Med vår hjelp kommer du videre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med vår hjelp kommer du videre"

Transkript

1 Med vår hjelp kommer du videre Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. ADDISCO tilbyr relevante utdanninger av høy faglig kvalitet. Vi samarbeider med bl.a. Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskolen i Bergen (HiB), Markedshøyskolen, NKS, APESMA og Chifley Business School i Australia. ADDISCO er et utdanningsselskap eid av FLT, og har som formål å tilby utdanning tilpasset den enkelte arbeidstakers og arbeidslivets behov. ADDISCO er i forkant av utviklingen for å imøtekomme arbeidstakernes behov for kompetanseutvikling, samt å kunne identifisere relevante måter å sikre disse behovene på. ADDISCO tilbyr kompetanseutviklingsprogram som FLTs medlemmer, deres arbeidsgivere og andre målgrupper ønsker og verdsetter. ADDISCO samarbeider med anerkjente utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt for å kunne tilby utdanning på et høyt faglig og pedagogisk nivå. ADDISCO forvalter og administrerer FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning. ADDISCO har utdanningsprogram med mål å forbedre mobiliteten og konkurranseevnen til arbeidstakerne og oppmuntre til livslang læring. ADDISCO arbeider kontinuerlig for å videreutvikle flere tilrettelagte læringsprogrammer for FLTs medlemmer, potensielle medlemmer og andre. 1

2 Innhold Management for prosjektledere MPL (60 studiepoeng) side 3 Studiemodulene i prosjektledelse: Prosjektledelse (10 studiepoeng) Prosjektorganisering metoder og verktøy (10 studiepoeng) Endringsledelse (10 studiepoeng) Studiemodulene i ledelse: Ledelse (6 studiepoeng) Personalledelse (6 studiepoeng) Organisasjonsteori (6 studiepoeng) Arbeidsrett (6 studiepoeng) Valgfag (6 studiepoeng) Logistikk (6 studiepoeng) side 6 Teknologiledelse TEK (15 studiepoeng) side 7 Bedriftsøkonomisk analyse BØK (15 studiepoeng) side 10 Total kvalitetsledelse TKL (15 studiepoeng) side 12 Personalpsykologi PSY (15 studiepoeng) side 14 Diploma and Project Management DPM (15 studiepoeng) side 16 Master of Business Administration MBA (107,5 studiepoeng) side 18 Innføring i juridiske emner JUR (15 studiepoeng) side 22 Matematikk for teknisk fagskole side 24 Addisco tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldinger for oppstart av kurs eventuelle endringer i fagplan eventuelle endringer i priser 2

3 MPL-programmet. Et samarbeid mellom Addisco, NKS nettstudier og Markedshøyskolen Management for prosjektledere MPL 60 studiepoeng Gjennom studier innen ledelse og prosjektledelse kan du styrke din kompetanse innen HR-områder som ledelse, organisasjonsteori, personalledelse, arbeidspsykologi, arbeidsrett og bedriftsøkonomi, og innen fagområdene prosjektledelse, prosjektorganisering - metoder og verktøy og endringsledelse. Ta enkeltkurs eller hele studier Studiemodulene kan tas enkeltvis eller settes sammen til Ledelse 30 studiepoeng og Prosjektledelse 30 studiepoeng. Hvis du gjennomfører dette vil du få vitnemålet for studieprogrammet Management for prosjektledere. Studieprogrammet Management for prosjektledere består av 5 enkeltstående studiemoduler innen ledelse og 3 moduler innen prosjektledelse. Hver av ledelsesmodulene utgjør 6 studiepoeng, og hver av modulene innen prosjektledelse utgjør 10 studiepoeng. Studieprogrammet er egnet for deg som ønsker å heve din kompetanse innen ledelse generelt, og prosjektledelse spesielt. Gjennomføring med eller uten studiesamlinger Du velger selv hvilke studiemoduler du ønsker å gjennomføre, og om du vil være med på studiesamlinger. Samlinger tilbys i prosjektledelse, prosjektorganisering og endringsledelse. Studiesamlingene er tilrettelagt med start- og eksamenssamling som dekker en studiemodul per semester. Mellom helgesamlingene arbeider du på din egen PC og kommuniserer med lærer og andre studenter via læringsplattformen Addiscolearning. Det er mulig å gjennomføre hele eller deler av studieprogrammet på kortere eller lengre tid enn normert studieprogresjon. Hvis du velger å studere på egenhånd, uten studiesamlinger, kan du når som helst melde deg på ett eller flere av kursene nedenfor. Studieløpet vil da være basert på arbeid med pensum og veiledningstekster, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs. Studiemodulene i Ledelse gjennomføres som nettstudier uten samlinger. Studiemodulene i PROSJEKTLEDELSE 30 studiepoeng For å få 30 studiepoeng innen prosjektledelse må du gjennomføre 3 obligatoriske studiemoduler. Samlinger tilbys i modulene Prosjektledelse, Prosjektorganisering - metoder og verktøy og Endringsledelse. Prosjektledelse 10 studiepoeng Denne studiemodulen skal gi deg forståelse for hva det vil si å lede prosjekter. En slik ledelsesfunksjon forutsetter god kjennskap til prosjektarbeidsformen, inkludert motivasjon, konfliktløsning, kommunikasjon og samspill. 3 obligatoriske oppgaver til innsending. 3

4 MPL-programmet. Et samarbeid mellom Addisco, NKS nettstudier og Markedshøyskolen Management for prosjektledere MPL Ledelse 6 studiepoeng Prosjektorganisering - metoder og verktøy 10 studiepoeng I denne studiemodulen får du ytterligere innsikt i prosjektarbeidsformen. Både hva som kjennetegner prosjekter i forhold til andre måter å organisere arbeid på, når prosjekt er en egnet organiseringsform, og hva som må til for at prosjekter skal lykkes. Du får også en innføring i vanlige metoder og verktøy som brukes til planlegging, styring, kontroll og ledelse av prosjekter. Og ikke minst vil du lære hvordan prosjekter kan evalueres på ulike måter. 3 obligatoriske oppgaver til innsending. Endringsledelse 10 studiepoeng Målet med denne studiemodulen er å gi innsikt i hvordan du kan mestre endringer i arbeidslivet på en god måte. Temaer er hva endring faktisk er, hva som påvirker endringstakten og hvordan du kan lede og styre arbeidet med endringer i din virksomhet. 4 obligatoriske oppgaver til innsending. Studiemodulene i LEDELSE 30 studiepoeng For å få 30 studiepoeng innen Ledelse må du gjennomføre 4 obligatoriske studiemoduler, samt en valgfri studiemodul (se tabell). Studiemodulen gir en generell innføring i ledelsesteorier, samarbeid og kommunikasjon i organisasjoner. Modulen tar dessuten opp emner som motivasjon og kompetanseutvikling. 2 obligatoriske oppgaver til innsending. Personalledelse 6 studiepoeng Studiemodulen gir innsikt i personalpolitiske virkemidler og kunnskap om personalbehandling. 2 obligatoriske oppgaver til innsending. Organisasjonsteori 6 studiepoeng Denne studiemodulen går dypere inn i ulike organisasjonsteorier og tar blant annet opp temaer som beslutningsprosesser, organisasjoner og endring, organisasjonskultur m.m. 2 obligatoriske oppgaver til innsending. Arbeidsrett 6 studiepoeng Studiemodulen omhandler rettsreglene som gjelder for bl.a. individuelle arbeidsavtaler, arbeidskonflikter, organisasjonsretten og arbeidsmiljø. 2 obligatoriske oppgaver til innsending. Valgfag 6 studiepoeng Velg mellom: Innføring i bedriftsøkoomi (6sp) Arbeids- og organisasjonspsykologi (6sp) 4

5 MPL-programmet. Et samarbeid mellom Addisco, NKS nettstudier og Markedshøyskolen Management for prosjektledere MPL Studieopplysninger Betingelser for opptak: Du må ha studie- eller realkompetanse. Les mer om dette på side 15, pkt 5. Påmelding: Søknadsskjema sendes ADDISCO, Pb 8906 Youngstorget, 0028 Oslo. Legg ved attester og vitnemål. For søknadsfrister: se Finansiering: FLT medlemmer kan benytte FLTs støtteordning. Studenter som ikke er medlemmer i FLT kan benytte vår avbetalingsordning. Studieform: Fjernundervisning via læringsplattformen AddiscoLearning kombinert med samlinger. Det forutsettes at studentene har tilgang til PC med internett og egen e-postadresse. Læremateriell: Materiellet blir tilsendt. Det tas forbehold om prisendringer. Dokumentasjon: Samlet oversikt over eksamensresultater utstedes av Markedshøyskolen ved bestått eksamen. Forbehold: Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for oppstart av de enkelte studiemodulene med samlinger. Modulinformasjon Prosjektledelse Modulnavn Modulnr Studiepoeng Innsendinger Materiell Pris Prosjektledelse ,- 8800,- Prosjektorganisering ,- 8800,- Endringsledelse ,- 8800,- En av pensumbøkene i dette kurset inngår også i kurset Prosjektledelse Modulinformasjon Ledelsesstudiet Modulnavn Modulnr Studiepoeng Innsendinger Materiell Pris Ledelse ,- 5300,- Personalledelse ,- 5300,- Organisasjonsteori ,- 5300,- Arbeidsrett ,- 5300,- Velg et av følgende valgfag: Innføring i bedriftsøkonomi ,- 5300,- Arbeids- organisasjonspsykologi ,- 5300,- Valgfag tas samtidig eller etter obligatoriske fag. Tillegg for samlinger 1500,- (pr. samling). Det er ingen samlinger i tilknytning til ledelsesstudiet. Eksamen avholdes i januar og mai/juni hvert år. Eksamensavgiften er kr 1700,- for ledelsesfag, og kr 2100,- kr for prosjektfag. 5

6 Logistikk. Et samarbeid mellom Addisco, NKS nettstudier og Markedshøyskolen Logistikk LOG 6 studiepoeng Målsetting I dette kurset vil vi se på logistikken i et totalperspektiv og vi diskuterer sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering. Logistikk blir tolket som en prosess og vi ser videre på hvordan anvendelse av IT kan effektivisere logistikkprosessene. Emneoversikt Introduksjon til logistikken Logistikk og lønnsomhet Logistikkostnader Leveringsservice Innkjøp i et logistikkperspektiv Lagerstyring Produksjonsstyring Distribusjon Prestasjonsmåling/målstyring Forbedringsmuligheter logistikk Logistikk i et strategisk perspektiv Eksamen Eksamen er nettbasert. For å kunne gå opp til eksamen må du ha fullført kurset. 2 innsendingsoppgaver må være bestått. Undervisningsform Kurset gjennomføres som internettbasert fjernundervisning på læringsplattformen AddiscoLearning. Kurset gjennomføres under veiledning av nettlærer med minimum høgskolelektorkompetanse. Gjennom tilrettelegging av lærestoff, skriftlig tekst, forelesninger, artikler, kommunikasjon mellom lærer og student, i prategrupper, diskusjonsgrupper samt i kommunikasjon og gruppearbeid studentene i mellom skal studenten tilegne seg stoffet. Det skal leveres to obligatoriske innsendingsoppgaver som blir kommentert og vurdert av veileder. Begge innsendingsoppgavene må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen. Karakterskala For bedømming brukes høyskolekarakterskala med bokstavkarakterer. Dvs. at A er beste karakter, og E er laveste ståkarakter. Pensum Logistikk og lønnsomhet, Universitetsforlaget, Morten Brenden. Logistikkledelse, Cappelen Akademisk Forlag, Stein Erik Grønland. Pris Studieavgift kr 6200,- Pensum kr 742,- Eksamensavgift kr 1700,- 6

7 Teknologiledelse. Et samarbeid mellom Addisco, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen Teknologiledelse TEK 15 studiepoeng Teknologiledelse gir forståelse av viktigheten og rollen til ledere. Studiet gir innsikt i hvordan man løser arbeidsplassrelaterte problemer i forhold til motivasjon, arbeide med team, kundeservice, kvalitetskontroll, budsjettarbeid og informasjonssystemer. Studiets opprinnelse Teknologiledelse er basert på et studiet utviklet av Association of Professional Engineers, Scientistst and Managers, Australia (APESMA) og Deakin University. Gjennom samarbeid med Universitet Bergen og Høgskolen i Bergen, har Teknologiledelse blitt godkjent som et 15 studiepoeng kurs innen det norske utdanningssystemet. Materialet er tilpasset norske forhold og supplert med tilleggslitteratur. Studiets omfang Teknologiledelse består av 5 ulike fagmoduler med tilsammen 32 temaer. Studiet er en kombinasjon av nettstudier og tre helgesamlinger, samt en eksamenssamling. I modulene 1 til 4 er alle temaer obligatoriske. Modul 5 er selvstudium. Modulene omfatter emner som; å lede ansatte, administrasjon av ressurser og informasjon og en valgfri diplommodul. Teknologiledelse er et deltidsstudium på ett semester. Vårsemesteret starter i januar og avsluttes med eksamen i juni. Høstsemesteret har oppstart i august og eksamen i januar. Studiet krever en egeninnsats tilsvarende timer pr uke. Struktur og fremdrift Alle modulene og temaene er bygget over samme pedagogiske struktur; hensikt og læringsmål, introduksjon, læringsaktivitet, oppsummerende oppgaver, sammendrag, referanser og anbefalt litteratur. Den første samlingen er ved studiestart, og skal foruten å synliggjøre hele studieopplegget med arbeidsprosesser, omhandle modul 1. Andre samling konsentrerer seg om modulene 3 og 5, mens tredje samling knyttes til modulene 2 og 4. Siste samling er i sin helhet viet eksamen. Samlinger og eksamen finner sted i Bergen. Studiemetoder og materiell Teknologiledelse bruker læringsplattformen AddiscoLearning. Her fins opplæringsmateriell og oppgaver. Materialet fins både i multimediaformat og i utskrivbar versjon. Et studiehefte og en fagbok kommer i tillegg. Hver samling etterfølges av aktivitet på nettet. Studentene blir utfordret til å delta i problemløsninger i diskusjonsgrupper. Diskusjonene er knyttet til en gitt sentral problemstilling som er relevant for det stoffet som inngår i modulen. Tidsrammen for nettaktiviteten knyttet til hver modul er 14 dager. Hver modul avsluttes med en obligatorisk innsendingsoppgave og maksimal lengde på besvarelsen er seks A4-sider. Besvarelsen sendes via epost og studenten får kommentarer fra faglærer. Oppgaven blir bedømt til bestått/ ikke bestått. Veiledning Veiledning blir gitt i forbindelse med samlingene i Bergen. Studentene vil videre ha kontakt med fagpersonell og medstudenter gjennom AddiscoLearning. Studentene vil også ha adgang til Addiscos supportmail gjennom hele studiet. Eksamen Studiet avsluttes med en skriftlig eksamen over fire timer. I forkant blir det arrangert en samling i Bergen hvor også eksamen finner sted. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å avlegge eksamen. Karakteren blir satt etter det nye karaktersystemet, en seks trinns skala fra A til F, hvor F er ikke bestått. Karakterutskrift blir gitt av Universitetet i Bergen. 7

8 Teknologiledelse. Et samarbeid mellom Addisco, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen Teknologiledelse Kursopplysninger Oppstart: Hvert år i januar og august. Struktur: Fjernundervisning via AddiscoLearning. Tre obligatoriske samlinger, pluss eksamenssamling. Samlinger og eksamen finner sted i Bergen. Eksamen: Fire timers skriftlig eksamen. Pris: FLTs medlemmer som omfattes av etterog videreutdanningsordningen får dekket alle utgifter. Pris for ikke-medlemmer er kr I tillegg kommer utgifter til pensum samt reise og opphold i forbindelse med sam-linger og eksamen. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler (se side 15, pkt 5). For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfaring, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknaden. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/tjenestemann eller av kopierings/avskrivningsbyrå. Modul 1: Å skape beste praksis Bedrifter i dag er beviste på hvilken betydning kontinuerlig satsing på kvalitet og kundeservice har for å kunne konkurrere både nasjonalt og internasjonalt. I denne modulen vil studentene få informasjon og de nødvendige ferdigheter for å introdusere og følge opp beste praksis (best practice) innfallsvinkler innenfor bedriften sin. Tema 1 Ledelse av arb.org i en dynamisk omverden Tema 2 Strategisk perspektiv Tema 3 Kunder, kvalitet og standarder Tema 4 Å lede beste praksis team Tema 5 Innovasjon og entreprenørskap Tema 6 Lederkompetanse Tema 27 Styring av forretningsenheter Tema 30 Markedsføring 1 obligatorisk oppgave til innsending. Modul 2: Å lede ansatte Ledere spiller en sentral rolle ved å bidra til at bedriften når sine mål. Hvorvidt de ansatte klarer å bidra til bedriftens helhetlige prestasjon avhenger av deres samarbeidsevner, og evnen til å forbedre sin egen arbeidsprestasjon. Denne modulen skal gi studentene nødvendige ferdigheter for å organisere arbeidsteam og individer som de har under sin ledelse på arbeidsplassen. Tema 7 Å motivere andre Tema 8 Grupper og team/lag Tema 9 Delegering og bemyndigelse Tema 10 Jobbanalyse Tema 11 Utvikling av menneskelige ressurser Tema 12 Personalledelse, rettigheter og plikter Tema 13 Ledelse av de ansattes prestasjoner Tema 31 Karriereplanlegging 1 obligatorisk oppgave til innsending. 8

9 Teknologiledelse. Et samarbeid mellom Addisco, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen Modul 3: Administrasjon av ressurser Denne modulen skal gi studentene de nødvendige ferdigheter til å administrere økonomiske og fysiske ressurser, som f.eks. fasiliteter, utstyr og materialer, i sin (seksjon eller) avdeling. Tema 14 Årsregnskapsrapporter Tema 15 Kostnadsberegning og prissetting Tema 16 Økonomisk planlegging, busdsjettering og kontroll Tema 17 Bedriftsøkonomiske beslutninger Tema 18 Utarbeidelse av økonomiplan Tema 19 Prosjektledelse 1 obligatorisk oppgave til innsending. Modul 4: Administrasjon av informasjon Vi lever i et informasjonssamfunn. Evnen til å få tilgang til, og benytte seg av up-to-date informasjon er en helt nødvendig del av rollen til en leder. Etterhvert som studentene jobber seg gjennom denne modulen, vil de få kunnskap om og ferdigheter til å administrere et bredt spekter av informasjonsressurser som er nødvendig for at lederen skal kunne utføre sine oppgaver. Tema 20 Informasjon for beslutninger Tema 21 Verktøy for beslutninger Tema 22 Arbeidsprosessen i grupper og møter Tema 23 Prestasjonsrapportering og presentasjoner Tema 24 Informasjonssystemer for ledelse 1 obligatorisk oppgave til innsending. Modul 5: Tilleggstemaer I modul 5 skal du spesialisere deg på områder som er viktig for deg på din arbeidsplass. Tema 25 Kontraktsstyring Tema 26 Risikohåndtering Tema 28 Helse, miljø og sikkerhet Tema 29 Lønnsforhandlinger Tema 32 Tidsplanlegging Modul 5 er selvstudie og det vil ikke bli undervist i temaene. 1 obligatorisk oppgave til innsending. 9

10 Bedriftsøkonomisk analyse. Et samarbeid mellom Addisco og Høgskolen i Bergen Bedriftsøkonomisk analyse BØK 15 studiepoeng Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode. Kurset starter med en innføring i registrering av de vanligste regnskapsmessige transaksjonene. Det skal gis innsikt i registreringsprinsipper, registreringsrutiner og kontoplan. Kursdeltakerne skal også lære å avslutte og å presentere et årsregnskap. Deretter gjennomgås hvordan regnskapsdata videre bearbeides gjennom driftsregnskap for bruk i ulike beslutningssammenhenger. Kalkylemetoder og teknikker for økonomiske beslutninger på kort og lang sikt vil stå sentralt. Videre skal kurset gi innsikt i prinsipielle og praktiske problemstillinger i tilknytning til anskaffelse og anvendelse av kapital, med spesiell vekt på ulike modeller for prosjektvurdering. Studiets omfang Bedriftsøkonomisk analyse består av 18 ulike temaer. Studiet er en kombinasjon av nettstudier og fire helgesamlinger, samt en desentralisert eksamen. Bedriftsøkonomisk analyse er et deltidsstudium på ett semester. Vårsemesteret starter i januar og avsluttes med eksamen i juni. Høstsemesteret har oppstart i august og eksamen i desember. Struktur og fremdrift Alle modulene og temaene er bygget over samme pedagogiske struktur; hensikt og læringsmål, introduksjon, læringsaktivitet, oppsummerende oppgaver, sammendrag, referanser og anbefalt litteratur. Den første samlingen er ved studiestart. Studiemetoder og materiell Bedriftsøkonomisk analyse bruker læringsplattformen Addisco- Learning. Ett studiehefte og to fagbøker kommer i tillegg. Det er fire obligatoriske innsendingsoppgaver. Veiledning Veiledning blir gitt i forbindelse med samlingene i Bergen. Studentene får kontakt med fagpersonell og medstudenter gjennom AddiscoLearning. Fagbeskrivelse økonomiens rolle i bedriften registrering av transaksjoner regnskaps- og skatteregler avslutning av regnskapet presentasjon av regnskapet kostnads- og inntektsteori markedsformer og markedstilpassning, prissetting bidrags- og selvkostmetoden driftsregnskap, med hovedvekt på normalkalkulasjon kostnads-, resultatanalyse budsjettering av kontantstrøm investeringskalkyler, skatt og prisstigning investering i real- og finansinvesteringer og usikkerhet finansieringskilder og kapitalmarkeder lånekostnad og låneformer

11 Bedriftsøkonomisk analyse. Et samarbeid mellom Addisco og Høgskolen i Bergen Litteratur Olav Innselset: «Innføring i regnskap» (notat HiB 2010, NB. kontinuerlige oppdateringer) Ivar Bredesen: «Investering og finansiering». (siste utgave) Aage Sending: «Innføring i Bedriftsøkonomi» (siste utgave) Eksamen Eksamen er skriftlig over fem timer og er desentralisert. Du må selv finne eksamenssted. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått før eksamen. Karakteren blir satt etter en sekstrinns skala fra A til F, hvor F er ikke bestått. Studieopplysninger 1. Oppstart: Hvert år i januar og august 2. Struktur: Internettkommunikasjon via læringsportalen AddiscoLearning. Fire obligatoriske samlinger finner sted i Bergen. 3. Eksamen: Skriftlig eksamen, desentralisert. 4. Pris: FLTs medlemmer som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen får dekket alle utgifter. Pris for ikke-medlemmer er kr ,-. I tillegg kommer utgifter til pensum, reise og opphold. 5. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler (se side 15, pkt 5). For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfarning, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknad. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/ tjenestemann eller av kopierings/avskrivningsbyrå. 11

12 Total kvalitetsledelse. Et samarbeid mellom Addisco og Høgskolen i Bergen Total kvalitetsledelse TKL 15 studiepoeng Formålet etter fullføringen av kurset er at deltagerne skal kunne bidra til å: bedre kvaliteten i alle ledd i verdiskapning øke effektiviteten og konkurranseevnen, bidra til etablering,- drift- og vedlikehold av system for kvalitetsstyring skape en medvirkende holdning til bedriftens virksomhet hos de ansatte, kunder, eiere og samfunnet. Studiets omfang Total kvalitetsledelse (TKL) består av 6 ulike moduler. TKL er bygget opp av en kombinasjon av nettstudier og tre helgesamlinger. Kurset gjennomføres som et deltidsstudie på ett semester. Vårsemesteret starter i januar/ februar og avsluttes med eksa men i juni. Høstsemesteret har oppstart i august og avsluttes med eksamen i desember. Fagbeskrivelse modell for forståelse av kvalitetsledelse, produkter, kunder og marked planlegging og organisering av virksomheten, ressurser samt de funksjoner og prosesser som utgjør bedriftens virksomhet prosesstyring, måling og analyse av prosesser kontinuerlig forbedringsarbeid i verdikjeden relasjoner til kravene i anerkjente standarder for kvalitetsledelse samt forskrift om HMS. drift og vedlikehold av system for kvalitetsledelse deltagerne skal gjennom faglig læring i kurset, løsning av øvingsoppgaver og prosjektoppgave relatert til bedriften, være i stand til å nå formålet beskrevet innledningsvis 12

13 Total kvalitetsledelse. Et samarbeid mellom Addisco og Høgskolen i Bergen Gjennomføring og veiledning Kurset gjennomføres som nettbasert fjernundervisning over fem måneder i kombinasjon med tre helgesamlinger. I tillegg kommer 3 prosjektoppgaver (innleveringsoppgaver) Hver samling etterfølges av aktivitet på nettet. Studentene blir utfordret til å delta i diskusjonsgrupper. Diskusjonene/oppgavene er knyttet til relevante problemstillinger. Kurslederen vil avklare tidsrammen for oppgavene. Den enkelte student vil få veiledning i forbindelse med samlingene i Bergen. Studentene vil ha kontakt med fagpersonell og medstuden- oppgaver, ISO 9001:2000 og ISO9004:2000. En fagbok kommer i tillegg. Evaluering - Eksamen Alle 3 prosjektoppgavene som totalt teller 60% av karakteren, må være bestått for å avlegge eksamen. Studiet avsluttes med en muntlig eksamen som teller 40%. Karakteren blir satt etter karaktersystemet ved Universiteter og Høgskoler, en sekstrinns skala fra A til F, hvor F er ikke bestått. videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler (se side 15, pkt 5). For dem som søker opptak på grunnlag av real-kompetanse må opplysninger om arbeidserfarning, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknad. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/ tjenestemann eller av kopierings/ avskrivningsbyrå. Kursopplysninger Oppstart: Vårsemester i januar og høstsemester i august. Struktur: Fjernundervisning via AddiscoLearning. Tre samlinger og eksamen finner sted i Bergen. Eksamen: Muntlig eksamen. Pris: FLTs medlemmer som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen får dekket alle utgifter. Pris for ikke-medlemmer er kr ,-. I tillegg kommer utgifter til pensum samt reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen. Opptakskrav: Eksamen fra ter gjennom AddiscoLearning. Studentene vil også ha adgang til Addiscos supportmail gjennom hele studiet. Studiemetoder og materiell Total kvalitetsledelse bruker læringsplattformen AddiscoLearning. Her finnes kursmateriell, øvingsoppgaver, prosjekt- 13

14 Personalpsykologi. Et samarbeid mellom Addisco og Universitetet i Bergen Personalpsykologi 15 studiepoeng Personalpsykologi er et sentralt emneområde innen det arbeidspsykologiske feltet, der fokus er på individet i organisasjonen. Faget består av a) individet sine forutsetninger for rollen som medarbeider, og b) organisasjonen sin håndtering av den enkelte som medarbeider. Studentene skal få en grunnleggende innføring i sentrale personalpsykologiske emner, inkludert individuelle faktorer som påvirker individet sin opplevelse, sin atferd og sine prestasjoner i en gitt organisasjon, og på tvers av organisasjoner. Videre skal studentene få en innføring i aktuelle utfordringer som organisasjoner står overfor i forhold til rekruttering, utvelgelse, evalurering, ivaretaelse, utvikling og oppsigelser. Fagbeskrivelse Det personalpsykologiske fagfelt og metodegrunnlag. Studentene skal redegjøre for: Sentrale faglige problemstillinger, historiske utviklingslinjer og metodiske grunnlag. Individuelle forhold som påvirker atferd i jobbsammenheng. Studentene skal redegjøre for: Virkningen av individuelle og interpersonlige faktorer som selvbilde, selvinnsikt, personpersepsjon, impression management under jobbsøking og i konkurranse på arbeidsmarkedet. Hvordan individfaktorer som personlighet, intelligens, persepsjon, læring og informasjon påvirker atferd i jobbsammenheng. Individet i organisasjonen. Studentene skal redegjøre for: Ulike faktorer som påvirker tilsatte sin organisasjonstilhørighet her under forhold som påvirker den psykologiske kontrakt mellom individ og organisasjon. Organisatoriske faktorer som påvirker medarbeidernes læring og hvordan organisa- 14

15 Personalpsykologi. Et samarbeid mellom Addisco og Universitetet i Bergen sjoner kan legge til rette for livslang læring og utvikling hos den enkelte medarbeider. Organisasjoners håndtering av sine medarbeidere. Studentene skal redegjøre for: Sentrale prinsipper og metoder for rekruttering og seleksjon av medarbeidere. Virkningen av ulike typer av lønns- og kompensasjonssystem i organisasjoner. Herunder om konsekvenser og motivasjon, produktivitet og arbeidsmiljø. Hva som ligger i begrepet turnover og drøfte ulike tiltak som kan medvirke til å redusere uønsket turnover i virksomheter. Kompetanseutvikling av medarbeidere ulike metoder for å vurdere treningsbehov, motivasjon og effekter av ulike personalutviklingstiltak. Ulike metoder for vurdering og utvikling av medarbeidere her under survey feedback, medarbeidersamtale og kollegabaserte systemer. Undervisningsmetoder Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer og går over ett semester. Læringsplattformen AddiscoLearning blir benyttet. Eksamen 4 timers skriftlig eksamen hvor studentene skal svare på 1 av 2 oppgaver. Det brukes gradert karakterskala. Eksamen arrangeres hvert semester. Faglig ansvarlig Universitetet i Bergen v/institutt for samfunnspsykologi. Kursopplysninger 1. Oppstart: Hvert år i januar og august. 2. Struktur: Fjernundervisning via Internett. Læringsplattformen AddiscoLearning benyttes. Tre obligatoriske samlinger. Samlingene finner sted i Bergen. 3. Eksamen: Fire timers skriftlig eksamen. 4. Pris: FLTs medlemmer som omfattes av støtteordningen for etter- og videreutdanning får dekket kursutgiftene. Pris for ikke-medlemmer er kr ,-. I tillegg kommer utgifter til pensum, reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen. 5. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler (du må være 25 år eller eldre og inneha minimum 5 års yrkeserfaring). For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfaring, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknaden. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/ kopierings/avskrivningsbyrå. 15

16 Diploma in Project Management. Et samarbeid mellom Addisco og Høgskolen i Bergen Diploma in Project Management DPM 15 studiepoeng Hensikten er å gi deltakerne grundig kjennskap til sentrale kunnskapsområder innen det moderne prosjektfaget. Formålet er å utvikle deres kompetanse som prosjektledere, og å dyktiggjøre dem til å håndtere prosjektomfang, tidsplaner, kostnader, kvalitet, kommunikasjon, kontrakter og usikkerhet. Kursopplegget er modulbasert. Studieaktiviteter, cases og oppgaver i hver modul gir mulighet til å anvende kunnskap, metoder og verktøy og å utvikle ferdigheter som er avgjørende for å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere et prosjekt på en forsvarlig måte. Studieprogrammet understøtter den internasjonalt anerkjente prosjektstandarden PMBOK Guide fra Project Management Institute (PMI) og suppleres med oppdatert fagstoff fra norsk prosjektlitteratur. Studiets omfang Studieprogrammet i Prosjektledelse består av 10 moduler. Studiet er bygget opp av en kombinasjon av nettstudier og fire helgesamlinger. Det er tilrettelagt som et deltidsstudium på ett semester. Struktur og fremdrift Alle modulene og temaene er bygget over samme pedagogiske struktur; introduksjon inkludert læringsmål, presentasjon av teori, praktiske eksempler og case med påfølgende sammendrag, læringsaktiviteter, referanser, anbefalt litteratur og til slutt oppsummerende oppgaver. Studiemetoder og materiell Studieprogrammet bruker e- læringsplattformen AddiscoLearning. Her finnes studiemateriell og oppgaver, samt verktøy og maler. Artikler og utdrag fra relevante fagbøker kommer i tillegg. Hver samling etterfølges av aktivitet på nettet og veiledning. Diskusjoner og oppgaver er knyttet til en gitt sentral problemstilling 16

17 Diploma in Project Management. Et samarbeid mellom Addisco og Høgskolen i Bergen som er relevant for lærestoffet som inngår i modulen. Det er fire obligatoriske innsendingsoppgaver til studiet i Prosjektledelse. Disse er knyttet til det lærestoffet som er tema i de fire ulike samlingene. Veiledning Veiledning blir gitt i forbindelse med samlingene i Bergen. Studentene vil videre ha kontakt med fagpersonell og medstudenter gjennom AddiscoLearning. Deltakerne vil også ha adgang til Addiscos supportmail gjennom hele studiet. Eksamen Studiet avsluttes med en skriftlig eksamen over fire timer og arrangeres sentralt. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å avlegge eksamen. Eksamen blir bedømt etter en sekstrinns skala fra A til F, hvor F er ikke bestått. Fagbeskrivelse 1. Grunnleggende innføring i prosjekter som arbeidsform, prosjektbegrepet og ulike typer prosjekter, suksessfaktorer og snublesteiner, etablering og bruk av prosjektmodeller. 2. Innføring i sentrale kunnskapsområder og prosesser knyttet til ledelse av et prosjekt. 3. Prosjektinitiering, definisjon og håndtering av prosjektets omfang. Målformuleringsprosessen. 4. Analyse av prosjektets omgivelser og interessentanalyse. 5. Organisering av prosjekter i virksomheten og organisering av prosjektvirksomhet. 6. Styring av prosjekter. 7. Utarbeiding, gjennomføring og oppfølging av prosjektplaner og budsjett. Metoder og verktøy. 8. Fastlegging og håndtering av kvalitet i et prosjekt. 9. Administrere prosjektets personalressurser, kommunikasjon og informasjonsflyt. 10. Definere og håndtere usikkerhet i prosjekter. 11. Administrere innkjøp og anskaffelser i prosjektsammenheng. 12. Integrasjon av alle prosjektprosesser. Kursopplysninger Oppstart: Hvert år i januar/februar og august. Struktur: Fjernundervisning via Internett/AddiscoLearning. Fire obligatoriske samlinger. Samlingene finner sted i Bergen. Eksamen: Skriftlig eksamen arrangeres i Bergen det er også mulig å ta eksamen andre steder hvis betingelsene er tilstede. Pris: FLTs medlemmer som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen får dekket alle utgifter. Pris for ikke-medlemmer er kr ,-. I tillegg kommer utgifter til pensum samt reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler (se side 15, pkt 5). For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfarning, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknad. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor, tjenestemann eller liknende. Søknad: Søknadsskjema lastes ned fra og sendes til: ADDISCO Postboks 8906, Youngstorget, 0028 Oslo eller ring og få skjemaet tilsendt i posten. 17

18 MBA. Et samarbeid mellom Addisco, Chifley, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen Master of Business Administration (Technology Management) MBA ADDISCO, Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen garanterer for at utdanningen ligger på et pedagogisk og faglig meget høyt nivå. Studieopplegget har mottatt utmerkelsen «Engineering Excellence Award», og har i en OECD-rapport blitt fremhevet som det mest signifikante og innovative voksenopplæringsprogrammet i Australia. Utdanningen er lagt opp med tanke på de som ønsker å studere samtidig som de er i fullt arbeid. Studiets varighet Mastergraden er delt inn i 8 kurs, ett metodekurs samt masteroppgave. Normert studietid er 4 år på deltid. Det er et vår- og et høstsemester som hver er på 20 uker. Det er også mulig å ta 18

19 MBA. Et samarbeid mellom Addisco, Chifley, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen 107,5 studiepoeng et tredje semester på 10 uker i november, desember og januar, for de som ønsker å fullføre på kortere tid. Studiet er lagt opp etappevis, og det finnes to «avstigningsplattformer» underveis. Ved å gjennomføre to kurs i semesteret, vil man fullføre Graduate Certificate of Management (Technology Management) i løpet av 1 år. Graduate Diploma of Management (Technology Management) kan fullføres på to år, og MBA (Technology Management) på ytterligere 2 år. Hvis du avslutter studiene underveis, får du likevel papirer på det du har fullført. Man bør regne med at hvert kurs krever minimum seks til åtte timer med lesing i uken, over en periode på 20 uker. søknadsskjema for dette som må følge forespørselen. Vennligst kontakt ADDISCO for skjema og ytterligere informasjon. Det er mulig å søke om opptak til MBA-studiet på grunnlag av realkompetanse (d.v.s. det du har lært gjennom yrkeslivet). En søknad om Special Entry må inneholde a) Et anbefalingsbrev fra bedriften, b) Søknadsbrev fra kandidaten, c) En IELTS språktest, og d) bestått eksamen i Teknologiledelse. Studiet er lagt opp for de som har tilegnet seg studieteknikk som går på fjernundervisning og behov for minimal direkte og personlig veiledning. Studiesøknad Søknad om studieopptak må være på engelsk. Kopier av attester må sendes sammen med oversettelse. Vitnemål etc trenger ikke oversettes men kopiene må være rettsattestert. UiB vil lage en engelsk beskrivelse av søkerens vitnemål og attester. UiB er behjelpelig med dette. Språktest Pensum, oppgavebesvarelse samt eksamen forgår på engelsk. Det er derfor påkrevd at alle må ta en IELTS-språktest. Denne må være gjennomført og bestått med karakter 6,5 eller høyere, før du kan søke om opptak. Nivået er som på videregående skole allmennfag, men det er nødvendig å tilegne seg endel faguttrykk. Mer informasjon og om testen kan du få ved henvendelse til ADDISCO. Opptakskrav, realkompetanse, forkunnskaper Opptakskravene er eksamen fra høgskole/universitet i et profesjonsfag, f.eks. ingeniør, bioingeniør, realfag eller en beslektet fagkrets. Dersom du har kvalifikasjoner utover opptakskravene kan du søke fritak/avkortning. Det er et eget 19

20 MBA. Et samarbeid mellom Addisco, Chifley, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen Master of Business Administration Technology Management Eksamensperioden er normalt midten av juni, tidlig i november og tidlig i februar. Eksempler på tidligere eksamener er tilgjengelig slik at man kan forberede seg best mulig. Innsendingsoppgavene skal sendes til Chifley Business School i Australia, mens avslutningseksamen for hvert kurs avholdes på dagtid i Oslo/Bergen. Pris FLT-medlemmer som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen får dekket alle utgifter. Hvis du ikke er medlem så ta kontakt for pris, eventuelt opplysninger om medlemskap. Studiemetoder og materiell Studiemateriellet består bl.a. av studieveiledning, fagartikler, faglitteratur, oppgaver og eksempler på tidligere eksamensprøver. Nytt, elektronisk studiemateriell som video og CD-rom etc, introduseres stadig. Addisco er i ferd med å bygge et veiledningssystem via AddiscoLearning som gjør at de norske studentene vil ha kontakt med en norsk faglærer som veileder, og med de andre studentene. Det er ikke nødvendig å gå på forelesninger eller delta på seminarer, men studentene oppfordres til å delta på samlinger. Dette er svært nyttig for motivasjonen og for å ha styring på framdriften. Veiledning Veiledning for studenter vil organiseres av HiB/UiB. Hvert fag vil ha en veileder som kan kontaktes i forhold til spesifikke problemstillinger eller spørsmål knyttet til studiet. Man vil også kunne benytte seg av tjenestene til Chifley Business School. Studiet har en egen webside hvor man får oppdateringer og informasjon. Studieopplegget kan følges hvor som helst og medfører lite behov for fritak fra jobb. De som har tatt, eller er i gang med å ta «Teknologiledelse», og som har en treårig profesjonsutdanning er også ferdig med en av modulene i studiet. Eksamen For de fleste kurs vil det være en skriftlig eksamensoppgave midtveis i studiet som vil telle 20-30% i helhetsvurderingen. Denne er også nyttig som test på hvordan man selv ligger ann i forhold til den forventede fremdriften. En avsluttende skriftlig eksamen som varer tre til fire timer teller 70-80% av helhetsvurderingen. Søknadsfrister Søknadsfristen er 1. november. Søknadsskjema fås ved henvendelse til ADDISCO. 20

21 MBA. Et samarbeid mellom Addisco, Chifley, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen MBA FAGPLAN Addissco i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, Chifley Business School Australia, Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen tilbyr dette erfaringsbaserte studiet Master of Business Administrasion. Utdanningen er tilrettelagt for de som ønsker å tilegne seg graden Master of Business Administration samtidig som de er i fullt arbeid. Fagsammensetting Fag Semester SP Timer Fagansvarlig 101 Financial Management Semester 1 7,5 20 HIB 102 Management Perspectives Semester 2 7,5 10 HIB 201 Economic Decision Making Semester 2 7,5 20 HIB 306 Strategic Management Semester 3 7,5 10 HIB 402 Contemporary People Management Semester 3 7,5 10 HIB 401 Marketing Semester 4 7,5 10 HIB 202 Innføring i juridiske emner Semester UIB 403 Managing Information System Semester 5 7,5 10 HIB Metodekurs Semester HIB Masteroppgave Semester 7& HIB Studiet har en normert studietid på 4 år. MBA studiet har en fastlagt gjennomføringsmodell. Det er lagt opp som fjernundervisning med internett kombinert med helgesamlinger. Søknadsfristen er 01. november og med oppstart januar hvert år. Mer om de 8 fagene 7 av fagene har obligatoriske innsendingsoppgaver og skriftlig eksamener som avlegges på engelsk. Til disse fagene tilbys det fagsamlinger med lærekrefter fra Høgskolen i Bergen. Det siste faget er Innføring i juridiske emner som gjennomføres av Universitetet i Bergen. Mer om metodekurset Metodekurset gir innsikt i og bruk av kvantitative og kvalitative metoder i forskningsøyemed. Metodekurset er et 10 poengs kurs som avsluttes med en skriftlig eksamen. Kurset er obligatorisk og må være gjennomført før påbegynnelsen av maseroppgaven. Mer om masteroppgaven Masteroppgaven vil være et fordypningsstudie på 30 studiepoeng innenfor et godkjent fagfelt. Studenten oppfordres til å finne et selvvalgt emne. Under arbeidet med masteroppgaven vil man få oppnevnt en veileder. 21

22 Innføring i juridiske emner. Et samarbeid mellom Addisco og Universitetet i Bergen Innføring i juridiske emner JUR 15 studiepoeng Kurset innføring i juridiske emner gir en innføring i ulike privatrettslige emner. Intensjonen er å vise hvordan jussen påvirker et vidt spekter av forretningslivet. Man skal få en innsikt i hvilke juridiske problemer som kan oppstå innenfor utvalgte områder. Innføring i juridiske emner inngår som en norsk modul i det australske MBA (Technology Management) programmet og erstatter den australske modulen 202 Legal studies. MBA studentene skal ta dette studiet istedet for den australske modulen. De som gjennomfører kurset utenfor MBAsystemet får etter endt kurs og bestått eksamen en karrakterutskrift fra Universitetet i Bergen. Kursets omfang er 15 studiepoeng og gjennomføres som deltidsstudie i løpet av ett semester. Målsetninger for kurset Oppnå forståelse for hvilken rolle jus spiller innenfor forretningslivet Få kjennskap til en rekke lover og deres virkeområder, spesielt i forbindelse med foretak Kunne gjenkjenne et rettslig problem, og ha kjennskap til hvordan man går frem i forbindelse med juridiske problemstillinger Litteratur Pensum for studieguiden er: Sverre F Langfeldt og Tore Bråthen: Lov og rett for næringslivet, 16. utgave 2009 Knophs oversikt over Norges rett, Universitetsforlaget, 12. utgave 2004 (deler) Kompendium med artikler og utdrag Studieguidens struktur Studieguiden består av ti kapitler, og som det fremgår av navnet, er det meningen at den skal fungere som en veiledning ved læringen av stoffet. Til en viss grad vil studieguiden og litteraturen overlappe hverandre og medføre noen gjentakelser, men studieguiden gir en innledning til læreboken og de aktuelle lover og regler, slik at man lettere kan sette seg inn i emnet. Lesingen av pensum er delt opp, slik at man først leser litt i studieguiden, og så litt i læreboken (eventuelt kompendiet). Det kan være en fordel å lese i pensumbøkene for seg i tillegg. Studieguiden kan også brukes til oppsummering etter at man har gått i gjennom et helt kapittel og har lest den anbefalte litteraturen. Hvert kapittel har noen faste elementer: Innledning Målsetninger Litteratur Nyttige adresser Aktiviteter Kontrollspørsmål Løsningsforslag 22

23 Innføring i juridiske emner. Et samarbeid mellom Addisco og Universitetet i Bergen Prøvingsform Prøvingsformen for denne modulen vil være en skriftlig semesteroppgave og en avsluttende eksamen. Den avsluttende skoleeksamenen vil ha en tidsramme på 3 timer og består av korte kunnskaps spørsmål og essay. Praktiske råd Kurset omhandler mange emner og mye lesing. Det er derfor viktig at du arbeider jevnt gjennom semesteret. Det anbefales at du tar egne notater, og at du prøver å stille spørsmål ved det du leser. Det vil også være en fordel å ha sentrale lover foran deg, slik at du kan slå opp når det vises til bestemmelser i loven. Det er som sagt sjelden at et juridisk problem kan løses ved å svare ja eller nei. Som oftest må man sette opp argumenter for og mot en løsning, og denne argumentasjonen må baseres på rettslige kilder som lover og dommer. Du har mulighet for å diskutere problemstillinger og spørsmål du har med andre studenter ved hjelp av læringsplattformen AddiscoLearning. Kursopplysninger Oppstart: Hvert annet år i august. (Neste oppstart 2011). Struktur: Fjernundervisning via AddiscoLearning. To samlinger finner sted i Bergen. Eksamen: 3 timers skriftlig eksamen. Pris: FLTs medlemmer som omfattes av støtteordningen for etterog videreutdanning får dekket kursutgiftene. Pris for ikke-medlemmer er kr ,-. I tillegg kommer utgifter til pensum og til reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler (se side 15, pkt 5). For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfaring, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknaden. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/kopierings/avskrivningsbyrå. 23

24 Matematikk for teknisk fagskole. Et tilbud fra Addisco Matematikk for teknisk fagskole MAT Kurset passer for alle som har behov for støtte til sine matematikkstudier eller har behov for en oppfrisking av sine matematikkunnskaper. Studiemetode og struktur Kurset er lagt opp som internettbaserte forelesninger og læringsplattformen Addiscolearning benyttes. Kursets varighet er 4 timer interaktiv opplæring, og alle forelesninger er rikt illustrert med animasjon, lyd, tekst og formelpresentasjoner. Til hver modul er det oppgaver med løsningsforslag. Læringsmål Studentene skal tilegne seg grunnleggende regnearter i matematikk. Dette kurset gjennomgår pensum for matematikk som beskrevet i nasjonal rammeplan og fagplan for Teknisk Fagskole. Matematikk for Teknisk Fagskole er utviklet som et supplement til en ordinær undervisning. Innhold og delmål Kurset er delt inn i 6 moduler. Algebra Studenten skal kunne: anvende reglene for brøkregning trekke sammen, faktorisere og forenkle bokstavuttrykk regne med potenser regne med rotuttrykk, også uttrykt som potenser Likninger/ulikheter/formelregning Studenten skal kunne: løse likninger av første og andre grad, likninger med to ukjente, uoppstilte likninger og enkle eksponentiallikninger løse likninger, likningssett og ulikheter ved hjelp av kalkulator/dataverktøy tilpasse og omforme formeluttrykk Praktiske emner Studenten skal kunne: regne med forskjellige måleenheter regne med formlike figurer og forskjellige målestokker beregne areal, omkrets og volum av geometriske figurer anvende prosentregning beregne sum og differens av generelle vektorer i planet gi grafisk presentasjon av tallmaterialer og beregne gjennomsnitt og avvik Trigonometri Studenten skal kunne: anvende Pytagoras setning på rettvinklede trekanter definisjonene på sinus, cosinus og tangens og anvende disse anvende enhetssirkelen skille mellom de forskjellige vinkelmålene grader, radianer og gon anvende areal-, sinus- og cosinussetningen Funksjoner 1 Studenten skal kunne: de matematiske uttrykkene for lineære funksjoner, parabler og hyperbler og benytte disse i beregninger egne med enkle vekstfunksjoner løse likninger, likningssett og ulikheter grafisk Funksjoner 2 Studenten skal kunne: derivere og drøfte polynomfunksjoner benytte kalkulator/dataverktøy til å drøfte andre typer funksjoner og beregne bestemte integraler benytte kalkulator/dataverktøy til å bestemme funksjonsuttrykk ved regresjon Kursopplysninger Påmelding: Det er kontinuerlig påmelding til kurset. Pris: Pris pr. lisens er kroner 3000 og lisensen varighet er 2 år. Struktur: Fjernundervisning via Addiscolearning. Eksamen: Ingen eksamen. Påmelding: Bruk påmeldingsskjema til kurs som du finner på 24

Videreutdanning for HK-medlemmer

Videreutdanning for HK-medlemmer Videreutdanning for HK-medlemmer Side 2 I dette heftet Etter- og videreutdanning i særklasse Teknologiledelse Bedriftsøkonomisk Analyse Personalpsykologi Diploma in Project Management Praktisk informasjon

Detaljer

Videreutdanning for HK-medlemmer

Videreutdanning for HK-medlemmer Videreutdanning for HK-medlemmer Side 2 Etter- og videreutdanning i særklasse gjennom utdanningsselskapet Addisco I dette heftet Etter- og videreutdanning i særklasse Teknologiledelse Bedriftsøkonomisk

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad STUDIEKATALOG 2011 2013 Vi hjelper deg videre Med vår hjelp kommer du videre Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. ADDISCO tilbyr

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad Med vår hjelp kommer du videre 3 Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. Gjennom FLT og utdanningsselskapet ADDISCO tilbyr vi relevante

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Høgskulen på Vestlandet samarbeider om å tilby medlemmer av Foreningen for Ledelse og Teknikk (FLT) utdanning innen Teknologiledelse og Personalledelse.

Detaljer

Spørsmål og svar - master

Spørsmål og svar - master Spørsmål og svar - master Her finner du ofte stilte spørsmål om mastergradene Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr. OPPTAK Hvordan kan jeg søke om opptak? Før du kan bestille et kurs må du søke om opptak

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Prosjektledelse Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Deltidsstudium over ett semester med samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert. Bakgrunn for studiet Prosjekt

Detaljer

Fagplan Innkjøp og anskaffelse

Fagplan Innkjøp og anskaffelse NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Innkjøp og anskaffelse ½ år dag, heltid 350 timer totalt undervisningstimer 18,5 timer pr. uke Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen Ofstad Fima/avd.: Nordic

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 PU1 - Personalutvikling og ledelse 1 - (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Deltidsstudiet i Personalutvikling og ledelse, del 1 (PU1) er egnet for deg som til daglig arbeider

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Økonomisk styring 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 2 Godkjent avdelingsstyret AHS 17.06.04 Revidert utgave

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Offentlig saksbehandling Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet Offentlig saksbehandling er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres samlingsbasert

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Jus og avtaleverk i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Personalledelse 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave godkjent

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING Gjeldende fom. høsten 2009 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Revidert vår 2009 1-ÅRIG FORKURS Vedlagte studieplan er utarbeidet

Detaljer

Studieplan for utdanning i Marginalisering og sosial integrasjon

Studieplan for utdanning i Marginalisering og sosial integrasjon Studieplan for utdanning i Marginalisering og sosial integrasjon Integrasjon i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 16.09.04

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

Fagplan Logistikkmedarbeider

Fagplan Logistikkmedarbeider NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Logistikkmedarbeider ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Rullerende opptak: Opptak bekreftes etter at skriftlig søknad er innlevert og vurdert.

Rullerende opptak: Opptak bekreftes etter at skriftlig søknad er innlevert og vurdert. Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Sommerskole i Rekruttering 10 stp

Sommerskole i Rekruttering 10 stp Sommerskole i Rekruttering 10 stp HR Akademiet Rekruttering og utvelgelse av ansatte er en av de aller viktigste strategiske HR-aktivitetene, og et vesentlig virkemiddel for at en virksomhet skal bli tilført

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i sikkerhetsledelse Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er et deltidsstudium som går over 2 år. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Examen Philosophicum Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester og omfatter 10 studiepoeng. Nivået vil være tilpasset introduksjonsemner

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Organisasjonsutvikling 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

EMNEBESKRIVELSE Bedriftsutvikling 20 studiepoeng Vår 2009

EMNEBESKRIVELSE Bedriftsutvikling 20 studiepoeng Vår 2009 EMNEBESKRIVELSE Bedriftsutvikling 20 studiepoeng Vår 2009 1 1. Innledning... 3 2. Mål... 4 3. Målgrupper... 4 4. Opptakskrav... 4 5. Arbeidsformer og organisering... 4 6. Arbeidskrav... 5 7. Eksamen...

Detaljer

Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng

Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng Gjelder for studenter tatt opp Redigering av studie- og emnebeskrivelser Innledning I et globalt perspektiv er det store utfordringer knyttet til klima,

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01O - Emneplan for: Matematikk på ledelsesnivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01O - Emneplan for: Matematikk på ledelsesnivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01O - Emneplan for: Matematikk på ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 4.01 Gjelder fra: 06.10.2016 Sidenr:

Detaljer