MONTERINGSANVISNING TAKSTEINPLATER PROFILER FOR TAK OG VEGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WWW.ALSVAG.NO MONTERINGSANVISNING TAKSTEINPLATER PROFILER FOR TAK OG VEGG"

Transkript

1 MONTERINGSANVISNING TAKSTEINPLATER PROFILER FOR TAK OG VEGG

2 ANSKAFFELSE AV NYTT TAK Denne onteringsveiledningen tar deg gjenno ontasje av ALSVÅG sine produkter fra begynnelse til slutt. Når du kontakter din forhandler er det greit å ha en skisse av taket ed nødvendige ål. EKSEMPEL PÅ TILBEHØR. Mønepanne Ut fra dette kalkuleres alt du trenger til ditt nye tak. Vær også opperkso på at ting so taksikring og takrenner har koponenter so å på plass før taket onteres. Be derfor o et koplett tilbud. Norsk Byggforskningsinstitutt anbefaler rustfrie skruer. Platas levetid kan forlenges ved at plateendene behandles ed utbedrings lakk under eller etter onteringen, en senest den påfølgende soer.. Y-øne 3. T-øne 4. Endeavslutning for val 5. Endelokk for ønepanne 6. Vindskibeslag 7. Takfotbeslag TSP 8. Gradrenne Svært ofte blir platetak ontert ed for dårlig utlufting ello plata og undertak. Ved ontering av takplater viser vi forøvrig til byggedetalj A544.3, Tak tekking fra Norges Byggforsknings Institutt. 9. Overgangsbeslag tak/vegg (90 grad/5 grad). Spesialbeslag tak/tak Taksikring Alsvåg Plater lagerfører standardutstyr til alle våre produkter. Til andre profiler og andre taktyper kan slikt skaffes på bestil ling. For ontering, se Pipebeslag. Ventilasjonshette (x/x35/35x35) 3. Skottrenne 4. Snøfangere Måltaking Ved bestilling av Alsvåg TP8 og TP45 benyttes ryggål evt. ål eksisterende tak uten korrigeringer. 5. Taksteinstrinn Ved bestillling av Alsvåg Original og Alsvåg Monark benyttes ryggål inus c eller ål eksisterende tak inus 4 c. Ved eventuelle spørsål angående hvilke ål so er nød ven dig, ta gjerne kontakt ed ALSVÅG PLATER AS direkte for veiledning Med forbehold o evt. trykkfeil. Alsvåg Plater AS - E-post:

3 KONTROLL AV TAKET Det er viktig å gjøre et nøye forarbeid. Sjekk at undertak er fritt for skader, f.eks. råte. Kontroller o taket er i rett vinkel før ontasjestart, (ålene C og D og diagonalene A og B). NB! KUN taksteinplate (Original og Monark): I de tilfeller taket har ekstra utbygg (E), er det en fordel at ålet på utbygget er delelig ed 350. Da slipper du skjøt i overgangen. Er du i tvil o utførelsen, ta kontakt ed din forhandler eller ed ALSVÅG PLATER AS direkte. Lagring av plater: Ved lagring av plater å en forvisse seg o at det ikke er fuktighet i platepakken. Plater skal lagres tørt og luftig under tak eller annen beskyttelse. GENERELT Utstyr: Drill / trinnløs hastighet og oent, bits, nibbler/ stikksag eller platesaks, toestokk, sag og haer. Sikring: Ordentlig stillasje, sikringstau, sklisikre sko, etc. Under ontering av platene er det viktig at du alltid trør i bunnen av bølgene og over lekt. HUSK! BENYTT ALDRI VINKELSLIPER! D A C B E UNDERTAK, FESTEMIDLER, SLØYFLEKT OG LEKT Type undertak er avhengig av takets konstruksjon (f.eks. Isolert eller uisolert kaldloft), byggtekniske krav o.l. Snakk ed din byggevareleverandør o råd for valg av undertak og lekt. Anbefalt diensjon på sløyflekt er 3x48 og iniu diensjon på lekt er 36x48. Videre anbefales det at lektene innfestes ed lektskrue SFS WT-T (iniu 6,5x30 ). Platene anbefales å festes til lekt ed SFS 4,8x35, rustfri. Overlapp og beslag festes ed SFS 4,8x, rustfri. 3 Alsvåg Plater AS - E-post:

4 INNFESTING AV TAK Raskt, sikkert og økonoisk ed SFS Monteringssyste. Siste års takskader har vist at platetak ofte har vært utilstrekkelig festet til underlaget. Norges Byggforskningsinstitutt, NBI, har på bakgrunn av dette revidert Byggdetaljblad A For ytterligere inforasjon henvises til nevnte bygg detaljblad. SKRUE Forankring av lekt 4,8x35 selvborende Lektene, eventuelt åsene, å forankres til under liggende bærekonstruksjoner so taksperrer, eller takstoler ed lektskruer. Nødvendig uttrekks kapasitet for skruer i hvert festepunkt er bl.a. avhengig av lektenes senteravstand og spennvidde (c/c avstand takstol/sperre), takvinkel, lokalisering på taket og vindlast. Det er foretatt beregninger for innfesting av lekt ed 6 lekteskru (en skrue pr. festepunkt). Alsvåg Plater anbefaler at det brukes SFS Isofast WT-T 6,5 x 30 selvborende lekteskru til inn festning av lekt (so vist på figur 3). Festeidlene skal sikres tilstrekkelig ed forankrings lengde ned i underliggende bæresyste. Skruer skal ha forankring på iniu 5x diaeter. Ved inn festing av lekt/ås til underlag av tre kan oppsprekking være et proble, spesielt o kraftige skruer er on tert på spinkle sperrer eller takstoler. Da å det enten forbores eller bruke selvborende skruer. (f. eks. SFS WT-T 6,5x 30 selvborende). Skruer å trekkes til slik at skruhode ikke stikker over lekten og koer i konflikt ed ontering av takplatene. Til innfesting av lekt å an bruke varforzinkede skruer, eller tilsvarende korrosjonsbeskyttelse. Ved innfesting gjenno kopakt underkonstruksjon å en bruke festeidler ed korrosjonsbeskyttelse KLA. Innfesting av platene Nødvendig forankring beregnes etter NS Alsvåg Plater anbefaler at det brukes fra -4 stk SFS 4,8 x 35 skruer pr. til innfesting av platetak. (so vist på figur ). I spesielt værharde strøk å festingen av platene diensjoneres spesielt. Platene onteres ed selvborende skruer i lakkert utførelse. Til stålplater bør det brukes rustfrie skruer, ens det til aluiniusplater kan brukes både rustfrie skruer og aluiniusskruer. Skruene skal plasseres i bølge bunn slik at det blir tett og fast ello gui pakningen (EPDM) og underlaget. Guipakningen bør flyte ut ca. utenfor den løse etallskiven. Bruk derfor trinnløs drill ed oent. Prøveskru på forhånd for å stille denne inn. OVERLAPPSKRUE 4,8x selvborende 3 SKRUE Isofast WT-T 6,5x30 selvborende Sideolegg Beslagontering Sideolegg onteres ed spesielle olegg skruer ed redusert borspiss og redusert diaeter («frislipp») under hodet. (So vist på figur ). Alsvåg Plater AS - E-post: 4

5 SFS FESTESYSTEM for sikker og rasjonell ontering av tak og fasader Avstanden ello olegg skruene bør ikke overstige 500. Mønebeslag o.l. so festes 3 til plate, onteres ed sae oleggskrue. Skruene onteres slik at hele pakningen får anslag ot underlaget. Bruk av nag ler til olegg/beslag frarådes. Noralt går det ca 5 30% av antall festeskuer til olegg og beslagsontering. 3 5 Alsvåg Plater AS - E-post:

6 MONTERINGSVEILEDNING ALSVÅG ORIGINAL OG ALSVÅG MONARK Montering av taksteinplatene Alsvåg Original og Alsvåg Monark foregår nesten på sae åte (se detalj og ). Man benytter sae type beslag og tilbehør unntatt taksikringsutstyr. NB! Når du løfter platene fra platepakken er det viktig at de løftes fra vannlåssiden. Skrue i annenhver profiltopp Mønepanne Tettelist Dekkende bredde Alsvåg Plater AS - E-post: 6

7 PS! Lektdiensjonen er basert på Lekting Original, steghøyde 5 takstolavstand CC 600 Møne Skjøting av Alsvåg Original Ekstra lekt ved skjøt 48 x x x 48 Sløyfelekt 3 x x x x 48 Takfotbeslag Innfeste fuglelist ed f. eks pappspiker. Forkantbord Takrenne Lekting Monark, steghøyde 5 Ekstra lekt ved skjøt 48 x Møne Skjøting av Alsvåg Monark Ekstra lekt ved skjøt x x x 48 Sløyfelekt 3 x x x x 48 x 48 Takfotbeslag Forkantbord Takrenne 7 Alsvåg Plater AS - E-post:

8 MONTERING ALSVÅG ORIGINAL ÅLSVÅG MONARK. Monteringen begynner fra høyre eller venstre kant. I vårt eksepel har vi forutsatt at ontasjen starter fra høyre kant. Fest den første platen () ed en skrue øverst og nederst. Merk av for hver platebredde på øverste og nederste lekt. Denne erkingen kan du bruke so kontrollål under den videre ontasje.. Etter dette skal plate nr. skyves oppover til den stopper på riktig plass og steinradene steer over ens. Avstand A og B å være nøyaktig lik. Påse at nedkantene av platene blir rett i forhold til takfot. Bruk gjerne snor. Avhengig av lokale vindlaster og størrelsen på taket, vil det gå ed ca. -4 skruer SFS 4,8x35 pr til innfesting i lekt. Ved takfot og øne skal det alltid være en skrue i hver bølgebunn. Langs vindskier skal det skrues i de tre ytterste bølgebunnene. Det øvrige tak festes vekselvis i hver 3. bølgebunn (detalj 3A). I sideoverlapp festes platene til hverandre på hver bølge topp ed en avstand på aks 500. Til sideoverlapp å det benyttes skrue SFS 4,8x. Det er viktig at skruene ikke skrues i vannlåset (detalj 3B). 3. Ved ontering av ALSVÅG Taksteinplater oppnår en det beste resultatet ved å benytte skottrenne (detalj 4). Dette for å unngå vann- og råteskade i underliggende konstruksjoner. Alsvåg Plater AS - E-post: 8

9 3b Vannlås A B 3a 4 Dekkbord Vindskibeslag Vindskibord Skottrenne NB! Skottrenne skal onteres etter renner og over takfotbeslag. 9 Alsvåg Plater AS - E-post:

10 MONTERINGSVEILEDNING ALSVÅG TP/VP 8 - TP/VP 45. Sløyfe- og lektdiensjoner er basert på TP8, ed en noinell tykkelse på 0,50 og takstolavstand cc 600. TP 8 - VED TAKFALL OVER 8 GRADER bølges olegg dekkende bredde 35. Overlappskrue 5. I de fleste tilfeller lektes taket ed lekteavstand cc Overlappskrue 5 3. Ved øne og raft festes platene i hver bølgebunn. På elloliggende lekt i annenhver bølge. I sideoverlapp festes skruene ed en avstand på aks 500. I spesielt værharde strøk anbefales ekstra innfesting Overlappskrue 8 TP 8-5 VED TAKFALL INNTIL 8 65 GRADER Overlappskrue Innfesting bølgers olegg dekkende bredde Innfesting Man å også ta rent praktiske hensyn ved fastlegging av lektavstanden. Vil an ha et godt gangbart tak anbefaler vi for 8-profil en lekt avstand på ca 0,6. Overlappskrue 5 Innfesting Innfesting 65 8 Overlappskrue VEGGPROFILInnfesting VP 8 For 45-profil kan det brukes lektavstand på inntil,. Dette avhenger av snølast. bølges65 olegg dekkende bredde 35.8 Innfesting Glassfiberplater profil standard lengde,5 og 3,5. 45-profil standard lengde 3, TAKPROFIL TP 45 bølges olegg dekkende bredde 900. Overlappskrue Overlappskrue VEGGPROFIL VP 45 bølges olegginnfestin dekkende bredde 900. g Innfesting Alsvåg Plater AS - E-post:

11 LEKTING FOR 8-PROFIL Sløyfe 3 x 48 di Lekt 36 x 48 di Lektavstand 600 Undertak Sperre -/takst ola 600 vstand Sperre/takstol NB! Ved ontering av snøfangerkonsoll - husk lektavstand cc 440 der konsollen onteres. DETALJ Dekkbord TP8 Med lakktypene Pural og att Pural, er den noinelle platetykkelsen 0,55, noe so gjør plata betydelig sterkere. Vindskibeslag Vindskibord Skottrenne LEKTING FOR 45-PROFIL STØRSTE LAST qs KN/M VED SPENNVIDDE L. BRUKSGRENSELASTER Tno Last kobinasjon L=,0,,40,60,80,00,,40,60,80 3,00 3, 3,40 0,5 0,6 Trykk 7,9 5,5 4,09 3,09,45,98,64,34,7,0 0,88 0,78 0,69 Brukslast L/90,7,54 7,9 5,30 3,73,7,04,57,4 0,99 0,8 0,66 0,55 Trykk,44 7,9 5,84 4,47 3,54,86,36,99,69,46,7, 0,99 Brukslast L/90 8,6 6,57,4 6,98 4,90 3,57,68,07,63,3,06 0,87 0,73 0,5 0,6 Trykk 5,73 4,6 3,9,6,3,77,50,8, 0,98 0,86 0,76 0,68 Brukslast L/90 50,6 9,04 8,6,5 8,58 6,7 4,7 3,63,85,9,86,53,8 Trykk 809 6,7 4,77 3,8 3,,58,8,87,6,4,5, 0,99 Burkslast L/90 65,34 37,77 3,83 5,9, 8,4 6,3 4,7 3,7,98,4,99,66 0,5 0,6 Trykk 6,90 5,5 3,99 3,8,60,7,83,58,36,,06 0,94 0,84 Brukslast L/90 39,30,73 4,30 9,6 6,74 4,9 3,69,85,4,79,46,,00 Trykk 9,97 7,48 5,79 4,6 3,78 3,5,67,9,98,74,53,36, Brukslast L/90 5,9 9,63 8,63,47 8,80 6,40 4,8 3,70,9,33,90,56,3 Satlige laster gjelder for oppleggsbredde ls > 48. Alsvåg Plater AS - E-post:

12 DETALJER Overgang tak/vegg-rett Gradrenne Beslag overgang tak/vegg Skrue 4,8x Skottrenne Lekt Tettelist Flexi Overgang tak/vegg-skrå Gradrenne Beslag overgang tak/vegg Skrue 4,8x Lekt Sløyflekt Tettelist øne Sløyflekt Papp Undertak Lekt Alsvåg Plater AS - E-post:

13 º º og 5º º og 5º 43 º º 43 90º og 5º til vindski Underbeslag º Underbeslag til vindski º º 0 43 º 43 Underbeslag til vindski º º og 5º 43 TETTELISTER Stor øne Underbeslag til vindski 43 Stor øne Liten raft 43 Underbeslag til vindski 90º og 5º 43 Flexi (Grad/Val) 50x40x Alsvåg Plater AS - E-post: Raft l Underbeslag til vindski Liten raft 30º º º 8 til vindski Underbeslag º og 5º º og 5º º 43 TETTELISTER º og 5º x30x00 Flexi (Grad/Val) º º og 5º Møne3l º og 5º 90º º º º º Underbeslag til vindski Underbeslag tilvindski 43 Underbeslag til vindski Underbeslag til vindski 30 Raft l 35 ogunderbeslag overgang tak/vegg 5 til vindski 5 tak/vegg og overgang º 5 35 º 5 º º 43 til vindski Underbeslag º og overgang tak/vegg º º og 5º MØNEBESLAG º Underbeslag til vindski º og 5º Flexi (Grad/Val) 50x40x Mønebeslag l 00 Takfotbeslag l 00 Vindskibeslag l 00 Overgangsbeslag 5 tak/vegg l 00 0 (90 grad/5 grad) 30º º35 Gradrenne l º 30º 835 Utvendig hjørnebeslag 3 5 Møne l 35 l 00 Skottrenne l 00 Tettelister º 90ºog Underbeslag til vindski º og 5º 0 90º og 5º º 8 30º º Underbeslag til vindski 30º Underbeslag og overgang tak/vegg 3 til vindski 5 og overgang tak/vegg º 30 Møne l 30 TP 45/VP 45 30º 3 º Mønebeslag l 00 Takfotbeslag l 00 Vindskibeslag l 00 Overgangsbeslag tak/vegg l 00 (90 grad/5 grad) Gradrenne l 00 Utvendig hjørnebeslag l 00 Skottrenne l 00 Tettelister 0 7 º TP 8/VP º º Underbeslag til vindski Mønepanne 0 Endelokk ønepanne Takfotbeslag TSP l 00 Overgangsbeslag tak/vegg l 00 (90 grad/5 grad) Vindskibeslag l 00 Gradrenne l 00 Skottrenne l 00 Tettelister º ALSVÅG ORIGINAL/MONARK BESLAG OG UTSTYR

14 ETTER MONTERING Når taket er ferdig ontert er det viktig å kontrollere at an ikke har skadet taket under onteringen. Hvis an har vært uheldig og fått skader i lakken, å dette utbedres ed en gang. Det er også veldig viktig at an påfører lakk i alle plateender. Dette gjelder spesielt endene ved takfot og grad. Benytt Alsvåg repsett til dette. Når an skrur platene fast vil det alltid dannes litt etallspon, derfor anbefaler vi at taket spyles ed rent vann etter ontering. Måking av taket: Ved så store snøengder at denne å fjernes - følg disse punktene:. Sikre deg slik at du ikke faller ned. Er takstige typegodkjent og korrekt ontert kan du sikre deg i denne.. Sjekk hvor snøen lander, det kan være at tilstøtende tak- og veggkonstruksjon ikke tåler den ekstra belastningen. 3. Unngå å lage renner i snølaget på tvers av takfallet. Slik åking kan føre til ustabilitet i snøen på taket og at store snøengder settes i bevegelse satidig. 4. Unngå at store snøengder koer i bevegelse satidig. En wire so føres gjenno snølaget kan fjerne ye snø, en en rask avlastning kan sette en konstruksjon i svingninger so den ikke tåler. 5. Ikke fjern snøen helt ned til tekkingen, dette for å unngå skade på platene. La det være igjen ca - c snø på taket. Alsvåg Plater AS - E-post: 4

15 TAKSJEKK Årlig taksjekk er nødvendig for at taket ditt skal vare lengst ulig. Dette er viktig uansett o taket er nytt eller gaelt. Jo tidligere an oppdager en eventuell skade og får utbedret den, jo lenger varer taket og indre ofattende blir reparasjonen. Dette er din åte å påvirke takets levetid på! Alsvåg Plater AS anbefaler at du sjekker taket ditt to ganger i året, vår og høst. Hvis du gjør dette er det garantert at taket holder seg fint og tett ye lenger. Hva skal sjekkes? Er det greiner, blad, ose eller andre løse gjenstander på taket, i grad renner og i takrennene? Har snø og is forårsaket ødeleggelser på takrenner, snøfangere, beslag e.l.? Er tekkingen hel og fin? Er beslag, pipehatter, ventilasjonshetter og plateender fri for rust, avskallinger e.l.? Er det løse eller dårlige skruer? Sjekk innvendig o det er tegn til lekkasje (isfarging, sopp, dårlig luft) på kaldloft eller på innvendige takplater. Se spesielt etter lekkasjeerker ved gjennoføringer ved takvindu, ventila sjonshetter og piper. Har taket ye isdannelse/istapper? Hvilke tiltak å gjøres? Hvis an oppdager avvik under sjekken, er det viktig å få utbedret dette snarest. Løse gjenstander å spyles vekk og takrenner å spyles rene. Oråder so har korrosjon å behandles. Løse eller dårlige skruer å skiftes. Mye is kan skyldes kondens og dårlig utlufting. Eventuelle sår etter ekanisk slitasje å utbedres. Husk sikkerhet ved arbeid på taket! Har du spørsål angående taksjekk eller annet vedlikehold, ta gjerne kontakt ed vårt servicekontor på telefon Alsvåg Plater AS - E-post:

16 vizuelli.no Med Alsvåg TAK tar du vare på hele huset Da Alsvåg Plater AS startet i 979 var det ingen norskeide bedrifter so produserte rulleforet taktekke i Norge. Det norske arkedet var fullstendig doinert av svenske og finske produsenter. Vår forretningsidé var å kjøpe råvarene på rull, ferdig galvanisert og lakkert, slik at foringen av p roduktene kunne skje i Norge, skreddersydd etter kundens behov. P latene kunne dered skrues rett på lektene uten unødvendig k utting, so igjen ville bety kortere onteringstid og lavere kostnader. Over 30 års erfaring har vist at dette var en riktig filosofi. Siden oppstarten har vi produsert nærere 6 illioner. Dette tilsvarer ca hustak. Fornøyde kunder er vårt eksistensgrunnlag. Å kjøpe taktekke er et tillitsforhold, og vi legger derfor grunnleggende vekt på å gi riktig inforasjon o kvaliteter og anbefalte løsninger. Gjør kunden et annet valg, skal ikke dette skyldes anglende inforasjon. Vi ønsker å hjelpe kunden til å finne riktig balansepunkt ello økonoi og langsiktig kvalitetsbehov. Alsvåg Plater AS Oktober 3 Alsvåg Plater AS Havnegt. 8 Postboks 63, 840 Sortland Tlf: Faks:

Mai 2016 MONTERINGS- ANVISNING TAKSTEINPLATER PROFILER FOR TAK OG VEGG

Mai 2016 MONTERINGS- ANVISNING TAKSTEINPLATER PROFILER FOR TAK OG VEGG Mai 06 MONTERINGS- ANVISNING TAKSTEINPLATER PROFILER FOR TAK OG VEGG ANSKAFFELSE AV NYTT TAK Denne monteringsveiledningen tar deg gjennom montasje av ALSVÅG sine produkter fra begynnelse til slutt. Når

Detaljer

WWW.ALSVAG.NO TAKK TIL STADIG FLERE NORSKE HJEM!

WWW.ALSVAG.NO TAKK TIL STADIG FLERE NORSKE HJEM! WWW.ALSVAG.NO TAKK TIL STADIG FLERE NORSKE HJEM! TAKK TIL ALLE DERE SOM VELGER ET NORSK TAK SOM TÅLER VÆR OG VIND! Norge er et land med et barskt klima. Yttertaket er den delen av huset som får den største

Detaljer

Mai 2016 TAKK TIL STADIG FLERE NORSKE HJEM!

Mai 2016 TAKK TIL STADIG FLERE NORSKE HJEM! Mai 2016 TAKK TIL STADIG FLERE NORSKE HJEM! TAKK TIL ALLE DERE SOM VELGER ET NORSK TAK SOM TÅLER VÆR OG VIND! Norge er et land med et barskt klima. Yttertaket er den delen av huset som får den største

Detaljer

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning Corus Bygg Systemer AS Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Forbehold om tekniske endringer 0.009 Komponent oversikt Detaljløsninger kan rekvireres. Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne)

Detaljer

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Komponent oversikt 7 0 8 5 9 7 Detaljløsninger kan rekvireres. ) Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne) ) ordtaksbeslag, fuglegitter Lengde 900 mm Endelokk

Detaljer

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid.

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid. Pers Tak &Stål Velkommen til oss! Presentasjon Per s Tak og Stål AS har solgt tak og fasadeplater i 20 år, og våre ansatte har 30 års erfaring i salg av profilerte plater. Vi importerer våre produkter

Detaljer

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig LEGGEANVISNING Bedriften Produktene Mulighetene Heller det til takstein? Iblandt kan det være fallet på taket som er avgjørende for valget av taktekking. Benders takstein kan legges på takfall ned til

Detaljer

HarmoniPluss TM Montasjeveiledning

HarmoniPluss TM Montasjeveiledning HarmoniPluss TM Montasjeveiledning Komponent oversikt 7 0 8 9 7 Detaljløsninger kan rekvireres. ) Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne) ) ordtaksbeslag, fuglegitter Lengde 900 mm Endelokk Rull

Detaljer

Tak- og veggplater som beskytter dine bygg.

Tak- og veggplater som beskytter dine bygg. Tak- og veggplater Tak- og veggplater som beskytter dine bygg. Varemerket armat er etablert i hele Europa, og inngår i verdens største stålkonsern, ArcelorMittal. Både produksjonen og profileringen av

Detaljer

Trebolit HOMEtile Classic takpanner

Trebolit HOMEtile Classic takpanner Elastolit Trebolit HOMEtile Classic takpanner Enkelt og raskt å montere Eksepsjonell hållbarhet Eksepsjonell styrka Meget god rustbeskyttelse MONTERINGSRÅD Trebolit HOMEtile takpanner er et høykvalitetsprodukt.

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK NOVEMBER 2014 MONTERING AV BOND TAKPANNER KUTTING AV PLATER Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

MAI 2002. Monteringsanvisning. Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi

MAI 2002. Monteringsanvisning. Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi MAI 2002 Monteringsanvisning Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi VERKTØY Monteringen av pannene forenkles ved bruk av hensiktsmessig verktøy. Følgende bør du ha: Drill med trinnløs hastighet

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN MONTERINGSRÅD DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN GRUNN NOVEMBER 2014 MONTERINGSANVISNING - TORVTAK Takfall Takfall på torvtak bør ligge mellom 15 35. Ved takfall over 23 bør det brukes lekter

Detaljer

Lindab Coverline Monteringsanvisning takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne Monteringsanvisning

Lindab Coverline Monteringsanvisning takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne Monteringsanvisning Lindab Coverline takpanne Lindab Coverline TM Lindab takpanne Før du begynner Kontroller at underlaget er plant. Dersom underlaget er rektangulært skal diagonalene og motstående sider ha samme mål. Mindre

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER tak DESEMBER 2013 Montering av bond takpanner kutting av Plater Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.no

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.no BENDERS TAK LEGGEANVISNING Falset/Glasert tegltakstein For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Med Benders falset tegltakstein kan du selv legge ditt nye tak. Er du

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK Anvendelse Hunton Sutak er en 3,2 mm hard trefiberplate, og benyttes som forenklet undertak til både kalde- og varme takkonstruksjoner. Hunton sutak har profilert

Detaljer

Monteringsanvisning 2:410. Feb.06 Erst. feb. 05. Isola Powertekk. Lett ståltak med stor styrke! Tørre og sunne hus

Monteringsanvisning 2:410. Feb.06 Erst. feb. 05. Isola Powertekk. Lett ståltak med stor styrke! Tørre og sunne hus Monteringsanvisning 2:410 Isola Powertekk Feb.06 Erst. feb. 05 Lett ståltak med stor styrke! Tørre og sunne hus Isola Powertekk Før montering 1.0 Betingelser for bruk av Isola Powertekk 1.1 Takvinkel Isola

Detaljer

MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK

MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK MARS 2017 MONTERING AV METROTILE TAKPANNER KUTTING AV PLATER Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr.

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders. BENDERS TAK LEGGEANVISNING Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Med Benders betongtakstein kan du selv legge ditt nye tak. Er

Detaljer

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR Version: 2011-1 NO - Armat KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR PLEGEL, PlusPLEGEL & TerraPLEGEL - din takspesialist FOTO: PANTHEON Andreas Norin 2008 KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL OG PLEGEL

Detaljer

34 Monteringsanvisning Plannja Trend

34 Monteringsanvisning Plannja Trend 34 Monteringsanvisning Plannja Trend FORBEREDELSER Før du setter i gang og monterer Plannja-taket ditt, er det viktig at du leser gjennom avsnittet Generelle forberedelser legging av tak. Der finner du

Detaljer

Monteringsanvisning. Plannja Takpanner & Klassiske Profiler

Monteringsanvisning. Plannja Takpanner & Klassiske Profiler Monteringsanvisning Plannja Takpanner & Klassiske Profiler Platenes gåbarhet Det er vanskelig å definere gåbarhet på profilerte tynnplater. Uansett gjelder det å være forsiktig ved gange og arbeide på

Detaljer

lindab coveline monteringsanvisning lindab roca Lindab Coverline TM Lindab Roca Monteringsanvisning

lindab coveline monteringsanvisning lindab roca Lindab Coverline TM Lindab Roca Monteringsanvisning lindab coveline monteringsanvisning lindab roca Lindab Coverline TM Lindab Roca Monteringsanvisning Forberedelser Før du begynner Les gjennom hele monteringsanvisningen innen du påbegynner monteringen

Detaljer

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus!

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Isola Powertekk Stålplatetak med stor styrke Isola Powertekk - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Styrke og holdbarhet Isola Powertekk stålplatetak er bygget opp av syv ulike sjikt. Stålsjiktet

Detaljer

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 3. Legging av takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Legging av takstein 02-1 Skal du legge takstein, må du først tenke på sikkerheten. Det enkleste er å leie et stillas. Da er det enklere

Detaljer

TP-20 TRAPESPLATE FOR TAK OG VEGG

TP-20 TRAPESPLATE FOR TAK OG VEGG TRAPESPLATE FOR TAK OG VEGG Enkel montering! Tak for alle typer bygg 1 20 mm Profilhøyde VERFORM Skiftende vær i vårt langstrakte land setter taket ditt på store prøvelser. Et tak skal tåle stekende sol

Detaljer

DECRA. Detaljer. Tilbehør. Inndekking

DECRA. Detaljer. Tilbehør. Inndekking Desember 2014 1 4 4 4 5 6 6 3 2 5 6 6 6 1 5 5 3 3 3 Blad Møne/ valm 1.01 Møne med buet kappe 1.02 Møne med rett kappe 1.03 Valm med buet kappe 1.04 Valm med rett kappe 2.01 Kilrenne 1 2 3 4 5 6 Kil 3.01

Detaljer

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 1. Undertak BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Undertak 02-1 Når du skal legge et tak, kommer du ofte til vanskelige områder som sjelden er beskrevet andre steder. Det er her vi hjelper deg å

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG12

SKARPNES TAKTEGL RG12 SKARPNES TAKTEGL RG12 Utgave 6 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år 2 INNHOLD Viktige momenter ved lekting...........................................................................

Detaljer

Plastmo Vi deler vår kunnskap med deg!

Plastmo Vi deler vår kunnskap med deg! Monteringsanvisning Plastmo Vi deler vår kunnskap med deg! Plastmo AS Eternitveien 30 3470 Slemmestad Tlf. 66 98 74 50 Fax. 66 98 74 51 Plastmo AS - Utgitt: 01.08.2013 Monteringsanvisning Monteringsanvisninger

Detaljer

Monteringsveiledning for taksteinsplater

Monteringsveiledning for taksteinsplater Monteringsveiledning for taksteinsplater Profilmetal A/S Juliesmindevej 2 DK-4180 Sorø Telefon: Fax: CVR: +45 56630222 +45 56630133 Dk 26137063 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Monteringsveiledning,

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen LindabTakpanne Monteringsanvisning

lindab vi forenkler byggingen LindabTakpanne Monteringsanvisning lindab vi forenkler byggingen LindabTakpanne Før du begynner Kontroller at underlaget er plant. Dersom underlaget er rektangulært skal diagonalene og motstående sider ha samme mål. Mindre avvik kan justeres

Detaljer

takpanne Enkel montering! Tak for alle typer bygg

takpanne Enkel montering! Tak for alle typer bygg Enkel montering! Tak for alle typer bygg 1 18 mm Steghøyde VERFORM STÅLPLATENS OppbygNing 1. TOPPBELEGG 2. PRIMER. PASSIVERING. ZINK 5. STÅLKJERNE. BAKSIDELAKK 5 1 2 5 Vi benytter markedets beste stål

Detaljer

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes)

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes) 93012N-05 2010-01 Flexit vs/v160 Monteringsveiledning Takhatter - Plast For alle takbelegg unntatt papp/shingel og torvtak. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjons-anlegg som er i kontinuerlig

Detaljer

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene,

Detaljer

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR 1 KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR PLEGEL, PlusPLEGEL & TerraPLEGEL www.kami.se 2 KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL OG PLEGEL PRODUSERES I STÅLPLATER I ENKEL- OG DOBBELKRUM UTFØRELSE. Enkelkrum

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

onteringsanvisning 2015 Takpanner Profiler for tak og vegg

onteringsanvisning 2015 Takpanner Profiler for tak og vegg onteringsanvisning 2015 Takpanner Profiler for tak og vegg INNHOLD Forberedelser... 4 Taktyper og målberegning... 5 TAKPANNER Monteringsanvisning Royal, Regent... 7 Monteringsanvisning Flex... 21 TAKPROFILER

Detaljer

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR Version: 2009-1 NO NO Version: 2009-2 KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR PLEGEL, PLUSPLEGEL & TERRAPLEGEL -din takspesialist FOTO: PANTHEON Andreas Norin 2008 KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL

Detaljer

Monteringsbeskrivelse

Monteringsbeskrivelse 40010 TB Takstige for takstein og skifer, side 1 av 2 Generelle monteringsråd Hver takstige skal gå forbi pipen for å sikre god adkomst til pipe Ved stigelengde over 6m/bratte tak bør et tilleggsinnfeste

Detaljer

Leggeanvisning Takskifer

Leggeanvisning Takskifer Leggeanvisning Takskifer Vakkert, varig og vedlikeholdsfritt Bruk av takskifer Lange tradisjoner Takskifer har lange tradisjoner i Norge og er et tekkemateriale som var mye brukt på 1800-tallet og helt

Detaljer

Monteringsanvisning. Isola Powertekk. Isola Powertekk Nordic Isola Powertekk Exclusive. Tørre og sunne hus

Monteringsanvisning. Isola Powertekk. Isola Powertekk Nordic Isola Powertekk Exclusive. Tørre og sunne hus Monteringsanvisning Isola Powertekk Isola Powertekk Nordic Isola Powertekk Exclusive Tørre og sunne hus Isola Powertekk Før montering 1.0 Betingelser for bruk av Isola Powertekk 1.1 Takvinkel Isola Powertekk

Detaljer

Lindab Coverline Monteringsanvisning byggplater. Lindab Coverline TM. Lindab byggplater Monteringsanvisning

Lindab Coverline Monteringsanvisning byggplater. Lindab Coverline TM. Lindab byggplater Monteringsanvisning Lindab Coverline Monteringsanvisning byggplater Lindab Coverline TM Lindab byggplater Monteringsanvisning Forberedelser Før du begynner Kontroller at underlaget er plant. Dersom underlaget er rektangulært

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus!

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus! Isola Selvbygger 3 For tak- og terrasse Sterkt, sikkert - enkelt å montere Tørre og sunne hus! Sikker tekking med lang levetid Isola Selvbygger 3 er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke.

Detaljer

ISOLA BESLAG Produktdatablad

ISOLA BESLAG Produktdatablad TAK ISOLA BESLAG Produktdatablad Tørre og sunne hus! Isola beslagserie, for beskyttelse av ulike konstruksjonsdeler i bygg. Isola beslagsserie i lakkert stål finnes i ulike typer og farger. Isola Vindusbeslag

Detaljer

Flexit vs/v/s125. Bruksområde: Modell VS: Ventilasjon + Spillvannsavlufting Modell V: Ventilasjon Modell S: Spillvannsavlufting

Flexit vs/v/s125. Bruksområde: Modell VS: Ventilasjon + Spillvannsavlufting Modell V: Ventilasjon Modell S: Spillvannsavlufting Flexit vs/v/s125 94080N-06 2011-10 Monteringsveiledning Takhatter - Stål For montering på dobbelkrum takstein, samt egen utførelse for papp/shingel. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjonsanlegg

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 150730 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

monteringsråd nortett shingel tak

monteringsråd nortett shingel tak monteringsråd nortett shingel tak APRIL 2013 Generell informasjon Underlag Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen lukkes. Innebygd

Detaljer

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR Version: 2014-1 KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR PLEGEL, PlusPLEGEL & TerraPLEGEL FOTO: PANTHEON Andreas Norin 2008 KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL OG PLEGEL PRODUSERES I STÅLPLATER I ENKEL-

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag

Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag November 2009 Komplett Teleskopisk Firkantbeslag for takvinkel 10-45 grader Toppavdekning med pipehatt Teleskopisk firkantbeslag Overbeslag inkl underbeslag

Detaljer

onteringsanvisning 2014 Takpanner Profiler for tak og vegg

onteringsanvisning 2014 Takpanner Profiler for tak og vegg onteringsanvisning 2014 Takpanner Profiler for tak og vegg INNHOLD Forberedelser... 4 Taktyper og målberegning... 5 TAKPANNER Monteringsanvisning Royal, Regent... 6 Monteringsanvisning Flex... 10 TAKPROFILER

Detaljer

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Montering av sløyfer og lekter Har du lagt nytt undertak, også kalt sekundærtak, er som regel både mønekam og forkantbord

Detaljer

EKSKLUSIV DESIGN, HØY KVALITET

EKSKLUSIV DESIGN, HØY KVALITET Taksteinsplater EKSKLUSIV DESIGN, HØY KVALITET Ved å velge taksteinsplater fra armat gir du huset ditt karakter, uansett om det er nytt eller gammelt. Samtidig velger du et produkt som er godt tilpasset

Detaljer

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Juni 2013 Enkelt og sikkert Icopal TopSafe - det komplette system for nye og gamle tak Enkel og sikker montering med selvklebende omlegg og perforert

Detaljer

Takskifer. Kvalitetsskifer fra Skandinavias ledende skiferprodusent

Takskifer. Kvalitetsskifer fra Skandinavias ledende skiferprodusent Takskifer Kvalitetsskifer fra Skandinavias ledende skiferprodusent Historikk Skifer har vært brukt til tekking av tak i lang tid. I de deler av landet det det er forekomster av spaltbar skifer har dette

Detaljer

Monteringsanvisning for takplater og tillbehør

Monteringsanvisning for takplater og tillbehør 2016-1 NO Monteringsanvisning for takplater og tillbehør PLEGEL, PlusPLEGEL & TerraPLEGEL KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL OG PLEGEL PRODUSERES I STÅLPLATER I ENKELT- OG DOBBELTKRUM PROFIL. Enkeltkrum TerraPLEGEL/PlusPLEGEL/PLEGEL

Detaljer

onteringsanvisning 2011 Takpanner Profiler for tak og vegg

onteringsanvisning 2011 Takpanner Profiler for tak og vegg onteringsanvisning 2011 Takpanner Profiler for tak og vegg I N N H O L D Forberedelser... 4 Taktyper og målberegning... 5 Takpanner Monteringsanvisning Royal/ Waterfront, Regent/ Seaside... 6 Monteringsanvisning

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

Produktbeskrivelse Tak

Produktbeskrivelse Tak Produktbeskrivelse Tak Profilert plate T20-42SW-1070 ruukkihome.no Lavprofilerte plater finnes både som sinus- og trapesprofil. De kun brukes for uisolerte tak og vegger. Lavprofilerte plater kan benyttes

Detaljer

Leggeanvisning Platetak

Leggeanvisning Platetak Leggeanvisning Platetak Denne leggeanvisningen gjelder for Lafarge Tekkin sine KAMI metallprofiler i stål og aluminium. Leggeanvisningen omhandler profilene PLEGEL, PlusPLEGEL, Terra PLEGEL, TerraPLEGEL

Detaljer

Plannja Profiler , 20-75, Sinus 18, Sinus 51, 45, 45R, 19R, 35 samt blikk og beslag Tak- & veggprofiler

Plannja Profiler , 20-75, Sinus 18, Sinus 51, 45, 45R, 19R, 35 samt blikk og beslag Tak- & veggprofiler Plannja Profiler 20-105, 20-75, Sinus 18, Sinus 51, 45, 45R, 19R, 35 samt blikk og beslag 2017 Tak- & veggprofiler INNHOLDSFORTEGNELSE Noen ord på veien... 4 Generell forberedelser taklegging... 7 Montering

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Coverline TM LindabRoca Monteringsanvisning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Coverline TM LindabRoca Monteringsanvisning lindab vi forenkler byggingen Lindab Coverline TM LindabRoca Monteringsanvisning Forberedelser Før du begynner Les gjennom hele monteringsanvisningen innen du påbegynner monteringen for å danne deg et

Detaljer

BENDERS TAK TEGLTAKSTEIN FALSET. Falset og spesial tegltakstein. Mer om Benders www.benders.no

BENDERS TAK TEGLTAKSTEIN FALSET. Falset og spesial tegltakstein. Mer om Benders www.benders.no BENDERS TAK TEGLTAKSTEIN FALSET Falset og spesial tegltakstein Mer om Benders www.benders.no Bender Bender Bibersvans Bender Bender Dobbelfals 2 BENDER TEGLTAKSTEIN Falset og spesial Ekte genuin tradisjon.

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Bytte fra lett taktekke til takstein. Dette trenger du for å få det til:

Bytte fra lett taktekke til takstein. Dette trenger du for å få det til: Bytte fra lett taktekke til takstein. Dette trenger du for å få det til: Bakgrunnen for denne brosjyren er at noen takstolfabrikanter hovedsakelig på 60- og 70-tallet produserte noen takstoler beregnet

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 UTNO - 06/16 TG 2190 HUNTON UNDERTAK TM Oppbevaring/lagring Hunton Undertak TM skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres

Detaljer

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com LEGGEANVISNING www.skarpnes.com GENERELL Innføring i legging av steintak Se videre den komprimerte leggeanvisning for den enkelte type stein Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com UTG. 1-2012

Detaljer

1Skru øvre festestag til festeplaten.

1Skru øvre festestag til festeplaten. Brosjyren du nå holder i hånden forteller deg hvordan du selv kan montere din nye takstige fra Midthaug på en enkel og grei måte. Montasje, typegodkjent takstige; Takstige for tak lagt på tro Vi har valgt

Detaljer

Tranøy kommune. Tilbudsforespørsel Kommunehuset Vangsvik Tak arbeider.

Tranøy kommune. Tilbudsforespørsel Kommunehuset Vangsvik Tak arbeider. Tranøy kommune Tilbudsforespørsel Kommunehuset Vangsvik Tak arbeider. 23.april 2015 Innhold Innbydelse... 3 Beskrivelse av bygget... 3 Krav til tilbudet... 6 Anbudsbefaring... 6 Byggherres kontakt info...

Detaljer

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Oktober 2012 Produktinformasjon Icopal Ventex Supra med selvklebende omlegg

Detaljer

onteringsanvisning 2013 Takpanner Profiler for tak og vegg

onteringsanvisning 2013 Takpanner Profiler for tak og vegg onteringsanvisning 2013 Takpanner Profiler for tak og vegg INNHOLD Forberedelser... 4 Taktyper og målberegning... 5 TAKPANNER Monteringsanvisning Royal, Regent... 6 Monteringsanvisning Flex... 10 TAKPROFILER

Detaljer

262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM

262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM 262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.05 REHABILITERING MED VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen,

Detaljer

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN Monteringsanvisning grillhytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu ( 4 stk ) - ( kun et vindu

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG10

SKARPNES TAKTEGL RG10 SKARPNES TAKTEGL RG10 Utgave 7 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år INNHOLD Viktige momenter ved lekting side 4 Bruk av topptegl side 6 Tilpasning av mønetegl ved endeavslutning

Detaljer

Leggeveiledning. Icopal Takshingel. SfB: 2 (47) Blå katalog: Nr.: 7 Juni 2003. Rask og enkel å legge

Leggeveiledning. Icopal Takshingel. SfB: 2 (47) Blå katalog: Nr.: 7 Juni 2003. Rask og enkel å legge Leggeveiledning Icopal Takshingel SfB: 2 (47) Blå katalog: Nr.: 7 Juni 2003 1 Rask og enkel å legge BETINGELSER Undertaket Icopal Takshingel kan legges på tretak med minstefall 15. Underlagsbelegg skal

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

Isola Ståltakrenne. Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus

Isola Ståltakrenne. Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus Isola Ståltakrenne Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus Stålsatt mot vær og vind! De fire årstider Store temperatursvingninger og værguder med skiftende humør stiller store krav til

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT UNDERLAGSBELEGG D-1 D-GLASS SK NORKRAFT D-POLYESTER D-GLASS TAK

MONTERINGSRÅD NORTETT UNDERLAGSBELEGG D-1 D-GLASS SK NORKRAFT D-POLYESTER D-GLASS TAK MONTERINGSRÅD NORTETT UNDERLAGSBELEGG D-1 D-GLASS SK NORKRAFT D-POLYESTER D-GLASS TAK NOVEMBER 2014 NORTETT D-1, D-GLASS SK, NORKRAFT, D-POLYESTER, OG D-GLASS er underlagsbelegg som egner seg godt som

Detaljer

Kvalitet lønner seg i lengden

Kvalitet lønner seg i lengden takrenner og nedløp Kvalitet lønner seg i lengden Takrenner, nedløp og annet tilbehør fra armat gir taket ekstra kvalitet og mange problemfrie år. All produksjon foregår med moderne maskiner i våre egne

Detaljer

Monteringsanvisning Solid

Monteringsanvisning Solid Monteringsanvisning Solid På Solid 12,5 sammenføyes sokkelprofilene med aluminiumsplaten innvendig i profilen. De andre modellene har hel profil. Husk å ta diagonalmål av sokkelen. De to målene må være

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

ICOPAL Takshingel. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004. Leggeveiledning. Rask og enkel å legge

ICOPAL Takshingel. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004. Leggeveiledning. Rask og enkel å legge ICOPAL Takshingel Leggeveiledning Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004 Leggeveiledning Rask og enkel å legge 1 BETINGELSER Undertaket Icopal Takshingel kan legges på tretak med minstefall 15. Underlagsbelegg

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK

MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON UNDERLAG Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen lukkes.

Detaljer

Prisliste april 2012. Utemiljø Sykkelstativ Tørkestativ Byggtrinn. Beslag Vindusbeslag Forbordbeslag Vindskibeslag Mønepanne Gradrenne Skottrenne

Prisliste april 2012. Utemiljø Sykkelstativ Tørkestativ Byggtrinn. Beslag Vindusbeslag Forbordbeslag Vindskibeslag Mønepanne Gradrenne Skottrenne Taksikring Takstiger Stigesikring Takbro Takkrok Feieplattform Pipeplattform Beslag Vindusbeslag Forbordbeslag Vindskibeslag Mønepanne Gradrenne Skottrenne Utemiljø Sykkelstativ Tørkestativ Byggtrinn 12

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med pulpettak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning Monteringsanvisning 2:830 Okt. 2003 Pro Super Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering Tørre og sunne hus Pro Super for horisontal montering

Detaljer

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Monteringsveiledning for JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG www.jatak.no Rett takstol skal på rett plass, snudd rett vei! Takstolene skal forankres

Detaljer

MEKANISK FESTET PÅ TAKTRO

MEKANISK FESTET PÅ TAKTRO 262.40.06 MEKANISK FESTET PÅ TAKTRO Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.06 TAKTROUNDERLAG - GENERELT Til otekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon ed taktro av finer eller

Detaljer

DECRA. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1020 August 2005. Leggeveiledning. - når taket skal vare livet ut

DECRA. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1020 August 2005. Leggeveiledning. - når taket skal vare livet ut DECRA Leggeveiledning Blå katalog: Gruppe: 1020 August 2005 Leggeveiledning - når taket skal vare livet ut DECRA En sterk takløsning Betingelser for bruk av Decra Decra Classic og Elegance kan legges på

Detaljer

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING 262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.02 REHABILITERING DER SINGELBALLAST FJERNES - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen,

Detaljer

LEGGEANVISNING TEGL TAKSTEIN FRA ØBAS. Øbas www.obas-da.no ver. 1.0.0

LEGGEANVISNING TEGL TAKSTEIN FRA ØBAS. Øbas www.obas-da.no ver. 1.0.0 LEGGEANVISNING TEGL TAKSTEIN FRA ØBAS. Innhold GENERELT Hvem har ansvaret for riktig og forskriftsmessig legging av taket? Sikkerhet Verneutstyr Hvordan får du et godt visuelt resultat? LEGGING AV STEIN

Detaljer

ICOPAL Brettex. Den smarte undertaksløsningen. Diffusjonsåpent undertak. Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011

ICOPAL Brettex. Den smarte undertaksløsningen. Diffusjonsåpent undertak. Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011 ICOPAL Brettex Diffusjonsåpent undertak Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011 Den smarte undertaksløsningen Icopal Brettex - kombinert undertak og vindsperre Vekjent og solid Enkel og rask montering Icopal

Detaljer

To-trinns tetteløsning for torvtak

To-trinns tetteløsning for torvtak Monteringsanvisning To-trinns tetteløsning for torvtak Dobbel sikkerhet, lang holdbarhet Tørre og sunne hus Montering Før montering: Takkonstruksjonen må være dimensjonert for å bære vekten av torvlaget.

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med valmet tak. Rev.nr NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med valmet tak. Rev.nr NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 160706-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. NORTETT TAKSHINGEL (uten folieavrivning) NORTETT TAKSHINGEL FA (med folieavrivning) JULI 2016 TAK GJØR DET ENKLERE

MONTERINGSANVISNING. NORTETT TAKSHINGEL (uten folieavrivning) NORTETT TAKSHINGEL FA (med folieavrivning) JULI 2016 TAK GJØR DET ENKLERE MONTERINGSANVISNING NORTETT TAKSHINGEL (uten folieavrivning) NORTETT TAKSHINGEL FA (med folieavrivning) TAK JULI 2016 TG 20275 20222 GJØR DET ENKLERE GENERELL INFORMASJON UNDERLAG Underlaget bør være stabilt,

Detaljer