PORTFOLIO ARKITEKTUR- OG DESIGN- HØGSKOLEN I OSLO INGEBORG SOMMERFELDT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORTFOLIO ARKITEKTUR- OG DESIGN- HØGSKOLEN I OSLO INGEBORG SOMMERFELDT"

Transkript

1 PORTFOLIO ARKITEKTUR- OG DESIGN- HØGSKOLEN I OSLO INGEBORG SOMMERFELDT

2 INNHOLD GK1: Workshop tre: Samarbeid med Aleksander Stein Engvold s. 2 Workshop støp: Samarbeid med Jacob Poller Marsi s. 2 Kobbertrådmodell: Liv K. Hanstad, Jon Mannsåker og Magnus S. Johansen s. 2 Tegning, isolat s. 3 GK2: Maridalsveien, skillsmissebolig s. 4-7 GK3: Workshop betong s. 3 Gressholmen, sommerkoie: Samarbeid med Pernille H. Lien s. 8-9 Søndregate, studentleiligheter: Samarbeid med Edda Jonsdottir s GK4: Harestua helhetsplan: Samarbeid med Elisabeth Amundsen, Pernille H. Lien og Anja Hole s Harestua flerfunksjonsbygg: Samarbeid med Anja Hole s AHO Ingeborg Sommerfeldt Vardøgata Oslo GK5: Sapsborg, RapidCity: Samarbeid med Pernille H. Lien og Anja Hole s GK6: Tøyen, transformasjon av Tøyensenteret til hotell s

3 TEGNING Isolat på sykehus, ett rom for lengre opphold. Sengen er det sentrale elementet ved fysisk sykdom. Utformingen av rommet har gått ut på å nedtone det sentrale sykdoms elementet og vektlegge opphold og rekreasjon. Betong fri form. Hyller av amert betong. Forskaling av finerplater, kvart- og hullister. WORKSHOP TRE, GIPS, VOKS, ARMERT BETONG OG KOBBERTRÅD Funksjonsfordeling Trekke naturen inn for å skille rommene for dag og natt fra hverandre. Inngang Dag Opphold Ute Natt Sove Å romme med en trestokk. Utforsking av hvor mange sammenføyninger som skal til for å oppleve rom. Abstraksjon av hulerom på aho. Atriumet laget i voks og bygget støpt i gips, skive for skive. Kobbermodell Renessansekirken Santa Maria della Consolazione i Italia av Bramante. Sammensetning av rom Natur, utsikt, liv, vekst og fremtid på den ene siden. Kommunikasjon fra sykehuspersonell på den andre siden. Situasjonen Isolatcellen skal oppleves som en fri enhet, med god tilknytning til naturen. 2 WORKSHOP GK1 og GK3 ISOLAT GK1 3

4 N Hva skjer med barna når foreldrene skiller lag og skaper nye familier? Barna må flytte frem og tilbake mellom foreldrene. Hva om barna kunne bo midt mellom foreldrene og veksle mellom hvilke foreldre som hadde ansvar for de. Tomten ligger i Maridalsveien 109 mellom Sagene og Ring 2. En rolig del av gaten med lav trebebyggelse. Tomten har gode topografiske egenskaper. Forutsetning for at barna skal slippe å flytte: Foreldre enhetene må ikke ha innsyn til hverandre, uteområdene må være fraskilt. Enhetene burde oppleves som de er lengst mulig fra hverandre. Barna må oppleve lik tilhørighet til begge enhetene. For at få barnas omstilling så naturlig som mulig, er det et bufferrom mellom barnas soverom og foreldre enhetene. Overgangen skjer gjennom roterbare vegger, en bokhylle og en tavle. I barnas sone er det også en bod, slik at de skal slippe å flytte større ting som skykkel og ski mellom enhetene. I tillegg er det et uterom som den enheten som barna hører til også har tilgang til. SKILTE FORELDRE FELLES BARN SKILSMISSEBOLIG Vøyenvolden gård Maridalsveien Akerselva N Barna må få slippe og bære tingene sine mellom foreldrene. Barna er bindeleddet mellom familiene. Familie A Plan Under etg, 1:300 Familie B Barna Uterom Buffer Familie B Barna burde få bo i midten A B B C C A Plan 1. etg, 1:300 Familie A, B og barna Plan 2 etg, 1:300 Familie A 4 SKILSMISSEBOLIG GK2 SKILSMISSEBOLIG GK2 5

5 Snitt B-B 1:250 Snitt A-A 1:250 Boligen sett fra Akerselva, mot øst og Maridalsveien Snitt C-C 1:250 6 SKILSMISSEBOLIG GK2 7

6 SOMMER PÅ GRESS- HOLMEN UTELEIE KOIE Samarbeid med Pernille Heilmann Lien Lamellenes variere etter synsvinkel, fra innsiden og utsiden. De slipper inn og holder ute lys og luft. opphold Detalj av sammenføyningen mellom dragere og søyler; med bolter. To dragere pr søyle. gang sovebinge oppbevaring inngang Ved badestranden syd på Gressholmen plasseres koia inntil en hellende skråning med busker og kratt. Et uattraktivt området for badegjestene, for å stjeler minst mulig av deres plass. Patinert furu brukes til kledning slik at koia glir inn med omgivelsene. Kledningen består av stående lameller som kan varieres ut ifra hvilken innsyn og utsyn man ønsker, samt etter de klimatiske forholdene. Konstruksjonene er av tre, i et hierarki av dragere, søyler og bjelkelag, der alle elementene er satt sammen med bolter. Konseptet er bygget på en kontrast mellom en indre kjerne og et ytre skall. I den indre kjernen ligger en sovealkove og et rom for opphold. Sovealkoven er introvert og har kledning på innsiden, mens skallet, eller værhuden, kan respondere på vær og vind og er utformet med tanke på ytre forhold. Kjernen bærer tyngden av skallet, og er med på å avstive konstruksjonen. Koia er ikke isolert, og kan lukkes på vinterstid. Den er løftet opp fra bakken og er fundamentert i punkter slik at den skal gjøre minst mulig inngrep i naturen. Koia er del av et større anlegg med felles hygiene fasiliteter. solen går ned liten strand dominerende vindretning om sommeren kolle kolle skjermer mot vind busker furutre utedo badegjester om sommeren solen midt på dagen solen står opp svaberg N kjerne tilbereding av mat Plan 1:100 mellomsone Snitt 1:100 8 GRESSHOLMEN GK3 GRESSHOLMEN GK3 9

7 STUDENTBOLIGER, 26 PERSONER, S ØNDREGATE 2 STUDENTBOLIGER, 26 PERSONER, S ØNDREGATE 2 FELLES DELVIS PRIVAT PROGRAM Vaskerom - felles. Kjøkken - felles Arbeidrom, der alle har sitt skap eller hylle. PRIVAT 5 m2 sportsbod til hver leilighet. En person: Seng, bad, oppbevaring og skrivepult. STUDENTER I SØNDREGATE FORELENGELSE AV KARRÉ Uterom, men kontakt til felles kjøkkerom. Kommunikasjonsareal, heis, trapp og gang. Ett par: Dobbelsseng, bad, oppbevaring og skrivepult. To venner: To soverom, bad, oppbevaring og skrivepult. HOVEDINN- GANG Fra felles til privat, her i snitt. Felles program i 1.etg, private rom videre oppover og ut i periferinen av bygningen. Samarbeid med Edda Jonsdottir Tomten har sentral beliggenhet på Grünerløkka. Den er vestvendt, med utsikt mot Akerselva. Tomten er en forlengelse av bygårdbebyggelse som avsluttes med en brannvegg. Mellom tomten og eksisterende bygård er det et gårdsrom, som er lite i bruk. Dette prosjektet hever nivået på gårdsrommet og lar det bli et felles ute område for å skape et bindeledd mellom eksisterende og ny bebyggelse. Det nye bygget har hovedinngang i syd. I første etasje er det felles funksjoner som sykkelparkering, avfallsrom, arbeidsrom, vaskerom og boder. Fra trapp eller heis kan man bevege seg oppover og inn 10 SØNDREGATE GK3 til student kollektivene. Det er ett kjøkken i hver etasje som deles mellom maks fire personer. Kjøkkenet henvender seg mot gårdrommet som er byggets felleskaps kjerne. Mens de private rommene ligger i periferien av bygget og henvender seg mot omgivelsene. De private enhetene er delt opp etter om man bor alene, er to venner, eller et par. Plasstøpt betong og elementer av massivtre utgjør konstruksjonen. Kledningen er av stående panel. Den nye bygget forsøker og avslutte den eksisterende karré på en mer differensiert måte mot elva og skape nye byrom for opphold. Markveien Søndregate N EDDA JONSDOTTIR OG INGEBORG SOMMERFELDT Snitt A-A 1:500 GK 3 HØ ST 2009 ARKITEKTHØGSKOLEN I OSLO INNHOLD: SNITT A, FRA NORD TIL SYD, 1:50 Fasade A 1:500 EDDA JONSDOTTIR OG INGEBORG SOMMERFELDT GK 3 HØ ST 2009 ARKITEKTHØGSKOLEN I OSLO INNHOLD: SNITT C, FRA NORD TIL SYD, 1:50 Snitt B-B 1:250 SØNDREGATE GK3 11

8 etg Leiligheter. Kjøkkene (lilla) henvender seg mot gårdsrommet, kommunikasjonen ligger mot brannveggen (grå). Takene brukes til dyrking og opphold. Plan 1. etg 1:250 I hovedsak fellesfunksjoner, vaskerom, arbeidsrom, boder, sykkelparkering og avfallsrom, Plan 3. etg 1:250 Plan etg 1:250 Skivekonstruksjon av massivtre og plaststøpt betong. Massivtre er brukt i dekker og vegger. Plastøpt betong i i grunnmur, rundt heis og trapp og i vegggen mot gavlen. Plan 2. etg 1:250 Felles gårdsrom med lysåpninger ned til bodene som også fungere som sittemøbler. Platået nåes fra begge sider og kan også brukes som direkte inngang i 2. etg. 12 SØNDREGATE GK3 SØNDREGATE GK3 13

9 HELHETSPLAN 45º 60º 40º 45º Samarbeid med Elisabeth Amundsen, Anja Hole og Pernille Heilmann Lien SIKTLINJEN > 8 m INDRE GÅRDSROM > 10 m SIKTLINJEN > 8 m TRELANDSBYEN HARESTUA HELHETSPLAN OG FLERFUNSKJONSBYGG Helhetsplanen ble utviklet etter ønskede intensjoner: t Utvikle en helhetsløsning der landskapsopplevelsen og solen er med på å definere bebyggelsen og styre formgivningen ut fra optimal bruk av solenergi t Unngå: tung infrastruktur, biltrafikk inne i området og store terflerfunksjonsbyggets hensikt var å skape et trygt og kjent møtested for foreldre og barn i Harestuas nye boligområde. Denne møteplassen består av ulike funksjoner relatert til barn. Bygget inneholder en barnehage, en helsestasjon, 14 HARESTUA GK4 renginngrep t Tilrettelegge for energiog ressursbesparende løsninger med bevisst bruk av stedlige materialer t Utnytte det flate terrenget til å gjøre boligene tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne en åpen barnehage og utleieboliger. Funksjonene knyttes sammen i en glassgård med tydelig kontakt til hovedgata. Tomtens areal er på 1250 m2. Den henvender seg mot bygg i nord og sør, hovedgata i øst og natur i vest. FILTRERING AV VEGETASJON polygon: grøntområder linjer: føringer, bevegelse punkter: stoppesteder SYSTEM FOR TRAFIKK parkering bolig parkering bolig parkering handel parkering handel FUNKSJONER næring i 1. etasje og bolig i 2. etasje bolig på to plan bolig på ett plan parkering bolig parkering handel Over: Helhetsplanen sett fra sør, med hovedgata i midten, bolig og næring på øst-siden og videreutviklede prosjekter på vestsiden. Bo- og behandlinssenter for eldre med demens. v/ Pernille Heilmann Lien Barnehage og samlingslokale v/ Anja Hole og Ingeborg Sommerfeldt 9RHIV &EVREW ¾IVJYROWNSRWF]KK WIXX JVE LSZIHKEXE Bofelleskap for eldre v/ Elisabeth Amundsen N HARESTUA GK4 15

10 FLERFUNKSJONSBYGG Samarbeid med Anja Hole Barnehage 2 avdelinger: En avdeling i nordbygningen og en i sydbygningen. Avdeling I har 9 barn, 1-3 år, og avdeling II 18 barn, 1-6 år. Utleieboliger: Boliger i 2. etg over barnehagen i syd. Åpen barnehage/samlingslokale: På dagtid brukes lokalet til åpen barnehage. På kveldstid kan lokalet samle Harestua. Helsestasjon: Ved å plassere helsestasjonen i tilknytning til den åpne barnehagen forsøkes det å skape trygge rammer og åpenhet mellom foreldre, helsevesen og barn. Glassgården: Den binder funksjonene og menneskene sammen og forgrener kommunikasjonen. Rommet er uklimatisert og vil derfor variere med årstidene, og bidra til en økt differansiering mellom inne og ute. Perspektiver fra glassgården mot det indre gårdrommet. Avgrensninger LAGER LAGER LEKEROM ÅPEN BARNEHAGE SAMLINGSLOKALE HWC KJØKKEN M/ SPISEPLASS GARDEROBE MØTEROM KONTOR STILLEROM STILLEROM BARNEHAGE ADMINISTRASJON KJØKKEN M/ SPISEPLASS Visuell kontakt KJØKKEN M/ SPISEPLASS HWC KONTOR KONTOR HWC HELSESTASJON GARDEROBE BARNEHAGE AVDELING I Funksjoner og henvendelse BARNEHAGE ÅPEN 1. AVDELING BARNE- HAGE GLASSGÅRDEN LØPE- GLASS- GANGEN GÅRDEN BARNEHAGE AVDELING II BARNEHAGE 2. AVDELING 1. etg KJØKKEN M/ SPISEPLASS GARDEROBE HWC LEKEROM/ STILLEROM BARNEHAGE HELSE- ADM STASJON KJØKKENHAGEN LEKEROM BOLIG 40 kvm LAGER UTLEIEBOLIGER PERSONALGARDEROBE BOLIG 55 kvm BOLIG 50 kvm 2. etg plan 1. etg 1: HARESTUA GK4 plan 2. etg 1:250 HARESTUA GK4 17

11 Snitt A-A (over) og B-B (under), begge i 1: HARESTUA GK HARESTUA GK4 21

12 MANiF EstO! Sarpsborg sentrum XL E6 in the center of the periferi! RV t h e c a r v s. t h e c i t y and R C i s a n o r g a n i s m e a t i n g infrastructure! CITY EASY TO GET...HARD TO GET 20 SARPSBORG GK5z R C i s a m u l t i f u n c t i o n a l s h o p p i n g h y br i d! E6 Dette prosjektet er lagt til Alvim som er et sted der Riksvei 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg, GRÅLUM ALViM! SARPSBORG RapidCity er en effektiv handelshybrid der du kan KN VI ¾IVI XMRK WEQXMHMK 6ETMH'MX] LEV KSH OSQQYRMOEWNSRW SK MRJSVQEWNSRW¾]X Glomma jernbane ÅRUM 10 9 FREDRIKSTAD SS AL MA RiTiC E6 = C RV Prosjektet har fått navnet Rapidcity fordi fart, effektivitet og det å snappe biler fra den kritiske massen på E6 har vært viktig for prosjektet. Ved å lage en effektiv tett node av funksjoner, frigjøres arealer rundt til rekreasjon. Gjennom noden legges en hovedfartsåre for gang og sykkelvei som går under navnet nerven. Den er trygg og oversiktlig i forhold til den situasjonen de myke trafikantene møter i dag. Eksisterende situasjon: De større landskapsmessige sammenhengene stopper opp i spaghettikrysset på Alvim. Shopping- og industriområdet som ligger der i dag slår knute på tråden for gang- og sykkelveinettet i området. Ved å relokalisere næringer på Alvim til dette knutepunktet, frigjør man arealer til rekreasjon og andre programmer. Denne frigjøringen åpner også opp for å knytte større landskapsmessige sammenhenger (vegetasjon, Glomma, byen). Samarbeid med Anja Hole og Pernille Heilmann Lien kommunegrensen Tilgjengeligheten til RapidCity skal være tydelig og friksjonsfri enten du ankommer med bil, buss, godsvogn/trailer, tog, sykkel eller gående. I hybriden møtes de ulike lagene. R C i s a h i g h - d e n s i t y n o d e! SHOPPING HYBRID samt Glomma og Østfoldbanen krysser E6. I tillegg ligger Alvim i umiddelbar tilknytning til den tette bebyggelsen i Sarpsborg. R C m a k e s t h e c i t y r e g i o n c o m p e t e t i v e a n d i s a k e y t o f u r t h e r d e v e l o p m e n t! RapidCity på Alvim vil være en motor og et sentralt ledd i å knytte økonomiene i Sarpsborg og Fredrikstad sammen slik at de får økt konkurransekraft. 109 Fredrikstad sentrum Bilen er kommet for å bli, ble utgangspunktet for dette prosjektet. I Norge er det ca en bil per to innbyggere. Mange tar valg i hverdagen etter hvordan det stedet de skal besøke forholder seg til bilen, feks angående parkering. I byplanmessig sammenheng, sees bilen ofte på som et onde, noe som må gjemmes vekk. Men hva om man heller tilrettelegger for en byutvikling der bilen er en integrert del av planene, uten at de myke trafikantene må vike. so lv e th e b le! sp a g h e tt i tr o u N R C t a k e s p e o p l e d i r e c t l y o f f t h e h i g h w a y! Eksisterende situasjon: Shopping- og industriområdet sprer seg utover unødvendige store områder og tar opp areal som kunne blitt brukt til andre funksjoner. RapidCity har E6 som kritisk masse. RapidCity skal være et synlig landemerke som tydelig skal bryte med den monotone kjøreopplevelsen på E6. Hovedgrepet:Ved å konsentrere shopping- og industribebyggelsen i en node og forbedre krysset kan man frigjøre arealer til andre funksjoner. Handelsområdet blir lagt i direkte kontakt med E6 og utformes slik at fremkommeligheten blir bedre for gående og syklende, i tillegg til at man får en større kritisk masse til handelsområdet. SARPSBORG GK5 21

13 loc al s ide! mult i sid e! shop (eat, relax, work, play) till u drop! RESTROOMS KAFFE- BRENNERIET DISTR.- HUB LINDEX CUBUS OVER 2 PLAN KAPPAHL OVER 2 PLAN URBAN OUTFITTERS GINA TRICOT BIANCO FOLLESTAD NILSON DIN SKO H&M MEN AND WOMEN (ANCHOR) DRESSMANN JACK & JONES JC INSOMNIA TANUM TEKSTIL/ SKREDDER FOLLESTAD ONLY MOODS OF NORWAY SKOMAKER/ LEATHER ZARA WOMEN BIKBOK CITY SOUVENIR SHOP RESTAURANT MANGO MAINTENANCE CARLINGS ZARA MEN RISOE OASIS FOOD COURT STRESS BATHROOMS WOMEN BOOTHS FOR LOCAL PRODUCTS BATHROOMS MEN BIKES BIKE- IN VERKSTED OG SERVICE GRAND PIAZZA BIKE PARKING TOYS'R'US (ANCHOR STORE KIDS) INFO BADDY SHOP ELKJOP DELI DE LUCA TONI & GUY FRISOR BAKERY ACCESSORIZE ZOO ESTETIQUE VITA RIKTIGE LEKER HELIOS LIFE ENTERTAINMENT APOTEK 24 h FURNITURE NORRONA CONCEPT STORE SPORTSBAR XXXL SPORT (ANCHOR STORE FAMILY) AUTO SHOP AND AUTO EXHIBITION NIKE CONCEPT STORE DRIVE IN CINEMA TREVARE MAXBO uteomrade NLY A O EM CIN TREVARE MAXBO FOOD STORE AND CAFE DRIVE IN FOOD AND KIOSK gl 22 SARPSBORG GK5 a ob l i s d e! EXERCISE SATS H&M ACCESSORIES MAKE- UP car paradise! TAXI KISS'N'RIDE TAXI EL- CARS ONLY drive, park, shop, drive-in, drive-thru concentration of shopping and industry buildings releases area twice the size of RapidCity! multi side + car paradise footprint RC: 62 ooo m 2 total area RC: o m 2 parking: 3ooo spaces area released: 13o ooo m 2 VARELEVERING VARE- HUB TRUCKS ONLY! TRUCKER'S CLUB PARKING SARPSBORG GK5 23

14 Eksisterende situasjon Ny situasjon TØYEN HOTELL Ny situasjon. Hagegata åpnes, gjennomgangen taes vekk. 1. etg åpnes og nye trapper binder torget sammen med nord vest siden av bygget. Tøyensenteret består av en lukket sammenhengende teglstruktur. Tre tårn med kontor og næring henger sammen i en lavere struktur. Mellom denne strukturen og boliger, er det et torg som fungerer som en gjennomfartsåre mellom t-bane og buss. Torget har liten visuell kommunikasjon med omgivelsen, eller med aktivitetene i de omkringliggende bygningene. Denne transformasjonen har tatt for seg det midterste tårnet, og gått ut på å åpne opp kommunikasjonen mellom torget, omgivelsen og de innvendige aktivitetene i bygget. Programmet i tårnet er endret fra kontor til hotell, cafe, restaurant, konferansesal og bibliotek. Offentlige og private program kombineres for å skape et møtested mellom tilreisende og de som bor i nærområdet. Etasjene er bundet sammen med en åpen trapp. Bygulvet er trukket inn i 1. etasjen slik at man kan se og gå igjennom i større åpne nærings arealer isteden for små lukkede. Ved å se opp den åpne trappen, kan man se gjennom og ut på andre siden av bygget. Fasadene er ikke bærende og erstattes av en ny bebodd vegg av tre som utformes etter innvendig program og etter de omgivelsene den møter. TRANSFORMASJON TØYENSENTERET Eksisterende situasjon. Et lukket torg, med tegl på alle kanter. tårn tårn syd/vest undergang Sørligata t-bane tårn midten Hagegata torget torget boliger tårn nord/øst Eksisterende situasjon. Lite kommunikasjon mellom tårn og torg. boliger buss Finnmarksgata Ring 2 N N 24 TØYEN GK6 TØYEN GK6 25

15 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCED PRODUCT BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT A 1. etg bakken. Torggulvet trekkes gjennom bygningen, med gjennomgående næringsarealer og ny trapp på nord-vest siden av bygget. 1. etg tilhører fortsatt nærmiljøet. FRUKT OG GRONT 231 m2 PLAN 1. etg 1:200 HOTELL LAGER 103 M2 HOTELL LAGER 85 M2 HOTELL ADM 70 m2 AVISER OG MAGASINER 52 m2 Hotellrom plasseres i ytterkant av planen. Strukturen av hotellrom åpnes opp og gjør plass til tileggsprogram. Etasjene bindes sammen av en gjennomgående åpen trapp. Ny fasade legges til utenpå eksisterende dekke. Fasaden mot torget har overheng. Fasaden mot veien tilter motsatt vei. Fasadene mot de to tårnene er rett, men variere i knekning i et tredelt grid, slik at enkelte rom får balkong. B B CAFE A 2. etg PLAN 2. etg 1:200 Hostel med felles PRODUCED kjøkken, BY AN AUTODESK vaskeri EDUCATIONAL og internett PRODUCT cafe. PLAN 3. etg 1:200 INTERNETT 114 M2 87 M2 76 M2 76 M2 VASKERI VASKERI HOSTEL MEDIATEK FOYER LOBBY HOSTEL 70 SENGER 3. etg Lobby for hotell, og booking av konferanse og møterom samt mediatek. PLAN 4. etg 1:200 PLAN 6. etg 1:200 PLAN 8. etg 1:200 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 4. etg Hotellrom. Åpen møblering, kombinasjon av sitteplasser og bokhyller. Sittesteder for å lese og arbeide. BIBLIOTEK 5. etg Hotellrom og mediatek / bibliotek. PLAN 4. etg 1:200 PLAN 5. etg 1: etg Hotellrom 7. etg Hotellrom og møterom / utleie kontor. 20 M2 BIBLIOTEK PLAN 6. etg 1:200 BIBLIOTEK PLAN 8. etg 1:200 CAFE PLAN 10. etg 1:200 kjøl 20 M2 33 M2 28 M2 PLAN 7. etg 1:200 PLAN 9. etg 1:200 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCED PRODUCT BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 33 M2 28 M2 PLAN 5. etg 1: etg Hotellrom. PLAN 9. etg 1:200 MINGLE GARDEROBE BIBLIOTEK PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCED PRODUCT BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 9. etg Møterom og konferansesal. 10. etg Lunsj cafe og åpent ned til konferansesal 11. etg Restaurant og bar PLAN 7. etg 1:200 CAFE BAR PLAN 10. etg 1:200 PLAN 11. etg 1:200 kjøl MINGLE GARDEROBE kjøl RESTAURANT KJØKKEN servering RESTAURANT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PLAN Y AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 26 TØYEN GK6 TØYEN GK6 27

16 11. ETG BAR OG RESTAURANT m 1O. ETG CAFE m 9. ETG KONFERANSE 8. ETG 7. ETG 6. ETG HOTELL 5. ETG BIBLIOTEK 4. ETG BIBLIOTEK 3. ETG LOBBY 2. ETG HOSTEL m m m + 17 m m m m m 1. ETG TORGET 0.0 m 0. ETG VARE- LEVERING m -1. ETG GARAGE m Snitt B-B 11. ETG BAR OG RESTAURANT 1O. ETG CAFE 9. ETG KONFERANSE 8. ETG 7. ETG 6. ETG HOTELL 5. ETG BIBLIOTEK 4. ETG BIBLIOTEK 3. ETG LOBBY m m m m m + 17 m m m m 2. ETG HOSTEL m 1. ETG TORGET 0.0 m 0. ETG VARE m LEVERING -1. ETG GARAGE m Snitt A-A 28 TØYEN GK6 HARESTUA GK2 31

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE /

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / ARKITEKTUR 6 / 2014 Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / Med sin sentrale beliggenhet i Trondheim besitter Leütehaven et enormt potensiale.

Detaljer

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER SJØGATA 29-39 PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER 18.09.2015 ANALYSE UTSIKT Fra kaifronten og de lavere delene av tomta er det storslagen utsikt mot hele horisonten fra vest via nord

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6 gruppenummer - sidetall ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 MILJØOPPLYSNINGER BYA: 1684 Klimatisert areal:

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1 GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE f a r g e r i k t f e l l e s s k a p Vår hovedintensjon på Stavne har vært å lage et bygg som bidrar til å skape et fellesskap mellom brukerne,

Detaljer

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup industrimuseum (hydro) folk møteplasser bevegelse kultur mixed use Flere møteplasser ute, tenke samarbeid, fl

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154 Moderne og attraktiv SJ arkitekter AS 10.09.015 SJ ARKITEKTER 01 INTENSJON Landemerke Engasjerende arkitektur Smart og fleksibelt Blå-grønn Prosjektet har et stort potensiale

Detaljer

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KAFFE Hus & hage 7,0 m 3 m 1,5 4,0 m 7,0 m 3,5 m 10,0 m 20,0 m 60,0 m 4,0 m Buffersone - handel & service Torg Grønt - opphold

Detaljer

HASLEVOLLEN. Mulighetsstudie

HASLEVOLLEN. Mulighetsstudie HASLEVOLLEN Mulighetsstudie SJ arkitekter AS 09.12.2015 INNHOLD Tomten og området - 3 Størrelse og skala - 4 Mulighetsstudie 1 Konsept - 5-8 Situasjonsplan - 9 Næringstårn - 28 Plan 1. etasje - 29 Plan

Detaljer

HOSPITALSLØKKAN 22. Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud

HOSPITALSLØKKAN 22. Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud HOSPITALSLØKKAN 22 Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud Situasjonskart I skrivende stund er dette ikke et komplett arbeid. Det vil bli redigert og utdypet innen sensurering. Dette prosjektet tilbyr

Detaljer

Bystasjonen. Snart åpner Bystasjonen. Hva kan vi vente oss?

Bystasjonen. Snart åpner Bystasjonen. Hva kan vi vente oss? Bystasjonen Snart åpner Bystasjonen. Hva kan vi vente oss? Bystasjonen i Sandnes Bystasjonen Sandnes 2 Visjon Bystasjonen skal være en positiv, moderne, aktiv og levende del av Sandnes sentrum. Et godt

Detaljer

KONSEPT 7-ETT SAMLENDE BYGULV

KONSEPT 7-ETT SAMLENDE BYGULV KONSEPT 7-ETT SAMLENDE BYGULV VRIMMEL Sykehuset P-hus i skogen kk Sy k ti-s els i ve ole Midtbyen vil endre karakter fra villa strøk til urbant nabolag, hvor visjonen VRIMMEL er å skape et opplevelsesrikt

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer

Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet?

Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet? Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet? OBOS Boligkonferanse 2012 Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen 3-delt ansvar for boligbygging Stat Plan-

Detaljer

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet prosess mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet masteroppgave i arkitektur våren 2012 Kirsti Bjerke Øye 2 Prosessheftet viser et utdrag fra prosessen med de undersøkelesene

Detaljer

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Kunne du tenkt deg å bo sentralt, men ikke midt i byen, luftig, men ikke ute på landet, nær sjøen, masse lys, høy standard og kort vei til både storby og

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING

EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING Areal: 4790 m2 Areal tomt: 1350m2 Utnyttelsesgrad: 2,95 Program: Bibliotek, Kontor, Bolig BESKRIVELSE Første plan består av bibliotek og bokcafe. Andre plan kan både

Detaljer

Fra tomrom til tomter

Fra tomrom til tomter Mikroinfill Fra tomrom til tomter Vi er i dag alle kjent med behovet for flere boliger i Oslo. Etter vår mening er det rom for mange flere boliger i sentrum av byen. Vi ser på smale tomrom mellom eksisterende

Detaljer

ØKERN TÅRNPLASS. SEUT Brygge illustrasjoner til reguleringsplan NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD DATO: 30.11.2009

ØKERN TÅRNPLASS. SEUT Brygge illustrasjoner til reguleringsplan NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD DATO: 30.11.2009 NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD FRITT TILGJENGELIG GRØNTOMRÅDE I NORD, KNUTEPUNKT FOR FOTGJENGERE OG SYKLISTER SKULPTURELL UTFORMET SIGNALBYGG UTSYN NEDOVER ELVEN FERDSEL LANGS VANNET Følgende

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET KONSTRUKSJON Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Veksthus Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 Jobbe med det lette på det massive Lettkonstruksjon, og veksthus.utnytte

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen ARKITEKTUR 6 / 2014 MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen PROSJEKTBESKRIVELSE / Vi har hatt en arkitektonisk intensjon om å skape

Detaljer

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014 Perspektiv Dampsagalleen G/Bnr. 135/36 13.11.2014 Saga Terrasse Fremtidig bebyggelse OK GESIMS C+219,5 5. ETG C+215,5 4. ETG C+212,5 3. ETG C+209,5 2. ETG / OK DEKKE TORG C+206,5 OK TERRENG C+202,5 Fasade

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem.

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem. ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 R T R GRUPPENUMMER / B3 STUDENTER / Maria Pettersen, Astrid Christine Humerfelt, Anette Rudshaug TOMT / Torget BESKRIVELSE/ ROTOR er et sykkelsenter som skal stimulere til økt

Detaljer

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug FILTER Stavne AF er et arbeidstreningssenter, i dag spredd over sju ulike lokaliteter. Alle Stavnes filialer ønskes samlet ved

Detaljer

Det gode liv på Livneset

Det gode liv på Livneset Det gode liv på Livneset Moderne boliger med lokal tilknytning Livneset er et unikt og fremtidsrettet boligområde rett ved sjøen i Vestnes sentrum. Her finner du fine grøntområder, tilknytning til diverse

Detaljer

A00-827 827.13 21.01.14 RYGJAVEIEN 2 SØR-VEST SØR-ØST ZTIL EIENDOM AS 4017 STAVANGER BRUVIKVEIEN 33 E.EFTESTØL EHE

A00-827 827.13 21.01.14 RYGJAVEIEN 2 SØR-VEST SØR-ØST ZTIL EIENDOM AS 4017 STAVANGER BRUVIKVEIEN 33 E.EFTESTØL EHE STAVANGER KOMMUNE - GNR. 7 BNR. 2683 PERSPEKTIV A00-827 827.3 2.0.4 407 STAVANGER SØR-VEST 2.02.4 NABOVARSEL SØR-ØST 500 5500 24x6M Garasje 30.5 m² 2000 500 2000 Sportsbod 5.0 m² Bod 0. m² Bad 9.4 m² 3000

Detaljer

Innhold. Området. Hasle Tårn. Tidløst Interiør. Plantegninger. Utomhusplan. Nabolagsprofil. Urbanium AS

Innhold. Området. Hasle Tårn. Tidløst Interiør. Plantegninger. Utomhusplan. Nabolagsprofil. Urbanium AS GRENSEVEIEN 51 2 Innhold 4 Området s. 9 Hasle Tårn s. 13 Tidløst Interiør s. s. 14 Plantegninger s. 29 Utomhusplan s. 30 Nabolagsprofil s. 33 Urbanium AS Området Hasle Tårn en del av Hovinbyen Hovinbyen

Detaljer

MED NÆRHET TIL DET MESTE!

MED NÆRHET TIL DET MESTE! BYGG 2 MED NÆRHET TIL DET MESTE! Gatu Park får en landlig og solrik beliggenhet på Halmstad i Rygge. Her er det planalgt seks bygg med tilsammen 150 selveierleiligheter, og er en del av en større utbygging

Detaljer

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE utført av FORMLØS architecture for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 Tøyens virkelig potensiale er innbyggerne. Vi vil gjerne bidra til en utvikling som kan komme

Detaljer

TRINN II. For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf , megler Andreas Jølstad mob

TRINN II. For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf , megler Andreas Jølstad mob TRINN II Dale+Bang Fundament Foto: Nicolai Prebensen, Anders Martinsen, 3D-eksteriør: Goutbeek 3D-interiør: Graf/x For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf 38 12 05 40, megler Andreas Jølstad

Detaljer

Rotor Sykkel Senter 2011

Rotor Sykkel Senter 2011 Rotor Sykkel Senter 0 Ark / Gruppe B Homayoun Samim & Magnus Hagen Trondheim ligger omgitt av Nidelven og Trondheimsfjorden, men vender ryggen mot vannet. Kanskje er det byens nordvendthet og stadig skiftende

Detaljer

VISJON: å skape SYKKELykke i Trondheim. kafe SYKKELykke

VISJON: å skape SYKKELykke i Trondheim. kafe SYKKELykke VISJON: å skape SYKKELykke i Trondheim kafe SYKKELykke SYKKELykke for oss er: - en problemfri hverdag på sykkel - felleskapsfølelse rundt det å sykle - styrke midtbyen som et aktivt midtpunkt PROBLEMSTILLING:

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll

Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll Sval Se for deg at du har kjøpt en trestol, en stol du er veldig fornøyd med. En dag knekker den ene foten på stolen. Hva gjør du? Mange ville nok ha

Detaljer

PLANTEGNINGER OG BELIGGENHET

PLANTEGNINGER OG BELIGGENHET 12.3m² Tekn bod 2.8m² 3.9m² tue / kjøkken 59.8m² 9.1m² 17.5m² Heis 4.1m² PLTEGIGER OG ELIGGEHET 8.9m² od 3.7m² Foreløpig (mindre endringer kan forekomme) ato: 27. mars 2015 dr juells park Trapperom 19.7m²

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Byggemeldingstegninger Cappesvei 30 01/07/15

Byggemeldingstegninger Cappesvei 30 01/07/15 Cappesvei 30 01/07/15 Perspektiv fra Rasmus Meyers Alle Byggemeldingstegninger Cappesvei 30 Innhold Innhold Prosjektbeskrivelse Basiskart Situasjonskart Plan topp etg. Plan 3.etg Plan.etg Plan 1.etg Snitt

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

situasjonplan 1:2000 Plan 2381P Hillevåg Næringspark nord Holdeplass Park FELT 04 FELT 01 Vei 3 Vei 2b FELT 08 FELT 02 Vei 1 FELT 05 FELT 10 Torg

situasjonplan 1:2000 Plan 2381P Hillevåg Næringspark nord Holdeplass Park FELT 04 FELT 01 Vei 3 Vei 2b FELT 08 FELT 02 Vei 1 FELT 05 FELT 10 Torg Jernbanev Bergsagelveien Veumveien Kvaleberg skole Sandvikveien FELT 04 FELT 01 Vei 3 Vei 2b Gullongane Privat barnehage FELT 08 FELT 02 Vei 1 FELT 05 FELT 10 Torg Gangfelt Gangfelt Holdeplass Fremtidig

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN JÆRVEIEN, SANDNES

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN JÆRVEIEN, SANDNES - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN JÆRVEIEN, SANDNES FIRE UNIKE ENEBOLIGER NÆR FLOTTE TUROMRÅDER TORGER CARLSENS GATE MOT SANDNES STATOIL BENSINSTASJON JÆRVEIEN JÆRVEIEN 201 BUSS-STOPP GANDDAL LEGESENTER

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

Sjekk inn, pust ut - hostel og kafe i Trondheim Masteroppgave høsten Malene Unelsrød Larsen

Sjekk inn, pust ut - hostel og kafe i Trondheim Masteroppgave høsten Malene Unelsrød Larsen Sjekk inn, pust ut - hostel og kafe i Trondheim Masteroppgave høsten 2016 - Malene Unelsrød Larsen Hytter Kafe /Restaurant Vestre Kanalkai - tomten hvor hostellet er plassert Hostel Situasjonsplan hele

Detaljer

e n e b o l i g e r B F 1 2 UNIK UTSIKT KLEPPEVARDEN VEST

e n e b o l i g e r B F 1 2 UNIK UTSIKT KLEPPEVARDEN VEST BOLIGER FRA TEAMBYGG eneboliger BF 12 UNIK UTSIKT 4 soverom Carport og utvendig bod Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 3 ENEBOLIGER 130 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA FORUS Det viktigste

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

COLAB. Situasjonssnitt M 1:1000

COLAB. Situasjonssnitt M 1:1000 COLAB Situasjonssnitt M :000 COLAB BYGG Nyskap - et verksted, et makerspace, en inkubator, en samlingsplass, et dyrkningssenter, en urban mine: et romprogram som ønsker å være mye. den kreative gnisten

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG?

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? prosjektsammendrag stud.arch Kristine Brembo veiledere: Stein Jenssen og Eli Støa NTNU 2014 ? OPPGAVE Hvordan

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER BJØNNES SYKEHJEM INNHOLD TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER MILJØSTRATEGI AREALER VOLUMSTUDIER NEDFOTOGRAFERTE

Detaljer

Samlokalisering av Stavne

Samlokalisering av Stavne Samlokalisering av Stavne LOOP ARK.6 2010 Natalie Stout Sue-Chu, Ida Waagø og Inger Johanne Apeland Vi har ønsket å lage et område som er o v e r s i k t l i g og lesbart. Området skal være a k t i v t

Detaljer

3 PROSJEKT BYEN, BANEN OG BINDELEDDET - ET BIBLIOTEK PÅ MAJORSTUEN

3 PROSJEKT BYEN, BANEN OG BINDELEDDET - ET BIBLIOTEK PÅ MAJORSTUEN 3/ 3 PROSJEKT BYEN, BANEN OG BINDELEDDET - ET BIBLIOTEK PÅ MAJORSTUEN Pål Audun Ingvoldstad Veileder: Jan Støring Diplomoppgave høst 2011 SITUASJON NY T-BANE Majorstuen t-banestasjon ligger i dag åpen

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / UNDER DUKEN A6 Frøydis Hegnar Kornelie Solenes Halvard Bergan Paus PROSJEKTBESKRIVELSE /

ARKITEKTUR 6 / UNDER DUKEN A6 Frøydis Hegnar Kornelie Solenes Halvard Bergan Paus PROSJEKTBESKRIVELSE / ARKITEKTUR 6 / 2014 UNDER DUKEN A6 Frøydis Hegnar Kornelie Solenes Halvard Bergan Paus PROSJEKTBESKRIVELSE / Senteret består av en tett, massiv og klimatisert del plassert langs Repslagerveita. Inntil

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

MED NÆRHET TIL DET MESTE!

MED NÆRHET TIL DET MESTE! BYGG 2 MED ÆRHET TIL DET MESTE! Gatu Park får en landlig og solrik beliggenhet på Halmstad i Rygge. Her er det planalgt seks bygg med tilsammen 150 selveierleiligheter, og er en del av en større utbygging

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: 08/4929 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 03.06.2010 Sist revidert:

Detaljer

FOR KUNSTNERE OG KREATIVE: BOLIGPROSPEKT PÅ VINDEREN/RIS - UTLEIE

FOR KUNSTNERE OG KREATIVE: BOLIGPROSPEKT PÅ VINDEREN/RIS - UTLEIE FOR KUNSTNERE OG KREATIVE: BOLIGPROSPEKT PÅ VINDEREN/RIS - UTLEIE Ekelyveien 14 0374 Oslo Kontakt for samtale og privat visning Katinka von der Lippe katinka@eker.no / telefon: 91372172 Utleie for kunstnere

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2. 3/4 soverom. Carport BOLIGER FRA TEAMBYGG

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2. 3/4 soverom. Carport BOLIGER FRA TEAMBYGG BOLIGER FRA TEAMBYGG 8 boliger i kjede BK 11 UNIK UTSIKT 3/4 soverom Carport Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA FORUS Det viktigste

Detaljer

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK Oppdragsgiver: Oppdrag: 610369-01 Lokalklimavurdering Grandkvartalet Notat Dato: 28.09.2016 Skrevet av: Hanne C. Jonassen Kvalitetskontroll: Else Bingen Sande LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

Detaljer

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget SJEKKLISTE FOR UTEAREALENES UTFORMING Sted: Drammen Dato: 15.05.13 Tema: Undertema: Kommentar: (for tilbakemelding til forslagsstiller og til saksframlegget) 1. Har området sikre og enkle forbindelser

Detaljer

eksisterende byrom 1:2500 bygg som rives 1:2500 nye bygg 1:2500

eksisterende byrom 1:2500 bygg som rives 1:2500 nye bygg 1:2500 ,OOXVWUDVMRQHU WLO GHWDOMUHJXOHULQJVSODQ 9HGOHJJ /DQJJDWDNYDUWDOHQH Storgata Storgata Storgata Oalsgata Solaveien E.Skjalgsons gt Flintergata O.J.rochs gt Kirkegata Oalsgata Solaveien E.Skjalgsons gt Flintergata

Detaljer

Even Småkasin og Eskil Frøyen Nybø ET BYGGESETT I TRE. Wood be Better AHO, høsten 2014

Even Småkasin og Eskil Frøyen Nybø ET BYGGESETT I TRE. Wood be Better AHO, høsten 2014 Even Småkasin og Eskil Frøyen Nybø ET BYGGESETT I TRE Wood be Better AHO, høsten 2014 Om prosjektet Dagens regelverk skaper store utfordringer i forbindelse med oppføring av større bygg i tre. Brann og

Detaljer

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET Justert illustrasjon ned Prinsegata med inntrukket toppetasje REGULERINGSFORSLAGET UTVIKLET ETTER 1. GANGSBEHANDLING OG OFFENTLIG HØRING Reguleringsforslaget

Detaljer

SKROGET_ Vitensenter Randaberg

SKROGET_ Vitensenter Randaberg SKROGET_ Vitensenter Randaberg Skip og båter har gjennom tidene vært menneskets følgesvenner i møte med elementene, vann og hav. Havet er utgangspunktet for Randaberg vitensenters formidling. Skrogets

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

KUN 1 IGJEN! JÆRVEIEN, SANDNES

KUN 1 IGJEN! JÆRVEIEN, SANDNES KUN 1 IGJEN! JÆRVEIEN, SANDNES FIRE UNIKE ENEBOLIGER NÆR FLOTTE TUROMRÅDER TORGER CARLSENS GATE MOT SANDNES STATOIL BENSINSTASJON JÆRVEIEN JÆRVEIEN 201 BUSS-STOPP GANDDAL LEGESENTER REMA 1000 TURSTI SANDVEDPARKEN

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50

Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50 Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser 300 m 21.03.2017 1. Bakgrunn

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

NYE KONTORER BYGGET PÅ GAMMEL HISTORIE I STORGATA 25

NYE KONTORER BYGGET PÅ GAMMEL HISTORIE I STORGATA 25 NYE KONTORER BYGGET PÅ GAMMEL HISTORIE I STORGATA 25 FRA OLYMPIA KINEMATOGRAF TIL OLYMPIAGÅRDEN Fra filmen den farlige leken. Tillatt vist av Sigval B. Maartmann-Moes familie 2013. Fotokilde: Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus

Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Diplomoppgave ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo Høst 2012 Bård Lindqvist Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

i grønne og blå omgivelser

i grønne og blå omgivelser - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN Grødem Gård Innholdsrike FAMILIEboliger i grønne og blå omgivelser Grønt. blått. ut mot havet. Grødem ligger godt plassert i den grønne landsbyen Randaberg, der 65 prosent

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO -

BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - LANDLIG OG BYNÆRT I Loesmoen Hageby får du bokvaliteter du vil sette pris på. De nye, moderne leilighetsbyggene bidrar til en enklere hverdag. Uten utvendig

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser?

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? tomteanalyse stud.arch Kristine Brembo veiledere: Stein Jenssen og Eli Støa NTNU 2014 Trondheim Trondheim

Detaljer

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst Hovedinngang og sett fra øst 1/6 Vitenvågen med omgivelser sett fra høyden i sydøst asaden mot nord og sjøen oajeen med akvariet - og heis til venstre, og adkomst til konferansesenteret til høyre. Kafé

Detaljer

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg VINKELBYGGET - nytt kontorbygg Kronstadparken har en unik beliggenhet med nærhet til alt! KRONSTADPARKEN - et mangfoldig Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyingsprosjekt i Bergen,

Detaljer

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761 Drammen Kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Kontortelefon 32 21 09 90 Telefax 32 21 09 91 Mobiltelefon 90 92 11 13 Mobiltelefon 90 15 01 06 Godkjenningsnr. 2001011230 Foretaksnr. NO 960 029 100 MVA Hjemmeside

Detaljer

POTENSIAL OG MULIGHETER

POTENSIAL OG MULIGHETER UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER SAMLING 3 28. NOVEMBER 2013 OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 3, 28. NOVEMBER 2013 POTENSIAL OG MULIGHETER Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2. 4 soverom. Praktiske og familievennlige BOLIGER FRA TEAMBYGG

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2. 4 soverom. Praktiske og familievennlige BOLIGER FRA TEAMBYGG BOLIGER FRA TEAMBYGG 9 boliger i kjede BK 10 UNIK UTSIKT 4 soverom Praktiske og familievennlige Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

Detaljer