Fra fagutdanning til mastergrad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra fagutdanning til mastergrad"

Transkript

1 Fra fagutdanning til mastergrad

2 Med vår hjelp kommer du videre 3 Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. Gjennom FLT og utdanningsselskapet ADDISCO tilbyr vi relevante utdanninger. Vi samarbeider med bl.a. Universitetet og Høgskolen i Bergen, Oslo Markedshøyskole, NKS, APESMA og LaTrobe University i Australia. ADDISCO er et utdanningsselskap eid av FLT, og har som formål å tilby utdanning tilpasset den enkelte arbeidstakers og arbeidslivets behov. ADDISCO er i forkant av utviklingen for å imøtekomme arbeidstakernes behov for kompetanseutvikling, samt å kunne identifisere relevante måter å møte disse behovene på ADDISCO tilbyr kompetanseutviklingsprogram som FLTs medlemmer, deres arbeidsgivere og andre målgrupper ønsker og verdsetter. ADDISCO samarbeider med anerkjente utdanningsinstitusjoner i inn- og utland for å kunne tilby utdanning av et høyt faglig og pedagogisk nivå. ADDISCO forvalter og administrerer FLTs støtteordning for EVU, og behandler og godkjenner søknader om stipend fra medlemmer ADDISCOs utdanningsprogram har som mål å forbedre mobiliteten og konkurranseevnen til arbeidstakerne og oppmuntre til livslang læring ADDISCO arbeider kontinuerlig for å videreutvikle flere tilrettelagte komptanse-utviklingstilbud for FLTs medlemmer og potensielle medlemmer

3 Innhold IKT Driftsfag VKI nettbasert opplæring side 5 Management for prosjektledere side 7 Logistikk (2 vekttall) side 9 Teknologiledelse (15 studiepoeng) side 11 Bedriftsøkonomisk analyse (15 studiepoeng) side 14 Total KvalitetsLedelse (15 studiepoeng) side 16 Personalpsykologi 15 studiepoeng side 18 Master of Business Administration MBA Technology Management side 20 Innføring i juridiske emner 15 studiepoeng side 24 Jobbsøk side 26 4

4 IKT Driftsfag. Et samarbeid mellom ADDISCO og CENSEO. IKT Driftsfag VKI nettbasert opplæring IKT Driftsfag gir en forståelse av viktigheten og rollen til IKT Driftsoperatøren. Studiet består av fire ulike moduler, som gir basis for å bli IKT Driftsoperatør. Dette er IT utdanning over internett som gir formell kompetanse. Studiet gir innsikt i hvordan man løser arbeidsplassrelaterte problemer i forhold til nettverk, programvare, kommunikasjon og maskinvare. 5 Studiets omfang Studiet er bygget opp som et rent nettstudie, hvor all veiledning og oppgaveløsning foregår via internett. Struktur og fremdrift Alle moduler og temaer er bygget over samme pedagogiske struktur; introduksjon/mål, selvtest - nettbasert flervalgsoppgave, temagjennomgang med linker til relevante nettsteder, nettbasert flervalgsoppgave av tema og oppsummerende- /gjennomgående moduloppgave. Studiemetoder og materiell IKT Driftsfag bruker læringsplattformen AddiscoLearning. Her finnes opplæringsmateriell og oppgaver. Alt materiell foreligger i multimediaformat. I modulen nettverk medfølger en fagbok. Hver modul avsluttes med en innsendingsoppgave. Besvarelsen sendes via e-post og studenten får kommentar fra faglærer. Oppgaven blir bedømt til bestått/ikke bestått. Studenten vil gjennom hele studieperioden ha kontakt med fagpersonell og medstudenter gjennom AddiscoLearning. Datautstyr Gjennomføring av IKT Driftsfag krever en datamaskin med internettoppkobling. Det trengs ingen investeringer i ekstra programvare. Offentlig utdanning eksamen For å ta fagbrev som IKT Driftsoperatør må du ha teori som du får gjennom IKT Driftsfag. Når du har fullført studiet, går du opp til privatisteksamen i IKT Driftsfag. Dette er en offentlig godkjent eksamen på VKI-nivå på videregående skole. godkjent praksis fra tidligere erfaringer, eller du må ut i en praksisperiode i bedrift. Oppsummering 1. Oppstart: Kontinuerlig opptak av elever 2. Eksamen: Skriftlig eksamen 3. Pris: FLTs melemmer som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen får dekket alle utgifter. Pris for ikke-medlemmer er kr ,-. Pris ved kjøp av enkelmodul kr 3 900,-. Veiledning Fagbrev For å gå opp til fagbrevet, er det nødvendig med praksis. Du kan få

5 IKT Driftsfag. Et samarbeid mellom ADDISCO og CENSEO. IKT Driftsfag VKI nettbasert opplæring Modul 1 Maskinvare Hvordan fungerer en datamaskin? Hvilke deler finner jeg i en PC, hva trenger jeg for å bygge en selv og hvordan fungerer de ulike enhetene sammen? Modul 3 Programvare Du lærer å bruke kontorstøttesystem basert på MS Office 2000 og hvordan du installerer, tilpasser og oppgraderer standardprogrammer og operativsystemer. Tema 46 Tema 47 Tema 48 Tema 49 Tema 50 Tema 51 Linux Drift Eksempel på nettverk Skriveroppsett Intranett Webservices 6 Du skal kunne bygge en PC selv etter endt modul. Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7 Tema 8 Tema 9 Tema 10 Tema 11 Sikkerhet Digitalteknikk Hovedkort Busser Prosessoren - CPU Internminne Lagringsmedier Inn -og utenheter Dataoverføring Bærbar PC Klargjøring / feilsøking Modul 2 Kommunikasjon Gjennom kommunikasjon etableres det kontakt og erfaring utveksles. Her ser vi på hvordan vi kan kommunisere godt og yte god service i arbeidssituasjonen. Vi ser også på hvordan teknologien utnyttes for å innhente, bearbeide og formidle informasjon på en hensiktsmessig måte. Tema12 Tema 13 Tema 14 Tema 15 Tema 16 Tema 17 Tema 18 Tema 19 Tema 20 Tema 21 Hva er kommunikasjon? Service Lisenser, lover og regler Veiledning Egen kommunikasjon Arbeidsprosesser Kildevurdering etikk Instrukser og veiledninger Presentasjon og publisering Prosjektarbeid Tema 22 Tema 23 Tema 24 Tema 25 Tema 26 Tema 27 Tema 28 Operativsystem Tekstbehandling Regneark Database Presentasjonsverktøy Internett IT-forståelse Modul 4 Nettverk Hva er et nettverk? Hvordan setter jeg det opp? Hva er en server og hvordan fungerer den? Dette og mye mer får du svar på i modulen nettverk som består av teori og praksis som gir en utfyllende kunnskap om nettverk og kobling av PC-er. Tema 29 Hva er et nettverk? Tema 30 Klassifisering av lokal nettverk Tema 31 Hvorfor lokalnettverk? Tema 32 Lokalnettverkets livssyklus Tema 33 Modeller for kommunikasjon Tema 34 Aksessmetoder Tema 35 Nettverkskomponenter Tema 36 IP-nettverk Tema 37 TCP/IP Tema 38 Kryptering og sikkerhet Tema 39 Kabeltyper Tema 40 Topologier Tema 41 Svitsjeteknologier Tema 42 Trådløse nettverk Tema 43 Programvare Tema 44 Drift og sikkerhet Tema 45 Windows 2000 Addisco tar forbehold om; a) Eventuelle endringer i fagplan b) Eventuelle endringer i priser

6 MPL programmet. Et samarbeid mellom ADDISCO og NKS Fjernundervisning. Management for prosjektledere Gjennom studier innen ledelse og prosjektledelse kan du styrke din kompetanse innen HR-områder som ledelse, organisasjonsteori, personalledelse, organisasjonsutvikling, arbeidsrett og bedriftsøkonomi, eller innen fagområdene prosjektledelse, prosjektorganisering - metoder og verktøy, og endringsledelse. 7 Ta enkeltkurs eller hele studier Studiemodulene kan tas enkeltvis eller settes sammen til Ledelse 30 studiepoeng og Prosjektledelse 30 studiepoeng. Hvis du gjennomfører 30 studiepoeng ledelse og 30 studiepoeng prosjektledelse vil du få vitnemål for studieprogrammet Management for prosjektledere. Studieprogrammet Management for prosjektledere består av 5 enkeltstående studiemoduler innen ledelse og 3 moduler innen prosjektledelse. Hver av ledelsesmodulene utgjør 6 studiepoeng, og hver av modulene innen prosjektledelse utgjør 10 studiepoeng. Studieprogrammet er egnet for deg som ønsker å heve din kompetanse innen ledelse generelt, og prosjektledelse spesielt. Gjennomføring Gjennomføring - med eller uten studiesamlinger Du velger selv hvilke studiemoduler du ønsker å gjennomføre, og om du vil gjennomføre studiene med studiesamlinger, eller kun som rene nettstudier. Samlingsmodellen dekker de obligatoriske studiemodulene i ledelse og prosjektledelse, og er organisert som deltidsstudium over 5 semestre med to helgesamlinger per semester. Dette tilsvarer en studieprogresjon på omtrent 12 studiepoeng pr. semester. Studiesamlingene er tilrettelagt for denne gjennomføringsmodellen, hvor startsamlingen og eksamenssamlingen dekker en/to studiemoduler per semester. I periodene mellom helgesamlingene arbeider du på din egen PC og kommuniserer med lærer og andre studenter via via læringsplattformen Addiscolearning. Det er mulig å gjennomføre hele eller deler av studieprogrammet på kortere eller lengre tid enn normert studieprogresjon. Hvis du velger å studere på egenhånd, uten studiesamlinger, kan du når som helst melde deg på ett eller flere av kursene nedenfor. Studieløpet vil da være basert på arbeid med pensum og veiledningstekster, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs. STUDIEMODULENE I PROSJEKTLEDELSE 30 studiepoeng For å få 30 studiepoeng innen prosjektledelse må du gjennomføre 3 obligatoriske studiemoduler. Samlingene omfatter modulene Prosjektledelse, Prosjektorganisering, metoder og verktøy og Endringsledelse. Prosjektledelse 10 studiepoeng Denne studiemodulen skal gi deg forståelse for hva det vil si å lede prosjekter. En slik ledelsesfunksjon

7 MPL programmet. Et samarbeid mellom ADDISCO og NKS Fjernundervisning. Management for prosjektledere forutsetter god kjennskap til prosjektarbeidsformen, inkludert motivasjon, konfliktløsning, kommunikasjon og samspill. 3 obligatoriske oppgaver til innsending er, hva som påvirker endringstakten og hvordan du kan lede og styre arbeidet med endringer i din virksomhet. 3 obligatoriske oppgaver til innsending 8 Prosjektorganisering - metoder og verktøy 10 studiepoeng I denne studiemodulen får du ytterligere innsikt i prosjektarbeidsformen. Både hva som kjennetegner prosjekter i forhold til andre måter å organisere arbeid på, når prosjekt er en egnet organiseringsform, og hva som må til for at prosjekter skal lykkes. Du får også en innføring i vanlige metoder og verktøy som brukes til planlegging, styring, kontroll og ledelse av prosjekter. Og ikke minst vil du lære hvordan prosjekter kan evalueres på ulike måter. 3 obligatoriske oppgaver til innsending Endringsledelse - 10 studiepoeng Målet med denne studiemodulen er å gi innsikt i hvordan du kan mestre endringer i arbeidslivet på en god måte. Temaer er hva endring faktisk STUDIEMODULENE I LEDELSE 30 studiepoeng For å få 30 studiepoeng innen Ledelse må du gjennomføre 4 obligatoriske studiemoduler, samt en valgfri studiemodul (se tabell). Studiesamlingene omfatter de obligatoriske modulene Ledelse, Personalledelse, Organisasjonsteori og Arbeidsrett med juridisk metode. Ledelse 6 studiepoeng Studiemodulen gir en generell innføring i ledelsesteorier, samarbeid og kommunikasjon i organisasjoner. Modulen tar dessuten opp emner som motivasjon og kompetanseutvikling. 2 obligatoriske oppgaver til innsending Personalledelse 6 studiepoeng Studiemodulen gir innsikt i personalpolitiske virkemidler og kunnskap om personalbehandling. 2 obligatoriske oppgaver til innsending Organisasjonsteori 6 studiepoeng Denne studiemodulen går dypere inn i ulike organisasjonsteorier og tar blant annet opp temaer som beslutningsprosesser, organisasjoner og endring, organisasjonskultur m.m. 2 obligatoriske oppgaver til innsending Arbeidsrett med juridisk metode 6 studiepoeng Studiemodulen omhandler rettsreglene som gjelder for individuelle arbeidsavtaler, arbeidskonflikter, organisasjonsretten, arbeidsmiljø o.a. 2 obligatoriske oppgaver til innsending Valgfag 6 studiepoeng Velg mellom: Innføring i bedriftsøkonomi (6sp) Organisasjonsutvikling (6sp)

8 MPL programmet. Et samarbeid mellom ADDISCO og NKS Fjernundervisning. Management for prosjektledere Studieopplysninger Betingelser for opptak: Du må ha studie- eller realkompetanse. Les mer om dette på side 10, pkt 5. Påmelding: Søknadsskjema sendes ADDISCO, Pb 8906 Youngstorget, 0028 Oslo. Legg ved attester og vitnemål. For søknadsfrister: se Finansiering: FLT medlemmer kan benytte FLTs støtteordning. Studenter som ikke er medlemmer i FLT kan benytte vår avbetalingsordning Studieform: Fjernundervisning via læringsplattformen AddiscoLearning kombinert med samlinger. Det forutsettes at studentene har tilgang til PC med internett og egen e-postadresse. Læremateriell: Materiellet blir tilsendt. Det tas forbehold om prisendringer. Dokumentasjon: Samlet oversikt over eksamensresultater utstedes av OMH når eksamenene er bestått. Forbehold: Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for oppstart av de enkelte studiemodulene med samlinger. 9 Modulinformasjon Prosjektledelse Modulnavn Modulnr Studiepoeng Innsendinger Materiell Pris Prosjektorganisering ,- 6000,- Prosjektledelse ,- 6000,- Endringsledelse ,- 6000,- Modulinformasjon Ledelsesstudiet Modulnavn Modulnr Studiepoeng Innsendinger Materiell Pris Ledelse ,- 4500,- Personalledelse ,- 4500,- Organisasjonsteori ,- 4500,- Arbeidsrett med juridisk metode ,- 4500,- Velg et av følgende valgfag: Innføring i bedriftsøkonomi ,- 4500,- Organisasjonsutvikling ,- 4500,- Valgfag tas samtidig eller etter obligatoriske fag. Tillegg for samlinger 1500,- (pr. samling). Det er ingen samlinger i tilknytning til valgfagene. Eksamen avholdes i januar og mai/juni hvert år. Eksamensavgiften er 1600,- Addisco tar forbehold om; a) Tilstrekkelig antall påmeldinger for oppstart av kurs b) Eventuelle endringer i fagplan c) Eventuelle endringer i priser

9 Logistikk. Et samarbeid mellom ADDISCO og NKS Fjernundervisning. Logistikk (6 studiepoeng) Målsetting I dette kurset vil vi se på logistikken i et totalperspektiv og vi diskuterer sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering. Logistikk blir tolket som en prosess og vi ser videre på hvordan anvendelse av IT kan effektivisere logistikkprosessene. Emneoversikt Introduksjon til logistikken Logistikk og lønnsomhet Logistikkkostnader Leveringsservice Innkjøp i et logistikkperspektiv Lagerstyring Produksjonsstyring Distribusjon Prestasjonsmåling/målstyring Forbedringsmuligheter logistikk Logistikk i et strategisk perspektiv Eksamen Eksamen er nettbasert. For å kunne gå opp til eksamen må du ha fullført kurset. Undervisningsform Kurset gjennomføres som internettbasert fjernundervisning på læringsplattformen AddiscoLearning. Kurset gjennomføres under veiledning av nettlærer med minimum høgskolelektorkompetanse. Gjennom tilrettelegging av lærestoff, skriftlig tekst, forelesninger, artikler, kommunikasjon mellom lærer og student, i prategrupper, diskusjonsgrupper samt i kommunikasjon og gruppearbeid studentene i mellom skal studenten tilegne seg stoffet. Det skal leveres to obligatoriske innsendingsoppgaver som blir kommentert og vurdert av veileder. Begge innsendingsoppgavene må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen. Karakterskala For bedømming brukes høyskolekarakterskala med bokstavkarakterer. Dvs. at A er beste karakter, og E er laveste ståkarakter. Pensum Logistikk og lønnsomhet, Universitetsforlaget, Morten Brenden. Logistikkledelse, Cappelen Akademisk Forlag, Stein Erik Grønland. Pris Studieavgift kr 5 500,- Pensum ca 653,- Eksamensavgift kr 1600,- Addisco tar forbehold om; a) Tilstrekkelig antall påmeldinger for oppstart av kurs b) Eventuelle endringer i fagplan c) Eventuelle endringer i priser 10

10 Teknologiledelse. Et samarbeid mellom ADDISCO og NVB** Teknologiledelse (15 studiepoeng) Teknologiledelse gir en forståelse av viktigheten og rollen til ledere. Studiet gir innsikt i hvordan man løser arbeidsplassrelaterte problemer i forhold til motivasjon, arbeide med team, kundeservice, kvalitetskontroll, budsjettarbeid og administrere informasjonssystemer. 11 Studiets opprinnelse Teknologiledelse er basert på et studiet utviklet av Association of Professional Engineers, Scientistst and Managers, Australia (APES- MA) og Deakin University. Gjennom samarbeid med Nettverk Videreutdanning Bergen som består av de tre utdanningsinstitusjonene; Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole, har Teknologiledelse blitt godkjent som et 15 studiepoeng studium innen det norske utdanningssystem. Materialet er skrevet om til norske forhold og supplert med tilleggslitteratur. Studiets omfang Teknologiledelse består av 5 ulike fagmoduler med tilsammen 32 temaer. Studiet er bygget opp av en kombinasjon av nettstudier og tre helgesamlinger, samt en eksamenssamling. I modulene 1 til 4 er alle temaer obligatoriske. Modul 5 er selvstudium. Modulene omfatter emner som; å lede ansatte, administrasjon av ressurser og informasjon og en valgfri diplommodul. Teknologiledelse er et deltidsstudium på ett semester. Vårsemesteret starter i januar og avsluttes med eksamen i juni. Høstsemesteret har oppstart i august og eksamen i januar. Struktur og fremdrift Alle modulene og temaene er bygget over samme pedagogiske struktur; hensikt og læringsmål, introduksjon, læringsaktivitet, oppsummerende oppgaver, sammendrag, referanser og anbefalt litteratur. Den første samlingen er ved studiestart, og skal foruten å synliggjøre hele studieopplegget med arbeidsprosesser, omhandle modul 1. Andre samling konsentrerer seg om modulene 3 og 5, mens tredje samling knyttes til modulene 2 og 4. Siste samling er i sin helhet viet eksamen. Samlinger og eksamen finner sted i Bergen. Studiemetoder og materiell Teknologiledelse bruker læringsplattformen AddiscoLearning. Her fins opplæringsmateriell og oppgaver. Materialet fins både i multimediaformat og i utskrivbar versjon. Et studiehefte og en fagbok kommer i tillegg. Hver samling etterfølges av aktivitet på nettet. Studentene blir utfordret til å delta i problemløsninger i diskusjonsgrupper. Diskusjonene er knyttet til en gitt sentral problemstilling som er relevant for det stoffet som inngår i modulen. Tidsrammen for nettaktiviteten knyttet til hver modul er 14 dager. Hver modul avsluttes med en obligatorisk innsendingsoppgave og maksimal lengde på besvarelsen er seks A4-sider. Besvarelsen sendes via epost og studenten får kommentarer fra faglærer. Oppgaven blir bedømt til bestått/ikke bestått. Veiledning Veiledning blir gitt i forbindelse med samlingene i Bergen. Studentene vil videre ha kontakt med fagpersonell og medstudenter gjennom AddiscoLearning. Studentene vil også ha adgang til Addiscos supportmail gjennom hele studiet. Eksamen Studiet avsluttes med en skriftlig eksamen over fire timer. I forkant blir det arrangert en samling i Bergen hvor også eksamen finner sted. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å avlegge eksamen. Eksamensoppgaven blir bedømt etter det nye karaktersystemet, en seks trinns skala fra A til F, hvor F er ikke bestått.

11 Teknologiledelse. Et samarbeid mellom ADDISCO og NVB** Teknologiledelse Karakterutskrift blir gitt av Universitetet i Bergen. Modul 1: Å skape beste praksis Modul 2: Å lede ansatte 12 Datautstyr Gjennomføring av Teknologiledelse krever en datamaskin med internettoppkobling. Det trengs ingen investeringer i ekstra programvare. Oppsummering: 1. Oppstart: Hvert år i januar og august. 2. Struktur: Fjernundervisning via Internett. Tre obligatoriske samlinger, pluss eksamenssamling. Samlinger og eksamen finner sted i Bergen. 3. Eksamen: Fire timers skriftlig eksamen. 4. Pris: FLTs medlemmer som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen får dekket alle utgifter. Pris for ikke-medlemmer er kr I tillegg kommer utgifter til pensum og til reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen. 5. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler. For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfaring, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknaden. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/tjenestemann eller av kopierings/avskrivningsbyrå. Bedrifter i dag er bevisste på hvilken betydning kontinuerlig satsing på kvalitet og kundeservice har for å kunne konkurrere både nasjonalt og internasjonalt. I denne modulen vil studentene få informasjon og de nødvendige ferdigheter for å introdusere og følge opp beste praksis (best practice) innfallsvinkler innenfor bedriften sin. Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Ledelse av arb.org i en dynamisk omverden Strategisk perspektiv Kunder, kvalitet og standarder Å lede beste praksis team Innovasjon og entreprenørskap Lederkompetanse Tema 27: Styring av forretningsen heter Tema 30: Markedsføring 1 obligatorisk oppgave til innsending. Ledere spiller en sentral rolle ved å bidra til at bedriften oppnår sine mål. Hvorvidt de ansatte klarer å bidra til bedriftens helhetlige prestasjon avhenger av deres samarbeidsevner, og evnen til å forbedre sin egen arbeidsprestasjon. Denne modulen skal gi studentene nødvendige ferdigheter for å organisere arbeidsteam og individer som de har under sin ledelse på arbeidsplassen. Tema 7 Tema 8 Tema 9 Tema 10 Tema 11 Tema 12 Tema 13 Å motivere andre Grupper og team/lag Delegering og bemyndigelse Jobbanalyse Utvikling av menneske lige ressurser Personalledelse, rettigheter og plikter Ledelse av de ansattes prestasjoner Tema 31: Karriereplanlegging 1 obligatorisk oppgave til innsending.

12 Teknologiledelse. Et samarbeid mellom ADDISCO og NVB** Teknologiledelse Modul 3: Administrasjon av ressurser Modul 4: Administrasjon av informasjon Modul 5: Tilleggstemaer 13 Denne modulen skal gi studentene de nødvendige ferdigheter til å administrere økonomiske og fysiske ressurser, som f.eks. fasiliteter, utstyr og materialer, i sin (seksjon eller) avdeling. Tema 14 Tema 15 Tema 16 Tema 17 Tema 18 Tema 19 Årsregnskapsrapporter Kostnadsberegning og prissetting Økonomisk planlegging, busdsjettering og kontroll Bedriftsøkonomiske beslutninger Utarbeidelse av økonomiplan Prosjektledelse 1 obligatorisk oppgave til innsending. Vi lever i et informasjonssamfunn. Evnen til å få tilgang til, og benytte seg av up-to-date informasjon er en helt nødvendig del av rollen til en leder. Etterhvert som studentene jobber seg gjennom denne modulen, vil de få kunnskap om og ferdigheter til å administrere et bredt spekter av informasjonsressurser som er nødvendig for at lederen skal kunne utføre sine oppgaver. Tema 20 Informasjon for beslut - ninger Tema 21 Tema 22 Tema 23 Tema 24 Verktøy for beslutninger Arbeidsprosessen i grupper og møter Prestasjonsrapportering og presentasjoner Informasjonssystemer for ledelse Modul 5 gjør det mulig for deltakerne å spesialisere seg på områder som er spesielt viktige for dem på arbeidsplassen. Tema 25: Kontraktsstyring Tema 26: Risikohåndtering Tema 28: Helse, miljø og sikkerhet Tema 29: Lønnsforhandlinger Tema 32: Tidsplanlegging Modul 5 er selvstudie og det vil ikke bli undervist i temaene. 1 obligatorisk oppgave til innsending. 1 obligatorisk oppgave til innsending. ** NVB er et formelt samarbeid om videreutdanning mellom Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen. Addisco tar forbehold om; a) Tilstrekkelig antall påmeldinger for oppstart av kurs b) Eventuelle endringer i fagplan c) Eventuelle endringer i priser

13 Bedriftøknomisk analyse. Et samarbeid mellom ADDISCO og Høgskolen i Bergen. Bedriftsøkonomisk analyse (15 studiepoeng) Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode. Kurset starter med en innføring i registrering av de vanligste regnskapsmessige transaksjonene. Det skal gis innsikt i registreringsprinsipper, registreringsrutiner og kontoplan. Kursdeltakerne skal også lære å avslutte og å presentere et årsregnskap. Deretter gjennomgås hvordan regnskapsdata videre bearbeides gjennom driftsregnskap for bruk i ulike beslutningssammenhenger. Kalkylemetoder og teknikker for økonomiske beslutninger på kort og lang sikt vil stå sentralt. 14 Videre skal kurset gi innsikt i prinsipielle og praktiske problemstillinger i tilknytning til anskaffelse og anvendelse av kapital, med spesiell vekt på ulike modeller for prosjektvurdering. Studiets omfang Bedriftsøkonomisk analyse består av 18 ulike temaer. Studiet er bygget opp av en kombinasjon av nettstudier og tre helgesamlinger, samt en eksamenssamling. Bedriftsøkonomisk analyse er et deltidsstudium på ett semester. Vårsemesteret starter i januar og avsluttes med eksamen i juni. Høstsemesteret har oppstart i august og eksamen i desember. Struktur og fremdrift Alle modulene og temaene er bygget over samme pedagogiske struktur; hensikt og læringsmål, introduksjon, læringsaktivitet, oppsummerende oppgaver, sammendrag, referanser og anbefalt litteratur. Den første samlingen er ved studiestart. Studiemetoder og materiell Bedriftsøkonomisk analyse bruker læringsplattformen AddiscoLearning. Her finnes opplæringsmateriell og oppgaver. Ett studiehefte og to fagbøker kommer i tillegg. Hver samling etterfølges av aktivitet på nettet. Studentene blir utfordret til å delta i problemstillinger i diskusjonsgrupper. Diskusjonene/oppgavene er knyttet til en gitt sentral problemstilling som er relevant for det stoffet som inngår i modulen. Tidsrammen for hver nettaktivitet er 14 dager. Det er fire obligatoriske innsendingsoppgaver til studiet Bedriftsøkonomisk analyse. Veiledning Veiledning blir gitt i forbindelse med samlingene i Bergen. Studentene vil videre ha kontakt med fagpersonell og medstudenter gjennom AddiscoLearning. Studentene vil også ha adgang til Addiscos supportmail gjennom hele studiet. Datautstyr Gjennomføring av Bedriftsøkonomisk analyse krever en datamaskin med internettoppkobling. Det trengs ingen investeringer i ekstra programvare. Eksamen Studiet avsluttes med en skriftlig eksamen over fire timer. Eksamen arrangeres desentralt. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å avlegge eksamen. Eksamensoppgaven blir bedømt etter det nye karaktersystemet, en sekstrinns skala fra A til F, hvor F er ikke bestått.

14 Bedriftøknomisk analyse. Et samarbeid mellom ADDISCO og Høgskolen i Bergen. Bedriftsøkonomisk analyse (15 studiepoeng) Litteratur Olav Innselset: "Innføring i regnskap" (notat HiB 2005, NB. kontinuerlige oppdateringer) Aage Sending: "Innføring i bedriftsøkonomi" (Fagbokforlaget 2003) Knut Boye: "Finansielle Emner" Cappelen Oppsummering 1. Oppstart: Hvert år i januar og august 2. Struktur: Fjernundervisning via Internett. Fire obligatoriske samlinger. Samlinger finner sted i Bergen. 3. Eksamen: Skriftlig eksamen arrangeres desentralt. 4. Pris: FLTs melemmer som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen får dekket alle utgifter. Pris for ikke-medlemmer er kr ,-. I tillegg kommer utgifter til pensum og reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen. 5. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler. For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfarning, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknad. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/tjenestemann eller av kopierings/avskrivningsbyrå. Addisco tar forbehold om; a) Tilstrekkelig antall påmeldinger for oppstart av kurs b) Eventuelle endringer i fagplan c) Eventuelle endringer i priser

15 Total KvalitetsLedelse. Et samarbeid mellom ADDISCO og Høgskolen i Bergen. Total KvalitetsLedelse (15 studiepoeng) Formålet etter fullføringen av kurset er at deltagerne skal kunne bidra til å øke effektiviteten og konkurranseevnen, spesielt i små- og mellomstore teknologibedrifter, ved å utnytte bedriftens ressurser på en bedre måte samt skape en medvirkende holdning til bedriftens virksomhet. Deltagerne vil gjennom faglig læring i kurset og løsning av øvingsoppgaver basert på egenerfaring fra bedriften, kunne delta ved etablering av en nettbasert modell (TKLsystem) for kvalitetssikring og kontinuerlig forbedring av virksomheten i bedriften. Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven vil bli gjennomgått. Sentralt i kurset står strukturering og utvikling av et nettbasert TKLsystem (Total KvalitetsLedelse). Bedriftens forutsetninger for å utvikle og implementere et TKLsystem vil bli behandlet. Studiemetoder og materiell Total KvalitetsLedelse bruker læringsplattformen AddiscoLearning. Her finnes opplæringsmateriell og øvingsoppgaver. ISO 9001:2000 og ISO9004:2000 samt en fagbok kommer i tillegg. Hver samling etterfølges av aktivitet på nettet. Studentene blir utfordret til å delta i diskusjonsgrupper. Diskusjonene/oppgavene er knyttet til gitte sentrale problemstilling som er relevante for det stoffet som inngår i modulene. Tidsrammen for hver nettaktivitet er ca. 14 dager. Veiledning Veiledning blir gitt i forbindelse med samlingene i Bergen. Studentene vil videre ha kontakt med fagpersonell og medstudenter gjennom AddiscoLearning. Studentene vil også ha adgang til Addiscos supportmail gjennom hele studiet. 16 Studiets omfang Total KvalitetsLedelse består av 14 ulike temaer. TKL er bygget opp av en kombinasjon av nettstudier og tre helgesamlinger, samt en eksamenssamling. TKL er et deltidsstudium på ett semester. Vårsemesteret starter i januar/februar og avsluttes med eksamen i juni. Høstsemesteret har oppstart i september og eksamen i desember. Fagbeskrivelse Kurset vil gjennomgå kjennetegn ved kvalitetsdrevet ledelse og drift av virksomheten i bedrifter, herunder produkter og markeder, kundebehandling, organisering av virksomheten, utnyttelse av ressurser og gjennomføring av de prosesser som utgjør bedriftens virksomhet. Videre vil kontinuerlig måling av virksomheten, analyse og forbedringsarbeider bli behandlet. Kravene til kvalitetssystemer for bedriften ihht ISO 9001:2000,

16 Total KvalitetsLedelse. Et samarbeid mellom ADDISCO og Høgskolen i Bergen. Total KvalitetsLedelse Datautstyr Gjennomføring av Total Kvalitets- Ledelse krever en datamaskin med internettoppkobling. Det trengs ingen investeringer i ekstra programvare. Eksamen Oppsummering 1. Oppstart: Hvert år i januar/februar og september 2. Struktur: Fjernundervisning via Internett. Tre obligatoriske samlinger, pluss eksamenssamling. Samlinger og eksamen finner sted i Bergen. Addisco tar forbehold om; a) Tilstrekkelig antall påmeldinger for oppstart av kurs b) Eventuelle endringer i fagplan c) Eventuelle endringer i priser 17 Studiet avsluttes med en muntlig eksamen.12 av 15 øvingsoppgaver må være bestått for å avlegge eksamen. Øvingsoppgavene teller 60%, og muntlig eksamen 40%. Fastsettelse av karakterer blir bedømt etter det nye karaktersystemet ved Universiteter og Høgskoler, en sekstrinns skala fra A til F, hvor F er ikke bestått. 3. Eksamen: Muntlig eksamen 4. Pris: FLTs medlemmer som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen får dekket alle utgifter. Pris for ikke medlemmer er kr ,-. I tillegg kommer utgifter til pensum og reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen 5. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler. For dem som søker opp tak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfarning, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknad. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/tjenestemann eller av kopierings/avskrivningsbyrå.

17 Personalpsykologi er samarbeid mellom Addisco og Universitetet i Bergen. Personalpsykologi 15 studiepoeng Personalpsykologi er et sentralt emneområde innen det arbeidspsykologiske feltet, der fokus er på individet i organisasjonen. 18 Faget består av a) individet sine forutsetninger for rollen som medarbeider, og b) organisasjonen sin håndtering av den enkelte som medarbeider. Studentene skal få en grunnleggende innføring i sentrale personalpsykologiske emner, inkludert individuelle faktorer som påvirker individet sin opplevelse, sin atferd og sine prestasjoner i en gitt organisasjon, og på tvers av organisasjoner. Videre skal studentene få en innføring i aktuelle utfordringer som organisasjoner står overfor i forhold til rekruttering, utvelgelse, evalurering, ivaretaelse, utvikling og oppsigelser. Faglig innhold 1. Det personalpsykologiske fagfelt og metodegrunnlag Studentene skal kunne redegjøre for: Sentrale faglige problemstillinger, historiske utviklingslinjer og metodiske grunnlag. 2. Individuelle forhold som påvirker atferd i jobbsammenheng Studentene skal kunne redegjøre for: - Virkningen av individuelle og interpersonlige faktorer som selvbilde, selvinnsikt, personpersepsjon, impression management under jobbsøking og i konkurranse på arbeidsmarkedet. - Hvordan individfaktorer som personlighet, intelligens, persepsjon, læring og informasjonsomarbeidelse påvirker atferd i jobbsammenheng. 3. Individet i organisasjonen Studentene skal kunne redegjøre for: - Ulike faktorer som påvirker tilsatte sin organisasjonstilhørighet her under forhold som påvirker den psykologiske kontrakt mellom individ og organisasjon. Organisatoriske faktorer som påvirker medarbeidere sin læring og hvordan organisasjoner kan legge til rette for livslang læring og utvikling hos den enkelte medarbeider. 4. Organisasjoners håndtering av sine medarbeidere Studentene skal kunne redegjøre for: - Sentrale prinsipper og metoder for rekruttering og seleksjon av medarbeidere. - Virkningen av ulike typer av lønns- og kompensasjonssystem i organisasjoner. Herunder om konsekvenser og motivasjon, produktivitet og arbeidsmiljø. - Hva som ligger i begrepet turnover og drøfte ulike tiltak som kan medvirke til å redusere uønsket turnover i virksomheter. - Kompetanseutvikling av medarbeidere ulike metoder for å vurdere treningsbehov, motivasjon og effekter av ulike personalutviklingstiltak - Ulike metoder for vurdering og utvikling av medarbeidere her under survey feedback, medarbeidersamtale og kollegabaserte systemer. Undervisningsmetoder Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer og går over ett semester. Læringsplattformen AddiscoLearning blir benyttet. Datautstyr Gjennomføring av Personalpsykologi krever en datamaskin med internettoppkobling. Det trengs ingen investeringer i ekstra programvare.

18 Personalpsykologi er samarbeid mellom Addisco og Universitetet i Bergen. Vurdering/eksamensformer 4 timers skriftlig eksamen hvor studentene skal svare på 1 av 2 oppgaver. Det brukes gradert karakterskala. Eksamen arrangeres hvert semester. Addisco tar forbehold om; a) Tilstrekkelig antall påmeldinger for oppstart av kurs b) Eventuelle endringer i fagplan c) Eventuelle endringer i priser 19 Faglig ansvarlig Universitetet i Bergen v/institutt for samfunnspsykologi Oppsummering: 1. Oppstart: Hvert år i januar (og)/eller august. 2. Struktur: Fjernundervisning via Internett. Læringsplattformen AddiscoLearning benyttes. Tre obligatoriske samlinger. Samlingene finner sted i Bergen. 3. Eksamen: Fire timers skriftlig eksamen. 4. Pris: FLTs medlemmer som omfattes av støtteordningen for etter- og videreutdanning får dekket kursutgiftene. Pris for ikke-medlemmer er kr ,-. I tillegg kommer utgifter til pensum, reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen. 5. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler. For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfaring, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknaden. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/kopierings/avskrivningsbyrå.

19 Master of Business Administration MBA Technology Management. Et samarbeid mellom ADDISCO, NVB og LaTrobe University. Master of Business Administration MBA Technology Management 20 ADDISCO og Nettverk Videreutdanning Bergen (NVB)* garanterer for at utdanningen ligger på et pedagogisk og faglig meget høyt nivå. Studieopplegget har mottatt utmerkelsen «Engineering Excellence Award», og har i en OECD-rapport blitt fremhevet som det mest signifikante og innovative voksenopplæringsprogrammet i Australia. Utdanningen er lagt opp med tanke på de som ønsker å skaffe seg kompetanse og vil studere samtidig som de er i fullt arbeid. Studiets varighet Mastergraden er delt inn i 12 kurs. Ved å ta to i semesteret er du ferdig på tre år. Det anbefales imidlertid å bruke noe lenger tid. I starten bør du begynne med bare et kurs for å få føling med hva du har gitt deg ut på. Som vanlig er det et vår- og et høstsemester som hver er på 20 uker. Det er også mulig å ta et tredje «semester» på 10 uker i november, desember og januar, for de som ønsker å fullføre studiene på kortere tid. finnes to «avstigningsplattformer» underveis. Ved å gjennomføre to kurs i semesteret, vil man fullføre Graduate Certificate of Management (Technology Management) i løpet av 1 år. Graduate Diploma of Management (Technology Management) kan fullføres på to år, og MBA (Technology Management) på ytterligere 1 år. Hvis du avslutter studiene underveis, får du likevel papirer på det du har fullført. Slik vil aldri noe av tiden eller utdanningen være bortkastet. med lesing i uken, over en periode på 20 uker. Studentene kan bruke maks seks år på å fullføre Graduate Diploma of Management og ti år på MBA en. Opptakskrav, realkompetanse, forkunnskaper Opptakskravene er eksamen fra høgskole/universitet i et profesjonsfag, f.eks. ingeniør, bioingeniør, realfag eller en beslektet fagkrets. Dersom du har kvalifikasjoner utover opptakskravene er det mulig å få fritak fra inntil 50% av kursene (to kurs for Graduate Certificate, fire kurs for Graduate Diploma og seks kurs for MBA Technology Management). Den andre halvparten er obligatorisk og må gjennomføres for å få godkjente eksamenspapirer. Dette vurderes på individuelt grunnlag. Studiet er lagt opp etappevis for at alle skal følge lettere med, og det Du bør regne med at hvert kurs krever minimum seks til åtte timer Bestått eksamen i Teknologiledelse kan gi fritak for et kurs i gruppe C.

20 Master of Business Administration MBA Technology Management. Et samarbeid mellom ADDISCO, NVB og LaTrobe University. Master of Business Administration MBA Technology Management 21 Følgende dokumentasjon må fremlegges for å få fritak: kopi av pensumsliste, evt. et sammendrag av studiets omfang. utskrift som dokumenterer immatrikulering/opptak ved lærestedet samt alle faglige resultater. kopi av vitnemålet/eksamensutskrift. Et eget skjema for søknad om fritak må følge enhvert forespørsel. Vennligst kontakt ADDISCO for skjema og ytterligere informasjon. Det er mulig å søke om opptak til MBA-studiet på grunnlag av realkompetanse (D.v.s. det du har lært gjennom yrkeslivet). I denne sammenheng vil bestått eksamen i Teknologiledelse da være påkrevd. Den viser at du har «studietrening» og i stand til å gjennomføre utdanningen. Studiet er lagt opp for de som har tilegnet seg studieteknikk som går på fjernundervisning og behov for minimal direkte og personlig veiledning. Studiesøknad Søknad om studieopptak må være på engelsk. Kopier av attester må sendes sammen med oversettelse. Vitnemål etc trenger ikke oversettes men kopiene må være rettsattestert. NVB vil lage en engelsk beskrivelse av søkerens vitnemål og attester. Hvis du trenger veiledning om dette kan NVB være behjelpelig med dette. Språktest Undervisningen forgår på engelsk og alle må ta en språktest. Språktesten må være gjennomført og bestått før du kan søke om opptak. Nivået er som på videregående skole allmennfag, men det er nødvendig å tilegne seg endel faguttrykk. Mer informasjon og om testen kan du få ved henvendelse til ADDISCO. Studiemetoder og materiell Studiemateriellet består bl.a. av studieveiledning, fagartikler, faglitteratur, oppgaver og eksempler på tidligere eksamensprøver. Nytt, elektronisk studiemateriell som video og CD-rom etc, introduseres stadig. NVB er i ferd med å bygge et veiledningssystem via AddiscoLearning som gjør at de norske studentene vil ha kontakt med en norsk faglærer som veileder, og med de andre studentene. Det er ikke nødvendig å gå på forelesninger eller delta på seminarer, men studentene oppfordres til å delta på samlinger fortrinnsvis på nettet. Dette er svært nyttig for motivasjonen og for å ha styring på framdriften.

Videreutdanning for HK-medlemmer

Videreutdanning for HK-medlemmer Videreutdanning for HK-medlemmer Side 2 I dette heftet Etter- og videreutdanning i særklasse Teknologiledelse Bedriftsøkonomisk Analyse Personalpsykologi Diploma in Project Management Praktisk informasjon

Detaljer

Videreutdanning for HK-medlemmer

Videreutdanning for HK-medlemmer Videreutdanning for HK-medlemmer Side 2 Etter- og videreutdanning i særklasse gjennom utdanningsselskapet Addisco I dette heftet Etter- og videreutdanning i særklasse Teknologiledelse Bedriftsøkonomisk

Detaljer

Med vår hjelp kommer du videre

Med vår hjelp kommer du videre Med vår hjelp kommer du videre Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. ADDISCO tilbyr relevante utdanninger av høy faglig kvalitet. Vi samarbeider med bl.a. Universitetet

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad STUDIEKATALOG 2011 2013 Vi hjelper deg videre Med vår hjelp kommer du videre Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. ADDISCO tilbyr

Detaljer

Spørsmål og svar - master

Spørsmål og svar - master Spørsmål og svar - master Her finner du ofte stilte spørsmål om mastergradene Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr. OPPTAK Hvordan kan jeg søke om opptak? Før du kan bestille et kurs må du søke om opptak

Detaljer

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Høgskulen på Vestlandet samarbeider om å tilby medlemmer av Foreningen for Ledelse og Teknikk (FLT) utdanning innen Teknologiledelse og Personalledelse.

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Jus og avtaleverk i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Personalledelse 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave godkjent

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Fagplan Innkjøp og anskaffelse

Fagplan Innkjøp og anskaffelse NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Innkjøp og anskaffelse ½ år dag, heltid 350 timer totalt undervisningstimer 18,5 timer pr. uke Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen Ofstad Fima/avd.: Nordic

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse -

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - inviterer til studiet OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre jobben

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Prosjektledelse Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Deltidsstudium over ett semester med samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert. Bakgrunn for studiet Prosjekt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Økonomisk styring 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 2 Godkjent avdelingsstyret AHS 17.06.04 Revidert utgave

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal 1 BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling Studium Spesialkurs Kursansvarlig Elbjørg G Standal Institutt Institutt for innovasjon og økonomisk organisering Semester Se studieplan for aktuelt

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Offentlig saksbehandling Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet Offentlig saksbehandling er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres samlingsbasert

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Organisasjonsutvikling 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave

Detaljer

Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett

Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Juss - Forvaltningsrett og Arbeidsrett Dette er modul 2 i studiet Offentlig saksbehandling. Offentlig saksbehandling består av 3 moduler med til sammen 30 studiepoeng.

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 PU1 - Personalutvikling og ledelse 1 - (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Deltidsstudiet i Personalutvikling og ledelse, del 1 (PU1) er egnet for deg som til daglig arbeider

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan for utdanning i Marginalisering og sosial integrasjon

Studieplan for utdanning i Marginalisering og sosial integrasjon Studieplan for utdanning i Marginalisering og sosial integrasjon Integrasjon i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 16.09.04

Detaljer

Prosjektledelse og prosjektadministrasjon 10 stp.

Prosjektledelse og prosjektadministrasjon 10 stp. Fagakademiet inviterer til studiemodulen Prosjektledelse og prosjektadministrasjon 10 stp. Jobber du i et helseforetak, en kommune eller i statlig virksomhet, og har lyst til å utvide og formalisere kompetansen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Fagplan Produksjon og drift

Fagplan Produksjon og drift kompetanse i praksis www.collegium-consulting.no Adr: 2317 Hamar Tlf: Mobil: 90 50 34 55 Org.nr: NO 883 896 912 MVA Ajour: 22. september 2004 NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Produksjon og drift ½ år

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium)

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Studiested Mo i Rana Studieprogramansvarlig Inger Benson E-postadresse Inger.Benson@hibo.no Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse og minimum

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret

Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret 2016-2017 Ansatte og ledere i PPT kan søke videreutdanning innen 15. april. Kommunen/fylkeskommunen kan søke tilretteleggingsmidler

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp)

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN Informasjonssystemer IKT er et variert fagfelt med jobbmuligheter innen mange ulike bransjer. Samfunnets bruk av datasystemer blir stadig mer kompleks og det er et stort behov for kompetanse innen

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Fagplan Logistikkmedarbeider

Fagplan Logistikkmedarbeider NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Logistikkmedarbeider ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Prosjektadministrasjon og prosjektledelse

Prosjektadministrasjon og prosjektledelse Kommunal Kompetanse, Region Midt, inviterer til studiet Prosjektadministrasjon og prosjektledelse Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer