OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/ LK06

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06"

Transkript

1 OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/ LK06 ** Det forutsettes at IKT brukes under eksamen. *Generelle hjelpemidler er: Læreplan, ordbøker, lommeregner, generelle vurderingsveiledninger. Organisering av matematikk eksamen: Delprøve 1 og 2 deles ut samtidig, når delprøve 1 tas inn etter 1 time kan hjelpemiddel til delprøve 2 tas fram. Utpr Fagkode Fagnavn Programområde Nivå E tid Tillatte hjelpemiddel NA ADI2001 Nyanlegg Anl gartner og driftop idrettsanl VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, NA ADI2002 Drift og vedlikehold Anl gartner og driftop idrettsanl VG2 4 DH AKT2001 Aktiviseringsfag Aktivitør VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, DH AKT2002 Administrasjonsfag Aktivitør VG2 4 tegneutstyr NA AKV2001 Drift og produksjon Akvakultur VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, NA AKV2002 Anlegg og teknikk akvakultur VG2 4 NA AKV2003 Oppdrett og miljø Akvakultur VG2 4 HS AMB2001 Grunnleggende helsefag Ambulansefag VG2 4 Generelle hjelpemidler*, lovsamling, aktuelle forskrifter, vanlige håndbøker HS AMB2002 Ambulansemedisin Ambulansefag VG2 4 med unntak av medisinske ordbøker, legevaktshåndbøker og operative HS AMB2003 Ambulanseoperative emner Ambulansefag VG2 4 manualer TP AMK2001 Feilsøking og reparasjon Arbeidsmaskiner VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, TP AMK2002 Dokumentasjon og kvalitet Arbeidsmaskiner VG2 4 BA ANL2001 Produksjon Anleggsteknikk VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, BA ANL2002 Bransjelære Anleggsteknikk VG2 4 tegneutstyr EL AUT2001 Automatiseringssystemer Automatisering VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover, normer og forskrifter, vanlige EL AUT2002 Elenergisystemer Automatisering VG2 4 håndbøker, formelsamling BA BAT1001 Produksjon Bygg- og anleggsteknikk VG1 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, BA BAT1002 Tegning og bransjelære Bygg- og anleggsteknikk VG1 4 tegneutstyr DH BBF2001 Produksjon Båtbyggerfag VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, DH BBF2002 Produktdesign Båtbyggerfag VG2 4 tegneutstyr DH BLD2001 Produksjon Blomsterdekoratør VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, DH BLD2002 Produktutvikling Blomsterdekoratør VG2 4 tegneutstyr TP BLK2001 Karosseri- og lakkteknikk Bilskade, lakk og karosseri VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, TP BLK2002 Dokumentasjon og kvalitet Bilskade, lakk og karosseri VG2 4 DH BMF2001 Produksjon Børsemaker VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, DH BMF2002 Produktutvikling Børsemaker VG2 4 tegneutstyr TP BRT2001 Leiting, boring, komplettering Brønnteknikk VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker,

2 TP BRT2002 Produksjon og brønnvedlikehald Brønnteknikk VG2 4 TP BRT2003 HMT og kvalitet Brønnteknikk VG2 4 HS BUA2001 Helsefremmende arbeid Barne- og ungdomsarbeiderfag VG2 4 Generelle hjelpemidler*, lovsamling, aktuelle forskrifter, vanlige håndbøker HS BUA2002 Kommunikasjon og samhandling Barne- og ungdomsarbeiderfag VG2 4 med unntak av medisinske ordbøker HS BUA2003 Yrkesutøvelse Barne- og ungdomsarbeiderfag VG2 4 BA BYG2001 Produksjon Byggteknikk VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, BA BYG2002 Bransjelære Byggteknikk VG2 4 tegneutstyr MD DAN2001 Grunntrening i dans 1 Dans VG2 4 Generelle hjelpemidler* MD DAN2006 Dans i perspektiv 1 Dans VG2 4 EL DEL2001 Data- og elektronikksystemer Data og elektronikk VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover, normer og forskrifter, vanlige EL DEL2002 Elektronisk infrastruktur Data og elektronikk VG2 4 håndbøker, formelsamling DH DDU2001 Kulturforståelse Design og duodji VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, DH DDU2002 Duodji Design og duodji VG2 4 tegneutstyr DH DDU2003 Design og næring Design og duodji VG2 4 DH DGH2001 Gullsmedhåndverk Design og gullsmedhåndverk VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, DH DGH2002 Design og produktutvikling Design og gullsmedhåndverk VG2 4 tegneutstyr DH DHV1001 Produksjon Design og håndverk VG1 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, DH DHV1002 Kvalitet og dokumentasjon Design og håndverk VG1 4 tegneutstyr MD DRA2001 Teater og bevegelse 1 Drama VG2 4 Generelle hjelpemidler* MD DRA2005 Teater i perspektiv 1 Drama VG2 4 MD DRA2009 Drama og samfunn Drama VG2 4 DH DTE2001 Produksjon og materialer Design og tekstil VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, DH DTE2002 Design og produktutvikling Design og tekstil VG2 4 tegneutstyr DH DTR2001 Produksjon Design og trearbeid VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, DH DTR2002 Produktdesign Design og trearbeid VG2 4 tegneutstyr EL ELE1001 Data- og elektronikksystemer Elektrofag VG1 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover, normer og forskrifter, vanlige EL ELE1002 Elenergisystemer Elektrofag VG1 4 håndbøker, formelsamling EL ELE1003 Automatiseringssystemer Elektrofag VG1 4 EL ELE2001 Elenergisystemer El-energi VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover, normer og forskrifter, vanlige EL ELE2002 Automatiseringssystemer El-energi VG2 4 håndbøker, formelsamling EL ELE2003 Data- og elektronikksystemer El-energi VG2 4 NA FFA2001 Drift av fartøy Fiske og fangst VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, NA FFA2002 Fangst og reiskap Fiske og fangst VG2 4 EL FLY2001 Luftfartøylære Flyfag VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover, normer og forskrifter, vanlige håndbøker, formelsamling ST FOR3001 Visuell kultur og samfunn Studispesialiserende m/ FO VG1 4 Generelle hjelpemidler*

