 3000 som ble trukket ut blant deltakerne. Det var totalt 22 deltakere. Håper at flere vil stille opp neste år, i år var det dessverre kollisjon med flere stevner. SVANSTUL - ditt nærmeste hytteparadis! / tlf Januar 2015

13 Innlegg om obligatoriske treningsskudd for småviltjegere I det følgende tar jeg opp temaet «obligatoriske treningsskudd for småviltjegere». Bakgrunnen for min interesse for temaet er at jeg stadig oftere registrerer at enkeltpersoner eller organisasjoner tar avstand fra småviltjakt, og endog arbeider aktivt for at denne jaktformen skal avvikles. Temaet har stor interesse av flere grunner. For det første skal trening med jaktvåpen gi bedre våpenhåndtering og forståelse for viktigheten av å bli en tilstrekkelig god jaktskytter før utøvelsen av jakta. Som jegerprøveinstruktør ser jeg nye jegere som tar jegerprøveeksamen hvor det er inkludert skytetrening med blant annet haglevåpen. Noen klarer seg bra på skytebanen, mens andre har store problemer. Det som er felles for begge gruppene er at de etter å ha avlagt jegerprøveeksamen anses klare for å utøve småviltjakt alene eller sammen med andre jegere. Også personer som har jaktet småvilt i mange år kan ha de samme problemene i forhold til å bli en tilstrekkelig god jaktskytter. For det andre har disse temaene en etisk side i forhold til om dagens situasjon er god nok eller ikke, og om vi må gjøre endringer i det bestående. For det tredje reiser temaet spørsmål om skytebanekapasiteten er stor nok til å kunne håndtere et fremtidig krav om obligatoriske treningsskudd for småviltjegerne. Temaet er omstridt og vanskelig, og er ikke løftet tilstrekkelig opp i lyset av jegerstanden selv. Vi mangler en seriøs arena som kan bringe denne diskusjonen på dagsorden. Jeg er klar over at temaet har vært fremmet på landsmøtet i NJFF ved at NJFF skulle arbeide for å innføre obligatoriske treningsskudd for småviltjegere. Forslaget førte ikke frem, da forbundet var av den oppfatning at eksisterende skytebaneanlegg ikke var i stand til å betjene et så stort antall jegere. Problemstillingen handler om hvordan ting bør eller skal være innenfor temaet obligatoriske treningsskudd for småviltjegere, og om hva vi bør eller må gjøre i den sammenhengen for å kunne forsvare utøvelsen for fremtiden. Vi vet at småvilt påskytes av både uerfarne og erfarne skyttere. Vi vet at det ikke kan utelukkes at det forekommer mer skadeskyting under småviltjakt enn under storviltjakt. Om holdningene eller moralen er annerledes ved småviltjakt enn ved annen jakt tar jeg ikke stilling til her. Det er en annen diskusjon. Ofte vil etikkdiskusjonen sett med jegerens øyne dreie seg om «frihet under ansvar». Personlig mener jeg at det er å ta fokus vekk i fra spørsmålet om betryggende utøvelse av jakta, og om dyrs lidelse ved skadeskyting. Etter mitt syn er lidelsestrykket ved skadeskyting minst like stor for småvilt som for annet vilt. Det er viktig å se dette i et større samfunns- Januar

14 messig perspektiv, og løsrive diskusjonen fra dogmet «frihet under ansvar». Idenoffentligesamfunnsdebattenservistadig oftere personer og organisasjoner som tar avstand fra småviltjakt av flere grunner. Jakt på småviltarter, blir i stadig større grad ansett som unødvendig utfra et forvaltningsmessig synspunkt, og småviltjakt blir ofte anset som rekreasjon kun for jegeren selv. Det er av den grunn ikke vanskelig å se for seg at slike argumenter lett bringes frem i debatten rundt slike temaer, og misbrukes som løsrevet argumentasjon for å forby eller begrense småviltjakt for fremtiden. Vi som småviltjegere er selvfølgelig uenige i slike standpunkter, og vi kan fremføre argumentasjonsrekker som vi mener tilbakeviser slike synspunkter. Allikevel har vi som småviltjegere en akilleshæl. Den består først og fremst i det faktum at småviltjegeren ikke kan dokumentere sin treningsaktivitet på lik linje med treningsskudd til storviltprøven. Debatten handler i realiteten om behovet for nødvendig samfunnskontroll med utøvelsen av småviltjakta og offentlig dokumentasjon som vilkår for utøvelsen. Det er nødvendig for å kunne imøtegå de nye negative røstene mot småviltjakta som sådan. Småviltjegeren er og vil være en del av samfunnsdebatten i tiden fremover. Den debatten vil småviltjegeren måtte stå i med fremføring av de argumenter som vi kjenner så godt i fra før. Personlig så mener jeg at småviltjegeren med NJFF i spissen må fremstå som atskillig mer innovative vedrørende disse spørsmålene. Vi må selv ta ansvar for at utøvelsen av jakta anses som forsvarlig av samfunnet rundt oss, og spesielt av våre største kritikere. Temaet gir flere utfordringer for lokalforeningene og forbundet. En utfordring er selvfølgelig selve samfunnsdebatten, men en annen og mer praktisk utfordring er lokalforeningenes behov for bistand i forbindelse med etablering av nye skyteanlegg eller oppgradering/modernisering av eksisterende anlegg. Det trengs blant annet for å kunne møte utfordringen knyttet til obligatoriske treningsskudd for småviltjegere. Skien JFF har over lengre tid vært i en prosess i forhold til å etablere et nytt skytebaneanlegg på Flittig. I den forbindelse har det vært liten hjelp å få fra forbundet. Vi opplevde det slik at forbundet ikke hadde tilstrekkelig spisskompetanse innenfor dette feltet, og derfor ikke kunne bistå oss i tilstrekkelig grad. På bakgrunn av den erfaringen fremmet Skien JFF et forslag på årsmøtet til NJFF Telemark om at fylkeslaget skal påvirke forbundet til å etablere spisskompetanse i forhold til å bistå lokallagene med fagkompetanse i forbindelse med etablering av nye skytebaneanlegg. Forslaget ble vedtatt på fylkeslagets årsmøte Det er en klar sammenheng mellom behovet for en opprusting av eksisterende skytebaneanlegg eller etablering av nye anlegg og et fremtidig offentlig pålegg om obligatoriske treningsskudd for småviltjegere. Da må vi starte i riktig ende for å kunne ta imot det trykket det vil bli med å gjennomføre slike krav. Dessverre tror jeg vi, på grunn av kritikken som rettes mot småviltjegeren, 14 Januar 2015

15 allerede er på etterskudd hva gjelder behovet for å styrke kapasiteten på skytebanene. Jeg har vanskelig for å forstå hvorfor dette temaet forstummer i jegerdebatten til fordel for andre populære temaer som f. eks ulv, laks, fiskesommer, bly etc. NJFF må på ny løfte temaet obligatoriske treningsskudd for småviltjegere opp til ny debatt slik at vi for fremtiden kan imøtegå nåværende og fremtidige påstander om at visse dyr- og fuglearter skal unntas fra jakt fordi det ikke er etisk forsvarlig, og dessuten anses unødvendig ut fra et forvaltningsmessig synspunkt. Rekreasjon kun for småviltjegeren selv vil ikke være tilstrekkelig for fremtidens samfunnsdebatt. Vi kan ikke forholde oss passive til temaet som vil måtte komme til overflaten med full tyngde på et eller annet tidspunkt. Vi må forsøke å løse dette kapasitetsproblemet sammen, men forbundet må etter mitt syn ta et overordnet ansvar her. De må legge forholdene til rette for med tanke på teknisk ekspertise, støtteordninger, spillemidler etc. Det ville kanskje være naturlig at forbundet aktivt arbeidet for at det gis annen offentlig støtte til opprusting og nyetablering av slike skytebaneanlegg. Jeg har nå delt noen tanker med dere som jeg personlig mener det er for lite fokus på i foreningsarbeidet generelt. Jeg vet at mange småviltjegere er sterkt uenige i at det skal innføres obligatoriske treningsskudd før utøvelse av småviltjakt, og at jakta er dyr nok som den er. Slike synspunkter har jeg forståelse for, men jeg tror allikevel at det er vi som aktive småviltjegere som må endre fokus slik at vi kan trygge denne jaktutøvelsen som vi har så stor glede av. Ole-Martin Meland Leder av Skien Jeger- og Fiskerforening Midt i Skien sentrum tlf: Tlf: Januar

16 Ettersøkskurs Tirsdag 21. april kl starter vi opp med nytt kurs i ettersøk og blodsportrening. Første kurskveld vil bli på Veidebu. Denne kvelden vil det kun bli teori. Det vil deretter bli blodsportrening en dag i uka fram til juni. Den avsluttende testen vil vi ta i juni. Alle kveldene med blodsportrening vil bli avholdt ved Modammen hos Jane og Jan Vidar Sivertsen. Det vil bli servert kaffe på kurskveldene. Det er ledige plasser på kurset, så det er bare å melde seg på til Per Morten Kristiansen på telefonnummer eller på e-post Instruktører vil bli Per Morten Kristiansen, Jane Sivertsen, Jan Vidar Sivertsen, Gøran Aas og Mikjel Meland. Kurset er åpent for alle! MVH. Hundegruppa i Skien JFF Tlf.: Fax: Vakttelefon: E-post: LIETORVET LIETORVET Vi Vi tar tar imot imot fisken fisken din din til til røking røking i Husets i Husets røkovn! røkovn! Kontakt Kontakt vår vår ferskvareavdeling! ferskvareavdeling! Tlf: Tlf: BYGGMESTER B Tlf: Laur tsen 16 Januar 2015

17 Rapport fra ungdomsgruppa SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING Ungdomsgruppa har i år vært veldig aktive, og arrangert flere opplæringsjakter. Beverjakt:Totaltsjudeltakereoversjudager Nybegynnerskyting rifle og hagle: tolv deltakere Harejakt: seks stykker var med, overnatting og koselig samvær på Svanstul. Vi hadde to loser, men ikke fall. Skogsfugljakt: Arrangert på Hørtafjell. To orrhaner og ei orrhøne blei resultatet etter fire timer med støkkjakt. Mye fugl å se, og mange skuddmuligheter til alle som var med. Hjortejakt: Arrangert to ganger, begge i samarbeid med damegruppa. Felt en hjortekalv den første turen. Andre turen ble en fuktig opplevelse, uten hjortelos. Dagen ble avsluttet med rådyrlos, og en bukk ble felt. Januar

18 Rapport fra jentegruppa Noen stikkord om hva damegruppa har funnet på i 2014 I januar hadde vi en koselig og sosial tur til Breivann. Vi var fem jenter som dro av gårde til ei hytte vi var så heldige å få låne av Sandefjord JFF. Det var MYE snø og dårlig vær, så det blei lite aktiviteter utover å grave grop og fyre bål. Damegruppa har innført en årlig padletur i 18 Januar 2015

19 Falkumelva. Denne gangen blei kanoene satt ut ved Fossum fordi det var lav vannstand i elva. Vi hadde en liten lunsjstopp ved Falkum bad. Det er en veldig flott opplevelse å padle denne elva, så anbefaler folk å bli med i 2015! september var vi på fuglejakt på terreng 17 og 19 på Svanstul. Vi var sju jenter som overnatta på Unionhytta, og vi fikk ei rype og en orrhane under jakta. 8. november blei det arrangert hjortejakt for damegruppa og ungdomsgruppa til Skien JFF. Jakta foregikk på terreng 19, 21 og 24. Det endte med Pjokkens (drever på 18 mnd) første fall. Duestien Skien Tlf: Tlf Vakttlf Faks Januar

20 20 Januar 2015

21 En rapport fra fiske- og hytteutvalget: Vi fikk beiset hytta på dugnaden i vår, den ble veldig bra. Det gjenstår litt på vinduene og vindskiene, det får vi ta til neste år. Ny grill har kommet på plass ved hytta, vi håper den får stå i fred. Båtene kom seg på vannet i Meitjenn, Heivannet og Havretjenn. Vi har tatt to vannprøver i havretjenn, det viste seg at de var fine. Den første var på 5,8 og neste på 6. Fiskene er fortsatt små, så jeg håper det blir fisket mer der oppe. Det er en fin plass der oppe i gapahuken! Det henger to fiskegarn der som kan brukes, bare man henger de på plass etter bruk, sånn at de er klare til neste mann/dame. Det har blitt fisket opp over 100 stykk i sommer. Det blir familiedag med klubbmesterskap i isfiske søndag 1. mars. Det blir grilling av pølser. Vel møtt! Godt nyttår til alle! Hilsen Ernst Stensrud, fiske- og hytteutvalget. Januar

22 Rapport fra hundegruppa Hundeutstillingen Foreningen har hvert år i april/mai arrangert hundeutstilling, og i år var det den 26. april. Utstillinga er i samarbeid med Elghundklubben, Fuglehundklubben og TJFF. IårvarutstillingapåKlosterskogentravebane, noe som viste seg å være et vellykket valg. Selv om vi ikke fikk med alle rasene i gruppe 6 pga NHKF sitt 60-årsjubileum (bare NKK sine utst. kan stille med alle harehundrasene), fikk vi allikevel med 98 hunder. Vant gjorde katalog nr 75, irsksetter Yalumba Eden, foran Jamthunden Tulke Salon Garita på 2. plass. Basset Bøjentas Raya kom på 3. plass. Alle syntes utstillingen var vellykket, så alt tyder på at vi kommer til å bruke travbanen neste år også. Blodsporkurset Så snart snøen har gått etter påske starter vi opp med blodsporkurs. I år var det 22. april med teorikveld på Veidebu. Kurset er meget populært, så vi har satt et tak på 10 stk, og jeg har måttet avvise flere. Kurset går over åtte kvelder pluss teorikveld. Vi holder til på eiendommen til Jane og Jan Vidar Sivertsen på Mo. Sporene blir lagt ut i skogen rundt ved Modammen. Etterpå er det hyggelig samvær med kaffe og kaker og masse god prat. Flere av hundene gjorde det virkelig bra, så flere vil gå opp til prøve etter kursslutt. For hundeutvalget i Skien JFF, Morten Kristiansen. 22 Januar 2015

23 Ny portal fra 1. desember SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING Mandag 1. desember lanserte NJFFs nye nettsider. Lokallagene må merke seg at ikke alt av funksjoner vil være tilgjengelig de første dagene, slik som tilgang til medlemslister. Mandag 1. desember ble de nye NJFF-sidene offentlig tilgjengelige. De gamle nettsidene vil være utilgjengelige i ca. to uker før de havner på et annet nettsted, med adressen medlem.njff.no. Når de gamle sidene er re-indeksert, vil gammelt innhold være tilgjengelig og søkbart, men merk at interne linker i nyheter og artikler ikke lenger vil fungere. Merk også at de gamle sidene heller ikke kan redigeres og ikke vil være tilgjengelige på NJFF.no-domenet. Tilgang til medlemslister Iforbindelsemedomleggingenvilogså verktøyene for søk i medlemslister, endring av styre- og publiseringstilgang, vervesider og slikt være utilgjengelig ca en ukes tid. De nye lokallagssidene vil være tilgjengelige på de samme kortadressene/ UR- Lene som lokallagene har hatt før. Øverst på den nye forsida finner du også menyknappen "NJFF der du bor", der du finner et Norgeskart som raskt viser deg veien til dine lokallagssider. Januar

24 B Returadresse: Skien Jeger- og Fiskerforening Postboks 333, 3701 Skien Veidebu ved Meitjern er foreningens midtpunkt. Foto: Thorbjørn Wahlstrøm Jakt og Fjellsport Tlf. :

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 9

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 9 n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 9 s. 2 Bjørnetest s. 8 Jaktlederkurs s. 10 Jenter og Jakt s. 18 Kursplan 1 Los på bjørnen «Åse». Bjørnetest Hedmark Elghundklubb og NJFF-Hedmark har gjennomført

Detaljer

Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Utstopping av troféer verden over Høy kvalitet Lager også pidestall og

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

n Y T T F r a n j F F H e d m a r k n r. 2 2 0 1 4

n Y T T F r a n j F F H e d m a r k n r. 2 2 0 1 4 n Y T T F r a n j F F H e d m a r k n r. 2 2 0 1 4 FØLG OSS PÅ S. 4 «ULVESAKEN» S. 6 HVA SKJER EGENTLIG I S. 10 S. 17 MEDLEMSUTVIKLINGEN BLYSAKEN? KURS HØSTEN 2014 1 l e d e r Nytt liv av knut arne Gjems,

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 Pga Postens nye bestemmelser vedr vektvariasjoner på distribusjon av b-blad kommer Nytt fra NJFF i ny «drakt». S. 6 S.4 JENTENE PÅ FRAMMARSJ ETTERSØKSHUND

Detaljer

n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2

n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2 n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2 S. 5 LUKTDISKRIMINERING S. 8 KULESTI GOD REKRUTTERINGSGREN? S. 10 11 KURS OG AKTIVITETER S. 18 ENDRING I JEGERNES LOVVERK 1 L e d e r hans ole solberg

Detaljer

KROKEN for Opdal Jæger- & Fiskarlag

KROKEN for Opdal Jæger- & Fiskarlag KROKEN for Opdal Jæger- & Fiskarlag 27. årgang Nr. 1-2013 Årsmøte 2012 Onsdag 13. februar kl 19:30 på Skytterhuset Vel møtt! Lederen har ordet 2012 har på nytt vært ett aktivt år for Opdal Jæger-& Fiskarlag.

Detaljer

N Y T T F R A N J F F H E D M A R K N R. 2 2 0 1 1

N Y T T F R A N J F F H E D M A R K N R. 2 2 0 1 1 N Y T T F R A N J F F H E D M A R K N R. 2 2 0 1 1 S. 8 11 S. DRESSURKURS 16 19 RØDREVPROSJEKTET FERDIG S. 20 FRA MAGAPLASK TIL FORLIK S. 22 SKADE-FELLING OG JAKT MED NOK EN VINTER-/ VÅRSESONG PÅ BJØRN

Detaljer

2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10.

2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 2 2 0 0 7 Jakt og fiske i Hedmark s. 2-3 Lokal medvigkning - bare en frase? s. 6-7 På ettersøk etter villsvin i Sverige s. 10-14 Ulvetelefonen s. 20 Skog og vann

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august Nr. 3 september 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011 Vi ønsker alle våre lesere et Godt Nyttår! GULL TIL GJERDRUM 16 KVEITE OG 14 LAKS ALT DU LURER PÅ OM JAKT I GJERDRUM OVERRASKENDE

Detaljer

Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10

Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10 Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10 Aktivitetskalender 2015 side 11 Lederens hjørne Da er nok et

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt

Detaljer

Jakt og fiske. i Hedmark. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 1 2 0 0 7. for rovviltpolitikken. på isen. hagle = død rev

Jakt og fiske. i Hedmark. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 1 2 0 0 7. for rovviltpolitikken. på isen. hagle = død rev n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 1 2 0 0 7 Jakt og fiske i edmark s. 3 Christer emstad ble s. 8 Vellykket egenpraksis s. 16 edmark setter rammene s. 22 Friluftlivstudenter + Norgesmester på isen

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Nr. 4 Desember 2012. Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening. Telefon mobil: 95 19 50 61

Nr. 4 Desember 2012. Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening. Telefon mobil: 95 19 50 61 Nr. 4 Desember 2012 Årg. 38 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening & l u J God r Å t t y N t d o G g o o T til alle e t n e b r i F http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g www.njff-hedmark.

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g www.njff-hedmark. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g viltsporregistrering s. 14 Fantastiske Brovold s.19 Ny fylkesinstruktør 1 Snø og vinter

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING Årsmelding 2007 www.vjff.no INNHOLD: Jon Lykke til minne....................................... Årsmelding fra leder...................................... Informasjon om årsmøtet....................................

Detaljer

Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nestlederen har ordet Årsmøtet er gjennomført og det var gledelig at så

Detaljer

Nr 4 Desember 2008 62. årgang

Nr 4 Desember 2008 62. årgang Nr 4 Desember 2008 62. årgang Så er det jul igjen Redaktør: Marit Jorsett I redaksjonen Eirik Ahdell, Tore Johansen, Tor Martin Saur, Bjørn Johansen Avisens adresse: Østre Posten Postboks 62 Årvoll 0515

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011 Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

INNHOLD. i Nordland. Nummer 2 juni 2015 16. årgang

INNHOLD. i Nordland. Nummer 2 juni 2015 16. årgang Nummer 2 juni 2015 16. årgang i Nordland INNHOLD Redaktørens spalte... 3 Leder... 4 Nytt fra NJFF Nordland... 5 Årsmøte 2015... 6-7 Isfiskedag på Hellarmovatn 2015... 8 Friluftsveileder`n... 9 Pollene

Detaljer

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015 Infohefte nr. 1 Februar 2015 Eigersundsprøven 2014: Kanskje landets største jaktprøve for stående fuglehunder - skog, 144 hunder deltok, lange ventelister. Her fra oppropet søndags morgen på Øygreid skytebane.

Detaljer