Brukermanual Bensindrevet kjedesag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual Bensindrevet kjedesag"

Transkript

1 rukermanual ensindrevet kjedesag SIKKERHET RUKSVISIG VELIKEHOL 3112G6 3112H6 ette produktet er testet i en beregnet tilbakeslagsvinkel (K) ikke større en 45 grader. VRSEL VELIGST LES Vern mot tilbakeslag. Hold sagen godt med begge hender under bruk. For din egen sikkerhet, vennligst les og følg sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen før du forsøker å bruke sagen. Uriktig bruk kan føre til alvorlige ulykker. Jenn Feng Industrial o., Ltd. o. 19, Lane 118, Sec. 2, Min Tsu Road, Ping hang ity, Taoyuan, Taiwan, R.O.. Modell r. 3112G4/3112G6/3112G8/3112H4/3112H6/3112H xx

2 IHOL GEERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTE Sikkerhetsforskrifter for tilbakeslag VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER SYMOLER FRE! VÆR OS PÅ TILKESLG! Gererell informasjon SIKKERHETSFUKSJOER MSKISPESIFIKSJOER MOTERIGS VISIG VERKTØY TIL MOTERIGE MOTERIGSKRV MOTERIG V SVER / SGKJEE / LUTHEKSEL REGULERIG V KJEESPEIGE MEKISK TEST V KJEEREMSE rivstoff og smøring RIVSTOFF LE RIVSTOFF RIVSTOFF OG KJEEOLJE RIVSTOFFLIGSTELL EFLT RIVSTOFF SMØRIG V KJEE OG SVER RUKSVISIG KOTROLL FØR MOTORSTRT FOR. STRTE E KL MOTOR STRTE E VRM MOTOR PÅ YTT FOR Å STSE MOTORE RIFTSTEST V KJEEREMSE SMØRIG V KJEE / SVER UTOMTISK SMØRIG GEERELLE FELLIGS ISTRUKSJOER FELLIG KVISTIG KPPIG KPPIG ME SGUKK VELIKEHOLSVISIGER FOREYGGEE VELIKEHOL LUFTFILTER RIVSTOFFILTER GISTFGER TEPLUGG JUSTERIG V FORGSSERE OPPEVRIG V MOTORSGE T SGE I RUK ETTER OPPEVRIG Guide bar maintenance VELIKEHOL V KJEET MOTOR - FEILSØKIG EU eclaration of onformity GEERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER etydningen til symbolene på denne sagen Les bruksanvisningen før du tar sagen i bruk ruk alltid vernebriller under bruk for å beskytte mot flygende biter, og hørselvern for å beskytte hørselen. ruk alltid vernehjelm hvis det er fare for å få gjenstander i hodet. FORSIKTIG! år du arbeider med et drivstoffdrevet verktøy, skal du alltid følge de grunnleggende sikkerhetsforskriftene for å forebygge Les disse forskriftene nøye før du bruker sagen, og ta godt vare på dem for senere bruk. 1. Ikke betjen motorsagen med en hånd! Enhånds-betjening kan medføre alvorlige skader på brukeren, hjelpere eller tilskuere. Motorsagen skal betjenes med begge hender. 2. Ikke bruk motorsagen dersom du er trett. 3. ruk vernesko, tettsittende klær, kraftige arbeidshansker, vernebriller, hørselvern og hodebeskyttelse. ruk hårnett hvis du har langt hår. 4. Vær forsiktig når du håndterer drivstoff. Flytt motorsagen minst 3 m fra påfyllingsstedet før du starter motoren. 5. ndre personer skal IKKE oppholde seg i nærheten når du starter eller sager med motorsagen. Hold tilskuere og dyr unna arbeidsområdet. 6. u må LRI sage før andre personer har forlatt arbeidsområdet, du står godt og har en planlagt fluktvei når treet faller. 7. Hold alle kroppsdeler unna sagkjedet når motoren går. 8. Før du starter motoren skal du kontrollere at den ikke er i kontakt med andre gjenstander. 9. Motoren skal aldri gå når du bærer sagen. Sverdet og sagkjedet skal være vendt bakover og lyddemperen skal være snudd bort fra kroppen din. 10. ruk aldri motorsagen hvis den er skadet, ukorrekt innstilt eller ikke er fullstendig og sikkert montert. Forsikre deg om at sagkjedet stanser når gassregulatoren aktiveres. 11. Slå av motoren før du setter motorsagen fra deg. 12. Vær ytterst forsiktig når du sager små busker og trær, da små kvister o.l. kan sette seg fast i sagkjedet og få deg til å miste balansen. 13. år du kutter grener som står i spenn, skal du være oppmerksom på at de kan slå tilbake, slik at du ikke blir truffet når spenningen i trefibrene kuttes. 14. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og drivstoff. 15. Sagen skal kun brukes i godt ventilerte områder. 16. IKKE bruk sagen til å sage trær med mindre du har fått spesiell opplæring i akkurat dette. 17. ll service på sagen, unntatt det som er oppført i denne bruker- og vedlikeholdshåndboken, skal utføres av fagpersoner med kompetanse innen motorsager. 18. år sagen transporteres, skal du passe på at sliren til sverdet sitter på plass. ruk arbeidshansker for å beskytte hendene Primerknapp Påse at kjedebremsen er frikoblet! Trekk til kjedebremsen før oppstart. Lydnivået er i overensstemmelse med direktiv 2000/14/E /88/E Fare! ruk vernesko for å beskytte føttene 19. IKKE bruk motorsagen i nærheten av eller rundt brennbare væsker og gasser, verken innendørs eller utendørs. ette kan medføre eksplosjon og/eller brann. 20. Ikke fyll olje, drivstoff eller smøremiddel på motorsagen mens motoren går. 21. MÅ KU RUKES PÅ EMER EGET FOR SGIG. Sag bare tre. Motorsagen skal kun brukes i tråd med det fastsatte bruksområdet. u skal f.eks. ikke bruke den til å sage plast, mur eller andre fremmede materialer. 22. Hvis du bruker kjedesag for første gang, sørg for å få instruksjon om sikker bruk av en erfaren bruker. 23. Forsøk aldri å bruke kjedesagen med 1 hånd. Man kan da ikke ha kontroll over kjedesagens krefter, og du kan miste kontrollen over kjedesagen. 24. ruk aldri kjedesagen innendørs. Kjedesagen vil forurense luften umiddelbart. Sørg alltid for å unngå innånding av eksos og damp fra sagkjedoljen. 25. ruk alltid hansker, og pass på å holde hendene varme. Lengre bruk kan påføre bruker nummenhet/dovenhet i fingrene ( whitefinger disease ). For å unngå dette, pass på å alltid bruke hansker og hold hendene varme. Oppsøke lege hvis nummenhet/dovenhet ikke går over. 26. Kjør spisstykket inn i tømmeret og sag rundt aksen. Spisstykket vil rulle mot tømmeret. 27. et er 3 ting bruker kan bytte selv; kjede, sverd og tennplugg. Erstatt kun med originalt tilbehør (tennplugg: GK MR7H). Skulle det være behov for andre reservedeler, ta kontakt med en Talon-forhandler. MERK: nvisningene nedenfor er primært beregnet på personer som bruker sagen regelmessig eller en gang i blant. isse modellene er utviklet for hobbybruk for huseiere, hytteeiere og campingturister. Modellene er beregnet på generell bruk som f.eks. rydding, beskjæring, saging av ved osv. e er ikke beregnet på kontinuerlig drift eller profesjonell (industriell) bruk. Kontinuerlig bruk over lengre tid kan føre til at brukeren får problemer med blodsirkulasjonen i hendene pga. vibrasjoner. 1 2

3 SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR TILKESLG TILKESLG kan oppstå når ESE eller SPISSE på sverdet kommer i kontakt med en gjenstand, eller når veden klemmer rundt sagkjedet under saging. Hvis sverdspissen kommer i kontakt med andre gjenstander, kan det føre til en lynrask reaksjon der sverdet slår opp og bakover mot brukeren. Hvis sagkjedet KLEMMES langs ERE kant av sverdet, kan dette TREKKE sagen fremover vekk fra brukeren. ersom sagkjedet KLEMMES rundt toppen av sverdet, kan dette føre til at sverdet skyves raskt bakover mot brukeren. isse reaksjonene kan få deg til å miste kontrollen over sagen, noe som igjen kan føre til alvorlige personskader. 1. Ved å ha en grunnleggende forståelse for tilbakeslag, kan du redusere eller eliminere overraskelseselementet. Plutselige overraskelser bidrar til ulykker. 2. Sørg for å ha et godt, fast tak om sagen med begge hender. år motoren går, skal høyre hånd være plassert på det bakerste håndtaket og venstre hånd på det fremste. ruk et fast grep med tommelen og fingrene rundt motorsaghåndtakene. Et fast grep bidrar til å redusere tilbakeslag og bevare kontroll over sagen. Ikke slipp taket. 3. Forsikre deg om at området du sager i, er fritt for hindre. Ikke la nesen på sverdet komme i kontakt med stammer, grener eller andre hindre. 4. Sag med høy motorhastighet. 5. Ikke strekk deg for langt og ikke bruk sagen over skulderhøyde. 6. Følg produsentens anvisninger for sliping og vedlikehold av sagen. 7. ruk kun reservesverd og reservekjeder som er anbefalt av produsenten. MERK: Sagkjeder med lav risiko for tilbakeslag (såkalte lowkickback sagkjeder) er kjeder som oppfyller ulike krav i forbindelse med tilbakeslag. VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Motorsagen din har et sikkerhetsmerke på pakken/beskyttelsen til kjedebremsen. Les opplysningene på dette merket samt sikkerhetsanvisningen på disse sidene nøye før du tar sagen i bruk. SYMOLER (FIG. 1) GRØ FLES nbefalt kutte prosedyre. Fig. 1 VRSEL 1. Vær OS på tilbakeslag. 2. IKKE prøv å holde sagen med en hånd. 3. Unngå sverd-tupp kontakt EFLT 4. Hold sagen skikkelig med begge hender GER! EWRE OF KIKK! VRSEL: RØ advarer mot å utføre en prosedyre som kan medføre fare VRSEL: Tilbakeslag kan føre til mistet kontroll av sagen, og resultere i skade på bruker eller andre som står like ved. Vær alltid på vakt fordi tilbakeslag ved rotasjon og press er store farer ved bruk av motorsag. e er hovedgrunnene til ulykker ved bruk av motorsag. Fig. 2 VÆR OS PÅ: ROTEREE TILKESLG (FIG. 2) = Tilbakeslag bane = Tilbakeslags reaksjons sone Fig. 2 R OG SKYV REK- SJOER, TILKESLG VE PRESS. (FIG. 2) = ra = Solide objekter = Sky 1 1 SGKJEE ME REUSERT TILKESLG (low kickback) bidrar til å redusere tilbakeslag fra motorsagen ved hjelp av spesialkonstruerte sikkerhetsanordninger. 3 GISTFGERE holder igjen karbon og andre brennbare partikler over 0,6 mm fra motoreksosen. Ved bruk av gnistfanger skal du sørge for at dette skjer i overensstemmelse med lokale og nasjonaler lover og regler. Se sikkerhetsforskriftene for ytterligere informasjon. 4 SPK FOR KJEEREMS / HÅESKYTTERE beskytter brukerens venstre hånd dersom brukeren skulle miste taket i fremre håndtak mens sagen går. GERERELL IFORMSJO Sagkjede 2. Sverd 3. Gnistfanger 4. Spak for kjedebrems / fremre håndbeskytter 5. Fremre håndtak 6. Startsnor 7. v/på-bryter 8. Sikkerhetssperre 9. akre håndtak 10. Oljetanklokk 11. rivstofftanklokk 12. Starterdeksel 13. Spisstykke 14. Kjedestramme-ratt 15. vskjerming til lyddemper SIKKERHETSFUKSJOER Tallene i beskrivelsen nedenfor tilsvarer tallene på figuren ovenfor slik at du kan lokalisere sikkerhetsfunksjonene på sagen din KJEEREMSE er en sikkerhetsanordning som er konstruert for å redusere risikoen for skader pga. tilbakeslag ved å stanse sagkjedet i løpet av millisekunder. en aktiveres med SPKE FOR KJEEREMS / HÅESKYTTERE. 7 STOPPRYTERE stanser motoren umiddelbart når den aktiveres. For å starte motoren må stoppbryteren settes i stillingen O (på). 8 SIKKERHETSSPERRE forhindrer at motoren akselererer utilsiktet. Gassregulatoren (19) kan ikke trykkes inn med mindre sikkerhetssperren er trykket inn. 22 KJEEFGERE reduserer faren for skader dersom sagkjedet ryker eller sporer av under bruk Tennplugg 17. Luftfilterdeksel 18. hokespak (forgasserjustering) 19. Primerknapp 20. Gassregulator 21. Kjedestramme-lås 22. Kjedefanger / låsestift 23. Sverdbeskytter 3 4

4 Modell nr g g g H H H8 Sylindervolum cm 3 (2.4 cu-in)...40 cm 3 (2.4 cu-in) cm 3 (2.4 cu-in) cm 3 (2.4 cu-in)..40 cm 3 (2.4 cu-in)...40 cm 3 (2.4 cu-in) ominell effekt kw kw kw kw kw kw rukslengde cm cm ,5cm cm cm ,5cm Sverdlengde cm cm cm cm cm cm Kjedeleddets tykkelse ,53mm (3/8 ) ,53mm (3/8 ) ,53mm (3/8 ) ,53mm (3/8 ).....9,53mm (3/8 ).....9,53mm (3/8 ) Kjedeleddets tykkelse mm (0.05 ) mm (0.05 ) mm (0.05 ) mm (0.05 ) mm (0.05 ) mm (0.05 ) Ideell hastighet (Maks.) min min min min min min -1 Maksimal hastighet med skjærende tilbehør min min min min min min -1 Tankvolum cm cm cm cm cm cm 3 Oljetankvolum cm cm cm cm cm cm 3 nti-vibrasjonsfunksjoner ja ja ja Ja Ja Ja rivkjedehjul Teeth Teeth Teeth Teeth Teeth Teeth Easy Start ei ei ei Ja Ja Ja uto hoke ja ja ja Ja Ja Ja Kjedebrems Ja Ja Ja Ja Ja Ja lutch ja ja ja Ja Ja Ja utomatisk clutchsmøring ja ja ja Ja Ja Ja Kjedeleddets tykkelse (OK) PJ052X PJ056X PJ062X PJ052X PJ056X PJ062X Kjedetype (OK) SE SE SE SE SE SE041 Kjede, tilbakeslag-vennlig (arlton) l-m-52e SK...1-L-M56E SK....1-L-M62E SK L-M-52E SK..1-L-M56E SK...1-L-M62E SK Kjedetype (Oregon) MH MH MH MH MH MH ettovekt (Uten sverd/kjede) Kg Kg Kg Kg Kg Kg Trykklydnivå d() d() d() d() d() d() Lydnivå, arbeid d() d() d() d() d() d() Maks. Lydnivå d() d() d() d() d() d() remsetid fra arbeidshastighet(maks.) s s s s s s Vibrasjoner (Maks.) m/s m/s m/s m/s m/s m/s 2 ensinforbruk g/kwh g/kwh g/kwh g/kwh g/kwh g/kwh ITROUKSJO enne kjedesagen er et hjemmebruk / gjør-det-selv -produkt, og må derfor ikke brukes i kommersielt /profesjonelt bruk. in nye kjedesag kan brukes til varierte arbeidsoppgaver så som vedkapping, felling av små trær, kvisting, beskjæring langs bakken og lette snekkeroppgaver. ruke sagen kun til tre og treprodukter. MOTERIGSKRV VRSEL: IKKE start kjedesagen før den er skikkelig klargjort. Før du kan ta den nye motorsagen din i bruk, må du regulere kjedet, fylle korrekt drivstoff på tanken og fylle på olje. Les hele brukerhåndboken før du tar enheten i bruk. Legg særlig merke til sikkerhetsforskriftene. enne brukerhåndboken kan brukes både som oppslagsbok og som en håndbok som gir deg generell informasjon om montering, bruk og vedlikehold av sagen. MSKISPESIFIKSJOER SSEMLY ISTRUTIOS 5 MOTERIG V SVER / SGKJEE / LUTHEKSEL VRSEL: ruk alltid skikkelige arbeidshansker ved håndtering av kjedet. 1. Plasser kjedesagen på et plant underlag. 2. Påse at spaken for kjedebrems er i utkoblet posisjon. (Fig. 3) 3. Løs ut kjedestramme-låsen () ved å vri moturs, og løsne så kjedestramme-rattet () ved å skru moturs for å frigi spenningen i kjedet. (Fig. 3) 4. For å fjerne dekselet til kjedehjulet (), drei kjedestramme-rattet () moturs.. (Fig. 3) 5. Fjern kjedet fra sverdet og kjedehjulet. Trekk ut sverdet fra enheten. 6. Plasser tverrenden av sverdet over sverdbolten (). Skyv sverdet bak clutchtrommelen (E) til sverdet stopper. (Fig. 3) 7. Legg på sagkjeden med skjære-eggene i korrekt retning. (Fig. 3) 8. Før kjedet rundt kjedehjulet (G) bak clutchen (H). Kontroller at leddene passer mellom tennene på kjedehjulet (fig. 4E). 9. Før drevet på venstre side inn i sporet (I) og rundt enden av sverdet (fig. 4E). MERK: et kan forekommet at sagkjedet henger litt ned på den bakerste delen av sverdet. ette er helt normalt. 10. rei rattet (J) moturs til klingen stopper. (Fig. 3F) 11. Sett tilbake dekselet til kjedehjulet og påse at tangen holder seg i det nederste hullet i sverdet. Påse også at sagkjeden ikke glipper fra sverdet. 12. Skru til skruen () tilstrekkelig og følg punkt 13 for justering av sagkjeden. 13. Stram kjedestramme-rattet (M) tilstrekkelig medurs; trekk ut kjedestramme-låsen i pilens retning (L) og stram til medurs. Skyv så kjedestramme-låsen på plass. MERK: Strammeskruen til sverdet er kun satt til med håndkraft. ette fordi justering av sagkjeden er nødvendig. Følg anvisningen i REGULERIG V KJEESPE- IGE. G H Fig. 3 Fig. 3 Fig. 3E Fig. 3G I E L M Fig. 3 Fig. 3 REGULERIG V KJEESPEIGE Riktig spenning på sagkjedet er svært viktig. Kjedespenningen skal kontrolleres før sagen startes og også under saging. Ta deg tid til å foreta de nødvendige justeringene av sagkjedet, da dette fører til bedre sageytelse og øker kjedets levetid. J Fig. 3F K F 6 VRSEL : ruk alltid skikkelige arbeidshansker ved håndtering justering av kjedet. REGULERIG V KJEESPEIGE : 1. Hold tuppen av sverdet oppover og drei kjedestramme-låsen () medurs for å stramme kjedet. Ved å dreie kjedestramme-låsen () moturs vil man oppnå mer slakke på kjedet. Påse at sagkjeden holder seg tett inntil hele veien rundt sverdet. (Fig. 4) 2. Etter å ha justert kjedet, og med tuppen av sverdet fremdeles pekende oppover, sett til kjedestrammelåsen () tilstrekkelig. Sagkjeden er korrekt strammet når kjedet holder seg tett inntil og kan trekkes rundt sverdet med hånden - bruk hanske. (Fig. 4) MERK: Hvis det er vanskelig å dreie kjedet rundt sverdet, eller hvis det strammer, er spenningen for høy. u kan fininnstille kjedet på følgende måte:. Hold tuppen av sverdet oppover og drei kjedestramme-låsen () medurs for å stramme kjedet. Ved å dreie kjedestramme-låsen () moturs vil man oppnå mer slakke på kjedet. Påse at sagkjeden holder seg tett inntil hele veien rundt sverdet. (Fig. 4). Etter å ha justert kjedet, og med tuppen av sverdet fremdeles pekende oppover, sett til kjedestrammelåsen () tilstrekkelig. Sagkjeden er korrekt strammet når kjedet holder seg tett inntil og kan trekkes rundt sverdet med hånden - bruk hanske. (Fig. 4) FORSIKTIG : Et nytt sagkjedet strekkes. Juster kjedet på nytt når det er brukt ca. 5 ganger. ette er normalt for nye kjeder. Etterhvert vil avstanden mellom justeringsintervallene øke. Fig. 4 FORSIKTIG : Hvis sagkjedet er FOR LØST eller FOR STRMT, slites drivhjulet, sverdet, kjedet og veivaksellagrene raskere. Se fig. 5 for informasjon om korrekt spenning i kald tilstand (), varm tilstand () og for å finne ut om kjedet må justeres (). Fig. 5

5 MEKISK TEST V KJEEREMSE Motorsagen er utstyrt med en KJEEREMS som reduserer faren for skader som følge av tilbakeslag. remsen aktiveres dersom det påføres trykk mot bremsespaken når, som ved tilbakeslag, brukerens hånd rører ved spaken. år bremsen aktiveres, stanses kjedebevegelsen umiddelbart. VRSEL : Kjedebremsens oppgave er å redusere risikoen for skader som følge av tilbakeslag. en kan likevel ikke oppfylle sin tiltenkte sikkerhetsfunksjon dersom sagen håndteres ukorrekt. Kjedebremsen skal alltid testes før sagen tas i bruk, samt regelmessig under arbeidet. FOR Å TESTE KJEEREMSE: 1. Kjedebremsen er EKTIVERT (kjedet beveger seg) når REMSESPKE ER TRUKKET TILKE OG LÅST. Påse at spaken for kjedebrems er i utkoblet posisjon. (Fig. 6) 2. Kjedebremsen er KTIVERT (kjedet er låst) når bremsespaken peker fremover. et skal nå være umulig å bevege kjedet (fig. 6). MERK: remsespaken skal smette på plass i begge posisjoner. Hvis du merker sterk motstand, eller spaken ikke kan flyttes i en av posisjonene, må du ikke bruke sagen. Lever den straks til et autorisert serviceverksted for reparasjon. OFF Fig. 6 RIVSTOFF OG SMØRIG O Fig. 6 RIVSTOFF For best mulig resultat skal du bruke vanlig blyfri bensin blandet med en spesialblandet 2-taktsmotorolje i forholdet 40:1. ruk blandingsforholdene angitt i avsnittet RI- VSTOFFLIGSTELL. VRSEL : ruk aldri ren bensin i enheten. ette vil føre til motorskader og gjør at produsentens garanti opphører. ruk aldri drivstoffblandinger som har vært lagret i over 90 dager. VRSEL : ruk bare en spesialolje for luftkjølte 2-taktsmotorer i et blandingsforhold på 40:1. Ikke bruk olje for luftkjølte 2-taktsmotorer med blandingsforhold 100:1. Utilstrekkelig smøring kan medføre motorskader og gjør at produsentens garanti opphører. LE RIVSTOFF land drivstoffet med 2-takstolje i en egnet beholder. ruk blandingstabellen for korrekt blandingsforhold mellom drivstoff og olje. Rist beholderen godt for å sikre en jevnt fordelt blanding. VRSEL : Mangelfull smøring fører til at garantien opphører. RIVSTOFFLIGSTELL ensin- og oljeblanding 40:1 FUEL MIXIG TLE Kun kjedeolje ESI Talon 40:1 forhold Spesial 2-taktsolje 1 U.S. Gal. 3.2 oz. 95ml (cc) 5 Liters 4.3 oz. 125ml (cc) 1 lmp. Gal. 4.3 oz. 125ml (cc) landingsmetode 40 deler bensin til 1 del olje 1ml = 1cc EFLT RIVSTOFF oen tradisjonelle bensintyper blandes med oksygenatorer som alkohol og eter for å oppfylle ulike miljøstandarder. enne motoren er konstruert for å fungere tilfredsstillende med alle typer bensin beregnet på kjøretøy, inkludert oksygenert bensin. SMØRIG V KJEE OG SVER Fyll oljetanken til kjedet hver gang du fyller drivstofftanken. Vi anbefaler bruk av vanlig kjede- og sverdolje som inneholder additiver som reduserer friksjon og slitasje, og som bidrar til å forebygge tjaereavleiringer på sverd og kjede. RUKSVISIG KOTROLL FØR MOTORSTRT VRSEL : Sagen må aldri taes i bruk dersom ikke sverdet og kjedet er korrekt montert. 1. Fyll drivstofftanken () med korrekt drivstoffblanding (fig. 7). 2. Fyll oljetanken () med korrekt kjede- og sverdolje (fig. 7). 3. Forsikre deg om at kjedebremsen er deaktivert () før du starter motoren (fig. 7). Fig. 7 FOR. STRTE E KL MOTOR 1. Sett av/på-bryter i posisjon I (på). (Fig. 8) 2. Trekk ut chokehendelen. a setter man chokehendelen i forhåndsstilling som gjør det lettere å starte kald motor. (Fig. 8) 3. Trykk inn primerknappen () 10 ganger. (Fig. 8) 4. Plasser sagen på et fast og flatt underlag. Ta godt tak i fremre håndtak med venstre hånd, og plasser høyre fot i det bakre håndtaket. ra i startsnoren 4 ganger med høyre hånd. (Fig. 8) MERK: Hvis det høres ut som at den vil starte før det 4. draget med startsnoren, stopp dragingen og gå videre til neste trinn. (3112G4/3112G6/ 3112G8) MERK: Easy Start -systemet kjør det mye lettere å starte kjedesagen. ra startsnoren helt ut ved startforsøk. et er ikke behov for å dra hardt i startsnoren, da det ikke er noe særlig motstand. Vær oppmerksom på at denne startmetoden kan være ganske annerledes (og mye lettere) enn den startmetoden de kan være vant med fra før. 5. ytt chokehendelen () helt inn. (Fig. 8E) 6. ra raskt i startsnoren til motoren starter. 7. La motoren gå i ca 10 sekunder. Trykk inn og slipp opp gassregulatoren () slik at motoren går på tomgang. (Fig. 8F) 8. Hvis motoren ikke starter, gjenta foregående trinn. Fig. 8 Fig. 8 Fig. 8 Fig. 8 Fig. 8E Fig. 8F STRTE E VRM MOTOR PÅ YTT 1. Påse at av/på-bryter er i posisjon I (på). 2. Trykk inn tennerpumpen 10 ganger. 3. ra i startsnoren til motoren starter. Hold sagen som vist på figur 10 mens du gjør dette. 4. Hvis motoren ikke starter, se punktet FOR Å STRTE E KL MOTOR i denne anvisningen. FOR Å STSE MOTORE 1. Slipp gassregulatoren og la motoren gå på tomgang. 2. Flytt STOPP-bryteren nedover for å stanse motoren.(fig. 9) MERK: Ved behov for nødstopp skal du aktivere kjedebremsen og skyve STOPP-bryteren Fig. 9 nedover. RIFTSTEST V KJEEREMSE Test kjedebremsen med jevne mellomrom for å forsikre deg om at den fungerer slik den skal. Utfør kjedetest før du bruker sagen første gang, etter omfattende sagearbeid og spesielt etter at det er utført service på kjedebremsen. KJEEREMSE TESTES SLIK 1. Plasser sagen på et rent, fast og flatt underlag. 2. Start motoren. 3. Grip tak i det bakre håndtaket () med høyre hånd. (fig. 10) 4. Venstre hånd holder rundt det fremre håndtaket () (ikke kjedebremsspaken ()).(fig. 10) 5. Klem inn gassregulatoren til 1/3 av full kraft og aktiver straks kjedebremsspaken () med høyre hånd. (fig. 9) VRSEL : ktiver kjedebremsen sakte og forsiktig. Pass på så kjedet ikke berører gjenstander. Ikke la sagen tippe forover. 6. Kjedet skal stanse umiddelbart. år dette skjer, skal du slippe gassregulatoren. VRSEL : Hvis sagkjedet ikke stopper, slå av motoren og levere kjedesagen til et kvalifisert Talon serviceverksted. 7. Hvis kjedebremsen fungerer korrekt, skal du stanse motoren og sette kjedebremsspaken tilbake i EK- TIVERT stilling. 7 8

6 Fig. 10 SMØRIG V KJEE / SVER Riktig smøring av sagkjedet er av avgjørende betydning for å minimere friksjonen til sverdet. Sørg for at sverdet og kjedet alltid er smurt. Hvis sagen brukes med for lite olje, vil dette redusere sageytelsen kraftig, forkorte kjedets levetid samt medføre hurtig slitasje både på kjede og sverd pga. overoppheting. For lite olje fører til røyk, misfarging av sverdet og tjæreansamlinger. MERK: Sagkjedet strekkes under bruk, spesielt når det er nytt, og det er derfor nødvendig å justere og stramme det med jevne mellomrom. Ett nytt kjede må justeres når det er brukt ca. 5 ganger. UTOMTISK SMØRIG enne motorsagen er utstyrt med et automatisk girdrevet smøresystem. Smøresystemet sørger automatisk for at sverd og kjede tilføres riktig mengde olje. år hastigheten øker, øker også oljestrømmen til sverdet. u trenger ikke justere oljestrømmen. Oljetanken går tom omtrent samtidig som drivstofftanken. GEERELLE RETIGSLIJER FOR FELLIG V TRÆR ormal felling skjer i 2 sageoperasjoner: saging av felleskåret () og selve fellesnittet (). egynn med å sage det øvre snittet til felleskåret () på treets fallside. Pass på så det nedre snittet ikke sages for dypt inn i stammen. Fellesk.ret () må være dypt nok til å lage en brytekant (F) som er passe dyp og sterk. Felleskåret må være bredt nok til å styre treets fallretning så lenge som mulig. Fig. 11 VRSEL: u skal ikke felle traer ved sterk vind eller skiftende vindforhold, eller dersom det er fare for skade på eiendom. Spør en fagmann om råd. Ikke sag ned traer dersom det er fare for å ramme strømlinjer. Kontakt kraftselskapet før du feller. FELLESITT: 1. ruk tre- eller plastkiler () for å hindre at sverdet eller kjedet () setter seg fast i snittet. Kilene kontrollerer også fellingen (fig. 11). 2. år diameteren på treet som skal felles, er større en sverdlengden, må du lage to snitt som vist nedenfor (fig. 11). Fig. 11 Fig. 11 VRSEL: Etterhvert som fellesnittet nærmer seg brytekanten, begynner treet å falle. år treet begynner å falle, skal du fjerne sagen, stoppe motoren og forlate området langs fluktveien (fig. 11). KVISTIG Å kviste treet vil si å fjerne grenene. Ikke fjern støttegrener () før stammen er sagd opp i passende lengder (fig. 12). Grener under spenn må kuttes nedenfra og opp for at ikke sagen skal sette seg fast. KPPIG VRSEL: Ikke stå på stammen når du sager av grenene. 1. Stammen er støttet opp langs hele lengden: Kapp fra toppen og vær forsiktig så du ikke sager i bakken (fig. 13). 2. Stammen er støttet opp i den ene enden: Sag først nedenfra og opp ca. 1/3 av treets diameter for å unngå fliser. eretter sager du ovenfra og ned til du møter det første snittet for å unngå at sagen setter seg fast(fig. 13). 3. Stammen er støttet opp i begge ender: Sag først ovenfra og ned ca. 1/3 av stammens diameter for å unngå flising. eretter sager du nedenfra og opp til du møter det første snittet for å unngå at sagen setter seg fast (fig. 13). MERK: en beste måten å støtte stammen på mens du kapper, er å bruke sagbukk. Hvis dette ikke er mulig, bør stammen støttes opp med grenstubber eller andre stammer. Sørg for at stammen som kappes, er tilstrekkelig støttet opp. KPPIG ME SGUKK For din egen sikkerhet og for å forenkle arbeidet, er det svært viktig at sagbukken plasseres korrekt ved vertikal saging (fig. 14). VERTIKL SGIG: 1. Hold sagen godt fast med begge hender og hold sagen til høyre for deg mens du sager. 2. Hold venstre arm så strak som mulig. 3. Hold vekten på begge føtter. VIKTIG! Påse at kjede og sverd får tilstrekkelig smøring under bruk. VRSEL:Ikke legg press på sagen når du nærmer deg enden av kappet. Press kan før til at kjede/sverd får en rotering. Rotering eller tilbakeslag kan før til skade på omgivelser og/eller bruker. GEERELLE FELLIGS ISTRUKSJOER FELLIG Felling vil si å sage ned et tre. Små trær inntil 15 V18 cm i diameter sages normalt med en enkelt saging. Større trær krever at man sager felleskår. Felleskåret bestemmer retningen treet faller i. FELLE ET TRE: VRSEL: Gå aldri foran et tre med felleskår. Fellesnittet () sages fra den andre siden og ca. 3,5 cm over kanten på felleskåret () (fig. 11). Fig. 12 Fig mm VRSEL: Før du begynner å sage, skal du ha sett deg ut og ryddet en fluktvei (). Fluktveien skal gå bakover diagonalt med den antatte fallinjen som vist på figur 11. FORSIKTIG: Ved felling av trær i skråninger, skal sagoperatøren stå ovenfor treet, da treet mest sannsynlig vil falle nedover skråningen. MERK: Retningen treet faller i () kontrolleres med felleskåret. Før du begynner å sage, skal du vurdere plasseringen av større grener og treets naturlige helning for å bestemme hvilken vei treet vil falle. Fig. 11 Sag aldri helt gjennom stammen. La en liten brytekant stå igjen. enne brytekanten styrer treet. Hvis du sager helt gjennom stammen, mister du kontrollen over fallretningen. Sett inn en kile eller et brytejern i kuttet før treet blir ustabilt og begynner å falle. ette forhindrer at sverdet setter seg fast i felleskåret hvis du har feilvurdert fallretningen. Forsikre deg om at det ikke befinner seg personer i treets fallområde. VRSEL: Før du sager det siste snittet, skal du kontrollere at det ikke oppholder seg personer, dyr eller andre hindre i området. Fig. 13 Fig. 13 Kapping vil si å sage stammen i passende lengder. Sørg for godt fotfeste og stå ovenfor stammen hvis stammen ligger i en skråning. Om mulig bør stammen støttes opp slik at enden som skal kappes, ikke hviler på bakken. Hvis stammen holdes oppe i begge ender og du skal sage i midten, sager du først halvveis ned i stammen og deretter nedenfra og opp. ette forhindrer at stammen klemmer sverdet og kjedet. Vær forsiktig så kjedet ikke sager ned i bakken, da dette vil gjøre kjedet sløvt. år du kapper i en skråning, skal du alltid stå på oversiden av treet. Fig. 14 VELIKEHOLSVISIGER ll service på sagen, unntatt arbeid som er angitt i denne bruker og vedlikeholdshåndboken, skal utføres av en fagmann. FOREYGGEE VELIKEHOL Et godt forebyggende vedlikeholdsprogram med regelmessig kontroll og pleie vil øke levetiden og forbedre ytelsen til motorsagen din. enne sjekklisten for vedlikehold er et eksempel på et slikt program. Spesielle forhold kan gjøre det nødvendig å utføre rengjøring, justering og utskifting med hyppigere intervaller enn det som er angitt her. 9 10

7 Sjekkliste for vedlikehold PUKT TILTK Skruer/muttere/bolter kontroller/stram Luftfilter rengjør eller skift rivstofilter/oljefilter skift Tennpluggq rengjør/juster/skift Gnistfanger kontroller irvstoffslanger kontroller skift om nødvendig Kjedebremsdeler kontroller skift om nødvendig LUFTFILTER RESIG V LUFTFILTER: 1. Skru av knoppen () som holder luftfilterdekselet (), løsne så skruene som holder dekselet, og løfte det av. (Fig. 15) 2. Løft luftfilteret () forsiktig ut av luftboksen () (fig. 15). 3. Rengjør luftfilteret. Vask filteret i rent, varmt såpevann, ikke petroleum. La det lufttørke til det er helt tørt. MERK: Vi anbefaler at du har flere reservefiltre på lager. 4. Sett tilbake luftfilteret. Sett så på plass luftfilterdekselet. Påse at hake/låser (E/F) og deksel sitter som det skal. (Fig. 15 & 15). RIVSTOFFILTER HVER RIFTSTIMER GG FORSIKTIG: Ikke bruk sagen uten at luftfilteret er på plass. Støv og skitt trekkes inn i motoren og ødelegger den. Hold luftfilteret rent! VRSEL: Vent med alt vedlikehold til motoren er avkjølt, for å unngå brannskader på hender/fingre. Fig. 15 Fig. 15 E F Fig. 15 Fig. 15 FORSIKTIG: ruk aldri sagen uten at drivstoffilteret er på plass. rivstoffilteret skal skiftes etter ca. 20 driftstimer. Tøm drivstofftanken fullstendig før du skifter filteret. F 1. Fjern drivstofflokket. 2. ruk en myk ståltråd og lag en krok på enden. 3. Stikk ståltråden inn i åpningen til oljetanken og før den rundt drivstoffslangen. Trekk drivstoffslangen forsiktig mot åpningen til du får tak i den med fingrene. MERK: Ikke trekk slangen helt ut av tanken. 4. Løft filteret () ut av tanken (fig. 16). 5. Trekk filteret av ved å vri litt på det. Kast filteret i henhold til aktuelle forskrifter. 6. Monter det nye luftfilteret. Før enden av filteret inn i tanken. Sørg for at filteret sitter på plass i det nedre hjørnet av tanken. ruk en skrutrekker med langt skaft for å hjelpe filteret på plass om nødvendig. 7. Fyll tanken med ny drivstoff-/oljeblanding. Se avsnittet RIVSTOFF OG SMØRIG. Sett drivstofflokket på plass og steng tanken. GISTFGER MERK: En tilstoppet gnistfanger vil redusere motoreffekten dramatisk. 1. Skru ut de 2 boltene () og trekk ut lyddemperen. (Fig. 17). 2. Skru ut de 2 skruene som holder dekselet (). (Fig. 17). 3. Kast den brukte gnistfangeren og sett inn en ny () (fig. 17). 4. Sett sammen lyddemperens komponenter og monter den så på motoren igjen. Skru til tilstrekkelig. Fig. 17 Fig. 16 TEPLUGG MERK: For at sagen skal fungere best mulig må tennpluggen holdes ren og ha en klaring på 0,635 mm. 1. Trykk STOPP-bryteren nedover for å STOPPE. 2. Koble ut ledningen () til tennpluggen () ved å dra i den samtidig som du vrir den frem og tilbake (fig.18). 3. Fjern tennpluggen med en tennpluggnøkkel (i kombinasjonsnøkkelen). IKKE RUK ET VERKTØY. 4. Skru ut tennpluggen med en egnet tennpluggnøkkel. LRI RUK ET VERKTØY. Fig Sjekk åpningen på tennpluggen med en bladføler. Åpningen skal være.025 (.635mm) 6. Skru på plass tennpluggen. MERK: Skulle det være behov for å bytte tennplugg, må denne ha motstand. MERK: ette tenningsanlegget tilfredstiller alle krav til avskjerming/støyskjerming. Fig. 18 Fig. 18 JUSTERIG V FORGSSERE Forgasseren ble optimalt justert fra fabrikken. Skulle det være behov for ytterligere justeringer, ta kontakt med et kvalifisert serviceverksted. OPPEVRIG V MOTORSGE Hvis motorsagen skal stå i over 30 dager uten å være i bruk, må det utføres vedlikehold for oppbevaring. ersom forskriftene for oppbevaring ikke blir fulgt, vil drivstoffet i forgasseren fordampe og etterlate avleiringer på bunnen. ette kan føre til startproblemer og resultere i dyre reparasjoner. 1. Fjern drivstofflokket sakte for å slippe ut trykk i tanken. Tøm tanken forsiktig. 2. Start motoren og la den gå til den stanser av seg selv for å fjerne drivstoffet i forgasseren. 3. La motoren kjøle ned (ca. 5 min). 4. ruk en tennpluggnøkkel og fjern tennpluggen. 5. Hell 1 teskje ren 2-taktsolje i forbrenningskammeret. Trekk sakte i startsnoren flere ganger for å dekke indre komponenter. Sett tennpluggen på plass igjen (fig. 19). MERK: Oppbevar enheten på et tørt sted borte fra mulige tennkilder som ovner, gassdrevet varmtvannsbereder, gassdrevet tørkeanlegg osv. FORSIKTIG: Ikke oppbevar motorsagen i over 30 dager uten å iverksette angitte tiltak. Fig. 19 T SGE I RUK ETTER OPPEVRIG 1. Fjern tennpluggen. 2. ra raskt i startsnoren for å fjerne overflødig olje fra forbrenningskammeret. 3. Rengjør tennpluggen og juster klaringen eller monter ny tennplugg med korrekt klaring. 4. Klargjør enheten for bruk. 5. Fyll tanken med riktig drivstoff-/oljeblanding. Se avsnittet RIVSTOFF OG SMØRIG. VELIKEHOL V SVERET Regelmessig smøring av sverd og kjedehjulspiss er foreskrevet. et er viktig at punktene om vedlikehold av sverdet følges for å oppnå best resultat. SMØRIG V KJEEHJULSPISSE: FORSIKTIG: Kjedehjulspissen på den nye sagen er smurt på fabrikken. ersom sverdets kjedehjulspiss ikke smøres som angitt nedenfor, vil dette føre til dårlig sagytelse og motorskader samt at produsentens garanti opphører. Vi anbefaler å smøre kjedehjulspissen etter 10 timers bruk eller en gang i uken, avhengig av hva som inntreffer først. Før smøring må sverdets kjedehjulspiss rengjøres grundig. VERKTØY TIL SMØRIG: Vi anbefaler bruk av smørepistol (ekstrautstyr) for påføring av fett på sverdets kjedehjulspiss. Smørepistolen er utstyrt med en nåldyse som er nødvendig for å oppnå effektiv smøring av kjedehjulspissen. FOR Å SMØRE KJEEHJULSPISSE: 1. Trykk STOPP-bryteren nedover for å STOPPE. VRSEL: ruk kraftige arbeidshansker når du håndterer sverdet og kjedet. MERK: et er ikke nødvendig å fjerne sagkjedet for å smøre kjedehjulspissen. 2. Rengjør sverdets kjedehjulspiss. 3. ruk smørepistol (ekstrautstyr). Sett nåldysen inn i smørehullet og sprøyt inn fett til det kommer ut ved enden av kjedehjulspissen (fig. 20). 4. rei sagkjedet rundt for hånd. Gjenta smøringen til hele kjedehjulspissen er smurt. Fig

8 VELIKEHOL V SVERET: e fleste problemer med sverdet kan enkelt forebygges ved å holde motorsagen i god stand. Utilstrekkelig smøring av sverdet og bruk av sagen med et kjede som er FOR STRMT, vil bidra til at sverdet slites raskere. For å redusere slitasjen anbefaler vi å følge vedlikeholdsprosedyrene nedenfor. VRSEL: ruk alltid vernehansker når du utfører vedlikehold. Vent til motoren er kald før du utfører vedlikehold. SLIPIG V KJEET: Sliping av kjedet krever spesialverktøy for å sikre at skjærehodene slipes til korrekt vinkel og dybde. Vi anbefaler at uerfarne sagbrukere leverer sagen til sliping hos sitt nærmeste serviceverksted. Hvis du føler deg i stand til å slipe sagen selv, kan du kjøpe spesialverktøy hos ditt autoriserte serviceverksted eller hos en spesialforhandler. Er du uerfaren med å slipe kjedet, bør man la et kvalifisert serviceverksted ta seg av slipingen av kjedet. Fig. 21 FORSIKTIG: Et skarpt kjede gir velformede spon. Hvis sagen produserer sagflis, må den slipes. Hver gang kjedet er slipt, skal høyden på skjæredybden kontrolleres 3 V4 ganger og om nødvendig reduseres ved hjelp av en flatfil og den medfølgende malen. Til slutt avrunder du den fremste kanten (fig. 23). FORSIKTIG: Korrekt justert skjæredybde er like viktig som et skarpt kjede. VELIKEHOL V KJEET KJEESPEIG: Kontroller kjedespenningen regelmessig og juster den så ofte som mulig for å holde kjedet tett på sverdet, men løst nok til at det kan trekkes rundt for hånd. IKJØRIG V YTT SGKJEE: u må justere spenningen på et nytt sagkjede etter at det er brukt ca. 5 ganger. ette er normalt i innkjøringsperioden, men etterhvert vil intervallene mellom de nødvendige justeringene øke. VRSEL: u må aldri fjerne mer enn tre ledd fra kjedet. ette kan føre til skader på kjedehjulet. SMØRIG V KJEET: Sørg for at det automatiske smøresystemet alltid virker som det skal. Sørg for at det alltid er olje i tanken til kjedet, sverdet og drivhjulet. Tilstrekkelig smøring av sverdet og kjedet under saging er av vesentlig betydning for å minimere friksjonen til sverdet. Sørg for at sverdet og kjedet alltid er smurt. Hvis sagen brukes uten eller med for lite olje, vil dette redusere sageytelsen kraftig, forkorte kjedets levetid samt medføre rask slitasje både på kjede og sverd pga. overoppheting. For lite olje fører til røyk og misfarging av sverdet. VRSEL: Hvis kjedet er slipt feil, økes faren for tilbakeslag. 1. For å slipe kjedet må rett verktøy benyttes: - Rundfil Ø 4,0mm - Filmal - Kjede-tolk (måler) Slikt verktøy er å få kjøpt hos en velassortert jernvarehandler. 2. En skarp sagkjede produserer sagspon. Hvis sagen VRSEL: lle skjærehoder må ha samme lengde. Ulike lengde på skjærehodene kan gå hardt utover kjedet, og det kan slites av. produserer sagflis, må kjedet slipes. 3. Minimum lengde på skjærehodene er 4mm. Hvis de er kortere, må sagkjeden byttes. 4. Vinkelen på skjærehodene er også viktig å overholde. 5. ormalt vil det være tilstrekkelig med 2-3 drag med filen (utgående) for å slipe skjærehodene. VRSEL: Etter 3-4 ganger med egen sliping av sagkjedet, bør man la et kvalifisert serviceverksted ta neste sliping. ette for å få en optimal sliping. SLIPIG V KJEET V Kjedets helningsvinkel (fig. 21) er 3/8 tommer, LoPro x 0,50 tommer, 1,3 mm. ruk vernehansker når du sliper kjedet, og bruk en rundfil med en diameter på 4 mm. Tennene skal slipes med en utadgående bevegelse (fig. 22). Følg verdiene angitt i (fig. 21). Etter sliping skal alle skjærehoder ha samme bredde og lengde. Fig. 22 Fig. 23 SVER - Snu sverdet etter ca. 8 timers bruk for å sikre jevn slitasje på begge sider. Rengjør sverdsporet og smørehullet med rengjøringsmiddelet for sverdet (ekstrautstyr) (fig. 24). Kontroller slitasjen på sverdsidene regelmessig, fjern råegg og fil kanten med en flatfil om nødvendig (fig. 25). VRSEL: u må aldri montere et nytt kjede på en slitt kjedehjulspiss. Fig. 24 Fig. 25 SVERSLITSJE - Snu sverdet med jevne mellomrom (f.eks. etter 5 timers bruk) for å sikre jevn slitasje på toppen og bunnen av sverdet. OLJEPSSSJER - Sverdets oljepassasjer bør rengjøres for å sikre tilstrekkelig smøring av sverdet og kjedet under bruk. MERK: u kan enkelt kontrollere tilstanden til oljepassasjene. Hvis passasjene er fri, vil kjedet automatisk gi fra seg en lite oljesprut noen sekunder etter at sagen er startet. Motorsagen er utstyrt med et automatisk smøresystem. PROLEM Motoren starter ike. motoren starter, men stanser så umiddelbart. Motoren starter, men går ikke med full effekt. Motoren stopper. Ingen effekt ved belastning. Motoren vibrerer, går ikke ordentlig. Motorsagen avgir mye røyk. MOTOR - FEILSØKIG MULIG ÅRSK Feil startprosedyre. Feil justering av forgasseren. Sotete tennplugg. Tilstoppet drivstoffilter. Skittent gnistfanger. Skittent luftfilter. Feil justering av forgasseren. Feil justeriing av forgasseren. Feil tennplugginnstilling eller defekt tennplugg. Feil justering av forgasseren. Feil drivstoffblanding. TILTK Følg anvisningene i denne håndboken. Få forgasseren justert ved et autorisert serviceverksted. Rengjør/juster eller skift tennpluggen. Skift drivstoffilteret. Skift gnistfangeren. Fjern, rengjør eller skift filteret. Få forgasseren justert ved et autorisert serviceverksted. Få forgasseren justert ved et autorisert serviceverksted. Rengjør/reguler eller skift tennpluggen. Få forgasseren justert ved et autorisert serviceverksted. ruk korrekt drivstoffblanding (blandingsforhold 40:1)

9 EU eclaration of onformity according to the regulations 98/37/E, 89/336/EE, 2000/14/E+2005/88/E, 2004/26/E For the following equipment / product : Gas hain Saw Type esignation : 3112G4/3112G6/3112G8 3112H4/3112H6/3112H8 Trademark : Talon Manufacturer s ame : Jenn Feng Industrial o., Ltd. Manufacturer s ddress : o. 19, Lane 118, Sec. 2, Min Tsu Road, Ping hang ity, Taoyuan, Taiwan We herewith confirm to comply with the requirements set out in the ouncil irective 98/37/E, 89/336/EE, 2000/14/E+2005/88/E, 2004/26/E. For the evaluation of the compliance with these irectives, the following standards were applied: E ISO :2004, E ISO 14982:1998 Sound pressure level : 99 d() Sound power leve : 105 d() Guarantee sound power level : d() Person responsible for making this declaration ame, surname : avid Jong Position/Title :.E.O. Taiwan, R.O /03/20 15

FORMULA 60. BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning.

FORMULA 60. BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning. FORMULA 60 SE NO FI BRUKSANVISNING VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen och spara dem för framtida behov. BRUKERHÅNDBOK

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970 Ring Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Bensindrevne gresstrimmere

BRUKERHÅNDBOK Bensindrevne gresstrimmere RUKRÅNOK ensindrevne gresstrimmere SIKKRT TJNING VLIKOL T3351 T3351 Jenn eng Industrial co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia ing ist; Shanghai, P.R.hina VRSL VNNLIGST LS v hensyn til din egen

Detaljer

Original bruksanvisning. Motorsag 646 / 652

Original bruksanvisning. Motorsag 646 / 652 Original bruksanvisning Motorsag 646 / 652 9 646 100 NORSK 08/2008 - NORSK - Motorsag 646 / 652 Bruksanvisning Original bruksanvisning Symboler De følgende symbolene anvendes på verktøyet og i denne bruksanvisningen:

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En ryddesag, buskrydder eller trimmer som brukes uforsiktig eller feilaktig,

Detaljer

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Les denne bruksanvisningen før du bruker våre produkter, slik at du forstår hvordan enheten brukes riktig. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Bruksanvisning 226HD60S 226HD75S Norsk 115 14 06-21

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

B28 P. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-52)

B28 P. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-52) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 P Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970, K 970 Rescue Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

Bruksanvisning 123HD60 123HD65X. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian

Bruksanvisning 123HD60 123HD65X. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian Bruksanvisning 123HD60 123HD65 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hekksaks som brukes skjødesløst eller galt kan

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

1740281 TP 199-4408-00-SW-R

1740281 TP 199-4408-00-SW-R GB FR D I L DK S SF ES EE GR H LV LT PL CZ SK RU Instruction Book - Snowthrower Model 650x7A Livret d instructions - Chasse-neige 650x7A Betriebsanleitung - Schneeschleuder Modell 650x7A Manuale di istruzioni

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT22 med tillegg for tilbehør Innledning...

Detaljer

Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE. MULTITOOL BC 330 MT Betriebsanleitung. 440 407_b I 12/2012

Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE. MULTITOOL BC 330 MT Betriebsanleitung. 440 407_b I 12/2012 Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE D GB NL F E P I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO GR MK TR INFORMATION I MANUALS I SERVICE MULTITOOL BC 330 MT Betriebsanleitung 057 440 407_b I 12/2012

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador J O N S E R E D S E R V I C E Bruksanvisning Svenska Brukerhåndbok Norsk Ohjekirja Suomi Brugerhåndbog Dansk Manual do Operador Português ΕΛΛΗΝΙΚΛ Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Vedlikeholds-Håndbok. www.oregonchain.eu. Advanced Cutting Technology

Vedlikeholds-Håndbok. www.oregonchain.eu. Advanced Cutting Technology Vedlikeholds-Håndbok www.oregonchain.eu Advanced Cutting Technology Introduksjon Introduksjon Sagen er kun så god som kjedet, sverdet og drivhjulet. De fungerer som en enhet under arbeidet og må derfor

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H SE - Bruksanvisning "#$%&'()*$+,-.#/(0%#(%(&'($()&&,/(1$)23$45,#16$%(('3677'1$%((/($8-$ /(0"(8',$*/#.%('(9 DK - Brugsanvisning :#$+,-&#/(0%#(%(&'($)*3;&&'7%&1$%&'(('*$)&$4),#16$%(83)78'1

Detaljer