Årsberetning for UJFF mars driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for UJFF 2014 13. mars 2015 95 driftsår"

Transkript

1 Årsberetning for UJFF mars driftsår Styret har bestått av følgende Formann: Bjørn Breen Nestformann: Kjell Disenbroen Kasserer: Hans Jørgen Lien Sekretær: Ulv Skafle Styremedlem: Bjarne Jødahl Styremedlem: Jan Tore Skedsmo Styremedlem: Tore Dalen Styremedlem: Roger Hotberget Styremedlem: Aina Hallden Styremedlem: Aleksander Wogstad Det er avholdt 5 styremøter i 2014/15 UJFF ble Årets Forening 2014, tildelt av NJFF. Prisen ble gitt for god foreningsdrift og gode medlemstilbud spesielt tilrettelagt for ungdom og førstegangsjegere UJFF fikk også tildelt Ungdommens Pris 2014, av NJFF. Prisen ble gitt for sitt gode og inkluderende ungdomsarbeid Begge disse prisene er vi veldig stolte av og viser at det arbeidet klubben legger ned for medlemmene blir lagt merke til i Norges jeger- og fiskeforbund Personer fra styret har deltatt på: UJFF var representert på AJFF`s årsmøte. Kjel Disenbroen og Bjørn Breen har deltatt på fylkeslagssamling i Charlottenberg. Hans Lien og Bjørn Breen var på besøk hos æresmedlem Otto Myrvold på hans 90-års dag. Bjørn Breen er representert i grunneierlagets styre. Representanter for styret har inngått sponsoravtale med Felleskjøpet. Undervisningsutvalget Det er hatt to møter i gruppen 2014 hvor av et møte var sammen med leirduegruppen. Første møtet 12/3, ble et møte om året 2014 og den videre organisering av gruppen. Møtet 20/11 hadde vi sammen med leirduegruppen og agendaen var bruken av instruktører og planlegging kursdager for kursene Det ble gjennomført to jegerprøvekurs 2014 med tilsammen 49 elever. NJFF mistet i 2014 retten til å drive med jegeropplæringen, den er nå lagt til Miljødirektoratet, dette får ingen praktisk betydning for lokalforeningene. En stor takk alle som var med og bidro for de kommende jegere.

2 Hundegruppa Hundegruppa har hatt aversjonsdressur på sau og ettersøkprøver (ferskspor og blodspor) Aversjonsdressuren har foregått på Tangen hos Toralf Skedsmo. Selve dresseringen har Kjell og Arild stått for. Flere styremedlemmer hjulpet til som sekretærer, en ordning son fungerer meget bra. Det er dressert 29 hunder mot sau denne sesongen. Det er gjennomført sporprøver, på blod, for 2 hunder. En stor takk til alle som var med på gjennomføringene. JAKTKORTSALG-FANGSTRAPPORTER 2014 var første hele året at INATUR tok seg av alt kortsalget for oss. Inatur er Norges største markedsplass for jakt, fiske og hytter i norsk natur. På inatur.no finner du lett tilgjengelige tilbud om jakt, fiske og overnatting i hele Norge. Du kan enkelt kjøpe jakt- og fiskekort på nettet og skrive det ut på egen skriver. Trenger du overnatting, kan du raskt finne ut når hytta er ledig, reservere og betale med kredittkort. Inatur Norge AS eies av Statskog SF, Norges fjellstyresamband, Norges Jeger og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund og Norske Lakseelver. https://www.inatur.no/ Styret er meget godt fornøyd med dette systemet og 2014 har vært et av våre beste år når det gjelder antall solgte jaktkort. Uten at vi har detaljert oversikt ser det ut til at det er to-dagerskortene som er den store økningen. Dette mener vi skyldes denne lette tilgangen til kortene. Når det gjelder rådyrkortene ble det i 2014 satt skille mellom «hovedmedlemmer» og «ikke hovedmedlemmer» i motsetning til tidligere år hvor det har vært skille mellom innenbygds og utenbygds. Tilsvarende endring er gjort for småviltjakta f.o.m Når det gjelder fangstrapportene er det en vesentlig høyere andel som har meldt fra om fangst/ikke fangst. Dette regner vi med skyldes at INATUR sender ut automatisk en purring om fangstrapport når jaktperioden er over. Det som er noe betenkelig er at det bare er skutt 9 rådyr totalt mot en total kvote på 24 dyr. Det var jo ikke bedre i 2013 heller. Om dette skyldes en lav bestand i våre områder eller om det er jaktet for lite vet styret lite om. Kortsalget tilsier at det skulle vært tilstrekkelig antall jegere ut i felten. Det kan vel ikke være så mange som kjøper kort og ikke jakter. Når det gjelder «antall skutt vilt» totalt sett vises til vedlagte oversikt og det som her peker seg ut er at det også i 2014, i likhet med 2013,er skutt et lite antall duer i forhold til tidligere år.

3 OPPGAVE OVER SKUTT VILT I SESONGEN, 2006, 2007, , 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 Vildslag Sesong Sesong Sesong Sesong Sesong Sesong Sesong Sesong Sesong Hare Rev Tiur Røy Orrhane Orrhøne Jerpe Duer Bekkasin Gjess Ender Kråke Nøtteskrike Rugde Grevling Mår Mink Ravn Skjære Bever Rådyr Sum felt vilt JAKTKORT Solge Småviltkort Rapporterte kort Ungdomsutvalget: Først må vi gratulere ungdomsgruppen med årets, NJFF Akershus ungdomspris. Det er gjennomført 3 møter i gruppen 2014, hvor av et møte var sommeravslutning. Første møtet ble avholdt sammen med gruppens styringsgruppe, som består av Kjell, Jan Olav, Jan Tore og Martin Ungdomsgruppen markedsfører seg selv på Facebook, som i dag teller 49 medlemmer. Disse aktivitetene er gjennomført: Sommeravslutning Duejakt Åtejakt på rev Elgjakt Vil også benytte anledningen og takke alle som har vært med og bidratt for den kommende generasjon.

4 Kvinnegruppa Det blitt avviklet 6 skytekvelder for damer ved Ullensaker Jff. Deltagelsen har vært alt i fra 5 14 damer på disse kveldene. Dette har vist seg at dette er et populært tiltak, som damene setter pris på, og det er et stort ønske om videreføring i En av skytekveldene ble dekket av NRK Østlandssendingen Radio, som lagde et innslag om kvinner og småviltjakt. Reporteren fra NRK, også en dame, fikk prøvd seg som hagleskytter. Aina har deltatt på elgjakt for kvinner i regi av Akershus Jff i Dette er et flott arrangement, og det er verdt å gjøre en ekstra innsats for å få med flere av Ullensakerjentene på dette til høsten igjen. Jakten foregikk på kommuneskogene i Nord-Odal, med overnatting på Gjeddevasskoiene. Lerduegruppa: Åpnet baneanlegget etter påske med skyting hver tirsdag før ferien, og tirsdag og torsdag etter ferien frem til jaktstart. Baneanlegget omfatter to trap-baner, en skeet-bane og compaktsporting. Trapbanene er nå utvidet til å håndtere Nordisk Trap. Compaktsportingbanen har mange skyttere, som benytter banen til jaktskytetrening, siden den passer godt til jakt og jaktsituasjoner. På denne banen er det stor tilstrømning av jegere, som ikke bare er fra vår egen klubb, og hvor vi dekker et ønsket skytetilbud for hele regionen. Årets klubbmestere ble: Tore Bjørn Edseth i jegertrap. Bjarne Jødahl i skeet. Odd Arild Lillerud i sporting I fylkesmesterskap i trap erobret UJFF de 3 medaljene som det skytes om. Det var Odd Arild Lillerud som dro i land seieren med Ole Petter Gulbrandsen og Tore Bjørn Edseth på de neste plassene. Klubben markerte seg også i NM sammenheng i 2014, og da spesielt for 3 av våre yngste skyttere som leverte følgende god plasseringer: Nordisk trap: Kristian Eilertsen nr 2 Vegard Kveum nr 4 i sin klasse NM leirduesti: Kristian Eilertsen nr 3 Ruben Lillerud nr 4 i sin klasse NM jegertrap: Vegard Kveum nr. 1 Ruben Lillerud nr. 2 i sin klasse

5 Kommentar til regnskapet for perioden 1/1-31/ Regnskapet er som tidligere ført etter kontantprinsippet, dvs. at alle inntekter og utgifter er bokført på innutbetalingsdato og dette gjelder også kontoen investeringer. Det betyr at investeringen i sin helhet blir utgiftsført ved betalingstidspunktet. Det følger med flere bilag som er viktig for å få en detaljert oversikt over regnskapet for 2014: Bilag 1 viser en nærere spesifikasjon av flere «sekkeposter» i regnskapet Bilag 2 viser beregnende fortjenester på noen av våre aktivitetsområder Bilag 3 viser hva vi har i bank og eiendeler som skal selges/omsettes i 2015 Bilag 4 viser hvilke eiendeler som er flyttbare, definert som løsøre Noen kommentarer til disse oversiktene: Årsaken til den høyere bruttofortjeneste på skytingen skyldes i hovedsak 2 forhold: * større andel av dueserier er gått til den høyeste prisen * det er solgt dueserier som ikke er brukt i 2014 Årsaken til at «dyrefor» viser negativt tall skyldes at vi måtte selge restbeholdningen til redusert pris i og med foret nærmet seg utgått dato. I likhet med i fjor har vi delt eiendeler i «omsettelige varer» og «løsøre». Løsøre er satt opp med opprinnelige innkjøpsverdier idet styret mener det blir mye skjønn i det å anslå verdiene, skal det være bruksverdi eller eventuell salgsverdi. Ingen av bygningene er forsøkt verdiberegnet og heller ikke tatt med i oversikten over eiendeler. I år har de største enkeltpostene for vedlikehold og påkostninger vært: * utvidelse og sikring av trap-banene * utarbeidet nye parkeringsplasser og grusing * sluttarbeider på uthuset Som vi skrev i fjorårets årsberetning vedtok styret i 2013 og sette bort en del arbeider og dette er også gjort i år for de arbeider som er nevnt ovenfor. Når det gjelder kontantbeholdningen på kr 2300 er dette vekslepenger som til en hver tid finnes i kassa på klubbhuset... Avslutningsvis må det konkluderes med at foreningen har en solid økonomi og dette til tross for de store påkostningene på anlegget vårt de seneste årene. Hans Lien Kasserer Styret vil få takke for godt samarbeide i året som er gått og ønsker alle medlemmene og samarbeidende foreninger alt godt for jaktsesongen 2015 For styret i UJFF Ulv Skafle

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING Årsmelding 2007 www.vjff.no INNHOLD: Jon Lykke til minne....................................... Årsmelding fra leder...................................... Informasjon om årsmøtet....................................

Detaljer

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv 24. årgang VESTMARKINGEN Medlemsblad for www.asker-jff.no Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Hovedstyret i Asker JFF 2011: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Jeppe Normann Per

Detaljer

Bergens Jæger- og Fiskerforening Årsberetning 2012 118. Driftsår

Bergens Jæger- og Fiskerforening Årsberetning 2012 118. Driftsår Bergens Jæger- og Fiskerforening Årsberetning 2012 118. Driftsår Den årlige generalforsamling ble holdt i foreningens klubblokaler i Monrad Mjeldes vei 9, den 11. april 2012. Det var 52 stemmeberettigede

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Returadresse: Ådal JFF Pb 12 3525 HALLINGBY Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Ådal jeger og fiskeforening Ådal jeger og

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015 Infohefte nr. 1 Februar 2015 Eigersundsprøven 2014: Kanskje landets største jaktprøve for stående fuglehunder - skog, 144 hunder deltok, lange ventelister. Her fra oppropet søndags morgen på Øygreid skytebane.

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær.

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær. \ Nestleder Ivar Tansem Ledet Bjørn Mathiesen Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer innmeldt i foreningen. Det er avholdt 10 styremøter, 2 møter med skyttertaget og 1 møte med skogeierforeningen.

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Innkalling til årsmøte: Sted: Felleskjøpet, Brønnøysund Tid: 19. mars 2015 kl 1900 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Konstituering av møtet. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING 2014 DAGSORDEN: 1. Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av dagsorden 1.3 Valg av ordstyrer 1.4 Valg av sekretær 1.5 Valg av tellekorps

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011 Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Innkalling Epost fra Birger Bjørnebekk, 16.09.2014 "Hei Styremedlemmene har fått forespørsel om styremøte torsdag, men for dere andre blir det litt kort

Detaljer

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG medlemsblad 2010 BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG SE AKTIVITETSPLANEN FOR 2010 SKYTEBANEN PÅ ALLUM OPPGRADERES HJFL PÅSKEQUIZZ Formann har ordet Vi hadde årsmøte 13.februar

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2 Årsmøtet i HJFL Årsmøtet til Hedrum Jeger og Fiskerlag ble avholdt 14. februar på Hedrum Bygdetun i Kvelde, hvor ca 50 personer møtte frem. Det var vanlig årsmøtesaker å heder til klubbmestere som stod

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt

Detaljer

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap Årsmelding og regnskap 2014 Innhold Innledning... 3 Fjellstyret og administrasjon... 3 Seterbruk/hamning/beite... 4 Elg og elgskjøtsel... 4 Storviltjakta... 4 Tellinger av trekkelg... 6 Treningsfelt for

Detaljer

Jakt & fiske. friluftsliv. Medlemsblad for Troms og Svalbard. nummer 2-2013

Jakt & fiske. friluftsliv. Medlemsblad for Troms og Svalbard. nummer 2-2013 Jakt & fiske nummer 2-2013 friluftsliv Medlemsblad for Troms og Svalbard Varme føtter eller penga tilbake Vi tilrettelegger fisketuren for deg For mer informasjon: tlf. 902 13 000 - kjell@fjellguiden.net

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Askøy Jeger- og Fiskeforening

Askøy Jeger- og Fiskeforening Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 1 av 19 Årsmøte 2015 Askøy Jeger- og Fiskeforening 18.2.2015 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 2 av 19 Saksliste Konstituering av møtet -

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer