PULTEPOSTEN. April nr. 147 VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE OG PÅSKESPILL I ST. PAUL KIRKE FREDAG 3. APRIL KL 11:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PULTEPOSTEN. April 2009 - nr. 147 VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE OG PÅSKESPILL I ST. PAUL KIRKE FREDAG 3. APRIL KL 11:30"

Transkript

1 PULTEPOSTEN SKOLEAVIS AV OG FOR ST. PAUL SKOLE April nr. 147 VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE OG PÅSKESPILL I ST. PAUL KIRKE FREDAG 3. APRIL KL 11:30

2 Gode venner! Flere ganger i måneden må jeg svare på ulike skjema og undersøkelser. Ofte er et av de første spørsmålene om den virksomheten jeg er leder av, tilhører offentlig eller privat sektor. Jeg er ikke sikker på om jeg alltid klarer å være konsekvent; noen ganger krysser jeg for offentlig, andre ganger privat. Grensene mellom privat og offentlig er ikke entydige. Noen låser begrepet offentlig kun til eierskapet det statlige eller kommunale myndigheter eier, er offentlig alt annet regnes som privat. Ut fra en slik definisjon er St. Paul skole privat. Det er imidlertid like mulig å si at det offentlige er det som er åpent, tilgjengelig og rettet mot allmennheten, publikum som feiring av 17. mai eller at Brann vinner gull. Da er St. Paul en offentlig skole. Mye kan sies om Den katolske kirke, men å kalle den privat er neppe den mest naturlige betegnelse. De aller fleste av våre - på verdensbasis - over utdanningsinstitusjoner, oppfatter seg heller ikke som spesielt private vi er ment for alle de elever som ønsker å ta imot vårt tilbud. Vi legger da også våre læreplaner og de fleste bestemmelser tett opp til de statlige skolene i de ulike land vi arbeider. Vi har intet imot verken åpenhet eller tilsyn. Friskolene blir mye tettere fulgt opp av staten enn kommunale skoler og det er helt greit. Hos oss hadde vi tilsyn med skolepengene sist høst, og nå er vi midt i et tungt, nasjonalt tilsyn om hvordan vi inndeler elever i grupper og klasser. Slike tilsyn er med på å skjerpe oss og derfor godt for vår utvikling. At det ellers er orden på statlige tilskudd og skolenes økonomi, er grunnleggende og underlagt fortløpende kontroll. Er der da noen forskjell på hvem som eier skolen? Stat? Kommune? Kirke? Enkeltpersoner? Aksjeselskaper??? Ja, det er det faktisk. Selv politikerne diskuterer hva som er det beste eierskapet, men begrenser oftest spørsmålet til om det er kommunalt, fylkeskommunalt eller statlig eierskap som er det beste. I England har de en helt annen tilnærming til spørsmålet om skoler er offentlige eller ikke-offentlige. Det er ikke formelt eierskap, men måten skolen drives på som er avgjørende. I begrepet maintained schools er der skoler av mange slag og med ulike eierskap, men de har grunnleggende felles læreplaner og bestemmelser om hvordan skolene skal drives. Blant disse er der godt og vel katolske skoler. De mottar 100 % statlig tilskudd til driften og 85 % tilskudd til bygninger. Der er ikke skolepenger. Andre religiøse grupper og institusjoner har også skoler, men alle med krav om åpenhet, faglighet, skikkelighet og tilsyn. På den annen side har England også en del rene private skoler, blant dem 200 katolske skoler. De får ingen tilskudd fra myndighetene og de gjør som de vil. Når et av regjeringspartiene på siste landsmøte her i Bergen fatter vedtak om å forby private skoler, bygger det på to feilslutninger. Først og fremst er det gammel-sosialistisk romantikk