«Kloakk uten rør» KUR-løsninger, erfaringer og oppsummering fra KURprosjektet»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Kloakk uten rør» KUR-løsninger, erfaringer og oppsummering fra KURprosjektet»"

Transkript

1 «Kloakk uten rør» KUR-løsninger, erfaringer og oppsummering fra KURprosjektet» Av Roger Lippert, Ringerike kommune Asbjørn Tufto, tidligere prosjektleder i Ringerike (nå Ringsaker k.)

2 Forhistorie: Aksjon Steinsfjorden Fjerning av veifyllingene Tiltak innen landbruket Avløpsrensing, spredt bebyggelse

3 Steinsfjorden får 1,5 tonn fosfor i året: Alle må ta ansvar: Fosfor fra jordbruket 30% bio-tilgjengelig Fosfor i kloakk 70% bio-tilgjengelig Fjerning av veifyllingene øker fortynningen! Kilde: NIVA Kloakk fra spredt bebyggelse Landbruket Rest

4 Alle punktutslipp kartlagt 1998: Biodo / utedo Tett tank WC, gråvannsutslipp Tett tank, alt Slamavkiller, ut i grunnen Jordinfiltrasjon

5 Privat kontra kommunal løsning? Fordelene med kommunal utbygging og drift av nye avløpsanlegg, vurdert i 2000: Lavest kostnader for oppsitterne Rettferdig kostnadsfordeling Best styring med framdrift og kvalitet Effektiv saksbehandling

6 Politiske vedtak i Hk og Rk K-vedtak i 1999: - Dårlige, separate avløpsanlegg (Rk: 200 stk.; Hk: 100 stk.) skal erstattes av naturbaserte anlegg. K-vedtak feb. 2001: Hole og Ringerike skal samarbeide om løsninger. Prosjekt Kommunene er hovedutbygger av små fellesanlegg. Renseanleggene eies og driftes av kommunene. Stikkledninger er private. Oppsitterne blir pålagt å knytte seg til. Finansiering ved tilknytningsgebyr (Rk: kr; Hk: kr) og årsgebyr. Privat sanering etter søknad. Lokal forskrift om bl.a. utslippskrav og tekniske renseløsninger. Privat sanering av hytteavløp, evt. tilknytning til komm. anlegg

7 KUR-prosjektet (Kloakksanering Uten Rør) Visjon:

8 Noen etthus og fåhus-anlegg:

9 Hovedsakelig større våtmarksfiltre:

10 Slamavskiller Neddykket biofilter Bioreaktor Sedimentering Pumpekum Trykkfordeling i konstruert våtmark Slamretur til slamavskiller Forbehandling før konstruert våtmark (større anlegg)

11 «Klynge- 9/3 modellen» 9/3 9/43 Ett kommunalt renseanlegg (filterbed) 9/44 9/41 9/8 Kommunal avløpsledning En felles-ledning (kommunal) Stikkledninger (private) 9/47 9/33 9/34 9/40 9/6 30/3 (Illustrasjon: Bakåsen) 9/.. 9/48 Bakåsen RA 31/15 Myra-bekken

12 Noen erfaringer fra byggefasen: Totalentrepriser, basert på VA-miljøblad nr. 49 (våtmarksfilter) Få tilbydere (3-4 firma) Usikkerhet om filtermaterialets levetid og etterbruk Overenskomster om plassering av anlegg tok lang tid Vanskelig å få til samarbeid om felles stikkledninger.

13 Anleggskostnader (tilbud) på våtmarksfilter (2005) Investering Tilbyder A Tilbyder B Tilbyder C Tilbyder D Antall boliger

14 Resultater 2007: Antall «verstinger» før KUR: 310 husstander Antallet «verstinger» som fikk KUR-løsning: 205 I tillegg fikk 25 husstander med gråvannsanlegg, også KUR-løsning Antall KUR-anlegg: 22 anlegg (Rk: 16; Hk: 6), pluss ett trykkavløp. Teoretisk P-reduksjon: Ca. 350 kg/år. Kostnad for fellesskapet (kommunale investeringer): Ca 35 mill. kr I tillegg kom private kostnader til stikkledning + årlige driftsutgifter.

15 Pumpekum Våtmarks filter (70 m2) Inspeksjon skum Bioreak tor Slamavs kil ler (felles) Utløp / ek si st. d rensledning Slama vsk iller (felles) B i orea kt or Pum pekum In sp ek sjonsku m Våtm ark sfilter (70 m 2) Omfylling o g ov erd ekni ng S tik k led nin g Ø11 0 PVC Op pg ruset ad komst v ei 3 boliger 3 boliger SØRLIVEIEN 8 boliger VAKER minimum 8 boliger BURE BAKÅSEN 9 boliger ULTVEDT 1 bolig TOLP.SV. V. 10 boliger RAKKESTAD 3 boliger SANDVIKA 14 boliger HURUM- KROKEN 13 boliger TJYRUHJELLEN 4 boliger HÅKENRUD 10 boliger GIHLEBAKKEN 16 boliger ENGELUND 1 bolig UTTGÅRD 1 bolig MYRA 25 boliger + HURUMGRENDA TOLP.SV.Ø. 6 boliger FRAMDAL 3 boliger LØKKENE 6 boliger VEGÅRD 18 boliger, 2 hytter, skole og barnehage hytte? BEKKATOMTV. 5 boliger BARLINDVEIEN 20 boliger ØDEGÅRD 5 boliger 5 boliger 2 boliger 2 boliger HURUMD. Ø. 1 bolig HURUMD. V HUNGERHOLT 1 bolig LOREGÅRDENE Hole kommune Ringerike kommune hytte? FUGLESANGVEIEN 4-7 boliger GUNNERENGA 23 boliger og 5 hytter hytte? hytte? hytte? S T E I N S F J O R D E N SELTEVEIEN 30 boliger Traditional, centralized system Completed or contracted KUR public plants Additional clusters or single houses without public wastewater hookup ELVIKA 4-5 boliger ABRAHAMRUD 4 boliger

16 Men hva skjedde etterpå?

17 Utfordringer Driftserfaringer Pluss/minus Mange tilkoblet, flere og gå på!

18 Utvikling i BOF5, begynnelse til d.d., nesten! Gunnerenga Vegård Barlindveien BOF 5 mg/l Dato

19 Ikke like lystig. (tot-p ut av anleggene) Gunnerenga Vegård Barlindveien Tot P mg/l Dato

20 Gjenbruk av filtermaterialet?

21 Eksempel Rakkestad: FORTSATT DRIFT, IKKE BESTEMT HVA SOM SKJER: MINIRENSE-ANLEGG ELLER FORTSATT DRIFTE KUR?

22 Økonomi: 3 veier til en løsning? Bytte og oppgradere filtre Lokalt renseanlegg Pumpeledning til Monserud

23 Ny prinsippløsning (vedtatt)

24 Takk for oppmerksomheten! Asbjørn og Roger

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg?

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? V annregion R ogaland V annområde Jæren Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? Informasjon til eiere av boliger og hytter med private avløpsrenseanlegg www.vannportalen.no/ rogaland Vannregion Rogaland

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Slik renser du avløpsvann

Slik renser du avløpsvann Veileder Slik renser du avløpsvann Etablering og oppgradering av mindre private avløpsrenseanlegg Hjelp, jeg må ha mitt eget avløpsrenseanlegg! Når du ikke er tilkoblet det kommunale avløpsanlegget, slipper

Detaljer

Bioforsk. Report. Drift (<50

Bioforsk. Report. Drift (<50 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 148 2009 Drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg (

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold En forstudie Biogass Østfold 2015, 25. feb. 2014 Per Even Vidnes Muligheter for økt produksjon av

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Avløpskonferansen Campus, Ås 25.-26. april 2012 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø, Ås Behov for vedlikehold og kontroll Rundt 345 000 mindre

Detaljer

U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S

U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S T U N N E L D A G E N E 1 6. A P R I L 2 0 1 5 C E C I L I E B J Ø R LY K K E J B V O G G E R T M Y H R E N S V

Detaljer

Kommentarer til utredningen

Kommentarer til utredningen Kommentarer til utredningen Hovedargument 1. Utredningen viser at Lardal kan bestå som egen kommune 2. Utredningen viser ikke på noen punkt at Lardals innbyggere kan få det bedre ved å slå seg sammen med

Detaljer

En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune

En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune Annie Bjørklund Rapport nr. 130, september 1994. RAPPORTENS TITTEL: En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune. FORFATTERE: Cand.scient.

Detaljer

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

IK-BYGG konferansen 2014 Hvorfor har vi valgt IK-BYGG?

IK-BYGG konferansen 2014 Hvorfor har vi valgt IK-BYGG? Hvorfor har vi valgt IK-BYGG? Tidligere erfaringer med FDV-system Få brukere, sårbart system. Dyrt i innkjøp Tidkrevende å legge inn data Nytteverdi?? Hva skal man registrere? Får ikke avsatt ressurser

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Økonomisk beregningsmodell for vurdering av kommunal tilknytning eller lokale løsninger. Steinar Skoglund

Økonomisk beregningsmodell for vurdering av kommunal tilknytning eller lokale løsninger. Steinar Skoglund Økonomisk beregningsmodell for vurdering av kommunal tilknytning eller lokale løsninger Steinar Skoglund Nåverdiberegning Økonomisk beregningsmetode som tar hensyn til både investerings- og driftskostnader

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Kåre Helland: Magnhild Huseby:

Kåre Helland: Magnhild Huseby: Kåre Helland: Dette er kanskje den vanskeligste saken vi har i denne perioden. Det er stort engasjement i saken. Det er viktig å poengtere at det ikke bare må være økonomiske forhold som gjør at vi må

Detaljer