ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr Årgang 37 Opplag 3000 Redaksjonen avsluttet Lederens spalte...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 2 2013 Årgang 37 Opplag 3000 Redaksjonen avsluttet 03.12.2013. Lederens spalte...2"

Transkript

1 ØSTFOLD HISTORIELAG Nr Årgang 37 Opplag 3000 Redaksjonen avsluttet Lederens spalte...2 Ekstraordinært landsmøte i Landslaget for lokalhistorie... 3 Østfold historielags bokpriser nye statutter fra Referat tillitsmannsmøte 21.oktober 2013 kl på Fjellheim i Spydeberg... 5 Østfold historielags høstvandring Direktemedlemmer innkalles til Østfold historielags årsmøte Nye medlemmer Møtekalender vinter/vår Bokpristildelinger på Østfold historielags årsmøter Askim historielag 75 år Trøgstad historielag 25 år Østfold historielags årsmøte 2014 legges til Moss Frist for bidrag til neste utgave er 1. mai 2014 Foto: Thorbjørn Koch. Marit Sofie Egeberg Krog, styremedlem i LLH med fornyet tillit fra landsmøtet 28. november Hun er også Marker Historielags leder og Østfold historielags kulturminnekomitéleder. Foto er tatt på Kulturminnedagen 2013 på Jørnehaugen, Marker.

2 2 Lederens spalte I skrivende stund er jeg nettopp kommet hjem etter å ha deltatt i det ekstraordinære landsmøtet i Landslaget for lokalhistorie, som fant sted i Oslo. Det var første gang jeg har deltatt på et landsmøte i Landslaget, og det var stimulerende å møte så mange engasjerte deltakere. De kom fra nær sagt alle kanter av landet, mange av dem med til dels lang reisevei. Særlig imponert i så måte ble jeg over en møtedeltaker som var hjemmehørende i Harstad. Først med bil nær fem mil til Evenes flyplass, deretter mil etter mil med fly til Gardermoen, og så endelig med med tog frem til møtestedet. Jeg satt og tenkte på vedkommendes reisevei i forhold til min egen vei om lag 60 km, som var unnagjort i løpet av en times tid. Hadde jeg vært like villig til å reise til Harstad om møtet var blitt lagt dit, eller til Narvik, Bodø eller Trondheim for den saks skyld? Og mens jeg satt i møtesalen kunne jeg konstatere at vi fire (!) deltakere fra Østfold: én fra Rygge historielag, én fra Moss historielag og to fra Østfold historielag. I lunsjpausen funderte jeg over det beskjedne fremmøtet fra Østfold. Årsaken kan knapt være å finne i reiseveien, snarere at Landslaget formodentlig er noe man har et fjernt, nærmest et ikke-eksisterende forhold til. Det er beklagelig, fordi Landslaget jo er en landsomfattende, samlende organisasjon for landets mange historielag. Spredte syns punkter i lokalhistoriske spørsmål er knapt hørbare på det nasjonale plan, men gjennom Landslaget er vi mange som gir styrke til en felles sterk røst. Et gammel ord sier: Kommer ikke Muhammed til berget, må berget komme til Muhammed. Landslaget må sette fart, og mer enn noen gang profilere seg overfor de lokale historielagene. Bli mer aktiv i kontakten med dem, arrangere regionale kurs og konferanser, øke tilbudet av ulike tjenester, heve stemmen i det offentlige rom og bli en kilde til inspirasjon for medlemslagene. På det ekstraordinære landsmøtet fikk styret fornyet tillit, med andre ord: jacta est alea terningen er kastet. God jul og godt nytt år! Thorbjørn Koch, leder Se også sak: Fornyet tillit til styret i Landslaget for lokalhistorie på:

3 Ekstraordinære landsmøte 28. november Landslaget for lokalhistorie 28. november var det ekstraordinært landsmøte i Landslaget for lokalhistorie. Styret valgte å stille sine plasser til disposisjon etter lands møtet i Rosendal (juni 2013). De mente rammevilkårene ikke var til stede for en videre utvikling av organisasjonen. Dette innebar at det ekstraordinære landsmøtet måtte ta stilling til et helt nytt styre eller gi det sittende styret fornyet tillit. Men det forutsatte at noen av vedtakene fra landsmøtet i Rosendal ble omgjort. Enkelte lag stilte seg kritiske til en slik fremgangsmåte og uttalelser fra noen lag ble delt ut på landsmøtet. Rogaland historielag hadde sendt inn forslag til saker. (Sakliste v/innkallingen.) Resultatet etter møtet er at historielagsbevegelsens paraplyorganisasjon fortsatt heter: Landslaget for lokalhistorie Det ekstraordinære landsmøtet gikk inn for å endre vedtektene når det gjelder valg. Valg skal foretas i de regionale enhetene og den regionale enheten sender sine delegater. Alle medlemslag kan fortsatt sende deltagere til landsmøtet. Disse vil ha talerett, men ikke stemmerett. I Rosendal ble det vedtatt å sette opp kontingenten til kr 20. Dette ble endret til kr 13 på det ekstraordinære landsmøtet. Til sist ble det sittende styret gitt fornyet tillit. Kilde: LLHs mail Posted: 02 Dec :37 AM PST 3

4 4 Østfold historielags bokpriser nye statutter fra 2013 Østfold historielag ønsker å stimulere lokallag og enkeltpersoner til å utgi bøker med hovedvekt på lokalhistorie og kildeutgivelser. Bokprisene er ment å være en oppmuntring og påskjønnelse for arbeidet som er nedlagt. Det deles ut to priser hvert år: a. En pris med hovedvekt på lokalhistorie fra Østfold. b. En pris med hovedvekt på slektsgransking og andre kildeutgivelser fra Østfold. Hver pris er på kr 2500, samt et diplom. Bøker som skal vurderes må være utgitt i kalenderåret. Fylkesstyret oppnevner en komité på tre medlemmer som legger frem innstilling for styret, som gjør endelig vedtak. Komitéen oppnevnes for tre år, dog slik at det oppnevnes ett medlem hvert år. Prisene deles ut på fylkesårsmøtet og gjelder for bøker som er utgitt forgående år. Bokkomitéens innstilling bygger på innsendte forslag. Forslagsstillere er forfattere av aktuelle bøker, forlag som har gitt ut aktuelle bøker, lokallag i Østfold historielag, tidligere prisvinnere. Forslagsstillerne sender med ett eksemplar av boka de foreslår. Tidligere prisvinnere er unntatt fra denne regelen. Komitéen overleverer bøkene som er kommet inn til Østfold historielag sammen med innstillingen. Bøkene oppbevares i Østfold historielags arkiv. I oktober hvert år kunngjør bokkomitéen på hensiktsmessig måte om bokprisene og ber mulige forslagsstillere om forslag. Østfold historielag utarbeider en liste over aktuelle forlag. Forslagene må være kommet til komitéen innen 15. januar. Komitéen avgir sin innstilling innen 1. mars. Saksbehandlingen skal være konfidensiell og bare prisvinnerne orienteres når de inviteres til prisutdelingen på årsmøtet. Vedtatt av Østfold historielags styre i møte 4. november Kilde:

5 Referat tillitsmannsmøte 21.oktober 2013 kl på Fjellheim i Spydeberg 5 Østfold historielags leder, Thorbjørn Koch, ønsket vel møtt, Spydeberg historielags leder, Anne Sofie Hoff, ønsket velkommen til Spydeberg. Følgende sakliste ble foreslått: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste. 3. Valg av ordstyrer (forslag: Roy Heyerdahl). 4. Valg av referent (forslag: kontorsekretæren). 5. Opprop v/kontorsekretæren. 6. Orientering om situasjonen i Landslaget for lokalhistorie v/ Marit Egeberg Krog, medlem av Landslaget for lokalhistories styre. 7. Ordskifte. Ad 1. Innkalling ble godkjent. Ad 2. Saklisten ble godkjent. Ad 3. Roy Heyerdahl ble valgt. Ad 4. Kontorsekretær Lillian Therese Dybedahl ble valgt. Ad 5. Oppropet viste 42 fremmøtte, 26 representanter fra 16 lokallag og 14 deltakere fra komiteene og styret. Ad 6. Marit Egeberg Krog orienterte om bakgrunnen for det forestående ekstraordinære landsmøte i Landslaget for lokalhistorie. Ad 7. I ordskiftet hadde følgende ordet: Tor Vinje, Svein Skahjem, Nils Bjørnebekk, Roy Heyerdahl, Lillian Therese Dybedahl, Marit Egeberg Krog og Thorbjørn Koch. Vinje, Moss ættehistorielag, orienterte om Rabekkbygget. Skahjem oppfordret flere til å skrive ned minner og etterlyste bokprisene. Bjørnebekk orienterte om sognepresten Gudes skrift fra 1870, som oppbevares i Moss kommunale arkiv. Heyerdahl orienterte om nytt kurs for kulturminne-registratorer og lisensbetalingene fra kommunene. Dybedahl gjorde oppmerksom på at lokalhistoriske og slektshistoriske bøker som trykkes i utlandet ofte ikke sendes Nasjonalbiblioteket, og blir derfor ikke registrert. Egeberg Krog forslo at CD-kopi av matrikkelen 1723 sendes lagene. Koch opplyste at styret arbeider med nye bokprisstatutter. Møtet hevet kl Referatet godkjent i styremøte

6 6 Østfold historielags høstvandring 2013 Det ble en interessant opplevelse for de mange som søndag 15. september la veien om Jørnehaugen i Marker, der Marker Historielag inviterte til kulturminnedag på gammel tatergrunn. Bak arrangementet stod foruten Marker Historielag, Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes landsforening og Østfoldmuseene/Halden historiske samlinger og etter invitasjon hadde Østfold historielag lagt årets høstvandring dit. I arrangementet på Jørnehaugen, som også kalles for Fantebyen, ble fokus satt på to sider av romanifolkets/taternes liv den håndverksmessige produksjonen og musikken. Det ble vist blikkenslageri, hekling, lodding/reparasjon av kjeler, knivmakeri, trådarbeider m.m. I tillegg fikk de som møtte frem høre om taternes musikktradisjoner og vakker, stemningsfull sang av ekteparet Monika og Lennart Karlsen, som hadde kommet ens ærend fra Skien. Og i den vesle stua på plassen, der den siste bofaste, han Edvart holdt til, serverte Anna Gustavsen smaksprøver på «tatermat», dvs. fleskepannekake eller «kølbulle», som hun sa tilberedt i steikepanne over åpen ovnsild. Det var leder i Østfold historielags kulturminnekomité og leder av Marker Historielag, Marit Egeberg Krog, som ønsket velkommen, mens Roy Heyerdahl, prosjektansvarlig for Østfold historielags kulturminneprosjekt, orienterte om Jørnehaugen, og de andre plassene langs etter Moveien. Til stede var også Holger Gustavsen, leder i Taternes landsforening og Bjørn Godin Nikolaysen, Landsorganisasjonen for romanifolket. Med dette arrangementet er Marker Historielag av Norges Kulturvernforbund profilert som én av de 20 norske arrangører på portalen for de europeiske kulturminnedagene. Kilde: Vi ønsker nye WiwaR- og Runar-abonnenter! Gå inn på og bestill ditt abonnement. God lesning for bare kr 120 pr. år og pr. abonnement Begge for kr 240. Heftene kan også bestilles pr. telefon, eller på mail til:

7 Direktemedlemmer innkalles til Østfold historielags årsmøte 2014 Sted: Verkets auditorium/kantine, Moss. Tid: 26. april De som melder seg på vil bli kontaktet. Ifølge Østfold historielags vedtekter, 4 årsmøte, må hvert direktemedlem som ønsker å delta på lagets årsmøte gi skriftlig melding om dette til fylkeskontoret innen 1. januar Direktemedlemmer har en kvote på tre pr. 100 direktemedlemmer. Hvis flere enn kvoten på direktemedlemmer melder seg, foretar fylkesstyret loddtrekning blant de påmeldte. Påmelding til Østfold historielags kontor, telefon eller 7 Nye medlemmer Askim historielag Rune Mortensen, Marmorvn. 5, 1154 Oslo Åshil Tangen og Trond Løken, Guderudløkka 5, 1809 Askim Marit og Arne Hesleskaug, Enga 19, 1807 Askim Reidar Opsahl m/frue, Brugt. 16 B, 1831 Askim Borge og Torsnes historielag Lene og Svein Stenbekk, Roppestadlia 12, 1634 Gamle Fredrikstad Bente Scott Amundsen, Lysaker Brygge 10, 1366 Lysaker Aage Aaberge og Nina Ødegård, Vabakken 23, 1634 Gamle Fredrikstad Gunnar Fagerås, Toresmyr 30, 1634 Gamle Fredrikstad Øistein Ødegaard, Drøbakveien 125, 1454 Fagerstrand Kjell Gunnar Paulsen, Bramersvei 7, 1613 Fredrikstad Øystein og Torill Engebretsen, Dr. Nilsens vei 11, 1653 Sellebakk Eidsberg historielag Bjørn Berntsen, Økerenveien 158, 1878 Hærland Idd og Enningdalen historielag Astrid-Sofie Ørum Grevbo, Blekksoppgrenda 2, 1352 Kolsås

8 8 May og Asbjørn Ånerud, Herrebøkasa, Rute 503, 1766 Halden Jorunn og Arne Melin, Hovsveien 73, 1769 Halden Jan de Vibe, Hovsveien 97, 1769 Halden Thor Sørlie, Iddeveien 50, 1769 Halden Thor Edquist, Gamle Sørhaugen 16, 1767 Halden Mette Olsen, Rokkeveien 792, 1746 Skjeberg Bernd Werner Fratzke, Oskleiva 69 A, 1786 Halden Lise Katrine Brække, Dalheim, Osdalen, 1765 Halden Belinda Abbott, Fjellåsveien 3, 1796 Kornsjø Liv Solheim, Brødløsveien 1, 1782 Halden Jorunn Fagerli, Grønlia, 1782 Halden Gunnar M. Djuve, Stenbakke, 1796 Kornsjø Kristin og Ragnar Stien, Mogens Thorsensgt. 1 A, 0264 Oslo Kråkerøy historielag Jan Johansen, Buskogen 12, 1675 Kråkerøy Berit Corneliussen, Bjerkestien 14, 1671 Kråkerøy Marker Historielag Martin Stendal, Postboks 63, 1871 Ørje Eli Marianne Huseby, Øvre gate 96, 3714 Skien Rygge historielag Bjørn Johannes Gretland, Dronningensgt. 4 C, 1606 Fredrikstad Mette Gunari, DIS Torgeir Løvmo, Holgerveien 13, 1560 Larkollen Monna Oven, Eskelundvn. 23, 1580 Rygge Per Raade, Goenveien 20, 1580 Rygge Anne Sophie Vogt, Storengvn. 16, 1570 Dilling Rolv Skandfer, Nygårdsveien 12, 1570 Dilling Thor Helge Saastad, Såstadbråten 95, 1570 Dilling Målfrid Steenersen, Grefsenrødhavna 9, 1560 Larkollen Knut Steenersen, Grefsenrødhavna 9, 1560 Larkollen Råde historielag Knut Winther Strømnes, Strømnesgata 20, 1640 Råde Spydeberg historielag Tom Wiktorin, Helge Ingstads vei 2, 1820 Spydeberg Tune historielag Tore Nordmo, Ryesvei 30, 1738 Borgenhaugen Gro Reiersen Aase og Thore Jan Olsen, Pb Valaskjold, 1705 Sarpsborg Kari Markrud Schiøtz, Lindesnesgt. 28 C, 1707 Sarpsborg

9 9 Helge Soli, Frøyas vei 2, 1711 Sarpsborg Mette Berg Knudsen, Delebekkbukta 11, 1747 Skjeberg Roar Magnestad, Batteriveien 2, 1727 Sarpsborg Varteig historielag Tormod Klemsdal, Gamle Bygdevei 176, 1284 Oslo Våler og Svinndal historielag Maren Anne Gjølstad, Botnervn. 1, 1591 Sperrebotn Hans Torvald og Tove Løken, Vestre Langerødvei 4, 1593 Svinndal Møtekalender vinter/vår 2014 Østfold historielag oppfordrer medlemslagene til å delta i lokale arrangementer. Fredrikstad historielag 2014 Torsdag 23. januar: Gamle Fredrikstad-kart fra byen og distriktet. Journalist Thorbjørn Ødegaard viser oss og forteller. Torsdag 27. februar: Årsmøte Tidligere datadirektør Georg Apenes kåserer om sin nye bok om sin far og vårt æresmedlem, sorenskriver Christian B. Apenes. Torsdag 20. mars: Fredrikstadarkitektur gjennon 400 år v/landskapsarkitekt Lars Ole Klavestad. Torsdag 24. april: Hvordan har folkehelsen utviklet seg fra 1814? v/prof. med. historie Øivind Larsen. Torsdag 22. mai: Byvandring. Fergestedsveien på Cicignon v/lokalhistoriker Svein Skahjem. Lørdag 14. juni: Oscarsborg festning. Busstur til Drøbak med guidet omvisning på festningen. Hobøl historielag 2014 Tirsdag 28. januar: Grunnlovsjubileet Eidsvollsmennene 1814 hvem var det? Slektshistorisk forening har hatt en prosjektgruppe som har laget bok om eidsvollsmennene. Besøk av leder for gruppa: Anders Bjønnes.

10 10 Tirsdag 25. februar: Årsmøte Håndverk og håndverk-tradisjoner i Hobøl opp gjennom tidene. Ved styret. Tirsdag 8. april: Tiden rundt 1814 og historiske hendinger i Østfold og Hobøl. Historiker Åsmund Svendsen forteller. Idd og Enningdalen historielag 2014 Tirsdag 28. januar kl : Sted: Risum ungdomsskole: Begivenhetene i 1814, 200-års-jubileum. Kommandant på Fredriksten festning. oberst Dag Strømsæther, gir en orientering om den militære og politiske situasjonen i Europa/Norden ved avslutningen av Napolieonskrigen. Daglig leder, Magne Rannestad på Fredriksten festning forteller om de militære styrker, posisjoner, trefninger og resultater på Iddesletta. Det militærhistoriske «Iddske kompani» fra 1657 som var aktivt i 1814, vil vise «tidsriktige» uniformer, våpen og utrustning. I tillegg vil de fortelle om datidens militære strategi og taktikk. Torsdag 27. februar kl : Sted: Gamle Prestebakke: Årsmøte Lørdag 5. april kl : Sted: Gamle Prestebakke: Stenhoggerdag. Tune historielag 2014 Tirsdag 25. februar: Tirsdag 8. april: Tirsdag 6. mai Tirsdag 3. juni Mandag 25. august Årsmøte Medlemsmøte: «Glennetangen lense» ved Sigrid Helen Agnalt, som har skrevet masteroppgave. Arrangerers «kveldstur» til Solli der Svenn Eliassen vil fortelle om trefningene der i (Dato ikke eksakt bestemt.) Arrangerers «kveldstur» til Vistergrenda der Tor Vister vil være kjentmann. Arrangerers tur til Eidsvoll med omvisning i den nyrestaurerte Eidvollsbygningen. Østfold historielag Lørdag 26. april Årsmøte 2014 i Verket, auditorium/kantinen, Moss

11 Bokpristildelinger på Østfold historielags årsmøter Det er blitt tildelt bokpriser fra 1995 til Fra 1995 var det kun en årlig bokpris. Fra 2002 ble den første endring i retningslinjene når publikasjonsstøtten ble avviklet, og prisen ble delt i to kategorier; en for lokalhistorie og en for slektshistorie. Østfold historielags styre valgte å ikke tildele bokpris for I år er det fra 4. november 2013 vedtatt nye statutter for bokpris tildeling og tradisjonen vil fortsette. Alle som til nå er hedret er: 11 BOKPRIS 1995 og Østfold historielags første tildelt 1996, Moss kunstgalleri: Pilegrimsveien over Eidet Arne Sandem BOKPRIS 1996 tildelt 1997, Askim rådhus: En katedral ved havet BOKPRIS 1997 tildelt 1998, Varteig skole: Herregårder i Østfold BOKPRIS 1998 tildelt 1999, Bøndenes hus, Hærland: Fra oldemors kjøkken BOKPRIS 1999 tildelt 2000, Svaleskiva, Sarpsborg: Fredrikstad-skuter på de 7 hav BOKPRIS 2000 tildelt 2001, Rygge museum: En herregårds historie BOKPRIS 2001 tildelt 2002, Tingvoll, Hobøl: Fra ville stryk til fossekraft Ulf Hjardar Sven G. Eliassen Østfold Bondekvinnelag Knut Weel Engebretsen Turi Forsberg Tor Idland

12 12 BOKPRIS 2002 tildelt 2003, Skiptvet herredshus: Hvalfangere Hvalfangernes historie Thorbjørn Ødegaard Myhrvoldslekten BOKPRIS 2003 tildelt 2004, Roald Amundsens senter: Granit Omsorg i 100 år BOKPRIS 2004 tildelt 2005, Våler herredshus: Veien mot Fra Eda skanse til Fredriksten Kasbofamilien på Jørgentvedt BOKPRIS 2005 tildelt 2006, Alby gård, Jeløy: Fjella i Indre Østfold Gårder og slekter i Borge og Torsnes Kari Herland, Inger Johanne Karlsrud Svein Norheim og Rolf Danielsson Bodil Grinder, Barbro Kvaal, Inger Johanne Karlsrud og Kari Herland Frank Kiel Jacobsen Trond Henning Finsrud Kasbo, Inger Johanne Bredeg Karlsrud, Synnøve Reidun Jensen Svein Syversen Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, Svein Åstrøm BOKPRIS 2006 tildelt 2007, Haldenvassdragets Kanalmuseum: Fredrikstadmarka på sporet av historien Svein Skahjem Fra Elvesysle til Solve den gamles rike Hans Christian Frydenlund BOKPRIS 2007 tildelt 2008, Trøgstad herredshus: August Krogh: Folkeminner Østgaard en gard øst i grannelaget Høland historielag v/olaug Fostås Inger Jorun Andreassen, Knut Hamre

13 13 BOKPRIS 2008 tildelt 2009, Park Hotell, Halden: Ida Kulturbygd i grenseland Idd og Enningdalen historielag En slektskrønike fra landsbygda i Råde gjennom 300 år Per Roer BOKPRIS 2009 tildelt 2010, Rømskog kulturhus: Østfold Året rundt mat, minner, merkedager Linda Jarleskog og Linda Bøckmann Spigersmeden og bonden Knud Peter Christophersen, hans forfedre og 656 etterkommere BOKPRIS 2010 tildelt 2011, Rakkestad: Kirker og kirkegårder i Halden Tove Bexrud Inger Lise Skauge, Karin Stumberg, Arild Stang og Mogens Skovborg Aasenslekten gjennom 12 generasjoner og 300 år Jann Wisløff BOKPRIS 2011 tildelt 2012, Elingård, Onsøy: Bunader i Østfold Våre forfedre Hans og Henriette Janette Ulvedalen Tove Bexrud KORREKSJON: Meldingsblad 1/2013 side 19, andre avsnitt Middelalderen i Østfold kirkesteder og pilegrimsleder...sagalitteraturen. Vi kan for eksempel lese om vartingene Haakon Haakonsson ( ) og hans mor Inga... Her skal det rettes siden Haakon Haakonsson er født i Eidsberg. Kun hans mor Inga er varting. Tilbakemeldingen kom fra Unni Gangnæs, Eidsberg historielag og er oversendt prosjektleder.

14 14 Askim historielag 75 år Askim historielag kan i år se tilbake på 75 års lagsdrift, noe som ble markert bl.a. med jubileumsfest i Folkets Hus i Askim fredag 4. oktober. De arrangerer også en jubileumsutstilling i Askimtorget kjøpesenter, der fotografier fra Askim og gjenstander fra Askim museum blir vist. Trøgstad historielag 25 år I år er det 25 år siden Trøgstad historielag ble stiftet og det ble markert med en jubileumsfest for medlemmer og inviterte gjester fredag 25. oktober på Folkvang i Båstad. Vil legge til rette for opplevelser, vern og bruk av middelalderens kulturminner og miljø i Østfold Østfold fylkeskommune har innledet et prosjekt som skal tilrettelegge for opplevelser, vern og bruk av middelalderens kulturminner og kulturmiljøer i Østfold. Dette skal gjøres gjennom tilgjengeliggjøring og formidling av stedene i deres landskapsmessige og kulturhistoriske sammenhenger. Også fornminnene som ligger i tilknytning til kirkene, kirkestedene og pilegrimsledene vil bli trukket frem i lyset. Det ligger også mange spennende koblinger til kulturminner og kulturmiljøer fra senere tid. Vi planlegger å legge til rette for friluftsliv og turgåing med historisk innhold, og til å få opplevelser og kortreiste produkter på gårder i nærheten. Vi ser for oss mange samarbeidspartnere i Østfold: Kommunene, historielagene og andre frivillige organisasjoner, museene, kirkene, landbruksorganisasjonene, opplevelsesnæringen og fylkesmannen, og selvsagt grunneierne. Mer informasjon på fylkets egne sider. Kilde:

15 Østfold historielags årsmøte 2014 legges til Moss I styremøte 13. november behandlet Moss historielag forespørselen fra Østfold historielag om å stå som vertskap for årsmøtet 26. april 2014 i Moss. Dette fikk tilslutning. Årsmøtet vil bli lagt til Verket-området. Dette området som var i nasjonens fokus i augustdagene i Møtet vil bli holdt i auditoriet og kantinen på det tidligere industriområdet som i dag eies av Höegh Eiendom ØST AS. Det faglige fokus på årsmøtet vil bli knyttet til planen for 2014-feiringen i Moss. Det vil også bli lagt inn presentasjoner av planene for Verket og Konvensjonsgården, sam Moss by- og industrimuseums planer for deres jubileumssatsning. Arild Johnsen 15 En riktig god jul og et godt nytt år ønskes alle medlemmer i Østfold historielag!

16 Retur: Østfold historielag, Kasernegaten 47, 1632 Gamle Fredrikstad Østfold historielag Kasernegaten 47, 1632 Gamle Fredrikstad Tlf Faks: Kontoret er betjent mandag kl E-post: Bankkonto: Leder og webredaktør: Thorbjørn Koch Mobil: Telefon: E-post: Meldingsbladet: Kasernegaten 47, 1632 Gamle Fredrikstad E-post: Kontorsekr./Redaktør: Lillian Therese Dybedahl Mobil: Telefon Østfold historielags styre 2013 Leder: Thorbjørn Koch Reni Braarud Kasserer: Arne Kristian Aarum Wenche Skageberg, Claus Einar Granum Jonassen, Marit Gjølstad, Roy Heyerdahl Varamenn: 1. Nils Bjørnebekk. 2. Asbjørn Hjorthaug. 3. Rolf E. Christiansen. Historielag tilsluttet Østfold historielag Askim historielag Tor Idland, tlf Berg, Rokke og Asak historielag Tor Sørbrøden, tlf Borge og Torsnes historielag Jan Eilert Karlsen, tlf Eidsberg historielag Unni Gangnæs, tlf Foreningen Haldens Minder Arild Stang, tlf ISSN: X Fredrikstad historielag kontakt Svein Skahjem, tlf Hobøl historielag Asbjørn Hjorthaug, Hvaler Kulturvernforening Arnt Otto Arntsen, Idd og Enningdalen historielag Ulf Vidar Larsen, Kråkerøy historielag Finn G. Engebretsen, tlf Marker historielag Marit Egeberg Krog, tlf Moss historielag Arild Johnsen, tlf Moss ættehistorielag Tor Vinje, tlf Onsøy historielag kontakt Bjørn Enger, Rakkestad historielag Turid Førrisdahl, tlf Rygge historielag Aimar Sørenssen, Rømskog historielag Kjell Roger Nilsen, Råde historielag John Grimstad, tlf Skiptvet historielag Per Espenes, tlf Skjeberg historielag Kjell Ingvar Pettersen, tlf Spydeberg historielag Anne Sofie Hoff, tlf Trøgstad historielag Jan Isaksen, tlf Tune historielag Odd Jan Skriubakken, Varteig historielag Kari S. Lunde, tlf Våler og Svinndal historielag Einar Pedersen, tlf Nr1 Trykk Grefslie as, Mysen, tlf

Referat fra årsmøte i Østfold Historielag lørdag 24. mars 2012 på Elingård i Onsøy

Referat fra årsmøte i Østfold Historielag lørdag 24. mars 2012 på Elingård i Onsøy Østfold Historielag Referat fra årsmøte i Østfold Historielag lørdag 24. mars 2012 på Elingård i Onsøy Reidar Kjølberg ønsket velkommen til årsmøtet på vegne av Østfold Historielag. Wiktor Tvete ønsket

Detaljer

Østfold Historielag ÅRSBERETNING 2011. Varamedlemmer Arne Kristian Aarum, Borge og Torsnes, Grethe M. Helgesen, Kråkerøy, Thorbjørn Koch, Askim,

Østfold Historielag ÅRSBERETNING 2011. Varamedlemmer Arne Kristian Aarum, Borge og Torsnes, Grethe M. Helgesen, Kråkerøy, Thorbjørn Koch, Askim, ÅRSBERETNING 2011 Styret Leder og kasserer Reidar S. Kjølberg, Borge og Torsnes, sekretær Jarle Heed, Idd og Enningdal, nestleder Berit Hogseth, Rakkestad, styremedlem Nils Bjørnebekk, Moss, styremedlem

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Wilsemedaljør Marit Egeberg Krog gratuleres av Carl Einar Kure

ØSTFOLD HISTORIELAG. Wilsemedaljør Marit Egeberg Krog gratuleres av Carl Einar Kure ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 2 2011 Årgang 35 Opplag 3000 Redaksjonen avsluttet 21.11.2011 Lederens spalte... 2 Kulturminnekart... 3 Referat fra tillitsmannsmøte... 4 Referat fra ekstraordinært årsmøte... 10

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2015 Årsberetning for 2014 DIS-Østfold DIS-Østfold 11. februar 2015 Årsberetning for 2014 DIS- Østfold er et distriktslag av DIS-Norge, Slekt og Data. Laget ble stiftet 21.11.1998. Distriktslagets

Detaljer

Referat fra Årsmøtet i Østfold Historielag lørdag 9. april 2011 i kommunehuset, Rakkestad.

Referat fra Årsmøtet i Østfold Historielag lørdag 9. april 2011 i kommunehuset, Rakkestad. Referat fra Årsmøtet i Østfold Historielag lørdag 9. april 2011 i kommunehuset, Rakkestad. Kjell Ludvigsen ønsket årsmøtedelegatene velkommen til årsmøtet og overlot ordet til lederen for Rakkestad Historielag

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde

Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde Østfold Historielags leder, Thorbjørn Koch, åpnet møte med å ønske alle deltagerne fra lokallagene, komiteene og styret

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: februar

Protokoll fra årsmøtet Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: februar Protokoll fra årsmøtet 2007 - Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: 10-11 februar Antall møtte delegater: Kommune/deltakere Antall Kommune/deltakere Antall Askim 1 (søn) Rygge 1(lør)

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Øyvind Heer Trøgstad 50 50 50 150 78,- 2. Morten Brusnes Røyken og Hurum 49 48 49 146 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Runar Holter Moss og Våler 50 49 49 148 0,- 2. Alexander

Detaljer

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua.

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl. 18.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 12. Juni 2013

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 12. Juni 2013 Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 12. Juni 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Takk for meg og for all god støtte og hjelp i året som er gått Min periode som distriktets guvernør

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Ekstraordinært årsmøte 3. august... 2. Årsberetning 2010... 2. Wilsemedaljen... 8. Bokprisene... 9. Arbeidsplan 2011.

ØSTFOLD HISTORIELAG. Ekstraordinært årsmøte 3. august... 2. Årsberetning 2010... 2. Wilsemedaljen... 8. Bokprisene... 9. Arbeidsplan 2011. ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 1 2011 Årgang 35 Opplag 3300 Redaksjonen avsluttet 6. juni Ekstraordinært årsmøte 3. august... 2 Årsberetning 2010... 2 Wilsemedaljen... 8 Bokprisene... 9 Arbeidsplan 2011. 11 Nye

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

B for bibliotek (Ref #1318605138521)

B for bibliotek (Ref #1318605138521) B for bibliotek (Ref #1318605138521) Søknadssum: 332500 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Østfold fylkesbibliotek / 974544652 Værste, K. G. Meldahls vei

Detaljer

Handlingsplan for Østfold

Handlingsplan for Østfold Handlingsplan for Østfold 2017-2020 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak År ØS 0100 ØSTFOLD Møtevirksomhet ØS 0100 GIS-SØR Møte ND Årsmøte ND ant pr år 1 SK 17 18

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.12.2008 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag W. Søby, Ragnhild N. Søby, Harald Aase, Ole Kristian

Detaljer

Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag

Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag År HSI-verv Fornavn Etternavn År HSI-verv Fornavn Etternavn 1962 Formann: Magne Føleide 1963 Formann: Sturla Okstad 1962 Sekretær: Bjørn Bråthen 1963 Sekretær:

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter Budsjett Søknadssum 332500 Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Personalkostnader. Prosjektleder 180000, andre ansatte 65000, ansatte i samarbeidende bibliotek 220 000 til sammen Varer,

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Møtereferat. Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Fredrikstad rådhus Dato: Tid: 09:30

Møtereferat. Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Fredrikstad rådhus Dato: Tid: 09:30 Møtereferat Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Fredrikstad rådhus Dato: 15.09.2017 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sindre Martinsen-Evje Medlem

Detaljer

Østfold (ekskl. Sarpsborg og Fredrikstad) - Kommunale bygg og institusjoner UTM

Østfold (ekskl. Sarpsborg og Fredrikstad) - Kommunale bygg og institusjoner UTM Nord Adresse Navn Kultur-/ samfunnshus Sykehjem Videregående skole Barne- og ungdomsskole Ungdomsskole Barneskole Kommunehus / rådhus Østfold (ekskl. Sarpsborg og Fredrikstad) - Kommunale bygg og institusjoner

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth FO Kjersti

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding

Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 15/3823 Vår ref.: 2014/4851 310 CHJ Vår dato: 04.01.2017 Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding Fylkesmannen

Detaljer

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av:

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007 Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: Jens Bakke, leder Hilde Gløckner, nestleder John Solberg, kasserer Anne Sætre Jensen,

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh takker Per-Øivind Sandberg for et lærerikt og interessant foredrag 25. mars.

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh takker Per-Øivind Sandberg for et lærerikt og interessant foredrag 25. mars. ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 2 2006 Årgang 30 Opplag 4400 Redaksjonen avsluttet 27. april 2006 Formannens spalte... 2 Vårvandring... 3 Høstvandring... 4 Sven G. Eliassen... 6 Østfold Historielags 80 års jubileum...

Detaljer

Resultater klasse Jaktfelt

Resultater klasse Jaktfelt Resultater klasse Jaktfelt StevneID: 15jF000 - Arrangør: Sarpsborg og omegn JFF - 01.0.015 16::4 Plass Navn Forening H1 H H H4 H5 H6 Skille Sum A 1 Rune Nordby Hemnes JFF A 5 5 1 5 5 5 45 146 Thomas Keidel

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 Mandag 30. oktober kl. 19.00 på Berg Ungdomslokale Saksliste 1. Åpning ved leder. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 2 medlemmer til å skrive under

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1. Styret, revisorer, valgkomiteen og andre komiteer i 2014. Styret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Bjørn Enger Kåre Nilsen Agnes Serine Antonsen Bossum Wenche Lundberg Bossum

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Utvalg: Næringsriket Østfold Møtested: Støtvig Hotell, Larkollen Dato: Onsdag 7. september 2016 Tid:

Utvalg: Næringsriket Østfold Møtested: Støtvig Hotell, Larkollen Dato: Onsdag 7. september 2016 Tid: Næringsriket Østfold Møtereferat Utvalg: Næringsriket Østfold Møtested: Støtvig Hotell, Larkollen Dato: Onsdag 7. september 2016 Tid: 14.00 15.00 Faste medlemmer til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kretsmesterskap felt

Kretsmesterskap felt 27.04.2014 - Kretsmesterskap felt KM Finfelt Åpen 1 Terje Søhoel Askim Pk 9/5 9/0 10/0 12/6 12/0 10/0 8/4 9/3 79/18 2 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 9/6 10/0 10/0 12/1 12/0 10/1 7/3 9/2 79/13 3 Bjørnar

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0002/ /05

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0002/ /05 Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.05.2005 Fra kl. 0900 Til kl. 0915 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Fredikshald HFK 7 Frøydis 2 3 3 S Finn Kristiansen 4,67 Akershus

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 1 2008 Årgang 32 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. april 2008. Neste nummer av Meldingsbladet kommer ca. nov/des.

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 1 2008 Årgang 32 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. april 2008. Neste nummer av Meldingsbladet kommer ca. nov/des. ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 1 2008 Årgang 32 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. april 2008 Formannens spalte... 2 Årsberetning... 3 Bøenseter... 5 Tidsskriftene... 8 Komiteene...9-10 Arbeidsplan 08.. 11

Detaljer

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I SPAREBANKEN ØST 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET 4. VALGKOMITE FOR INNSKYTERE 5. VALGKOMITE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Rolvsøy 31. januar 2016 Til våre medlemsorganisasjoner Innkalling til årsmøte Med dette innkalles representanter fra medlemsorganisasjonene i fylket til årsmøte i Studieforbundet natur og miljø Østfold

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:00

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 17.03.2014 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Østfold fylkeskommune Per Inge

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Mål 1 Å drive kostnadseffektive barneverntjenester. 2 Å kartlegge og avklare

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK Den 29. mars 2017 kl. 14:30 ble det holdt konstituerende møte i forstanderskapet Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt på Fru Haugans

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

MELDINGSBLAD. Vi ønsker alle en riktig god jul og et velsignet nytt år! I denne utgave:

MELDINGSBLAD. Vi ønsker alle en riktig god jul og et velsignet nytt år! I denne utgave: Ø S T F O L D H I S T O R I E L A G MELDINGSBLAD NR 2 2010 Velkommen til denne utgaven av Østfold Historielags Meldingsblad som er det første som sendes ut elektronisk i pdf-format. Styret håper at denne

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2012 på Nissenatthuset i Gamlebyen torsdag 29.mars. Møtet ble satt kl. 18:30 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen, som

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 12. juni 2009 i Kabelvåg 1. Sted: Musikkhuset i Kabelvåg 2. Tid: 2100-2230 3. Til stede: Styret: Hege Arntsen, Ruth Aandal-Herseth, Geir

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Fredag 21. mars 2014 senest kl 18:00 Sted: Mjuklia, Berkåk, Rennebu Tilstede: Elisabeth Hasselvold, Ragnhild Dahl, Solveig Kvidal, Anbjørg Vold Doorman og Helene Tiller Fravær:

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Mål 1 Å drive kostnadseffektive barneverntjenester. 2 Å kartlegge og avklare

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer