PROTOKOLL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS GENERALFORSAMLING OSLO 2-6.juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS GENERALFORSAMLING OSLO 2-6.juli 2014"

Transkript

1 1 PROTOKOLL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS GENERALFORSAMLING OSLO 2-6.juli 2014 SAK 1 KONSTITUERING Generalforsamlingen konstituerte seg ved å velge dirigenter, referenter, redaksjonskomite og tellekorps. Følgende personer var forespurt, og sa seg villige til å følgende oppgaver: Dirigenter: Peter Odd Bjørkhaug, Anne Mari Schiager Topland, Lars Gunnar Lie Referenter: Anne Beth Bore, Jorunn Lien og Espen Schiager Topland Redaksjonskomite: Kari Storstein Haug, Helge Gaard Tellekorps 1: Tellekorps 2: Tellekorps 3: Grethe Lunde (leder) Tor Helge Køhn (leder) Eivind Hauglid (leder) Merete Hallen Terje Paulsen Jan Ove Klüver Larssen Elmer Eriksen Ole Johnny Møyholm Øyvind Ulland Eriksen Gunnar Eskelund Gunn Larsen Rune Restad Rivo Razakandriana Sverre Jakobsen Janne Bjune Helge Vatne Sven Ebbell Skjold Dag Rune Sameien Laila Karin T Helle Ellen Jorunn Norheim Solvor Nygård Vedtak sak 1, Konstituering: 1. De foreslåtte kandidater velges som dirigenter for generalforsamlingen De foreslåtte kandidater velges som referenter under generalforsamlingen De foreslåtte kandidater velges til redaksjonskomité under generalforsamlingen De foreslåtte kandidater velges som tellekorps under generalforsamlingen 2014.

2 2.SAK 2 LANDSSTYRETS TREÅRSMELDING Saken ble presentert av leder i Landsstyret Kari Skår Sørheim Vedlegg: Treårsmeldingen. Landsstyrets treårsmelding ble med dette lagt frem for generalforsamlingen. Følgende hadde innlegg i samtalen om treårsmeldingen: Haakon Fretheim Meyer Jan-Martin Berntsen Guri Kaland Sværen Magne Hersvik Eva Marie Tokheim Kjell Erfjord Terje Sindland Bjørn Willoch Rolf Ekenes Olaug Solheim Arne Drøpping Halvard Sveen Jørn Sørvik Tone Rørvik Elvenes Merete Hallen Stig Sunde Åslaug Sødal Gabestad Jeffrey Huseby Kari Skår Sørheim Gunn Kongsvik Jan Martin Berentsen la fram et tilleggsforslag: «Generalforsamlingen vil i tillegg understreke at en viktig utfordring i årene som kommer er å fremme en oppdatert forkynnelse til misjon.»

3 3 Forslag til vedtak fra LS: Generalforsamlingen tar treårsmeldingen til etterretning. Votering: tillegg til vedtak: vedtatt med markert flertall. Vedtak sak 2, Landsstyrets 3 årsmelding: Generalforsamlingen tar treårsmeldingen til etterretning. Framlegg om følgende: Generalforsamlingen vil i tillegg understreke at en viktig utfordring i årene som kommer er å fremme en oppdatert forkynnelse til misjon. SAK 3 PROTOKOLLKOMITEENS RAPPORT Saken ble presentert av leder i protokollkomiteen Ingvild Osberg Det ble lagt fram tilleggsprotokoll for våren 2014 under generalforsamlingen. Vedtak sak 3, Protokollkomiteens rapport: 1. Protokollkomiteens innberetning tas til etterretning. 2. Landsstyret meddeles ansvarsfrihet i henhold til 5 i grunnreglene. SAK 4 STRATEGIPLAN Saken ble presentert av generalsekretær Jeffrey Huseby, Astri Wessel og Øyvind Meling Tema: Verdig liv - varig håp Vedlegg: Strategiplan Verdig liv varig håp Innlegg: Åse Haraldsen Lyseng Gunnar Salomonsen Reidun Vigestad Berge Borghild Sætre Bjørn Willoch Gro Line Gaudestad

4 4 Oddbjørn Stubhaug Thor Trygve Ringsbu Bjørg Sand Therese Lilleberg Holm Kjell Erfjord Jens Damsgaard Iselin Aakre Sissel Roaldseth Knut Fredrik Hallen Berit Meling Myklebust Asbjørn Magne Gjengedal Svein Inge Nødland Aage Sand Kari Skår Sørheim Ole Johnny Møyholm Jeffrey Huseby Astri Hauge Øyvind Meling Anette Sundby Brennesvik Stig Sunde Haakon Meyer Ole Eriksen May Lisbeth Hovlid Aurdal Reidar Standal Bjarne Øygard Ingunn Sognnes Bjørn Aandstad Per Halstein Nilsen Øyvind Raen Erik Høidahl

5 5 Helene Kristiansen Arnfinn Bjørgen Sverre Barland Thor Helge Køhn Liv Jorunn Koller Thor Kristian Ringsbu Forslag som LS har tatt inn som endring eller tillegg til sitt opprinnelige forelegg: 1.1 LS har endret sitt framlegg i samsvar med dette forslaget: Bibelen er Guds inspirerte ord. Jesus Kristus brakte Guds rike nær. Dette virkeliggjorde han ved å møte menneskers materielle og åndelige behov. Jesus kalte mennesker til å følge ham, og ved Den hellige Ånd kaller han oss i dag til å følge han og bringe Guds rike nær dem som lever nå. Det gjør vi. (360 Jorunn Øxnevad Lie) LS har endret første setning i samsvar med dette forslaget: NMS legger vekt på å søke Gud i tro, Bibel og bønn (804 - Liv Marie Lersch) Hennes evt forslag har redaksjonskomite tatt bort 2.1 Programarbeidet Gjennomføre konsekvent rekkefølge på programmene. Setning 2 endres til: programarbeidet har tre program: Budskap Evangelisering og menighetsbygging (EM) Bistand Diakoni og bistand (DB) Bygging lederutvikling og organisasjonsbygging (LO) De påfølgende avsnitt endrer rekkefølge tilsvarende til: Satsingsområder innen Evangelisering og menighetsbygging (EM) Satsingsområder innen Diakoni og bistand (DB) Satsingsområder innen lederutvikling og organisasjonsutvikling (LO) Misjonærrolle; LS tar inn forslag 1 Forslag 1 (tillegg etter 3.linje) Misjonærer er både relasjonsbyggere og faglige bidragsytere, og spiller en viktig rolle i kommunikasjonen med bidragsytere i Norge. (302 Eva Tokheim) NMS menighet; LS tar inn forslaget 2.avsnitt, 2.linje rettes frå delta i trosopplæring til å være aktiv i trosopplæring. (016 - Johannes Nedrelid) Leirarbeid Forslag til endring (tekst/ordlyd):

6 6 Leirarbeidet er en viktig del av NMS virksomhet og profilering utad, og anses som en vesentlig faktor i barne- og ungdomsarbeidet. NMS og NMS U planlegger og gjennomfører leirprogrammene i den utstrekning kapasiteten tillater (664 - Jan Egil Norheim) 2.5 Misjonshøgskolen; Tas inn av LS i sitt framlegg Nytt første strekpunkt: - å fremme en oppdatert og aktualiserende forkynnelse av kallet til misjon. De øvrige tre strekpunktene blir uendret i innhald og rekkefølge (87 - Jan Martin Berentsen) Rekruttering av medarbeidere og frivillige (LS tar inn dette bortsett frå siste strekpunkt) Forslag til to nye strekpunkter Tiltak: NMS skal prøve ulike tiltak for å - rekruttere nye medarbeidere i samsvar med handlingsplanen som utarbeides i misjonærrolleprosjektet - utarbeide en samlet handlingsplan for å rekruttere frivillige/ulønnede, og få satt den ut i livet (47 Bjørn Eddy Andersen og 774 Per Halstein Nielsen) Vedtak: Ingen ønsket å opprettholde LS opprinnelige forslag til disse punktene. Forslag som protokollføres og oversendes LS: Satsingsområder innen Evangelisering og menighetsbygging (EM) Tilføyes etter siste setning: Et økt engasjement for å nå innvandrere i Norge, vil også være en satsning på Europa og Midt- Østen. Her vil KIA (Kristen Internasjonalt kulturelt arbeid) være viktige samarbeidspartner. (421 - Ole Johnny Møyholm) Vedtak: Protokollføres og oversendes LS Leirarbeid. I tillegg vil NMS lage en egen strategi for sitt leirarbeid for sine målgrupper. Håkon Meyers forslag om ressursgruppe legges ved protokollen. (støttes av LS) (Det settes ned en ressursgruppe av mennesker frå de ulike områdene, mennesker som brenner for dette arbeidet. Disse bør være synlige i NMS- og menighetssammenhenger slik at folk vet kven de kan ta kontakt med. Ressursgruppen skal innhente tanker og ideer frå enkeltpersoner og ulike lag og foreninger. Samle de, komme med egne ideer og sende dem tilbake til lokalsamfunn og områder for inspirasjon til videre arbeid. (1422 Håkon Meyer)) Vedtak: Protokollføres og oversendes LS

7 7 2.4 Hald Internasjonale senter Oversendes som protokolltilførsel (GF kan ikkje vedta for Hald og døvemenighet, men LS vil følgje det opp) Tiltak etter den eksisterende teksten. Vedtak: Protokollføres og oversendes LS Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra døvemenighet og Hald for utrede hvordan Connect kan ta i mot døve ungdommer fra Norge og samarbeidsland i sitt utvekslingsprogram. ( Guri Kaland Sværen) Vedtak: Protokollføres og oversendes LS Rådsmøtet oversendelsesforslag (LS: Oversendes som protokolltilførsel) LS bes arbeide videre med hvilken funksjon, ansvar og oppgaver som skal tillegges rådsmøtet. (397 Terje Sindland) Vedtak: Protokollføres og oversendes LS Organisering Tillegg NMS bør søke utstrakt samarbeid med andre misjonsorganisasjoner også i Norge, for å betre ressursutnyttelsen både for administrasjoner og i forkynner- og innsamlingsarbeidet. NMS bør bidra til at misjonsorganisasjoner i Norge ikkje står fram som konkurrerende virksomheter, men som deltakere i det felles prosjekt det er å vinne mennesker for Kristus og gjøre dem til Hans disipler.( Halvard N. Sveen) Vedtak: Protokollføres og oversendes LS Andre forslag til endringar framsatt i forhandlingane: Bytte rekkefølge på ordene i overskrift og visjon: Varig håp verdig liv Vi drømmer om å gi mennesker varig håp og verdig liv gjennom vårt arbeid.... (302 - Eva Tokheim) 1.2 Forslag til endring (tekst/ordlyd): Ny ordlyd frå begynnelsen: «Vi gleder oss over å være en del av Guds misjon i verden. Gud vil at alle mennesker skal få høre evangeliet om frelse ved troen på Jesus Kristus» (så langt likt som foreliggende tekst)

8 8 Så: punktum og ny setning: «Det er en prioritert oppgåve å forkynne evangeliet for unådde folkeslag» Så en ny setning med innhold som før: «Gud vil at vi skal fremme rettferdighet.osv ) ( Åsmund Olav Steinnes) 1.6 Verdier Forslag til endring (tekst/ordlyd) (over 1.6.1): NMS vil i forkynnelsen av evangeliet om frelse i Jesus Kristus og praktisering av nestekjærlighet legge følgende verdier til grunn: («Vi vil at disse verdiene skal ligge til grunn for arbeidet» går ut) (332 - Gundhild Johanna Hagesæther støttes av 370 Olaug Solheim) Bærekraft NMS sitt arbeid skal preges av lokalt engasjement og ansvar, slik at arbeidet får varig ringvirkninger og bidrar til økologisk bærekraft. (1525 Tom S. Tomren) Luthersk forankring med økumenisk åpenhet. (302 - Eva Tokheim) Prioriteringer Forslag til endring: En målsetting for NMS er å auke engasjementet i Asia, Europa, Midt-Østen og Nord-Afrika. (538 Yngvar Langås) NMS Frivillighet Viktig å utfordre også de som er år ( Tone Rørvik Elvenes) Nytt pkt Forsøk med organisering Organisering av arbeidet i Norge Forsøksordningen med to-nivåmodellen i region-nord videreutvikles og evalueres. For de øvrige regionene videreutvikles arbeidet med basis i trenivåmodellen. Regionleddet gis en tydeligere ansvarspresisering og større organisasjonsmessig betydning. For å styrke arbeidet i Norge,

9 9 gjøres en organisasjonsmessig gjennomgang/evaluering for HA og NMS sitt arbeid i Norge. Sammen med områdeutvalgene arbeides det for å oppnå en tjenlig oppfølging av frivillige og menigheter med menighetsavtale. Dersom en lokalt opplever det hensiktsmessig, vil NMS kunne søke stillingssamarbeid med Dnk og/eller andre organisasjoner for å ivareta arbeidet. (397 - Terje Sindland) Leirsteder (ny) Forslag til endring (tekst/ordlyd): Leirstedene er av avgjørende betydning som samlingspunkt for det lokale NMS-engasjementet. Ansvaret for eigedom og drift av leirstedene tilbakeføres til regionstyrene/leirstedsstyrene. Leirstedsstyrene rapporterer til regionstyret og landstyret, som også godkjenner budsjetttene. Leirstedsstyrene har ansvaret for øvrig drift, og kan selv arrangere leirer etter behov og kapasitet. Landstyret har det overordnede ansvaret for leirstedene, og skal godkjenne alle større investeringer, samt sal/alternativ drift i.h.h.t. grunnreglene. (664 - Jan Egil Norheim) Rekruttering av medarbeidere og frivillige (LS tar inn dette bortsett frå siste strekpunkt) Forslag til et nytt strekpunkt Tiltak: NMS skal prøve ulike tiltak for å - rekruttere nye medarbeidere i samsvar med handlingsplanen som utarbeides i misjonærrolleprosjektet - utarbeide en samlet handlingsplan for å rekruttere frivillige/ulønnede, og få satt den ut i livet (det ovenfor ble flyttet opp i LS forslag) - å ivareta gamle medarbeidere (47 Bjørn Eddy Andersen og 774 Per Halstein Nielsen) Eiendomsforvaltning I tillegg til årlig rapportering frå leirstedene, gjennomfører Forvaltingsstyret ei større gjennomgang kvart 3. (eller 5.) år for å få ei jamn oppfylgjing og utvikling av leirstedene og arbeidet. (882 - Inge Kaldhol) Eiendomsforvaltning Forslag til endring (tekst/ordlyd): Eiendomsavdelingen har ansvar for NMS`s ordinære eiendommer. Dette utøves i nært

10 10 samarbeid med regionene og regionstyrene. Landsstyret setter rammer/mål for eiendomsavdelingens virksomhet. (664 Jan Egil Norheim) Vedtak sak 4, Strategiplan , «Verdig liv varig håp»: Generalforsamlingen gir sin tilslutning til Strategiplan , Verdig liv varig håp. Enstemmig vedtatt SAK 5 REVISJON AV GRUNNREGLER OG VEDTEKTER 2014 Saken ble presentert av Svein Inge Nødland Vedlegg: Forslag til endringer av grunnregler og vedtekter Landsstyret foreslår endringer i tråd med det som kommer frem i vedlegg til saken. Endringer i grunnregler krever 2/3 flertall. Endringer i vedtekter kan gjøres med simpelt flertall. Endringene gjøres gjeldende fra 7. juli Innlegg: Hege Steinsland Arne Drøpping Peter Odd Bjørkhaug Knut Bjune Kjell Erfjord Guri Kaland Sværen Hallvard Sveen Valborg Hauan Gunnhild Hagesæther Terje Sindland Svein Ingve Nødlland Jeffrey Huseby Øyvind Raen Ragnhild Mestad Knut Alfsvåg Knut Fredrik Sørheim

11 11 Gro Line Gaudestad Olav Øygard Ole Eriksen Tone Rørvik Elvenes Jeffrey Huseby Vedtak endringer i Grunnregler (LS forslag ligger i vedlegget under): Paragraf 1 - Forslag vedtatt ved klart flertall Paragraf 10 s 23. Første forslag : LS godkjenner protokoll fra GF : Enstemmig vedtatt Paragraf 10 s 23 Andre forslag : Enstemmig vedtatt Vedtak i endringer i Vedtektene for generalforsamlingens valgkomité: Punkt forelå 2 forslag til endring Vedtak: 1. fra LS falt 2. fra Kjell Erfjord 271 stemmer for forslaget og 246 stemmer mot Kjell Erfjord sitt forslag ble vedtatt: «Det nomineres minimum 15 kandidater, og disse presenteres i alfabetisk rekkefølge» Punkt forelå 2 forslag til endring Vedtak: 1 fra Peter Odd Bjørkhaug : klart flertall for dette forslaget. Vedtatt med et klart flertall 2 fra LS - falt Peter Odd Bjørkhaug sitt forslag ble vedtatt: «Valg av 5 faste medlemmer og 5 varamedlemmer gjøres i to separate valg. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.» Punkt forelå 1 forslag til endring Vedtak: 1 forslag fra LS : Forslaget vedtatt med klart flertall Punkt forelå 1 forslag til endring Vedtak: 1 forslag fra LS: Forslaget ble enstemmig vedtatt

12 12 Punkt forelå 1 forslag til endring Vedtak: 1 forslag fra LS: Forslaget vedtatt med klart flertall. Punkt forelå 1 forslag til endring Vedtak: 1 forslag fra LS. Forslaget vedtatt med klart flertall Vedtak i endringer i Vedtekter for rådsmøtet: Punkt 2 : Forslag fra Terje Sindland punkt 6.2 «LS gis fullmakt til å vurdere sammensetningen, gjennomføringen og deltagelse ved neste rådsmøte» Punkt 2 : LS forslag med endring forslag fra Hege Steinsland Hege Steinsland - justert forslag til endring til vedtekter punkt 2 «Rådsmøtet består av regionstyrene og 1 feltrepr frå hvert felt» Punkt 2 : Helene Kristiansen - endringsforslag til punkt 2 vedtekter «4. kulepunkt 4 representanter fra medarbeiderforeningen, endres til 5.» Punkt 2: LS forslag vedtatt med klart flertall Punkt 3: Eivind Hauglid - endringsforslag til punkt 3 «Stryk «personalsjef», legg til istedet: «avdelingsjefer og programledere»» Vedtak: falt mot 159 stemmer Punkt 3: Forslag fra LS endret redaksjonelt - vedtatt med klart flertall Punkt 6: s 25 LS forslag : vedtatt med klart flertall LS forslag, se vedlegg under: Vedlegg (i kursiv og blått, endringsforslagene i rødt)

13 13 GRUNNREGLER OG VEDTEKTER FORSLAG TIL ENDRING AV GRUNNREGLER 1 og 10 :

14 14

15 15 FORSLAG TIL ENDRINGER I VEDTEKTER FOR GENERALFORSAMLINGENS VALGKOMITE, PUNKT 6.2, 6.3, 7.3, 8.4, 9.4 og 9.5

16 16

17 17 FORSLAG TIL ENDRINGER I VEDTEKTER FOR RÅDSMØTET, PUNKT 2, 3 OG 6:

18 18

19 19 SAK 6 VALG Saken ble presentert av leder i valgkomiteen, Knut Bjune. SAK 6 A VALG AV LANDSSTYRETS LEDER. Valgkomiteen fremmet to forslag til ny leder av landsstyret. Kandidatene presenterte seg selv. Valgresultat: Valg av landsstyreleder ga følgende resultat: Avgitt 542 stemmer 1 blank 229 Astrid Wessel. 313 Øyvind Meling Følgende er valgt som landsstyrets leder: Øyvind Meling SAK 6 B VALG AV LANDSSTYRETS MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER. 1) Valg av landsstyremedlemmer ga følgende resultat: (Avgitt stemmer 527, antall blanke stemmer 1, antall forkastede stemmer 11). 416 Astrid Marie Wessel 308 Hege Steinsland 294 Kristoffer Hansen-Ekenes 255 Svein Inge Nødland 225 Svein Malmbekk 203 Nina Elisabeth Lind 199 Jan Egil Norheim 174 Eva Tokheim 131 Emil Larsen 107 Morten Sandland 103 Terje Sindland 100 Trond Hjorteland 89 Astrid Harbo 17 Ann Mari Aas 15 Kjell Nygaard Følgende er valgt som landsstyremedlemmer: Astrid Marie Wessel Hege Steinsland Kristoffer Hansen-Ekenes Svein Inge Nødland Svein Malmbekk 2) Valg av varamedlemmer til Landsstyret ga følgende resultat: (Antall blanke stemmer: 1, antall forkastede stemmer: 17). 301 Nina Elisabeth Lind 296 Eva Tokheim 292 Jan Egil Norheim

20 Trond Hjorteland 251 Morten Sandland 251 Astrid Harbo 227 Emil Larsen 149 Terje Sindland 104 Ann Mari Aas 43 Kjell Nygaard Følgende er valgt som varamedlemmer til landsstyret; i denne rekkefølge: 1.vara: Nina Elisabeth Lind, 2.vara: Eva Tokheim, 3.vara: Jan Egil Norheim 4.vara: Trond Hjorteland 5.vara: Morten Sandland* *Avgjort ved loddtrekning SAK 6 C VALG AV PROTOKOLLKOMITE. Valg av protokollkomite ga følgende resultat: (Antall blanker stemmer: 0, antall forkastede stemmer; 16): 253 Antoni Abrahamsen 282 Kari Skår Sørheim 185 Reidun Nesvik Birkeland 180 Inge Kaldhol 148 Trygve Tjora 107 Tone Norvang Øygard 84 Thor Trygve Ringsbu 46 Bjørn Holm 23 Per Håpnes Følgende er valgt til protokollkomiteen: Antoni Abrahamsen Kari Skår Sørheim Reidun Nesvik Birkeland Følgende er valgt som varamedlemmer av protokollkomiteen: 1.vara: Inge Kaldhol 2.vara: Trygve Tjora 3.vara: Tone Norvang Øygard SAK 6 D VALG AV VALGKOMITE. Valg av valgkomite ga følgende resultat (Antall blanke stemmer:1, antall forkastede stemmer: 26): 360 Knut Bjune 284 Jørgen Indergård Setran 276 Inger Øybekk 275 Bjarne B.L. Andersen 258 Sigrun Melling

21 Torunn Rogn Lerbekk 191 Jarl Cato Solseth 161 Sigrun Volden 143 Arne Haugestøl Følgende er valgt som medlemmer av valgkomiteen: Knut Bjune Jørgen Indergård Setran Inger Øybekk Bjarne B.L. Andersen Sigrun Melling Følgende er valgt som varamedlemmer til valgkomiteen: 1.vara: Torunn Rogn Lerbekk 2.vara: Jarl Cato Volden Referenter Anne Beth Bore Jorunn Lien Espen Schiager Topland

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

NMS GRUNNREGLER og vedtekter

NMS GRUNNREGLER og vedtekter NMS GRUNNREGLER og vedtekter VEDTATT AV NMS GENERALFORSAMLING JUNI 2017 GRUNNREGLER 1 Det Norske Misjonsselskap (NMS) er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke og et redskap for å realisere

Detaljer

Grunnregler og vedtekter Det Norske Misjonsselskap

Grunnregler og vedtekter Det Norske Misjonsselskap Grunnregler og vedtekter Det Norske Misjonsselskap 2014 Vedtatt av GF juni 2014. Redigert utgave godkjent av LS september 2014 GRUNNREGLER Side 2 1 NMS er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Verdig liv - varig håp

Verdig liv - varig håp Innholdsfortegnelse Verdig liv - varig håp 1 Grunnlaget... 2 1.1 Utgangspunktet - hva vi tror... 2 1.2 Vår misjonsforståelse - vårt oppdrag... 2 1.3 Visjon - hva vi drømmer om... 2 1.4 Selvforståelse -

Detaljer

strategiplan Verdig liv Varig håp 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09.

strategiplan Verdig liv Varig håp 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09. strategiplan 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09.14 Innhold 1. Grunnlaget..... s. 3 1.1 Utgangspunktet hva vi tror... s. 3 1.2

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte september

Normisjon Landsstyrets møte september Normisjon Landsstyrets møte 3. -5.september 2009 ------------------------------------------------------------ Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal, Geir I. Mykletun, Berit Synøve Danielsen (Sak LS

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

Det norske Arbeiderparti

Det norske Arbeiderparti Valstyret i Kvam herad har i møte 10. mai, godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet i Kvam 12. september 2011: Det norske Arbeiderparti -AP 01 x Naterstad, Atle 1955 5600 Norheimsund 02 Rykkje,

Detaljer

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

KM 02/00 Valg og oppnevninger

KM 02/00 Valg og oppnevninger KM 02/00 Valg og oppnevninger Dokument 2.1 Valg av dirigentskap Dokument 2.2 Valg av tellekorps Dokument 2.3 Fordeling av nye medlemmer i komitéene Dokument 2.4 Valg av komitéledere Dokument 2.5 Valg av

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Fredikshald HFK 7 Frøydis 2 3 3 S Finn Kristiansen 4,67 Akershus

Detaljer

Protokoll. fra GENERALFORSAMLING. Onsdag 9. juni kl Quality Airport Hotell Gardermoen

Protokoll. fra GENERALFORSAMLING. Onsdag 9. juni kl Quality Airport Hotell Gardermoen Protokoll fra GENERALFORSAMLING 2010 Onsdag 9. juni kl. 14.00 16.30 Quality Airport Hotell Gardermoen www.n-bup.no Sakliste 1. Konstituering 1. Navneopprop 2. Praktiske opplysninger 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus PROTOKOLL 2013 Årsmøte i Mental Helse Akershus DATO / TID: 6. april 2011 kl 11-16 STED: Frogn Rådhus, Drøbak Sak 1: Åpning / konstituering Gunnar Singstad ønsket velkommen og åpnet årsmøtet Fremmøtte med

Detaljer

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AS HAFRSFJORDGATE 24/26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen NLMs GRUNNREGLER Formål og basis 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt. Vi vil

Detaljer

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng Samlagsstemne Bane År Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng 1957 Reidulf Rysdalsnes 1958 Vemund Bergset Aslak Lefdal 1959 Lars Rosenlid Leif Myklebust Ola Almenning Steffen Elvebakk

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 23 379 Telefon: 1308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1212072 Bane: Fotland Alf Reidar Eik, Hans Stevneleder: Petter Helland

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- Samlags-stevnet VINNERRESULTAT

Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- Samlags-stevnet VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnet Birkenes- Skagerak- Øvrebø- Sørlands- Samlags-stevnet 248 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Petter Sørli Greipstad

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato Kl Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato Kl Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1. Tilstede var 40 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen

Detaljer

RÅD OG UTVALG 2015 2019

RÅD OG UTVALG 2015 2019 RÅD OG UTVALG 2015 2019 Klagenemnda Gunnar Staalen Lars Foss Karin Letmolie Ravnås Ellen Østbye Fremgård 1. Svein Hunstad 2. Karins S. Bråthen 3. Andrea Müller 4. Kent Esten Sandsbråten (Frp) Gunnar Staalen

Detaljer

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008

Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008 Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal (ikke Sak LS 601A, Sak LS 601B, Sak LS 601D, Sak LS 601E1, Sak LS 601F), Ragnhild Gravem (møteleder

Detaljer

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Rennesøy Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: på % DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

0,380 1,896 80,000 40, Lyder Lefstad Sarpsborg HK Knerten 0,160 0,798 78,000 39,399

0,380 1,896 80,000 40, Lyder Lefstad Sarpsborg HK Knerten 0,160 0,798 78,000 39,399 NR F.NAVN E.NAVN KLUBB BÅT VEKT Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng 1 Robin Ødegård Ski HK Quatro 2,4 1, 1, 1, 2 Knut Ole Haug Båstad HK Kvelding 19,25 96,58 98, 97,29 3 Kjetil Langvatn Båstad HK Kvelding

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie den 17. mars 2011 kl Møtested : Etterstad videregående skole

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie den 17. mars 2011 kl Møtested : Etterstad videregående skole Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie den 17. mars 2011 kl. 18.00. Møtested : Etterstad videregående skole Tilstede var 30 seksjonseiere og 7 med fullmakt til sammen 37 stemmeberettigede.

Detaljer

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4.

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. Møtet satt 13:04 Sak 1: Godkjenning av innkalling Taleliste: 2, 5, 2 Godkjent med tillagte kommentarer

Detaljer

K at ek et foreningens

K at ek et foreningens PROTOK OLL K at ek et foreningens generalforsam ling 7. juni 2007 Eidene senter TJØME Side 1 av 7 Protokoll fra Kateketforeningens generalforsamling 7. juni 2007 på Eidene senter, Tjøme Torsdag 7. juni

Detaljer

Gylt medalje. 2 Kristoffer Birkeland Øvre Eiken * 3 Vegard Blien Sjøveian Flikka

Gylt medalje. 2 Kristoffer Birkeland Øvre Eiken * 3 Vegard Blien Sjøveian Flikka Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Espen Stubstad Mandal 49 50 50 97 246 6* 2 Andreas Orthe Kvinesdal 49 49 49 97 244 7* 3 Even S Eikås Søgne 48 49 49 97 243 5* 4 Inga Lill Rossevatn Øvre Eiken 49 50 47

Detaljer

Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag

Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag DAMER Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag 1 2,64 7,00 23,64 Handeland, Torunn Trondheim Havfiskeklubb Trondheim HK 1 2 1,60 6,00 19,60 Jensen, Elisabeth Fredrikshald Havfiskeklubb Fredrikshald HK 3 3 1,46

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

Kretsmesterskap felt

Kretsmesterskap felt 27.04.2014 - Kretsmesterskap felt KM Finfelt Åpen 1 Terje Søhoel Askim Pk 9/5 9/0 10/0 12/6 12/0 10/0 8/4 9/3 79/18 2 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 9/6 10/0 10/0 12/1 12/0 10/1 7/3 9/2 79/13 3 Bjørnar

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 Velkommen/åpning Velkommen til Gjøvik fra ordfører Bjørn Idberg Kulturinnslag fra Gjøvik Kulturskole;

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK Den 29. mars 2017 kl. 14:30 ble det holdt konstituerende møte i forstanderskapet Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt på Fru Haugans

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Værnes / Skjelstadmark RESULTATER NM SKOGSLØP 20.SEPTEMBER 2008

Værnes / Skjelstadmark RESULTATER NM SKOGSLØP 20.SEPTEMBER 2008 Værnes / Skjelstadmark RESULTATER NM SKOGSLØP 20.SEPTEMBER 2008 1 Lise Sundli Soknedal ASP 1941 00:19:41 6 6 12 0 00:19:41 1 Eskil Leinebø Lund R 1828 00:18:28 5 6 11 1 00:19:28 2 Anders Løvland Lund R

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat:

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.10.2011 Sak: 58/11 Resultat: Arkivsak: 11/2087 Tittel: KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE Kommunestyret den 19.10.2011: Sittende ordfører Stig Sørra orienterte.

Detaljer

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN 1 P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN Til stede var: 78 sameiere i henhold til de innleverte navnesedler, herav 36 ved fullmakt i alt 124 stemmer. Fra forretningsfører

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 44 43 45 88 220 0,- Gave 1. Emilie Brekke Sunnylven 46 46 46 97 235 0,- Gave 1. Marthe Fivelstad Sunnylven 40 40 46 81 207 0,- Gave 1.

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 22.-23.01.2016 Tid: Sted: Undeland Misjonsgård Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Sverre Høgsås, Egil Grindland

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Sauherad skytterlag + jsk. Sauherad 15 m.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Sauherad skytterlag + jsk. Sauherad 15 m. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stine Bjerklund Holla 40 45 47 94 226 0,- Gave 1. Emil Alexander Botten Løveid 45 46 45 94 230 0,- Gave 1. Dan Erlandsen Sauherad 47 45 41 88 221 0,- Gave 1. Magnus Kolbu

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR mars 2017

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR mars 2017 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2016 22.mars 2017 Sted: Samsen kulturhus / Agder Parkour, Kristiansand Vedlegg: Deltagerliste Sak 1 Åpning Jacqueline Spinnangr, leder i VABUR, ønsket velkommen. 1.1 Godkjenning

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 Forum: Landsstyret Til stede: Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Johansen Tufthaug, Svein Haugland, Sverre Karlsen,

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen

Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen Sendeliste Ørje 2015-05-29 Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen Tid: fredag 29. mai 2015 kl. 09.00 12.00 Sted: Rømskog Spa Til stede: Politisk representant Næringslivsrepresentant Akershus

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 20. mars 2012 klokken 20:00

PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 20. mars 2012 klokken 20:00 1 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 20. mars 2012 klokken 20:00 Dagsorden: 1. Godkjennelse av stemmeberettigete 2. Godkjennelse av innkallelse, sakliste og forretningsorden

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 1. september 2016 Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede: Forfall: Fra adm. Britt Vittersø (styreleder) Kay Granli (nestleder) Ingunn Holm Tore Johansen Lars Olav

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Medlemsmøte Møtedato: 02. September 2014 Sted: Stange Rådhus. Tid: Avsluttet: 21:10

Møteprotokoll. Utvalg: Medlemsmøte Møtedato: 02. September 2014 Sted: Stange Rådhus. Tid: Avsluttet: 21:10 Stange Arbeiderparti Møteprotokoll Utvalg: Medlemsmøte Møtedato: 02. September 2014 Sted: Stange Rådhus. Tid: 18.00 Avsluttet: 21:10 Tilstede: Styret: Grethe Mikaelsen, Else Liberg, Inger Sleppen, Chris

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012

KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE N Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012 Protokoll Kirkerådet (KR) Godkjent 20.05.2012 2.-3.05.2012 Losby Gods Til stede: May Lisbet Hovlid Aurdal

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Vi skal skape idrettsglede og begeistring. Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun

Vi skal skape idrettsglede og begeistring. Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun Agenda: Kun de gule utheva punktene skal behandles 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 08.10.2015 Møtested: Eidsberg ungdomsskole, Aulaen Møtetid: 18:00-21:00 Til stede Medlemmer: Erik Mogens Unaas, Anne Borger Mysen, Espen Andreas

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.10.2011 Fra kl. 18:00 Til kl. 18.55 Fra saknr.: 54/11 Til saknr.: 60/11 Av utvalgets

Detaljer

INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL

INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL Møtedato: 22.02.2012 Møtenr: Årsmøte Møtested : Mandal Bedehus Årsmøtesaker Sak 1: Konstituering av årsmøtet for 2012 Forslag til 1. Innkalling og saksliste

Detaljer