BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord"

Transkript

1 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE

2 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene, også kalt frontbordet, på taksperrens ender, så kanten flukter med oversiden av taksperren. La det gå minimum 50 cm ut forbi endegavlene på hver side. Endene av forkantbordene kapper vi til etterpå Forkantbordene skjøtes midt på taksperrene De rettes inn med en snor Ved takoppløft monteres forkantbordene på akkurat samme måte Ved valmet tak møtes forkantbordene naturlig i hjørnet. Det er ikke nødvendig å gjære hjørnet. Sett to spiker i hjørnet så bordene holder sammen

3 3 Montering mønekam 03-1 Hvis man har byttet undertak, er mønekammen ofte allerede montert. Se filmen på monter.no Hvor langt ut mønekammen skal stikke, avhenger av takutspringet. Ofte må takutspringet forlenges, enten fordi huset er etterisolert eller skal etterisoleres på utsiden. Hvordan du gjør det, kommer senere i filmen. Monter mønekammen med spikeren til takstolen C 03-2 Til mønekammen er det vanligste 36x48 eller 48x 98, avhengig av takvinkel og hvordan mønet tekkes. La mønekammen stikke ca. 10 cm forbi beregnet takutspring. Mønekammen blir tilpasset siden. Der hvor flere mønekammer møter hverandre, tilpasses de A 03-3 Når primærbelegget er lagt, bygger man på med lekter til ønsket høyde. Det er ikke vanlig med mønekam til takshingel. Sjekk også med leverandørenes monteringsanvisning Rett inn mønekammen med en snor B

4 4 Forlengelse av takutspring 04-2 Har man etterisolert huset fra utsiden, kan ofte gavlavslutningen komme for nær inntil veggen. Da er det mulig å øke lengden på utstikket ved å legge lektene lenger ut. Husk på at undertaket også skal forlenges. Se filmen om undertak Har du ikke latt duken eller undertaket gå ut over ytter veggen, er det mulig å forlenge det under den ytterste sløyfen. Hvor mye den skal gå utenfor, avhenger av takløsningen Gjør dette på annenhver av lektene som stikker ut over gavlen. Om det ikke går opp, er det bedre med en for mye Vanlig takutspring fra yttervegg til baksiden av vindskier er ca. 320 mm og består av 3 gesimsbord og 2 spalter til lufting For å ha duken på samme nivå monteres 3 sløyfer i samme høyde under lektene. Den ytterste like langt fra veggen som det nye takut springet, i vårt tilfelle 320 mm. Kutt så lektene 2,2 cm fra ytterkant av støtteklossene. Bruk en krittsnor til å merke av med på alle lekene Begynn med å feste den nederste lekten. Med de målene for tak utspring som er brukt her, skal lekten gå ca. 60 cm fra den ytterste takstolen. Den kappes senere. Monter alle de andre lektene like langt ut over den ytterste takstolen Sett så støtteklossen, 36x98, under med bredde som det nye tak utspringet. Press opp lekten mens du skyver støtteklossen inn mot veggen og takstolen og sett støtteklossen fast med spiker eller skruer Gjør det samme ved takoppløft. På de øverste lektene er det ikke plass til støtteklosser, så da holder det med den ekstra lekten mellom sutaket og taklekten. 4

5 5 Montering av vindskier Kutt mønekammen så den flukter med lektene Ta et bord og legg det parallelt med den andre siden av lektene og merk av. Sjekk at avstanden opp til lektene er lik hele veien Nå skal lengden på forkantbordene tilpasses. Kapp dem så de flukter med støtteklossene. Bruk en vinkel, merk og kapp av Det nederste vindskibordet skal flukte med nedkanten til forkant bordet. Fest bordet i støtteklossene med 2,8x75 spiker Tilpass så det nederste vindskibordet, 22x148. Husk at den ru flaten skal ut. Toppen av bordet skal ha samme vinkel som gavlen. Trykke vindskibordet opp mot undersiden av lektene. La vindskiene stikke minimum 20 cm utenfor forkantbordet. Vi tilpasser lengden på vindskiene etterpå I toppen skal vindskiene overlappe hverandre ved at den ene ligger over den andre. Det underliggende bordet tilpasses på lengden. 5

6 6 Montering av vindskier 06-9 Når det øverste vindskibordet skal plasseres skal overkanten av bordet ligge 1 cm over høyeste punkt på taksteinen. Prøvelegg 3 takstein og mål. Slå en spiker inn i det nederste bordet der underkanten av det øverste bordet skal være Plasser bordet oppå spikeren, så ligger det støtt mens du monterer det. Sett dem i den øverste lekten og i støtteklossen. Øverst fester du bordet også til mønekammen. Ta ut støttespikrene 07-2 Ved takoppløft monterer du vindskiene etter at du har lagt takstein eller annet belegg på hovedtaket. Her må vindskiene kappes slik at de har en klaring på 15 mm til takbelegget. Vindskiebordene kappes når takrennene er på plass. Kapp dem 5-6 cm fra takrennen Hvordan du vil kappe, er en smakssak. Her er de tre vanligste variantene. En god regel er å kappe den på samme måte som det er på huset. 6

7 7 Montering av gesimskasser Gesimsen er overgangen mellom sideveggene og taket Mål avstanden fra forkantbordet til veggen. Beregn hvor mange bord du skal ha. Bruk 19x98. Det skal være ca. 1 cm mellom hvert bord. Kanskje du må splitte et bord for å få det til å gå opp Fest først fluenetting med stifter og så bordene. Legg den ru siden ned og plasser det helt inntil veggen og bordet på gavlveggen. Må du skjøte, skal dette foregå på et spikerslag Fest så det ytterste på samme måte. Det skal ligge helt inntil forkantbordet. Har du splittet et bord, er det penest at du legger det her Fest så de andre bordene. Du kan enten krittslå denne avstanden eller bruke en tommestokk. Det skal være ca. 1 cm mellom bordene for at taket skal f. lufting. Tak med oppløft gjøres på samme måte. Gesimsbordene under takutspringet skråskjæres i begge ender. Nederst skal det flukte med forkantbordet Øverst skal bordet kappes så det flukter med den øverste støtteklossen Monter det første bordet helt inn til veggen. Fest det med 2,8x75 i hver støttekloss. Monter det andre bordet helt tett inntil vindskien

8 8 Montering mønekam Fordel de siste bordene mellom de to første med like mye luft i mellom. Det skal være mellom 1 1,5 cm Gjør det samme på den andre siden. Øverst skråskjæres bordene så de flukter med dem som allerede er lagt. 8

9 9 Montering av takrenner Fest rennekroker for takrennene. Start monteringen med å feste første rennekrok til forkantbordet 10 cm fra vindskien. Beregn hvor langt ned rennekroken må være Det kommer et takrennebeslag som skal ned i takrennen. Dette ligger oppå en lekte Strekk en snor fra toppen av den første rennekroken og frem til nedløpet, også kalt tappestykket. Beregn et fall på 2 mm pr. lm mot avløpet. Fest en ny rennekrok 10 cm fra nedløpet Øvrige kroker monteres i taksperrene Merk av på takrennen hvor nedløpet/tappestykket skal plasseres. Sag to skråstilte snitt i rennen, slik at åpningen blir ca. 5 cm. Avrund snittkantene i rennen med en fil slik at vannet renner lettere ned Monter endestykket. Det slås på med håndflaten eller hammer og trekloss. Kontroller at endestykket sitter fastlåst. Bøy vingen som vender inn mot forkantbordet Takrennen monteres først i forkant. Ved bruk av rennekrok med bøyle bøyes denne over rennens bakkant. Ved bruk av rennekrok med tapp presses rennens bakkant ned under denne Ved kutting av renne er det viktig å kutte i 90 graders vinkel. Fjern skarpe kanter med fil etter kutting Ved skjøting av takrenner benyttes skjøtestykke. Tilpass rennene mot hverandre med en avstand på ca. 5 med mer. Hekt deretter skjøtestykket på i rennens bakkant og juster sideveis så den dekker begge rennene likt. 9

10 10 Montering av takrenner Monter tappestykket over rennens bakkant. Bøy deretter låsestykket over rennens forkant. Monter det første bendet mot tappestykket, det andre plasseres mot vegg for å finne avstand på mellomstykket (nedløpsrør) Mål avstand mellom bendene, tilpass mellomstykket og monter det andre bendet. Monter nedløpsklammerne til veggen, et klammer ved overgang bend/ nedløp og et ved utkaster/soilavslutning. Tilpass og monter nedløpsrøret Monter takrennebeslaget på den ytterste lekten. I hjørnet brettes de litt opp slik at vannet blir ledet ned i rennen. Overlapp skal være 10 cm Skal man ha Optiform fuglelister monteres dette før overtaket. Fuglelisten skal peke oppover og piggene helle utove. Optiform fuglelist forhindrer at fuglene bygger rede under taksteinen

11 11 Montering av vannbord 12-1 Vannbordene, 22x123, settes oppå vindskiene. La dem stikke 5 mm utenfor. Skråskjær toppen så den blir plan med motstående vannbord. Fest vannbordene med 2 spiker, 2,8x75. I enden av vannbordet skal det gå ca. 2 cm utenfor vindskiene Ved takoppløft monteres vannbrettene på vanlig måte, men skråskjæres i enden mot mønet slik at den kommer så langt inn mot mønebordet som mulig Det er lurt å bruke et beslag oppå vannbordene. Da holder borene lenger det gir også en bedre beskyttelse ned mot takbelegget. Begynn med. legg beslaget nedenfra. Start 1 cm ut foran kanten Fest beslaget med selvborende skruer, 4,8x35, med tetningsskive. Det skal være ca. 50 cm mellom hver skrue/spiker. Påse at du treffer midt på kanten på vindskien under når du skrur gjennom vannbrettet. Må du skjøte beslaget, skal det være 10 cm overlapp På toppen kutter du inn i beslaget slik at du kan bøye det over takvinkelen. Husk at beslaget fra den andre siden også skal legges nedenfra og komme under belegget på toppen

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 3. Legging av takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Legging av takstein 02-1 Skal du legge takstein, må du først tenke på sikkerheten. Det enkleste er å leie et stillas. Da er det enklere

Detaljer

Raskt og enkelt å legge

Raskt og enkelt å legge ICOPAL Takshingel Leggeveiledning April 2013 Raskt og enkelt å legge 1 BETINGELSER Gode råd Undertaket For å oppnå best mulig fargespill - og derved liv i taket - anbefaler vi at shingelplater fra 2-3

Detaljer

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje Leca garasjen BARKA Mai 2011 Bilen har det bra i en Leca-garasje De de fleste av oss vil gjerne ta så godt vare på bilen som mulig - hele året. En garasje betyr sikkerhet mot tyveri og hærverk, lettere

Detaljer

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje Leca garasjen INKA Mai 2011 Bilen har det bra i en Leca-garasje De de fleste av oss vil gjerne ta så godt vare på bilen som mulig - hele året. En garasje betyr sikkerhet mot tyveri og hærverk, lettere

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER tak DESEMBER 2013 Montering av bond takpanner kutting av Plater Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com LEGGEANVISNING www.skarpnes.com GENERELL Innføring i legging av steintak Se videre den komprimerte leggeanvisning for den enkelte type stein Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com UTG. 1-2012

Detaljer

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 undertak DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Kombinert vindsperre og undertak Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Er diffusjonsåpne undertak på rull levert av MONIER AS Produktet

Detaljer

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL! Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen

Detaljer

GLAVA TETTESYSTEM MONTERINGSANVISNING OKTOBER 2013

GLAVA TETTESYSTEM MONTERINGSANVISNING OKTOBER 2013 GLAVA TETTESYSTEM MONTERINGSANVISNING OKTOBER 2013 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre

Detaljer

Icopal quadro. Leggeveiledning. November 2014. Trendy. taknyhet!

Icopal quadro. Leggeveiledning. November 2014. Trendy. taknyhet! Icopal quadro Leggeveiledning November 2014 Trendy taknyhet! QUADRO fra Icopal Nyhet! icopal quadro Stilrene takpanner som skapt for norsk klima Quadro fra Icopal er en trendy taknyhet med moderne og stilrent

Detaljer

To-trinns tetteløsning for torvtak

To-trinns tetteløsning for torvtak Monteringsanvisning To-trinns tetteløsning for torvtak Dobbel sikkerhet, lang holdbarhet Tørre og sunne hus Montering Før montering: Takkonstruksjonen må være dimensjonert for å bære vekten av torvlaget.

Detaljer

Monteringsanvisningfor

Monteringsanvisningfor Monteringsanvisningfor LekehusOle//art.nr.510021 Ver.dato:30.10.2013 Nytlivethjemme Generell monteringsanvisning del 1 av 2 Generelt Det gleder oss at du valgte et RKC produkt! Les monteringsanvisningen

Detaljer

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Monteringsanvisning Nordpeis Stålpipe ST EXT

Monteringsanvisning Nordpeis Stålpipe ST EXT Monteringsanvisning Nordpeis Stålpipe ST EXT Sist oppdatert: 11.07.14 Art.nr: 811176 2 Kjære Nordpeis Stålpipe-eier Valget av skorstein er minst like viktig som valget av ovn. Du skal være helt sikker

Detaljer

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014 Leggeanvisning Konsumentvinyl Oktober 2014 Legging av konsumentvinyl 1. Rengjør det gamle gulvet nøye, slik at det er helt rent. Hvis du skal legge ditt nye vinylgulv oppe på en gammelt vinyl eller linoleumsgulv,

Detaljer

Nortett shingel. Shingel til nye og gamle tak. for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak.

Nortett shingel. Shingel til nye og gamle tak. for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. Nortett shingel Shingel til nye og gamle tak 003 tak Nortett Shingel for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. Nortett shingel benyttes på kalde tak med takfall større enn

Detaljer

Monteringsveiledning kjøkken - mai 2014

Monteringsveiledning kjøkken - mai 2014 Monteringsveiledning kjøkken - mai 2014 1 Innholdsfortegnelse Viktig informasjon Målspesifikasjoner Plassering av spikerslag Tips og råd for montering Plassering av el. uttak Sokkel og sokkelben Sokkelskuffer

Detaljer

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein KDH VH Snitt - 40 55 256 42 20 Snitt - 361 25 42 20 40 Innhold 25 31 Dette bør du vite før du setter igang 2 Kontroll ved mottak 3 dvarsel 3 Verktøy 4 Klargjøring

Detaljer

Selvbygg av badestamp

Selvbygg av badestamp Selvbygg av badestamp På denne siden vil jeg gi en beskrivelse av hvordan jeg bygget meg selv en badestamp. Først startet jeg med å bygge meg en ovn. Jeg brukte 4 mm rustfritt stål. Aluminium kan og benyttes,

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT SETTE OPP M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT MATERIALLISTE DEL 1 / 18 HVA TRENGER DU AV VERKTØY? Jordbor Vater Håndsag Metermål Slegge, hakke og spade Kapp- og gjærsag Batteridrill Sirkelsag

Detaljer

Stoffrester Glidelås Borrelås Karabinkrok Bånd Vatt litt mer vannbestandig tekstilvoksduk

Stoffrester Glidelås Borrelås Karabinkrok Bånd Vatt litt mer vannbestandig tekstilvoksduk Mobillommebok Hva trenger du: Stoffrester: : Til utsiden: Kortlomme 22 cm (høyde) x 9,5 cm (1 stk) Veske, frem- og bakstykke: 13 cm x 9,5 cm (2 stk) Lokk: 10 cm x 7 cm (2 stk) For, syns inni 13 cm x 9,5

Detaljer

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT SETTE OPP TERRASSE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT SLIK GJØR DU DET TERRASSE MATERIALLISTE DEL 1 / 18 HVA TRENGER DU AV VERKTØY? Jordbor Vater Håndsag Metermål Slegge, hakke og spade Kapp-

Detaljer

Tak over uterom og pergola

Tak over uterom og pergola BRUK TRE UTE BYGGE- BESKRIVELSE 24 Tak over uterom og pergola 1. Planlegging Når man bygger pergola eller tak over uterom i tilknytning til ytterdør eller f eks en veranda, er det viktig å tilpasse dette

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

2 TAF Byggeteknikk. Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS. Elevens navn: Thomas Aaserød.

2 TAF Byggeteknikk. Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS. Elevens navn: Thomas Aaserød. 2 TAF Byggeteknikk Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS Elevens navn: Thomas Aaserød Uke: 49 og 50 Fravær: 0 timer Timer: 75 timer Beskrivelse av arbeidet: Kjelleren

Detaljer

Viktige Sketchupverktøy

Viktige Sketchupverktøy Digital Sløyd Viktige Sketchupverktøy Rektangel (r) Trekkes ut med diagonalen. Så snart rektangelet er sluppet, kan en redefinere størrelsen på det med å taste inn f.eks 150;200 eller andre dimensjoner.

Detaljer

Montering og brukerveiledning

Montering og brukerveiledning Montering og brukerveiledning Sentralstøvsugere Pb. 84, 5346 Ågotnes - Tlf. 56 31 26 31 Fax 56 31 26 30 www.fbtvent.no E-post: fbt@fbtvent.no FØR DU BEGYNNER Les installasjonsanvisningen nøye før du begynner.

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk Forberedelser Verktøy du trenger Fintannet sag, gjærekasse, penn, kniv og boremaskin. Husk å også ha følgende tilgjengelig Rørklemmer, smøremiddel,

Detaljer

Mataki Elastofol Supreme. Monteringsanvisning

Mataki Elastofol Supreme. Monteringsanvisning Mataki Elastofol Supreme Monteringsanvisning Innhold 1. Produktinformasjon 4 1.1 Generelt 4 1.2 Bruksområde 4 1.3 Montering 4 2. Produktsystemer 5 2.1 Mataki Elastofol Supreme 5 2.2 Mataki Taksluk 6 2.3

Detaljer