Monteringsanvisning. Isola Powertekk. Isola Powertekk Nordic Isola Powertekk Exclusive. Tørre og sunne hus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monteringsanvisning. Isola Powertekk. Isola Powertekk Nordic Isola Powertekk Exclusive. Tørre og sunne hus"

Transkript

1 Monteringsanvisning Isola Powertekk Isola Powertekk Nordic Isola Powertekk Exclusive Tørre og sunne hus

2 Isola Powertekk Før montering 1.0 Betingelser for bruk av Isola Powertekk 1.1 Takvinkel Isola Powertekk kan monteres på takvinkel helt ned til 8. Dette er dog avhengig av undertak-konstruksjon. (Se tabell 1.3 Undertak) 1.2 Undertak På de minste takvinklene må det kun benyttes undertak av bærende undertaksmaterialer (rupanel/osb/kryssfiner tekket med asfalt underlagsbelegg med klebet omlegg (Isokraft) eller tilsvarende). På tak med takvinkler fra 8-15 skal alle omlegg forsegles. 2.0 Sløyfer og lekter 2.1 Sløyfer mm Tabell Undertak Takvinkel Bærende undertak + underlagsbelegg med forseglede omlegg (Isola Isokraft) 8-15 Undertak på rull/forenklet undertak (Isola Undertak). Bærende undertak (D-Glass) >15 Diffusjonsåpent undertak på rull (Pro) >18 Takvinkel må tilpasses hvert underlagssystems godkjenninmg. 2.2 Lekter 48 mm 30 mm 30 mm 30 mm 369/371 mm Det kan benyttes sløyfehøyder fra min 23 mm. Det anbefales å benytte sløyfe med høyde 30 mm. Bredde anbefales mm. Tilbehørsbeslag for kilrenne er tilpasset 30 mm sløyfehøyde. Dette gjelder også integrert takventil for ventilering av kaldtloft og luftespalte ved takfot som blir under takplatene. Sløyfene skal alltid monteres over sperrene. For diffusjonsåpne undertak skal sløyfehøyde være i henhold til tabell 2 til høyre. Tabell 2. Sløyfedimensjon diffusjonsåpent undertak mm* >30 30 mm *Kilrennebeslag må tilpasses Lekting for vindskibeslag. Utgavene Nordic og Exclusive har ulik lekteavstand. Henholdsvis 369 og 371 mm. Det anbefales min 30 x 48 mm (max bredde 73 mm). Tilbehørsbeslag er tilpasset denne lektehøyden. Det er fast c-c lekteavstand for alle typer takkonstruksjoner med Isola Powertekk. Denne er 369 mm for Nordic og 371 mm for Exclusive. Senteravstand mellom sløyfene måles alltid i forkant av første lekt til forkant av neste lekt. Lektene festes med tilstrekkelig antall festemidler. Siste lekterad mot møne monteres ca 2 cm fra mønets topp. Det anbefales 23 x 48 mm lekt på øverste rad. Se pkt 5.5 2

3 3.0 Ventilering av takkonstruksjon 3.1 Forutsetninger For å få funksjonsriktig tak med Isola Powertekk er det viktig å vurdere underkonstruksjonens oppbygging. Alle takkonstruksjoner krever riktig ventilering for at kondensproblemer og ising på taket skal unngås. Det er nødvendig å ventilere både ved raft og i møne/gavl. Takflaten skal ventileres slik at taktekkingen holdes kald og kondens under undertaket unngås. God sirkulasjon fra raft til møne er viktig. Det er tre hovedtyper takkonstruksjoner; - Tak med damptett undertak med kaldt loft. - Tak med damptett undertak og isolert/delvis isolert loft. - Tak med dampåpent undertak og isolert takflate. 3.2 Damptett undertak med kaldt loft 3.3 Damptett undertak med isolert takflate og luftespalte 3.4 Dampåpent undertak (kun for lektede tekkinger) Som diffusjonstett undertak kan nevnes rulleprodukter (Isola Undertak), forenklede undertak av plater lagt med omlegg og bærende undertak med underlagsbelegg (Isola D-Glass) Ventilering: Takfot: Ventiler i takflaten ved takfot, eller via åpninger i raftet (overgang til vegg) Møne: Møneventilering via mønelufterbånd eller ventiler i gavlveggene. 3.5 Isola Powertekk System Samme type undertak som nevnt under 3.2, men med isolasjon og en luftspalte mellom isolasjon og undertak. Det skal benyttes en vindsperre over isolasjonssjiktet Ventilering: Takfot: Ventilering av luftspalten i overgang vegg/tak (raft), eventuelt via ventil i takflaten. Se punkt Møne : Via mønekappe og mønelufterbånd. Spesielt utviklede rulleprodukter (Pro Diffusjonsåpent Undertak) eventuelt plateprodukter som er diffusjonsåpne, vanntette og vindtette Ventilering: Takflaten skal alltid ventileres mellom det diffusjonsåpne undertaket og taktekkingen. Viktig med riktig total høyde på sløyfer og lekter. Se tabell Takfot: Ventilering i raftekasse eller under takfotbeslag Møne: Ventilering via mønelufterbånd. 3

4 Isola Powertekk Før montering 4.0 Festemidler, spikermaskiner, kutteverktøy 4.1 Festemidler Spiker/skruer Som festemiddel kan det benyttes: Løse skruer 5,0 x 35 og løse spiker 3,0 x 50. Maskinspiker 2,7 x 45 Maskinspiker Skruer leveres på rull. Spikerskrue 7,0 x 50 leveres på plastcoil. Skruer og spiker er belagt med spesialmaling og i en kvalitet med varmgalvanisering som hindrer korrosjon. For å unngå skader på plater skal det benyttes en spesialfot tilpasset spikerpistol for feste av maskinspiker/spikerskrue til de ulike Powertekk platene. Ved bruk av demonterbar spikerskrue på coil, kreves det en spikerpistol som tar 15 til 18 graders vinkel på coil/magasin. Dimensjon på innvendig diameter i løpet er min. 7 mm. Det skal benyttes 4 spiker eller skruer pr. plate (ca 10 stk pr. m 2 ). NB! På grunn av galvanisk korrosjon må det ALDRI benyttes stift eller skruer av kobber til feste av Isola Powertekk. Ved tråkk på takpannene skal foten plasseres i bølgedalen. 4.2 Kutting av plate Siste platerad må som regel kuttes, da c-c avstanden på lektene som oftest ikke går opp i helt antall plater i forhold til den totale sperrelengde. Platene på øverste platerad må da tilpasses ved at de kuttes i riktig byggehøyde i forhold til lekteavstand. 4.5 Tilbehør Det anbefales en 23 x 48 mm lekt i øverste lekterad. Rundt detaljer og gjennomføringer som piper og lignende kan det bli aktuelt å kutte/skjære platene. Det må aldri benyttes vinkelsliper. Det kan kun benyttes sirkelsag for stål med maks 4000 omdreininger, og spesialblad. På Exclusive utgavene kan det benyttes nibbler. Det anbefales alltid å forsegle alle snittflater med korrosjonsbeskyttende maling. Manuelle blikksakser kan også benyttes. 4.3 Isoflex selvklebende aluminiumsband som overgangsbeslag (Kun Nordic utgaven) Til overganger mellom mønekapper/ profiler i forskjellige vinkler og nivåer skal det benyttes Isoflex. Denne formes etter detaljen, legges med nødvendig omlegg og klebes til Powertekkplatene. 4.4 Reparasjonssett For å forenkle prosessen med å lakke/ lime strø til beslag uten farge og strø, eller reparere sår og skader på platene leveres Isola Reparasjonssett. Det inneholder lim, lakk og strø i tilsvarende farge som Isola Powertekk. NB! Lagres frostfritt sjekk holdbarhetsdato. Egen lakk for Exclusive variantene. 1. Ventilasjonshette Soilhette Antennegjennomgang 4. Takventil Plate med strø 6. Kilrennebeslag 7. Takfotbeslag 8. Mønekappe 9.Y-valm (10-30, ) 10. Isoflex 11. Overgangsbeslag tak/vegg 12. Vindskibeslag 13. Endestykke valm/møne 14. Mønekappe 3-modul 15. Start/stopp møne 16. Gavlprofil 17. Vinkelmøne 18. Maskinspiker rull 19. Spiker/skruer 20. Reparasjonssett (2 utgaver) 21. Mønelufterbånd 22. Lekteavstandsmålere (Nordic 369 blå - Exclusive 371 mm rød) 23. Snøfangerkonsoll og festebrakett. I tillegg leveres: Kombinasjonslufter (Soil- og ventilasjonshette), Skumplastkile, Feieplattform, Stigetrinn plate TR P-37T, Innfestingspakke D-125, Konsoll Plate SN F-462, Gittergelender SN-GG-11, T-møne og X-møne

5 5.0 Montering av sløyfer, lekter og takfotbeslag 5.1 Forberedelser før montering 1. Monter undertaket slik at det kan fungere som et uavhengig vanntett sjikt. Følg produsentens leggeanvisning. 2. Mål opp nødvendig utstikk over gavlvegg slik at det tilpasses flest mulig antall hele plater/profiler. 3. Monter sløyfer. 4. Monter forkantbord, takrennekroker og takrenne. 5. Monter lekter og takfotbeslag. 6. Monter Powertekk + taktilbehør. 5.2 Montering av sløyfer 5.4 Montering av platelekter 3 369/371 mm 369/371 mm 369/371 mm 369/371 mm x 20 mm Sløyfedimensjoner se punkt Detalj sløyfe takfot mm 369/371 mm 30 mm 369/371 mm 50 mm Takfot Ved bruk av Powertekk profilerte takfotbeslag skal første lekterad monteres 30 mm inn fra ende av sløyfe Takflate De neste lekteradene monteres med 369/371 mm avstand. NB! Lekteavstand må alltid måles fra forkant av lekt til forkant av neste lekterad. Det anbefales å lage en avstandsmal eller snorslå en rett linje med en krittsnor. NB! Skal lekteavstanden måles må man måle fra samme punkt (Nordic: mm, Exclusive: mm). På siste lekterad anbefales 23 x 48 lekt. Denne avsluttes ca 20 mm fra senter møne. Siste platerad kuttes og tilpasses. Se p Høyde mønelekt 4 30 mm 50 mm Løsning dampåpent undertak Løsning damptett undertak H 50 mm Dampåpent undertak Sløyfene avsluttes 30 mm ut over forkantbord. 30 mm klosser monteres c-c 600 mm til forkantbord. Takrennekroker monteres på klosser/alternativ benytt egen luftekrok (bilde1). Diffusjonsåpent undertak kan også avsluttes lenger inn på taket og da kan man ventilere i gesimskasse. (Se ill. 2) Damptett undertak Sløyfene avsluttes i lodd med forkantbord. Undertak avsluttes min 50 mm fra forkantbord. Tak og undertak ventileres via åpninger i gesimskasse (min 5 cm luftespalte). Høyden på mønekam tilpasses i henhold til takvinkel. Det kan kun benyttes lekter, evt beslag til oppbygging av mønekam. NB! Ved montering av mønelufterbånd må høyden på monteringen av båndet vurderes. Husk å inkludere høyde på avstandsklips. 5

6 Isola Powertekk Før montering 5.6 Tak bredde Lektelengder Lektene bør om mulig tilpasses modulmålet på hele plateprofiler Tilpasning av platemoduler vindskibeslag. Ved montering av Powertekk på nye tak anbefales det at platene avsluttes i hele moduler. En hel plate kan kuttes. Husets totale takbredde bør beregnes til Powertekkplatens nærmeste modul (modulmål 185 mm). 5.8 Lekter vindski for vindskibeslag 30 mm Tabell 4. Takbredder Powertekk montert med hele moduler Dekkbredde «X» 1110 mm 1110 mm 1110 mm 1110 mm 1110 mm 1110 mm 1110 mm 1110 mm Systemsnitt «X» i mm.: Dersom platene ikke stemmer med hel modul (rehabilitering) kan platen kuttes vilkårlig dersom man bretter opp en kant på ca 2 cm Tilpasning av platemoduler gavlprofil Ved montering av gavlprofiler må takbredde tilpasses modulmål plater + gavlprofilmodul nøyaktig. Takbredde (lektelengder) beregnes etter tabell 5. NB! Vindskibord må inkluderes i total takbredde. Se pkt. 10. Tabell 5. Takbredder med gavlprofil Dekkbredde Lektenes utstikk ut over gavlvegger tilpasses hele plater eller hele profiler. På tak uten vinkler (kilrenner) måles total lengde av taket fra gavl til gavl med ønsket utstikk. Vindskibordet monteres 30 mm høyere enn platelekt. Se tabell 4 og 5. Lekting og vindskibord for gavlprofil, se pkt Sløyfer/ Lekter valm «X» 1110 mm 1110 mm 1110 mm 1110 mm 185 mm 1110 mm 1110 mm 1110 mm 1110 mm 185 mm Systemsnitt «X» i mm.: Modul mål plate: Lekter og sløyfer kilerenne Bygg opp en mønekam med mønelekt. Mønekammens høyde se tabell 3, pkt 5.5. Monter to langsgående sløyfer på hver side ca 2 cm fra mønekam. Før alle de vertikale sløyfene fra takflatene inn mot de langsgående sløyfene. Avslutt ca 5 cm fra langsgående sløyfe slik at taket ventileres/dreneres. Fest takplatelektene på langsgående lekter Feste av takfotbeslag Fest takfotbeslaget til nederste lekt med pappstift med ca 25 cm avstand. Klipp et skrått spor på ca 30 mm i nedre kant. Før neste beslag inn i snittet. 50 mm 50 mm 25 cm 357/359 mm 150 mm 150 mm Sløyfe: Mål 150 mm ut fra senter av kilrennen til hver side. Snorslå en linje i hele kilrennens lengde. Monter en sløyfe 30 x 36 mm på hver side av kilrennen langs linjene. Monter deretter en ny sløyfe på taksiden av disse sløyfene. Takets øvrige sløyfer avsluttes med ca 5 cm klaring fra kilerennesløyfene Lekter: Lektene festes til de langsgående sløyfer nærmest taksidene. 30 mm Profilert takfotbeslag Monter nederste lekt 30 mm fra ende av sløyfe. Se punkt 5.3 og 5.4 Platen stiftes i forkant Standard takfotbeslag lektet tak Monter nederste lekt jevnt med enden av sløyfe og i lodd med innvendig takrennevulst. Avstand til 2. lekterad 357/359 mm. NB! Platen må festes i toppen (liten bølge) på nederste rad. 6

7 Isola Powertekk Montering 6.0 Montering 6.1 Montering av første platerad (nest øverste rad) 6.3 Møne (etter en takside og to rader) Powertekkplatene skal alltid monteres fra møne til raft. Tekkingen begynner på nest øverste lekterad. Man kan starte fra venstre eller høyre side. Det bør tas hensyn til estetikk og vindretningen ved valg av startside og omlegg. Plateradene legges med forband slik at omleggene fordeles. Legg ut hele lengden av første platerad. Fest hver plate i bakkant med en stift i høyre og venstre side. Totallengden på plateraden tilpasses hele moduler slik som vist i tabell 4 eller tabell 5. Avkapp i lengderetningen kan benyttes som startplate på neste rad. Dersom platen likevel må kuttes i en profilbunn må platen knekkes opp slik at det blir en 20 mm kant for drenering av vann. 6.2 Legging av andre platerad (øverste rad) De første mønekappene monteres etter at de to øverste plateradene er montert. En skrue i hvert omlegg. Montering av mønelufterbånd se pkt Vindskibeslag Plater på øverste rad tilpasses avstand mellom lektene. Platen skjæres horisontalt slik at platene minimium har anlegg på hele den siste lekteraden. Dersom man ikke benytter mønelufterbånd (mønelufterbånd anbefales), må man benytte avkappet eller bøye platen med en oppkant på ca 20 mm som en vannkant. Platene festes i forkant ca 60 mm fra stor profils senter. Hver plate festes med 4 stift/skruer. Det skal festes i omlegg. Øverste platerad skal også festes til øverste lekterad med to stift pr. plate. Det anbefales at vindskibeslag. monteres fortløpende etterhvert som plater langs vindski monteres (4 rader). Husk riktig omlegg. Vindskibeslag festes med skruer til vindskibord. Husk å skråskjære vindskibeslag ved takrenner. Spikerpistol med spesialtilpasset fot. Dersom kaldere enn -5 grader kan kun skruer benyttes. (Ikke pistol, se ytterligere informasjon på isola.no). Skrue festes på skrå i lekte ca 1,5 cm fra overgangen til liten bue 7

8 6.5 Gavlprofil 6.7 Pipebeslag (ikke for Exclusive) Monter gavlprofil fra takfot mot møne før øvrige plater monteres. Gavlprofilen festes med en skrue/ stift i bakkant på platelekt og i sideomlegg på vindski. Monter deretter første rad av plater på vanlig måte. Platen monteres over gavlprofil. Plate og gavlprofil festes på vanlig måte i forkant. 6.6 Legging av øvrige rader Det anbefales at pipebeslag tekkes med Isoflex selvklebende aluminiumsbånd. Dersom Isoflex benyttes må avslutning på pipestokken tekkes over med innfelte beslag i pipe eller heldekkende pipehatt. Det anbefales å kutte platene på hver side mot pipestokken, slik at plateendene mot seksjonslinjene i ytterkant ikke kuttes. 6.8 Avslutning mot valm 20 mm Øvrige rader legges deretter fortløpende ved å løfte opp øverste plate og legge inn neste plate. Husk forskyvning av omlegg. 3-4 rader kan legges før platene festes. Nederste rad må aldri festes før neste platerad er ført inn under overliggende platerad. Enden på platen mot grat kappes så nær gratkam som mulig. Skal platen bøyes opp må det tas hensyn til det ved kapping slik at det blir en plateoppkant på 1-2 cm mot gratkam. Alternativ til oppkant er bruk av Isola Mønelufterbånd eller eventuelt skumplastkiler/isoflex. Til enden av valm monteres endestykke valm. 8

9 6.9 Kilrenne 6.11 Overgangsbeslag tak/vegg 145 mm 145 mm Forberedelser og montering av 8 cm kilrennebeslag bør alltid fullføres før tekkingen av Powertekk starter. Kilrennebeslag bøyes og tilpasses kilrennens vinkel. Start monteringen av kilrennebeslaget fra takfoten. Pil på baksiden av kilrennebeslag skal ligge ned i fallets retning. Kilrennebeslaget er konet. Bøy enden på kilrennebeslaget ned i takrennen og tilpass det til takfotbeslaget på begge sider. Fest beslaget til langsgående kilrennelekter. Hvert kilrennebeslag monteres med et omlegg på ca 8 cm Powertekk i kilrenne Avslutt Powertekk så nær veggen som mulig. Lag en oppkant eller bruk Isoflex eventuelt skumplastkile langs hele lengden av veggen. Start monteringen av overgangsbelegg tak/vegg, etter at fire rader er lagt. Stift beslagets oppkant til veggen. Overdekk beslaget med veggkledning eller et nytt beslag som festes inn i veggen Takfremspring Skumplastkile 10 mm 80 mm 369/371 mm 369/371 mm 369/371 mm x 369/371 mm 80 mm Powertekkplaten avsluttes inn i kilrennen med en overlapp på ca 80 mm. Snorslå en linje på hver side målt 80 mm inn på kilrennebeslaget. Mål avstanden fra senter av siste Powertekkplates omlegg i overkant og underkant inn til snorslått linje i kilrenne. Beregne eventuell ekstra kappelengde ved nedbøying av kant i kilrenne. Dersom kant ikke bøyes ned, anbefales det i værharde strøk å benytte Isoflex eller skumplastkiler som tetting i kilrenne. På tak med fremspring må alltid øverste takfot benyttes som retningsgivende for inndeling av platelekter med 369/371 mm lekteavstand for hele taket. Dersom lekteavstanden på fremspring ikke kan deles inn i 369/371 mm, må justering skje på andre rad ved takfot. Den andre lekteraden på fremspring må ikke ha lekteavstand under 25 cm, da må inndelingen skje på rad 2 og rad 3. Det må benyttes en 23 mm lekt som understøttelse/feste for justert rad. 23 mm Første plate festes med skrue i bakkant på 23 mm lekt. Neste rad festes i profil med skrue. (Se tegning!) Skruer forsegles med Sikaflex/ Reparasjonssett. 9

10 6.13 Valmløsning 6.16 Mønelufterbånd/forseglet møne Til overgang mellom møne og valm benyttes Y-valm 10-30º eller 30-50º. Y-valm festes til mønekam med skruer. Til T-møne og X-møne anbefales det å tilpasse mønekappe og Isoflex Ventilasjonshette/Soilhette Mønekam bygges opp (pkt. 5.5). Mønelufterbånd rulles ut langs mønet etter hvert som øverste platerad monteres. Festes med pappstift til lekt. Beskyttelsesplast rives av klebestriper på lufterbåndets sider. Båndet klebes til takplatene. Avstandsholder monteres før mønekappe skrus til lekt. Ved montering i minusgrader må det benyttes varmluft til klebing Montering av mønekappe enkel/trippel Hull til gjennomføringsrøret lages etter at platelektene og Powertekkplatene er montert, og fram til området hvor takhetten skal plasseres. Hullet tilpasses Powertekkplatens modul slik at det oppnås riktig sideomlegg. Powertekkplater skal alltid ligge med omlegg over ventilsjonshettens flenser på siden og i bakkant. Powertekkplatene skjæres mot takhetten i senter av takhettens små bølger. Ventilasjonshetten festes med to spiker til lekten i bakkant. Hetten festes med skruer i forkant Takventil 75 Hver mønekappe festes med 2 stk skruer. Tre modul mønekappe festes med en skrue i hver profilering Start/stopp mønekappe Takventil 75 plasseres på nest siste platerad eventuelt ved takfot. Takventil 75 ventilerer takflaten mellom undertak og taktekking og anbefales på tak med diffusjonsåpne undertak. Takventil 75 festes med skruer i forkant. Mønekappe start/stopp festes til mønelekt med to skruer/spiker. 10

11 6.19 Takstige Beregning 1. Takstigen bygges opp av enkelttrinn. Antallet stigetrinn er det samme som antallet platerader fra takfot til siste plate i bakkant av pipe. Montering 2. 1) Det monteres et stigetrinn for hver platerad nedover. 2) Monteringen starter ovenfra. Trinnene skal ligge i bunnen av plateprofilene og hektes inn på lektene. Trinnene 3. må i sin helhet ligge mellom to taksperrer. 3) På øverste trinn hektes et innfeste på hver bøyle (hull i bøyle må hektes inn på tapp i innfeste) og en innfesteskinne tres på innfestene. Merket NED på innfesteskinnen skal vende ned mot takfot. Fig. 1 og 2. 4) Innfesteskinnen plasseres over to taksperrer, trekk så skinnen oppover slik at bøylen strammer mot platen og skru til hver sperre med rustfri, selvborende skrue 6,5 x 64 mm. Fig. 2. Påse at skruen treffer mest mulig midt i sperren. Skruen skal gå minimum 30 mm ned i sperren. Ved tykkere undertak/sløyfer må lengre skruer benyttes. 5) Påse at begge innfester ligger i skinnen samtidig som trinnet ligger i platebunnen. Fest så takplaten på begge sider av trinnet. 6) Neste platerad legges. Foregående platerad med stigetrinnet løftes opp i forkant og et nytt stigetrinn føres under og hektes over lekten. Taptite-skruene i stigetrinnet føres gjennom nøkkelhullene i det andre trinnet og inn sporet. Trinnene og platene legges ned og skruene dras godt til. Dersom skruene treffer dårlig i sporet, kan de flyttes til et av de andre hullene. Fig 3. 7) Øvrige trinn og plater monteres på samme måte Snøfanger Powertekk har godkjent høyeste takvinkel uten bruk av snøfanger på 27. Antall konsoller beregnes av tabell 8. Antallet gelenderrør beregnes ut fra takfotens lengde dividert med 1,05. Snøfangerkonsoll skrus til festebord som legges ovenfor 3. lekte nedenfra. Rør monteres til konsoller med medfølgende brakett og skrue/mutter. Tabell 8 Følgende cc-avstander mellom snøfangerkonsollene anbefales (kilde: Tekn.Inst.) Lengde Snølast 350 kg/m 2 Takvinkler takfot/møne m 92,5 cm 74 cm 92,5 cm 92,5 cm 4 m 74 cm 74 cm 55,5 cm 55,5 cm 5 m 74 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 6 m 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm Over 6 m 2 rekker med konsoller anbefales Lengde Snølast 450 kg/m 2 Takvinkler takfot/møne m 74 cm 74 cm 74 cm 74 cm 4 m 74 cm 55,5 cm 55,5 cm 74 cm 5 m 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm 6 m 37 cm 55,5 cm 55,5 cm 55,5 cm Over 6 m 2 rekker med konsoller anbefales Dekkende mål for bruk ved utregning Produkt Dekkende mål Gavlprofil 369 mm Kilrennebeslag uten skiferstrø 1170 mm Mønekappe 375 mm Mønekappe 3-modul 1130 mm Overgangsbeslag Front 1220 mm Overgangsbeslag Tak/Vegg 1107 mm Takfotbeslag uten skiferstrø 1220 mm Vindskibeslag 1107 mm Vinkelmøne 1220 mm RAL/NCS fargekoder Høyglans: RAL 9500 Sort RAL 7016 Antrasitt RAL 6009 Grønn NCS/7218R04B Vinrød Matt: RAL 9005 Sort RAL 7021 Antrasitt RAL 8017 Teracotta RAL 2013 Brun 11

12 Isola Powertekk Tekniske data Bruksområde: Nybygg og rehabilitering av gamle tak Takvinkel: Lekteavstand: 369/371 mm Plate størrelse: 1198 x 418 mm Dekningsareal plate: 1110 x 369/371 mm Plater pr. m 2 : 2.44 Ståltykkelse: 0.47 mm Galvanisering (sinkbelegg): 275 g/m 2 Vekt: Nordic: 3,1 kg/plate - 7,7 kg/m 2 Exclusive: 2,1 kg/plate - 5,1 kg/m 2 Overflate: Farget strø med akrylbelegg/ Pulverlakkert Sideomlegg: 88 mm 418 mm 185 mm Omlegg 88 mm 1198 mm Farger Exclusive Høyglans Exclusive Matt Oppbygging Nordic Klar akryl Farget strø Farget akryl Epoksy primer Galvanisering Kaldvalsetstål Galvanisering/ Polyester Oppbygging Exclusive Sort Antrasitt Vinrød Sort Antrasitt Brun Pulverlakk Epoksy primer Galvanisering Kaldvalsetstål Galvanisering/ Polyester Grønn Teracotta Nordic / Rustikkrød Grå Struktur NB! Taktilbehør kan bestilles i Exclusive farger mot pristillegg. Teglrød Sort Tørre og sunne hus Isola as 3945 Porsgrunn Telefon: Telefax: isola@isola.no

Monteringsanvisning 2:410. Feb.06 Erst. feb. 05. Isola Powertekk. Lett ståltak med stor styrke! Tørre og sunne hus

Monteringsanvisning 2:410. Feb.06 Erst. feb. 05. Isola Powertekk. Lett ståltak med stor styrke! Tørre og sunne hus Monteringsanvisning 2:410 Isola Powertekk Feb.06 Erst. feb. 05 Lett ståltak med stor styrke! Tørre og sunne hus Isola Powertekk Før montering 1.0 Betingelser for bruk av Isola Powertekk 1.1 Takvinkel Isola

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK NOVEMBER 2014 MONTERING AV BOND TAKPANNER KUTTING AV PLATER Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

Isola Powertekk. Sterke, sikre og vakre takpanner. Powertekk Nordic Powertekk Exclusive. Tørre og sunne hus! Isola Powertekk Exclusive Sort høyglans

Isola Powertekk. Sterke, sikre og vakre takpanner. Powertekk Nordic Powertekk Exclusive. Tørre og sunne hus! Isola Powertekk Exclusive Sort høyglans Isola Powertekk Sterke, sikre og vakre takpanner Isola Powertekk Exclusive Sort høyglans Powertekk Nordic Powertekk Exclusive Isola Powertekk Nordic Sort Tørre og sunne hus! Isola Powertekk - for deg som

Detaljer

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus!

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Isola Powertekk Stålplatetak med stor styrke Isola Powertekk - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Styrke og holdbarhet Isola Powertekk stålplatetak er bygget opp av syv ulike sjikt. Stålsjiktet

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER tak DESEMBER 2013 Montering av bond takpanner kutting av Plater Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

Metrotile takpanner Urban

Metrotile takpanner Urban Monteringsanvisning Metrotile takpanner Urban Mars 2018 Montering av takpanner Kapping av plater Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min.

Detaljer

ISOLA POWERTEKK. Powertekk Nordic Powertekk Exclusive TAK V2. Isola Powertekk Exclusive Sort høyglans. Isola Powertekk Nordic Sort

ISOLA POWERTEKK. Powertekk Nordic Powertekk Exclusive TAK V2. Isola Powertekk Exclusive Sort høyglans. Isola Powertekk Nordic Sort TAK ISOLA POWERTEKK Exclusive Sort høyglans Powertekk Nordic Powertekk Exclusive Nordic Sort 09.2016-V2 - for deg som legger vekt på taket! Nordic - Rustikk-rød Stor styrke - lav vekt! Takpanner har stor

Detaljer

Trebolit HOMEtile Classic takpanner

Trebolit HOMEtile Classic takpanner Elastolit Trebolit HOMEtile Classic takpanner Enkelt og raskt å montere Eksepsjonell hållbarhet Eksepsjonell styrka Meget god rustbeskyttelse MONTERINGSRÅD Trebolit HOMEtile takpanner er et høykvalitetsprodukt.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK

MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK MARS 2017 MONTERING AV METROTILE TAKPANNER KUTTING AV PLATER Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr.

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning

Pro Super. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg. Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering. Monteringsanvisning Monteringsanvisning 2:830 Okt. 2003 Pro Super Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omlegg Kombinert undertak og vindsperre for horisontal montering Tørre og sunne hus Pro Super for horisontal montering

Detaljer

Metrotile takpanner Quartz Prestige

Metrotile takpanner Quartz Prestige Monteringsanvisning Metrotile takpanner Quartz Prestige Mars 2018 Montering av takpanner Kapping av plater Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200

Detaljer

LEGGEANVISNING BOND STÅLPANNER

LEGGEANVISNING BOND STÅLPANNER LEGGEANVISNING BOND STÅLPANNER Takvinkel 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 Høyde i mm 150 145 140 125 115 105 90 80 60 368 mm 368 mm Øverste rad må kappes maks 365 mm Lekteavstand 357 mm 368 mm Noe mindre med

Detaljer

DECRA. Detaljer. Tilbehør. Inndekking

DECRA. Detaljer. Tilbehør. Inndekking Desember 2014 1 4 4 4 5 6 6 3 2 5 6 6 6 1 5 5 3 3 3 Blad Møne/ valm 1.01 Møne med buet kappe 1.02 Møne med rett kappe 1.03 Valm med buet kappe 1.04 Valm med rett kappe 2.01 Kilrenne 1 2 3 4 5 6 Kil 3.01

Detaljer

Isola Powertekk Takpanner

Isola Powertekk Takpanner Isola Powertekk Takpanner Monteringsanvisning Isola Powertekk Nordic Isola Powertekk Exclusive Isola Powertekk Exclusive Silence Tørre og sunne hus ISOLA POWERTEKK TAKPANNER Et sikkert, vakkert og ekstremt

Detaljer

TAK. Powertekk Plano. Monteringsanvisning

TAK. Powertekk Plano. Monteringsanvisning TAK Powertekk Plano Monteringsanvisning Montering 1. Betingelse for bruk Takvinkel Isola Powertekk Plano kan monteres på takvinkel ned til 15. Tabell 1 Undertak Bærende taktro med lufting på undersiden,

Detaljer

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene,

Detaljer

Overlagsbelegg Selvbygger 3

Overlagsbelegg Selvbygger 3 Monteringsanvisning Overlagsbelegg Selvbygger 3 Mars 208 Generelt Forberedelse og underlag Mataki Selvbygger 3 kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking ned til,5 fall. Belegget

Detaljer

Isola D-Pro. Diffusjonsåpent underlagsbelegg. Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus

Isola D-Pro. Diffusjonsåpent underlagsbelegg. Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus Isola D-Pro Diffusjonsåpent underlagsbelegg Kombinert underlagsbelegg og vindsperre for takstein og lektede platetak! Tørre og sunne hus Isola D-Pro Diffusjonsåpent underlagsbelegg med klebekant D-Pro

Detaljer

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning Corus Bygg Systemer AS Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Forbehold om tekniske endringer 0.009 Komponent oversikt Detaljløsninger kan rekvireres. Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne)

Detaljer

To-trinns tetteløsning for torvtak

To-trinns tetteløsning for torvtak Monteringsanvisning To-trinns tetteløsning for torvtak Dobbel sikkerhet, lang holdbarhet Tørre og sunne hus Montering Før montering: Takkonstruksjonen må være dimensjonert for å bære vekten av torvlaget.

Detaljer

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Juni 2013 Enkelt og sikkert Icopal TopSafe - det komplette system for nye og gamle tak Enkel og sikker montering med selvklebende omlegg og perforert

Detaljer

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Montering av sløyfer og lekter Har du lagt nytt undertak, også kalt sekundærtak, er som regel både mønekam og forkantbord

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus!

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus! Isola Selvbygger 3 For tak- og terrasse Sterkt, sikkert - enkelt å montere Tørre og sunne hus! Sikker tekking med lang levetid Isola Selvbygger 3 er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke.

Detaljer

TAK Isola Takshingel

TAK Isola Takshingel TAK Isola Takshingel Monteringsanvisning Forutsetninger for bruk På nytt tretak Skråtak 15-85 graders takfall Underlag benyttes mellom 15 t.o.m 18 grader (Isola Isokraft/Iso-D Xtra) Bærende taktro, kaldt

Detaljer

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus Isola Selvbygger For tak og terrasser 2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04 Sterk, sikker - lett å jobbe med Tørre og sunne hus Endelig kan taktekking gjøres enkelt Med Isola Selvbygger kan du trygt gjøre jobben

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN MONTERINGSRÅD DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN GRUNN NOVEMBER 2014 MONTERINGSANVISNING - TORVTAK Takfall Takfall på torvtak bør ligge mellom 15 35. Ved takfall over 23 bør det brukes lekter

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG12

SKARPNES TAKTEGL RG12 SKARPNES TAKTEGL RG12 Utgave 6 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år 2 INNHOLD Viktige momenter ved lekting...........................................................................

Detaljer

Overlagsbelegg Super Safe Xtra

Overlagsbelegg Super Safe Xtra Monteringsanvisning Overlagsbelegg Super Safe Xtra Mars 2018 Generelt Med Mataki Super Safe Xtra kan du trygt gjøre jobben selv. Belegget passer alle typer bygg med takfall ned til 3 o (6 cm/m eller mer),

Detaljer

Overlagsbelegg / Selvbygger 6. Mai selvbygger 6. monteringsanvisning

Overlagsbelegg / Selvbygger 6. Mai selvbygger 6. monteringsanvisning Overlagsbelegg / Selvbygger 6 Mai 08 selvbygger 6 monteringsanvisning Generelt Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 6. Belegget skal legges på et fast og plant underlag.

Detaljer

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Komponent oversikt 7 0 8 5 9 7 Detaljløsninger kan rekvireres. ) Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne) ) ordtaksbeslag, fuglegitter Lengde 900 mm Endelokk

Detaljer

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Oktober 2012 Produktinformasjon Icopal Ventex Supra med selvklebende omlegg

Detaljer

Pro. Diffusjonsåpent Undertak. Kombinert undertak og vindsperre. Tørre og sunne hus. 2:820 Jan. 05 Erst Jan.03

Pro. Diffusjonsåpent Undertak. Kombinert undertak og vindsperre. Tørre og sunne hus. 2:820 Jan. 05 Erst Jan.03 Pro Diffusjonsåpent Undertak 2:820 Jan. 05 Erst Jan.03 Kombinert undertak og vindsperre Tørre og sunne hus - vindtett, vanntett og samtidig pustende! er et unikt takprodukt beregnet for alle typer fullisolerte

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK

MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON UNDERLAG Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen lukkes.

Detaljer

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid.

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid. Pers Tak &Stål Velkommen til oss! Presentasjon Per s Tak og Stål AS har solgt tak og fasadeplater i 20 år, og våre ansatte har 30 års erfaring i salg av profilerte plater. Vi importerer våre produkter

Detaljer

monteringsråd nortett shingel tak

monteringsråd nortett shingel tak monteringsråd nortett shingel tak APRIL 2013 Generell informasjon Underlag Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen lukkes. Innebygd

Detaljer

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK OKTOBER 2014 Kombinert undertak og vindsperre monteres slik at undertaket både danner et lufttett og vanntett

Detaljer

Icopal TopSafe. Ett-lags takbelegg med selvklebende omlegg. Enkelt og sikkert

Icopal TopSafe. Ett-lags takbelegg med selvklebende omlegg. Enkelt og sikkert Icopal TopSafe Ett-lags takbelegg med selvklebende omlegg Enkelt og sikkert Icopal TopSafe - det komplette system for nye og gamle tak Enkel og sikker montering med selvklebende omlegg og perforert folie

Detaljer

Forenklet undertak Halotex RS10 Halotex W25

Forenklet undertak Halotex RS10 Halotex W25 Monteringsanvisning Forenklet undertak Halotex RS10 Halotex W25 Mai 2018 Generelt Hovedprinsipp Våre undertak Halotex W25 og Halotex RS10 er vanntette, vindtette og dampåpne. Undertakene fungerer som kombinert

Detaljer

Monteringsanvisning. Mataki takshingel (uten folieavrivning)

Monteringsanvisning. Mataki takshingel (uten folieavrivning) Monteringsanvisning Mataki takshingel (uten folieavrivning) Mars 2018 Generell informasjon Underlag Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. NORTETT TAKSHINGEL (uten folieavrivning) NORTETT TAKSHINGEL FA (med folieavrivning) JULI 2016 TAK GJØR DET ENKLERE

MONTERINGSANVISNING. NORTETT TAKSHINGEL (uten folieavrivning) NORTETT TAKSHINGEL FA (med folieavrivning) JULI 2016 TAK GJØR DET ENKLERE MONTERINGSANVISNING NORTETT TAKSHINGEL (uten folieavrivning) NORTETT TAKSHINGEL FA (med folieavrivning) TAK JULI 2016 TG 20275 20222 GJØR DET ENKLERE GENERELL INFORMASJON UNDERLAG Underlaget bør være stabilt,

Detaljer

ICOPAL Takshingel. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004. Leggeveiledning. Rask og enkel å legge

ICOPAL Takshingel. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004. Leggeveiledning. Rask og enkel å legge ICOPAL Takshingel Leggeveiledning Blå katalog: Gruppe: 1024 Juni 2004 Leggeveiledning Rask og enkel å legge 1 BETINGELSER Undertaket Icopal Takshingel kan legges på tretak med minstefall 15. Underlagsbelegg

Detaljer

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 1. Undertak BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Undertak 02-1 Når du skal legge et tak, kommer du ofte til vanskelige områder som sjelden er beskrevet andre steder. Det er her vi hjelper deg å

Detaljer

Icopal quadro. Leggeveiledning. November 2014. Trendy. taknyhet!

Icopal quadro. Leggeveiledning. November 2014. Trendy. taknyhet! Icopal quadro Leggeveiledning November 2014 Trendy taknyhet! QUADRO fra Icopal Nyhet! icopal quadro Stilrene takpanner som skapt for norsk klima Quadro fra Icopal er en trendy taknyhet med moderne og stilrent

Detaljer

Takshingel. Mai takshingel. monteringsanvisning

Takshingel. Mai takshingel. monteringsanvisning Takshingel Mai 2018 takshingel monteringsanvisning Generelt Underlag Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen lukkes. Innebygd fukt

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

DECRA. Leggeveiledning. Mars 2015

DECRA. Leggeveiledning. Mars 2015 DECRA Leggeveiledning Mars 2015 Decra - problemfritt tak i mange tiår Et Decra-tak er konstruert for å tåle alle slags påkjenninger fra naturkreftene også ekstreme vindstyrker. Oppbyggingen av Decra-pannene

Detaljer

Raskt og enkelt å legge

Raskt og enkelt å legge ICOPAL Takshingel Leggeveiledning April 2013 Raskt og enkelt å legge 1 BETINGELSER Gode råd Undertaket For å oppnå best mulig fargespill - og derved liv i taket - anbefaler vi at shingelplater fra 2-3

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Gerard Heritage og Panthera. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Gerard Heritage og Panthera. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders BENDERS TAK LEGGEANVISNING Gerard Heritage og Panthera For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Tips før du begynner! Begynn arbeidet med å lese hele denne leggeanvisningen!

Detaljer

Leggeveiledning. Icopal Takshingel. SfB: 2 (47) Blå katalog: Nr.: 7 Juni 2003. Rask og enkel å legge

Leggeveiledning. Icopal Takshingel. SfB: 2 (47) Blå katalog: Nr.: 7 Juni 2003. Rask og enkel å legge Leggeveiledning Icopal Takshingel SfB: 2 (47) Blå katalog: Nr.: 7 Juni 2003 1 Rask og enkel å legge BETINGELSER Undertaket Icopal Takshingel kan legges på tretak med minstefall 15. Underlagsbelegg skal

Detaljer

Monteringsveiledning for taksteinsplater

Monteringsveiledning for taksteinsplater Monteringsveiledning for taksteinsplater Profilmetal A/S Juliesmindevej 2 DK-4180 Sorø Telefon: Fax: CVR: +45 56630222 +45 56630133 Dk 26137063 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Monteringsveiledning,

Detaljer

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus 2:830 Mars. 2003 Pro Super For horisontal montering Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant Tørre og sunne hus Pro Super Kombinert undert for horisontal mo Pro Super er et diffusjonsåpent

Detaljer

Avslutning ved raft. Anbefales bare i snøfattige områder! Monteres tilsvarende alternativ 1, men duken føres her

Avslutning ved raft. Anbefales bare i snøfattige områder! Monteres tilsvarende alternativ 1, men duken føres her Montering Før monteringen Pro Diffusjonsåpent Undertak kan monteres så snart taksperrene er på plass. Husk at filtsjiktet med trykk alltid skal vende opp. Unngå søl av maling og løsningsmidler direkte

Detaljer

DECRA. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1020 August 2005. Leggeveiledning. - når taket skal vare livet ut

DECRA. Leggeveiledning. Blå katalog: Gruppe: 1020 August 2005. Leggeveiledning. - når taket skal vare livet ut DECRA Leggeveiledning Blå katalog: Gruppe: 1020 August 2005 Leggeveiledning - når taket skal vare livet ut DECRA En sterk takløsning Betingelser for bruk av Decra Decra Classic og Elegance kan legges på

Detaljer

Metrotile Takpanner. Produktblad

Metrotile Takpanner. Produktblad Produkt Metrotile Takpanner Produktgaranti 40 år Primærtekking Laveste takfall - 10 grader Med Metrotile Takpanner i stål tilbyr Mataki et av markedets mest gjennomtenkte og holdbare tak. Platene leveres

Detaljer

Monteringsveiledning for Trapezplater

Monteringsveiledning for Trapezplater Monteringsveiledning for Trapezplater Profilmetal a/s Juliesmindevej 2 4180 Sorø Telefon: Faks: CVR: +45 56630222 +45 56630133 DK 26137063 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Monteringsveiledning,

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.no

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.no BENDERS TAK LEGGEANVISNING Falset/Glasert tegltakstein For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Med Benders falset tegltakstein kan du selv legge ditt nye tak. Er du

Detaljer

Haloten system Haloten D-1 Haloten Plan Haloten Norkraft

Haloten system Haloten D-1 Haloten Plan Haloten Norkraft Monteringsanvisning Haloten system Haloten D-1 Haloten Plan Haloten Norkraft Mai 2018 Generelt Haloten Systemgaranti Nå får du garanti på undertaket ditt. Et komplett system som gir forsterkede løsninger

Detaljer

Isola Lufteprofil System

Isola Lufteprofil System Isola Lufteprofil System Sikrer effektiv ventilering og vindtetting av isolerte skråtak! Tørre og sunne hus! Isola Lufteprofil System Komplett, fleksibelt og energieffektivt! Isola Lufteprofil System er

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK Anvendelse Hunton Sutak er en 3,2 mm hard trefiberplate, og benyttes som forenklet undertak til både kalde- og varme takkonstruksjoner. Hunton sutak har profilert

Detaljer

Galba takpanner. Produkt- og leggeveiledning. bmigroup.com

Galba takpanner. Produkt- og leggeveiledning. bmigroup.com Galba takpanner Produkt- og leggeveiledning bmigroup.com Produktbeskrivelse Galba takpanner er produsert i kaldvalset stål. Nominell ståltykkelse er 0,42 mm. Stålplatene leveres med rustbeskyttelse av

Detaljer

Underlagsbelegg / Basis og Pluss. Mai underlagsbelegg. monteringsanvisning

Underlagsbelegg / Basis og Pluss. Mai underlagsbelegg. monteringsanvisning Underlagsbelegg / Basis og Pluss Mai 2018 underlagsbelegg monteringsanvisning Generelt Nortett Basis og Nortett Pluss er underlagsbelegg som egner seg godt som underlag for takstein, shingel, metalltak

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG10

SKARPNES TAKTEGL RG10 SKARPNES TAKTEGL RG10 Utgave 7 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år INNHOLD Viktige momenter ved lekting side 4 Bruk av topptegl side 6 Tilpasning av mønetegl ved endeavslutning

Detaljer

ICOPAL Brettex. Den smarte undertaksløsningen. Diffusjonsåpent undertak. Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011

ICOPAL Brettex. Den smarte undertaksløsningen. Diffusjonsåpent undertak. Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011 ICOPAL Brettex Diffusjonsåpent undertak Blå katalog: Gruppe: 1024 Oktober 2011 Den smarte undertaksløsningen Icopal Brettex - kombinert undertak og vindsperre Vekjent og solid Enkel og rask montering Icopal

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT UNDERLAGSBELEGG D-1 D-GLASS SK NORKRAFT D-POLYESTER D-GLASS TAK

MONTERINGSRÅD NORTETT UNDERLAGSBELEGG D-1 D-GLASS SK NORKRAFT D-POLYESTER D-GLASS TAK MONTERINGSRÅD NORTETT UNDERLAGSBELEGG D-1 D-GLASS SK NORKRAFT D-POLYESTER D-GLASS TAK NOVEMBER 2014 NORTETT D-1, D-GLASS SK, NORKRAFT, D-POLYESTER, OG D-GLASS er underlagsbelegg som egner seg godt som

Detaljer

ISOLA BESLAG Produktoversikt

ISOLA BESLAG Produktoversikt TAK ISOLA BESLAG Produktoversikt Tørre og sunne hus! Isola beslagserie, for beskyttelse av ulike konstruksjonsdeler i bygg. Isola beslagsserie i lakkert stål finnes i ulike typer og farger. Komplett serie

Detaljer

ICOPAL TopSafe. Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juli 2009. Enkelt og sikkert!

ICOPAL TopSafe. Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juli 2009. Enkelt og sikkert! ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Blå katalog: Gruppe: 1024 Juli 2009 Enkelt og sikkert! Det komplette system for nye og gamle tak TopSafe festes til under laget med galvanisert

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 UTNO - 06/16 TG 2190 HUNTON UNDERTAK TM Oppbevaring/lagring Hunton Undertak TM skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres

Detaljer

Forenklet undertak Halotex Diffusjonstett undertak

Forenklet undertak Halotex Diffusjonstett undertak Monteringsanvisning Forenklet undertak Halotex Diffusjonstett undertak Juni 2019 Generelt Hovedprinsipp Vårt undertak Halotex diffusjonstett undertak er både vanntett, vindtett og damptett. Undertaket

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag

Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag November 2009 Komplett Teleskopisk Firkantbeslag for takvinkel 10-45 grader Toppavdekning med pipehatt Teleskopisk firkantbeslag Overbeslag inkl underbeslag

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders. BENDERS TAK LEGGEANVISNING Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Med Benders betongtakstein kan du selv legge ditt nye tak. Er

Detaljer

Isola Ståltakrenne. Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus

Isola Ståltakrenne. Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus Isola Ståltakrenne Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus Stålsatt mot vær og vind! De fire årstider Store temperatursvingninger og værguder med skiftende humør stiller store krav til

Detaljer

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig LEGGEANVISNING Bedriften Produktene Mulighetene Heller det til takstein? Iblandt kan det være fallet på taket som er avgjørende for valget av taktekking. Benders takstein kan legges på takfall ned til

Detaljer

Lindab Coverline Monteringsanvisning takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne Monteringsanvisning

Lindab Coverline Monteringsanvisning takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne Monteringsanvisning Lindab Coverline takpanne Lindab Coverline TM Lindab takpanne Før du begynner Kontroller at underlaget er plant. Dersom underlaget er rektangulært skal diagonalene og motstående sider ha samme mål. Mindre

Detaljer

Skarpnes Dobbelkrum Leggeanvisning

Skarpnes Dobbelkrum Leggeanvisning Skarpnes Dobbelkrum Leggeanvisning Utgave 1 Vakre tak år etter år Innholdsfortegnelse 1 Takets underkonstruksjon 1.1 Takløsning...2 1.2 Undertak...3 2 Lekting 2.1 Verktøy...3 2.2 Fremgangsmåte ved lekting...3

Detaljer

Monteringsbeskrivelse

Monteringsbeskrivelse 40010 TB Takstige for takstein og skifer, side 1 av 2 Generelle monteringsråd Hver takstige skal gå forbi pipen for å sikre god adkomst til pipe Ved stigelengde over 6m/bratte tak bør et tilleggsinnfeste

Detaljer

Moderne fl at dobbeltfalset taktegl for tak og fasade. Actua

Moderne fl at dobbeltfalset taktegl for tak og fasade. Actua Moderne fl at dobbeltfalset taktegl for tak og fasade TEKNISKE DATA DIMENSJONER 19 2a 2 4 Effektive byggemål Lekteavstand Dekkbredde 0 mm mm Totale mål Lengde Bredde mm mm 3 1 17 14 18 > 0 - Antall/m2

Detaljer

Icopal Diffex med selvklebende omlegg

Icopal Diffex med selvklebende omlegg Leggeveiledning Icopal Diffex med selvklebende omlegg Diffusjonsåpent undertak for horisontal eller vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Juni 2016 Produktinformasjon Icopal Diffex med selvklebende

Detaljer

MAI 2002. Monteringsanvisning. Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi

MAI 2002. Monteringsanvisning. Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi MAI 2002 Monteringsanvisning Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi VERKTØY Monteringen av pannene forenkles ved bruk av hensiktsmessig verktøy. Følgende bør du ha: Drill med trinnløs hastighet

Detaljer

Flexit vs/v/s125. Bruksområde: Modell VS: Ventilasjon + Spillvannsavlufting Modell V: Ventilasjon Modell S: Spillvannsavlufting

Flexit vs/v/s125. Bruksområde: Modell VS: Ventilasjon + Spillvannsavlufting Modell V: Ventilasjon Modell S: Spillvannsavlufting Flexit vs/v/s125 94080N-06 2011-10 Monteringsveiledning Takhatter - Stål For montering på dobbelkrum takstein, samt egen utførelse for papp/shingel. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjonsanlegg

Detaljer

Monteringsanvisning Flex

Monteringsanvisning Flex Monteringsanvisning Flex Monteringsanvisning Plannja Flex 9 FORBEREDELSER Før du går i gang og monterer Plannja-taket, er det viktig at du leser gjennom avsnittet Slik går du frem for å få et nytt tak!

Detaljer

Icopal Decra Takpanner av stål belagt med stein

Icopal Decra Takpanner av stål belagt med stein Leggeveiledning Icopal Decra Takpanner av stål belagt med stein SfB: Nd 2 (47) Blå katalog: Nr.: 11 Juni 2003 Decra - når taket skal vare livet ut Decra En sterk takløsning Betigelser for bruk av Decra

Detaljer

HarmoniPluss TM Montasjeveiledning

HarmoniPluss TM Montasjeveiledning HarmoniPluss TM Montasjeveiledning Komponent oversikt 7 0 8 9 7 Detaljløsninger kan rekvireres. ) Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne) ) ordtaksbeslag, fuglegitter Lengde 900 mm Endelokk Rull

Detaljer

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 3. Legging av takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Legging av takstein 02-1 Skal du legge takstein, må du først tenke på sikkerheten. Det enkleste er å leie et stillas. Da er det enklere

Detaljer

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 undertak DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Kombinert vindsperre og undertak Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Er diffusjonsåpne undertak på rull levert av MONIER AS Produktet

Detaljer

SKARPNES DOBBELKRUM. Utgave 5 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com. Vakre tak - år etter år

SKARPNES DOBBELKRUM. Utgave 5 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com. Vakre tak - år etter år SKARPNES DOBBELKRUM Utgave 5 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år Innholdsfortegnelse 1 Takets underkonstruksjon 1.1 Takløsning...3 1.2 Undertak...3 2 Lekting 2.1 Verktøy...4

Detaljer

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N Standard metode for å montere levegg i jord innebærer at stolpene støpes direkte fast i bakken. De fleste velger likevel å benytte Norgesgjerdes metallføtter

Detaljer

ISOLA BESLAG Produktdatablad

ISOLA BESLAG Produktdatablad TAK ISOLA BESLAG Produktdatablad Tørre og sunne hus! Isola beslagserie, for beskyttelse av ulike konstruksjonsdeler i bygg. Isola beslagsserie i lakkert stål finnes i ulike typer og farger. Isola Vindusbeslag

Detaljer

Byggeanvisning for PRECUT garasjen.

Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Denne byggeanvisning beskriver en anbefalt metode for bygging av vår PRECUT garasje og er en supplerende anvisning til vår Monteringsanvisning. Følg Monteringsanvisningen

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Publicus sykkelskur leveres som ensidig løsning eller dobbel løsning. Ved dobbel løsning settes to enkle moduler mot hverandre og kobles sammen med mellomtak, eller rygg mot rygg

Detaljer

Forenklet undertak Halotex Diffusjonstett undertak

Forenklet undertak Halotex Diffusjonstett undertak Monteringsanvisning Forenklet undertak Halotex Diffusjonstett undertak Oktober 2019 Generelt Hovedprinsipp Vårt undertak Halotex diffusjonstett undertak er både vanntett og damptett. Undertaket fungerer

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hunton Sikringsrenne. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! SIKRINGSRENNER

MONTERINGSANVISNING. Hunton Sikringsrenne. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! SIKRINGSRENNER MONTERINGSANVISNING Hunton Sikringsrenne Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! SIKRINGSRENNER En komplett løsning for tilpasset Hunton Undertak Sikringsrenne eller gradrennebeslag er

Detaljer

Vindsperre Halotex W25 Halotex W5

Vindsperre Halotex W25 Halotex W5 Monteringsanvisning Vindsperre Halotex W25 Halotex W5 Mars 2018 Generell informasjon Generelt Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser gjennom isolasjonen, og at nedbør skader

Detaljer

SKARPNES ENKELKRUM. Vakre tak - år etter år. Utgave 3 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com

SKARPNES ENKELKRUM. Vakre tak - år etter år. Utgave 3 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com XXXX_Skarpnes_LeggEnkel_UTG3 2006/04/20 6:32 PM Page 1 SKARPNES ENKELKRUM Utgave 3 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år XXXX_Skarpnes_LeggEnkel_UTG3 2006/04/20 6:32

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul Funkis

MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul Funkis MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul Funkis 2019-15-01 Innhold: Byggebeskrivelse (detaljer fra Modul 15) Materialliste Montering av vinduer Tegninger Se egne tegninger for respektive modell 1 For at

Detaljer