Fra fagutdanning til mastergrad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra fagutdanning til mastergrad"

Transkript

1 Fra fagutdanning til mastergrad STUDIEKATALOG Vi hjelper deg videre

2 Med vår hjelp kommer du videre Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. ADDISCO tilbyr relevante utdanninger av høy faglig kvalitet. Vi samarbeider med bl.a. Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskolen i Bergen (HiB), Markedshøyskolen, NKS, APESMA og Chifley Business School i Australia. ADDISCO er et utdanningsselskap eid av FLT, og har som formål å tilby utdanning tilpasset den enkelte arbeidstakers og arbeidslivets behov. ADDISCO er i forkant av utviklingen for å imøtekomme arbeidstakernes behov for kompetanseutvikling, samt å kunne identifisere relevante måter å sikre disse behovene på. ADDISCO tilbyr kompetanseutviklingsprogram som FLTs medlemmer, deres arbeidsgivere og andre målgrupper ønsker og verdsetter. ADDISCO samarbeider med anerkjente utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt for å kunne tilby utdanning på et høyt faglig og pedagogisk nivå. ADDISCO forvalter og administrerer FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning. ADDISCO har utdanningsprogram med mål å forbedre mobiliteten og konkurranseevnen til arbeidstakerne og oppmuntre til livslang læring. ADDISCO arbeider kontinuerlig for å videreutvikle flere tilrettelagte læringsprogrammer. 3

3 MPL-programmet. Et samarbeid mellom Addisco, NKS nettstudier og Markedshøyskolen Innhold Management for prosjektledere MPL 60 studiepoeng Management for prosjektledere MPL (60 studiepoeng) side 3 Studiemodulene i prosjektledelse: Prosjektledelse (10 studiepoeng) Prosjektorganisering metoder og verktøy (10 studiepoeng) Endringsledelse (10 studiepoeng) Studiemodulene i ledelse: Ledelse (6 studiepoeng) Personalledelse (6 studiepoeng) Organisasjonsteori (7,5 studiepoeng) Arbeidsrett (7,5 studiepoeng) Valgfag (7,5 studiepoeng) Matematikk for teknisk fagskole MAT side 6 Teknologiledelse TEK (15 studiepoeng) side 7 Bedriftsøkonomisk analyse BØK (15 studiepoeng) side 10 Total kvalitetsledelse TKL (15 studiepoeng) side 12 Personalpsykologi PSY (15 studiepoeng) side 14 Diploma and Project Management DPM (15 studiepoeng) side 16 Master of Business Administration MBA (107,5 studiepoeng) side 18 Innføring i juridiske emner JUR (15 studiepoeng) side 22 Arbeidspsykologi ARB (15 studiepoeng) side 24 Jobbsøk JOB side 27 Addisco tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldinger for oppstart av kurs eventuelle endringer i fagplan eventuelle endringer i priser Gjennom studier innen ledelse og prosjektledelse kan du styrke din kompetanse innen HR-områder som ledelse, organisasjonsteori, personalledelse, arbeidspsykologi, arbeidsrett og bedriftsøkonomi, og innen fagområdene prosjektledelse, prosjektorganisering - metoder og verktøy og endringsledelse. Ta enkeltkurs eller hele studier Studiemodulene kan tas enkeltvis eller settes sammen til Ledelse 30 studiepoeng og Prosjektledelse 30 studiepoeng. Hvis du gjennomfører dette vil du få vitnemålet for studieprogrammet Management for prosjektledere. Studieprogrammet Management for prosjektledere består av 5 enkeltstående studiemoduler innen ledelse og 3 moduler innen prosjektledelse. Hver av ledelsesmodulene utgjør 6 studiepoeng, og hver av modulene innen prosjektledelse utgjør 10 studiepoeng. Studieprogrammet er egnet for deg som ønsker å heve din kompetanse innen ledelse generelt, og prosjektledelse spesielt. Gjennomføring med eller uten studiesamlinger Du velger selv hvilke studiemoduler du ønsker å gjennomføre, og om du vil være med på studiesamlinger. Samlinger tilbys i prosjektledelse, prosjektorganisering og endringsledelse. Studiesamlingene er tilrettelagt med start- og eksamenssamling som dekker en studiemodul per semester. Mellom helgesamlingene arbeider du på din egen PC og kommuniserer med lærer og andre studenter via læringsplattformen Addiscolearning. Det er mulig å gjennomføre hele eller deler av studieprogrammet på kortere eller lengre tid enn normert studieprogresjon. Hvis du velger å studere på egenhånd, uten studiesamlinger, kan du når som helst melde deg på ett eller flere av kursene nedenfor. Studieløpet vil da være basert på arbeid med pensum og veiledningstekster, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs. Studiemodulene i Ledelse gjennomføres som nettstudier uten samlinger. Studiemodulene i PROSJEKTLEDELSE 30 studiepoeng For å få 30 studiepoeng innen prosjektledelse må du gjennomføre 3 obligatoriske studiemoduler. Samlinger tilbys i modulene Prosjektledelse, Prosjektorganisering - metoder og verktøy og Endringsledelse. Prosjektledelse 10 studiepoeng Denne studiemodulen skal gi deg forståelse for hva det vil si å lede prosjekter. En slik ledelsesfunksjon forutsetter god kjennskap til prosjektarbeidsformen, inkludert motivasjon, konfliktløsning, kommunikasjon og samspill. 3 obligatoriske oppgaver til innsending. 4 5

4 MPL-programmet. Et samarbeid mellom Addisco, NKS nettstudier og Markedshøyskolen MPL-programmet. Et samarbeid mellom Addisco, NKS nettstudier og Markedshøyskolen Prosjektorganisering - metoder og verktøy 10 studiepoeng I denne studiemodulen får du ytterligere innsikt i prosjektarbeidsformen. Både hva som kjennetegner prosjekter i forhold til andre måter å organisere arbeid på, når prosjekt er en egnet organiseringsform, og hva som må til for at prosjekter skal lykkes. Du får også en innføring i vanlige metoder og verktøy som brukes til planlegging, styring, kontroll og ledelse av prosjekter. Og ikke minst vil du lære hvordan prosjekter kan evalueres på ulike måter. 3 obligatoriske oppgaver til innsending. Management for prosjektledere MPL Endringsledelse 10 studiepoeng Målet med denne studiemodulen er å gi innsikt i hvordan du kan mestre endringer i arbeidslivet på en god måte. Temaer er hva endring faktisk er, hva som påvirker endringstakten og hvordan du kan lede og styre arbeidet med endringer i din virksomhet. 4 obligatoriske oppgaver til innsending. Studiemodulene i LEDELSE 30 studiepoeng For å få 30 studiepoeng innen Ledelse må du gjennomføre 4 obligatoriske studiemoduler, samt en valgfri studiemodul (se tabell). Ledelse 6 studiepoeng Studiemodulen gir en generell innføring i ledelsesteorier, samarbeid og kommunikasjon i organisasjoner. Modulen tar dessuten opp emner som motivasjon og kompetanseutvikling. 2 obligatoriske oppgaver til innsending. Personalledelse 6 studiepoeng Studiemodulen gir innsikt i personalpolitiske virkemidler og kunnskap om personalbehandling. 2 obligatoriske oppgaver til innsending. Organisasjonsteori 7,5 studiepoeng Denne studiemodulen går dypere inn i ulike organisasjonsteorier og tar blant annet opp temaer som beslutningsprosesser, organisasjoner og endring, organisasjonskultur m.m. 2 obligatoriske oppgaver til innsending. Arbeidsrett 7,5 studiepoeng Studiemodulen omhandler rettsreglene som gjelder for bl.a. individuelle arbeidsavtaler, arbeidskonflikter, organisasjonsretten og arbeidsmiljø. 2 obligatoriske oppgaver til innsending. Valgfag 7,5 studiepoeng Velg mellom: Innføring i bedriftsøkonomi (7,5 sp) Arbeids- og organisasjonspsykologi (7,5 sp) Management for prosjektledere MPL Studieopplysninger Betingelser for opptak: Du må ha studie- eller realkompetanse. Les mer om dette på side 15, pkt 5. Påmelding og søknadsfrister: Se Finansiering: FLT medlemmer som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen, kan benytte FLTs støtteordning. Andre kan benytte vår avbetalingsordning. Studieform: Fjernundervisning via læringsplattformen AddiscoLearning kombinert med samlinger. Læremateriell: Materiell blir tilsendt. Det tas forbehold om prisendringer. Dokumentasjon: Samlet oversikt over eksamensresultater utstedes av Markedshøyskolen ved bestått eksamen. Forbehold: Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for oppstart av de enkelte studiemodulene med samlinger. Modulinformasjon Prosjektledelse Modulnavn Modulnr Studiepoeng Innsendinger Pris Prosjektledelse ,- Prosjektorganisering ,- Endringsledelse ,- Modulinformasjon Ledelsesstudiet Modulnavn Modulnr Studiepoeng Innsendinger Pris Ledelse ,- Personalledelse ,- Organisasjonsteori , ,- Arbeidsrett , ,- Velg et av følgende valgfag: Innføring i bedriftsøkonomi , ,- Arbeids- organisasjonspsykologi , ,- Valgfag tas samtidig eller etter obligatoriske fag. Tillegg for samlinger 1 800,- (pr. samling). Det er ingen samlinger i tilknytning til ledelsesstudiet. Eksamen avholdes i januar og mai/juni hvert år. Alle priser er eksklusiv literatur. Eksamensavgift er inkludert i prisen. 6 7

5 Matematikk for teknisk fagskole. Et tilbud fra Addisco Teknologiledelse. Et samarbeid mellom Addisco, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen Matematikk for teknisk fagskole MAT Teknologiledelse TEK 15 studiepoeng Kurset passer for alle som har behov for støtte til sine matematikkstudier eller har behov for en oppfrisking av sine matematikkunnskaper. Studiemetode og struktur Kurset er lagt opp som internettbaserte forelesninger og læringsplattformen Addiscolearning benyttes. Kursets varighet er 4 timer interaktiv opplæring, og alle forelesninger er rikt illustrert med animasjon, lyd, tekst og formelpresentasjoner. Til hver modul er det oppgaver med løsningsforslag. Læringsmål Studentene skal tilegne seg grunnleggende regnearter i matematikk. Dette kurset gjennomgår pensum for matematikk som beskrevet i nasjonal rammeplan og fagplan for Teknisk Fagskole. Matematikk for Teknisk Fagskole er utviklet som et supplement til en ordinær undervisning. Innhold og delmål Kurset er delt inn i 6 moduler. Algebra Studenten skal kunne: anvende reglene for brøkregning trekke sammen, faktorisere og forenkle bokstavuttrykk regne med potenser regne med rotuttrykk, også uttrykt som potenser Likninger/ulikheter/formelregning Studenten skal kunne: løse likninger av første og andre grad, likninger med to ukjente, uoppstilte likninger og enkle eksponentiallikninger løse likninger, likningssett og ulikheter ved hjelp av kalkulator/dataverktøy tilpasse og omforme formeluttrykk Praktiske emner Studenten skal kunne: regne med forskjellige måleenheter regne med formlike figurer og forskjellige målestokker beregne areal, omkrets og volum av geometriske figurer anvende prosentregning beregne sum og differens av generelle vektorer i planet gi grafisk presentasjon av tallmaterialer og beregne gjennomsnitt og avvik Trigonometri Studenten skal kunne: anvende Pytagoras setning på rettvinklede trekanter definisjonene på sinus, cosinus og tangens og anvende disse anvende enhetssirkelen skille mellom de forskjellige vinkelmålene grader, radianer og gon anvende areal-, sinus- og cosinussetningen Funksjoner 1 Studenten skal kunne: de matematiske uttrykkene for lineære funksjoner, parabler og hyperbler og benytte disse i beregninger egne med enkle vekstfunksjoner løse likninger, likningssett og ulikheter grafisk Funksjoner 2 Studenten skal kunne: derivere og drøfte polynomfunksjoner benytte kalkulator/dataverktøy til å drøfte andre typer funksjoner og beregne bestemte integraler benytte kalkulator/dataverktøy til å bestemme funksjonsuttrykk ved regresjon Kursopplysninger Oppstart: Det er kontinuerlig påmelding til kurset. Pris: Pris pr. lisens er kroner 3000 og lisensen varighet er 2 år. Struktur: Fjernundervisning via Addiscolearning. Eksamen: Ingen eksamen. Påmelding: Bruk påmeldingsskjema til kurs som du finner på Teknologiledelse gir forståelse av viktigheten og rollen til ledere. Studiet gir innsikt i hvordan man løser arbeidsplassrelaterte problemer i forhold til motivasjon, arbeide med team, kundeservice, kvalitetskontroll, budsjettarbeid og informasjonssystemer. Studiets opprinnelse Teknologiledelse er basert på et studiet utviklet av Association of Professional Engineers, Scientistst and Managers, Australia (APESMA) og Deakin University. Gjennom samarbeid med Universitet Bergen og Høgskolen i Bergen, har Teknologiledelse blitt godkjent som et 15 studiepoeng kurs innen det norske utdanningssystemet. Materialet er tilpasset norske forhold og supplert med tilleggslitteratur. Studiets omfang Teknologiledelse består av 5 ulike fagmoduler med tilsammen 32 temaer. Studiet er en kombinasjon av nettstudier og tre helgesamlinger, samt en eksamenssamling. I modulene 1 til 4 er alle temaer obligatoriske. Modul 5 er selvstudium. Modulene omfatter emner som; å lede ansatte, administrasjon av ressurser og informasjon og en valgfri diplommodul. Teknologiledelse er et deltidsstudium på ett semester. Vårsemesteret starter i januar og avsluttes med eksamen i juni. Høstsemesteret har oppstart i august og eksamen i januar. Studiet krever en egeninnsats tilsvarende timer pr uke. Struktur og fremdrift Alle modulene og temaene er bygget over samme pedagogiske struktur; hensikt og læringsmål, introduksjon, læringsaktivitet, oppsummerende oppgaver, sammendrag, referanser og anbefalt litteratur. Den første samlingen er ved studiestart, og skal foruten å synliggjøre hele studieopplegget med arbeidsprosesser, omhandle modul 1. Andre samling konsentrerer seg om modulene 3 og 5, mens tredje samling knyttes til modulene 2 og 4. Siste samling er i sin helhet viet eksamen. Samlinger og eksamen finner sted i Bergen. Studiemetoder og materiell Teknologiledelse bruker læringsplattformen AddiscoLearning. Her fins opplæringsmateriell og oppgaver. Materialet fins både i multimediaformat og i utskrivbar versjon. Et studiehefte og en fagbok kommer i tillegg. Hver samling etterfølges av aktivitet på nettet. Studentene blir utfordret til å delta i problemløsninger i diskusjonsgrupper. Diskusjonene er knyttet til en gitt sentral problemstilling som er relevant for det stoffet som inngår i modulen. Tidsrammen for nettaktiviteten knyttet til hver modul er 14 dager. Hver modul avsluttes med en obligatorisk innsendingsoppgave og maksimal lengde på besvarelsen er seks A4-sider. Besvarelsen sendes via epost og studenten får kommentarer fra faglærer. Oppgaven blir bedømt til bestått/ ikke bestått. Veiledning Veiledning blir gitt i forbindelse med samlingene i Bergen. Studentene vil videre ha kontakt med fagpersonell og medstudenter gjennom AddiscoLearning. Studentene vil også ha adgang til Addiscos supportmail gjennom hele studiet. Eksamen Studiet avsluttes med en skriftlig eksamen over fire timer. I forkant blir det arrangert en samling i Bergen hvor også eksamen finner sted. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å avlegge eksamen. Karakteren blir satt etter det nye karaktersystemet, en seks trinns skala fra A til F, hvor F er ikke bestått. Karakterutskrift blir gitt av Universitetet i Bergen. 8 9

6 Teknologiledelse. Et samarbeid mellom Addisco, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen Teknologiledelse. Et samarbeid mellom Addisco, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen Teknologiledelse Kursopplysninger Oppstart: Hvert år i januar og august. Struktur: Fjernundervisning via Addisco- Learning. Tre obligatoriske samlinger, pluss eksamenssamling. Samlinger og eksamen finner sted i Bergen. Eksamen: Fire timers skriftlig eksamen. Pris: FLTs medlemmer som omfattes av etterog videreutdanningsordningen får dekket alle utgifter. Pris for ikke-medlemmer er kr I tillegg kommer utgifter til pensum samt reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler (se side 15, pkt 5). For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfaring, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknaden. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/tjenestemann eller av kopierings/avskrivningsbyrå. Modul 1: Å skape beste praksis Bedrifter i dag er beviste på hvilken betydning kontinuerlig satsing på kvalitet og kundeservice har for å kunne konkurrere både nasjonalt og internasjonalt. I denne modulen vil studentene få informasjon og de nødvendige ferdigheter for å introdusere og følge opp beste praksis (best practice) innfallsvinkler innenfor bedriften sin. Tema 1 Ledelse av arb.org i en dynamisk omverden Tema 2 Strategisk perspektiv Tema 3 Kunder, kvalitet og standarder Tema 4 Å lede beste praksis team Tema 5 Innovasjon og entreprenørskap Tema 6 Lederkompetanse Tema 27 Styring av forretningsenheter Tema 30 Markedsføring 1 obligatorisk oppgave til innsending. Modul 2: Å lede ansatte Ledere spiller en sentral rolle ved å bidra til at bedriften når sine mål. Hvorvidt de ansatte klarer å bidra til bedriftens helhetlige prestasjon avhenger av deres samarbeidsevner, og evnen til å forbedre sin egen arbeidsprestasjon. Denne modulen skal gi studentene nødvendige ferdigheter for å organisere arbeidsteam og individer som de har under sin ledelse på arbeidsplassen. Tema 7 Å motivere andre Tema 8 Grupper og team/lag Tema 9 Delegering og bemyndigelse Tema 10 Jobbanalyse Tema 11 Utvikling av menneskelige ressurser Tema 12 Personalledelse, rettigheter og plikter Tema 13 Ledelse av de ansattes prestasjoner Tema 31 Karriereplanlegging 1 obligatorisk oppgave til innsending. Modul 3: Administrasjon av ressurser Denne modulen skal gi studentene de nødvendige ferdigheter til å administrere økonomiske og fysiske ressurser, som f.eks. fasiliteter, utstyr og materialer, i sin (seksjon eller) avdeling. Tema 14 Årsregnskapsrapporter Tema 15 Kostnadsberegning og prissetting Tema 16 Økonomisk planlegging, busdsjettering og kontroll Tema 17 Bedriftsøkonomiske beslutninger Tema 18 Utarbeidelse av økonomiplan Tema 19 Prosjektledelse 1 obligatorisk oppgave til innsending. Modul 4: Administrasjon av informasjon Vi lever i et informasjonssamfunn. Evnen til å få tilgang til, og benytte seg av up-to-date informasjon er en helt nødvendig del av rollen til en leder. Etterhvert som studentene jobber seg gjennom denne modulen, vil de få kunnskap om og ferdigheter til å administrere et bredt spekter av informasjonsressurser som er nødvendig for at lederen skal kunne utføre sine oppgaver. Tema 20 Informasjon for beslutninger Tema 21 Verktøy for beslutninger Tema 22 Arbeidsprosessen i grupper og møter Tema 23 Prestasjonsrapportering og presentasjoner Tema 24 Informasjonssystemer for ledelse 1 obligatorisk oppgave til innsending. Modul 5: Tilleggstemaer I modul 5 skal du spesialisere deg på områder som er viktig for deg på din arbeidsplass. Tema 25 Kontraktsstyring Tema 26 Risikohåndtering Tema 28 Helse, miljø og sikkerhet Tema 29 Lønnsforhandlinger Tema 32 Tidsplanlegging Modul 5 er selvstudie og det vil ikke bli undervist i temaene. Søknad: Søknadsskjema finnes på

7 Bedriftsøkonomisk analyse. Et samarbeid mellom Addisco og Høgskolen i Bergen Bedriftsøkonomisk analyse. Et samarbeid mellom Addisco og Høgskolen i Bergen Bedriftsøkonomisk analyse BØK 15 studiepoeng Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode. Kurset starter med en innføring i registrering av de vanligste regnskapsmessige transaksjonene. Det skal gis innsikt i registreringsprinsipper, registreringsrutiner og kontoplan. Kursdeltakerne skal også lære å avslutte og å presentere et årsregnskap. Deretter gjennomgås hvordan regnskapsdata videre bearbeides gjennom driftsregnskap for bruk i ulike beslutningssammenhenger. Kalkylemetoder og teknikker for økonomiske beslutninger på kort og lang sikt vil stå sentralt. Videre skal kurset gi innsikt i prinsipielle og praktiske problemstillinger i tilknytning til anskaffelse og anvendelse av kapital, med spesiell vekt på ulike modeller for prosjektvurdering. Studiets omfang Bedriftsøkonomisk analyse består av 18 ulike temaer. Studiet er en kombinasjon av nettstudier og fire helgesamlinger, samt en desentralisert eksamen. Bedriftsøkonomisk analyse er et deltidsstudium på ett semester. Vårsemesteret starter i januar og avsluttes med eksamen i juni. Høstsemesteret har oppstart i august og eksamen i desember. Struktur og fremdrift Alle modulene og temaene er bygget over samme pedagogiske struktur; hensikt og læringsmål, introduksjon, læringsaktivitet, oppsummerende oppgaver, sammendrag, referanser og anbefalt litteratur. Den første samlingen er ved studiestart. Studiemetoder og materiell Bedriftsøkonomisk analyse bruker læringsplattformen Addisco- Learning. Ett studiehefte og to fagbøker kommer i tillegg. Det er fire obligatoriske innsendingsoppgaver. Veiledning Veiledning blir gitt i forbindelse med samlingene i Bergen. Studentene får kontakt med fagpersonell og medstudenter gjennom AddiscoLearning. Fagbeskrivelse økonomiens rolle i bedriften registrering av transaksjoner regnskaps- og skatteregler avslutning av regnskapet presentasjon av regnskapet kostnads- og inntektsteori markedsformer og markedstilpassning, prissetting bidrags- og selvkostmetoden driftsregnskap, med hovedvekt på normalkalkulasjon kostnads-, resultatanalyse budsjettering av kontantstrøm investeringskalkyler, skatt og prisstigning real- og finansinvesteringer og usikkerhet finansieringskilder og kapitalmarkeder lånekostnad og låneformerer. Litteratur Olav Innselset: «Innføring i regnskap» (notat HiB 2011, NB. kontinuerlige oppdateringer) Ivar Bredesen: «Investering og finansiering». (siste utgave) Aage Sending: «Innføring i Bedriftsøkonomi» (siste utgave). Eksamen Eksamen er skriftlig over fem timer og er desentralisert. Du må selv finne eksamenssted. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått før eksamen. Karakteren blir satt etter en sekstrinns skala fra A til F, hvor F er ikke bestått. Studieopplysninger Oppstart: Hvert år i januar og august Struktur: Internettkommunikasjon via læringsportalen AddiscoLearning. Fire obligatoriske samlinger finner sted i Bergen. Eksamen: Skriftlig eksamen, desentralisert. Pris: FLTs medlemmer som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen får dekket alle utgifter. Pris for ikke-medlemmer er kr ,-. I tillegg kommer utgifter til pensum, reise og opphold. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler (se side 15, pkt 5). For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfarning, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknad. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/ tjenestemann eller av kopierings/ avskrivningsbyrå. Søknad: Søknadsskjema finnes på 13

8 Total kvalitetsledelse. Et samarbeid mellom Addisco og Høgskolen i Bergen Total kvalitetsledelse. Et samarbeid mellom Addisco og Høgskolen i Bergen Total kvalitetsledelse TKL 15 studiepoeng Formålet etter fullføringen av kurset er at deltagerne skal kunne bidra til å: bedre kvaliteten i alle ledd i verdiskapning øke effektiviteten og konkurranseevnen, bidra til etablering,- drift- og vedlikehold av system for kvalitetsstyring skape en medvirkende holdning til bedriftens virksomhet hos de ansatte, kunder, eiere og samfunnet. Studiets omfang Total kvalitetsledelse (TKL) består av 6 ulike moduler. TKL er bygget opp av en kombinasjon av nettstudier og tre helgesamlinger. Kurset gjennomføres som et deltidsstudie på ett semester. Vårsemesteret starter i januar/ februar og avsluttes med eksamen i juni. Høstsemesteret har oppstart i august og avsluttes med eksamen i desember. Fagbeskrivelse modell for forståelse av kvalitetsledelse, produkter, kunder og marked planlegging og organisering av virksomheten, ressurser samt de funksjoner og prosesser som utgjør bedriftens virksomhet prosesstyring, måling og analyse av prosesser kontinuerlig forbedringsarbeid i verdikjeden relasjoner til kravene i anerkjente standarder for kvalitetsledelse samt forskrift om HMS. drift og vedlikehold av system for kvalitetsledelse deltagerne skal gjennom faglig læring i kurset, løsning av øvingsoppgaver og prosjektoppgave relatert til bedriften, være i stand til å nå formålet beskrevet innledningsvis Gjennomføring og veiledning Kurset gjennomføres som nettbasert fjernundervisning i kombinasjon med tre helgesamlinger. I tillegg kommer 3 prosjektoppgaver (innleveringsoppgaver) Hver samling etterfølges av aktivitet på nettet. Studentene blir utfordret til å delta i diskusjonsgrupper. Diskusjonene/oppgavene er knyttet til relevante problemstillinger. Kurslederen vil avklare tidsrammen for oppgavene. Den enkelte student vil få veiledning i forbindelse med samlingene i Bergen. Studentene vil ha kontakt med fagpersonell og medstudenter gjennom AddiscoLearning Studentene vil også ha adgang til Addiscos supportmail gjennom hele studiet. Studiemetoder og materiell Total kvalitetsledelse bruker læringsplattformen AddiscoLearning. Her finnes kursmateriell, øvingsoppgaver og prosjektoppgaver. En fagbok kommer i tillegg. Evaluering - Eksamen Alle 3 prosjektoppgavene som totalt teller 60% av karakteren, må være bestått for å avlegge eksamen. Studiet avsluttes med en muntlig eksamen som teller 40%. Karakteren blir satt etter karaktersystemet ved Universiteter og Høgskoler, en sekstrinns skala fra A til F, hvor F er ikke bestått. Kursopplysninger Oppstart: Vårsemester i januar og høstsemester i august. Struktur: Fjernundervisning via AddiscoLearning. Tre samlinger og eksamen finner sted i Bergen. Eksamen: Muntlig eksamen. Pris: FLTs medlemmer som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen får dekket alle utgifter. Pris for ikke-medlemmer er kr ,-. I tillegg kommer utgifter til pensum samt reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler (se side 15, pkt 5). For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfarning, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknad. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/ tjenestemann eller av kopierings/ avskrivningsbyrå. Søknad: Søknadsskjema finnes på

9 Personalpsykologi. Et samarbeid mellom Addisco og Universitetet i Bergen Personalpsykologi Personalpsykologi. Et samarbeid mellom Addisco og Universitetet i Bergen poeng ie 15 stud Personalpsykologi er et sentralt emneområde innen det arbeidspsykologiske feltet, der fokus er på individet i organisasjonen. Faget består av a) individet sine forutsetninger for rollen som medarbeider, og b) organisasjonen sin håndtering av den enkelte som medarbeider. Studentene skal få en grunnleggende innføring i sentrale personalpsykologiske emner, inkludert individuelle faktorer som påvirker individet sin opplevelse, sin atferd og sine prestasjoner i en gitt organisasjon, og på tvers av organisasjoner. Videre skal studentene få en innføring i aktuelle utfordringer som organisasjoner står overfor i forhold til rekruttering, utvelgelse, evalurering, ivaretaelse, utvikling og oppsigelser. Fagbeskrivelse Det personalpsykologiske fagfelt og metodegrunnlag. Studentene skal redegjøre for: Sentrale faglige problemstillinger, historiske utviklingslinjer og metodiske grunnlag. Individuelle forhold som påvirker atferd i jobbsammenheng. Studentene skal redegjøre for: Virkningen av individuelle og interpersonlige faktorer som selvbilde, selvinnsikt, personpersepsjon, impression management under jobbsøking og i konkurranse på arbeidsmarkedet. Hvordan individfaktorer som personlighet, intelligens, persepsjon, læring og informasjon påvirker atferd i jobbsammenheng. Individet i organisasjonen. Studentene skal redegjøre for: Ulike faktorer som påvirker tilsatte sin organisasjonstilhørighet her under forhold som påvirker den psykologiske kontrakt mellom individ og organisasjon. Organisatoriske faktorer som påvirker medarbeidernes læring og hvordan organisa- 16 sjoner kan legge til rette for livslang læring og utvikling hos den enkelte medarbeider. Organisasjoners håndtering av sine medarbeidere. Studentene skal redegjøre for: Sentrale prinsipper og metoder for rekruttering og seleksjon av medarbeidere. Virkningen av ulike typer av lønns- og kompensasjonssystem i organisasjoner. Herunder om konsekvenser og motivasjon, produktivitet og arbeidsmiljø. Hva som ligger i begrepet turnover og drøfte ulike tiltak som kan medvirke til å redusere uønsket turnover i virksomheter. Kompetanseutvikling av medarbeidere ulike metoder for å vurdere treningsbehov, motivasjon og effekter av ulike personalutviklingstiltak. Ulike metoder for vurdering og utvikling av medarbeidere her under survey feedback, medarbeidersamtale og kollegabaserte systemer. Undervisningsmetoder Kurset gjennomføres som nettbasert fjernundervisning i kombinasjon med tre helgesamlinger. Læringsplattformen AddiscoLearning blir benyttet. Eksamen 4 timers skriftlig eksamen hvor studentene skal svare på 1 av 2 oppgaver. Det brukes gradert karakterskala. Eksamen arrangeres hvert semester. Faglig ansvarlig Universitetet i Bergen v/institutt for samfunnspsykologi. Kursopplysninger 1. Oppstart: Hvert år i januar og august. 2. Struktur: Fjernundervisning via Internett. Læringsplattformen AddiscoLearning benyttes. Tre obligatoriske samlinger. Sam-lingene finner sted i Bergen. 4. Pris: FLTs medlemmer som omfattes av støtteordningen for etter- og videreutdanning får dekket kursutgiftene. Pris for ikke-medlemmer er kr ,-. I tillegg kommer utgifter til pensum, reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen. 5. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler (du må være 25 år eller eldre og inneha minimum 5 års yrkeserfaring). For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfaring, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknaden. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/ kopierings/avskrivningsbyrå. 6. Søknad: Søknadsskjema finnes på 3. Eksamen: Fire timers skriftlig eksamen. 17

10 Diploma in Project Management. Et samarbeid mellom Addisco og Høgskolen i Bergen Diploma in Project Management. Et samarbeid mellom Addisco og Høgskolen i Bergen Diploma in Project Management DPM 15 studiepoeng NYHET Hensikten er å gi deltakerne grundig kjennskap til sentrale kunnskapsområder innen det moderne prosjektfaget. Formålet er å utvikle deres kompetanse som prosjektledere, og å dyktiggjøre dem til å håndtere prosjektomfang, tidsplaner, kostnader, kvalitet, kommunikasjon, kontrakter og usikkerhet. Kursopplegget er modulbasert. Studieaktiviteter, cases og oppgaver i hver modul gir mulighet til å anvende kunnskap, metoder og verktøy og å utvikle ferdigheter som er avgjørende for å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere et prosjekt på en forsvarlig måte. Studieprogrammet understøtter den internasjonalt anerkjente prosjektstandarden PMBOK Guide fra Project Management Institute (PMI) og suppleres med oppdatert fagstoff fra norsk prosjektlitteratur. Studiets omfang Studieprogrammet i Prosjektledelse består av 10 moduler. Studiet er bygget opp av en kombinasjon av nettstudier og fire helgesamlinger. Det er tilrettelagt som et deltidsstudium på ett semester. Struktur og fremdrift Alle modulene og temaene er bygget over samme pedagogiske struktur; introduksjon inkludert læringsmål, presentasjon av teori, praktiske eksempler og case med påfølgende sammendrag, læringsaktiviteter, referanser, anbefalt litteratur og til slutt oppsummerende oppgaver. Studiemetoder og materiell Studieprogrammet bruker e- læringsplattformen AddiscoLearning. Her finnes studiemateriell og oppgaver, samt verktøy og maler. Artikler og utdrag fra relevante fagbøker kommer i tillegg. Hver samling etterfølges av aktivitet på nettet og veiledning. Diskusjoner og oppgaver er knyttet til en gitt sentral problemstilling som er relevant for lærestoffet som inngår i modulen. Det er fire obligatoriske innsendingsoppgaver til studiet i Prosjektledelse. Disse er knyttet til det lærestoffet som er tema i de fire ulike samlingene. Veiledning Veiledning blir gitt i forbindelse med samlingene i Bergen. Studentene vil videre ha kontakt med fagpersonell og medstudenter gjennom AddiscoLearning. Deltakerne vil også ha adgang til Addiscos supportmail gjennom hele studiet. Eksamen Studiet avsluttes med en skriftlig eksamen over fire timer og arrangeres sentralt. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å avlegge eksamen. Eksamen blir bedømt etter en sekstrinns skala fra A til F, hvor F er ikke bestått. Fagbeskrivelse 1. Grunnleggende innføring i prosjekter som arbeidsform, prosjektbegrepet og ulike typer prosjekter, suksessfaktorer og snublesteiner, etablering og bruk av prosjektmodeller. 2. Innføring i sentrale kunnskapsområder og prosesser knyttet til ledelse av et prosjekt. 3. Prosjektinitiering, definisjon og håndtering av prosjektets omfang. Målformuleringsprosessen. 4. Analyse av prosjektets omgivelser og interessentanalyse. 5. Organisering av prosjekter i virksomheten og organisering av prosjektvirksomhet. 6. Styring av prosjekter. 7. Utarbeiding, gjennomføring og oppfølging av prosjektplaner og budsjett. Metoder og verktøy. 8. Fastlegging og håndtering av kvalitet i et prosjekt. 9. Administrere prosjektets personalressurser, kommunikasjon og informasjonsflyt. 10. Definere og håndtere usikkerhet i prosjekter. 11. Administrere innkjøp og anskaffelser i prosjektsammenheng. 12. Integrasjon av alle prosjektprosesser. Kursopplysninger Oppstart: Hvert år i januar/februar og august. Struktur: Fjernundervisning via Internett/AddiscoLearning. Fire obligatoriske samlinger. Samlingene finner sted i Bergen. Eksamen: Skriftlig eksamen arrangeres i Bergen det er også mulig å ta eksamen andre steder hvis betingelsene er tilstede. Pris: FLTs medlemmer som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen får dekket alle utgifter. Pris for ikke-medlemmer er kr ,-. I tillegg kommer utgifter til pensum samt reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler (se side 15, pkt 5). For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfarning, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknad. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor, tjenestemann eller liknende. Søknad: Søknadsskjema finnes på Addisco Postboks 8906, Youngstorget, 0028 Oslo 18 19

11 MBA. Et samarbeid mellom Addisco, Chifley, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen MBA. Et samarbeid mellom Addisco, Chifley, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen Master of Business Administration (Technology Management) MBA ADDISCO, Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen garanterer for at utdanningen ligger på et pedagogisk og faglig meget høyt nivå. Studieopplegget har mottatt utmerkelsen «Engineering Excellence Award», og har i en OECD-rapport blitt fremhevet som det mest signifikante og innovative voksenopplæringsprogrammet i Australia. Utdanningen er lagt opp med tanke på de som ønsker å studere samtidig som de er i fullt arbeid. Studiets varighet Mastergraden er delt inn i 8 kurs, ett metodekurs samt masteroppgave. Normert studietid er 4 år på deltid. Det er et vår- og et høstsemester som hver er på 20 uker. Det er også mulig å ta poeng studie 107,5 et tredje semester på 10 uker i november, desember og januar, for de som ønsker å fullføre på kortere tid. søknadsskjema for dette som må følge forespørselen. Vennligst kontakt ADDISCO for skjema og ytterligere informasjon. Studiet er lagt opp etappevis, og det finnes to «avstigningsplattformer» underveis. Ved å gjennomføre to kurs i semesteret, vil man fullføre Graduate Certificate of Management (Technology Management) i løpet av 1 år. Graduate Diploma of Management (Technology Management) kan fullføres på to år, og MBA (Technology Management) på ytterligere 2 år. Det er mulig å søke om opptak til MBA-studiet på grunnlag av realkompetanse (d.v.s. det du Hvis du avslutter studiene underveis, får du likevel papirer på det du har fullført. Studiet er lagt opp for de som har tilegnet seg studieteknikk som går på fjernundervisning og behov for minimal direkte og personlig veiledning. Studiesøknad Søknad om studieopptak må være på engelsk. Kopier av attester må sendes sammen med oversettelse. Vitnemål etc trenger ikke oversettes men kopiene må være rettsattestert. UiB vil lage en engelsk beskrivelse av søkerens vitnemål og attester. UiB er behjelpelig med dette. Språktest Man bør regne med at hvert kurs krever minimum seks til åtte timer med lesing i uken, over en periode på 20 uker. Pensum, oppgavebesvarelse samt eksamen forgår på engelsk. Det er derfor påkrevd at alle må ta en IELTS-språktest. Opptakskrav, realkompetanse, forkunnskaper Denne må være gjennomført og bestått med karakter 6,5 eller høyere, før du kan søke om opptak. Opptakskravene er eksamen fra høgskole/universitet i et profesjonsfag, f.eks. ingeniør, bioingeniør, realfag eller en beslektet fagkrets. Dersom du har kvalifikasjoner utover opptakskravene kan du søke fritak/avkortning. Det er et eget 20 har lært gjennom yrkeslivet). En søknad om Special Entry må inneholde a) Et anbefalingsbrev fra bedriften, b) Søknadsbrev fra kandidaten, c) En IELTS språktest, og d) bestått eksamen i Teknologiledelse. Nivået er som på videregående skole allmennfag, men det er nødvendig å tilegne seg endel faguttrykk. Mer informasjon og om testen kan du få ved henvendelse til ADDISCO. 21

12 MBA. Et samarbeid mellom Addisco, Chifley, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen MBA. Et samarbeid mellom Addisco, Chifley, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen Master of Business Administration Technology Management Studiemetoder og materiell Studiemateriellet består bl.a. av studieveiledning, fagartikler, faglitteratur, oppgaver og eksempler på tidligere eksamensprøver. Nytt, elektronisk studiemateriell som video og CD-rom etc, introduseres stadig. Addisco er i ferd med å bygge et veiledningssystem via AddiscoLearning som gjør at de norske studentene vil ha kontakt med en norsk faglærer som veileder, og med de andre studentene. Det er ikke nødvendig å gå på forelesninger eller delta på seminarer, men studentene oppfordres til å delta på samlinger. Dette er svært nyttig for motivasjonen og for å ha styring på framdriften. Veiledning Veiledning for studenter vil organiseres av HiB/UiB. Hvert fag vil ha en veileder som kan kontaktes i forhold til spesifikke problemstillinger eller spørsmål knyttet til studiet. Man vil også kunne benytte seg av tjenestene til Chifley Business School. Studiet har en egen webside hvor man får oppdateringer og informasjon. Studieopplegget kan følges hvor som helst og medfører lite behov for fritak fra jobb. De som har tatt, eller er i gang med å ta «Teknologiledelse», og som har en treårig profesjonsutdanning er også ferdig med en av modulene i studiet. Eksamen For de fleste kurs vil det være en skriftlig eksamensoppgave midtveis i studiet som vil telle 20-30% i helhetsvurderingen. Denne er også nyttig som test på hvordan man selv ligger ann i forhold til den forventede fremdriften. En avsluttende skriftlig eksamen som varer tre til fire timer teller 70-80% av helhetsvurderingen. Eksamensperioden er normalt midten av juni, tidlig i november og tidlig i februar. Eksempler på tidligere eksamener er tilgjengelig slik at man kan forberede seg best mulig. Innsendingsoppgavene skal sendes til Chifley Business School i Australia, mens avslutningseksamen for hvert kurs avholdes på dagtid i Oslo/Bergen. Pris FLT-medlemmer som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen får dekket alle utgifter. Hvis du ikke er medlem så ta kontakt for pris, eventuelt opplysninger om medlemskap. Søknadsfrister Søknadsfristen er 1. november. Søknadsskjema fås ved henvendelse til ADDISCO. MBA FAGPLAN Addissco i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, Chifley Business School Australia, Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen tilbyr dette erfaringsbaserte studiet Master of Business Administrasion. Utdanningen er tilrettelagt for de som ønsker å tilegne seg graden Master of Business Administration samtidig som de er i fullt arbeid. Fagsammensetting Fag Semester SP Timer Fagansvarlig 101 Financial Management Semester 1 7,5 20 HIB 102 Management Perspectives Semester 2 7,5 10 HIB 201 Economic Decision Making Semester 2 7,5 20 HIB 306 Strategic Management Semester 3 7,5 10 HIB 402 Contemporary People Management Semester 3 7,5 10 HIB 401 Marketing Semester 4 7,5 10 HIB 202 Innføring i juridiske emner Semester UIB 403 Managing Information System Semester 5 7,5 10 HIB Metodekurs Semester HIB Masteroppgave Semester 7 og HIB Mer om de 8 fagene 7 av fagene har obligatoriske innsendingsoppgaver og skriftlig eksamener som avlegges på engelsk. Til disse fagene tilbys det fagsamlinger med lærekrefter fra Høgskolen i Bergen. Det siste faget er Innføring i juridiske emner som gjennomføres av Universitetet i Bergen. Mer om metodekurset Metodekurset gir innsikt i og bruk av kvantitative og kvalitative metoder i forskningsøyemed. Metodekurset er et 10 poengs kurs som avsluttes med en skriftlig eksamen. Kurset er obligatorisk og må være gjennomført før påbegynnelsen av maseroppgaven. Mer om masteroppgaven Masteroppgaven vil være et fordypningsstudie på 30 studiepoeng innenfor et godkjent fagfelt. Studenten oppfordres til å finne et selvvalgt emne. Under arbeidet med masteroppgaven vil man få oppnevnt en veileder. Studiet har en normert studietid på 4 år. MBA studiet har en fastlagt gjennomføringsmodell. Det er lagt opp som fjernundervisning med internett kombinert med helgesamlinger. Søknadsfristen er 1. november og med oppstart januar hvert år

13 Innføring i juridiske emner. Et samarbeid mellom Addisco og Universitetet i Bergen Innføring i juridiske emner JUR Kurset innføring i juridiske emner gir en inn-føring i ulike privatrettslige emner. Intensjonen er å vise hvordan jussen påvirker et vidt spekter av forretningslivet. Man skal få en innsikt i hvilke juridiske problemer som kan oppstå innenfor utvalgte områder. Innføring i juridiske emner inngår som en norsk modul i det australske MBA (Technology Management) programmet og erstatter den australske modulen 202 Legal studies. MBA studentene skal ta dette studiet istedet for den australske modulen. De som gjennomfører kurset utenfor MBAsystemet får etter endt kurs og bestått eksamen en karrakterutskrift fra Universitetet i Bergen. Kursets omfang er 15 studiepoeng og gjennomføres som deltidsstudie i løpet av ett semester. 24 Innføring i juridiske emner. Et samarbeid mellom Addisco og Universitetet i Bergen poeng ie 15 stud Målsetninger for kurset Studieguidens struktur Prøvingsform Praktiske råd Kursopplysninger Oppnå forståelse for hvilken rolle jus spiller innenfor forretningslivet Få kjennskap til en rekke lover og deres virkeområder, spesielt i forbindelse med foretak Kunne gjenkjenne et rettslig problem, og ha kjennskap til hvordan man går frem i forbindelse med juridiske problemstillinger Studieguiden består av ti kapitler, og som det fremgår av navnet, er det meningen at den skal fungere som en veiledning ved læringen av stoffet. Til en viss grad vil studieguiden og litteraturen overlappe hverandre og medføre noen gjentakelser, men studieguiden gir en innledning til læreboken og de aktuelle lover og regler, slik at man lettere kan sette seg inn i emnet. Lesingen av pensum er delt opp, slik at man først leser litt i studieguiden, og så litt i læreboken (eventuelt kompendiet). Det kan være en fordel å lese i pensumbøkene for seg i tillegg. Studieguiden kan også brukes til oppsummering etter at man har gått i gjennom et helt kapittel og har lest den anbefalte litteraturen. Hvert kapittel har noen faste elementer: Prøvingsformen for denne modulen vil være en skriftlig semesteroppgave og en avsluttende eksamen. Kurset omhandler mange emner og mye lesing. Det er derfor viktig at du arbeider jevnt gjennom semesteret. Det anbefales at du tar egne notater, og at du prøver å stille spørsmål ved det du leser. Det vil også være en fordel å ha sentrale lover foran deg, slik at du kan slå opp når det vises til bestemmelser i loven. Oppstart: Hvert annet år i august. Litteratur Pensum for studieguiden er: Sverre F Langfeldt og Tore Bråthen: Lov og rett for næringslivet, 16. utgave 2009 Knophs oversikt over Norges rett, Universitetsforlaget, 12. utgave 2004 (deler) Kompendium med artikler og utdrag Innledning Målsetninger Litteratur Nyttige adresser Aktiviteter Kontrollspørsmål Løsningsforslag Den avsluttende skoleeksamenen vil ha en tidsramme på 3 timer og består av korte kunnskaps spørsmål og essay. Det er som sagt sjelden at et juridisk problem kan løses ved å svare ja eller nei. Som oftest må man sette opp argumenter for og mot en løsning, og denne argumentasjonen må baseres på rettslige kilder som lover og dommer. Du har mulighet for å diskutere problemstillinger og spørsmål du har med andre studenter ved hjelp av læringsplattformen AddiscoLearning. (Neste oppstart 2011). Struktur: Fjernundervisning via AddiscoLearning. To samlinger finner sted i Bergen. Eksamen: 3 timers skriftlig eksamen. Pris: FLTs medlemmer som omfattes av støtteordningen for etterog videreutdanning får dekket kursutgiftene. Pris for ikke-medlemmer er kr ,-. I tillegg kommer utgifter til pensum og til reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler (se side 15, pkt 5). For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfaring, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknaden. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/kopierings/avskrivningsbyrå. Søknad: Søknadsskjema finnes på 25

14 Arbeidspsykologi. Et samarbeid mellom Addisco og Universitetet i Bergen Arbeidspsykologi. Et samarbeid mellom Addisco og Universitetet i Bergen Arbeidspsykologi ARB 15 studiepoeng NYHET Arbeidspsykologi gir en skolering i sentrale teorier og perspektiver innen det arbeidspsykologiske fagområdet. Arbeidspsykologi konsentrerer seg om studiet av arbeid, den enkelte sitt forhold til arbeid og sine nærmeste kolleger. Et viktig siktemål er å bevisstgjøre studentene på de deler av arbeidspsykologien som er vitenskapelig fundert, ved at nyere empiri vektlegges i undervisningen. Fagbeskrivelse Psykososialt arbeidsmiljø Studenten skal redegjøre for: Arbeidets dobbeltside: belastning og utvikling Hva vi forstår med begrepet psykososiale faktorer på arbeidsarenaen Ulike perspektiver på begrepet psykososialt arbeidsmiljø, så som stressperspektiv og motivasjonsperspektivet Ulike modeller for psykososiale faktorer, herunder de psykologiske jobbkrav, jobbkjennetegn modellen og krav-kontroll modellen Psykososiale forhold sin betydning for jobbtrivsel og helse Arbeidsmiljøloven med spesiell vekt på paragraf 12, den såkalte psykososial-paragrafen Ulike virkemidler for arbeidsmiljøutvikling, herunder bruken av survey-undersøkelser ( survey-feedback metodikk), søkekonferanser og dialogmetoder Ulike metoder for internkontroll og kvalitetsstyring av arbeidsmiljø Jobb og familie Studenten skal redegjøre for: Ulike modeller for å forstå dynamikken mellom familie- og arbeidsliv, så som balansemodellen og spill-over -modellen Ulike jobb/familie konstellasjoner og mulige effekter av disse Mulige individuelle, organisastoriske og samfunnsmessige tiltak for å lette og forebygge jobb/familie problemer Jobbtilfredshet Studenten skal redegjøre for: Begrepet jobbtilfredshet Ulike teorier og modeller for å forstå jobbtilfredshet Årsaker til og konsekvenser av jobbtilfredshet Begrepet organisasjonstilhørighet Mulige sammenhenger mellom jobbtilfredshet, livstilfredshet, jobbinvolvering og organisasjonstilhørighet Mulige sammenhenger mellom jobbtilfredshet og effektivitet, og mellom jobbtilfredshet og ansattes helse (herunder sykefravær) Motivasjon i jobbsammenheng Studenten skal redegjøre for: Hva arbeidsmotivasjon er De mest sentrale motivasjonsteoriene i jobbsammenheng Forholdet mellom motivasjon og produktivitet Forskjellene mellom innholdsog prosessteorier Ekstrarolleatferd som følge av indre motivasjon; arbeidsglede Betydningen av det sosiale samspill for trivsel og helse i arbeidssammenheng Studenten skal redegjøre for: Hva vi forstår med begrepet sosial støtte Kvantitative aspekter ved sosial støtte (sosiale nettverk) Ulike former for sosial støtte Sammenhenger mellom sosial støtte og helse Negative effekter av sosial støtte Hva vi forstår med begrepet konflikt, ulike typer konflikt, utløsende forhold Konflikthåndtering Begrepene mobbing og seksuell trakassering på arbeidsplassen Ulike årsaker til mobbing i arbeidslivet Utviklingsforløpet av mobbing i arbeidslivet Konsekvenser av mobbing for den enkelte og for organisasjonen Forebygging og håndtering av mobbing på arbeidsplassen Humor på arbeidsplassen Positive og negative sider ved bruk av humor på arbeidsplassen Individuelle forskjeller Studenten skal redegjøre for: Hva vi mener med begrepet personlighet Personlighetsteorienes plass i arbeidspsykologien De mest sentrale trekkteoriene Forholdet mellom person- og situasjonsfaktorer Forholdet mellom personlighet og organisasjonsatferd Personlighetens betydning for stress og mestring Individuelle preferanser, og hvordan disse kommer til uttrykk Jungs modell for typeforståelse Hvordan måle personlighet og metodologiske problemer I hvilken grad personlighetstester kan benyttes ved utvelgelse av ledere og medarbeidere Betydningen av kjønn i arbeidsliv og ledelse Stress og helse i arbeidslivet Studenten skal redegjøre for: Hva vi forstår med begrepet stress Sentrale modeller for stress i organisasjoner Stress hos ledere spesielt Hva vi forstår med begrepet mestring Sentrale modeller for mestring i organisasjoner Mulige tiltak i forhold til å redusere stress Stress under omstilling og nedbemanning Begrepet utbrenthet Utbrenthet i lys av stressmodeller Årsaker til og konsekvenser av utbrenthet 26 27

15 Arbeidspsykologi. Et samarbeid mellom Addisco og Universitetet i Bergen Jobbsøk. Et tilbud Addisco Jobbsøk JOB Individuelle egenskaper sin betydning for utbrenthet Hvordan måle utbrenthet, og metodiske problemer i den forbindelse Forebygging og behandling av utbrenthet Sykefravær som fenomen Teorier om sykefravær Ulike måter å måle fravær Mulige sammenhenger mellom arbeidsmiljø/trivsel og sykefravær Ulike tiltak for å redusere sykefravær i arbeidet Helsefremming i arbeidslivet Hva forstår vi med begrepet arbeidsledighet. Sentrale forståelsesperspektiv. Sammenhengen mellom arbeidsledighet og helse Undervisningsmetoder Kurset gjennomføres som nettbasert fjernundervisning i kombinasjon med tre helgesamlinger. Læringsplattformen Addisco-Learning blir benyttet. Eksamen 4 timers skriftlig eksamen hvor studentene skal svare på 1 av 2 oppgaver. Det brukes gradert karakterskala. Eksamen arrangeres hvert semester. Faglig ansvarlig Universitetet i Bergen v/institutt for samfunnspsykologi. Kursopplysninger Oppstart: Hvert år i januar og august. Struktur: Fjernundervisning via Internett. Læringsplattformen AddiscoLearning benyttes. Tre obligatoriske samlinger. Samlingene finner sted i Bergen. Eksamen: Fire timers skriftlig eksamen. Pris: FLTs medlemmer som omfattes av støtteordningen for etterog videreutdanning får dekket kursutgiftene. Pris for ikke-medlemmer er kr ,-. I tillegg kommer utgifter til pensum, reise og opphold i forbindelse med samlinger og eksamen. Opptakskrav: Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler (du må være 25 år eller eldre og inneha minimum 5 års yrkeserfaring). For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfaring, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknaden. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/kopierings/avskrivningsbyrå. Søknad: Søknadsskjema finnes på I et uoversiktig arbeidsmarked kan det være vanskelig å velge rett arbeidsgiver i forhold til sin egen kompetanse og sitt ambisjonsnivå. Samtidig stiller de fleste bransjer stadig nye krav til kompetanse hos arbeidstakeren. Derfor har vi utviklet et annerledes jobbsøkerkurs rettet mot deg som skal inn på arbeidsmarkedet eller deg som ønsker nye utfordringer. Målsetting I dette kurset vil du lære en profesjonell atferd for å få drømmejobben. Målet er at du skal beherske alle de elementene som ligger til grunn i prosessen fra jobbsøkende til fast ansatt. Du lærer å skrive søknader og CV samt hvordan gjennomføre gode jobbintervjuer. Innhold Kartlegging av ledige stillinger Analysere stillingsannonser Skrive gode søknadsbrev Sette opp CV Beherske jobbintervjuer Presentasjonsteknikk Ny i jobb hva nå? Arbeidslivets spilleregler Studiemetode og struktur Jobbsøkerkurset er ett internettbasert selvstudie som kjøres på læringsplattformen AddiscoLearning. Kurset er delt opp i ulike moduler som følger alle aktiviteter fra lesing av stillings-annonse til ansettelsesmøte. Kurset har gode eksempler for utfylling av diverse dokumenter. Gjennom hele kurset gir vi deg tilgang til nyttige referanser og aktuelle nettsteder. Kurset gjennomføres på 8 timer. Oppsummering: Oppstart: Rullerende opptak Struktur: Fjernundervisning via Internett. Alt materiell er tilgjengelig på AddiscoLearning. Eksamen: Ingen eksamen. Pris: kr Opptak: Påmelding via NYHET fra mai

16 Logistikk. Et samarbeid mellom Addisco, MPL-programmet. NKS nettstudier Etog samarbeid Markedshøyskolen mellom Addisco og NKS nettstudier og Markedshøgskolen Logistikk LOG poeng 6 studie Målsetting Undervisningsform I dette kurset vil vi se på logistikken i et totalperspektiv og vi diskuterer sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering. Logistikk blir tolket som en prosess og vi ser videre på hvordan anvendelse av IT kan effektivisere logistikkprosessene. Kurset gjennomføres som internettbasert fjernundervisning på læringsplattformen AddiscoLearning. Emneoversikt Introduksjon til logistikken Logistikk og lønnsomhet Logistikkostnader Leveringsservice Innkjøp i et logistikkperspektiv Lagerstyring Produksjonsstyring Distribusjon Prestasjonsmåling/målstyring Forbedringsmuligheter logistikk Logistikk i et strategisk perspektiv Eksamen Eksamen er nettbasert. For å kunne gå opp til eksamen må du ha fullført kurset. 2 innsendingsoppgaver må være bestått. Kurset gjennomføres under veiledning av nettlærer med minimum høgskolelektorkompetanse. Gjennom tilrettelegging av lærestoff, skriftlig tekst, forelesninger, artikler, kommunikasjon mellom lærer og student, i prategrupper, diskusjonsgrupper samt i kommunikasjon og gruppearbeid studentene i mellom skal studenten tilegne seg stoffet. Det skal leveres to obligatoriske innsendingsoppgaver som blir kommentert og vurdert av veileder. Begge innsendingsoppgavene må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen. Prisen skal stimulere til rekruttering og videreutvikling av musikanter, korps, dirigenter og ledere. Det deles årlig ut inntil kr , Søknadsfristen er 1. desember hvert år. På kan du lese mer. Pris Studieavgift kr 6200,Pensum kr 742,Eksamensavgift kr 1700,- Magnus Midtbø var forbundsleder i FLT og grunnlegger av Addisco. Hans innsats, interesse og lidenskap for musikk og spesielt korpsmusikk, gjør at Addisco vil hedre hans minne med denne prisen. Karakterskala For bedømming brukes høyskolekarakterskala med bokstavkarakterer. Dvs. at A er beste karakter, og E er laveste ståkarakter. Pensum Logistikk og lønnsomhet, Universitetsforlaget, Morten Brenden. Logistikkledelse, Cappelen Akademisk Forlag, Stein Erik Grønland. Stolt sponsor av Eikanger-Bjørsvik Musikklag. 30

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten www.flt.no Nr 3/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten 1 Innhold Leder Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget,

Detaljer

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Energiledelse ORME fagskole Utviklet av Fosen ressurs og ORME fagskole (2010-2011) 1 Godkjent av NOKUT 21.12.2011 som grunnlag for utdanninga. Mindre revisjoner 12.01.2012

Detaljer

FLT sponser palestinerne i Norway Cup. det viktigste er ikke å vinne, men å delta... www.flt.no

FLT sponser palestinerne i Norway Cup. det viktigste er ikke å vinne, men å delta... www.flt.no www.flt.no Nr 5/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT sponser palestinerne i Norway Cup det viktigste er ikke å vinne, men å delta... eller? 1 INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Anlegg Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for Bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF 2005) Opplæringsplanen

Detaljer

FLT gjorde seg sterkt bemerket på LO-kongressen 1

FLT gjorde seg sterkt bemerket på LO-kongressen 1 Neste år passerer det her 100.000 biler i døgnet www.flt.no Nr 4/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT gjorde seg sterkt bemerket på LO-kongressen 1 Innhold LEDER Besøksadresse: Hammersborggt

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

www.flt.no Nr 1/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nedlagt industri som er blitt tatt vare på

www.flt.no Nr 1/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nedlagt industri som er blitt tatt vare på www.flt.no Nr 1/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nedlagt industri som er blitt tatt vare på 1 Innhold Foto: Samfoto LEDER Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b.

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

JOTUN leverer maling til Eiffeltårnet. www.flt.no. Nr 2/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk

JOTUN leverer maling til Eiffeltårnet. www.flt.no. Nr 2/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk JOTUN leverer maling til Eiffeltårnet www.flt.no Nr 2/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk 1 Innhold LEDER Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Leder side 3 Kjør debatt Postadresse:

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

Norway Cup stolte palestinere

Norway Cup stolte palestinere Norway Cup stolte palestinere www.flt.no Nr 5/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT og Lederne samlet kanonene Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 5-2012 Redaktøren

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG Kurvmaker Porteføljemaker Salmaker Tredreier Snekker Trevare- og møbelsnekker Treskjærer Møbeltapetserer Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 Mesterutdanningen

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

En prosjektleders handlingskompetanse

En prosjektleders handlingskompetanse En prosjektleders handlingskompetanse En komparativ analyse av Bygg/IndØk-studiet opp mot prosjektlederstillingen i Veidekke Entreprenør. Stine Gabestad Kristiansen Veileder Inge Håvard Bergdal Masteroppgaven

Detaljer