Årsmøte 2014 Østerdalen Elghundklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2014 Østerdalen Elghundklubb"

Transkript

1 Årsmøte 2014 Østerdalen Elghundklubb Savalen Fjellhotell & Spa, lørdag kl Etter endt møte: Foredrag med Erik Harr om avlsarbeid Etter endt foredrag: Premieutdeling Kl : Middag Bestilling av overnatting og middag gjøres av hver enkelt direkte til hotellet, tlf.: , e-post

2 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Godkjenning av årsmøte representanter 4. Valg av 2 personer til å skrive under årsmøteprotokollen 5. Valg av møtesekretær 6. Valg av årsmøte dirigent 7. Årsberetninger 8. Regnskap med rapport 9. Budsjett 10. Innkomne saker, saker fra styret, saker for RS-2015 og Informasjonsaker Sak 1: Utsendinger RS-2015 Sak 2: Informasjonsaker 1: Championat regler forslag fra Elghundforbundet v/ Eivind 2: Revidering av jaktprøveregler v/ Omar 3: Revidering av jaktprøveregler v/ Bjørn 11. Valg 12. Tildeling av hedersbevisninger Komitemedlemmer 2014 Utstillingskomiteen Leder: Bandhundkomiteen Leder: Lars Løken Granlund Bjørn Morønning Hans Olav Kirkhus Bjørn Grue Vidar Tørres Trond Tronsmed Løshundkomiteen Leder: Omar Trøen Halvor Sveen Atle Strand 2

3 Årsmelding fra Østerdalen Elghundklubb 2014 Styret har bestått av: Leder: Esten Vingelen Nestleder: Martin Tamnes Krogh Kasserer: Eivind Haugseth Styremedlem: Per Kristian Fossmo Varamedlemmer: Øyvind Eriksen og Per Jarle Sæter Medlemsansvarlig: Jon Horten Medlemmer i ØEHK: 404 stk. Møteaktiviteter: Det er avholdt 8 Styremøter og behandlet 62 saker. Leder bandhund, løshund og utstillings komiteen har vært innkalt til alle styremøtene. Det er i tillegg benyttet telefon og mail kontakt. Det ble sendt 6 delegater til RS på Gardermoen 24/ Styret hadde ett styremøte i Rendalen den 12/ Der ble en del medlemmer som var på miljøsamling invitert inn for å hilse på styret og ta en prat. Leder, leder bandhund og leder løshund var en tur til Engerdal på ei miljøsamling der for å møte medlemmene våre. Utstilling: To utstillinger ble holdt. Rendalen i vår og Alvdal på høsten. Begge utstillingene ble en suksess med stor deltakelse og ett bra arrangement. En stor takk til utstillingsledere og mannskaper. Viser til resultater og aktiviteter årsmelding fra utstillingskomiteen. Jaktprøver: Det har vært en meget bra sesong på jaktprøvefronten. Det er 7 hunder som er kvalifisert for championat. Det er gått mange prøver både på bandhund, løshund, ferskspor, elgspor og blodsporprøver. En kjempestor takk til prøveledere og dommere som har fått sesongen til å bli så bra. Viser her også til årsmelding til de enkelte komiteene for resultat. Vi jobber med å utdanne nye dommere innen alle prøveformer. Ekstra stor takk til de dommerne som har stått på og gått mange prøver. Det er ei utfordring å ha nok dommere, så er det noen som kunne tenke seg av medlemmene våre å ta utdannelsen så ta kontakt. Vi kan gratulere John Trøen med Rugg som klubbmester bandhund, 95 poeng og Bjørn Morønning med Stokkelvas Dennis, 92 poeng som klubbmester løshund. NM løshund var det Omar Trøen med Asta Kask som representerte klubben med en fin 4.plass og den ekvipasjen representerte Norge i Nordisk. Det ble en bra 8 plass. Meget gode representanter for klubben vår. Det har dette året vært ett meget aktivt år på mange fronter. Det begynner å bli en del aktivitet rundt om i klubben i regi av kontaktpersonene våre. En stor honnør til dem. Må nok kunne dra frem Torbjørn Halvorsen i Rendalen som gjør en kjempe jobb for medlemmene der, en viktig jobb for å skape miljø og fellesskap. Vi har noen utfordringer med å nå ut, og å klare å engasjere, men håper vi kan gjør det enda bedre i året som kommer. Ellers så må vi få takke alle som engasjerer seg i arbeidet vi prøver å gjøre, det viser seg at det er interesse i klubbarbeidet. Håper prøvelederne våre i år fortsatt har lyst til å ta på igjen etter en kjempejobb som er gjort dette året. Årets tall på økonomi vises på økt aktivitet. Et bra overskudd der vi viser til regnskapet. Styret velger å ikke ta ut styrehonorar som det heller ikke ble gjort året før. De største utfordringene våre er nok hjemmesiden som det er en del misnøye med. Det er viktig med kommunikasjon for å få dette til å fungere bedre. Vi har tatt mere tak i den nå og jobber for å bli bedre. Utfordrer medlemmene våre til å være en del av den og sende inn stoff/bilder som kan publiseres. Vi har i år økt medlemstallet til over firehundre så vi får stille med to ekvipasjer i NM. Målet vårt dette året er og nå 420 medlemmer, så vi må alle jobbe med verving. Dette året har det gått bort en profil innen ØEHK. Peder Lillebo. Vi lyser fred over hans minne. Vil ellers få takke alle i styret for et lærerikt og bra år. Mange flinke folk som er dyktig i vervet sitt. Håper vi kan få fortsette ei stund til og klare å skape litt mere kontinuitet. Leder ØEHK Esten Vingelen 3

4 Championat INNSTILT TIL BANDHUND CHAMPION NJ(B)CH TYRI NO31403/11 EIER: ANDERS A HODØL NJ(B)CH HR-GÅTE NO43711/11 EIER: MARIANNE STEENLAND INNSTILT TIL LØSHUND CHAMPION NJ(L)CH TROLLBERGETS DAISY SE30260/2010 EIER: MARIANNE STEENLAND NJ(L)CH FÄJELLÄLGENS VILJA SE22428/2008 EIER: MATS OVE SKOTT NJ(L)CH STOKKELVAS DENNIS NO40227/11 EIER: BJØRN MORØNNING INNSTILT TIL NORSK OG SVENSK LØSHUND CHAMPION NJ(L)CH SJ(L)CH SLAGSTIGENS BRUTUS SE28664/2011 EIER: EIVIND HAUGSETH NJ(L)CH SJ(L)CH Stavhults Gaia SE44521/2012 EIER: JOSTEIN HERNÆS INNSTILT TIL NORSK OG NORDISK LØSHUND CHAMPION NJ(L)CH NORD(L)CH BJØNNLOSENS KARHU NO370447/13 EIER: OMAR TRØEN Årsmelding fra utstillingskomiteen 2014 Utstillingskomiteen i Østerdalen EHK 2014 Utstillingskomiteen har i årsmøteperioden bestått av Lars Løken Granlund, Bjørn Morønning og Hans Olav Kirkhus. Komiteen har hatt løpende kontakt på telefon og e-post, samt vært tilstede på utstillingene. Komiteen har vært til stede ved Bjørn Morønning på de fleste styremøtene i Vi har en veldig positiv utvikling hva gjelder antall hunder på våre utstillinger. Fra høsten 2014 innførte vi elektronisk påmelding til utstillingen, med differensiert priser for påmelding etter fristen og manuell påmelding. Dette sikrer innbetalinger og reduserer etterarbeidet og oppfølging av ikke betalende. Dette er en løsning gjennom NKK som benyttes på de fleste andre utstillinger og som vi etter gode erfaringer vil fortsette med. Vi ser nå at de aller fleste deltagerne har blitt fortrolig med å melde seg på elektronisk, eller at de ordner seg på andre måter. Årets utstillinger: Vårutstillingen i Rendalen Årets vårutstilling ble som året før arrangert i Rendalen, Elvål. Dette året 25. mai. Totalt 89 hunder og 12 valper deltok: 54 NEG 29 Jamthund 5 NES 1 Svensk Hvit Elghund. Dommere var Margaretha Carlsson og Bjørn Bjerketvedt. 4

5 Utstillingsleder Torbjørn Halvorsen gjør en fremragende jobb, og utstillingen ble gjennomført på en meget god måte. Utstillingskomiteen hadde tett dialog med utstillingsleder frem til utstillingen og deltok på erfaringsmøte i etterkant av utstillingen. Høstutstillingen i Alvdal Høstutstillingen ble dette året arrangert i Alvdal den 23. november. 100 hunder var påmeldt, samt 12 valper: 69 NEG 19 Jamthund 6 NES 4 Svensk Hvit Elghund 2 Karelsk bjørnehund Kjell Øybakken var dommer for Norsk elghund grå, mens Nils Erik Haagenrud dømte Jamthund og øvrige raser. Bjørn Morønning var utstillingsleder. Utstilling mottok i ettertid meget gode tilbakemeldinger, både muntlig og via sosiale medier. Spesielt ble live resultatservice verdsatt. Vi takker arrangørene for flott jobb ved begge våre utstillinger! Utstillingsledere og deres grupper gjør en meget god jobb for Østerdalen elghundklubb. Utstillinger 2015 Vinterutstilling 2015: Arrangeres innendørs i ridehallen på Røros den (første søndag i mars) Sommerutstilling 2015: Arrangeres på Elvål den i forbindelse med Åkrestrømmen Grendefestival (andre søndag i juli). Som annonsert i fjor har vi hatt et ønske om endre utstillingsstrukturen fra vår og høst til vinter og sommer. Siden vår- og høstutstillingen ble innført har mange regioner forlenget elgjakten frem til jul. Dette kan virke å ha blitt en utfordring for deltagelse på utstillinger og jaktprøver. Utstillingskomiteen mener derfor at den begrensede tiden på høsten skal være forbeholdt jakt- og jaktprøver. Vi forsøker denne modellen i år og neste år. Vi ser at faste utstillingssteder også er en fordel i forhold til deltagelse. Vi ønsker derfor å fortsette med Elvål som fast sted. Videre forsøker vi på Røros dette året, og vil etter gjennomføringen vurdere om vi skal fortsette med Røros som et fast utstillingssted. Videre arbeid Det er et stort ønske om at vi jobber for å få enda flere ringsekretærer i klubben. Dette er en vanskelig oppgave og vi oppfordrer medlemmer til å komme med innspill til aktuelle kandidater, også fra andre jakthund-/hundemiljøer. Komiteen ønsker å gi anerkjennelse til klubbens to dommere som representerer Østerdalen Elghundklubb i hele Norge. Dette er en jobb som er meget viktig og som settes stor pris på i en tid da det er utfordrende å rekruttere dommere, og hvor alderen på mange begynner å bli høy. Stor takk til John Smedbakken og Nils Erik Haagenrud. Komiteen ønsker for øvrig alle medlemmer velkommen til utstillingene det kommende året. Med vennlig hilsen Utstillingskomiteen Lars Løken Granlund Bjørn Morønning Hans Olav Kirkhus 5

6 Årsmelding løshundkomiteen 2014 Løshundkomiteen Østerdalen EHK 2014 Løshund komiteen[lhk] har i årsmøteperioden bestått av Atle Strand, Halvor Sveen og Omar Trøen [leder]. Leder for komiteen har i arbeidsåret representert LHK på alle styremøter i klubben. Arbeidsåret har vært konsentrert om arbeidet med forberedelser og gjennomføring av Østerdalsprøven og separate løshundprøver. Østerdalsprøven 2014 Årets Østerdalsprøve ble arrangert 6-7 september, med hovedkvarter på Koppangtunet hotell. På denne prøven deltok det 10 en-dags -hunder og 5 to- dagers hunder. Dessverre ble det ikke de helt store resultatene, til tross for gode forhold og god elgbestand. En hund gikk til 1.premie på en- dags samlet. Det var Stubbsjøens Shiba med eier Kjell Petter Gråberget. En stor takk til dommere og prøveleder Per Kristian Fossmo for et prikkfritt arrangement. Nordisk mesterskap løshund Nordisk mesterskap løshund ble i år arrangert i Siilinjærvi Finland. Det deltok 15 hunder fra de 3 nordiske landene. Østerdalen EHK var representert med ekvipasjen NORDJCH Kråkmons Asta Kask, eier Omar Trøen. Dette ble Finlands mesterskap med vinneren individuelt og med lagseier. Ekvipasjen fra Østerdalen EHK var en av to hunder fra Norge som gikk til 1.premie. Men med litt utur nådde ikke de norske hundene opp på pallen denne gang. Den andre norske hunden fra Norge som gikk til 1premie, Trolljentemyras Strix med eier Anders Nordbø, har også aner fra Østerdalen da Strix far er Novikan Burre som eies av Per Kristian Fossmo. Trolljentemyras Strix fikk 82,5 poeng og Kråkmons Asta Kask fikk 78,5 poeng, og endte med det på 7. og 8. plass. Separate løshundprøver Rekord -deltagelse på høstens separate prøver med 53 prøver, fordelt på 43 en-dags prøver og 10 to-dagers prøver. Det ble følgende premiering: Fem 1.premier på to-dagers og tjueto 1.premier på en-dags. Dette er meget bra! Høyeste poengsum og dermed klubbmester 2014 ble Stokkelvas Dennis med eier Bjørn Morønning. Gratulerer! En stor takk til dommere og prøveleder Kjell Petter Gråberget. NM Løshund NM løshund ble i 2014 arrangert av Hedmark og Oslo EHK i tidsrommet 6-7 november. Østerdalen EHK hadde i år bare med en ekvipasje på NM. Det var NORDJCH Kråkmons Asta Kask med eier Omar Trøen. Asta Kask gjorde jobben godt og gikk til 1.premie begge dager. Endte tilslutt på en 4.plass av 30 startende hunder. Per Kristian Fossmo var med som dommer for Østerdalen EHK. Under NM første dag klokken sto 23 av de startende hundene i los! Dette vitner om gode hunder og ikke minst gode forberedelser. Deltagelse på prøver i andre klubber Flere av klubbens medlemmer har deltatt på prøver i andre områdeklubber og sågar andre land og gjort det svært bra. Med blant annet prøvevinner to-dags samlet, Gauldagsprøven i Sør -Trøndelag med Bjønnlosens Karhu og eier Omar Trøen. Losnabakkens Tex med eier Ivar Mellomstuen gjorde det også meget bra under samlet to-dagers i Gudbrandsdalen EHK hvor de ble nummer 3. Vi har også utvekslet dommererfaringer, hvor flere av våre dommere har dømt hos andre områdeklubber. Grunneiere Uten velvillige grunneiere så hadde det ikke vært mulig å gjennomføre vår prøveaktivitet. I den sammenheng vil løshundkomiteen takke for samarbeidet i LHK vil med dette takke for all interesse som har blitt visst oss i årets prøvesesong. Med vennlig hilsen Løshundkomiteen Omar Trøen Halvor Sveen Atle Strand 6

7 Årsmelding bandhund komiteen har vært et år med stor aktivitet. Det startet med utdanning av ettersøksdommere, hvor kurset ble holdt på Røros med Ivar Tørresdal som instruktør. Det ble 6 elever som begynte på elevarbeider. 1 aspirant har allerede gått ferdig, og blitt autorisert dommer. De 5 andre er gått i gang med elev/aspirant arbeider. Stor takk til Ivar som stilte som instruktør! Terje Borgos har vært prøveleder på blodspor. Det er gått 37 blodsporprøver. Terje vil oppfordre medlemmene til å melde seg på prøvene tidligere i sesongen, neste år. Da det i år, ble mye påmeldinger helt inn til jaktstart. Da er det vanskelig å skaffe dommere. Og så må vi nevne 2 av våre mest rutinerte dommere, Almar Martinsen som gikk 12 prøver. Og Aud Tordis Høsøien som gikk 8 prøver. IMPONERENDE! Vi takker Terje for en glimrende utført jobb! Almar Martinsen har vært prøveleder på ferskspor. Her er det gått 31 prøver. 8 er satt på vent til neste år. Det er også her sene påmeldinger både inntil og etter jaktstart. Dommerne skal jo også JAKTE! Stor takk til Almar! Engerdalspøven 2014 Engerdalsprøva gikk 2 og 3 august. Hovedkvarter som vanlig på Jonsgård. Her var Odd Sømåen prøveleder. Noe han styrte til høyeste karakter! Takk til Odd! Glimrende utført! Det var 21 påmeldte starter. Totalt ble det 9 premieringer. Beste hund ble No 30443/12 Rugg med eier John Trøen med 95 poeng. Han dermed årets klubbmester! GRATULERER! Separate bandhundprøver På separatprøvene var Vidar Fredheim prøveleder. Også det til høyeste karakter! Takk Vidar! Det var 23 starter på 1 dags, herav 7 1.premier, 6 2.premier og 5 3.premier. Totalt 18 premieringer. Det startet 8 2, dagers hunder. Her var det 5 premieringer pr. og 2 2. pr. På vegne av klubben, vil vi takke alle dommere som velvillig har stilt opp! Den 8 og 9 august holdt Vidar Tørres og Trond Tronsmed bandhundkurs på Røros. Her var det 5 deltakere og 4 instruktører. Kurset var ment for nybegynnere, og ble godt mottatt. Det ble holdt miljøsamlinger i Øvre Rendal, på Koppang, Alvdal,Tynset og i Engerdal. Disse er veldig godt besøkt, og vi oppfordrer resten av kommunene til å prøve det samme. Vi har fått 2 nye jaktchampioner i år. Det er No 31403/11 Tyri, eier Anders A Hodøl og No 43711/10 HR-Gåte, eier Marianne Steenland. GRATULERER! Med vennlig hilsen Bandhundkomiteen Bjørn Grue Vidar Tørres Trond Tronsmed 7

8 Østerdalen Elghundklubb Enkel resultatrapport for 2014 Hittil i år Hittil i fjor Nr. Kontonavn Beløp Beløp Salgs- og driftsinntekt 3130 Løshundprøve separat Bandhundprøve separat Fersksporprøve Blodsporprøve Elgsporprøve Østerdalsprøva Engerdalsprøva Vårutstilling Høstutstilling Deltakeravgift/Kontingent/Utstilling Premier/merker/medaljer/skjold Andre klubbeffekter Annonse/sponsorinntekter Sum Salgs- og driftsinntekt Varekostnad 4346 Klubbeffekter for salg Beholdningsendring Sum Varekostnad Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6300 Leie lokale Programvare årlig vedl.hold Regnskapshonorar Dommere/protokoller/kritikker m.m Kontorrekvisita Trykksak/kopiering Elghunden Møte, kurs, oppdatering o.l Porto Sum Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad 7101 Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA-fri Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Reklamekostnad/annonser Kontingenter/Deltageravgift/sponsing Premier Aktivitetsavgift Møteutgifter/servering Bank- og kortgebyr Sum Annen driftskostnad Driftsresultat Renteinntekt bankinnskudd Annen rentekostnad 269 Årsresultat

9 Østerdalen Elghundklubb Resultat 2013/2014 pr. avdeling Avdeling Inntekter Utgifter Resultat Inntekter Utgifter Resultat 1 Løshundprøve Bandhundprøve Fersksporprøve Blodsporprøve Elgsporprøve Østerdalsprøva Engerdalsprøva Vårutstilling Høstutstilling Administrasjon Resultat Østerdalen Elghundklubb Balanse Eiendeler Klubbeffekter , ,00 Kundefordringer 2 350, ,20 Kontanter 0 0,00 SH Foreningskto , ,54 SH Høyrente , ,84 Eiendeler , ,58 Egenkapital og gjeld Leverandørgjeld ,00 Sum kortsiktig gjeld ,00 Egenkapital og gjeld Egenkapital / , ,42 Resultat 2013/ , ,16 Egenkapital / , ,58 Sum Egenkapital og gjeld , ,58 Rena Eivind Haugseth 9

10 10

11 Østerdalen Elghundklubb Resultat og budsjett for 2014/2015 Regnskap Regnskap Budsjett Kontonavn Inntekter Løshundprøve separat Bandhundprøve separat Fersksporprøve Blodsporprøve Elgsporprøve Østerdalsprøva Engerdalsprøva Vårutstilling Høstutstilling Deltakeravgift/Kontingent/Utstilling Premier/merker/medaljer/skjold Andre klubbeffekter Annonse/sponsorinntekter Renteinntekt bankinnskudd Sum inntekter Kostnader Klubbeffekter for salg Beholdningsendring Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling Leie lokale Programvare årlig vedl.hold Regnskapshonorar Dommere/protokoller/kritikker m.m Kontorrekvisita Trykksak/kopiering Elghunden Møte, kurs, oppdatering o l Porto Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA-fri Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Reklamekostnad/annonser Kontingenter/Deltageravgift/sponsing Premier Aktivitetsavgift Møteutgifter/servering Bank- og kortgebyr Annen rentekostnad Sum kostnader Årsresultat (underskudd 2013)

12 A Returadresse: Østerdalen Elghundklubb v/esten Vingelen Fløttgjelta 2500 Tynset 0115

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste ÅRSMØTE 212 Verdal hotell, 16.februar- 213 Årsmøte kl. 16: ÅRSMØTE 212 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av tellekorps 4. Valg av 2 personer til

Detaljer

Referat: ÅRSMØTE 2012 (16.02-2013) NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB

Referat: ÅRSMØTE 2012 (16.02-2013) NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB Referat: ÅRSMØTE 212 (16.2-213) NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av tellekorps 4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 5. Valg av

Detaljer

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68 Side 1 av 68 Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport PROGRAM 8. 9.5.15 Fredag 8.5. Kl. 10.00 Kl. 18.00 Kl. 18.00 Styremøte Ledermøte Møter i komitéer og utvalg etter behov Middag fredag 8.5. må

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen Dato: 14.11.12 Tid: Møtestart kl. 10.00

Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen Dato: 14.11.12 Tid: Møtestart kl. 10.00 Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen Dato: 14.11.12 Tid: Møtestart kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Nils-Erik Haagenrud

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo DAGSORDEN Møtet åpnes Valg av ordstyrer Sak 1 Godkjenning av innkallingen Sak 2 Valg av referenter,

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Page 1 of 5 Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Styret har hatt følgende sammensetning i 2010: Leder: Erik Søndervik Nestleder: Hilde Jørgensen Sekretær: Terje Kleppe Kasserer: Øyvind Johansen Styremedlem:

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

med innkalling til årsmøte på Best Western Stav hotel, Hommelvik Lørdag 4. februar 2012

med innkalling til årsmøte på Best Western Stav hotel, Hommelvik Lørdag 4. februar 2012 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Best Western Stav hotel, Hommelvik Lørdag 4. februar 2012 vedlegg til årbok 2011 1 ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 med festmiddag og en del sjølskryt.

Detaljer

ÅRSMØTET 2012 24. MARS QUALITY HOTEL GARDERMOEN

ÅRSMØTET 2012 24. MARS QUALITY HOTEL GARDERMOEN ÅRSMØTET 2012 24. MARS QUALITY HOTEL GARDERMOEN 1 HOVEDSTYRET Til alle avdelinger og utvalg 25.02.2012 i Norsk Schäferhund Klub Årsmøtet 2012 I henhold til Norsk Schäferhund Klubs lover 11 innkaller Hovedstyret

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 ÅRSMØTE Norsk Münsterländer Klubb Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering. Valg av møteleder,

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Adresse: Lindeberg Fus barnehage Farexvegen 6, 2016 Frogner DAGSORDEN 1. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014. NVK Hedmark - Oppland

Årsmøte 2014. NVK Hedmark - Oppland Årsmøte 2014 NVK Hedmark - Oppland Årsmøte 2014 NVK Hedmark - Oppland Sakliste: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding for 2014 4. Regnskap for 2014 5.

Detaljer

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund 1 Forbundstinget 2012 Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00 Forsvarets Hundeskole, Hauerseter (mellom Dal og Gardermoen) Saksliste: 1. Åpning ved

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2014 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Trond Arne Kongsli Nestleder og markedsansvarlig: Tor Erling Andreassen Sekretær: Hege Klo Styremedlem: Lars Inge Brenna Styremedlem: Børge

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 1 Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Årsmøte i. Norsk Fotballtrenerforening. Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion)

Årsmøte i. Norsk Fotballtrenerforening. Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion) Årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion) Innkalling til årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

ÅRSMØTET 10.12.14 NVK OPPLAND OG HEDMARK

ÅRSMØTET 10.12.14 NVK OPPLAND OG HEDMARK ÅRSMØTET 10.12.14 NVK OPPLAND OG HEDMARK Sakliste: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding for 2014 4. Regnskap for 2014 5. Aktivitetsplan for 2015 6. Budsjett

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Onsdag 11.mars 2015, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Onsdag 11.mars 2015, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Onsdag 11.mars 2015, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Tid: Onsdag 11.mars

Detaljer

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige STYREMØTEPROTOKOLL DATO: 4. 5.12.2009 STED: Garder Kurs- og konferansesenter DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Kristian Hestvåg, Asbjørn Guttorm, Joar Brosdal, Arild Visdal FORFALL: Knut Ole Røed

Detaljer