PORTFOLIO ARKITEKTUR- OG DESIGN- HØGSKOLEN I OSLO INGEBORG SOMMERFELDT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORTFOLIO ARKITEKTUR- OG DESIGN- HØGSKOLEN I OSLO INGEBORG SOMMERFELDT"

Transkript

1 PORTFOLIO ARKITEKTUR- OG DESIGN- HØGSKOLEN I OSLO INGEBORG SOMMERFELDT

2 INNHOLD GK1: Workshop tre: Samarbeid med Aleksander Stein Engvold s. 2 Workshop støp: Samarbeid med Jacob Poller Marsi s. 2 Kobbertrådmodell: Liv K. Hanstad, Jon Mannsåker og Magnus S. Johansen s. 2 Tegning, isolat s. 3 GK2: Maridalsveien, skillsmissebolig s. 4-7 GK3: Workshop betong s. 3 Gressholmen, sommerkoie: Samarbeid med Pernille H. Lien s. 8-9 Søndregate, studentleiligheter: Samarbeid med Edda Jonsdottir s GK4: Harestua helhetsplan: Samarbeid med Elisabeth Amundsen, Pernille H. Lien og Anja Hole s Harestua flerfunksjonsbygg: Samarbeid med Anja Hole s AHO Ingeborg Sommerfeldt Vardøgata Oslo GK5: Sapsborg, RapidCity: Samarbeid med Pernille H. Lien og Anja Hole s GK6: Tøyen, transformasjon av Tøyensenteret til hotell s

3 TEGNING Isolat på sykehus, ett rom for lengre opphold. Sengen er det sentrale elementet ved fysisk sykdom. Utformingen av rommet har gått ut på å nedtone det sentrale sykdoms elementet og vektlegge opphold og rekreasjon. Betong fri form. Hyller av amert betong. Forskaling av finerplater, kvart- og hullister. WORKSHOP TRE, GIPS, VOKS, ARMERT BETONG OG KOBBERTRÅD Funksjonsfordeling Trekke naturen inn for å skille rommene for dag og natt fra hverandre. Inngang Dag Opphold Ute Natt Sove Å romme med en trestokk. Utforsking av hvor mange sammenføyninger som skal til for å oppleve rom. Abstraksjon av hulerom på aho. Atriumet laget i voks og bygget støpt i gips, skive for skive. Kobbermodell Renessansekirken Santa Maria della Consolazione i Italia av Bramante. Sammensetning av rom Natur, utsikt, liv, vekst og fremtid på den ene siden. Kommunikasjon fra sykehuspersonell på den andre siden. Situasjonen Isolatcellen skal oppleves som en fri enhet, med god tilknytning til naturen. 2 WORKSHOP GK1 og GK3 ISOLAT GK1 3

4 N Hva skjer med barna når foreldrene skiller lag og skaper nye familier? Barna må flytte frem og tilbake mellom foreldrene. Hva om barna kunne bo midt mellom foreldrene og veksle mellom hvilke foreldre som hadde ansvar for de. Tomten ligger i Maridalsveien 109 mellom Sagene og Ring 2. En rolig del av gaten med lav trebebyggelse. Tomten har gode topografiske egenskaper. Forutsetning for at barna skal slippe å flytte: Foreldre enhetene må ikke ha innsyn til hverandre, uteområdene må være fraskilt. Enhetene burde oppleves som de er lengst mulig fra hverandre. Barna må oppleve lik tilhørighet til begge enhetene. For at få barnas omstilling så naturlig som mulig, er det et bufferrom mellom barnas soverom og foreldre enhetene. Overgangen skjer gjennom roterbare vegger, en bokhylle og en tavle. I barnas sone er det også en bod, slik at de skal slippe å flytte større ting som skykkel og ski mellom enhetene. I tillegg er det et uterom som den enheten som barna hører til også har tilgang til. SKILTE FORELDRE FELLES BARN SKILSMISSEBOLIG Vøyenvolden gård Maridalsveien Akerselva N Barna må få slippe og bære tingene sine mellom foreldrene. Barna er bindeleddet mellom familiene. Familie A Plan Under etg, 1:300 Familie B Barna Uterom Buffer Familie B Barna burde få bo i midten A B B C C A Plan 1. etg, 1:300 Familie A, B og barna Plan 2 etg, 1:300 Familie A 4 SKILSMISSEBOLIG GK2 SKILSMISSEBOLIG GK2 5

5 Snitt B-B 1:250 Snitt A-A 1:250 Boligen sett fra Akerselva, mot øst og Maridalsveien Snitt C-C 1:250 6 SKILSMISSEBOLIG GK2 7

6 SOMMER PÅ GRESS- HOLMEN UTELEIE KOIE Samarbeid med Pernille Heilmann Lien Lamellenes variere etter synsvinkel, fra innsiden og utsiden. De slipper inn og holder ute lys og luft. opphold Detalj av sammenføyningen mellom dragere og søyler; med bolter. To dragere pr søyle. gang sovebinge oppbevaring inngang Ved badestranden syd på Gressholmen plasseres koia inntil en hellende skråning med busker og kratt. Et uattraktivt området for badegjestene, for å stjeler minst mulig av deres plass. Patinert furu brukes til kledning slik at koia glir inn med omgivelsene. Kledningen består av stående lameller som kan varieres ut ifra hvilken innsyn og utsyn man ønsker, samt etter de klimatiske forholdene. Konstruksjonene er av tre, i et hierarki av dragere, søyler og bjelkelag, der alle elementene er satt sammen med bolter. Konseptet er bygget på en kontrast mellom en indre kjerne og et ytre skall. I den indre kjernen ligger en sovealkove og et rom for opphold. Sovealkoven er introvert og har kledning på innsiden, mens skallet, eller værhuden, kan respondere på vær og vind og er utformet med tanke på ytre forhold. Kjernen bærer tyngden av skallet, og er med på å avstive konstruksjonen. Koia er ikke isolert, og kan lukkes på vinterstid. Den er løftet opp fra bakken og er fundamentert i punkter slik at den skal gjøre minst mulig inngrep i naturen. Koia er del av et større anlegg med felles hygiene fasiliteter. solen går ned liten strand dominerende vindretning om sommeren kolle kolle skjermer mot vind busker furutre utedo badegjester om sommeren solen midt på dagen solen står opp svaberg N kjerne tilbereding av mat Plan 1:100 mellomsone Snitt 1:100 8 GRESSHOLMEN GK3 GRESSHOLMEN GK3 9

7 STUDENTBOLIGER, 26 PERSONER, S ØNDREGATE 2 STUDENTBOLIGER, 26 PERSONER, S ØNDREGATE 2 FELLES DELVIS PRIVAT PROGRAM Vaskerom - felles. Kjøkken - felles Arbeidrom, der alle har sitt skap eller hylle. PRIVAT 5 m2 sportsbod til hver leilighet. En person: Seng, bad, oppbevaring og skrivepult. STUDENTER I SØNDREGATE FORELENGELSE AV KARRÉ Uterom, men kontakt til felles kjøkkerom. Kommunikasjonsareal, heis, trapp og gang. Ett par: Dobbelsseng, bad, oppbevaring og skrivepult. To venner: To soverom, bad, oppbevaring og skrivepult. HOVEDINN- GANG Fra felles til privat, her i snitt. Felles program i 1.etg, private rom videre oppover og ut i periferinen av bygningen. Samarbeid med Edda Jonsdottir Tomten har sentral beliggenhet på Grünerløkka. Den er vestvendt, med utsikt mot Akerselva. Tomten er en forlengelse av bygårdbebyggelse som avsluttes med en brannvegg. Mellom tomten og eksisterende bygård er det et gårdsrom, som er lite i bruk. Dette prosjektet hever nivået på gårdsrommet og lar det bli et felles ute område for å skape et bindeledd mellom eksisterende og ny bebyggelse. Det nye bygget har hovedinngang i syd. I første etasje er det felles funksjoner som sykkelparkering, avfallsrom, arbeidsrom, vaskerom og boder. Fra trapp eller heis kan man bevege seg oppover og inn 10 SØNDREGATE GK3 til student kollektivene. Det er ett kjøkken i hver etasje som deles mellom maks fire personer. Kjøkkenet henvender seg mot gårdrommet som er byggets felleskaps kjerne. Mens de private rommene ligger i periferien av bygget og henvender seg mot omgivelsene. De private enhetene er delt opp etter om man bor alene, er to venner, eller et par. Plasstøpt betong og elementer av massivtre utgjør konstruksjonen. Kledningen er av stående panel. Den nye bygget forsøker og avslutte den eksisterende karré på en mer differensiert måte mot elva og skape nye byrom for opphold. Markveien Søndregate N EDDA JONSDOTTIR OG INGEBORG SOMMERFELDT Snitt A-A 1:500 GK 3 HØ ST 2009 ARKITEKTHØGSKOLEN I OSLO INNHOLD: SNITT A, FRA NORD TIL SYD, 1:50 Fasade A 1:500 EDDA JONSDOTTIR OG INGEBORG SOMMERFELDT GK 3 HØ ST 2009 ARKITEKTHØGSKOLEN I OSLO INNHOLD: SNITT C, FRA NORD TIL SYD, 1:50 Snitt B-B 1:250 SØNDREGATE GK3 11

8 etg Leiligheter. Kjøkkene (lilla) henvender seg mot gårdsrommet, kommunikasjonen ligger mot brannveggen (grå). Takene brukes til dyrking og opphold. Plan 1. etg 1:250 I hovedsak fellesfunksjoner, vaskerom, arbeidsrom, boder, sykkelparkering og avfallsrom, Plan 3. etg 1:250 Plan etg 1:250 Skivekonstruksjon av massivtre og plaststøpt betong. Massivtre er brukt i dekker og vegger. Plastøpt betong i i grunnmur, rundt heis og trapp og i vegggen mot gavlen. Plan 2. etg 1:250 Felles gårdsrom med lysåpninger ned til bodene som også fungere som sittemøbler. Platået nåes fra begge sider og kan også brukes som direkte inngang i 2. etg. 12 SØNDREGATE GK3 SØNDREGATE GK3 13

9 HELHETSPLAN 45º 60º 40º 45º Samarbeid med Elisabeth Amundsen, Anja Hole og Pernille Heilmann Lien SIKTLINJEN > 8 m INDRE GÅRDSROM > 10 m SIKTLINJEN > 8 m TRELANDSBYEN HARESTUA HELHETSPLAN OG FLERFUNSKJONSBYGG Helhetsplanen ble utviklet etter ønskede intensjoner: t Utvikle en helhetsløsning der landskapsopplevelsen og solen er med på å definere bebyggelsen og styre formgivningen ut fra optimal bruk av solenergi t Unngå: tung infrastruktur, biltrafikk inne i området og store terflerfunksjonsbyggets hensikt var å skape et trygt og kjent møtested for foreldre og barn i Harestuas nye boligområde. Denne møteplassen består av ulike funksjoner relatert til barn. Bygget inneholder en barnehage, en helsestasjon, 14 HARESTUA GK4 renginngrep t Tilrettelegge for energiog ressursbesparende løsninger med bevisst bruk av stedlige materialer t Utnytte det flate terrenget til å gjøre boligene tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne en åpen barnehage og utleieboliger. Funksjonene knyttes sammen i en glassgård med tydelig kontakt til hovedgata. Tomtens areal er på 1250 m2. Den henvender seg mot bygg i nord og sør, hovedgata i øst og natur i vest. FILTRERING AV VEGETASJON polygon: grøntområder linjer: føringer, bevegelse punkter: stoppesteder SYSTEM FOR TRAFIKK parkering bolig parkering bolig parkering handel parkering handel FUNKSJONER næring i 1. etasje og bolig i 2. etasje bolig på to plan bolig på ett plan parkering bolig parkering handel Over: Helhetsplanen sett fra sør, med hovedgata i midten, bolig og næring på øst-siden og videreutviklede prosjekter på vestsiden. Bo- og behandlinssenter for eldre med demens. v/ Pernille Heilmann Lien Barnehage og samlingslokale v/ Anja Hole og Ingeborg Sommerfeldt 9RHIV &EVREW ¾IVJYROWNSRWF]KK WIXX JVE LSZIHKEXE Bofelleskap for eldre v/ Elisabeth Amundsen N HARESTUA GK4 15

10 FLERFUNKSJONSBYGG Samarbeid med Anja Hole Barnehage 2 avdelinger: En avdeling i nordbygningen og en i sydbygningen. Avdeling I har 9 barn, 1-3 år, og avdeling II 18 barn, 1-6 år. Utleieboliger: Boliger i 2. etg over barnehagen i syd. Åpen barnehage/samlingslokale: På dagtid brukes lokalet til åpen barnehage. På kveldstid kan lokalet samle Harestua. Helsestasjon: Ved å plassere helsestasjonen i tilknytning til den åpne barnehagen forsøkes det å skape trygge rammer og åpenhet mellom foreldre, helsevesen og barn. Glassgården: Den binder funksjonene og menneskene sammen og forgrener kommunikasjonen. Rommet er uklimatisert og vil derfor variere med årstidene, og bidra til en økt differansiering mellom inne og ute. Perspektiver fra glassgården mot det indre gårdrommet. Avgrensninger LAGER LAGER LEKEROM ÅPEN BARNEHAGE SAMLINGSLOKALE HWC KJØKKEN M/ SPISEPLASS GARDEROBE MØTEROM KONTOR STILLEROM STILLEROM BARNEHAGE ADMINISTRASJON KJØKKEN M/ SPISEPLASS Visuell kontakt KJØKKEN M/ SPISEPLASS HWC KONTOR KONTOR HWC HELSESTASJON GARDEROBE BARNEHAGE AVDELING I Funksjoner og henvendelse BARNEHAGE ÅPEN 1. AVDELING BARNE- HAGE GLASSGÅRDEN LØPE- GLASS- GANGEN GÅRDEN BARNEHAGE AVDELING II BARNEHAGE 2. AVDELING 1. etg KJØKKEN M/ SPISEPLASS GARDEROBE HWC LEKEROM/ STILLEROM BARNEHAGE HELSE- ADM STASJON KJØKKENHAGEN LEKEROM BOLIG 40 kvm LAGER UTLEIEBOLIGER PERSONALGARDEROBE BOLIG 55 kvm BOLIG 50 kvm 2. etg plan 1. etg 1: HARESTUA GK4 plan 2. etg 1:250 HARESTUA GK4 17

11 Snitt A-A (over) og B-B (under), begge i 1: HARESTUA GK HARESTUA GK4 21

12 MANiF EstO! Sarpsborg sentrum XL E6 in the center of the periferi! RV t h e c a r v s. t h e c i t y and R C i s a n o r g a n i s m e a t i n g infrastructure! CITY EASY TO GET...HARD TO GET 20 SARPSBORG GK5z R C i s a m u l t i f u n c t i o n a l s h o p p i n g h y br i d! E6 Dette prosjektet er lagt til Alvim som er et sted der Riksvei 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg, GRÅLUM ALViM! SARPSBORG RapidCity er en effektiv handelshybrid der du kan KN VI ¾IVI XMRK WEQXMHMK 6ETMH'MX] LEV KSH OSQQYRMOEWNSRW SK MRJSVQEWNSRW¾]X Glomma jernbane ÅRUM 10 9 FREDRIKSTAD SS AL MA RiTiC E6 = C RV Prosjektet har fått navnet Rapidcity fordi fart, effektivitet og det å snappe biler fra den kritiske massen på E6 har vært viktig for prosjektet. Ved å lage en effektiv tett node av funksjoner, frigjøres arealer rundt til rekreasjon. Gjennom noden legges en hovedfartsåre for gang og sykkelvei som går under navnet nerven. Den er trygg og oversiktlig i forhold til den situasjonen de myke trafikantene møter i dag. Eksisterende situasjon: De større landskapsmessige sammenhengene stopper opp i spaghettikrysset på Alvim. Shopping- og industriområdet som ligger der i dag slår knute på tråden for gang- og sykkelveinettet i området. Ved å relokalisere næringer på Alvim til dette knutepunktet, frigjør man arealer til rekreasjon og andre programmer. Denne frigjøringen åpner også opp for å knytte større landskapsmessige sammenhenger (vegetasjon, Glomma, byen). Samarbeid med Anja Hole og Pernille Heilmann Lien kommunegrensen Tilgjengeligheten til RapidCity skal være tydelig og friksjonsfri enten du ankommer med bil, buss, godsvogn/trailer, tog, sykkel eller gående. I hybriden møtes de ulike lagene. R C i s a h i g h - d e n s i t y n o d e! SHOPPING HYBRID samt Glomma og Østfoldbanen krysser E6. I tillegg ligger Alvim i umiddelbar tilknytning til den tette bebyggelsen i Sarpsborg. R C m a k e s t h e c i t y r e g i o n c o m p e t e t i v e a n d i s a k e y t o f u r t h e r d e v e l o p m e n t! RapidCity på Alvim vil være en motor og et sentralt ledd i å knytte økonomiene i Sarpsborg og Fredrikstad sammen slik at de får økt konkurransekraft. 109 Fredrikstad sentrum Bilen er kommet for å bli, ble utgangspunktet for dette prosjektet. I Norge er det ca en bil per to innbyggere. Mange tar valg i hverdagen etter hvordan det stedet de skal besøke forholder seg til bilen, feks angående parkering. I byplanmessig sammenheng, sees bilen ofte på som et onde, noe som må gjemmes vekk. Men hva om man heller tilrettelegger for en byutvikling der bilen er en integrert del av planene, uten at de myke trafikantene må vike. so lv e th e b le! sp a g h e tt i tr o u N R C t a k e s p e o p l e d i r e c t l y o f f t h e h i g h w a y! Eksisterende situasjon: Shopping- og industriområdet sprer seg utover unødvendige store områder og tar opp areal som kunne blitt brukt til andre funksjoner. RapidCity har E6 som kritisk masse. RapidCity skal være et synlig landemerke som tydelig skal bryte med den monotone kjøreopplevelsen på E6. Hovedgrepet:Ved å konsentrere shopping- og industribebyggelsen i en node og forbedre krysset kan man frigjøre arealer til andre funksjoner. Handelsområdet blir lagt i direkte kontakt med E6 og utformes slik at fremkommeligheten blir bedre for gående og syklende, i tillegg til at man får en større kritisk masse til handelsområdet. SARPSBORG GK5 21

13 loc al s ide! mult i sid e! shop (eat, relax, work, play) till u drop! RESTROOMS KAFFE- BRENNERIET DISTR.- HUB LINDEX CUBUS OVER 2 PLAN KAPPAHL OVER 2 PLAN URBAN OUTFITTERS GINA TRICOT BIANCO FOLLESTAD NILSON DIN SKO H&M MEN AND WOMEN (ANCHOR) DRESSMANN JACK & JONES JC INSOMNIA TANUM TEKSTIL/ SKREDDER FOLLESTAD ONLY MOODS OF NORWAY SKOMAKER/ LEATHER ZARA WOMEN BIKBOK CITY SOUVENIR SHOP RESTAURANT MANGO MAINTENANCE CARLINGS ZARA MEN RISOE OASIS FOOD COURT STRESS BATHROOMS WOMEN BOOTHS FOR LOCAL PRODUCTS BATHROOMS MEN BIKES BIKE- IN VERKSTED OG SERVICE GRAND PIAZZA BIKE PARKING TOYS'R'US (ANCHOR STORE KIDS) INFO BADDY SHOP ELKJOP DELI DE LUCA TONI & GUY FRISOR BAKERY ACCESSORIZE ZOO ESTETIQUE VITA RIKTIGE LEKER HELIOS LIFE ENTERTAINMENT APOTEK 24 h FURNITURE NORRONA CONCEPT STORE SPORTSBAR XXXL SPORT (ANCHOR STORE FAMILY) AUTO SHOP AND AUTO EXHIBITION NIKE CONCEPT STORE DRIVE IN CINEMA TREVARE MAXBO uteomrade NLY A O EM CIN TREVARE MAXBO FOOD STORE AND CAFE DRIVE IN FOOD AND KIOSK gl 22 SARPSBORG GK5 a ob l i s d e! EXERCISE SATS H&M ACCESSORIES MAKE- UP car paradise! TAXI KISS'N'RIDE TAXI EL- CARS ONLY drive, park, shop, drive-in, drive-thru concentration of shopping and industry buildings releases area twice the size of RapidCity! multi side + car paradise footprint RC: 62 ooo m 2 total area RC: o m 2 parking: 3ooo spaces area released: 13o ooo m 2 VARELEVERING VARE- HUB TRUCKS ONLY! TRUCKER'S CLUB PARKING SARPSBORG GK5 23

14 Eksisterende situasjon Ny situasjon TØYEN HOTELL Ny situasjon. Hagegata åpnes, gjennomgangen taes vekk. 1. etg åpnes og nye trapper binder torget sammen med nord vest siden av bygget. Tøyensenteret består av en lukket sammenhengende teglstruktur. Tre tårn med kontor og næring henger sammen i en lavere struktur. Mellom denne strukturen og boliger, er det et torg som fungerer som en gjennomfartsåre mellom t-bane og buss. Torget har liten visuell kommunikasjon med omgivelsen, eller med aktivitetene i de omkringliggende bygningene. Denne transformasjonen har tatt for seg det midterste tårnet, og gått ut på å åpne opp kommunikasjonen mellom torget, omgivelsen og de innvendige aktivitetene i bygget. Programmet i tårnet er endret fra kontor til hotell, cafe, restaurant, konferansesal og bibliotek. Offentlige og private program kombineres for å skape et møtested mellom tilreisende og de som bor i nærområdet. Etasjene er bundet sammen med en åpen trapp. Bygulvet er trukket inn i 1. etasjen slik at man kan se og gå igjennom i større åpne nærings arealer isteden for små lukkede. Ved å se opp den åpne trappen, kan man se gjennom og ut på andre siden av bygget. Fasadene er ikke bærende og erstattes av en ny bebodd vegg av tre som utformes etter innvendig program og etter de omgivelsene den møter. TRANSFORMASJON TØYENSENTERET Eksisterende situasjon. Et lukket torg, med tegl på alle kanter. tårn tårn syd/vest undergang Sørligata t-bane tårn midten Hagegata torget torget boliger tårn nord/øst Eksisterende situasjon. Lite kommunikasjon mellom tårn og torg. boliger buss Finnmarksgata Ring 2 N N 24 TØYEN GK6 TØYEN GK6 25

15 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCED PRODUCT BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT A 1. etg bakken. Torggulvet trekkes gjennom bygningen, med gjennomgående næringsarealer og ny trapp på nord-vest siden av bygget. 1. etg tilhører fortsatt nærmiljøet. FRUKT OG GRONT 231 m2 PLAN 1. etg 1:200 HOTELL LAGER 103 M2 HOTELL LAGER 85 M2 HOTELL ADM 70 m2 AVISER OG MAGASINER 52 m2 Hotellrom plasseres i ytterkant av planen. Strukturen av hotellrom åpnes opp og gjør plass til tileggsprogram. Etasjene bindes sammen av en gjennomgående åpen trapp. Ny fasade legges til utenpå eksisterende dekke. Fasaden mot torget har overheng. Fasaden mot veien tilter motsatt vei. Fasadene mot de to tårnene er rett, men variere i knekning i et tredelt grid, slik at enkelte rom får balkong. B B CAFE A 2. etg PLAN 2. etg 1:200 Hostel med felles PRODUCED kjøkken, BY AN AUTODESK vaskeri EDUCATIONAL og internett PRODUCT cafe. PLAN 3. etg 1:200 INTERNETT 114 M2 87 M2 76 M2 76 M2 VASKERI VASKERI HOSTEL MEDIATEK FOYER LOBBY HOSTEL 70 SENGER 3. etg Lobby for hotell, og booking av konferanse og møterom samt mediatek. PLAN 4. etg 1:200 PLAN 6. etg 1:200 PLAN 8. etg 1:200 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 4. etg Hotellrom. Åpen møblering, kombinasjon av sitteplasser og bokhyller. Sittesteder for å lese og arbeide. BIBLIOTEK 5. etg Hotellrom og mediatek / bibliotek. PLAN 4. etg 1:200 PLAN 5. etg 1: etg Hotellrom 7. etg Hotellrom og møterom / utleie kontor. 20 M2 BIBLIOTEK PLAN 6. etg 1:200 BIBLIOTEK PLAN 8. etg 1:200 CAFE PLAN 10. etg 1:200 kjøl 20 M2 33 M2 28 M2 PLAN 7. etg 1:200 PLAN 9. etg 1:200 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCED PRODUCT BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 33 M2 28 M2 PLAN 5. etg 1: etg Hotellrom. PLAN 9. etg 1:200 MINGLE GARDEROBE BIBLIOTEK PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCED PRODUCT BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 9. etg Møterom og konferansesal. 10. etg Lunsj cafe og åpent ned til konferansesal 11. etg Restaurant og bar PLAN 7. etg 1:200 CAFE BAR PLAN 10. etg 1:200 PLAN 11. etg 1:200 kjøl MINGLE GARDEROBE kjøl RESTAURANT KJØKKEN servering RESTAURANT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PLAN Y AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 26 TØYEN GK6 TØYEN GK6 27

16 11. ETG BAR OG RESTAURANT m 1O. ETG CAFE m 9. ETG KONFERANSE 8. ETG 7. ETG 6. ETG HOTELL 5. ETG BIBLIOTEK 4. ETG BIBLIOTEK 3. ETG LOBBY 2. ETG HOSTEL m m m + 17 m m m m m 1. ETG TORGET 0.0 m 0. ETG VARE- LEVERING m -1. ETG GARAGE m Snitt B-B 11. ETG BAR OG RESTAURANT 1O. ETG CAFE 9. ETG KONFERANSE 8. ETG 7. ETG 6. ETG HOTELL 5. ETG BIBLIOTEK 4. ETG BIBLIOTEK 3. ETG LOBBY m m m m m + 17 m m m m 2. ETG HOSTEL m 1. ETG TORGET 0.0 m 0. ETG VARE m LEVERING -1. ETG GARAGE m Snitt A-A 28 TØYEN GK6 HARESTUA GK2 31

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport

LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport En by er langt mere enn sine funksjoner og fysiske rammer. Den er også livet, pulsen og den rytmen vi opplever i hverdagen, sier bysosiologen Henri Lefebvre. LierSTRANDA

Detaljer

Nye Gjemselund stadion. Sett fra nordøst.

Nye Gjemselund stadion. Sett fra nordøst. 2814: Gjemselund videreutvikling GJEMSELUND UTBYGGING Den foreslåtte utviklingen av tomten er delt i to hoveddeler. Disse to kan bygges ut uavhengig av hverandre. I tillegg legges det opp til en alternativ

Detaljer

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b Møtesteder i Ås Analyse og planforslag av Ås sentrum Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Innledning s. 4 Mål s. 4-6 Definisjon av møtesteder

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 Aalborg Universitet 2011 Arkitektur og Design Arkitektur Ma 4-Ark 4 Forfatter: Lill-Ann Sildelid Hovedveileder:

Detaljer

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Omslagsfoto: Tiedemannsjordet Forord Oslo er en by i sterk vekst, og det forventes at befolkningen vil vokse

Detaljer

Valg av tomt. Undring. Masteroppgave i arkitektur vår 2014 Amanda Jahr Kirkeby og Celine Maria Lund

Valg av tomt. Undring. Masteroppgave i arkitektur vår 2014 Amanda Jahr Kirkeby og Celine Maria Lund Valg av tomt Undring Masteroppgave i arkitektur vår 2014 Amanda Jahr Kirkeby og Celine Maria Lund 1 Undring / Valg av tomt / Innhold Innhold Situasjon og premisser s. 5 Romprogram s. 7 Alternativ tomt:

Detaljer

OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG. Vår 2007. Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6

OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG. Vår 2007. Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6 OMEGA 3 - DOK 2007 OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG Vår 2007 Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6 Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Fakultet for Arkitektur

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

architects buen Spejlinger i Mandalselven

architects buen Spejlinger i Mandalselven architects buen Spejlinger i Mandalselven Kulturhus og utviklingsplan Nedre Malmø, Mandal Perspektiv fra nordvest. Visualisering av sammenhengen mellom byen, broen og kulturhuset. Vannet er til stede

Detaljer

BO Boligutvikling i Ås tettsted

BO Boligutvikling i Ås tettsted BO Boligutvikling i Ås tettsted Fase 1: En analyse av boprinsipper og -kvaliteter. Fase 2: Konsept og Planforslag LAA 250 - Stedsutvikling, høst 2010. Henriette Jordheim / May Hoff Lund / Pål Dixon Sandberg

Detaljer

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 TEAM RODEO ARKITEKTER AS Anders Ese, Prosjektleder Henning Sunde, Arkitekt Laurence Barnardo, Arkitekt Anne Bjørndal, Arkitekt NORCONSULT AS Lene Basma,

Detaljer

S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m

S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m GOL KOMMUNE S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m 1 9. s e p t e m b e r 2 0 0 8 INNHOLD A BAKGRUNN OG FØRINGER A1 Bakgrunn A2 Formål A3 Overordnede føringer Kommuneplanens arealdel Utkast til vernevurdering

Detaljer

Samlokalisering av Stavne

Samlokalisering av Stavne Samlokalisering av Stavne LOOP ARK.6 2010 Natalie Stout Sue-Chu, Ida Waagø og Inger Johanne Apeland Vi har ønsket å lage et område som er o v e r s i k t l i g og lesbart. Området skal være a k t i v t

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

MIDTBYEN TRENGER FOLK

MIDTBYEN TRENGER FOLK FREDAGSFORUM: MIDTBYEN TRENGER FOLK HVORDAN FÅ FLERE BOLIGER OG MER NÆRING I SENTRUM? SVEIN SKIBNES, SIV. ARK SKIBNES ARKITEKTER AS 28.11.2014 MIDTBYEN FRA BALLONG, 1984 SVERRE PEDERSEN, 1930-TALLET MIDTBYPLAN,

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Årestua på Hogevarde. Melis:Ragnhild og Sigrid

Årestua på Hogevarde. Melis:Ragnhild og Sigrid Årestua på Hogevarde l Melis:Ragnhild og Sigrid 01 TOMT:KRINGLEÅSEN Tomta Solfylt uteplass Utsikten 2 3 02 VIKTIGE SPORSMÅL l Mens vi var på Høgevarde kom vi fram til noen punkter vi ville legge vekt på

Detaljer

PLANSMIE. HURDAL 13. -16. september 2014

PLANSMIE. HURDAL 13. -16. september 2014 PLANSMIE HURDAL 13. -16. september 2014 INNHOLD: PROGRAM RESSURSPERSONER MÅL FOR PLANSMIEN HURDAL SENTRUM SOM EN URBAN BÆREKRAFTIG LANDSBY HURDAL - BÆREKRAFTIG HELT ENKELT HURDALS 10 PÅ TOPP DAG 1 TEMAER:

Detaljer

DETALJREGULERING ODDENSENTERET

DETALJREGULERING ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 GRIMSTAD KOMMUNE DETALJREGULERING ODDENSENTERET PLANBESKRIVELSE, VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DD/MM 2015 OPPDRAGSNR.

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 2 ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 OM ALLIANCE ARKITEKTER Alliance arkitekter startet i Oslo 2005 og i Stavanger 2009, og har i dag 35 medarbeidere

Detaljer

Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m.

Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m. Fra minus til pluss Analyse Beliggenhet: Området, som har adresse Nordahl Bruns gate 2-2, ligger i den vestre randsonen av Drammen, mellom Rosenkrantzgata Hotvedtveien,,5 km nordvest for Bragernes torg

Detaljer

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år NR. 6 2013 58. ÅRG. we make ideas come to life Designet for 60 års levetid! NORWEGIAN BUILDING NEWS Perforering uten grenser Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri

Detaljer

MULIGHETSSTUDIER FOR PLASSERING AV NYTT TEATERBYGG

MULIGHETSSTUDIER FOR PLASSERING AV NYTT TEATERBYGG MULIGETSSTUDIER FOR PLASSERING AV NYTT TEATERBYGG I desember 2013 presenterte Stavanger kommune fem områdestudier i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplanen for sentrum. I forlengelse av dette

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

PSA Konseptfase. Intern prosess

PSA Konseptfase. Intern prosess Vedlegg 12 PSA Konseptfase Intern prosess Januar 2014 Utarbeidet av: Vegard Ø. Haaland og Ida Kristine Moe Side 1 av 15 1 PSA konseptfase Intern prosess Utviklingen av bygg skal speile utviklingen av virksomhet.

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer