ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr Årgang 37 Opplag 3000 Redaksjonen avsluttet Lederens spalte...2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 2 2013 Årgang 37 Opplag 3000 Redaksjonen avsluttet 03.12.2013. Lederens spalte...2"

Transkript

1 ØSTFOLD HISTORIELAG Nr Årgang 37 Opplag 3000 Redaksjonen avsluttet Lederens spalte...2 Ekstraordinært landsmøte i Landslaget for lokalhistorie... 3 Østfold historielags bokpriser nye statutter fra Referat tillitsmannsmøte 21.oktober 2013 kl på Fjellheim i Spydeberg... 5 Østfold historielags høstvandring Direktemedlemmer innkalles til Østfold historielags årsmøte Nye medlemmer Møtekalender vinter/vår Bokpristildelinger på Østfold historielags årsmøter Askim historielag 75 år Trøgstad historielag 25 år Østfold historielags årsmøte 2014 legges til Moss Frist for bidrag til neste utgave er 1. mai 2014 Foto: Thorbjørn Koch. Marit Sofie Egeberg Krog, styremedlem i LLH med fornyet tillit fra landsmøtet 28. november Hun er også Marker Historielags leder og Østfold historielags kulturminnekomitéleder. Foto er tatt på Kulturminnedagen 2013 på Jørnehaugen, Marker.

2 2 Lederens spalte I skrivende stund er jeg nettopp kommet hjem etter å ha deltatt i det ekstraordinære landsmøtet i Landslaget for lokalhistorie, som fant sted i Oslo. Det var første gang jeg har deltatt på et landsmøte i Landslaget, og det var stimulerende å møte så mange engasjerte deltakere. De kom fra nær sagt alle kanter av landet, mange av dem med til dels lang reisevei. Særlig imponert i så måte ble jeg over en møtedeltaker som var hjemmehørende i Harstad. Først med bil nær fem mil til Evenes flyplass, deretter mil etter mil med fly til Gardermoen, og så endelig med med tog frem til møtestedet. Jeg satt og tenkte på vedkommendes reisevei i forhold til min egen vei om lag 60 km, som var unnagjort i løpet av en times tid. Hadde jeg vært like villig til å reise til Harstad om møtet var blitt lagt dit, eller til Narvik, Bodø eller Trondheim for den saks skyld? Og mens jeg satt i møtesalen kunne jeg konstatere at vi fire (!) deltakere fra Østfold: én fra Rygge historielag, én fra Moss historielag og to fra Østfold historielag. I lunsjpausen funderte jeg over det beskjedne fremmøtet fra Østfold. Årsaken kan knapt være å finne i reiseveien, snarere at Landslaget formodentlig er noe man har et fjernt, nærmest et ikke-eksisterende forhold til. Det er beklagelig, fordi Landslaget jo er en landsomfattende, samlende organisasjon for landets mange historielag. Spredte syns punkter i lokalhistoriske spørsmål er knapt hørbare på det nasjonale plan, men gjennom Landslaget er vi mange som gir styrke til en felles sterk røst. Et gammel ord sier: Kommer ikke Muhammed til berget, må berget komme til Muhammed. Landslaget må sette fart, og mer enn noen gang profilere seg overfor de lokale historielagene. Bli mer aktiv i kontakten med dem, arrangere regionale kurs og konferanser, øke tilbudet av ulike tjenester, heve stemmen i det offentlige rom og bli en kilde til inspirasjon for medlemslagene. På det ekstraordinære landsmøtet fikk styret fornyet tillit, med andre ord: jacta est alea terningen er kastet. God jul og godt nytt år! Thorbjørn Koch, leder Se også sak: Fornyet tillit til styret i Landslaget for lokalhistorie på:

3 Ekstraordinære landsmøte 28. november Landslaget for lokalhistorie 28. november var det ekstraordinært landsmøte i Landslaget for lokalhistorie. Styret valgte å stille sine plasser til disposisjon etter lands møtet i Rosendal (juni 2013). De mente rammevilkårene ikke var til stede for en videre utvikling av organisasjonen. Dette innebar at det ekstraordinære landsmøtet måtte ta stilling til et helt nytt styre eller gi det sittende styret fornyet tillit. Men det forutsatte at noen av vedtakene fra landsmøtet i Rosendal ble omgjort. Enkelte lag stilte seg kritiske til en slik fremgangsmåte og uttalelser fra noen lag ble delt ut på landsmøtet. Rogaland historielag hadde sendt inn forslag til saker. (Sakliste v/innkallingen.) Resultatet etter møtet er at historielagsbevegelsens paraplyorganisasjon fortsatt heter: Landslaget for lokalhistorie Det ekstraordinære landsmøtet gikk inn for å endre vedtektene når det gjelder valg. Valg skal foretas i de regionale enhetene og den regionale enheten sender sine delegater. Alle medlemslag kan fortsatt sende deltagere til landsmøtet. Disse vil ha talerett, men ikke stemmerett. I Rosendal ble det vedtatt å sette opp kontingenten til kr 20. Dette ble endret til kr 13 på det ekstraordinære landsmøtet. Til sist ble det sittende styret gitt fornyet tillit. Kilde: LLHs mail Posted: 02 Dec :37 AM PST 3

4 4 Østfold historielags bokpriser nye statutter fra 2013 Østfold historielag ønsker å stimulere lokallag og enkeltpersoner til å utgi bøker med hovedvekt på lokalhistorie og kildeutgivelser. Bokprisene er ment å være en oppmuntring og påskjønnelse for arbeidet som er nedlagt. Det deles ut to priser hvert år: a. En pris med hovedvekt på lokalhistorie fra Østfold. b. En pris med hovedvekt på slektsgransking og andre kildeutgivelser fra Østfold. Hver pris er på kr 2500, samt et diplom. Bøker som skal vurderes må være utgitt i kalenderåret. Fylkesstyret oppnevner en komité på tre medlemmer som legger frem innstilling for styret, som gjør endelig vedtak. Komitéen oppnevnes for tre år, dog slik at det oppnevnes ett medlem hvert år. Prisene deles ut på fylkesårsmøtet og gjelder for bøker som er utgitt forgående år. Bokkomitéens innstilling bygger på innsendte forslag. Forslagsstillere er forfattere av aktuelle bøker, forlag som har gitt ut aktuelle bøker, lokallag i Østfold historielag, tidligere prisvinnere. Forslagsstillerne sender med ett eksemplar av boka de foreslår. Tidligere prisvinnere er unntatt fra denne regelen. Komitéen overleverer bøkene som er kommet inn til Østfold historielag sammen med innstillingen. Bøkene oppbevares i Østfold historielags arkiv. I oktober hvert år kunngjør bokkomitéen på hensiktsmessig måte om bokprisene og ber mulige forslagsstillere om forslag. Østfold historielag utarbeider en liste over aktuelle forlag. Forslagene må være kommet til komitéen innen 15. januar. Komitéen avgir sin innstilling innen 1. mars. Saksbehandlingen skal være konfidensiell og bare prisvinnerne orienteres når de inviteres til prisutdelingen på årsmøtet. Vedtatt av Østfold historielags styre i møte 4. november Kilde:

5 Referat tillitsmannsmøte 21.oktober 2013 kl på Fjellheim i Spydeberg 5 Østfold historielags leder, Thorbjørn Koch, ønsket vel møtt, Spydeberg historielags leder, Anne Sofie Hoff, ønsket velkommen til Spydeberg. Følgende sakliste ble foreslått: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste. 3. Valg av ordstyrer (forslag: Roy Heyerdahl). 4. Valg av referent (forslag: kontorsekretæren). 5. Opprop v/kontorsekretæren. 6. Orientering om situasjonen i Landslaget for lokalhistorie v/ Marit Egeberg Krog, medlem av Landslaget for lokalhistories styre. 7. Ordskifte. Ad 1. Innkalling ble godkjent. Ad 2. Saklisten ble godkjent. Ad 3. Roy Heyerdahl ble valgt. Ad 4. Kontorsekretær Lillian Therese Dybedahl ble valgt. Ad 5. Oppropet viste 42 fremmøtte, 26 representanter fra 16 lokallag og 14 deltakere fra komiteene og styret. Ad 6. Marit Egeberg Krog orienterte om bakgrunnen for det forestående ekstraordinære landsmøte i Landslaget for lokalhistorie. Ad 7. I ordskiftet hadde følgende ordet: Tor Vinje, Svein Skahjem, Nils Bjørnebekk, Roy Heyerdahl, Lillian Therese Dybedahl, Marit Egeberg Krog og Thorbjørn Koch. Vinje, Moss ættehistorielag, orienterte om Rabekkbygget. Skahjem oppfordret flere til å skrive ned minner og etterlyste bokprisene. Bjørnebekk orienterte om sognepresten Gudes skrift fra 1870, som oppbevares i Moss kommunale arkiv. Heyerdahl orienterte om nytt kurs for kulturminne-registratorer og lisensbetalingene fra kommunene. Dybedahl gjorde oppmerksom på at lokalhistoriske og slektshistoriske bøker som trykkes i utlandet ofte ikke sendes Nasjonalbiblioteket, og blir derfor ikke registrert. Egeberg Krog forslo at CD-kopi av matrikkelen 1723 sendes lagene. Koch opplyste at styret arbeider med nye bokprisstatutter. Møtet hevet kl Referatet godkjent i styremøte

6 6 Østfold historielags høstvandring 2013 Det ble en interessant opplevelse for de mange som søndag 15. september la veien om Jørnehaugen i Marker, der Marker Historielag inviterte til kulturminnedag på gammel tatergrunn. Bak arrangementet stod foruten Marker Historielag, Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes landsforening og Østfoldmuseene/Halden historiske samlinger og etter invitasjon hadde Østfold historielag lagt årets høstvandring dit. I arrangementet på Jørnehaugen, som også kalles for Fantebyen, ble fokus satt på to sider av romanifolkets/taternes liv den håndverksmessige produksjonen og musikken. Det ble vist blikkenslageri, hekling, lodding/reparasjon av kjeler, knivmakeri, trådarbeider m.m. I tillegg fikk de som møtte frem høre om taternes musikktradisjoner og vakker, stemningsfull sang av ekteparet Monika og Lennart Karlsen, som hadde kommet ens ærend fra Skien. Og i den vesle stua på plassen, der den siste bofaste, han Edvart holdt til, serverte Anna Gustavsen smaksprøver på «tatermat», dvs. fleskepannekake eller «kølbulle», som hun sa tilberedt i steikepanne over åpen ovnsild. Det var leder i Østfold historielags kulturminnekomité og leder av Marker Historielag, Marit Egeberg Krog, som ønsket velkommen, mens Roy Heyerdahl, prosjektansvarlig for Østfold historielags kulturminneprosjekt, orienterte om Jørnehaugen, og de andre plassene langs etter Moveien. Til stede var også Holger Gustavsen, leder i Taternes landsforening og Bjørn Godin Nikolaysen, Landsorganisasjonen for romanifolket. Med dette arrangementet er Marker Historielag av Norges Kulturvernforbund profilert som én av de 20 norske arrangører på portalen for de europeiske kulturminnedagene. Kilde: Vi ønsker nye WiwaR- og Runar-abonnenter! Gå inn på og bestill ditt abonnement. God lesning for bare kr 120 pr. år og pr. abonnement Begge for kr 240. Heftene kan også bestilles pr. telefon, eller på mail til:

7 Direktemedlemmer innkalles til Østfold historielags årsmøte 2014 Sted: Verkets auditorium/kantine, Moss. Tid: 26. april De som melder seg på vil bli kontaktet. Ifølge Østfold historielags vedtekter, 4 årsmøte, må hvert direktemedlem som ønsker å delta på lagets årsmøte gi skriftlig melding om dette til fylkeskontoret innen 1. januar Direktemedlemmer har en kvote på tre pr. 100 direktemedlemmer. Hvis flere enn kvoten på direktemedlemmer melder seg, foretar fylkesstyret loddtrekning blant de påmeldte. Påmelding til Østfold historielags kontor, telefon eller 7 Nye medlemmer Askim historielag Rune Mortensen, Marmorvn. 5, 1154 Oslo Åshil Tangen og Trond Løken, Guderudløkka 5, 1809 Askim Marit og Arne Hesleskaug, Enga 19, 1807 Askim Reidar Opsahl m/frue, Brugt. 16 B, 1831 Askim Borge og Torsnes historielag Lene og Svein Stenbekk, Roppestadlia 12, 1634 Gamle Fredrikstad Bente Scott Amundsen, Lysaker Brygge 10, 1366 Lysaker Aage Aaberge og Nina Ødegård, Vabakken 23, 1634 Gamle Fredrikstad Gunnar Fagerås, Toresmyr 30, 1634 Gamle Fredrikstad Øistein Ødegaard, Drøbakveien 125, 1454 Fagerstrand Kjell Gunnar Paulsen, Bramersvei 7, 1613 Fredrikstad Øystein og Torill Engebretsen, Dr. Nilsens vei 11, 1653 Sellebakk Eidsberg historielag Bjørn Berntsen, Økerenveien 158, 1878 Hærland Idd og Enningdalen historielag Astrid-Sofie Ørum Grevbo, Blekksoppgrenda 2, 1352 Kolsås

8 8 May og Asbjørn Ånerud, Herrebøkasa, Rute 503, 1766 Halden Jorunn og Arne Melin, Hovsveien 73, 1769 Halden Jan de Vibe, Hovsveien 97, 1769 Halden Thor Sørlie, Iddeveien 50, 1769 Halden Thor Edquist, Gamle Sørhaugen 16, 1767 Halden Mette Olsen, Rokkeveien 792, 1746 Skjeberg Bernd Werner Fratzke, Oskleiva 69 A, 1786 Halden Lise Katrine Brække, Dalheim, Osdalen, 1765 Halden Belinda Abbott, Fjellåsveien 3, 1796 Kornsjø Liv Solheim, Brødløsveien 1, 1782 Halden Jorunn Fagerli, Grønlia, 1782 Halden Gunnar M. Djuve, Stenbakke, 1796 Kornsjø Kristin og Ragnar Stien, Mogens Thorsensgt. 1 A, 0264 Oslo Kråkerøy historielag Jan Johansen, Buskogen 12, 1675 Kråkerøy Berit Corneliussen, Bjerkestien 14, 1671 Kråkerøy Marker Historielag Martin Stendal, Postboks 63, 1871 Ørje Eli Marianne Huseby, Øvre gate 96, 3714 Skien Rygge historielag Bjørn Johannes Gretland, Dronningensgt. 4 C, 1606 Fredrikstad Mette Gunari, DIS Torgeir Løvmo, Holgerveien 13, 1560 Larkollen Monna Oven, Eskelundvn. 23, 1580 Rygge Per Raade, Goenveien 20, 1580 Rygge Anne Sophie Vogt, Storengvn. 16, 1570 Dilling Rolv Skandfer, Nygårdsveien 12, 1570 Dilling Thor Helge Saastad, Såstadbråten 95, 1570 Dilling Målfrid Steenersen, Grefsenrødhavna 9, 1560 Larkollen Knut Steenersen, Grefsenrødhavna 9, 1560 Larkollen Råde historielag Knut Winther Strømnes, Strømnesgata 20, 1640 Råde Spydeberg historielag Tom Wiktorin, Helge Ingstads vei 2, 1820 Spydeberg Tune historielag Tore Nordmo, Ryesvei 30, 1738 Borgenhaugen Gro Reiersen Aase og Thore Jan Olsen, Pb Valaskjold, 1705 Sarpsborg Kari Markrud Schiøtz, Lindesnesgt. 28 C, 1707 Sarpsborg

9 9 Helge Soli, Frøyas vei 2, 1711 Sarpsborg Mette Berg Knudsen, Delebekkbukta 11, 1747 Skjeberg Roar Magnestad, Batteriveien 2, 1727 Sarpsborg Varteig historielag Tormod Klemsdal, Gamle Bygdevei 176, 1284 Oslo Våler og Svinndal historielag Maren Anne Gjølstad, Botnervn. 1, 1591 Sperrebotn Hans Torvald og Tove Løken, Vestre Langerødvei 4, 1593 Svinndal Møtekalender vinter/vår 2014 Østfold historielag oppfordrer medlemslagene til å delta i lokale arrangementer. Fredrikstad historielag 2014 Torsdag 23. januar: Gamle Fredrikstad-kart fra byen og distriktet. Journalist Thorbjørn Ødegaard viser oss og forteller. Torsdag 27. februar: Årsmøte Tidligere datadirektør Georg Apenes kåserer om sin nye bok om sin far og vårt æresmedlem, sorenskriver Christian B. Apenes. Torsdag 20. mars: Fredrikstadarkitektur gjennon 400 år v/landskapsarkitekt Lars Ole Klavestad. Torsdag 24. april: Hvordan har folkehelsen utviklet seg fra 1814? v/prof. med. historie Øivind Larsen. Torsdag 22. mai: Byvandring. Fergestedsveien på Cicignon v/lokalhistoriker Svein Skahjem. Lørdag 14. juni: Oscarsborg festning. Busstur til Drøbak med guidet omvisning på festningen. Hobøl historielag 2014 Tirsdag 28. januar: Grunnlovsjubileet Eidsvollsmennene 1814 hvem var det? Slektshistorisk forening har hatt en prosjektgruppe som har laget bok om eidsvollsmennene. Besøk av leder for gruppa: Anders Bjønnes.

10 10 Tirsdag 25. februar: Årsmøte Håndverk og håndverk-tradisjoner i Hobøl opp gjennom tidene. Ved styret. Tirsdag 8. april: Tiden rundt 1814 og historiske hendinger i Østfold og Hobøl. Historiker Åsmund Svendsen forteller. Idd og Enningdalen historielag 2014 Tirsdag 28. januar kl : Sted: Risum ungdomsskole: Begivenhetene i 1814, 200-års-jubileum. Kommandant på Fredriksten festning. oberst Dag Strømsæther, gir en orientering om den militære og politiske situasjonen i Europa/Norden ved avslutningen av Napolieonskrigen. Daglig leder, Magne Rannestad på Fredriksten festning forteller om de militære styrker, posisjoner, trefninger og resultater på Iddesletta. Det militærhistoriske «Iddske kompani» fra 1657 som var aktivt i 1814, vil vise «tidsriktige» uniformer, våpen og utrustning. I tillegg vil de fortelle om datidens militære strategi og taktikk. Torsdag 27. februar kl : Sted: Gamle Prestebakke: Årsmøte Lørdag 5. april kl : Sted: Gamle Prestebakke: Stenhoggerdag. Tune historielag 2014 Tirsdag 25. februar: Tirsdag 8. april: Tirsdag 6. mai Tirsdag 3. juni Mandag 25. august Årsmøte Medlemsmøte: «Glennetangen lense» ved Sigrid Helen Agnalt, som har skrevet masteroppgave. Arrangerers «kveldstur» til Solli der Svenn Eliassen vil fortelle om trefningene der i (Dato ikke eksakt bestemt.) Arrangerers «kveldstur» til Vistergrenda der Tor Vister vil være kjentmann. Arrangerers tur til Eidsvoll med omvisning i den nyrestaurerte Eidvollsbygningen. Østfold historielag Lørdag 26. april Årsmøte 2014 i Verket, auditorium/kantinen, Moss

11 Bokpristildelinger på Østfold historielags årsmøter Det er blitt tildelt bokpriser fra 1995 til Fra 1995 var det kun en årlig bokpris. Fra 2002 ble den første endring i retningslinjene når publikasjonsstøtten ble avviklet, og prisen ble delt i to kategorier; en for lokalhistorie og en for slektshistorie. Østfold historielags styre valgte å ikke tildele bokpris for I år er det fra 4. november 2013 vedtatt nye statutter for bokpris tildeling og tradisjonen vil fortsette. Alle som til nå er hedret er: 11 BOKPRIS 1995 og Østfold historielags første tildelt 1996, Moss kunstgalleri: Pilegrimsveien over Eidet Arne Sandem BOKPRIS 1996 tildelt 1997, Askim rådhus: En katedral ved havet BOKPRIS 1997 tildelt 1998, Varteig skole: Herregårder i Østfold BOKPRIS 1998 tildelt 1999, Bøndenes hus, Hærland: Fra oldemors kjøkken BOKPRIS 1999 tildelt 2000, Svaleskiva, Sarpsborg: Fredrikstad-skuter på de 7 hav BOKPRIS 2000 tildelt 2001, Rygge museum: En herregårds historie BOKPRIS 2001 tildelt 2002, Tingvoll, Hobøl: Fra ville stryk til fossekraft Ulf Hjardar Sven G. Eliassen Østfold Bondekvinnelag Knut Weel Engebretsen Turi Forsberg Tor Idland

12 12 BOKPRIS 2002 tildelt 2003, Skiptvet herredshus: Hvalfangere Hvalfangernes historie Thorbjørn Ødegaard Myhrvoldslekten BOKPRIS 2003 tildelt 2004, Roald Amundsens senter: Granit Omsorg i 100 år BOKPRIS 2004 tildelt 2005, Våler herredshus: Veien mot Fra Eda skanse til Fredriksten Kasbofamilien på Jørgentvedt BOKPRIS 2005 tildelt 2006, Alby gård, Jeløy: Fjella i Indre Østfold Gårder og slekter i Borge og Torsnes Kari Herland, Inger Johanne Karlsrud Svein Norheim og Rolf Danielsson Bodil Grinder, Barbro Kvaal, Inger Johanne Karlsrud og Kari Herland Frank Kiel Jacobsen Trond Henning Finsrud Kasbo, Inger Johanne Bredeg Karlsrud, Synnøve Reidun Jensen Svein Syversen Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, Svein Åstrøm BOKPRIS 2006 tildelt 2007, Haldenvassdragets Kanalmuseum: Fredrikstadmarka på sporet av historien Svein Skahjem Fra Elvesysle til Solve den gamles rike Hans Christian Frydenlund BOKPRIS 2007 tildelt 2008, Trøgstad herredshus: August Krogh: Folkeminner Østgaard en gard øst i grannelaget Høland historielag v/olaug Fostås Inger Jorun Andreassen, Knut Hamre

13 13 BOKPRIS 2008 tildelt 2009, Park Hotell, Halden: Ida Kulturbygd i grenseland Idd og Enningdalen historielag En slektskrønike fra landsbygda i Råde gjennom 300 år Per Roer BOKPRIS 2009 tildelt 2010, Rømskog kulturhus: Østfold Året rundt mat, minner, merkedager Linda Jarleskog og Linda Bøckmann Spigersmeden og bonden Knud Peter Christophersen, hans forfedre og 656 etterkommere BOKPRIS 2010 tildelt 2011, Rakkestad: Kirker og kirkegårder i Halden Tove Bexrud Inger Lise Skauge, Karin Stumberg, Arild Stang og Mogens Skovborg Aasenslekten gjennom 12 generasjoner og 300 år Jann Wisløff BOKPRIS 2011 tildelt 2012, Elingård, Onsøy: Bunader i Østfold Våre forfedre Hans og Henriette Janette Ulvedalen Tove Bexrud KORREKSJON: Meldingsblad 1/2013 side 19, andre avsnitt Middelalderen i Østfold kirkesteder og pilegrimsleder...sagalitteraturen. Vi kan for eksempel lese om vartingene Haakon Haakonsson ( ) og hans mor Inga... Her skal det rettes siden Haakon Haakonsson er født i Eidsberg. Kun hans mor Inga er varting. Tilbakemeldingen kom fra Unni Gangnæs, Eidsberg historielag og er oversendt prosjektleder.

14 14 Askim historielag 75 år Askim historielag kan i år se tilbake på 75 års lagsdrift, noe som ble markert bl.a. med jubileumsfest i Folkets Hus i Askim fredag 4. oktober. De arrangerer også en jubileumsutstilling i Askimtorget kjøpesenter, der fotografier fra Askim og gjenstander fra Askim museum blir vist. Trøgstad historielag 25 år I år er det 25 år siden Trøgstad historielag ble stiftet og det ble markert med en jubileumsfest for medlemmer og inviterte gjester fredag 25. oktober på Folkvang i Båstad. Vil legge til rette for opplevelser, vern og bruk av middelalderens kulturminner og miljø i Østfold Østfold fylkeskommune har innledet et prosjekt som skal tilrettelegge for opplevelser, vern og bruk av middelalderens kulturminner og kulturmiljøer i Østfold. Dette skal gjøres gjennom tilgjengeliggjøring og formidling av stedene i deres landskapsmessige og kulturhistoriske sammenhenger. Også fornminnene som ligger i tilknytning til kirkene, kirkestedene og pilegrimsledene vil bli trukket frem i lyset. Det ligger også mange spennende koblinger til kulturminner og kulturmiljøer fra senere tid. Vi planlegger å legge til rette for friluftsliv og turgåing med historisk innhold, og til å få opplevelser og kortreiste produkter på gårder i nærheten. Vi ser for oss mange samarbeidspartnere i Østfold: Kommunene, historielagene og andre frivillige organisasjoner, museene, kirkene, landbruksorganisasjonene, opplevelsesnæringen og fylkesmannen, og selvsagt grunneierne. Mer informasjon på fylkets egne sider. Kilde:

15 Østfold historielags årsmøte 2014 legges til Moss I styremøte 13. november behandlet Moss historielag forespørselen fra Østfold historielag om å stå som vertskap for årsmøtet 26. april 2014 i Moss. Dette fikk tilslutning. Årsmøtet vil bli lagt til Verket-området. Dette området som var i nasjonens fokus i augustdagene i Møtet vil bli holdt i auditoriet og kantinen på det tidligere industriområdet som i dag eies av Höegh Eiendom ØST AS. Det faglige fokus på årsmøtet vil bli knyttet til planen for 2014-feiringen i Moss. Det vil også bli lagt inn presentasjoner av planene for Verket og Konvensjonsgården, sam Moss by- og industrimuseums planer for deres jubileumssatsning. Arild Johnsen 15 En riktig god jul og et godt nytt år ønskes alle medlemmer i Østfold historielag!

16 Retur: Østfold historielag, Kasernegaten 47, 1632 Gamle Fredrikstad Østfold historielag Kasernegaten 47, 1632 Gamle Fredrikstad Tlf Faks: Kontoret er betjent mandag kl E-post: Bankkonto: Leder og webredaktør: Thorbjørn Koch Mobil: Telefon: E-post: Meldingsbladet: Kasernegaten 47, 1632 Gamle Fredrikstad E-post: Kontorsekr./Redaktør: Lillian Therese Dybedahl Mobil: Telefon Østfold historielags styre 2013 Leder: Thorbjørn Koch Reni Braarud Kasserer: Arne Kristian Aarum Wenche Skageberg, Claus Einar Granum Jonassen, Marit Gjølstad, Roy Heyerdahl Varamenn: 1. Nils Bjørnebekk. 2. Asbjørn Hjorthaug. 3. Rolf E. Christiansen. Historielag tilsluttet Østfold historielag Askim historielag Tor Idland, tlf Berg, Rokke og Asak historielag Tor Sørbrøden, tlf Borge og Torsnes historielag Jan Eilert Karlsen, tlf Eidsberg historielag Unni Gangnæs, tlf Foreningen Haldens Minder Arild Stang, tlf ISSN: X Fredrikstad historielag kontakt Svein Skahjem, tlf Hobøl historielag Asbjørn Hjorthaug, Hvaler Kulturvernforening Arnt Otto Arntsen, Idd og Enningdalen historielag Ulf Vidar Larsen, Kråkerøy historielag Finn G. Engebretsen, tlf Marker historielag Marit Egeberg Krog, tlf Moss historielag Arild Johnsen, tlf Moss ættehistorielag Tor Vinje, tlf Onsøy historielag kontakt Bjørn Enger, Rakkestad historielag Turid Førrisdahl, tlf Rygge historielag Aimar Sørenssen, Rømskog historielag Kjell Roger Nilsen, Råde historielag John Grimstad, tlf Skiptvet historielag Per Espenes, tlf Skjeberg historielag Kjell Ingvar Pettersen, tlf Spydeberg historielag Anne Sofie Hoff, tlf Trøgstad historielag Jan Isaksen, tlf Tune historielag Odd Jan Skriubakken, Varteig historielag Kari S. Lunde, tlf Våler og Svinndal historielag Einar Pedersen, tlf Nr1 Trykk Grefslie as, Mysen, tlf

ØSTFOLD HISTORIELAG. Lederen har ordet... 2. Kjell Dagfinn Karlsen utnevnt til æresmedlem... 3. Årsberetning 2009 4. Bokprisene 2009 16

ØSTFOLD HISTORIELAG. Lederen har ordet... 2. Kjell Dagfinn Karlsen utnevnt til æresmedlem... 3. Årsberetning 2009 4. Bokprisene 2009 16 ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 1 2010 Årgang 34 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 15. mai Lederen har ordet... 2 Kjell Dagfinn Karlsen utnevnt til æresmedlem... 3 Årsberetning 2009 4 Bokprisene 2009 16 Vårvandring

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 1 2008 Årgang 32 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. april 2008. Neste nummer av Meldingsbladet kommer ca. nov/des.

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 1 2008 Årgang 32 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. april 2008. Neste nummer av Meldingsbladet kommer ca. nov/des. ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 1 2008 Årgang 32 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. april 2008 Formannens spalte... 2 Årsberetning... 3 Bøenseter... 5 Tidsskriftene... 8 Komiteene...9-10 Arbeidsplan 08.. 11

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 1 2015 Årgang 38 Opplag 2600 Redaksjonen avsluttet 07.08.2015

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 1 2015 Årgang 38 Opplag 2600 Redaksjonen avsluttet 07.08.2015 ØSTFOLD HISTORIELAG Bokpriser...2 Årsmelding 2014...3 Kulturminne-Rabekk info fra Moss ÆHL- Artikkel...12 Husmannsplassregistrering i Rakkestad- blir kulturminne registrert samt bokprosjekt...14 Wilsemedalje

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh og Berit Garsrud fra Ættehistoriekomiteen på slektsforskerdagen

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh og Berit Garsrud fra Ættehistoriekomiteen på slektsforskerdagen ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 3 2006 Årgang 30 Opplag 4400 Redaksjonen avsluttet 10. november 2006 Formannens spalte... 2 Henry Rogstad til minne... 3 Bokpris 2006... 4 Vårvandring... 5 Tillitsmannsmøte.. 6

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket 2-05 - ny 30-11-07 15:45 Side 1 ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007 Formannens spalte... 2 Skigardskurset... Østfold

Detaljer

Østfold Historielag ÅRSBERETNING 2011. Varamedlemmer Arne Kristian Aarum, Borge og Torsnes, Grethe M. Helgesen, Kråkerøy, Thorbjørn Koch, Askim,

Østfold Historielag ÅRSBERETNING 2011. Varamedlemmer Arne Kristian Aarum, Borge og Torsnes, Grethe M. Helgesen, Kråkerøy, Thorbjørn Koch, Askim, ÅRSBERETNING 2011 Styret Leder og kasserer Reidar S. Kjølberg, Borge og Torsnes, sekretær Jarle Heed, Idd og Enningdal, nestleder Berit Hogseth, Rakkestad, styremedlem Nils Bjørnebekk, Moss, styremedlem

Detaljer

Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde

Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde Østfold Historielags leder, Thorbjørn Koch, åpnet møte med å ønske alle deltagerne fra lokallagene, komiteene og styret

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Fra innholdet: Julekakebakemøte lørdag 21. november Medlemsmøte med julemat onsdag 25.

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2011 - Årgang 22

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2011 - Årgang 22 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2011 - Årgang 22 I dette bladet: Invitasjon til julematmøte 23. november Invitasjon til julekakebakemøte

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2013 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.6 Næringspolitisk arbeid s.8 Organisatorisk arbeid

Detaljer

AkersDølen. Medlemsblad for Groruddalen Historielag. Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud s 11

AkersDølen. Medlemsblad for Groruddalen Historielag. Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud s 11 Nr. 1 Februar 2014 > Årgang 18 AkersDølen Medlemsblad for Groruddalen Historielag Fra Stabburstrappen s 2 Hva skjer s 3 Referat årsmøte 2014 s 4 Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud

Detaljer

Drammen Historielags 25 første år

Drammen Historielags 25 første år Drammen Historielags 25 første år av Frode Meland, mars 2005 1. Stiftelsen Drammen Historielag og Historielaget under dets første formann Fritz H. Schandy 1980-83 12. mars 1980 ble det holdt på Austad

Detaljer

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012)

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012) Varteig Historielag Stiftet 8.2.1982 Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012) Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i årsmøteperioden bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret:

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

www.tfl.no VÅREN 2011 ÅRGANG 38 NR. 1 TISTEDALEN FRILUFTSLAG POSTBOKS 18 1790 TISTEDAL Løypene for alle? Flere generasjoner

www.tfl.no VÅREN 2011 ÅRGANG 38 NR. 1 TISTEDALEN FRILUFTSLAG POSTBOKS 18 1790 TISTEDAL Løypene for alle? Flere generasjoner Nytt tilbud fra Barnas Turlag Vellykket KM Løypene for alle? VÅREN 2011 ÅRGANG 38 NR. 1 Flere generasjoner TISTEDALEN FRILUFTSLAG POSTBOKS 18 1790 TISTEDAL www.tfl.no 2 3 En vinterpreget vårutgave Sitter

Detaljer

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE FORTJENESTEMERKE OG ÆRESPRISER KRETSREKORDER -TERMINLISTER Oppslagsboka

Detaljer

HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER

HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2010 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, ny melding til Stortinget om mat og landbrukspolitikken og revisjon av rovviltmeldingen har satt sitt

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 I dette bladet: Invitasjon til medlemsbowling 19. mars Invitasjon til medlemsmøte 2. april Invitasjoner

Detaljer

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2008

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2008 OSLO GARDISTEN NR 1 18. mars 2008 ÅRGANG 4 GARDESJEFENS FESTKONSERT Søndag 20. Januar gikk Gardesjefens tradisjonsrike festkonsert av stabelen i Oslo Konserthus. Som vanlig var det et variert og meget

Detaljer

Årsmelding. og regnskap

Årsmelding. og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2011 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, Stortingsmeldingen om mat og landbrukspolitikken og en rekke andre saker

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 63 JUNI 2013. Røyken historielags Hederstegn 2013 til Jørn Jensen

RØYKEN HISTORIELAG NR 63 JUNI 2013. Røyken historielags Hederstegn 2013 til Jørn Jensen RØYKEN HISTORIELAG NR 63 JUNI 2013 Røyken historielags Hederstegn 2013 til Jørn Jensen NR 63 JUNI 2013 INNHOLD Lederord 1 Røyken Historielag 2013 2014 1 Styre 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Utenfor

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 1 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16

Detaljer

Veteranspecial. I dette nummer: Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8

Veteranspecial. I dette nummer: Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8 Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8 Veteranspecial Gardeveteran Ole Peder Aanensen som tjenestegjorde i Kp 4, 24. august 1945 til 22. mars 1946, har gitt et meget verdifullt fotoalbum til OAGF fra sin tid

Detaljer

Kongens heder til tidligere bygdebokredaktør Kjell Jacobsen

Kongens heder til tidligere bygdebokredaktør Kjell Jacobsen Årgang 27 Nr. 3 2008 Kjell Jacobsen, Mosjøen får Kongens Fortjenstmedalje i gull 10.oktober 2008. Her sammen med fylkesmann Ola Bjerkaas. Foto: Bjørnar Pedersen. Kongens heder til tidligere bygdebokredaktør

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, 5.-7. Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt

Detaljer