Brukermanual Bensindrevet kjedesag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual Bensindrevet kjedesag"

Transkript

1 rukermanual ensindrevet kjedesag SIKKERHET RUKSVISIG VELIKEHOL 3112G6 3112H6 ette produktet er testet i en beregnet tilbakeslagsvinkel (K) ikke større en 45 grader. VRSEL VELIGST LES Vern mot tilbakeslag. Hold sagen godt med begge hender under bruk. For din egen sikkerhet, vennligst les og følg sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen før du forsøker å bruke sagen. Uriktig bruk kan føre til alvorlige ulykker. Jenn Feng Industrial o., Ltd. o. 19, Lane 118, Sec. 2, Min Tsu Road, Ping hang ity, Taoyuan, Taiwan, R.O.. Modell r. 3112G4/3112G6/3112G8/3112H4/3112H6/3112H xx

2 IHOL GEERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTE Sikkerhetsforskrifter for tilbakeslag VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER SYMOLER FRE! VÆR OS PÅ TILKESLG! Gererell informasjon SIKKERHETSFUKSJOER MSKISPESIFIKSJOER MOTERIGS VISIG VERKTØY TIL MOTERIGE MOTERIGSKRV MOTERIG V SVER / SGKJEE / LUTHEKSEL REGULERIG V KJEESPEIGE MEKISK TEST V KJEEREMSE rivstoff og smøring RIVSTOFF LE RIVSTOFF RIVSTOFF OG KJEEOLJE RIVSTOFFLIGSTELL EFLT RIVSTOFF SMØRIG V KJEE OG SVER RUKSVISIG KOTROLL FØR MOTORSTRT FOR. STRTE E KL MOTOR STRTE E VRM MOTOR PÅ YTT FOR Å STSE MOTORE RIFTSTEST V KJEEREMSE SMØRIG V KJEE / SVER UTOMTISK SMØRIG GEERELLE FELLIGS ISTRUKSJOER FELLIG KVISTIG KPPIG KPPIG ME SGUKK VELIKEHOLSVISIGER FOREYGGEE VELIKEHOL LUFTFILTER RIVSTOFFILTER GISTFGER TEPLUGG JUSTERIG V FORGSSERE OPPEVRIG V MOTORSGE T SGE I RUK ETTER OPPEVRIG Guide bar maintenance VELIKEHOL V KJEET MOTOR - FEILSØKIG EU eclaration of onformity GEERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER etydningen til symbolene på denne sagen Les bruksanvisningen før du tar sagen i bruk ruk alltid vernebriller under bruk for å beskytte mot flygende biter, og hørselvern for å beskytte hørselen. ruk alltid vernehjelm hvis det er fare for å få gjenstander i hodet. FORSIKTIG! år du arbeider med et drivstoffdrevet verktøy, skal du alltid følge de grunnleggende sikkerhetsforskriftene for å forebygge Les disse forskriftene nøye før du bruker sagen, og ta godt vare på dem for senere bruk. 1. Ikke betjen motorsagen med en hånd! Enhånds-betjening kan medføre alvorlige skader på brukeren, hjelpere eller tilskuere. Motorsagen skal betjenes med begge hender. 2. Ikke bruk motorsagen dersom du er trett. 3. ruk vernesko, tettsittende klær, kraftige arbeidshansker, vernebriller, hørselvern og hodebeskyttelse. ruk hårnett hvis du har langt hår. 4. Vær forsiktig når du håndterer drivstoff. Flytt motorsagen minst 3 m fra påfyllingsstedet før du starter motoren. 5. ndre personer skal IKKE oppholde seg i nærheten når du starter eller sager med motorsagen. Hold tilskuere og dyr unna arbeidsområdet. 6. u må LRI sage før andre personer har forlatt arbeidsområdet, du står godt og har en planlagt fluktvei når treet faller. 7. Hold alle kroppsdeler unna sagkjedet når motoren går. 8. Før du starter motoren skal du kontrollere at den ikke er i kontakt med andre gjenstander. 9. Motoren skal aldri gå når du bærer sagen. Sverdet og sagkjedet skal være vendt bakover og lyddemperen skal være snudd bort fra kroppen din. 10. ruk aldri motorsagen hvis den er skadet, ukorrekt innstilt eller ikke er fullstendig og sikkert montert. Forsikre deg om at sagkjedet stanser når gassregulatoren aktiveres. 11. Slå av motoren før du setter motorsagen fra deg. 12. Vær ytterst forsiktig når du sager små busker og trær, da små kvister o.l. kan sette seg fast i sagkjedet og få deg til å miste balansen. 13. år du kutter grener som står i spenn, skal du være oppmerksom på at de kan slå tilbake, slik at du ikke blir truffet når spenningen i trefibrene kuttes. 14. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og drivstoff. 15. Sagen skal kun brukes i godt ventilerte områder. 16. IKKE bruk sagen til å sage trær med mindre du har fått spesiell opplæring i akkurat dette. 17. ll service på sagen, unntatt det som er oppført i denne bruker- og vedlikeholdshåndboken, skal utføres av fagpersoner med kompetanse innen motorsager. 18. år sagen transporteres, skal du passe på at sliren til sverdet sitter på plass. ruk arbeidshansker for å beskytte hendene Primerknapp Påse at kjedebremsen er frikoblet! Trekk til kjedebremsen før oppstart. Lydnivået er i overensstemmelse med direktiv 2000/14/E /88/E Fare! ruk vernesko for å beskytte føttene 19. IKKE bruk motorsagen i nærheten av eller rundt brennbare væsker og gasser, verken innendørs eller utendørs. ette kan medføre eksplosjon og/eller brann. 20. Ikke fyll olje, drivstoff eller smøremiddel på motorsagen mens motoren går. 21. MÅ KU RUKES PÅ EMER EGET FOR SGIG. Sag bare tre. Motorsagen skal kun brukes i tråd med det fastsatte bruksområdet. u skal f.eks. ikke bruke den til å sage plast, mur eller andre fremmede materialer. 22. Hvis du bruker kjedesag for første gang, sørg for å få instruksjon om sikker bruk av en erfaren bruker. 23. Forsøk aldri å bruke kjedesagen med 1 hånd. Man kan da ikke ha kontroll over kjedesagens krefter, og du kan miste kontrollen over kjedesagen. 24. ruk aldri kjedesagen innendørs. Kjedesagen vil forurense luften umiddelbart. Sørg alltid for å unngå innånding av eksos og damp fra sagkjedoljen. 25. ruk alltid hansker, og pass på å holde hendene varme. Lengre bruk kan påføre bruker nummenhet/dovenhet i fingrene ( whitefinger disease ). For å unngå dette, pass på å alltid bruke hansker og hold hendene varme. Oppsøke lege hvis nummenhet/dovenhet ikke går over. 26. Kjør spisstykket inn i tømmeret og sag rundt aksen. Spisstykket vil rulle mot tømmeret. 27. et er 3 ting bruker kan bytte selv; kjede, sverd og tennplugg. Erstatt kun med originalt tilbehør (tennplugg: GK MR7H). Skulle det være behov for andre reservedeler, ta kontakt med en Talon-forhandler. MERK: nvisningene nedenfor er primært beregnet på personer som bruker sagen regelmessig eller en gang i blant. isse modellene er utviklet for hobbybruk for huseiere, hytteeiere og campingturister. Modellene er beregnet på generell bruk som f.eks. rydding, beskjæring, saging av ved osv. e er ikke beregnet på kontinuerlig drift eller profesjonell (industriell) bruk. Kontinuerlig bruk over lengre tid kan føre til at brukeren får problemer med blodsirkulasjonen i hendene pga. vibrasjoner. 1 2

3 SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR TILKESLG TILKESLG kan oppstå når ESE eller SPISSE på sverdet kommer i kontakt med en gjenstand, eller når veden klemmer rundt sagkjedet under saging. Hvis sverdspissen kommer i kontakt med andre gjenstander, kan det føre til en lynrask reaksjon der sverdet slår opp og bakover mot brukeren. Hvis sagkjedet KLEMMES langs ERE kant av sverdet, kan dette TREKKE sagen fremover vekk fra brukeren. ersom sagkjedet KLEMMES rundt toppen av sverdet, kan dette føre til at sverdet skyves raskt bakover mot brukeren. isse reaksjonene kan få deg til å miste kontrollen over sagen, noe som igjen kan føre til alvorlige personskader. 1. Ved å ha en grunnleggende forståelse for tilbakeslag, kan du redusere eller eliminere overraskelseselementet. Plutselige overraskelser bidrar til ulykker. 2. Sørg for å ha et godt, fast tak om sagen med begge hender. år motoren går, skal høyre hånd være plassert på det bakerste håndtaket og venstre hånd på det fremste. ruk et fast grep med tommelen og fingrene rundt motorsaghåndtakene. Et fast grep bidrar til å redusere tilbakeslag og bevare kontroll over sagen. Ikke slipp taket. 3. Forsikre deg om at området du sager i, er fritt for hindre. Ikke la nesen på sverdet komme i kontakt med stammer, grener eller andre hindre. 4. Sag med høy motorhastighet. 5. Ikke strekk deg for langt og ikke bruk sagen over skulderhøyde. 6. Følg produsentens anvisninger for sliping og vedlikehold av sagen. 7. ruk kun reservesverd og reservekjeder som er anbefalt av produsenten. MERK: Sagkjeder med lav risiko for tilbakeslag (såkalte lowkickback sagkjeder) er kjeder som oppfyller ulike krav i forbindelse med tilbakeslag. VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Motorsagen din har et sikkerhetsmerke på pakken/beskyttelsen til kjedebremsen. Les opplysningene på dette merket samt sikkerhetsanvisningen på disse sidene nøye før du tar sagen i bruk. SYMOLER (FIG. 1) GRØ FLES nbefalt kutte prosedyre. Fig. 1 VRSEL 1. Vær OS på tilbakeslag. 2. IKKE prøv å holde sagen med en hånd. 3. Unngå sverd-tupp kontakt EFLT 4. Hold sagen skikkelig med begge hender GER! EWRE OF KIKK! VRSEL: RØ advarer mot å utføre en prosedyre som kan medføre fare VRSEL: Tilbakeslag kan føre til mistet kontroll av sagen, og resultere i skade på bruker eller andre som står like ved. Vær alltid på vakt fordi tilbakeslag ved rotasjon og press er store farer ved bruk av motorsag. e er hovedgrunnene til ulykker ved bruk av motorsag. Fig. 2 VÆR OS PÅ: ROTEREE TILKESLG (FIG. 2) = Tilbakeslag bane = Tilbakeslags reaksjons sone Fig. 2 R OG SKYV REK- SJOER, TILKESLG VE PRESS. (FIG. 2) = ra = Solide objekter = Sky 1 1 SGKJEE ME REUSERT TILKESLG (low kickback) bidrar til å redusere tilbakeslag fra motorsagen ved hjelp av spesialkonstruerte sikkerhetsanordninger. 3 GISTFGERE holder igjen karbon og andre brennbare partikler over 0,6 mm fra motoreksosen. Ved bruk av gnistfanger skal du sørge for at dette skjer i overensstemmelse med lokale og nasjonaler lover og regler. Se sikkerhetsforskriftene for ytterligere informasjon. 4 SPK FOR KJEEREMS / HÅESKYTTERE beskytter brukerens venstre hånd dersom brukeren skulle miste taket i fremre håndtak mens sagen går. GERERELL IFORMSJO Sagkjede 2. Sverd 3. Gnistfanger 4. Spak for kjedebrems / fremre håndbeskytter 5. Fremre håndtak 6. Startsnor 7. v/på-bryter 8. Sikkerhetssperre 9. akre håndtak 10. Oljetanklokk 11. rivstofftanklokk 12. Starterdeksel 13. Spisstykke 14. Kjedestramme-ratt 15. vskjerming til lyddemper SIKKERHETSFUKSJOER Tallene i beskrivelsen nedenfor tilsvarer tallene på figuren ovenfor slik at du kan lokalisere sikkerhetsfunksjonene på sagen din KJEEREMSE er en sikkerhetsanordning som er konstruert for å redusere risikoen for skader pga. tilbakeslag ved å stanse sagkjedet i løpet av millisekunder. en aktiveres med SPKE FOR KJEEREMS / HÅESKYTTERE. 7 STOPPRYTERE stanser motoren umiddelbart når den aktiveres. For å starte motoren må stoppbryteren settes i stillingen O (på). 8 SIKKERHETSSPERRE forhindrer at motoren akselererer utilsiktet. Gassregulatoren (19) kan ikke trykkes inn med mindre sikkerhetssperren er trykket inn. 22 KJEEFGERE reduserer faren for skader dersom sagkjedet ryker eller sporer av under bruk Tennplugg 17. Luftfilterdeksel 18. hokespak (forgasserjustering) 19. Primerknapp 20. Gassregulator 21. Kjedestramme-lås 22. Kjedefanger / låsestift 23. Sverdbeskytter 3 4

4 Modell nr g g g H H H8 Sylindervolum cm 3 (2.4 cu-in)...40 cm 3 (2.4 cu-in) cm 3 (2.4 cu-in) cm 3 (2.4 cu-in)..40 cm 3 (2.4 cu-in)...40 cm 3 (2.4 cu-in) ominell effekt kw kw kw kw kw kw rukslengde cm cm ,5cm cm cm ,5cm Sverdlengde cm cm cm cm cm cm Kjedeleddets tykkelse ,53mm (3/8 ) ,53mm (3/8 ) ,53mm (3/8 ) ,53mm (3/8 ).....9,53mm (3/8 ).....9,53mm (3/8 ) Kjedeleddets tykkelse mm (0.05 ) mm (0.05 ) mm (0.05 ) mm (0.05 ) mm (0.05 ) mm (0.05 ) Ideell hastighet (Maks.) min min min min min min -1 Maksimal hastighet med skjærende tilbehør min min min min min min -1 Tankvolum cm cm cm cm cm cm 3 Oljetankvolum cm cm cm cm cm cm 3 nti-vibrasjonsfunksjoner ja ja ja Ja Ja Ja rivkjedehjul Teeth Teeth Teeth Teeth Teeth Teeth Easy Start ei ei ei Ja Ja Ja uto hoke ja ja ja Ja Ja Ja Kjedebrems Ja Ja Ja Ja Ja Ja lutch ja ja ja Ja Ja Ja utomatisk clutchsmøring ja ja ja Ja Ja Ja Kjedeleddets tykkelse (OK) PJ052X PJ056X PJ062X PJ052X PJ056X PJ062X Kjedetype (OK) SE SE SE SE SE SE041 Kjede, tilbakeslag-vennlig (arlton) l-m-52e SK...1-L-M56E SK....1-L-M62E SK L-M-52E SK..1-L-M56E SK...1-L-M62E SK Kjedetype (Oregon) MH MH MH MH MH MH ettovekt (Uten sverd/kjede) Kg Kg Kg Kg Kg Kg Trykklydnivå d() d() d() d() d() d() Lydnivå, arbeid d() d() d() d() d() d() Maks. Lydnivå d() d() d() d() d() d() remsetid fra arbeidshastighet(maks.) s s s s s s Vibrasjoner (Maks.) m/s m/s m/s m/s m/s m/s 2 ensinforbruk g/kwh g/kwh g/kwh g/kwh g/kwh g/kwh ITROUKSJO enne kjedesagen er et hjemmebruk / gjør-det-selv -produkt, og må derfor ikke brukes i kommersielt /profesjonelt bruk. in nye kjedesag kan brukes til varierte arbeidsoppgaver så som vedkapping, felling av små trær, kvisting, beskjæring langs bakken og lette snekkeroppgaver. ruke sagen kun til tre og treprodukter. MOTERIGSKRV VRSEL: IKKE start kjedesagen før den er skikkelig klargjort. Før du kan ta den nye motorsagen din i bruk, må du regulere kjedet, fylle korrekt drivstoff på tanken og fylle på olje. Les hele brukerhåndboken før du tar enheten i bruk. Legg særlig merke til sikkerhetsforskriftene. enne brukerhåndboken kan brukes både som oppslagsbok og som en håndbok som gir deg generell informasjon om montering, bruk og vedlikehold av sagen. MSKISPESIFIKSJOER SSEMLY ISTRUTIOS 5 MOTERIG V SVER / SGKJEE / LUTHEKSEL VRSEL: ruk alltid skikkelige arbeidshansker ved håndtering av kjedet. 1. Plasser kjedesagen på et plant underlag. 2. Påse at spaken for kjedebrems er i utkoblet posisjon. (Fig. 3) 3. Løs ut kjedestramme-låsen () ved å vri moturs, og løsne så kjedestramme-rattet () ved å skru moturs for å frigi spenningen i kjedet. (Fig. 3) 4. For å fjerne dekselet til kjedehjulet (), drei kjedestramme-rattet () moturs.. (Fig. 3) 5. Fjern kjedet fra sverdet og kjedehjulet. Trekk ut sverdet fra enheten. 6. Plasser tverrenden av sverdet over sverdbolten (). Skyv sverdet bak clutchtrommelen (E) til sverdet stopper. (Fig. 3) 7. Legg på sagkjeden med skjære-eggene i korrekt retning. (Fig. 3) 8. Før kjedet rundt kjedehjulet (G) bak clutchen (H). Kontroller at leddene passer mellom tennene på kjedehjulet (fig. 4E). 9. Før drevet på venstre side inn i sporet (I) og rundt enden av sverdet (fig. 4E). MERK: et kan forekommet at sagkjedet henger litt ned på den bakerste delen av sverdet. ette er helt normalt. 10. rei rattet (J) moturs til klingen stopper. (Fig. 3F) 11. Sett tilbake dekselet til kjedehjulet og påse at tangen holder seg i det nederste hullet i sverdet. Påse også at sagkjeden ikke glipper fra sverdet. 12. Skru til skruen () tilstrekkelig og følg punkt 13 for justering av sagkjeden. 13. Stram kjedestramme-rattet (M) tilstrekkelig medurs; trekk ut kjedestramme-låsen i pilens retning (L) og stram til medurs. Skyv så kjedestramme-låsen på plass. MERK: Strammeskruen til sverdet er kun satt til med håndkraft. ette fordi justering av sagkjeden er nødvendig. Følg anvisningen i REGULERIG V KJEESPE- IGE. G H Fig. 3 Fig. 3 Fig. 3E Fig. 3G I E L M Fig. 3 Fig. 3 REGULERIG V KJEESPEIGE Riktig spenning på sagkjedet er svært viktig. Kjedespenningen skal kontrolleres før sagen startes og også under saging. Ta deg tid til å foreta de nødvendige justeringene av sagkjedet, da dette fører til bedre sageytelse og øker kjedets levetid. J Fig. 3F K F 6 VRSEL : ruk alltid skikkelige arbeidshansker ved håndtering justering av kjedet. REGULERIG V KJEESPEIGE : 1. Hold tuppen av sverdet oppover og drei kjedestramme-låsen () medurs for å stramme kjedet. Ved å dreie kjedestramme-låsen () moturs vil man oppnå mer slakke på kjedet. Påse at sagkjeden holder seg tett inntil hele veien rundt sverdet. (Fig. 4) 2. Etter å ha justert kjedet, og med tuppen av sverdet fremdeles pekende oppover, sett til kjedestrammelåsen () tilstrekkelig. Sagkjeden er korrekt strammet når kjedet holder seg tett inntil og kan trekkes rundt sverdet med hånden - bruk hanske. (Fig. 4) MERK: Hvis det er vanskelig å dreie kjedet rundt sverdet, eller hvis det strammer, er spenningen for høy. u kan fininnstille kjedet på følgende måte:. Hold tuppen av sverdet oppover og drei kjedestramme-låsen () medurs for å stramme kjedet. Ved å dreie kjedestramme-låsen () moturs vil man oppnå mer slakke på kjedet. Påse at sagkjeden holder seg tett inntil hele veien rundt sverdet. (Fig. 4). Etter å ha justert kjedet, og med tuppen av sverdet fremdeles pekende oppover, sett til kjedestrammelåsen () tilstrekkelig. Sagkjeden er korrekt strammet når kjedet holder seg tett inntil og kan trekkes rundt sverdet med hånden - bruk hanske. (Fig. 4) FORSIKTIG : Et nytt sagkjedet strekkes. Juster kjedet på nytt når det er brukt ca. 5 ganger. ette er normalt for nye kjeder. Etterhvert vil avstanden mellom justeringsintervallene øke. Fig. 4 FORSIKTIG : Hvis sagkjedet er FOR LØST eller FOR STRMT, slites drivhjulet, sverdet, kjedet og veivaksellagrene raskere. Se fig. 5 for informasjon om korrekt spenning i kald tilstand (), varm tilstand () og for å finne ut om kjedet må justeres (). Fig. 5

5 MEKISK TEST V KJEEREMSE Motorsagen er utstyrt med en KJEEREMS som reduserer faren for skader som følge av tilbakeslag. remsen aktiveres dersom det påføres trykk mot bremsespaken når, som ved tilbakeslag, brukerens hånd rører ved spaken. år bremsen aktiveres, stanses kjedebevegelsen umiddelbart. VRSEL : Kjedebremsens oppgave er å redusere risikoen for skader som følge av tilbakeslag. en kan likevel ikke oppfylle sin tiltenkte sikkerhetsfunksjon dersom sagen håndteres ukorrekt. Kjedebremsen skal alltid testes før sagen tas i bruk, samt regelmessig under arbeidet. FOR Å TESTE KJEEREMSE: 1. Kjedebremsen er EKTIVERT (kjedet beveger seg) når REMSESPKE ER TRUKKET TILKE OG LÅST. Påse at spaken for kjedebrems er i utkoblet posisjon. (Fig. 6) 2. Kjedebremsen er KTIVERT (kjedet er låst) når bremsespaken peker fremover. et skal nå være umulig å bevege kjedet (fig. 6). MERK: remsespaken skal smette på plass i begge posisjoner. Hvis du merker sterk motstand, eller spaken ikke kan flyttes i en av posisjonene, må du ikke bruke sagen. Lever den straks til et autorisert serviceverksted for reparasjon. OFF Fig. 6 RIVSTOFF OG SMØRIG O Fig. 6 RIVSTOFF For best mulig resultat skal du bruke vanlig blyfri bensin blandet med en spesialblandet 2-taktsmotorolje i forholdet 40:1. ruk blandingsforholdene angitt i avsnittet RI- VSTOFFLIGSTELL. VRSEL : ruk aldri ren bensin i enheten. ette vil føre til motorskader og gjør at produsentens garanti opphører. ruk aldri drivstoffblandinger som har vært lagret i over 90 dager. VRSEL : ruk bare en spesialolje for luftkjølte 2-taktsmotorer i et blandingsforhold på 40:1. Ikke bruk olje for luftkjølte 2-taktsmotorer med blandingsforhold 100:1. Utilstrekkelig smøring kan medføre motorskader og gjør at produsentens garanti opphører. LE RIVSTOFF land drivstoffet med 2-takstolje i en egnet beholder. ruk blandingstabellen for korrekt blandingsforhold mellom drivstoff og olje. Rist beholderen godt for å sikre en jevnt fordelt blanding. VRSEL : Mangelfull smøring fører til at garantien opphører. RIVSTOFFLIGSTELL ensin- og oljeblanding 40:1 FUEL MIXIG TLE Kun kjedeolje ESI Talon 40:1 forhold Spesial 2-taktsolje 1 U.S. Gal. 3.2 oz. 95ml (cc) 5 Liters 4.3 oz. 125ml (cc) 1 lmp. Gal. 4.3 oz. 125ml (cc) landingsmetode 40 deler bensin til 1 del olje 1ml = 1cc EFLT RIVSTOFF oen tradisjonelle bensintyper blandes med oksygenatorer som alkohol og eter for å oppfylle ulike miljøstandarder. enne motoren er konstruert for å fungere tilfredsstillende med alle typer bensin beregnet på kjøretøy, inkludert oksygenert bensin. SMØRIG V KJEE OG SVER Fyll oljetanken til kjedet hver gang du fyller drivstofftanken. Vi anbefaler bruk av vanlig kjede- og sverdolje som inneholder additiver som reduserer friksjon og slitasje, og som bidrar til å forebygge tjaereavleiringer på sverd og kjede. RUKSVISIG KOTROLL FØR MOTORSTRT VRSEL : Sagen må aldri taes i bruk dersom ikke sverdet og kjedet er korrekt montert. 1. Fyll drivstofftanken () med korrekt drivstoffblanding (fig. 7). 2. Fyll oljetanken () med korrekt kjede- og sverdolje (fig. 7). 3. Forsikre deg om at kjedebremsen er deaktivert () før du starter motoren (fig. 7). Fig. 7 FOR. STRTE E KL MOTOR 1. Sett av/på-bryter i posisjon I (på). (Fig. 8) 2. Trekk ut chokehendelen. a setter man chokehendelen i forhåndsstilling som gjør det lettere å starte kald motor. (Fig. 8) 3. Trykk inn primerknappen () 10 ganger. (Fig. 8) 4. Plasser sagen på et fast og flatt underlag. Ta godt tak i fremre håndtak med venstre hånd, og plasser høyre fot i det bakre håndtaket. ra i startsnoren 4 ganger med høyre hånd. (Fig. 8) MERK: Hvis det høres ut som at den vil starte før det 4. draget med startsnoren, stopp dragingen og gå videre til neste trinn. (3112G4/3112G6/ 3112G8) MERK: Easy Start -systemet kjør det mye lettere å starte kjedesagen. ra startsnoren helt ut ved startforsøk. et er ikke behov for å dra hardt i startsnoren, da det ikke er noe særlig motstand. Vær oppmerksom på at denne startmetoden kan være ganske annerledes (og mye lettere) enn den startmetoden de kan være vant med fra før. 5. ytt chokehendelen () helt inn. (Fig. 8E) 6. ra raskt i startsnoren til motoren starter. 7. La motoren gå i ca 10 sekunder. Trykk inn og slipp opp gassregulatoren () slik at motoren går på tomgang. (Fig. 8F) 8. Hvis motoren ikke starter, gjenta foregående trinn. Fig. 8 Fig. 8 Fig. 8 Fig. 8 Fig. 8E Fig. 8F STRTE E VRM MOTOR PÅ YTT 1. Påse at av/på-bryter er i posisjon I (på). 2. Trykk inn tennerpumpen 10 ganger. 3. ra i startsnoren til motoren starter. Hold sagen som vist på figur 10 mens du gjør dette. 4. Hvis motoren ikke starter, se punktet FOR Å STRTE E KL MOTOR i denne anvisningen. FOR Å STSE MOTORE 1. Slipp gassregulatoren og la motoren gå på tomgang. 2. Flytt STOPP-bryteren nedover for å stanse motoren.(fig. 9) MERK: Ved behov for nødstopp skal du aktivere kjedebremsen og skyve STOPP-bryteren Fig. 9 nedover. RIFTSTEST V KJEEREMSE Test kjedebremsen med jevne mellomrom for å forsikre deg om at den fungerer slik den skal. Utfør kjedetest før du bruker sagen første gang, etter omfattende sagearbeid og spesielt etter at det er utført service på kjedebremsen. KJEEREMSE TESTES SLIK 1. Plasser sagen på et rent, fast og flatt underlag. 2. Start motoren. 3. Grip tak i det bakre håndtaket () med høyre hånd. (fig. 10) 4. Venstre hånd holder rundt det fremre håndtaket () (ikke kjedebremsspaken ()).(fig. 10) 5. Klem inn gassregulatoren til 1/3 av full kraft og aktiver straks kjedebremsspaken () med høyre hånd. (fig. 9) VRSEL : ktiver kjedebremsen sakte og forsiktig. Pass på så kjedet ikke berører gjenstander. Ikke la sagen tippe forover. 6. Kjedet skal stanse umiddelbart. år dette skjer, skal du slippe gassregulatoren. VRSEL : Hvis sagkjedet ikke stopper, slå av motoren og levere kjedesagen til et kvalifisert Talon serviceverksted. 7. Hvis kjedebremsen fungerer korrekt, skal du stanse motoren og sette kjedebremsspaken tilbake i EK- TIVERT stilling. 7 8

6 Fig. 10 SMØRIG V KJEE / SVER Riktig smøring av sagkjedet er av avgjørende betydning for å minimere friksjonen til sverdet. Sørg for at sverdet og kjedet alltid er smurt. Hvis sagen brukes med for lite olje, vil dette redusere sageytelsen kraftig, forkorte kjedets levetid samt medføre hurtig slitasje både på kjede og sverd pga. overoppheting. For lite olje fører til røyk, misfarging av sverdet og tjæreansamlinger. MERK: Sagkjedet strekkes under bruk, spesielt når det er nytt, og det er derfor nødvendig å justere og stramme det med jevne mellomrom. Ett nytt kjede må justeres når det er brukt ca. 5 ganger. UTOMTISK SMØRIG enne motorsagen er utstyrt med et automatisk girdrevet smøresystem. Smøresystemet sørger automatisk for at sverd og kjede tilføres riktig mengde olje. år hastigheten øker, øker også oljestrømmen til sverdet. u trenger ikke justere oljestrømmen. Oljetanken går tom omtrent samtidig som drivstofftanken. GEERELLE RETIGSLIJER FOR FELLIG V TRÆR ormal felling skjer i 2 sageoperasjoner: saging av felleskåret () og selve fellesnittet (). egynn med å sage det øvre snittet til felleskåret () på treets fallside. Pass på så det nedre snittet ikke sages for dypt inn i stammen. Fellesk.ret () må være dypt nok til å lage en brytekant (F) som er passe dyp og sterk. Felleskåret må være bredt nok til å styre treets fallretning så lenge som mulig. Fig. 11 VRSEL: u skal ikke felle traer ved sterk vind eller skiftende vindforhold, eller dersom det er fare for skade på eiendom. Spør en fagmann om råd. Ikke sag ned traer dersom det er fare for å ramme strømlinjer. Kontakt kraftselskapet før du feller. FELLESITT: 1. ruk tre- eller plastkiler () for å hindre at sverdet eller kjedet () setter seg fast i snittet. Kilene kontrollerer også fellingen (fig. 11). 2. år diameteren på treet som skal felles, er større en sverdlengden, må du lage to snitt som vist nedenfor (fig. 11). Fig. 11 Fig. 11 VRSEL: Etterhvert som fellesnittet nærmer seg brytekanten, begynner treet å falle. år treet begynner å falle, skal du fjerne sagen, stoppe motoren og forlate området langs fluktveien (fig. 11). KVISTIG Å kviste treet vil si å fjerne grenene. Ikke fjern støttegrener () før stammen er sagd opp i passende lengder (fig. 12). Grener under spenn må kuttes nedenfra og opp for at ikke sagen skal sette seg fast. KPPIG VRSEL: Ikke stå på stammen når du sager av grenene. 1. Stammen er støttet opp langs hele lengden: Kapp fra toppen og vær forsiktig så du ikke sager i bakken (fig. 13). 2. Stammen er støttet opp i den ene enden: Sag først nedenfra og opp ca. 1/3 av treets diameter for å unngå fliser. eretter sager du ovenfra og ned til du møter det første snittet for å unngå at sagen setter seg fast(fig. 13). 3. Stammen er støttet opp i begge ender: Sag først ovenfra og ned ca. 1/3 av stammens diameter for å unngå flising. eretter sager du nedenfra og opp til du møter det første snittet for å unngå at sagen setter seg fast (fig. 13). MERK: en beste måten å støtte stammen på mens du kapper, er å bruke sagbukk. Hvis dette ikke er mulig, bør stammen støttes opp med grenstubber eller andre stammer. Sørg for at stammen som kappes, er tilstrekkelig støttet opp. KPPIG ME SGUKK For din egen sikkerhet og for å forenkle arbeidet, er det svært viktig at sagbukken plasseres korrekt ved vertikal saging (fig. 14). VERTIKL SGIG: 1. Hold sagen godt fast med begge hender og hold sagen til høyre for deg mens du sager. 2. Hold venstre arm så strak som mulig. 3. Hold vekten på begge føtter. VIKTIG! Påse at kjede og sverd får tilstrekkelig smøring under bruk. VRSEL:Ikke legg press på sagen når du nærmer deg enden av kappet. Press kan før til at kjede/sverd får en rotering. Rotering eller tilbakeslag kan før til skade på omgivelser og/eller bruker. GEERELLE FELLIGS ISTRUKSJOER FELLIG Felling vil si å sage ned et tre. Små trær inntil 15 V18 cm i diameter sages normalt med en enkelt saging. Større trær krever at man sager felleskår. Felleskåret bestemmer retningen treet faller i. FELLE ET TRE: VRSEL: Gå aldri foran et tre med felleskår. Fellesnittet () sages fra den andre siden og ca. 3,5 cm over kanten på felleskåret () (fig. 11). Fig. 12 Fig mm VRSEL: Før du begynner å sage, skal du ha sett deg ut og ryddet en fluktvei (). Fluktveien skal gå bakover diagonalt med den antatte fallinjen som vist på figur 11. FORSIKTIG: Ved felling av trær i skråninger, skal sagoperatøren stå ovenfor treet, da treet mest sannsynlig vil falle nedover skråningen. MERK: Retningen treet faller i () kontrolleres med felleskåret. Før du begynner å sage, skal du vurdere plasseringen av større grener og treets naturlige helning for å bestemme hvilken vei treet vil falle. Fig. 11 Sag aldri helt gjennom stammen. La en liten brytekant stå igjen. enne brytekanten styrer treet. Hvis du sager helt gjennom stammen, mister du kontrollen over fallretningen. Sett inn en kile eller et brytejern i kuttet før treet blir ustabilt og begynner å falle. ette forhindrer at sverdet setter seg fast i felleskåret hvis du har feilvurdert fallretningen. Forsikre deg om at det ikke befinner seg personer i treets fallområde. VRSEL: Før du sager det siste snittet, skal du kontrollere at det ikke oppholder seg personer, dyr eller andre hindre i området. Fig. 13 Fig. 13 Kapping vil si å sage stammen i passende lengder. Sørg for godt fotfeste og stå ovenfor stammen hvis stammen ligger i en skråning. Om mulig bør stammen støttes opp slik at enden som skal kappes, ikke hviler på bakken. Hvis stammen holdes oppe i begge ender og du skal sage i midten, sager du først halvveis ned i stammen og deretter nedenfra og opp. ette forhindrer at stammen klemmer sverdet og kjedet. Vær forsiktig så kjedet ikke sager ned i bakken, da dette vil gjøre kjedet sløvt. år du kapper i en skråning, skal du alltid stå på oversiden av treet. Fig. 14 VELIKEHOLSVISIGER ll service på sagen, unntatt arbeid som er angitt i denne bruker og vedlikeholdshåndboken, skal utføres av en fagmann. FOREYGGEE VELIKEHOL Et godt forebyggende vedlikeholdsprogram med regelmessig kontroll og pleie vil øke levetiden og forbedre ytelsen til motorsagen din. enne sjekklisten for vedlikehold er et eksempel på et slikt program. Spesielle forhold kan gjøre det nødvendig å utføre rengjøring, justering og utskifting med hyppigere intervaller enn det som er angitt her. 9 10

7 Sjekkliste for vedlikehold PUKT TILTK Skruer/muttere/bolter kontroller/stram Luftfilter rengjør eller skift rivstofilter/oljefilter skift Tennpluggq rengjør/juster/skift Gnistfanger kontroller irvstoffslanger kontroller skift om nødvendig Kjedebremsdeler kontroller skift om nødvendig LUFTFILTER RESIG V LUFTFILTER: 1. Skru av knoppen () som holder luftfilterdekselet (), løsne så skruene som holder dekselet, og løfte det av. (Fig. 15) 2. Løft luftfilteret () forsiktig ut av luftboksen () (fig. 15). 3. Rengjør luftfilteret. Vask filteret i rent, varmt såpevann, ikke petroleum. La det lufttørke til det er helt tørt. MERK: Vi anbefaler at du har flere reservefiltre på lager. 4. Sett tilbake luftfilteret. Sett så på plass luftfilterdekselet. Påse at hake/låser (E/F) og deksel sitter som det skal. (Fig. 15 & 15). RIVSTOFFILTER HVER RIFTSTIMER GG FORSIKTIG: Ikke bruk sagen uten at luftfilteret er på plass. Støv og skitt trekkes inn i motoren og ødelegger den. Hold luftfilteret rent! VRSEL: Vent med alt vedlikehold til motoren er avkjølt, for å unngå brannskader på hender/fingre. Fig. 15 Fig. 15 E F Fig. 15 Fig. 15 FORSIKTIG: ruk aldri sagen uten at drivstoffilteret er på plass. rivstoffilteret skal skiftes etter ca. 20 driftstimer. Tøm drivstofftanken fullstendig før du skifter filteret. F 1. Fjern drivstofflokket. 2. ruk en myk ståltråd og lag en krok på enden. 3. Stikk ståltråden inn i åpningen til oljetanken og før den rundt drivstoffslangen. Trekk drivstoffslangen forsiktig mot åpningen til du får tak i den med fingrene. MERK: Ikke trekk slangen helt ut av tanken. 4. Løft filteret () ut av tanken (fig. 16). 5. Trekk filteret av ved å vri litt på det. Kast filteret i henhold til aktuelle forskrifter. 6. Monter det nye luftfilteret. Før enden av filteret inn i tanken. Sørg for at filteret sitter på plass i det nedre hjørnet av tanken. ruk en skrutrekker med langt skaft for å hjelpe filteret på plass om nødvendig. 7. Fyll tanken med ny drivstoff-/oljeblanding. Se avsnittet RIVSTOFF OG SMØRIG. Sett drivstofflokket på plass og steng tanken. GISTFGER MERK: En tilstoppet gnistfanger vil redusere motoreffekten dramatisk. 1. Skru ut de 2 boltene () og trekk ut lyddemperen. (Fig. 17). 2. Skru ut de 2 skruene som holder dekselet (). (Fig. 17). 3. Kast den brukte gnistfangeren og sett inn en ny () (fig. 17). 4. Sett sammen lyddemperens komponenter og monter den så på motoren igjen. Skru til tilstrekkelig. Fig. 17 Fig. 16 TEPLUGG MERK: For at sagen skal fungere best mulig må tennpluggen holdes ren og ha en klaring på 0,635 mm. 1. Trykk STOPP-bryteren nedover for å STOPPE. 2. Koble ut ledningen () til tennpluggen () ved å dra i den samtidig som du vrir den frem og tilbake (fig.18). 3. Fjern tennpluggen med en tennpluggnøkkel (i kombinasjonsnøkkelen). IKKE RUK ET VERKTØY. 4. Skru ut tennpluggen med en egnet tennpluggnøkkel. LRI RUK ET VERKTØY. Fig Sjekk åpningen på tennpluggen med en bladføler. Åpningen skal være.025 (.635mm) 6. Skru på plass tennpluggen. MERK: Skulle det være behov for å bytte tennplugg, må denne ha motstand. MERK: ette tenningsanlegget tilfredstiller alle krav til avskjerming/støyskjerming. Fig. 18 Fig. 18 JUSTERIG V FORGSSERE Forgasseren ble optimalt justert fra fabrikken. Skulle det være behov for ytterligere justeringer, ta kontakt med et kvalifisert serviceverksted. OPPEVRIG V MOTORSGE Hvis motorsagen skal stå i over 30 dager uten å være i bruk, må det utføres vedlikehold for oppbevaring. ersom forskriftene for oppbevaring ikke blir fulgt, vil drivstoffet i forgasseren fordampe og etterlate avleiringer på bunnen. ette kan føre til startproblemer og resultere i dyre reparasjoner. 1. Fjern drivstofflokket sakte for å slippe ut trykk i tanken. Tøm tanken forsiktig. 2. Start motoren og la den gå til den stanser av seg selv for å fjerne drivstoffet i forgasseren. 3. La motoren kjøle ned (ca. 5 min). 4. ruk en tennpluggnøkkel og fjern tennpluggen. 5. Hell 1 teskje ren 2-taktsolje i forbrenningskammeret. Trekk sakte i startsnoren flere ganger for å dekke indre komponenter. Sett tennpluggen på plass igjen (fig. 19). MERK: Oppbevar enheten på et tørt sted borte fra mulige tennkilder som ovner, gassdrevet varmtvannsbereder, gassdrevet tørkeanlegg osv. FORSIKTIG: Ikke oppbevar motorsagen i over 30 dager uten å iverksette angitte tiltak. Fig. 19 T SGE I RUK ETTER OPPEVRIG 1. Fjern tennpluggen. 2. ra raskt i startsnoren for å fjerne overflødig olje fra forbrenningskammeret. 3. Rengjør tennpluggen og juster klaringen eller monter ny tennplugg med korrekt klaring. 4. Klargjør enheten for bruk. 5. Fyll tanken med riktig drivstoff-/oljeblanding. Se avsnittet RIVSTOFF OG SMØRIG. VELIKEHOL V SVERET Regelmessig smøring av sverd og kjedehjulspiss er foreskrevet. et er viktig at punktene om vedlikehold av sverdet følges for å oppnå best resultat. SMØRIG V KJEEHJULSPISSE: FORSIKTIG: Kjedehjulspissen på den nye sagen er smurt på fabrikken. ersom sverdets kjedehjulspiss ikke smøres som angitt nedenfor, vil dette føre til dårlig sagytelse og motorskader samt at produsentens garanti opphører. Vi anbefaler å smøre kjedehjulspissen etter 10 timers bruk eller en gang i uken, avhengig av hva som inntreffer først. Før smøring må sverdets kjedehjulspiss rengjøres grundig. VERKTØY TIL SMØRIG: Vi anbefaler bruk av smørepistol (ekstrautstyr) for påføring av fett på sverdets kjedehjulspiss. Smørepistolen er utstyrt med en nåldyse som er nødvendig for å oppnå effektiv smøring av kjedehjulspissen. FOR Å SMØRE KJEEHJULSPISSE: 1. Trykk STOPP-bryteren nedover for å STOPPE. VRSEL: ruk kraftige arbeidshansker når du håndterer sverdet og kjedet. MERK: et er ikke nødvendig å fjerne sagkjedet for å smøre kjedehjulspissen. 2. Rengjør sverdets kjedehjulspiss. 3. ruk smørepistol (ekstrautstyr). Sett nåldysen inn i smørehullet og sprøyt inn fett til det kommer ut ved enden av kjedehjulspissen (fig. 20). 4. rei sagkjedet rundt for hånd. Gjenta smøringen til hele kjedehjulspissen er smurt. Fig

8 VELIKEHOL V SVERET: e fleste problemer med sverdet kan enkelt forebygges ved å holde motorsagen i god stand. Utilstrekkelig smøring av sverdet og bruk av sagen med et kjede som er FOR STRMT, vil bidra til at sverdet slites raskere. For å redusere slitasjen anbefaler vi å følge vedlikeholdsprosedyrene nedenfor. VRSEL: ruk alltid vernehansker når du utfører vedlikehold. Vent til motoren er kald før du utfører vedlikehold. SLIPIG V KJEET: Sliping av kjedet krever spesialverktøy for å sikre at skjærehodene slipes til korrekt vinkel og dybde. Vi anbefaler at uerfarne sagbrukere leverer sagen til sliping hos sitt nærmeste serviceverksted. Hvis du føler deg i stand til å slipe sagen selv, kan du kjøpe spesialverktøy hos ditt autoriserte serviceverksted eller hos en spesialforhandler. Er du uerfaren med å slipe kjedet, bør man la et kvalifisert serviceverksted ta seg av slipingen av kjedet. Fig. 21 FORSIKTIG: Et skarpt kjede gir velformede spon. Hvis sagen produserer sagflis, må den slipes. Hver gang kjedet er slipt, skal høyden på skjæredybden kontrolleres 3 V4 ganger og om nødvendig reduseres ved hjelp av en flatfil og den medfølgende malen. Til slutt avrunder du den fremste kanten (fig. 23). FORSIKTIG: Korrekt justert skjæredybde er like viktig som et skarpt kjede. VELIKEHOL V KJEET KJEESPEIG: Kontroller kjedespenningen regelmessig og juster den så ofte som mulig for å holde kjedet tett på sverdet, men løst nok til at det kan trekkes rundt for hånd. IKJØRIG V YTT SGKJEE: u må justere spenningen på et nytt sagkjede etter at det er brukt ca. 5 ganger. ette er normalt i innkjøringsperioden, men etterhvert vil intervallene mellom de nødvendige justeringene øke. VRSEL: u må aldri fjerne mer enn tre ledd fra kjedet. ette kan føre til skader på kjedehjulet. SMØRIG V KJEET: Sørg for at det automatiske smøresystemet alltid virker som det skal. Sørg for at det alltid er olje i tanken til kjedet, sverdet og drivhjulet. Tilstrekkelig smøring av sverdet og kjedet under saging er av vesentlig betydning for å minimere friksjonen til sverdet. Sørg for at sverdet og kjedet alltid er smurt. Hvis sagen brukes uten eller med for lite olje, vil dette redusere sageytelsen kraftig, forkorte kjedets levetid samt medføre rask slitasje både på kjede og sverd pga. overoppheting. For lite olje fører til røyk og misfarging av sverdet. VRSEL: Hvis kjedet er slipt feil, økes faren for tilbakeslag. 1. For å slipe kjedet må rett verktøy benyttes: - Rundfil Ø 4,0mm - Filmal - Kjede-tolk (måler) Slikt verktøy er å få kjøpt hos en velassortert jernvarehandler. 2. En skarp sagkjede produserer sagspon. Hvis sagen VRSEL: lle skjærehoder må ha samme lengde. Ulike lengde på skjærehodene kan gå hardt utover kjedet, og det kan slites av. produserer sagflis, må kjedet slipes. 3. Minimum lengde på skjærehodene er 4mm. Hvis de er kortere, må sagkjeden byttes. 4. Vinkelen på skjærehodene er også viktig å overholde. 5. ormalt vil det være tilstrekkelig med 2-3 drag med filen (utgående) for å slipe skjærehodene. VRSEL: Etter 3-4 ganger med egen sliping av sagkjedet, bør man la et kvalifisert serviceverksted ta neste sliping. ette for å få en optimal sliping. SLIPIG V KJEET V Kjedets helningsvinkel (fig. 21) er 3/8 tommer, LoPro x 0,50 tommer, 1,3 mm. ruk vernehansker når du sliper kjedet, og bruk en rundfil med en diameter på 4 mm. Tennene skal slipes med en utadgående bevegelse (fig. 22). Følg verdiene angitt i (fig. 21). Etter sliping skal alle skjærehoder ha samme bredde og lengde. Fig. 22 Fig. 23 SVER - Snu sverdet etter ca. 8 timers bruk for å sikre jevn slitasje på begge sider. Rengjør sverdsporet og smørehullet med rengjøringsmiddelet for sverdet (ekstrautstyr) (fig. 24). Kontroller slitasjen på sverdsidene regelmessig, fjern råegg og fil kanten med en flatfil om nødvendig (fig. 25). VRSEL: u må aldri montere et nytt kjede på en slitt kjedehjulspiss. Fig. 24 Fig. 25 SVERSLITSJE - Snu sverdet med jevne mellomrom (f.eks. etter 5 timers bruk) for å sikre jevn slitasje på toppen og bunnen av sverdet. OLJEPSSSJER - Sverdets oljepassasjer bør rengjøres for å sikre tilstrekkelig smøring av sverdet og kjedet under bruk. MERK: u kan enkelt kontrollere tilstanden til oljepassasjene. Hvis passasjene er fri, vil kjedet automatisk gi fra seg en lite oljesprut noen sekunder etter at sagen er startet. Motorsagen er utstyrt med et automatisk smøresystem. PROLEM Motoren starter ike. motoren starter, men stanser så umiddelbart. Motoren starter, men går ikke med full effekt. Motoren stopper. Ingen effekt ved belastning. Motoren vibrerer, går ikke ordentlig. Motorsagen avgir mye røyk. MOTOR - FEILSØKIG MULIG ÅRSK Feil startprosedyre. Feil justering av forgasseren. Sotete tennplugg. Tilstoppet drivstoffilter. Skittent gnistfanger. Skittent luftfilter. Feil justering av forgasseren. Feil justeriing av forgasseren. Feil tennplugginnstilling eller defekt tennplugg. Feil justering av forgasseren. Feil drivstoffblanding. TILTK Følg anvisningene i denne håndboken. Få forgasseren justert ved et autorisert serviceverksted. Rengjør/juster eller skift tennpluggen. Skift drivstoffilteret. Skift gnistfangeren. Fjern, rengjør eller skift filteret. Få forgasseren justert ved et autorisert serviceverksted. Få forgasseren justert ved et autorisert serviceverksted. Rengjør/reguler eller skift tennpluggen. Få forgasseren justert ved et autorisert serviceverksted. ruk korrekt drivstoffblanding (blandingsforhold 40:1)

9 EU eclaration of onformity according to the regulations 98/37/E, 89/336/EE, 2000/14/E+2005/88/E, 2004/26/E For the following equipment / product : Gas hain Saw Type esignation : 3112G4/3112G6/3112G8 3112H4/3112H6/3112H8 Trademark : Talon Manufacturer s ame : Jenn Feng Industrial o., Ltd. Manufacturer s ddress : o. 19, Lane 118, Sec. 2, Min Tsu Road, Ping hang ity, Taoyuan, Taiwan We herewith confirm to comply with the requirements set out in the ouncil irective 98/37/E, 89/336/EE, 2000/14/E+2005/88/E, 2004/26/E. For the evaluation of the compliance with these irectives, the following standards were applied: E ISO :2004, E ISO 14982:1998 Sound pressure level : 99 d() Sound power leve : 105 d() Guarantee sound power level : d() Person responsible for making this declaration ame, surname : avid Jong Position/Title :.E.O. Taiwan, R.O /03/20 15

Brukermanual Bensindrevet kjedesag

Brukermanual Bensindrevet kjedesag GRLL SIKKRHTSFORSKRIFTR etydningen til symolene på denne sagen Les bruksanvisningen før du tar sagen i bruk ruk vernebriller for å beskytte øynene ruk støvmaske ruk arbeidshansker for å beskytte hendene

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Tekniske data Spenning: 230 V Frekvens: 50 Hz Inngangseffekt: 1600 W Hastighet uten belastning: 11,5 m/s Skaftlengde: 355 mm Bremsetid for kjede:

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD 2:1 Sittestilling 7:1 Trommelbrems 2:2 Grunninnstilling, sittehøyde 8:1 Montering av seteenhet 3:1 Grunninnstilling, gassfjær 9:1 Fotbrett 3:2 Alternative drivhjulsplasseringer

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen.

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Vinsjtype:... Dato:..

Vinsjtype:... Dato:.. Vinsjtype:...... Dato:.. BRUKER INFORMASJON Denne vinsjen er primært beregnet for montering på bil. Vinsjen er IKKE sertifisert for løft. Vinsjen er IKKE beregnet for løfting eller flytting av mennesker.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj Fransgård Bruksanvisning NO Vinsj V-4000 V-6500 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

SVENSKA NORSK 1750/1950 DANSK SUOMI. SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual 115 02 34-10

SVENSKA NORSK 1750/1950 DANSK SUOMI. SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual 115 02 34-10 SVENSKA 1750/1950 DANSK SUOMI SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual 115 02 34-10 SYMBOLER SOM BRUKES I BRUKERHÅNDBOKEN: Strømmen må alltid kobles fra før det foretas rengjøring

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang Monteringsanvisninger Tips for å komme i gang et er best å være to personer ved montering av en løsning på over to meter. Vær oppmerksom på at alle løsninger som skal stå ut fra veggen, skal ha føtter

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Svingermontering. Montering av svingeren

Svingermontering. Montering av svingeren Svingermontering Dette dokumentet dekker installasjonen av alle 83/200kHz, 50/200kHz og HDI/Downscansvingere som benytter akterspeil/hekk for montering. Innvendig liming i skrog kan benyttes, men ikke

Detaljer

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen.

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen. Hurtigguide Fest karabinkroken i egnet forankringspunkt, for eksempel Peseq veggfeste (selges separat). Forankringspunktet må tåle en belastning på minst 700 kg. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 Figur 1. Plasser hoveddel 1 riktig på bordet for montering Bruk 2 stk M6 x 16mm skruer med sekskantet hode 2 stk M6 sikringsskiver 2 stk M6 låsemutter for å montere

Detaljer

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion Brukerveiledning umotion rullator Gå trygt med umotion Svært manøvrerbar og stabil Grønt laserlys til hjelp for «freezing» v/parkinson Motsatt bremsesystem Bremsesystemet kan betjenes med én hånd Slepebrems

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Innhold 1. Generelle forsiktighetsregler 2. Inkluderte komponenter 3. Bruksområder 4. Miljøbeskyttelse 5. Montering 6. Før oppstart 7. Bruk

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Varenr 81478 Modell Stg111QE-02 SYMBOLBRUK Følgende symboler kan finnes på emballasjen, bruksanvisningen eller på selve varen. Forklaringen på symbolene er som følger:

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer