Glassingsanvisning Sapa Byggsystem Fasader Vinduer Dører Glasstak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Glassingsanvisning Sapa Byggsystem Fasader Vinduer Dører Glasstak"

Transkript

1 Glassingsanvisning Sapa Byggsystem Fasader Vinduer Dører Glasstak

2 Innholdsfortegnelse Side Glassing av vinduer, dører og glasspartier for systemene SFB 1050, 2050, 2060, 3050 SFB 1074, 2074, Glassing av fasader SFB 4150, Glassing av fasader, System Glazing SFB 5050 SG Glassing av glasstak SFB

3 Målsetting Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet. Derfor er det av stor betydning at det siste momentet i leveransen, glassing, går lett og er riktig utført i fasader, vinduer, dører og glasstak. Målsettingen med denne glassingsanvisningen er å gjøre det lettere for de som glasser å oppfylle kravene til det ferdige produktet. At bl.a. forseglede glass (isolerglass) blir montert slik at deres funksjon og livslengde sikres. At det ferdige fasadeproduktet hverken får vann- eller luftlekkasje. Brannpartier som skal beskytte personer og forhindre spredning av brann skal være typegodkjente og sertifiserte. For at disse partier i ulike brannklasser skal fungere, skal brannglassingen utføres av personale som har godkjennelse for P-merking eller annen brannsertifisering. Definisjoner Bæreklossen overfører tyngden av glasset til karmen/rammen når partiet sitter på plass. Sapa Byggsystem har tilpassede klosser, til et antall produkter, som skal benyttes til glassing. Pakninger til Sapa Byggsystem er fremstilt for å passe i systemenes spor ved glassing. De er laget av EPDM og/eller celle - EPDM gummi. Det finnes tørre eller silikonbehandlede er. Andre er enn de som inngår i systemene skal ikke benyttes. Glasslister / Glassholdere holder glassene på plass og beskytter isolerglassets kantforsegling. Glasslistene / glassholderne i Sapa Byggsystem er aluminiumprofiler med snap-funksjon, eller de skrus på plass. Glassmål. Se det respektive produktets funksjonsmål i glassingsanvisningen. Lufting og drenering. For å unngå at fukt/vann blir stående i falsen, skal bunnfalsen luftes og dreneres mot utsiden. Dette utføres etter Sapa Byggsystems instruksjoner for respektive produkt. Glasslist og skal inngå i leveransen fra produsenten, og skal være tilpasset den aktuelle glasstykkelsen. Dersom det mot formodning ikke er med i leveransen, kontakt produsenten som ettersender dette. Brannglassing Se separat glassingsanvisning for Sapa Byggsystem som skal følge brannproduktene. Dersom dette ikke medfølger, kontakt leverandøren for å rekvirere den aktuelle brannglassingsanvisningen. Brannglassing skal utføres av enten P-merkede produsenter eller kvalifiserte, godkjente glassmestere. Glassingsanvisninger kan rekvireres fra Sapa Byggsystem eller fra Sapa Byggsystems produsenter. Obs! Dersom leveransen inneholder produkter som ikke er med i denne glassingsanvisningen må produsenten av partiet kontaktes for mer informasjon. 3

4 Funksjonsmål for vinduer, dører og glasspartier Falsdybde Funksjonsmål SFB 1050, 2050, 2060 og 3050 Ytre Glass Indre Innvendig glasslist Lysmål Glassmål = Lysmål + 34 mm Glassfalsmål Lufting og drenering Fig. 1 Falsdybde Funksjonsmål SFB 1074, 2074 og 3074 Ytre Glass Indre Innvendig glasslist Lysmål Glassmål = Lysmål + 34 mm Glassfalsmål Lufting og drenering Fig. 2 Figur 1 og 2 viser de ulike funksjonsmålene som er etablerte i fasadebransjen. Pakningene er laget av EPDM-gummi og finnes i flere utførelser. Pakningene er lagerført i tørr og silikonbehandlet utførelse. Silikonbehandlede er er enklere å montere i profilsporet. Problemet med silikon er at det forurenser profiler og glass. Påføring av såpevann forenkler montering av tørre er. Pakninger og glasslister inngår i leveransen fra fasadeleverandøren. 4

5 Klossing av vinduer, dører og glasspartier Glassing av dørblader og vindusrammer skal utføres med diagonalklossing. Bunnkanten klosses med røde klosser, og overkanten med sorte. Klossene passer i profilsporet og gir et jevnt anlegg for glasset. Er døren/vindusrammen fabrikkglasset kompletteres glassingen med transportklosser. Glassing av faste glasspartier utføres med kun 2 stk bæreklosser i underkant (røde). Er glasspartiet fabrikkglasset, kompletteres glassingen med transportklosser. Bæreklossenes kant plasseres 50 til 100 mm fra glasshjørnet. Kontroller utførelsen med glassleverandøren. Bæreklossene plasseres over karminnfestingene, dog ikke nærmere glasshjørnet enn 50 mm. Sort kloss til overkant mm / Transportkloss / rød bærekloss. 5

6 Glassing SFB 1050, 2050, 2060, Rettkappet hjørne Gjæret hjørne Kontroller at falsen er ren og tørr, og at påkrevd antall lufte- og dreneringshull finnes i bunnfalsen. Dersom dette ikke er tilfelle, påse at dette utføres. Ved rettkappet hjørne skal den ytre vertikale en være 40 mm lenger enn lysmålet. De horisontale ene skal være 2 mm lenger enn lysmålet. Ved gjæret hjørne skjæres ene i 45º vinkel. Påse at ene har litt overmål. Benytt såpevann ved montering, slik at de lett går i sporet. Silikonbehandlede er forurenser profiler og glass a Rød kloss til diagonalklossing mm mm Plassér bæreklossene i bunnfalsen. For dører / vindusrammer gjelder diagonalklossing. På faste glasspartier benyttes kun 2 stk bæreklosser i bunnfalsen. 5b Glasset løftes på plass. Tilpass klossenes bredde til glassets tykkelse, slik at de ikke når frem til glasslisten. For dører/vindusrammer utføres kiling i glassets overkant ved hjelp av glassspaden. 6 Kontroller at ene er tette Pakninger med fot kan monteres i glasslisten før glassing. Plassér først de horisontale - som skal være gjennomgående - deretter de vertikale glasslistene som vist over. Trykk glasslisten ned i sporet uten å deformere denne. 7 Omglassing Man kan montere glasslistene uten m/fot. Da benyttes kile. Velg riktig til aktuelt glass. 6 Kontroller at dørbladene og vindusrammene ikke siger i forkant. Avstanden mellom karm og ramme skal være lik rundt det hele. Påse at ene er tette i hjørnene på inn- og utsiden. Omglassing av eksisterende element. Påse at glasslistene ikke skades. Fjern først de indre ene, og ta deretter bort glasslistene. Påse at samme glasstype og glasstykkelse benyttes. Velg riktig til det aktuelle glasset. Glassingen utføres i henhold til bilde 1-6.

7 Glassing SFB 1074, 2074, Ytre Gjæret hjørne Kontroller at falsen er ren og tørr, og at påkrevd antall lufte- og dreneringshull finnes i bunnfalsen. Dersom dette ikke er tilfelle, påse at dette utføres. Den ytre en trekkes gjennomgående i hjørnet, uten skjøter. Når hjørnene ikke er gjærede klipper man i sfoten. Det skjøtes kun i overkant. Strekk ikke en. Tett en med butylmasse i støtfugen a Rød kloss til diagonalklossing mm mm Plasser de røde klossene i bunnfalsen. De svarte plasseres i overkant, og brukes ved diagonalklossing av dører/ vindusrammer. For faste glasspartier benyttes kun 2 stk bæreklosser i bunnfalsen. Glasset løftes på plass. Tilpass klossenes bredde slik at de ikke stikker innenfor indre glassliv. For dører/ vindusrammer utføres kiling i glassets overkant ved hjelp av glasspaden. Plasser først de horisontale glasslistene i sporet ved å trykke dem på plass. Deretter monteres ene. Til slutt monteres vertikale glasslister og er. 5b 6 Kontroller at ene er tette 7 Omglassing Lengden på de indre horisontale og vertikale ene skal være lik glasslistlengden + 5 %. Start med å presse ned ene i hjørnene. Kontroller at dørblad og vindusramme ikke siger i fremkant. Avstanden mellom karm og ramme skal være den samme rundt det hele. Påse at ene er tette i hjørnene på inn- og utsiden. Omglassing av eksisterende element. Påse at glasslistene ikke skades. Fjern først de indre ene, og ta deretter bort glasslistene. Påse at samme glasstype og glasstykkelse benyttes. Glassingen utføres i henhold til bilde

8 Funksjonsmål for fasader Falsdybde Funksjonsmål SFB 4150 Ytre Glass Indre Lysmål Glassmål = lysmål + 28 mm Glassfalsmål Glassholder Basisprofil Dekklokk Glasskloss Glassbærer Glassholderskrue Lufting og drenering Fig. 4 Falsdybde Funksjonsmål SFB 4060 Glassholder Ytre Glass Indre Lysmål Glassmål = lysmål + 25 mm Glassfalsmål Basisprofil Glasskloss Dekklokk Glassholderskrue Lufting og drenering Fig. 5 Figur 4 og 5 viser de ulike funksjonsmålene som er etablert i fasadebransjen. Pakningene er utført i EPDM-gummi og finnes i flere utførelser. Pakninger, glassholdere og dekklokk inngår i leveransen fra fasadeleverandøren. 8

9 Klossing SFB 4150, 4060 Glassing av fasadesystemene skal utføres med klosser som har som oppgave å bære og fiksere isolerglasset, regulere avstanden mellom isolerglasset og bunnen av falsen, samt å forhindre kontakt mellom glasskanten og falsen. Bæreklossenes kant plasseres 50 til 100 mm fra glasshjørnet. Kontroller utførelsen med glassleverandøren mm Midlertidig glassing utføres med desimeterlange biter av glassholdere og er. Antall glassholdere avhenger av glassets størrelse. Dette bør ikke sitte for lang tid, da midlertidig glassing har begrenset bæreevne. Bæreklossene plasseres over glassbærerne, dog ikke nærmere glasshjørnene enn 50 mm. 9

10 Glassing SFB Glassbærer Falsutfylling Støtfuge av butylmasse mellom ene Kontroller at falsen er ren og tørr, og har 2 stk glassbærere. Glassbærerne plasseres der klossingen skal skje, dog ikke nærmere hjørnet enn 50 mm. Pakningene tilpasses med et overmål på ca 1%. Start med å montere en i hjørnene. Påse at falsutfyllingen ikke deformeres. Fugemasse av butyl påføres under hele glassbæreren langs tetningslinjen Plasser bæreklossene på glassbærerne. Glasset settes på plass. Glasset kan holdes på plass med desimeterlange biter av glassholdere og er før glassholderne monteres. Monter først de vertikale, deretter de horisontale ytre glassholderne hvor ene er formontert. Glassholderne skrus fast med skruer i overensstemmelse med produsentens anvisning. Kontroller glasstrykket slik at glassholderne ligger parallelt med glasset. Kontroller at ene 6 er tette i hjørnene 7 Omglassing Dekklokk monteres på glassholderne som vist over. Bruk ikke makt. Start med de gjennomgående dekklokkene. De horisontale dekklokkene skal ha det påkrevde antall lufte- og dreneringshull i underkanten. Ved omglassing av eksisterende elementer demonteres dekklokkene ved hjelp av glasspaden som vist over, uten å skade dekklokket. Påse at den samme glasstypen og glasstykkelsen benyttes. Glassing utføres som vist i bilde

11 Egne notater 11

12 Funksjonsmål for System Glazing fasader Falsdybde Funksjonsmål SFB 5050 SG Ytre Glass / fylling Indre Lufting og drenering via vertikalprofilen Lysmål Glassmål = lysmål + 28 mm Glassfalsmål Miniglassholder Basisprofil Glasskloss Glassbærer Glassholderskrue Butyltape Fig. 6 Figur 6 viser de ulike funksjonsmålene som er etablert i fasadebransjen. Pakningene er av EPDM-gummi og finnes i flere utførelser. Pakninger, glassholdere og dekklokk inngår i leveransen fra fasadeleverandøren. 12

13 Klossing SFB 5050 SG Glassing av System Glazing fasadesystem skal utføres med klosser. Deres oppgave er å bære og fiksere isolerglasset, justere avstanden mellom isolerglasset og falsen, samt forhindre kontakt mellom glasskanten og falsen. Bæreklossene plasseres over karminnfestingene, dog ikke nærmere glasshjørnene enn 50 mm mm Midlertidig glassing utføres med desimeterlange biter av glassholdere og er. Antall glassholdere avhenger av glassets størrelse. Dette bør ikke sitte for lang tid, da midlertidig glassing har begrenset bæreevne. Bæreklossene plasseres 1/4 bredde fra karminnfestingen, dog ikke nærmere glasshjørnene enn 50 mm. 13

14 Glassing SFB 5050 SG 1 Skjær bort tappen på 2 isolatoren der glassbæreren skal plasseres Vertikal Horisontal Støtfuge av butylfugemasse mellom vertikal og horisontal Kontroller at falsen er ren og tørr, og har 2 stk glassbærere. Glassbærerne plasseres der klossingen skal gjøres, dog ikke nærmere glasshjørnene enn 50 mm. Monter de horisontale ene, lengde = horisontalprofilen, deretter de vertikale ene som skal være 2-5 mm lenger enn lysåpningsmålet. Kompletter med en støtfuge av butulfugemasse mellom vertikal og horisontal Plassér bæreklossene på glassbærerne så nær vertikalprofilen som mulig, dog ikke nærmere glasshjørnene enn 50 mm. Glasset settes på plass. Glassene kan holdes på plass av desimeterlange biter av glassholdere og er før butylbåndet påsettes. Påse at glasset blir sentrert mellom profilene. Dekk spaltene mellom glassene med butylbånd (art ). Butylbåndet skal være sentrert over isolatoren slik at det dekkes av glassholderen og ytre. Kontroller at 6 ene er tette 7 Omglassing i hjørnene Monter først de gjennomgående ytre glassholderne som har formonterte er. Glassholderne skrus på plass med skruer i henhold til produsenten. Fjern glassholderne med er, og fjern butylbåndet fra glasset. Påse at den samme glasstypen og glasstykkelsen benyttes. Glassing utføres i henhold til bilde

15 Egne notater 15

16 Funksjonsmål for glasstak Funksjonsmål SFB 5050 Glassholderskrue Ytre Falsdybde Glassholder Glasskloss Indre Glass Lysmål Glassmål = lysmål + 28 mm Glassfalsmål Lufte- og dreneringskanal Basisprofil Fig. 7 Figur 7 viser de ulike funksjonsmålene som er etablert i fasadebransjen. Pakningene er av EPDM-gummi og finnes i flere utførelser. Pakninger, glassholdere og dekklokk inngår i leveransen fra fasadeleverandøren. 16

17 Klossing SFB 5050 Glassing av glasstak skal utføres med klosser. Deres oppgave er å bære og fiksere isolerglasset, regulere avstanden mellom isolerglasset og falsens bunn, samt å forhindre kontakt mellom glasskanten og falsen. Klossing av glassfelt. Bæreklosser i underkant av glasset plasseres så nær vertikalprofilen som mulig, men ikke nærme glasshjørnene enn 50 mm. Distanseklosser plasseres mm fra øvre glasshjørne. Klossing av luke. Bæreklosser i underkant av glasset plasseres så nær vertikalprofilen som mulig, men ikke nærmere glasshjørnene enn 50 mm. Distanseklosser plasseres mm fra glasshjørnene. Bærekloss 4 mm. Distansekloss 2 mm. Midlertidig glassing utføres med desimeterlange biter av glassholdere og er. Antall glassholdere avhenger av glassets størrelse. Dette bør ikke sitte i for lang tid da midlertidig glassing har begrenset bæreeven. Bære- og distansekloss til luke 4 mm. 17

18 Glassing SFB 5050 Lufte- og 1 2 dreneringskanal Vertikal Horisontal Støtfuge med butulfugemasse Kontroller at falsen er ren og tørr. Lufteog dreneringskanalene må være helt rene. Monter de horisontale ene, lengde = horisontalprofil, deretter de vertikale ene. Disse skal være 2-5 mm lenger enn lysåpningen. Kompletter med en støtfuge med butylfugemasse mellom vertikal og horisontal Plasser bæreklossene på isolatoren så nærme vertikalprofilen som mulig, dog ikke nærmere glasshjørnet enn 50 mm. Tilpass høyden på bæreklossen slik at den ikke går ned i dreneringskanalen. Glasset settes på plass. Glasset kan holdes på plass med desimeterlange biter av glassholdere og er før glassholderen monteres. Dekk spalten mellom glassene, horisontalt og vertikalt med butylbånd 50 x 100 mm. Butylbåndet skal være sentrert over isolatoren, slik at det dekkes av glassholderen og ytre. Spalte på 10 mm til vannavrenning 6 mellom vertikal og horisontal 7 Omglassing glassholder Monter først de vertikale, deretter de horisontale ytre glassholderne med formonterte er. Glassholderne skrus fast med spesialskruer. Fjern glassholderne med og ta butylbåndet av glasset. Påse at samme glasstype og glasstykkelse benyttes. Glassing utføres i henhold til bilde

19 Egne notater 19

20 Roupe Digital Design AB Sapa Glas anv -03 Sapa Profiler AS Avd. Byggsystem Storgata 16, Pb. 33, 2001 Lillestrøm Tlf Fax Internett: NO / Division System

SAPA FASADE 4150/4150 SX Fleksibelt system for alle fasader

SAPA FASADE 4150/4150 SX Fleksibelt system for alle fasader SAPA FASADE 41/41 SX Fleksibelt system for alle fasader Sapa Fasade 41/41 SX Sapa 41 SX/41 gjør monteringen enkel og gir stor frihet i design og funksjon. Fasaden kan utføres som utenpåliggende fasade

Detaljer

Sapa Glasstak Stor frihet i utformingen

Sapa Glasstak Stor frihet i utformingen Stor frihet i utformingen Sapa Glastak 5050 gir mulighet for nærmest en hvilken som helst form på taket (pult-, sal- eller selvbærende tak). Statisk kan taket bygges med store spennvidder. Basisprofilene

Detaljer

Sapa Fasade 4150/4150 SX. Fleksibelt system for alle fasader

Sapa Fasade 4150/4150 SX. Fleksibelt system for alle fasader Sapa Fasade 41/41 SX Fleksibelt system for alle fasader Sapa Fasade 41/41 SX Sapa 41 SX/41 gjør monteringen enkel og gir stor frihet i design og funksjon. Fasaden kan utføres som utenpåliggende fasade

Detaljer

Dører SFB 2074 isolerte

Dører SFB 2074 isolerte Dører SFB 2074 isolerte Oppbyggingen av vårt byggsystem SFB 2074 innebærer en ny måte å tenke på. Vi har lagt ned mye arbeid i å gjøre systemet energieffektivt. Fremtidens krav til energiøkonomisering

Detaljer

Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074

Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074 Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074 Oppbyggingen av vårt vindusystem SFB 1074 innebærer en ny måte å tenke på. Vi har lagt ned mye arbeid på å gjøre systemet energieffektivt. Fremtidens krav til

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

Glasstak. Takhelling minimum 6 = 105 mm/m.

Glasstak. Takhelling minimum 6 = 105 mm/m. Glasstak Takhelling minimum 6 = 105 mm/m. Denne anvisningen skal følges for å oppfylle garantivilkårene. Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner å montere. Se innholdslisten

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Vinduer og Dører fra Røros

Vinduer og Dører fra Røros M o n t e r i n g s a n v i s n i n g 9:110 April -10 rst. feb.-06 Vinduer og Dører fra Røros VINDUR OG DØRR Røros Vinduet NB! For montering av vindu med ekspanderende isolasjon, se side 4 og 8. 1. Før

Detaljer

Sapa Systemvalg. Oversikt over ytelser for forskjellige systemer

Sapa Systemvalg. Oversikt over ytelser for forskjellige systemer Sapa Systemvalg Oversikt over ytelser for forskjellige systemer Sapa Dører systemoversikt 2086 SX høyisolert 2086 isolert 2074 isolert 2060 ekstra sterk 2050 uisolert Sapa Dørsystem 2086 / 2086 SX 2074

Detaljer

Sapa Brann. Brannhemmende konstruksjoner

Sapa Brann. Brannhemmende konstruksjoner Sapa Brann Brannhemmende konstruksjoner Brannklasser Typegodkjent brannklasse E30 EI1 EI30 EI60 Dør 200 Dør 2060 Dør 2074 Dør 2086 Glassparti 300 Glassparti 3074 Glassparti 3086 Glassparti 300 CF Structure

Detaljer

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

SOLO+ 10 ÅR MONTASJE ANVISNING. SOLO+ fra uteplassen.no Skyvedører og vinduer for det Norske klimaet GARANTI. kvalitet - helt enkelt GARANTI

SOLO+ 10 ÅR MONTASJE ANVISNING. SOLO+ fra uteplassen.no Skyvedører og vinduer for det Norske klimaet GARANTI. kvalitet - helt enkelt GARANTI SOLO+ kvalitet - helt enkelt MONTASJE ANVISNING SOLO+ fra uteplassen.no Skyvedører og vinduer for det Norske klimaet Solo+ - plassen.no 1 SOLO+ MONTASJEANVISNING PARTIFORKLARING HVF eller B-parti Skyvevindusparti

Detaljer

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 81, med

Detaljer

MONTERINGS ANVISNING SKYVEDØRER COMFORT

MONTERINGS ANVISNING SKYVEDØRER COMFORT MONTERINGS ANVISNING SKYVEDØRER COMFORT Denne monteringsavisningen er veiledende. Monteringsdetaljene bør følges nøye. Ved monteringsdetaljer utover denne veiledning henvises det til gjeldende byggestandstandarder.

Detaljer

Building Concept. WICONA High performance U-value products

Building Concept. WICONA High performance U-value products Building Concept WICONA High performance U-value products Bild Bild Kyla/värme ev. energgideklaration Byggnad Projekt WICONA Et komplett byggsystem Med utgangspunkt i markedets krav presenterer vi kontinuerlig

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU Forberedelser: Vinduet må bringes til det aktuelle rommet.. 1. Vindusåpningen i veggen må være klargjort. GROM VINDU anbefaler at vindusmålene er 2 cm mindre

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113 Spesifikasjon over materiell til Nordic Daylight System U113 med brutt kuldebro i U-profilene 1. Nordic Daylight System U113 panel 2. Polykarbonat (PC) start/sluttprofil Art-No. 2179 3. PC flensprofil

Detaljer

Isomax + 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: NO. Kiler (boardremser)

Isomax + 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: NO. Kiler (boardremser) Isomax + Rev.nr: 160223 - NO 2,5 mm 4 mm T20 Kiler (boardremser) 5 mm Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk

Detaljer

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1).

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1). Bruk og vedlikehold: Innstilling av temperaturen Når bryteren vris i klokke retningen senkes temperaturen og det blir kaldere i kjølehjørnet. Temperaturen stilles etter et termometer som plasseres i et

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/-høyde = hullmål i rammen Toleranse bredde: +0 5 mm Toleranse høyde: +5 5 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner

Detaljer

Monteringsanvisning. Glasstak for hagestue/vinterhage VIKTIG!

Monteringsanvisning. Glasstak for hagestue/vinterhage VIKTIG! 6690NO Monteringsanvisning Glasstak for hagestue/vinterhage 2017-08 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Hvis anvisningene ikke følges, vil kanskje ikke systemet fungere

Detaljer

Monteringsinstruksjon motstrømsveksler

Monteringsinstruksjon motstrømsveksler Luftbehandlingsaggregat Monteringsinstruksjon motstrømsveksler Delt utførelse Advarsel! Produktene må ikke tas i bruk før den maskinen eller det anlegget hvor de inngår overensstemmer med kravene i EUs

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING November 2014 Innledning Fasadesystemet ZP Systemet benyttes til utvendig påforing av eksisterende yttervegg av for eksempel betong. Det gir en god etterisolering

Detaljer

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Tette overganger. Strømforbruk

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Tette overganger. Strømforbruk Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Tette overganger forredusert Strømforbruk 3M All Weather Flashing Tape 8067 Innholdsfortegnelse Generelle instruksjoner...3 Tette overlapp av byggfolie...4

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg

Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg For betonggolv med frittstående plassering 1 Side 2-4 01.2014 www.ultra-design.no-3318-01.2014 For trebjelkelagsgulv med frittstående plassering 2 Side 5-8

Detaljer

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Rev.nr 140804 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke 90x225

Detaljer

SAPA DØR 2086/2086 SX Høyisolert dør med høy tetthet

SAPA DØR 2086/2086 SX Høyisolert dør med høy tetthet SAPA DØR 2086/2086 SX Høyisolert dør med høy tetthet SAPA DØRR Sapa Dør 2086 og 2086 SX Dør 2086 har 86 mm dype profiler, isolert med 42 mm glassfiberarmerte polyamidlister. For optimal energiytelse benyttes

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

MÅLTAKING OG MONTERINGS ANVISNING

MÅLTAKING OG MONTERINGS ANVISNING MÅLTAKING OG MONTERINGS ANVISNING PVC vinduer og dører fra Energi Saver AS MÅLTAKING TA MÅL Størrelse på vinduer og ytterdører oppgis alltid i utvendige karmmål. Mål bredde og høyde av åpningen. Disse

Detaljer

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Standard utførelse: NRF 344705 Mars 03 Tilleggsutstyr: Takgjennomføringer for Flatt tak Skråtak Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80 MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for

Detaljer

Aluflex Softline. Rekkverkssystem i aluminium. Et moderne og fleksibelt rekkverk i aluminium for den kvalitetsbevisste

Aluflex Softline. Rekkverkssystem i aluminium. Et moderne og fleksibelt rekkverk i aluminium for den kvalitetsbevisste K V A L I T E T M A N G F O L D O G G O D T S A M A R B E I D Aluflex Softline Rekkverkssystem i aluminium Et moderne og fleksibelt rekkverk i aluminium for den kvalitetsbevisste GENERELL INFORMASJON Profilene

Detaljer

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Pos Komponenter Pos Komponenter 1 TERSKELSKINNE ALUMINIUM 8 ESPAGNOLETT 2 STÅLKAPPE TERSKELSKINNE 9 VRIDERSPERRE STOPPER 3 ENDEKLOSS TERSKELSKINNE

Detaljer

Ingen spikring Ingen sparkling Ingen maling NYE NORSKE PRODUKTER FLEXIFRAME DØRKARMER, FORINGER OG SPIKERFRIE LISTER. www.flexiframe.

Ingen spikring Ingen sparkling Ingen maling NYE NORSKE PRODUKTER FLEXIFRAME DØRKARMER, FORINGER OG SPIKERFRIE LISTER. www.flexiframe. Ingen spikring Ingen sparkling Ingen maling NYE NORSKE PRODUKTER FLEXIFRAME DØRKARMER, FORINGER OG SPIKERFRIE LISTER www.flexiframe.no FFLEXIFRAME STANDARD KARM IKKE SOM ANDRE KARMER! Flexiframe standard

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen Toleranse bredde: +10-10 mm (per parti) Toleranse høyde: +7-7 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

Avstrøket kant Den gradete kanten svarer til skjærekanten som et slipeverktøy mer eller mindre har avbrutt.

Avstrøket kant Den gradete kanten svarer til skjærekanten som et slipeverktøy mer eller mindre har avbrutt. BØYD GLASS Float fra 4-19 mm kan bøyes, men ikke uten videre herdes. Produktsortiment Klar float Grønn, bronse eller grå float Hardbelagte (reflekterende) solbeskyttelses glass Hardbelagte energiglass

Detaljer

Teknisk rådgivning. Retningslinjer for montering av trygghetsruter. Glass og Fasadeforeningen. En veileder fra. Foto: xxxx

Teknisk rådgivning. Retningslinjer for montering av trygghetsruter. Glass og Fasadeforeningen. En veileder fra. Foto: xxxx Teknisk rådgivning Retningslinjer for montering av trygghetsruter Foto: xxxx En veileder fra Glass og Fasadeforeningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Krav... 3 3. Referanser... 4 4. FG godkjente

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb MONTERINGSANVISNINGER I-LINE KTIFb Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Rev.nr 150529 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

GLASSGÅRDER OG GLASSTAK

GLASSGÅRDER OG GLASSTAK GLASSGÅRDER OG GLASSTAK Glassgårder kan være areal mellom to bygninger eller deler av et bygg. Glassgårder har som oftest glasstak. For glassgårder gjelder byggeforskriftens regler. Likevel finnes det

Detaljer

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Multi Tilhengerdrag Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Beskrivelse VBG Multi Tilhengerdrag består av flere sidevanger, framdeler og bakre fester som monteres sammen med boltforbindelser. Delene

Detaljer

Byggeanvisning for PRECUT garasjen.

Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Denne byggeanvisning beskriver en anbefalt metode for bygging av vår PRECUT garasje og er en supplerende anvisning til vår Monteringsanvisning. Følg Monteringsanvisningen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING. En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekk.

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING. En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekk. MONTERINGSVEILEDNING En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekking INTRODUKSJON Flere installasjonsmetoder kan benyttes. Aluminium har en termisk utvidelse og en må beregne at

Detaljer

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk 61-2428 - NO

Detaljer

Sapa Solar BIPV. Bygningsintegrerte solceller

Sapa Solar BIPV. Bygningsintegrerte solceller Sapa Solar BIPV Bygningsintegrerte solceller Glass med solceller Solcellene er integrert i et gjennomsiktig 2- eller 3-lags isolerglass alternativt ugjennomsiktig enkeltglass i brystning eller solskjerming.

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Karmlist Perfekt

Teknisk faktablad Sto Karmlist Perfekt Smygprofil med teleskopmekanisme Karakteristikk Anvendelse utvendig for varig tetting av tilslutningsfuger (f.eks. vinduskarmer, dørkarmer, skinner for rulleskodder) i isolerte fasadesystemer for tilslutning

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U054

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U054 1.1 Foto panel og profiler NDS U054 NDS U054 panel med endetape NDS U054 not og fjær-forbindelse 1 Aluminium bunnprofil NDS U054 Aluminium topp- og sideprofil NDS U054 1.2 Snittegninger Snittegning panel

Detaljer

Beason. Skyvedører / vinduer. www.arqdesign.no

Beason. Skyvedører / vinduer. www.arqdesign.no Beason Skyvedører / vinduer Beason skyvedører og vinduer Funksjon, estetikk, monteringsvennlighet og rett pris På privatboliger, hytter og fritidsboliger har det de senere år blitt mer og mer populært

Detaljer

Montering og vedlikehold av vinduer og dører i pvc

Montering og vedlikehold av vinduer og dører i pvc Montering og vedlikehold av vinduer og dører i pvc Oppmåling Vinduer Ytterdører Det nye vinduet skal være 2-3 cm mindre enn avstanden fra mursten til mursten Den nye døren skal være 2-3 cm mindre enn avstanden

Detaljer

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass 7993NO 07-8 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Hvis anvisningene ikke følges, vil kanskje

Detaljer

Montasjeveiledning Saxi 120

Montasjeveiledning Saxi 120 Montasjeveiledning Saxi 120 August 2013 1 DOWN FULL 1 Sjekk at høyde og bredde stemmer med målspesifikasjonen. 2 Sjekk at omkringliggende konstruksjon er rett, i vinkel, skruefast og utført tilstrekkelig

Detaljer

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet Sikring mot tyveri Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Sikkerhetsforskrift for næringslivet FG-112:6 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD-OMFANG-UTGIVELSE... 1 BESKYTTELSESKLASSE B1... 2 1 DØRER, PORTER, LUKER OG

Detaljer

MONTERING AV FORSEGLEDE RUTER B GLASSBRANSJEFORBUNDET I NORGE

MONTERING AV FORSEGLEDE RUTER B GLASSBRANSJEFORBUNDET I NORGE MONTERING AV FORSEGLEDE RUTER B GLASSBRANSJEFORBUNDET I NORGE INNHOLD: r. MALSETTING OG GYLDIGHETSOMRÅDE... SIDE 3 1.l Målsetting... 1.2 Gyldighetsområde... SIDE 3 SIDE 3 2. DEFINISJONER... SIDE 3 3. VINDUS-

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 500

Avtrekkssystem type CD 500 Avtrekkssystem type CD 500 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 500 avtrekkssystem: Viftepanel (innsugskon) Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene,

Detaljer

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape Tette overganger. Strømforbruk

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape Tette overganger. Strømforbruk Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Tette overganger forredusert Strømforbruk 3M All Weather Flashing Tape 8067 Innholdsfortegnelse Generelle instruksjoner...3 Tette overlapp av byggfolie...4

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett

LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett Utføring LK Shuntskap VT RF LK Shuntskap VT RF er beregnet for bruk der man ønsker å skjule LK Fordelershunt VS med montert LK Fordeler RF. Skapet har tett bunn med

Detaljer

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 19.01.17 Pos Komponenter Pos Komponenter 1 TERSKELSKINNE ALUMINIUM 8 ESPAGNOLETT 2 STÅLKAPPE TERSKELSKINNE 9 VRIDERSPERRE STOPPER 3 ENDEKLOSS TERSKELSKINNE

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Glasstak

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Glasstak Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Glasstak Rev.nr 150720 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innehållsförteckning

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

Nr. 1726. Mestervindu Fastkarm

Nr. 1726. Mestervindu Fastkarm Nr. 1726 bekrefter at Mestervindu Fastkarm er brannteknisk klassifisert med brannmotstand EI 30 i samsvar med kravene i NS-EN 13501-2:2007+A1:2009 og B30 i samsvar med kravene i NS 3919. Se forutsetninger

Detaljer

ALUMINIUM. Rekkverksystem i aluminium. Et moderne og fleksibelt rekkverk i aluminium for den kvalitetsbevisste

ALUMINIUM. Rekkverksystem i aluminium. Et moderne og fleksibelt rekkverk i aluminium for den kvalitetsbevisste ALUMINIUM Rekkverksystem i aluminium Et moderne og fleksibelt rekkverk i aluminium for den kvalitetsbevisste GENERELL INFORMASJON Profilene lagerføres og leveres i langlengder i natureloksert (15µm) utførelse,

Detaljer

GLAVA VEGGPLATE 31 MONTERINGSANVISNING. Oktober 2016

GLAVA VEGGPLATE 31 MONTERINGSANVISNING. Oktober 2016 GLAVA VEGGPLATE 31 MONTERINGSANVISNING Oktober 2016 MILJØMERKET INNHOLD 241 Trykksak 681 Produktinformasjon 3 Montering - omramming 4 - montering av veggplater 6 - alternativ brakett 8 - montering av vindsperre

Detaljer

Faste uisolerte tak. Spesialkappet til treramme

Faste uisolerte tak. Spesialkappet til treramme Faste uisolerte tak. Spesialkappet til treramme Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner å montere. Se innholdslisten på neste side. OBS! Skruene er Torx-skruer. Du trenger

Detaljer

Størrelse Valgfri. Hullmål vegg: bredde: KYM + 10 mm, høyde: KYM + 5 mm.

Størrelse Valgfri. Hullmål vegg: bredde: KYM + 10 mm, høyde: KYM + 5 mm. Modell H80 Ergosafe H80 har horisontal bevegelse og passer best for bruk innendørs. Den er vår vanligste modell. Som standard leveres luken med 6 mm lamellglass, impulsstyring, mykstart/-lukking, motorlås

Detaljer

Monteringsveiledning. Doc.no: LA WW. Date: Page: 1 of 6. Replaces: -

Monteringsveiledning. Doc.no: LA WW. Date: Page: 1 of 6. Replaces: - LA05091WW 1 of 6 Monteringsveiledning 1. GENERELT Alloc Wall&Water interiørvegger er konstruert for innvendig bruk som kledning på vegger på eksisterende underlag, eller avrettet bindingsverk med senteravstand

Detaljer

Building Concept. WICONA High performance Climate wall products

Building Concept. WICONA High performance Climate wall products Building Concept WICONA High performance Climate wall products Bild Bild Kyla/värme ev. energgideklaration Byggnad Projekt WICONA Et komplett byggsystem Med utgangspunkt i markedets krav presenterer vi

Detaljer

Monteringsanvisning Solid

Monteringsanvisning Solid Monteringsanvisning Solid På Solid 12,5 sammenføyes sokkelprofilene med aluminiumsplaten innvendig i profilen. De andre modellene har hel profil. Husk å ta diagonalmål av sokkelen. De to målene må være

Detaljer

Structural Glazing fasader og vinduer. Transparent design

Structural Glazing fasader og vinduer. Transparent design T E C H N O L O G Y F O R I D E A S Structural Glazing fasader og vinduer Transparent design 2 Helglassløsninger for arkitektur på sitt beste Glassfasader er en integrert del av moderne arkitektur og bidrar

Detaljer

Aluminium in Architecture. Montasjeanvisning. Skyvedører WICSLIDE S82

Aluminium in Architecture. Montasjeanvisning. Skyvedører WICSLIDE S82 Aluminium in Architecture Montasjeanvisning Skyvedører WICSLIDE S82 Montasjeanvisning Denne montasjeanvisningen er en veiledning i generelle montasjeprinsipper. Siden skyvedørproduktet WICSLIDE S82 kan

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 400

Avtrekkssystem type CD 400 Avtrekkssystem type CD 400 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 400 avtrekkssystem: Viftepanel (innsugskon) Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

Vinduer og fasadekledning i fløy A mot vest Vinduer med isolerglass U=0,8 W/m 2 K

Vinduer og fasadekledning i fløy A mot vest Vinduer med isolerglass U=0,8 W/m 2 K Vinduer og fasadekledning i fløy A mot vest Vinduer med isolerglass U=0,8 W/m K NB! Besivelsen omfatter fasade vest mellom akse G og til akse L og akse 1 Besivelse vinduer Mengde Enhetspris Sum 1 Vindu

Detaljer