MONTERINGSANVISNING TAKSTEINPLATER PROFILER FOR TAK OG VEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WWW.ALSVAG.NO MONTERINGSANVISNING TAKSTEINPLATER PROFILER FOR TAK OG VEGG"

Transkript

1 MONTERINGSANVISNING TAKSTEINPLATER PROFILER FOR TAK OG VEGG

2 ANSKAFFELSE AV NYTT TAK Denne onteringsveiledningen tar deg gjenno ontasje av ALSVÅG sine produkter fra begynnelse til slutt. Når du kontakter din forhandler er det greit å ha en skisse av taket ed nødvendige ål. EKSEMPEL PÅ TILBEHØR. Mønepanne Ut fra dette kalkuleres alt du trenger til ditt nye tak. Vær også opperkso på at ting so taksikring og takrenner har koponenter so å på plass før taket onteres. Be derfor o et koplett tilbud. Norsk Byggforskningsinstitutt anbefaler rustfrie skruer. Platas levetid kan forlenges ved at plateendene behandles ed utbedrings lakk under eller etter onteringen, en senest den påfølgende soer.. Y-øne 3. T-øne 4. Endeavslutning for val 5. Endelokk for ønepanne 6. Vindskibeslag 7. Takfotbeslag TSP 8. Gradrenne Svært ofte blir platetak ontert ed for dårlig utlufting ello plata og undertak. Ved ontering av takplater viser vi forøvrig til byggedetalj A544.3, Tak tekking fra Norges Byggforsknings Institutt. 9. Overgangsbeslag tak/vegg (90 grad/5 grad). Spesialbeslag tak/tak Taksikring Alsvåg Plater lagerfører standardutstyr til alle våre produkter. Til andre profiler og andre taktyper kan slikt skaffes på bestil ling. For ontering, se Pipebeslag. Ventilasjonshette (x/x35/35x35) 3. Skottrenne 4. Snøfangere Måltaking Ved bestilling av Alsvåg TP8 og TP45 benyttes ryggål evt. ål eksisterende tak uten korrigeringer. 5. Taksteinstrinn Ved bestillling av Alsvåg Original og Alsvåg Monark benyttes ryggål inus c eller ål eksisterende tak inus 4 c. Ved eventuelle spørsål angående hvilke ål so er nød ven dig, ta gjerne kontakt ed ALSVÅG PLATER AS direkte for veiledning Med forbehold o evt. trykkfeil. Alsvåg Plater AS - E-post:

3 KONTROLL AV TAKET Det er viktig å gjøre et nøye forarbeid. Sjekk at undertak er fritt for skader, f.eks. råte. Kontroller o taket er i rett vinkel før ontasjestart, (ålene C og D og diagonalene A og B). NB! KUN taksteinplate (Original og Monark): I de tilfeller taket har ekstra utbygg (E), er det en fordel at ålet på utbygget er delelig ed 350. Da slipper du skjøt i overgangen. Er du i tvil o utførelsen, ta kontakt ed din forhandler eller ed ALSVÅG PLATER AS direkte. Lagring av plater: Ved lagring av plater å en forvisse seg o at det ikke er fuktighet i platepakken. Plater skal lagres tørt og luftig under tak eller annen beskyttelse. GENERELT Utstyr: Drill / trinnløs hastighet og oent, bits, nibbler/ stikksag eller platesaks, toestokk, sag og haer. Sikring: Ordentlig stillasje, sikringstau, sklisikre sko, etc. Under ontering av platene er det viktig at du alltid trør i bunnen av bølgene og over lekt. HUSK! BENYTT ALDRI VINKELSLIPER! D A C B E UNDERTAK, FESTEMIDLER, SLØYFLEKT OG LEKT Type undertak er avhengig av takets konstruksjon (f.eks. Isolert eller uisolert kaldloft), byggtekniske krav o.l. Snakk ed din byggevareleverandør o råd for valg av undertak og lekt. Anbefalt diensjon på sløyflekt er 3x48 og iniu diensjon på lekt er 36x48. Videre anbefales det at lektene innfestes ed lektskrue SFS WT-T (iniu 6,5x30 ). Platene anbefales å festes til lekt ed SFS 4,8x35, rustfri. Overlapp og beslag festes ed SFS 4,8x, rustfri. 3 Alsvåg Plater AS - E-post:

4 INNFESTING AV TAK Raskt, sikkert og økonoisk ed SFS Monteringssyste. Siste års takskader har vist at platetak ofte har vært utilstrekkelig festet til underlaget. Norges Byggforskningsinstitutt, NBI, har på bakgrunn av dette revidert Byggdetaljblad A For ytterligere inforasjon henvises til nevnte bygg detaljblad. SKRUE Forankring av lekt 4,8x35 selvborende Lektene, eventuelt åsene, å forankres til under liggende bærekonstruksjoner so taksperrer, eller takstoler ed lektskruer. Nødvendig uttrekks kapasitet for skruer i hvert festepunkt er bl.a. avhengig av lektenes senteravstand og spennvidde (c/c avstand takstol/sperre), takvinkel, lokalisering på taket og vindlast. Det er foretatt beregninger for innfesting av lekt ed 6 lekteskru (en skrue pr. festepunkt). Alsvåg Plater anbefaler at det brukes SFS Isofast WT-T 6,5 x 30 selvborende lekteskru til inn festning av lekt (so vist på figur 3). Festeidlene skal sikres tilstrekkelig ed forankrings lengde ned i underliggende bæresyste. Skruer skal ha forankring på iniu 5x diaeter. Ved inn festing av lekt/ås til underlag av tre kan oppsprekking være et proble, spesielt o kraftige skruer er on tert på spinkle sperrer eller takstoler. Da å det enten forbores eller bruke selvborende skruer. (f. eks. SFS WT-T 6,5x 30 selvborende). Skruer å trekkes til slik at skruhode ikke stikker over lekten og koer i konflikt ed ontering av takplatene. Til innfesting av lekt å an bruke varforzinkede skruer, eller tilsvarende korrosjonsbeskyttelse. Ved innfesting gjenno kopakt underkonstruksjon å en bruke festeidler ed korrosjonsbeskyttelse KLA. Innfesting av platene Nødvendig forankring beregnes etter NS Alsvåg Plater anbefaler at det brukes fra -4 stk SFS 4,8 x 35 skruer pr. til innfesting av platetak. (so vist på figur ). I spesielt værharde strøk å festingen av platene diensjoneres spesielt. Platene onteres ed selvborende skruer i lakkert utførelse. Til stålplater bør det brukes rustfrie skruer, ens det til aluiniusplater kan brukes både rustfrie skruer og aluiniusskruer. Skruene skal plasseres i bølge bunn slik at det blir tett og fast ello gui pakningen (EPDM) og underlaget. Guipakningen bør flyte ut ca. utenfor den løse etallskiven. Bruk derfor trinnløs drill ed oent. Prøveskru på forhånd for å stille denne inn. OVERLAPPSKRUE 4,8x selvborende 3 SKRUE Isofast WT-T 6,5x30 selvborende Sideolegg Beslagontering Sideolegg onteres ed spesielle olegg skruer ed redusert borspiss og redusert diaeter («frislipp») under hodet. (So vist på figur ). Alsvåg Plater AS - E-post: 4

5 SFS FESTESYSTEM for sikker og rasjonell ontering av tak og fasader Avstanden ello olegg skruene bør ikke overstige 500. Mønebeslag o.l. so festes 3 til plate, onteres ed sae oleggskrue. Skruene onteres slik at hele pakningen får anslag ot underlaget. Bruk av nag ler til olegg/beslag frarådes. Noralt går det ca 5 30% av antall festeskuer til olegg og beslagsontering. 3 5 Alsvåg Plater AS - E-post:

6 MONTERINGSVEILEDNING ALSVÅG ORIGINAL OG ALSVÅG MONARK Montering av taksteinplatene Alsvåg Original og Alsvåg Monark foregår nesten på sae åte (se detalj og ). Man benytter sae type beslag og tilbehør unntatt taksikringsutstyr. NB! Når du løfter platene fra platepakken er det viktig at de løftes fra vannlåssiden. Skrue i annenhver profiltopp Mønepanne Tettelist Dekkende bredde Alsvåg Plater AS - E-post: 6

7 PS! Lektdiensjonen er basert på Lekting Original, steghøyde 5 takstolavstand CC 600 Møne Skjøting av Alsvåg Original Ekstra lekt ved skjøt 48 x x x 48 Sløyfelekt 3 x x x x 48 Takfotbeslag Innfeste fuglelist ed f. eks pappspiker. Forkantbord Takrenne Lekting Monark, steghøyde 5 Ekstra lekt ved skjøt 48 x Møne Skjøting av Alsvåg Monark Ekstra lekt ved skjøt x x x 48 Sløyfelekt 3 x x x x 48 x 48 Takfotbeslag Forkantbord Takrenne 7 Alsvåg Plater AS - E-post:

8 MONTERING ALSVÅG ORIGINAL ÅLSVÅG MONARK. Monteringen begynner fra høyre eller venstre kant. I vårt eksepel har vi forutsatt at ontasjen starter fra høyre kant. Fest den første platen () ed en skrue øverst og nederst. Merk av for hver platebredde på øverste og nederste lekt. Denne erkingen kan du bruke so kontrollål under den videre ontasje.. Etter dette skal plate nr. skyves oppover til den stopper på riktig plass og steinradene steer over ens. Avstand A og B å være nøyaktig lik. Påse at nedkantene av platene blir rett i forhold til takfot. Bruk gjerne snor. Avhengig av lokale vindlaster og størrelsen på taket, vil det gå ed ca. -4 skruer SFS 4,8x35 pr til innfesting i lekt. Ved takfot og øne skal det alltid være en skrue i hver bølgebunn. Langs vindskier skal det skrues i de tre ytterste bølgebunnene. Det øvrige tak festes vekselvis i hver 3. bølgebunn (detalj 3A). I sideoverlapp festes platene til hverandre på hver bølge topp ed en avstand på aks 500. Til sideoverlapp å det benyttes skrue SFS 4,8x. Det er viktig at skruene ikke skrues i vannlåset (detalj 3B). 3. Ved ontering av ALSVÅG Taksteinplater oppnår en det beste resultatet ved å benytte skottrenne (detalj 4). Dette for å unngå vann- og råteskade i underliggende konstruksjoner. Alsvåg Plater AS - E-post: 8

9 3b Vannlås A B 3a 4 Dekkbord Vindskibeslag Vindskibord Skottrenne NB! Skottrenne skal onteres etter renner og over takfotbeslag. 9 Alsvåg Plater AS - E-post:

10 MONTERINGSVEILEDNING ALSVÅG TP/VP 8 - TP/VP 45. Sløyfe- og lektdiensjoner er basert på TP8, ed en noinell tykkelse på 0,50 og takstolavstand cc 600. TP 8 - VED TAKFALL OVER 8 GRADER bølges olegg dekkende bredde 35. Overlappskrue 5. I de fleste tilfeller lektes taket ed lekteavstand cc Overlappskrue 5 3. Ved øne og raft festes platene i hver bølgebunn. På elloliggende lekt i annenhver bølge. I sideoverlapp festes skruene ed en avstand på aks 500. I spesielt værharde strøk anbefales ekstra innfesting Overlappskrue 8 TP 8-5 VED TAKFALL INNTIL 8 65 GRADER Overlappskrue Innfesting bølgers olegg dekkende bredde Innfesting Man å også ta rent praktiske hensyn ved fastlegging av lektavstanden. Vil an ha et godt gangbart tak anbefaler vi for 8-profil en lekt avstand på ca 0,6. Overlappskrue 5 Innfesting Innfesting 65 8 Overlappskrue VEGGPROFILInnfesting VP 8 For 45-profil kan det brukes lektavstand på inntil,. Dette avhenger av snølast. bølges65 olegg dekkende bredde 35.8 Innfesting Glassfiberplater profil standard lengde,5 og 3,5. 45-profil standard lengde 3, TAKPROFIL TP 45 bølges olegg dekkende bredde 900. Overlappskrue Overlappskrue VEGGPROFIL VP 45 bølges olegginnfestin dekkende bredde 900. g Innfesting Alsvåg Plater AS - E-post:

11 LEKTING FOR 8-PROFIL Sløyfe 3 x 48 di Lekt 36 x 48 di Lektavstand 600 Undertak Sperre -/takst ola 600 vstand Sperre/takstol NB! Ved ontering av snøfangerkonsoll - husk lektavstand cc 440 der konsollen onteres. DETALJ Dekkbord TP8 Med lakktypene Pural og att Pural, er den noinelle platetykkelsen 0,55, noe so gjør plata betydelig sterkere. Vindskibeslag Vindskibord Skottrenne LEKTING FOR 45-PROFIL STØRSTE LAST qs KN/M VED SPENNVIDDE L. BRUKSGRENSELASTER Tno Last kobinasjon L=,0,,40,60,80,00,,40,60,80 3,00 3, 3,40 0,5 0,6 Trykk 7,9 5,5 4,09 3,09,45,98,64,34,7,0 0,88 0,78 0,69 Brukslast L/90,7,54 7,9 5,30 3,73,7,04,57,4 0,99 0,8 0,66 0,55 Trykk,44 7,9 5,84 4,47 3,54,86,36,99,69,46,7, 0,99 Brukslast L/90 8,6 6,57,4 6,98 4,90 3,57,68,07,63,3,06 0,87 0,73 0,5 0,6 Trykk 5,73 4,6 3,9,6,3,77,50,8, 0,98 0,86 0,76 0,68 Brukslast L/90 50,6 9,04 8,6,5 8,58 6,7 4,7 3,63,85,9,86,53,8 Trykk 809 6,7 4,77 3,8 3,,58,8,87,6,4,5, 0,99 Burkslast L/90 65,34 37,77 3,83 5,9, 8,4 6,3 4,7 3,7,98,4,99,66 0,5 0,6 Trykk 6,90 5,5 3,99 3,8,60,7,83,58,36,,06 0,94 0,84 Brukslast L/90 39,30,73 4,30 9,6 6,74 4,9 3,69,85,4,79,46,,00 Trykk 9,97 7,48 5,79 4,6 3,78 3,5,67,9,98,74,53,36, Brukslast L/90 5,9 9,63 8,63,47 8,80 6,40 4,8 3,70,9,33,90,56,3 Satlige laster gjelder for oppleggsbredde ls > 48. Alsvåg Plater AS - E-post:

12 DETALJER Overgang tak/vegg-rett Gradrenne Beslag overgang tak/vegg Skrue 4,8x Skottrenne Lekt Tettelist Flexi Overgang tak/vegg-skrå Gradrenne Beslag overgang tak/vegg Skrue 4,8x Lekt Sløyflekt Tettelist øne Sløyflekt Papp Undertak Lekt Alsvåg Plater AS - E-post:

13 º º og 5º º og 5º 43 º º 43 90º og 5º til vindski Underbeslag º Underbeslag til vindski º º 0 43 º 43 Underbeslag til vindski º º og 5º 43 TETTELISTER Stor øne Underbeslag til vindski 43 Stor øne Liten raft 43 Underbeslag til vindski 90º og 5º 43 Flexi (Grad/Val) 50x40x Alsvåg Plater AS - E-post: Raft l Underbeslag til vindski Liten raft 30º º º 8 til vindski Underbeslag º og 5º º og 5º º 43 TETTELISTER º og 5º x30x00 Flexi (Grad/Val) º º og 5º Møne3l º og 5º 90º º º º º Underbeslag til vindski Underbeslag tilvindski 43 Underbeslag til vindski Underbeslag til vindski 30 Raft l 35 ogunderbeslag overgang tak/vegg 5 til vindski 5 tak/vegg og overgang º 5 35 º 5 º º 43 til vindski Underbeslag º og overgang tak/vegg º º og 5º MØNEBESLAG º Underbeslag til vindski º og 5º Flexi (Grad/Val) 50x40x Mønebeslag l 00 Takfotbeslag l 00 Vindskibeslag l 00 Overgangsbeslag 5 tak/vegg l 00 0 (90 grad/5 grad) 30º º35 Gradrenne l º 30º 835 Utvendig hjørnebeslag 3 5 Møne l 35 l 00 Skottrenne l 00 Tettelister º 90ºog Underbeslag til vindski º og 5º 0 90º og 5º º 8 30º º Underbeslag til vindski 30º Underbeslag og overgang tak/vegg 3 til vindski 5 og overgang tak/vegg º 30 Møne l 30 TP 45/VP 45 30º 3 º Mønebeslag l 00 Takfotbeslag l 00 Vindskibeslag l 00 Overgangsbeslag tak/vegg l 00 (90 grad/5 grad) Gradrenne l 00 Utvendig hjørnebeslag l 00 Skottrenne l 00 Tettelister 0 7 º TP 8/VP º º Underbeslag til vindski Mønepanne 0 Endelokk ønepanne Takfotbeslag TSP l 00 Overgangsbeslag tak/vegg l 00 (90 grad/5 grad) Vindskibeslag l 00 Gradrenne l 00 Skottrenne l 00 Tettelister º ALSVÅG ORIGINAL/MONARK BESLAG OG UTSTYR

14 ETTER MONTERING Når taket er ferdig ontert er det viktig å kontrollere at an ikke har skadet taket under onteringen. Hvis an har vært uheldig og fått skader i lakken, å dette utbedres ed en gang. Det er også veldig viktig at an påfører lakk i alle plateender. Dette gjelder spesielt endene ved takfot og grad. Benytt Alsvåg repsett til dette. Når an skrur platene fast vil det alltid dannes litt etallspon, derfor anbefaler vi at taket spyles ed rent vann etter ontering. Måking av taket: Ved så store snøengder at denne å fjernes - følg disse punktene:. Sikre deg slik at du ikke faller ned. Er takstige typegodkjent og korrekt ontert kan du sikre deg i denne.. Sjekk hvor snøen lander, det kan være at tilstøtende tak- og veggkonstruksjon ikke tåler den ekstra belastningen. 3. Unngå å lage renner i snølaget på tvers av takfallet. Slik åking kan føre til ustabilitet i snøen på taket og at store snøengder settes i bevegelse satidig. 4. Unngå at store snøengder koer i bevegelse satidig. En wire so føres gjenno snølaget kan fjerne ye snø, en en rask avlastning kan sette en konstruksjon i svingninger so den ikke tåler. 5. Ikke fjern snøen helt ned til tekkingen, dette for å unngå skade på platene. La det være igjen ca - c snø på taket. Alsvåg Plater AS - E-post: 4

15 TAKSJEKK Årlig taksjekk er nødvendig for at taket ditt skal vare lengst ulig. Dette er viktig uansett o taket er nytt eller gaelt. Jo tidligere an oppdager en eventuell skade og får utbedret den, jo lenger varer taket og indre ofattende blir reparasjonen. Dette er din åte å påvirke takets levetid på! Alsvåg Plater AS anbefaler at du sjekker taket ditt to ganger i året, vår og høst. Hvis du gjør dette er det garantert at taket holder seg fint og tett ye lenger. Hva skal sjekkes? Er det greiner, blad, ose eller andre løse gjenstander på taket, i grad renner og i takrennene? Har snø og is forårsaket ødeleggelser på takrenner, snøfangere, beslag e.l.? Er tekkingen hel og fin? Er beslag, pipehatter, ventilasjonshetter og plateender fri for rust, avskallinger e.l.? Er det løse eller dårlige skruer? Sjekk innvendig o det er tegn til lekkasje (isfarging, sopp, dårlig luft) på kaldloft eller på innvendige takplater. Se spesielt etter lekkasjeerker ved gjennoføringer ved takvindu, ventila sjonshetter og piper. Har taket ye isdannelse/istapper? Hvilke tiltak å gjøres? Hvis an oppdager avvik under sjekken, er det viktig å få utbedret dette snarest. Løse gjenstander å spyles vekk og takrenner å spyles rene. Oråder so har korrosjon å behandles. Løse eller dårlige skruer å skiftes. Mye is kan skyldes kondens og dårlig utlufting. Eventuelle sår etter ekanisk slitasje å utbedres. Husk sikkerhet ved arbeid på taket! Har du spørsål angående taksjekk eller annet vedlikehold, ta gjerne kontakt ed vårt servicekontor på telefon Alsvåg Plater AS - E-post:

16 vizuelli.no Med Alsvåg TAK tar du vare på hele huset Da Alsvåg Plater AS startet i 979 var det ingen norskeide bedrifter so produserte rulleforet taktekke i Norge. Det norske arkedet var fullstendig doinert av svenske og finske produsenter. Vår forretningsidé var å kjøpe råvarene på rull, ferdig galvanisert og lakkert, slik at foringen av p roduktene kunne skje i Norge, skreddersydd etter kundens behov. P latene kunne dered skrues rett på lektene uten unødvendig k utting, so igjen ville bety kortere onteringstid og lavere kostnader. Over 30 års erfaring har vist at dette var en riktig filosofi. Siden oppstarten har vi produsert nærere 6 illioner. Dette tilsvarer ca hustak. Fornøyde kunder er vårt eksistensgrunnlag. Å kjøpe taktekke er et tillitsforhold, og vi legger derfor grunnleggende vekt på å gi riktig inforasjon o kvaliteter og anbefalte løsninger. Gjør kunden et annet valg, skal ikke dette skyldes anglende inforasjon. Vi ønsker å hjelpe kunden til å finne riktig balansepunkt ello økonoi og langsiktig kvalitetsbehov. Alsvåg Plater AS Oktober 3 Alsvåg Plater AS Havnegt. 8 Postboks 63, 840 Sortland Tlf: Faks:

TP-20 TRAPESPLATE FOR TAK OG VEGG

TP-20 TRAPESPLATE FOR TAK OG VEGG TRAPESPLATE FOR TAK OG VEGG Enkel montering! Tak for alle typer bygg 1 20 mm Profilhøyde VERFORM Skiftende vær i vårt langstrakte land setter taket ditt på store prøvelser. Et tak skal tåle stekende sol

Detaljer

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com LEGGEANVISNING www.skarpnes.com GENERELL Innføring i legging av steintak Se videre den komprimerte leggeanvisning for den enkelte type stein Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com UTG. 1-2012

Detaljer

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein KDH VH Snitt - 40 55 256 42 20 Snitt - 361 25 42 20 40 Innhold 25 31 Dette bør du vite før du setter igang 2 Kontroll ved mottak 3 dvarsel 3 Verktøy 4 Klargjøring

Detaljer

Leca Ringmur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennomprøvde produkter.

Leca Ringmur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennomprøvde produkter. Leca Ringur LECA RINGMUR Leca Ringur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennoprøvde produkter. i Det er to forskjellige varianter av ringursløsningen. Til venstre: Leca Ringurløsning

Detaljer

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 undertak DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Kombinert vindsperre og undertak Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Er diffusjonsåpne undertak på rull levert av MONIER AS Produktet

Detaljer

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL! Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen

Detaljer

GLAVA TETTESYSTEM MONTERINGSANVISNING OKTOBER 2013

GLAVA TETTESYSTEM MONTERINGSANVISNING OKTOBER 2013 GLAVA TETTESYSTEM MONTERINGSANVISNING OKTOBER 2013 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje Leca garasjen BARKA Mai 2011 Bilen har det bra i en Leca-garasje De de fleste av oss vil gjerne ta så godt vare på bilen som mulig - hele året. En garasje betyr sikkerhet mot tyveri og hærverk, lettere

Detaljer

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 3. Legging av takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Legging av takstein 02-1 Skal du legge takstein, må du først tenke på sikkerheten. Det enkleste er å leie et stillas. Da er det enklere

Detaljer

LS/LSE Rullestol med ståfunksjon

LS/LSE Rullestol med ståfunksjon LS/LSE Rullestol ed ståfunksjon Kontakt LifeStand Perobil AS Industriveien 16 1481 Hagan Norge Telefon (+47) 815 30 077 Fax (+47) 67 07 99 59 LifeStand France SAS 5 Rue Cléent Ader 69740 Genas France

Detaljer

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje Leca garasjen INKA Mai 2011 Bilen har det bra i en Leca-garasje De de fleste av oss vil gjerne ta så godt vare på bilen som mulig - hele året. En garasje betyr sikkerhet mot tyveri og hærverk, lettere

Detaljer

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. vi kan legge taket for deg

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. vi kan legge taket for deg NKLR Å FÅ T GJORT vi kan legge taket for deg Generelt om tak Hvordan står det til med taket ditt? Taket er en viktig del av huset på mer enn én måte. et skal beskytte huset mot både godt og dårlig vær,

Detaljer

Isola Diffusjonsåpne Undertak

Isola Diffusjonsåpne Undertak Isola Diffusjonsåpne Undertak Effektive og sikre takløsninger! Tørre og sunne hus Generelt om undertak Hovedfunksjonen til et undertak er å fange opp og drenere ut nedbør som kan blåse inn gjennom omlegg

Detaljer

Praktisk TØMRERARBEID

Praktisk TØMRERARBEID F R A N K B E R G Praktisk TØMRERARBEID Kapittel 1 Legging av bjelkelag 1.2 Dimensjonering av bjelker Dimensjonering av bjelkelaget og valg av materiale er viktig for et vellykket resultat med et stabilt

Detaljer

Raskt og enkelt å legge

Raskt og enkelt å legge ICOPAL Takshingel Leggeveiledning April 2013 Raskt og enkelt å legge 1 BETINGELSER Gode råd Undertaket For å oppnå best mulig fargespill - og derved liv i taket - anbefaler vi at shingelplater fra 2-3

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0 Innhold 1) Litt om våre forskjellige kolleksjoner Side 2 2) 30 års kvalitetsgaranti Side 4 3) Litt om hjulsystemet Side 5 4) Profilsystemet Side 6 5) Soft-close (anbefalt tilvalg) Side 6 6) Dempebørster

Detaljer

Monteringsanvisning Nordpeis Stålpipe ST EXT

Monteringsanvisning Nordpeis Stålpipe ST EXT Monteringsanvisning Nordpeis Stålpipe ST EXT Sist oppdatert: 11.07.14 Art.nr: 811176 2 Kjære Nordpeis Stålpipe-eier Valget av skorstein er minst like viktig som valget av ovn. Du skal være helt sikker

Detaljer

ALUMINIUM SYSTEMSTILLAS

ALUMINIUM SYSTEMSTILLAS ALUMINIUM SYSTEMSTILLAS INDEX Generell veiledning Rev. Gv. 01. Innledning P1 Gv. 02. Indeks P6 (01.10.95) Gv. 03. Lengder P5 (20.06.95) Gv. 04. Komponenter P6 (01.10.95) Gv. 05. Deler / Merking P5 (20.06.95)

Detaljer

hva er litex? - et unikt våtromsystem

hva er litex? - et unikt våtromsystem litex våtr0msystem hva er litex? - et unikt våtromsystem Litex er membranplater som benyttes i våtrom. Litexplatene fungerer både som en byggeplate og som membran og er et ypperlig produkt om man ønsker

Detaljer

e tt b å et p v - Norsk k PEVA 45 SPARER ARBEID, TID OG PENGER

e tt b å et p v - Norsk k PEVA 45 SPARER ARBEID, TID OG PENGER it l a v - Norsk k si å et p e! t s e tt b PEVA 45 SPARER ARBEID, TID OG PENGER PEVA 45 Er en profilert, sinkbelagt og lakkert plate som representerer en ny måte å bygge etasjeskille på. Den forener støpeform

Detaljer

Montering og avstivning

Montering og avstivning Kapittel 11 Montering og avstivning 11.1 Avstivning av bygg og tak For at byggets totale avstivning skal bli tilfredsstillende, må takstolkonstruktør, bygningsteknisk konsulent, arkitekt, forhandler og

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER Sheet no. 6004 MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER All rights reserved. 1 INNHOLD 01 Fra sier seg ansvar... 5 02 Fabrikkens gjensidige

Detaljer

Taktekking og taktilbehør

Taktekking og taktilbehør Fokus på fukt P r o d u k t g u i d e Taktekking og taktilbehør Jan. 2007 Takshingel og stålplatetak Takbelegg og membraner Takrenner og taktilbehør Tørre og sunne hus Innhold 1020 Jan. 2006 Takshingel,

Detaljer

ELDRE HUS? HER FÅR DU TIPSENE OG TILBUDENE SOM GJØR HUSET DITT RIMELIGERE OG BEDRE Å BO I. HVA KOSTER NYTT TAK? Se priseksempler s.

ELDRE HUS? HER FÅR DU TIPSENE OG TILBUDENE SOM GJØR HUSET DITT RIMELIGERE OG BEDRE Å BO I. HVA KOSTER NYTT TAK? Se priseksempler s. Finn ut hvordan det står til ed taket ditt! Bestill gratis taksjekk på byggakker.no KAMPANJEPERIODE 6. - 15. SEPTEMBER HVA KOSTER NYTT TAK? Se priseksepler s. 10-11 ELDRE HUS? HER FÅR DU TIPSENE OG TILBUDENE

Detaljer

litex våtr0msystem Litex Skjøteband Selvklebende www.litex.no Markedsføres av:

litex våtr0msystem Litex Skjøteband Selvklebende www.litex.no Markedsføres av: litex våtr0msystem NYHET! Litex Skjøteband Selvklebende 1 Markedsføres av: www.litex.no hva er litex? - et unikt våtromsystem Litex er membranplater som benyttes i våtrom. Litexplatene fungerer både som

Detaljer