Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne"

Transkript

1 Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 91, både for variantene med synlig takrenne og med innbygd takrenne. Det kan derfor forekomme trinn som du ikke trenger å utføre eller ikke kan utføre. For mål og detaljnummer se vedlagte tegninger (A3-format). Reisverket skal males før montering, for å øke levetiden. Informasjon og tips om overflatebehandling/beskyttelse av limtrereisverket og annet treverk. Reisverket skal grunnes før montering, slik at limtreet får ekstra beskyttelse mot vær og vind. Hvis du vil gi stolpeendene ytterligere beskyttelse, kan du påføre råtebeskyttelse. Innhold På bildet: Hagestue 91 med innbygd takrenne Kontakt din lokale fargehandler for mer informasjon og råd om hvordan du gjør det. Skruepakke til reisverket Skrue A Spax 80 x 5,0 240 stk. Bl.a. til takstoler m.m. Spiker A Dykkspiker 50 x stk. Til sviller, brutt hjørne samt undertak. Spiker B Hvit med gummi 26 stk. Til plater. Underlagspapp 115 x stk. Til stolper, festes på undersiden Trelim 0,25 l 2 stk. Bl.a. til limtrekilen. Spikerpakke til brystning Spiker A Dykkspiker 50 x stk. Til panelene Spiker D Galvanisert 75 x 2,8 80 stk. Til sviller Plater (visse plater bare til reisverk med innbygd takrenne) Plater Møneplate, høyre, venstre, 5-12 stk. midtre Gummiduk 2 stk. Verktøy som du kan trenge Skrutrekker med Torx-bits, vaterpass, hullsag (nedløpsrør), buefil (profiler), hammer, sag (sviller og smyglister) (Denne innholdsfortegnelsen er generell for hagestue 91. Det kan derfor finnes artikler som du ikke trenger å bruke.)

2 Retningslinjer for innfesting av bjelker og stolper. Innfesting av bjelke i bakkant mot eksisterende fasade Bjelke i bakkant Venstre stolpe bak Sett fra innsiden Bilde: DET1 Sett fra venstre Innfesting av bakre stolpe mot gavlbjelke Bjelke i bakkant Stolpe Stolpe Gavlbjelke Bilde: DET2 Bilde: DET4 Sett fra innsiden Sett fra venstre Sett fra venstre Sett forfra Innfesting av stolpe i grunn Stolpe Sett fra siden Skru på skrå ned gjennom stolpen og ned i underlaget, fra minst to retninger. Tilpass typen festeelement til rådende underlag (tre, tegl e.l.). Sett ovenfra Bilde: DET3

3 Innfesting av midttakstol mot bjelke i bakkant (Bilde: DET 14). Bjelke i bakkant Midttakstol Sett fra venstre / bakfra Bilde: DET14 Innfesting av midttakstol mot bjelke i fremkant ved bare faste tak (Bilde: DET 15). Innfesting av midttakstol mot bjelke i fremkant ved skyvbare tak i komb. med faste tak (Bilde: DET 18). Midttakstol Bjelke i fremkant Bilde: DET15 Bilde: DET18 Frontbjelkebrett finnes bare ved innbygd takrenne Innfesting av gavlkile mot gavlbjelke Bjelke i bakkant Stolpe Gavlkile Gavlbjelke Lim Bilde: DET10 Sett fra venstre

4 Linjer opp Innfesting av gavltakstol mot bjelke i bak- og fremkant Linjer opp Gavltakstol Bjelke i bakkant Bjelke i fremkant Bilde: DET11 Bilde: DET13 Frontbjelkebrett og lengre gavltakstol finnes bare ved innbygd takrenne Sett fra venstre / bakfra Sett fra venstre / forfra

5 Trinn 1 Montere bakre bjelker (detalj 305 og 305A) og bakre stolper (detalj 313 og 314). Spikre fast underlagspapp på undersiden av stolpene som beskyttelse mot fuktighet. Bruk skrue A til bjelkene. Velg egnet skrue/plugg for bjelkens og stolpenes innfesting mot den aktuelle fasaden. Stolpene festes mot gulvet med egnet festeelement, f.eks. skrue A. 305/305A Tips! Stolpe 313/314 kan med fordel også festes mot fasaden Underlagspapp Trinn 2 Monter gavlbjelker (detalj 306,306A/H/V), stolpe i hjørne (detalj 312) og ramme for brutt hjørne (detalj 308HO/VA). Glem ikke underlagspapp under stolpene. Bruk gjerne skruetvinger for å holde detaljene på plass inntil alt er festet. Bruk skrue A i stolper. (HO og H = Høyre, VA og V = Venstre). Stag ev. opp ramme for brutt hjørne og stolpe i hjørne provisorisk. Hvis du skal montere Santex sandwichbrystning i en åpning, anbefaler vi at du leser trinn 19C/D allerede nå. 306, 306A/H/V 306, 306A/H/V HO/VA

6 Trinn 3 Monter frembjelke (detalj 302) og ramme for brutt hjørne (detalj 308 HO/VA), eventuelt stolpe i hjørne (detalj 312). (Glem ikke underlagspapp under stolpene.) Bruk skrue A HO/VA (312) Trinn 4 Monter den andre frembjelken (detalj 302A) samt stolper fronten (detalj 311/316). (Glem ikke underlagspapp under stolpene.) Bruk skrue A i frembjelker og stolper. 302A 311/ /316

7 Trinn 5 Monter gavlkile oppå gavlbjelken (detalj 307/307D). Fest kilene med trelim mot gavlbjelken samt skrue A. 307 Trinn 6 Dette trinnet utføres bare ved innbygd takrenne. Monter dekkbjelkene (detalj 304/304A). Bruk skrue A. 304/304A

8 Trinn 7 Monter begge gavltakstolene (detalj 300/300A). Bruk skrue A i bjelken i bakkant og i bjelken i fremkant. 300/ 300A 300/ 300A Trinn 8 Monter hjørnetakstolen (detalj 301B). Takstolen skal gå fra hjørnet på huset til hjørnet der frembjelkene møtes. Sentrer takstolen på hyllen. 301B Takstolen skal monteres i hjørnet. Det kan være påkrevd med en viss plasstilpasning.

9 Trinn 9 Monter rette takstoler. Mål ut på bjelken i bakkant og bjelken i fremkant hvor midttakstolene skal være. Monter midttakstolene (detalj 301 og 301A). Fest midttakstolen i bakkant først. I fremkant skal takstolens overside være på linje med den fremre kanten på frontbjelken. Bruk skrue A gjennom bjelken i fremkant og bjelken i bakkant. (Se Retningslinjer for innfesting av bjelker og stolper.) A Skrue A Utvendig kant Skrue A Takstolens overside OBS! Det er viktig at takstolens overside er på linje med frontbjelkens utvendige kant, ikke den innvendige. Takstolen må ofte løftes ca mm for å komme i riktig posisjon. Hvis ikke, kan den bli en såkalt "kjelkebakke" for taket. Ved skyvetak gjelder instruksjonene i trinn 12.

10 Trinn 10 Monter skjeve takstoler. Mål ut på hjørnetakstol og bjelke i fremkant der takstolene skal være. Monter takstolene (detalj 301C/D_HO/VA). Bruk skrue A. 301C/D_VA 301C/D_HO Trinn 11 Monter takrennen. Se separat monteringsanvisning. Hull for nedløpsrøret lages med en hullsag (ved innbygd takrenne). Du kan selv velge ved hvilken stolpe nedløpsrøret skal gå, f.eks. med hensyn til ev. eksisterende drenering. Ved synlig takrenne skal rennen være ca. 100 mm lenger enn bjelken i fremkant (detalj 302/302A). Ved innbygd takrenne skal rennen være ca. 20 mm kortere enn bjelken i fremkant (detalj 302/302A). Hull for nedløpsrør Takrenne Takrenne Hull for nedløpsrør

11 Trinn 12 Dette trinnet utføres bare ved innbygd takrenne.. Monter kassebjelke i fremkant (detalj 303/353). Skru gjennom distansene som er fabrikkmonterte på bjelken i fremkant (detalj 302/352). Ved samtlige tak skal kassebjelken (detalj 303/353) monteres jevnt i underkant med gavltakstolen (detalj 300/350). Bruk skrue A. 303A 303 Jevnt i underkant Trinn 13 Dette trinnet utføres bare ved Santex skyvbare tak. (For detaljert info, se også separat monteringsanvisning for Santex skyvbare tak.) Monter sviller 42 x 42 i fremkant oppå frontbjelken i takseksjoner med faste tak. Monter sviller 42 x 25 i bakkant oppå den bakre bjelken i alle takseksjoner med skyvbare tak. Bruk spiker D. (Ved frontbjelke som er 56 bred, er svillen i fremkant 56 x 42.) Svill 42 x 25 Svill 42 x 42 Sett bakfra Sett forfra

12 Trinn 14 Dette trinnet utføres bare ved innbygd takrenne. Monter deler av taket; monteringsanvisning ligger i pakken med taktilbehør. De noe lengre skjøteprofilene skal monteres på gavltakstolene (detalj 300) mot kassebjelken (detalj 303). De to gummidukene monteres i forbindelse med skjøteprofilene. Den vedlagte tegningen inneholder en klippemal. Gummiduken klemmes fast mellom undre skjøt og gavltakstolen. Gummiduken skal festes kant i kant med kassebjelken. Fortsett å montere taket ifølge monteringsanvisningen. For bedre tilpasning av gavlprofilene bør de skråkappes i fremkant med takets helling. Takplate Øvre skjøteprofil Gummiduk Undre skjøteprofil Kassebjelke Takrenne Gummiduk Kassebjelke Takrenne

13 Trinn 15 Bildet til høyre (frontplate) utføres bare ved innbygd takrenne. Monter begge hjørneplatene på kassebjelken (detalj 303/353) / gavltakstolen (detalj 300/350). Hjørneplaten må bearbeides noe ved den undre skjøteprofilen. Frontplaten monteres til slutt. Bruk spiker A og spiker B. Frontplate Kassebjelke Hjørneplate utvendig Takrenne Hjørneplate innvendig i kasse.

14 Trinn 16 Dette trinnet er bare aktuelt hvis du har kjøpt Santex faste tak. Montering av møneplate (skjer i samme sekvens som Santex faste tak monteres). Ved montering av polytaket skal møneplaten monteres på følgende måte. Den øverste skruen for å feste skjøteprofil Ø skal gå gjennom både platen og skjøteprofilen. Cellegummilist 10 x 8 (finnes i skruepakken) limes på polytakplaten mellom skjøteprofilene (se sett ovenfra ). Sett ovenfra Cellegummilist Mønebjelke Møneplate Polytakplate Takstol Trinn 17 Monter svillene til undertaket. 3 stk. 22 x 45. Tilpass svillenes lengde på stedet. Svillene skal monteres et stykke over underkanten på bjelkene. Bruk spiker A. Monter også 3 stk. sviller 22 x 45 for polyplaten. Polyplaten fungerer som isolasjon og skal monteres rett under overkanten på bjelken i det brutte hjørnet. Plasser svillene ca. 30 mm under overkanten. Bilde: Brutt hjørne

15 Trinn 18 Monter undertaket i det brutte hjørnet. Bruk spiker A. Monter polyplaten i det brutte hjørnet. Fest den med silikon mot bjelkene. Platens kanter bør være på linje med yttertaket. Trinn 19A Bilde: Undertak Monter brystning (se vedlagte tegninger, A3-format). Hvis du har valgt energi- eller isolerglass, bør du isolere brystningen (les mer under Monteringstips ). Bruk vindpapp på innsiden av ytre panel og diffusjonstett plast mellom isolasjonen og det indre panelet. Bruk spiker fra brystningens spikerpakke. Spiker D til svillene og spiker A til panelene. Vindusbrett 22 x 95 Svill 45 x 45 Panel 16 x 95 Stender 45 x 45 L = 685 Svill 45 x 45

16 Trinn 19B Monter underlys (se vedlagte tegninger, A3-format). Dette trinnet gjelder bare hvis du har valgt en kombinasjon av skyvevindu med underlys, dvs. faste partier under vindusbrettet. Etter at vindusbrett og underlys er montert og før skyvevinduet monteres må det monteres en svill (ca. 42 x 70) mellom gulvet og underkanten av vindusbrettet som avlastning. Skyvevindu (spor) Vindusbrett (ca. 42 x 120) Underlys (fast parti) Svill (ca. 42 x 70) Trinn 19C Monter sandwichbrystning, rett montasje. Dette trinnet gjelder bare hvis du har valgt sandwichbrystning. Santex anbefaler at man monterer hver åpning med sandwichbrystning sammen med monteringen av stolpene. Hvis ikke, kan det bli trangt med fugebåndene. Vent med å feste stolpene mot grunnen inntil sandwich-elementet er på plass. 1. Monter plate mot grunnen. Ta av beskyttelsesplasten på platen. Stryk litt av den medfølgende byggfugemassen på undersiden av platen og plasser platen på grunnen med fremkanten 12 mm utenfor grunnens fremkant (også stolpens). Platene leveres i standardlengder og lengden justeres ved overlapp. 12

17 2. Monter fugebåndene. Trekk av beskyttelsesplasten og monter fugebåndet på platen (fra stolpe til stolpe) og på stolpene (opp til underkanten av vindusbrettet). Fugebåndet begynner nå å svelle. Sørg derfor for å utføre trinn 3 omgående. 45 x 45-svill 3. Monter sandwich-elementet. Plasser elementet på platekanten og kanti-kant med utsiden på stolpene. Fest elementet med medfølgende skrue, skrått ned gjennom svillen, inn i stolpen. Ca. 3 mm spalte på hver side. 4. Monter vindusbrettet. Plasser vindusbrettet kant-i-kant med utsiden på stolpen. VIKTIG: Kontroller nå at målet (KYH) mellom vindusbrettet og den overliggende bjelken er riktig sammenlignet med partiets KYH. Skru brettet fast ovenfra, ned i brystningselementet, med medfølgende skrue. I visse tilfeller kan det være nødvendig å tilpasse vindusbrettet etter tilgjengelig plass. 5. Sluttetting. Tett spalten mellom platen og brystningselementet i underkanten, med medfølgende byggfugemasse. Spalten mot stolpen tettes også med byggfugemassen.

18 Trinn 19D Monter sandwichbrystning, i montert/umontert brutt hjørne. Dette trinnet gjelder bare hvis du har valgt sandwichbrystning. Santex anbefaler at man monterer hver åpning med sandwichbrystning sammen med monteringen av stolpene. 1. Forberedelser A. Montert brutt hjørne: Ta bort transportstøtten på undersiden, og sett rammen på plass. Vindusbrettet og glasspartiet er allerede montert. B. Umontert brutt hjørne: Monter stolpene med bjelke i brutt hjørne samt vindusbrett. Kontroller at KYH mellom vindusbrettet og bjelken i det brutte hjørnet blir riktig. Sett rammen på plass. Venstre 2. Monter platene mot grunnen Det finnes en høyre- og en venstreplate. Ta av beskyttelsesplasten på platene. Stryk litt av den medfølgende byggfugemassen på undersiden av platene og plasser dem på grunnen med fremkanten 12 mm utenfor grunnens fremkant (se 16C, trinn 1). Platene leveres i standardlengder og lengden justeres ved overlapp. Høyre 3. Monter fugebåndet og stryk på byggfugemasse Fugebåndet monteres bare på platen i bunnen (ikke på stolpene). Fugebåndet skal dekke platen, fra stolpe til stolpe. På stolpenes innside og vindusbrettets underside strykes det lite byggfugemasse (ikke bredere enn sandwichelementet). Fugebåndet begynner nå å svelle. Sørg derfor for å utføre trinn 4 omgående. Byggfugemasse 4. Monter sandwich-elementet Sett først inn elementet i underkant på platens kant, og fell deretter inn overdelen slik at hele elementet bunner mot limtreet. Fest så elementet ovenfra med skruer. Skruene skal settes så nær glasspartiets gulvprofil som mulig. 5. Sluttetting Tett spalten mellom platen og brystningselementet i underkanten, med medfølgende byggfugemasse.

19 Trinn 20 Dette trinnet er bare aktuelt hvis du har kjøpt Santex faste eller skyvbare tak. Montering av smyglister 8 x 44. Det blir et mellomrom mellom takplaten og den fremre eller bakre bærelinen. Det tettes ved hjelp av medfølgende smyglister i dimensjonen 8 x 44. De leveres i lengden 1200 og tilpasses til riktig lengde på stedet. Monter også smyglisten mot hjørnetakstolen. Ved faste tak monteres disse smyglistene både foran og bak. Ved skyvbare tak bare bak. Bruk 4 stk. dykkspiker 1,4 x 30 til hver list. Monteringstips Grunn Sørg for at grunnen er så rett og jevn som mulig. Jo mer i vater og jevn grunnen er gjort, desto lettere går monteringen, og desto bedre resultat får du ved senere montering av glasspartiene. Limtrestolper Kontroller nøye at alle stolper er i lodd når du monterer reisverket til hagestuen. Hvis fasaden luter utover eller innover, må det kompenseres slik at stolpene kommer i lodd. Jo bedre stolpene er montert, desto lettere går monteringen, og desto bedre resultat får du ved senere montering av glasspartiene. Du bør beskytte stolper ekstra godt mot fuktighet, spesielt i endetreet nederst. Eksempler på beskyttelse er: Grunning med oljebasert grunnmaling. Og/eller råtebeskyttelse av stolpenes ender.

20 Midttakstoler (ikke gavltakstolene) Hvis du etter monteringen av Santex limtrereisverk skal montere Santex faste tak eller Santex skyvbare tak, kan du med fordel montere den undre skjøteprofilen til taket før midttakstolen settes på plass (se trinn 9). For mer detaljert info om monteringen av de undre skjøteprofilene, se separat monteringsanvisning for Santex faste/skyvbare tak. Hvis du har kjøpt ferdigkappet tak fra Santex, trenger du bare å ta hensyn til 42-målet i bakkant. Det blir automatisk riktig i fremkant. Bakkant Fremkant Panelbrystning Hvis du har valgt energi- eller isolerglass, bør du isolere brystningen. Bruk vindpapp på innsiden av ytre panel og diffusjonstett plast mellom isolasjonen og det indre panelet. Panelene bør skråkappes (fases) i nederkant på utsiden for bedre vannavrenning. Du bør også montere en plate på utsiden som går opp bak ytre panel og ned foran kanten på grunnen. Det gjøres for å hindre at det kommer vann inn under brystningen. Sandwichbrystning Ikke fest stolpene mot grunnen før sandwichbrystningen er montert. Man må kunne flytte litt på stolpene for å få sandwichelementet på plass.

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Materialene og verktøyene du trenger Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet.

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Materialene og verktøyene du trenger Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet.

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

ESPE INDUSTRI AS. Monteringsanvisning. Espen heltrekjøkken. www.espe.no Gjelder fra 01.04.09

ESPE INDUSTRI AS. Monteringsanvisning. Espen heltrekjøkken. www.espe.no Gjelder fra 01.04.09 ESPE INDUSTRI AS Monteringsanvisning Espen heltrekjøkken www.espe.no Gjelder fra 01.04.09 Forenklet monteringsanvisning for Espen heltrekjøkken 1. Fjern dører, skuffer, hyller etc. og plasser disse vekk

Detaljer

Monteringsveiledning kjøkken - mai 2014

Monteringsveiledning kjøkken - mai 2014 Monteringsveiledning kjøkken - mai 2014 1 Innholdsfortegnelse Viktig informasjon Målspesifikasjoner Plassering av spikerslag Tips og råd for montering Plassering av el. uttak Sokkel og sokkelben Sokkelskuffer

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

2 TAF Byggeteknikk. Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS. Elevens navn: Thomas Aaserød.

2 TAF Byggeteknikk. Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS. Elevens navn: Thomas Aaserød. 2 TAF Byggeteknikk Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS Elevens navn: Thomas Aaserød Uke: 49 og 50 Fravær: 0 timer Timer: 75 timer Beskrivelse av arbeidet: Kjelleren

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ MAXI 31, MAXI 32, MAXI 34-serien MAXI 38 og MAXI 40 Engbo MAXI kan tilpasses de fleste båtmodeller. Rev.6 2008-05-23 NS-EN ISO 9001:2000 FCC ID: R78-RC-01 R78-MCU-01 Innhold

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Bygg om, bygg nytt, bygg selv!

Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Byggeveiledning for gips og stål til din bolig Gratulerer med flere kloke valg. Først og fremst fordi du har valgt å bygge og renovere med gipsbaserte plater, men også fordi

Detaljer

Tak over uterom og pergola

Tak over uterom og pergola BRUK TRE UTE BYGGE- BESKRIVELSE 24 Tak over uterom og pergola 1. Planlegging Når man bygger pergola eller tak over uterom i tilknytning til ytterdør eller f eks en veranda, er det viktig å tilpasse dette

Detaljer

1c Vanntilkopling Vannledningen skal gi minst 7 l/min og det statiske trykket kan være maks. 8 bar.

1c Vanntilkopling Vannledningen skal gi minst 7 l/min og det statiske trykket kan være maks. 8 bar. Monteringsanvisning CLOS-O-MAT LIMA VITA Les nøye gjennom monteringsanvisningen før monteringen for at arbeidet skal bli så enkelt og greit som mulig. Monter Clos-O-Mat først når øvrige håndverkere har

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Praktisk TØMRERARBEID

Praktisk TØMRERARBEID F R A N K B E R G Praktisk TØMRERARBEID Kapittel 1 Legging av bjelkelag 1.2 Dimensjonering av bjelker Dimensjonering av bjelkelaget og valg av materiale er viktig for et vellykket resultat med et stabilt

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden

BYGG SLIK. Etterisoler loftsbjelkelaget. med løsull med plater fra undersiden STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 1 Rekv.nr 3037NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisoler loftsbjelkelaget med løsull med plater fra undersiden Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Flytende/2-lock WOOD

Flytende/2-lock WOOD LEGGEANVISNING Flytende/2-lock WOOD FORUTSETNINGER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene

Detaljer

Montering og brukerveiledning

Montering og brukerveiledning Montering og brukerveiledning Sentralstøvsugere Pb. 84, 5346 Ågotnes - Tlf. 56 31 26 31 Fax 56 31 26 30 www.fbtvent.no E-post: fbt@fbtvent.no FØR DU BEGYNNER Les installasjonsanvisningen nøye før du begynner.

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1166 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1166 sida 1(1) TORSBO 8,6 med takutbyggnad 3,5 N (Svenska 2014-10-15) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 43 x 95, vindskivor 16 x 95, takfotsbräda 21 x 120, nockbräda 12x145. Taklutning ca 6,6 o. YTTERVÄGG Färdiga

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

Instruksjoner for installering av HDS-enhet

Instruksjoner for installering av HDS-enhet 988-0176-75_A Instruksjoner for installering av HDS-enhet Les instruksjonene nøye før du utfører installasjonen. Anbefalt verktøy og utstyr (ikke inkludert) for bruk ved installasjon av svinger Hvis du

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Enkel snekring med gipsplater

Enkel snekring med gipsplater Enkel snekring med gipsplater Dette bør du vite om gipsplater Gipsplater er et produkt som er utmerket å anvende til vegger, tak, på gulv, i kjeller, i baderommet, på loft, i garasjen. Egentlig er gipsplater

Detaljer

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER Sheet no. 6004 MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER All rights reserved. 1 INNHOLD 01 Fra sier seg ansvar... 5 02 Fabrikkens gjensidige

Detaljer

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 undertak DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Kombinert vindsperre og undertak Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Er diffusjonsåpne undertak på rull levert av MONIER AS Produktet

Detaljer

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013 Sundolitt KUB Monteringsveiledning Oktober 2013 2 Innhold Dette trenger du 2 Oversikt elementer i KUB systemet 3 Generelt / Planlegging 4 Grunnarbeid / såle 5 Bygging av vegg, smyglister 6 Armering av

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM

MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM illigo våtromssystem MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM utgave 9: 17.09.2013 (Erstatter utgave 8: 03.05.2013) FORHANDLER: VÅTROM OG TETTESJIKT STILLER SPESIELLE KRAV TIL KUNNSKAP OG KVALITETSPRODUKTER.

Detaljer