Brukermanual Bensindrevet kjedesag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual Bensindrevet kjedesag"

Transkript

1 GRLL SIKKRHTSFORSKRIFTR etydningen til symolene på denne sagen Les bruksanvisningen før du tar sagen i bruk ruk vernebriller for å beskytte øynene ruk støvmaske ruk arbeidshansker for å beskytte hendene rukermanual ensindrevet kjedesag SIKKRHT RUKSVISIG VLIKHOL 18.9 K ette produktet er testet in en beregnet tilbakeslagsvinkel (K) ikke storre en 18,9 grader. VRSL VLIGST LS Vern mot tilbakeslag. Hold sagen godt med begge hender under bruk. For din egen sikkerhet, vennligst les og folg sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen for du forsoker a bruke sagen. Uriktig bruk kan fore til alvorlige ulykker. Modell r / / ruk hørselvern mot støy FORSIKTIG! år du arbeider med et drivstoffdrevet verktøy, skal du alltid følge de grunnleggende sikkerhetsforskriftene for å forebygge Les disse forskriftene nøye før du bruker sagen, og ta godt vare på dem for senere bruk. 1. Ikke betjen motorsagen med en hånd! nhånds-betjening kan medføre alvorlige skader på brukeren, hjelpere eller tilskuere. Motorsagen skal betjenes med begge hender. 2. Ikke bruk motorsagen dersom du er trett. 3. ruk vernesko, tettsittende klær, kraftige arbeidshansker, vernebriller, hørselvern og hodebeskyttelse. ruk hårnett hvis du har langt hår. 4. Vær forsiktig når du håndterer drivstoff. Flytt motorsagen minst 3 m fra påfyllingsstedet før du starter motoren. 5. ndre personer skal IKK oppholde seg i nærheten når du starter eller sager med motorsagen. Hold tilskuere og dyr unna arbeidsområdet. 6. u må LRI sage før andre personer har forlatt arbeidsområdet, du står godt og har en planlagt fluktvei når treet faller. 7. Hold alle kroppsdeler unna sagkjedet når motoren går. 8. Før du starter motoren skal du kontrollere at den ikke er i kontakt med andre gjenstander. 9. Motoren skal aldri gå når du bærer sagen. Sverdet og sagkjedet skal være vendt bakover og lyddemperen skal være snudd bort fra kroppen din. 10. ruk aldri motorsagen hvis den er skadet, ukorrekt innstilt eller ikke er fullstendig og sikkert montert. Forsikre deg om at sagkjedet stanser når gassregulatoren aktiveres. 11. Slå av motoren før du setter motorsagen fra deg. 12. Vær ytterst forsiktig når du sager små busker og trær, da små kvister o.l. kan sette seg fast i sagkjedet og få deg til å miste balansen. 13. år du kutter grener som står i spenn, skal du være oppmerksom på at de kan slå tilbake, slik at du ikke blir truffet når spenningen i trefibrene kuttes. 14. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og drivstoff. 15. Sagen skal kun brukes i godt ventilerte områder. 16. IKK bruk sagen til å sage trær med mindre du har fått spesiell opplæring i akkurat dette. 17. ll service på sagen, unntatt det som er oppført i denne bruker- og vedlikeholdshåndboken, skal utføres av fagpersoner med kompetanse innen motorsager. 18. år sagen transporteres, skal du passe på at sliren til sverdet sitter på plass. 19. IKK bruk motorsagen i nærheten av eller rundt brennbare væsker og gasser, verken innendørs eller utendørs. ette kan medføre eksplosjon og/eller brann. 20. Ikke fyll olje, drivstoff eller smøremiddel på motorsagen mens motoren går. 21. MÅ KU RUKS PÅ MR GT FOR SG Jenn Feng Inc., 1975, ruk vernesko for å beskytte føttene IG. Sag bare tre. Motorsagen skal kun brukes i tråd med det fastsatte bruksområdet. u skal f.eks. ikke bruke den til å sage plast, mur eller andre fremmede materialer. MRK: nvisningene nedenfor er primært beregnet på personer som bruker sagen regelmessig eller en gang i blant. isse modellene er utviklet for hobbybruk for huseiere, hytteeiere og campingturister. Modellene er beregnet på generell bruk som f.eks. rydding, beskjæring, saging av ved osv. e er ikke beregnet på kontinuerlig drift eller profesjonell (industriell) bruk. Kontinuerlig bruk over lengre tid kan føre til at brukeren får problemer med blodsirkulasjonen i hendene pga. vibrasjoner. SIKKRHTSFORSKRIFTR FOR TILKSLG Tilbakeslag kan oppstå når nesen eller spissen på sverdet kommer i kontakt med en gjenstand, eller når veden klemmer rundt sagkjedet under saging. Hvis sverdspissen kommer i kontakt med andre gjenstander, kan det føre til en lynrask reaksjon der sverdet slår opp og bakover mot brukeren. ersom sagkjedet klemmes rundt toppen av sverdet, kan dette føre til at sverdet skyves raskt bakover mot brukeren. isse reaksjonene kan få deg til å miste kontrollen over sagen, noe som igjen kan føre til alvorlige personskader. u skal ikke stole utelukkende på sagens sikkerhetsfunksjoner. Som motorsagbruker skal du selv iverksette ulike tiltak for å sikre at sagingen skjer uten ulykker og skader. 1. Ved å ha en grunnleggende forståelse for tilbakeslag, kan du redusere eller eliminere overraskelseselementet. Plutselige overraskelser bidrar til ulykker. 2. Sørg for å ha et godt, fast tak om sagen med begge hender. år motoren går, skal høyre hånd være plassert på det bakerste håndtaket og venstre hånd på det fremste. ruk et fast grep med tommelen og fingrene rundt motorsaghåndtakene. t fast grep bidrar til å redusere tilbakeslag og bevare kontroll over sagen. Ikke slipp taket. 3. Forsikre deg om at området du sager i, er fritt for hindre. Ikke la nesen på sverdet komme i kontakt med stammer, grener eller andre hindre. 4. Sag med høy motorhastighet. 5. Ikke strekk deg for langt og ikke bruk sagen over skulderhøyde. 6. Følg produsentens anvisninger for sliping og vedlikehold av sagen. 7. ruk kun reservesverd og reservekjeder som er anbefalt av produsenten. MRK: Sagkjeder med lav risiko for tilbakeslag (såkalte lowkickback sagkjeder) er kjeder som oppfyller ulike krav i forbindelse med tilbakeslag.

2 Motorsagen din har et sikkerhetsmerke på paken/beskyttelsen til kjedebremsen. Les opplysningene på dette merket samt sikkerhetsanvisningen på disse sidene nøye før du tar sagen i bruk. SYMOLR (FIG. 1) VRSL: RØ advarer mot å utføre en prosedyre som kan medføre fare. GRØ FLS nbefalt kutte prosedyre. VRSL Vær OS på tilbakeslag. 2. IKK prøv å holde sagen med en hånd Unngå sverd-tupp kontakt FLT Fig Hold sagen skikkelig med begge hender FR! VÆR OS PÅ TILKSLG! VRSL: Tilbakeslag kan føre til mistet kontroll av sagen, og resultere i skade på bruker eller andre som står like ved. Vær alltid på vakt fordi tilbakeslag ved rotasjon og press er store farer ved bruk av motorsag. e er hovedgrunnene til ulykker ved bruk av motorsag. VIKTIG SIKKRHTSFORSKRIFTR MSKISPSIFIKSJOR Modell nr Sylindervolum ccm ccm ccm Maks. effekt kw kw kw Sverdlengde / sagelengde " (35 cm) " (40cm) (45cm) Kjedeleddets tykkelse ,3 mm ,3 mm ,3 mm Ideell hastighet o/min o/min o/min Maks. hastighet ,000 o/min ,000 o/min ,000 o/min Tankvolum ml (10 oz) ml (10 oz) ml (10 oz) Oljetankvolum ml (6.1 oz) ml (6.1 oz) ml (6.1 oz) nti-vibrasjonsfunksjoner ja ja ja Kjedehjulspiss tenner tenner tenner Kjedebrems Ja Ja Ja lutch ja ja ja utomatisk clutchsmøring ja ja ja Sikkerhetsagkjede Ja Ja Ja ettovekt uten kjede og sverd ,1 kg ,1 kg ,1 kg ettovekt ,88 Kg ,88 Kg ,01 Kg ensinforbruk a. 1,5 kg/t a. 1,5 kg/t a. 1,5 kg/t Lydnivå ved arbeid d() d() d() remsetid fra arbeidshastighet ,07 s ,07 s ,07 s Vibrasjoner ,2 m/s ,2 m/s ,2 m/s 2 2 Fig. 2 VÆR OS PÅ: ROTR TILKSLG (FIG. 2) = Tilbakeslag bane = Tilbakeslags reaksjons sone TILKSLG kan oppstå når S eller SPISS på sverdet kommer i kontakt med en gjenstand, eller når veden klemmer rundt sagkjedet under saging. Hvis sverdspissen kommer i kontakt med andre gjenstander, kan det føre til en lynrask reaksjon der sverdet slår opp og bakover mot brukeren. Hvis sagkjedet KLMMS langs R kant av sverdet, kan dette TRKK sagen fremover vekk fra brukeren. ersom sagkjedet KLMMS rundt toppen av sverdet, kan dette føre til at sverdet skyves raskt bakover mot brukeren. isse reaksjonene kan få deg til å miste kontrollen over sagen, noe som igjen kan føre til alvorlige personskader. Fig. 2 R OG SKYV RK- SJOR, TILKSLG V PRSS. (FIG. 2) = ra = Solide objekter = Sky Sverd 2. Sagkjede 3. Justeringsskrue for sagkjede 4. Gnistfanger 5. Spak for kjedebrems / fremre håndbeskytter 6. Fremre håndtak 7. Startsnor 2 GRRLL IFORMSJO Tennplugg 9. Luftfilterdeksel 10. STOPP-bryter 11. Sikkerhetssperre 12. Oljetanklokk 13. Starterdeksel 14. rivstofftanklokk 15. akre håndtak 2 SGKJ M RUSRT TILKSLG (low kickback) bidrar til å redusere tilbakeslag fra motorsagen ved hjelp av spesialkonstruerte sikkerhetsanordninger. 4 GISTFGR holder igjen karbon og andre brennbare partikler over 0,6 mm fra motoreksosen. Ved bruk av gnistfanger skal du sørge for at dette skjer i overensstemmelse med lokale og nasjonaler lover og regler. Se sikkerhetsforskriftene for ytterligere informasjon. 5 SPK FOR KJRMS / HÅSKYTTR beskytter brukerens venstre hånd dersom brukeren skulle miste taket i fremre håndtak mens sagen går. 5 KJRMS er en sikkerhetsanordning som er konstruert for å redusere risikoen for skader pga. tilbakeslag ved å stanse sagkjedet i løpet av millisekunder. en aktiveres med SPK FOR KJ- RMS / HÅSKYTTR SFTY FTURS Lås V halv gass 17. hokespak (forgasserjustering) 18. Festemuttere for sverd 19. Gassregulator 20. Kjedefanger / låsestift 21. vskjerming til lyddemper 22. Spisstykke 23. Sverdbeskytter Tallene i beskrivelsen nedenfor tilsvarer tallene på figuren ovenfor slik at du kan lokalisere sikkerhetsfunksjonene på sagen din STOPPRYTR stanser motoren umiddelbart når den aktiveres. For å starte motoren må stoppbryteren settes i stillingen O (på). 11 SIKKRHTSSPRR forhindrer at motoren akselererer utilsiktet. Gassregulatoren (19) kan ikke trykkes inn med mindre sikkerhetssperren er trykket inn. 20 KJFGR reduserer faren for skader dersom sagkjedet ryker eller sporer av under bruk. 21 LYMPRVSKJRMIG hindrer at hender og brennbare materialer kommer i kontakt med den varme lyddemperen. 22 SPISSTYKK Spisstykket øker stabiliteten ved vertikal saging. MRK: Studer sagen og gjør deg kjent med den og delene.

3 G SSMLY ISTRUTIOS VRKTØY TIL MOTRIG For å montere motorsagen trenger du følgende verktøy: 1. Kombinasjonsnøkkel (følger med brukersettet). 2. Kraftige arbeidshansker (følger ikke med). MOTRIGSKRV VRSL: Ikke start sagmotoren før den er korrekt klargjort. Før du kan ta den nye motorsagen din i bruk, må du regulere kjedet, fylle korrekt drivstoff på tanken og fylle på olje. Les hele brukerhåndboken før du tar enheten i bruk. Legg særlig merke til sikkerhetsforskriftene. enne brukerhåndboken kan brukes både som oppslagsbok og som en håndbok som gir deg generell informasjon om montering, bruk og vedlikehold av sagen. MOTRIG V SVR / SGKJ / LUTHKSL VRSL: ruk alltid vernehansker når du håndterer kjedet. FOR Å MOTR SVRT: For å sikre at sverdet og kjedet får olje skal du KU RUK T ORIGIL SVRT med smørehull () som vist på figuren ovenfor (fig. 3). 1. Forsikre deg om at spaken til kjedebremsen er skjøvet bakover i KTIVRT stilling (fig. 3). 2. Fjern de to festemutterne () til sverdet. Løsne de 2 skruene bakerst på clutch-dekselet (). Fjern dekselet (fig. 3). 3. ruk en skrutrekker og vri justeringsskruen () MOT URVISR til spissen () (sperretappen) er dreid helt tilbake mot clutch-huset og kjedehjulet (fig. 3). 4. Plasser sverdenden med sporet over de 2 boltene (F). Plasser sverdet slik at justeringsspissen går inn i det nederste hullet (G) på sverdet (fig. 3). Fig. 3 Fig. 3 Fig. 3 Fig. 3 Fig. 3 F G 4 FOR Å MOTR SGKJT: 1. Spre kjedet ut i en løkke med skjæretennene () pekende M URVISR rundt kjedet (fig. 4). 2. Før kjedet rundt kjedehjulet () bak clutchen (). Kontroller at leddene passer mellom tennene på kjedehjulet (fig. 4). 3. Før drevet på venstre side inn i sporet () og rundt enden av sverdet (fig. 4). MRK: et kan forekommet at sagkjedet henger litt ned på den bakerste delen av sverdet. ette er helt normalt. 4. Monter clutch-dekselet igjen og stram de to skruene. Kontroller at kjedet ikke løsner fra sverdet. Monter de 2 mutterne og stram dem for hånd. Følg tiltrekkingsmomentene i avsnittet RGULRIG V KJSPIG. MRK: Sverdets festemuttere skal kun strammes for hånd på dette tidspunktet, da det er nødvendig å regulere sagkjedet. Følg instruksjonene i avsnittet RGULRIG V KJSPIG. Fig. 4 Fig. 4 RGULRIG V KJSPIG Riktig spenning på sagkjedet er svært viktig. Kjedespenningen skal kontrolleres før sagen startes og også under saging. Ta deg tid til å foreta de nødvendige justeringene av sagkjedet, da dette fører til bedre sageytelse og øker kjedets levetid. FOR Å RGULR SGKJT: VRSL: ruk alltid vernehansker når du h.ndterer kjedet eller utfører justeringsarbeid på kjedet. 1. Hold nesen på sverdet oppover og skru justeringsskruen () M URVISR for å øke kjedespenningen. Spenningen reduseres ved å vri skruen MOT URVISR. Kontroller at kjedet sitter tett hele veien rundt sverdet (fig. 5). 2. år justeringen er utført, strammer du festeskruene til sverdet godt. Kjedet har korrekt spenning når det sitter stramt hele veien rundt og kan trekkes rundt for hånd (bruk hansker!). Stram de 2 skruene på clutchdekselet () igjen (fig. 3). MRK: Hvis det er vanskelig å dreie kjedet rundt sverdet, eller hvis det strammer, er spenningen for høy. u kan fininnstille kjedet på følgende måte:. Løsne de 2 festemutterne til sverdet til de kan justeres med fingrene. Reduser spenningen ved å skru sverdets justeringsskrue sakte MOT URVISR. eveg kjedet frem og tilbake på sverdet. Fortsett justeringen til kjedet går fritt, men sitter tett. Øk spenningen ved å skru sverdets justeringsskrue M URVISR.. år sagkjedet har korrekt spenning, holder du sverdnesen i øverste posisjon og strammer de 2 festeskruene godt. FORSIKTIG: t nytt sagkjedet strekkes. Juster kjedet på nytt når det er brukt ca. 5 ganger. ette er normalt for nye kjeder. tterhvert vil avstanden mellom justeringsintervallene øke. Fig. 5 FORSIKTIG: Hvis sagkjedet er FOR LØST eller FOR STRMT, slites drivhjulet, sverdet, ikedet og veivaksellagrene raskere. Se fig. 6 for informasjon om korrekt spenning i kald tilstand (), varm tilstand () og for å finne ut om kjedet må justeres (). MKISK TST V KJRMS Motorsagen er utstyrt med en KJRMS som reduserer faren for skader som følge av tilbakeslag. remsen aktiveres dersom det påføres trykk mot bremsespaken når, som ved tilbakeslag, brukerens hånd rører ved spaken. år bremsen aktiveres, stanses kjedebevegelsen umiddelbart. VRSL: Kjedebremsens oppgave er å redusere risikoen for skader som følge av tilbakeslag. en kan likevel ikke oppfylle sin tiltenkte sikkerhetsfunksjon dersom sagen håndteres ukorrekt. Kjedebremsen skal alltid testes før sagen tas i bruk, samt regelmessig under arbeidet. FOR Å TST KJRMS: 1. Kjedebremsen er KTIVRT (kjedet beveger seg) når RMSSPK R TRUKKT TILK OG LÅST (fig. 7). 2. Kjedebremsen er KTIVRT (kjedet er låst) når bremsespaken peker fremover. et skal nå være umulig å bevege kjedet (fig. 7). MRK: remsespaken skal smette på plass i begge posisjoner. Hvis du merker sterk motstand, eller spaken ikke kan flyttes i en av posisjonene, må du ikke bruke sagen. Lever den straks til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Fig. 7 Fig. 6 Fig. 7 5 RIVSTOFF OG SMØRIG RIVSTOFF For best mulig resultat skal du bruke vanlig blyfri bensin blandet med en spesialblandet 2-taktsmotorolje i forholdet 40:1. ruk blandingsforholdene angitt i avsnittet RI- VSTOFFLIGSTLL. VRSL: ruk aldri ren bensin i enheten. ette vil føre til motorskader og gjør at produsentens garanti opphører. ruk aldri drivstoffblandinger som har vært lagret i over 90 dager. VRSL: ruk bare en spesialolje for luftkjølte 2-taktsmotorer i et blandingsforhold på 40:1. Ikke bruk olje for luftkjølte 2-taktsmotorer med blandingsforhold 100:1. Utilstrekkelig smøring kan medføre motorskader og gjør at produsentens garanti opphører. L RIVSTOFF land drivstoffet med 2-takstolje i en egnet beholder. ruk blandingstabellen for korrekt blandingsforhold mellom drivstoff og olje. Rist beholderen godt for å sikre en jevnt fordelt blanding. VRSL: Mangelfull smøring fører til at garantien opphører. RIVSTOFF OG KJOLJ ensin- og oljeblanding 40:1 RIVSTOFFLIGSTLL Kun kjedeolje SI Talon 40:1 forhold Spesial 2-taktsolje 1 U.S. Gal. 3.2 oz. 95ml (cc) 5 Liters 4.3 oz. 125ml (cc) 1 lmp. Gal. 4.3 oz. 125ml (cc) landingsmetode 40 deler bensin til 1 del olje 1ml = 1cc FLT RIVSTOFF oen tradisjonelle bensintyper blandes med oksygenatorer som alkohol og eter for å oppfylle ulike miljøstandarder. enne motoren er konstruert for å fungere tilfredsstillende med alle typer bensin beregnet på kjøretøy, inkludert oksygenert bensin.

4 SMØRIG V KJ OG SVR Fyll oljetanken til kjedet hver gang du fyller drivstofftanken. Vi anbefaler bruk av vanlig kjede- og sverdolje som inneholder additiver som reduserer friksjon og slitasje, og som bidrar til å forebygge tjaereavleiringer på sverd og kjede. OPRTIG ISTRUTIOS KOTROLL FØR MOTORSTRT VRSL: Sagen må aldri tas i bruk dersom ikke sverdet og kjedet er korrekt montert. 1. Fyll drivstofftanken () med korrekt drivstoffblanding (fig. 8). 2. Fyll oljetanken () med korrekt kjede- og sverdolje (fig. 8). 3. Forsikre deg om at kjedebremsen er deaktivert () før du starter motoren (fig. 8). FOR. STRT KL MOTOR hoken har 3 stillinger: KJØR (), HLV () og HOK () (fig. 9). 1. Skyv den røde STOPP-bryteren () opp for å starte (fig. 9), stilling I (PÅ). 2. Flytt den gule choke-spaken () til (HOK) (fig. 9). 3. Trykk på tennerpumpen (F) 10 ganger (fig. 9). Fig. 8 Fig. 9 Fig. 9 Fig ktivering av låsen til gassregulatoren: Trykk ned låsen og hold (), klem på gassregulatoren (), slipp regulatoren og deretter låsen (fig. 10). 5. Plasser sagen på et fast og flatt underlag Hold sagen godt fast som vist. ra raskt i startsnoren 4 ganger. Pass deg for kjedet som går rundt! (Fig. 10). 6. Flytt den gule choke-spaken () til (HLV) (fig. 10). 7. Hold sagen godt fast og dra raskt i startsnoren flere ganger. Motoren skal nå starte (fig. 10). 8. Varm motoren i 10 sekunder. Trykk ned og slipp regulatoren () for TOMGG, forsett med punkt 9 (fig. 10). Fig. 9 F 9. Flytt den gule choke-spaken (F) til (KJØR) (fig. 10F). Gjenta disse punktene hvis motoren ikke starter. Fig. 10 Fig. 10 Fig. 10 Fig. 10 Fig. 10 Fig. 10F STRT VRM MOTOR PÅ YTT 1. Kontroller at bryteren er i PÅ-stilling. 2. Sett choke-spaken på (HLV). 3. Trykk inn tennerpumpen 10 ganger. 4. ktiver låsen til gassregulatoren. 5. ra i startsnoren til motoren starter. Hold sagen som vist på figur 10 mens du gjør dette. 6. Flytt choke-spaken på (KJØR). 7. Slipp låsen til gassregulatoren. FOR Å STS MOTOR 1. Slipp gassregulatoren og la motoren gå på tomgang. 2. Flytt STOPP-bryteren nedover for å stanse motoren. MRK: Ved behov for n.dstopp skal du aktivere kjedebremsen og skyve STOPP-bryteren nedover. RIFTSTST V KJRMS Test kjedebremsen med jevne mellomrom for å forsikre deg om at den fungerer slik den skal. Utfør kjedetest før du bruker sagen første gang, etter omfattende sagearbeid og spesielt etter at det er utført service på kjedebremsen. KJRMS TSTS SLIK (Fig. 11) : 1. Plasser sagen på et rent, fast og flatt underlag. 2. Start motoren. 3. Grip tak i det bakre håndtaket () med høyre hånd. 4. Venstre hånd holder rundt det fremre håndtaket () (ikke kjedebremsspaken ()). 5. Klem inn gassregulatoren til 1/3 av full kraft og aktiver straks kjedebremsspaken () med høyre hånd. VRSL: ktiver kjedebremsen sakte og forsiktig. Pass på så kjedet ikke berører gjenstander. Ikke la sagen tippe forover. 6. Kjedet skal stanse umiddelbart. år dette skjer, skal du slippe gassregulatoren. VRSL: Hvis kjedet ikke stanser, skal du slå av motoren og levere sagen til ditt nærmeste 7. Hvis kjedebremsen fungerer korrekt, skal du stanse motoren og sette kjedebremsspaken tilbake i K- TIVRT stilling. Fig. 11 SMØRIG V KJ / SVR Riktig smøring av sagkjedet er av avgjørende betydning for å minimere friksjonen til sverdet. Sørg for at sverdet og kjedet alltid er smurt. Hvis sagen brukes med for lite olje, vil dette redusere sageytelsen kraftig, forkorte kjedets levetid samt medføre hurtig slitasje både på kjede og sverd pga. overoppheting. For lite olje fører til røyk, misfarging av sverdet og tjæreansamlinger. MRK: Sagkjedet strekkes under bruk, spesielt når det er nytt, og det er derfor nødvendig å justere og stramme det med jevne mellomrom. tt nytt kjede må justeres når det er brukt ca. 5 ganger. UTOMTISK SMØRIG Motorsagen er utstyrt med et automatisk girdrevet smøresystem. Smøresystemet sørger automatisk for at sverd og kjede tilføres riktig mengde olje. år hastigheten øker, øker også oljestrømmen til sverdet. u trenger ikke justere oljestrømmen. Oljetanken går tom omtrent samtidig som drivstofftanken. FLLIG Felling vil si å sage ned et tre. Små trær inntil 15 V18 cm i diameter sages normalt med en enkelt saging. Større trær krever at man sager felleskår. Felleskåret bestemmer retningen treet faller i. FLL T TR: MRK: Retningen treet faller i () kontrolleres med felleskåret. Før du begynner å sage, skal du vurdere plasseringen av større grener og treets naturlige helning for å bestemme hvilken vei treet vil falle. 6 7 GRL UTTIG ISTRUTIOS VRSL: Før du begynner å sage, skal du ha sett deg ut og ryddet en fluktvei (). Fluktveien skal gå bakover diagonalt med den antatte fallinjen som vist på figur 12. FORSIKTIG: Ved felling av traer i skr.ninger, skal sagoperatøren stå ovenfor treet, da treet mest sannsynlig vil falle nedover skråningen. Fig. 12 VRSL: u skal ikke felle traer ved sterk vind eller skiftende vindforhold, eller dersom det er fare for skade på eiendom. Spør en fagmann om råd. Ikke sag ned traer dersom det er fare for å ramme strømlinjer. Kontakt kraftselskapet før du feller. GRLL RTIGSLIJR FOR FLLIG V TRÆR ormal felling skjer i 2 sageoperasjoner: saging av felleskåret () og selve fellesnittet (). egynn med å sage det øvre snittet til felleskåret () på treets fallside. Pass på så det nedre snittet ikke sages for dypt inn i stammen. Fellesk.ret () må være dypt nok til å lage en brytekant (F) som er passe dyp og sterk. Felleskåret må være bredt nok til å styre treets fallretning så lenge som mulig. VRSL: Gå aldri foran et tre med felleskår. Fellesnittet () sages fra den andre siden og ca. 3,5 cm over kanten på felleskåret () (fig. 13). Fig. 13 Sag aldri helt gjennom stammen. La en liten brytekant stå igjen. enne brytekanten styrer treet. Hvis du sager helt gjennom stammen, mister du kontrollen over fallretningen. Sett inn en kile eller et brytejern i kuttet før treet blir ustabilt og begynner å falle. ette forhindrer at sverdet setter seg fast i felleskåret hvis du har feilvurdert fallretningen. Forsikre deg om at det ikke befinner seg personer i treets fallområde. VRSL: Før du sager det siste snittet, skal du kontrollere at det ikke oppholder seg personer, dyr eller andre hindre i omrødet. FLLSITT: 1. ruk tre- eller plastkiler () for å hindre at sverdet eller kjedet () setter seg fast i snittet. Kilene kontrollerer også fellingen (fig. 14 ). 2. år diameteren på treet som skal felles, er større en sverdlengden, må du lage to snitt som vist nedenfor (fig. 14). Fig. 14 Fig. 14

5 VRSL: tterhvert som fellesnittet nærmer seg brytekanten, begynner treet å falle. år treet begynner å falle, skal du fjerne sagen, stoppe motoren og forlate området langs fluktveien (fig. 12). KVISTIG Å kviste treet vil si å fjerne grenene. Ikke fjern støttegrener () før stammen er sagd opp i passende lengder (fig. 15). Grener under spenn må kuttes nedenfra og opp for at ikke sagen skal sette seg afast. VRSL: Ikke stå på stammen når du sager av grenene. Fig. 15 Fig. 16 Fig. 16 Fig. 16 KPPIG Kapping vil si å sage stammen i passende lengder. Sørg for godt fotfeste og stå ovenfor stammen hvis stammen ligger i en skråning. Om mulig bør stammen støttes opp slik at enden som skal kappes, ikke hviler på bakken. Hvis stammen holdes oppe i begge ender og du skal sage i midten, sager du først halvveis ned i stammen og deretter nedenfra og opp. ette forhindrer at stammen klemmer sverdet og kjedet. Vær forsiktig så kjedet ikke sager ned i bakken, da dette vil gjøre kjedet sløvt. år du kapper i en skråning, skal du alltid stå på oversiden av treet. 1. Stammen er støttet opp langs hele lengden: Kapp fra toppen og vær forsiktig så du ikke sager i bakken (fig. 16). 2. Stammen er støttet opp i den ene enden: Sag først nedenfra og opp ca. 1/3 av treets diameter for å unngå fliser. eretter sager du ovenfra og ned til du møter det første snittet for å unngå at sagen setter seg fast. 3. Stammen er støttet opp i begge ender: Sag først ovenfra og ned ca. 1/3 av stammens diameter for å unngå flising. eretter sager du nedenfra og opp til du møter det første snittet for å unngå at sagen setter seg fast (fig. 16). MRK: en beste måten å støtte stammen på mens du kapper, er å bruke sagbukk. Hvis dette ikke er mulig, bør stammen støttes opp med grenstubber eller andre stammer. Sørg for at stammen som kappes, er tilstrekkelig støttet opp. KPPIG M SGUKK For din egen sikkerhet og for å forenkle arbeidet, er det svært viktig at sagbukken plasseres korrekt ved vertikal saging (fig. 17). VRTIKL SGIG: 1. Hold sagen godt fast med begge hender og hold sagen til høyre for deg mens du sager. 2. Hold venstre arm så strak som mulig. 3. Hold vekten på begge føtter (fig 17). Fig. 17 VLIKHOLSVISIGR ll service på sagen, unntatt arbeid som er angitt i denne brukerog vedlikeholdshåndboken, skal utføres av en fagmann. FORYGG VLIKHOL t godt forebyggende vedlikeholdsprogram med regelmessig kontroll og pleie vil øke levetiden og forbedre ytelsen til motorsagen din. enne sjekklisten for vedlikehold er et eksempel på et slikt program. Spesielle forhold kan gjøre det nødvendig å utføre rengjøring, justering og utskifting med hyppigere intervaller enn det som er angitt her. Sjekkliste for vedlikehold HVR RIFTSTIMR GG PUKT TILTK Skruer/muttere/bolter kontroller/stram Luftfilter rengjør eller skift rivstofilter/oljefilter skift Tennpluggq rengjør/juster/skift Gnistfanger kontroller irvstoffslanger kontroller skift om nødvendig Kjedebremsdeler kontroller skift om nødvendig LUFTFILTR 1. Fjern det øverste dekselet () ved å løsne festeskruene. Løft bort dekselet. 2. Løft luftfilteret () forsiktig ut av luftboksen () (fig. 18) FORSIKTIG: Ikke bruk sagen uten at luftfilteret er på plass. Støv og skitt trekkes inn i motoren og ødelegger den. Hold luftfilteret rent! 3. Rengjør luftfilteret. Vask filteret i rent, varmt såpevann, ikke petroleum. La det lufttørke til det er helt tørt. MRK: Vi anbefaler at du har flere reservefiltre på lager. 4. Monter luftfilteret. Monter motor-/luftfilterdekselet. Sørg for at dekselet er ordentlig på plass. Stram festeskruene godt. Fig. 18 RIVSTOFFILTR FORSIKTIG: ruk aldri sagen uten at drivstoffilteret er på plass. rivstoffilteret skal skiftes etter ca. 20 driftstimer. Tøm drivstofftanken fullstendig før du skifter filteret. 1. Fjern drivstofflokket. 2. øy til en bit myk ståltråd. 3. Stikk ståltråden inn i åpningen til oljetanken og før den rundt drivstoffslangen. Trekk drivstoffslangen forsiktig mot åpningen til du får tak i den med fingrene. MRK: Ikke trekk slangen helt ut av tanken. 4. Løft filteret () ut av tanken (fig. 19). 5. Trekk filteret av ved å vri litt på det. Kast filteret i henhold til aktuelle forskrifter. 6. Monter det nye luftfilteret. Før enden av filteret inn i tanken. Sørg for at filteret sitter på plass i det nedre hjørnet av tanken. ruk en skrutrekker med langt skaft for å hjelpe filteret på plass om nødvendig. 7. Fyll tanken med ny drivstoff-/oljeblanding. Se avsnittet RIVSTOFF OG SMØRIG. Sett drivstofflokket på plass og steng tanken. Fig. 19 GISTFGR (fig. 20) MRK: n tilstoppet gnistfanger vil redusere motoreffekten dramatisk. 1. Fjern de 2 festemutterne () til sverdet og løsne de to skruene () som holder kjedebremsdekselet på plass (fig. 20). 2. Fjern kjedebremsdekselet. Fjern de 3 skruene som fester lyddemperen til sylinderen. år festeskruene er fjernet, kan lyddemperen løftes av (fig. 20). 3. dskill de to lyddemperdelene (). Fjern metallskjermene () og avstandsrørene (). 4. Kast den brukte gnistfangeren og sett inn en ny (F) (fig. 20). 5. Monter lyddemperdelene igjen og sett lyddemperen inn i sylinderen. Stram skruene godt. Fig. 20 Fig. 20 TPLUGG MRK: For at sagen skal fungere best mulig må tennpluggen holdes ren og ha en klaring på 0,635 mm. 1. Trykk STOPP-bryteren nedover for å STOPP. 2. Koble ut ledningen () til tennpluggen () ved å dra i den samtidig som du vrir den frem og tilbake (fig. 21). 3. Fjern tennpluggen med en tennpluggnøkkel (i kombinasjonsnøkkelen). IKK RUK T VRKTØY. 4. Sett inn en ny tennplugg med en klaring på 0,635 mm. Fig. 21 JUSTRIG V FORGSSR Forgasseren er forhåndsinnstilt for maksimal ytelse. Hvis ytterligere justering er nødvendig, bør du levere sagen til en fagmann. OPPVRIG V MOTORSG Hvis motorsagen skal stå i over 30 dager uten å være i bruk, må det utføres vedlikehold for oppbevaring. ersom forskriftene for oppbevaring ikke blir fulgt, vil drivstoffet i forgasseren fordampe og etterlate avleiringer på bunnen. ette kan føre til startproblemer og resultere i dyre reparasjoner. FORSIKTIG: Ikke oppbevar motorsagen i over 30 dager uten å iverksette angitte tiltak. 1. Fjern drivstofflokket sakte for å slippe ut trykk i tanken. Tøm tanken forsiktig. 2. Start motoren og la den gå til den stanser av seg selv for å fjerne drivstoffet i forgasseren. 3. La motoren kjøle ned (ca. 5 min). 4. ruk en tennpluggnøkkel og fjern tennpluggen. 5. Hell 1 teskje ren 2-taktsolje i forbrenningskammeret. Trekk sakte i startsnoren flere ganger for å dekke indre komponenter. Sett tennpluggen på plass igjen (fig. 22). F 8 9

6 MRK: Oppbevar enheten på et tørt sted borte fra mulige tennkilder som ovner, gassdrevet varmtvannsbereder, gassdrevet tørkeanlegg osv. Fig. 22 T SG I RUK TTR OPPVRIG 1. Fjern tennpluggen. 2. ra raskt i startsnoren for å fjerne overflødig olje fra forbrenningskammeret. 3. Rengjør tennpluggen og juster klaringen eller monter ny tennplugg med korrekt klaring. 4. Klargjør enheten for bruk. 5. Fyll tanken med riktig drivstoff-/oljeblanding. Se avsnittet RIVSTOFF OG SMØRIG. FORSIKTIG: Kjedehjulspissen på den nye sagen er smurt på fabrikken. ersom sverdets kjedehjulspiss ikke smøres som angitt nedenfor, vil dette føre til dårlig sagytelse og motorskader samt at produsentens garanti opphører. Vi anbefaler å smøre kjedehjulspissen etter 10 timers bruk eller en gang i uken, avhengig av hva som inntreffer først. Før smøring må sverdets kjedehjulspiss rengjøres grundig. VRKTØY TIL SMØRIG: Vi anbefaler bruk av smørepistol (ekstrautstyr) for påføring av fett på sverdets kjedehjulspiss. Smørepistolen er utstyrt med en nåldyse som er nødvendig for å oppnå effektiv smøring av kjedehjulspissen. FOR Å SMØR KJHJULSPISS: VRSL: ruk kraftige arbeidshansker når du håndterer sverdet og kjedet. 1. Trykk STOPP-bryteren nedover for å STOPP. MRK: et er ikke nødvendig å fjerne sagkjedet for å smøre kjedehjulspissen. 2. Rengjør sverdets kjedehjulspiss. 3. ruk smørepistol (ekstrautstyr). Sett nåldysen inn i smørehullet og sprøyt inn fett til det kommer ut ved enden av kjedehjulspissen (fig. 23). 4. rei sagkjedet rundt for hånd. Gjenta smøringen til hele kjedehjulspissen er smurt. Fig. 23 VLIKHOL V SVRT: e fleste problemer med sverdet kan enkelt forebygges ved å holde motorsagen i god stand. Utilstrekkelig smøring av sverdet og bruk av sagen med et kjede som er FOR STRMT, vil bidra til at sverdet slites raskere. For å redusere slitasjen anbefaler vi å følge vedlikeholdsprosedyrene nedenfor. VRSL: ruk alltid vernehansker når du utfører vedlikehold. Vent til motoren er kald før du utfører vedlikehold. SLIPIG V KJT V Kjedets helningsvinkel (fig. 24) er 3/8 tommer, LoPro x 0,50 tommer, 1,3 mm. Fig. 24 ruk vernehansker når du sliper kjedet, og bruk en rundfil med en diameter på 4,8 mm. Tennene skal slipes med en utadgående bevegelse (fig. 25). Følg verdiene angitt i fig. 24. FORSIKTIG: t skarpt kjede gir velformede spon. Hvis sagen produserer sagflis, må den slipes. tter sliping skal alle skjærehoder ha samme bredde og lengde. Hver gang kjedet er slipt, skal høyden på skjæredybden kontrolleres 3 V4 ganger og om nødvendig reduseres ved hjelp av en flatfil og den medfølgende malen. Tils lutt avrunder du den fremste kanten (fig. 26). FORSIKTIG: Korrekt justert skjæredybde er like viktig som et skarpt kjede. SVR - Snu sverdet etter ca. 8 timers bruk for å sikre jevn slitasje på begge sider. Rengjør sverdsporet og smørehullet med rengjøringsmiddelet for sverdet (ekstrautstyr) (fig. 27). Kontroller slitasjen på sverdsidene regelmessig, fjern råegg og fil kanten med en flatfil om nødvendig (fig. 28). VRSL: u må aldri montere et nytt kjede på en slitt kjedehjulspiss. Fig. 27 Fig. 28 SVRSLITSJ - Snu sverdet med jevne mellomrom (f.eks. etter 5 timers bruk) for å sikre jevn slitasje på toppen og bunnen av sverdet. OLJPSSSJR - Sverdets oljepassasjer bør rengjøres for å sikre tilstrekkelig smøring av sverdet og kjedet under bruk. MRK: u kan enkelt kontrollere tilstanden til oljepassasjene. Hvis passasjene er fri, vil kjedet automatisk gi fra seg en lite oljesprut noen sekunder etter at sagen er startet. Motorsagen er utstyrt med et automatisk smøresystem. PROLM Motoren starter ike. motoren starter, men stanser så umiddelbart. Motoren starter, men går ikke med full effekt. Motoren stopper. Ingen effekt ved belastning. Motoren vibrerer, går ikke ordentlig. Motorsagen avgir mye røyk. MOTOR - FILSØKIG MULIG ÅRSK Feil startprosedyre. Feil justering av forgasseren. Sotete tennplugg. Tilstoppet drivstoffilter. hoke-spaken står i feil stilling (HOK). Skittent gnistfanger. Skittent luftfilter. Feil justering av forgasseren. Feil justeriing av vorgasseren. Feil tennplugginnstilling eller defekt tennplugg. Feil justering av forgasseren. Feil drivstoffblanding. VLIKHOL V KJT KJSPIG: Kontroller kjedespenningen regelmessig og juster den så ofte som mulig for å holde kjedet tett på sverdet, men løst nok til at det kan trekkes rundt for hånd. IKJØRIG V YTT SGKJ: u må justere spenningen på et nytt sagkjede etter at det er brukt ca. 5 ganger. ette er normalt i innkjøringsperioden, men etterhvert vil intervallene mellom de nødvendige justeringene øke. VRSL: u må aldri fjerne mer enn tre ledd fra kjedet. ette kan føre til skader på kjedehjulet. SMØRIG V KJT: Sørg for at det automatiske smøresystemet alltid virker som det skal. Sørg for at det alltid er olje i tanken til kjedet, sverdet og drivhjulet. Tilstrekkelig smøring av sverdet og kjedet under saging er av vesentlig betydning for å minimere friksjonen til sverdet. Sørg for at sverdet og kjedet alltid er smurt. Hvis sagen brukes uten eller med for lite olje, vil dette redusere sageytelsen kraftig, forkorte kjedets levetid samt medføre rask slitasje både på kjede og sverd pga. overoppheting. For lite olje fører til røyk og misfarging av sverdet. SLIPIG V KJT: Sliping av kjedet krever spesialverktøy for å sikre at skjærehodene slipes til korrekt vinkel og dybde. Vi anbefaler at uerfarne sagbrukere leverer sagen til sliping hos sitt nærmeste Hvis du føler deg i stand til å slipe sagen selv, kan du kjøpe spesialverktøy hos ditt autoriserte serviceverksted eller hos en spesialforhandler. TILTK Følg anvisningene i denne håndboken. Rengjør/juster eller skift tennpluggen. Skift drivstoffilteret. Flytt sparken til KJøR. Skift gnistfangeren. Fjern, rengjør eller skift filteret. Rengjør/reguler eller skift tennpluggen. ruk korrekt drivstoffblanding (blandingsforhold 40:1). 10 Fig. 25 Fig

Brukermanual Bensindrevet kjedesag

Brukermanual Bensindrevet kjedesag rukermanual ensindrevet kjedesag SIKKERHET RUKSVISIG VELIKEHOL 3112G6 3112H6 ette produktet er testet i en beregnet tilbakeslagsvinkel (K) ikke større en 45 grader. VRSEL VELIGST LES Vern mot tilbakeslag.

Detaljer

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Tekniske data Spenning: 230 V Frekvens: 50 Hz Inngangseffekt: 1600 W Hastighet uten belastning: 11,5 m/s Skaftlengde: 355 mm Bremsetid for kjede:

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD 2:1 Sittestilling 7:1 Trommelbrems 2:2 Grunninnstilling, sittehøyde 8:1 Montering av seteenhet 3:1 Grunninnstilling, gassfjær 9:1 Fotbrett 3:2 Alternative drivhjulsplasseringer

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Innhold 1. Generelle forsiktighetsregler 2. Inkluderte komponenter 3. Bruksområder 4. Miljøbeskyttelse 5. Montering 6. Før oppstart 7. Bruk

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen.

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Svingermontering. Montering av svingeren

Svingermontering. Montering av svingeren Svingermontering Dette dokumentet dekker installasjonen av alle 83/200kHz, 50/200kHz og HDI/Downscansvingere som benytter akterspeil/hekk for montering. Innvendig liming i skrog kan benyttes, men ikke

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang Monteringsanvisninger Tips for å komme i gang et er best å være to personer ved montering av en løsning på over to meter. Vær oppmerksom på at alle løsninger som skal stå ut fra veggen, skal ha føtter

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj Fransgård Bruksanvisning NO Vinsj V-4000 V-6500 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør Kolibri Aktiviserende ståstativ for barn BRUKERVEILEDNING 1 4 5 2 3 6 Kolibri - funksjoner 1. Bryststøtte 2. Bord (tilbehør) 3. Kroppsstøtte 4. Leggstøtte 5. Fotbrett 6. Forlengelsesskinner 7. Hjulbrems

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 Figur 1. Plasser hoveddel 1 riktig på bordet for montering Bruk 2 stk M6 x 16mm skruer med sekskantet hode 2 stk M6 sikringsskiver 2 stk M6 låsemutter for å montere

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Varenr 81478 Modell Stg111QE-02 SYMBOLBRUK Følgende symboler kan finnes på emballasjen, bruksanvisningen eller på selve varen. Forklaringen på symbolene er som følger:

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol Hva er en NIGA stolen? NIGA-stolen er en stol for barn opp til ca. fire år, og utformingen bygger på moderne behandlingsmetoder. Den kan brukes til aktiv sitting,

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer

1. For din sikkerhet NO 1 OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. For din sikkerhet NO 1 OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. For din sikkerhet NO 1 Innhold OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. For din sikkerhet... 1 2. Forklaring på symbolene på apparatet... 6 3. Montering av sverdet og kjedet...

Detaljer

SVENSKA NORSK 1750/1950 DANSK SUOMI. SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual 115 02 34-10

SVENSKA NORSK 1750/1950 DANSK SUOMI. SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual 115 02 34-10 SVENSKA 1750/1950 DANSK SUOMI SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual 115 02 34-10 SYMBOLER SOM BRUKES I BRUKERHÅNDBOKEN: Strømmen må alltid kobles fra før det foretas rengjøring

Detaljer

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion Brukerveiledning umotion rullator Gå trygt med umotion Svært manøvrerbar og stabil Grønt laserlys til hjelp for «freezing» v/parkinson Motsatt bremsesystem Bremsesystemet kan betjenes med én hånd Slepebrems

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer