Brukermanual Bensindrevet kjedesag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual Bensindrevet kjedesag"

Transkript

1 GRLL SIKKRHTSFORSKRIFTR etydningen til symolene på denne sagen Les bruksanvisningen før du tar sagen i bruk ruk vernebriller for å beskytte øynene ruk støvmaske ruk arbeidshansker for å beskytte hendene rukermanual ensindrevet kjedesag SIKKRHT RUKSVISIG VLIKHOL 18.9 K ette produktet er testet in en beregnet tilbakeslagsvinkel (K) ikke storre en 18,9 grader. VRSL VLIGST LS Vern mot tilbakeslag. Hold sagen godt med begge hender under bruk. For din egen sikkerhet, vennligst les og folg sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen for du forsoker a bruke sagen. Uriktig bruk kan fore til alvorlige ulykker. Modell r / / ruk hørselvern mot støy FORSIKTIG! år du arbeider med et drivstoffdrevet verktøy, skal du alltid følge de grunnleggende sikkerhetsforskriftene for å forebygge Les disse forskriftene nøye før du bruker sagen, og ta godt vare på dem for senere bruk. 1. Ikke betjen motorsagen med en hånd! nhånds-betjening kan medføre alvorlige skader på brukeren, hjelpere eller tilskuere. Motorsagen skal betjenes med begge hender. 2. Ikke bruk motorsagen dersom du er trett. 3. ruk vernesko, tettsittende klær, kraftige arbeidshansker, vernebriller, hørselvern og hodebeskyttelse. ruk hårnett hvis du har langt hår. 4. Vær forsiktig når du håndterer drivstoff. Flytt motorsagen minst 3 m fra påfyllingsstedet før du starter motoren. 5. ndre personer skal IKK oppholde seg i nærheten når du starter eller sager med motorsagen. Hold tilskuere og dyr unna arbeidsområdet. 6. u må LRI sage før andre personer har forlatt arbeidsområdet, du står godt og har en planlagt fluktvei når treet faller. 7. Hold alle kroppsdeler unna sagkjedet når motoren går. 8. Før du starter motoren skal du kontrollere at den ikke er i kontakt med andre gjenstander. 9. Motoren skal aldri gå når du bærer sagen. Sverdet og sagkjedet skal være vendt bakover og lyddemperen skal være snudd bort fra kroppen din. 10. ruk aldri motorsagen hvis den er skadet, ukorrekt innstilt eller ikke er fullstendig og sikkert montert. Forsikre deg om at sagkjedet stanser når gassregulatoren aktiveres. 11. Slå av motoren før du setter motorsagen fra deg. 12. Vær ytterst forsiktig når du sager små busker og trær, da små kvister o.l. kan sette seg fast i sagkjedet og få deg til å miste balansen. 13. år du kutter grener som står i spenn, skal du være oppmerksom på at de kan slå tilbake, slik at du ikke blir truffet når spenningen i trefibrene kuttes. 14. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og drivstoff. 15. Sagen skal kun brukes i godt ventilerte områder. 16. IKK bruk sagen til å sage trær med mindre du har fått spesiell opplæring i akkurat dette. 17. ll service på sagen, unntatt det som er oppført i denne bruker- og vedlikeholdshåndboken, skal utføres av fagpersoner med kompetanse innen motorsager. 18. år sagen transporteres, skal du passe på at sliren til sverdet sitter på plass. 19. IKK bruk motorsagen i nærheten av eller rundt brennbare væsker og gasser, verken innendørs eller utendørs. ette kan medføre eksplosjon og/eller brann. 20. Ikke fyll olje, drivstoff eller smøremiddel på motorsagen mens motoren går. 21. MÅ KU RUKS PÅ MR GT FOR SG Jenn Feng Inc., 1975, ruk vernesko for å beskytte føttene IG. Sag bare tre. Motorsagen skal kun brukes i tråd med det fastsatte bruksområdet. u skal f.eks. ikke bruke den til å sage plast, mur eller andre fremmede materialer. MRK: nvisningene nedenfor er primært beregnet på personer som bruker sagen regelmessig eller en gang i blant. isse modellene er utviklet for hobbybruk for huseiere, hytteeiere og campingturister. Modellene er beregnet på generell bruk som f.eks. rydding, beskjæring, saging av ved osv. e er ikke beregnet på kontinuerlig drift eller profesjonell (industriell) bruk. Kontinuerlig bruk over lengre tid kan føre til at brukeren får problemer med blodsirkulasjonen i hendene pga. vibrasjoner. SIKKRHTSFORSKRIFTR FOR TILKSLG Tilbakeslag kan oppstå når nesen eller spissen på sverdet kommer i kontakt med en gjenstand, eller når veden klemmer rundt sagkjedet under saging. Hvis sverdspissen kommer i kontakt med andre gjenstander, kan det føre til en lynrask reaksjon der sverdet slår opp og bakover mot brukeren. ersom sagkjedet klemmes rundt toppen av sverdet, kan dette føre til at sverdet skyves raskt bakover mot brukeren. isse reaksjonene kan få deg til å miste kontrollen over sagen, noe som igjen kan føre til alvorlige personskader. u skal ikke stole utelukkende på sagens sikkerhetsfunksjoner. Som motorsagbruker skal du selv iverksette ulike tiltak for å sikre at sagingen skjer uten ulykker og skader. 1. Ved å ha en grunnleggende forståelse for tilbakeslag, kan du redusere eller eliminere overraskelseselementet. Plutselige overraskelser bidrar til ulykker. 2. Sørg for å ha et godt, fast tak om sagen med begge hender. år motoren går, skal høyre hånd være plassert på det bakerste håndtaket og venstre hånd på det fremste. ruk et fast grep med tommelen og fingrene rundt motorsaghåndtakene. t fast grep bidrar til å redusere tilbakeslag og bevare kontroll over sagen. Ikke slipp taket. 3. Forsikre deg om at området du sager i, er fritt for hindre. Ikke la nesen på sverdet komme i kontakt med stammer, grener eller andre hindre. 4. Sag med høy motorhastighet. 5. Ikke strekk deg for langt og ikke bruk sagen over skulderhøyde. 6. Følg produsentens anvisninger for sliping og vedlikehold av sagen. 7. ruk kun reservesverd og reservekjeder som er anbefalt av produsenten. MRK: Sagkjeder med lav risiko for tilbakeslag (såkalte lowkickback sagkjeder) er kjeder som oppfyller ulike krav i forbindelse med tilbakeslag.

2 Motorsagen din har et sikkerhetsmerke på paken/beskyttelsen til kjedebremsen. Les opplysningene på dette merket samt sikkerhetsanvisningen på disse sidene nøye før du tar sagen i bruk. SYMOLR (FIG. 1) VRSL: RØ advarer mot å utføre en prosedyre som kan medføre fare. GRØ FLS nbefalt kutte prosedyre. VRSL Vær OS på tilbakeslag. 2. IKK prøv å holde sagen med en hånd Unngå sverd-tupp kontakt FLT Fig Hold sagen skikkelig med begge hender FR! VÆR OS PÅ TILKSLG! VRSL: Tilbakeslag kan føre til mistet kontroll av sagen, og resultere i skade på bruker eller andre som står like ved. Vær alltid på vakt fordi tilbakeslag ved rotasjon og press er store farer ved bruk av motorsag. e er hovedgrunnene til ulykker ved bruk av motorsag. VIKTIG SIKKRHTSFORSKRIFTR MSKISPSIFIKSJOR Modell nr Sylindervolum ccm ccm ccm Maks. effekt kw kw kw Sverdlengde / sagelengde " (35 cm) " (40cm) (45cm) Kjedeleddets tykkelse ,3 mm ,3 mm ,3 mm Ideell hastighet o/min o/min o/min Maks. hastighet ,000 o/min ,000 o/min ,000 o/min Tankvolum ml (10 oz) ml (10 oz) ml (10 oz) Oljetankvolum ml (6.1 oz) ml (6.1 oz) ml (6.1 oz) nti-vibrasjonsfunksjoner ja ja ja Kjedehjulspiss tenner tenner tenner Kjedebrems Ja Ja Ja lutch ja ja ja utomatisk clutchsmøring ja ja ja Sikkerhetsagkjede Ja Ja Ja ettovekt uten kjede og sverd ,1 kg ,1 kg ,1 kg ettovekt ,88 Kg ,88 Kg ,01 Kg ensinforbruk a. 1,5 kg/t a. 1,5 kg/t a. 1,5 kg/t Lydnivå ved arbeid d() d() d() remsetid fra arbeidshastighet ,07 s ,07 s ,07 s Vibrasjoner ,2 m/s ,2 m/s ,2 m/s 2 2 Fig. 2 VÆR OS PÅ: ROTR TILKSLG (FIG. 2) = Tilbakeslag bane = Tilbakeslags reaksjons sone TILKSLG kan oppstå når S eller SPISS på sverdet kommer i kontakt med en gjenstand, eller når veden klemmer rundt sagkjedet under saging. Hvis sverdspissen kommer i kontakt med andre gjenstander, kan det føre til en lynrask reaksjon der sverdet slår opp og bakover mot brukeren. Hvis sagkjedet KLMMS langs R kant av sverdet, kan dette TRKK sagen fremover vekk fra brukeren. ersom sagkjedet KLMMS rundt toppen av sverdet, kan dette føre til at sverdet skyves raskt bakover mot brukeren. isse reaksjonene kan få deg til å miste kontrollen over sagen, noe som igjen kan føre til alvorlige personskader. Fig. 2 R OG SKYV RK- SJOR, TILKSLG V PRSS. (FIG. 2) = ra = Solide objekter = Sky Sverd 2. Sagkjede 3. Justeringsskrue for sagkjede 4. Gnistfanger 5. Spak for kjedebrems / fremre håndbeskytter 6. Fremre håndtak 7. Startsnor 2 GRRLL IFORMSJO Tennplugg 9. Luftfilterdeksel 10. STOPP-bryter 11. Sikkerhetssperre 12. Oljetanklokk 13. Starterdeksel 14. rivstofftanklokk 15. akre håndtak 2 SGKJ M RUSRT TILKSLG (low kickback) bidrar til å redusere tilbakeslag fra motorsagen ved hjelp av spesialkonstruerte sikkerhetsanordninger. 4 GISTFGR holder igjen karbon og andre brennbare partikler over 0,6 mm fra motoreksosen. Ved bruk av gnistfanger skal du sørge for at dette skjer i overensstemmelse med lokale og nasjonaler lover og regler. Se sikkerhetsforskriftene for ytterligere informasjon. 5 SPK FOR KJRMS / HÅSKYTTR beskytter brukerens venstre hånd dersom brukeren skulle miste taket i fremre håndtak mens sagen går. 5 KJRMS er en sikkerhetsanordning som er konstruert for å redusere risikoen for skader pga. tilbakeslag ved å stanse sagkjedet i løpet av millisekunder. en aktiveres med SPK FOR KJ- RMS / HÅSKYTTR SFTY FTURS Lås V halv gass 17. hokespak (forgasserjustering) 18. Festemuttere for sverd 19. Gassregulator 20. Kjedefanger / låsestift 21. vskjerming til lyddemper 22. Spisstykke 23. Sverdbeskytter Tallene i beskrivelsen nedenfor tilsvarer tallene på figuren ovenfor slik at du kan lokalisere sikkerhetsfunksjonene på sagen din STOPPRYTR stanser motoren umiddelbart når den aktiveres. For å starte motoren må stoppbryteren settes i stillingen O (på). 11 SIKKRHTSSPRR forhindrer at motoren akselererer utilsiktet. Gassregulatoren (19) kan ikke trykkes inn med mindre sikkerhetssperren er trykket inn. 20 KJFGR reduserer faren for skader dersom sagkjedet ryker eller sporer av under bruk. 21 LYMPRVSKJRMIG hindrer at hender og brennbare materialer kommer i kontakt med den varme lyddemperen. 22 SPISSTYKK Spisstykket øker stabiliteten ved vertikal saging. MRK: Studer sagen og gjør deg kjent med den og delene.

3 G SSMLY ISTRUTIOS VRKTØY TIL MOTRIG For å montere motorsagen trenger du følgende verktøy: 1. Kombinasjonsnøkkel (følger med brukersettet). 2. Kraftige arbeidshansker (følger ikke med). MOTRIGSKRV VRSL: Ikke start sagmotoren før den er korrekt klargjort. Før du kan ta den nye motorsagen din i bruk, må du regulere kjedet, fylle korrekt drivstoff på tanken og fylle på olje. Les hele brukerhåndboken før du tar enheten i bruk. Legg særlig merke til sikkerhetsforskriftene. enne brukerhåndboken kan brukes både som oppslagsbok og som en håndbok som gir deg generell informasjon om montering, bruk og vedlikehold av sagen. MOTRIG V SVR / SGKJ / LUTHKSL VRSL: ruk alltid vernehansker når du håndterer kjedet. FOR Å MOTR SVRT: For å sikre at sverdet og kjedet får olje skal du KU RUK T ORIGIL SVRT med smørehull () som vist på figuren ovenfor (fig. 3). 1. Forsikre deg om at spaken til kjedebremsen er skjøvet bakover i KTIVRT stilling (fig. 3). 2. Fjern de to festemutterne () til sverdet. Løsne de 2 skruene bakerst på clutch-dekselet (). Fjern dekselet (fig. 3). 3. ruk en skrutrekker og vri justeringsskruen () MOT URVISR til spissen () (sperretappen) er dreid helt tilbake mot clutch-huset og kjedehjulet (fig. 3). 4. Plasser sverdenden med sporet over de 2 boltene (F). Plasser sverdet slik at justeringsspissen går inn i det nederste hullet (G) på sverdet (fig. 3). Fig. 3 Fig. 3 Fig. 3 Fig. 3 Fig. 3 F G 4 FOR Å MOTR SGKJT: 1. Spre kjedet ut i en løkke med skjæretennene () pekende M URVISR rundt kjedet (fig. 4). 2. Før kjedet rundt kjedehjulet () bak clutchen (). Kontroller at leddene passer mellom tennene på kjedehjulet (fig. 4). 3. Før drevet på venstre side inn i sporet () og rundt enden av sverdet (fig. 4). MRK: et kan forekommet at sagkjedet henger litt ned på den bakerste delen av sverdet. ette er helt normalt. 4. Monter clutch-dekselet igjen og stram de to skruene. Kontroller at kjedet ikke løsner fra sverdet. Monter de 2 mutterne og stram dem for hånd. Følg tiltrekkingsmomentene i avsnittet RGULRIG V KJSPIG. MRK: Sverdets festemuttere skal kun strammes for hånd på dette tidspunktet, da det er nødvendig å regulere sagkjedet. Følg instruksjonene i avsnittet RGULRIG V KJSPIG. Fig. 4 Fig. 4 RGULRIG V KJSPIG Riktig spenning på sagkjedet er svært viktig. Kjedespenningen skal kontrolleres før sagen startes og også under saging. Ta deg tid til å foreta de nødvendige justeringene av sagkjedet, da dette fører til bedre sageytelse og øker kjedets levetid. FOR Å RGULR SGKJT: VRSL: ruk alltid vernehansker når du h.ndterer kjedet eller utfører justeringsarbeid på kjedet. 1. Hold nesen på sverdet oppover og skru justeringsskruen () M URVISR for å øke kjedespenningen. Spenningen reduseres ved å vri skruen MOT URVISR. Kontroller at kjedet sitter tett hele veien rundt sverdet (fig. 5). 2. år justeringen er utført, strammer du festeskruene til sverdet godt. Kjedet har korrekt spenning når det sitter stramt hele veien rundt og kan trekkes rundt for hånd (bruk hansker!). Stram de 2 skruene på clutchdekselet () igjen (fig. 3). MRK: Hvis det er vanskelig å dreie kjedet rundt sverdet, eller hvis det strammer, er spenningen for høy. u kan fininnstille kjedet på følgende måte:. Løsne de 2 festemutterne til sverdet til de kan justeres med fingrene. Reduser spenningen ved å skru sverdets justeringsskrue sakte MOT URVISR. eveg kjedet frem og tilbake på sverdet. Fortsett justeringen til kjedet går fritt, men sitter tett. Øk spenningen ved å skru sverdets justeringsskrue M URVISR.. år sagkjedet har korrekt spenning, holder du sverdnesen i øverste posisjon og strammer de 2 festeskruene godt. FORSIKTIG: t nytt sagkjedet strekkes. Juster kjedet på nytt når det er brukt ca. 5 ganger. ette er normalt for nye kjeder. tterhvert vil avstanden mellom justeringsintervallene øke. Fig. 5 FORSIKTIG: Hvis sagkjedet er FOR LØST eller FOR STRMT, slites drivhjulet, sverdet, ikedet og veivaksellagrene raskere. Se fig. 6 for informasjon om korrekt spenning i kald tilstand (), varm tilstand () og for å finne ut om kjedet må justeres (). MKISK TST V KJRMS Motorsagen er utstyrt med en KJRMS som reduserer faren for skader som følge av tilbakeslag. remsen aktiveres dersom det påføres trykk mot bremsespaken når, som ved tilbakeslag, brukerens hånd rører ved spaken. år bremsen aktiveres, stanses kjedebevegelsen umiddelbart. VRSL: Kjedebremsens oppgave er å redusere risikoen for skader som følge av tilbakeslag. en kan likevel ikke oppfylle sin tiltenkte sikkerhetsfunksjon dersom sagen håndteres ukorrekt. Kjedebremsen skal alltid testes før sagen tas i bruk, samt regelmessig under arbeidet. FOR Å TST KJRMS: 1. Kjedebremsen er KTIVRT (kjedet beveger seg) når RMSSPK R TRUKKT TILK OG LÅST (fig. 7). 2. Kjedebremsen er KTIVRT (kjedet er låst) når bremsespaken peker fremover. et skal nå være umulig å bevege kjedet (fig. 7). MRK: remsespaken skal smette på plass i begge posisjoner. Hvis du merker sterk motstand, eller spaken ikke kan flyttes i en av posisjonene, må du ikke bruke sagen. Lever den straks til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Fig. 7 Fig. 6 Fig. 7 5 RIVSTOFF OG SMØRIG RIVSTOFF For best mulig resultat skal du bruke vanlig blyfri bensin blandet med en spesialblandet 2-taktsmotorolje i forholdet 40:1. ruk blandingsforholdene angitt i avsnittet RI- VSTOFFLIGSTLL. VRSL: ruk aldri ren bensin i enheten. ette vil føre til motorskader og gjør at produsentens garanti opphører. ruk aldri drivstoffblandinger som har vært lagret i over 90 dager. VRSL: ruk bare en spesialolje for luftkjølte 2-taktsmotorer i et blandingsforhold på 40:1. Ikke bruk olje for luftkjølte 2-taktsmotorer med blandingsforhold 100:1. Utilstrekkelig smøring kan medføre motorskader og gjør at produsentens garanti opphører. L RIVSTOFF land drivstoffet med 2-takstolje i en egnet beholder. ruk blandingstabellen for korrekt blandingsforhold mellom drivstoff og olje. Rist beholderen godt for å sikre en jevnt fordelt blanding. VRSL: Mangelfull smøring fører til at garantien opphører. RIVSTOFF OG KJOLJ ensin- og oljeblanding 40:1 RIVSTOFFLIGSTLL Kun kjedeolje SI Talon 40:1 forhold Spesial 2-taktsolje 1 U.S. Gal. 3.2 oz. 95ml (cc) 5 Liters 4.3 oz. 125ml (cc) 1 lmp. Gal. 4.3 oz. 125ml (cc) landingsmetode 40 deler bensin til 1 del olje 1ml = 1cc FLT RIVSTOFF oen tradisjonelle bensintyper blandes med oksygenatorer som alkohol og eter for å oppfylle ulike miljøstandarder. enne motoren er konstruert for å fungere tilfredsstillende med alle typer bensin beregnet på kjøretøy, inkludert oksygenert bensin.

4 SMØRIG V KJ OG SVR Fyll oljetanken til kjedet hver gang du fyller drivstofftanken. Vi anbefaler bruk av vanlig kjede- og sverdolje som inneholder additiver som reduserer friksjon og slitasje, og som bidrar til å forebygge tjaereavleiringer på sverd og kjede. OPRTIG ISTRUTIOS KOTROLL FØR MOTORSTRT VRSL: Sagen må aldri tas i bruk dersom ikke sverdet og kjedet er korrekt montert. 1. Fyll drivstofftanken () med korrekt drivstoffblanding (fig. 8). 2. Fyll oljetanken () med korrekt kjede- og sverdolje (fig. 8). 3. Forsikre deg om at kjedebremsen er deaktivert () før du starter motoren (fig. 8). FOR. STRT KL MOTOR hoken har 3 stillinger: KJØR (), HLV () og HOK () (fig. 9). 1. Skyv den røde STOPP-bryteren () opp for å starte (fig. 9), stilling I (PÅ). 2. Flytt den gule choke-spaken () til (HOK) (fig. 9). 3. Trykk på tennerpumpen (F) 10 ganger (fig. 9). Fig. 8 Fig. 9 Fig. 9 Fig ktivering av låsen til gassregulatoren: Trykk ned låsen og hold (), klem på gassregulatoren (), slipp regulatoren og deretter låsen (fig. 10). 5. Plasser sagen på et fast og flatt underlag Hold sagen godt fast som vist. ra raskt i startsnoren 4 ganger. Pass deg for kjedet som går rundt! (Fig. 10). 6. Flytt den gule choke-spaken () til (HLV) (fig. 10). 7. Hold sagen godt fast og dra raskt i startsnoren flere ganger. Motoren skal nå starte (fig. 10). 8. Varm motoren i 10 sekunder. Trykk ned og slipp regulatoren () for TOMGG, forsett med punkt 9 (fig. 10). Fig. 9 F 9. Flytt den gule choke-spaken (F) til (KJØR) (fig. 10F). Gjenta disse punktene hvis motoren ikke starter. Fig. 10 Fig. 10 Fig. 10 Fig. 10 Fig. 10 Fig. 10F STRT VRM MOTOR PÅ YTT 1. Kontroller at bryteren er i PÅ-stilling. 2. Sett choke-spaken på (HLV). 3. Trykk inn tennerpumpen 10 ganger. 4. ktiver låsen til gassregulatoren. 5. ra i startsnoren til motoren starter. Hold sagen som vist på figur 10 mens du gjør dette. 6. Flytt choke-spaken på (KJØR). 7. Slipp låsen til gassregulatoren. FOR Å STS MOTOR 1. Slipp gassregulatoren og la motoren gå på tomgang. 2. Flytt STOPP-bryteren nedover for å stanse motoren. MRK: Ved behov for n.dstopp skal du aktivere kjedebremsen og skyve STOPP-bryteren nedover. RIFTSTST V KJRMS Test kjedebremsen med jevne mellomrom for å forsikre deg om at den fungerer slik den skal. Utfør kjedetest før du bruker sagen første gang, etter omfattende sagearbeid og spesielt etter at det er utført service på kjedebremsen. KJRMS TSTS SLIK (Fig. 11) : 1. Plasser sagen på et rent, fast og flatt underlag. 2. Start motoren. 3. Grip tak i det bakre håndtaket () med høyre hånd. 4. Venstre hånd holder rundt det fremre håndtaket () (ikke kjedebremsspaken ()). 5. Klem inn gassregulatoren til 1/3 av full kraft og aktiver straks kjedebremsspaken () med høyre hånd. VRSL: ktiver kjedebremsen sakte og forsiktig. Pass på så kjedet ikke berører gjenstander. Ikke la sagen tippe forover. 6. Kjedet skal stanse umiddelbart. år dette skjer, skal du slippe gassregulatoren. VRSL: Hvis kjedet ikke stanser, skal du slå av motoren og levere sagen til ditt nærmeste 7. Hvis kjedebremsen fungerer korrekt, skal du stanse motoren og sette kjedebremsspaken tilbake i K- TIVRT stilling. Fig. 11 SMØRIG V KJ / SVR Riktig smøring av sagkjedet er av avgjørende betydning for å minimere friksjonen til sverdet. Sørg for at sverdet og kjedet alltid er smurt. Hvis sagen brukes med for lite olje, vil dette redusere sageytelsen kraftig, forkorte kjedets levetid samt medføre hurtig slitasje både på kjede og sverd pga. overoppheting. For lite olje fører til røyk, misfarging av sverdet og tjæreansamlinger. MRK: Sagkjedet strekkes under bruk, spesielt når det er nytt, og det er derfor nødvendig å justere og stramme det med jevne mellomrom. tt nytt kjede må justeres når det er brukt ca. 5 ganger. UTOMTISK SMØRIG Motorsagen er utstyrt med et automatisk girdrevet smøresystem. Smøresystemet sørger automatisk for at sverd og kjede tilføres riktig mengde olje. år hastigheten øker, øker også oljestrømmen til sverdet. u trenger ikke justere oljestrømmen. Oljetanken går tom omtrent samtidig som drivstofftanken. FLLIG Felling vil si å sage ned et tre. Små trær inntil 15 V18 cm i diameter sages normalt med en enkelt saging. Større trær krever at man sager felleskår. Felleskåret bestemmer retningen treet faller i. FLL T TR: MRK: Retningen treet faller i () kontrolleres med felleskåret. Før du begynner å sage, skal du vurdere plasseringen av større grener og treets naturlige helning for å bestemme hvilken vei treet vil falle. 6 7 GRL UTTIG ISTRUTIOS VRSL: Før du begynner å sage, skal du ha sett deg ut og ryddet en fluktvei (). Fluktveien skal gå bakover diagonalt med den antatte fallinjen som vist på figur 12. FORSIKTIG: Ved felling av traer i skr.ninger, skal sagoperatøren stå ovenfor treet, da treet mest sannsynlig vil falle nedover skråningen. Fig. 12 VRSL: u skal ikke felle traer ved sterk vind eller skiftende vindforhold, eller dersom det er fare for skade på eiendom. Spør en fagmann om råd. Ikke sag ned traer dersom det er fare for å ramme strømlinjer. Kontakt kraftselskapet før du feller. GRLL RTIGSLIJR FOR FLLIG V TRÆR ormal felling skjer i 2 sageoperasjoner: saging av felleskåret () og selve fellesnittet (). egynn med å sage det øvre snittet til felleskåret () på treets fallside. Pass på så det nedre snittet ikke sages for dypt inn i stammen. Fellesk.ret () må være dypt nok til å lage en brytekant (F) som er passe dyp og sterk. Felleskåret må være bredt nok til å styre treets fallretning så lenge som mulig. VRSL: Gå aldri foran et tre med felleskår. Fellesnittet () sages fra den andre siden og ca. 3,5 cm over kanten på felleskåret () (fig. 13). Fig. 13 Sag aldri helt gjennom stammen. La en liten brytekant stå igjen. enne brytekanten styrer treet. Hvis du sager helt gjennom stammen, mister du kontrollen over fallretningen. Sett inn en kile eller et brytejern i kuttet før treet blir ustabilt og begynner å falle. ette forhindrer at sverdet setter seg fast i felleskåret hvis du har feilvurdert fallretningen. Forsikre deg om at det ikke befinner seg personer i treets fallområde. VRSL: Før du sager det siste snittet, skal du kontrollere at det ikke oppholder seg personer, dyr eller andre hindre i omrødet. FLLSITT: 1. ruk tre- eller plastkiler () for å hindre at sverdet eller kjedet () setter seg fast i snittet. Kilene kontrollerer også fellingen (fig. 14 ). 2. år diameteren på treet som skal felles, er større en sverdlengden, må du lage to snitt som vist nedenfor (fig. 14). Fig. 14 Fig. 14

5 VRSL: tterhvert som fellesnittet nærmer seg brytekanten, begynner treet å falle. år treet begynner å falle, skal du fjerne sagen, stoppe motoren og forlate området langs fluktveien (fig. 12). KVISTIG Å kviste treet vil si å fjerne grenene. Ikke fjern støttegrener () før stammen er sagd opp i passende lengder (fig. 15). Grener under spenn må kuttes nedenfra og opp for at ikke sagen skal sette seg afast. VRSL: Ikke stå på stammen når du sager av grenene. Fig. 15 Fig. 16 Fig. 16 Fig. 16 KPPIG Kapping vil si å sage stammen i passende lengder. Sørg for godt fotfeste og stå ovenfor stammen hvis stammen ligger i en skråning. Om mulig bør stammen støttes opp slik at enden som skal kappes, ikke hviler på bakken. Hvis stammen holdes oppe i begge ender og du skal sage i midten, sager du først halvveis ned i stammen og deretter nedenfra og opp. ette forhindrer at stammen klemmer sverdet og kjedet. Vær forsiktig så kjedet ikke sager ned i bakken, da dette vil gjøre kjedet sløvt. år du kapper i en skråning, skal du alltid stå på oversiden av treet. 1. Stammen er støttet opp langs hele lengden: Kapp fra toppen og vær forsiktig så du ikke sager i bakken (fig. 16). 2. Stammen er støttet opp i den ene enden: Sag først nedenfra og opp ca. 1/3 av treets diameter for å unngå fliser. eretter sager du ovenfra og ned til du møter det første snittet for å unngå at sagen setter seg fast. 3. Stammen er støttet opp i begge ender: Sag først ovenfra og ned ca. 1/3 av stammens diameter for å unngå flising. eretter sager du nedenfra og opp til du møter det første snittet for å unngå at sagen setter seg fast (fig. 16). MRK: en beste måten å støtte stammen på mens du kapper, er å bruke sagbukk. Hvis dette ikke er mulig, bør stammen støttes opp med grenstubber eller andre stammer. Sørg for at stammen som kappes, er tilstrekkelig støttet opp. KPPIG M SGUKK For din egen sikkerhet og for å forenkle arbeidet, er det svært viktig at sagbukken plasseres korrekt ved vertikal saging (fig. 17). VRTIKL SGIG: 1. Hold sagen godt fast med begge hender og hold sagen til høyre for deg mens du sager. 2. Hold venstre arm så strak som mulig. 3. Hold vekten på begge føtter (fig 17). Fig. 17 VLIKHOLSVISIGR ll service på sagen, unntatt arbeid som er angitt i denne brukerog vedlikeholdshåndboken, skal utføres av en fagmann. FORYGG VLIKHOL t godt forebyggende vedlikeholdsprogram med regelmessig kontroll og pleie vil øke levetiden og forbedre ytelsen til motorsagen din. enne sjekklisten for vedlikehold er et eksempel på et slikt program. Spesielle forhold kan gjøre det nødvendig å utføre rengjøring, justering og utskifting med hyppigere intervaller enn det som er angitt her. Sjekkliste for vedlikehold HVR RIFTSTIMR GG PUKT TILTK Skruer/muttere/bolter kontroller/stram Luftfilter rengjør eller skift rivstofilter/oljefilter skift Tennpluggq rengjør/juster/skift Gnistfanger kontroller irvstoffslanger kontroller skift om nødvendig Kjedebremsdeler kontroller skift om nødvendig LUFTFILTR 1. Fjern det øverste dekselet () ved å løsne festeskruene. Løft bort dekselet. 2. Løft luftfilteret () forsiktig ut av luftboksen () (fig. 18) FORSIKTIG: Ikke bruk sagen uten at luftfilteret er på plass. Støv og skitt trekkes inn i motoren og ødelegger den. Hold luftfilteret rent! 3. Rengjør luftfilteret. Vask filteret i rent, varmt såpevann, ikke petroleum. La det lufttørke til det er helt tørt. MRK: Vi anbefaler at du har flere reservefiltre på lager. 4. Monter luftfilteret. Monter motor-/luftfilterdekselet. Sørg for at dekselet er ordentlig på plass. Stram festeskruene godt. Fig. 18 RIVSTOFFILTR FORSIKTIG: ruk aldri sagen uten at drivstoffilteret er på plass. rivstoffilteret skal skiftes etter ca. 20 driftstimer. Tøm drivstofftanken fullstendig før du skifter filteret. 1. Fjern drivstofflokket. 2. øy til en bit myk ståltråd. 3. Stikk ståltråden inn i åpningen til oljetanken og før den rundt drivstoffslangen. Trekk drivstoffslangen forsiktig mot åpningen til du får tak i den med fingrene. MRK: Ikke trekk slangen helt ut av tanken. 4. Løft filteret () ut av tanken (fig. 19). 5. Trekk filteret av ved å vri litt på det. Kast filteret i henhold til aktuelle forskrifter. 6. Monter det nye luftfilteret. Før enden av filteret inn i tanken. Sørg for at filteret sitter på plass i det nedre hjørnet av tanken. ruk en skrutrekker med langt skaft for å hjelpe filteret på plass om nødvendig. 7. Fyll tanken med ny drivstoff-/oljeblanding. Se avsnittet RIVSTOFF OG SMØRIG. Sett drivstofflokket på plass og steng tanken. Fig. 19 GISTFGR (fig. 20) MRK: n tilstoppet gnistfanger vil redusere motoreffekten dramatisk. 1. Fjern de 2 festemutterne () til sverdet og løsne de to skruene () som holder kjedebremsdekselet på plass (fig. 20). 2. Fjern kjedebremsdekselet. Fjern de 3 skruene som fester lyddemperen til sylinderen. år festeskruene er fjernet, kan lyddemperen løftes av (fig. 20). 3. dskill de to lyddemperdelene (). Fjern metallskjermene () og avstandsrørene (). 4. Kast den brukte gnistfangeren og sett inn en ny (F) (fig. 20). 5. Monter lyddemperdelene igjen og sett lyddemperen inn i sylinderen. Stram skruene godt. Fig. 20 Fig. 20 TPLUGG MRK: For at sagen skal fungere best mulig må tennpluggen holdes ren og ha en klaring på 0,635 mm. 1. Trykk STOPP-bryteren nedover for å STOPP. 2. Koble ut ledningen () til tennpluggen () ved å dra i den samtidig som du vrir den frem og tilbake (fig. 21). 3. Fjern tennpluggen med en tennpluggnøkkel (i kombinasjonsnøkkelen). IKK RUK T VRKTØY. 4. Sett inn en ny tennplugg med en klaring på 0,635 mm. Fig. 21 JUSTRIG V FORGSSR Forgasseren er forhåndsinnstilt for maksimal ytelse. Hvis ytterligere justering er nødvendig, bør du levere sagen til en fagmann. OPPVRIG V MOTORSG Hvis motorsagen skal stå i over 30 dager uten å være i bruk, må det utføres vedlikehold for oppbevaring. ersom forskriftene for oppbevaring ikke blir fulgt, vil drivstoffet i forgasseren fordampe og etterlate avleiringer på bunnen. ette kan føre til startproblemer og resultere i dyre reparasjoner. FORSIKTIG: Ikke oppbevar motorsagen i over 30 dager uten å iverksette angitte tiltak. 1. Fjern drivstofflokket sakte for å slippe ut trykk i tanken. Tøm tanken forsiktig. 2. Start motoren og la den gå til den stanser av seg selv for å fjerne drivstoffet i forgasseren. 3. La motoren kjøle ned (ca. 5 min). 4. ruk en tennpluggnøkkel og fjern tennpluggen. 5. Hell 1 teskje ren 2-taktsolje i forbrenningskammeret. Trekk sakte i startsnoren flere ganger for å dekke indre komponenter. Sett tennpluggen på plass igjen (fig. 22). F 8 9

6 MRK: Oppbevar enheten på et tørt sted borte fra mulige tennkilder som ovner, gassdrevet varmtvannsbereder, gassdrevet tørkeanlegg osv. Fig. 22 T SG I RUK TTR OPPVRIG 1. Fjern tennpluggen. 2. ra raskt i startsnoren for å fjerne overflødig olje fra forbrenningskammeret. 3. Rengjør tennpluggen og juster klaringen eller monter ny tennplugg med korrekt klaring. 4. Klargjør enheten for bruk. 5. Fyll tanken med riktig drivstoff-/oljeblanding. Se avsnittet RIVSTOFF OG SMØRIG. FORSIKTIG: Kjedehjulspissen på den nye sagen er smurt på fabrikken. ersom sverdets kjedehjulspiss ikke smøres som angitt nedenfor, vil dette føre til dårlig sagytelse og motorskader samt at produsentens garanti opphører. Vi anbefaler å smøre kjedehjulspissen etter 10 timers bruk eller en gang i uken, avhengig av hva som inntreffer først. Før smøring må sverdets kjedehjulspiss rengjøres grundig. VRKTØY TIL SMØRIG: Vi anbefaler bruk av smørepistol (ekstrautstyr) for påføring av fett på sverdets kjedehjulspiss. Smørepistolen er utstyrt med en nåldyse som er nødvendig for å oppnå effektiv smøring av kjedehjulspissen. FOR Å SMØR KJHJULSPISS: VRSL: ruk kraftige arbeidshansker når du håndterer sverdet og kjedet. 1. Trykk STOPP-bryteren nedover for å STOPP. MRK: et er ikke nødvendig å fjerne sagkjedet for å smøre kjedehjulspissen. 2. Rengjør sverdets kjedehjulspiss. 3. ruk smørepistol (ekstrautstyr). Sett nåldysen inn i smørehullet og sprøyt inn fett til det kommer ut ved enden av kjedehjulspissen (fig. 23). 4. rei sagkjedet rundt for hånd. Gjenta smøringen til hele kjedehjulspissen er smurt. Fig. 23 VLIKHOL V SVRT: e fleste problemer med sverdet kan enkelt forebygges ved å holde motorsagen i god stand. Utilstrekkelig smøring av sverdet og bruk av sagen med et kjede som er FOR STRMT, vil bidra til at sverdet slites raskere. For å redusere slitasjen anbefaler vi å følge vedlikeholdsprosedyrene nedenfor. VRSL: ruk alltid vernehansker når du utfører vedlikehold. Vent til motoren er kald før du utfører vedlikehold. SLIPIG V KJT V Kjedets helningsvinkel (fig. 24) er 3/8 tommer, LoPro x 0,50 tommer, 1,3 mm. Fig. 24 ruk vernehansker når du sliper kjedet, og bruk en rundfil med en diameter på 4,8 mm. Tennene skal slipes med en utadgående bevegelse (fig. 25). Følg verdiene angitt i fig. 24. FORSIKTIG: t skarpt kjede gir velformede spon. Hvis sagen produserer sagflis, må den slipes. tter sliping skal alle skjærehoder ha samme bredde og lengde. Hver gang kjedet er slipt, skal høyden på skjæredybden kontrolleres 3 V4 ganger og om nødvendig reduseres ved hjelp av en flatfil og den medfølgende malen. Tils lutt avrunder du den fremste kanten (fig. 26). FORSIKTIG: Korrekt justert skjæredybde er like viktig som et skarpt kjede. SVR - Snu sverdet etter ca. 8 timers bruk for å sikre jevn slitasje på begge sider. Rengjør sverdsporet og smørehullet med rengjøringsmiddelet for sverdet (ekstrautstyr) (fig. 27). Kontroller slitasjen på sverdsidene regelmessig, fjern råegg og fil kanten med en flatfil om nødvendig (fig. 28). VRSL: u må aldri montere et nytt kjede på en slitt kjedehjulspiss. Fig. 27 Fig. 28 SVRSLITSJ - Snu sverdet med jevne mellomrom (f.eks. etter 5 timers bruk) for å sikre jevn slitasje på toppen og bunnen av sverdet. OLJPSSSJR - Sverdets oljepassasjer bør rengjøres for å sikre tilstrekkelig smøring av sverdet og kjedet under bruk. MRK: u kan enkelt kontrollere tilstanden til oljepassasjene. Hvis passasjene er fri, vil kjedet automatisk gi fra seg en lite oljesprut noen sekunder etter at sagen er startet. Motorsagen er utstyrt med et automatisk smøresystem. PROLM Motoren starter ike. motoren starter, men stanser så umiddelbart. Motoren starter, men går ikke med full effekt. Motoren stopper. Ingen effekt ved belastning. Motoren vibrerer, går ikke ordentlig. Motorsagen avgir mye røyk. MOTOR - FILSØKIG MULIG ÅRSK Feil startprosedyre. Feil justering av forgasseren. Sotete tennplugg. Tilstoppet drivstoffilter. hoke-spaken står i feil stilling (HOK). Skittent gnistfanger. Skittent luftfilter. Feil justering av forgasseren. Feil justeriing av vorgasseren. Feil tennplugginnstilling eller defekt tennplugg. Feil justering av forgasseren. Feil drivstoffblanding. VLIKHOL V KJT KJSPIG: Kontroller kjedespenningen regelmessig og juster den så ofte som mulig for å holde kjedet tett på sverdet, men løst nok til at det kan trekkes rundt for hånd. IKJØRIG V YTT SGKJ: u må justere spenningen på et nytt sagkjede etter at det er brukt ca. 5 ganger. ette er normalt i innkjøringsperioden, men etterhvert vil intervallene mellom de nødvendige justeringene øke. VRSL: u må aldri fjerne mer enn tre ledd fra kjedet. ette kan føre til skader på kjedehjulet. SMØRIG V KJT: Sørg for at det automatiske smøresystemet alltid virker som det skal. Sørg for at det alltid er olje i tanken til kjedet, sverdet og drivhjulet. Tilstrekkelig smøring av sverdet og kjedet under saging er av vesentlig betydning for å minimere friksjonen til sverdet. Sørg for at sverdet og kjedet alltid er smurt. Hvis sagen brukes uten eller med for lite olje, vil dette redusere sageytelsen kraftig, forkorte kjedets levetid samt medføre rask slitasje både på kjede og sverd pga. overoppheting. For lite olje fører til røyk og misfarging av sverdet. SLIPIG V KJT: Sliping av kjedet krever spesialverktøy for å sikre at skjærehodene slipes til korrekt vinkel og dybde. Vi anbefaler at uerfarne sagbrukere leverer sagen til sliping hos sitt nærmeste Hvis du føler deg i stand til å slipe sagen selv, kan du kjøpe spesialverktøy hos ditt autoriserte serviceverksted eller hos en spesialforhandler. TILTK Følg anvisningene i denne håndboken. Rengjør/juster eller skift tennpluggen. Skift drivstoffilteret. Flytt sparken til KJøR. Skift gnistfangeren. Fjern, rengjør eller skift filteret. Rengjør/reguler eller skift tennpluggen. ruk korrekt drivstoffblanding (blandingsforhold 40:1). 10 Fig. 25 Fig

Brukermanual Bensindrevet kjedesag

Brukermanual Bensindrevet kjedesag rukermanual ensindrevet kjedesag SIKKERHET RUKSVISIG VELIKEHOL 3112G6 3112H6 ette produktet er testet i en beregnet tilbakeslagsvinkel (K) ikke større en 45 grader. VRSEL VELIGST LES Vern mot tilbakeslag.

Detaljer

FORMULA 60. BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning.

FORMULA 60. BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning. FORMULA 60 SE NO FI BRUKSANVISNING VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen och spara dem för framtida behov. BRUKERHÅNDBOK

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Bensindrevne gresstrimmere

BRUKERHÅNDBOK Bensindrevne gresstrimmere RUKRÅNOK ensindrevne gresstrimmere SIKKRT TJNING VLIKOL T3351 T3351 Jenn eng Industrial co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia ing ist; Shanghai, P.R.hina VRSL VNNLIGST LS v hensyn til din egen

Detaljer

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Les denne bruksanvisningen før du bruker våre produkter, slik at du forstår hvordan enheten brukes riktig. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Bruksanvisning 226HD60S 226HD75S Norsk 115 14 06-21

Detaljer

Original bruksanvisning. Motorsag 646 / 652

Original bruksanvisning. Motorsag 646 / 652 Original bruksanvisning Motorsag 646 / 652 9 646 100 NORSK 08/2008 - NORSK - Motorsag 646 / 652 Bruksanvisning Original bruksanvisning Symboler De følgende symbolene anvendes på verktøyet og i denne bruksanvisningen:

Detaljer

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970 Ring Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En ryddesag, buskrydder eller trimmer som brukes uforsiktig eller feilaktig,

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

B28 P. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-52)

B28 P. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-52) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 P Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970, K 970 Rescue Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

Bruksanvisning 123HD60 123HD65X. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian

Bruksanvisning 123HD60 123HD65X. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian Bruksanvisning 123HD60 123HD65 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hekksaks som brukes skjødesløst eller galt kan

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE. MULTITOOL BC 330 MT Betriebsanleitung. 440 407_b I 12/2012

Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE. MULTITOOL BC 330 MT Betriebsanleitung. 440 407_b I 12/2012 Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE D GB NL F E P I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO GR MK TR INFORMATION I MANUALS I SERVICE MULTITOOL BC 330 MT Betriebsanleitung 057 440 407_b I 12/2012

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT22 med tillegg for tilbehør Innledning...

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

Vedlikeholds-Håndbok. www.oregonchain.eu. Advanced Cutting Technology

Vedlikeholds-Håndbok. www.oregonchain.eu. Advanced Cutting Technology Vedlikeholds-Håndbok www.oregonchain.eu Advanced Cutting Technology Introduksjon Introduksjon Sagen er kun så god som kjedet, sverdet og drivhjulet. De fungerer som en enhet under arbeidet og må derfor

Detaljer

HONDA HEKKESAKS HHH25D/HHH25S INSTRUKSJONSBOK

HONDA HEKKESAKS HHH25D/HHH25S INSTRUKSJONSBOK HONDA HEKKESAKS HHH25D/HHH25S INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 2 Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen for de kommende generasjoner.

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

1740281 TP 199-4408-00-SW-R

1740281 TP 199-4408-00-SW-R GB FR D I L DK S SF ES EE GR H LV LT PL CZ SK RU Instruction Book - Snowthrower Model 650x7A Livret d instructions - Chasse-neige 650x7A Betriebsanleitung - Schneeschleuder Modell 650x7A Manuale di istruzioni

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer