onteringsanvisning 2011 Takpanner Profiler for tak og vegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "onteringsanvisning 2011 Takpanner Profiler for tak og vegg"

Transkript

1 onteringsanvisning 2011 Takpanner Profiler for tak og vegg

2

3 I N N H O L D Forberedelser... 4 Taktyper og målberegning... 5 Takpanner Monteringsanvisning Royal/ Waterfront, Regent/ Seaside... 6 Monteringsanvisning Regola TAKPROFILER Monteringsanvisning Takprofiler Monteringsanvisning Trend Monteringsanvisning Modern Monteringsanvisning Panneplate VeGGPROFILER Monteringsanvisning KONTROLL OG VEDLIKEHOLD Detaljer på taket Avløpslufter Pipebeslag (Tilpasses av blikkenslager) Stigetrinn Vinkelrenne Gangbro Mønepanne Endelokk Takpanne Gavlbeslag Snøfanger Nedløpsrør Stigesikring Tak/veggbeslag Takrenne

4 Slik går du frem for å få et nytt tak! Denne monteringsanvisningen skal kunne gjøre det enklere for deg å spesifisere ditt tak i samarbeid med Plannjas forhandlere. Det er en stor fordel om du forbereder deg innen du besøker forhandleren. Les gjennom brosjyren Plannja Byggevarehandelkatalog og finn ditt tak med de detaljer som du vil ha med. Tenk også på at det er enklere å bytte ut takrenner og nedløpsrør samtidig som du legger nytt tak. Det samme gjelder for taksikringsutstyr som stigetrinn og snøfangere. Mål opp taket på forhånd og fyll inn skjemaet på side 5 Det er en fordel om du har tatt mål av taket på forhånd før forhandleren oppsøkes. På side 5 er det et skjema hvor de vitale målene kan settes inn og taes med til for hand leren for å spesifisere de produkter og tilbehør som trengs til taket. En byggtegning av hustaket holder også. Målene gir forhandleren grunnlag for beregning av taket, takrenner/taksikring og for å kunne gi deg en riktig pris på en samlet takleveranse av Plannjas kvalitetsprodukter. Når du tar imot plateleveransen Hvis platene blir liggende en stund før de skal monteres, bør de om mulig lagres innendørs under tak. Ved lagring utendørs må materialet dekkes med presenning. Ved fare for kondens må materialet legges med fall og god gjennomlufting. Dette gjelder for både stål og aluminium. Følg monteringsanvisningen Det er ikke vanskelig for en noe nevenyttig å montere Plannjas produkter ved hjelp av våre monteringsanvisninger. Når du monterer ditt nye tak, er det viktig at monteringsanvisningen for produktet følges og at det er benyttet originalt festemateriell for at Plannjas produktansvar skal gjelde. Hvis du ikke skal montere produktet selv, kan forhandleren ofte være til hjelp med kontakt eller formidling av arbeidet. 4 Slik gjør du for å få et nytt tak

5 Forbered besøket til forhandleren. For at forhandleren skal kunne gi deg et tilbud på taket ditt, må det oppgis noen opplysninger og mål. Start med å måle opp taket. Benytt skjemaet under og marker taket ditt. Sett inn målene nederst på siden. Dette er mitt tak: Dette er mitt tak: Dette er mitt tak: Dette er mitt tak: Oppgi kun målene A og B om det ikke er utstikk ved takfot. Dette er mitt tak: Dette er mitt tak: Dette er mitt tak: Dette er mitt tak: Dette er mitt tak: Dette er mitt tak: Dette er mitt tak: Dette er mitt tak: = Alltid nedløpsrør = Nedløpsrør om takfoten er > 10 meter, ellers hver tiende meter. OBS! Alle mål oppgis i mm. Grunnlag for mengdeberegning: 1. Velg riktig taktype ovenfor. 2. Fyll inn de nødvendige målene for din taktype. Bokstavbetegnelsene på taktegningen viser hvilke mål du skal ta før du fyller de inn nedenfor. A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm N mm Takrenner: Mål hushøyde og takutstikk og noter nedenfor. Hushøyde: Takutstikk: Oppgi avstand fra overkant takrenne til underkant utkast (mm). Avstand innerkant renne til vegg. Taksikring: Kryss av for nødvendig taksikring: Stigetrinn Snøfanger Feieplatå Stigetrinn/Lettstige Taktyper og målberegning 5

6 Tak Monteringsanvisning panner Plannja Royal/Waterfront og Regent/Seaside Verktøy Monteringen av pannene forenkles ved bruk av hensiktsmessig verktøy. Du bør ha følgende: Drill med trinnløs hastighet, revers og hylse for fastskruing. Hammer Sag for kapping av lekt Platesaks eller stikksag. Niblingsmaskin gjør imidlertid kapping enklere (spør din forhandler om det finnes noen til utlån). Mål opp taket Kontroller at taket er rett. Mål diagonalen fra hjørne til hjørne. Hvis disse ikke er like lange, er taket skjevt. Avvik på 2-4 cm kan justeres med gavlbeslaget. Alternativt kan vinkelen kontrolleres med triangel. OBS! Laveste anbefalte takfall er 14. Taket bør ha et fall på minst 14º. Slik kontrollerer du minimumsfallet: Hvis mål A er 1 meter, skal mål B være minst 25 cm. B Da er takfallet mer enn 14º. A=1 m Se over taket. Før montering begynner bør du kontrollere det bestående papptaket. Reparer skader, bytt ut råtten papp før strølekter legges ut. Unngå å skade platen bær riktig! Plannja Takpanner, lengre enn 3.5 meter, skal bæres på høykant eller på en trelem. Hvis de bæres liggende vil platen bøye seg av egen tyngde og utvides på lengden. Ved påfølgende montering vil det kunne bli problemer med tilpasningen mellom de ulike platene. Bærelekter Bærelektene monteres på tvers av fallretningen, oppe på strølektene. Bærelektenes dimensjon beror på type av undertak og den for stedet fastsatte snølast. Om du har et bordtak med papp som undertak, kan du bruke bærelekter 30 x 48 mm (ved snølast 250 kg/m 2 ). Riktig antall standard moduler for ulike platelengder Royal Regent 1,30 1,15 2,10 1,85 2,50 2,20 2,90 2,55 3,30 2,90 3,70 3,25 4,10 3,60 4,50 3,95 4,90 4,30 5,30 4,65 5,70 5,00 6,10 5,35 6,50 5,70 6,90 6,05 7,30 6,40 7,70 6,75 8,10 7,10 m takfall/platelengde Dekkende bredde: Royal: 1000 mm Regent: 1100 mm Undertak Antall standard lengder ved ulike platelengder Platelengde (m) Nybygg med sutak Over undertaket monteres bærelekt 36x48 mm, som festes med 2 stk. galvaniserte spiker, 125 x 3,8 mm i hver takstol, eller med 1 stk. lekteskrue, ref. byggedetaljblad A Avstand bærelekter, se side 7. Om legg Nedheng Alt: 7+3 Figuren viser hvordan trefiberplater skal monteres med omlegg og nedheng Alt: Alt: Rehabilitering/nybygg med undertak av bord eller plater Undertak skal ha minst 17 mm tykkelse og være tekket med underlagspapp. Monter sløyfer (strølekter) i takfallets retning, dimensjon 36x48 mm i en avstand på 600 mm. På sløyfene monteres bærelekt 30x48 mm som festes med 2 stk. galvaniserte spiker 125 x 3,8 mm i hver takstol eller med 1 stk. lekteskrue. (Ref. byggedetaljblad A ) Avstand bærelekter, se skisse og tabell s. 7. Rehabilitering Rehabilitering av tak med bølgeplater Platene kan benyttes som undertak. Kontroller at de er tette og fri for skader, slik at de kan benyttes til undertak, samt at bærelektene under platene er friske så de holder for innfesting av sløyfene (strølektene). Benytt en dimensjon på sløyfene (avhenger av type bølgeplater) så disse vil komme ca. 20 mm over platenes bølgetopp. Monter disse i takfallets retning med en avstand på 600 mm (over hver takstol) med skruer 140 x 6,0 mm. Monter så bærelektene som under rubrikk Nybygg. Dersom platene er sprø, kan det være nødvendig å avrunde sløyfenes underkanter. 5 Alt: moduler 5 5 moduler Om legg 7 Alt: moduler Alt: Monteringsanvisning Takpanner Plannja Royal/Waterfront, Regent/Seaside

7 Rehabilitering av tak med betong/teglsten Ta av de gamle takstenene. Bytt eventuelt ut sløyfer og bærelekter som er i dårlig forfatning. Vil du benytte disse må de flyttes slik at lekteavstanden stemmer med anvisningen. Kontroller at underlagspappen er tett. Leggeanvisning Plannja Royal/Regent monteres i følgende rekkefølge Rehabilitering av tak med shingel eller papp. Monteres som under avsnitt Rehabilitering/nybygg med undertak av bord eller plater. Gjennomføring Tilslutninger mot eventuelle piper, ventilasjonsrør etc. bør utføres av fagmann. Ta derfor kontakt med en blikkenslager i god tid før monteringen starter. Viktig for aluminiumstak Friksjons- eller kneppelyder Over alle bærelekter skal det legges en strimmel av forhudningspapp, for å hindre sjenerende kneppelyder ved temperaturforandringer. NB! LENGDEUTVIDELSE A) Aluminium vil bevege seg ved temperatursvingninger. Ved takfall over 7 meter skal du derfor forbore den øverste platen med bor Ø 8 mm i hvert endeomlegg. Skruene har en diameter på Ø 5,5 mm og forboring vil derfor gi platene en mulighet til bevegelse. B) Ved innfesting av alle beslag, gjelder det at de ikke festes sammen i om legget. Takfall med lengder over 12 m skal ikke monteres i henhold til overstående. Kontakt din leverandør. Avstand bærelekter Velg avstand mellom bærelektene, iht. tabellen nedenfor. Alle mål i mm. Se illustrasjon under. Lekteavstand: Royal: A=375 B=400 Regent: A=325 B=350 Pappremse Trelekt Platene legges i rader fra takfot til møne. Vær nøye med å legge den første platen med nedkanten parallelt med takfoten. De øvrige platene i raden skyves opp slik at en eventuell «glippe» i endeoverlappen blir så liten som mulig før innfestingen. Neste rad legges med første plates nedkant i linje med den tidligere lagte platen. De øvrige platene legges som ovenfor før innfestingen. Pass på at platene er godt festet (se avsnitt innfesting) før du går på dem. Forlat aldri arbeidsplassen med løse plater på taket. Kapping Hvis taket har en brutt takfotlinje (ulike taklengder på samme side), kan de nederste pannene kappes. Er c-avstanden mellom lektene 250 mm eller mer, skyves pannene inn under platene overfor. Hvis c-avstanden derimot er mindre enn 250 mm, kappes pannene i nedre kant. Det er også være mulig å justere tak fallslengden ved å bygge ut takfotutstikket for å unngå kapping av platene. Slik kappes platene Kapp helst slik at snittet skjules av en annen plate. OBS! Kappeskive må ikke benyttes. Sprut fra skiven kan ødelegge platens belegg og snittflaten bli deformert. Med niblingsmaskin Benytt en lekt som linjal og marker med en penn hvor du kan kappe. Med niblingsmaskinen følger du markeringen uten å behøve støtte for kappingen. Med stilettsag eller stikksag Spenn en lekt med tvinger over og under platen, slik har du en rett linje å følge og har støtte for sagen. Sirkelsag kan også benyttes. Monteringsanvisning Takpanner Plannja Royal/Waterfront, Regent/Seaside 7

8 Innfesting - skruer Takpannene monteres med selvborende skruer. En spesiell hylse som settes i den trinnløse drillen gjør innfesting meget enkel. Takfot Det er viktig å montere den første platen med nedkanten parallelt med takfoten, og med 10 mm utstikk Pannene skal festes i profilbunn med selvborende skruer av godkjent type og som har påsatt tetningsskive. Skru ifølge skjema nedenfor. Anviste skruer markert med større prikker i illustrasjonen nedenfor (sideomlegget) skal festes først. Sett en skrue i annenhver profilbunn, på annenhver pannerad. Ved sideomlegg (hver lekt) settes en skrue i hver profilbunn. Beregn 7 skruer pr. m 2. For at sideomlegget skal bli tett, anbefaler vi at skruene ved sideomlegget forskyves 25 mm mot omlegget. (se illustr.) I endeomlegg settes alltid en skrue i hver profilbunn. (Ikke vist i skjemaet nedenfor). 25 mm Gavl Skrue 35 mm i annenhver profilbunn Takfotbeslag Bøy opp platen ved venstre gavl ved behov. Gavlbeslag Skrue 35 eller 20 mm c300 mm. H Royal H = 57 mm Regent H = 40 mm Ved skjøting av beslag klippes hjørnet bort på det underliggende beslaget så dette kan tres inn i det øvre. Skjøten blir da tettere og mindre synlig. Møne Følgende skruer kan benyttes: Før mønepannen skrus fast skal gavlbeslag og eventuelt tetningsbånd monteres. Ved montering uten tetningsbånd klippes mønepannen ved gavlbeslag. Royal/Regent i stål mot trelekt, Galv. lakkert 4,8x35 mm Royal/Regent i aluminium, Alu. lakkert 5,5x35 mm Tetningsbånd Endelokk skyves inn fra undersiden og skrus fast fra oversiden Royal/Regent i stål og aluminium Rustfri lakkert 4,8x35 mm Beslag/Overlapp Galv./Rustfri/Aluminium Lakkert 4,8 eller 5,5x20 mm Skrue 35 eller 20 mm i annenhver profiltopp Mønepanne Tetningsbånd 8 Monteringsanvisning Takpanner Plannja Royal/Waterfront, Regent/Seaside

9 Møne/valmtak Takark Mønepanne Skrue 4,8x20 c max 300 Legges med overlapp OBS! Endelokk Platekant bøyes opp Undertak Renneskjøt ved møne Mansardtak Legges med omlegg Detaljer løses på stedet av blikkenslager Mellomlegg Gjennomføring Kontakt fagmann for tilpassing rundt pipe, takvindu og takarker mm. Tilpassing mot vegg Klippes og bøyes til i øvre enden for at det skal bli tett Plate A monteres før plate B. Øvrige plater legges etter leggeskjema Plate B Tettebånd Tverrfals Plate A Beslag Skrue 4,8x20 c400 Tettebånd Underbeslag Overgangspanne til Royal Beslag Skrue 4,8x20 c200 Tettebånd Monteringsanvisning Takpanner Plannja Royal/Waterfront, Regent/Seaside 9

10 Vinkelrenne Vedlikehold Plannja Takpanner krever normalt lite vedlikehold. Rester fra pressolje som ikke blir skylt bort av regn bør fjernes med en myk børste og vann. Klippekanter og lakkskader som oppstår ved montering bør raskest mulig utbedres med Plannja Reparasjonslakk. Etter montering, vær nøye med å børste bort all borspon, slik at takplatene ikke misfarges. NÅR DU GÅR PÅ PLATENE TRÅ I PROFILBUNNEN! Tettebånd Vinkelrenne Underlagspapp Papp Undertak Monteringsanvisning Verktøy Monteringen av pannene forenkles ved bruk av hensiktsmessig verktøy. Følgende bør du ha: Drill med trinnløs hastighet, revers og hylse for fast skruing, se side 5. Hammer Sag for kapping av lekt Platesaks eller stikksag. Niblingsmaskin gjør imidlertid kapping enklere (spør din forhandler om det finnes noen til utlån). Mål opp taket Kontroller at taket er rett. Mål diagonalen fra hjørne til hjørne. Hvis disse ikke er like lange, er taket skjevt. Avvik på 2-4 cm kan justeres med gavl be slaget. Alternativt kan vinkelen kontrolleres med triangel. OBS! Laveste anbefalte takfall er 14. Taket bør ha et fall på minst 14º. Slik kontrollerer du minimumsfallet: Hvis mål A er 1 meter, skal mål B være minst 25 cm. Da er takfallet mer enn 14º. Slik kappes platen Kapp helst slik at snittet skjules av en annen plate. OBS! Kappeskive må ikke benyttes. Sprut fra skiven kan ødelegge platens belegg og snittflaten bli deformert. Med niblingsmaskin: Benytt en lekt som linjal og marker med en penn hvor du vil kappe. Med niblingsmaskinen følger du markeringen uten å behøve støtte for kappingen. Med stilettsag eller stikksag: Spenn en lekt med tvinger over og under platen, slik har du en rett linje å følge og har støtte for sagen. Sirkelsag kan også benyttes. Montering på papptak Skrueavstand Avstanden mellom skruene er avhengig av takfall og snøbelastning. Følgende tabell angir maks. skrueavstand for innfesting i bordtaket. For bestemmelse av snøbelastning på hjemstedet, ta kontakt med kommuneingeniør eller Plannja AS. Snø belast ning TAKFALL kg/m 2 1,0 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m 1,0 m 250 kg/m 2 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m 350 kg/m 2 0,6 m 0,6 m 0,3 m 0,3 m 0,6 m Se over taket. Før montering begynner, bør du kontrollere det eksisterende papptaket. Reparer skader og bytt ut råtten papp før strølekter legges ut. B A=1 m Ved takfall med lengder over 8,0 meter samt takbredde over 15 meter, ta kontakt med Plannja AS. Ved takbredde utover 15 meter skal glideklips benyttes. OBS! Det skal ikke brukes glideklips på den øverste plateraden og platen skal heller ikke festes i bakkant. 10 Monteringsanvisning Takpanner Plannja Royal/Waterfront, Regent/Seaside Monteringsanvisning Takpanner Plannja Regola

11 Innfesting (Inntil 15 m tak bredde) Plannja Regola festes i overkant med skruer. Avstand som angitt i over stående tabell. Montering Begynn monteringen nedenfra. Sett fra bakken skal platen monteres fra høyre mot venstre. Det er spesielt viktig at platekanten blir helt rett uansett takets form, da en vinkel feil blir større for hver rad. Kapp til riktig lengde. Overskuddsdelen kan du benytte til å starte neste rads montering. Eventuelle ujevnheter ved kapping dekkes av gavlbeslaget. Skrue 6,5x50 mm bør alltid plasseres slik at man får feste i takstol. Skrue 6,5x50 mm Takfot Merk at den nederste pannen og takfotbeslag ikke må monteres så langt ned at vannet blir kastet utover rennen. Beslag forbores med bor Ø 8 mm ved taklengder over 15 m. Benytt fortrinnsvis renner uten overligger. Beregn dekkende lengde Regolapannen kan justeres i dekklengden fra mm slik at den passer til takfallets lengde. Når du har montert første rad, måles avstanden fra pannens øvre kant til møne. Dette målet deles så med 420 mm. Tallet rundes oppover til nærmeste hele tall. Dette tallet angir antall ytterligere rader. Del deretter med antall rader, og du får frem dekkende lengde for hver rad. Dette gir lik dekklengde for hver rad og du slipper å kappe ved mønet. Nå kan du merke av avstanden (dekkbredden) som du har kommet frem til. Monter rad for rad fra gavl til gavl. Kontroller av og til at det vil stemme ved mønet. Strølekter 23x36 mm c/c 600 mm Glideklips ved takbredde over 15 m Skrue 6,5x50 c/c. Se tabell Lakkert takskrue 4,8x20 mm, c/c 400 Takrenne Stift Eksisterende takbord Eksisterende papp Eksempel 6500: 420 = rader 6500: 16 = 406,25 A = 406 mm (dekklengde pr. plate) Endeomlegg/innfesting Lakkert selvborende skrue 4,8x20 mm i annenhver profiltopp c/c 400 mm. For c/c 50 mm skrue; se tabell under avsnitt skrueavstand. Pannene festes i angitt avstand med 1 stk. skrue. Sideomlegg Sideomlegg er 1 stein = 200 mm. Snøfanger NB! Ønskes snøfangere, må disse monteres samtidig. For øvrig monteres de etter produsentens anvisninger. Dette gjelder også for montering av stigetrinn Konsoll settes på profiltopp Skrue 4,8x20 mm 200 mm Montering på takstoler Endeomlegg 2 stk. 6,5x38 mm skruer Strølekt 36x48 mm Skrue 6,5x50 c/c se tabell Konsoll settes i kant med bord Bord 36x98 mm 55 mm 90 mm Montering av Regola på takstoler er i prinsipp lik montering på papptak. Ved takfall over 27º, ved takstolavstand over 600 mm, eller takfall over 8,0 m, kreves spesielle innfestingsbånd. Ta kontakt med din leverandør eller Plannja AS. Pannen monteres til hver takstol med 50 mm skruer (alt. glideklips utover 15 m taklengde). Som undertak kreves minimum sutaksplater eller likeverdig, som monteres etter leverandørensanvisninger. Monteringsanvisning Takpanner Plannja Regola 11

12 Vinkelrenne Her skjules ikke klippe kanten av beslag. Prøv å oppnå rette og pene kanter. Stållekten må klippes bort som vist på skissen slik at utkragning over vinkelrenne oppnås. Strølekt Vinkelrenne Regola Skrue 4,8x20 mm, c/c 500 Sideomlegg Platene kan skjøtes mellom takstoler 200 mm Takfotbeslag Vinkelrenne Montering på bølgeplater Rehabilitering av tak med bølgeplater Platene kan benyttes som undertak. Kontroller at de er så tette og fri for skader at de kan brukes til undertak, samt at bærelektene under platene er så friske at de holder for innfesting av sløyfene (strølektene). Tilpassing mot vegg Eksisterende papp Eksisterende takbord Klipp bort denne del av stållekten Regola Lekt Eksisterende plater Benytt en dimensjon på sløyfene (avhenger av type bølgeplater), slik at disse vil komme ca. 20 mm over platenes bølgetopp. Monter disse i takfallets retning med en avstand på 600 mm (over hver takstol) med skruer 140x6,0 mm. Avstand opp til 1200 mm kan benyttes med spesiell innfesting konf. Plannja AS. Montering utføres som på takstoler. Dersom platene er sprø, kan det være nødvendig å avrunde sløyfenes underkanter. Beslag Skrue 4,8x20 c 200 Tetningsbånd Tetningsbånd Trelekt Pannen festes til hver lekt Beslag Skrue 4,8x20 c 420 Tetningsbånd Gavlbeslag Skråhøvles Eksisterende lekt 12 Monteringsanvisning Takpanner Plannja Regola

13 Prinsipp ved takark Vinkelrenner leveres i standardlengder på mm. De legges med omlegg på minst 250 mm. Det anbefales å kontakte en blikkenslager for tilpasning. Legg plater frem til skjæringspunktet 1. Legg ut rennen, marker og klipp 2. Bøy kanten 3. Legg ut og prøv 4. Legg ut neste plate, marker klippekanten 5. Klipp og legg ut 6. Tilpass enden av vinkelrennen 7. Sammenføyning av vinkelrennen ved møne Takark 8. Møne 9. Bank til kanten til det blir så tett som mulig Skjøten tettes med tetningsfett Monteringsanvisning Takpanner Plannja Regola 13

14 Møne/innfesting Mønepanne Tetningsbånd Endelokk Tetning Tetning ved gavler kan gjøres med tetningsbånd, eller ved å brette opp platekanten med tang som vist på skisse. Dette kan også gjøres ved utvendig valm. Gavlbeslag Tetningsbånd Alt.1 Alt.2 Før mønepannen legges på plass, skal evt. tetningsbånd og gavlbeslag monteres. Ved alternativ 2 behøver ikke mønepannen å klippes ved gavlbeslag. Lakkert selvborende skrue 4,8x20 mm c/c 400 mm Ventilasjonsåpning min. 39 mm Brettes opp ved gavl/vegg Eksisterende papp Eksisterende takbord Brettes opp Klippes ut Detalj av valm Prinsipp ved takgjennomføring Ta alltid kontakt med blikkenslager for best resultat ved takgjennomføring. Vedlikehold Plannja Takpanner krever normalt lite vedlikehold. Rester fra pressolje som ikke blir skylt bort av regn, bør fjernes med en myk børste og vann. Klippekanter og lakkskader som oppstår ved montering, bør raskest mulig utbedres med Plannja Reparasjonslakk. Etter montering, vær nøye med å børste bort all borspon, slik at takplatene ikke misfarges. NÅR DU GÅR PÅ PLATENE TRÅ I PROFILBUNNEN! Gavler/tetting Plannja Regola kan på grunn av sin innebygde lekt krages ut over gavlvegg. Maks. utstikk 450 mm. Forblendes med bord som skrues opp i den innebygde lekten. For feste av vindskibord legges en trelekt inn i samme lekt og skrus til denne. Takutstikk gavler Gavl avslutning 450 mm Lekt 14 Monteringsanvisning Takpanner Plannja Regola

15 Tak Monteringsanvisning profiler Generelle forberedelser Platenes gåbarhet Mål opp taket Kontroller at taket er rett. Mål diagonalen fra hjørne til hjørne. Hvis disse ikke er like lange, er taket skjevt. Avvik på mm kan justeres med gavlbeslaget. Alternativt kan vinkelen kontrolleres med triangel, se fig. Ved rehabilitering skal ødelagte partier av underlaget byttes ut. Forarbeid 5 m 3 m Rehabilitering Bærende undertak av bord skal være minst 17 mm tykt og dekket med underlagspapp. Kontroller at pappen er tett, reparer hvis nødvendig. Fest strølekter 36x48 mm ved c-avstand 600 mm. Bærelekter 36x48 mm festes med 2 stk. galv. spiker 125x3,8 mm eller 1 stk. lekteskrue 140x6,0 mm i hvert kryss ved c-avstand maks 1000 mm og ved snølast under 250 kg/m 2. På steder med snølast over 250 kg/m 2 benyttes bærelekt 36x48 mm. OBS! Husk å legge pappremse på lektene ved montering av aluminiums plater. Det forhindrer kneppelyder ved temperaturforandringer. 4 m Det er vanskelig å definere gåbarhet på profilerte tynnplater. Uansett gjelder det å være forsiktig ved gange og arbeide på tak av tynnplater. Med gåbarhet menes en profil som tåler forsiktig gange uten å skades eller som kan få mindre bulker. Gåbarhet er derfor bestemt av tykkelse på materiale. Med tykkere plater kan lekteavstanden økes samtidig som gåbarheten forbedres. I tabellen nedenfor vises anbefalinger for Plannja 20-produkter. Takprofil Tykkelse Maks. Gåbarhet lekteavstand Plannja ,5 mm 800 mm* Gåbar inntil lekt, men stål ikke mellom lektene. 0,6 mm 1200 mm* Gåbar. Plannja ,5 mm 500 mm Gåbar inntil lekt, men aluminium ikke mellom lektene. Plannja 0,6 mm 500 mm/ Gåbar over lekt, men Panneplate Plant underlag ikke mellom lektene. Sinus 18 stål 0,6 mm 800 mm Gåbar inntil lekt. Sinus 18 0,5 mm 600 mm Ikke gåbar. aluminium 0,7 mm 800 mm Gåbar inntil lekt. Sinus 51 0,6 mm 800 mm Begrenset gåbarhet. stål 0,75 mm 2000 mm Gåbar Sinus 51 0,7 mm 800 mm Begrenset gåbarhet. aluminium Beregn materialmengden Mål opp takets lenge og bredde. Velg deretter blant standardlengdene så du får minst mulig materialforbruk. Endeomlegget skal være minst 200 mm og ligge over en lekt. Takprofil Dekkende Antall skruer/m 2 * bredde lekteavstand Plannja stål 1000 mm 7 Plannja Panneplate 1120 mm 10** Plannja aluminium 900 mm 7 Sinus 18/51 stål/aluminium 1060/885 mm 7 * Gjelder ved 1 m avstand mellom innfestingsradene. ** Gjelder ved 0,4 m avstand mellom innfestingsradene. Monteringsanvisning Takprofiler 15

16 Kapping av plater Innfesting skruer NB! Ikke benytt kappeskive! Med stilettsag Benytt tvinger og spenn fast lekter på over- og undersiden av platen. Du har da en rett linje å følge samtidig som den gir støtte for sagen. Med Plannja originalskruer får du alltid best resultat. Benytt trinnløs drill på min. 500 W med revers, og en skruehylse. Til stålprofiler benyttes selvborende galvaniserte eller rustfrie lakkerte takskruer med pakning. Aluminiumsprofiler skal alltid festes med aluminiums- eller rustfrie skruer. Følgende skruer kan benyttes: Innfesting mot: Takmaterialer Møne/overlapp Trelekt Stålprofiler 4,8x20 galv./rustfri 4,8x35 galv./rustfri Aluminiums- 5,5x20 aluminium 5,5x35 aluminium profiler 4,8x20 rustfri 4,8x35 rustfri Med niblingsmaskin Benytt en lekt som linjal og marker med tusj hvor du vil kappe. Det er siden lett å følge markeringen med niblingsmaskin uten noen form for støtte. Platene festes slik: Maksimal avstand mellom skrueradene er 1,2 meter. Sett en skrue i annenhver profilbunn på følgende steder; 0,1 x Husets lengde Alle plateender og endeomlegg. Nest nederste lekt fra takfot. I lekt som ligger innenfor 1/10-del av husets bredde, regnet fra gavlside. Husets bredde Langskapping med kniv Aluminiumsprofiler kan knekkes av. Lag et riss med en kniv (helst i hjørnet på profilbunn). Hvis du må risse på en plan flate, benytt et bord som vist på illustrasjonen. Bøy så platen frem og tilbake til den deler seg. For øvrig festes Plannja og Sinus 18 i hver tredje profilbunn og Plannja i hver fjerde profilbunn. For å unngå utglidning av profilen under monteringen, festes Plannja og Sinus 18 i rekkefølgen som vist i skisser nedenfor Innfesting av Plannja gjøres i rekkefølgen som vist i figuren ovenfor. Montering av takplater Monter platene som vist i leggeskjemaet. Legg så den første platen nedenfra ved takets ytterkant. Hvis platene har vannlås i sideomlegget, skal denne vende innover mot taket. Fest platen i rett vinkel mot takfoten. Plate nr. 2 må overlappe plate nr.1 med ca 200 mm. Dette gjelder også for andre endeomlegg. For Plannja skal skrueradene forskyves. Annenhver skruerad settes som vist i de øverste markeringene i figuren ovenfor og annenhver i de nederste markeringene. Også ved innfesting i annenhver profilbunn, starter du ved punkt 1. Plannja Sinus 51 festes i hver profilbunn ved alle plateender og for øvrig i annenhver profilbunn som vist i figuren ovenfor. 16 Monteringsanvisning Takprofiler

17 Omlegg Innfesting og tetting OBS! Lavest anbefalte takfall er 8 Taket bør ha et fall på minst 8, men hvis det ikke er undertak må det tas spesielle hensyn til dette for å få taket tett ved takfall under 14 (se nedenfor). Slik kontrollerer du minimumsfallet: Hvis mål A er 1 meter skal mål B være minst 14 cm hvis takfallet er større B enn 8, og minst 25 cm hvis A = 1m tak fallet er større enn 14. Ved takfall under 14 bøyes profilbunnen ned ved takfoten Endeomlegg Endeomlegget skal være minst 200 mm og ligge over en lekt. Hvis takfallet er under 14 og uten undertak, tettes endeomlegget på samme måte som sideomlegg. Hvis takfallets lengde overstiger maksimal lengde som er anvist i tabellen nedenfor, skal omlegget utføres slik at øvre og nederste platerad kan forskyves i forhold til hverandre ved temperaturbevegelser (se skisse). OBS! Lekten skal være minst 90 mm eller legges dobbelt. min 40 min Tetningsfett Sideomlegg med undertak: Plannja festes i hver lekt ved omlegget. Takprofil Stålprofiler Aluminiumsprofiler Maks lengde uten bevegelig omlegg 12 m 6 m Plannja festes i hver lekt ved omlegget. Plannja Sinus 18 skrues i annenhver profilbunn og nagles i profiltopp mellom hver lekt. Takfot, gavl og mønebeslag For å forhindre temperaturbevegelser, skal alle beslag monteres slik at de ikke festes med samme skrue i omlegget. Dvs. skruene skal ikke gå gjennom begge beslagene. Omlegg 100 mm. Vinkelrenne Benytt Plannja Vinkelrenne hvis taket går i vinkel. Det monteres før takplatene legges. Omlegg 500 mm. Vedlikehold Sideomlegg uten undertak: Hvis lekteavstanden er 500 mm eller mindre, settes en skrue i hver lekt ved sideomlegget. Hvis avstanden er større enn 500 mm sett en sideomleggskrue 20 mm eller nagle, maks. c-avstand 500 mm. Er takfallet mindre en 14, legges en 4 mm stripe med tetningsfett på den nederste profiltoppen. Det kan også benyttes selvklebende tettebånd 3x10 mm. Skru deretter c-300 mm i sideomlegget. Plannjas profiler krever normalt lite vedlikehold. På steder hvor ikke regnet kommer til, benyttes en myk børste og vann. Klippekanter og lakkskader som oppstår ved montering bør raskest mulig utbedres med Plannja Reparasjonslakk. Vær nøye med å børste bort all borspon, slik at platene ikke misfarges. Monteringsanvisning Takprofiler 17

18 Trend Monteringsanvisning 1. MÅL OPP TAKET Start med å kontrollere takets mål ved å måle diagonalene fra hjørne til hjørne. Om de ikke er like lange, er taket skjevt. I så fall skal takplaten Plannja Trend legges så de nedre platekantene ligger langs takfoten. Avvik på mm kan justeres med gavlbeslaget. 4. MINSTE ANBEFALTE TAKFALL Minste anbefalte takfall for Plannja Trend er 10 (1:6). 5. TRANSPORT OG OPPBEVARING Riktig Plannja Trend takplater skal alltid transporteres og oppbevares loddrett i et stell. Husk også å legge Plannja Trend så platene får samme bredde ved begge gavlene. Delte plater med samme bredde Hele plater Feil Oppbevaring og transport av Plannja Trend i vannrett stilling, kan føre til deformering av platen. Delte plater 2. VERKTØY For å montere takplater trenger du ingen spesielle verktøy. Derimot kan en trinnløs drill på min. 500 W med revers og skruehylse lette arbeidet betydelig. Platen klippes med platesaks eller sirkelsag. Kappeskive må ikke benyttes. Platens overflate kan skades av sprut fra skiven. 3. MALING Alle skader i platenes beskyttelsesbelegg må utbedres med Plannja Reparasjonslakk. Vær nøye med å børste bort alt borspon. 18 Monteringsanvisning Plannja Trend

19 6. TEKNISK INFORMASJON Materiale forsinket stål, lakkert Belegg Plannja Hard Coat 50 Platetykkelse 0,6 mm Vekt 5,5 kg/m 2 Total bredde 615 mm Dekkende bredde 500 mm Lengde 0,5-7,0 m Minste anbefalte takfall 10 (1:6) 9. MONTERINGSRETNING Takplatene kan legges fra høyre mot venstre eller omvendt. 10. MONTERING Dekkende bredde a) Start med å montere takfotbeslag. Takrennen festes med rennekrokskrue i lekten som er nærmest takfoten. b) Plannja Trend skal alltid festes i rett vinkel mot takfoten. 7. Minste anbefalte takfall Anvend bærelekt med c/c 290 mm. Den siste bærelekten monteres 100 mm fra mønet. Undertak se side 6. Det er også mulig å legge Plannja Trend direkte på kryssfiner, minst 17 mm tykt og med underlagspapp som har polyesterkjerne og selvklebende kant, under forutsetning at taket er tett og så flatt at man klarer presse platen ned mot underlaget. c) De to første og de to siste Plannja Trend-platene festes i hver bærelekt. Alle plater festes i den øverste lekten, samt i de tre lektene nærmest takfoten. Resterende skruer (4,2x25) festes gjennom de forborrede hullene, sikksakk i annenhver lekt. Husk at de bør skrues midt i hullet og at skruene ikke må skrues for hardt i. Plannja Trend beveger seg en anelse i forhold til været. Anvend drill med frislipp for best mulig innfesting. Ved montering direkte på flatt underlag, er skruenes plassering og antall lik som ved montering på bærelekt. Bærelekt 45x MM 290 MM Takbjelke Undertak 8. MONTERINGSSKRUER Monteringsskruer for Plannja Trend: 4,2x25 for innfesting gjennom de forborrede hullene. 4,8x20 for innfesting av støttebeslag og mønebeslag. 4,8x35 for innfesting av første bærelekt. 4,2x25 d) Takplatene festes med click-systemet vårt. Legg den nye platen på den første platen med overlapp, og stram til platene sitter fast. Husk at nederste kant skal ligge i en rett linje. Fest den med en skrue (4,2x25) i bærelekten nærmest takfot. 4,2x25 4,8x20 4,2x25 4,8x35 Monteringsanvisning Plannja Trend 19

20 e) Fest hver plate med en 4,8x35 skrue ved takfoten, høyst 20 mm fra click-låsen. Øvrige plater festes deretter som ovenfor. g) Endeomlegg De lengste platene av Plannja Trend er sju meter. Om omlegg er nødvendig, må skjøtene forskyves. Omlegget skal være 400 mm langt. Ved kryssende omlegg: Skjær bort de ytre delene av sideomlegget. 4,8x35 skruer festes på ca 20 mm avstand fra click-låsen. f) Montering av vinkelrenne Fest vinkelrennen i underlaget ved hjelp av et klammer. Platen skal ha et utstikk på minst 150 mm over vinkelrennens kant. Alle plater som ligger ved vinkelrennen, skal festes med 4,8x20 skruer som skrues på utsiden av rennen. Klammer lages enkelt ved å knekke en platebit. h) Takmøne I takmønet legges et ventilert støttebeslag under mønebeslaget, som skrues fast med 4,8x20 skruer i Plannja Trend. Skrue 4,8 20 Klammer lages enkelt ved å knekke en platebit. Nedknekket profilbunn Vannavledende underlag Hakklammer c 400 Takpapp Underlag for renne. Skrue 4,8 20, c/c 300 Overlappet til vinkelrennen skal være minst 500 mm. Mønebeslag til Plannja Trend. 20 Monteringsanvisning Plannja Trend

21 Modern Monteringsanvisning 1. Underlag 3. LEGGESKJEMA Plannja Modern krever alltid et undertak og kan enten monteres på bærelekt eller direkte på et plant underlag. Plannja Modern har en bred profilbunn som innebærer at ujevnheter kan forekomme på den brede ytteroverflaten. Om du vil at profiltoppene skal fordeles symmetrisk over taket, bør du først måle takets lengde for å kunne bestemme målet A for første profiltopp. 2. MONTERING AV BÆRELEKT OG TAKFOTBESLAG Monter først bærelekten nærmest takfot etter en rett linje. Ujevnheter i takfoten skjules av takfotbeslaget. Lekteavtanden nærmest fri plateende (ved takfot, møne og avslutning mot vegg), i tillegg til ved eventuelle endeomlegg, skal være maks. 150 mm. Det er ellers maks. lekteavstand 400 mm. Minste bærelektsdimensjon til Plannja Modern er 36x68. Sløyfedimensjon varierer utifra takvinkel og taksidelengde, se Norsk Standard. Legg platen nedenifra ved takets ytterkant. Fest platen i rett vinkel mot takfoten. Rekkefølge som i skjema. Midt under hver profilbunn festes en dempingslist fra takfot til møne. Dempingslisten kan begynne fra nest nederste lekt og slutte ved nest øverste. Formålet er å minske evt. støy som kan oppstå ved regn og vind. Plate nummer 2 må overlappe plate nummer 1 med minst 200 mm. 4. Innfesting 4,8x35 4,8x65 4,8x35 anvendes for innfesting i profilbunn og beslag. 4,8x65 anvendes for innfesting i profiltopp. Monteringsanvisning Plannja Modern 21

22 Sett en skrue i hver profiltopp på hver lekt, alternativt c/c 400 om du monterer direkte på en plant underlag. Endeomlegg Endeomlegget skal være minst 200 mm og ligge over en lekt. Om takfallet er 10-14, skal endeomlegget være minst 500 mm og tettes på samme måte som sideoomlegget. Om takfallets lengde overstiger 12 m, benyttes glidende omlegg. Takfot, gavl og møneomlegg På grunn av temperaturbevegelser, skal alle beslag monteres slik at de ikke festes med samme skrue i omlegget. Dvs. skruene skal ikke gå gjennom begge beslagene. Omlegg 100 mm. Vinkelrenne Benytt Plannja Vinkelrenne hvis taket går i vinkel. Det monteres før takplatene legges. Omlegg 500 mm. Ved møne og avslutning mot vegg skal profilbunnene knekkes opp. 6. GAVLBESLAG Sett to skruer i hver profilbunn på lekt ved takfot, møne og ved hvert endeomlegg, se figur nedenfor. Låst endeomlegg 5. OMLEGG - INNFESTNING OG TETTING Sideomlegg 7. MØNE Om takfallet er 10-14, legges en 4 mm streng med tetningsfett på undersiden av profilens toppflens. For tettingen kan også et selvheftende tettebånd 3x10 mm anvendes. 22 Monteringsanvisning Plannja Modern

23 Panneplater Monteringsanvisning 1. Underlag Plannja Panneplater Plannja Panneplater skiller seg fra andre profiler da den krever et plant underlag samt underlagspapp. Den kan monteres på bærelekt med underlagstak, men sjansen er da stor for at lektene vil synes gjennom. Plannja anbefaler derfor at man i slike tilfeller velger Panneplater med rille, se nedenfor. Plannja Panneplater med rille Plannja Panneplater med rille kan monteres direkte på bærelekt. Maks lekteavstand med hensyn til platens gåbarhet er 500 mm. Les mer om ulike typer underlag, samt valg av bærelekt og bærelektavstand på side MONTERING Med Plannja orginale festemidler oppnår du alltid best resultat. Plannja Panneplater monteres slik Plannja Panneplater skrues c/c 500 mm og i hver profilbunn. Plannja Panneplate med rille festes til hver bærelekt og i hver profilbunn. 5. OMLEGG FESTING OG TETTING 2. Montering av takfotsbeslag Start med å montere takfotbeslaget i en rett linje. Vannavledende Vattenavledande underlag Plannja Panneplater Sideomlegg Plannja Panneplater skrues i profilbunn c/c 500, alternativt i hver bærelekt, se figur. Om takfallet er 10-14, legges en 4 mm remse med tettefett på den nedre profilens toppflens. For tetting kan også et selvklebende tetningsbånd, 3x10 mm, anvendes. Fest eller skru c/c 500 i sideomlegget. Ca Ca mm mmved høyste vid högpunkt 3. LEGGESKJEMA Legg platene nedenifra ved takets ytterkant. Fest platene i rett vinkel mot takfoten. Rekkefølge iht. til skjemaet. Plate nr 2 må overlappe plate nr 1 med minst 200 mm. Det gjelder også andre endeoomlegg. Endeomlegg Endeomlegg skal være minst 200 mm. Om takfallet er 10-14, tettes endeomlegg på samme måte som sideomlegget. Overlappet skal her være mins 500 mm. Om takfallets lengde overstiger maksimal lengde ifølge tabellen nedenfor, skal endeomlegget utformes så øvre og nedre platerad kan forskyves i forhold til hverandre ved temperaturendringer. Takprofil Stålprofiler Maks lengde uten bevegelig endeomlegg. 12 m Takfot-, gavl- og mønebeslag For å forhindre temperaturbevegelser, må samtlige beslag festes uten felles skruer i omleggene, dvs at skruene må ikke gå gjennom begge beslagene. Overlappes 100 mm. Vinkelrenne Anvend Plannja vinkelrenne om taket går i vinkel. Den monteres innen takplatene legges. Overlappes 500 mm. Profilbunner Ved møne skal profilbunnene knekkes opp. Om takfallet er 10-14, skal også profilbunnene knekkes ned ved takfot for å hjelpe vannavrenningen. Monteringsanvisning Plannja Panneplater 23

24 6. VINKELRENNER 8. MØNE Hake-klammer lages lett ved å bokke en platebit. Mønebeslag Oppbrettet profilbunn Tetningsbånd Vannavledende underlag 9. BESLAG RUNDT SKORSTEIN La en blikkenslager ta seg av beslagene rundt skorsteinen. 10. VEDLIKEHOLD Vannavledende underlag >150 Vinkelrenne Hake-klammer (bokket platebit) c/c 400 Underlagspapp Underlag for renne Overlapp på vinkelrenner skal være minst 500 mm. Plannja Tak- og veggprofiler krever normalt minimalt med vedlikehold. Avleiringer som ikke skylles bort av regn, bør fjernes med en myk børste og vann. Klippekanter og lakkskader som oppstår ved montering bør umiddelbart males med Plannja Utbedringslakk. Vær nøye med å børste bort borspon etter montering, så platen ikke misfarges. Fabrikksmalte og varmforsinkede stålplater krever normalt lite vedlikehold. Mekaniske skader på overflaten skal likevel utbedres med reperasjonslakk. For mer infomasjon om hvordan du skal bedre ta vare på ditt Plannja-tak, Kontroll og vedlikehold på side GAVLBESLAG Gavlbeslag Selvborende skrue c 300 Ved skjøting av beslag klippes hjørnene på nederste beslag bort, så det kan tres inn i det øverste beslaget. Skjøten blir da strammere og mindre synlig. 24 Monteringsanvisning Plannja Panneplater

25 Vegg Monteringsanvisning profiler Lekteavstand For isolerte vegger tilpasses lekteavstanden etter formatet på isolasjonen. For uisolerte vegger begrenses lekteavstanden til 1,5 m. For Plannja 35 i stål, kan lekteavstanden økes til 2,1 m hvis det benyttes skruer. Ved større vindlaster, bør lekteavstanden beregnes spesielt. Festing av sideomlegg Stålprofiler festes c-800 med galv. eller rustfri lakkerte skruer 4,8x20 mm. Aluminiumsprofiler festes c-600 med 20 mm skruer i rustfritt eller aluminium. Skjøting av endeomlegg Endeomlegget skal være 100 mm og ligge mot lekten på baksiden. Hvis den sammenhengende platelengden er mer enn 6 meter for aluminiumsprofiler eller 10 meter for stålprofiler, må endeomlegget kunne bevege seg slik at platene kan forskyves i forhold til hverandre ved temperaturbevegelser. Se figur nedenfor med bevegelige endeomlegg. Platene festes slik: Profilene festes med skruer i profilbunn. Fest i hver profilbunn for Plannja 35, Sinus 51, Plannja 19 og annenhver for Plannja Plannja og Sinus 18 på følgende steder: Alle plateender og endeomlegg. På hver side av hjørnene i en avstand på 1,5 meter. For øvrig festes Plannja 35 i annenhver profilbunn som vist nedenfor. Hvis den smale profilen på Plannja 35 er vendt ut som vist nedenfor, sett skruen så langt til siden som mulig i profilbunnen. Plannja festes i hver tredje profilbunn som vist nedenfor. Plannja festes i hver fjerde profilbunn. Skrueradene forskyves slik at annenhver skruerad settes som vist i de øverste markeringene og annenhver som vist i de nederste på skissen. Innfesting Benytt selvborende, lakkerte skruer med pakning. Skru med trinnløs drill og skruehylse. Se tabellen under for skruevalg: Plannja 19 festes i annenhver profilbunn Lekt Aluminiumsprofil Stålprofil Stållekt Rustfri skrue Galv. skrue <1,25 mm 4,8x20 4,8x20 Rustfri skrue 4,8x20 Stållekt Rustfri skrue Rustfri skrue >1,0 mm 5,5x22 5,5x22 Trelekt Aluminiumskrue Galv. skrue 5,5x35 4,8x35 Rustfri skrue Rustfri skrue 4,8x35 4,8x35 Sinus 18 festes i hver tredje profilbunn. Sinus 51 festes annenhver profilbunn. Vedlikehold Plannjas profiler krever normalt lite vedlikehold. På steder hvor regnet ikke kommer til, benyttes en myk børste og vann. Klippekanter og lakkskader som oppstår ved montering bør raskest mulig utbedres med Plannja Reparasjonslakk. Vær nøye med å børste bort all borspon, slik at platene ikke misfarges. Monteringsanvisning Veggprofiler 25

26 Kontroll og vedlikehold av Plannjas produkter Som kjøper av Plannja-produkter kan du påvirke levetiden med ditt valg av basismateriale og belegningssystem. Det forutsetter kunnskaper om de faktorene som er vesentlige for produktvalget. Ved å besiktige og vedlikeholde Plannjas malingsbelagte produkter kan du i mange tilfeller forlenge levetiden vesentlig. Besiktigelse og vedlikehold kan du ta ansvar for selv. Du kan også gi dette oppdraget til spesialfirmaer. Regelmessige kontroller og vedlikehold er god økonomi. Det kan gi den belagte platen en levetid på år eller mer og for aluminium det dobbelte. Mål på levetiden Når det gjelder Plannjas plateprodukter pleier man å bruke to ulike mål på levetid: den estetiske og den tekniske. Estetisk levetid er et mål på tiden frem til at malingssjiktet endres så mye at utseendet ikke lenger oppfyller de kravene man stiller. Hvor stor farge- og glansendring som anses for å være akseptabelt for en platekledning, avhenger av hvem som vurderer den og hvilken bygning platen er brukt på. Teknisk levetid er tiden frem til at platen ikke lenger kan beskytte bygningens bærende konstruksjon eller underliggende materiale og konstruksjoner. Den tekniske levetiden er normalt betraktelig lengre enn den estetiske. Slik kan du påvirke platens levetid med ditt produktvalg Allerede selve produktvalget påvirker levetiden. Aluminiumsplater gir, i de fleste miljøer, lengre levetid, men til en høyere kostnad enn stålplater. Det er også forskjeller mellom ulike belegningssystemer og mellom ulike farger innen samme system. Lyse farger blir mindre oppvarmet av solen. Vanligvis holder de derfor lenger enn mørke farger, som kan bli meget varme. Levetiden avhenger også av om materialet brukes til vegg eller til tak. Sørvendte tak, der takhellingen er liten, er mer utsatt for solpåvirkning enn flater som vender mot nord. Ytre faktorer påvirker levetiden Miljøet omkring sted og beliggenhet betyr mye for hvordan belegget eldes. Sterkt trafikkerte veier, nedsmussende industri etc. påvirker i lengden platens beskyttende malings- og sinksjikt. Solstråling påvirker malingssjiktets aldring på to måter gjennom ultrafiolett stråling og gjennom oppvarming. Begge disse faktorene bidrar i det lange løp til nedbryting av malingen. Enkelte værforhold og nærhet til havmiljø med saltvann påvirker også malingens aldring. Platens levetid er også avhengig av hvor stor del av platens klippekanter som er eksponert. En falset planplate med innbrettede klippekanter tåler tøffere miljøer enn en profilert plate med eksponerte kanter. Dette berører ikke plater i aluminium da den er selvlegende og danner et oksidsjikt som beskytter klippekanter og riper. Skader ved montering og bruk Skader i malingsbelegget, som kan oppstå både under monteringen og senere, kan gjøre at platen får dårligere beskyttelse mot miljøpåvirkninger. Malingsbelegg med tynne sjikt er mer følsomme for riper og korrosjon enn belegg med tykt sjikt, som Plastisol SCE. Aluminiumsplater er mindre følsomme for skader i malingssjiktet enn stålplater. Dette er det spesielt viktig å ta hensyn til når produktet skal brukes i maritime miljøer og i miljøer med aggressiv forurensning. Aluminium er imidlertid følsomt for kalkforurensninger. Konkrete tips: Den estetiske levetiden påvirkes i stor del av hvordan man tilpasser produktvalg og konstruksjoner. Her er noen slike faktorer man bør ta hensyn til: Velg aluminiumsplate eller båndtekking med stålplate i kystområder og i utsatte industrimiljøer. Velg riktig belegningssystem for det aktuelle miljøet. Velg materiale på fester og installasjoner slik at galvanisk korrosjon ikke blir mulig. Konstruer slik at man unngår at vann blir stående igjen. Utfør en nøyaktig montering og unngå riper i lakken. Kontroller platene regelmessig, og reparer straks skader i overflatesjiktet. Spyl av plater som ikke blir skylt av regnvann. Rengjør takrenner med jevne mellomrom. Ved å følge rådene kan du normalt forvente en estetisk levetid på år eller mer. Årlig besiktigelse For å kunne utføre effektivt vedlikehold, kreves årlig besiktigelse av bygningens tak/fasade. Ved denne årlige kontrollen bør følgende kontrolleres og tiltak eventuelt iverksettes: Kontroller Fargens tilstand, tegn på kritting, fargeendring eller sprekkdannelse i overflaten, spesielt der regnet ikke kan skylle platen ren. Rusk i takrenner, nedløpsrør og andre avløpssteder, siden en fuktig flate løser opp malingssjiktet. Tette avløpsrør øker risikoen for korrosjon og kan forårsake vannlekkasje inn i bygningen. Ruskansamlinger på platen. Øker risikoen for korrosjon, siden den underliggende overflaten er konstant fuktig. Skader i malingssjiktet øker risikoen for korrosjon. Kontroll om det finnes skader i malingssjiktet bør også skje ved ferdigstillelse av bygget. Løse festeelementer, nagleskaft, borspon eller andre metallgjenstander som ligger rett på taket og kan forårsake rustdannelse. Feil eller feilmontert festemateriell. Disse kan forårsake både lekkasje og rustdannelse. Kantkorrosjon, klippekanter ved overlappende plater og plateender. Korrosjonen kan spre seg hvis den ikke behandles i tide. TILTAK Vurder tilstanden og bedøm om vask, rengjøring, behandling av kantkorrosjon, reparasjonsmaling eller ommaling er nødvendig. Rens renner og avløpsrør for rusk som binder fuktighet og alt annet i systemet. Fjern avfallet slik at platens overflate får tørke. Overvei utbedring, ommaling eller bytte av plate, avhengig av skadens omfang og type. Fjern spon og/eller andre metallgjenstander. Bytt ut det som er feil. Hvis gjengene er gått i stykker, bytter du til en grovere dimensjon. Gjør den skadede kanten helt ren, og mal som angitt nedenfor. 26 Kontroll og vedlikehold

27 Restaurering av malingsbelegget Restaurering av malingsbelegget kan være tiltak som: rengjøre belegget reparere mindre skader behandle korrosjonsskader gjennomføre ommaling av hele flaten. Rengjøring Ofte er det tilstrekkelig med regn for holde platen ren. De smussavleiringene som regnet ikke greier å skylle bort, kan man vaske bort med en myk børste og vann, eller høytrykksspyle. Vær ekstra nøye med partier som ligger i såkalt regnskygge, det vil si der regnet ikke kommer til og får skylt platen ren. Husk også at takrenner kan fylles med løv, mose o.l. og må spyles rene. I områder med forurenset luft kan det være nødvendig å bruke en vaskemiddeloppløsning for å få platen ren. Man kan f.eks. bruke vanlig oppvaskmiddel eller industrivaskemiddel. Doser ifølge produsentens anbefalinger. Skyll deretter, eventuelt med høytrykksspyling. Noen vaskeråd 1. Sterkere oppløsninger enn anbefalt kan skade belegget. 2. Skyll grundig, slik at alle vaskemiddelrester forsvinner. 3. Unngå organiske løsemidler og slipende vaskemidler. 4. Påfør rengjøringsmiddelet nedenfra og opp. Skyll ovenfra og ned. 5. Arbeid forsiktig. Overdreven vask gjør mer skade enn nytte. Reparasjonsmaling Behandling av kantkorrosjon Iblant oppstår kantkorrosjon. Klippekanter som utsettes for kapillært stående vann, får små bobler eller avskallinger nærmest klippekanten når den underliggende sinken vandrer til den nakne platekanten for å beskytte den mot korrosjon (gjelder ikke aluminiumsplate). I aggressive miljøer kan kantkorrosjonsskader oppstå og bør da utbedres om man vil holde platen intakt. I vanskelige miljøer kan det være fornuftig at man allerede ved platemonteringen dekker eksponerte klippekanter med beskyttelsesmaling. Tiltak etter punktene 1 5 nedenfor bør iverksettes ved skade. 1. Slip eller skrap løs all løs maling eller korrosjonsrester. Matt ned et smalt område av inntilliggende originalmaling. 2. Hvis kanten har rød rust, slipes eller sandblåses all rød rust ned til ren plateoverflate. 3. Rengjør med alkalisk avfetningsmiddel, for eksempel 5 % kaustisk soda med tilsatt oppvaskmiddel. 4. Mal med sinkrik rustbeskyttelsesprimer på den rengjorte overflaten. 5. Mal med toppmaling, også inn på den nedmattede flaten. Ved kantkorrosjon, sørg spesielt for at malingen omslutter klippekanten (malingen bør i tverrsnitt ligne formen på svovelet på en fyrstikk). Kantkorrosjon på plater med overlappende skjøter, kan være vanskeligere å behandle slik det er angitt over, siden undersiden ikke er tilgjengelig for rengjøring. En løsning på dette kan være å ta ut festemateriellet ved endeomlegget og løsne platene slik at man kommer til på undersiden og utføre som i pkt Det finnes også maling som er både primer og lakk i ett. Et alternativ er å forsegle skjøten, det vil si at man utfører rensliping som angitt over, og deretter påfører en fugemasse over skjøten. Behandling av riper. Korrosjon kan også oppstå inntil riper i malingssjiktet som f.eks. kan ha oppstått ved snømåking, montering av antenner eller under bygningsarbeid. Hvis malingssjiktet har ripeskader av mindre omfang, kan de repareres med reparasjonsmaling. Det vil si at man bruker en smal pensel til å male kun på det stedet det har oppstått en ripe. Ettersom denne malingen med tiden kan endre seg annerledes enn den fabrikklakkerte malingen, er det viktig at malingen bare påføres der den trengs. Ommaling Fargeendringer, avskalling, korrosjon eller rett og slett ønske om å skifte farge, er eksempler på årsaker til at man vil male om platene. Ved å male om kan man forlenge platens levetid betraktelig. En omlakkering kan forventes å gi en estetisk levetid på 10 år eller mer. Ommaling av utvendig plate skal alltid utføres fagmessig med utprøvde malingssystemer. Leverandører av ommalingssystemer på markedet har instruksjoner om hvordan ommaling skal utføres med de ulike systemene. Hvis arbeidet utføres av en erfaren malerentreprenør, har vedkommende de nødvendige kunnskaper for å gjøre hele arbeidet fra besiktigelse til ferdig maling. Malingsarbeidet Plateflater som skal utbedres eller males om skal være tørre og rene for smuss og fett. Fjern løs maling og andre partikler med skrape og stålbørste. Flater med rød rust stålbørstes nøye eller sandblåses. Rengjør med alkalisk avfetningsmiddel, for eksempel fem prosent kaustisk soda tilsatt et oppvaskmiddel. Bruk gjerne høytrykksspyler. Skyll med rent vann og la platen tørke. Før omlakkeringen begynner, skal den gamle malingens hefteevne kontrolleres ved testing. Prinsippet for denne testen er at kanten av en mynt eller en nøkkel trykkes mot malingssjiktet, som et stemjern. Hvis det dannes spor i fargen, er det hefteevne. Spretter malingsflak av, har heftingen opphørt, og malingssjiktet må fjernes før ommaling. OBS! For å redusere risikoen for at man får en avvikende farge, må malingen blandes nøye. Ikke mal i direkte sollys og ikke i temperaturer under fem grader. Temperaturen bør helst være minst 15 grader. Den relative luftfuktigheten skal ikke være over 80 %,og bør være maksimalt 65 %. Velg malingssystem etter underlag og skade: Hvis sinksjiktet er borte, må platen grunnes med en sinkrik primer. Hvis malingen er borte, men sinksjiktet er uskadd, grunnes platen med Etsprimer. Hvis den gamle malingen er intakt, og det er vedheft mellom sinksjiktet og malingssjiktet, kan den males over etter normal rengjøring. Bruk pensel, rulle eller sprøyte til dette arbeidet. Velg en smal og myk pensel ved reparasjon av små flater. Kontakter: Leverandører av malingsprodukter er for eksempel: Jotun, J.S. Cock AS, Stell og vedlikehold 27

MAI 2002. Monteringsanvisning. Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi

MAI 2002. Monteringsanvisning. Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi MAI 2002 Monteringsanvisning Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi VERKTØY Monteringen av pannene forenkles ved bruk av hensiktsmessig verktøy. Følgende bør du ha: Drill med trinnløs hastighet

Detaljer

Monteringsanvisning. Plannja Takpanner & Klassiske Profiler

Monteringsanvisning. Plannja Takpanner & Klassiske Profiler Monteringsanvisning Plannja Takpanner & Klassiske Profiler Platenes gåbarhet Det er vanskelig å definere gåbarhet på profilerte tynnplater. Uansett gjelder det å være forsiktig ved gange og arbeide på

Detaljer

Plannja Monterings- anvisning

Plannja Monterings- anvisning Plannja Monterings- anvisning Takpanner Profiler for tak og vegg I N N H O L D Forbedredelser... 3 Taktyper og målberegning... 4 Takpanner Monteringsanvisning Royal/ Waterfront, Regent/ Seaside, Rapid...

Detaljer

onteringsanvisning 2014 Takpanner Profiler for tak og vegg

onteringsanvisning 2014 Takpanner Profiler for tak og vegg onteringsanvisning 2014 Takpanner Profiler for tak og vegg INNHOLD Forberedelser... 4 Taktyper og målberegning... 5 TAKPANNER Monteringsanvisning Royal, Regent... 6 Monteringsanvisning Flex... 10 TAKPROFILER

Detaljer

onteringsanvisning 2013 Takpanner Profiler for tak og vegg

onteringsanvisning 2013 Takpanner Profiler for tak og vegg onteringsanvisning 2013 Takpanner Profiler for tak og vegg INNHOLD Forberedelser... 4 Taktyper og målberegning... 5 TAKPANNER Monteringsanvisning Royal, Regent... 6 Monteringsanvisning Flex... 10 TAKPROFILER

Detaljer

34 Monteringsanvisning Plannja Trend

34 Monteringsanvisning Plannja Trend 34 Monteringsanvisning Plannja Trend FORBEREDELSER Før du setter i gang og monterer Plannja-taket ditt, er det viktig at du leser gjennom avsnittet Generelle forberedelser legging av tak. Der finner du

Detaljer

onteringsanvisning 2015 Takpanner Profiler for tak og vegg

onteringsanvisning 2015 Takpanner Profiler for tak og vegg onteringsanvisning 2015 Takpanner Profiler for tak og vegg INNHOLD Forberedelser... 4 Taktyper og målberegning... 5 TAKPANNER Monteringsanvisning Royal, Regent... 7 Monteringsanvisning Flex... 21 TAKPROFILER

Detaljer

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Komponent oversikt 7 0 8 5 9 7 Detaljløsninger kan rekvireres. ) Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne) ) ordtaksbeslag, fuglegitter Lengde 900 mm Endelokk

Detaljer

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning Corus Bygg Systemer AS Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Forbehold om tekniske endringer 0.009 Komponent oversikt Detaljløsninger kan rekvireres. Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne)

Detaljer

Tak- og veggplater som beskytter dine bygg.

Tak- og veggplater som beskytter dine bygg. Tak- og veggplater Tak- og veggplater som beskytter dine bygg. Varemerket armat er etablert i hele Europa, og inngår i verdens største stålkonsern, ArcelorMittal. Både produksjonen og profileringen av

Detaljer

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR Version: 2011-1 NO - Armat KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR PLEGEL, PlusPLEGEL & TerraPLEGEL - din takspesialist FOTO: PANTHEON Andreas Norin 2008 KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL OG PLEGEL

Detaljer

Trebolit HOMEtile Classic takpanner

Trebolit HOMEtile Classic takpanner Elastolit Trebolit HOMEtile Classic takpanner Enkelt og raskt å montere Eksepsjonell hållbarhet Eksepsjonell styrka Meget god rustbeskyttelse MONTERINGSRÅD Trebolit HOMEtile takpanner er et høykvalitetsprodukt.

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK NOVEMBER 2014 MONTERING AV BOND TAKPANNER KUTTING AV PLATER Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

Plannja Profiler , 20-75, Sinus 18, Sinus 51, 45, 45R, 19R, 35 samt blikk og beslag Tak- & veggprofiler

Plannja Profiler , 20-75, Sinus 18, Sinus 51, 45, 45R, 19R, 35 samt blikk og beslag Tak- & veggprofiler Plannja Profiler 20-105, 20-75, Sinus 18, Sinus 51, 45, 45R, 19R, 35 samt blikk og beslag 2017 Tak- & veggprofiler INNHOLDSFORTEGNELSE Noen ord på veien... 4 Generell forberedelser taklegging... 7 Montering

Detaljer

HarmoniPluss TM Montasjeveiledning

HarmoniPluss TM Montasjeveiledning HarmoniPluss TM Montasjeveiledning Komponent oversikt 7 0 8 9 7 Detaljløsninger kan rekvireres. ) Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne) ) ordtaksbeslag, fuglegitter Lengde 900 mm Endelokk Rull

Detaljer

Lindab Coverline Monteringsanvisning takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne Monteringsanvisning

Lindab Coverline Monteringsanvisning takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne Monteringsanvisning Lindab Coverline takpanne Lindab Coverline TM Lindab takpanne Før du begynner Kontroller at underlaget er plant. Dersom underlaget er rektangulært skal diagonalene og motstående sider ha samme mål. Mindre

Detaljer

Plannja Royal, Plannja Regent og Plannja Flex samt blikk og beslag Taksteinsprofiler

Plannja Royal, Plannja Regent og Plannja Flex samt blikk og beslag Taksteinsprofiler Plannja Royal, Plannja Regent og Plannja Flex samt blikk og beslag 2017 Taksteinsprofiler INNHOLDSFORTEGNELSE Noen ord på veien... 4 Generelle forberedelser taklegging... 7 Montering av Plannja Royal

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER tak DESEMBER 2013 Montering av bond takpanner kutting av Plater Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

EKSKLUSIV DESIGN, HØY KVALITET

EKSKLUSIV DESIGN, HØY KVALITET Taksteinsplater EKSKLUSIV DESIGN, HØY KVALITET Ved å velge taksteinsplater fra armat gir du huset ditt karakter, uansett om det er nytt eller gammelt. Samtidig velger du et produkt som er godt tilpasset

Detaljer

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR 1 KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR PLEGEL, PlusPLEGEL & TerraPLEGEL www.kami.se 2 KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL OG PLEGEL PRODUSERES I STÅLPLATER I ENKEL- OG DOBBELKRUM UTFØRELSE. Enkelkrum

Detaljer

Plannja Trend, Plannja Modern og Panneplate samt blikk og beslag Klassiske profiler

Plannja Trend, Plannja Modern og Panneplate samt blikk og beslag Klassiske profiler Plannja Trend, Plannja Modern og Panneplate samt blikk og beslag 2017 Klassiske profiler INNHOLDSFORTEGNELSE Noen ord på veien... 4 Generelle forberedelser taklegging... 7 Montering av Plannja Trend...

Detaljer

Monteringsveiledning for taksteinsplater

Monteringsveiledning for taksteinsplater Monteringsveiledning for taksteinsplater Profilmetal A/S Juliesmindevej 2 DK-4180 Sorø Telefon: Fax: CVR: +45 56630222 +45 56630133 Dk 26137063 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Monteringsveiledning,

Detaljer

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid.

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid. Pers Tak &Stål Velkommen til oss! Presentasjon Per s Tak og Stål AS har solgt tak og fasadeplater i 20 år, og våre ansatte har 30 års erfaring i salg av profilerte plater. Vi importerer våre produkter

Detaljer

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR Version: 2009-1 NO NO Version: 2009-2 KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR PLEGEL, PLUSPLEGEL & TERRAPLEGEL -din takspesialist FOTO: PANTHEON Andreas Norin 2008 KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL

Detaljer

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig LEGGEANVISNING Bedriften Produktene Mulighetene Heller det til takstein? Iblandt kan det være fallet på taket som er avgjørende for valget av taktekking. Benders takstein kan legges på takfall ned til

Detaljer

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 3. Legging av takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Legging av takstein 02-1 Skal du legge takstein, må du først tenke på sikkerheten. Det enkleste er å leie et stillas. Da er det enklere

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

lindab coveline monteringsanvisning lindab roca Lindab Coverline TM Lindab Roca Monteringsanvisning

lindab coveline monteringsanvisning lindab roca Lindab Coverline TM Lindab Roca Monteringsanvisning lindab coveline monteringsanvisning lindab roca Lindab Coverline TM Lindab Roca Monteringsanvisning Forberedelser Før du begynner Les gjennom hele monteringsanvisningen innen du påbegynner monteringen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK

MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK MARS 2017 MONTERING AV METROTILE TAKPANNER KUTTING AV PLATER Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr.

Detaljer

Kvalitet lønner seg i lengden

Kvalitet lønner seg i lengden takrenner og nedløp Kvalitet lønner seg i lengden Takrenner, nedløp og annet tilbehør fra armat gir taket ekstra kvalitet og mange problemfrie år. All produksjon foregår med moderne maskiner i våre egne

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN MONTERINGSRÅD DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN GRUNN NOVEMBER 2014 MONTERINGSANVISNING - TORVTAK Takfall Takfall på torvtak bør ligge mellom 15 35. Ved takfall over 23 bør det brukes lekter

Detaljer

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus!

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus! Isola Selvbygger 3 For tak- og terrasse Sterkt, sikkert - enkelt å montere Tørre og sunne hus! Sikker tekking med lang levetid Isola Selvbygger 3 er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke.

Detaljer

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR Version: 2014-1 KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR PLEGEL, PlusPLEGEL & TerraPLEGEL FOTO: PANTHEON Andreas Norin 2008 KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL OG PLEGEL PRODUSERES I STÅLPLATER I ENKEL-

Detaljer

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene,

Detaljer

Monteringsanvisning for takplater og tillbehør

Monteringsanvisning for takplater og tillbehør 2016-1 NO Monteringsanvisning for takplater og tillbehør PLEGEL, PlusPLEGEL & TerraPLEGEL KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL OG PLEGEL PRODUSERES I STÅLPLATER I ENKELT- OG DOBBELTKRUM PROFIL. Enkeltkrum TerraPLEGEL/PlusPLEGEL/PLEGEL

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK

MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON UNDERLAG Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen lukkes.

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

takpanne Enkel montering! Tak for alle typer bygg

takpanne Enkel montering! Tak for alle typer bygg Enkel montering! Tak for alle typer bygg 1 18 mm Steghøyde VERFORM STÅLPLATENS OppbygNing 1. TOPPBELEGG 2. PRIMER. PASSIVERING. ZINK 5. STÅLKJERNE. BAKSIDELAKK 5 1 2 5 Vi benytter markedets beste stål

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

onteringsanvisning For: Takpanner, profiler for tak og vegg, samt blikk og beslag.

onteringsanvisning For: Takpanner, profiler for tak og vegg, samt blikk og beslag. onteringsanvisning For: Takpanner, profiler for tak og vegg, samt blikk og beslag. INNHOLDSFORTEGNELSE 2016 Forberedelser... 4 TAKPANNER Monteringsanvisning Royal og Regent... 5 18 Monteringsanvisning

Detaljer

DECRA. Detaljer. Tilbehør. Inndekking

DECRA. Detaljer. Tilbehør. Inndekking Desember 2014 1 4 4 4 5 6 6 3 2 5 6 6 6 1 5 5 3 3 3 Blad Møne/ valm 1.01 Møne med buet kappe 1.02 Møne med rett kappe 1.03 Valm med buet kappe 1.04 Valm med rett kappe 2.01 Kilrenne 1 2 3 4 5 6 Kil 3.01

Detaljer

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Juni 2013 Enkelt og sikkert Icopal TopSafe - det komplette system for nye og gamle tak Enkel og sikker montering med selvklebende omlegg og perforert

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG12

SKARPNES TAKTEGL RG12 SKARPNES TAKTEGL RG12 Utgave 6 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år 2 INNHOLD Viktige momenter ved lekting...........................................................................

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT UNDERLAGSBELEGG D-1 D-GLASS SK NORKRAFT D-POLYESTER D-GLASS TAK

MONTERINGSRÅD NORTETT UNDERLAGSBELEGG D-1 D-GLASS SK NORKRAFT D-POLYESTER D-GLASS TAK MONTERINGSRÅD NORTETT UNDERLAGSBELEGG D-1 D-GLASS SK NORKRAFT D-POLYESTER D-GLASS TAK NOVEMBER 2014 NORTETT D-1, D-GLASS SK, NORKRAFT, D-POLYESTER, OG D-GLASS er underlagsbelegg som egner seg godt som

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 1. Undertak BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Undertak 02-1 Når du skal legge et tak, kommer du ofte til vanskelige områder som sjelden er beskrevet andre steder. Det er her vi hjelper deg å

Detaljer

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 81, med

Detaljer

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 150730 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders. BENDERS TAK LEGGEANVISNING Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Med Benders betongtakstein kan du selv legge ditt nye tak. Er

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK Anvendelse Hunton Sutak er en 3,2 mm hard trefiberplate, og benyttes som forenklet undertak til både kalde- og varme takkonstruksjoner. Hunton sutak har profilert

Detaljer

Monteringsanvisning 2:410. Feb.06 Erst. feb. 05. Isola Powertekk. Lett ståltak med stor styrke! Tørre og sunne hus

Monteringsanvisning 2:410. Feb.06 Erst. feb. 05. Isola Powertekk. Lett ståltak med stor styrke! Tørre og sunne hus Monteringsanvisning 2:410 Isola Powertekk Feb.06 Erst. feb. 05 Lett ståltak med stor styrke! Tørre og sunne hus Isola Powertekk Før montering 1.0 Betingelser for bruk av Isola Powertekk 1.1 Takvinkel Isola

Detaljer

monteringsråd nortett shingel tak

monteringsråd nortett shingel tak monteringsråd nortett shingel tak APRIL 2013 Generell informasjon Underlag Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen lukkes. Innebygd

Detaljer

SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING

SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING PLASTMO SUNGLAZE Med SunGlaze får du en lekker arkitektonisk takløsning, som leveres med et elegant og sterkt skjøtesystem (anodisert aluminium). SunGlaze kan brukes

Detaljer

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus Isola Selvbygger For tak og terrasser 2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04 Sterk, sikker - lett å jobbe med Tørre og sunne hus Endelig kan taktekking gjøres enkelt Med Isola Selvbygger kan du trygt gjøre jobben

Detaljer

TAKRENNESYSTEM. renne & nedløp. flexikrok. detaljer

TAKRENNESYSTEM. renne & nedløp. flexikrok. detaljer renne & nedløp flexikrok detaljer Rydab er en kvalitetsbevisst familiebedrift som er sertifisert i henhold til kvalitetssystemet ISO 9001. Rydab har flere forskjellige dimensjoner på takrenner og nedløp.

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.no

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.no BENDERS TAK LEGGEANVISNING Falset/Glasert tegltakstein For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Med Benders falset tegltakstein kan du selv legge ditt nye tak. Er du

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag

Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag November 2009 Komplett Teleskopisk Firkantbeslag for takvinkel 10-45 grader Toppavdekning med pipehatt Teleskopisk firkantbeslag Overbeslag inkl underbeslag

Detaljer

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER KVALITET VARER LENGST Hos Nygård vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er tilpasset

Detaljer

To-trinns tetteløsning for torvtak

To-trinns tetteløsning for torvtak Monteringsanvisning To-trinns tetteløsning for torvtak Dobbel sikkerhet, lang holdbarhet Tørre og sunne hus Montering Før montering: Takkonstruksjonen må være dimensjonert for å bære vekten av torvlaget.

Detaljer

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Rev.nr 140804 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke 90x225

Detaljer

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Oktober 2012 Produktinformasjon Icopal Ventex Supra med selvklebende omlegg

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Coverline TM LindabRoca Monteringsanvisning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Coverline TM LindabRoca Monteringsanvisning lindab vi forenkler byggingen Lindab Coverline TM LindabRoca Monteringsanvisning Forberedelser Før du begynner Les gjennom hele monteringsanvisningen innen du påbegynner monteringen for å danne deg et

Detaljer

TP-20 TRAPESPLATE FOR TAK OG VEGG

TP-20 TRAPESPLATE FOR TAK OG VEGG TRAPESPLATE FOR TAK OG VEGG Enkel montering! Tak for alle typer bygg 1 20 mm Profilhøyde VERFORM Skiftende vær i vårt langstrakte land setter taket ditt på store prøvelser. Et tak skal tåle stekende sol

Detaljer

Produktbeskrivelse Tak

Produktbeskrivelse Tak Produktbeskrivelse Tak Profilert plate T20-42SW-1070 ruukkihome.no Lavprofilerte plater finnes både som sinus- og trapesprofil. De kun brukes for uisolerte tak og vegger. Lavprofilerte plater kan benyttes

Detaljer

lindab takrennesystem monteringsanvisning Lindab Rainline TM Takrennesystem det komplette takrennesystemet

lindab takrennesystem monteringsanvisning Lindab Rainline TM Takrennesystem det komplette takrennesystemet Lindab Rainline TM Takrennesystem det komplette takrennesystemet Monter enkelt og raskt 1 Dimensjonering Gjennom å multiplisere takets lengde X med bredden Y får du takets areal A. I tabellen kan du se

Detaljer

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Montering av sløyfer og lekter Har du lagt nytt undertak, også kalt sekundærtak, er som regel både mønekam og forkantbord

Detaljer

Yttertak PROFILPLATE. Monteringsanvisning Profilplate

Yttertak PROFILPLATE. Monteringsanvisning Profilplate www.ruukkikatot.fi Monteringsanvisning, profilplate Yttertak Monteringsanvisning Profilplate Profilplate Monteringsanvisning Taket er en helhet som omfatter mye mer enn bare takplatene. En kombinasjon

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Rev.nr 150529 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk 61-2428 - NO

Detaljer

Mai 2016 MONTERINGS- ANVISNING TAKSTEINPLATER PROFILER FOR TAK OG VEGG

Mai 2016 MONTERINGS- ANVISNING TAKSTEINPLATER PROFILER FOR TAK OG VEGG Mai 06 MONTERINGS- ANVISNING TAKSTEINPLATER PROFILER FOR TAK OG VEGG ANSKAFFELSE AV NYTT TAK Denne monteringsveiledningen tar deg gjennom montasje av ALSVÅG sine produkter fra begynnelse til slutt. Når

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med pulpettak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen LindabTakpanne Monteringsanvisning

lindab vi forenkler byggingen LindabTakpanne Monteringsanvisning lindab vi forenkler byggingen LindabTakpanne Før du begynner Kontroller at underlaget er plant. Dersom underlaget er rektangulært skal diagonalene og motstående sider ha samme mål. Mindre avvik kan justeres

Detaljer

Flexit vs/v/s125. Bruksområde: Modell VS: Ventilasjon + Spillvannsavlufting Modell V: Ventilasjon Modell S: Spillvannsavlufting

Flexit vs/v/s125. Bruksområde: Modell VS: Ventilasjon + Spillvannsavlufting Modell V: Ventilasjon Modell S: Spillvannsavlufting Flexit vs/v/s125 94080N-06 2011-10 Monteringsveiledning Takhatter - Stål For montering på dobbelkrum takstein, samt egen utførelse for papp/shingel. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjonsanlegg

Detaljer

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes)

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes) 93012N-05 2010-01 Flexit vs/v160 Monteringsveiledning Takhatter - Plast For alle takbelegg unntatt papp/shingel og torvtak. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjons-anlegg som er i kontinuerlig

Detaljer

Monteringsanvisninger

Monteringsanvisninger www.ruukkitak.no MONTERINGSANVISNINGER CLASSIC C/D Modellene CLASSIC C og CLASSIC D Monteringsanvisninger FALSEDE TAKPLATER CLASSIC C OG CLASSIC D www.ruukkitak.no Ruukki tak - for å gjøre livet ditt bekymringsfri

Detaljer

Monteringsanvisning Solid

Monteringsanvisning Solid Monteringsanvisning Solid På Solid 12,5 sammenføyes sokkelprofilene med aluminiumsplaten innvendig i profilen. De andre modellene har hel profil. Husk å ta diagonalmål av sokkelen. De to målene må være

Detaljer

Monteringsanvisning TAKRENNESYSTEM. 52 Monteringsanvisning Plannja Takrennesystem

Monteringsanvisning TAKRENNESYSTEM. 52 Monteringsanvisning Plannja Takrennesystem Monteringsanvisning TAKRENNESYSTEM 52 Monteringsanvisning Plannja Takrennesystem FORBEREDELSER FORBEREDELSER For informasjon om forberedelser for våre ulike produkter, besøk vår hjemmeside: www.plannja.no

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG10

SKARPNES TAKTEGL RG10 SKARPNES TAKTEGL RG10 Utgave 7 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år INNHOLD Viktige momenter ved lekting side 4 Bruk av topptegl side 6 Tilpasning av mønetegl ved endeavslutning

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Plastmo Vi deler vår kunnskap med deg!

Plastmo Vi deler vår kunnskap med deg! Monteringsanvisning Plastmo Vi deler vår kunnskap med deg! Plastmo AS Eternitveien 30 3470 Slemmestad Tlf. 66 98 74 50 Fax. 66 98 74 51 Plastmo AS - Utgitt: 01.08.2013 Monteringsanvisning Monteringsanvisninger

Detaljer

Kapittel 2 Funksjonsvegger

Kapittel 2 Funksjonsvegger Kapittel Funksjonsvegger .1 Glasroc H Ocean Montering av Våtromsvegger Alt. 1b: 1 x GHOE 13, stendere c 300 mm T-skjøtebånd monteres ved ikke understøttede plateskjøter med stk plateskruer f.eks Gyproc

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med valmet tak. Rev.nr NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med valmet tak. Rev.nr NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 160706-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Isola Ståltakrenne. Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus

Isola Ståltakrenne. Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus Isola Ståltakrenne Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus Stålsatt mot vær og vind! De fire årstider Store temperatursvingninger og værguder med skiftende humør stiller store krav til

Detaljer

ICOPAL TopSafe. Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juli 2009. Enkelt og sikkert!

ICOPAL TopSafe. Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Blå katalog: Gruppe: 1024 Juli 2009. Enkelt og sikkert! ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Blå katalog: Gruppe: 1024 Juli 2009 Enkelt og sikkert! Det komplette system for nye og gamle tak TopSafe festes til under laget med galvanisert

Detaljer

KVALITET LØNNER SEG I LENGDEN

KVALITET LØNNER SEG I LENGDEN Takrenner og nedløp KVALITET LØNNER SEG I LENGDEN Takrenner, nedløp og annet tilbehør fra armat gir taket ekstra kvalitet og mange problemfrie år. All produksjon foregår med moderne maskiner i våre egne

Detaljer

Isolasjonstak. 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem. VINTER PLUSS U-0,9 50 mm 1200 mm c/c 1220 mm. Willab Garden

Isolasjonstak. 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem. VINTER PLUSS U-0,9 50 mm 1200 mm c/c 1220 mm. Willab Garden 7985NO Isolasjonstak 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem Willab Garden 2017-05 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Følger du ikke anvisningene, vil kanskje

Detaljer

Lindab Coverline Monteringsanvisning byggplater. Lindab Coverline TM. Lindab byggplater Monteringsanvisning

Lindab Coverline Monteringsanvisning byggplater. Lindab Coverline TM. Lindab byggplater Monteringsanvisning Lindab Coverline Monteringsanvisning byggplater Lindab Coverline TM Lindab byggplater Monteringsanvisning Forberedelser Før du begynner Kontroller at underlaget er plant. Dersom underlaget er rektangulært

Detaljer

Leggeanvisning Takskifer

Leggeanvisning Takskifer Leggeanvisning Takskifer Vakkert, varig og vedlikeholdsfritt Bruk av takskifer Lange tradisjoner Takskifer har lange tradisjoner i Norge og er et tekkemateriale som var mye brukt på 1800-tallet og helt

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak

Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak Rev.nr 150219 Bormaskin/ Skrutrekker + PZ-/PH-bits Vater Trelim til utendørs bruk Vinkelhake Sag Hammer Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. NORTETT TAKSHINGEL (uten folieavrivning) NORTETT TAKSHINGEL FA (med folieavrivning) JULI 2016 TAK GJØR DET ENKLERE

MONTERINGSANVISNING. NORTETT TAKSHINGEL (uten folieavrivning) NORTETT TAKSHINGEL FA (med folieavrivning) JULI 2016 TAK GJØR DET ENKLERE MONTERINGSANVISNING NORTETT TAKSHINGEL (uten folieavrivning) NORTETT TAKSHINGEL FA (med folieavrivning) TAK JULI 2016 TG 20275 20222 GJØR DET ENKLERE GENERELL INFORMASJON UNDERLAG Underlaget bør være stabilt,

Detaljer

www.ruukkitak.no MONTERINGS- ANVISNINGER Modellene Classic C og Classic D FALSEDE TAKPLATER CLASSIC C OG CLASSIC D

www.ruukkitak.no MONTERINGS- ANVISNINGER Modellene Classic C og Classic D FALSEDE TAKPLATER CLASSIC C OG CLASSIC D www.ruukkitak.no MONTERINGS- ANVISNINGER Modellene Classic C og Classic D FALSEDE TAKPLATER CLASSIC C OG CLASSIC D Ruukki tak - for å gjøre livet ditt bekymringsfritt Et komplett tak består av mye mer

Detaljer

www.ruukkikatot.fi MONTERINGSANVISNINGER, TIILIKAINEN OG ELITE Tiilikainen og elite Monteringsanvisning PROFILTAK TIILIKAINEN OG ELITE

www.ruukkikatot.fi MONTERINGSANVISNINGER, TIILIKAINEN OG ELITE Tiilikainen og elite Monteringsanvisning PROFILTAK TIILIKAINEN OG ELITE www.ruukkikatot.fi MONTERINGSANVISNINGER, TIILIKAINEN OG ELITE Tiilikainen og elite Monteringsanvisning PROFILTAK TIILIKAINEN OG ELITE Design som gjør livet lettere Gratulerer! Du har nå kjøpt et Ruukki

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING TAKLØSNINGER MONTERINGSVEILEDNING TERMOTAK, TERRASSETAK, SUNGLAZE OG DRYPPSTOP

MONTERINGSVEILEDNING TAKLØSNINGER MONTERINGSVEILEDNING TERMOTAK, TERRASSETAK, SUNGLAZE OG DRYPPSTOP MONTERINGSVEILEDNING TAKLØSNINGER MONTERINGSVEILEDNING TERMOTAK, TERRASSETAK, SUNGLAZE OG DRYPPSTOP INNHOLDSFORTEGNELSE TWINLITE TERMOTAK Før du begynner... 3 Oversiktstegning... 3 Sperre/lektekonstruksjon

Detaljer

SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING. se positioning 600/3-600/4. 25 (600mm) 00/3-600/4 URLIN 31.5" 800/4 31.5" 800/4

SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING. se positioning 600/3-600/4. 25 (600mm) 00/3-600/4 URLIN 31.5 800/4 31.5 800/4 ase positioning se positioning.625 (600mm) 25 (600mm) 600/3-600/4 00/3-600/4 URLIN LIN 3.5" 3.5" URLIN LIN p ve outer e outer EN ELEGANT TAKLØSNING SNØSONER Norge er inndelt i snøsoner, som res på den

Detaljer