Monteringsanvisning 2:410. Feb.06 Erst. feb. 05. Isola Powertekk. Lett ståltak med stor styrke! Tørre og sunne hus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monteringsanvisning 2:410. Feb.06 Erst. feb. 05. Isola Powertekk. Lett ståltak med stor styrke! Tørre og sunne hus"

Transkript

1 Monteringsanvisning 2:410 Isola Powertekk Feb.06 Erst. feb. 05 Lett ståltak med stor styrke! Tørre og sunne hus

2 Isola Powertekk Før montering 1.0 Betingelser for bruk av Isola Powertekk 1.1 Takvinkel Isola Powertekk kan monteres på takvinkel helt ned til 10. Dette er dog avhengig av undertak-konstruksjon. (Se tabell 1.3 Undertak) 1.2 Undertak På de minste takvinklene må det kun benyttes undertak av bærende undertaksmaterialer (rupanel/osb/kryssfiner tekket med asfalt underlagsbelegg med klebet omlegg (Isokraft) eller tilsvarende. På tak med takvinkler fra skal alle omlegg forsegles. 2.0 Sløyfer og lekter 2.1 Sløyfer mm Tabell Undertak Takvinkel Bærende undertak + underlagsbelegg med forseglede omlegg (Isola Isokraft) Undertak på rull/forenklet undertak (Isola Undertak). Bærende undertak (D-Glass) >15 Diffusjonsåpent undertak på rull (Pro) >18 Takvinkel må tilpasses hvert underlagssystems godkjenninmg. 2.2 Lekter 48 mm Det kan benyttes sløyfehøyder fra min 23 mm. Det anbefales å benytte sløyfe med høyde. Bredde anbefales mm. Tilbehørsbeslag for kilrenne er tilpasset sløyfehøyde. Dette gjelder også integrert takventil for ventilering av kaldtloft og luftespalte ved takfot som blir under takplatene. Sløyfene skal alltid monteres over sperrene. For diffusjonsåpne undertak skal sløyfehøyde være i henhold til tabell 2. Tabell 2 Sløyfedimensjon diffusjonsåpent undertak mm* >30 *Kilrennebeslag må tilpasses Lekting for vindskibeslag. Det anbefales min 30 x 48 mm ( max bredde 73 mm). Tilbehørsbeslag er tilpasset denne lektehøyden. Det er fast c-c lekteavstand for alle typer takkonstruksjoner med Isola Powertekk. Denne er. Senteravstand mellom sløyfene måles alltid i forkant av første lekt til forkant av neste lekt. Lektene festes med tilstrekkelig antall festemidler. Siste lekterad mot møne monteres ca 2 cm fra mønets topp. Det anbefales 23 x 48 mm lekt på øverste rad. Se pkt 5.5 2

3 3.0 Ventilering av takkonstruksjon 3.1 Forutsetninger For å få funksjonsriktig tak med Isola Powertekk er det viktig å vurdere underkonstruksjonens oppbygging. Alle takkonstruksjoner krever riktig ventilering for at kondensproblemer og ising på taket skal unngås. Det er nødvendig å ventilere både ved raft og i møne/gavl. Takflaten skal ventileres slik at taktekkingen holdes kald og kondens under undertaket unngås. God sirkulasjon fra raft til møne er viktig. Det er tre hovedtyper takkonstruksjoner; - Tak med damptett undertak med kaldt loft. - Tak med damptett undertak og isolert/delvis isolert loft. - Tak med dampåpent undertak og isolert takflate. 3.2 Damptett undertak med kaldt loft 3.3 Damptett undertak med isolert takflate og luftespalte 3.4 Dampåpent undertak (kun for lektede tekkinger) Som diffusjonstett undertak kan nevnes rulleprodukter (Isola Undertak), forenklede undertak av plater lagt med omlegg og bærende undertak med underlagsbelegg (Isola D-Glass) Ventilering: Takfot: Ventiler i takflaten ved takfot, eller via åpninger i raftet (overgang til vegg) Møne: Møneventilering via mønelufterbånd eller ventiler i gavlveggene. 3.5 Isola Powertekk System Samme type undertak som nevnt under 3.2, men med isolasjon og en luftspalte mellom isolasjon og undertak. Det skal benyttes en vindsperre over isolasjonssjiktet Ventilering: Takfot: Ventilering av luftspalten i overgang vegg/tak (raft), eventuelt via ventil i takflaten. Se punkt Møne : Via mønekappe og mønelufterbånd. Spesielt utviklede rulleprodukter (Pro Diffusjonsåpent Undertak) eventuelt plateprodukter som er diffusjonsåpne, vanntette og vindtette Ventilering: Takflaten skal alltid ventileres mellom det diffusjonsåpne undertaket og taktekkingen. Viktig med riktig total høyde på sløyfer og lekter. Se tabell Takfot: Ventilering i raftekasse eller under takfotbeslag Møne: Ventilering via mønelufterbånd. 3

4 Isola Powertekk Før montering 4.0 Festemidler, spikermaskiner, kutteverktøy 4.1 Festemidler Spiker/skruer Som festemiddel kan det benyttes skruer 4,2 x 35 og spiker 3 x 50 i en kvalitet med varmgalvanisering som Maskinspiker Skruer hindrer korrosjon. Skruer og spiker er belagt med spesial-maling i rødt og sort. Maskinspiker 2,7 x 45 mm til Duofast CNP50Y/CNP65Y leveres på rull. For å unngå skader på plater skal det benyttes en spesialfot tilpasset CNP50Y/CNP65Y for feste av maskinspiker til Isola Powertekk. Dersom det benyttes andre spikermaskiner må spesialfot tilpasses disse. Det skal benyttes fire spiker eller skruer pr. plate (ca 10 stk pr m 2 ). NB! På grunn av galvanisk korrosjon må det aldri benyttes stift eller skruer av kobber til feste av Isola Powertekk. Ved tråkk på takpannene skal foten plasseres i bølgedalen. 4.2 Kutting av plate Siste platerad må som regel kuttes, da c-c avstanden på lektene som oftest ikke går opp i helt antall plater i forhold til den totale sperrelengde. Platene på øverste platerad må da tilpasses ved at de kuttes i riktig byggehøyde i forhold til lekteavstand. 4.5 Tilbehør Det anbefales en 23 x 48 mm lekt i øverste lekterad. Rundt detaljer og gjennomføringer som piper og lignende kan det bli aktuelt å kutte/skjære platene. Det må aldri benyttes vinkelsliper. Det kan kun benyttes sirkelsag for stål med maks 4000 omdreininger, og spesialblad. Det anbefales alltid å forsegle alle snittflater med korrosjonsbeskyttende maling. Manuelle blikksakser kan også benyttes. 4.3 Isoflex selvklebende aluminiumsband som overgangsbeslag Til overganger mellom mønekapper/ profiler i forskjellige vinkler og nivåer skal det benyttes Isoflex. Denne formes etter detaljen, legges med nødvendig omlegg og klebes til Powertekkplatene. 4.4 Reparasjonssett For å forenkle prosessen med å lakke/ lime strø til beslag uten farge og strø, eller reparere sår og skader på platene leveres Isola Reparasjonssett. Det inneholder lim, lakk og strø i tilsvarende farge som Isola Powertekk. NB! Lagres frostfritt - sjekk holdbarhetsdato!til reparasjon av små sår og avskallinger anbefales også Sikaflex 11 FC og eventuelt strø. 1. Ventilasjonshette Soilhette Antennegjennomgang 4. Takventil Plate med strø 6. Kilrennebeslag 7. Takfotbeslag 8. Mønekappe 9.Y-valm (10-30, ) 10. Isoflex 11. Overgangsbeslag tak/ vegg 12. Vindskibeslag 13. Endestykke valm/ møne 14. Mønekappe 3-modul 15. Endeplate møne 16. Gavlprofil 17. Vinkelmøne 18. Maskinspiker rull 19. Spiker/skruer 20. Reparasjonssett 21. Mønelufterbånd I tillegg leveres: Kombinasjonslufter (Soilog ventilasjonshette), Skumplastkile, Feieplattform, Stigetrinn plate TR P-37T, Innfestingspakke D-125, Konsoll Plate SN F-462, gelender 2-rørs SN G-22,Tmøne og X-møne

5 5.0 Montering av sløyfer, lekter og takfotbeslag 5.1 Forberedelser før montering 1. Monter undertaket slik at det kan fungere som et uavhengig vanntett sjikt. Følg produsentens leggeanvisning. 2. Mål opp nødvendig utstikk over gavlvegg slik at det tilpasses flest mulig antall hele plater/profiler. 3. Monter sløyfer. 4. Monter forkantbord, takrennekroker og takrenne. 5. Monter lekter og takfotbeslag. 6. Monter Powertekk + taktilbehør. 5.2 Montering av sløyfer 5.4 Montering av platelekter 3 x 20 mm Sløyfedimensjoner se punkt Detalj sløyfe takfot mm Takfot Ved bruk av Powertekk profilerte takfotbeslag skal første lekterad monteres inn fra ende av sløyfe Takflate De neste lekteradene monteres med avstand. NB! Lekteavstand må alltid måles fra forkant av lekt til forkant av neste lekterad. Det anbefales å lage en avstandsmal eller snorslå en rett linje med en krittsnor. NB! Skal lekteavstanden måles må man måle fra samme punkt ( ). På siste lekterad anbefales 23 x 48 lekt. Denne avsluttes ca 20 mm fra senter møne. Siste platerad kuttes og tilpasses. Se p Høyde mønelekt Løsning dampåpent undertak 50 mm Løsning damptett undertak Dampåpent undertak Sløyfene avsluttes ut over forkantbord. klosser monteres c-c 600 mm til forkantbord. Takrennekroker monteres på klosser. Diffusjonsåpent undertak kan også avsluttes lenger inn på taket og da kan man ventilere i gesimskasse. (Se ill. 2) Damptett undertak Sløyfene avsluttes i lodd med forkantbord. Undertak avsluttes min 50 mm fra forkantbord. Tak og undertak ventileres via åpninger i gesimskasse (min 5 cm luftespalte). H 50 mm Høyden på mønekam tilpasses i henhold til tabell. Det kan kun benyttes lekter, eventuelt beslag til oppbygging av mønekam. Tabell 3 Takvinkel Høyde i mm NB! Ved montering av mønelufterbånd må høyden på monteringen av båndet vurderes. 5

6 Isola Powertekk Før montering 5.6 Tak bredde Lektelengder Lektene bør om mulig tilpasses modulmålet på hele plateprofiler Tilpasning av platemoduler vindskibeslag. Ved montering av Powertekk på nye tak anbefales det at platene avsluttes i hele moduler. En hel plate kan kuttes. Husets totale takbredde bør beregnes til Powertekk-platens nærmeste modul.(modulmål 185 mm). 5.8 Lekter vindski for vindskibeslag Tabell 4 Takbredder Powertekk montert med hele moduler Dekkbredde «X» 1110 mm 1110 mm 1110 mm 1110 mm 1110 mm 1110 mm 1110 mm 1110 mm Systemsnitt «X» i mm.: Dersom platene ikke stemmer med hel modul (rehabilitering) kan platen kuttes vilkårlig dersom man bretter opp en kant på ca 2 cm Tilpasning av platemoduler gavlprofil Ved montering av gavlprofiler må takbredde tilpasses modulmål plater + gavlprofilmodul nøyaktig. Takbredde (lektelengder) beregnes etter tabell 5. NB! Vindskibord må inkluderes i total takbredde. Se pkt. 10. Tabell 5. Takbredder med gavlprofil Lektenes utstikk ut over gavlvegger tilpasses hele plater eller hele profiler. På tak uten vinkler (kilrenner) måles total lengde av taket fra gavl til gavl med ønsket utstikk. Vindskibordet monteres høyere enn platelekt. Se tabell 4 og 5. Lekting og vindskibord for gavlprofil, se pkt Sløyfer/ Lekter valm Dekkbredde «X» 1110 mm 1110 mm 1110 mm 1110 mm 185 mm 1110 mm 1110 mm 1110 mm 1110 mm 185 mm Systemsnitt «X» i mm.: Modul mål plate: Lekter og sløyfer kilerenne 50 mm 150 mm 150 mm 50 mm Bygg opp en mønekam med mønelekt. Mønekammens høyde se tabell 3, pkt 5.5. Monter to langsgående sløyfer på hver side ca 2 cm fra mønekam. Før alle de vertikale sløyfene fra takflatene inn mot de langsgående sløyfene. Avslutt ca 5 cm fra langsgående sløyfe slik at taket ventileres/dreneres. Fest takplatelektene på langsgående lekter Feste av takfotbeslag Fest takfotbeslaget til nederste lekt med pappstift med ca 25 cm avstand. Klipp et skrått spor på ca i nedre kant. Før neste beslag inn i snittet. 25 cm 357 mm Sløyfe: Mål 150 mm ut fra senter av kilrennen til hver side. Snorslå en linje i hele kilrennens lengde. Monter en sløyfe 30 x 36 mm på hver side av kilrennen langs linjene. Monter deretter en ny sløyfe på taksiden av disse sløyfene. Takets øvrige sløyfer avsluttes med ca 5 cm klaring fra kilerennesløyfene Lekter: Lektene festes til de langsgående sløyfer nærmest taksidene Profilert takfotbeslag Monter nederste lekt 30 mm fra ende av sløyfe. Se punkt 5.3 og 5.4 Platen stiftes i forkant Standard takfotbeslag lektet tak Monter nederste lekt jevnt med enden av sløyfe og i lodd med innvendig takrennevulst. Avstand til 2. lekterad 357 mm. NB! Platen må festes i toppen (liten bølge) på nederste rad.

7 Montering av Isola Powertekk 6.0 Montering 6.1 Montering av første platerad (nest øverste rad) 6.3 Møne (etter en takside og to rader) Powertekkplatene skal alltid monteres fra møne til raft. Tekkingen begynner på nest øverste lekterad. Man kan starte fra venstre eller høyre side. Det bør tas hensyn til estetikk og vindretningen ved valg av startside og omlegg. Plateradene legges med forband slik at omleggene fordeles. Legg ut hele lengden av første platerad. Fest hver plate i bakkant med en stift i høyre og venstre side. Totallengden på plateraden tilpasses hele moduler slik som vist i tabell 4 eller tabell 5. Avkapp i lengderetningen kan benyttes som startplate på neste rad. Dersom platen likevel må kuttes i en profilbunn må platen knekkes opp slik at det blir en 20 mm kant for drenering av vann. De første mønekappene monteres etter at de to øverste plateradene er montert. En skrue i hvert omlegg. Montering av mønelufterbånd se pkt Vindskibeslag 6.2 Legging av andre platerad (øverste rad) Plater på øverste rad tilpasses avstand mellom lektene. Platen skjæres horisontalt slik at platene minimium har anlegg på hele den siste lekteraden. Dersom man ikke benytter mønelufterbånd (mønelufterbånd anbefales),må man benytte avkappet eller bøye platen med en oppkant på ca 20 mm som en vannkant. Platene festes i forkant ca 60 mm fra stor profils senter. Hver plate festes med 4 stift/skruer. Det skal festes i omlegg. Øverste platerad skal også festes til øverste lekterad med to stift pr. plate. Det anbefales at vindskibeslag. monteres fortløpende etterhvert som plater langs vindski monteres (4 rader). Husk riktig omlegg. Vindskibeslag festes med skruer til vindskibord. Husk å skråskjære vindskibeslag ved takrenner. Duofast spikerpistol med spesialtilpasset fot Skrue festes på skrå i lekte ca 1,5 cm fra overgangen til liten bue 7

8 Isola Powertekk 6.5 Gavlprofil 6.7 Pipebeslag Monter gavlprofil fra takfot mot møne før øvrige plater monteres. Gavlprofilen festes med en skrue/ stift i bakkant på platelekt og i sideomlegg på vindski. Monter deretter første rad av plater på vanlig måte. Platen monteres over gavlprofil. Plate og gavlprofil festes på vanlig måte i forkant. 6.6 Legging av øvrige rader Det anbefales at pipebeslag tekkes med Isoflex selvklebende aluminiumsbånd. Dersom Isoflex benyttes må avslutning på pipestokken tekkes over med innfelte beslag i pipe eller heldekkende pipehatt. Det anbefales å kutte platene på hver side mot pipestokken, slik at plate-endene mot seksjonslinjene i ytterkant ikke kuttes. 6.8 Avslutning mot valm 20 mm Øvrige rader legges deretter fortløpende ved å løfte opp øverste plate og legge inn neste plate. Husk forskyvning av omlegg. 3-4 rader kan legges før platene festes. Nederste rad må aldri festes før neste platerad er ført inn under overliggende platerad. Enden på platen mot grat kappes så nær gratkam som mulig. Skal platen bøyes opp må det tas hensyn til det ved kapping slik at det blir en plateoppkant på 1-2 cm mot gratkam. Alternativ til oppkant er bruk av Isola Mønelufterbånd eller eventuelt skumplastkiler/isoflex. Til enden av valm monteres endestykke valm. 8

9 6.9 Kilrenne 6.11 Overgangsbeslag tak/vegg 145 mm 145 mm Forberedelser og montering av 8 cm kilrennebeslag bør alltid fullføres før tekkingen av Powertekk starter. Kilrennebeslag bøyes og tilpasses kilrennens vinkel. Start monteringen av kilrennebeslaget fra takfoten. Pil på baksiden av kilrennebeslag skal ligge ned i fallets retning. Kilrennebeslaget er konet. Bøy enden på kilrennebeslaget ned i takrennen og tilpass det til takfotbeslaget på begge sider. Fest beslaget til langsgående kilrennelekter. Hvert kilrennebeslag monteres med et omlegg på ca 8 cm Powertekk i kilrenne Avslutt Powertekk så nær veggen som mulig. Lag en oppkant eller bruk Isoflex eventuelt skumplastkile langs hele lengden av veggen. Start monteringen av overgangsbelegg tak/vegg, etter at fire rader er lagt. Stift beslagets oppkant til veggen. Overdekk beslaget med veggkledning eller et nytt beslag som festes inn i veggen Takfremspring 10 mm 80 mm x 80 mm Powertekkplaten avsluttes inn i kilrennen med en overlapp på ca 80 mm. Snorslå en linje på hver side målt 80 mm inn på kilrennebeslaget. Mål avstanden fra senter av siste Powertekkplates omlegg i overkant og underkant inn til snorslått linje i kilrenne. Beregne eventuell ekstra kappelengde ved nedbøying av kant i kilrenne. Dersom kant ikke bøyes ned, anbefales det i værharde strøk å benytte Isoflex eller skumplastkiler som tetting i kilrenne. På tak med fremspring må alltid øverste takfot benyttes som retningsgivende for inndeling av platelekter med lekteavstand for hele taket. Dersom lekteavstanden på fremspring ikke kan deles inn i, må justering skje på andre rad ved takfot. Den andre lekteraden på fremspring må ikke ha lekteavstand under 25 cm, da må inndelingen skje på rad 2 og rad 3. Det må benyttes en 23 mm lekt som understøttelse/ feste for justert rad. 23 mm Første plate festes med skrue i bakkant på 23 mm lekt. Neste rad festes i profil med skrue. (Se tegning!) Skruer forsegles med Sikaflex /Reparasjonssett. 9

10 Isola Powertekk 6.13 Valmløsning 6.16 Mønelufterbånd/forseglet møne Til overgang mellom møne og valm benyttes Y-valm 10-30º eller 30-50º. Y-valm festes til mønekam med skruer. Til T-møne og X-møne anbefales det å tilpasse mønekappe og Isoflex Ventilasjonshette/ Soilhette Mønekam bygges opp (pkt. 5.5). Mønelufterbånd rulles ut langs mønet etter hvert som øverste platerad monteres. Festes med pappstift til lekt. Beskyttelsesplast rives av klebestriper på lufterbåndets sider. Båndet klebes til takplatene. Avstandsholder monteres før mønekappe skrus til lekt. Ved montering i minusgrader må det benyttes varmluft til klebing 6.17 Montering av mønekappe enkel/trippel Hull til gjennomføringsrøret lages etter at platelektene og Powertekkplatene er montert, og fram til området hvor takhetten skal plasseres. Hullet tilpasses Powertekkplatens modul slik at det oppnås riktig sideomlegg. Powertekkplater skal alltid ligge med omlegg over ventilsjonshettens flenser på siden og i bakkant. Powertekkplatene skjæres mot takhetten i senter av takhettens små bølger. Ventilasjonshetten festes med to spiker til lekten i bakkant. Hetten festes med skruer i forkant Takventil 75 Hver mønekappe festes med 2 stk skruer. Tre modul mønekappe festes med en skrue i hver profilering Endeplate møne Takventil 75 plasseres på nest siste platerad eventuelt ved takfot. Takventil 75 ventilerer takflaten mellom undertak og taktekking og anbefales på tak med diffusjonsåpne undertak. Takventil 75 festes med skruer i forkant. Endeplaten festes til mønelekt og vindskibord med to skruer. 10

11 6.19 Takstige Beregning 1. Takstigen bygges opp av enkelttrinn. Antallet stigetrinn er det samme som antallet platerader fra takfot til siste plate i bakkant av pipe. Montering 2. 1) Det monteres et stigetrinn for hver platerad nedover. 2) Monteringen starter ovenfra. Trinnene skal ligge i bunnen av plateprofilene og hektes inn 3. på lektene. Trinnene må i sin helhet ligge mellom to taksperrer. 3) På øverste trinn hektes et innfeste på hver bøyle (hull i bøyle må hektes inn på tapp i innfeste) og en innfesteskinne tres på innfestene. Merket NED på innfesteskinnen skal vende ned mot takfot. Fig. 1 og 2. 4) Innfesteskinnen plasseres over to taksperrer, trekk så skinnen oppover slik at bøylen strammer mot platen og skru til hver sperre med rustfri, selvborende skrue 6,5 x 64 mm. Fig. 2. Påse at skruen treffer mest mulig midt i sperren. Skruen skal gå minimum ned i sperren. Ved tykkere undertak/sløyfer må lengre skruer benyttes. 5) Påse at begge innfester ligger i skinnen samtidig som trinnet ligger i platebunnen. Fest så takplaten på begge sider av trinnet. 6) Neste platerad legges. Foregående platerad med stigetrinnet løftes opp i forkant og et nytt stigetrinn føres under og hektes over lekten. Taptite-skruene i stigetrinnet føres gjennom nøkkelhullene i det andre trinnet og inn sporet. Trinnene og platene legges ned og skruene dras godt til. Dersom skruene treffer dårlig i sporet, kan de flyttes til et av de andre hullene. Fig 3. 7) Øvrige trinn og plater monteres på samme måte Snøfanger Powertekk har godkjent høyeste takvinkel uten bruk av snøfanger på 27. Antall konsoller beregnes av tabell 8. Antallet gelenderrør beregnes ut fra takfotens lengde dividert med 1,97. Snøfangerkonsoll skrus til festebord som legges ovenfor 3. lekte nedenfra. Rør monteres til konsoller med medfølgende brakett og skrue/mutter. Tabell 8 Følgende cc-avstander mellom snøfangerkonsollene anbefales (kilde: Tekn.Inst.) Lengde Snølast 350 kg/m 2 Takvinkler takfot/møne m 92,5 cm 74 cm 92,5 cm 92,5 cm 4 m 74 cm 74 cm 55,5 cm 55,5 cm 5 m 74 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 6 m 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm Over 6 m 2 rekker med konsoller anbefales Lengde Snølast 450 kg/m 2 Takvinkler takfot/møne m 74 cm 74 cm 74 cm 74 cm 4 m 74 cm 55,5 cm 55,5 cm 74 cm 5 m 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 6 m 37 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm Over 6 m 2 rekker med konsoller anbefales Dekkende mål for bruk ved utregning Produkt Dekkende mål Gavlprofil Kilrennebeslag uten skiferstrø 1170 mm Mønekappe 375 mm Mønekappe 3-modul 11 Overgangsbeslag Front 1220 mm Overgangsbeslag Tak/Vegg 1107 mm Takfotbeslag uten skiferstrø 1220 mm Vindskibeslag 1107 mm Vinkelmøne 1220 mm 11

Monteringsanvisning. Isola Powertekk. Isola Powertekk Nordic Isola Powertekk Exclusive. Tørre og sunne hus

Monteringsanvisning. Isola Powertekk. Isola Powertekk Nordic Isola Powertekk Exclusive. Tørre og sunne hus Monteringsanvisning Isola Powertekk Isola Powertekk Nordic Isola Powertekk Exclusive Tørre og sunne hus Isola Powertekk Før montering 1.0 Betingelser for bruk av Isola Powertekk 1.1 Takvinkel Isola Powertekk

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK NOVEMBER 2014 MONTERING AV BOND TAKPANNER KUTTING AV PLATER Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

Trebolit HOMEtile Classic takpanner

Trebolit HOMEtile Classic takpanner Elastolit Trebolit HOMEtile Classic takpanner Enkelt og raskt å montere Eksepsjonell hållbarhet Eksepsjonell styrka Meget god rustbeskyttelse MONTERINGSRÅD Trebolit HOMEtile takpanner er et høykvalitetsprodukt.

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER tak DESEMBER 2013 Montering av bond takpanner kutting av Plater Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus!

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus! Isola Selvbygger 3 For tak- og terrasse Sterkt, sikkert - enkelt å montere Tørre og sunne hus! Sikker tekking med lang levetid Isola Selvbygger 3 er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke.

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK

MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON UNDERLAG Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen lukkes.

Detaljer

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus Isola Selvbygger For tak og terrasser 2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04 Sterk, sikker - lett å jobbe med Tørre og sunne hus Endelig kan taktekking gjøres enkelt Med Isola Selvbygger kan du trygt gjøre jobben

Detaljer

Metrotile takpanner Urban

Metrotile takpanner Urban Monteringsanvisning Metrotile takpanner Urban Mars 2018 Montering av takpanner Kapping av plater Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK

MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK MARS 2017 MONTERING AV METROTILE TAKPANNER KUTTING AV PLATER Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr.

Detaljer

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning Monteringsanvisning 2:830 Okt. 2003 Pro Super Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering Tørre og sunne hus Pro Super for horisontal montering

Detaljer

DECRA. Detaljer. Tilbehør. Inndekking

DECRA. Detaljer. Tilbehør. Inndekking Desember 2014 1 4 4 4 5 6 6 3 2 5 6 6 6 1 5 5 3 3 3 Blad Møne/ valm 1.01 Møne med buet kappe 1.02 Møne med rett kappe 1.03 Valm med buet kappe 1.04 Valm med rett kappe 2.01 Kilrenne 1 2 3 4 5 6 Kil 3.01

Detaljer

LEGGEANVISNING BOND STÅLPANNER

LEGGEANVISNING BOND STÅLPANNER LEGGEANVISNING BOND STÅLPANNER Takvinkel 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 Høyde i mm 150 145 140 125 115 105 90 80 60 368 mm 368 mm Øverste rad må kappes maks 365 mm Lekteavstand 357 mm 368 mm Noe mindre med

Detaljer

Metrotile takpanner Quartz Prestige

Metrotile takpanner Quartz Prestige Monteringsanvisning Metrotile takpanner Quartz Prestige Mars 2018 Montering av takpanner Kapping av plater Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200

Detaljer

TAK Isola Takshingel

TAK Isola Takshingel TAK Isola Takshingel Monteringsanvisning Forutsetninger for bruk På nytt tretak Skråtak 15-85 graders takfall Underlag benyttes mellom 15 t.o.m 18 grader (Isola Isokraft/Iso-D Xtra) Bærende taktro, kaldt

Detaljer

ICOPAL Takshingel. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004. Leggeveiledning. Rask og enkel å legge

ICOPAL Takshingel. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004. Leggeveiledning. Rask og enkel å legge ICOPAL Takshingel Leggeveiledning Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004 Leggeveiledning Rask og enkel å legge 1 BETINGELSER Undertaket Icopal Takshingel kan legges på tretak med minstefall 15. Underlagsbelegg

Detaljer

Overlagsbelegg Selvbygger 3

Overlagsbelegg Selvbygger 3 Monteringsanvisning Overlagsbelegg Selvbygger 3 Mars 208 Generelt Forberedelse og underlag Mataki Selvbygger 3 kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking ned til,5 fall. Belegget

Detaljer

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Montering av sløyfer og lekter Har du lagt nytt undertak, også kalt sekundærtak, er som regel både mønekam og forkantbord

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN MONTERINGSRÅD DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN GRUNN NOVEMBER 2014 MONTERINGSANVISNING - TORVTAK Takfall Takfall på torvtak bør ligge mellom 15 35. Ved takfall over 23 bør det brukes lekter

Detaljer

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning Corus Bygg Systemer AS Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Forbehold om tekniske endringer 0.009 Komponent oversikt Detaljløsninger kan rekvireres. Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne)

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 UTNO - 06/16 TG 2190 HUNTON UNDERTAK TM Oppbevaring/lagring Hunton Undertak TM skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres

Detaljer

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig LEGGEANVISNING Bedriften Produktene Mulighetene Heller det til takstein? Iblandt kan det være fallet på taket som er avgjørende for valget av taktekking. Benders takstein kan legges på takfall ned til

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene,

Detaljer

Overlagsbelegg Super Safe Xtra

Overlagsbelegg Super Safe Xtra Monteringsanvisning Overlagsbelegg Super Safe Xtra Mars 2018 Generelt Med Mataki Super Safe Xtra kan du trygt gjøre jobben selv. Belegget passer alle typer bygg med takfall ned til 3 o (6 cm/m eller mer),

Detaljer

TAK. Powertekk Plano. Monteringsanvisning

TAK. Powertekk Plano. Monteringsanvisning TAK Powertekk Plano Monteringsanvisning Montering 1. Betingelse for bruk Takvinkel Isola Powertekk Plano kan monteres på takvinkel ned til 15. Tabell 1 Undertak Bærende taktro med lufting på undersiden,

Detaljer

DECRA. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1020 August 2005. Leggeveiledning. - når taket skal vare livet ut

DECRA. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1020 August 2005. Leggeveiledning. - når taket skal vare livet ut DECRA Leggeveiledning Blå katalog: Gruppe: 1020 August 2005 Leggeveiledning - når taket skal vare livet ut DECRA En sterk takløsning Betingelser for bruk av Decra Decra Classic og Elegance kan legges på

Detaljer

To-trinns tetteløsning for torvtak

To-trinns tetteløsning for torvtak Monteringsanvisning To-trinns tetteløsning for torvtak Dobbel sikkerhet, lang holdbarhet Tørre og sunne hus Montering Før montering: Takkonstruksjonen må være dimensjonert for å bære vekten av torvlaget.

Detaljer

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Komponent oversikt 7 0 8 5 9 7 Detaljløsninger kan rekvireres. ) Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne) ) ordtaksbeslag, fuglegitter Lengde 900 mm Endelokk

Detaljer

Skarpnes Dobbelkrum Leggeanvisning

Skarpnes Dobbelkrum Leggeanvisning Skarpnes Dobbelkrum Leggeanvisning Utgave 1 Vakre tak år etter år Innholdsfortegnelse 1 Takets underkonstruksjon 1.1 Takløsning...2 1.2 Undertak...3 2 Lekting 2.1 Verktøy...3 2.2 Fremgangsmåte ved lekting...3

Detaljer

Overlagsbelegg / Selvbygger 6. Mai selvbygger 6. monteringsanvisning

Overlagsbelegg / Selvbygger 6. Mai selvbygger 6. monteringsanvisning Overlagsbelegg / Selvbygger 6 Mai 08 selvbygger 6 monteringsanvisning Generelt Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 6. Belegget skal legges på et fast og plant underlag.

Detaljer

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Oktober 2012 Produktinformasjon Icopal Ventex Supra med selvklebende omlegg

Detaljer

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Juni 2013 Enkelt og sikkert Icopal TopSafe - det komplette system for nye og gamle tak Enkel og sikker montering med selvklebende omlegg og perforert

Detaljer

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK OKTOBER 2014 Kombinert undertak og vindsperre monteres slik at undertaket både danner et lufttett og vanntett

Detaljer

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 1. Undertak BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Undertak 02-1 Når du skal legge et tak, kommer du ofte til vanskelige områder som sjelden er beskrevet andre steder. Det er her vi hjelper deg å

Detaljer

Monteringsanvisning. Mataki takshingel (uten folieavrivning)

Monteringsanvisning. Mataki takshingel (uten folieavrivning) Monteringsanvisning Mataki takshingel (uten folieavrivning) Mars 2018 Generell informasjon Underlag Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid.

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid. Pers Tak &Stål Velkommen til oss! Presentasjon Per s Tak og Stål AS har solgt tak og fasadeplater i 20 år, og våre ansatte har 30 års erfaring i salg av profilerte plater. Vi importerer våre produkter

Detaljer

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus!

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Isola Powertekk Stålplatetak med stor styrke Isola Powertekk - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Styrke og holdbarhet Isola Powertekk stålplatetak er bygget opp av syv ulike sjikt. Stålsjiktet

Detaljer

Forenklet undertak Halotex RS10 Halotex W25

Forenklet undertak Halotex RS10 Halotex W25 Monteringsanvisning Forenklet undertak Halotex RS10 Halotex W25 Mai 2018 Generelt Hovedprinsipp Våre undertak Halotex W25 og Halotex RS10 er vanntette, vindtette og dampåpne. Undertakene fungerer som kombinert

Detaljer

Pro. Diffusjonsåpent Undertak. Kombinert undertak og vindsperre. Tørre og sunne hus. 2:820 Jan. 05 Erst Jan.03

Pro. Diffusjonsåpent Undertak. Kombinert undertak og vindsperre. Tørre og sunne hus. 2:820 Jan. 05 Erst Jan.03 Pro Diffusjonsåpent Undertak 2:820 Jan. 05 Erst Jan.03 Kombinert undertak og vindsperre Tørre og sunne hus - vindtett, vanntett og samtidig pustende! er et unikt takprodukt beregnet for alle typer fullisolerte

Detaljer

34 Monteringsanvisning Plannja Trend

34 Monteringsanvisning Plannja Trend 34 Monteringsanvisning Plannja Trend FORBEREDELSER Før du setter i gang og monterer Plannja-taket ditt, er det viktig at du leser gjennom avsnittet Generelle forberedelser legging av tak. Der finner du

Detaljer

monteringsråd nortett shingel tak

monteringsråd nortett shingel tak monteringsråd nortett shingel tak APRIL 2013 Generell informasjon Underlag Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen lukkes. Innebygd

Detaljer

Icopal TopSafe. Ett-lags takbelegg med selvklebende omlegg. Enkelt og sikkert

Icopal TopSafe. Ett-lags takbelegg med selvklebende omlegg. Enkelt og sikkert Icopal TopSafe Ett-lags takbelegg med selvklebende omlegg Enkelt og sikkert Icopal TopSafe - det komplette system for nye og gamle tak Enkel og sikker montering med selvklebende omlegg og perforert folie

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. NORTETT TAKSHINGEL (uten folieavrivning) NORTETT TAKSHINGEL FA (med folieavrivning) JULI 2016 TAK GJØR DET ENKLERE

MONTERINGSANVISNING. NORTETT TAKSHINGEL (uten folieavrivning) NORTETT TAKSHINGEL FA (med folieavrivning) JULI 2016 TAK GJØR DET ENKLERE MONTERINGSANVISNING NORTETT TAKSHINGEL (uten folieavrivning) NORTETT TAKSHINGEL FA (med folieavrivning) TAK JULI 2016 TG 20275 20222 GJØR DET ENKLERE GENERELL INFORMASJON UNDERLAG Underlaget bør være stabilt,

Detaljer

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER ENKUIPGA BETONGTAKPANNOR www.steriks.se I tak@steriks.se 0325-341 60 Innholdsfortegnelse 1 Takets underkonstruksjon 1.1 Takløsning...

Detaljer

Takshingel. Mai takshingel. monteringsanvisning

Takshingel. Mai takshingel. monteringsanvisning Takshingel Mai 2018 takshingel monteringsanvisning Generelt Underlag Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen lukkes. Innebygd fukt

Detaljer

Isola D-Pro. Diffusjonsåpent underlagsbelegg. Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus

Isola D-Pro. Diffusjonsåpent underlagsbelegg. Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus Isola D-Pro Diffusjonsåpent underlagsbelegg Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus Isola D-Pro Diffusjonsåpent underlagsbelegg med klebekant D-Pro

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK Anvendelse Hunton Sutak er en 3,2 mm hard trefiberplate, og benyttes som forenklet undertak til både kalde- og varme takkonstruksjoner. Hunton sutak har profilert

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG12

SKARPNES TAKTEGL RG12 SKARPNES TAKTEGL RG12 Utgave 6 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år 2 INNHOLD Viktige momenter ved lekting...........................................................................

Detaljer

Avslutning ved raft. Anbefales bare i snøfattige områder! Monteres tilsvarende alternativ 1, men duken føres her

Avslutning ved raft. Anbefales bare i snøfattige områder! Monteres tilsvarende alternativ 1, men duken føres her Montering Før monteringen Pro Diffusjonsåpent Undertak kan monteres så snart taksperrene er på plass. Husk at filtsjiktet med trykk alltid skal vende opp. Unngå søl av maling og løsningsmidler direkte

Detaljer

Icopal quadro. Leggeveiledning. November 2014. Trendy. taknyhet!

Icopal quadro. Leggeveiledning. November 2014. Trendy. taknyhet! Icopal quadro Leggeveiledning November 2014 Trendy taknyhet! QUADRO fra Icopal Nyhet! icopal quadro Stilrene takpanner som skapt for norsk klima Quadro fra Icopal er en trendy taknyhet med moderne og stilrent

Detaljer

Mai 2016 MONTERINGS- ANVISNING TAKSTEINPLATER PROFILER FOR TAK OG VEGG

Mai 2016 MONTERINGS- ANVISNING TAKSTEINPLATER PROFILER FOR TAK OG VEGG Mai 06 MONTERINGS- ANVISNING TAKSTEINPLATER PROFILER FOR TAK OG VEGG ANSKAFFELSE AV NYTT TAK Denne monteringsveiledningen tar deg gjennom montasje av ALSVÅG sine produkter fra begynnelse til slutt. Når

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

Forenklet undertak Halotex Diffusjonstett undertak

Forenklet undertak Halotex Diffusjonstett undertak Monteringsanvisning Forenklet undertak Halotex Diffusjonstett undertak Juni 2019 Generelt Hovedprinsipp Vårt undertak Halotex diffusjonstett undertak er både vanntett, vindtett og damptett. Undertaket

Detaljer

Raskt og enkelt å legge

Raskt og enkelt å legge ICOPAL Takshingel Leggeveiledning April 2013 Raskt og enkelt å legge 1 BETINGELSER Gode råd Undertaket For å oppnå best mulig fargespill - og derved liv i taket - anbefaler vi at shingelplater fra 2-3

Detaljer

Isola Powertekk Takpanner

Isola Powertekk Takpanner Isola Powertekk Takpanner Monteringsanvisning Isola Powertekk Nordic Isola Powertekk Exclusive Isola Powertekk Exclusive Silence Tørre og sunne hus ISOLA POWERTEKK TAKPANNER Et sikkert, vakkert og ekstremt

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Monteringsveiledning for Trapezplater

Monteringsveiledning for Trapezplater Monteringsveiledning for Trapezplater Profilmetal a/s Juliesmindevej 2 4180 Sorø Telefon: Faks: CVR: +45 56630222 +45 56630133 DK 26137063 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Monteringsveiledning,

Detaljer

ICOPAL Ventex Supra. Diffusjonsåpent undertak August 2014. Designet for norsk klima

ICOPAL Ventex Supra. Diffusjonsåpent undertak August 2014. Designet for norsk klima ICOPAL Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak August 2014 Designet for norsk klima ICOPAL Ventex Supra - designet for norsk klima. Ventex Supra diffusjonsåpent undertak med kondensfilt Fleksibel og sterk

Detaljer

Monteringsveiledning for taksteinsplater

Monteringsveiledning for taksteinsplater Monteringsveiledning for taksteinsplater Profilmetal A/S Juliesmindevej 2 DK-4180 Sorø Telefon: Fax: CVR: +45 56630222 +45 56630133 Dk 26137063 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Monteringsveiledning,

Detaljer

Icopal Diffex med selvklebende omlegg

Icopal Diffex med selvklebende omlegg Leggeveiledning Icopal Diffex med selvklebende omlegg Diffusjonsåpent undertak for horisontal eller vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Juni 2016 Produktinformasjon Icopal Diffex med selvklebende

Detaljer

Leggeveiledning. Icopal Takshingel. SfB: 2 (47) Blå katalog: Nr.: 7 Juni 2003. Rask og enkel å legge

Leggeveiledning. Icopal Takshingel. SfB: 2 (47) Blå katalog: Nr.: 7 Juni 2003. Rask og enkel å legge Leggeveiledning Icopal Takshingel SfB: 2 (47) Blå katalog: Nr.: 7 Juni 2003 1 Rask og enkel å legge BETINGELSER Undertaket Icopal Takshingel kan legges på tretak med minstefall 15. Underlagsbelegg skal

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT UNDERLAGSBELEGG D-1 D-GLASS SK NORKRAFT D-POLYESTER D-GLASS TAK

MONTERINGSRÅD NORTETT UNDERLAGSBELEGG D-1 D-GLASS SK NORKRAFT D-POLYESTER D-GLASS TAK MONTERINGSRÅD NORTETT UNDERLAGSBELEGG D-1 D-GLASS SK NORKRAFT D-POLYESTER D-GLASS TAK NOVEMBER 2014 NORTETT D-1, D-GLASS SK, NORKRAFT, D-POLYESTER, OG D-GLASS er underlagsbelegg som egner seg godt som

Detaljer

Pottelberg 451. Autentisk vingetaktegl. Produsert uavbrutt siden 1800-tallet. Perfekt for renovering av gamle tak.

Pottelberg 451. Autentisk vingetaktegl. Produsert uavbrutt siden 1800-tallet. Perfekt for renovering av gamle tak. Pottelberg 451 Autentisk vingetaktegl Produsert uavbrutt siden 1800-tallet. Perfekt for renovering av gamle tak. Pottelberg 451 TEKNISKE DATA DIMENSJONER 19 3 16 Effektive byggemål Lekteavstand mm Dekkbredde

Detaljer

Underlagsbelegg / Basis og Pluss. Mai underlagsbelegg. monteringsanvisning

Underlagsbelegg / Basis og Pluss. Mai underlagsbelegg. monteringsanvisning Underlagsbelegg / Basis og Pluss Mai 2018 underlagsbelegg monteringsanvisning Generelt Nortett Basis og Nortett Pluss er underlagsbelegg som egner seg godt som underlag for takstein, shingel, metalltak

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Gerard Heritage og Panthera. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Gerard Heritage og Panthera. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders BENDERS TAK LEGGEANVISNING Gerard Heritage og Panthera For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Tips før du begynner! Begynn arbeidet med å lese hele denne leggeanvisningen!

Detaljer

Icopal TopSafe. ett-lags takbelegg med selvklebende omlegg. Icopal. Størst på tak - og vel så det.

Icopal TopSafe. ett-lags takbelegg med selvklebende omlegg. Icopal. Størst på tak - og vel så det. Icopal TopSafe ett-lags takbelegg med selvklebende omlegg Icopal Størst på tak - og vel så det. Icopal TopSafe ett-lags takbelegg med selvklebende omlegg Du gjør det enkelt og sikkert med ett-lag TopSafe

Detaljer

Tekking med skifer 544.102. Taktekking. Byggforskserien Byggdetaljer. Sending 1 2000. 0 Generelt. 1 Takkonstruksjon

Tekking med skifer 544.102. Taktekking. Byggforskserien Byggdetaljer. Sending 1 2000. 0 Generelt. 1 Takkonstruksjon Taktekking Tekking med skifer Byggforskserien Byggdetaljer 544.102 Sending 1 2000 0 Generelt 01 Innhold Bladet beskriver tekking av tak med skifer. Skifer er naturstein som tas ut i blokker og kløves etter

Detaljer

Forenklet undertak Halotex Diffusjonstett undertak

Forenklet undertak Halotex Diffusjonstett undertak Monteringsanvisning Forenklet undertak Halotex Diffusjonstett undertak Oktober 2019 Generelt Hovedprinsipp Vårt undertak Halotex diffusjonstett undertak er både vanntett og damptett. Undertaket fungerer

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.no

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.no BENDERS TAK LEGGEANVISNING Falset/Glasert tegltakstein For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Med Benders falset tegltakstein kan du selv legge ditt nye tak. Er du

Detaljer

Isola Lufteprofil System

Isola Lufteprofil System Isola Lufteprofil System Sikrer effektiv ventilering og vindtetting av isolerte skråtak! Tørre og sunne hus! Isola Lufteprofil System Komplett, fleksibelt og energieffektivt! Isola Lufteprofil System er

Detaljer

Byggeanvisning for PRECUT garasjen.

Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Denne byggeanvisning beskriver en anbefalt metode for bygging av vår PRECUT garasje og er en supplerende anvisning til vår Monteringsanvisning. Følg Monteringsanvisningen

Detaljer

HarmoniPluss TM Montasjeveiledning

HarmoniPluss TM Montasjeveiledning HarmoniPluss TM Montasjeveiledning Komponent oversikt 7 0 8 9 7 Detaljløsninger kan rekvireres. ) Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne) ) ordtaksbeslag, fuglegitter Lengde 900 mm Endelokk Rull

Detaljer

Decra. Produktoversikt - 1 -

Decra. Produktoversikt - 1 - Decra Produktoversikt - - PRODUKTOVERSIKT - DECRA Classic Takpanner i stål - steinbelagt 23599 08705 079440 22943047 4445534 4445564 4445572 4445598 Takpanne. Steinbelagt. Dekkende mål: 369mmx260mm 2,5

Detaljer

Haloten system Haloten D-1 Haloten Plan Haloten Norkraft

Haloten system Haloten D-1 Haloten Plan Haloten Norkraft Monteringsanvisning Haloten system Haloten D-1 Haloten Plan Haloten Norkraft Mai 2018 Generelt Haloten Systemgaranti Nå får du garanti på undertaket ditt. Et komplett system som gir forsterkede løsninger

Detaljer

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 81, med

Detaljer

MAI 2002. Monteringsanvisning. Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi

MAI 2002. Monteringsanvisning. Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi MAI 2002 Monteringsanvisning Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi VERKTØY Monteringen av pannene forenkles ved bruk av hensiktsmessig verktøy. Følgende bør du ha: Drill med trinnløs hastighet

Detaljer

Lindab Coverline Monteringsanvisning takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne Monteringsanvisning

Lindab Coverline Monteringsanvisning takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne Monteringsanvisning Lindab Coverline takpanne Lindab Coverline TM Lindab takpanne Før du begynner Kontroller at underlaget er plant. Dersom underlaget er rektangulært skal diagonalene og motstående sider ha samme mål. Mindre

Detaljer

ICOPAL TopSafe. Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juli 2009. Enkelt og sikkert!

ICOPAL TopSafe. Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juli 2009. Enkelt og sikkert! ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Blå katalog: Gruppe: 1024 Juli 2009 Enkelt og sikkert! Det komplette system for nye og gamle tak TopSafe festes til under laget med galvanisert

Detaljer

BENDERS TAK TEGLTAKSTEIN FALSET. Falset og spesial tegltakstein. Mer om Benders www.benders.no

BENDERS TAK TEGLTAKSTEIN FALSET. Falset og spesial tegltakstein. Mer om Benders www.benders.no BENDERS TAK TEGLTAKSTEIN FALSET Falset og spesial tegltakstein Mer om Benders www.benders.no Bender Bender Bibersvans Bender Bender Dobbelfals 2 BENDER TEGLTAKSTEIN Falset og spesial Ekte genuin tradisjon.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hunton Sikringsrenne. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! SIKRINGSRENNER

MONTERINGSANVISNING. Hunton Sikringsrenne. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! SIKRINGSRENNER MONTERINGSANVISNING Hunton Sikringsrenne Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! SIKRINGSRENNER En komplett løsning for tilpasset Hunton Undertak Sikringsrenne eller gradrennebeslag er

Detaljer

Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform TA-4-10-24

Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform TA-4-10-24 Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform Typegodkjenn. nr. 398/99 391101 N S TA-4-10-24 27.11.12 R5 ETTERSYN: Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul Funkis

MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul Funkis MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul Funkis 2019-15-01 Innhold: Byggebeskrivelse (detaljer fra Modul 15) Materialliste Montering av vinduer Tegninger Se egne tegninger for respektive modell 1 For at

Detaljer

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 undertak DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Kombinert vindsperre og undertak Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Er diffusjonsåpne undertak på rull levert av MONIER AS Produktet

Detaljer

Monteringsanvisning Skyggetaksrullegardin

Monteringsanvisning Skyggetaksrullegardin Monteringsanvisning Skyggetaksrullegardin Art nr: 61-3283 Rev.nr: 140214 Bormaskin/Skrutrekker Skrutrekker Baufil Tommestokk 61-3283 - NO Montering Skyggetaket passer under tak der avstanden mellom takstolene

Detaljer

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til takskjøter. 1 2 Veggene låses sammen med poppnagler nedover

Detaljer

STENI PROTEGO Montasjeveiledning RS200 NO

STENI PROTEGO Montasjeveiledning RS200 NO STENI PROTEGO Montasjeveiledning RS200 NO INNHOLD 02 Generelt 03 Kalkulasjon 04 Modulmål 04 Sløyfe og lekt 05 Leggeanvisning 06 Helformat 06 Halvformat 07 Tilbehør 2 Vår takplate består av en glassfiberarmert

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders. BENDERS TAK LEGGEANVISNING Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Med Benders betongtakstein kan du selv legge ditt nye tak. Er

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 3. Legging av takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Legging av takstein 02-1 Skal du legge takstein, må du først tenke på sikkerheten. Det enkleste er å leie et stillas. Da er det enklere

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag

Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag November 2009 Komplett Teleskopisk Firkantbeslag for takvinkel 10-45 grader Toppavdekning med pipehatt Teleskopisk firkantbeslag Overbeslag inkl underbeslag

Detaljer

Isola Powertekk. Sterke, sikre og vakre takpanner. Powertekk Nordic Powertekk Exclusive. Tørre og sunne hus! Isola Powertekk Exclusive Sort høyglans

Isola Powertekk. Sterke, sikre og vakre takpanner. Powertekk Nordic Powertekk Exclusive. Tørre og sunne hus! Isola Powertekk Exclusive Sort høyglans Isola Powertekk Sterke, sikre og vakre takpanner Isola Powertekk Exclusive Sort høyglans Powertekk Nordic Powertekk Exclusive Isola Powertekk Nordic Sort Tørre og sunne hus! Isola Powertekk - for deg som

Detaljer

Glasstak. Takhelling minimum 6 = 105 mm/m.

Glasstak. Takhelling minimum 6 = 105 mm/m. Glasstak Takhelling minimum 6 = 105 mm/m. Denne anvisningen skal følges for å oppfylle garantivilkårene. Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner å montere. Se innholdslisten

Detaljer

Monteringsbeskrivelse

Monteringsbeskrivelse 40010 TB Takstige for takstein og skifer, side 1 av 2 Generelle monteringsråd Hver takstige skal gå forbi pipen for å sikre god adkomst til pipe Ved stigelengde over 6m/bratte tak bør et tilleggsinnfeste

Detaljer

DECRA. Leggeveiledning. Mars 2015

DECRA. Leggeveiledning. Mars 2015 DECRA Leggeveiledning Mars 2015 Decra - problemfritt tak i mange tiår Et Decra-tak er konstruert for å tåle alle slags påkjenninger fra naturkreftene også ekstreme vindstyrker. Oppbyggingen av Decra-pannene

Detaljer

i samarbeid med Tørre og sunne hus

i samarbeid med Tørre og sunne hus i samarbeid med Tørre og sunne hus BYGGMAKKER TAKTIPS Et smart sted å begynne DET SKJER IKKE NOE FØR DU BEGYNNER! Er det på tide å gjøre noe med taket? BYGGMAKKER vet at den største utfordringen er å komme

Detaljer