Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne"

Transkript

1 Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 91, både for variantene med synlig takrenne og med innbygd takrenne. Det kan derfor forekomme trinn som du ikke trenger å utføre eller ikke kan utføre. For mål og detaljnummer se vedlagte tegninger (A3-format). Reisverket skal males før montering, for å øke levetiden. Informasjon og tips om overflatebehandling/beskyttelse av limtrereisverket og annet treverk. Reisverket skal grunnes før montering, slik at limtreet får ekstra beskyttelse mot vær og vind. Hvis du vil gi stolpeendene ytterligere beskyttelse, kan du påføre råtebeskyttelse. Innhold På bildet: Hagestue 91 med innbygd takrenne Kontakt din lokale fargehandler for mer informasjon og råd om hvordan du gjør det. Skruepakke til reisverket Skrue A Spax 80 x 5,0 240 stk. Bl.a. til takstoler m.m. Spiker A Dykkspiker 50 x stk. Til sviller, brutt hjørne samt undertak. Spiker B Hvit med gummi 26 stk. Til plater. Underlagspapp 115 x stk. Til stolper, festes på undersiden Trelim 0,25 l 2 stk. Bl.a. til limtrekilen. Spikerpakke til brystning Spiker A Dykkspiker 50 x stk. Til panelene Spiker D Galvanisert 75 x 2,8 80 stk. Til sviller Plater (visse plater bare til reisverk med innbygd takrenne) Plater Møneplate, høyre, venstre, 5-12 stk. midtre Gummiduk 2 stk. Verktøy som du kan trenge Skrutrekker med Torx-bits, vaterpass, hullsag (nedløpsrør), buefil (profiler), hammer, sag (sviller og smyglister) (Denne innholdsfortegnelsen er generell for hagestue 91. Det kan derfor finnes artikler som du ikke trenger å bruke.)

2 Retningslinjer for innfesting av bjelker og stolper. Innfesting av bjelke i bakkant mot eksisterende fasade Bjelke i bakkant Venstre stolpe bak Sett fra innsiden Bilde: DET1 Sett fra venstre Innfesting av bakre stolpe mot gavlbjelke Bjelke i bakkant Stolpe Stolpe Gavlbjelke Bilde: DET2 Bilde: DET4 Sett fra innsiden Sett fra venstre Sett fra venstre Sett forfra Innfesting av stolpe i grunn Stolpe Sett fra siden Skru på skrå ned gjennom stolpen og ned i underlaget, fra minst to retninger. Tilpass typen festeelement til rådende underlag (tre, tegl e.l.). Sett ovenfra Bilde: DET3

3 Innfesting av midttakstol mot bjelke i bakkant (Bilde: DET 14). Bjelke i bakkant Midttakstol Sett fra venstre / bakfra Bilde: DET14 Innfesting av midttakstol mot bjelke i fremkant ved bare faste tak (Bilde: DET 15). Innfesting av midttakstol mot bjelke i fremkant ved skyvbare tak i komb. med faste tak (Bilde: DET 18). Midttakstol Bjelke i fremkant Bilde: DET15 Bilde: DET18 Frontbjelkebrett finnes bare ved innbygd takrenne Innfesting av gavlkile mot gavlbjelke Bjelke i bakkant Stolpe Gavlkile Gavlbjelke Lim Bilde: DET10 Sett fra venstre

4 Linjer opp Innfesting av gavltakstol mot bjelke i bak- og fremkant Linjer opp Gavltakstol Bjelke i bakkant Bjelke i fremkant Bilde: DET11 Bilde: DET13 Frontbjelkebrett og lengre gavltakstol finnes bare ved innbygd takrenne Sett fra venstre / bakfra Sett fra venstre / forfra

5 Trinn 1 Montere bakre bjelker (detalj 305 og 305A) og bakre stolper (detalj 313 og 314). Spikre fast underlagspapp på undersiden av stolpene som beskyttelse mot fuktighet. Bruk skrue A til bjelkene. Velg egnet skrue/plugg for bjelkens og stolpenes innfesting mot den aktuelle fasaden. Stolpene festes mot gulvet med egnet festeelement, f.eks. skrue A. 305/305A Tips! Stolpe 313/314 kan med fordel også festes mot fasaden Underlagspapp Trinn 2 Monter gavlbjelker (detalj 306,306A/H/V), stolpe i hjørne (detalj 312) og ramme for brutt hjørne (detalj 308HO/VA). Glem ikke underlagspapp under stolpene. Bruk gjerne skruetvinger for å holde detaljene på plass inntil alt er festet. Bruk skrue A i stolper. (HO og H = Høyre, VA og V = Venstre). Stag ev. opp ramme for brutt hjørne og stolpe i hjørne provisorisk. Hvis du skal montere Santex sandwichbrystning i en åpning, anbefaler vi at du leser trinn 19C/D allerede nå. 306, 306A/H/V 306, 306A/H/V HO/VA

6 Trinn 3 Monter frembjelke (detalj 302) og ramme for brutt hjørne (detalj 308 HO/VA), eventuelt stolpe i hjørne (detalj 312). (Glem ikke underlagspapp under stolpene.) Bruk skrue A HO/VA (312) Trinn 4 Monter den andre frembjelken (detalj 302A) samt stolper fronten (detalj 311/316). (Glem ikke underlagspapp under stolpene.) Bruk skrue A i frembjelker og stolper. 302A 311/ /316

7 Trinn 5 Monter gavlkile oppå gavlbjelken (detalj 307/307D). Fest kilene med trelim mot gavlbjelken samt skrue A. 307 Trinn 6 Dette trinnet utføres bare ved innbygd takrenne. Monter dekkbjelkene (detalj 304/304A). Bruk skrue A. 304/304A

8 Trinn 7 Monter begge gavltakstolene (detalj 300/300A). Bruk skrue A i bjelken i bakkant og i bjelken i fremkant. 300/ 300A 300/ 300A Trinn 8 Monter hjørnetakstolen (detalj 301B). Takstolen skal gå fra hjørnet på huset til hjørnet der frembjelkene møtes. Sentrer takstolen på hyllen. 301B Takstolen skal monteres i hjørnet. Det kan være påkrevd med en viss plasstilpasning.

9 Trinn 9 Monter rette takstoler. Mål ut på bjelken i bakkant og bjelken i fremkant hvor midttakstolene skal være. Monter midttakstolene (detalj 301 og 301A). Fest midttakstolen i bakkant først. I fremkant skal takstolens overside være på linje med den fremre kanten på frontbjelken. Bruk skrue A gjennom bjelken i fremkant og bjelken i bakkant. (Se Retningslinjer for innfesting av bjelker og stolper.) A Skrue A Utvendig kant Skrue A Takstolens overside OBS! Det er viktig at takstolens overside er på linje med frontbjelkens utvendige kant, ikke den innvendige. Takstolen må ofte løftes ca mm for å komme i riktig posisjon. Hvis ikke, kan den bli en såkalt "kjelkebakke" for taket. Ved skyvetak gjelder instruksjonene i trinn 12.

10 Trinn 10 Monter skjeve takstoler. Mål ut på hjørnetakstol og bjelke i fremkant der takstolene skal være. Monter takstolene (detalj 301C/D_HO/VA). Bruk skrue A. 301C/D_VA 301C/D_HO Trinn 11 Monter takrennen. Se separat monteringsanvisning. Hull for nedløpsrøret lages med en hullsag (ved innbygd takrenne). Du kan selv velge ved hvilken stolpe nedløpsrøret skal gå, f.eks. med hensyn til ev. eksisterende drenering. Ved synlig takrenne skal rennen være ca. 100 mm lenger enn bjelken i fremkant (detalj 302/302A). Ved innbygd takrenne skal rennen være ca. 20 mm kortere enn bjelken i fremkant (detalj 302/302A). Hull for nedløpsrør Takrenne Takrenne Hull for nedløpsrør

11 Trinn 12 Dette trinnet utføres bare ved innbygd takrenne.. Monter kassebjelke i fremkant (detalj 303/353). Skru gjennom distansene som er fabrikkmonterte på bjelken i fremkant (detalj 302/352). Ved samtlige tak skal kassebjelken (detalj 303/353) monteres jevnt i underkant med gavltakstolen (detalj 300/350). Bruk skrue A. 303A 303 Jevnt i underkant Trinn 13 Dette trinnet utføres bare ved Santex skyvbare tak. (For detaljert info, se også separat monteringsanvisning for Santex skyvbare tak.) Monter sviller 42 x 42 i fremkant oppå frontbjelken i takseksjoner med faste tak. Monter sviller 42 x 25 i bakkant oppå den bakre bjelken i alle takseksjoner med skyvbare tak. Bruk spiker D. (Ved frontbjelke som er 56 bred, er svillen i fremkant 56 x 42.) Svill 42 x 25 Svill 42 x 42 Sett bakfra Sett forfra

12 Trinn 14 Dette trinnet utføres bare ved innbygd takrenne. Monter deler av taket; monteringsanvisning ligger i pakken med taktilbehør. De noe lengre skjøteprofilene skal monteres på gavltakstolene (detalj 300) mot kassebjelken (detalj 303). De to gummidukene monteres i forbindelse med skjøteprofilene. Den vedlagte tegningen inneholder en klippemal. Gummiduken klemmes fast mellom undre skjøt og gavltakstolen. Gummiduken skal festes kant i kant med kassebjelken. Fortsett å montere taket ifølge monteringsanvisningen. For bedre tilpasning av gavlprofilene bør de skråkappes i fremkant med takets helling. Takplate Øvre skjøteprofil Gummiduk Undre skjøteprofil Kassebjelke Takrenne Gummiduk Kassebjelke Takrenne

13 Trinn 15 Bildet til høyre (frontplate) utføres bare ved innbygd takrenne. Monter begge hjørneplatene på kassebjelken (detalj 303/353) / gavltakstolen (detalj 300/350). Hjørneplaten må bearbeides noe ved den undre skjøteprofilen. Frontplaten monteres til slutt. Bruk spiker A og spiker B. Frontplate Kassebjelke Hjørneplate utvendig Takrenne Hjørneplate innvendig i kasse.

14 Trinn 16 Dette trinnet er bare aktuelt hvis du har kjøpt Santex faste tak. Montering av møneplate (skjer i samme sekvens som Santex faste tak monteres). Ved montering av polytaket skal møneplaten monteres på følgende måte. Den øverste skruen for å feste skjøteprofil Ø skal gå gjennom både platen og skjøteprofilen. Cellegummilist 10 x 8 (finnes i skruepakken) limes på polytakplaten mellom skjøteprofilene (se sett ovenfra ). Sett ovenfra Cellegummilist Mønebjelke Møneplate Polytakplate Takstol Trinn 17 Monter svillene til undertaket. 3 stk. 22 x 45. Tilpass svillenes lengde på stedet. Svillene skal monteres et stykke over underkanten på bjelkene. Bruk spiker A. Monter også 3 stk. sviller 22 x 45 for polyplaten. Polyplaten fungerer som isolasjon og skal monteres rett under overkanten på bjelken i det brutte hjørnet. Plasser svillene ca. 30 mm under overkanten. Bilde: Brutt hjørne

15 Trinn 18 Monter undertaket i det brutte hjørnet. Bruk spiker A. Monter polyplaten i det brutte hjørnet. Fest den med silikon mot bjelkene. Platens kanter bør være på linje med yttertaket. Trinn 19A Bilde: Undertak Monter brystning (se vedlagte tegninger, A3-format). Hvis du har valgt energi- eller isolerglass, bør du isolere brystningen (les mer under Monteringstips ). Bruk vindpapp på innsiden av ytre panel og diffusjonstett plast mellom isolasjonen og det indre panelet. Bruk spiker fra brystningens spikerpakke. Spiker D til svillene og spiker A til panelene. Vindusbrett 22 x 95 Svill 45 x 45 Panel 16 x 95 Stender 45 x 45 L = 685 Svill 45 x 45

16 Trinn 19B Monter underlys (se vedlagte tegninger, A3-format). Dette trinnet gjelder bare hvis du har valgt en kombinasjon av skyvevindu med underlys, dvs. faste partier under vindusbrettet. Etter at vindusbrett og underlys er montert og før skyvevinduet monteres må det monteres en svill (ca. 42 x 70) mellom gulvet og underkanten av vindusbrettet som avlastning. Skyvevindu (spor) Vindusbrett (ca. 42 x 120) Underlys (fast parti) Svill (ca. 42 x 70) Trinn 19C Monter sandwichbrystning, rett montasje. Dette trinnet gjelder bare hvis du har valgt sandwichbrystning. Santex anbefaler at man monterer hver åpning med sandwichbrystning sammen med monteringen av stolpene. Hvis ikke, kan det bli trangt med fugebåndene. Vent med å feste stolpene mot grunnen inntil sandwich-elementet er på plass. 1. Monter plate mot grunnen. Ta av beskyttelsesplasten på platen. Stryk litt av den medfølgende byggfugemassen på undersiden av platen og plasser platen på grunnen med fremkanten 12 mm utenfor grunnens fremkant (også stolpens). Platene leveres i standardlengder og lengden justeres ved overlapp. 12

17 2. Monter fugebåndene. Trekk av beskyttelsesplasten og monter fugebåndet på platen (fra stolpe til stolpe) og på stolpene (opp til underkanten av vindusbrettet). Fugebåndet begynner nå å svelle. Sørg derfor for å utføre trinn 3 omgående. 45 x 45-svill 3. Monter sandwich-elementet. Plasser elementet på platekanten og kanti-kant med utsiden på stolpene. Fest elementet med medfølgende skrue, skrått ned gjennom svillen, inn i stolpen. Ca. 3 mm spalte på hver side. 4. Monter vindusbrettet. Plasser vindusbrettet kant-i-kant med utsiden på stolpen. VIKTIG: Kontroller nå at målet (KYH) mellom vindusbrettet og den overliggende bjelken er riktig sammenlignet med partiets KYH. Skru brettet fast ovenfra, ned i brystningselementet, med medfølgende skrue. I visse tilfeller kan det være nødvendig å tilpasse vindusbrettet etter tilgjengelig plass. 5. Sluttetting. Tett spalten mellom platen og brystningselementet i underkanten, med medfølgende byggfugemasse. Spalten mot stolpen tettes også med byggfugemassen.

18 Trinn 19D Monter sandwichbrystning, i montert/umontert brutt hjørne. Dette trinnet gjelder bare hvis du har valgt sandwichbrystning. Santex anbefaler at man monterer hver åpning med sandwichbrystning sammen med monteringen av stolpene. 1. Forberedelser A. Montert brutt hjørne: Ta bort transportstøtten på undersiden, og sett rammen på plass. Vindusbrettet og glasspartiet er allerede montert. B. Umontert brutt hjørne: Monter stolpene med bjelke i brutt hjørne samt vindusbrett. Kontroller at KYH mellom vindusbrettet og bjelken i det brutte hjørnet blir riktig. Sett rammen på plass. Venstre 2. Monter platene mot grunnen Det finnes en høyre- og en venstreplate. Ta av beskyttelsesplasten på platene. Stryk litt av den medfølgende byggfugemassen på undersiden av platene og plasser dem på grunnen med fremkanten 12 mm utenfor grunnens fremkant (se 16C, trinn 1). Platene leveres i standardlengder og lengden justeres ved overlapp. Høyre 3. Monter fugebåndet og stryk på byggfugemasse Fugebåndet monteres bare på platen i bunnen (ikke på stolpene). Fugebåndet skal dekke platen, fra stolpe til stolpe. På stolpenes innside og vindusbrettets underside strykes det lite byggfugemasse (ikke bredere enn sandwichelementet). Fugebåndet begynner nå å svelle. Sørg derfor for å utføre trinn 4 omgående. Byggfugemasse 4. Monter sandwich-elementet Sett først inn elementet i underkant på platens kant, og fell deretter inn overdelen slik at hele elementet bunner mot limtreet. Fest så elementet ovenfra med skruer. Skruene skal settes så nær glasspartiets gulvprofil som mulig. 5. Sluttetting Tett spalten mellom platen og brystningselementet i underkanten, med medfølgende byggfugemasse.

19 Trinn 20 Dette trinnet er bare aktuelt hvis du har kjøpt Santex faste eller skyvbare tak. Montering av smyglister 8 x 44. Det blir et mellomrom mellom takplaten og den fremre eller bakre bærelinen. Det tettes ved hjelp av medfølgende smyglister i dimensjonen 8 x 44. De leveres i lengden 1200 og tilpasses til riktig lengde på stedet. Monter også smyglisten mot hjørnetakstolen. Ved faste tak monteres disse smyglistene både foran og bak. Ved skyvbare tak bare bak. Bruk 4 stk. dykkspiker 1,4 x 30 til hver list. Monteringstips Grunn Sørg for at grunnen er så rett og jevn som mulig. Jo mer i vater og jevn grunnen er gjort, desto lettere går monteringen, og desto bedre resultat får du ved senere montering av glasspartiene. Limtrestolper Kontroller nøye at alle stolper er i lodd når du monterer reisverket til hagestuen. Hvis fasaden luter utover eller innover, må det kompenseres slik at stolpene kommer i lodd. Jo bedre stolpene er montert, desto lettere går monteringen, og desto bedre resultat får du ved senere montering av glasspartiene. Du bør beskytte stolper ekstra godt mot fuktighet, spesielt i endetreet nederst. Eksempler på beskyttelse er: Grunning med oljebasert grunnmaling. Og/eller råtebeskyttelse av stolpenes ender.

20 Midttakstoler (ikke gavltakstolene) Hvis du etter monteringen av Santex limtrereisverk skal montere Santex faste tak eller Santex skyvbare tak, kan du med fordel montere den undre skjøteprofilen til taket før midttakstolen settes på plass (se trinn 9). For mer detaljert info om monteringen av de undre skjøteprofilene, se separat monteringsanvisning for Santex faste/skyvbare tak. Hvis du har kjøpt ferdigkappet tak fra Santex, trenger du bare å ta hensyn til 42-målet i bakkant. Det blir automatisk riktig i fremkant. Bakkant Fremkant Panelbrystning Hvis du har valgt energi- eller isolerglass, bør du isolere brystningen. Bruk vindpapp på innsiden av ytre panel og diffusjonstett plast mellom isolasjonen og det indre panelet. Panelene bør skråkappes (fases) i nederkant på utsiden for bedre vannavrenning. Du bør også montere en plate på utsiden som går opp bak ytre panel og ned foran kanten på grunnen. Det gjøres for å hindre at det kommer vann inn under brystningen. Sandwichbrystning Ikke fest stolpene mot grunnen før sandwichbrystningen er montert. Man må kunne flytte litt på stolpene for å få sandwichelementet på plass.

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 81, med

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/-høyde = hullmål i rammen Toleranse bredde: +0 5 mm Toleranse høyde: +5 5 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner

Detaljer

Faste uisolerte tak. Spesialkappet til treramme

Faste uisolerte tak. Spesialkappet til treramme Faste uisolerte tak. Spesialkappet til treramme Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner å montere. Se innholdslisten på neste side. OBS! Skruene er Torx-skruer. Du trenger

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen Toleranse bredde: +10-10 mm (per parti) Toleranse høyde: +7-7 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall

Detaljer

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 150730 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Rev.nr 140804 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke 90x225

Detaljer

Glasstak. Takhelling minimum 6 = 105 mm/m.

Glasstak. Takhelling minimum 6 = 105 mm/m. Glasstak Takhelling minimum 6 = 105 mm/m. Denne anvisningen skal følges for å oppfylle garantivilkårene. Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner å montere. Se innholdslisten

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul Funkis

MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul Funkis MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul Funkis 2019-15-01 Innhold: Byggebeskrivelse (detaljer fra Modul 15) Materialliste Montering av vinduer Tegninger Se egne tegninger for respektive modell 1 For at

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med valmet tak. Rev.nr NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med valmet tak. Rev.nr NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 160706-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med pulpettak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak

Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak Rev.nr 150219 Bormaskin/ Skrutrekker + PZ-/PH-bits Vater Trelim til utendørs bruk Vinkelhake Sag Hammer Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke

Detaljer

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk 61-2428 - NO

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Rev.nr 150529 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul

MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul 2019-14-01 Innhold: Byggebeskrivelse (detaljer fra Modul 15) Materialliste Montering av vinduer Tegninger Se egne tegninger for respektive modell 1 For at dere skal

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet frittstående konstruksjon pulpettak

Monteringsanvisning Kappet frittstående konstruksjon pulpettak Monteringsanvisning Kappet frittstående konstruksjon pulpettak Rev.nr: 150212 Bormaskin/ Skrutrekker + Torx & PZ-/PH-bits Vater Trelim til utendørs bruk Vinkelhake Sag Hammer Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

SOLO+ 10 ÅR MONTASJE ANVISNING. SOLO+ fra uteplassen.no Skyvedører og vinduer for det Norske klimaet GARANTI. kvalitet - helt enkelt GARANTI

SOLO+ 10 ÅR MONTASJE ANVISNING. SOLO+ fra uteplassen.no Skyvedører og vinduer for det Norske klimaet GARANTI. kvalitet - helt enkelt GARANTI SOLO+ kvalitet - helt enkelt MONTASJE ANVISNING SOLO+ fra uteplassen.no Skyvedører og vinduer for det Norske klimaet Solo+ - plassen.no 1 SOLO+ MONTASJEANVISNING PARTIFORKLARING HVF eller B-parti Skyvevindusparti

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Glasstak

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Glasstak Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Glasstak Rev.nr 150720 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innehållsförteckning

Detaljer

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN Monteringsanvisning grillhytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu ( 4 stk ) - ( kun et vindu

Detaljer

g rill hytte: Monteringsanvisning

g rill hytte: Monteringsanvisning Monteringsanvisning g rill hytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9,2 M2 ( 17 m2 i parantes) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu (4 stk) - ( kun et vindu

Detaljer

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU Forberedelser: Vinduet må bringes til det aktuelle rommet.. 1. Vindusåpningen i veggen må være klargjort. GROM VINDU anbefaler at vindusmålene er 2 cm mindre

Detaljer

Monteringsanvisning Aedis A4-4 moduls

Monteringsanvisning Aedis A4-4 moduls Monteringsanvisning Aedis A4-4 moduls Artikkelnummer Benevnelse 71702100020 Leskur AEDIS A4 5700x1400, RAL 9005 Revisjon 1 05.09.18 BBL 1 Plukkliste Pos Antall Beskrivelse Anmerkning Tegning # 1 1 stk

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Monteringsanvisning Aedis A3-3 moduls

Monteringsanvisning Aedis A3-3 moduls Monteringsanvisning Aedis A3-3 moduls Artikkelnummer Benevnelse 71702100010 Leskur AEDIS A3 4300x1400, RAL 9005 71702100015 Leskur AEDIS A3 4300x900, RAL 9005 Revisjon 1 05.09.18 BBL 1 Plukkliste Pos Antall

Detaljer

Monteringsanvisning Grinda Innredning

Monteringsanvisning Grinda Innredning Monteringsanvisning Grinda Innredning Art nr: 05-0605 Rev.nr 170329-NO Bor-/skrutrekker 3 og 5 mm bor Skrujern Tommestokk Vater Snekkersag Baufil Innholdsfortegnelse: 63-183 cm 183-273 cm 246-366 cm A1

Detaljer

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes)

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes) 93012N-05 2010-01 Flexit vs/v160 Monteringsveiledning Takhatter - Plast For alle takbelegg unntatt papp/shingel og torvtak. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjons-anlegg som er i kontinuerlig

Detaljer

Takbeslag / Steel chimney

Takbeslag / Steel chimney Takbeslag / Steel chimney Monterings-og bruksanvisning - Norsk Monterings- og bruksanvisningen må oppbevares under hele produktets levetid. Innhold 1. Montering av firkantet beslag 1.0 Innfesting... 1.1

Detaljer

Utvending bør man behandle hytta snarest med treolje, beis, tjærebeis eller lignende.

Utvending bør man behandle hytta snarest med treolje, beis, tjærebeis eller lignende. Monteringsanvisning lysthus: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 5 stk veggseksjoner med vindu - ( Plasser det som kan åpnes

Detaljer

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N Standard metode for å montere levegg i jord innebærer at stolpene støpes direkte fast i bakken. De fleste velger likevel å benytte Norgesgjerdes metallføtter

Detaljer

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til takskjøter. 1 2 Veggene låses sammen med poppnagler nedover

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 400

Avtrekkssystem type CD 400 Avtrekkssystem type CD 400 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 400 avtrekkssystem: Viftepanel (innsugskon) Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2) CAMPINGSTUGA 5,0 + 7,5 m² (Svenska 202-2-0) LEVERANSBESKRIVNING 2007-08-7 TAK Underlagspapp, finsågad takpanel, takåsar 58 x 45 och 43 x 45, dubbla vindskivor. Taklutning ca 2 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Detaljer

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Monteringsanvisning SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Vedrørende rekkenes/ konstruksjonsvirkets tykkelse Alle rekker/alt reisverk i denne byggsatsen er i en tykkelse som varierer mellom 42 til 45

Detaljer

GRILLHYTTE 9,2 m2 MONTERINGSANVISNING

GRILLHYTTE 9,2 m2 MONTERINGSANVISNING GRILLHYTTE 9,2 m2 MONTERINGSANVISNING Montering av skorstein Montering av tak Montering av dør og tak Mont. overliggere Mont. lister innvendig Montering av benk Montering av vegger Montering av base Montering

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1116 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1116 sida 1(1) TORSBO 8,6 m² (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2011-09-22 TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 22 x 120, nockbräda 22x145. Taklutning ca 6,6 o. YTTERVÄGG

Detaljer

DRIVHUS PLATINA CLIK SYSTEM 8,5 M2

DRIVHUS PLATINA CLIK SYSTEM 8,5 M2 21361 DRIVHUS PLATINA CLIK SYSTEM 8,5 M2 Produktstørrelse: 290 290 235cm c x 235 cm Vennligst les anvisningen nøye før du starter monteringen. To personer bør montere drivhuset ilag. Del Merke Ant. Del

Detaljer

Vinduer og Dører fra Røros

Vinduer og Dører fra Røros M o n t e r i n g s a n v i s n i n g 9:110 April -10 rst. feb.-06 Vinduer og Dører fra Røros VINDUR OG DØRR Røros Vinduet NB! For montering av vindu med ekspanderende isolasjon, se side 4 og 8. 1. Før

Detaljer

Vennligst les hele monteringsanvisningen før du starter monteringen.

Vennligst les hele monteringsanvisningen før du starter monteringen. LR-Rail Alu monteringsanvisning Vennligst les hele monteringsanvisningen før du starter monteringen. Se også over alle tegninger og kontrollèr at du har det du trenger. Innfesting på betong: Ved oppmerking

Detaljer

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene,

Detaljer

Konsentrer all omsorg for hagens planter og vekster på ett sted. For den som ikke pusler så mye med blomster kan benken brukes som utekjøkken.

Konsentrer all omsorg for hagens planter og vekster på ett sted. For den som ikke pusler så mye med blomster kan benken brukes som utekjøkken. BYGGEPROSJEKT Bygg ett plantebord /utekjøkken Konsentrer all omsorg for hagens planter og vekster på ett sted. For den som ikke pusler så mye med blomster kan benken brukes som utekjøkken. Bygg et stort

Detaljer

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 1. Undertak BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Undertak 02-1 Når du skal legge et tak, kommer du ofte til vanskelige områder som sjelden er beskrevet andre steder. Det er her vi hjelper deg å

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 500

Avtrekkssystem type CD 500 Avtrekkssystem type CD 500 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 500 avtrekkssystem: Viftepanel (innsugskon) Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod

Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod Sykler skal parkeres under tak som gir beskyttelse. I denne enkle sykkelboden er sykkelen alltid klar. På veggene har du plass til kroker og hyller for sykkelpumper,

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 80200) (23.10 2008)

GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 80200) (23.10 2008) GROM HUS MONTERINGSANVISNING Org. 90 249 16 MVA Fredheimveien 20 B 107 Oslo GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 0200) (23.10 200) Les denne monteringsanvisning, gjerne flere ganger. Få med deg tipsene

Detaljer

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Montering av sløyfer og lekter Har du lagt nytt undertak, også kalt sekundærtak, er som regel både mønekam og forkantbord

Detaljer

Montasjeveiledning postkassestativ Flexi

Montasjeveiledning postkassestativ Flexi Montasjeveiledning postkassestativ Flexi Gratulerer med nytt postkassestativ! Vi ber deg/montør om å lese denne veiledningen før stativet monteres. Dette stativet er laget av galvanisert stål, og lakkert

Detaljer

Monteringsanvisning Lysthus 13

Monteringsanvisning Lysthus 13 Monteringsanvisning Lysthus 13 Lysthus 13 kvm Antall Nummer Lengde Takk for at du valgte Hobbydrivhus.no som din lysthusleverandør! Følg denne monteringsanvisningen nøye, så vil du ha glede av lysthuset

Detaljer

Monteringsanvisning. Stokkebygd hytte. Prod.nr. HOUSEPETER

Monteringsanvisning. Stokkebygd hytte. Prod.nr. HOUSEPETER Monteringsanvisning Stokkebygd hytte Prod.nr. HOUSEPETER Innhold 1. Dette trenger du... 3 2. Underlag... 3 3. Montere veggene... 3 4. Tak... 4 4.1 Tak uten isolasjon... 4 4.2 Isolert tak med takbjelker

Detaljer

34 Monteringsanvisning Plannja Trend

34 Monteringsanvisning Plannja Trend 34 Monteringsanvisning Plannja Trend FORBEREDELSER Før du setter i gang og monterer Plannja-taket ditt, er det viktig at du leser gjennom avsnittet Generelle forberedelser legging av tak. Der finner du

Detaljer

ROYAL STÅLHALL Montasjeanvisning av stålhall 5 x 6 m.

ROYAL STÅLHALL Montasjeanvisning av stålhall 5 x 6 m. ROYAL STÅLHALL Montasjeanvisning av stålhall 5 x 6 m. NORSK SMÅFESERVICE A/S 1480 SLATTUM TEL 67 07 72 00 MONTASJE AV STÅLHALL 1. Kontroller delene mot tegningene. Hallen består av følgende hovedkomponenter:

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Overlagsbelegg Super Safe Xtra

Overlagsbelegg Super Safe Xtra Monteringsanvisning Overlagsbelegg Super Safe Xtra Mars 2018 Generelt Med Mataki Super Safe Xtra kan du trygt gjøre jobben selv. Belegget passer alle typer bygg med takfall ned til 3 o (6 cm/m eller mer),

Detaljer

Mix Skyvedører. Art.nr 05-0623 Rev.nr 150427 - NO

Mix Skyvedører. Art.nr 05-0623 Rev.nr 150427 - NO Mix Skyvedører Art.nr 05-06 Rev.nr 5047 - NO Baufil & Sag Bormaskin/Skrutrekker Tommestokk Skrutrekker Unbrakonøkkel 4 mm Torx T5 & T0 Skiftenøkkel Saks Innholdsfortegnelse > meter > meter > 4 meter >

Detaljer

GRILLHYTTE 16,5 m2 MONTERINGSANVISNING

GRILLHYTTE 16,5 m2 MONTERINGSANVISNING GRILLHYTTE 16,5 m2 MONTERINGSANVISNING 7. Montering av skorstein 4. Montering av tak 3. Mont. overliggere 2. Montering av vegger Base/fundament 5. Montering av dør og skygge 1. Montering av base 6. Montering

Detaljer

GT 120 - GT 1200 GTU 120 - GTU 1200

GT 120 - GT 1200 GTU 120 - GTU 1200 MONTERINGSVEILEDNING for lavtemperatur kjeler GT 120 - GT 1200 GTU 120 - GTU 1200 Industriveien 44 Telefon: 67 52 21 21 Postboks 506 Telefax: 67 52 21 31 1301 Sandvika Email: mail@sgpvarme.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Flexit vs/v/s125. Bruksområde: Modell VS: Ventilasjon + Spillvannsavlufting Modell V: Ventilasjon Modell S: Spillvannsavlufting

Flexit vs/v/s125. Bruksområde: Modell VS: Ventilasjon + Spillvannsavlufting Modell V: Ventilasjon Modell S: Spillvannsavlufting Flexit vs/v/s125 94080N-06 2011-10 Monteringsveiledning Takhatter - Stål For montering på dobbelkrum takstein, samt egen utførelse for papp/shingel. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjonsanlegg

Detaljer

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Krever 2 personer til monteringsarbeidet. 2 3 timers monteringsarbeid - Stor walk-in bod - Rask og enkel montering - Forsterkede vegger

Detaljer

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1).

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1). Bruk og vedlikehold: Innstilling av temperaturen Når bryteren vris i klokke retningen senkes temperaturen og det blir kaldere i kjølehjørnet. Temperaturen stilles etter et termometer som plasseres i et

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

MONTERINGS ANVISNING SKYVEDØRER COMFORT

MONTERINGS ANVISNING SKYVEDØRER COMFORT MONTERINGS ANVISNING SKYVEDØRER COMFORT Denne monteringsavisningen er veiledende. Monteringsdetaljene bør følges nøye. Ved monteringsdetaljer utover denne veiledning henvises det til gjeldende byggestandstandarder.

Detaljer

Nortett Vaflet Veggpapp / Nortett Vindtett. Januar vindsperre. monteringsanvisning

Nortett Vaflet Veggpapp / Nortett Vindtett. Januar vindsperre. monteringsanvisning Nortett Vaflet Veggpapp / Nortett Vindtett Januar 2019 vindsperre monteringsanvisning Generell informasjon Forberedelse og underlag Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

Nr. Ant. Ändringens art Datum Sign. Nagles i hjørnet med popnagle Overskytende del fjernes etter liming

Nr. Ant. Ändringens art Datum Sign. Nagles i hjørnet med popnagle Overskytende del fjernes etter liming Detalj og skyves sammen før montering av sidekantprofilene Trinn Montering av liftluke Påfør lim på siden av profilens utsparing før panelet føres på plass Innside vises 0 Anbefalt gassfjærkraft: stk gassfjærer

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1160 sida 1

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1160 sida 1 PIKABOD 9,4 (Svenska 2014-08-27) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 43 x 145, vindskiva 16 x 120, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning ca 17 o resp. 30 o. YTTERVÄGG Färdiga väggsektioner med stående

Detaljer

Servantbenk i puristisk stil

Servantbenk i puristisk stil Servantbenk i puristisk stil Renslig Servantbenk i puristisk stil Mange ønsker seg en minimalistisk stil på badet. En stil denne servanten er et godt eksempel på: Mindre er ofte det beste! 1 Innledning

Detaljer

Byggeinstruksjon Bygg en balkongkasse

Byggeinstruksjon Bygg en balkongkasse yggeinstruksjon ygg en balkongkasse lomsterkassen med innebygd espalier blir et midtpunkt på balkongen, treterrassen eller uteplassen. en kan også brukes som skillevegg i hagen. Fyll kassen med store krukker

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

FORBEREDELSER FØR MONTERING Oppbevar platene på flatt underlag. Platene må være tildekket med et lystett materiale hvis de oppbevares utendørs.

FORBEREDELSER FØR MONTERING Oppbevar platene på flatt underlag. Platene må være tildekket med et lystett materiale hvis de oppbevares utendørs. MONTERINGSANVISNING FORBEREDELSER VIKTIG! Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner. MATERIALEGENSKAPER gop Skyroof består av flate plater av akryl og et profilsystem av aluminium og plast.

Detaljer

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Standard utførelse: NRF 344705 Mars 03 Tilleggsutstyr: Takgjennomføringer for Flatt tak Skråtak Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GRDEROBEINNREDNINGER 14655-2 - 4000 NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no

Detaljer

Installasjon i panel. Innhold

Installasjon i panel. Innhold Installasjon i panel VEILEDNING IV500-N Utgave D Side av 7 Innhold. Generelt.... Materiell.... Alternativ montering av festebrakett.... Installasjon av preterminert kabel med fast kledning... 5. Installasjon

Detaljer

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D 3/2008 MONTERINGSNVISNING PORSGRUND SEVEN D Innholdsfortegnelse Porsgrund Seven D Mål for monteringsskinne Generell monteringsanvisning for skap i Seven D-serien - feste av monteringsskinner på vegg -

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag

Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag November 2009 Komplett Teleskopisk Firkantbeslag for takvinkel 10-45 grader Toppavdekning med pipehatt Teleskopisk firkantbeslag Overbeslag inkl underbeslag

Detaljer

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning Corus Bygg Systemer AS Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Forbehold om tekniske endringer 0.009 Komponent oversikt Detaljløsninger kan rekvireres. Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne)

Detaljer

Plastmo Vi deler vår kunnskap med deg!

Plastmo Vi deler vår kunnskap med deg! Monteringsanvisning Plastmo Vi deler vår kunnskap med deg! Plastmo AS Eternitveien 30 3470 Slemmestad Tlf. 66 98 74 50 Fax. 66 98 74 51 Plastmo AS - Utgitt: 01.08.2013 Monteringsanvisning Monteringsanvisninger

Detaljer

lindab takrennesystem monteringsanvisning Lindab Rainline TM Takrennesystem det komplette takrennesystemet

lindab takrennesystem monteringsanvisning Lindab Rainline TM Takrennesystem det komplette takrennesystemet Lindab Rainline TM Takrennesystem det komplette takrennesystemet Monter enkelt og raskt 1 Dimensjonering Gjennom å multiplisere takets lengde X med bredden Y får du takets areal A. I tabellen kan du se

Detaljer

Glassingsanvisning Sapa Byggsystem Fasader Vinduer Dører Glasstak

Glassingsanvisning Sapa Byggsystem Fasader Vinduer Dører Glasstak Glassingsanvisning Sapa Byggsystem Fasader Vinduer Dører Glasstak Innholdsfortegnelse Side Glassing av vinduer, dører og glasspartier for systemene SFB 1050, 2050, 2060, 3050 SFB 1074, 2074, 3074 4-7 Glassing

Detaljer

Monteringsanvisning lekehus Funkis

Monteringsanvisning lekehus Funkis Monteringsanvisning lekehus Funkis Art nr 400 180 x 250 x (h) 250 cm www.rkc.no Side 1 av 9 VEILEDNING FOR MONTERING OG BRUK Det gleder oss at du valgte et RKC produkt! Les veiledningen grundig før du

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

Generell innformasjon

Generell innformasjon Monteringsanvisning Generell innformasjon Frictionboard er enkelt og sette sammen. Det kan gjøres av en person, men da anbefaler vi å montere sammen rammen i rett posisjon. Alle delene kan festes sammen

Detaljer

Anneks Alaska 2 Art. nr: 40772

Anneks Alaska 2 Art. nr: 40772 Anneks Alaska 2 Art. nr: 40772 Ver. dato: 12.03.2010 Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Boden/annekset du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 600

Avtrekkssystem type CD 600 Avtrekkssystem type CD 600 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 600 avtrekkssystem: Innsugskon Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

Monteringsanvisning Flex

Monteringsanvisning Flex Monteringsanvisning Flex Monteringsanvisning Plannja Flex 9 FORBEREDELSER Før du går i gang og monterer Plannja-taket, er det viktig at du leser gjennom avsnittet Slik går du frem for å få et nytt tak!

Detaljer

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90)

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) monteringsanvisning Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

Monteringsanvisningfor

Monteringsanvisningfor Monteringsanvisningfor Solstrand1//art.nr.422028 Ver.dato:06.11.2012 Nytlivethjemme Generell monteringsanvisning del 1 av 2 Generelt Det gleder oss at du valgte et RKC produkt! Les monteringsanvisningen

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

Vindsperre Halotex W25 Halotex W5

Vindsperre Halotex W25 Halotex W5 Monteringsanvisning Vindsperre Halotex W25 Halotex W5 Mars 2018 Generell informasjon Generelt Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser gjennom isolasjonen, og at nedbør skader

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer