Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 19-10-2011-19-10-2011"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ U Bygderådet - Trygve Frivoll Bygging av ny kommunal barnehage på Eikeland i Hægeland. Se tidl. sak 11/00046 Ny barnehage Hægeland / Oppvekstsenter Eikeland skole - informasjon. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesalf Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / lunrei 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arne Jonny Hægeland Søknad vedr. utført skogkultur fra eget arbeid - Samlemappe. Se tidl. sak 11/00502 Gnr. 32, bnr. 1, Homme - Søknad vedr. utført skogkultur - eget arbeid. Begrunnelse for dekning av utgifter fra skogfondet. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 11/ U Anne Lise Godtfredsen Søknader om fritak fra kommunale avgifter - refusjon Samlemappe. (Se tidl. sak 11/00003/07/03974.) Gnr. 93, bnr Kile. Svar på henvendelse vedr. for mye innbetalt slamavgift Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ U Dok.dato: Jour.dato: KOBB /Grethe Lill Lunde Vedr. regninger for Vennesla boligstiftelse. Vedr. regninger for Vennesla boligstiftelse. 11/ U Dok.dato: Jour.dato: KOBB /Grethe Lill Lunde Vedr. regninger for Vennesla boligstiftelse. Vedr. regninger for Vennesla boligstiftelse. 11/ U Dok.dato: Jour.dato: KOBB /Grethe Lill Lunde Vedr. regninger for Vennesla boligstiftelse. Vedr. regninger for Vennesla boligstiftelse. 11/ U Dok.dato: Jour.dato: KOBB /Grethe Lill Lunde

2 Regninger til betaling for Vennesla Boligstiftelse for Erverv Regninger til betaling for Vennesla Boligstiftelse for Erverv / U Dok.dato: Jour.dato: KOBB /Grethe Lill Lunde Regninger til betaling for Vennesla Boligstiftelse for Erverv Regninger til betaling for Vennesla Boligstiftelse for Erverv / I Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 NAV Forvaltnign Vest-Agder Avdeling 1 Personalmappe - Mottatt krav om refusjon av sykepenger. Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / jorkat 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Lensmannen i Vennesla og Iveland Endringer vedr. styrer/stedfortreder - gjelder alkoholbevillinger Samlemappe. Se tidl. sak 09/00259 Alkoholbevillinger - endring av styrer og stedfortreder. Saksansv: Servicetorget / norodd Saksbeh: Servicetorget / norodd 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Advokat Iren Bredvold Krodemansch Hjelpeverge - økonomi - Behov for hjelp til klient - 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla kommune V/Nilsen Gnr. 6, bnr. 515 m.fl., Granlivegen. Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Arealoverføringer i h.h.t. kontrakt. Søker: Vennesla kommune v/ Leif Henri Nilsen. (Se tidl. sak 10/02435.) Avregning, utsendelse av matrikkelbrev gnr. 6 bnr. 1926, 1927, 515, 652, / U Statens Kartverk Tinglysingen Gnr. 6, bnr. 515 m.fl., Granlivegen. Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Arealoverføringer i h.h.t. kontrakt. Søker: Vennesla kommune v/ Leif Henri Nilsen. (Se tidl. sak 10/02435.) Krav om sammenslåing. 11/ U Statens Kartverk Tinglysingen Gnr. 6, bnr. 230, Skansen. Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Vennesla kommune - Skansen Vennesla A/S, c/o Petter Kristensen AS. (Se tidl. sak 11/01473.) Krav om sammenslåing av matrikkelenheter. 11/ I Dok.dato: Jour.dato:

3 Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Agder politidistrikt Jordbærstrået familie barnehage - diverse Politiattest Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Økonomi - erstatning for klient - Søknad om refusjon - 11/ I Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Sparebanken Pluss Vennesla Økonomi - erstatning for klient - Bokføringsbilag - overføring - 11/ U Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Advokat Iren Bredvold Krodemansch Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - Videresending av faktura for juridisk bistand for - 11/ I Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Advokat Iren Bredvold Krodemansch Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - Faktura for juridisk bistad for - 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Anna-Beth Schellingerhout Søknad om kommunal brøyting av privat veg Samlemappe Gnr. 5 og bnr Klage på avslag om brøyting. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Utbygging av Slettebrotan - tekniske anlegg - avtaler. (Se tidl. sak 07/04260 evt. 06/00308.) Oversendelse av garanti vedrørende utbygging av utbyggingsområde - Slettebrotan Utbygging AS. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 11/ I Skarpeid Anlegg AS Utbygging av Slettebrotan - tekniske anlegg - avtaler. (Se tidl. sak 07/04260 evt. 06/00308.) Protokoll for overtakelse. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Christian Fjellestad Gnr. 2, bnr Høyland. Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Bygging av hagestue. Tiltakshaver: Christian Fjellestad

4 Tiltakshaver: Christian Fjellestad Gnr. 2, bnr Høyland. Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Bygging av hagestue. Tiltakshaver: Christian Fjellestad Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Agder Energi Nett AS Tilsyn av elektriske anlegg i kommunale bygg - samlemappe Varsel om kontroll av det eletriske anlegget ved Kile bedehus Saksansv: Enhet for byggforvaltning / myktel Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / myktel 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Agder Energi AS Beredskap - diverse hendelser. Vedr. hendelse ved Kringsjå oversvømmelse - hurtig vannstigning. Undersøker hva som skjedde og vil vurdere sikkerhetstiltak som er iverksatt og hva som kan/bør endres. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / nichan Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / nichan 11/ N Organisasjonsseksjonen - nichan Seksjon for samfunnsutvikling - wegasl Beredskap - diverse hendelser. Tur til Kringsjå - oversvømmelse - hurtig vannstigning. videresending av mail fra Agder Energi. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / nichan Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / nichan 11/ U Agder Energi AS Beredskap - diverse hendelser. Oppfølging av hendelse ved Kringsjå Saksansv: Organisasjonsseksjonen / nichan Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / nichan 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Hunsfoss skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Endring av oppholdstid - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 11/ I ABCenter Eiendom AS - Avd. Kristiansand Gnr. 6, bnr. 636, 230 og 1923, Skansen. Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter. Rekvirent: Skansen Vennesla A/S. Samtykke til tinglydning- sammenføyning av Gnr. 6, bnr. 636, 639, 1898, 1923, 1924 og bnr Kopi av brev til statens kartverk. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Pensjonistforbundet Eldrerådet Valg av eldreråd i fylke og kommune. Saksansv: Servicetorget / Hilde Grundetjern Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 11/ I Dok.dato: Jour.dato:

5 Arbeiderpartiet pensjonistgruppe v/kåre Håverstad Eldrerådet Medlemmer til Vennesla eldreråd. Saksansv: Servicetorget / Hilde Grundetjern Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 11/ U Norsk Byggservice AS Gnr. 31, bnr Slettebrotan 24. Søknad om tillatelse i ett trinn for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Vidar Tørstad Gnr. 31, bnr Slettebrotan 24. Søknad om tillatelse i ett trinn. Tiltakshaver: Vidar Tørstad Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 11/ U Vennesla Boligstiftelse v/byggforvaltning Vennesla kommune Refusjon forsikringer/forsikringspremie Refusjon forsikringer Venneslatunet. 11/ U Vindbjart IL v/tor Strandberg Refusjon forsikringer/forsikringspremie Refusjon forsikringspremie - garderobebygget i Askedalen / U Moseidmoen Industribygg AS - v/lundens regnskap Refusjon forsikringer/forsikringspremie Refusjon forsikringspremie Moseidmoen industribygg. 11/ U Øvrebø IL - v/formann Anders Drange Refusjon forsikringer/forsikringspremie Refusjon forsikringspremie - garderobebygg Homme Idrettsplass / U Vennesla Boligstiftelse v/byggforvaltning Vennesla kommune Refusjon forsikringer/forsikringspremie Refusjon forsikringer Hægelandsheimen omsorgssenter. 11/ I Tilg. kode: UO Offl 23 tredje ledd Øvrebøhallen - tilbud/anbud ved gjennoppbygging av hallen. Oversendelse av anbud - Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesalf 11/ I Tilg. kode: UO Offl 23 tredje ledd Øvrebøhallen - tilbud/anbud ved gjennoppbygging av hallen. Oversendelse av anbud - Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesalf

6 11/ I Tilg. kode: UO Offl 23 tredje ledd Øvrebøhallen - tilbud/anbud ved gjennoppbygging av hallen. Oversendelse av anbud - Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesalf 11/ I Tilg. kode: UO Offl 23 tredje ledd Øvrebøhallen - tilbud/anbud ved gjennoppbygging av hallen. Oversendelse av anbud - Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesing 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Lensmannen i Vennesla og Iveland Søknad om salgsbevilling av alkoholholdig drikke frem t.o.m Se tild. sak 10/ Salgsbevilling av øl og rusbrus - Rema Saksansv: Servicetorget / norodd Saksbeh: Servicetorget / norodd 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Ron Derksen Gnr. 44, bnr 32, Greibesland. Søknad om oppsetting av brakker Tiltakshaver: Ronald P. Derksen Gnr. 44, bnr 32 - Greibesland - Søknad midlertidig plassering av brakker. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ I Vigeland Metal Refinery AS Søknader om fritak fra kommunale avgifter - refusjon Samlemappe. Se tidl. sak 11/00003 Vedr. refusjon av for mye innbetalt kloakkavgift til Vigeland Metal Refinery AS. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ U Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Arnt Bjarne Håland Personalmappe - Søknad om redusert stilling godkjent - gjelder Arnt B. Håland. Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 11/ U KASA Boligprosjektering AS Gnr. 6, bnr. 58, Sentrumsvegen 63. Søknad om oppsetting / oppgradering av skilt. Tiltakshaver: Meny Vennesla. Gnr. 6, bnr. 58, Sentrumsvegen 63. Søknad om oppsetting / oppgradering av skilt. Tiltakshaver: Meny Vennesla. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ U Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Hjelpevergeoppdrag - Hjelpevergeoppdrag avsluttet - 11/ U

7 Jan Erik Osaland Gnr. 6, bnr. 636, 1898, 388 og 135. Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Skansen Vennesla AS. Matrikkelbrev over gnr. 6 bnr / U Kjell Mgnar Olsen Gnr. 6, bnr. 636, 1898, 388 og 135. Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Skansen Vennesla AS. Matrikkelbrev over gnr 6 bnr / U Statens kartverk land Gnr. 31, bnr Begjæring om oppdeling i eierseksjoner. Rekvirent: Joachim Nystøl. Hjemmelshaver: Ken Harry Myhre. Seksjonering av gnr. 31 bnr.107. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 11/ U Vennesla Bygg og Brannsikring AS Gnr. 4, bnr. 95, Snømyr 24. Søknad om tillatelse i ett trinn - tilbygg av ekstra boenhet. Tiltakshaver: Øyvind Gunnufsen. (Se tidl. sak ) Gnr. 4, bnr Snømyr 24 - Søknad om tillatelse i ett trinn - tilbygg av ekstra boenhet. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Hellvik Hus Søgne AS Gnr. 23, bnr. 786, Konvallvegen 22. Søknad om rammetillatelse for oppføring av boligbygg. Tiltakshaver: Hellvik Hus Søgne AS. (Se tidl. sak 11/00132.) Gnr. 23, bnr. 786, Konvallvegen 22. Søknad om igangsettingstillatelse. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Forsvaret Heimevernet Valg av medlemmer til kommunal heimevernsnemnd. Valg av medlemmer til kommunal heimevernsnemnd for perioden Saksansv: Servicetorget / Hilde Grundetjern Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Det Kongelige Fornyings- og Administrasjonsdepartement - og Kirkedepartement. Tilskudd til istandsetting av kirkebygg - rentekompensasjon. Tilskudd til istandsetting av kirkebygg - rentekompensasjon. Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesing 11/ I Statens vegvesen - Region Sør Vedr. oppgradering av busslommer på Fv. 405, Vikeland. Vedr. oppgradering av busslommer på Fv. 405, Vikeland - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd

8 11/ U Statens vegvesen - Region Sør Vedr. oppgradering av busslommer på Fv. 405, Vikeland. 11/ Vedr. oppgradering av busslommer på Fv. 405, Vikeland - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Plussmegleren AS Gnr. 6, bnr. 1789, Venneslagården. Begjæring om reseksjonering. Søker: VEF Entreprenør AS. Gnr. 6, bnr. 1789, Venneslagården. Begjæring om reseksjonering. Søker: VEF Entreprenør AS. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 11/ U Statens Kartverk Tinglysingen Gnr. 6, bnr. 1789, Venneslagården. Begjæring om reseksjonering. Søker: VEF Entreprenør AS. Reseksjonering for gnr.6 bnr Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Karl Yngve Bakken Gnr. 23, bnr. 365, Eidsvollsvegen 365. Søknad om ny innkjørsel i forbindelse med med seksjonering. Søker: Karl Yngve Bakken. Gnr. 23, bnr. 365, Eidsvollsvegen 24 - Søknad om ny innkjørsel. Ønsker å seksjonere huset til to enheter. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / saeing Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / saeing 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Kommune og norsk økonomi 2/2011 Kommune og norsk økonomi 2/2011: "Veksten bremser opp". Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger Saksbeh: Økonomiseksjonen / vigger 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd NAV Marndal Personalmappe - Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker p.g.a svangerskap. Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / jorkat 11/ I Thor Ivan Arntzen Gnr. 4, bnr Måltrostvegen 4 - melding om tiltak for bygging av terrasse med utebu i enden. Tiltakshaver: Thor Ivar Arntsen. Se tidl. sak 10/ Gnr. 4, bnr Måltrostvegen 4 - Tiltak for bygging av terrasse med utebu. Søknad om ferdigattest. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann 11/ I Dok.dato: Jour.dato:

9 Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Vennesla legesenter Oppnevning hjelpeverge - økonomi - Legeopplysninger - oppnevning av hjelpeverge for klient - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Skatt sør - Kristiansand Økonomi - overføringer klient - Skatteoppgjør formueskatt på barns formue - 11/ I Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Kristiansand Tingrett Hjelpeverge - økonomi - arv - Oversendt kopi av brev vedr. oppnevning av hjelpeverge for klient - 11/ I Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Kristiansand Tingrett Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - Kopi av brev vedr. oppnevning av hjelpeverge for klient -

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 16-02-2012-16-02-2012

Periode: 16-02-2012-16-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 18.02.2012 Offentlig journal Periode: 16-02-2012-16-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-14 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 27-12-2012-27-12-2012

Periode: 27-12-2012-27-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2013 Offentlig journal Periode: 27-12-2012-27-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-12 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03-01-2012-03-01-2012

Periode: 03-01-2012-03-01-2012 DMS2002 - Software nnovation 05.01.2012 Offentlig journal Periode: 03-01-2012-03-01-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-8 U Dok.dato: 17.08.2011

Detaljer

Periode: 06-02-2013-06-02-2013

Periode: 06-02-2013-06-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.02.2013 Offentlig journal Periode: 06-02-2013-06-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01728-22 I Hjalmar Olsen

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 25-05-2012-25-05-2012

Periode: 25-05-2012-25-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 25-05-2012-25-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01856-3 I Dok.dato: 09.05.2012

Detaljer

Periode: 20-09-2011-20-09-2011

Periode: 20-09-2011-20-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 21.09.2011 Offentlig journal Periode: 20-09-2011-20-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01566-3 I Dok.dato: 25.08.2011

Detaljer

Periode: 16092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02885-11 U Dok.dato: 15092009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00765-10 U Dok.dato: 09122009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01619-45 I Dok.dato: 25052010 Jour.dato: Hellvik

Detaljer

Periode: 13-12-2013-13-12-2013

Periode: 13-12-2013-13-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2013 Offentlig journal Periode: 13-12-2013-13-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01633-9 U Stiftelsen

Detaljer

Periode: 25-11-2014-25-11-2014

Periode: 25-11-2014-25-11-2014 DMS2002 - Software Innovation 27.11.2014 Offentlig journal Periode: 25-11-2014-25-11-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02065-23 I COWI AS Gnr/bnr

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-62 U Dok.dato: 02022010 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03512-10 I Dok.dato: 12052011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01925-19 I Dok.dato: 01122010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Periode: 10-12-2013-10-12-2013

Periode: 10-12-2013-10-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 12.12.2013 Offentlig journal Periode: 10-12-2013-10-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-7 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer