PROTOKOLL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS GENERALFORSAMLING OSLO 2-6.juli 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS GENERALFORSAMLING OSLO 2-6.juli 2014"

Transkript

1 1 PROTOKOLL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS GENERALFORSAMLING OSLO 2-6.juli 2014 SAK 1 KONSTITUERING Generalforsamlingen konstituerte seg ved å velge dirigenter, referenter, redaksjonskomite og tellekorps. Følgende personer var forespurt, og sa seg villige til å følgende oppgaver: Dirigenter: Peter Odd Bjørkhaug, Anne Mari Schiager Topland, Lars Gunnar Lie Referenter: Anne Beth Bore, Jorunn Lien og Espen Schiager Topland Redaksjonskomite: Kari Storstein Haug, Helge Gaard Tellekorps 1: Tellekorps 2: Tellekorps 3: Grethe Lunde (leder) Tor Helge Køhn (leder) Eivind Hauglid (leder) Merete Hallen Terje Paulsen Jan Ove Klüver Larssen Elmer Eriksen Ole Johnny Møyholm Øyvind Ulland Eriksen Gunnar Eskelund Gunn Larsen Rune Restad Rivo Razakandriana Sverre Jakobsen Janne Bjune Helge Vatne Sven Ebbell Skjold Dag Rune Sameien Laila Karin T Helle Ellen Jorunn Norheim Solvor Nygård Vedtak sak 1, Konstituering: 1. De foreslåtte kandidater velges som dirigenter for generalforsamlingen De foreslåtte kandidater velges som referenter under generalforsamlingen De foreslåtte kandidater velges til redaksjonskomité under generalforsamlingen De foreslåtte kandidater velges som tellekorps under generalforsamlingen 2014.

2 2.SAK 2 LANDSSTYRETS TREÅRSMELDING Saken ble presentert av leder i Landsstyret Kari Skår Sørheim Vedlegg: Treårsmeldingen. Landsstyrets treårsmelding ble med dette lagt frem for generalforsamlingen. Følgende hadde innlegg i samtalen om treårsmeldingen: Haakon Fretheim Meyer Jan-Martin Berntsen Guri Kaland Sværen Magne Hersvik Eva Marie Tokheim Kjell Erfjord Terje Sindland Bjørn Willoch Rolf Ekenes Olaug Solheim Arne Drøpping Halvard Sveen Jørn Sørvik Tone Rørvik Elvenes Merete Hallen Stig Sunde Åslaug Sødal Gabestad Jeffrey Huseby Kari Skår Sørheim Gunn Kongsvik Jan Martin Berentsen la fram et tilleggsforslag: «Generalforsamlingen vil i tillegg understreke at en viktig utfordring i årene som kommer er å fremme en oppdatert forkynnelse til misjon.»

3 3 Forslag til vedtak fra LS: Generalforsamlingen tar treårsmeldingen til etterretning. Votering: tillegg til vedtak: vedtatt med markert flertall. Vedtak sak 2, Landsstyrets 3 årsmelding: Generalforsamlingen tar treårsmeldingen til etterretning. Framlegg om følgende: Generalforsamlingen vil i tillegg understreke at en viktig utfordring i årene som kommer er å fremme en oppdatert forkynnelse til misjon. SAK 3 PROTOKOLLKOMITEENS RAPPORT Saken ble presentert av leder i protokollkomiteen Ingvild Osberg Det ble lagt fram tilleggsprotokoll for våren 2014 under generalforsamlingen. Vedtak sak 3, Protokollkomiteens rapport: 1. Protokollkomiteens innberetning tas til etterretning. 2. Landsstyret meddeles ansvarsfrihet i henhold til 5 i grunnreglene. SAK 4 STRATEGIPLAN Saken ble presentert av generalsekretær Jeffrey Huseby, Astri Wessel og Øyvind Meling Tema: Verdig liv - varig håp Vedlegg: Strategiplan Verdig liv varig håp Innlegg: Åse Haraldsen Lyseng Gunnar Salomonsen Reidun Vigestad Berge Borghild Sætre Bjørn Willoch Gro Line Gaudestad

4 4 Oddbjørn Stubhaug Thor Trygve Ringsbu Bjørg Sand Therese Lilleberg Holm Kjell Erfjord Jens Damsgaard Iselin Aakre Sissel Roaldseth Knut Fredrik Hallen Berit Meling Myklebust Asbjørn Magne Gjengedal Svein Inge Nødland Aage Sand Kari Skår Sørheim Ole Johnny Møyholm Jeffrey Huseby Astri Hauge Øyvind Meling Anette Sundby Brennesvik Stig Sunde Haakon Meyer Ole Eriksen May Lisbeth Hovlid Aurdal Reidar Standal Bjarne Øygard Ingunn Sognnes Bjørn Aandstad Per Halstein Nilsen Øyvind Raen Erik Høidahl

5 5 Helene Kristiansen Arnfinn Bjørgen Sverre Barland Thor Helge Køhn Liv Jorunn Koller Thor Kristian Ringsbu Forslag som LS har tatt inn som endring eller tillegg til sitt opprinnelige forelegg: 1.1 LS har endret sitt framlegg i samsvar med dette forslaget: Bibelen er Guds inspirerte ord. Jesus Kristus brakte Guds rike nær. Dette virkeliggjorde han ved å møte menneskers materielle og åndelige behov. Jesus kalte mennesker til å følge ham, og ved Den hellige Ånd kaller han oss i dag til å følge han og bringe Guds rike nær dem som lever nå. Det gjør vi. (360 Jorunn Øxnevad Lie) LS har endret første setning i samsvar med dette forslaget: NMS legger vekt på å søke Gud i tro, Bibel og bønn (804 - Liv Marie Lersch) Hennes evt forslag har redaksjonskomite tatt bort 2.1 Programarbeidet Gjennomføre konsekvent rekkefølge på programmene. Setning 2 endres til: programarbeidet har tre program: Budskap Evangelisering og menighetsbygging (EM) Bistand Diakoni og bistand (DB) Bygging lederutvikling og organisasjonsbygging (LO) De påfølgende avsnitt endrer rekkefølge tilsvarende til: Satsingsområder innen Evangelisering og menighetsbygging (EM) Satsingsområder innen Diakoni og bistand (DB) Satsingsområder innen lederutvikling og organisasjonsutvikling (LO) Misjonærrolle; LS tar inn forslag 1 Forslag 1 (tillegg etter 3.linje) Misjonærer er både relasjonsbyggere og faglige bidragsytere, og spiller en viktig rolle i kommunikasjonen med bidragsytere i Norge. (302 Eva Tokheim) NMS menighet; LS tar inn forslaget 2.avsnitt, 2.linje rettes frå delta i trosopplæring til å være aktiv i trosopplæring. (016 - Johannes Nedrelid) Leirarbeid Forslag til endring (tekst/ordlyd):

6 6 Leirarbeidet er en viktig del av NMS virksomhet og profilering utad, og anses som en vesentlig faktor i barne- og ungdomsarbeidet. NMS og NMS U planlegger og gjennomfører leirprogrammene i den utstrekning kapasiteten tillater (664 - Jan Egil Norheim) 2.5 Misjonshøgskolen; Tas inn av LS i sitt framlegg Nytt første strekpunkt: - å fremme en oppdatert og aktualiserende forkynnelse av kallet til misjon. De øvrige tre strekpunktene blir uendret i innhald og rekkefølge (87 - Jan Martin Berentsen) Rekruttering av medarbeidere og frivillige (LS tar inn dette bortsett frå siste strekpunkt) Forslag til to nye strekpunkter Tiltak: NMS skal prøve ulike tiltak for å - rekruttere nye medarbeidere i samsvar med handlingsplanen som utarbeides i misjonærrolleprosjektet - utarbeide en samlet handlingsplan for å rekruttere frivillige/ulønnede, og få satt den ut i livet (47 Bjørn Eddy Andersen og 774 Per Halstein Nielsen) Vedtak: Ingen ønsket å opprettholde LS opprinnelige forslag til disse punktene. Forslag som protokollføres og oversendes LS: Satsingsområder innen Evangelisering og menighetsbygging (EM) Tilføyes etter siste setning: Et økt engasjement for å nå innvandrere i Norge, vil også være en satsning på Europa og Midt- Østen. Her vil KIA (Kristen Internasjonalt kulturelt arbeid) være viktige samarbeidspartner. (421 - Ole Johnny Møyholm) Vedtak: Protokollføres og oversendes LS Leirarbeid. I tillegg vil NMS lage en egen strategi for sitt leirarbeid for sine målgrupper. Håkon Meyers forslag om ressursgruppe legges ved protokollen. (støttes av LS) (Det settes ned en ressursgruppe av mennesker frå de ulike områdene, mennesker som brenner for dette arbeidet. Disse bør være synlige i NMS- og menighetssammenhenger slik at folk vet kven de kan ta kontakt med. Ressursgruppen skal innhente tanker og ideer frå enkeltpersoner og ulike lag og foreninger. Samle de, komme med egne ideer og sende dem tilbake til lokalsamfunn og områder for inspirasjon til videre arbeid. (1422 Håkon Meyer)) Vedtak: Protokollføres og oversendes LS

7 7 2.4 Hald Internasjonale senter Oversendes som protokolltilførsel (GF kan ikkje vedta for Hald og døvemenighet, men LS vil følgje det opp) Tiltak etter den eksisterende teksten. Vedtak: Protokollføres og oversendes LS Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra døvemenighet og Hald for utrede hvordan Connect kan ta i mot døve ungdommer fra Norge og samarbeidsland i sitt utvekslingsprogram. ( Guri Kaland Sværen) Vedtak: Protokollføres og oversendes LS Rådsmøtet oversendelsesforslag (LS: Oversendes som protokolltilførsel) LS bes arbeide videre med hvilken funksjon, ansvar og oppgaver som skal tillegges rådsmøtet. (397 Terje Sindland) Vedtak: Protokollføres og oversendes LS Organisering Tillegg NMS bør søke utstrakt samarbeid med andre misjonsorganisasjoner også i Norge, for å betre ressursutnyttelsen både for administrasjoner og i forkynner- og innsamlingsarbeidet. NMS bør bidra til at misjonsorganisasjoner i Norge ikkje står fram som konkurrerende virksomheter, men som deltakere i det felles prosjekt det er å vinne mennesker for Kristus og gjøre dem til Hans disipler.( Halvard N. Sveen) Vedtak: Protokollføres og oversendes LS Andre forslag til endringar framsatt i forhandlingane: Bytte rekkefølge på ordene i overskrift og visjon: Varig håp verdig liv Vi drømmer om å gi mennesker varig håp og verdig liv gjennom vårt arbeid.... (302 - Eva Tokheim) 1.2 Forslag til endring (tekst/ordlyd): Ny ordlyd frå begynnelsen: «Vi gleder oss over å være en del av Guds misjon i verden. Gud vil at alle mennesker skal få høre evangeliet om frelse ved troen på Jesus Kristus» (så langt likt som foreliggende tekst)

8 8 Så: punktum og ny setning: «Det er en prioritert oppgåve å forkynne evangeliet for unådde folkeslag» Så en ny setning med innhold som før: «Gud vil at vi skal fremme rettferdighet.osv ) ( Åsmund Olav Steinnes) 1.6 Verdier Forslag til endring (tekst/ordlyd) (over 1.6.1): NMS vil i forkynnelsen av evangeliet om frelse i Jesus Kristus og praktisering av nestekjærlighet legge følgende verdier til grunn: («Vi vil at disse verdiene skal ligge til grunn for arbeidet» går ut) (332 - Gundhild Johanna Hagesæther støttes av 370 Olaug Solheim) Bærekraft NMS sitt arbeid skal preges av lokalt engasjement og ansvar, slik at arbeidet får varig ringvirkninger og bidrar til økologisk bærekraft. (1525 Tom S. Tomren) Luthersk forankring med økumenisk åpenhet. (302 - Eva Tokheim) Prioriteringer Forslag til endring: En målsetting for NMS er å auke engasjementet i Asia, Europa, Midt-Østen og Nord-Afrika. (538 Yngvar Langås) NMS Frivillighet Viktig å utfordre også de som er år ( Tone Rørvik Elvenes) Nytt pkt Forsøk med organisering Organisering av arbeidet i Norge Forsøksordningen med to-nivåmodellen i region-nord videreutvikles og evalueres. For de øvrige regionene videreutvikles arbeidet med basis i trenivåmodellen. Regionleddet gis en tydeligere ansvarspresisering og større organisasjonsmessig betydning. For å styrke arbeidet i Norge,

9 9 gjøres en organisasjonsmessig gjennomgang/evaluering for HA og NMS sitt arbeid i Norge. Sammen med områdeutvalgene arbeides det for å oppnå en tjenlig oppfølging av frivillige og menigheter med menighetsavtale. Dersom en lokalt opplever det hensiktsmessig, vil NMS kunne søke stillingssamarbeid med Dnk og/eller andre organisasjoner for å ivareta arbeidet. (397 - Terje Sindland) Leirsteder (ny) Forslag til endring (tekst/ordlyd): Leirstedene er av avgjørende betydning som samlingspunkt for det lokale NMS-engasjementet. Ansvaret for eigedom og drift av leirstedene tilbakeføres til regionstyrene/leirstedsstyrene. Leirstedsstyrene rapporterer til regionstyret og landstyret, som også godkjenner budsjetttene. Leirstedsstyrene har ansvaret for øvrig drift, og kan selv arrangere leirer etter behov og kapasitet. Landstyret har det overordnede ansvaret for leirstedene, og skal godkjenne alle større investeringer, samt sal/alternativ drift i.h.h.t. grunnreglene. (664 - Jan Egil Norheim) Rekruttering av medarbeidere og frivillige (LS tar inn dette bortsett frå siste strekpunkt) Forslag til et nytt strekpunkt Tiltak: NMS skal prøve ulike tiltak for å - rekruttere nye medarbeidere i samsvar med handlingsplanen som utarbeides i misjonærrolleprosjektet - utarbeide en samlet handlingsplan for å rekruttere frivillige/ulønnede, og få satt den ut i livet (det ovenfor ble flyttet opp i LS forslag) - å ivareta gamle medarbeidere (47 Bjørn Eddy Andersen og 774 Per Halstein Nielsen) Eiendomsforvaltning I tillegg til årlig rapportering frå leirstedene, gjennomfører Forvaltingsstyret ei større gjennomgang kvart 3. (eller 5.) år for å få ei jamn oppfylgjing og utvikling av leirstedene og arbeidet. (882 - Inge Kaldhol) Eiendomsforvaltning Forslag til endring (tekst/ordlyd): Eiendomsavdelingen har ansvar for NMS`s ordinære eiendommer. Dette utøves i nært

10 10 samarbeid med regionene og regionstyrene. Landsstyret setter rammer/mål for eiendomsavdelingens virksomhet. (664 Jan Egil Norheim) Vedtak sak 4, Strategiplan , «Verdig liv varig håp»: Generalforsamlingen gir sin tilslutning til Strategiplan , Verdig liv varig håp. Enstemmig vedtatt SAK 5 REVISJON AV GRUNNREGLER OG VEDTEKTER 2014 Saken ble presentert av Svein Inge Nødland Vedlegg: Forslag til endringer av grunnregler og vedtekter Landsstyret foreslår endringer i tråd med det som kommer frem i vedlegg til saken. Endringer i grunnregler krever 2/3 flertall. Endringer i vedtekter kan gjøres med simpelt flertall. Endringene gjøres gjeldende fra 7. juli Innlegg: Hege Steinsland Arne Drøpping Peter Odd Bjørkhaug Knut Bjune Kjell Erfjord Guri Kaland Sværen Hallvard Sveen Valborg Hauan Gunnhild Hagesæther Terje Sindland Svein Ingve Nødlland Jeffrey Huseby Øyvind Raen Ragnhild Mestad Knut Alfsvåg Knut Fredrik Sørheim

11 11 Gro Line Gaudestad Olav Øygard Ole Eriksen Tone Rørvik Elvenes Jeffrey Huseby Vedtak endringer i Grunnregler (LS forslag ligger i vedlegget under): Paragraf 1 - Forslag vedtatt ved klart flertall Paragraf 10 s 23. Første forslag : LS godkjenner protokoll fra GF : Enstemmig vedtatt Paragraf 10 s 23 Andre forslag : Enstemmig vedtatt Vedtak i endringer i Vedtektene for generalforsamlingens valgkomité: Punkt forelå 2 forslag til endring Vedtak: 1. fra LS falt 2. fra Kjell Erfjord 271 stemmer for forslaget og 246 stemmer mot Kjell Erfjord sitt forslag ble vedtatt: «Det nomineres minimum 15 kandidater, og disse presenteres i alfabetisk rekkefølge» Punkt forelå 2 forslag til endring Vedtak: 1 fra Peter Odd Bjørkhaug : klart flertall for dette forslaget. Vedtatt med et klart flertall 2 fra LS - falt Peter Odd Bjørkhaug sitt forslag ble vedtatt: «Valg av 5 faste medlemmer og 5 varamedlemmer gjøres i to separate valg. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.» Punkt forelå 1 forslag til endring Vedtak: 1 forslag fra LS : Forslaget vedtatt med klart flertall Punkt forelå 1 forslag til endring Vedtak: 1 forslag fra LS: Forslaget ble enstemmig vedtatt

12 12 Punkt forelå 1 forslag til endring Vedtak: 1 forslag fra LS: Forslaget vedtatt med klart flertall. Punkt forelå 1 forslag til endring Vedtak: 1 forslag fra LS. Forslaget vedtatt med klart flertall Vedtak i endringer i Vedtekter for rådsmøtet: Punkt 2 : Forslag fra Terje Sindland punkt 6.2 «LS gis fullmakt til å vurdere sammensetningen, gjennomføringen og deltagelse ved neste rådsmøte» Punkt 2 : LS forslag med endring forslag fra Hege Steinsland Hege Steinsland - justert forslag til endring til vedtekter punkt 2 «Rådsmøtet består av regionstyrene og 1 feltrepr frå hvert felt» Punkt 2 : Helene Kristiansen - endringsforslag til punkt 2 vedtekter «4. kulepunkt 4 representanter fra medarbeiderforeningen, endres til 5.» Punkt 2: LS forslag vedtatt med klart flertall Punkt 3: Eivind Hauglid - endringsforslag til punkt 3 «Stryk «personalsjef», legg til istedet: «avdelingsjefer og programledere»» Vedtak: falt mot 159 stemmer Punkt 3: Forslag fra LS endret redaksjonelt - vedtatt med klart flertall Punkt 6: s 25 LS forslag : vedtatt med klart flertall LS forslag, se vedlegg under: Vedlegg (i kursiv og blått, endringsforslagene i rødt)

13 13 GRUNNREGLER OG VEDTEKTER FORSLAG TIL ENDRING AV GRUNNREGLER 1 og 10 :

14 14

15 15 FORSLAG TIL ENDRINGER I VEDTEKTER FOR GENERALFORSAMLINGENS VALGKOMITE, PUNKT 6.2, 6.3, 7.3, 8.4, 9.4 og 9.5

16 16

17 17 FORSLAG TIL ENDRINGER I VEDTEKTER FOR RÅDSMØTET, PUNKT 2, 3 OG 6:

18 18

19 19 SAK 6 VALG Saken ble presentert av leder i valgkomiteen, Knut Bjune. SAK 6 A VALG AV LANDSSTYRETS LEDER. Valgkomiteen fremmet to forslag til ny leder av landsstyret. Kandidatene presenterte seg selv. Valgresultat: Valg av landsstyreleder ga følgende resultat: Avgitt 542 stemmer 1 blank 229 Astrid Wessel. 313 Øyvind Meling Følgende er valgt som landsstyrets leder: Øyvind Meling SAK 6 B VALG AV LANDSSTYRETS MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER. 1) Valg av landsstyremedlemmer ga følgende resultat: (Avgitt stemmer 527, antall blanke stemmer 1, antall forkastede stemmer 11). 416 Astrid Marie Wessel 308 Hege Steinsland 294 Kristoffer Hansen-Ekenes 255 Svein Inge Nødland 225 Svein Malmbekk 203 Nina Elisabeth Lind 199 Jan Egil Norheim 174 Eva Tokheim 131 Emil Larsen 107 Morten Sandland 103 Terje Sindland 100 Trond Hjorteland 89 Astrid Harbo 17 Ann Mari Aas 15 Kjell Nygaard Følgende er valgt som landsstyremedlemmer: Astrid Marie Wessel Hege Steinsland Kristoffer Hansen-Ekenes Svein Inge Nødland Svein Malmbekk 2) Valg av varamedlemmer til Landsstyret ga følgende resultat: (Antall blanke stemmer: 1, antall forkastede stemmer: 17). 301 Nina Elisabeth Lind 296 Eva Tokheim 292 Jan Egil Norheim

20 Trond Hjorteland 251 Morten Sandland 251 Astrid Harbo 227 Emil Larsen 149 Terje Sindland 104 Ann Mari Aas 43 Kjell Nygaard Følgende er valgt som varamedlemmer til landsstyret; i denne rekkefølge: 1.vara: Nina Elisabeth Lind, 2.vara: Eva Tokheim, 3.vara: Jan Egil Norheim 4.vara: Trond Hjorteland 5.vara: Morten Sandland* *Avgjort ved loddtrekning SAK 6 C VALG AV PROTOKOLLKOMITE. Valg av protokollkomite ga følgende resultat: (Antall blanker stemmer: 0, antall forkastede stemmer; 16): 253 Antoni Abrahamsen 282 Kari Skår Sørheim 185 Reidun Nesvik Birkeland 180 Inge Kaldhol 148 Trygve Tjora 107 Tone Norvang Øygard 84 Thor Trygve Ringsbu 46 Bjørn Holm 23 Per Håpnes Følgende er valgt til protokollkomiteen: Antoni Abrahamsen Kari Skår Sørheim Reidun Nesvik Birkeland Følgende er valgt som varamedlemmer av protokollkomiteen: 1.vara: Inge Kaldhol 2.vara: Trygve Tjora 3.vara: Tone Norvang Øygard SAK 6 D VALG AV VALGKOMITE. Valg av valgkomite ga følgende resultat (Antall blanke stemmer:1, antall forkastede stemmer: 26): 360 Knut Bjune 284 Jørgen Indergård Setran 276 Inger Øybekk 275 Bjarne B.L. Andersen 258 Sigrun Melling

21 Torunn Rogn Lerbekk 191 Jarl Cato Solseth 161 Sigrun Volden 143 Arne Haugestøl Følgende er valgt som medlemmer av valgkomiteen: Knut Bjune Jørgen Indergård Setran Inger Øybekk Bjarne B.L. Andersen Sigrun Melling Følgende er valgt som varamedlemmer til valgkomiteen: 1.vara: Torunn Rogn Lerbekk 2.vara: Jarl Cato Volden Referenter Anne Beth Bore Jorunn Lien Espen Schiager Topland

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

strategiplan Verdig liv Varig håp 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09.

strategiplan Verdig liv Varig håp 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09. strategiplan 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09.14 Innhold 1. Grunnlaget..... s. 3 1.1 Utgangspunktet hva vi tror... s. 3 1.2

Detaljer

SYNODEMØTET 2014 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 30. OKTOBER 2. NOVEMBER

SYNODEMØTET 2014 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 30. OKTOBER 2. NOVEMBER SYNODEMØTET 2014 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 30. OKTOBER 2. NOVEMBER Det 112. ordinære synodemøte ble holdt på Stavern Folkehøyskole, Fredtun. Det konstituerende møtet ble holdt torsdag 30. oktober

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema SAKSDOKUMENTER 1 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding 2012-2015 10 Sak GF 03/15 Regnskap 2012,

Detaljer

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG Innhold SAKSLISTE: Side 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av landsmøtet... 3 2.1 Godkjenning av forhandlingsreglement

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema SAKSDOKUMENTER 1 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding 2012-2015 10 Sak GF 03/15 Regnskap 2012,

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

PROTOKOLLUTSKRIFT SYNODEN 2002

PROTOKOLLUTSKRIFT SYNODEN 2002 PROTOKOLLUTSKRIFT SYNODEN 2002 INNHOLDSFORTEGNELSE UTSENDINGER TIL SYNODEN 2002:...4 KOMITEFORDELING:...11 SAK 4/02: STATISTIKK...15 SAK 5/02: OM ENDRING AV FORFATNINGEN, 17, FØRSTE GANGS BEHANDLING...16

Detaljer

Innkalling til NLM ungs. Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE. Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo

Innkalling til NLM ungs. Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE. Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo Innkalling til NLM ungs Landsmøte 2013 BYGGE GUDS RIKE Tordag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo Alle som er medlemmer og har betalt medlemskap for 2013 har stemmerett. Innkallelse og årsmelding

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

SAKSDOKUMENTER DEL 2

SAKSDOKUMENTER DEL 2 SYNODEN 2014 Stavern Folkehøyskole 30.oktober til 2.november 2014 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Sammen om oppdraget SAKSDOKUMENTER DEL 2 1 Innhold i dette heftet Program ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

M I S J O N S N Y T T

M I S J O N S N Y T T NMS Region Stavanger Nr. 2 2010 M I S J O N S N Y T T M ed årsmelding for 2009 M I S J O N S N Y T T Kontaktliste Regionkontor Stavanger PB 226, Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadr.: Misjonsmarka 1, 4024

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Protokoll Idrettstinget 2003 1

Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 2 INNHOLD Åpning 3 Sak 01: Godkjenning av fremmøtte representanter 3 Sak 02: Godkjenning av sakslisten 8 Sak 03: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent)

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent) Forum: Normisjon region Agder: Regionårsmøte 2012 Til stede: 134 påmeldte Møtested: Oddernes menighetshus, Kristiansand Dato: 14.04.12 Referenter Ole-Martin Storemyr, Kari Omre Erlandsen Regionstyrets

Detaljer

Synoden 2008 Fredtun

Synoden 2008 Fredtun Synoden 2008 Fredtun 6.-10. november 08 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Treårsmeldinger og saksdokumenter SAKSDOKUMENTER DEL 2 TREÅRSMELDING OG SAKSDOKUMENTER TIL SYNODEN 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

NMS Midt - Norge. d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 3 O K T O B E R 2 0 1 1. Side 4: Vi presenter ny bønneside

NMS Midt - Norge. d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 3 O K T O B E R 2 0 1 1. Side 4: Vi presenter ny bønneside NMS Midt - Norge d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 3 O K T O B E R 2 0 1 1 Side 2 og 3: Møre og Trøndelag etter GF Side 4: Vi presenter ny bønneside Side 5: Vi presenterer NMS Gjenbruk.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FLEKKERØY MISJONSMENIGHET

VEDTEKTER FOR FLEKKERØY MISJONSMENIGHET VEDTEKTER FOR FLEKKERØY MISJONSMENIGHET Vedtatt på Stiftelsesmøte 05.05.2015 1 MENIGHETENS NAVN 1.1 Menighetens navn er Flekkerøy Misjonsmenighet. 1.2 Menigheten er tilsluttet Misjonsforbundet i Norge.

Detaljer

VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET

VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET Hamar kulturhus, Hamar 30. og 31. mai 2015 Hamar kulturhus (Foto: Mads Frederik, Tegnestuen Vandkunsten) Velkommen til Hamar og Musikktinget 2015! Det nye kulturhuset på Hamar

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009

Årsmelding og regnskap 2009 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen...4 Årsmelding 2009...5 Arbeiderne...5 Regionstyret...7 Møtevirksomheten...7 Regionarrangement...7 Alpha...8 Lederarbeid...9

Detaljer

januar 2010 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Lar seg ikke stoppe s4 Ber om unnskyldning s6 Historisk bispeinnvielse s18

januar 2010 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Lar seg ikke stoppe s4 Ber om unnskyldning s6 Historisk bispeinnvielse s18 januar 2010 1 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Lar seg ikke stoppe s4 Ber om unnskyldning s6 Historisk bispeinnvielse s18 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse:

Detaljer

Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold

Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold Til årsmøtedeltagerne i Normisjon region Østfold Fra Landsstyret i Normisjon (LS) har regionen mottatt brev datert 20.02.10 vedlagt et grunnlagsdokument for samtaler vedrørende organisasjonsmodell for

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang Thailand/laos/mekong misjon s tidende nr. 9-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG 1 PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG ÅPNING Leder for Forsvarets pensjonistforbund (FPF), Arild Kristensen, åpnet Landsmøtet

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Regionkonferansen 2014. En ny skapning

Regionkonferansen 2014. En ny skapning Regionkonferansen 2014 En ny skapning Sulitjelma 30.5.-1.6. 2014 0 Innhold Velkommen 2 Program 3-4 Sakliste 5 Årsmelding NLM Region Nord 2013 7 Årsmelding Barne- og Ungdomsrådet (BUR) 2013 15 Regnskap

Detaljer