3 HS FOT2001 Helsefremmende arbeid Fotterapi og ortopediteknikk VG2 4 Generelle hjelpemidler*, lovsamling, aktuelle forskrifter, vanlige håndbøker HS FOT2002 Kommunikasjon og samhandling Fotterapi og ortopediteknikk VG2 4 med unntak av medisinske ordbøker HS FOT2003 Yrkesutøvelse Fotterapi og ortopediteknikk VG2 4 DH FRI2001 Produksjon Frisør VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, DH FRI2002 Frisyredesign Frisør VG2 4 tegneutstyr HS HEA2001 Helsefremmende arbeid Helsearbeiderfag VG2 4 Generelle hjelpemidler*, lovsamling, aktuelle forskrifter, vanlige håndbøker HS HEA2002 Kommunikasjon og samhandling Helsearbeiderfag VG2 4 med unntak av medisinske ordbøker HS HEA2003 Yrkesutøvelse Helsearbeiderfag VG2 4 HS HES2001 Helsefremjande arbeid Helseservicefag VG2 4 Generelle hjelpemidler*, lovsamling, aktuelle forskrifter, vanlige håndbøker HS HES2002 Kommunikasjon og samhandling Helseservicefag VG2 4 med unntak av medisinske ordbøker HS HES2003 Yrkesutøving Helseservicefag VG2 4 NA HHO2001 Stalldrift Heste- og hovslagerfag VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, NA HHO2002 Aktiviteter med hest Heste- og hovslagerfag VG2 4 NA HHO2003 Hest og hestehold Heste- og hovslagerfag VG2 4 HS HSF1001 Helsefremmende arbeid Helse- og sosialfag VG1 4 Generelle hjelpemidler*, lovsamling, aktuelle forskrifter, vanlige håndbøker HS HSF1002 Kommunikasjon og samhandling Helse- og sosialfag VG1 4 med unntak av medisinske ordbøker HS HSF1003 Yrkesutøvelse Helse- og sosialfag VG1 4 HS HUD2001 Helsefremmende arbeid Hudpleie VG2 4 Generelle hjelpemidler*, lovsamling, aktuelle forskrifter, vanlige håndbøker HS HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Hudpleie VG2 4 med unntak av medisinske ordbøker HS HUD2003 Yrkesutøvelse Hudpleie VG2 4 ID IDR2004 Treningslære 1 Idrettsfag VG1 VG1 4 Generelle hjelpemidler* TP IMS2001 Produktutvikling og produksjon Industriell møbelproduksjon VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, TP IMS2002 Materiale og teknikkar Industriell møbelproduksjon VG2 4 tegneutstyr TP IMS2003 Dokumentasjon og kvalitet Industriell møbelproduksjon VG2 4 TP IND2001 Produksjonsforberedelse Industritekstil og design VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, TP IND2002 Materialer og materialbruk Industritekstil og design VG2 4 tegneutstyr TP IND2003 Produksjon og styring Industritekstil og design VG2 4 SS ISF2001** Drift og vedlikehold** IKT-servicefag VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker. SS ISF2002** Bruker- og driftsstøtte** IKT-servicefag VG2 4 Det forutsettes bruk av IKT-verktøy i alle programfag SS ISF2003** Virksomhetsstøtte** IKT-servicefag VG2 4 DH IUD2001 Produksjon Interiør og utstillingsdesign VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, DH IUD2002 Produktdesign Interiør og utstillingsdesign VG2 4 tegneutstyr BA KEM2001 Produksjon Klima-, energi- og miljøteknikk VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, BA KEM2002 Bransjelære Klima-, energi- og miljøteknikk VG2 4 tegneutstyr TP KJP2001 Produksjon og vedlikehold Kjemiprosess VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, TP KJP2002 Kjemisk teknologi Kjemiprosess VG2 4 oversikt over det periodiske system

4 TP KJP2003 Dokumentasjon og kvalitet Kjemiprosess VG2 4 TP KJT2001 Verkstedarbeid Kjøretøy VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, TP KJT2002 Dokumentasjon og kvalitet Kjøretøy VG2 4 EL KVT2001 Kulde- og varmepumpesystemer Kulde- og varmepumpeteknikk VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover, normer og forskrifter, vanlige EL KVT2002 Elenergi- og automatiseringssystemer Kulde- og varmepumpeteknikk VG2 4 håndbøker, formelsamling TP LAB2001 Laboratoriearbeid Laboratoriefag VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, TP LAB2002 Dokumentasjon og kvalitet Laboratoriefag VG2 4 NA LGA2001 Produksjon og tjenesteyting Landbruk og gartnernæring VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, NA LGA2002 Forvaltning og drift Landbruk og gartnernæring VG2 4 TP MAR2001 Drift og operasjon Maritime fag VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, TP MAR2002 Skipstekniske tjenester Maritime fag VG2 4 TP MAR2003 Dokumentasjon og kvalitet Maritime fag VG2 4 MD MDD3002 Lytting Musikk, dans og drama VG1 4 Generelle hjelpemidler* MK MED1001 Mediekommunikasjon Medier og kommunikasjon VG1 4 Generelle hjelpemidler*, tegnesaker MK MED1002** Mediedesign og medieuttr ** Medier og kommunikasjon VG1 4 Det forutsettes bruk av IKT-verktøy MK MED1003** Medieproduksjon** Medier og kommunikasjon VG1 4 Det forutsettes bruk av IKT-verktøy MK MED2001 Mediekommunikasjon Medier og kommunikasjon VG2 4 Generelle hjelpemidler*, tegnesaker MK MED2002** Mediedesign og medieuttr ** Medier og kommunikasjon VG2 4 Det forutsettes bruk av IKT-verktøy MK MED2003** Medieproduksjon ** Medier og kommunikasjon VG2 4 Det forutsettes bruk av IKT-verktøy RM MFG2001 Råvarer, produksjon og kvalitet Matfag VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, RM MFG2002 Sal og marknad Matfag VG2 4 RM MFG2003 Bransje, fag og miljø Matfag VG2 4 MD MUS2001 Ergonomi og bevegelse 1 Musikk VG2 4 MD MUS2005 Musikk i perspektiv 1 Musikk VG2 4 NA NAB1001 Naturbasert produksjon Naturbruk VG1 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, NA NAB1002 Naturbasert aktivitet Naturbruk VG1 4 BA OFT2001 Produksjon Overflateteknikk VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, BA OFT2002 Bransjelære Overflateteknikk VG2 4 tegneutstyr TP PIN2001 Produksjon Produksjons- og industriteknikk VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, TP PIN2002 Reparasjon og vedlikehold Produksjons- og industriteknikk VG2 4 TP PIN2003 Dokumentasjon og kvalitet Produksjons- og industriteknikk VG2 4 DH PST2001 Pianostemming Pianostemming og pianoteknikk VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, DH PST2002 Pianoteknikk Pianostemming og pianoteknikk VG2 4 tegneutstyr NA REI2001 Reindriftsbasert produksjon Reindrift VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, NA REI2002 Reinen og dens naturmiljø Reindrift VG2 4 NA REI2003 Økonomi og ressursforv ** Reindrift VG2 4 Det forutsettes bruk av IKT-verktøy

5 RM RFG2001 Råvarer og produksjon Kokk- og servitørfag VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, RM RFG2002 Kosthold, ernæring og helse Kokk- og servitørfag VG2 4 RM RFG2003 Servering, bransje og miljø Kokk- og servitørfag VG2 4 SS RLV2001 Vertskapsrolla Reiseliv VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, SS RLV2002 Sal og marknadsføring** Reiseliv VG2 4 Det forutsettes bruk av IKT-verktøy SS RLV2003 Etablering og drift** Reiseliv VG2 4 Det forutsettes bruk av IKT-verktøy RM RMF1001 Råstoff og produksjon Restaurant- og matfag VG1 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, RM RMF1002 Kosthold og livsstil Restaurant- og matfag VG1 4 RM RMF1003 Bransje, fag og miljø Restaurant- og matfag VG1 4 NA SBR2001 Skogskjøtsel, utmark og bedrift Skogbruk VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, NA SBR2002 Drift og vedlikehold Skogbruk VG2 4 DH SME2001 Smedhåndverk Smed VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, DH SME2002 Design og produktutvikling Smed VG2 4 tegneutstyr SS SSA1001 Planlegging** Service og samferdsel VG1 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, det forutsettes bruk av IKT-verktøy. SS SSA1002 Drift og oppfølging** Service og samferdsel VG1 4 Det forutsettes bruk av IKT-verktøy SS SSA1003 Kommunikasjon og service Service og samferdsel VG1 4 SS SSS2001 Markedsføring og salg Salg, service og sikkerhet VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, SS SSS2002 Sikkerhet Salg, service og sikkerhet VG2 4 SS SSS2003** Økonomi og administrasjon** Salg, service og sikkerhet VG2 4 Det forutsettes bruk av IKT-verktøy TP TIP1001 Produksjon Teknikk og industriell produksjon VG1 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, TP TIP1002 Tekniske tjenester Teknikk og industriell produksjon VG1 4 TP TIP1003 Dokumentasjon og kvalitet Teknikk og industriell produksjon VG1 4 SS TRL2001 Bransjeteknikk Transport og logistikk VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, SS TRL2002 Transport og logistikk Transport og logistikk VG2 4 BA TRT2001 Produksjon Treteknikk VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, BA TRT2002 Bransjelære Treteknikk VG2 4 tegneutstyr DH UIM2001 Produksjon og vedlikehold Ur- og instrumentmaker VG2 4 Generelle hjelpemidler*, aktuelle lover og forskrifter, vanlige håndbøker, DH UIM2002 Produktutvikling Ur- og instrumentmaker VG2 4 tegneutstyr AS KRO1002 Kroppsøving VG2 Alle studieretninger VG2 4 Generelle hjelpemiddler* YF MAT1001 Matematikk P VG1 Yrkesfag Yrkesfaglige utdanningsprogram VG1 4 Organisering av eksamen - se øverst.hjelpemiddel til delpøve 2 er YF MAT1006 Matematikk T VG1 Yrkesfag Yrkesfaglige utdanningsprogram VG1 4 generelle hjelpmiddler * og formelsamling tillatt. YF NOR1002 Norsk VG2 Yrkesfag S Yrkesfaglige utdanningsprogram VG2 4 Generelle hjelpemidler*

Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområd UTP enivå E tide dato F SUM Oppg Sensur

Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområd UTP enivå E tide dato F SUM Oppg Sensur Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområde UTP Nivå E tide dato F T N NT ST MR SUM Oppg Sensur ADI2001 Nyanlegg Anleggsgartner- og indrettsanleggsfag NA VG2 4 26.nov ADI2002 Drift og vedlikehold

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN. Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012

RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN. Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012 RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012 Opplæringsavdelingen har satt opp følgende retningslinjer for avvikling av praktisk tverrfaglig eksamen. Retningslinjene

Detaljer

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2.

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. SKOLE-FYLKESRÅDMANN Opplæringsavdelingen Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. RFK Reglement/prosedyrer Opplæring Dokumentansvar: Seksjon opplæring i skole. Versjon: 1.5 Gyldig fra: 01.01.2015 Godkjent av:

Detaljer

Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet Vår saksbehandler: Direkte tlf: Vår dato: 10.09.2007 Deres dato: Vår referanse: 07/2874 Deres referanse: Til fylkesmenn fylkeskommuner videregående skoler Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.08.2014. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.08.2014. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering Forklaring på fargekoding Utdanningsprogram Videregående opplæring i skole Videregående opplæring i bedrift Studiekompetanse med eller uten fag- eller svennebrev Studieforberedende utdanningsprogram Utdanningsprogram

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske

Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske Opplæringslova 3.1 gir alle søkjarar med ungdomsrett rett til inntak til eitt av tre valde utdanningsprogram på vg1. Du må difor søkje 3 ulike

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 lllustrasjon: Helen Fjeld Langrid. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Illustrasjon: Abel S.Reyes. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever i Vg2 formgivningsfag,

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 Til deg som søker videregående opplæring I denne katalogen finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke til videregående

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger fra 2016 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda oktober 2014 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2. KUNNSKAPSLØFTETS

Detaljer

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring Skaper resultater gjennom samhandling Videregående opplæring Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016 Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring 1 Til deg som skal søke videregående opplæring

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2017 og antall lærlinger fra 2015 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda september 2013 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2.

Detaljer