Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538"

Transkript

1 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT

2 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine forventninger. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du best håndterer kantklipperen. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du begynner å bruke kantklipperen, og gjør deg godt kjent med korrekt og sikker bruk av verktøyet. Tekniske data Modell Sertifisert modell Klippebredde Skaftets lengde Maksimal omdreiningshastighet Hastighet ved tomgang Vibrasjonsverdier ved hvert håndtak Støytrykknivå Maksimalt støynivå Nylonhodets rotasjonsretning Vekt PRT2538 AUTO PRT cm 132 cm r/m 3000±10% r/m m/s 92 db(a) 112 db(a) Med klokken (sett ovenfra) 5,1 kg Slagvolum 25 cm 3 Motortype Kraft Tenningstype Drivstoff Kapasitet, drivstofftank Luftkjølt, 2-takts 0,66 kw Elektronisk tenning uten kontakt Blyfri bensin og 2-syklus olje. (Blandingsforhold 40:1 (40 deler bensin til 1 del olje) 0,6 l VARSELSYMBOLER Siden en kantklipper er et kraftig og hurtigklippende elektroverktøy, må spesielle sikkerhetsforanstaltninger overholdes for å redusere faren for personskade. Les denne bruksanvisningen nøye. Gjør deg godt kjent med styring og korrekt bruk av verktøyet. Sørg for at du vet hvordan du slår den av, og hvordan du raskt hekter den av deg. ADVARSEL! De følgende symbolene er klistret på kantklipperens utside for å minne deg om de sikkerhetsforanstalt-ningene du bør følge når du bruker verktøyet. FARE! Følg alltid sikkerhetsinstruksene for å unngå personskader og skader på kantklipperen. ADVARSEL! Les denne bruksanvisningen grundig før du bruker kantklipperen, og oppbevar den på et trygt sted for fremtidige behov. ADVARSEL! Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og sikkerhetshjelm når du bruker denne kantklipperen. ADVARSEL! Bruk solid, sklisikkert fottøy som beskytter ankelen. ADVARSEL! Bruk kraftige lærhansker. ADVARSEL! Klippehodet er beregnet på bruk av nylontråd. Denne kantklipperen må IKKE brukes med metallblader. ADVARSEL! Hold alle uvedkommende, særlig barn og kjæledyr, på sikker avstand (minst 15 meter) når kant klipperen brukes. ADVARSEL! Klippehodet fortsetter å rotere i noen sekunder etter at motoren er slått av. 2

3 SIKKERHETSINSTRUKSER ADVARSEL! Ved bruk av denne kantklipperen bør grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger, inkludert de følgende, overholdes for å redusere faren for brann, elektriske støt og personskader. Les alle disse sikkerhetsinstruksene grundig før du bruker kantklipperen. Sørg for å gjøre deg godt kjent med styringen, og korrekt og trygg bruk av kantklipperen. Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted for fremtidig bruk. Korrekte sikkerhetsforanstaltninger må utføres. Som alt elektroverktøy må denne kantklipperen håndteres med forsiktighet. IKKE UTSETT DEG SELV ELLER ANDRE FOR FARE. Følg disse generelle reglene. Ikke la andre bruke maskinen som ikke er ansvarsfulle, har lest og forstått bruksanvisningen, og har lært seg korrekt bruk. Bruk alltid vernebriller for å beskytte øynene. Bruk egnede klær, ikke løse klær eller smykker som kan sette seg fast i klipperens bevegelige deler. Bruk alltid solid, sklisikkert fottøy. Langt hår må knyttes opp. Det anbefales også at bein og føtter er tildekket, som beskyttelse under bruk. Se over hele maskinen før bruk, og se etter lose deler (muttere, bolter, skruer, etc.) og eventuelle skader. Reparer eller bytt om nødvendig før kantklipperen tas i bruk. Bruk ALDRI annet tilleggsutstyr til denne kantklipperen enn de som anbefales av produsenten. Resultatet kan bli alvorlige skader på brukeren eller andre, samt skader på maskinen. Hold håndtakene rene for olje og drivstoff. Bruk alltid håndtakene og skulderstroppen på riktig måte ved klipping. Røyking er forbudt når du blander drivstoff eller fyller drivstofftanken. Drivstoff må IKKE blandes i et lukket rom, eller nær åpen ild. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Drivstoffet må alltid blandes og oppbevares i en korrekt merket beholder som er godkjent for slik bruk. Ta ALDRI av drivstofflokket mens motoren går. Motoren må ALDRI startes eller kjøres i et lukket rom eller innendørs. Eksosen inneholder giftig karbonmonoksid. Forsøk aldri å justere motoren mens kantklipperen er i gang og er stroppet på brukeren. Motorjusteringer må alltid gjøres når kantklipperen ligger på en jevn, ryddet overflate. Kantklipperen må IKKE brukes hvis den er skadet eller feiljustert. Fjern aldri verneanordninger. Resultatet kan bli alvorlige skader på brukeren eller andre, samt skader på maskinen. Se over området som skal klippes, og fjern alle fremmedlegemer som kan fastfiltres i nylontråden. Fjern også alle fremmedlegemer som kan slynges ut av klipperen under bruk. 3 Hold barn på avstand. Tilskuere bør holde seg på trygg avstand fra klippeområder, minst 15 meter. Etterlat aldri maskinen uten tilsyn. Kantklipperen må IKKE brukes til andre formal enn den er beregnet for, som beskrevet I denne bruksanvisningen. Ikke ta overbalanse. Pass på at du står stødig og godt balansert til enhver tid. Kantklipperen må ikke brukes fra en stige eller andre ustabile stillinger. Hold hender og føtter på trygg avstand fra klippehodet mens kantklipperen er i bruk. Kantklipperen skal IKKE brukes til å feie eller blåse vekk avfall. Bruk ALDRI kantklipperen når du er trett, syk eller påvirket av medisiner, narkotika eller alkohol. Bruk kun kantklipperen hvis nylonklippehodet ikke er skadet. Hvis du treffer en stein eller andre objekter, stopp motoren og sjekk klippehodet. Et klippehode som er ødelagt eller ubalansert må IKKE brukes. INSTRUKSER FOR BYTTE AV TILLEGGSUTSTYR Må ikke oppbevares i et lukket rom der bensindamp kan antennes av varmtvannstanker, ovner, eller lignende. Må kun oppbevares i et låst, godt ventilert rom. Sørg for at maskinen fungerer trygt og feilfritt ved kun å bruke originalt tilleggsutstyr, som er tilgjengelig fra din forhandler. Bruk av annet tilleggsutstyr eller tilbehør kan medføre fare for skade på brukeren og/eller maskinen, samt oppheve garantien. Rengjør maskinen grundig, spesielt drivstofftanken, dens omgivelser, og luftrenseren. Ved påfyll, pass på at du stopper motoren og forsikrer deg om at den har kjølt seg ned. Fyll aldri på drivstoff mens motoren går, eller mens den fortsatt er varm. Hvis du søler bensin, sørg for å tørke klipperen helt ren før du starter den igjen. Pass på at kluter eller papirtørkle som ble brukt til å tørke opp bensin med ikke er i nærheten når du starter motoren igjen. Hold god avstand til andre personer; minst 15 meter. Hvis du må nærme deg en annen person som bruker klipperen, pass på å fange hans/hennes oppmerksomhet, og vent til motoren er stoppet før du går bort. Pass på at du ALDRI overrasker eller distraherer brukeren mens kantklipperen er i bruk, siden dette kan forårsake farlige situasjoner. Rør ALDRI nylonklippehodet mens motoren går. Hvis det er nødvendig å justere dekselet eller klippehodet, pass på å stoppe motoren og at klippehodet har sluttet å rotere. Kantklipperen skal være slått av når den flyttes mellom arbeidsområder. Pass på at du ikke slår klippehodet mot steiner, vegger, kantstein eller bakken. Urimelig røff behandling vil forkorte maskinens levetid, og kan også skape farlige situasjoner for deg og andre I nærheten.

4 Vær oppmerksom på løse eller svært varme deler. Hvis det er noe unormalt med maskinen, stopp motoren øyeblikkelig, og sjekk den nøye. Om nødvendig, få maskinen sjekket eller reparert av autorisert verksted. Fortsett ALDRI å bruke en maskin som ikke fungerer som normalt. Ved start eller bruk av kantklipperen, må du ALDRI røre svært varme deler, som demperen, høyspenningskabelen eller tennpluggen. Etter at motoren er stoppet er demperen fortsatt varm en stund. Plasser ALDRI maskinen på steder der den kan antenne brennbare gasser, væsker eller materialer (som tørt gress eller løv, etc.). Vær spesielt oppmerksom ved arbeid i regn eller når det har regnet, siden gresset kan være glatt. Hvis du sklir, mister balansen eller faller, slipp gassspaken øyeblikkelig. Pass på at du ikke slipper maskinen, eller slår den mot hindringer. Før du skal justere eller reparere maskinen, sørg for å stoppe motoren og fjerne tennpluggen. Når kantklipperen skal oppbevares over lengre tid uten å brukes, tapp alt drivstoff fra bensintanken og forgasseren, rengjør delene, flytt maskinen til et trygt sted, og pass på at motoren har kjølt seg ned før du forlater den. Se over kantklipperen med jevne mellomrom for å sikre trygg og effektiv bruk. For en grundig inspeksjon av maskinen, ta kontakt med din forhandler. Hold alltid maskinen på trygg avstand fra ild eller gnister. Det antas at en lidelse som kalles Raynaud s fenomen, som påvirker fingrene til de som lider av det, kan forårsakes av vibrasjoner og kulde. Symptomer er at fingrene blir numne og mister farge. Det anbefales på det sterkeste at de følgende forhåndsreglene tas, da man ikke vet hva som kan utløse lidelsen: - Hold kroppen varm, spesielt hodet, halsen, føttene, anklene, hendene og håndleddene. - Sørg for god blodsirkulasjon ved å ta pauser ofte, der du utfører kraftige armbevegelser, og også ved å ikke røyke. - Begrens arbeidstiden. Unngå å jobbe med kantklipperen eller annet håndholdt elektroverktøy hver dag. - Hvis du opplever ubehag, røde og oppsvulmede fingre, fulgt av at de blir hvite og følelsesløse, ta kontakt med lege før du utsetter deg for kulde og vibrasjon igjen. Bruk alltid hørselsvern, sterk støy over lengre tid kan føre til alvorlig hørselsskade. Ansiktet og hodet må beskyttes for å unngå skader ved fall eller greiner. Bruk kraftige arbeidshansker med godt grep for å gi deg et godt grep om håndtaket på kantklipperen. Hanskene vil også beskytte mot vibrasjoner. ADVARSEL: Klippehodet er fortsatt farlig mens motoren er i ferd med å stoppe. 4 BESKRIVELSE 1. NYLONKLIPPEHODE Inneholder utskiftbar nylontråd som mates frem når klippehodet slås lett mot bakken mens det roterer ved normal hastighet. 2. TRÅDKUTTER Trimmer nylontråden til korrekt lengde (18 cm). Når klippehodet slås lett mot bakken under bruk mates nylontråden frem. Hvis kantklipperen brukes uten trådkutter, og tråden blir for lang (mer enn 18 cm), vil motorens hastighet synke, noe som kan overopphete eller skade motoren. 3. SIKKERHETSDEKSEL Montert rett over klippehodet. Beskytter brukeren ved å deflektere objekter som kastes ut under trimming. Kantklipperen må aldri brukes uten sikkerhetsdekselet. 4. KLIPPEARM Inneholder en spesialutformet fleksibel innvendig drivaksel. 5. STØTTEHÅNDTAK Dette håndtaket kan justeres etter behag. 6. TENNINGSBRYTER Tenningsbryter montert på toppen av kontrollenheten. Still bryteren frem for å starte, bakover for å stoppe. 7. DRIVSTOFFTANK Inneholde drivstoff (bensin/olje) og bensinfilter. 8. GASSBRYTER Fjærbelastet slik at den spretter tilbake til tomgang når den slippes. Ved aksellerasjon, klem bryteren gradvis inn for best styreteknikk. Ikke klem inn gassbryteren ved oppstart. 9. TILKOBLINGSFESTE Fest øvre og nedre del av håndtaket til hverandre med tilkoblingsfestet.

5 MONTERING MONTERING AV BESKYTTELSESDEKSEL Plasser plastdekselet på klippearmen, skru fast med skruene som følger med. Pass på at det er korrekt montert. MONTERING AV KLIPPEHODE Tre klippehodet inn på klippearmen, og vri med klokken til det sitter godt. MONTERING AV STØTTEHÅNDTAK Plasser støttehåndtaket på korrekt sted, og stram mutter M6. MONTERING AV HÅNDTAK Skyv øvre og nedre del av håndtaket inn i tilkoblingsfestet. Ta skruen, mutteren, bolten og vrideren ut av pakken. Fest dem som vist på figuren til høyre. 5

6 REGLER FOR SIKKER BRUK ADVARSEL! Alle modeller av kantklippere og hekktrimmere kan slynge ut små steiner, metallbiter eller andre små objekter i tillegg til materialet som blir klippet. Les disse sikkerhetsinstruksene nøye. Følg instruksene i bruksanvisningen. Les bruksanvisningen grundig. Gjør deg godt kjent med korrekt styring og bruk av kantklipperen. Sørg for at du vet hvordan du stopper klipperen og slår av motoren, samt hvordan du raskt hekter av kantklipperen når den er stroppet til deg. La aldri noen bruke kantklipperen uten opplæring. Pass på at brukeren er utstyrt med nødvendig verneutstyr. Hold uvedkommende, barn og dyr på trygg avstand fra arbeidsområdet. Barn må aldri få bruke eller leke med kantklipperen. Ikke la noen komme inn i faresonen så lenge motoren er på. Faresonen er et område med 15 meters radius. Insister på at personer som oppholder seg i nærheten bruker vernebriller som beskyttelse mot objekter som slynges ut. Hvis kantklipperen må brukes på et sted der det er ubeskyttede personer i nærheten, må den brukes på lav hastighet for å redusere farene. Flytt stoppbryteren til o når motoren går på tomgang, pass på at den fungerer som den skal før du beginner å klippe. Kantklipperen må kun brukes dersom stoppbryteren virker optimalt. Sjekk jevnlig at klippehodet slutter å rotere når motoren stenges av. FARESONE! Ingen andre enn brukeren skal oppholde seg i faresonen, dvs. innen 15 meters radius fra klipperen. Brukeren må bruke vernebriller, hørselsvern, ansiktsmaske, hjelm, arbeidshansker, samt solide klær som dekker armer og bein. Personer som oppholder seg like utenfor faresonen bør også bruke vernebriller. Faren minsker jo lengre unna faresonen de oppholder seg. ADVARSEL! I tillegg til hjelm, vernebriller, maske og hørselsvern bør du bruke solide sko som beskytter føttene og gir deg bedre grep på glatte underlag. Bruk ikke slips, smykker eller løse, hengende klær som kan sette seg fast i kantklipperen. Ikke klipp med åpent fottøy som sandaler, eller barføtt. I noen situasjoner må du bruke heldekkende beskyttelse for ansiktet og hodet. 6

7 KLIPPING MED NYLONTRÅD Beskyttelsesdekselet må være på plass når du klipper med nylontråden. Nylontråden vil flagre løst hvis for mye tråd stikker ut. Bruk alltid beskyttelsesdeksel med trådkutter når du bruker klippehoder med nylontråd. For nesten alle former for klipping er det en fordel å vippe klippehodet slik at kontakten med det du klipper skjer på den siden av trådsirkelen beveger seg VEKK fra deg og beskyttelsesdekselet. Dette betyr at eventuelle objekter slynges vekk fra deg. Klippehodet roterer MED KLOKKEN. TRÅDKUTTEREN er plassert på høyre side av beskyttelsesdekselet. Hvis du vipper hodet feil vei vil objekter slynges MOT deg. Hvis klippehodet holdes flatt mot bakken slik at du klipper med hele sirkelen, vil objekter slynges mot føttene dine, klippehodet vil gå saktere, og tråden vil brukes opp mye raskere. Bruk kun nylontråd av høy kvalitet, med en diameter på 1,8 mm. Bruk aldri ståltråd eller ledning i stedet for nylontråden. Klippehodet skal kun brukes med nylontråd med riktig diameter, som er beregnet på kantklippere. Vær svært forsiktig når du klipper over bare flekker og grus, fordi nylontråden kan slynge ut små steinpartikler i høy hastighet. Beskyttelsesdekselet stopper ikke objekter som spretter eller rikosjetterer fra harde overflater. 7

8 TRIMMING Ved trimming fører du kantklipperen forsiktig inn i materialet du ønsker å trimme. Vipp klippehodet langsomt for å styre utblåst gress vekk fra deg. Hvis du skal klippe opp mot en barriere, som et gjerde, en vegg eller et tre, bør du nærme deg fra en vinkel der eventuelle objekter som rikosjetterer fra barrieren ikke treffer deg; flytt klippehodet langsomt til du klipper gresset helt inn til barrieren, men prøv å unngå all kontakt mellom nylontråden og barrieren. Vær spesielt forsiktig med dette når du klipper opp til ståltråd- eller nettinggjerder. Hvis du kommer for nærme vil nylontråden tvinne seg rundt ståltråden og slites av. Du kan også trimme kraftige stilkplanter ved å klippe av stilkene en etter en. Plasser klippehodet nær bakken (ikke klipp høyt oppe på stilken, fordi den kan flises opp, slik at tråden setter seg fast). Ikke klipp for brutalt, bruk bare tuppen av nylontråden til å jobbe deg gjennom stilken. Ikke bruk stålblader til kantklipping eller gressfjerning. GRESSFJERNING OG KANTKLIPPING Begge disse gjøres med klippehodet i en bratt vinkel. Gressfjerning er fjerning av alle vekster slik at du etterlater bar jord, mens kantklipping er trimming av gress der det har spredd seg over fortauer, gangstier eller gårdsplasser. Både ved gressfjerning og kantklipping skal du holde kantklipperen i en skarp vinkel, og i en slik posisjon at objekter, steiner og gressrester ikke slynges tilbake mot deg selv om det rikosjetterer tilbake fra en hard overflate. Selv om bildene til venstre vise hvordan både gressfjerning og kantklipping gjøres, må hver bruker selv finne ut hvilke vinkler som er best egnet for deres høyde og klippejobb. Klipp ikke på steder der det kan finnes biter av ståltråd. Bruk beskyttelsesutstyr. Klipp aldri når du ikke ser hva det er du klipper. 8

9 BENSIN- OG OLJEBLANDING Fyll aldri drivstofftanken helt opp. Fyll aldri på drivstoff på et lukket eller dårlig ventilert sted. Fyll aldri på drivstoff i nærheten av åpen ild eller gnister. Pass på å tørke vekk alt drivstoffsøl før du starter motoren. Prøv aldri å fylle på mens motoren er varm. Drivstoffet til denne kantklipperen er en blanding av blyfri bensin og godkjent motorolje. Når du blander bensin med 2-takts motorolje, må du kun bruke bensin som IKKE inneholder etanol eller metanol. Bruk bensin med 89 oktan eller mer. Blyfri bensin må være fersk, og holde god kvalitet, for å unngå mulige skader på bensinslanger og andre deler av motoren. BLANDINGSFORHOLD 40:1 40 DELER BENSIN TIL 1 DEL MOTOROLJE Drivstoffblandinger med annen fordeling enn 40:1 kan forårsake skader på motoren, så pass på at blandingsforholdet er riktig. DRIVSTOFF Motoren bruker 2-takts drivstoff, en blanding av bensin og 2-takts motorolje i forholdet 40:1. VIKTIG 2-takts drivstoff kan skille seg. Rist drivstoffbeholderen grundig hver gang du skal fylle tanken. Drivstoff taper seg ved lagring, så ikke bland mer drivstoff enn du regner med å bruke i løpet av en måned. FORBEREDELSER FØR BRUK Når du blander bensin med 2-takts motorolje, må du kun bruke bensin som ikke inneholder etanol eller metanol, for å unngå mulige skader på bensinslanger og andre deler av motoren. VIKTIG: Hvis du ikke overholder instruksene for korrekt blanding av drivstoff, kan dette føre til skader på motoren. 1. Når du forbereder drivstoffblandingen, bør du ikke blande mer enn du trenger til jobben du skal utføre. Bruk ikke drivstoff som har vært lagret lenger enn to måneder. Hvis drivstoffblandingen lagres lenger enn dette, vil det gjøre motoren tung å starte, og føre til dårlig ytelse og effektivitet. Den bør erstattes av ferskt drivstoff. 2. Fyll aldri drivstofftanken helt opp. 3. Fyll aldri på drivstoff på et lukket eller dårlig ventilert sted. 4. Fyll aldri på drivstoff i nærheten av åpen ild eller gnister. 5. Pass på å tørke vekk alt drivstoffsøl før du starter motoren. 6. Prøv aldri å fylle på mens motoren er varm. SJEKKES FØR BRUK: 1. Sjekk at det ikke er noen løse bolter, muttere eller skruer. 2. Sjekk at luftrenseren ikke er skitten. Rengjør luftfilteret grundig før bruk. 3. Sjekk at beskyttelsesdekselet sitter slik det skal. 4. Sjekk at det ikke er noen lekkasjer. ADVARSEL! Eksosen fra motoren inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fødselsdefekter eller andre problemer med forplantning. BENSIN Bruk blyfri bensin med 89 oktan eller mer, som du vet er av god kvalitet. OPPBEVARING AV DRIVSTOFF Drivstoff må kun lagres i en ren, hel og godkjent beholder. Sjekk og følg lokale forskrifter. BLANDING AV BENSIN OG OLJE Se over drivstofftanken og sørg for at den er ren før du fyller på ferskt drivstoff. Bruk en blanding med forholdet 40:1. 9

10 BRUK ADVARSEL! Start aldri motoren i et lukket rom eller på et dårlig ventilert sted, siden eksosen inneholder giftstoffer. Hold hender, føtter hår og klær på trygg avstand fra alle kantklipperens bevegelige deler. Eksosen og noen deler av motoren vil bli svært varme ved bruk. Pass på at trådspolen og klippehodet ikke kommer i kontakt med andre objekter når du starter kantklipperen. Gjør følgende for å starte motoren: 1. Plasser trådklipperen på et fast, jevnt underlag. Pass på at klippehodet/nylontråden ikke er i kontakt med bakken. Klippehodet vil begynne å rotere straks motoren starter, og fortsette så lenge motoren går. 2. Slå på med stopp/start-bryteren. 3. Trykk 10 ganger på primerknappen. 4. Vri choken til START. 5. Trekk i starthåndtaket til motoren starter. Gjør følgende for å stoppe motoren: 1. Slipp ut gassbryteren og la motoren gå på tomgang noen øyeblikk så den kjøler seg litt ned. 2. Slå av med stopp/start-bryteren. ADVARSEL! Trådspolen og klippehodet vil fortsette å rotere i noen sekunder etter at motoren er stoppet. Ikke sett kantklipperen ned på bakken før klippetråden har sluttet å rotere. FEILSØKING Rengjør eller bytt tennpluggen hvis den er tilsmusset med kraftige oljerrester. Bytt tennpluggen hvis senterelektroden er rundslitt på enden. Gniståpningen på tennpluggen skal være 0,6-0,7 mm Skrus fast med dreiemoment = kg/cm TRANSPORT, HÅNDTERING Motoren skal være avslått når kantklipperen fraktes mellom ulike arbeidsområder. Etter at motoren er stoppet er demperen fortsatt svært varm. Rør aldri demperen eller andre varme deler. Pass på at det ikke lekker drivstoff fra tanken. LANGTIDSLAGRING Se over, rengjør og reparer kantklipperen om nødvendig. Tapp ut alt drivstoff fra drivstofftanken. Start motoren. Dette vil bruke opp alt drivstoff i drivstoffslangen og forgasseren. Ta ut tennpluggen, tøm en teskje ren motorolje inn i tennplugghullet på sylinderen, og sett inn pluggen igjen. Lagres på et rent, tørt og støvfritt sted. FEIL av typen startproblemer, irregulære funksjoner og unormal ytelse kan normalt sett unngås hvis alle instrukser for korrekt bruk og vedlikeholdsprosedyrer blir fulgt. 6. Grip om både utløserbryteren for gassen og gassbryteren. Klem dem langsomt sammen flere ganger før du slipper ut gassbryteren, motoren vil nå på tomgang 7. Klem inn gassbryteren for å øke motorens hastighet. 8. Gjenta stegene over hvis motoren ikke vil starter. 10 Hvis motoren ikke virker som den skal, sjekk om: - drivstoffsystemet er i god stand, og om det renner drivstoff til motoren; - Tenningssystemet er i god stand, og om tennpluggen gnister slik den skal; - motorens kompresjon er tilstrekkelig. HVIS MOTOREN IKKE STARTER: Tøm drivstofftanken; Fyll på med ferskt, rent drivstoff; Sjekk at drivstoffilteret er rent, bytt filteret om nødvendig; Sørg for at luftfilterelementene er rene; Sett inn en ny tennplugg med korrekt åpning; Hvis det er alvorlige problemer med maskinen, prøv ikke å reparere den selv, men ta kontakt med forhandler.

11 FEILSØKINGSGUIDE 11

12 2. LITE KRAFT 3. MOTOREN GÅR USTABILT 4. MOTOREN STOPPER PLUTSELIG 12

13 13

14 14

15 15

16 NORSK GARANTI Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industriveien 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at produktet Produkt... Gresstrimmer Merke... Park & Garden Modell... PRT2538 er i overensstemmelse med normene EN ISO 11806:1997, EN ISO 14982:1998 samt bestemmelser gitt i direktiv 2002/95/EC, 2002/96 EEC, 98/37/EC, 2004/108/EC Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever gresstrimmeren ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om gresstrimmeren skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA GRESSTRIMMER UMS425LN INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA gresstrimmer. Denne instruksjonsboken

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser Parafin/Dieseldrevne byggtørker Modell: PT-45-KFA-EU, PT-70T-KFA-EU, PT-125T-KFA-EU, PT-175T-KFA-EU, PT-215T-KFA-EU Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC Røykenveien 70-1386 Asker - tlf. 66753000 - faks 66753001 www.kcl.no Takk for at du valgte et Loncin

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED ROTATIVO TIVO DE GASOLINA A RUEDAS TOSAERBA A SCOPPIO CON RUOTE BENZINE WIELMAAIER HJULGÅENDE, BENSINDREVET

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer