K at ek et foreningens

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K at ek et foreningens"

Transkript

1 PROTOK OLL K at ek et foreningens generalforsam ling 7. juni 2007 Eidene senter TJØME Side 1 av 7

2 Protokoll fra Kateketforeningens generalforsamling 7. juni 2007 på Eidene senter, Tjøme Torsdag 7. juni kl Antall stemmeberettiget tilstede: 63 Åpning v. leder Ole Martin Thelin Hilsen ved generalsekretær i Diakonforbundet, Leiv Sigmund Hope. Hilsen fra forbundssekretær MFO, Trond Dalen. SAKSLISTE Sak 01/07 Vedtak: Valg av dirigentskap og referenter Sentralstyrets forslag: a) Dirigentskap: Nina Engen, Rønnaug Eng Skjeldal b) Referenter: Cathrine Snipsøyr, Elin Moskvil c) Tellekorps: Reidar Strømme, Hege M Stavland a) dirigentskap valgt ved akklamasjon b) referenter forsterket med Linn Marit Knutsen, valgt ved akklamasjon c) tellekorps valgt med akklamasjon Sak 02/07 Vedtak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling godkjent, dagsorden godkjent uten endring Sak 03/07 Presentasjon av valgkandidater. Valgkomiteens forslag: Leder: Harald Skarsaune, Steinkjer Styremedlemmer: Varamedlem Revisor: Protokollkomité Anne Kirsti Kjenne Hauken, Båtsfjord Heidi Sveås, Skedsmo Britt-Mari O. Zakariassen, Nanset Finn Arild Fjøren, Molde Ingvar Lyche, Norsk Kristelig Studieråd Erlend Waade, Songdalen Bjørn Losvik, Ulstein Revisor Lars Håkon Mæland Runar Godø Vara: Reidar Strømme Ragnhild Christophersen Vara: Randi Langkaas Kandidatene ble presentert av Randi Langkaas Side 2 av 7

3 Sak 04/07 Sentralstyrets beretning. - Herunder orientering om regnskapet for 2005 og Desisjonsrapport - Årsmelding fra stiftslag og utvalg. Ole Martin Thelin fremla sentralstyrets beretning, orienterte om revisjonsberetning og regnskap. 255 medlemmer pr Harald Skarsaune orienterte om trosopplæringsforsøket vårt Taking it to the street Nina Engen orienterte om Fagutvalget Sak 05/07 Rammeprogram Joar Flatland fremla forsalg til rammeprogram Hovedmål for perioden: Kateketforeningen - den norske Kirkes Undervisningsforbund vil arbeide for medlemmenes arbeidsvilkår, rettigheter og kompetanse. Foreningen skal arbeid for å styrke undervisningstjenesten ved å være aktiv og synlig deltager i beslutningsprosesser i kirken. A. Kateketforeningen - den norske kirkes Undervisningsforbund vil ivareta medlemmene arbeidsvilkår og rettigheter: Du står ikke alene: Det skal lønne seg å være organisert Et arbeidsliv å leve i: Jobbe for et arbeidsliv tilpasset ulike livsfaser En lønn å leve av: Stille krav om en anstendig og rettferdig lønn B. Kateketforeningen - den norske Kirkes Undervisningsforbund vil utvikle organisasjonen ved å: Øke kompetansen i stiftslagene Kurse tillits-/områdetillitsvalgte Følge opp vårt forhold til hovedsammenslutning gjennom medlemskap eller samarbeidsavtale Arbeide for å øke medlemsmassen Arbeide for rekruttering til katekettjenesten C. Kateketforeningen - den norske Kirkes Undervisningsforbund skal fremme medlemmesnes kompetanse og styrke utdanningen til undervisningstjenesten ved å: Ved å legge til rette for utvikling og kompetanse hos medlemmene. Aktiv dialog med utdanningsinstitusjonene. Fremme faglig utveksling med søsterkirker i et internasjonalt fellesskap gjennom solidaritetsarbeid og givertjeneste. På grunnlag av rammeprogrammet utarbeider Sentralstyre et handlingsprogram. Side 3 av 7

4 Forslag til tillegg/presiseringer i Rammeprogrammet: Avstemning: Forslag punkt A i Rammeplanen: 1. Foreningen vil arbeide for at det ansatt kateketer alle landets menigheter(erling Hillesund) 2. Kateketforeningen skal arbeide for å synliggjøre katekettjenesten som undervisningslederen i menigheten (Hege Stavland) 13 er for Sentralstyrets forslag til rammeplan. Rammeplanen med begge tilleggene 2 av 61 Avstemning: Punkt A i Rammeplanen: Rammeplanene med Erling Hillesunds forslag: For:6 stemmer av 61 Mot: 51 Avholdene: 4 Vedtaket falt Vedtak: Rammeplanen med Stavlands forslag: For:39 Mot: 18 Avholdene: 4 Vedtak: ble vedtatt Rammeplanen slik den står: For:18 Mot: 36 Avholdene:7 Vedtak: falt Vedtak: Sentralstyrets forslag til rammeplan med Hege Stavlands forslag (pkt 2) som tillegg ble vedtatt. Punkt B i Rammeplanene med tillegg i setningen(understreket tillegg): Forslag: Arbeid for rekruttering til katekettjenesten og andre kirkelige undervisningsstillinger: For: 56 Mot: 2 Avholdene:3 Vedtak: Rammeplanen Punkt B ble vedtatt med tillegget (understreket) Punkt C2: Side 4 av 7

5 Aktiv dialog med utdanningsinstitusjonene, andre kirkelige utdanningsgrupper og sentralkirkelige organer For: 52 Mot: 6 Avholdene: 3 Vedtak: Rammeplanen punkt C2 vedtatt med tillegget (understreket) Punkt D: Kateketforeningen Dnk Undervisningsforbund deltar aktivt og positivt i debatten om viktige spørsmål i kirke og samfunn For: 12 Mot: 42 Avholdene: 7 Vedtak: Falt Punkt E: (gammel punkt i rammeplan ) Kateketforeningen - Dnk Undervisningsforbund skal arbeide for å styrke kateketens rolle og undervisningstjenesten. For: 1 Mot: 58 Avholdene:1 Vedtak: Falt Avstemning om å beholde rammeplanen med tilleggene: For: 58 Mot: 1 Avholdene: 1 Vedtak: Forslaget om å beholde rammeplanen med de nye tilleggene (se ovenfor) er vedtatt Sak 06/07 Valg Valg av leder for 2 år: Forslag: Harald Skarsaune Stemmegivning: For: 59 Blanke stemmer:1 Vedtak: Harald Skarsaune valgt til ny leder i Kateketforeningen den norske Kirkes undervisningsforbund. Valg til sentralstyret: 2 faste medlemmer for 4 år: (resultat av stemmegivningen) Forslag: Anne Kirsti Kjenne Hauken, Båtsfjord, (38) Heidi Sveås, Skedsmo, (38) Side 5 av 7

6 Britt-Mari O. Zakariassen, Nanset, (6) Finn Arild Fjøren, Molde, (15) Ingvar Lyche, Norsk Kristelig Studieråd, (11) Erlend Waade, Songdalen, (12) Vedtak: Resultat av stemmegivning: Anne Kirsti Kjenne Hauken og Heidi Sveås valgt inn som faste medlemmer for 4 år i sentralstyret. Valg til sentralstyret: 1 fast medlem for 2 år: (resultat av stemmegivningen) Forslag: Britt Mari O. Zakariassen: (2) Finn Arild Fjøren: (24) Ingvar Lyche: (17) Erlend Waade: (17) Vedtak: Finn Arild Fjøren er valgt inn som fast medlem for 2 år i sentralstyret. Valg av 2 varamedlemmer for 2 år: (resultat av stemmegivningen) Forslag: Bjørn Losvik, Ulstein (36) Ingvar Lyche: (33) Erlend Waade: (25) Britt Mari O. Zakkariassen: (20) 1 stemme forkastet Vedtak: Bjørn Losvik og Ingvar Lyche ble valgt som Vararepresentanter for 2 år og Bjørn Losvik er fast møtende vara i Sentralstyret. Valg av revisor: Forslag: Revisor Lars Håkon Mæland Vedtak: valgt ved akklamasjon Valg Protokollkomité. Forslag: Vedtak: valgt med akklamasjon Medlemmer: Runar Godø Vara: Reidar Strømme Ragnhild Christophersen Vara: Randi Langkaas Pressemelding fra Kateketforeningen Den norske kirkes undervisningsforbund På Kateketforeningens etterutdanningskurs juni hadde barneombud Reidar Hjermann et tankevekkende foredrag om barn og unges oppvekstvilkår. I sitt foredrag utfordret barneombudet oss kateketer og menighetspedagoger som kirkens viktige medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet til å si vår mening om problematikken omkring vold mot barn og unge. Den følgende uttalelsen er vedtatt på Generalforsamlingen som er det høyeste organ i Kateketforeningen. Vi ønsker å utfordre andre som arbeider blant barn og unge til å gi sin støtte til følgende uttalelse: Side 6 av 7

7 Uttalelse om vold mot barn: Generalforsamling i Kateketforeningen, den norske Kirkes Undervisningsforbund, tar avstand fra fysisk og psykisk vold i og utenfor familien. Bibelen kan ikke under noen omstendighet brukes som belegg for å forsvare slik vold mot barn. Generalforsamlingen ønsker en ingress sammen med uttalelsen slik at leserne forstår sammenhengen dette står i. For: 59 Mot: 0 Blank:1 Tjøme Elin Moskvil Cathrine Snipsøyr Linn Marit Knutsen Side 7 av 7

8 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Sentralstyrets beretning 2007-2009. 1. Innledning. A. Sentralstyret og ansatte. B. Representasjon i råd og utvalg

Sentralstyrets beretning 2007-2009. 1. Innledning. A. Sentralstyret og ansatte. B. Representasjon i råd og utvalg Sentralstyrets beretning 2007-2009 1. Innledning A. Sentralstyret og ansatte Sentralstyret har i perioden bestått av: Leder Harald Skarsaune 2007 01.04.2008 Heidi Sveås, konstituert leder 02.04.08 09.09.08

Detaljer

Sentralstyrets beretning 2013-2015

Sentralstyrets beretning 2013-2015 SAK GF 05/15 Sentralstyrets beretning 2013-2015 1. Innledning A. Sentralstyret og ansatte Sentralstyret har i perioden bestått av: Leder Runar Godø Sentralstyret: Gro Lillenes (nestleder) Jarl Eidjord

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Kandidater v alg L eder o g s entralstyre K UFO

Kandidater v alg L eder o g s entralstyre K UFO Sak 07 15 Kandidater v alg L eder o g s entralstyre K UFO Leder velges for to år Runar Godø Styremedlemmer sentralstyret Velges for fire år. De som ikke velges blir vararepresentanter for to år. Marit

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Referat Årsmøte i orges Guideforbund 12. mars 2005 kl 09.00 Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Wenche Haug Almestrand, ny leder i Lillehammer Guideforening ønsket velkommen til årsmøtedagen

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Valg: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker kirkeakademi Rønnaug Aaberg Andersen, Asker og Bærum Katolsk Forum

Valg: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker kirkeakademi Rønnaug Aaberg Andersen, Asker og Bærum Katolsk Forum PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 9.-11. MARS 2007 Sak 1/07 Konstituering av årsmøtet Ingen merknader til innkalling Valg: Dirigenter: Referenter: Tellekorps: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Stuua_B PROTOKOLL. Landsmøtet 2014. Scandic Havet hotell, Bodø. 24. - 27. november 2014. Stine Benjaminsen Nygård. ahn Thore Nerhus Vidar Aaltv

Stuua_B PROTOKOLL. Landsmøtet 2014. Scandic Havet hotell, Bodø. 24. - 27. november 2014. Stine Benjaminsen Nygård. ahn Thore Nerhus Vidar Aaltv _ Politiets Fellesforbund Postadr.: Mollergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf(ppf.no Org. nr.: NO 871 000 352 PCI1',1E Tz Besoksadr.: Mollergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: Nmv.pf

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Årsmøte, Norsk Varmblod Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Leder Mette Hansson ønsket velkommen, og takket for et godt og lærerikt avlseminar på Lørdag. Deretter ga hun ordet til ordfører Einar

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Grammofonartistenes forening Mandag 26. mai 2008 Generalforsamlingen ble avholdt i Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo fra kl. 17:00 til 21:30 Tilstede fra styret:

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer