Manual. Gressklipper DY204PMS-A Gräsklipper DY204PMS-A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual. Gressklipper DY204PMS-A Gräsklipper DY204PMS-A"

Transkript

1 Manual Gressklipper DY204PMS-A Gräsklipper DY204PMS-A

2 Les og ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, montering, bruk og vedlikehold av gressklipperen. TEKNISK DATA Modellnummer Bensinmotor Motorhastighet Tennplugg Motorolje Klippebredde DY204PMS-A 4,5 hk/135 cc 2800 r/m F7RTC 60 ml SAE30 50 cm Justerbare klippelengder 3 Garantert støynivå 96 db(a) PRODUKTINFORMASJON Eieren må forsikre seg om at all produktinformasjon følger med enheten. Denne informasjonen inkluderer bruksanvisningen og reservedeler. Ta vare på denne bruksanvisningen. Denne informasjonen er nødvendig ved bestilling av deler, eller i tilfelle av tap eller tyveri. INFORMASJON FOR EIER Denne bruksanvisningen er skrevet med tanke på en person med en viss teknisk kunnskap, som de fleste bruksanvisninger. Alle steg er ikke beskrevet. Instrukser om hvordan man løsner eller strammer skruer og muttere kan følges av alle som har en viss kjennskap til mekanikk. Les disse instruksene, og følg dem, før du tar maskinen i bruk. Gjør deg kjent med gressklipperen: hvis du forstår hvordan den fungerer og skal brukes, vil du få best mulig ytelse. Når du leser denne bruksanvisningen, sammenlign illustrasjonene med selve gressklipperen. Lær deg hvor styreinstrumentene er plassert og hvordan de fungerer. For å unngå ulykker bør du følge bruksanvisningen og sikkerhetsreglene. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. VIKTIG: Mange enheter er ikke ferdigmonterte, men leveres i deler. Det er eierens ansvar å passe på at monteringsinstruksene i denne bruksanvisningen blir nøye fulgt. Andre enheter selges ferdigmonterte. Det er eierens ansvar å sjekke at enheten er korrekt montert. Eieren må se nøye over enheten i henhold til instruksene i denne bruksanvisningen før den tas i bruk første gang. EIERENS ANSVAR Det er eierens ansvar å følge instruksene under: 1. Les sikkerhetsinstruksene nøye, og følg dem. 2. Følg alle instrukser for montering og forberedelser. 3. Se over gressklipperen. 4. Pass på at enhver som skal bruke gressklipperen er kjent med korrekt bruk av alt standard- og tilleggsutstyr. 5. Gressklipperen må kun brukes med alle verne- og sikkerhetsanordninger korrekt montert. 6. Juster gressklipperen på riktig måte. 7. Vedlikehold og reparasjoner må kun utføres med originale eller godkjente reservedeler. 8. Følg instruksene for vedlikehold av gressklipperen. ADVARSEL! Motorens eksos, og noen deler, inneholder eller avgir kjemikalier som kan forårsake kreft og fødselsdefekter. VASK HENDENE ETTER KONTAKT. RUTINER FOR SIKKER BRUK AV GRESSKLIPPER VIKTIG! Gressklipperen er i stand til å amputere hender og føtter, og kan også slynge ut objekter med stor kraft. Hvis de følgende sikkerhetsinstruksene ikke blir fulgt, kan dette i verste fall medføre livsfarlige personskader, samt alvorlige skader på utstyr og eiendom. I. GENERELL BRUK: 1. Les, forstå og følg alle instrukser på maskinen og i bruksanvisningen(e). Gjør deg godt kjent med styring og korrekt bruk av gressklipperen før du tar den i bruk. 2. Stikk aldri hender eller føtter nær eller under gressklipperens roterende deler. Pass deg alltid for utblåsningsåpningen. 3. La kun ansvarsfulle personer, som er kjent med bruksanvisningen, bruke gressklipperen. 4. Se nøye over gressklipperen, samt området der den skal brukes. Fjern objekter som steiner, leker, ståltråd, bein, kjepper osv., som kan plukkes opp og slynges ut av klippebladet. 5. Sørg for at ingen andre personer oppholder seg i arbeidsområdet før du begynner å klippe. Stopp klipperen dersom noen kommer for nære. 6. Gressklipperen må aldri brukes av noen som er barbent, eller bruker åpne sandaler. Bruk alltid kraftig, stødig fottøy. 7. Trekk aldri gressklipperen baklengs om det ikke er helt nødvendig. Se ne dog bak deg før du trekker den baklengs. 8. Gressklipperen må ikke brukes uten sikkerhetsanordninger eller verneutstyr. 9. Se produsentens instrukser for korrekt bruk og montering av tilleggsutstyr. Bruk kun tileggsutstyr som er godkjent av produsenten. 2

3 10. Stopp klippeblad(ene) når du krysser grusveier, stier, gårdsplasser eller veier. 11. Stopp alltid motoren hvis du går fra gressklipperen; før du skal rengjøre den, og når du skal fjerne obstruksjoner fra utblåsningslåpningen. 12. Slå av motoren og vent til bladet stopper helt før du tar vekk gressposen. 13. Klipp kun i dagslys eller i god kunstig belysning. 14. Gressklipperen må aldri brukes av noen som er påvirket av alkohol, narkotiske stoffer eller medisiner som kan forårsake tretthet eller påvirke din evne til å bruke maskinen på en sikker måte. 15. Gressklipperen må aldri brukes i vått gress. Sørg alltid for at du står trygt og stødig, hold et trygt grep på håndtaket. Husk: Gå, ikke løp. 16. Koble ut mekanismen for selvdrift eller clutchen på klippere som er utstyrt med dette, før du starter motoren. 17. Hvis enheten beginner å vibrere unormalt; stopp motoren og se øyeblikkelig om du kan finne feilen. Vibrasjoner er vanligvis et varsel om problemer, som at klippebladet er løst eller skadet, eller at motorfrsteboltene er løse. 18. Bruk alltid vernebriller (helst med sideskjold) når du bruker gressklipperen, for å beskytte øynene mot fremmedlegemer som kan bli slynget ut av klippebladet. 19. Planlegg klippemønsteret ditt for å unngå at gressrester sprutes på veier, fortau, forbipasserende, skuelystne osv. 20. Hvis du treffer et objekt, må du straks stoppe motoren. Koble ledningen fra tennpluggen. Se etter om klippebladet eller gressklipperen er skadet. Ved skader, reparer ved behov før du starter gressklipperen igjen. 21. Hold alle luker på gressklipperen lukket ved bruk. II. KLIPPING I SKRÅNINGER Skråninger og bakker er en av de viktigste årsakene til skliulykker og fall, som kan medføre alvorlige skader. Vær alltid ekstra forsiktig og oppmerksom når du klipper i en skråning. Hvis det føles ubehagelig å klippe i en skråning, ikke gjør det. KORREKT: Klipp på tvers av skråninger, aldri rett opp eller ned. Klipp aldri svært bratte skråninger (maksimalt 15 grader) eller områder der bakken er svært ujevn. Se rettledningen bakerst i denne bruksanvisningen for å sjekke skråningen. Vær ytterst forsiktig hvis du skal endre retning mens du klipper i en skråning. Fjern fremmedlegemer som steiner, greiner, ståltråd, osv. Pass opp for hull, grøfter, røtter eller humper. Høyt gress kan skjule hindringer. 3 FEIL: Klipp aldri i nærheten av stup, grøfter eller i vannkanten. Klipp aldri svært bratte skråninger. Klipp aldri på vått gress. Pass på at du aldri mister fotfestet eller sklir. III. BARN Tragiske ulykker kan inntreffe hvis den som bruker klipperen ikke er klar over at barn oppholder seg i nærheten. Barn kan bli fristet til å nærme seg gressklipperen når den er i bruk. Du kan aldri gå ut fra at barn forblir på det stedet der du sist så dem. 1. Hold barn på avstand fra området som skal klippes, under tilsyn av en ansvarlig voksen. 2. Vær oppmerksom. Slå av gressklipperen hvis barn kommer i nærheten. 3. Før og mens du trekker klipperen baklengs, se etter om du har små barn bak eller under deg. 4. La aldri barn få bruke gressklipperen. 5. Vær spesielt oppmerksom når du nærmer deg blindsoner, hjørner, busker trær eller andre objekter som kan redusere sikten. IV. HÅNDTERING 1. Vær spesielt forsiktig når du håndterer bensin eller annet drivstoff. Drivstoff er brennbart, og avgir eksplosiv gass. a. Bruk kun en godkjent og hel beholder for drivstoff. b. Ta aldri av bensinlokket, eller fyll drivstoff, mens motoren går. La motoren kjøle seg ned før du fyller drivstoff. Røyking forbudt. c. Fyll aldri drivtstoff innendørs. d. Gressklipperen og drivstoffbeholderen må aldri oppbevares innendørs i nærheten av åpen ild eller varmekilder, som f.eks. peiser eller varmtvannsberedere. 2. Kjør aldri motoren innendørs eller på et dårlig ventilert sted. 3. Du må aldri justere klippehøyden, gressposen eller lignende mens motoren går. Koble fra tennpluggkabelen, og pass på at kabelen ikke kommer i nærheten av tennpluggen, for å unngå at motoren starter ved et uhell. Bruk alltid vernebriller når du utfører justeringer eller reparasjoner. 4. Pass på at alle muttere og bolter, spesielt festeboltene for klippebladet, er stramme og i god stand til enhver tid. 5. Sikkerhetsanordningene må aldri modifiseres. Sjekk jevnlig at de fungerer slik de skal. 6. For å redusere faren for brann; sørg for at gressklipperen holdes ren for gressrester, løv og annet rusk, og tørk opp alt sølt drivstoff eller olje. La gressklipperen kjøle seg ned før den settes til lagring. 7. Stopp motoren og se over gressklipperen hvis du treffer et objekt. Reparer om nødvendig før du starter gressklipperen igjen.

4 8. Justere aldri hjulenes høyde mens motoren går. 9. Trekk alltid ut strømmen på elektriske klippere før rengjøring, reparasjon eller justering. 10. Gressposens deler er utsatt for slitasje og skader, noe som kan avdekke bevegelige deler eller la objekter bli slynget ut. Sjekk gressposen jevnlig, og bytt ut slitte eller skadde deler med originale reservedeler om nødvendig. Pass alltid på at gressposen er tom før klipperen settes til lagring. 11. Klippebladene er skarpe, og du kan skjære deg på dem. Pakk inn bladet eller bruk arbeidshansker, og vær forsiktig når du håndterer klippeblader. 12. Motoren må aldri trimmes eller modifiseres. 13. Sjekk jevnlig om det er skader, sprekker eller kutt i klippebladet. Et blad som er bøyd eller skadet må øyeblikkelig byttes med et nytt blad. Med tanke på sikkerhet og god klippeytelse, bør klippebladet byttes hvert andre år. Sjekk bladbolten og motorfesteboltene jevnlig. Bytt skadde bolter, og stram lose bolter 14. Husk å bare bruke originaldeler eller godkjente reservedeler. GUIDE FOR SIKKER KLIPPING Alle som bruker kraftverktøy må lære seg forskjellen mellom korrekt og feil bruk, samt sikre og farlige klippemetoder. LES DE NESTE SIDENE NØYE. De kan hjelpe deg med å lære. Gressklippere brukes altfor ofte av personer som er uerfarne, mangler riktig opplæring, eller ikke har lest bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før de bruker gressklipperen første gang. Dette kan føre til farlig bruk, som kan være farlig for brukeren, andre personer i nærheten, utstyr og eiendom. Det kan også føre til dårlig og stygt resultat av klippingen. Les denne bruksanvisningen og instruksene på klistremerkene på selve klipperen. Bruk gressklipperen i henhold til Guide for sikker klipping og andre sikkerhetsinstrukser og anbefalinger i denne bruksanvisningen og på selve klipperen. Pass på at alle som bruker gressklipperen har lest instruksene og har fått opplæring i trygg bruk. Gressklipperen er beregnet på god og langvarig ytelse ved vanlig, privat plenklipping. Hvis gressklipperen ikke blir korrekt håndtert og vedlikeholdt, eller brukes i uegnet terreng eller under forhold som ikk er egnet for klipping, vil ytelse og sikkerhet bli redusert. Korrekt påkledning er viktig for sikker klipping. Vernebriller beskytter øynene mot objekter som blir slynget ut. Vernesko med ståltupper kan forhindre skader på føtter som kommer i kontakt med klippebladet. Skjorter og bukser som dekker armer og bein kan stoppe eller avlede et objekt i full fart. 4 Øv deg på å bruke gressklipperen før du faktisk begynner å klippe. Velg et stort, flatt områder. Lær deg hvor styremekanismene er plassert, og hvordan de brukes og virker. Det er viktig å vite hvordan klippebladet kan stoppes raskt i en nødssituasjon. Lær deg hvordan du klipper og holder gressklipperen under kontroll til enhver tid. Mange gressklippere må startes manuelt. Når du skal bruke en snorstarter, plasser deg i en stødig posisjon, med føttene på trygg avstand fra klippebladet. Hold startsnoren rundt armen eller fingrene for bedre grep. Gressklipperen er beregnet på å brukes av en person av gangen. Klipp alltid alene, og aldri med passasjerer. Hvis noen sitter på gressklipperen mens den er i bruk, vil det være farlig både for brukeren og passasjeren. En gressklipper er ikke et leketøy eller et transportmiddel. Klipp aldri en vått eller fuktig plen. Klipping av vått gress kan forårsake ulykker. Det kan påvirke gressklipperens ytelse, og også føre til problemer for plenens fremtidige vekst og utseende. Vått gress er glatt; brukeren kan skli og falle, eller gressklipperen kan skli, slik at brukeren eller andre blir skadet av klippebladet. Vått gress har også en tendens til å tette til gressklipperen, slik at utblåsningen blir dårligere. Våte gressrester legger seg i klumper på bakken og kan hemme gressvekst. Fukt i gressklipperen kan føre til rust på deler, og redusere gressklipperens levetid. Når du ser over plenen før klipping, bit deg merke i harde, uflyttbare hindringer (som rør, stubber og klipper) slik at du kan unngå dem. Hvis ikke kan de forårsake skader på gressklipperen, eller i verste fall skader på brukeren eller andre personer i nærheten. Ta med en søppelpose og se over plenen; plukk opp alle steiner, leker, ståltråd, bein eller andre løse objekter. Slike fremmedlegemer kan skade gressklipperen, og de kan bli slynget ut med stor kraft hvis de blir truffet av klippebladet. Klippebladet på en motorisert gressklipper roterer veldig raskt, og kan slynge steiner og andre objekter med stor kraft overraskende langt. Objekter som slynges ut av gressklipperen kan knuse vinduer, forårsake blåflekker og hodeskader, til og med treffe noen i øyet. De som blir skadet av objekter som slynges ut er ofte personer som oppholder seg for nære gressklipperen, som barn, et annet familiemedlem, eller en nabo. Hold derfor andre personer og dyr på trygg avstand fra klippeområdet. Forsøk å klippe slik at utblåsningsluken ikke er rettet mot folk. Det er flere fordeler ved å planlegge klippemønsteret ditt før du begynner å klippe: det reduserer faren for skader, og det gjør det lettere å rydde opp etter klipping. Er det grøfter, vegger eller større skråninger som skal klippes? Planlegg klippemønsteret slik at du unngår farlige hindringer.

5 Skråninger og ujevnt terreng må klippes med varsomhet, og noen områder må ikke klippes med gressklipperen i det hele tatt. Med en gressklipper som skyves foran deg, må du klippe på tvers av skråningen, slik at du ikke kommer i kontakt med klippebladet hvis du eller klipperen sklir. Klipp aldri skråninger som er brattere enn 15 grader. Se guiden bakerst i denne bruksanvisningen for å sjekke skråningens vinkel. Klar til å begynne å klippe? Ikke enda. Pass på at gressklipperen er fullstendig montert i henhold til instruksene i bruksanvisningen. Selv om montering ble utført av en butikk eller av forhandleren, må den sjekkes. Er alle muttere, bolter og skruer stramme? Er det olje på motoren? Disse punktene må også sjekkes med jevne mellomrom så lenge gressklipperen er i bruk. Denne gressklipperen har en bensinmotor. Bensin er en farlig væske hvis den håndteres feil. Drivstoff må kun oppbevares i en godkjent bensinkanne. Lagre aldri store mengder bensin. Slukk alle sigaretter, piper og sigarer før du håndterer bensin. Oppbevar drivstoffet og gressklipperen på et godt ventilert sted langt unna åpen ild, gnister, sterke varmekilder og annet som kan antenne bensin eller bensindamp. Hvis gressklipperen skal lagres over lengre tid, tapp ut bensinen fra tanken. Dette minimerer faren for brann, og holder bensintanken og forgasseren ren for avleiringer og gammel bensin, noe som vil gi bedre ytelse. Ta med gressklipperen utendørs før du fyller bensin. Bruk trakt når du fyller, og tørk opp alt bensinsøl før du starter motoren. Husk, bensin utvider seg når den varmes opp, så ikke fyll tanken helt til randen. Bensinlokket på de fleste motorer har ventiler for å la drivstoffet utvide seg, så bruk alltid originallokket. Mennesker og eiendom blir ofte skadet i unødvendige branner og eksplosjoner, som kunne vært unngått hvis man fulgte grunnleggende sikkerhetsregler for håndtering av drivstoff. Fyll aldri bensin på en motor som går, eller som fremdeles er varm etter bruk, dette kan forårsake ulykker. Fjern tørt gress, løv og annet rusk fra gressklipperen. Hvis du holder gressklipperen ren vil det gi bedre ytelse, hindre at motoren blir for varm, forlenge levetiden for de bevegelige delene, og minimere faren for brann. Folk får også brannskader i nærheten av motorisert utstyr av andre årsaker enn branner og eksplosjoner. Det tar bare noen sekunder fra gressklipperen startes til motoren og demperen blir svært varme. Stopp motoren og la den kjøle seg ned før du utfører vedlikehold eller rengjøring av gressklipperen. Husk: eksos inneholder giftig gass. Motoren må aldri startes innendørs, eller på et dårlig ventilert, avlukket sted. 5 En ny gressklipper kan være spennende for en familie. Husk å la barn og andre personer som er nysgjerrige på gressklipperen få vite om farene ved uvettig bruk. En gressklipper er ikke et leketøy, og skal ikke brukes av barn eller andre personer som ikke har styrke, erfaring eller ansvarsfølelse nok til å håndtere den korrekt Som med alt kraftverktøy kan gressklipperen være farlig hvis den ikke er korrekt montert, brukt eller vedlikeholdt. Den viktigste sikkerhetsregelen er å alltid bruke sunn fornuft og dømmekraft. Gressklipperen klipper tykt gress og kraftige stilker med letthet, og den kan gjøre det samme med fingre og tær. Mange personer blir skadet fordi de glemmer seg, og stikker hånden inn i utblåsningsåpningen. Du må alltid håndtere gressklipperen som om bladet roterer. Utfør aldri noen form for vedlikehold eller justering, unntatt av forgasseren, mens motoren går. Bruk kun tilleggsutstyr som er godkjent for din gressklipper. Bruk av feil tilleggsutstyr kan redusere sikkerheten, forårsake ulykker, og skade gressklipperen. Les og følg instruksene som følger med gressklipperen og tilleggsutstyret. Bruk kun originaldeler eller reservedeler som er godkjent av produsenten. Hvis du trenger profesjonell hjelp, kontakt et verksted som er autorisert for din type gressklipper. Hvis du skal utføre mindre reparasjoner selv, følg instruksene i bruksanvisningen. Når du klipper, husk at barn og kjæledyr noen ganger tiltrekkes av aktiviteten. Vær spesielt forsiktig når du klipper rundt busker, eller når du trekker klipperen baklengs. Om mulig bør du ikke klippe mens du trekker klipperen baklengs; dette er farlig på grunn av dårlig sikt. Bladene er dessuten utformet for å klippe når gressklipperen beveger seg fremover, så klipperens ytelse er redusert når du klipper baklengs. La aldri gressklipperen stå med motoren i gang uten tilsyn. Slå av motoren og plasser klipperen I en slik posisjon at den ikke kan begynne å rulle. Hvis gressklipperen har selvdriftsfunksjon, pass på at den er deaktivert. Når du klipper, vær oppmerksom på din egen form, samt værforholdene. Hvis du har klippet lenge, vil du bli trett. Da svekkes reaksjonsevnen, du kan bli uoppmerksom, og er spesielt utsatt for ulykker. Ta korte pauser ofte. Hvis det er varmt, husk å drikke slik at du ikke blir dehydrert. Hvis du er sint, trett eller ute av stand til å konsentrere deg helt om klippingen, eller hvis du har brukt alkohol, medisiner eller narkotiske stoffer, må du ikke bruke gressklipperen eller noen form for kraftverktøy. Hvis værforholdene forverrer seg mens du klipper, bør du stoppe, og heller gjøre deg ferdig senere. Det er tungt og farlig å klippe gress når det regner, og du må aldri bruke

6 gressklipperen i tordenvær. Hvis forholdene er ekstremt tørre, vil vernebriller beskytte øynene dine ikke bare mot objekter som slynges ut, men også mot støv og rusk. En støvmaske kan også være nyttig. Gressklipperen er utstyrt med et antall sikkerhetsanordninger som er viktige for å trygge brukeren og andre; de må aldri modifiseres eller fjernes. Hvis en sikkerhetsanordning blir ubrukelig, ødelagt eller forsvinner, må den repareres eller byttes før gressklipperen kan brukes igjen. Riktig motorhastighet er viktig for trygg klipping og et pent resultat. Motorens maksimumshastighet er fabrikkinnstilt, og må ikke justeres på noen måte. Velg en klippehastighet som egner seg for terrenget og gressets lengde. Når du bruker gressposen får du best resultat når motoren går på maksimal hastighet. Aldri gå raskt eller spring for å bli fortere ferdig med jobben. Klipp langsommere og vær svært forsiktig når du klipper i skråninger. Det er best å kun klippe i dagslys. Hvis du er nødt til å klippe sendt på ettermiddagen eller om kvelden, sørg for at det er god belysning Som alle maskiner krever gressklipperen jevnlig vedlikehold, inkludert tilsyn og justeringer. Vedlikeholdsfrekvensen er som oftest basert på timer brukt, men dette varierer med forholdene. Sjekk bruksanvisningen for mer detaljerte instrukser. Korrekt vedlikehold beskytter din investering i gressklipperen, og sikrer trygg og pålitelig bruk. arbeid. Bladet er alltid nære klippesiden av karosseriet. For å trimme kanter med denne klipperen, klipp med venstre side. Riktig klippeteknikk er viktig hvis du vil at plenen skal se bra ut. Motstå fristelsen til å klippe gresset for kort. Hvis du klipper gresset for kort kan du drepe planten, forårsake at gresset gulner, eller ende opp med en brun og humpete gressplen. Bruk de laveste klippehøydene når gresset er friskt og kraftig. Bruk høyere klippehøyder når det er svært tørtklipping med et sløvt klippeblad eller på lav hastighet kan flise opp eller røske opp gress, slik at plenen ser brun og stygg ut i flere dager etter klipping. Still alltid gasshendelen til FAST når du klipper med gressposen. Når du bruker gressposen er det best å skyve klipperen langsommere, men med full hastighet på motoren. Skift klippemønsteret litt hver gang du klipper. Hvis du alltid klipper på samme måte, vil gresset forme seg etter klipperen, og gressrester vil hope seg opp på enkelte steder, slik at gresset vokser dårligere der. Ikke utfør vedlikehold og reparasjoner på plenen. Sølt olje og bensin kan drepe gresset. Hvis gresset er svært høyt eller tungt, ikke prøv å klippe alt på en gang. Still opp klippehøyden på første runde, og still den lavere for en ny runde samme dag eller i løpet av de neste par dagene. En annen måte er å klippe bare med en del av klipperens bredde, og skyve klipperen langsommere, men med maksimal motorhastighet, slik at klipperen kan tømme seg selv mens den beveger seg fremover. Forsøk aldri å reparere eller justere mens motoren går (med mulig unntak for justering av forgasser). Etter at du har slått av motoren, koble alltid fra tennpluggkabelen for å unngå at motoren starter ved et uhell mens du jobber med gressklipperen. Hvis du treffer et fremmedlegeme mens du klipper, stopp straks motoren. Fjern tennpluggkabelen. Se nøye etter om det er skader på gressklipperen. Utfør eventuelle nødvendige reparasjoner før du starter gressklipperen igjen. Hvis gressklipperen begynner å vibrere unormalt, stopp straks motoren og se etter årsaken. Vibrasjoner er generelt et tegn på trøbbel. Pass på at alle muttere, bolter og skruer er stramme. Klippebladet er den farligste delen av gressklipperen, og også det viktigste elementet for et pent resultat når du klipper. Sjekk bladet og bladfestet jevnlig, og sørg for at det sitter stramt. Hvis bladet treffer et solid objekt, må det sjekkes grundig for å se om det er sprukket eller deformert. Hvis bladet er skadet må det skiftes. For sikkerhets skyld bør bladet byttes hvert andre år. Et skarpt blad reduserer belastningen på motoren, og klipper gresset renere, noe som gir et penere resultat med mindre 6 Når du klipper med denne gressklipper må du alltid skyve den foran deg, ikke trekk den mot deg. Når du skyver klipperen foran deg er du i brukersonen der du har bedre kontroll over maskinen. Du har også bedre sikt, og ser hvor du klipper. Av og til vil du være nødt til å trekke klipperen baklengs, for eksempel hvis fronten av gressklipperen har kommet opp til en vegg eller et gjerde. Hvis du må rygge, pass på at føttene dine ikke kommer i nærheten av klippebladet. Still deg godt bak fra gressklipperen, ta stødige steg bakover, og pass på at det ikke er noen personer, dyr eller hindringer bak deg. Gå tilbake til normal klipping så snart som mulig. Hvis gressklipperen din har selvdriftssystem, husk at selvdriftsmekanismen ikke er utformet for å gjøre alt arbeidet, men kan bevege seg med din hjelp. Hold alltid hendene på håndtaket i nærheten av styreanordningene mens motoren går. Husk også at selvdriftsmekanismen kan være farlig. Hold hender og føtter på trygg avstand fra belter og kjeder. Slå alltid av motoren før du forsøker å fjerne noe som setter seg fast i selvdriftssystemet. Husk: Gressklipperen er et nyttig redskap, men den kan være farlig. Følg instruksene i denne bruksanvisningen. Bruk gressklipperen korrekt og med varsomhet, og med

7 jevnlig vedlikehold, og du kan bruke den lenge uten ulykker eller problemer. FORBEREDELSER FØR KLIPPING Bruk egnede klær. Sjekk at klippebladet er i god stand. Fyll drivstofftanken utendørs. Les og følg bruksanvisningen. Start motoren utendørs. Sørg for at alle sikkerhetsanordninger er på plass og virker slik de skal. Gressklipperen må kun brukes av personer med erfaring. Pass på at barn og uvedkommende holder seg unna området som skal klippes. Klipp aldri i dårlig belysning. Plukk opp løse fremmedlegemer fra plenen før du klipper. MENS DU KLIPPER Vær oppmerksom på faste hindringer, slik at du kan unngå dem. Ikke rør motoren eller demperen mens de er varme. Vær forsiktig når du klipper i skråninger. Ikke klipp hvis du ikke har godt lys å arbeide i. Ikke utfør justeringer eller reparasjoner uten å stoppe motoren (unntatt forgasseren). Koble fra tennpluggkabelen. Vær oppmerksom på trafikk hvis du klipper i nærheten av en vei eller sti. Rett utblåsningen vekk fra veier og stier. Når du klipper, unngå områder med dårlig fotfeste. Still opp klippehøyden nå gresset er langt. Aldri fjern noen sikekrhetsanordninger. Ikke fyll bensin på en motor som går, eller som fortsatt er varm. for montering skal være i deleposen. Ikke kast noen deler eller materialer før gressklipperen er ferdig satt sammen. ADVARSEL! Før du utfører noen form for montering eller vedlikehold av gressklipperen, koble fra tennpluggkabelen. HUSK: Dreiemoment måles i fotpund. Dette beskriver hvor stram en mutter eller bolter må være. Dreiemoment måles med en torquenøkkel. NØDVENDIG VERKTØY 1 tang 2 skiftnøkler 1 flatt skrujern 1 stjerneskrujern MONTERING AV UTBLÅSNINGSLUKEN ADVARSEL! Utblåsningsluken er nødvendig for din sikkerhet. Gressklipperen må ikke brukes hvis utblåsningsluken mangler eller er feil montert. 1. Fest utblåsningsluken til karosseriet med en bolt, pakning og mutter. (Figur 1) Pass på å stramme godt. ETTER KLIPPING La alltid gressklipperen kjøle seg ned før du larger den på et avlukket sted. Rengjør alltid gressklipperen før lagring. Stram alle lose muttere, bolter og skruer før du bruker gressklipperen igjen. Fjern nøkkelen eller koble fra tennpluggkabelen for å hinder uautorisert bruk. Oppbevar gressklipperen på trygg avstand fra alt som kan antenne bensindamp. Bruk kun originaldeler eller reservedeler som er godkjent av produsenten. Sørg for at barn ikke leker med gressklipperen. Fyll olje som beskrevet i bruksanvisningen. VIKTIG! Les denne bruksanvisningen! Ta vare på den for fremtidig behov. ADVARSEL! Vær spesielt oppmerksom på slike advarseler. Fare for din sikkerhet! MONTERING Les og følg monterings- og justeringsinstruksene for gressklipperen. Alle muttere, bolter og skruer som trengs 7

8 MONTERING AV HÅNDTAK 1. Stikk endene av nedre del av håndtaket inn i åpningene på karosseriet. (Figur 2) FORBEREDELSE AV MOTOREN FØR BRUK VIKTIG! Motoren leveres ikke med olje eller bensin. Se motorens bruksanvisning for instrukser om hvilken type olje og bensin som skal brukes. Før du tar gressklipperen i bruk, les informasjonen om sikkerhet, bruk, vedlikehold og oppbevaring. ADVARSEL! Følg motorens bruksanvisning for instrukser om hvilken type olje og bensin som skal brukes. Bruk alltid en trygg, godkjent bensinbeholder. Røyking er forbudt når du håndterer bensin. Fyll aldri bensin innendørs, eller på et dårlig ventilert sted. Stopp motoren og la den kjøle seg ned i flere minutter før du fyller bensin. 2. Fest hver side av håndtaket til karosseriet med en bolt, pakning, skiver og mutter. (Figur 2) Stram boltene godt. 3. Fest over del av håndtaket til nedre del med skruene og vingmutterne. (Figur 3) VIKTIG! Denne gressklipperen er utstyrt med en intern forbrenningsmotor, og må ikke brukes på eller nær mark med skog, kratt eller vilt gress hvis motorens eksossystem ikke er utstyrt med en gnistfanger, for å unngå skogbrann. Det er brukerens ansvar å sørge for at gnistfangeren fungerer som den skal. HUSK: Faktisk vedvarende hestekrefter vil stort sett være lavere på grunn av begrensninger på bruk og miljøfaktorer. FERDIGMONTERING Før du tar gressklipperen i bruk, sjekk monteringen av hjulene, håndtaket, utblåsningsdekselet og styremekanismen. Pass på at alt er godt festet, og at motorens stopphendel virker som den skal. MONTERING AV HJUL MED AKSELBOLTER 1. For å justere klippehøyden, skift stilling på akselboltene på karosseriet. Pass på at du monterer hver av akselboltene i samme posisjon, slik at gressklipperen går jevnt. 2. Fest hjulet til karosseriet med en akselbolt, pakning og flensmutter. (Figur 4) For å stramme, vri akselbolten. Ikke vri flensmutteren. BRUK MOTORSTOPPHENDEL Hvis du slipper stopphendelen vil motoren og klippebladet automatisk stoppe. For å starte motoren, hold stopphendelen i bruksposisjon. (Figur 5) Før du starter motoren, klem inn og slipp motorstopphendelen flere ganger. Pass på at kabelen beveger seg lett. STOPP AV MOTOREN For å stoppe motoren, slipp ut motorstopphendelen. Koble fra tennpluggkabelen for å hindre motoren i å starte. Hvis motoren ikke stopper, hold et skrujern mot tennpluggen og mot motorens kjølefinner Gnisten vil gå i jord og motoren stopper. Pass på at motorstoppkabelen 8

9 er korrekt montert. Hvis motorstoppkabelen er bøyd eller skadet, må den byttes før gressklipperen kan brukes. START AV MOTOREN ADVARSEL! Klippebladet roterer når motoren går. VIKTIG! Før du starter motoren, klem inn og slip put motorstopphendelen flere ganger. Pass på at kabelen beveger seg lett. HUSK: Motoren er ikke utformet med gasskontroll eller med mulighet for justering av motorens hastighet. Motoren er ferdig stilt til den hastighet som er best egnet for å klippe gress, sanke opp gress, og for lang levetid for motoren. 1. Sjekk oljen. 2. Fyll bensintanken med vanlig blyfri bensin. Pass på at du bruker ren og fersk bensin. Blyholdig bensin vil øke avleiringer og forkorte ventilenes levetid. HUSK: Ikke bruk alkohol eller metanol. Bruk kun blyfri bensin. ADVARSEL! Bruk alltid en trygg, godkjent bensinbeholder. Røyking er forbudt når du håndterer bensin. Fyll aldri bensin innendørs, eller på et dårlig ventilert sted. Stopp motoren og la den kjøle seg ned i flere minutter før du fyller bensin. 3. Pass på at tennpluggkabelen er koblet til tennpluggen. 4. Stå bak gressklipperen. (Figur 6) Bruk en hånd til å klemme inn motorstopphendelen i bruksposisjon som vist. Bruk den andre hånden til å holde starthåndtaket. 5. Rykk kraftig i startsnoren. Slipp startsnoren varsomt tilbake. 6. Hvis motoren ikke starter på 5-6 forsøk, se instrukser for problem og reparasjon. VEDLIKEHOLD VEDLIKEHOLD AV MOTOR Følg de følgende vedlikeholdsinstruksene for å holde gressklipperen din i god stand. All vedlikeholdsinformasjon for motoren er å finne i motorens bruksanvisning. Les den før du starter motoren. ADVARSEL! Før du utfører noen form for tilsyn, justering (unntatt forgasseren), vedlikehold eller reparasjon av gressklipperen, koble fra tennpluggkabelen. SMØRING 1. for maksimal ytelse, må hjulene og alle ledd smøres med motorolje etter hver 25. times bruk. 2. For smøring av motoren, se motorens bruksanvisning. HUSK: Ikke smør motorstoppkabelen! Oljen vil skade kabelen og hindre den i å bevege seg fritt. Bytt kabelen hvis den er bøyd eller skadet. RENGJØRING AV KAROSSERI ADVARSEL! Bladet roterer når motoren går. Før du rengjør karosseriet, stopp motoren og koble fra tennpluggkabelen. Gress, løv og annet avfall kan hinder at gressklipperen virker skikkelig. Etter klipping, rengjør karosseriet som følger: 1. Stopp motoren. 2. Koble fra tennpluggkabelen. 3. Rengjør oversiden og undersiden av karosseriet. 9

10 JUSTERING AV KLIPPEHØYDE ADVARSEL! Bladet roterer når motoren går. Før du justerer klippehøyden, stopp motoren og koble fra tennpluggkabelen. Modeller med akselbolter For å justere klippehøyden, flytt akselboltene på hvert hjul. Pass på at alle akselboltene plasseres på samme nivå, slik at gressklipperen klipper jevnt. 1. Hold flensmutteren med en skiftnøkkel. Bruk enda en skiftnøkkel og løsne akselbolten. 2. Fjern flensmutteren. (Figur 7) 3. Flytt hjulet og akselbolten til ønsket posisjon. 4. Sett flensmutteren tilbake på akselbolten, og stram akselbolten. Ikke vri flensmutteren. VEDLIKEHOLD AV KLIPPEBLAD ADVARSEL! Før du sjekker blade teller bladfestet, stopp motoren og koble fra tennpluggkabelen. Hvis bladet treffer et fremmedlegeme, stopp motoren og koble fra tennpluggkabelen. Sjekk om det er skader på bladet eller bladfestet. Sjekk bladet med jevne mellomrom, og se etter slitasje eller skader, som at det har sprekker eller er deformert. Sjekk også festebolten, og sørg for at den sitter stramt. Hvis bladet er skadet eller svært slitt må det byttes. For sikkerhets skyld bør bladet byttes hvert andre år. Hold bladet skarpt. Et blad som ikke er skarpt vil resultere i at gresset blir brunt i tuppene. Ta av bladet som anvist under. DEMONTERING AV KLIPPEBLAD ADVARSEL! Før du fjerner klippebladet, koble fra tennpluggkabelen. Bladet har skarpe kanter; bruk arbeidshansker eller lignende for å beskytte hendene dine. 1. Tøm bensintanken. 2. Løft den siden av gressklipperen der demperen eller tennpluggen sitter. 3. Bruk en plankebit el. for å hinder bladet i å rotere. 4. Skru av bolten som holder bladet på plass. 5. Sjekk bladet i henhold til instruksene under Vedlikehold av klippeblad. Et svært slit teller skadet blad må byttes. Bruk et originalt klippeblad! 6. Monter bladet med de buede kantene mot karosseriet. Hvis bladet er opp-ned, vil det ikke klippe skikkelig, og kan forårsake en ulykke. 7. Fest bladet med originale pakninger og bolter. Pass på at de utvendige kantene av Belleville-pakningene vender mot bladet. 8. Stram bolten som holder bladet til et dreiemoment på 30 fotpund (40,67 Nm) ADVARSEL! Pass på at bladfestebolten alltid er stram. Hvis bolten eller bladet løsner kan det forårsake en alvorlig ulykke. KVESSING AV KLIPPEBLAD ADVARSEL! Vibrasjoner kan forekomme hvis bladet ikke er korrekt balansert. Et blad med sprekker kan brekke, og forårsake en ulykke. 1. Kvess bladet to ganger i året, eller etter hver 25. time med bruk. 2. Bladet må ikke kvesses mens det er festet på grssklipperen. Ta av bladet i henhold til instruksene under Demontering av klippeblad. 3. Rengjør bladet med en børste, såpe og vann. Sjekk bladet. Se etter sprekker, hack, eller andre skader. Et blad some r svært slitt, bøyd, eller skadet, må byttes. Bruk et originalblad fra produsenten. 4. Kvess bladet med en fil. Pass på at du beholder skråkanten på bladet. (Figur 9) 5. Pass på at bladet er balansert. Bruk et skrujern og hold bladet parallelt med bakken som vist over. Et blad som er balansert vil holde seg parallelt til bakken. Hvis bladet ikke er balansert, vil den tyngre enden rotere mot bakken. Kvess den tyngre enden til bladet er balansert. 6. Et nytt blad klipper bedre enn et som er svært slitt. Bytt bladet hvert andre år med et nytt originalblad. 10

11 SJEKK KLIPPEHØYDE Test gressklipperen på et lite område. Hvis klippehøyden ikke er jevn, eller det klippede gresset ikke blåses ut, kan det skyldes (1) at bladet er bøyd eller skadet, (2) at bladet ikke er skarpt, (3) at bladet er slitt, (4) at bladadapteren er skadetfiks dette problemet før du bruker gressklipperen igjen. FORBEREDELSER FØR LAGRING ADVARSEL! Ikke tøm bensintanken innendørs, i nærheten av åpen ild, eller mens du røyker. Bensindamp kan forårsake brann eller eksplosjon. 1. Tøm bensintanken. 2. La motoren gå til den er tom for bensin. 3. Tapp oljen fra den varme motoren. Fyll motorens veivkasse med ny olje. 4. Fjern tennpluggen fra sylinderen. Tøm 3 cl motorolje inn i sylinderen. Sett inn en ny tennplugg i sylinderen. 5. Rengjør motorens kjølefinner og karosseriet for skitt og rusk. 6. Rengjør undersiden av karosseriet. 7. Rengjør hele gressklipperen for å beskytte lakken. 8. Plasser gressklipperen i et godt ventilert rom. FEILSØKING MOTOREN STARTER IKKE: 1. Pass på at bensintanken er fylt med ren bensin. Ikke bruk gammel bensin. 2. Pass på at tennpluggkabelen er koblet til tennpluggen. 3. Juster forgasseren. Se motorens bruksanvisning. 4. Det er for mye bensin i motorsylinderen. Fjern og tørk tennpluggen. Hvis gressklipperen er utstyrt med gass, vennligst still den til SLOW. Hvis gressklipperen er utstyrt med bremsestyring, vennligst klem inn bremsespaken. Trekk flere ganger i startsnoren. Sett inn tennpluggen igjen, og koble til tennpluggkabelen. Start motoren. 5. Motoren er vankelig å starte i høyt og tungt gress. Flytt gressklipperen til et rent og tørt underlag. 6. Pass på at motorstopphendelen er i bruksposisjon. 7. Pass på at drivstoffventilen er stilt til ON. Se motorens bruksanvisning. MOTOREN STOPPER IKKE 1. Slipp motorstopphendelen. 2. Sjekk motorstoppkabelen. Bytt kabelen hvis den er bøyd eller skadet. DÅRLIG MOTORYTELSE 1. Sjekk klippehøyden. Still inn høyere klippehøyde for høyt gress. 2. Sjekk undersiden av karosseriet. Rengjør det for gress, løv og annet avfall. 3. Sjekk tennpluggkabelen. Sørg for at den er koblet til. 4. Rengjør motorens kjølefinner for gress, løv og annet avfall. 5. Sjekk om du må justere forgasseren. Se motorens bruksanvisning. 6. Sjekk tennpluggåpningen. Still tennpluggåpningen til 0, Sjekk om det er nok olje i motoren. Fyll olje om nødvendig. 8. Sjekk motorens luftrenser. Se motorens bruksanvisning. 9. Dårlig bensin. Tøm og rens bensintanken. Fyll tanken med ren, fersk bensin. KRAFTIG VIBRASJON 1. Fjern klippebladet. Sjekk bladet og balanser det om nødvendig. Se instrukser over. 2. Sjekk om bladet er bøyd eller skadet. Et skadet klippeblad er farlig, og MÅ byttes. 3. Sjekk bladadapteren. Hvis bladadapteren er skadet, MÅ den byttes. 4. Hvis vibrasjonene fortsetter, ta med gressklipperen til et autorisert verksted. DÅRLIG UTBLÅSNING 1. Rengjør undersiden av karosseriet. 2. Sjekk om klippebladet er svært slitt. Fjern bladet og kvess det. For sikkerhets skyld bør bladet byttes hvert andre år. GRESSET KLIPPES IKKE JEVNT 1. Sjekk innstillingen av hvert hjul. Alle hjulene må være stilt likt. 2. Pass på at klippebladet er skarpt. 3. Sjekk om bladet er bøyd eller skadet. Et skadet klippeblad er farlig, og MÅ byttes. 4. Sjekk bladadapteren. Hvis bladadapteren er skadet, MÅ den byttes. 11

12 NORSK BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industriveien 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at produktet Produkt... Gressklipper Merke... Park & Garden Modell... DY204PMS-A er i overensstemmelse med normene EN836:1997+A1:1997+A2:2001+A3:2004+AC:2006 EN ISO 14982:1998, EN 55012:2002+A1:2005 samt bestemmelser gitt i direktiv 2002/95/EC, 2002/96 EEC, 98/37/EC, 2004/108/EC Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever gressklipperen ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om gressklipperen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Varenr

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Manual. Gressklipper DY184SMB Gräsklipper DY184SMB

Manual. Gressklipper DY184SMB Gräsklipper DY184SMB Manual Gressklipper DY184SMB Gräsklipper DY184SMB 540284 1 TEKNISK DATA Modellnummer Bensinmotor Motorhastighet Tennplugg Motorolje Klippebredde DY184SMB 4,0 hk/118 cc 2750 r/m F7RTC 60 ml SAE30 46 cm

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning Manual 530192 26-06-07 11:44 Side 1 VEDKAPPSAG Bruksanvisning WS600AWN / WS600AWS 1 Vnr. 530192/530193 BRUKSANVISNING FOR SAG Kjære kunde: Dette er en maskin av god kvalitet, med pålitelig kapasitet. Av

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Manual. Gress/busktrimmer PBT3043T Gräs/busktrimmer PBT3043T

Manual. Gress/busktrimmer PBT3043T Gräs/busktrimmer PBT3043T Manual Gress/busktrimmer PBT3043T Gräs/busktrimmer PBT3043T 540262 1 INTRODUKSJON Takk for ditt kjøp av denne busktrimmeren. Denne bruks. anvisningen forklarer hvordan trimmeren kan håndteres effektivt

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 COLLECTOR 45 COMBI EL 45S COMBI EL 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 2 2 CG

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

DEUTSCH SILENT COMBI

DEUTSCH SILENT COMBI DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 1 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 2 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Innhold Beregnet bruk Forsiktighetsregler Montering Bruk Vedlikehold Problemløsing Miljøbeskyttelse Teknisk data Garanti EC samsvarerklæring Beregnet

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip batt

DEUTSCH. Multiclip batt DEUTSCH D Multiclip batt. 8211-3417-03 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. SVENSKA S 8. 9. 1 2 3 11. 36 mm 19 mm 10. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

TOTAL GYM BENEFIT 97103

TOTAL GYM BENEFIT 97103 TOTAL GYM BENEFIT 97103 BRUKSANVISNING 0 VIKTIGE ADVARSEL: For å unngå alvorlige skader må du lese alle forhåndsregler, instruksjoner og advarsler i bruksanvisningen før du bruker Total Gym. Casall tar

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Innhold

Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Innhold 1 Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Vi skal gjøre hva vi kan for at du skal bli fornøyd med produktet, og gi deg den servicen du trenger fremover. Besøk vår hjemmeside www.orientimport.no

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202 Kedjeslip Sagkjedesliper 85W MANUAL 530202 1 Tekniske data Motor RPM 4800 230V, 50Hz, 85W Tvingekapasitet 0.80 til 0.50 Vinkel bord/tvinge Mandrel, diameter 2,25 cm (7/8 ) 35 grader fra høyre til venstre

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

DYNAPAC BETONGUTSTYR. BG21 Betongglatter INSTRUKSJONS- OG RESERVEDELSKATALOG BG21-1 - NO

DYNAPAC BETONGUTSTYR. BG21 Betongglatter INSTRUKSJONS- OG RESERVEDELSKATALOG BG21-1 - NO DYNAPAC BETONGUTSTYR BG21 Betongglatter INSTRUKSJONS- OG RESERVEDELSKATALOG BG21-1 - NO 2 SIKKERHETSINSTRUKSJONER - FOR MASKINER SOM HAR: elektrisk-, pneumatisk-, bensin- eller diesel-motor. - SYMBOLER:

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 Figur 1. Plasser hoveddel 1 riktig på bordet for montering Bruk 2 stk M6 x 16mm skruer med sekskantet hode 2 stk M6 sikringsskiver 2 stk M6 låsemutter for å montere

Detaljer