BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2"

Transkript

1 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid avstand til utblåsningsåpningen. Bladene fortsetter å rotere etter at klipperen er slått av. BRUKSANVISNING Motorgressklipper ADVARSEL: LES NØYE For din egen sikkerhets skyld, vennligst les bruksanvisningen nøye før du prøver gressklipperen. Hvis instruksene ikke blir fulgt kan det føre til alvorlig personskade. Bruk noen minutter til å gjøre deg kjent med din nye klipper før bruk. MODELL SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1//AM3051D1/AM3051D2 FARE : Bruk aldri klipperen når folk, særlig barn, eller kjæledyr er i nærheten. Bruk ikke klipperen i skråninger som heller mer enn ADVARSEL: Ved bruk av bensindrevne verktøy bør grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger, inkludert de følgende, alltid følges for å redusere faren foralvorlige personskader og/eller skade på verktøyet. Les all disse instruksene før klipperen tas i bruk, og ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 1. Brukeren av klipperen må være i god fysisk form og mentalt frisk, og ikke påvirket av narkotiske stoffer eller alkohol som kan redusere sikt, koordinasjon eller dømmekraft. 2. Bruk ikke klipperen hvis trett eller utslitt. Manglende årvåkenhet kan medføre alvorlige skader. 3. Gjør deg kjent med styringen. 4. Les og forstå bruksanvisningen før du tar klipperen i bruk. Lær deg hvordan du stopper klipperen i et nødstilfelle. Følg instruksene. 5. Ikke selg eller lån bort klipperen uten bruksanvisningen. 6. Sørg for at den som bruker klipperen har lest og forstått informasjonen i denne bruksanvisningen, og kan å bruke klipperen på en trygg måte. 7. La ikke barn eller personer som er ukjent med disse instruksene bruke gressklipperen. 8. Bruk aldri klipperen hvis folk eller kjæledyr befinner seg i området som skal klippes. 9. Bruk aldri klipperen med bare føtter eller sandaler. Bruk langbukser og solide sko med godt feste. 10. Det er tilrådelig å bruke vernebriller ved bruk av klipperen. 11. Sjekk alltid klipperen før bruk for å sikre at bladene, boltene eller klippehodet ikke er slitte eller skadde. Bytt alle blader og bolter samtidig for å opprettholde balansen. 12. Skadde blader og slitte bolter er en stor risiko. 13. Bytt slitte eller defekte lyddempere. 14. Sørg for at området som skal klippes er renset for pinner, steiner, bein eller skrot som kan bli slynget ut av bladene. 15. Oppbevar bensin på et kjølig sted i en beholder designet for slik bruk. Drivstoffet må behandles med forsiktighet, da det er svært brannfarlig. 16. Fyll kun på mer bensin utendørs. Røyking forbudt! Fyll tanken før du starter motoren. Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på bensin mens motoren er i gang. La motoren kjøle seg ned i 1 FARE: Ved rengjøring, reparasjon eller inspeksjon, pass på at bladet og alle bevegelige deler har stanset. Ta av tenniplugglokket, og hold lokket unna pluggen for å hindre at klipperen starter ved et uhell. Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever klipperen ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. flere minutter før du fyller hvis motoren er varm. Hvis du søler bensin, prøv ikke å starte motoren, men flytt klipperen vekk fra stedet der du sølte, og vent med å starte motoren til bensindampen har forsvunnet. 17. Fjern bensinlokket langsomt for å lette på trykket i drivstofftanken. 18. Se etter bensinlekkasjer når du fyller bensin eller bruker klipperen. Hvis du finner en lekkasje, ikke start eller kjør motoren før lekkasjen er fikset og evt. drivstoffsøl er tørket vekk. 19. Pass på at du ikke får bensin på klærne. Hvis dette skjer, bytt straks til andre klær. 20. Bruk ikke klipperen på trange steder der eksos (karbonmonoksid) kan samle seg opp. 21. Klipp kun i godt dagslys. 22. Vær forsiktig når du starter motoren, og hold føttene unna bladene. 23. Slipp ut kontrollene for bladene og klutsjene før du starter motoren. 24. Når du starter motoren, tvinn ikke startsnoren rundt hånden. La ikke startsnoren piske tilbake, men slipp håndtaket langsomt tilbake slik at snoren ruller tilbake slik den skal. 25. Følg bruksanvisningen nøye før du prøver å starte motoren. 26. Sørg for at startsnoren kommer tilbake på plass. 27. Klipp aldri på steder der klipperen kan velte eller skli. 28. Vær ekstra forsiktig med at du har godt fotfeste i skråninger og på vått gress. 29. Klipp aldri gress ved å trekke klipperen mot deg. 30. Vær svært forsiktig når du klipper i skråninger. Vær på utkikk etter groper i terrenget og andre skjulte farer. 31. Stopp motoren før du dytter klipperen over gruslagte strekninger. 32. Bruk aldri klipperen uten at beskyttelsesutstyr og den medfølgende gressankeren er på plass. 33. Motoren må ikke trimmes eller stilles til høyere hastighet. Økt hastighet kan være farlig og vil redusere klipperens levetid.

2 34. Stopp motoren og koble fra tennpluggen så du kan sjekke gressklipperen hvis: (a) Klipperen begynner å vibrere unormal; eller (b) Etter å ha kjørt på et fremmedlegeme. 35. Reparer eventuelle skader før du fortsetter å bruke klipperen. 36. Stopp motoren og koble fra tennpluggen før du kan fjerne fremmedelementer, sjekke eller reparere klipperen. 37. Klipperen må ikke løftes eller bæres med motoren på. 38. På modeller med bensinkran, må denne stenges når du er ferdig med å klippe. 39. Når klipperen fraktes i et kjøretøy, må den festes for å hindre at den beveger seg eller velter, bensinlekkasjer, og skader på klipperen. GENERELL INFORMASJON Sørg for at alle bolter, skruer og muttere er stramme for å være sikker på at klipperen er i bra stand. 41. Modifiser. aldri klipperen på noen måte. Bruk kun reservedeler laget og godkjent av produsenten av gressklipperen. 42. Sørg for at alt sikkerhetsutstyr (skjold og svitsjer) er på plass og fungerer. 43. Hold motoren fri for gress, løv eller overflødig smøreolje, da dette kan være brannfarlig. 44. Oppbevar klipperen i et godt ventilert rom unna åpne flammer og varmekilder som f.eks. varmtvannsberedere Gå, løp aldri. A m/s m/s m/s m/s 2 SPESIFIKASJONER Modell AM3050C AM3050C AM3050D AM3050D2 Effekt motor ,5 HK ,5 HK ,5 HK ,5 HK Selvkjøring N N N N Slagvolum cm cm cm cm 3 Bladbredde (450mm) (480mm) (450mm) (480mm) Hastighet ved maks kraft ±100 min ±100 min ±100 min ±100 min -1 Kapasitet på bensintank ml ml ml ml Kapasitet på oljetank ml ml ml ml Nettovekt (uten gress-samler) kg kg kg kg Nettovekt (med gress-samler) kg kg kg kg Høydejustering Nivå mm mm mm mm Nivå mm mm mm mm Nivå mm mm mm mm Nivå mm mm mm mm Nivå mm mm mm mm Nivå mm mm mm mm Nivå mm mm mm mm 0 Nivå mm mm N N Nivå mm mm N N Nivå mm mm N N Nivå mm mm N N Nivå mm mm N N Støy- og vibrasjonsdata Støynivå dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Bruk hørselsvern når Støynivået er over dbB(A) dB(A) dbB(A) dB(A) Vibrasjon Drivstoff-forbruk kg/Std kg/Std kg/Std kg/Std Håndtak for selvkjøring 6. Bensinlokk (bare ) 7. Drivstoffventil 2. Bremsehåndtak 8. Luftfilter 3. Startsnor 9. Primer-bryter 4. Gresspose 10. Tennplugg 5. Håndtak for å justere hjul 11. Oljelokk Håndtaklås Verktøy inkludert: A: Nøkkel for tennplugg. SPESIFIKASJONER m/s m/s m/s m/s 2 Modell AM3051C AM3051D AM3051D2 Effekt, motor ,5 HK ,5 HK ,5 HK ,5 HK Selvkjøring Y Y Y Y Slagvolum cm cm cm cm 3 Blad bredde (450mm) (480mm) (450mm) (480mm) Hastighet ved maks kraft ±100 min ±100 min ±100 min ±100 min -1 Kapasitet på bensintank ml ml ml ml Kapasitet på oljetank ml ml ml ml Nettovekt (uten gress -samler ) kg kg kg kg Nettovekt (med gress -samler ) kg kg kg kg Høydejustering Nivå mm mm mm mm Nivå mm mm mm mm Nivå mm mm mm mm Nivå mm mm mm mm Nivå mm mm mm mm Nivå mm mm mm mm Nivå mm mm mm mm Nivå mm mm N N Nivå mm mm N N Nivå mm mm N N Nivå mm mm N N Nivå mm mm N N Støy- og vibrasjonsdata Støynivå dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Bruk hørselsvern når Støynivået er over dbB(A) dB(A) dbB(A) dB(A) Vibrasjon Drivstoff-forbruk kg/Std kg/Std kg/Std kg/Std 2 3

3 MONTERINGSINSTRUKSER SETT SAMMEN GRESSPOSEN Sett gressposen (A) på jernrammen (B) og sett posens åpning rundt kanten. (Fig. 1A & Fig. 1B) A B Fig. 1A Fig. 1B MONTERING OG DEMONTERING AV GRESSPOSEN 1. Montering: Løft lokket (A), grip håndtaket (B) og dytt posen på plass (C) bak på klipperen. (Fig. 2A, Fig. 2B, Fig. 2C, Fig. 2D) 2. Demontering: grip håndtak, løft lokk, fjern pose. STARTHÅNDTAK Flytt starthåndtaket fra motoren til snorfestet. (Fig. 4) KLIPPEHØYDE (AM3050C1, AM3050C2, AM3051C1, ) Bruk kraft for å løsne håndtaket. Flytt håndtaket frem eller tilbake for å justere. (Fig. 5A) KLIPPEHØYDE (AM3050C1, AM3050C2, AM3051C1, ) Når du skal justere klippehøyden, grip håndtaket og press ned mot hjulet, og flytt frem og tilbake for å velge ønsket gresslengde. (Fig. 5B) ADVARSEL: Alle de 4 hjulene bør stilles i samme posisjon (samme tall.) ADVARSEL: Stilles hjulene i forskjellig høyde vil dette resultere i en ujevn plen. ADVARSEL: Hvis et av hjulene er stilt inn forskjellig fra de tre andre kan dette medføre fare. Det bør sjekkes før bruk. 5. Som vist i Fig. 6B, grip tak i startsnoren, og rykk mot deg. Når motoren starter, slipp startsnoren slangsomt tilbake så den ruller inn, og sett starthåndtaket tilbake i snorfestet. ADVARSEL: Når motoren har startet, slipp IKKE taket i startsnoren og la den dra seg inn selv. Dette kan skade motorens tenningsmekanisme eller skape fare. Primerknapp Drivstoffventil Fig. 6A Fig. 6B PROSEDYRER FOR BRUK Under klipping, hold godt tak i bremsehåndtaket med begge hender. ADVARSEL: Hvis du slipper bremsehåndtaket under klipping, vil motoren stoppe og gressklipperen vil dermed stanse. BIOKLIPP (JORDDEKKE) Tøm plenen for rusk og rask. Pass på at plenen er fri for steiner, pinner, ståltråd og andre fremmedlegemer som kan bli slynget ut av klipperen i alle retninger og resultere i alvorlige skader på føreren og andre samt skader på eiendom og nærliggende objekter. Klipp ikke vått gress. For effektiv bioklipping, klipp ikke vått gress fordi det lett setter seg fast under klipperen og hindrer den ønskede spredningen av gress. Ikke klipp mer enn 1/3 av gressets lengde. Anbefalt innstilling for bioklipping er 1/3 av gressets lengde. Hastigheten må kanskje justeres for at gresset kan fordeles jevnt utover plenen. For særlig tung klipping i tykt gress kan det være nødvendig å bruke en av de laveste hastighetene for å få en ren og godt fordelt bioklipp. Når gresset er veldig langt kan det være fordelaktig å klippe gresset i to omganger, og å senke bladet 1/3 før den andre omgangen, og kanskje klippe i et annet mønster enn i første omgang. Å overlappe litt hver gang du passerer vil også hjelpe til med å sanke opp gress som ligger igjen på plenen. Klipperen bør alltid kjøres med full gass for best resultat og for best mulig effekt av bioklippingen. Rengjør undersiden av klipperen. Husk å gjøre dette hver gang du bruker klipperen for å hindre at gress hoper seg opp der og gjør klipperen mindre effektiv. Å lage jorddekke av løv kan også være bra for plenen. Når du gjør dette, pass på at løvet er tørt og ikke ligger for tykt på plenen. Ikke vent til alt løvet er falt fra trærne før du lager jorddekke av det. Fig. 2A Fig. 2C Fig. 2B Fig. 2D LEGG SAMMEN HÅNDTAK 1. Løft håndtaklåsen for å kunne legge sammen håndtaket. (Fig. 3) 2. Steng håndtaklåsen for å låse håndtaket i ønsket stilling. 3. Juster ved å vri låsemutteren med en skiftnøkkel. Håndtaklås Snorfeste Fig. 5A INSTRUKSJONER FOR BRUK Fig. 5B FØR DU SETTER I GANG Fyll bensin og olje på motoren som beskrevet i den separate motorbruksanvisningen som fulgte med gressklipperen. Les instruksene grundig. ADVARSEL: Fyll aldri drivstoff innendørs, med motoren på eller før motoren har fått kjøle seg ned i minst to minutter etter bruk. 1. Fest tenningskabelen til tennpluggen. Pass på at ringen i enden av kabelen i den beskyttende gummistrømpen (hvis det er noen) er godt festet til metallterminalen på tennpluggen. 2. Åpne drivstoffventilen. 3. Ved kaldstart, press drivstoffpumpeknappen 3 ganger for å prime motoren. Se Fig. 6A 4. Still deg bak klipperen og klem bremsehåndtaket mot styret, se Fig. 6B for detaljer. STOPP MOTOREN 1. Slipp bremsehåndtaket for å stanse motoren og bladet. 2. Koble fra og jorde tennpluggen som beskrevet i den separate motorbruksanvisningen for å unngå at klipperen starter ved et uhell. RISIKO: Bladet fortsetter å rotere i noen sekunder etter at motoren slås av. SELVKJØRING (AM3051C1,, AM3051D1, AM3051D2) ) Vri håndtaket for selvkjøring. Gressklipperen vil bevege seg fremover automatisk i en hastighet av 1m/s. RISIKO: Gressklipperen er designet for vanlige gressplener med en lengde på maks 250mm. Prøv ikke å klippe uvanlig høyt, tørt gress eller hauger med tørt løv. Rusk kan samle seg opp under klipperen eller blokkere eksosutslippet og skape en mulig brannrisiko. ADVARSEL: Hvis gressklipperen treffer et fremmedlegeme, stopp motoren. Koble fra tennpluggen, sjekk klipperen grundig, og reparer eventuelle skader før du starter opp klipperen igjen. Hvis klipperen vibrerer kraftig under bruk tyder dette på at den er skadet. Maskinen må straks undersøkes og repareres. GRESS-SAMLER Tøm og rengjør posen, pass på at den er ren sørg for at nettingen er ventilert. (Fig. 7) Fig. 7 Fig. 3 Fig

4

5

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador J O N S E R E D S E R V I C E Bruksanvisning Svenska Brukerhåndbok Norsk Ohjekirja Suomi Brugerhåndbog Dansk Manual do Operador Português ΕΛΛΗΝΙΚΛ Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA GRESSTRIMMER UMS425LN INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA gresstrimmer. Denne instruksjonsboken

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Robotplenklipper. Brukermanual. Originale bruksinstruksjoner (NO) RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 DOC6011A

Robotplenklipper. Brukermanual. Originale bruksinstruksjoner (NO) RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 DOC6011A Originale bruksinstruksjoner (NO) Robotplenklipper Brukermanual RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 Www.robomow.com/Www.robomow.eu DOC6011A Robomow RS-modeller - EU Declaration of Conformity

Detaljer