om at bare eierskapet er under kontroll - så er alt bra. Feil! Eierskap er ikke garanti for noe som helst! Der er nok av triste eksempler på kommunal eller statlig virksomhet med uholdbar kvalitet - som der også er dårlige private tiltak. Forskjellen er bare at en privat virksomhet som ikke holder mål, hurtigere blir nedlagt. Verre er en grunnleggende mangel på forståelse for hva som er viktig for mennesker; Mennesket lever ikke av brød PULTEPOSTEN 2 APRIL 2009 alene (Matt/Luk 4,4). Ethvert godt liv krever en måte å oppleve livet og verden på, en livsanskuelse, eller som i menneskerettskonvensjonen (EMK-1, Art. 2) religiøs og filosofisk overbevisning. Stimulert også av feil og tåpeligheter, hvor heller ikke vår egen Kirke er uten skyld, har religiøs tro kommet i miskreditt hos mange moderne mennesker. Følgen er at religion forsøkes presses inn i et lukket, privat rom hvor religion gjøres mer personlig enn sex. Vi er ikke der! For de fleste mennesker i verden er religiøs overbevisning en levende del av deres livsgrunnlag. Modernisters forsøk på å avfeie religion som uvesentlig, er det samme som å melde seg ut av dialog med mesteparten av verdens befolkning. Dialog er åpent å gi uttrykk for egne synspunkt og evne og vilje til å lytte og forøke å forstå andres synspunkt. Man kan ha mang en hyggelig prat med andre om løst og fast, men å håpe at dette fører fram til fred i verden, er i det minste naivt. Skal man må få til interkulturell dialog, må man ta på alvor det som er alvorlig for de ulike mennesker. Nettopp her har skoler med et forankret, religiøst grunnlag en fordel. Katolske skoler har selvsagt en primæroppgave i å støtte foreldre i oppdragelsen av sine barn som medlemmer av Kirken. Men katolske skoler har også en viktig samfunnsmessig funksjon for å fremme gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker med ulike livsanskuelser. Derfor er det da ikke noe ideal at alle elever ved katolske skoler skal være medlemmer av menigheten, selv om et godt antall katolske elever gjør tydeligheten av vår skole enklere. REKTORS SIDE I Irland, hvor det nesten ikke finnes barneskoler i offentlig eie, de aller fleste skolene er katolske, ønsker Kirken å overføre et antall av sine skoler til myndighetene, da det er feil om noen tvinges til å gå på en spesiell skole, selv om den er katolsk. Staten sier nølende ja til en slik overføring. Problemet er at foreldrene og lokale myndigheter oftest setter seg imot. Labour-regjeringen i England har vist forståelse for troens verdi i skolen, se deres dokument Faith in the system på Download/FaithInTheSystem.pdf Når katolske skoler jevnt over har et godt renommé, er det ikke minst fordi folk vet hva vi står for. Som en muslimsk far sa til meg: Jeg vet hva dere står for og er enig i det meste. Det jeg er uenig i, skal jeg alltid klare å plukke av når gutten kommer hjem. Uten forståelse og respekt for religiøse verdier og de store religioners betydning, vil utviklingen av verden komme i en blindgate. Samtidig må vi som er religiøse, ha åpenhet for at vår sannhet ikke deles av alle andre. Å slå religiøse skrifter i hodet på hverandre, er meningsløs idrett utenfor de innvidde. Jeg ser frem til feiringen av påske, Jesu oppstandelse som sier oss at livet er sterkere døden. R E D A K S J O N St. Paul skole - Christies gt BERGEN Tlf: Epost: Vi gjør oppmerksom på at Pulteposten i sin helhet også publiseres på skolens internettside PULTEPOSTEN 3 APRIL 2009

3 SKOLEPRESTENS SIDE Det er mange ting som minner oss om påsken. Det kan være blomster, påskeharen, påskebålet, påskelammet, men også påskeegget. En høne sitter på eggene sine i flere uker til endelig en kylling kryper ut av egget. Et egg betyr nytt liv. Det er også det vi feirer i påsken. For i påsken stod Jesus opp fra de døde. Et påskeegg som vi maler og pynter, og så gjemmer i hagen eller huset, eller gir til kjære mennesker som påskegave, må være tomt. Før man kan male et påskeegg, må man stikke to hull i egget, ett oppe og ett nede. Så må man blåse innholdet ut. Det kreves litt anstrengelse. Påskeegget er tomt. Også Jesu grav var tom da kvinnene kom til graven påskemorgenen. Der møtte de en engel som sa til dem: Jesus, den korsfestede, som dere søker, er ikke her. Han er oppstått fra de døde. Tekst: Inger Hagerup Tegninger: Julia og Felix 4. klasse Det tomme påskeegget viser altså til den tomme graven, og står så som tegn på liv. I sin lidelse, død og oppstandelse har Jesus Kristus gitt oss håp om nytt og evig liv. Det er det som vi feirer i påsken, og som påskeegget står for. Så ønsker jeg alle en fredfull Hellig Uke, en gledelig påskefest og en god ferie! PULTEPOSTEN 4 APRIL 2009 PULTEPOSTEN 5 APRIL 2009

4 PULTEPOSTEN 6 APRIL 2009 PULTEPOSTEN 7 APRIL 2009

5 PULTEPOSTEN 8 APRIL 2009 PULTEPOSTEN 9 APRIL 2009

6 INTERVJU I fjerde klasse har vi arbeidet litt med intervju-sjangeren. Elevene har jobbet i grupper.. To-tre-fire journalister har samarbeidet om tema og spørsmål. Gruppen har så valgt et intervju-objekt. Tema: Hvordan er det å være fjerdeklassing? Julia er blitt intervjuet av Andy og Adrian. Hvordan er det å være fjerdeklassing? - Det er kult, og jeg føler meg større. Hvem pleier du å leke med i friminuttene? - Jeg pleier å være med Sunniva, Julie, Nadia, Selma, Sara Maria og Nhu. Gleder du deg til femte klasse? - Ja, det gjør jeg. Er det vanskelig å være i 4. klasse? - Nei. Erik er intervjuet av Tomas, Sara Maria, Athithan og Eden. Hva skal du gjøre i påskeferien? - Jeg skal være hjemme og kose meg. Skal du spise snop? - Det skal jeg helt sikkert. Hva synes du er gøy med påsken? - Vi får fri fra skolen! Hva liker du med ferie? - Jeg gjør gøye ting. Skal du treffe noen i påskeferien? - Jeg skal være sammen med mamma, pappa og André, broren min. Etter påske er vi med farmor og farfar. Nam er intervjuet av Nadia, Peter og Joseph. Er det spennende å være fjerdeklassing? - Ja, fordi jeg får mange venner. Hva er yndlingsfaget ditt? - Det er engelsk, for det vil jeg lære. Hvem er dine beste venner? - Det er An Viet og Joseph. Hvordan er det å være fjerdeklassing? - Det er gøy fordi jeg kan spille fotball. Hvem er din yndlingslærer? - Det er Silje, fordi hun er streng. Hva liker du med skolen? - Jeg liker friminuttene, og gym. Vil du skifte til femte klasse? - Ja, det vil jeg, for da kan jeg gå ut på gatetunet. Liker du skolen? - Ja, jeg liker skolen fordi jeg lærer mer. Synes du oppgavene dine er lette? - Ja, de er enkle fordi de er gøye! Peter er blitt intervjuet av Erik, Nam og Nhu. Hva synes du om å gå i 4. klasse? - Jeg synes det er gøy fordi det er bare en klasse igjen før femte. Hva gjør du i friminuttene? - Jeg leker alt mulig rart og gjør noen stunts. Hva er yndlingsfaget ditt? - Jeg synes matte er gøy, for jeg er kommet så langt. Gleder du deg til å begynne i femte klasse? - Ja, for da går jeg på mellomtrinnet. Trives du på skolen? - Ja, det gjør jeg. Hva liker du å se på TV? - Jeg liker å se voldsomme filmer. Hva ville du sagt til dem som skal begynne i fjerde klasse? - Hei, undermåler! Er du en stjerneelev? - Nei, det kan du skrive opp! Har du det gøy i friminuttene med vennene dine? - Ja, jeg har det morsomt, og jeg leker mye! PULTEPOSTEN 10 APRIL 2009 PULTEPOSTEN 11 APRIL 2009

7 Sunniva er intervjuet av Julia, Felix og Sangeethan. Hvordan var det å begynne i fjerde klasse? - Det var veldig morsomt! Hvordan er det å være fjerdeklassing? - Det er morsomt fordi jeg gleder meg til å begynne i femte klasse. Hvem liker du å være med? - Jeg liker å være med Julia. Hvordan trives du på skolen? - Jeg trives veldig bra, siden det er masse hyggelige folk her. Hvilket fag liker du best? - Jeg liker best kunst og håndverk. Kjeder du deg på skolen? - Jeg kjeder meg av og til. Hva pleier du å gjøre i friminuttene? - Jeg pleier å gå med Julia. Går du på SFO? - Nei, det gjør jeg ikke. Hadde du hatt lyst til å begynne på SFO? - Ja, det hadde jeg, for da kan jeg ta meg litt bedre tid. Trives du med lærerne? - Det gjør jeg, fordi alle er så hyggelige. Hvordan trives du? - Jeg trives godt!! Vi sier takk til Sunniva for intervjuet! Emma, Maria og An Viet intervjuer Sangeethan om påskeferien, og her får du se hva som skjer! Skal du reise bort i påskeferien? - Nei, jeg skal bare være i Bergen. Hvem skal du være med? - Jeg skal være med venner. Synes du det høres gøy ut å dra til et fremmed land? - Vel. Ikke alle land. Hva tenker du når du hører påskeferie? - At det er gøy å reise, men jeg vil ikke nå. Hvor pleier du å dra? - Vi pleier å reise til Danmark. Skal du gjøre noe morsomt i ferien? - Jeg skal tulle med foreldrene mine, og dra på besøk til familien. Takk for et nydelig intervju med Sangeethan! Felix er intervjuet av Ella, Victor og Sunniva. Hvordan er det å være fjerdeklassing? - Det er morsomt, for da er man større. Hva heter bestevennen din? - Han heter Erik. Liker du å gå i kirken? - Ja, jeg liker det. Hva er yndlingsfagene dine? - Det er matte og engelsk. Hvor lenge har du gått i klassen? - Jeg har vært i denne klassen på St. Paul i tre og et halvt år. Når ble du født? - Jeg ble født 18. juni Gruer du deg til å begynne i femte klasse? - Nei, nei, nei, nei! Nhu er intervjuet av Selma, Jan-Luis, An Thien og Christian. Har du noen planer for påskeferien? - Jeg skal lære å danse, og så skal jeg være sammen med familien. Hva liker du å gjøre når du har ferie? - Jeg liker å se på TV. Kan du nevne noe du liker å spise i påsken? - Jeg liker å spise snop, særlig seige damer. Hvem liker du å være med i påskeferien? - Jeg liker å være sammen med familien min; mamma, pappa og Huy. Jeg gleder meg til påske, for da har mamma og pappa fri. PULTEPOSTEN 12 APRIL 2009 PULTEPOSTEN 13 APRIL 2009

8 BOK OG SPILL O M S L A G 7. klasse har laget fiktive omslag til bøker og spill. Det er sikkert mange som hadde hoppet på og kjøpt disse spennende produktene dersom de sto i butikkhyllene! Av Hans Christian Av Maria Amalie Av Kaja og Katharina Av Farha PULTEPOSTEN 14 APRIL 2009 PULTEPOSTEN 15 APRIL 2009

9 MATTEDAG MELLOMTRINNET Av Tiril og Jonathan - 5. klasse Mattedagen begynte ca: kl 11:30. Total poengsum på de forskjellige gruppene er utrolig. 1., 2. og 3. plass fikk 82, 79 og 64 poeng. Det er greit, men neste gruppe fikk 45 poeng!!! Og ned til 28! Vi hadde det kjempegøy med oppgavene, selv om noen ikke fikk det så bra til, og at noen fikk hodepine og ble kvalme (på grunn av for mye MATTE ). Det var mange aktiviteter. En av disse var å hive en stein inn i en tegnet pyramide og kunne komme på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10. Truls var sjefen for denne aktiviteten. På 1, 2, 3 kunne du få 2 poeng. På 4, 5, 6 kunne du få 4 poeng, og på 7, 8 og 9 kunne du få 6 poeng, men på 10 fikk du 10 poeng. Det var spørsmål på hvert nummer, og på nr. 10 var det vanskeligste. Men noen syntes at 10 var det letteste. En annen aktivitet var å trille terninger og skrive det ned på et matte ark som vi hadde fått av Jorun. Der var mange heldige og noen ikke fullt så heldige. Et annet sted hadde Kari Anne om måling, vekt og tipping. Og vi hadde data-test med Eva. På middels måtte du ha 200 poeng PULTEPOSTEN 16 APRIL 2009 PULTEPOSTEN 17 APRIL 2009

10 Enhver hjelper kan få noe godt ut av det Av Theresa og Thuy Trang klasse 8a Vi møter en trett Thu (13) utenfor klasserommet hennes på Løvås skole. Hun viser oss veien til lærersenteret, som også er bibliotek og datarom, der vi skal intervjue henne. Hun ble ministrant fordi moren tvang henne, men etter hvert ble hun glad i å tjene Gud, så hun angrer ikke at hun ble en hjelper. Hun føler seg glad og lettet når hun står oppe ved alteret og feirer messen med presten. Hvorfor har dere på dere så rare kjoler i messen? Det er ikke kjoler! Det er MINISTRANTDRAKTENE våre! De er MYE finere enn de gamle. De var røde, våre er svarte. Svart er best! Sier en bestemt Thu. De har faktisk også navn, de heter Tallar og Rochette, tilføyer Thu. Nå nettopp har vi fått dusker. Det var biskopen som innførte det igjen. Duskene er et system som gjør at presten kan finne ut hvem som er mest erfaren. De er også våre ranker. Svart er for nybegynnere, lilla og rød er for de som kan mer, blå er for de som er ganske gode, grønn er for dem som kan alt, sølv er for lederne for de forskjellige nasjonalitetene og gull er for Thuc som er hovedleder til alle ministranter i St. Paul menighet, og for den gamle lederen som har gått av stillingen. PULTEPOSTEN 18 APRIL 2009 Før vi får stilt neste spørsmål kommer det en haug med bråkete 5. klassinger som ikke vet hva de skal gjøre. De vimser rundt og slår på dataene, så Thuy Trang måtte rope ut neste spørsmål. Hva gjør dere i messen? Vi hjelper presten med å feire messen. Vi har forskjellige oppgaver i messen. For eksempel: Holde Misale (messeboken) for presten. Holde lys, røkelse og skip (det er der røkelsen ligger oppi) under evangeliet. Og hvert år har vi NM, der vi konkurrerer med andre ministrantlag i Norge for å se hvem som er best. I konkurransen er det to deler. Første del er teoretisk og andre del praktisk. Det vil si, først har vi en prøve for å se hvor flink vi er i temaet som vi får i prøve. Vi får forskjellige temaer hvert år. I år har vi om kirken i Norge. I neste del får vi en oppgave som vi kan komme over i messen for eksempel: lysprosesjon. Og den skal vi gjøre så feilfritt som mulig... Så det betyr at du har vært med på NM før? Ja, jeg har vært med to ganger før. En i 2005, da var vi i Drammen, og for to år siden hadde vi det her hjemme i Bergen. Jeg skal også være med dette året, men nå er jeg blitt senior! Vi skal til Trondheim i år. En korthåret dame kommer inn og spør hvordan vi har det, og om Thu er grei mot oss, og før vi får si noe avbryter Thu læreren og presenterer læreren for oss. Dette er min klasseforstander. Vi smiler og sier vi at vi har det helt fint, og før vi får sagt noe mer har hun gått for å hjelpe en 7. klassing. Hva er ditt beste minne som ministrant? Vel, det må være den gangen jeg var i Østerrike for to år siden. Der klarte jeg å dyppe Thuc i snøen da vi hadde snøballkrig. Vi var i Østerrike fordi vi hadde vunnet junior-nm (hjemmeseier) og Leopold III (han som grunnla Klosterneuburg) hadde jubileumsdag. Mens vi snakker om dette kan jeg også si at mitt verste minne faktisk skjedde for to uker siden, da mobilen min ringte i messen og jeg hadde glemt å ta den på lydløs. Etterpå skulle vi ha lys under evangeliet. Jeg klarte ikke å tenne på lysene, og da vi skulle ut med lysene, kunne vi ikke det fordi jeg var så temmelig dum og sto og prøvde å få ild i lighteren i 5 minutter. Dette var virkelig pinlig. Jeg skal aldri la det skje igjen! Når jeg tenker over hva jeg har gjort i disse seks årene med ministrantene, har vi faktisk gjort masse morsomme ting, som å dra ut og spise, dra på kino, tur, piknikk, paintball, Wasteland osv. Derfor anbefaler jeg alle å bli ministrant, du får oppleve mye og lære mye (og får bedre karakterer i kristendom fordi du lærer noe om kristendom når du ministrerer). PULTEPOSTEN 19 APRIL 2009

11 Vilde i 9a tar pulsen på medelever: Hvis du kunne valgt hvilken som helst karriere, hvilken hadde du valgt? Amalie 9b: Verdens beste pianist Denise 9a: Kvinnen som ikke føler smerte Catharina 9b: Verdens beste psykolog Kristine 9a: Skuespiller Amanda 9a: Verdens mest suksessrike Hollywood skuespiller/oppdagelsesreisende Joakim 9a: Noen som tjener masse penger Chau 9a: Verdens beste mannlige fotballspiller Hvilken superkraft kunne du tenkt deg å ha? Marta 9b: Å kunne fly Amanda 9a: Denise 9a: Å kunne lese andres tanker Kristine 9a: Usynlighet Å kunne fly Sonja 9a: Å kunne fly og kunne lese andres tanker Rachel 9b: Å kunne ha alle superkrefter som fantes Kristine i 9a tar pulsen på medelever: Hva skal du i sommer? Tobias 9a: Skal henge i Nygårdsparken. Denise 9a: Jeg skal til Spania i hele sommer og etter det skal jeg på Gothia cup i Sverige. Mads 10a: Chau 9a: Jeg skal til Danmark på fotball cup og ferie. Joakim Larsen 9a: Vetche. Jeg tror jeg skal jobbe hele sommeren. Anthony 9a: Jeg skal til Portugal, Frankrike og Spania fordi jeg skal på pilgrimsreise. Sonja 9a: Jeg skal på Sommerleir i Kina, sammen med brødrene mine. Så kommer jeg hjem og kanskje skal jeg på utvekslingstur til en familie i London. PULTEPOSTEN 20 APRIL 2009 PULTEPOSTEN 21 APRIL 2009

12 SKIDAG PÅ UNGDOMSTRINNET Fredag 20. mars tilbragte elevene på ungdomstrinnet ute - på ski eller akebrett i snøen. Humøret var på topp og værgudene i aller høyeste grad med..! PULTEPOSTEN 22 APRIL 2009 PULTEPOSTEN 23 APRIL 2009

13 «Å leve er å ta stilling» Gina Barstad er tidligere elev ved St. Paul skole. Skoleåret 2001/02 var hun leder for skolens elevråd. I år står hun på plass nr. 2 på Hordaland SVs stortingsliste. Mange hevder at de ikke bryr seg om politikk. Hvis du spør dem om de bryr seg om at det er fattigdom i verden, om luftforurensing i Bergen, leksemengde eller om hvorvidt det finnes noe sted for ungdom å være, får du likevel ofte et annet svar. Voksne prater ofte om engasjement for engasjementets skyld. Det skal ikke jeg gjøre. Dere skal engasjere dere fordi dere kan gjøre en forskjell. Noen påstår at man ikke kan forandre verden. Det er feil. Verden forandrer seg hele tiden, og det er mennesker i fellesskap som driver fram endringene. Å engasjere seg handler om å ta stilling til hva slags verden man vil leve i, og å kjempe for det. Den 11. september 2001 kræsjet to fly inn i World Trade Center i New York. Det skule bli stående som det mest kjente terrorangrepet noensinne, og bildene gikk verden over. Samtidig, et helt annet sted, var jeg og klasse 10B på klassetur på Selje i Sogn og Fjordane. En gutt i klassen vår fikk en telefon fra foreldrene sine med beskjed om angrepet. Jeg husker at dette forundret meg. Det er jo mye trist som skjer på nyhetene, men pappa pleier ikke å ringe meg fordi det er flom i Nicaragua. For mange av oss ble 9/11-angrepet og den påfølgende invasjonen av Afghanistan, den første politiske oppvåkningen. I klassen diskuterte vi krig og invasjon. Om USA som supermakt. Skulle man frigjøre Afghanistan eller skulle man finne Osama bin Laden, eller skulle man kanskje noe helt annet? For meg går det en direkte linje mellom diskusjonene i klassen, og til at jeg engasjerte meg i fredsbevegelsen. 15. februar 2003 hadde vi de største massemønstringene siden krigen. Her i Bergen samlet mennesker seg på Torgallmenningen og demonstrerte mot krig. Samme året meldte jeg meg inn i Sosialistisk Ungdom, som er ungdomsorganisasjonen til SV. Uten å ta æren for det alene, var jeg med å gi mitt bidrag til en fredsbevegelse som til slutt fikk presset den norske regjeringen til ikke å sende norske styrker til Irak. Det finnes mange arenaer å gjøre en forskjell på. Ungdomsorganisasjoner, politiske organisasjoner, blogging, nettdebatt, eller diskusjoner i klasserommet. Og det er nok av problemstillinger å ta tak i: 30 millioner mennesker er på flukt i verden, verden bruker samlet sett mer penger på våpen enn på mat, det er mer enn 30 væpnede kriger i verden, og verdens forskere er redde for at planeten vår går en usikker framtid i møte. En italiensk teoretiker, Antonio Gramsci, skrev «Å leve er å ta stilling». Skal vi gå gjennom livet uten å ta stilling til hvordan ting skal være? Eller skal vi tørre å kjempe for det vi tror på? For fred, for miljø, for rettferdighet eller for andre ting vi mener er riktig og viktig. Min bønn til elvene på gamleskolen min må være at dere finner ut av hva dere mener og tror på, og kjemper for det. Ikke for engasjementet i seg selv, men fordi dere kommer til gjøre en forskjell. Ingen kan redde verden alene - men alle kan være med å gi sitt bidrag. Gina Barstad PULTEPOSTEN 24 APRIL 2009 PULTEPOSTEN 25 APRIL 2009

14 VALGMENY 9. klassingene har hatt VALGMENY på skolekjøkkenet. I år har gruppene lagd treretters fiskemiddag - for mellom 30 og 35 kroner per person. Både elever og lærere var fornøyd med resultatet. Velsmakende og rikelige porsjoner! BROCOLLI S U P P E LAKSEPANNE BRUSCHETTA LAKSESALAT FOCACCIA RUNDSTYKKER PANNEKAKER Smaksdommer Michelsen var mektig imponert over resultatet! TROPISK AROMA VERDENS BESTE SJOKOLADE S U F F L È PULTEPOSTEN 26 APRIL 2009 Går du på ungdomsskolen på St. Paul, eller kanskje du kjenner noen som gjør det? Da er dette noe for deg! ETTER SKOLE er et gratis program fylt med musikk, aktiviteter, mat og masse gøy. Vi tilbyr også leksehjelp til alle. ETTER SKOLE holder til i krypten under St. Paul kirke og er åpent hver tirsdag fra klokken 15:00 til19:00, bortsett fra på fridager. Rett etterpå er det messe i kirken for de som ønsker det. Middagen kan du selv være med på å lage, eller du kan spille basketball i gymsalen i stedet. Du kan bestemme hva du selv vil gjøre. Vi hører på dere, og vil gjøre det dere synes er gøy. Trenger du noen å snakke med, da er vi her for akkurat deg. Her kan du rett og slett bare være med vennene dine, spise litt, holde på med en aktivitet eller bare få unnagjort leksene. Vi snakkes!

15 GOD PÅSKEFERIE! Første skoledag etter ferien er tirsdag 14. april.

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte Sommer på Sirkelen Vi lager hytte Streiken er over og både store og små er glade for å være tilbake til barnehagen igjen. Gustav forklaret de andre barna slik: "de voksne var ikke enig med sjefen sin"

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i?

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i? Intervju med Trine Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hvilken videregående skole gikk du på? Jeg gikk på Oppegård videregående

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Alle kan snakke med alle!

Alle kan snakke med alle! Alle kan snakke med alle! - en undersøkelse av hva elever opplever som bra på Bankgata ungdomsskole og hva voksne og elever gjør for å få til dette Utført av jentegruppa på skolen 1 Hvem har gjort undersøkelsen?

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi DEN GODE VILJEN Skrevet av Ingmar Bergman. Regi: Bille August. FORHISTORIE: Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket seg i overklassekvinnen

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Vennskap Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Prosess Hold en innledning slik at elevene har god kunnskap om temaet de skal arbeide med Bruk forslagene til spørsmål eller lag egne Skriv spørsmålet

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur 1 2 En gang skal det bli min tur (..å leke ordstafetten!) 3 Hei! Jeg heter Mito. Jeg er 8 år. Her er jeg på skolen min i Aii Song. 4 I dag

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte?

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Innlevert av 5. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2011 Ansvarlig veileder: Birthe Hodnekvam Antall deltagere

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon AIR Selvbestemmelsesskala ELEVSKJEMA Tilpasset versjon Elevens navn Dato Skole Klasse Fødselsdato HVORDAN FYLLE UT DETTE SKJEMAET Svar på disse spørsmålene om hvordan du får til det du vil eller trenger.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2015. Hei alle sammen! Dagene og ukene går fort og vi har i løpet av denne måneden merket at våren kommer snikende. Vi har hatt en tilvenning med Oliver som vi ønsker

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Nysgjerrigperkonkurransen 2017 St. Sunniva skole 1B

Nysgjerrigperkonkurransen 2017 St. Sunniva skole 1B Nysgjerrigperkonkurransen 2017 St. Sunniva skole 1B Forord Det har vært gøy å jobbe sammen med 1B i dette prosjektet. Alle i klassen har bidratt med tegninger eller tekst. I løpet av forskningsperioden

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Hvorfor er det slik?

Hvorfor er det slik? Vi er en klasse med 26 smarte, engasjerte og kule elever. Vi har vært med på nysgjerrigperprosjektet for første gang, og vi har hatt det kjempegøy! Vi har lært masse, og hatt det morsomt sammen alle sammen.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne.

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne. Aria og Sansetyven er en spennende bok som oppfordrer til undring og filosofering sammen med barna. Her finner man uendelig mange filosofiske tema, så det er bare å fordype seg i undring sammen med barna.

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar.

Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar. Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar. Så kanskje du skjønner litt mer hvorfor noen rare mennesker er rare. Det

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Ukeplan 6B Uke

Ukeplan 6B Uke Ukeplan 6B Uke 49-50 INFO: Flott innsats fra begge 6. klassene på morgensamlingen! Å lage en morgensamling tar tid og annet fagarbeid må vike noen timer, men elevene får trent seg i samarbeid og kunne

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg!

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! MAX RESPEKT Årgang 1, nummer 1 Desember 2009 RESPEKT Tar elevene hensyn? Hvor mange blir mobbet? AVIS PROSJEKT! Har elevene kost seg med prosjektet? Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer