onteringsanvisning 2014 Takpanner Profiler for tak og vegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "onteringsanvisning 2014 Takpanner Profiler for tak og vegg"

Transkript

1 onteringsanvisning 2014 Takpanner Profiler for tak og vegg

2

3 INNHOLD Forberedelser... 4 Taktyper og målberegning... 5 TAKPANNER Monteringsanvisning Royal, Regent... 6 Monteringsanvisning Flex TAKPROFILER Monteringsanvisning Takprofiler Monteringsanvisning Trend Monteringsanvisning Modern Monteringsanvisning Panneplate VEGGPROFILER Monteringsanvisning TAKRENNESYSTEM Forberedelser og montering KONTROLL OG VEDLIKEHOLD Detaljer på taket Avløpslufter Pipebeslag (Tilpasses av blikkenslager) Stigetrinn Vinkelrenne Gangbro Mønepanne Endelokk Takpanne Gavlbeslag Snøfanger Nedløpsrør Stigesikring Tak/veggbeslag Takrenne Innhold 3

4 Slik går du frem for å få et nytt tak! Denne monteringsanvisningen skal kunne gjøre det enklere for deg å spesifisere ditt tak i samarbeid med Plannjas forhandlere. Det er en stor fordel om du forbereder deg innen du besøker forhandleren. Les gjennom brosjyren Plannja Byggevarehandelkatalog og finn ditt tak med de detaljer som du vil ha med. Tenk også på at det er enklere å bytte ut takrenner og nedløpsrør samtidig som du legger nytt tak. Det samme gjelder for taksikringsutstyr som stigetrinn og snøfangere. Mål opp taket på forhånd og fyll inn skjemaet på side 5 Det er en fordel om du har tatt mål av taket på forhånd før forhandleren oppsøkes. På side 5 er det et skjema hvor de vitale målene kan settes inn og taes med til for hand leren for å spesifisere de produkter og tilbehør som trengs til taket. En byggtegning av hustaket holder også. Målene gir forhandleren grunnlag for beregning av taket, takrenner/taksikring og for å kunne gi deg en riktig pris på en samlet takleveranse av Plannjas kvalitetsprodukter. Når du tar imot plateleveransen Hvis platene blir liggende en stund før de skal monteres, bør de om mulig lagres innendørs under tak. Ved lagring utendørs må materialet dekkes med presenning. Ved fare for kondens må materialet legges med fall og god gjennomlufting. Dette gjelder for både stål og aluminium. Følg monteringsanvisningen Det er ikke vanskelig for en noe nevenyttig å montere Plannjas produkter ved hjelp av våre monteringsanvisninger. Når du monterer ditt nye tak, er det viktig at monteringsanvisningen for produktet følges og at det er benyttet originalt festemateriell for at Plannjas produktansvar skal gjelde. Hvis du ikke skal montere produktet selv, kan forhandleren ofte være til hjelp med kontakt eller formidling av arbeidet. 4 Slik gjør du for å få et nytt tak

5 Forbered besøket til forhandleren. For at forhandleren skal kunne gi deg et tilbud på taket ditt, må det oppgis noen opplysninger og mål. Start med å måle opp taket. Benytt skjemaet under og marker taket ditt. Sett inn målene nederst på siden. Dette Dette er er mitt mitt tak: tak: Dette Dette er er mitt mitt tak: tak: Dette er er mitt tak: Dette Dette er er mitt mitt tak: tak: B B B E H H N G G B M Oppgi kun målene A Oppgi Oppgi og B om kun kun det målene målene ikke er utstikk A og og B ved om om det det takfot. ikke ikke er er utstikk utstikk ved ved takfot. takfot. A 1 2 C D A 1 2 J F E A A D C F 4 3 E 1 L K I J Dette er er mitt tak: Dette er er mitt tak: Dette er mitt tak: Dette er mitt tak: C B C A K E D E H H G H G B 4 D 1 3 A 2 C F J E A I 1 6 K D F L J B C A B Dette er er mitt tak: Dette er mitt tak: Dette er mitt tak: Dette er mitt tak: B B D D D C D E C E C C A D E F G C A E F A G B F B A G F = Alltid nedløpsrør = Nedløpsrør om takfoten er > 10 meter, ellers hver tiende meter. OBS! Alle mål oppgis i mm. Grunnlag for mengdeberegning: 1. Velg riktig taktype ovenfor. 2. Fyll inn de nødvendige målene for din taktype. Bokstavbetegnelsene på taktegningen viser hvilke mål du skal ta før du fyller de inn nedenfor. A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm N mm Takrenner: Mål hushøyde og takutstikk og noter nedenfor. Hushøyde: Takutstikk: Oppgi avstand fra overkant takrenne til underkant utkast (mm). Avstand innerkant renne til vegg. Taksikring: Kryss av for nødvendig taksikring: Stigetrinn Snøfanger Feieplatå Stigetrinn/Lettstige Taktyper og målberegning 5

6 Tak Monteringsanvisning panner Plannja Royal og Regent VERKTØY Monteringen av pannene forenkles ved bruk av hensiktsmessig verktøy. Du bør ha følgende: Drill med trinnløs hastighet, revers og hylse for fastskruing. Hammer Sag for kapping av lekt Platesaks eller stikksag. Niblingsmaskin gjør imidlertid kapping enklere (spør din forhandler om det finnes noen til utlån). MÅL OPP TAKET Kontroller at taket er rett. Mål diagonalen fra hjørne til hjørne. Hvis disse ikke er like lange, er taket skjevt. Avvik på 2 4 cm kan justeres med gavlbeslaget. Alternativt kan vinkelen kontrolleres med triangel. OBS! Laveste anbefalte takfall er 14. Taket bør ha et fall på minst 14º. Slik kontrollerer du minimumsfallet: Hvis mål A er 1 meter, skal mål B være minst 25 cm. B Da er takfallet mer enn 14º. A=1 m Se over taket. Før montering begynner bør du kontrollere det bestående papptaket. Reparer skader, bytt ut råtten papp før strølekter legges ut. Unngå å skade platen bær riktig! Plannja Takpanner, lengre enn 3.5 meter, skal bæres på høykant eller på en trelem. Hvis de bæres liggende vil platen bøye seg av egen tyngde og utvides på lengden. Ved påfølgende montering vil det kunne bli problemer med tilpasningen mellom de ulike platene. BÆRELEKTER Bærelektene monteres på tvers av fallretningen, oppe på strølektene. Bærelektenes dimensjon beror på type av undertak og den for stedet fastsatte snølast. Om du har et bordtak med papp som undertak, kan du bruke bærelekter 30 x 48 mm (ved snølast 250 kg/m 2 ). Riktig antall standard moduler for ulike platelengder Royal Regent 1,30 1,15 2,10 1,85 2,50 2,20 2,90 2,55 3,30 2,90 3,70 3,25 4,10 3,60 4,50 3,95 4,90 4,30 5,30 4,65 5,70 5,00 6,10 5,35 6,50 5,70 6,90 6,05 7,30 6,40 7,70 6,75 8,10 7,10 m takfall/platelengde Dekkende bredde: Royal: 1000 mm Regent: 1100 mm UNDERTAK Antall standard lengder ved ulike platelengder Platelengde (m) Nybygg med sutak Over undertaket monteres bærelekt 36x48 mm, som festes med 2 stk. galvaniserte spiker, 125 x 3,8 mm i hver takstol, eller med 1 stk. lekteskrue, ref. byggedetaljblad A Avstand bærelekter, se side 7. Om legg Nedheng Alt: 7+3 Figuren viser hvordan trefiberplater skal monteres med omlegg og nedheng Alt: Alt: Rehabilitering/nybygg med undertak av bord eller plater Undertak skal ha minst 17 mm tykkelse og være tekket med underlagspapp. Monter sløyfer (strølekter) i takfallets retning, dimensjon 36x48 mm i en avstand på 600 mm. På sløyfene monteres bærelekt 36x48 mm som festes med 2 stk. galvaniserte spiker 125 x 3,8 mm i hver takstol eller med 1 stk. lekteskrue. (Ref. byggedetaljblad A ) Avstand bærelekter, se skisse og tabell s. 7. Rehabilitering Rehabilitering av tak med bølgeplater Platene kan benyttes som undertak. Kontroller at de er tette og fri for skader, slik at de kan benyttes til undertak, samt at bærelektene under platene er friske så de holder for innfesting av sløyfene (strølektene). Benytt en dimensjon på sløyfene (avhenger av type bølgeplater) så disse vil komme ca. 20 mm over platenes bølgetopp. Monter disse i takfallets retning med en avstand på 600 mm (over hver takstol) med skruer 140 x 6,0 mm. Monter så bærelektene som under rubrikk Nybygg. Dersom platene er sprø, kan det være nødvendig å avrunde sløyfenes underkanter. 5 Alt: moduler 5 5 moduler Om legg 7 Alt: moduler Alt: Monteringsanvisning Takpanner Plannja Royal, Regent

7 Rehabilitering av tak med betong/teglsten Ta av de gamle takstenene. Bytt eventuelt ut sløyfer og bærelekter som er i dårlig forfatning. Vil du benytte disse må de flyttes slik at lekteavstanden stemmer med anvisningen. Kontroller at underlagspappen er tett. LEGGEANVISNING Plannja Royal/Regent monteres i følgende rekkefølge, Plannja Flex kommer i eget kapittel. Rehabilitering av tak med shingel eller papp. Monteres som under avsnitt Rehabilitering/nybygg med undertak av bord eller plater. Gjennomføring Tilslutninger mot eventuelle piper, ventilasjonsrør etc. bør utføres av fagmann. Ta derfor kontakt med en blikkenslager i god tid før monteringen starter. VIKTIG FOR ALUMINIUMSTAK Friksjons- eller kneppelyder Over alle bærelekter skal det legges en strimmel av forhudningspapp, for å hindre sjenerende kneppelyder ved temperaturforandringer. NB! LENGDEUTVIDELSE A) Aluminium vil bevege seg ved temperatursvingninger. Ved takfall over 7 meter skal du derfor forbore den øverste platen med bor Ø 8 mm i hvert endeomlegg. Skruene har en diameter på Ø 5,5 mm og forboring vil derfor gi platene en mulighet til bevegelse. B) Ved innfesting av alle beslag, gjelder det at de ikke festes sammen i om legget. Takfall med lengder over 12 m skal ikke monteres i henhold til overstående. Kontakt din leverandør. Pappremse Trelekt Platene legges i rader fra takfot til møne. Vær nøye med å legge den første platen med nedkanten parallelt med takfoten. De øvrige platene i raden skyves opp slik at en eventuell «glippe» i endeoverlappen blir så liten som mulig før innfestingen. Neste rad legges med første plates nedkant i linje med den tidligere lagte platen. De øvrige platene legges som ovenfor før innfestingen. Pass på at platene er godt festet (se avsnitt innfesting) før du går på dem. Forlat aldri arbeidsplassen med løse plater på taket. Kapping Hvis taket har en brutt takfotlinje (ulike taklengder på samme side), kan de nederste pannene kappes. Er c avstanden mellom lektene 250 mm eller mer, skyves pannene inn under platene overfor. Hvis c avstanden derimot er mindre enn 250 mm, kappes pannene i nedre kant. Det er også være mulig å justere tak fallslengden ved å bygge ut takfotutstikket for å unngå kapping av platene. AVSTAND BÆRELEKTER Velg avstand mellom bærelektene, iht. tabellen nedenfor. Alle mål i mm. Se illustrasjon under. Lekteavstand: Royal: A=375 B=400 Regent: A=325 B=350 SLIK KAPPES PLATENE Kapp helst slik at snittet skjules av en annen plate. OBS! Kappeskive må ikke benyttes. Sprut fra skiven kan ødelegge platens belegg og snittflaten bli deformert. Med niblingsmaskin Benytt en lekt som linjal og marker med en penn hvor du kan kappe. Med niblingsmaskinen følger du markeringen uten å behøve støtte for kappingen. Med stilett-, sirkel- eller stikksag Spenn en lekt med tvinger over og under platen, slik har du en rett linje å følge og har støtte for sagen. Sirkelsag kan også benyttes. Bruk egnet blad og hastighet, skjær fra baksiden. HÅNDTERING AV PLATER Unnvik skader på platene bær riktig! Plannja Takpanner lenger enn 5 meter skal bæres på høykant eller på en båre. Om de bæres liggende, bøyes platene av sin egen tyngde og utvides i lengden. Man får da problemer med tilpasning mellom platene under påfølgende montering. Monteringsanvisning Takpanner Plannja Royal, Regent 7

8 INNFESTING - SKRUER Takpannene monteres med selvborende skruer. En spesiell hylse som settes i den trinnløse drillen gjør innfesting meget enkel. TAKFOT Det er viktig å montere den første platen med nedkanten parallelt med takfoten, og med 10 mm utstikk Pannene skal festes i profilbunn med selvborende skruer av godkjent type og som har påsatt tetningsskive. Skru ifølge skjema nedenfor. Anviste skruer markert med større prikker i illustrasjonen nedenfor (sideomlegget) skal festes først. Sett en skrue i annenhver profilbunn, på annenhver pannerad. Ved sideomlegg (hver lekt) settes en skrue i hver profilbunn. Beregn 7 skruer pr. m 2. For at sideomlegget skal bli tett, anbefaler vi at skruene ved sideomlegget forskyves 25 mm mot omlegget. (se illustr.) I endeomlegg settes alltid en skrue i hver profilbunn. (Ikke vist i skjemaet nedenfor). 25 mm GAVL Skrue 35 mm i annenhver profilbunn Bøy opp platen ved venstre gavl ved behov. Gavlbeslag Skrue 35 eller 20 mm c300 mm. H Royal H = 57 mm Regent H = 40 mm Flex H = 56 mm Ved skjøting av beslag klippes hjørnet bort på det underliggende beslaget så dette kan tres inn i det øvre. Skjøten blir da tettere og mindre synlig. MØNE Følgende skruer kan benyttes: Før mønepannen skrus fast skal gavlbeslag og eventuelt tetningsbånd monteres. Ved montering uten tetningsbånd klippes mønepannen ved gavlbeslag. Royal/Regent i stål mot trelekt, Galv. lakkert 4,8x35 mm Royal/Regent i aluminium, Alu. lakkert 5,5x35 mm Tetningsbånd Endelokk skyves inn fra undersiden og skrus fast fra oversiden Royal/Regent i stål og aluminium Rustfri lakkert 4,8x35 mm Beslag/Overlapp Galv./Rustfri/Aluminium Lakkert 4,8 eller 5,5x20 mm Skrue 35 eller 20 mm i annenhver profiltopp Mønepanne Tetningsbånd 8 Monteringsanvisning Takpanner Plannja Royal, Regent

9 MØNE/VALMTAK TAKARK Mønepanne Skrue 4,8x20 c max 300 Legges med overlapp OBS! Endelokk Platekant bøyes opp Undertak Renneskjøt ved møne MANSARDTAK Legges med omlegg Detaljer løses på stedet av blikkenslager Mellomlegg GJENNOMFØRING Kontakt fagmann for tilpassing rundt pipe, takvindu og takarker mm. TILPASSING MOT VEGG Klippes og bøyes til i øvre enden for at det skal bli tett Tverrfals Tettebånd Plate A monteres før plate B. Øvrige plater legges etter leggeskjema Plate B Plate A Tak-/veggbeslag Skrue 4,8x35 c/c 400 Tettebånd Underbeslag Overgangspanne til Royal Tak-/veggbeslag Skrue 4,8x35 c/c 200 Tettebånd Monteringsanvisning Takpanner Plannja Royal, Regent 9

10 VINKELRENNE VEDLIKEHOLD Plannja Takpanner krever normalt lite vedlikehold. Rester fra pressolje som ikke blir skylt bort av regn bør fjernes med en myk børste og vann. Klippekanter og lakkskader som oppstår ved montering bør raskest mulig utbedres med Plannja Reparasjonslakk. Etter montering, vær nøye med å børste bort all borspon, slik at takplatene ikke misfarges. NÅR DU GÅR PÅ PLATENE TRÅ I PROFILBUNNEN! Tettebånd Vinkelrenne Underlagspapp Papp Undertak PlannjaFlex Monteringsanvisning KONTROLLER TAKET Start med å kontrollere takfall og at taket er rett. Mål diagonalene fra hjørne til hjørne. Om de ikke er like lange, er taket skjevt. Avvik på mm kan justeres med gavlbeslag. Minste takfall for Plannja Flex er 1:4 (14 grader) MONTERING AV LEKT OG TAKFOTBESLAG Bærelektavstand for Plannja Flex skal være 348 mm og følge takpannens pannesteg. Avstanden mellom nedre kant av bærelekt nærmest takfot og nedre kant av andre bærelekt skal likevel alltid være 265 mm. Merk deg også at bærelekten nærmest tak fot skal kompletteres med en ekstra lekt med 25 mm høyde. UNDERTAK Lekteavstand: Flex A=265 B=348 Nybygg med sutak Over undertaket monteres bærelekt 36x48 mm, som festes med 2 stk. galvaniserte spiker, 125 x 3,8 mm i hver takstol, eller med 1 stk. lekteskrue, ref. byggedetaljblad A Avstand bærelekter, se nedenfor. Om legg Nedheng Figuren viser hvordan trefiberplater skal monteres med omlegg og nedheng Om legg Rehabilitering/nybygg med undertak av bord eller plater Undertak skal ha minst 17 mm tykkelse og være tekket med underlagspapp. Monter sløyfer (strølekter) i takfallets retning, dimensjon 36x48 mm i en avstand på 600 mm. På sløyfene monteres bærelekt 36x48 mm som festes med 2 stk. galvaniserte spiker 125 x 3,8 mm i hver takstol eller med 1 stk. lekteskrue. (Ref. byggedetaljblad A ) Avstand bærelekter, se skisse og tabell under Montering av lekt og takfotsbeslag. HÅNDTERING AV PLATER Når du tar imot plateleveransen Så langt som mulig bør Plannja Flex lagres innendørs. Ved utendørs lagring dekkes materialet av presseninger. Om det foreligger kondensrisiko, må forsendelsen lagres med helling. Se til at det til enhver tid er god gjennomventilering. Gåbarhet Det er vanskelig å definere gåbarhet på profilerte tynnplater. Uansett gjelder det å være forsiktig ved gange og arbeid på tak av tynnplater. Med gåbarhet menes en profil som tåler forsiktig gange uten å skades eller som kan få mindre bulker. For sikkerhets skyld bør du alltid forsøke å gå på eller inntil lekt. For Plannja Flex skal man alltid gå i profilbunn når man trår på platen. 10 Monteringsanvisning Takpanner Plannja Royal, Regent Monteringsanvisning Takpanner Plannja Flex

11 SLIK KAPPER DU PLANNJA FLEX LEGGESKJEMA Kapp helst slik at snittet skjules av en annen plate. OBS! Kappeskive må ikke benyttes. Sprut fra skiven kan ødelegge platens belegg. Med niblingsmaskin benytter du en lekt som linjal og markerer med en penn hvor du kan kappe. Med niblingsmaskinen er det da enkelt å følge markeringen uten å behøve støtte. Start ved takfot og jobb deg mot mønet, legg platene rad for rad og la platene overlappe vekselsvis over og under hverandre. Plate nr 3 legges altså under plate nr 2 osv, som i leggeskjemaet nedenfor. Platene kan legge horisontalt enten fra venstre til høyre eller fra høyre til venstre. Om du vil at profiltoppene skal fordeles symmetrisk over taket, må du først måle opp takets lengde for å kunne bestemme startpunktet så det blir likt ved begge gavler. Tips! Flex kan også legges ovenfra. VERKTØY Du bør ha følgende: Drill med trinnløs hastighet, revers og hylse for fastskruing. Hammer Sag for kapping av lekt Platesaks, sirkelsag eller stikksag. Niblingsmaskin gjør imidlertid kapping enklere (spør din forhandler om det finnes noen til utlån). Platesaks Tommestokk MONTERING AV TAKFOTSLEKT Plannja Flex kan monteres både nedenfra og opp, og ovenfra og ned. Det går også an å montere Plannja Flex med et forskjøvet sideoverlapp. Enten starter man som på fig. 1 med det overskytende fra plate nr 7 som første plate på neste rad. Sannsynligvis må den kappes ytterligere en gang for å passe, eller så starter man som på fig. 3 med en halv plate på annenhver rad. Start med å montere takfotslekten etter en rett linje. Ujevnheter i takfoten skjules av takfotbeslaget. Det er viktig å montere den første platen med nederste kant parallelt med takfoten Ca 25 mm ved toppunkt Skru ihh. til monteringsplan Monteringsanvisning Takpanner Plannja Flex 11

12 MONTERING KOBLING MOT VEGG Legg den første platen og kontroller startmålet 30 mm (se side 11). Fest det øvre høyre hjørnet med et festeelement i profilbunn og så det nedre høyre hjørnet. Legg den andre platen så de overlapper med en bølge. Fest to skruer i profiltopp i sideoverlappet. Fjern så skruen i øvre høyre hjørne på første platen og juster de to platene langs takfoten. Fest så skruene i profilbunn på første platen. Løft opp kanten på den andre platen og skyv den tredje platen på plass og fest to skruer i profiltopp i sideoverlappet. Kontroller målet 30 mm og skru fast. Fortsett montering av raden (over under over under osv.). Når du starter på neste rad kan det være en fordel å begynne med skruene i profiltopp. Som grunnregel gjelder plate til plate før plate til underlag. Brett opp platen om den er kappet, delt Beslag Skrue c 220 Tettebånd Brett opp platen om den er kappet, delt Beslag Skrue c 300 Innfesting i profilbunn Innfesting i profiltopp Flex, stål: Anvend skrue Flex, aluminium Anvend skrue VINKELRENNER For montering på strø og bærelekt 4,8x35 4,8x20 4,8x35 DETALJER MØNE Mønepanne Brett opp pannebunnen om den er kappet, delt Skrue c 440 Tettebånd limes på mønepannen og trykkes mot platen Tettebånd Vinkelrenne GAVL Gavlbeslag Skrue c Brett opp platen om den er kappet, delt Byggepapp Underlag for renne Vannavledende underlag 12 Monteringsanvisning Takpanner Plannja Flex

13 Tak Monteringsanvisning profiler GENERELLE FORBEREDELSER PLATENES GÅBARHET Mål opp taket Kontroller at taket er rett. Mål diagonalen fra hjørne til hjørne. Hvis disse ikke er like lange, er taket skjevt. Avvik på mm kan justeres med gavlbeslaget. Alternativt kan vinkelen kontrolleres med triangel, se fig. Ved rehabilitering skal ødelagte partier av underlaget byttes ut. FORARBEID 5 m 3 m Rehabilitering Bærende undertak av bord skal være minst 17 mm tykt og dekket med underlagspapp. Kontroller at pappen er tett, reparer hvis nødvendig. Fest strølekter 36x48 mm ved c avstand 600 mm. Bærelekter 36x48 mm festes med 2 stk. galv. spiker 125x3,8 mm eller 1 stk. lekteskrue 140x6,0 mm i hvert kryss ved c avstand maks 1000 mm og ved snølast under 250 kg/m 2. På steder med snølast over 250 kg/m 2 benyttes bærelekt 36x48 mm. OBS! Husk å legge pappremse på lektene ved montering av aluminiums plater. Det forhindrer kneppelyder ved temperaturforandringer. MONTERING AV PLANNJA ANTIKONDENS- BELAGTE PLATER Plannjas Antikondensduk eller Antikondensbelegg innebærer: 1. Platens underside belegges med Antikondensduk eller Antikondensbelegg som midlertidig absorberer kondensfukt. 2. Fukten ventileres bort mellom anledninger hvor kondens oppstår. Ved moderat fuktbelastning kan ventilasjon ved takfot og gjennom ventiler ved gavlspiss være tilstrekkelig, men som regel anbefaler vi at det ventilerte spesialmønet velges. Byggfukt kan forårsake midlertidige kondensproblemer. Plannja Antikondensduk eller Antikondensbelegg anbefales når det er fare for kondens på platens underside som for eksempel i uisolerte haller eller under skjermtak. 4 m Det er vanskelig å definere gåbarhet på profilerte tynnplater. Uansett gjelder det å være forsiktig ved gange og arbeide på tak av tynnplater. Med gåbarhet menes en profil som tåler forsiktig gange uten å skades eller som kan få mindre bulker. Gåbarhet er derfor bestemt av tykkelse på materiale. Med tykkere plater kan lekteavstanden økes samtidig som gåbarheten forbedres. I tabellen nedenfor vises anbefalinger for Plannja 20 produkter. Takprofil Tykkelse Maks. Gåbarhet lekteavstand Plannja ,5 mm 800 mm* Gåbar inntil lekt, men stål ikke mellom lektene. 0,6 mm 1200 mm* Gåbar. Plannja ,5 mm 500 mm Gåbar inntil lekt, men aluminium ikke mellom lektene. Plannja 0,6 mm 500 mm/ Gåbar over lekt, men Panneplate Plant underlag ikke mellom lektene. Sinus 18 stål 0,6 mm 800 mm Gåbar inntil lekt. Sinus 18 0,5 mm 600 mm Ikke gåbar. aluminium 0,7 mm 800 mm Gåbar inntil lekt. Sinus 51 0,6 mm 800 mm Begrenset gåbarhet. stål 0,75 mm 2000 mm Gåbar Sinus 51 0,7 mm 800 mm Begrenset gåbarhet. aluminium BEREGN MATERIALMENGDEN Mål opp takets lenge og bredde. Velg deretter blant standardlengdene så du får minst mulig materialforbruk. Endeomlegget skal være minst 200 mm og ligge over en lekt. Takprofil Dekkende Antall skruer/m 2 * bredde lekteavstand Plannja stål 1050 mm 7 Plannja Panneplate 1120 mm 10** Plannja aluminium 900 mm 7 Sinus 18/51 stål/aluminium 1060/885 mm 7 * Gjelder ved 1 m avstand mellom innfestingsradene. ** Gjelder ved 0,4 m avstand mellom innfestingsradene. Monteringsanvisning Takprofiler 13

14 KAPPING AV PLATER INNFESTING SKRUER NB! Ikke benytt kappeskive! Med Plannja originalskruer får du alltid best resultat. Benytt trinnløs drill på min. 500 W med revers, og en skruehylse. Til stålprofiler benyttes selvborende galvaniserte eller rustfrie lakkerte takskruer med pakning. Aluminiumsprofiler skal alltid festes med aluminiums eller rustfrie skruer. Følgende skruer kan benyttes: Med stilettsag Benytt tvinger og spenn fast lekter på over og undersiden av platen. Du har da en rett linje å følge samtidig som den gir støtte for sagen. Innfesting mot: Takmaterialer Møne/overlapp Trelekt Stålprofiler 4,8x20 galv./rustfri 4,8x35 galv./rustfri Aluminiums 5,5x20 aluminium 5,5x35 aluminium profiler 4,8x20 rustfri 4,8x35 rustfri Med niblingsmaskin Benytt en lekt som linjal og marker med tusj hvor du vil kappe. Det er siden lett å følge markeringen med niblingsmaskin uten noen form for støtte. Platene festes slik: Maksimal avstand mellom skrueradene er 1,2 meter. Sett en skrue i annenhver profilbunn på følgende steder; 0,1 x Husets lengde Alle plateender og endeomlegg. Nest nederste lekt fra takfot. I lekt som ligger innenfor 1/10 del av husets bredde, regnet fra gavlside. Husets bredde Langskapping med kniv Aluminiumsprofiler kan knekkes av. Lag et riss med en kniv (helst i hjørnet på profilbunn). Hvis du må risse på en plan flate, benytt et bord som vist på illustrasjonen. Bøy så platen frem og tilbake til den deler seg. For øvrig festes Plannja og Sinus 18 i hver tredje profilbunn og Plannja i hver fjerde profilbunn. For å unngå utglidning av profilen under monteringen, festes Plannja og Sinus 18 i rekkefølgen som vist i skisser nedenfor Innfesting av Plannja gjøres i rekkefølgen som vist i figuren ovenfor. MONTERING AV TAKPLATER Monter platene som vist i leggeskjemaet. Legg så den første platen nedenfra ved takets ytterkant. Hvis platene har vannlås i sideomlegget, skal denne vende innover mot taket. Fest platen i rett vinkel mot takfoten. Plate nr. 2 må overlappe plate nr.1 med ca 200 mm. Dette gjelder også for andre endeomlegg. For Plannja skal skrueradene forskyves. Annenhver skruerad settes som vist i de øverste markeringene i figuren ovenfor og annenhver i de nederste markeringene. Også ved innfesting i annenhver profilbunn, starter du ved punkt 1. Plannja Sinus 51 festes i hver profilbunn ved alle plateender og for øvrig i annenhver profilbunn som vist i figuren ovenfor. 14 Monteringsanvisning Takprofiler

15 OMLEGG INNFESTING OG TETTING OBS! Lavest anbefalte takfall er 8 Taket bør ha et fall på minst 8, men hvis det ikke er undertak må det tas spesielle hensyn til dette for å få taket tett ved takfall under 14 (se nedenfor). Slik kontrollerer du minimumsfallet: Hvis mål A er 1 meter skal mål B være minst 14 cm hvis takfallet er større enn 8, og minst B 25 cm hvis tak fallet er A = 1m større enn 14. Ved takfall under 14 bøyes profilbunnen ned ved takfoten Endeomlegg Endeomlegget skal være minst 200 mm og ligge over en lekt. Hvis takfallet er under 14 og uten undertak, tettes endeomlegget på samme måte som sideomlegg. Hvis takfallets lengde overstiger maksimal lengde som er anvist i tabellen nedenfor, skal omlegget utføres slik at øvre og nederste platerad kan forskyves i forhold til hverandre ved temperaturbevegelser (se skisse). OBS! Lekten skal være minst 90 mm eller legges dobbelt. min 40 min Tetningsfett Sideomlegg med undertak: Plannja festes i hver lekt ved omlegget. Takprofil Stålprofiler Aluminiumsprofiler Maks lengde uten bevegelig omlegg 12 m 6 m Plannja festes i hver lekt ved omlegget. Plannja Sinus 18 skrues i annenhver profilbunn og nagles i profiltopp mellom hver lekt. Takfot, gavl og mønebeslag For å forhindre temperaturbevegelser, skal alle beslag monteres slik at de ikke festes med samme skrue i omlegget. Dvs. skruene skal ikke gå gjennom begge beslagene. Omlegg 100 mm. Vinkelrenne Benytt Plannja Vinkelrenne hvis taket går i vinkel. Det monteres før takplatene legges. Omlegg 500 mm. VEDLIKEHOLD Sideomlegg uten undertak: Hvis lekteavstanden er 500 mm eller mindre, settes en skrue i hver lekt ved sideomlegget. Hvis avstanden er større enn 500 mm sett en sideomleggskrue 20 mm eller nagle, maks. c avstand 500 mm. Er takfallet mindre en 14, legges en 4 mm stripe med tetningsfett på den nederste profiltoppen. Det kan også benyttes selvklebende tettebånd 3x10 mm. Skru deretter c 300 mm i sideomlegget. Plannjas profiler krever normalt lite vedlikehold. På steder hvor ikke regnet kommer til, benyttes en myk børste og vann. Klippekanter og lakkskader som oppstår ved montering bør raskest mulig utbedres med Plannja Reparasjonslakk. Vær nøye med å børste bort all borspon, slik at platene ikke misfarges. Monteringsanvisning Takprofiler 15

16 16

17 TEKNISK INFORMASJON Materiale Stål Belegg Plannja Hard Coat 50 Aluzink Plannja Green Coat Platetykkelse 0.60 mm Vekt 7,4/6,3 kg/m² Dekkende bredde 275/475 mm Lengde 475 med riller 0,7 10,0 m Lengde 475 uten riller 0,7 7,0 m Lengde 275 med og uten riller 0,7 7,0 m Minste anbefalte takfall 8 (1:7) Tetting i sideoverlapp 8 14 PROFILGEOMETRI 30 mm Dekkende bredde 275/475 mm. MONTERINGSSKRUER 4,2x25 Til innfesting i de stansede hullene. 4,8x20 Til innfesting plate til plate. 4,8x35 Til innfesting plate til tre. Art. nr ,8x20 Art. nr ,2x25 Art. nr ,8x35 GJENVINNING Vær nøye med å plukke opp avklipte platebier og skruer fra tak, renner og fra marken etter avsluttet montering. Materialet er 100 % resirkulerbart og skal leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon. Husk på å plukke opp eller feie bort niblingsspon fra takplatene da disse kan skade overflatebelegget. 18 Monteringsanvisning Plannja Trend

18 1 Å MÅLE TAKET Diagonalmåling og symmetri Delte plater Hele plater Delte plater Start med å kontrollere takets mål ved å måle diagonalene fra hjørne til hjørne. Om de ikke er like lang, er taket skjevt. I så fall skal takplaten Plannja Trend legges så de nedre kantene ligger langs takfoten. Avvik på mm kan skjules med gavlbeslag. Om du vil at klikkfalsene skal fordeles symmetrisk over taket, bør du først måle takets lengde for å kunne bestemme bredden på første og siste plate. Tenk på at du må legge til ca 30 mm på klippbredden for å kunne gjøre oppbrett mot vindskien. Se steg 8. 2 UNDERLAG TIL PLANNJA TREND Monteringsanvisningen illustrerer alt. A A Underlagstak Plant underlag A. Legg Plannja Trend direkte på 22 mm kryssfiner med underlagspapp som har polyesterkjerne og selvklebende kant, dette under forutsetning at taket er tett og så flatt at man platen kan presses ned mot underlaget. B Bærelekt 28x MM Strö- och bärläkt 100MM Strølekt 25x50 c/c 600 B. Om du velger å montere på lekt, skal bærelekten ha minst 68 mm bredde og maks c/c 300 mm. Den siste bærelekten monteres ca 100 mm fra mønet. Anvend underlagspapp som har polyesterkjerne og selvklebende kant. C Bærelekt 45x MM Bärläkt på takstol 100MM C. Har huset ditt bærelekt direkte på takstoler, så skal bærelekten være minst 36x68 med maks c/c 290. Under lekten monteres underlagstak av board eller duk. For mer informasjon om alt. B og C, besøk Monteringsanvisning Plannja Trend 19

19 FORBEREDELSER Før du setter i gang og monterer Plannja taket ditt, er det viktig at du leser gjennom avsnittet Generelle forberedelser legging av tak. Der finner du hjelp og råd om hvordan du måler taket ditt, hvilke underlag og materialer som er hensiktsmessig og mye annet. VERNEUTSTYR Følg alltid Arbeidsmiljølovens bestemmelser. BEMANNING Vi anbefaler at man er alltid minst to personer for sikker montering. VERKTØY For å montere takplater trenger du ingen spesielle verktøy. Derimot kan en skrutrekker lette arbeidet betraktelig. Platen klippes med en platesaks, nibler eller sirkelsag. Anvend aldri rondell. Platens overflatesjikt kan skades av av spruten fra bladet. TRANSPORT, OPPBEVARING OG HÅNDTERING Plannja Trend leveres i spesielt utformet emballasjestativ, la platene ligge i dette til de skal monteres. Husk at lange plater ikke må løftes i endene, den beste måten å bære dem er i klikkfalsen. 17

20 3 DEMPINGSLIST Ved montering på bærelekt Når du skal montere Plannja Trend 475 på bærelekt, monteres en dempingslist midt under hver plate fra takfot til møne. Dempingslisten bør løpe fra nest laveste til nest høyeste lekt. Formålet er å minske eventuell lyd som forårsakes av vind og regn. Hefteklammer Spesielt vindutsatte områder Det er likevel ikke sikkert man kan forhindre lyd i spesielt værharde miljø, f. eks. i kystnære områder. I slike tilfeller anbefales Plannja Trend med SoundControl, som er en variant med filt på undersiden. Husk at du må rive av og klippe bort ca 100 mm av filten ved plateenden, som ligger mot takfotsbeslaget, før du legger ut platen. 4 LØFTE PLATENE OPP PÅ TAKET Husk at lange plater ikke skal løftes i endene. Den beste er å bære dem etter klikkfalsen. Platene kan skyves opp på taket ved hjelp av et par lekter, en stige eller lignende. Hold i klikkfalsen og bær platen i loddrett stilling. Anvend lekter, stige eller lignende som støtte for å skyve platene opp på taket. 20 Monteringsanvisning Plannja Trend

21 5 MONTERINGSRETNING Plannja Trend finnes for montering, fra både venstre og høyre. Platene monteres slik at siden med de stansede hullene havner i platenes monteringsretning; inn mot midten av taket. 6 AVSLUTNING MOT TAKFOT Falset eller rett framkant Plannja Trend finnes i flere varianter for avslutning ved takfot, følgende to er vanligst: 1. Fals mot takfot. Falsen skyves inn over det spesielt tilpassede takfotsbeslaget. 2. Rett framkant. Platen legges med 10 mm utstikk over et standard takfotsbeslag. Se flere varianter på 3. Ved takfall 8 14 skal utstikket på profilbunnen knekkes ned Monteringsanvisning Plannja Trend 21

22 7 TAKFOTSBESLAG Trend med fals ved takfot Takfotsbeslaget festes med skrue (alt. galvanisert spiker) i underlaget med 500 mm avstand. Husk at du eventuelt må montere eventuelle rennekroker før takfotsbeslaget. Ved skjøting skyves beslagene sammen i hverandre. Om du har valgt Plannja Trend med rett framkant, skjøtes takfotsbeslaget i stedet med 100 mm omlegg. c/c 500 mm 4,2X25 8 MONTERING AV FØRSTE TAKPLATE Venstre side festes med skrue i stansede hull. Fest med synlige skruer ved gavlen. Den første platen legges på plass. Kontroller at den ligger i 90 vinkel mot takfoten. En feilmargin på mm ved gavl kan skjules senere av gavlbeslaget. Legg første plate så falsen tres over takfotsbeslaget og skyv så platen opp. Plassér platen og fest med skrue 4,2x25 i platens nedre hjørne og så c/c 300 mot gavlen. Skruene skal plasseres i midten av de stansede hullene og må ikke skrues til for hardt, så platens varmeekspansjon ikke hindres. VIKTIG! Kontroller at den første platen legges i 90 mot takfoten. 4,8X35 4,2X25 Vinkelen kontrolleres ved forholdet som på figuren. Alt. 1 Alt Monteringsanvisning Plannja Trend

23 9 PÅFØLGENDE PLATER Fugemasse ved 8 14 KLIKK Fjern beskyttelsesfolien på den allerede monterte platens klikkfals. Om takfallet ligger mellom 8 14, skal også en stripe med fugemasse, f. eks. Plannja SPS, legges i sideomlegget. Påfølgende plater festes med klikk systemet vårt. Legg den nye platen på den første platen så falsen tres over takfotsbeslaget og skyv så platen opp. Trykk fast platens klikkfals fra takfot til møne. Husk at nedre kant skal ligge i en rett linje. Fest platene med skruer 4,2x25 i de stansede hullene med c/c som vist på innfestingsplanen. Fest så de synlige skruene, 4,8x35 ved takfoten, ca 20 mm fra klikkfalsen. MØNE 4,8X35 GAVL 4,2X Skrue 4,2x25 SKJULT Skrue 4,8x35 SYNLIG TAKFOT 10 LOKK PÅ KLIKKFALSER Lokket lengst nede på platen brettes i 90 og lager en fin avslutning mot takfoten. Lokk kommer ikke på Type A, rett framkant. Monteringsanvisning Plannja Trend 23

24 11 VINKELRENNE Fest vinkelrennen i underlaget ved hjelp av klammer eller hakeklammer. Plannja Trend platen skal stikke minst 150 mm ut over vinkelrennens kant. Alle plater som ligger ved vinkelrennen, skal festes med skruer på utsiden av rennen. Rennen skjøtes med minst 500 mm omlegg. Om Trend monteres på bærelekt, se for instruksjoner. En stripe fugemasse, for eksempel Plannja SPS, legges mellom platen og vinkelrennen, i tillegg til en stripe mellom det vannavledende underlaget og omlegget på rennen. Fugemasse Vannavledende underlag 4,8X35 Klammer Takpapp Klammer knekkes enkelt fra en platebit. 12 GAVLBESLAG Gavlbeslaget monteres over platekanten og skrues i vindskien med c/c 300 mm. 4,8X20 4,8X35 24 Monteringsanvisning Plannja Trend

25 13 ENDELOKK TIL GAVLBESLAG Endelokket skyves inn på plass lengst nede på gavlbeslaget og festes med to skruer. 4,8X20 14 VENTILERT MØNESTØTTE Mønestøtten skrues med to skruer gjennom takplaten og festes i underlaget. Brett opp profilbunnen som vist på figuren. Oppbrettet profilbunn 4,8X35 Monteringsanvisning Plannja Trend 25

26 15 MØNEBESLAG Mønebeslaget til Plannja Trend 475 festes med to skruer i hver mønestøtte. Til Plannja 275 anvendes én skrue per mønestøtte. Beslaget skjøtes med 200 mm overlapp. 4,8X20 26 Monteringsanvisning Plannja Trend

27 Modern Monteringsanvisning 3. LEGGESKJEMA Om du vil at profiltoppene skal fordeles symmetrisk over taket, bør du først måle takets lengde for å kunne bestemme målet A for første profiltopp. 1. UNDERLAG Plannja Modern krever alltid et undertak og kan enten monteres på bærelekt eller direkte på et plant underlag. Plannja Modern har en bred profilbunn som innebærer at ujevnheter kan forekomme på den brede ytteroverflaten. 2. MONTERING AV BÆRELEKT OG TAKFOTBESLAG Monter først bærelekten nærmest takfot etter en rett linje. Ujevnheter i takfoten skjules av takfotbeslaget. Lekteavstanden nærmest fri plateende (ved takfot, møne og avslutning mot vegg), i tillegg til ved eventuelle endeomlegg, skal være maks. 150 mm. Det er ellers maks. lekteavstand 400 mm. Minste bærelektsdimensjon til Plannja Modern er 36x68. Sløyfedimensjon varierer utifra takvinkel og taksidelengde, se Norsk Standard. Legg platen nedenifra ved takets ytterkant. Fest platen i rett vinkel mot takfoten. Rekkefølge som i skjema. Plate nummer 2 må overlappe plate nummer 1 med minst 200 mm. 4. INNFESTING Midt under hver profilbunn festes en dempingslist fra takfot til møne. Dempingslisten kan begynne fra nest nederste lekt og slutte ved nest øverste. Formålet er å minske evt. støy som kan oppstå ved regn og vind. 4,8x35 4,8x65 4,8x35 anvendes for innfesting i profilbunn og beslag. 4,8x65 anvendes for innfesting i profiltopp. Dempingslist På plant underlag Dempingslist På bærelekt På plant underlag På bærelekt 27

28 Montering på plant underlag: En skrue i hver profiltopp c/c 400. Montering på bærelekt: To skruer i hver profilbunn på annenhver bærelekt. Låst endeomlegg Sett to skruer i hver profilbunn på bærelekten nærmest takfot og møne, samt ved hvert endeomlegg, se figur nedenfor. 2 skruer/profilbunn 1 skrue/profiltopp 2 skruer/profilbunn 1 skrue/profiltopp Ca 25 mm ved høyeste punkt Vannavledende underlag På plant underlag 2 skruer/profilbunn 2 skruer/profilbunn På bærelekt Ca 25 mm ved høyeste punkt 5. OMLEGG - INNFESTING OG TETTING På bærelekt Sideomlegg RETT Dempingslist På plant underlag FEL Dempingslist Mellomrom På bærelekt Om takfallet er 10 14, legges en 4 mm streng med tetningsfett på undersiden av profilens toppflens. For tetting kan også et selvheftende tettebånd 3x10 mm anvendes. På bærelekt skrues sideomlegget c/c 300. Endeomlegg Endeomlegget skal være minst 200 mm og ligge over en lekt. Om takfallet er 10 14, skal endeomlegget være minst 500 mm og tettes på samme måte som sideomlegget. Om takfallets lengde overstiger 12 m, benyttes glidende omlegg. 28 Monteringsanvisning Plannja Modern

29 Takfot, gavl og møneomlegg For å minimere temperaturbevegelser, skal alle beslag festes uten felles skruer i omlegget, dvs. skruene skal ikke gå gjennom begge beslagene. Omlegg 100 mm. Vinkelrenne Benytt Plannja Vinkelrenne om taket går i vinkel. Den monteres før takplatene legges. Omlegg 500 mm. Ved møne og avslutning mot vegg skal profilbunnene knekkes opp. 8. MONTERING AV PLANNJA TAKFOTSPROFIL Når du skal anvende Plannja takfotsprofil, må du alltid montere fra høyre til venstre som vist på leggeskjema på side 27. Monter først det tilpassede takfotsbeslaget langs hele takfoten. Beslaget skjøtes som på figuren nedenfor. Deretter legger du ut og fikserer første takfotsprofil og fugemassen, for å så legge ut og fiksere første Plannja Modern-plate. Monteringsrekkefølgen blir så takfotsprofil - Plannja Modern - takfotsprofil osv. 6. GAVLBESLAG Skjøt takfotsbeslag Gavlbeslag Borrende skrue c 300 Takfotsprofil Omlegg100 mm Takfotsbeslag Takfotsbeslaget brettes opp 7. MØNE En streng fugemasse, f. eks. Plannja SPS, mellom plate og takfotsprofil 2 skruer/profilbunn Takfotsprofil 1 skrue/profiltopp Mønebeslag Oppbrettet profilbunn Ventilert mønestøtte 1 skrue/profiltopp Vannavledende underlag Takfotsbeslag På plant underlag Vannavledende underlag På plant underlag Mønebeslag Takfotsprofil En streng fugemasse, f. eks. Plannja SPS, mellom plate og takfotsprofil 2 skruer/profilbunn Oppbrettet profilbunn Ventilert mønestøtte 1 skrue/profiltopp maks 150 Takfotsbeslag Ekstra bærelekt På bærelekt På bærelekt Monteringsanvisning Plannja Modern 29

30 Panneplater Monteringsanvisning 1. UNDERLAG 4. MONTERING Plannja Panneplater uten rille Plannja Panneplater skiller seg fra andre profiler da den krever et plant underlag samt underlagspapp. Den kan monteres på bærelekt med underlagstak, men sjansen er da stor for at lektene vil synes gjennom. Plannja anbefaler derfor at man i slike tilfeller velger Panneplater med rille, se nedenfor. Plannja Panneplater med rille Plannja Panneplater med rille kan monteres direkte på bærelekt. Maks lekteavstand med hensyn til platens gåbarhet er 500 mm. Les mer om ulike typer underlag, samt valg av bærelekt og bærelektavstand på side 13. Med Plannja orginale festemidler oppnår du alltid best resultat. Plannja Panneplater monteres slik Plannja Panneplater skrues c/c 500 mm og i hver profilbunn eller i hver profiltopp med skrue 4,8x65, men likevel alltid en skrue i hver profilbunn ved takfot og møne. Plannja Panneplate med rille festes til hver bærelekt og i hver profilbunn. 2. MONTERING AV TAKFOTSBESLAG 5. OMLEGG FESTING OG TETTING Start med å montere takfotbeslaget i en rett linje. Vannavledende underlag Plannja Panneplater Sideomlegg Plannja Panneplater skrues i profilbunn c/c 500, alternativt i hver bærelekt, se figur. Om takfallet er 10 14, legges en 4 mm remse med tettefett på den nedre profilens toppflens. For tetting kan også et selvklebende tetningsbånd, 3x10 mm, anvendes. Fest eller skru c/c 300 i sideomlegget. Takfotsbeslag 3. LEGGESKJEMA Legg platene nedenifra ved takets ytterkant. Fest platene i rett vinkel mot takfoten. Rekkefølge iht. til skjemaet. Plate nr 2 må overlappe plate nr 1 med minst 200 mm. Det gjelder også andre endeoomlegg. Endeomlegg Endeomlegg skal være minst 200 mm. Om takfallet er 10 14, tettes endeomlegg på samme måte som sideomlegget. Overlappet skal her være mins 500 mm. Om takfallets lengde overstiger maksimal lengde ifølge tabellen nedenfor, skal endeomlegget utformes så øvre og nedre platerad kan forskyves i forhold til hverandre ved temperaturendringer. Takprofil Stålprofiler Maks lengde uten bevegelig endeomlegg. 12 m Takfot-, gavl- og mønebeslag For å forhindre temperaturbevegelser, må samtlige beslag festes uten felles skruer i omleggene, dvs at skruene må ikke gå gjennom begge beslagene. Overlappes 100 mm. Vinkelrenne Anvend Plannja vinkelrenne om taket går i vinkel. Den monteres innen takplatene legges. Overlappes 500 mm. Profilbunner Ved møne skal profilbunnene knekkes opp. Om takfallet er 10 14, skal også profilbunnene knekkes ned ved takfot for å hjelpe vannavrenningen. 30 Monteringsanvisning Plannja Panneplater

31 6. VINKELRENNER 8. MØNE Hake klammer lages lett ved å bokke en platebit. Mønebeslag Oppbrettet profilbunn 2 skruer/profilbunn Tettebånd 1 skrue/profiltopp Vinkelrenne Vannavledende underlag Byggpapp Hakeklammer (bokket platebit) cc BESLAG RUNDT SKORSTEIN La en blikkenslager ta seg av beslagene rundt skorsteinen. Underlag for renne 10. VEDLIKEHOLD 7. GAVLBESLAG Fugemasse Plannja SPS eller likeverdig Overlapp på vinkelrenner skal være minst 500 mm. Plannja Tak og veggprofiler krever normalt minimalt med vedlikehold. Avleiringer som ikke skylles bort av regn, bør fjernes med en myk børste og vann. Klippekanter og lakkskader som oppstår ved montering bør umiddelbart males med Plannja Utbedringslakk. Vær nøye med å børste bort borspon etter montering, så platen ikke misfarges. Fabrikksmalte og varmforsinkede stålplater krever normalt lite vedlikehold. Mekaniske skader på overflaten skal likevel utbedres med reperasjonslakk. For mer infomasjon om hvordan du skal bedre ta vare på ditt Plannja tak, Kontroll og vedlikehold på side 37. Gavlbeslag Selvborende skrue c/c 300 Ved skjøting av beslag klippes hjørnene på nederste beslag bort, så det kan tres inn i det øverste beslaget. Skjøten blir da strammere og mindre synlig. Monteringsanvisning Plannja Panneplater 31

32 Vegg Monteringsanvisning profiler Lekteavstand For isolerte vegger tilpasses lekteavstanden etter formatet på isolasjonen. For uisolerte vegger begrenses lekteavstanden til 1,5 m. For Plannja 35 i stål, kan lekteavstanden økes til 2,1 m hvis det benyttes skruer. Ved større vindlaster, bør lekteavstanden beregnes spesielt. Festing av sideomlegg Stålprofiler festes c 800 med galv. eller rustfri lakkerte skruer 4,8x20 mm. Aluminiumsprofiler festes c 600 med 20 mm skruer i rustfritt eller aluminium. Skjøting av endeomlegg Endeomlegget skal være 100 mm og ligge mot lekten på baksiden. Hvis den sammenhengende platelengden er mer enn 6 meter for aluminiumsprofiler eller 10 meter for stålprofiler, må endeomlegget kunne bevege seg slik at platene kan forskyves i forhold til hverandre ved temperaturbevegelser. Se figur nedenfor med bevegelige endeomlegg. Platene festes slik: Profilene festes med skruer i profilbunn. Fest i hver profilbunn for Plannja 35, Sinus 51, Plannja 19 og annenhver for Plannja Plannja og Sinus 18 på følgende steder: Alle plateender og endeomlegg. På hver side av hjørnene i en avstand på 1,5 meter. For øvrig festes Plannja 35 i annenhver profilbunn som vist nedenfor. Hvis den smale profilen på Plannja 35 er vendt ut som vist nedenfor, sett skruen så langt til siden som mulig i profilbunnen. Plannja festes i hver tredje profilbunn som vist nedenfor. Plannja festes i hver fjerde profilbunn. Skrueradene forskyves slik at annenhver skruerad settes som vist i de øverste markeringene og annenhver som vist i de nederste på skissen. Innfesting Benytt selvborende, lakkerte skruer med pakning. Skru med trinnløs drill og skruehylse. Se tabellen under for skruevalg: Plannja 19 festes i annenhver profilbunn Lekt Aluminiumsprofil Stålprofil Stållekt Rustfri skrue Galv. skrue <1,25 mm 4,8x20 4,8x20 Rustfri skrue 4,8x20 Stållekt Rustfri skrue Rustfri skrue >1,0 mm 5,5x22 5,5x22 Trelekt Aluminiumskrue Galv. skrue 5,5x35 4,8x35 Rustfri skrue Rustfri skrue 4,8x35 4,8x35 Sinus 18 festes i hver tredje profilbunn. Sinus 51 festes annenhver profilbunn. VEDLIKEHOLD Plannjas profiler krever normalt lite vedlikehold. På steder hvor regnet ikke kommer til, benyttes en myk børste og vann. Klippekanter og lakkskader som oppstår ved montering bør raskest mulig utbedres med Plannja Reparasjonslakk. Vær nøye med å børste bort all borspon, slik at platene ikke misfarges. 32 Monteringsanvisning Veggprofiler

33 Takrennesystem Monteringsanvisning FINN RIK TIG DIMENSJON ANTALL NEDLØPSRØR Mål takets lengde og bredde. Hvis takflaten er under 300 m 2, Hvert nedløpsrør er dimensjonert for taklengder opp til 12 m. benyttes 125 mm takrenner med 75 mm nedløpsrør. Til større På hus med valmet tak bør det alltid benyttes to nedløpsrør per flater benyttes 150 mm renner med 90 mm nedløpsrør. langside. På vinkelhus monteres nedløpsrørene som vist på figuren. Benytt takrenner som er dimensjonert for takflaten. Saltak Valmet tak Vinkeltak Nedløpsrør SLIK GÅR DU FREM: Begynn med å finne ut hvor rennekrokene skal festes. Deretter monteres rennekroker, takrenner og nedløpsrør. Ved taklengder over 12 m benyttes to nedløpsrør. Krokene fordeles i henhold til skissen under og merkes 1-2 osv. Monter krok nr 1 ca 30 cm fra midten, og den siste kroken ca 10 cm fra takkanten. Korte kroker skrus eller spikres direkte på forkantbordet. Hvis dette ikke sitter i lodd, kan det justerbare kompaktbeslaget for 8 til 45 0, eller den spesielt tilpassede kroken for 27 0 takfall, mm benyttes mm Nedløpsrør Enkelfall Huslengde opp til 12 m 1 nedløpsrør 100 mm 100 mm Nedløpsrør Fall Huslengde m 2 nedløpsrør Fall Nedløpsrør VERK TØY Du trenger ingen spesielle verktøy for montering av Plannja Takrenner; hammer, tang, meisel, skrutrekker, baufil, målebånd, snor og krokbøyerverktøy, som du kan leie hos din byggvareforhandler. Monteringsanvisning Takrennesystem 33

34 RENNEKROKER TAKRENNER Det skal benyttes én rennekrok for hver 60. cm for å bære takrennen. Rennen skal monteres med fall mot nedløpsrøret. Ca 25 mm ved Fallet skal være 5 mm høyeste punkt. per meter. Skal det benyttes lange kroker, må disse bøyes og tilpasses rennens fall. Legg opp samtlige kroker og marker med en penn hvor de skal knekkes. Bruk krokbøyerverktøy! Nummerer krokene, og monter den første ca 10 cm fra takkanten og den siste der nedløpsrøret skal plasseres. Fest krokene med skruer eller kamspiker. Korte kroker Fallet avgjøres med bruk av snor. Skru direkte i forkantbordet. Ca 25 mm fra høyeste punkt osv Eksempel: Huslengde 12 m 5 mm fall per m = 60 mm Snor Merk av hvor langt fra rennens avslutning nedløpsrøret skal plasseres (ca 15 cm fra hjørnet på veggen). Sag to skråstilte snitt så åpningen blir ca 10 cm. Bøy kantene i hullet slik at avrenningen blir lettere. Sett inn den nedbøyde kanten på nedløpskummen. Før kummen over mot rennens bakside og bøy over låsetungene. Rennens runde del (vulsten) skal vende frem. Monter endebunnen ved å vri den inn i vulsten på rennen. Legg på en stripe med fugemasse, trykk endebunnen ned i rennen og slå den fast. Knekk av tungen. Kombigavl monteres ved å sette den rett inn på rennens ende. Slå to kjørneslag (se fig) for å sikre feste. Til slutt bøyes den frie spissen inn med tommelen (se fig). Legg rennen opp i krokene, juster lengden og kapp med baufil. Trykk rennen fast i krokens fremkant og bend den ned i bakkant. Lås med den bakre fjæren. Ved skjøting av rennen, brukes den spesielle renneskjøten. Legg rennene mot hverandre. Heng renneskjøten midt over skjøten i bakkant og trykk opp. Låsetungen bøyes over kanten og klemmes til, samtidig som man kontrollerer at den ligger inntil rennen. 34 Monteringsanvisning Takrennesystem

35 BEND OG MELLOMSTYKKE UTKAST 1 Lengde + 10 cm Mellomstykke 2 Lengder på mellomstykket røret mellom de to bendene måles slik: Fest det øverste bendet til nedløpskummen (1) og rett det mot der nedløpsrøret skal være. Hold opp det nedre bendet (2) og rett det mot det øvre. Avstanden mellom bend og vegg skal være 35 mm. Juster bendene og benytt en meterstokk som retthold og mål av avstanden mellom bendene og legg til 100 mm. Mellomstykket leveres i 1000 mm lengder med krympende rør ende. Til hus med store takutstikk kan også et avkappet nedløpsrør benyttes. Utkast Utkast benyttes hvis ikke nedløpsrøret er tilsluttet dreneringsrør. Festes med selvborende skrue, eller forbores for selvgjengende. Brønnkrave, rensetrakt Brønnkraven benyttes mellom nedløpsrør og dreneringsrør. Rensetrakten er perfekt som løvsamler og monteres mellom nedløpsrøret og dreneringsrøret. Muffen passer til forskjellige dimensjoner av dreneringsrør. RØRKLAMMER TILBEHØRSPROGRAM Rørklamme Klammeret til nedløpsrøret monteres ca 10 cm under det nederste bendet. Rørklammer finnes både for tre og murvegg. I mur og teglvegger må det bores hull til stiften til klammeret. Bor i fugen, ikke i teglsteinen! Avstanden mellom rørklammerne bør være maksimum 2 meter. Monter sammen alle delene og fest alt til nedkløpskummen. Kontroller at røret sitter rett på veggen og juster lengden etter behov. Grenrør Grenrør brukes når flere tak med ulik høyde skal benytte samme nedløpsrør. Deksel mot overkast Dette forhindrer at vannet kastes over rennen. Leveres også i rett utførelse. Stigesikring Festes i takrennen. Forhindrer at stigen sklir sidelengs. Rørklammer for tre, skrus rett inn i veggen. Rørklammer for murvegg, henges på stiften og festes ved at den utstående tappen nederst på stiften bøyes og dermed låses. Plasser røret i klammeret. Du låser klammeret ved å vri låsemekanismen en og en halv gang i klokkeretning med skrutrekker. Ved demontering vrir du låsemekanismen tilbake. Bruk en skrutrekker i et av demonteringshullene for å frigjøre mekanismen helt. Ved bruk av klammer med kile, slås denne ned ved hjelp av hammer og en trebit. Kilens brede side skal ned. Monteringsanvisning Takrennesystem 35

TP-20 TRAPESPLATE FOR TAK OG VEGG

TP-20 TRAPESPLATE FOR TAK OG VEGG TRAPESPLATE FOR TAK OG VEGG Enkel montering! Tak for alle typer bygg 1 20 mm Profilhøyde VERFORM Skiftende vær i vårt langstrakte land setter taket ditt på store prøvelser. Et tak skal tåle stekende sol

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER tak DESEMBER 2013 Montering av bond takpanner kutting av Plater Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

Icopal quadro. Leggeveiledning. November 2014. Trendy. taknyhet!

Icopal quadro. Leggeveiledning. November 2014. Trendy. taknyhet! Icopal quadro Leggeveiledning November 2014 Trendy taknyhet! QUADRO fra Icopal Nyhet! icopal quadro Stilrene takpanner som skapt for norsk klima Quadro fra Icopal er en trendy taknyhet med moderne og stilrent

Detaljer

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein KDH VH Snitt - 40 55 256 42 20 Snitt - 361 25 42 20 40 Innhold 25 31 Dette bør du vite før du setter igang 2 Kontroll ved mottak 3 dvarsel 3 Verktøy 4 Klargjøring

Detaljer

Monteringsanvisning Nordpeis Stålpipe ST EXT

Monteringsanvisning Nordpeis Stålpipe ST EXT Monteringsanvisning Nordpeis Stålpipe ST EXT Sist oppdatert: 11.07.14 Art.nr: 811176 2 Kjære Nordpeis Stålpipe-eier Valget av skorstein er minst like viktig som valget av ovn. Du skal være helt sikker

Detaljer

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com LEGGEANVISNING www.skarpnes.com GENERELL Innføring i legging av steintak Se videre den komprimerte leggeanvisning for den enkelte type stein Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com UTG. 1-2012

Detaljer

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene,

Detaljer

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL! Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen

Detaljer

WWW.ALSVAG.NO MONTERINGSANVISNING TAKSTEINPLATER PROFILER FOR TAK OG VEGG

WWW.ALSVAG.NO MONTERINGSANVISNING TAKSTEINPLATER PROFILER FOR TAK OG VEGG WWW.ALSVAG.NO MONTERINGSANVISNING TAKSTEINPLATER PROFILER FOR TAK OG VEGG ANSKAFFELSE AV NYTT TAK Denne onteringsveiledningen tar deg gjenno ontasje av ALSVÅG sine produkter fra begynnelse til slutt. Når

Detaljer

Monterings anvisninger

Monterings anvisninger Monterings anvisninger Selger: COPYRIGHT CWL 2015-01 Denne brosjyren er beskyttet av opphavsrett og kan ikke kopieres eller reproduseres uten skriftlig tillatelse fra CW Lundberg AB. Kopieringsforbudet

Detaljer

PARKETT. Leggeanvisning. Flytende. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm. På tilfarere/ bjelkelag. 22 mm

PARKETT. Leggeanvisning. Flytende. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm. På tilfarere/ bjelkelag. 22 mm PARKETT Leggeanvisning Flytende 8,5 mm, 3 mm, mm, mm På tilfarere/ bjelkelag mm Forberedelser Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet

Detaljer

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 3. Legging av takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Legging av takstein 02-1 Skal du legge takstein, må du først tenke på sikkerheten. Det enkleste er å leie et stillas. Da er det enklere

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

Bygg om, bygg nytt, bygg selv!

Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Byggeveiledning for gips og stål til din bolig Gratulerer med flere kloke valg. Først og fremst fordi du har valgt å bygge og renovere med gipsbaserte plater, men også fordi

Detaljer

GLAVA TETTESYSTEM MONTERINGSANVISNING OKTOBER 2013

GLAVA TETTESYSTEM MONTERINGSANVISNING OKTOBER 2013 GLAVA TETTESYSTEM MONTERINGSANVISNING OKTOBER 2013 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Flytende/2-lock WOOD

Flytende/2-lock WOOD LEGGEANVISNING Flytende/2-lock WOOD FORUTSETNINGER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

Mataki Elastofol Supreme. Monteringsanvisning

Mataki Elastofol Supreme. Monteringsanvisning Mataki Elastofol Supreme Monteringsanvisning Innhold 1. Produktinformasjon 4 1.1 Generelt 4 1.2 Bruksområde 4 1.3 Montering 4 2. Produktsystemer 5 2.1 Mataki Elastofol Supreme 5 2.2 Mataki Taksluk 6 2.3

Detaljer

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje Leca garasjen BARKA Mai 2011 Bilen har det bra i en Leca-garasje De de fleste av oss vil gjerne ta så godt vare på bilen som mulig - hele året. En garasje betyr sikkerhet mot tyveri og hærverk, lettere

Detaljer

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje Leca garasjen INKA Mai 2011 Bilen har det bra i en Leca-garasje De de fleste av oss vil gjerne ta så godt vare på bilen som mulig - hele året. En garasje betyr sikkerhet mot tyveri og hærverk, lettere

Detaljer

Raskt og enkelt å legge

Raskt og enkelt å legge ICOPAL Takshingel Leggeveiledning April 2013 Raskt og enkelt å legge 1 BETINGELSER Gode råd Undertaket For å oppnå best mulig fargespill - og derved liv i taket - anbefaler vi at shingelplater fra 2-3

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

Monteringsanvisningfor

Monteringsanvisningfor Monteringsanvisningfor LekehusOle//art.nr.510021 Ver.dato:30.10.2013 Nytlivethjemme Generell monteringsanvisning del 1 av 2 Generelt Det gleder oss at du valgte et RKC produkt! Les monteringsanvisningen

Detaljer

Taktekking og taktilbehør

Taktekking og taktilbehør Fokus på fukt P r o d u k t g u i d e Taktekking og taktilbehør Jan. 2007 Takshingel og stålplatetak Takbelegg og membraner Takrenner og taktilbehør Tørre og sunne hus Innhold 1020 Jan. 2006 Takshingel,

Detaljer

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 undertak DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Kombinert vindsperre og undertak Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Er diffusjonsåpne undertak på rull levert av MONIER AS Produktet

Detaljer

Isola Diffusjonsåpne Undertak

Isola Diffusjonsåpne Undertak Isola Diffusjonsåpne Undertak Effektive og sikre takløsninger! Tørre og sunne hus Generelt om undertak Hovedfunksjonen til et undertak er å fange opp og drenere ut nedbør som kan blåse inn gjennom omlegg

Detaljer

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

03.2013 TAK OG FASADE

03.2013 TAK OG FASADE 03.2013 TAK OG FASADE Forny hjemmet Akkurat som proffen Innhold Spar strøm med enkle grep!... 4 Ta vare på taket ditt... 6 Vi legger taket for deg... 8 Betongtakstein... 10 Tegltakstein... 18 Takshingel...

Detaljer

TAK OG FASADE FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN

TAK OG FASADE FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN 03.2014 TAK OG FASADE FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN INNHOLD Spar strøm med enkle grep!... 4 Ta vare på taket ditt... 6 Vi legger taket for deg... 8 Betongtakstein... 10 Tegltakstein... 18 Takshingel...

Detaljer