Manual. Gress/busktrimmer PBT3043T Gräs/busktrimmer PBT3043T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual. Gress/busktrimmer PBT3043T Gräs/busktrimmer PBT3043T"

Transkript

1 Manual Gress/busktrimmer PBT3043T Gräs/busktrimmer PBT3043T

2 INTRODUKSJON Takk for ditt kjøp av denne busktrimmeren. Denne bruks. anvisningen forklarer hvordan trimmeren kan håndteres effektivt og sikkert. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar maskinen i bruk, slik at du vet å bruke den korrekt og uten risiko. Siden enkelte spesifikasjoner kan endres, er det mulig at noen detaljer ved din maskin ikke stemmer med denne bruksanvisningen. Generelle sikkerhetsregler gjelder uansett. Ta kontakt med forhandler hvis du har spørsmål. SIKKERHETSREGLER ADVARSEL! Trimmeren må aldri modifiseres på noen måte. Feilaktig bruk av maskinen kan forårsake alvorlig personskade, og i verste fall være livsfarlig. Fordi trimmeren/klipperen er et høyhastighetsverktøy, må det tas spesielle sikkerhetsforanstaltninger for å redusere faren for personskader. Les denne bruks-anvisningen nøye. Gjør deg kjent med styringen og korrekt bruk av trimmeren. Følg disse generelle reglene. Ikke la andre bruke maskinen hvis de ikke er ansvarsfulle personer som har lest og forstått bruksanvisningen, og har fått opplæring i bruk av trimmeren. Bruk alltid vernebriller for å beskytte øynene. Bruk egnede klær, ikke løse klær eller smykker som kan sette seg fast i maskinens bevegelige deler. Solid og sklisikkert fottøy bør alltid brukes. Langt hår må bindes opp. Det anbefales at bein og føtter er tildekket, for å beskytte mot objekter som kan bli slynget ut av klipperen i høy hastighet ved bruk. Se over hele maskinen etter løse deler (muttere, bolter, skruer, osv.) og eventuelle skader. Reparer eller bytt om nødvendig før du bruker maskinen. Ikke bruk noe tilleggsutstyr til dette verktøyet som ikke er anbefalt av produsenten, ellers kan dette forårsake alvorlige skader på brukeren eller andre personer i nærheten, samt skade på maskinen. Hold håndtakene rene for olje og drivstoff. Bruk alltid håndtakene og skulderstroppen på korrekt måte når du klipper. Røyking er forbudt når du blander drivstoff eller fyller tanken. Drivstoff må ikke blandes i et lukket rom eller i nærheten av åpen ild. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Drivstoffet må alltid blandes og lagres i en korrekt merket beholder som er godkjent og egnet for slik bruk. Ta aldri av drivstofflokket mens motoren går. Motoren må aldri startes eller kjøres i et lukket rom eller innendørs. Eksosen inneholder karbonmonoksid, som er en giftig og farlig gass. Prøv aldri å justere motoren mens maskinen går og er festet til brukeren. Motorjusteringer må kun utføres med maskinen plassert på rent, jevnt underlag. Forsøk ikke å bruke maskinen om den er skadet eller feiljustert. Beskyttelsesskjoldet må aldri fjernes. Hvis klipperen brukes uten skjoldet, kan dette føre til alvorlige skader på brukeren eller andre personer i nærheten, samt skade på maskinen. Se over området som skal klippes, og fjern alle fremmedlegemer som kan fastfiltres i nylontråden. Fjern også alle fremmedlegemer som kan slynges ut av klipperen under bruk. Hold barn på avstand. Tilskuere bør holde seg på trygg avstand fra klippeområdet, minst 15 meter. Etterlat aldri maskinen uten tilsyn. Kantklipperen må IKKE brukes til andre formål enn den er beregnet for, som beskrevet i denne bruksanvisningen. Ikke ta overbalanse. Pass på at du står stødig og godt balansert til enhver tid. Kantklipperen må ikke brukes fra en stige eller andre ustabile stillinger. Hold hender og føtter på trygg avstand fra klippehodet mens kantklipperen er i bruk. Kantklipperen skal IKKE brukes til å feie eller blåse vekk avfall. Bruk ALDRI kantklipperen når du er trett, syk eller påvirket av medisiner, narkotika eller alkohol. Bruk kun kantklipperen hvis nylonklippehodet ikke er skadet. Hvis du treffer en stein eller andre objekter, stopp motoren og sjekk klippehodet. Et klippehode som er ødelagt eller ubalansert må IKKE brukes. INSTRUKSER FOR BYTTE AV TILLEGGSUTSTYR Må ikke oppbevares i et lukket rom der bensindamp kan antennes av varmtvannstanker, ovner, eller lignende. Må kun oppbevares i et låst, godt ventilert rom. Sørg for at maskinen fungerer trygt og feilfritt ved kun å bruke originalt tilleggsutstyr, som er tilgjengelig fra din forhandler. Bruk av annet tilleggsutstyr eller tilbehør kan medføre fare for skade på brukeren og/eller maskinen, samt oppheve garantien. Rengjør maskinen grundig, spesielt drivstofftanken, dens omgivelser, og luftrenseren. Ved påfyll, pass på at du stopper motoren og forsikrer deg om at den har kjølt seg ned. Fyll aldri på drivstoff mens motoren går, eller mens den fortsatt er varm. Hvis du søler bensin, sørg for å tørke klipperen helt ren før du starter den igjen. Pass på at kluter eller papirtørkle som ble brukt til å tørke opp bensin med ikke er i nærheten når du starter motoren igjen. Hold god avstand til andre personer; minst 15 meter. Hvis du må nærme deg en annen person som bruker klipperen, pass på å fange hans/hennes oppmerksomhet, og vent til motoren er stoppet før du går bort. Pass på at du ALDRI overrasker eller distraherer 2

3 brukeren mens kantklipperen er i bruk, siden dette kan forårsake farlige situasjoner. Rør ALDRI nylonklippehodet mens motoren går. Hvis det er nødvendig å justere skjoldet eller klippehodet, pass på å stoppe motoren og at klippehodet har sluttet å rotere. Kantklipperen skal være slått av når den flyttes mellom arbeidsområder. Pass på at du ikke slår klippehodet mot steiner, vegger, kantstein eller bakken. Urimelig røff behandling vil forkorte maskinens levetid, og kan også skape farlige situasjoner for deg og andre i nærheten. Vær oppmerksom på løse eller svært varme deler. Hvis det er noe unormalt med maskinen, stopp motoren øyeblikkelig, og sjekk den nøye. Om nødvendig, få maskinen sjekket eller reparert av autorisert verksted. Fortsett ALDRI å bruke en maskin som ikke fungerer som normalt. Ved start eller bruk av kantklipperen, må du ALDRI røre svært varme deler, som demperen, pluggledningen eller tennpluggen. Etter at motoren er stoppet er demperen fortsatt varm en stund. Plasser ALDRI maskinen på steder der den kan antenne brennbare gasser, væsker eller materialer (som tørt gress eller løv, etc.). Vær spesielt oppmerksom ved arbeid i regn eller når det har regnet, siden gresset kan være glatt. Hvis du sklir, mister balansen eller faller, slipp gassspaken øyeblikkelig. Pass på at du ikke slipper maskinen, eller slår den mot hindringer. Før du skal justere eller reparere maskinen, sørg for å stoppe motoren og fjerne tennpluggen. Når kantklipperen skal oppbevares over lengre tid uten å brukes, tapp alt drivstoff fra bensintanken og forgasseren, rengjør delene, flytt maskinen til et trygt sted, og pass på at motoren har kjølt seg ned før du forlater den. Se over kantklipperen med jevne mellomrom for å sikre trygg og effektiv bruk. For en grundig inspeksjon av maskinen, ta kontakt med din forhandler. Hold alltid maskinen på trygg avstand fra ild eller gnister. Det antas at en lidelse som kalles Raynaud s fenomen, som påvirker fingrene til de som lider av det, kan forårsakes av vibrasjoner og kulde. Symptomer er at fingrene blir numne og mister farge. Det anbefales på det sterkeste at de følgende forhåndsreglene tas, da man ikke vet hva som kan utløse lidelsen: - Hold kroppen varm, spesielt hodet, halsen, føttene, anklene, hendene og håndleddene. - Sørg for god blodsirkulasjon ved å ta pauser ofte, der du utfører kraftige armbevegelser, og også ved å ikke røyke. - Begrens arbeidstiden. Unngå å jobbe med kantklipperen eller annet håndholdt elektroverktøy hver dag. 3 - Hvis du opplever ubehag, røde og oppsvulmede fingre, fulgt av at de blir hvite og følelsesløse, ta kontakt med lege før du utsetter deg for kulde og vibrasjon igjen. Bruk alltid hørselsvern, sterk støy over lengre tid kan føre til alvorlig hørselsskade. Ansiktet og hodet må beskyttes for å unngå skader ved fall eller greiner. Bruk kraftige arbeidshansker med godt grep for å gi deg et godt grep om håndtaket på kantklipperen. Hanskene vil også beskytte mot vibrasjoner. ADVARSEL: Klippehodet er fortsatt farlig mens motoren er i ferd med å stoppe. Identifisering av symboler Denne figuren sammen med ordene ADVARSEL og FARE advarer om handlinger eller situasjoner som kan føre til alvorlige skader. Les og forstå bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene. Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og hjelm. Bruk alltid vernesko. Bruk alltid arbeidshansker. Hold en avstand på minst 15 meter fra andre personer. Vær oppmerksom på faren for rikosjetter. Bruk aldri sagblad. Verktøyet er ikke beregnet på å brukes med et sagblad.

4 Beskrivelse av deler MONTERINGSINSTRUKSER MONTERING KLIPPEARM (Fig.1) Før aluminiumsrøret inn i koblingen på innsiden; rett den konvekse ballen mot hullet på koblingen. Vri deretter vrideren med klokken til den er godt strammet. 1 Beskyttelsesskjold (hard plast) 2 Klippehode (nylon) 3 Klippeblad (3 tenner) 4 Bladskjold (metall) 5 Skulderstropp 6 Høyre håndtak 7 Gassbryter 8 Klippearm 9 Låsevrider 10 Tennplugghette 11 Choke 12 Drivstofflokk 13 Tenningsbryter 14 Sikkerhetsbryter 15 Festepunkt for skuldrestropp 16 Venstre håndtak 17 Luftrenserdeksel 18 Starthåndtak 19 Drivstofftank Fig.1 MONTERING HÅNDTAK (Fig.2) Plasser håndtaket i festeklammen. Still håndtaket i en komfortabel arbeidsstilling, og stram alle boltene. Fig.2 MONTERING PLASTSKJOLD (Fig.3) (For klipping med nylontråd) Monter metallskjoldet på girkassen med tre skruer. Bruk tre skruer til for å montere plastskjoldet på metallskjoldet. MONTERING KLIPPEHODE MED NYLONTRÅD (Fig.3) Fest pakningen på girkassen. Plasser adapterplaten slik at hullet er på linje med hullet i røret, og installer låseverktøyet. Tre klippehodet inn på røret, og vri mot klokken til det sitter. Fjern låseverktøyet. Girkasse Metallskjold Skruer Fig.3 Skruer Adapterplate Klippehode Plastikkskjold 4

5 MONTERING SKJOLD OG KLIPPEBLAD (Fig.4) Fest metallskjoldet til girkassen med tre skruer. Fest pakningen til girkassen. Monter metallbladet mellom pakningene med en mutter. Pass på at brytepinnen er på plass. Fig.4 Metallskjoldet skal kun brukes med klippeblad av stål! Hvis klippebladet vibrerer kraftig, er det ikke korrekt montert. Stopp motoren øyeblikkelig og sjekk bladet. Et feilmontert klippeblad vil forårsake skader. BRUK PÅFYLL AV DRIVSTOFF Metallskjold Skruer Adapterplate Klippeblad Adapterplate Mutter Girkasse Drivstoffet som brukes i denne modellen er en blanding av blyfri bensin og godkjent totakts motorolje. Når du blander bensin med totakts motorolje, bruk kun bensin som IKKE inneholder etanol eller metanol. Bruk bensin med 89 oktan eller høyere. ADVARSEL Stopp alltid motoren før du fyller drivstoff. Fyll aldri tanken når motoren går, eller mens den enda er varm. Flytt maskinen minst 9 meter fra bensinkannen før du starter motoren. Røyking er forbudt i nærheten! FYLLING AV TANKEN 1. Rengjør drivstofflokket for å hindre at drivstoffet forurenses. 2. Løsne drivstofflokket varsomt. 3. Tøm bensinblandingen forsiktig på tanken. Unngå å søle drivstoff. 4. Rengjør og sjekk åpningen før du setter på plass drivstofflokket. 5. Sett på plass lokket og stram med hånden. Tørk vekk alt drivstoffsøl. HUSK: En ny motor kan avgi røyk under og etter første gangs bruk. START ARBEIDET FORBEREDELSER FØR BRUK 1. Sjekk om det er noen løse bolter, muttere eller pakninger. 2. Sjekk om det er smuss i luftrenseren. Rengjør luftfilteret grundig før bruk. 3. Sjekk at beskyttelsesskjoldet sitter godt. 4. Sjekk at det ikke er noen lekkasjer. 5. Sjekk at bladet ikke roterer når motoren går på tomgang. 1. Fyll aldri drivstofftanken helt opp. 2. Fyll aldri drivstoff i et lukket, dårlig ventilert rom. 3. Fyll aldri drivstoff i nærheten av åpen ild eller gnister. 4. Pass på å tørke opp drivstoffsøl før du prøver å starte motoren. 5. Ikke prøv å fylle drivstoff på en varm motor. 6. Drivstoffet er svært brennbart, og må alltid håndteres med varsomhet. 7. Fyll alltid drivstoff utendørs, langt unna ild eller gnister. Røyking er forbudt når du fyller drivstoff. 8. Pass på at du ikke får bensin eller olje på huden. 9. Pass på at du ikke får olje eller bensin i øynene. Hvis dette skjer, skyll umiddelbart med rent vann. Ta straks kontakt med lege. 10. Tørk opp alt drivstoffsøl med en gang. 11. Ikke bruk drivstoff som har vært lagret mer enn to måneder. Drivstoff er ferskvare. 5

6 START AV MOTOREN KALDSTART: Plasser gresstrimmeren på et jevnt underlag. Pass på at nylontråden/klingen ikke berører bakken, siden den vil begynne å rotere straks motoren er startet. 1. Sett stopp/start-bryteren til I. BYTTE AV KLIPPETRÅD A) DEMONTERING AV SPOLE 1) Klem inn på begge sider av klippehodet (skyv for å åpne) og fjern lokket. 2) Rengjør innsiden av spolen grundig. 3) Fjern den tomme trådspolen. HUSK: Fjern all gjenværende tråd fra spolen. 4) Sett inn trådspolen. 2. Trykk inn primeren 7-10 ganger. 3. Vri startvrideren til START Primer KLIPPING MED NYLONTRÅD A) Monter verneskjoldet Verneskjoldet må være montert på trimmeren når du klipper med nylontråden; tråden kan flagre rundt hvis for mye av tråden er fri. Bruk alltid plastskjoldet med trådkutteren når du klipper med nylontråden. 4. Trekk i startsnoren for å starte motoren. 5. Grip tak i håndtaket med begge hender, klem inn gassbryteren og slipp den straks. Startvrideren vil automatisk gå tilbake til RUN. Trådkutter For ideell klipping er det best å vippe klippehodet slik at det kun er kontakt på den siden av klippesirkelen der tråden beveger seg vekk fra deg og verneskjolde. (Se korrekt) Dette betyr at eventuelle fremmedlegemer blir slynget vekk fra deg. Gassbryter 6. For å øke klipperens hastighet, klem inn gassbryteren. 7. Hvis maskinen begynner å gå saktere, gjenta punkt 6. START AV VARM MOTOR: 1. Plasser trimmeren på et jevnt underlag. 2. Sjekk at bryteren står på I. 3. Trekk i startsnoren til motoren starter. Hvis du vipper klippehodet feil vei vil fremmedlegemer bli skutt mot deg, ikke vekk fra deg. Hvis klippehodet holdes flatt mot bakken slik at du klipper med hele sirkelen, vil en del fremmedlegemer bli slynget mot deg, motoren vil gå tregere, og det vil gå med svært mye tråd. Fremmedlegemer STOPP AV MOTOREN 1. Slipp ut gassbryteren og la motoren senke seg ned. 2. Sett stopp/start-bryteren til O. Klipp på denne siden 6

7 Bruk kun høykvalitets nylontråd, med en diameter på 2,5mm. Bruk aldri ståltråd eller ledning i stedet for godkjent nylontråd. Klippehodet må kun mates med nylontråd med riktig diameter, som er beregnet for kantklippere. B) TRIMMING, GRESSFJERNING OG KANTKLIPPING TRIMMING: Ved trimming fører du kantklipperen forsiktig inn i materialet du ønsker å trimme. Vipp klippehodet langsomt for å styre utblåst gress vekk fra deg. Hvis du skal klippe opp mot en barriere, som et gjerde, en vegg eller et tre, bør du nærme deg fra en vinkel der eventuelle objekter som rikosjetterer fra barrieren ikke treffer deg; flytt klippehodet langsomt til du klipper gresset helt inn til barrieren, men prøv å unngå all kontakt mellom nylontråden og barrieren. Vær spesielt forsiktig med dette når du klipper opp til ståltråd- eller nettinggjerder. Hvis du kommer for nærme vil nylontråden tvinne seg rundt ståltråden og slites av. Du kan også trimme kraftige stilkplanter ved å klippe av stilkene en etter en. Plasser klippehodet nær bakken (ikke klipp høyt oppe på stilken, fordi den kan flises opp, slik at tråden setter seg fast). Ikke klipp for brutalt, bruk bare tuppen av nylontråden til å jobbe deg gjennom stilken. GRESSFJERNING OG KANTKLIPPING Begge disse gjøres med klippehodet i en bratt vinkel. Gressfjerning er fjerning av alle vekster slik at du etterlater bar jord, mens kantklipping er trimming av gress der det har spredd seg over fortauer, gangstier eller gårdsplasser. Både ved gressfjerning og kantklipping skal du holde kantklipperen i en skarp vinkel, og i en slik posisjon at objekter, steiner og gressrester ikke slynges tilbake mot deg selv om det rikosjetterer tilbake fra en hard overflate. Selv om bildene viser hvordan både gressfjerning og kantklipping gjøres, må hver bruker selv finne ut hvilke vinkler som er best egnet for deres høyde og klippejobb. Unngå ståltråd KLIPPING MED METALLKLINGE Denne trimmeren leveres med et 3-tannet metallblad. Bruk av sagblad med denne maskinen er forbudt. Klippehodet vippet Fremmedlegemer Bruk skulderstroppen til enhver tid. Juster både stroppen og stroppefestet på klipperen slik at klipperen henger 5-10 cm over bakken. Klippehodet og metallskjoldet skal alltid være flatt i alle retninger. Fest trimmeren på høyre side av kroppen. Vinkel mot bakken Vinkel mot vegg HUSK: Ikke bruk et klingen for å kutte trær med en diameter over 1,3-1,8 cm. Klipp aldri med et sløvt, sprukket eller skadet metallblad. Før du klipper, se over området og se etter hindringer og fremmedlegemer, som steiner, metallstolper eller ståltråd fra gamle gjerder. Hvis en hindring ikke kan fjernes, merk deg hvor den er, slik at du kan unngå den med bladet. Steiner og metall vil sløve eller skade bladet. Ståltråd kan feste seg i bladhodet og flagre rundt, eller slynges gjennom luften. 7

8 UGRESSKUTTING Dette utføres ved at du svinger bladet i en flat bue. Det kan hurtig kutte store områder med langt gress og ugress. Ikke klipp ugress med kraftig stamme eller små trær. Du kan svinge klipperen i begge retninger, eller bare en vei slik at fremmedlegemer blir slynget vekk fra deg. Bruk da den siden av bladet som roterer vekk fra deg. Vipp bladet litt ned på samme side. Du kan bli truffet av fremmedlegemer hvis du svinger klipperen i begge retninger, klipp derfor bare med en side av bladet slik at eventuelle fremmedlegemer blir slynget vekk fra deg. Hvis klipperen slår tilbake, kan det skyldes at bladet er sløvt, eller at materialet er så tykt og hardt at du må bruke et annet redskap enn denne maskinen. Ikke forser klipping. Ikke skift kuttevinkel etter at bladet har begynt å skjære. Unngå å bruke press eller kraft som få bladet til å sprekke eller sette seg fast. VEDLIKEHOLD Rengjør eller skift tennpluggen hvis det er oljerester på den. Skift tennpluggen hvis senterelektroden er slitt rund i enden. Gniståpningen skal være 0,6-0,7 mm. Dreiemoment skal være kg/cm. Tekniske data Klippebredde 43 cm Lengde på klippearm 132 cm Maksimal omdreiningshastighet r/m Hastighet ved tomgang 3000 r/m ±10% Vibrasjonsverdi ved hvert håndtak 9.5 m/s 2 Lydtrykknivå 92 db(a) Lydkraftnivå 112 db(a) Vekt (uten drivstoff) 6,3 kg Diameter metallblad 23 cm Slagvolum 29,7 cm 3 Kraft 0.76 kw Kapasitet drivstofftank 0,6 l ADVARSEL: Dekk alltid til metallbladet med transportdekselet under transport eller lagring. TRANSPORT OG HÅNDTERING Motoren skal være slått av når trimmeren flyttes fra et arbeidsområde til et annet. Etter at motoren er stoppet, vil demperen fortsatt være varm. Berør aldri svært varme deler, som demperen. Sjekk at det ikke har lekket drivstoff fra tanken. LAGRING OVER LENGRE TID Se over, rengjør og reparer enheten om nødvendig. Tapp alt drivstoff fra tanken. Start motoren. Dette vil konsumere alt drivstoff i drivstoffslangen og forgasseren. Fjern tennpluggen og tøm en teskje ren motorolje inn i tennplugghullet på sylinderen. Sett på plass tennpluggen. Lagres på et rent, tørt og støvfritt sted. 8

9 FEILSØKING Advarsel: Stopp alltid maskinen og ta ut tennpluggen før du utfører noen av de anbefalte løsningene under. FEIL ÅRSAK LØSNING Motoren starter ikke Motoren går ikke som den skal på tomgang Motoren aksellerer ikke, mangler kraft, eller slukner under belastning Det kommer for mye røyk fra motoren Motoren går varm 1. Startbryteren står på O. 1. Still bryteren til I. 2. Drivstofftanken er tom. 2. Fyll tanken med korrekt blanding. 3. Tennpluggen tenner ikke. 3. Sett inn ny tennplugg. 4. Forgasseren får ikke drivstoff 4. Sjekk om drivstoffilteret er skittent; bytt om nødvendig. Sjekk om drivstoffslangen er bøyd eller skadet; repareres eller byttes. 1. Forgasseren må justeres. 1. Ta kontakt med forhandler/verksted. 2. Veivakselforseglingen slitt. 2. Ta kontakt med forhandler/verksted. 3. Lav kompresjon. 3. Ta kontakt med forhandler/verksted 1. Skittent luftfilter 1. Rengjør eller bytt filteret. 2. Skitten tennplugg. 2. Rengjør eller bytt pluggen, og juster gniståpningen. 3. Forgasseren må justeres 3. Ta kontakt med forhandler/verksted 4. Karbonavleiringer på utslippsskjermen. 4. Ta kontakt med forhandler/verksted 5. Lav kompresjon 5. Ta kontakt med forhandler/verksted 1. Feil drivstoffblanding. 1. Tøm drivstofftanken og fyll på med korrekt drivstoffblanding. 2. Skittent luftfilter. 2. Rengjør eller bytt filter. 3. Forgasseren må justeres. 3. Ta kontakt med forhandler/verksted 1. Feil drivstoffblanding. 1. Tøm drivstofftanken og fyll på med korrekt drivstoffblanding. 2. Feil tennplugg. 2. Bytt med korrekt tennplugg. 3. Forgasseren må justeres. 3. Ta kontakt med forhandler/verksted 4. Karbonavleiringer på utslippsskjermen. 4. Ta kontakt med forhandler/verksted Vær oppmerksom: Alle modeller av trimmere og buskklippere kan slynge ut små steiner, metallbiter eller andre små objekter i tillegg til materialet som klippes. Les disse reglene for trygg bruk av maskinen nøye. Følg instruksene i bruksanvisningen. Les bruksanvisningen nøye. Gjør deg godt kjent med styring og riktig bruk av trimmeren. Sørg for at du vet hvordan du stopper trimmeren og slår av motoren, samt hvordan du hekter den av raskt når den er stroppet på. La aldri noen bruke trimmeren uten opplæring. Pass på at brukeren bruker lange bukser, hjelm, vernebriller og hørselsvern. Sørg for å holde uvedkommende personer, barn og dyr på trygg avstand. Barn må aldri bruke eller leke med denne maskinen. Sørg for at ingen andre oppholder seg i FARESONEN rundt brukeren. Faresonen er et område med en radius på 15 meter (rundt 16 steg). Insister på at personer i RISIKOSONEN utenfor faresonen bruker vernebriller for å beskytte mot objekter som blir slynget ut. Hvis maskinen må brukes i nærheten av ubeskyttede personer, kjør med lav hastighet for å redusere faren for at objekter slynges ut. Still bryteren til O når motoren går på tomgang, og sørg for at den er pålitelig før du klipper. Maskinen må kun brukes hvis startbryteren er i god stand. Sjekk jevnlig at klippehodet slutter å rotere når motoren går på tomgang. 9

10 FARESONE Ingen andre enn brukeren skal oppholde seg i faresonen, dvs. innen 15 meters radius fra klipperen. Brukeren må bruke vernebriller, hørselsvern, ansiktsmaske, hjelm, arbeidshansker, samt solide klær som dekker armer og bein. Personer som oppholder seg like utenfor faresonen bør også bruke vernebriller. Faren minsker jo lengre unna faresonen de oppholder seg. 10

11 11

12 NORSK GARANTI Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industriveien 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at produktet Produkt... Gress/busktrimmer Merke... Park & Garden Modell... PBT3043T er i overensstemmelse med normene EN ISO 11806:1997, EN ISO 14982:1998 samt bestemmelser gitt i direktiv 2002/95/EC, 2002/96 EEC, 98/37/EC, 2004/108/EC Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever gress/busktrimmeren ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om gress/busktrimmeren skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

Manual. Gressklipper DY184SMB Gräsklipper DY184SMB

Manual. Gressklipper DY184SMB Gräsklipper DY184SMB Manual Gressklipper DY184SMB Gräsklipper DY184SMB 540284 1 TEKNISK DATA Modellnummer Bensinmotor Motorhastighet Tennplugg Motorolje Klippebredde DY184SMB 4,0 hk/118 cc 2750 r/m F7RTC 60 ml SAE30 46 cm

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning Manual 530192 26-06-07 11:44 Side 1 VEDKAPPSAG Bruksanvisning WS600AWN / WS600AWS 1 Vnr. 530192/530193 BRUKSANVISNING FOR SAG Kjære kunde: Dette er en maskin av god kvalitet, med pålitelig kapasitet. Av

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Manual. Gressklipper DY204PMS-A Gräsklipper DY204PMS-A

Manual. Gressklipper DY204PMS-A Gräsklipper DY204PMS-A Manual Gressklipper DY204PMS-A Gräsklipper DY204PMS-A 540282 1 Les og ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, montering, bruk

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER INNHOLD I. INNLEDNING 1 II. MODELL 2 III. SIKKERHETSREGLER FØR BRUK 3 IV. BESKRIVELSE AV PRODUKT OG TILBEHØR 4 V. HVORDAN RIDIAN MULTITRIMMER VIRKER 5 VI. BRUK

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Innhold Beregnet bruk Forsiktighetsregler Montering Bruk Vedlikehold Problemløsing Miljøbeskyttelse Teknisk data Garanti EC samsvarerklæring Beregnet

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202 Kedjeslip Sagkjedesliper 85W MANUAL 530202 1 Tekniske data Motor RPM 4800 230V, 50Hz, 85W Tvingekapasitet 0.80 til 0.50 Vinkel bord/tvinge Mandrel, diameter 2,25 cm (7/8 ) 35 grader fra høyre til venstre

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Manual. Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010

Manual. Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010 Manual Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010 540252 1 2 3 Bruksanvisning Elektrisk kantklipper GT3010 Det vil bli henvist til bildene på side 2 og 3 utover i denne bruksanvisningen. Innhold Generell beskrivelse...4

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 COLLECTOR 45 COMBI EL 45S COMBI EL 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 2 2 CG

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300

Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300 Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300 Les alltid brukerveiledningen før bruk. I - Beskrivelse av produktet 1. Strømkabel 9. Rør 2. Trykkavlaster 10. Justeringsbryter 3. Bryter 11. Spoledeksel 4. Topphåndtak

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Innhold

Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Innhold 1 Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Vi skal gjøre hva vi kan for at du skal bli fornøyd med produktet, og gi deg den servicen du trenger fremover. Besøk vår hjemmeside www.orientimport.no

Detaljer

- 1 - Elektrisk flisekutter 450W GRT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Elektrisk flisekutter 450W GRT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 6750101779 450W GRT - 1 - Elektrisk flisekutter INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - - 3 - Innholdsregister Beskrivelse av apparatet... 3 Tekniske data... 4 Støyverdier... 4 INNLEDNING... 4 ADVARSEL!...

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer