Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538"

Transkript

1 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT

2 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine forventninger. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du best håndterer kantklipperen. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du begynner å bruke kantklipperen, og gjør deg godt kjent med korrekt og sikker bruk av verktøyet. Tekniske data Modell Sertifisert modell Klippebredde Skaftets lengde Maksimal omdreiningshastighet Hastighet ved tomgang Vibrasjonsverdier ved hvert håndtak Støytrykknivå Maksimalt støynivå Nylonhodets rotasjonsretning Vekt PRT2538 AUTO PRT cm 132 cm r/m 3000±10% r/m m/s 92 db(a) 112 db(a) Med klokken (sett ovenfra) 5,1 kg Slagvolum 25 cm 3 Motortype Kraft Tenningstype Drivstoff Kapasitet, drivstofftank Luftkjølt, 2-takts 0,66 kw Elektronisk tenning uten kontakt Blyfri bensin og 2-syklus olje. (Blandingsforhold 40:1 (40 deler bensin til 1 del olje) 0,6 l VARSELSYMBOLER Siden en kantklipper er et kraftig og hurtigklippende elektroverktøy, må spesielle sikkerhetsforanstaltninger overholdes for å redusere faren for personskade. Les denne bruksanvisningen nøye. Gjør deg godt kjent med styring og korrekt bruk av verktøyet. Sørg for at du vet hvordan du slår den av, og hvordan du raskt hekter den av deg. ADVARSEL! De følgende symbolene er klistret på kantklipperens utside for å minne deg om de sikkerhetsforanstalt-ningene du bør følge når du bruker verktøyet. FARE! Følg alltid sikkerhetsinstruksene for å unngå personskader og skader på kantklipperen. ADVARSEL! Les denne bruksanvisningen grundig før du bruker kantklipperen, og oppbevar den på et trygt sted for fremtidige behov. ADVARSEL! Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og sikkerhetshjelm når du bruker denne kantklipperen. ADVARSEL! Bruk solid, sklisikkert fottøy som beskytter ankelen. ADVARSEL! Bruk kraftige lærhansker. ADVARSEL! Klippehodet er beregnet på bruk av nylontråd. Denne kantklipperen må IKKE brukes med metallblader. ADVARSEL! Hold alle uvedkommende, særlig barn og kjæledyr, på sikker avstand (minst 15 meter) når kant klipperen brukes. ADVARSEL! Klippehodet fortsetter å rotere i noen sekunder etter at motoren er slått av. 2

3 SIKKERHETSINSTRUKSER ADVARSEL! Ved bruk av denne kantklipperen bør grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger, inkludert de følgende, overholdes for å redusere faren for brann, elektriske støt og personskader. Les alle disse sikkerhetsinstruksene grundig før du bruker kantklipperen. Sørg for å gjøre deg godt kjent med styringen, og korrekt og trygg bruk av kantklipperen. Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted for fremtidig bruk. Korrekte sikkerhetsforanstaltninger må utføres. Som alt elektroverktøy må denne kantklipperen håndteres med forsiktighet. IKKE UTSETT DEG SELV ELLER ANDRE FOR FARE. Følg disse generelle reglene. Ikke la andre bruke maskinen som ikke er ansvarsfulle, har lest og forstått bruksanvisningen, og har lært seg korrekt bruk. Bruk alltid vernebriller for å beskytte øynene. Bruk egnede klær, ikke løse klær eller smykker som kan sette seg fast i klipperens bevegelige deler. Bruk alltid solid, sklisikkert fottøy. Langt hår må knyttes opp. Det anbefales også at bein og føtter er tildekket, som beskyttelse under bruk. Se over hele maskinen før bruk, og se etter lose deler (muttere, bolter, skruer, etc.) og eventuelle skader. Reparer eller bytt om nødvendig før kantklipperen tas i bruk. Bruk ALDRI annet tilleggsutstyr til denne kantklipperen enn de som anbefales av produsenten. Resultatet kan bli alvorlige skader på brukeren eller andre, samt skader på maskinen. Hold håndtakene rene for olje og drivstoff. Bruk alltid håndtakene og skulderstroppen på riktig måte ved klipping. Røyking er forbudt når du blander drivstoff eller fyller drivstofftanken. Drivstoff må IKKE blandes i et lukket rom, eller nær åpen ild. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Drivstoffet må alltid blandes og oppbevares i en korrekt merket beholder som er godkjent for slik bruk. Ta ALDRI av drivstofflokket mens motoren går. Motoren må ALDRI startes eller kjøres i et lukket rom eller innendørs. Eksosen inneholder giftig karbonmonoksid. Forsøk aldri å justere motoren mens kantklipperen er i gang og er stroppet på brukeren. Motorjusteringer må alltid gjøres når kantklipperen ligger på en jevn, ryddet overflate. Kantklipperen må IKKE brukes hvis den er skadet eller feiljustert. Fjern aldri verneanordninger. Resultatet kan bli alvorlige skader på brukeren eller andre, samt skader på maskinen. Se over området som skal klippes, og fjern alle fremmedlegemer som kan fastfiltres i nylontråden. Fjern også alle fremmedlegemer som kan slynges ut av klipperen under bruk. 3 Hold barn på avstand. Tilskuere bør holde seg på trygg avstand fra klippeområder, minst 15 meter. Etterlat aldri maskinen uten tilsyn. Kantklipperen må IKKE brukes til andre formal enn den er beregnet for, som beskrevet I denne bruksanvisningen. Ikke ta overbalanse. Pass på at du står stødig og godt balansert til enhver tid. Kantklipperen må ikke brukes fra en stige eller andre ustabile stillinger. Hold hender og føtter på trygg avstand fra klippehodet mens kantklipperen er i bruk. Kantklipperen skal IKKE brukes til å feie eller blåse vekk avfall. Bruk ALDRI kantklipperen når du er trett, syk eller påvirket av medisiner, narkotika eller alkohol. Bruk kun kantklipperen hvis nylonklippehodet ikke er skadet. Hvis du treffer en stein eller andre objekter, stopp motoren og sjekk klippehodet. Et klippehode som er ødelagt eller ubalansert må IKKE brukes. INSTRUKSER FOR BYTTE AV TILLEGGSUTSTYR Må ikke oppbevares i et lukket rom der bensindamp kan antennes av varmtvannstanker, ovner, eller lignende. Må kun oppbevares i et låst, godt ventilert rom. Sørg for at maskinen fungerer trygt og feilfritt ved kun å bruke originalt tilleggsutstyr, som er tilgjengelig fra din forhandler. Bruk av annet tilleggsutstyr eller tilbehør kan medføre fare for skade på brukeren og/eller maskinen, samt oppheve garantien. Rengjør maskinen grundig, spesielt drivstofftanken, dens omgivelser, og luftrenseren. Ved påfyll, pass på at du stopper motoren og forsikrer deg om at den har kjølt seg ned. Fyll aldri på drivstoff mens motoren går, eller mens den fortsatt er varm. Hvis du søler bensin, sørg for å tørke klipperen helt ren før du starter den igjen. Pass på at kluter eller papirtørkle som ble brukt til å tørke opp bensin med ikke er i nærheten når du starter motoren igjen. Hold god avstand til andre personer; minst 15 meter. Hvis du må nærme deg en annen person som bruker klipperen, pass på å fange hans/hennes oppmerksomhet, og vent til motoren er stoppet før du går bort. Pass på at du ALDRI overrasker eller distraherer brukeren mens kantklipperen er i bruk, siden dette kan forårsake farlige situasjoner. Rør ALDRI nylonklippehodet mens motoren går. Hvis det er nødvendig å justere dekselet eller klippehodet, pass på å stoppe motoren og at klippehodet har sluttet å rotere. Kantklipperen skal være slått av når den flyttes mellom arbeidsområder. Pass på at du ikke slår klippehodet mot steiner, vegger, kantstein eller bakken. Urimelig røff behandling vil forkorte maskinens levetid, og kan også skape farlige situasjoner for deg og andre I nærheten.

4 Vær oppmerksom på løse eller svært varme deler. Hvis det er noe unormalt med maskinen, stopp motoren øyeblikkelig, og sjekk den nøye. Om nødvendig, få maskinen sjekket eller reparert av autorisert verksted. Fortsett ALDRI å bruke en maskin som ikke fungerer som normalt. Ved start eller bruk av kantklipperen, må du ALDRI røre svært varme deler, som demperen, høyspenningskabelen eller tennpluggen. Etter at motoren er stoppet er demperen fortsatt varm en stund. Plasser ALDRI maskinen på steder der den kan antenne brennbare gasser, væsker eller materialer (som tørt gress eller løv, etc.). Vær spesielt oppmerksom ved arbeid i regn eller når det har regnet, siden gresset kan være glatt. Hvis du sklir, mister balansen eller faller, slipp gassspaken øyeblikkelig. Pass på at du ikke slipper maskinen, eller slår den mot hindringer. Før du skal justere eller reparere maskinen, sørg for å stoppe motoren og fjerne tennpluggen. Når kantklipperen skal oppbevares over lengre tid uten å brukes, tapp alt drivstoff fra bensintanken og forgasseren, rengjør delene, flytt maskinen til et trygt sted, og pass på at motoren har kjølt seg ned før du forlater den. Se over kantklipperen med jevne mellomrom for å sikre trygg og effektiv bruk. For en grundig inspeksjon av maskinen, ta kontakt med din forhandler. Hold alltid maskinen på trygg avstand fra ild eller gnister. Det antas at en lidelse som kalles Raynaud s fenomen, som påvirker fingrene til de som lider av det, kan forårsakes av vibrasjoner og kulde. Symptomer er at fingrene blir numne og mister farge. Det anbefales på det sterkeste at de følgende forhåndsreglene tas, da man ikke vet hva som kan utløse lidelsen: - Hold kroppen varm, spesielt hodet, halsen, føttene, anklene, hendene og håndleddene. - Sørg for god blodsirkulasjon ved å ta pauser ofte, der du utfører kraftige armbevegelser, og også ved å ikke røyke. - Begrens arbeidstiden. Unngå å jobbe med kantklipperen eller annet håndholdt elektroverktøy hver dag. - Hvis du opplever ubehag, røde og oppsvulmede fingre, fulgt av at de blir hvite og følelsesløse, ta kontakt med lege før du utsetter deg for kulde og vibrasjon igjen. Bruk alltid hørselsvern, sterk støy over lengre tid kan føre til alvorlig hørselsskade. Ansiktet og hodet må beskyttes for å unngå skader ved fall eller greiner. Bruk kraftige arbeidshansker med godt grep for å gi deg et godt grep om håndtaket på kantklipperen. Hanskene vil også beskytte mot vibrasjoner. ADVARSEL: Klippehodet er fortsatt farlig mens motoren er i ferd med å stoppe. 4 BESKRIVELSE 1. NYLONKLIPPEHODE Inneholder utskiftbar nylontråd som mates frem når klippehodet slås lett mot bakken mens det roterer ved normal hastighet. 2. TRÅDKUTTER Trimmer nylontråden til korrekt lengde (18 cm). Når klippehodet slås lett mot bakken under bruk mates nylontråden frem. Hvis kantklipperen brukes uten trådkutter, og tråden blir for lang (mer enn 18 cm), vil motorens hastighet synke, noe som kan overopphete eller skade motoren. 3. SIKKERHETSDEKSEL Montert rett over klippehodet. Beskytter brukeren ved å deflektere objekter som kastes ut under trimming. Kantklipperen må aldri brukes uten sikkerhetsdekselet. 4. KLIPPEARM Inneholder en spesialutformet fleksibel innvendig drivaksel. 5. STØTTEHÅNDTAK Dette håndtaket kan justeres etter behag. 6. TENNINGSBRYTER Tenningsbryter montert på toppen av kontrollenheten. Still bryteren frem for å starte, bakover for å stoppe. 7. DRIVSTOFFTANK Inneholde drivstoff (bensin/olje) og bensinfilter. 8. GASSBRYTER Fjærbelastet slik at den spretter tilbake til tomgang når den slippes. Ved aksellerasjon, klem bryteren gradvis inn for best styreteknikk. Ikke klem inn gassbryteren ved oppstart. 9. TILKOBLINGSFESTE Fest øvre og nedre del av håndtaket til hverandre med tilkoblingsfestet.

5 MONTERING MONTERING AV BESKYTTELSESDEKSEL Plasser plastdekselet på klippearmen, skru fast med skruene som følger med. Pass på at det er korrekt montert. MONTERING AV KLIPPEHODE Tre klippehodet inn på klippearmen, og vri med klokken til det sitter godt. MONTERING AV STØTTEHÅNDTAK Plasser støttehåndtaket på korrekt sted, og stram mutter M6. MONTERING AV HÅNDTAK Skyv øvre og nedre del av håndtaket inn i tilkoblingsfestet. Ta skruen, mutteren, bolten og vrideren ut av pakken. Fest dem som vist på figuren til høyre. 5

6 REGLER FOR SIKKER BRUK ADVARSEL! Alle modeller av kantklippere og hekktrimmere kan slynge ut små steiner, metallbiter eller andre små objekter i tillegg til materialet som blir klippet. Les disse sikkerhetsinstruksene nøye. Følg instruksene i bruksanvisningen. Les bruksanvisningen grundig. Gjør deg godt kjent med korrekt styring og bruk av kantklipperen. Sørg for at du vet hvordan du stopper klipperen og slår av motoren, samt hvordan du raskt hekter av kantklipperen når den er stroppet til deg. La aldri noen bruke kantklipperen uten opplæring. Pass på at brukeren er utstyrt med nødvendig verneutstyr. Hold uvedkommende, barn og dyr på trygg avstand fra arbeidsområdet. Barn må aldri få bruke eller leke med kantklipperen. Ikke la noen komme inn i faresonen så lenge motoren er på. Faresonen er et område med 15 meters radius. Insister på at personer som oppholder seg i nærheten bruker vernebriller som beskyttelse mot objekter som slynges ut. Hvis kantklipperen må brukes på et sted der det er ubeskyttede personer i nærheten, må den brukes på lav hastighet for å redusere farene. Flytt stoppbryteren til o når motoren går på tomgang, pass på at den fungerer som den skal før du beginner å klippe. Kantklipperen må kun brukes dersom stoppbryteren virker optimalt. Sjekk jevnlig at klippehodet slutter å rotere når motoren stenges av. FARESONE! Ingen andre enn brukeren skal oppholde seg i faresonen, dvs. innen 15 meters radius fra klipperen. Brukeren må bruke vernebriller, hørselsvern, ansiktsmaske, hjelm, arbeidshansker, samt solide klær som dekker armer og bein. Personer som oppholder seg like utenfor faresonen bør også bruke vernebriller. Faren minsker jo lengre unna faresonen de oppholder seg. ADVARSEL! I tillegg til hjelm, vernebriller, maske og hørselsvern bør du bruke solide sko som beskytter føttene og gir deg bedre grep på glatte underlag. Bruk ikke slips, smykker eller løse, hengende klær som kan sette seg fast i kantklipperen. Ikke klipp med åpent fottøy som sandaler, eller barføtt. I noen situasjoner må du bruke heldekkende beskyttelse for ansiktet og hodet. 6

7 KLIPPING MED NYLONTRÅD Beskyttelsesdekselet må være på plass når du klipper med nylontråden. Nylontråden vil flagre løst hvis for mye tråd stikker ut. Bruk alltid beskyttelsesdeksel med trådkutter når du bruker klippehoder med nylontråd. For nesten alle former for klipping er det en fordel å vippe klippehodet slik at kontakten med det du klipper skjer på den siden av trådsirkelen beveger seg VEKK fra deg og beskyttelsesdekselet. Dette betyr at eventuelle objekter slynges vekk fra deg. Klippehodet roterer MED KLOKKEN. TRÅDKUTTEREN er plassert på høyre side av beskyttelsesdekselet. Hvis du vipper hodet feil vei vil objekter slynges MOT deg. Hvis klippehodet holdes flatt mot bakken slik at du klipper med hele sirkelen, vil objekter slynges mot føttene dine, klippehodet vil gå saktere, og tråden vil brukes opp mye raskere. Bruk kun nylontråd av høy kvalitet, med en diameter på 1,8 mm. Bruk aldri ståltråd eller ledning i stedet for nylontråden. Klippehodet skal kun brukes med nylontråd med riktig diameter, som er beregnet på kantklippere. Vær svært forsiktig når du klipper over bare flekker og grus, fordi nylontråden kan slynge ut små steinpartikler i høy hastighet. Beskyttelsesdekselet stopper ikke objekter som spretter eller rikosjetterer fra harde overflater. 7

8 TRIMMING Ved trimming fører du kantklipperen forsiktig inn i materialet du ønsker å trimme. Vipp klippehodet langsomt for å styre utblåst gress vekk fra deg. Hvis du skal klippe opp mot en barriere, som et gjerde, en vegg eller et tre, bør du nærme deg fra en vinkel der eventuelle objekter som rikosjetterer fra barrieren ikke treffer deg; flytt klippehodet langsomt til du klipper gresset helt inn til barrieren, men prøv å unngå all kontakt mellom nylontråden og barrieren. Vær spesielt forsiktig med dette når du klipper opp til ståltråd- eller nettinggjerder. Hvis du kommer for nærme vil nylontråden tvinne seg rundt ståltråden og slites av. Du kan også trimme kraftige stilkplanter ved å klippe av stilkene en etter en. Plasser klippehodet nær bakken (ikke klipp høyt oppe på stilken, fordi den kan flises opp, slik at tråden setter seg fast). Ikke klipp for brutalt, bruk bare tuppen av nylontråden til å jobbe deg gjennom stilken. Ikke bruk stålblader til kantklipping eller gressfjerning. GRESSFJERNING OG KANTKLIPPING Begge disse gjøres med klippehodet i en bratt vinkel. Gressfjerning er fjerning av alle vekster slik at du etterlater bar jord, mens kantklipping er trimming av gress der det har spredd seg over fortauer, gangstier eller gårdsplasser. Både ved gressfjerning og kantklipping skal du holde kantklipperen i en skarp vinkel, og i en slik posisjon at objekter, steiner og gressrester ikke slynges tilbake mot deg selv om det rikosjetterer tilbake fra en hard overflate. Selv om bildene til venstre vise hvordan både gressfjerning og kantklipping gjøres, må hver bruker selv finne ut hvilke vinkler som er best egnet for deres høyde og klippejobb. Klipp ikke på steder der det kan finnes biter av ståltråd. Bruk beskyttelsesutstyr. Klipp aldri når du ikke ser hva det er du klipper. 8

9 BENSIN- OG OLJEBLANDING Fyll aldri drivstofftanken helt opp. Fyll aldri på drivstoff på et lukket eller dårlig ventilert sted. Fyll aldri på drivstoff i nærheten av åpen ild eller gnister. Pass på å tørke vekk alt drivstoffsøl før du starter motoren. Prøv aldri å fylle på mens motoren er varm. Drivstoffet til denne kantklipperen er en blanding av blyfri bensin og godkjent motorolje. Når du blander bensin med 2-takts motorolje, må du kun bruke bensin som IKKE inneholder etanol eller metanol. Bruk bensin med 89 oktan eller mer. Blyfri bensin må være fersk, og holde god kvalitet, for å unngå mulige skader på bensinslanger og andre deler av motoren. BLANDINGSFORHOLD 40:1 40 DELER BENSIN TIL 1 DEL MOTOROLJE Drivstoffblandinger med annen fordeling enn 40:1 kan forårsake skader på motoren, så pass på at blandingsforholdet er riktig. DRIVSTOFF Motoren bruker 2-takts drivstoff, en blanding av bensin og 2-takts motorolje i forholdet 40:1. VIKTIG 2-takts drivstoff kan skille seg. Rist drivstoffbeholderen grundig hver gang du skal fylle tanken. Drivstoff taper seg ved lagring, så ikke bland mer drivstoff enn du regner med å bruke i løpet av en måned. FORBEREDELSER FØR BRUK Når du blander bensin med 2-takts motorolje, må du kun bruke bensin som ikke inneholder etanol eller metanol, for å unngå mulige skader på bensinslanger og andre deler av motoren. VIKTIG: Hvis du ikke overholder instruksene for korrekt blanding av drivstoff, kan dette føre til skader på motoren. 1. Når du forbereder drivstoffblandingen, bør du ikke blande mer enn du trenger til jobben du skal utføre. Bruk ikke drivstoff som har vært lagret lenger enn to måneder. Hvis drivstoffblandingen lagres lenger enn dette, vil det gjøre motoren tung å starte, og føre til dårlig ytelse og effektivitet. Den bør erstattes av ferskt drivstoff. 2. Fyll aldri drivstofftanken helt opp. 3. Fyll aldri på drivstoff på et lukket eller dårlig ventilert sted. 4. Fyll aldri på drivstoff i nærheten av åpen ild eller gnister. 5. Pass på å tørke vekk alt drivstoffsøl før du starter motoren. 6. Prøv aldri å fylle på mens motoren er varm. SJEKKES FØR BRUK: 1. Sjekk at det ikke er noen løse bolter, muttere eller skruer. 2. Sjekk at luftrenseren ikke er skitten. Rengjør luftfilteret grundig før bruk. 3. Sjekk at beskyttelsesdekselet sitter slik det skal. 4. Sjekk at det ikke er noen lekkasjer. ADVARSEL! Eksosen fra motoren inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fødselsdefekter eller andre problemer med forplantning. BENSIN Bruk blyfri bensin med 89 oktan eller mer, som du vet er av god kvalitet. OPPBEVARING AV DRIVSTOFF Drivstoff må kun lagres i en ren, hel og godkjent beholder. Sjekk og følg lokale forskrifter. BLANDING AV BENSIN OG OLJE Se over drivstofftanken og sørg for at den er ren før du fyller på ferskt drivstoff. Bruk en blanding med forholdet 40:1. 9

10 BRUK ADVARSEL! Start aldri motoren i et lukket rom eller på et dårlig ventilert sted, siden eksosen inneholder giftstoffer. Hold hender, føtter hår og klær på trygg avstand fra alle kantklipperens bevegelige deler. Eksosen og noen deler av motoren vil bli svært varme ved bruk. Pass på at trådspolen og klippehodet ikke kommer i kontakt med andre objekter når du starter kantklipperen. Gjør følgende for å starte motoren: 1. Plasser trådklipperen på et fast, jevnt underlag. Pass på at klippehodet/nylontråden ikke er i kontakt med bakken. Klippehodet vil begynne å rotere straks motoren starter, og fortsette så lenge motoren går. 2. Slå på med stopp/start-bryteren. 3. Trykk 10 ganger på primerknappen. 4. Vri choken til START. 5. Trekk i starthåndtaket til motoren starter. Gjør følgende for å stoppe motoren: 1. Slipp ut gassbryteren og la motoren gå på tomgang noen øyeblikk så den kjøler seg litt ned. 2. Slå av med stopp/start-bryteren. ADVARSEL! Trådspolen og klippehodet vil fortsette å rotere i noen sekunder etter at motoren er stoppet. Ikke sett kantklipperen ned på bakken før klippetråden har sluttet å rotere. FEILSØKING Rengjør eller bytt tennpluggen hvis den er tilsmusset med kraftige oljerrester. Bytt tennpluggen hvis senterelektroden er rundslitt på enden. Gniståpningen på tennpluggen skal være 0,6-0,7 mm Skrus fast med dreiemoment = kg/cm TRANSPORT, HÅNDTERING Motoren skal være avslått når kantklipperen fraktes mellom ulike arbeidsområder. Etter at motoren er stoppet er demperen fortsatt svært varm. Rør aldri demperen eller andre varme deler. Pass på at det ikke lekker drivstoff fra tanken. LANGTIDSLAGRING Se over, rengjør og reparer kantklipperen om nødvendig. Tapp ut alt drivstoff fra drivstofftanken. Start motoren. Dette vil bruke opp alt drivstoff i drivstoffslangen og forgasseren. Ta ut tennpluggen, tøm en teskje ren motorolje inn i tennplugghullet på sylinderen, og sett inn pluggen igjen. Lagres på et rent, tørt og støvfritt sted. FEIL av typen startproblemer, irregulære funksjoner og unormal ytelse kan normalt sett unngås hvis alle instrukser for korrekt bruk og vedlikeholdsprosedyrer blir fulgt. 6. Grip om både utløserbryteren for gassen og gassbryteren. Klem dem langsomt sammen flere ganger før du slipper ut gassbryteren, motoren vil nå på tomgang 7. Klem inn gassbryteren for å øke motorens hastighet. 8. Gjenta stegene over hvis motoren ikke vil starter. 10 Hvis motoren ikke virker som den skal, sjekk om: - drivstoffsystemet er i god stand, og om det renner drivstoff til motoren; - Tenningssystemet er i god stand, og om tennpluggen gnister slik den skal; - motorens kompresjon er tilstrekkelig. HVIS MOTOREN IKKE STARTER: Tøm drivstofftanken; Fyll på med ferskt, rent drivstoff; Sjekk at drivstoffilteret er rent, bytt filteret om nødvendig; Sørg for at luftfilterelementene er rene; Sett inn en ny tennplugg med korrekt åpning; Hvis det er alvorlige problemer med maskinen, prøv ikke å reparere den selv, men ta kontakt med forhandler.

11 FEILSØKINGSGUIDE 11

12 2. LITE KRAFT 3. MOTOREN GÅR USTABILT 4. MOTOREN STOPPER PLUTSELIG 12

13 13

14 14

15 15

16 NORSK GARANTI Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industriveien 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at produktet Produkt... Gresstrimmer Merke... Park & Garden Modell... PRT2538 er i overensstemmelse med normene EN ISO 11806:1997, EN ISO 14982:1998 samt bestemmelser gitt i direktiv 2002/95/EC, 2002/96 EEC, 98/37/EC, 2004/108/EC Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever gresstrimmeren ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om gresstrimmeren skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

Manual. Gress/busktrimmer PBT3043T Gräs/busktrimmer PBT3043T

Manual. Gress/busktrimmer PBT3043T Gräs/busktrimmer PBT3043T Manual Gress/busktrimmer PBT3043T Gräs/busktrimmer PBT3043T 540262 1 INTRODUKSJON Takk for ditt kjøp av denne busktrimmeren. Denne bruks. anvisningen forklarer hvordan trimmeren kan håndteres effektivt

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning Manual 530192 26-06-07 11:44 Side 1 VEDKAPPSAG Bruksanvisning WS600AWN / WS600AWS 1 Vnr. 530192/530193 BRUKSANVISNING FOR SAG Kjære kunde: Dette er en maskin av god kvalitet, med pålitelig kapasitet. Av

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

Manual. Gressklipper DY204PMS-A Gräsklipper DY204PMS-A

Manual. Gressklipper DY204PMS-A Gräsklipper DY204PMS-A Manual Gressklipper DY204PMS-A Gräsklipper DY204PMS-A 540282 1 Les og ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, montering, bruk

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

Manual. Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010

Manual. Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010 Manual Gresstrimmer GT3010 Grästrimmer GT3010 540252 1 2 3 Bruksanvisning Elektrisk kantklipper GT3010 Det vil bli henvist til bildene på side 2 og 3 utover i denne bruksanvisningen. Innhold Generell beskrivelse...4

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Innhold Beregnet bruk Forsiktighetsregler Montering Bruk Vedlikehold Problemløsing Miljøbeskyttelse Teknisk data Garanti EC samsvarerklæring Beregnet

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202 Kedjeslip Sagkjedesliper 85W MANUAL 530202 1 Tekniske data Motor RPM 4800 230V, 50Hz, 85W Tvingekapasitet 0.80 til 0.50 Vinkel bord/tvinge Mandrel, diameter 2,25 cm (7/8 ) 35 grader fra høyre til venstre

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M7 1400W ORIGINAL INSTRUCTIONS GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER ADVARSEL - For å redusere risikoen for skader, må brukeren lese bruksanvisningen. Ikke arbeid med

Detaljer

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 COLLECTOR 45 COMBI EL 45S COMBI EL 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 2 2 CG

Detaljer

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Innhold 1. Generelle forsiktighetsregler 2. Inkluderte komponenter 3. Bruksområder 4. Miljøbeskyttelse 5. Montering 6. Før oppstart 7. Bruk

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk overfres

Brukerveiledning Elektrisk overfres Brukerveiledning Elektrisk overfres Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk for første gang og oppbevar veiledningen i nærheten av apparatet til enhver tid. Tekniske data: Spenning: 230 V Frekvens:

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300

Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300 Brukerveiledning Gresstrimmer GT-GT09-300 Les alltid brukerveiledningen før bruk. I - Beskrivelse av produktet 1. Strømkabel 9. Rør 2. Trykkavlaster 10. Justeringsbryter 3. Bryter 11. Spoledeksel 4. Topphåndtak

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER INNHOLD I. INNLEDNING 1 II. MODELL 2 III. SIKKERHETSREGLER FØR BRUK 3 IV. BESKRIVELSE AV PRODUKT OG TILBEHØR 4 V. HVORDAN RIDIAN MULTITRIMMER VIRKER 5 VI. BRUK

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Svingermontering. Montering av svingeren

Svingermontering. Montering av svingeren Svingermontering Dette dokumentet dekker installasjonen av alle 83/200kHz, 50/200kHz og HDI/Downscansvingere som benytter akterspeil/hekk for montering. Innvendig liming i skrog kan benyttes, men ikke

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer