NØKKELTALL. RESULTAT Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Årets resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041"

Transkript

1 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013

2 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* Vekst i totalomsetning 11,2 % 12,9 % Vekst i butikkomsetning 9,3 % 9,8 % Antall utsalgssteder per Antall medarbeidere i utsalgssteder per RESULTAT Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Årets resultat LØNNSOMHET Driftsmargin 3,7 % 3,9 % Kontantstrømsmargin 4,7 % 4,9 % Totalkapitalrentabilitet 13,7 % 13,4 % Egenkapitalrentabilitet 34,2 % 36,3 % Avkastning på sysselsatt kapital 25,0 % 24,7 % BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital Egenkapitalandel 29,1 % 26,4 % LIKVIDITET EBITDA Netto investeringer i varige driftsmidler Beholdning av likvider Langsiktige lån per Kortsiktige lån per Netto rentebærende gjeld per For definisjoner av nøkkeltall, se side 66. * REMA 1000s omsetning består av butikkomsetning gjennom franchisetakere og ekstern omsetning. Omsetning gjennom franchisetakere inngår ikke i REMA 1000s driftsinntekter. Selskapets ledelse mener likevel omsetningen er viktig og avgjørende for å forstå virksomhetens økonomiske utvikling. 2 REMA 1000 Årsrapport 2013

3 INNHOLD INTRODUKSJON ÅRSREGNSKAP Nøkkeltall 2 Årsberetning REMA Resultatregnskap NOTER OG ADRESSER 6 Noter Innhold Noter til regnskapet 18 Balanse Eiendeler 12 Revisjonsberetning 64 Balanse Egenk. og gjeld 13 Definisjon av nøkkeltall 66 Egenkapital 14 Adresser 67 Kontantstrømoppstilling 16 REMA 1000 Årsrapport

4 REMA 1000 REMA 1000 er ledende i Skandinavia innen organisering og drift av franchisebasert virksomhet innen dagligvarehandel. Den første REMA 1000-butikken ble åpnet i Norge i REMA 1000 åpnet den første butikken i Danmark i REMA 1000 AS eier varemerket REMA REMA 1000-konseptet forvaltes og videreutvikles gjennom masterfranchiseavtaler med de nasjonale selskapene REMA 1000 Norge og REMA 1000 Danmark. REMA 1000 ledes av Ole Robert Reitan. De nasjonale selskapene er franchisegiver for den enkelte butikk som drives av en Kjøpmann (franchisetaker). Både i Norge og i Danmark driver franchisegiver også distribusjon av varer til REMA 1000-butikkene. Gjennom REMA Industrier har REMA 1000 eierinteresser i selskaper som er leverandører innen viktige varekategorier til REMA 1000 Norge og REMA 1000 Danmark. REMA Industrier omfatter selskapene REMA Trading, REMA Nonfood, Norsk Kylling, Stanges Gårdsprodukter (95 prosent), MaxMat (75 prosent), Grans Bryggeri (50 prosent), Kjeldsberg Kaffebrenneri (50 prosent), Hugaas Industrier (50 prosent), Spekeloftet (50 prosent), Gram Slot (48 prosent), BAMA Gruppen (20 prosent) og REMA Salg. I vår kultur og filosofi er det enkle ofte det beste. REMA-filosofien bygger på prinsippet om at få mennesker skal ta mange avgjørelser. REMA 1000 skal være symbolet på sunn fornuft, folkelighet, usnobbethet og dyktighet. I REMA 1000 er det ikke flaut å gjøre ting enkelt - det er genialt. Franchising REMA 1000-konseptet er basert på franchise som organisasjonsform. Franchising er et nært samarbeid mellom to selvstendige virksomheter. Franchisegiver har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn. Franchisetaker bidrar med hovedessensen; personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold. Franchise er frihet satt i system - det er effektivt og krever liten administrasjon. Butikkidé Butikkidéen består av nøkkelelementene kvalitet, laveste prisnivå og hyggelige og dyktige folk, kombinert med en sterk standardisering av arbeidsrutiner, sortiment og andre sider ved butikkdriften. REMA 1000 har en sterk kultur som skal foredles og forsterkes i alle markeder der selskapet har virksomhet. Kvalitet Kvalitet skal gjenspeiles overfor kunden gjennom butikkens utforming som i størst mulig grad skal være ensartet, ren og ryddig, oversiktlig og med en enkel varetilgjengelighet. Produktsortimentet skal bestå av varer med høy kvalitet til lave priser. Laveste prisnivå Begrepet Kuttisme har blitt introdusert av REMA 1000 og henviser til kunsten å skape mye for lite. Kuttisme innebærer at hver enkelt medarbeider aktivt skal kutte kostnader for å øke selskapets konkurransekraft. Hyggelige og dyktige folk Kunden er identifisert som vår øverste sjef. Hver kunde skal oppleve REMA 1000 som et hyggelig sted å handle. Markedet REMA 1000 har vært en viktig bidragsyter til restruktureringen av det norske dagligvaremarkedet, som i dag domineres av fem aktører. I 2013 var markedsveksten i det norske markedet på 3,6 prosent, og REMA 1000 Norge har en markedsandel på 23,1 prosent. Ole Robert Reitan Adm. dir. 4 REMA 1000 Årsrapport 2013 I Danmark har REMA 1000 fått en sterk posisjon i discountsegmentet. Beregnet markedsandel av totalmarkedet er på 9,6 prosent. Det danske dagligvaremarkedet hadde i 2013 en vekst på 0,6 prosent. Virksomheten i 2013 REMA 1000 Norge hadde god omsetningsutvikling i 2013 med en vekst på 7,9 prosent. REMA Distribusjon fortsatte en god vekst i vareomsetning som følge av utviklingen i REMA 1000 og innkjøpsog distribusjonssamarbeidet med Bunnpris som startet 1. januar I tillegg inngikk selskapet i mai 2013 et liknende samarbeid med Servicegrossistene, som opererer innenfor markedet for

5 storhusholdning. For å utnytte stordriftsfordeler, kompetanse og systemdrift i Reitangruppen innen distribusjon av varer ble Engrospartner overført fra Reitan Convenience Norway til REMA Distribusjon Norge per 1. januar Resultatutviklingen for REMA 1000 i Norge er god. REMA 1000 Norge har 528 butikker per 31. desember REMA 1000 Danmark hadde også i 2013 en sterk omsetningsutvikling med en vekst på 14,0 prosent. REMA 1000 Danmark har blitt en betydelig aktør i det danske dagligvaremarkedet. Reitan Distribution hadde god utvikling i vareomsetning og resultat. REMA 1000 Danmark har 248 butikker per 31. desember REMA Industrier kjøpte 95 prosent av aksjene i Stanges Gårdsprodukter i februar I april 2013 solgte REMA Industrier selskapets aksjer i Staur Foods. REMA Industrier hadde i 2013 vekst i driftsinntekter på 8,6 prosent, men resultatet i 2013 er påvirket av restrukturering av driften i Norsk Kylling. Totalomsetning inklusive franchisedrevne enheter i 2013 er NOK mill. (NOK mill.) som gir en vekst på 11,2 prosent (12,9 prosent) sammenlignet med fjoråret. Omsetning i butikk inklusive franchisedrevne enheter er NOK mill. (NOK mill.), tilsvarende en vekst på 9,3 prosent (9,8 prosent). Sammenlignbar vekst for REMA 1000 i Norge og Danmark er henholdsvis 5,3 prosent og 6,3 prosent. EBITDA ble NOK mill. (NOK mill.). Driftsresultatet ble NOK mill. (NOK mill.). Fremtidsutsikter REMA 1000 ønsker sterke markedsposisjoner i de land selskapet er representert og REMA 1000 har også i 2013 økt sin markedsandel både i det norske og det danske markedet. Innen dagligvarehandelen forventes det at konkurransen mellom de ledende aktørene vil være sterk også i årene fremover. Utnyttelse av opparbeidet erfaring og kompetanse innenfor kjededrift, franchising, markedsføring og merkevarebygging skal bidra til å forsterke konseptet. Arbeidet med effektivisering av driften både i lager- og butikkleddet videreføres. Fokus er å skape en enklere hverdag først og fremst for kjøpmenn og butikker, men også for resten av organisasjonen. REMA 1000 i Norge vil i 2014 fortsette videreutviklingen av konseptet gjennom økt satsning på viktige varegrupper som frukt og grønt, ferskvarer og brød. En forsterket kampanjegjennomføring skal være med å bidra til fortsatt vekst. Gjennom REMA Industriers kjøp av Stanges Gårdsprodukter får REMA 1000 Norge tilgang på hvitt kjøtt innen premiumsegmentet. For å rendyrke oppgavene i de ulike enhetene i REMA 1000 i Norge planlegger selskapet å gjøre en intern reorganisering i Som et ledd i dette og for å forsterke utviklingen av REMA 1000-butikker har selskapet fra januar 2014 overtatt en eiendoms- og prosjektportefølje fra Reitan Eiendom. REMA 1000 Danmark vil fremover forsterke konseptet og arbeide videre med Discount med holdning, som betyr at varene selges til en lav pris men med klare holdninger og krav til varenes kvalitet og innvirkning på mennesker og miljø. I dette ligger fortsatt satsning på økologi og bærekraftige produkter og redusert matspill. Samarbeidet med egne og eksklusive leverandører vil videreutvikles gjennom REMA Industrier. REMA Industrier har ledende posisjoner i flere kategorier, med merker som Millim (undertøy og klær), Solvinge (kylling og kalkun), Stange (kylling), Godehav (fisk og fiskemat), Grans (øl), Siesta (appelsinbrus), Spekeloftet (pinnekjøtt) og Kjeldsberg (kaffe), i tillegg til en rekke produkter under merkenavnet REMA REMA 1000 Omsetning (NOK mill.) Vekst i omsetning Antall utsalgssteder Antall medarbeidere i utsalgssteder REMA 1000 Norge ,9 % REMA 1000 Danmark ,0 % REMA 1000 Årsrapport

6 ÅRSBERETNING REMA 1000 REMA 1000 er et forretningsområde i Reitangruppen. Reitangruppens visjon er å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Gruppens verdigrunnlag beskriver de verdier vår kultur er bygget på. Verdiene er blitt til gjennom bedriftens mangeårige historie. En sterk bedriftskultur basert på de åtte verdigrunnlagene er viktig for oppnåelse av Reitangruppens overordnede målsetninger. Verdibasert ledelse er en del av vår filosofi. Vi rendyrker bedriftens forretningsidé Vi holder en høy forretningsmoral Vi skal være gjeldfri Vi skal motivere til vinnerkultur Vi tenker positivt og offensivt Vi snakker med hverandre ikke om hverandre Kunden er vår øverste sjef Vi vil ha det morsomt og lønnsomt REMA 1000 er ledende i Skandinavia innen organisering og drift av franchisebasert virksomhet innen dagligvarehandel. REMA 1000 tilbyr kundene et godt valgt utvalg av dagligvarer av god kvalitet til de laveste prisene. Visjonen er at REMA 1000 skal være den største dagligvarekjeden i Skandinavia. VIRKSOMHETEN REMA 1000 sin forretningsidé er å være en sterk eier og masterfranchisegiver for sine landselskap gjennom implementering av konsept, kultur og finansielle standarder. et REMA 1000 AS eier varemerket REMA REMA 1000-konseptet forvaltes og videreutvikles gjennom masterfranchiseavtaler med de nasjonale selskapene REMA 1000 Norge og REMA 1000 Danmark. REMA 1000 drives fra Oslo og Horsens (Danmark). De nasjonale selskapene er franchisegiver for den enkelte butikk som drives av en Kjøpmann (franchisetaker). Kjøpmannen bidrar til å forsterke REMA 1000-konseptet gjennom personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold. REMA 1000 er den eneste dagligvareaktøren som rendyrker franchise som driftsform i det norske og danske markedet. Antall utsalgssteder per 31. desember 2013 var 776 (737). Både i Norge og i Danmark driver franchisegiver også distribusjon av varer til REMA 1000-butikkene. Gjennom effektiv organisering og drift er distribusjonsvirksomheten en viktig samarbeidspartner for Kjøpmennene. Gjennom REMA Industrier har REMA 1000 eierinteresser i selskaper som er leverandører innen viktige varekategorier til REMA 1000 Norge og REMA 1000 Danmark. REMA Industrier skal bidra til å øke konkurransekraften for Kjøpmenn og REMA 1000, blant annet gjennom innovasjon og utvikling av egne merkevarer. REMA Industrier omfatter selskapene REMA Trading, REMA Nonfood, Norsk Kylling, Stanges Gårdsprodukter (95 prosent), MaxMat (75 prosent), Grans Bryggeri (50 prosent), Kjeldsberg Kaffebrenneri (50 prosent), Hugaas Industrier (50 prosent), Spekeloftet (50 prosent), Gram Slot (48 prosent), BAMA Gruppen (20 prosent) og REMA Salg. Franchisedrift Reitangruppen var den første dagligvarebedriften i Norge som tok i bruk franchising i sin organisering, og som rendyrket denne formen gjennom driften av REMA 1000-konseptet. Franchising er et nært samarbeid mellom to selvstendige virksomheter: Franchisegiver og franchisetaker. Å drive franchising er en balansegang mellom frihet og systemdrift. Franchisetakeren er selvstendig næringsdrivende, men må etterleve konseptet og filosofien fastsatt av franchisegiveren. Franchisegiver utvikler standarder for etablering og drift av virksomheter med bestemte varer og/eller tjenester under et felles merkenavn. Franchisetaker driver sin lokale virksomhet på dette grunnlaget assistert av franchisegiver. Det stilles store krav til ansvarlighet på begge sider, og en franchisetaker som forvalter en merkevare har et spesielt ansvar. Franchisegiver distribuerer varer og/ eller tjenester til franchisetaker. Rolledelingen er i prinsippet slik at franchisegiver utfører tjenester på de områdene hvor det totalt sett er billigst og mest praktisk å utføre arbeidet sentralt. Franchisesystemet setter høye gjensidige krav til partene, noe som kontinuerlig hever organisasjonens kompetanse. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET regnskapet er avlagt i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) godkjent av EU. Selskapsregnskapet for REMA 1000 AS er avlagt etter forenklet IFRS. et har i 2013 tatt i bruk flere nye standarder innenfor IFRS, blant annet ny IAS 39 Employee Benefits og IFRS 11 Joint Arrangements. De regnskapsmessige virkningene av endring i regnskapsprinsipper er forklart i egen note til konsernregnskapet. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde av selskapets stilling. Resultatregnskapet Totalomsetning inklusive franchisedrevne enheter i 2013 ble NOK mill. (NOK mill.), tilsvarende en vekst på 11,2 prosent (12,9 prosent). Omsetning fra butikk inklusive franchisedrevne enheter i 2013 ble NOK mill. (NOK mill.) som gir en vekst på 9,3 prosent (9,8 prosent). Vekst i omsetning er beregnet som veid gjennomsnittlig vekst målt i lokal valuta. REMA 1000 Norge hadde i 2013 en omsetningsvekst (butikkomsetning) på 7,9 prosent og en sammenlignbar vekst på 5,3 prosent. REMA 1000 Norge har en markedsandel på 23,1 prosent for 2013 (22,2 prosent i 2012, markedsandel er i henhold til offisiell måling fra Nielsen Norge). REMA Distribusjon fortsatte en god vekst i vareomsetning som følge av utviklingen i REMA 1000 og innkjøps- og distribusjonssamarbeidet med Bunnpris som startet 1. januar I tillegg inngikk selskapet i mai 2013 et innkjøps- og distribusjonssamarbeid med Servicegrossistene, som opererer innenfor markedet for storhusholdning. For å utnytte stordriftsfordeler, kompetanse og systemdrift i Reitangruppen innen distribusjon av varer ble Engrospartner overført fra Reitan Convenience Norway til REMA Distribusjon Norge per 1. januar REMA 1000 Danmark hadde i 2013 høy omsetningsvekst og god resultatutvikling. Vekst i omsetning (butikkomsetning) var 14,0 prosent. Sammenlignbar vekst var på 6,3 prosent. REMA 1000 Danmark har en estimert markedsandel på 9,6 prosent for 2013 (estimert til 7,6 prosent i 2012). Reitan Distribution hadde god utvikling i vareomsetning. 6 REMA 1000 Årsrapport 2013

7 REMA Industrier kjøpte 95 prosent av aksjene i Stanges Gårdsprodukter per 28. februar Per 15. april 2013 solgte selskapet sine aksjer i Staur Foods og Tolga Næringspark. REMA Industrier hadde i 2013 vekst i driftsinntekter på 8,6 prosent, men resultatet er påvirket av restrukturering av driften i Norsk Kylling. EBITDA ble NOK mill. (NOK mill.). Driftsresultatet ble NOK mill. (NOK mill.), mens resultat før skatt ble NOK mill. (NOK mill.). Netto andre finansposter påvirker resultatet positivt i 2013, mens påvirkningen var negativ i Årets resultat ble NOK mill. (NOK mill.). ets resultat og finansielle stilling er i begrenset grad påvirket av usikkerhet knyttet til regnskapsestimater. Balanse og likviditet Totalbalansen per 31. desember 2013 er NOK mill. (NOK mill.). Økningen i balanseverdi skyldes hovedsakelig investeringer i varige driftsmidler gjennom året, samt en midlertidig økning i varebeholdningen i REMA 1000 Danmark. Videre har konsernet nedbetalt på eksterne lån i løpet av 2013, og naturlige variasjoner i kortsiktig gjeld har gitt utslag på totalbalansen ved årsslutt. Likvide midler per 31. desember 2013 er NOK 647 mill. (NOK 217 mill.). Netto rentebærende gjeld er NOK mill. (NOK mill.). et har ubenyttede lånefasiliteter på NOK mill. (NOK mill.). Netto investeringer i varige driftsmidler utgjorde NOK 870 mill. (NOK 603 mill.). Per 31. desember 2013 er totale lån NOK mill. (NOK mill.), hvorav majoriteten forfaller til betaling innen 5 år. Egenkapital ved utgangen av året er NOK mill. (NOK mill.), som tilsvarer en egenkapitalandel på 29,1 prosent (26,4 prosent). Kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra driften ble NOK mill. (NOK mill.). Driftsresultat før amortiseringer, av- og nedskrivninger (EBITDA) ble NOK mill. (NOK mill.). Endring i arbeidskapital har gitt en positiv kontantstrøm på NOK 307 mill. (NOK -573 mill.). Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter ble NOK mill. (NOK -568 mill.). Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter for 2013 er påvirket av investeringer i varige driftsmidler i forbindelse med ny modellbutikk i REMA 1000 Norge, samt kjøp av Engrospartner og butikkeiendommer i Danmark. ets evne til egenfinansiering av investeringer vurderes som god. Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter ble NOK -213 mill. (NOK mill.) og er som forventet både i 2013 og i 2012 sett i forhold til investeringsnivået. FINANSIELL RISIKO REMA 1000 har sin kjernevirksomhet i markedet for dagligvarehandel og er utsatt for ordinær finansiell risiko knyttet til denne typen aktivitet. REMA 1000 opererer i et detaljmarked med høy omsetning og høy likviditet. Årlige kontantstrømmer er relativt stabile, men likviditeten kan være volatil innenfor kortere perioder. Beholdning av likvider og tilgjengelige trekkrettigheter er vesentlig for styring av likviditetsrisikoen. Omsetning i REMA 1000 skjer gjennom franchisetakere. Franchisegiver har god oversikt over hver enkelt franchisetakers økonomiske situasjon. Distribusjonsvirksomheten har også salg til dagligvare- og servicehandelskunder, både til andre forretningsområder i Reitangruppen og til eksterne partnere. Historisk sett har mislighold og tap på fordringer vært lave. REMA 1000 har i 2013 kostnadsført NOK 37 mill. (NOK 21 mill.) i tap på fordringer. Det vesentligste av konsernets aktivitet ligger i Norge og Danmark. Eksponering knyttet til eierandeler i utenlandske virksomheter søkes begrenset ved at sammensetning av konsernets samlede gjeldsportefølje i størst mulig grad tilpasses den enkelte valutas og lands relative betydning av konsernets samlede aktivitet. Virksomheten i REMA Industrier er i tillegg eksponert for valutarisiko i USD og EUR. Risikoen søkes begrenset gjennom valutaforretninger. et har etablert strategier for å håndtere risiko knyttet til renter og valuta. Omfang og grad av sikring varierer mellom de ulike selskapene i forretningsområdet. Det foretas disposisjoner for å dempe effekten av kortsiktige svingninger i rentemarkedene, samt for å gi noe større forutsigbarhet knyttet til fremtidige rentekostnader. Gjeldsporteføljens rentebindingsprofil dannes gjennom valg av rentestruktur på konsernets lån og gjennom bruk av rentebytteavtaler (renteswapper). ets finansielle risiko og sensitivitet for endringer i blant annet rentenivå og valutakurser er nærmere omtalt i note 4 - Finansiell risikostyring. OPPLYSNINGER OM MILJØ Totalt beskjeftiget REMA medarbeidere ved utgangen av 2013 (16 896). I konsernet er det totalt ansatte (2 302). Samarbeidet med de ansattes organisasjoner anses som godt og søkes videreført. Reitangruppen ble 18. mars 2014 kåret til Norges 5. beste arbeidsplass i kategorien store virksomheter med over 250 medarbeidere i Great Place to Work-kåringen. Kåringen er basert på de ansattes tilbakemeldinger og en kultur-audit. Great Place to Work gjennomførte en tilsvarende kartlegging blant europeiske selskaper, og her ble Reitangruppen kåret til Europas 25. beste arbeidsplass i Reitangruppen fikk en spesialutmerkelse i den europeiske kåringen for Inspiring Pride i konkurranse med andre selskap. Mangfold og likestilling Reitangruppen skal være en arbeidsplass der det ikke skal være diskriminering mellom menn og kvinner. Personalpolitikken har som basis at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn i saker som rekruttering, personlig utvikling, avansement og avlønning. Det tilstrebes å fremme likestilling og å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Antall ansatte fordeler seg på menn og 884 kvinner. I REMA 1000 er det 52 ansatte på toppledernivå hvorav 45 er menn og 7 er kvinner. Av 238 ansatte på mellomledernivå er 172 menn og 66 kvinner. Innenfor produksjon, lager og transport er det totalt ansatte fordelt på menn og 434 kvinner. Antall øvrige ansatte inkludert kontor er 658 fordelt på 281 menn og 377 kvinner. Av de totalt ansatte i REMA 1000 jobber 424 deltid fordelt på 248 menn og 176 kvinner. Det er tidligere gjort en likelønnsrevisjon i deler av Reitangruppen mellom kvinner og menn, hvor lønn for likt arbeid ble kartlagt. Det er ingen lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i like stillinger, men individuelle forskjeller basert på kompetanse, erfaring, utdanning med mer. Dette betyr i praksis at for enkelte sammenlignbare stillinger ligger enkelte kvinner høyere lønnsmessig enn menn i lik stilling og motsatt. De fleste lokaliteter i REMA 1000 er av moderne standard, slik at en ansatt med fysiske utviklingshemminger vil kunne jobbe der. Øvrige ansatte med redusert arbeidskapasitet grunnet alder og/eller sykdom har fått nødvendige hjelpemidler, samt mulighet til å jobbe i redusert stilling (dels uten sykepenger / ingen reduksjon av lønnen). Rekruttering Reitangruppen benytter profesjonelle rekrutteringsverktøy i rekrutteringsprosessene. Ledige stillinger skal lyses ut internt for å fremme interne karrieremuligheter og interne avansement. Kvinner, samt mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn oppfordres internt til å søke ledende stillinger. I rekrutteringsprosessene utarbeides kravspesifikasjoner til stillingene, som sammen med grundige vurderinger, evalueringer, intervjuer, testverktøy og referansesjekker skal sikre at selskapet finner den beste kvalifiserte kandidaten til stillingen. Dagligvarebransjen i Norge og Danmark er generelt sett mannsdomi- REMA 1000 Årsrapport

8 nert på ledernivå. Utviklingsprogram og personlige utviklingsplaner skal fremme kvinners, samt medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunns muligheter til å avansere innad i selskapet. Fleksible arbeidstider, hjemmekontorløsninger og muligheter for utvidet permisjon skal fremme både kvinner og menns muligheter til å kombinere karriere og familieliv. Medarbeiderutvikling Reitangruppen skal være en attraktiv og god arbeidsplass for medarbeiderne, med mangfold og muligheter i fokus. I Reitangruppen legges det stor vekt på å motivere og utvikle medarbeiderne i tråd med selskapets verdier og holdninger. Vi ønsker å gi alle medarbeidere en felles plattform, og bygge felles stolthet på tvers av forretningsområdene. Medarbeiderutvikling er derfor sentralt for Reitangruppen. Det har blitt gjennomført flere ulike programmer, blant annet filosofikurs, utviklingssenter, lederindexmålinger, arbeidsmiljøkartleggingen Great Place to Work og ulike individuelle programmer. Ut fra stilling, kompetanse og individuelle behov skal alle ansatte få tilbud om nødvendig kompetanseheving, samt kursing og utvikling. Dette kartlegges gjennom medarbeidersamtaler, utviklingssamtaler og lønns-, bonus- og evalueringssystemer. Sykefravær og skader Sykefraværet har gjennom året vært om lag 5,2 prosent (4,5 prosent), totalt dager (24 397). Selskapet har ikke hatt noen alvorlige personskader i løpet av Totalt har det vært 23 personskader som har medført sykefravær. Det har ikke vært materielle skader av betydning i Etikk, matvaretrygghet og miljø REMA 1000 er opptatt av dagligvarehandelens rolle i samfunnet med ansvar og bevissthet på områdene trygg mat, menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter, miljøvern og etisk handel. Leverandører til REMA 1000 har i avtaler forsikret at det i produksjon og/ eller fremstillingsprosesser ikke skjer brudd på grunnleggende menneskelige og faglige rettigheter, slik de er beskrevet i Plakaten «For Initiativ for Etisk Handel». Leverandørene forplikter seg til å få samme bekreftelse fra sine underleverandører og skal på forespørsel kunne dokumentere at ovennevnte krav er oppfylt. REMA 1000 Norge er medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH), og REMA 1000 Danmark er medlem av samme danske organisasjon. For å sikre matvaretrygghet til forbruker har REMA 1000 etablert system for sporing, kriseberedskap og rutiner for øyeblikkelig å kunne sperre varer som selges i butikk, med etterfølgende tilbaketrekking av varer. Butikkene har internkontrollsystem i henhold til EU s Food Law med fokus på HACCP prinsippene for risikovurdering. Høsten 2013 rapporterte REMA 1000 til Framtiden i Våre Henders (FIVH) miljøundersøkelse av dagligvarebransjen. REMA 1000 deltar i et streetfotballprosjekt for ungdom som faller utenfor den organiserte idretten, yrkeslivet eller samfunnsmessig inkludering generelt. REMA 1000 og Streetfootball Norway skal tilby ungdom utdanning og jobb. Satsingen blir koordinert med REMAskolen, og kandidatene kan få en ny mulighet gjennom jobb i butikk eller distribunal. REMA 1000 er også involvert i «Pøbelprosjektet». Prosjektet har som mål å få unge mennesker som av en eller annen grunn står utenfor det etablerte skolesystem og arbeidslivet, ut i jobb eller videreutdannelse. Prisen for «Årets Pøbel» ble i 2013 tildelt Ole Robert Reitan. REMA 1000 ønsker å støtte opp om engasjementet til våre kjøpmenn og ansatte og støtter en rekke store og små organisasjoner. Gjennom 2013 har REMA 1000 vært hovedsponsor til Besøkstjenesten i Røde Kors. REMA 1000 ønsker å bidra til økt frivillighet og til å gi organisasjonen økte muligheter til å drive sitt humanitære arbeid, både i Norge og internasjonalt. REMA 1000 har også et treårig pilotprosjekt med bistandsorganisasjonen CARE hvor vi bidrar med kompetanse om butikkdrift og opplæring av kvinnelige entreprenører i Tanzania. REMA 1000 i Danmark er samarbeidspartner med Kræftens Bekæmpelse og deler av omsetningen fra enkelte produkter gis som bidrag til organisasjonens arbeid med kreft blant barn og unge. Det henvises for øvrig til rapport om ANSVAR utgitt av REMA 1000 i Norge og CRS-rapport utgitt av REMA 1000 i Danmark. Ytre miljø REMA 1000s bærende prinsipp er at et selskap må være lønnsomt for å være bærekraftig. Det er likevel ikke likegyldig hvordan lønnsomheten oppnås. For å kunne drive REMA 1000s virksomhet er tilgang til råvarer, vann, energi og andre ressurser en forutsetning. REMA 1000 påvirker ikke det ytre miljøet utover det som er normalt for selskapets virksomhet. Allikevel; som en vesentlig del av vårt ansvar, og i tråd med våre verdigrunnlag, vil vi minimere miljøpåvirkningen fra egen virksomhet i alle ledd i verdikjeden. Ved etablering av nye butikker eller ved renovering av eksisterende butikker har REMA 1000 fokus på miljøet, med tiltak som utskiftning av ventilasjon, bedre varmegjenvinning, energibesparende belysning og mer miljøvennlig kjølemedium i butikkenes kjøle- og fryseanlegg. REMA 1000 i Norge velger som første privateide virksomhet i Norden å rapportere sitt miljøarbeid til organisasjonen Carbon Disclosure Project (CDP). Vanligvis er dette kun mulig for børsnoterte selskaper, men gjennom det såkalte Non Listed Programme kan REMA 1000 nå måle seg mot andre og lignende selskaper globalt på hvordan man ligger an på energi- og klimaområdet. REMA 1000 ønsker å være åpne og gjøre det enkelt for våre kunder å vurdere vår miljøinnsats med sammenlignbare selskaper. CDP vil kunne gi en verdifull og nøytral rangering av arbeidet vårt. REMA 1000 har besluttet å bruke Greenhouse Gas Protocol (GHGprotokollen). Denne benyttes til å måle og rapportere klimaregnskap. Internasjonalt er GHG-protokollen det mest brukte verktøyet for å forstå, måle og redusere klimagassutslipp. Dette, sammen med vår rapportering til CDP, forplikter og sender signaler til kunder, ansatte, konkurrenter og myndigheter om at miljø er noe REMA 1000 tar på alvor. Totale tco 2 e inkl. flyreiser for REMA 1000 i Norge lå på i Kartleggingen som er gjort i 2013, gir oss en tydelig pekepinn på hvilke områder vi skal fokusere på for best mulig progresjon innen ytterligere reduksjon av kostnader og utslipp av klimagasser. Høsten 2013 åpnet REMA 1000 Kroppanmarka, Norges mest miljøvennlige dagligvarebutikk. «Fremtidens dagligvarebutikk» er et samarbeid med arkitektfirmaet Snøhetta og Sintef Energiforskning. Pionerprosjektet har resultert i en butikk bestående av moderne arkitektur og fremtidsrettet teknologi for å sikre lavere energiforbruk. REMA 1000 Norge er tilsluttet materialselskapenes ordninger for retur og gjenvinning av emballasjeavfall. Selskapet viderefører for øvrig ENØK prosjektet som ble igangsatt i 2012, og dette prosjektet vil løpe til Distribusjonsvirksomheten i REMA 1000 medfører at konsernet har en del transport langs veien. Det arbeides kontinuerlig med reduksjon i CO 2 - utslipp blant annet gjennom optimering av kjøreruter. ORGANISASJON Organisering og intern kontroll Reitangruppens filosofi er å organisere virksomheten på en slik måte at avstanden mellom ansvar/myndighet og operativ gjennomføring blir kortest mulig. Som franchiseorganisasjon baserer Reitangruppen seg på systemdrift, enten det gjelder operativ eller administrativ drift. Systemdrift betyr også å etablere og etterleve rutiner og intern kontroll innenfor samtlige områder i organisasjonen. Solide rutiner sikrer 8 REMA 1000 Årsrapport 2013

9 god løpende kontroll av virksomheten og derigjennom at ledelsen til enhver tid har det beste beslutningsgrunnlaget tilgjengelig. Ledelses- og organisasjonsforhold Styret i REMA 1000 består av styreleder Odd Reitan, Vegar Kulset, ansattrepresentant Laila Brodersen og ansattrepresentant May Bente Fuglestad. Ledergruppen i REMA 1000 består av daglig leder Ole Robert Reitan, økonomidirektør Gry Aarnes, administrasjonssjef Tove Solberg, daglig leder i REMA 1000 Norge Tom Kristiansen, daglig leder i REMA 1000 Danmark Henrik Burkal og daglig leder i REMA Industrier Martin Klafstad. Aksjonærforhold REMA 1000 er heleid datterselskap av Reitan Handel AS som er en del av Reitangruppen. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Årets resultat i REMA 1000 AS ble NOK 128 mill. og foreslås overført til annen egenkapital. FREMTIDSUTSIKTER REMA 1000 ønsker sterke markedsposisjoner i de land selskapet er representert, og REMA 1000 har også i 2013 økt sin markedsandel både i det norske og det danske markedet. Innen dagligvarehandelen forventes det at konkurransen mellom de ledende aktørene vil være sterk også i årene fremover. Utnyttelse av opparbeidet erfaring og kompetanse innenfor kjededrift, franchising, markedsføring og merkevarebygging skal bidra til å forsterke konseptet. Arbeidet med effektivisering av driften både i lager- og butikkleddet videreføres. Fokus er å skape en enklere hverdag først og fremst for kjøpmenn og butikker, men også for resten av organisasjonen. 13. desember 2013 lanserte REMA 1000 og Coop en intensjonsavtale om innkjøpssamarbeid. Selskapene har sammen stiftet CORE Innkjøp, som eies 50 prosent av REMA 1000 og 50 prosent av Coop. Avtalen er betinget av at de to andre aktørene i det norske dagligvaremarkedet, Norgesgruppen og Ica Norge, får grønt lys fra Konkurransetilsynet for sitt planlagte samarbeid. REMA 1000 i Norge vil i 2014 fortsette videreutviklingen av konseptet gjennom ny modellbutikk. Gjennom utvikling av sortiment, butikkutforming og systemdrift skal ny modellbutikk bidra til å møte endrede forventinger og krav fra forbrukerne og gjøre REMA 1000 godt rustet til å møte konkurransen fremover. Økt satsning på viktige varegrupper som frukt og grønt, ferskvarer og brød, og en forsterket kampanjegjennomføring skal være med å bidra til fortsatt vekst. REMA 1000 i Norge forventer å åpne om lag 20 butikker i Gjennom REMA Industriers kjøp av Stanges Gårdsprodukter får REMA 1000 Norge tilgang på hvitt kjøtt innen premiumsegmentet. REMA 1000 Norge startet i 2013 et forenklingsprosjekt som har til hensikt å sikre en effektiv drift og organisering fremover. Prosjektet vil fortsette for fullt de neste årene, og målet er at hverdagen til franchisetakere, ansatte og kunder skal forenkles i størst mulig grad, blant annet ved hjelp av bedre og mer smidige prosesser og rutiner, støttet av effektive IT-systemer. Prosjektet vil også være et viktig bidrag til å gjøre REMA 1000 enda mer kostnadseffektiv. Videre vil REMA 1000 Norge fra 1. januar etablere to nye regionskontorer. For å rendyrke oppgavene i de ulike enhetene i REMA 1000 i Norge planlegger selskapet å gjøre en intern reorganisering i Som et ledd i dette og for å forsterke utviklingen av REMA 1000-butikker, har selskapet fra januar 2014 overtatt en eiendoms- og prosjektportefølje fra Reitan Eiendom. REMA Trading og REMA Nonfood vil i 2014 gjennomføre en reorganisering ved at innkjøps- og importfunksjonene samles i ett selskap, REMA Brands. Det er planlagt at distribusjonsvirksomheten i REMA Nonfood skilles ut i et eget selskap som overføres til REMA Distribusjon. REMA 1000 Danmark vil fremover forsterke konseptet og arbeide videre med Discount med holdning, som betyr at varene selges til en lav pris men med klare holdninger og krav til varenes kvalitet og innvirkning på mennesker og miljø. I dette ligger fortsatt satsning på økologi og bærekraftige produkter og redusert matspill. REMA 1000 i Danmark forventer å åpne butikker også i Samarbeidet med egne og eksklusive leverandører skal videreutvikles gjennom REMA Industrier. REMA Industrier har ledende posisjoner i flere kategorier, med merker som Millim (undertøy og klær), Solvinge (kylling og kalkun), Stange (kylling), Godehav (fisk og fiskemat), Grans (øl); Siesta (appelsinbrus), Spekeloftet (pinnekjøtt) og Kjeldsberg (kaffe), i tillegg til en rekke produkter under merkenavnet REMA Styret presiserer at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurdering av fremtidig utvikling. Oslo, 18. mars 2014 Styret i REMA 1000 AS Odd Reitan Styrets leder May Bente Fuglestad Styremedlem Vegar Kulset Styremedlem Laila Brodersen Styremedlem Ole Robert Reitan Daglig leder REMA 1000 Årsrapport

10 10 REMA 1000 Årsrapport 2013

11 RESULTATREGNSKAP Beløp i NOK mill. Note Driftsinntekter Andre inntekter Netto gevinster (tap) Verdiendring investeringseiendom Resultat fra TS og FKV Varekostnad Lønnskostnad Amortiseringer og nedskrivninger immaterielle eiendeler Av- og nedskrivninger varige driftsmidler Andre driftskostnader 14, Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Netto andre finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets resultat Remåling av pensjonsforpliktelse, netto etter skatt Utvidet resultat poster som ikke kan bli omklassifisert til resultatet Andel utvidet resultat i TS og FKV 24, Omregningsdifferanser 17, Utvidet resultat poster som kan bli omklassifisert til resultatet Årets utvidede resultat etter skatt Årets totalresultat Årets resultat tilordnes Aksjonærene i morselskapet Minoritetsinteresser Sum tilordnet årsresultat Årets totalresultat tilordnes Aksjonærene i morselskapet Minoritetsinteresser Sum tilordnet totalresultat REMA 1000 Årsrapport

12 BALANSE EIENDELER Beløp i NOK mill. Note Anleggsmidler Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Investeringseiendom Varige driftsmidler 20, Investering i datterselskap 22, Investering i TS og FKV Finansielle investeringer Pensjonsmidler Derivater Fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler - - Varer Kundefordringer og andre fordringer Finansielle investeringer Derivater Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler REMA 1000 Årsrapport 2013

13 BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD Beløp i NOK mill. Note Egenkapital 1 1 Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Minoritetsinteresser Sum egenkapital Langsiktig gjeld - - Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Lån 31, Derivater Annen gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld - - Andre avsetninger for forpliktelser Betalbar skatt Lån 31, Derivater Leverandørgjeld og annen gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 18. mars 2014 Styret i REMA 1000 AS Odd Reitan Styrets leder May Bente Fuglestad Styremedlem Vegar Kulset Styremedlem Laila Brodersen Styremedlem Ole Robert Reitan Daglig leder REMA 1000 Årsrapport

14 EGENKAPITAL Annen egen- Opptjent Sum Aksjekapital kapital ikke egen- egen- Beløp i NOK mill. og overkurs resultatført kapital kapital Egenkapital per Årets resultat Utvidet resultat etter skatt Årets totalresultat Mottatt/avgitt konsernbidrag Egenkapital per Årets resultat Utvidet resultat etter skatt Årets totalresultat Mottatt/avgitt konsernbidrag Egenkapital per REMA 1000 Årsrapport 2013

15 EGENKAPITAL Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Aksjekapital Annen egen- Opptjent Sum Minor- Sum og overkurs kapital ikke egen- itets- egen- Beløp i NOK mill. resultatført kapital interess. kapital Egenkapital per Justeringer grunnet retrospektiv anvendelse av IAS 19R Egenkapital per (omarbeidet) Årets resultat Andel av utvidet resultat fra tilknyttede selskap Remåling av pensjonsforpliktelse, netto etter skatt Omregningsdifferanser Årets utvidede resultat Årets totalresultat Mottatt/avgitt konsernbidrag/utbytte Endring minoritet Sum transaksjoner med eierne Egenkapital per Årets resultat Andel av utvidet resultat fra tilknyttede selskap Remåling av pensjonsforpliktelse, netto etter skatt Omregningsdifferanser Årets utvidede resultat Årets totalresultat Mottatt/avgitt konsernbidrag/utbytte Endring minoritet Sum transaksjoner med eierne Egenkapital per REMA 1000 Årsrapport

16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Beløp i NOK mill. Note Kontantstrømmer fra driften Betalte renter Betalte skatter Netto kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av datterselskap Salg av datterselskap Kjøp av tilknyttede selskap Salg av tilknyttede selskap Kjøp av felleskontrollert virksomhet Salg av felleskontrollert virksomhet Kjøp av investeringseiendom Salg av investeringseiendom Kjøp av varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Kjøp av immaterielle eiendeler Salg av immaterielle eiendeler Kjøp av finansielle eiendeler Salg av finansielle eiendeler /- Inn- (ut)betalinger ved nedbetaling (utlån) til datterselskap /- Inn- (ut)betalinger på fordring på morselskap Mottatte renter Mottatt utbytte 8, Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av lån Nedbetaling av lån Utbytte og konsernbidrag betalt til selskapets aksjonærer Utbytte betalt til minoritetsaksjonærer Innskudd fra minoritetsaksjonærer Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring i netto betalingsmidler Netto betalingsmidler per Valutagevinster (tap) på netto betalingsmidler Netto betalingsmidler per ets omregningsdifferanser er inkludert i kontantstrømmer fra drift sammen med endringer i arbeidskapital, se note REMA 1000 Årsrapport 2013

17 INNHOLD Note 1 REMA 1000 AS om selskapsregnskapet Side 18 Note 2 Generell informasjon Side 18 Note 3 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsipper for konsernet Side 18 Note 4 Finansiell risikostyring Side 25 Note 5 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Side 27 Note 6 Segmentinformasjon Virksomhetsområde Side 28 Note 7 Driftsinntekter Side 30 Note 8 Andre inntekter Side 30 Note 9 Netto gevinster (tap) Side 31 Note 10 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser Side 31 Note 11 Ytelser til ledende ansatte, styremedlemmer, aksjonærer og deres nærstående Side 32 Note 12 Pensjoner og lignende forpliktelser Side 33 Note 13 Andre avsetninger for forpliktelser Side 36 Note 14 Leieavtaler Side 37 Note 15 Andre driftskostnader Side 38 Note 16 Netto finansposter Side 38 Note 17 Skatter Side 39 Note 18 Immaterielle eiendeler Side 41 Note 19 Investeringseiendom Side 42 Note 20 Varige driftsmidler Side 43 Note 21 Investeringer i og salg av varige driftsmidler Side 44 Note 22 Investering i datterselskap Side 44 Note 23 Vesentlige datterselskap i konsernet Side 45 Note 24 Investering i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet Side 45 Note 25 Finansielle investeringer Side 47 Note 26 Kundefordringer og andre fordringer Side 47 Note 27 Varer Side 49 Note 28 Kontanter og kontantekvivalenter Side 49 Note 29 et aksjekapital, aksjonærinformasjon og utbytte Side 50 Note 30 Annen egenkapital ikke resultatført Side 50 Note 31 Låneavtaler Side 51 Note 32 Lån Side 52 Note 33 Netto rentebærende gjeld Side 54 Note 34 Derivater Side 54 Note 35 Finansielle instrumenter per kategori Side 55 Note 36 Leverandørgjeld og annen rentefri gjeld Side 56 Note 37 Kontantstrømmer fra driften Side 56 Note 38 Nærstående parter Side 57 Note 39 Garantier Side 60 Note 40 Betingede forpliktelser Side 60 Note 41 Endringer i regnskapsprinsipper Side 61 Note 42 Hendelser etter balansedagen Side 63 Note 43 Vesentlige transaksjoner Side 63 REMA 1000 Årsrapport

18 Note 1 REMA 1000 AS om selskapsregnskapet REMA 1000 AS er konsernets morselskap. Selskapsregnskapet til REMA 1000 AS er utarbeidet i samsvar med bestemmelsen om forenklet IFRS i selskapsregnskapet gitt i egen forskrift til norsk regnskapslov 3-9, 5. ledd (forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, fastsatt av Finansdepartementet 21. januar 2008). Forskriften kan benyttes av alle regnskapspliktige, både i selskapsregnskapet og konsernregnskapet, med mindre de er pålagt å bruke full IFRS. De regnskapsprinsipper som er beskrevet for konsernet er konsistent benyttet også for morselskapet. Det vises til note 3 for en utførlig beskrivelse av anvendte regnskapsprinsipper. Regnskapsprinsipper som kun er aktuelle for morselskapet, er angitt under. 1.1 Aksjer i datterselskap Aksjer i datterselskap er regnskapsført til anskaffelseskost i morselskapet (jf. IAS 27 pkt 10). 1.2 Utbytte og konsernbidrag Regnskapspliktige som utarbeider selskapsregnskap etter forskrift til Regnskapsloven 3-9 kan, uten hensyn til bestemmelser for øvrig i denne forskriften, regnskapsføre utbytte og konsernbidrag i samsvar med norsk regnskapslovs øvrige bestemmelser. Dette innebærer at utbytte og konsernbidrag mottatt og avgitt av morselskapet regnskapsføres per året før vedtak i generalforsamlingen. Det samme gjelder eventuelle skatteeffekter av slike transaksjoner. Note 2 Generell informasjon REMA 1000 består av tre forretningsområder: REMA 1000 Norge, REMA 1000 Danmark og REMA Industrier. Segmentinformasjon er gitt i note 6. REMA 1000 AS er registrert og hjemmehørende i Norge og har hovedkontor i Gladengveien 2 i Oslo. Virksomheten drives fra Oslo og Horsens. REMA 1000 AS er heleid av Reitan Handel AS, og REMA 1000 konsern inngår i Reitangruppen konsern. Reitangruppen AS har hovedkontor på Lade Gaard i Trondheim. Odd Reitan Private Holding AS er det overordnete morselskapet i konsernet som REMA 1000 konsern inngår i. regnskapet til REMA 1000 AS ble vedtatt av selskapets styre 18. mars Note 3 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsipper for konsernet Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. 3.1 Basisprinsipper regnskapet til REMA 1000 AS er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomité (IFRIC), som fastsatt av EU. regnskapet er i utgangspunktet utarbeidet basert på historisk kostprinsippet. Følgende poster er imidlertid vurdert til virkelig verdi: Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler og forpliktelser (herunder finansielle derivater) vurdert til virkelig verdi over resultatet Investeringseiendommer Utarbeidelse av regnskap i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i vesentlig grad inneholder skjønnsmessige vurderinger, høy kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note a Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet Fra 1. januar 2013 er følgende standarder tatt i bruk som påvirker konsernregnskapet i vesentlig grad: Endringer i IAS 1 Presentation of Financial Statements angående utvidet resultat. Endringen medfører at poster i utvidet resultat skal grupperes etter hvorvidt de senere kan omklassifiseres til det tradisjonelle resultatet. IAS 19 Employee Benefits ble endret i juni Endringene medfører at alle estimatavvik føres i utvidet resultat etterhvert som disse oppstår, umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders opptjening ved endring i ordningen, og et skifte fra rentekostnad på forpliktelsen og forventet avkastning på pensjonsmidlene til et netto rentebeløp der diskonteringsrenten benyttes på netto pensjonsforpliktelse (-eiendel). Se note 41 Endringer i regnskapsprinsipper for en spesifikasjon av den beløpsmessige påvirkningen på konsernregnskapet. IFRS 10 Consolidated Financial Statements er basert på dagens prinsipp om å benytte kontrollbegrepet som det avgjørende kriteriet for å bestemme om et selskap skal inkluderes i konsernregnskapet. Standarden gir utvidet veiledning til vurdering av om kontroll er til stede i de tilfeller hvor dette er vanskelig. Franchisekonsepter er eksplisitt omtalt i standarden. ets vurdering er at franchisegiver ikke har kontroll, men kun beskyttelsesrettigheter overfor franchisetakerne og at franchisetakerne ikke skal konsolideres. IFRS 11 Joint Arrangements fokuserer på rettigheter og forpliktelser til partene i ordningen mer enn den juridiske strukturen. Fellesordningene deles i to ulike slag: Felleskontrollerte driftsordninger og Felleskontrollerte virksomheter. Felles drift oppstår når deltakerne har rettigheter over eiendelene og er ansvarlig for forpliktelsene til ordningen. En deltaker i felles drift regnskapsfører sin andel av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Felles virksomhet oppstår når deltakerne har rettigheter knyttet til netto eiendeler i ordningen. Slike ordninger 18 REMA 1000 Årsrapport 2013

19 regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Den såkalte bruttometoden eller proporsjonal konsolidering er ikke lenger tillatt. Se note 41 Endringer i regnskapsprinsipper for spesifikasjon av virkningen på konsernregnskapet. IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities inneholder alle noteopplysninger for eierinteresser i andre enheter inkludert fellesordninger, tilknyttede selskap, strukturerte enheter og andre selskaper som ikke konsolideres. IFRS 13 Fair Value Measurement har som mål å styrke konsistensen og redusere kompleksiteten ved å gi en klar definisjon av virkelig verdi, og er en felles kilde for kravene til måling av virkelig verdi og noteopplysninger til bruk for alle standarder der virkelig verdi er anvendt. Standarden øker ikke bruken av virkelig verdi, men gir veiledning i hvordan den skal fastsettes når virkelig verdi kreves eller tillates av andre standarder. et har valgt tidlig anvendelse av IFRS 10, IFRS 11 og IFRS 12 som har pliktig implementering fra 1. januar b Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse et har ikke valgt tidlig anvendelse av følgende nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger: Endringer i IAS 36 Impairment of Assets gjelder opplysninger om gjenvinnbart beløp for ikke-finansielle eiendeler. Endringen fjernet enkelte noteopplysningskrav knyttet til gjenvinnbart beløp for kontantgenererende enheter som ble innført ved utgivelsen av IFRS 3. IFRS 9 Financial Instruments omhandler klassifisering, måling og innregning av finansielle eiendeler og forpliktelser. IFRS 9 ble utgitt i november 2009 og oktober 2010 og erstatter deler av IAS 39 som omhandler tilsvarende problemstillinger. et har ikke fullt ut vurdert virkningen av IFRS 9 og vil vurdere virkningen av de resterende deler av IFRS 9 når disse er fullført. IFRIC 21 Levies regulerer regnskapsføringen av forpliktelser til å betale særavgifter. Fortolkningen gjelder ikke skatt på inntekt. Fortolkningen presiserer hva som er den hendelsen som gir opphav til en regnskapsmessig forpliktelse. et er ikke pliktig til å betale vesentlige særavgifter, slik at påvirkningen på konsernregnskapet vil være uvesentlig. For øvrig er det ingen andre standarder eller fortolkninger som ikke er trådt i kraft som forventes å ha en vesentlig påvirkning på konsernregnskapet. 3.2 Konsolideringsprinsipper 3.2.a Datterselskap Datterselskaper er selskaper der konsernet har makt til å utforme enhetens finansielle og operasjonelle retningslinjer (kontroll), normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse av om det foreligger kontroll tas også virkningen av potensielle stemmeretter som kan utøves eller konverteres på balansedagen med i vurderingen. Datterselskap blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører. Virksomhetssammenslutningen regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutningen kostnadsføres når de påløper. Identifiserbare eiendeler og gjeld regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Minoritetsinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler. Når virksomhet erverves i flere trinn skal eierandel fra tidligere kjøp verdsettes på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen. Dersom summen av vederlaget, balanseført beløp av minoritetsinteresser og virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet av tidligere eierinteresser overstiger virkelig verdi av identifiserbare nettoeiendeler i det oppkjøpte selskapet, balanseføres differansen som goodwill. Er summen lavere enn selskapets nettoeiendeler, resultatføres differansen umiddelbart. interne transaksjoner, mellomværender og urealisert fortjeneste og tap mellom konsernselskaper elimineres. Regnskapene til datterselskapene omarbeides når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. 3.2.b Endring i eierinteresser i datterselskaper Transaksjoner med minoritetsinteresser i datterselskaper som ikke medfører tap av kontroll behandles som egenkapitaltransaksjoner. Ved kjøp av aksjer fra minoritetsinteresser føres forskjellen mellom vederlaget og aksjenes forholdsmessige andel av balanseført beløp av nettoeiendeler i datterselskapet mot egenkapitalen til morselskapets eiere. Gevinst eller tap ved salg til minoritetsinteresser føres tilsvarende mot egenkapitalen. Når konsernet ikke lenger har kontroll, måles eventuell gjenværende eierinteresse til virkelig verdi med endring over resultatet. Virkelig verdi utgjør deretter anskaffelseskost for den videre regnskapsføring, enten som investering i tilknyttet selskap, felleskontrollert virksomhet eller finansiell eiendel. Beløp som tidligere er ført i utvidet resultat relatert til dette selskapet behandles som om konsernet hadde avhendet underliggende eiendeler og gjeld. Dette vil kunne innebære at beløp som tidligere er ført i utvidet resultat reklassifiseres til resultatet. 3.2.c Felleskontrollerte ordninger et har tatt i bruk IFRS 11 for alle felleskontrollerte ordninger. Etter IFRS 11 skal investeringer i felleskontrollerte ordninger klassifiseres enten som felleskontrollerte driftsordninger eller som felleskontrollerte virksomheter avhengig av de avtalemessige rettighetene og forpliktelsene til hver enkelte investor. et har vurdert sine felleskontrollerte ordninger og kommet frem til at de er felleskontrollerte virksomheter. Felleskontrollerte virksomheter regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden. Ved bruk av egenkapitalmetoden regnskapsføres felleskontrollerte virksomheter opprinnelig til anskaffelseskost. Deretter reguleres det balanseførte beløpet for å innregne andelen av resultatet etter kjøpet, samt andel av utvidet resultat. Når konsernets andel av tap i en felleskontrollert virksomhet overstiger balanseført beløp, inkludert andre langsiktige investeringer som i realiteten er en del av konsernets nettoinvestering i virksomheten, innregnes ikke ytterligere tap, men mindre det er pådratt forpliktelser eller det er gjennomført utbetalinger på vegne av de felleskontrollerte virksomhetene. Urealisert gevinst på transaksjoner mellom konsernet og dets felleskontrollerte virksomheter elimineres i henhold til eierandelen i virksomheten. Urealiserte tap elimineres også med mindre transaksjonen gir bevis for et verdifall på den overførte eiendelen. Beløp rapportert fra felleskontrollerte virksomheter omarbeides om nødvendig for å sikre sammenfall med regnskapsprinsippene til konsernet. REMA 1000 Årsrapport

20 Virkningen av innføring av IFRS 11 på balansen og resultatregnskapet vises i note 41 Endringer i regnskapsprinsipper. 3.2.d Tilknyttede selskaper Tilknyttede selskaper er enheter der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der konsernet har mellom 20 og 50 prosent av stemmeberettiget kapital. Investeringer i tilknyttede selskap regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. På kjøpstidspunktet regnskapsføres investering i tilknyttede selskap til anskaffelseskost. Investeringer i tilknyttet selskap inkluderer goodwill og merverdier identifisert på oppkjøpstidspunktet, redusert ved eventuelle senere av- og nedskrivninger. Ved reduksjon av eierandel i tilknyttet selskap hvor konsernet opprettholder betydelig innflytelse, omklassifiseres kun en forholdsmessig andel av beløp som tidligere er ført i utvidet resultat til resultatet. ets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringen. ets andel av utvidet resultat i det tilknyttede selskapet føres i utvidet resultat i konsernet og tillegges også balanseført beløp for investeringene. et resultatfører ikke andel av underskudd hvis dette medfører at balanseført beløp av investeringen blir negativt (inklusive usikrede fordringer på enheten), med mindre konsernet har pådratt seg forpliktelser eller foretatt betalinger på vegne av det tilknyttede selskapet. et avgjør ved slutten av hver regnskapsperiode hvorvidt det foreligger nedskrivningsbehov på investeringen i det tilknyttede selskapet. I så fall beregnes nedskrivningsbeløpet som forskjellen mellom gjenvinnbart beløp av investeringen og dens bokførte verdi, og resultatfører differansen i på egen linje sammen med regnskapslinjen Resultat fra tilknyttede selskap. Dersom det oppstår gevinst eller tap på transaksjoner mellom konsernet og dets tilknyttede selskaper, regnskapsføres kun den forholdsmessige andelen som knytter seg til aksjonærer utenfor konsernet. Urealiserte tap elimineres med mindre det foreligger et nedskrivningsbehov på eiendelen som var gjenstand for transaksjonen. Der det har vært nødvendig er regnskapene i de tilknyttede selskapene omarbeidet for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Gevinster og tap ved utvanning av eierandeler i tilknyttede selskaper er resultatført. 3.2.e Franchisetakere Franchisegiver anses ikke å ha kontroll i henhold til kravene i standarden, men kun beskyttelsesrettigheter overfor sine franchisetakere. Franchisetakerne konsolideres derfor ikke i konsernregnskapet. 3.3 Segmentinformasjon Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets øverste beslutningstaker. Selskapets øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for allokering av ressurser til og vurdering av inntjening i driftssegmentene, er definert som styret. 3.4 Omregning av utenlandsk valuta 3.4.a Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske område der enheten opererer (funksjonell valuta). regnskapet er presentert i norske kroner (NOK), som både er den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til morselskapet. 3.4.b Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres. Resultat av valutatransaksjoner knyttet til arbeidskapitalen klassifiseres over driftsresultatet mens resultatførte valutaposter knyttet til finansieringsaktiviteter inngår i netto finansposter. Verdiendring av terminkontrakter og gevinster/tap ved realisasjon av slike kontakter klassifiseres over driftsresultatet så lenge terminkontraktene er knyttet til varekjøp. Valutavirkningen på ikke-pengeposter (både eiendeler og forpliktelser) inngår som del av vurderingen av virkelig verdi. Valutadifferanser på ikke-pengeposter, slik som aksjer til virkelig verdi over resultatet, blir resultatført som en del av gevinst og tap ved virkelig verdi vurdering. Omregningsdifferanser på aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg, inkluderes i verdiendringen som føres mot utvidet resultat. 3.4.c selskap Resultatregnskap og balanse for konsernenheter (ingen med hyperinflasjon) med funksjonell valuta forskjellig fra norske kroner regnes om til norske kroner som er presentasjonsvaluta for REMA 1000 sitt konsernregnskap. Balansen er regnet om til sluttkursen på balansedagen. Resultatregnskapet er regnet om til gjennomsnittskurs for hver måned. Dersom gjennomsnittskurs ikke gir et rimelig estimat på de akkumulerte virkningene av gjennomførte transaksjoner, benyttes transaksjonens kurs. Omregningsdifferanser føres mot utvidet resultat og spesifiseres i egenkapitalen som egen post. Ved konsolidering er differanser ved omregning av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet ført som del av utvidet resultat og som egen post i egenkapitalen. Ved salg av hele eller deler av utenlandsk virksomhet omklassifiseres den tilhørende omregningsdifferansen fra utvidet resultat til resultatet som en del av gevinsten eller tapet ved salget. Goodwill og virkelig verdi justeringer av eiendeler og gjeld ved oppkjøp av en utenlandsk enhet behandles som eiendeler og forpliktelser i den oppkjøpte enheten og omregnes til balansedagens kurs. 3.5 Varige driftsmidler Varige driftsmidler omfatter eiendeler, anlegg og utstyr som er beregnet for levering av varer eller til administrative formål og som har levetid over ett år. Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Balanseført beløp knyttet til utskiftede deler resultatføres. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Tilpasninger utført på leide lokaler balanseføres når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilflyter konsernet som følge av tilpasningene. Kostnader forbundet med å tilbakestille lokaler til opprinnelig stand, dersom dette er kontraktsfestet, inngår i kostprisen på tilpasningene med tilhørende forpliktelse i balansen. Tomter og kunst avskrives ikke. Andre driftsmidler avskrives 20 REMA 1000 Årsrapport 2013

NØKKELTALL. RESULTAT 2012 2011 Driftsinntekter 34 292 29 719 Driftsresultat 1 614 1 382 Resultat før skatt 1 432 1 306 Årets resultat 1 035 956

NØKKELTALL. RESULTAT 2012 2011 Driftsinntekter 34 292 29 719 Driftsresultat 1 614 1 382 Resultat før skatt 1 432 1 306 Årets resultat 1 035 956 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2012 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2012 2011 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 47 588 42 637 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 41 288

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 80.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 80. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2015 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2015 2014 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 63 343 58 041 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 490

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall Et nytt godt år for NorgesGruppen Driftsinntektene i 2010 ble 55 675 MNOK (53 232 MNOK), en økning på 4,6 %. Driftsresultat (EBIT) ble 2 105 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2010

Kvartalsrapport juli september 2010 Kvartalsrapport juli september 2010 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2010 3.kv. 2009 Pr. 3.kv. 2010 Pr. 3.kv. 2009 Salgsinntekter 419,7 395,6 1 283,0 1 212,7 EBITDA 29,2 29,2 62,7 46,8 Driftsresultat 13,5 14,2

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2009

Kvartalsrapport oktober desember 2009 Kvartalsrapport oktober desember 2009 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 416,1 405,9 1 628,8 1 827,7 EBITDA 22,7 (13,1) 69,5 55,3 Driftsresultat 12,9 (32,6) (9,0) (7,0) Netto finans (5,2) (23,1) (18,9)

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2012

Kvartalsrapport januar mars 2012 Kvartalsrapport januar mars 2012 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2012 1.kv. 2011 Salgsinntekter 486,3 478,5 EBITDA 26,4 21,0 Driftsresultat 10,2 5,0 Netto finans (7,4) (4,6) Resultat før skatt 2,8 0,5 Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2015

Kvartalsrapport juli september 2015 Kvartalsrapport juli september 2015 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2015 3.kv. 2014Pr.3.kv. 2015Pr.3.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 327,0 311,9 1 058,5 986,6 1 311,9 EBITDA 35,8 37,5 105,3 72,9 104,5 Driftsresultat

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2010

Kvartalsrapport januar mars 2010 Kvartalsrapport januar mars 2010 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2010 1.kv. 2009 Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Driftsresultat 1,6 (5,7) Netto finans (11,9) (4,2) Resultat før skatt (10,4) (9,9) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer