Medlemsblad for Januar 2015 SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Januar 2015 SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING"

Transkript

1 Medlemsblad for Januar 2015 SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING Redaktør: Heidi Aasen Kverndalen Frank V. Andersen

2 Styret Innhold Formann har ordet side 3 Innkalling til årsmøte side 5 Gaupemøte side 6 Jegerprøvekurs side 7 NM Nordisk trap side 8 Klubbmesterskap SJFF side 9 John Ole Nordskog vant i RC-cupen side 10 Landskamp 2014l side 11 Jon Atle Hyni Andersen ble klubbmester side 12 Obligatoriske treningsskudd for småviltjegere.....side 13 Ettersøkskurs side 16 Rapport fra ungdomsgruppa side 17 Rapport fra jentegruppa side 18 Jaktvettregler side 20 Rapport fra fiske- og hytteutvalget side 21 Rapport fra hundegruppa side 22 Ny portal side 22 Kontakt: Skien JFF Leder: Ole-Martin Meland Nestleder: Per Arne Hoppestad Sekretær: Mikjel Meland Leder lerdueutvalg: Ole Johnny Oterholt Leder jentegruppe: Stine Bråten Leder rifleutvalg: Karl K.Tveten Leder jaktutvalg: Kåre Sivertsen Leder kontrollutvalg: Anders Meland Leder hytte-/fiskeutvalg: Ernst Stensrud Leder ungdomsutvalg: Jon Inge Kleven Styremedlem: Bård Oterholt Leder hundeutvalg: Morten Kristiansen Leie av hytte: Kari Kverndokken Grafisk produksjon: Thure Trykk AS Skien Svanemerket trykksak Lisensnr Januar 2015

3 Formann har ordet Takk for sist kjære medlemmer. INTRO Skien Jeger- og Fiskerforening har lagt bak seg nok et år fylt av mye aktivitet og et stort engasjement av mange aktive medlemmer. Vi har i år rukket å bli 749 medlemmer som den desidert største foreningen i Telemark. Vi har også i år hatt en økning i vår medlemstall. Vi hadde på samme tidspunkt i fjor 733 medlemmer. Det gir en foreløpig medlemsvekst på ca 2,1 % i forhold til i fjor. Det er en fin økning, og vi er en av få foreninger på landsbasis som har opprettholdt en positiv økning gjennom flere år. Det er hyggelig, og viser vel at vi gjør noe riktig i vår forening. JAKT Høsten 2014 har gitt meget god uttelling for småviltjegerne. Det er observert og felt en god del fugl og hare i terrengene. Totalt sett er det løst 101 jaktkort og jakttrykket har stort sett vært innenfor det terrengene kan takle. Vi har ikke hatt negative hendelser i forbindelse med gjennomføringen av jakta eller i forhold til samarbeidet med de respektive grunneiere. Foreningen har avholdt to fellesjakter på rådyr med svært godt oppmøte, og med felling av to rådyr. I tillegg er det avholdt opplæringsjakter på hjort, fugl og hare. Det ble blant annet felt en hjortekalv, rådyr og fugl under disse opplæringsjaktene. Felles- og opplæringsjaktene har blitt en viktig del av foreningens rekruttering av nye jegere sammen med jegerprøvekursene våre hvor vi gjennomfører tre kurs i året. I snitt har vi hatt ca 30 deltagere pr. kurs. Dette er tiltak som styret ønsker å videreføre for Januar 2015 SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING NY PORTAL Mandag 1. desember lanserte NJFF den nye portalen. For lokallagene betød det at ikke alt av funksjoner var tilgjengelig de første dagene. Vår gamle nettside ble av den grunn utilgjengelig i ca. 2 uker. Domenet Skien JFF.no er nå blitt linket til den nye portalen slik at man igjen kan logge seg direkte inn med som tidligere. Omleggingen har medført en del ekstra arbeider for foreningen i forhold til å implementere stoffet fra den gamle hjemmesiden over til den nye portalen. DRIFTSÅRET 2014 Foreningen har hatt et godt arbeidsår, og vi har nådd de mål som ble satt for Vi har en driftsform som er stabil, og som gir tilstrekkelig inntekter og resultat til å opprettholde aktivitetsnivået. Innsatsen til utvalgene imponerer. Aktivitetsnivået har vi klartå stabilisere på et godt og akseptabelt nivå. Vi har fremdeles bra trøkk på jegerprøvekursene, nytt kurs starter for øvrig 5. januar Påmelding kan rettes til meg eller en av de andre jegerprøveinstruktørene. Våre aktive skyttere har også i år bemerket seg positivt både nasjonalt og internasjonalt med fantastiske resultater både på junior- og seniornivå. Vi skal gjennomføre to viktige møter på nyåret, henholdsvis årsmøtet og gaupemøtet. Forts. neste side 3

4 Begge avholdes på Klosterøya i møtelokalet i administrasjonsbygget. Årsmøtet avholdes tirsdag 24. februar 2015 og er medlemmenes forum i forhold til medbestemmelsesretten og de demokratiske prosesser som der gjennomføres. Samtidig er det en kilde til informasjon og sosialt samvær med likesinnede. Derfor er det viktig at nettopp du møter på årsmøtet. For de av dere som ønsker å delta på gaupejakta er gaupemøtet på Klosterøya torsdag 15. januar 2015 stedet for dere. På gaupemøtet gis all nødvendig informasjon om jaktas gjennomføring, sporingspatruljer og betydningen av de offentlige vedtak og retningslinjer som er gjeldende for jakta. Registrering av deltagere vil skje på dette møtet. ROVVILT Rovviltnemda i region 2 har vedtatt kvoter for gaupejakta Nemda har satt en totalkvote på 35 dyr hvorav 32 dyr tildeles fra jaktstart 01. februar. Hunndyrkvoten er satt til 15 dyr eldre enn 1 år, hvorav 12 dyr tildeles fra jaktstart. Forøvrig har nemda satt regler knyttet til jakt på familiegrupper på lik linje med fjoråret, hvor det ikke er anledning til å jakte på familiegrupper de første 14 dagene av jakta. Vårt område, jaktområde D, er tildelt 4 fellinger. Etter vår oppfatning er dette på langt nær tilstrekkelig til å holde bestanden av gaupe nede. Rovviltnemnda vedtok i møte 31. juli å åpne for lisensfelling på to ulver i 2014/2015. Kvoten er gjort gjeldende for hele regionen som omfatter fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Vedtaket er gjort ut fra en vurdering av bestandssituasjonen, den skade ulv påfører bufenæringen og skadepotensialet i regionen. Fellingsperioden starter 01. oktober og varer ut mars Isluttenavnovemberbledettattbildemed viltkamera av en ulv i Lardal/Siljan som besøkte en reveåte. Siden 1995 har det gått tapt 108 hunder som er drept av ulv i Norge. Tre hunder måtte bøte med livet den siste helgen inovemberiår.talleneviseratdetersvært vanskelig å forebygge konflikten hund/ ulv. Dette til ettertanke for dere som i likhet med meg er en stor tilhenger av jakt med løs hund. NYTT SKYTEBANEANLEGG PÅ FLITTIG Etablering av nytt skytebaneanlegg på Flittig har hatt en sentral plass i styrets arbeid også i Vi har nå avsluttet kontraktsforhandlingene med Løvenskiold slik at kontraktsgrunnlaget nå er klart for signering av Skien JFF, Telemark JFF og Grenland pistolklubb. Kontrakten er betinget av at saken behandles og godkjennes på et ekstraordinært årsmøte i foreningene i løpet av Kontrakten er på 50 år, og ivaretar foreningenes behov for fleksibilitet og forutsigbarhet slik styret ser dette. Det videre arbeidet vil nå omfatte utarbeidelse av et avtaleverk mellom de deltagende klubbene, finansieringsplan, anbudsgrunnlag og utarbeidelse av en illustrasjonsplan for anlegget. Styret foreslår at det bevilges kr ,- i budsjettet for 2015 til det videre arbeidet. Til slutt vil jeg ønske alle medlemmene med familie en riktig god jul og et godt nyttår! Ole-Martin Meland Leder av Skien Jeger- og Fiskerforening 4 Januar 2015

5 Innkalling til årsmøtet Skien jeger- og fiskerforening Styret i Skien Jeger- og Fiskerforening innkaller til årsmøte på Klosterøya tirsdag 24. februar 2015 kl Vi gjør oppmerksom på at forslag til årsmøte må være styret i hende senest innen én uke før årsmøtet. Dagsorden: Konstituering av årsmøtet Godkjenningavinnkallingenogdagsorden Valg av ordstyrer/dirigent Valg av sekretær/referent Valg av tellekorps Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets beretning for 2014 Årsmeldinger 2014 fra utvalgene Gjennomgang av revidert regnskap for Budsjett for 2015 Utmerkelser Innkomne saker med styrets forslag til vedtak Andre saker som styret har ført opp på dagsorden Foreningens kontigentandel Forslag til arbeidsprogram for 2015 Valg: Valg av styre Valg av medlemmer til utvalgene Valg av valgkomite Valg av kontroll og revisjonskomite Kaffe og smørbrød Tlf: Med vennlig hilsen Skien Jeger- og Fiskerforening Ole-Martin Meland, Leder Tlf: Januar

6 Innkalling til gaupemøtet 2015 Skien Jeger- og Fiskerforening Styret i Skien Jeger- og Fiskerforening innkaller til det årlige gaupemøtet i kantina på Klosterøya torsdag 15. januar 2015 kl Vi vil på møtet gjennomgå rovviltnemndas vedtak, våre rutiner for jakta samt registrering av jegere. Det arbeides med å få rovviltnemndas leder eller en representant fra SNO på møtet. Det er ikke noe krav at du er medlem av foreningen. Vi tar som vanlig en egenandel på kr. 100,- til dekning av utgifter. Du kan betale med kort over vår betalingsterminal under møtet. Med vennlig hilsen Skien Jeger- og Fiskerforening Ole-Martin Meland Leder Tlf Fax Januar 2015

7 Nytt jegerprøvekurs mandag 5. januar 2015 Vi starter opp nytt jegerprøvekurs mandag 5. januar kl på Gulset ungdomsskole. Kurset går over ni kvelder pluss en lørdag på skytebanen. Siste kvelden er eksamen. Vi benytter boka Jegerprøven til Norges Jeger- og fiskerforbund. Kursavgiften er inkl. eksamensavgift til staten, utgifter til skyting, og du velger selv om du vil kjøpe bok. Er du medlem av Skien JFF er kursavgiften lavere. Kursavgiften er som følger: Kr.2.350,-medlemiSkienJFFmedbok Kr.2.000,-medlemiSkienJFFutenbok Kr.2.750,-ikkemedlemiSkienJFFmedbok Kr.2.300,-ikkemedlemiSkienJFFutenbok Hvis du ønsker å melde deg på, ønsker mer informasjon rundt kurset eller ønsker å melde deg inn i Skien JFF, ta kontakt med en av instruktørene: Anders Meland , Ole Martin Meland / Velkommen skal du være! Leder Januar

8 NM Nordisk trap 2014 Skien jeger- og fiskerforening hadde 18 skyttere med da NM i nordisk trap gikk av stabelen helga juni. Frank Valhovd Andersen blei beste skytter fra Skien. Han knuste imponerende 100/100 duer idefireførsteseriene!heltrått!iden5.og siste serien bomma Frank to duer, og endte med 123/125. Dermed blei det shoot off mot Jostein Nesland fra Kroken om tredjeplassen. Her var Jostein best, og dermed gikk bronsa til Kroken. Norgesmester blei Jan Øyvind Johansen og andreplassen gikk til Roger Strømeng. Erik Ølmheim Gurholt og Bianca Nymo var begge i finalene i henholdsvis junior- og dameklassen, men begge havna dessverre sist av de fem i finalen. Heidi Aasen Kverndalen vant klasse K2 med 108/125 treff. Frank Valhovd Andersen Øvrige skyttere fra Skien: Ole Johan Sæternes: 119, Frode Bjervamoen: 118, Pål Høines: 117, Morten Andersen: 116, Mikjel Meland: 116, Are Klausen: 111, Gisle Johnsen: 110, Harald Roheim: 110, Vidar Tors: 108, Lars Omdal: 107, Monica Øygarden Halvorsen: 104, Jon Inge Kleven: 104, Ivar Tors: 99, Cathrine Nordhov: 56. Flere norgesmestere: Juniorklassen: Joachim Børlie. Dameklassen: Sally Haugland. Ungdomsklassen: Filip Rasmussen. V50: Pål Sørensen. V60: Arild Øvredal. V70: Bjørn Haug. Norsk Kjøretøykontroll ved Herkules Tlf Risingveien 2, Skien 8 Januar 2015

9 Klubbmesterskap for Skien JFF og fylkesmesterskap på Veidebu Søndag 3. august var det klubbmesterskap for Skien JFF, og lørdag 16. august skulle Telemarks beste jegertrapskyttere kåres da det var fylkesmesterskap. 17 år gamle Erik Ølmheim Gurholt var helt suveren på klubbmesterskapet, og stakk avgårde med årsbesten, klubbmestertittelen, samt klubbmester junior for både trap og sti. Alt i alt, med både vanlige serier og omskytinger på trap'en, traff Erik 175/175 duer! DET er mildt sagt imponerende. Klubbmester leirduesti blei Ole Johan Sæternes (som også var helt rå på trap'en, og holdt ut lenge i omskytinger med Erik, selv med en kranglete fot). Klubbmester på damesida i jegertrap blei Heidi Aasen Kverndalen. Klubbmester på damesida i leirduesti blei Siri Røsholt Myhra. Årsbesten for damene gikk til Bianca Nymo. Lørdag 16. august blei det arrangert fylkesmesterskap i jegertrap på Veidebu. Her var det Torbjørn Nesland fra Kroken som blei nr. 1, mens Lennart Skoglund, også fra Kroken, tok 2. plass. Vår egen Morten Valhovd Andersen havna på 3. plass. Best av damene i Telemark blei Heidi Aasen Kverndalen. Heidi Aasen Kverndalen Kjørbekkdalen 1B, 3735 Skien tlf Fornøyde vinnere på klubbmesterskapet Januar

10 John Ole Nordskog vant sin klasse i RC-cupen. Unge Nordskog vant sin klasse i siste stevne i RC cupen i Tørdal, dermed vant han også sin klasse sammenlagt i RC cupen. John Ole vant med 180 poeng og var langt foran nestemann på lista. Han vant også sin klasse i Berettacupen på Rena både lørdag og søndag med henholdsvis 88 og 89 treff. Det er mange seniorer som sliter med å oppnå tilsvarende resultat. Sammenlagt i Berettacupen ligger han som nr.2 i DI. Vi gratulerer så mye! Dette er et talent som skyttermiljøet garantert kommer til å høre mye fra i åra fremover. Telefon: Januar 2015

11 Landskamp 2014 SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING Landskampen mellom Sverige, Danmark og Norge fant sted i Forshaga i Sverige i år. I år var det fire stykker fra Veidebu som hadde klart å kvalifisere seg inn på landslaget. De som klarte å kvalifiserte seg inn i år er Pål Høines, Frank Valhovd Andersen, Erik Ølmheim Gurholt og Ole Johan Sæternes. Skien har i mange år klart å få en eller flere med på landslaget, noe som blir vanskeligere og vanskeligere for hvert år som går. Nivået er høyt, og det er veldig hard kamp om plassene. Erik Ø. Gurholt skøyt seg rett i tet med likt antall treff som danske Kasper Rasmussen med 141 treff. IfinalenstodetmellomErikogKasperom hvem som skulle bli mester, de andre tre i finalen var for langt bak til å tukte disse to. Erik fikk 23/25 og Kasper fikk 24/25, så Erik tapte knepent, og fikk 2. plass totalt individuelt. Pål Høines skøyt litt under sitt normale ettersom han har vært i knallform hele sesongen, men avsluttet knallsterkt med 75 strake treff, men det holdt dessverre bare nesten til finale og havnet 1 due bak finalelaget. Pål endte på en sterk 6. plass totalt individuelt. Ole Johan Sæternes fikk det ikke helt til under dette mesterskapet, noe han var skuffet over. Det konkurreres også i 3- manslag og Erik var med på det norske gull-laget Norge tok også 1. og 2. plass i lag for senior. 2. plassen besto av rent Skiensskyttere: Pål Høines, Frank V. Andersen og Ole Johan Sæternes. Norge tok også 1. plass i damenes lagkonkurranse. Erik Norge vant overlegent Nasjonskampen totalt med 3296 treff, Sverige fikk 3230 treff og Danskene 3134 treff. Ringreven Frank V. Andersen har klippekort når det gjelder finaler i landskampsammenheng. I finalen var det én danske og fire norske. Dansken ledet og vant finalen etter omskyting med Andreas Stausland fra Sogndalen. Det ble omskyting om 3. plassen mellom Frank Andersen og Øyvind Johansen. Frank Andersen vant denne og fikk med seg bronsemedaljen hjem til Skien. Januar 2015 Frank 11

12 Jan Atle Hyni Andersen ble klubbmester Jan Atle gikk til topps i Klubbmesterskapet i kombinert rifle og hagle søndag 1. juni Jan Atle vant med 181 poeng. I juniorklassen vant Eirik Rønningbakken med 134 poeng og vinner i dameklassen ble Anita Vindheim med 117 poeng. Vi gratulerer alle sammen med flott skyting! Det ble skutt med ryggsekk på hagleskytinga og variabelt hold på rifleskytinga fra 140 meter og ned til 30 meter. Dette var en konkurranse som alle deltakerne syntes var moro. Alle klassevinnerne fikk premier, blant annet hadde klubben sponset tre jaktkort til en verdi av 3000 som ble trukket ut blant deltakerne. Det var totalt 22 deltakere. Håper at flere vil stille opp neste år, i år var det dessverre kollisjon med flere stevner. SVANSTUL - ditt nærmeste hytteparadis! / tlf Januar 2015

13 Innlegg om obligatoriske treningsskudd for småviltjegere I det følgende tar jeg opp temaet «obligatoriske treningsskudd for småviltjegere». Bakgrunnen for min interesse for temaet er at jeg stadig oftere registrerer at enkeltpersoner eller organisasjoner tar avstand fra småviltjakt, og endog arbeider aktivt for at denne jaktformen skal avvikles. Temaet har stor interesse av flere grunner. For det første skal trening med jaktvåpen gi bedre våpenhåndtering og forståelse for viktigheten av å bli en tilstrekkelig god jaktskytter før utøvelsen av jakta. Som jegerprøveinstruktør ser jeg nye jegere som tar jegerprøveeksamen hvor det er inkludert skytetrening med blant annet haglevåpen. Noen klarer seg bra på skytebanen, mens andre har store problemer. Det som er felles for begge gruppene er at de etter å ha avlagt jegerprøveeksamen anses klare for å utøve småviltjakt alene eller sammen med andre jegere. Også personer som har jaktet småvilt i mange år kan ha de samme problemene i forhold til å bli en tilstrekkelig god jaktskytter. For det andre har disse temaene en etisk side i forhold til om dagens situasjon er god nok eller ikke, og om vi må gjøre endringer i det bestående. For det tredje reiser temaet spørsmål om skytebanekapasiteten er stor nok til å kunne håndtere et fremtidig krav om obligatoriske treningsskudd for småviltjegerne. Temaet er omstridt og vanskelig, og er ikke løftet tilstrekkelig opp i lyset av jegerstanden selv. Vi mangler en seriøs arena som kan bringe denne diskusjonen på dagsorden. Jeg er klar over at temaet har vært fremmet på landsmøtet i NJFF ved at NJFF skulle arbeide for å innføre obligatoriske treningsskudd for småviltjegere. Forslaget førte ikke frem, da forbundet var av den oppfatning at eksisterende skytebaneanlegg ikke var i stand til å betjene et så stort antall jegere. Problemstillingen handler om hvordan ting bør eller skal være innenfor temaet obligatoriske treningsskudd for småviltjegere, og om hva vi bør eller må gjøre i den sammenhengen for å kunne forsvare utøvelsen for fremtiden. Vi vet at småvilt påskytes av både uerfarne og erfarne skyttere. Vi vet at det ikke kan utelukkes at det forekommer mer skadeskyting under småviltjakt enn under storviltjakt. Om holdningene eller moralen er annerledes ved småviltjakt enn ved annen jakt tar jeg ikke stilling til her. Det er en annen diskusjon. Ofte vil etikkdiskusjonen sett med jegerens øyne dreie seg om «frihet under ansvar». Personlig mener jeg at det er å ta fokus vekk i fra spørsmålet om betryggende utøvelse av jakta, og om dyrs lidelse ved skadeskyting. Etter mitt syn er lidelsestrykket ved skadeskyting minst like stor for småvilt som for annet vilt. Det er viktig å se dette i et større samfunns- Januar

14 messig perspektiv, og løsrive diskusjonen fra dogmet «frihet under ansvar». Idenoffentligesamfunnsdebattenservistadig oftere personer og organisasjoner som tar avstand fra småviltjakt av flere grunner. Jakt på småviltarter, blir i stadig større grad ansett som unødvendig utfra et forvaltningsmessig synspunkt, og småviltjakt blir ofte anset som rekreasjon kun for jegeren selv. Det er av den grunn ikke vanskelig å se for seg at slike argumenter lett bringes frem i debatten rundt slike temaer, og misbrukes som løsrevet argumentasjon for å forby eller begrense småviltjakt for fremtiden. Vi som småviltjegere er selvfølgelig uenige i slike standpunkter, og vi kan fremføre argumentasjonsrekker som vi mener tilbakeviser slike synspunkter. Allikevel har vi som småviltjegere en akilleshæl. Den består først og fremst i det faktum at småviltjegeren ikke kan dokumentere sin treningsaktivitet på lik linje med treningsskudd til storviltprøven. Debatten handler i realiteten om behovet for nødvendig samfunnskontroll med utøvelsen av småviltjakta og offentlig dokumentasjon som vilkår for utøvelsen. Det er nødvendig for å kunne imøtegå de nye negative røstene mot småviltjakta som sådan. Småviltjegeren er og vil være en del av samfunnsdebatten i tiden fremover. Den debatten vil småviltjegeren måtte stå i med fremføring av de argumenter som vi kjenner så godt i fra før. Personlig så mener jeg at småviltjegeren med NJFF i spissen må fremstå som atskillig mer innovative vedrørende disse spørsmålene. Vi må selv ta ansvar for at utøvelsen av jakta anses som forsvarlig av samfunnet rundt oss, og spesielt av våre største kritikere. Temaet gir flere utfordringer for lokalforeningene og forbundet. En utfordring er selvfølgelig selve samfunnsdebatten, men en annen og mer praktisk utfordring er lokalforeningenes behov for bistand i forbindelse med etablering av nye skyteanlegg eller oppgradering/modernisering av eksisterende anlegg. Det trengs blant annet for å kunne møte utfordringen knyttet til obligatoriske treningsskudd for småviltjegere. Skien JFF har over lengre tid vært i en prosess i forhold til å etablere et nytt skytebaneanlegg på Flittig. I den forbindelse har det vært liten hjelp å få fra forbundet. Vi opplevde det slik at forbundet ikke hadde tilstrekkelig spisskompetanse innenfor dette feltet, og derfor ikke kunne bistå oss i tilstrekkelig grad. På bakgrunn av den erfaringen fremmet Skien JFF et forslag på årsmøtet til NJFF Telemark om at fylkeslaget skal påvirke forbundet til å etablere spisskompetanse i forhold til å bistå lokallagene med fagkompetanse i forbindelse med etablering av nye skytebaneanlegg. Forslaget ble vedtatt på fylkeslagets årsmøte Det er en klar sammenheng mellom behovet for en opprusting av eksisterende skytebaneanlegg eller etablering av nye anlegg og et fremtidig offentlig pålegg om obligatoriske treningsskudd for småviltjegere. Da må vi starte i riktig ende for å kunne ta imot det trykket det vil bli med å gjennomføre slike krav. Dessverre tror jeg vi, på grunn av kritikken som rettes mot småviltjegeren, 14 Januar 2015

15 allerede er på etterskudd hva gjelder behovet for å styrke kapasiteten på skytebanene. Jeg har vanskelig for å forstå hvorfor dette temaet forstummer i jegerdebatten til fordel for andre populære temaer som f. eks ulv, laks, fiskesommer, bly etc. NJFF må på ny løfte temaet obligatoriske treningsskudd for småviltjegere opp til ny debatt slik at vi for fremtiden kan imøtegå nåværende og fremtidige påstander om at visse dyr- og fuglearter skal unntas fra jakt fordi det ikke er etisk forsvarlig, og dessuten anses unødvendig ut fra et forvaltningsmessig synspunkt. Rekreasjon kun for småviltjegeren selv vil ikke være tilstrekkelig for fremtidens samfunnsdebatt. Vi kan ikke forholde oss passive til temaet som vil måtte komme til overflaten med full tyngde på et eller annet tidspunkt. Vi må forsøke å løse dette kapasitetsproblemet sammen, men forbundet må etter mitt syn ta et overordnet ansvar her. De må legge forholdene til rette for med tanke på teknisk ekspertise, støtteordninger, spillemidler etc. Det ville kanskje være naturlig at forbundet aktivt arbeidet for at det gis annen offentlig støtte til opprusting og nyetablering av slike skytebaneanlegg. Jeg har nå delt noen tanker med dere som jeg personlig mener det er for lite fokus på i foreningsarbeidet generelt. Jeg vet at mange småviltjegere er sterkt uenige i at det skal innføres obligatoriske treningsskudd før utøvelse av småviltjakt, og at jakta er dyr nok som den er. Slike synspunkter har jeg forståelse for, men jeg tror allikevel at det er vi som aktive småviltjegere som må endre fokus slik at vi kan trygge denne jaktutøvelsen som vi har så stor glede av. Ole-Martin Meland Leder av Skien Jeger- og Fiskerforening Midt i Skien sentrum tlf: Tlf: Januar

16 Ettersøkskurs Tirsdag 21. april kl starter vi opp med nytt kurs i ettersøk og blodsportrening. Første kurskveld vil bli på Veidebu. Denne kvelden vil det kun bli teori. Det vil deretter bli blodsportrening en dag i uka fram til juni. Den avsluttende testen vil vi ta i juni. Alle kveldene med blodsportrening vil bli avholdt ved Modammen hos Jane og Jan Vidar Sivertsen. Det vil bli servert kaffe på kurskveldene. Det er ledige plasser på kurset, så det er bare å melde seg på til Per Morten Kristiansen på telefonnummer eller på e-post Instruktører vil bli Per Morten Kristiansen, Jane Sivertsen, Jan Vidar Sivertsen, Gøran Aas og Mikjel Meland. Kurset er åpent for alle! MVH. Hundegruppa i Skien JFF Tlf.: Fax: Vakttelefon: E-post: LIETORVET LIETORVET Vi Vi tar tar imot imot fisken fisken din din til til røking røking i Husets i Husets røkovn! røkovn! Kontakt Kontakt vår vår ferskvareavdeling! ferskvareavdeling! Tlf: Tlf: BYGGMESTER B Tlf: Laur tsen 16 Januar 2015

17 Rapport fra ungdomsgruppa SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING Ungdomsgruppa har i år vært veldig aktive, og arrangert flere opplæringsjakter. Beverjakt:Totaltsjudeltakereoversjudager Nybegynnerskyting rifle og hagle: tolv deltakere Harejakt: seks stykker var med, overnatting og koselig samvær på Svanstul. Vi hadde to loser, men ikke fall. Skogsfugljakt: Arrangert på Hørtafjell. To orrhaner og ei orrhøne blei resultatet etter fire timer med støkkjakt. Mye fugl å se, og mange skuddmuligheter til alle som var med. Hjortejakt: Arrangert to ganger, begge i samarbeid med damegruppa. Felt en hjortekalv den første turen. Andre turen ble en fuktig opplevelse, uten hjortelos. Dagen ble avsluttet med rådyrlos, og en bukk ble felt. Januar

18 Rapport fra jentegruppa Noen stikkord om hva damegruppa har funnet på i 2014 I januar hadde vi en koselig og sosial tur til Breivann. Vi var fem jenter som dro av gårde til ei hytte vi var så heldige å få låne av Sandefjord JFF. Det var MYE snø og dårlig vær, så det blei lite aktiviteter utover å grave grop og fyre bål. Damegruppa har innført en årlig padletur i 18 Januar 2015

19 Falkumelva. Denne gangen blei kanoene satt ut ved Fossum fordi det var lav vannstand i elva. Vi hadde en liten lunsjstopp ved Falkum bad. Det er en veldig flott opplevelse å padle denne elva, så anbefaler folk å bli med i 2015! september var vi på fuglejakt på terreng 17 og 19 på Svanstul. Vi var sju jenter som overnatta på Unionhytta, og vi fikk ei rype og en orrhane under jakta. 8. november blei det arrangert hjortejakt for damegruppa og ungdomsgruppa til Skien JFF. Jakta foregikk på terreng 19, 21 og 24. Det endte med Pjokkens (drever på 18 mnd) første fall. Duestien Skien Tlf: Tlf Vakttlf Faks Januar

20 20 Januar 2015

21 En rapport fra fiske- og hytteutvalget: Vi fikk beiset hytta på dugnaden i vår, den ble veldig bra. Det gjenstår litt på vinduene og vindskiene, det får vi ta til neste år. Ny grill har kommet på plass ved hytta, vi håper den får stå i fred. Båtene kom seg på vannet i Meitjenn, Heivannet og Havretjenn. Vi har tatt to vannprøver i havretjenn, det viste seg at de var fine. Den første var på 5,8 og neste på 6. Fiskene er fortsatt små, så jeg håper det blir fisket mer der oppe. Det er en fin plass der oppe i gapahuken! Det henger to fiskegarn der som kan brukes, bare man henger de på plass etter bruk, sånn at de er klare til neste mann/dame. Det har blitt fisket opp over 100 stykk i sommer. Det blir familiedag med klubbmesterskap i isfiske søndag 1. mars. Det blir grilling av pølser. Vel møtt! Godt nyttår til alle! Hilsen Ernst Stensrud, fiske- og hytteutvalget. Januar

22 Rapport fra hundegruppa Hundeutstillingen Foreningen har hvert år i april/mai arrangert hundeutstilling, og i år var det den 26. april. Utstillinga er i samarbeid med Elghundklubben, Fuglehundklubben og TJFF. IårvarutstillingapåKlosterskogentravebane, noe som viste seg å være et vellykket valg. Selv om vi ikke fikk med alle rasene i gruppe 6 pga NHKF sitt 60-årsjubileum (bare NKK sine utst. kan stille med alle harehundrasene), fikk vi allikevel med 98 hunder. Vant gjorde katalog nr 75, irsksetter Yalumba Eden, foran Jamthunden Tulke Salon Garita på 2. plass. Basset Bøjentas Raya kom på 3. plass. Alle syntes utstillingen var vellykket, så alt tyder på at vi kommer til å bruke travbanen neste år også. Blodsporkurset Så snart snøen har gått etter påske starter vi opp med blodsporkurs. I år var det 22. april med teorikveld på Veidebu. Kurset er meget populært, så vi har satt et tak på 10 stk, og jeg har måttet avvise flere. Kurset går over åtte kvelder pluss teorikveld. Vi holder til på eiendommen til Jane og Jan Vidar Sivertsen på Mo. Sporene blir lagt ut i skogen rundt ved Modammen. Etterpå er det hyggelig samvær med kaffe og kaker og masse god prat. Flere av hundene gjorde det virkelig bra, så flere vil gå opp til prøve etter kursslutt. For hundeutvalget i Skien JFF, Morten Kristiansen. 22 Januar 2015

23 Ny portal fra 1. desember SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING Mandag 1. desember lanserte NJFFs nye nettsider. Lokallagene må merke seg at ikke alt av funksjoner vil være tilgjengelig de første dagene, slik som tilgang til medlemslister. Mandag 1. desember ble de nye NJFF-sidene offentlig tilgjengelige. De gamle nettsidene vil være utilgjengelige i ca. to uker før de havner på et annet nettsted, med adressen medlem.njff.no. Når de gamle sidene er re-indeksert, vil gammelt innhold være tilgjengelig og søkbart, men merk at interne linker i nyheter og artikler ikke lenger vil fungere. Merk også at de gamle sidene heller ikke kan redigeres og ikke vil være tilgjengelige på NJFF.no-domenet. Tilgang til medlemslister Iforbindelsemedomleggingenvilogså verktøyene for søk i medlemslister, endring av styre- og publiseringstilgang, vervesider og slikt være utilgjengelig ca en ukes tid. De nye lokallagssidene vil være tilgjengelige på de samme kortadressene/ UR- Lene som lokallagene har hatt før. Øverst på den nye forsida finner du også menyknappen "NJFF der du bor", der du finner et Norgeskart som raskt viser deg veien til dine lokallagssider. Januar

24 B Returadresse: Skien Jeger- og Fiskerforening Postboks 333, 3701 Skien Veidebu ved Meitjern er foreningens midtpunkt. Foto: Thorbjørn Wahlstrøm Jakt og Fjellsport Tlf. :

RIZZINI CUP KVALIK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP

RIZZINI CUP KVALIK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP RIZZINI CUP P KVALIKK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP Bakerst fra venstre: Eirik Bjelde, Harald Roheim, Anders Klund, Joachim Børlie, Ole Johan Sæternes, Erik Lundhom, Jørgen Halvorsen,

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN!

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN! VELKOMMEN! DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokoll og valgliste 3. Styrets årsmelding 4. Utvalgenes årsrapporter 5.

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte 01.03.17 kl. 1900 Frivillighetssentralen ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før møtet.

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent.

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent. Referat fra årsmøte i Eidanger Jeger og Fiskelag 27/1-12. Leder Hans Kristian Halvorsen ønsket velkommen til årsmøtet, og refererte dagsorden.: 1. Valg av dirigent og refent for møte. 2. Årsmeldinger 3.

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Årsberetning for UJFF 2014 13. mars 2015 95 driftsår

Årsberetning for UJFF 2014 13. mars 2015 95 driftsår Årsberetning for UJFF 2014 13. mars 2015 95 driftsår Styret har bestått av følgende Formann: Bjørn Breen Nestformann: Kjell Disenbroen Kasserer: Hans Jørgen Lien Sekretær: Ulv Skafle Styremedlem: Bjarne

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Blaker Jeger- og Fiskerforening

Blaker Jeger- og Fiskerforening Blaker Jeger- og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2010 Fra Igletjern Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2010 Jakt 2010 I 2010 blir jaktforholdene som følger: Kommuneskogen:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I ANDEBU JEGER OG FISKERFORENING 2016

REFERAT FRA ÅRSMØTE I ANDEBU JEGER OG FISKERFORENING 2016 REFERAT FRA ÅRSMØTE I ANDEBU JEGER OG FISKERFORENING 2016 Dato:02.02.2017 Sted:Klubbhytta på Håsken 1. Innkalling og saksliste ble godkjent. 2. Ann Karin Evju ønsket velkommen til alle fremmøtte. 3. Ann

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Gjerstad Jeger og Fiskerforening

Gjerstad Jeger og Fiskerforening Gjerstad Jeger og Fiskerforening Årsmelding Gjerstad Jeger og Fiskerforening 2015 Styrets sammensetning: Styreleder Per J Eskeland Nestleder Tom Jacobsen Kasserer Astrid Haugen Gustavson Sekretær Jon Hirsti

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

NEIDEN CLASSIC 2010 I ORD OG BILDER

NEIDEN CLASSIC 2010 I ORD OG BILDER NEIDEN CLASSIC 2010 I ORD OG BILDER Neiden Classic 2010 ble en ubetinget suksess til tross for en allerede fulltegnet terminliste og fellesferie. Foruten de faste skytterne fra Finnmark deltok det skyttere

Detaljer

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby:

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: Bjerke jeger- og fiskerforening Postboks 2, 2032 Maura Organisasjonsnr: 985 436 517 www.njff.no/bjerke Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: - Disponerer nær 100.000 dekar lett tilgjengelig jakt terreng.

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Duejakt Ringeriksdagen Småviltjakt Aktiviteter i 2014 Bli med på jaktfeltstevne Årsfest Årsmøte

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommersamling på Toftemo, Dovre! SOMMERSAMLINGEN 2016

Detaljer

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi... 3 Medlemmer... 3 Dojang... 3 www.ringeriketkd.com...

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb Årsmøte FOR Notodden BridgeKlubb. ØTA-BYGGET fredag Side 1 av 10

Årsmøte Notodden Bridgeklubb Årsmøte FOR Notodden BridgeKlubb. ØTA-BYGGET fredag Side 1 av 10 Årsmøte 2016 FOR Notodden BridgeKlubb ØTA-BYGGET fredag 10.02.2017 Side 1 av 10 Agenda Godkjennelse av innkalling. Valg av dirigent Valg av sekretær Valg av 2 protokollunderskrivere Godkjennelse av årsberetning

Detaljer

EIDSKOG JEGER- OG FISKEFORENING ÅRSMØTE 2. MARS 2016, FELLESKJØPET, SKOTTERUD

EIDSKOG JEGER- OG FISKEFORENING ÅRSMØTE 2. MARS 2016, FELLESKJØPET, SKOTTERUD EIDSKOG JEGER- OG FISKEFORENING ÅRSMØTE 2. MARS 2016, FELLESKJØPET, SKOTTERUD Dagsorden 1. Konstituering av møtet Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Godkjenning av forretningsorden Valg

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall:

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall: Lesja den 19.02.13 Tlf: 90261850 e-post: karigravseth@hotmail.com Møtereferat Chinchilla Norge Møtedato: 17.02.13 Møtetid: 17:00 Møtested: Kolbu Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M SARPSBORG SKYTTERLAG LØR 03.01.2015 TRENING FELT ALLE?? ONS 07.01.2015 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR LØR 10.01.2015 DUGNAD 15 M ALLE STYRET ONS 14.01.2015 STYREMØTE KL. 19:30 STYRET ONS 21.01.2015

Detaljer

1 Terminliste 2014 august 2015 (foreløpig)

1 Terminliste 2014 august 2015 (foreløpig) 1 Terminliste 2014 august 2015 (foreløpig) 1.1 Løpende aktiviteter 2014 Ukedag Startdato Aktivitet Lør 01.02 LEIRDUEBANEN PÅ VARPET Åpen for trening fra kl. 12:00-15:00 Tirs 04.02 SENIORTREFF På leirduebanen

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

Årsmøte 2013. Saker som ønskes behandlet under sak 9 må være levert leder Johan Henrik Colbjørnsen eller sekretær Helge Sines innen 14. februar.

Årsmøte 2013. Saker som ønskes behandlet under sak 9 må være levert leder Johan Henrik Colbjørnsen eller sekretær Helge Sines innen 14. februar. Årsmøte 2013 Innkalling til årsmøte i Vegårshei Jeger & Fiskerforening Sted: Vegårsheihallen Tid: Torsdag 28.februar kl. 19.00 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av

Detaljer

Velkommen til jegerprøvekurs. Arrangør: Trøndelag Harehundklubb

Velkommen til jegerprøvekurs. Arrangør: Trøndelag Harehundklubb Velkommen til jegerprøvekurs Arrangør: Trøndelag Harehundklubb Kursinformasjon Jegerprøven: Grunnkurset for alle som skal jakte 30 timers kurs Mest teori, men også praktiske øvelser Teoretisk eksamen Kursopplegg

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening

Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av tellekorps Valg av protokollunderskrivere

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Velkommen til jegerprøvekurs 20. Arrangør:

Velkommen til jegerprøvekurs 20. Arrangør: Velkommen til jegerprøvekurs 20 Arrangør: Jegerprøveinstruktør Navn: Mobil: E-post: Informasjon 30 timer kurs: - Teori - Praktiske øvelser - Artskunnskap - Opplæring i fangst - Rifle- og hagleskyting -

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2014/2015, godkjent av styret. Rett til jakt Et hvert medlem av Ski Jeger- og Fiskerforening

Detaljer

Eksamensdato hos Fredrikstad kommune: 4.februar Kl 18:00

Eksamensdato hos Fredrikstad kommune: 4.februar Kl 18:00 Kjære kursdeltager! Velkommen til jegerprøvekurs januar 2016! Arrangør: Onsøy Jeger & Fiskeforening. v/ Studieforbundet Natur og miljø. Instruktør: Ole Bendiksen 90602241 Kontaktes helst på e-post: ojff@jegerproven.org

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2014 Side 1 av 5 Innleiing Organisasjon: Det er som tidlegare år lagt ned mykje dugnadsarbeid i foreninga. Styret har hatt 7 medlemer og to varamedlemmer. Det har sidan årsmøte i 2014 blitt

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng

Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng Siljan JFF gjennomførte etter jaktsesongen 2014/2015 en spørreundersøkelse som ble distribuert til alle kjøpere av jaktkort. Salget av jaktkort foregår

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2016/138 434.0 8.11.2016 Etter adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i 2017

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Innkalling til Årsmøte for 2016

Innkalling til Årsmøte for 2016 1 1 Innkalling til Årsmøte for 2016 2 Troms Elghundklubb Årsmøte for 2016 på Haraldvollen lørdag 11.februar 2017, kl. 13.00. Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling Sak 2 Godkjenning av saksliste Sak

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag

Protokoll fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag Protokoll fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag Tid: Lørdag 26. juli 2014 kl 13:00-14:50 Sted: Lillebrygga Pub i Akkarvik Dagsorden i henhold til innkallingen: Konstituering inkl. Godkjenning

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING 2017 LUNNER JEGER- OG FISKERFORENING

ÅRSMELDING 2017 LUNNER JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSMELDING 2017 LUNNER JEGER- OG FISKERFORENING LEDERS TILBAKEBLIKK PÅ 2017 Hei! Året 2017 ble et år der årets deltagere i styret og utvalg har stått på og gjort min jobb som leder svært enkel. Alle har

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND  INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåvei 69 på Laksevåg. Det

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb Årsmelding for år 2002 Ringerike Tae kwon do klubb Styre har i perioden bestått av. Forman Kasserer Sekretær Geir Karlsen Kai-Herman Wiik Charlotte Svensen. Roger A Lippert Biljana Mandaric Per-Ivar Pedersen

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

Årsmøte 2014. Saker som ønskes behandlet under sak 9 må være levert leder Johan Henrik Colbjørnsen eller sekretær Helge Sines innen 1. februar.

Årsmøte 2014. Saker som ønskes behandlet under sak 9 må være levert leder Johan Henrik Colbjørnsen eller sekretær Helge Sines innen 1. februar. Årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte i Vegårshei Jeger & Fiskerforening Sted: Fjellheim Tid: Torsdag 13.februar kl. 19.00 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent

Detaljer

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 21.02. 2017 til årsmøte i den 25. og 26. mars 2017 (TV-samling lørdag 25. mars og årsmøte søndag den 26. mars)

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

Blaker Jeger og Fiskerforening

Blaker Jeger og Fiskerforening Blaker Jeger og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2014 Foto: Espen Krogstad Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2014 Jakt 2014 I 2014 blir jaktforholdene som følger:

Detaljer

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014 Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014 Foto: Øystein Johnsen Årsmøte i Stange Jeger og Fiskerforening Temmen søndag 22. februar 2015 kl. 17:00 Agenda i følge vedtektene: 1. Åpning med godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2013 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2013 8. Oppsummering skytteråret

Detaljer

Innkalling til. Årsmøtet 2017 onsdag 15. februar

Innkalling til. Årsmøtet 2017 onsdag 15. februar Ås Jeger- og Fiskerforening Med stang og gevær Innkalling til Årsmøtet 2017 onsdag 15. februar Årsmøte 2017 INNHOLD: STYRET I ÅS JFF 2016... 3 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE I ÅS JFF ONSDAG 15. FEBRUAR!... 4 SAKLISTE...

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Innledning På bakgrunn av begrenset fellingsresultat de siste årene, anmodet rovviltnemnda for Troms og Finnmark om at Finnmarkseiendommen (FeFo) må åpne

Detaljer

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Det innkalles med dette til årsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus torsdag 30. mars 2017 på Arbeidersamfundet i Lillestrøm kl. 18:00. DAGSORDEN.

Detaljer