Insamling och analys av kvantitativa data"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013-03-11. Insamling och analys av kvantitativa data""

Transkript

1 Insamling och analys av kvantitativa data" - Innehållsanalyser och enkäter. Exempel från forskningen. " " " "Anders Olof Larsson" " " "andersoloflarsson.se" 1

2 Disposition" Analysenheter, Variabler, variabelvärden Kvantitativ Innehållsanalys Enkäter Analysenheter, Variabler, Variabelvärden Vi är intresserade av variabler olika typer av specificerade variationer hos våra analysenheter oavsett om det rör sig om en tidningsartikel som kodats eller en person som svarat på ett spørreschema 2

3 1) Analysenheter (inom en population)" "Det/de som ska undersökas" "(ex. individer, tidningsartiklar, tweets)" " 2) Variabler" "Olika egenskaper hos analysenheterna (ex. kön, vinkling, antal ord) " " 3) Variabelvärden" "Specificerad variation hos egenskapen " "(ex. man, positiv, 20 [tecken])" Kvantitativ Innehållsanalys 3

4 Kvantitativ Innehållsanalys" Systemastisk genomgång av innehållet i texter - I vid bemärkelse " " Tekstinnholdet blir vurdert i forhold til et strukturert skjema av katagorier som er utviklet og spesifisert før datainnsamlingen starter. Dette skjemaet kalles kodeskjema " Grønmo 2004:193 Gangen i en kvantitativ innholdsanalyse" Velge tekster Utforme kodeskjema Spesifisere variabler Definere verdier (kategorier) for hver variabel Spesifisere kodeenhet Spesifisere kontekstenhet Utarbeide kodeinstruks/kodebok Gjennomføre datainnsamlinga Bearbeide og analysere data Velge tekster" Hva er universet? Tidningar i Norge? Webbsidor? Standardval? Hvilken kapasitet har vi? Finn relevante urvalsprinciper Hur har man gjort tidigare? Hur får man tag på materialet? Nettsidor pdf-kopior med WebSnapper, Print-funktion (OBS! Problem med dynamiska sidor, ex. Facebook) Arkivtjänster, ex. Retriever Eks. (nett)aviser: dag konstruert dag Uke konstruert uke" 4

5 Det finns många sätt att fånga information från nätet 5

6 Specificera variabler och variabelvärden" Utgangspunkt i problemstilling Inkludere og spesifisere alle relevante variabler Spesifisere et sett av verdier (kategorier) for hver variabel Manifest innhold Förekomst - Bestemte ord, uttrykk eller formuleringer Ex. Förekomst av kommentarer på Facebookpost Latent innhold Tolkning - Betydningen av bestemte ord, uttrykk osv. "Ex. Relaterar till post/tidigare kommentar/relaterar ej?" "Positiv/Negativ/Neutral kommentar? (Grønmo 2004:196)" 6

7 Sammanställ och testa kodebok" Post Ämne Likes Delningar Totalt Svar Svar på Antal Likes Antal Likes Antal Likes N på tidigare pos på neg på neutrala på komm post? kommentar? komm. pos komm neg komm neutr 1 Kategori N N N Ja/Nej Ja/Nej N N N N N N Utfordring" Datamaterialet kan bli påvirket av kodernes oppfatninger og perspektiver. Viktig å kode konsistent God kodebok Nøyaktig bruk av kodeskjema Reliabilitet kan testes Intrasubjektivitetstest (test-retest) samma person kodar urval igen Intersubjektivitetstest (annan person kodar urval)" Reliabilitetstestning enligt boken, eller " 7

8 Paus? Spørreskjema 8

9 Kjernen i strukturert utspørring er et spørreskjema med ferdigformulerte spørsmål i en bestemt rekkefølge og med faste svaralternativer for de fleste spørsmålene " Grønmo 2004:193 Gangen i en spørreundersøkelse" Lage spørreskjema Prøveintervju/pilotintervju/pretest Trekke utvalg Etikk Gjennomføre undersøkelse Bearbeide og analysere data" 9

10 Generelle krav " Spørsmålene Ikke ledende Endimensjonale (bare ett spørsmål) Forståelige Svaralternativene Innbyrdes ekskluderende (eller eksplisitt lov å krysse flere steder) Uttømmende Likeverdige kategorier" Spørsmålenes innhold" Om respondenten Lettest å få gode svar Om andre forhold Unngå at det blir for abstrakt Kognitive spørsmål Om faktiske forhold - gjerne spesifikke Evaluative spørsmål Om verdier meninger Fortid, nåtid, framtid Erindringsproblemer, hypotetiske svar" 10

11 11

12 Svarsalternativer och målenivå Svaralternativer og målenivå" Utforming av svaralternativer henger sammen med hva slags målenivå variabelen har Kvinne, mann Enig, delvis enig, delvis uenig, uenig Under 100, , , , 2, 3,...389, 390,..." Utspørringsmåter" Intervju Oppsøkende/personlig intervju Telefonintervju Respondenten fyller ut skjemaet (også kalt enquete) Skjemaet mottas og returneres pr post, e-post, web Utfordring: frafall, kostnader" 12

13 Hva skal det spørres om?" Utgangspunkt i problemstillingen Spørsmål refererer ofte til en variabel Utforming av spørsmål bygger på den operasjonelle definisjonen av variabelen Kan også lage sammensatte spørsmål der flere spørsmål til sammen vil utgjøre en indeks Exempelvis " 13

14 Skalnivåer Ordinal: rangordning, dock ej exakt Nominal: Skillnad, ej rangordning 14

15 12. Vårt huvudsakliga forskningsintresse gäller hur du i din roll som politiker värderar olika medier vid kontakter med medborgare. Hur pass viktiga är följande kommunikationsvägar i ditt politiska arbete när det gäller kontakter med medborgare?! Åpne og lukkede spørsmål" Åpne spørsmål: Ingen faste svaralternativ Vanskeligere å bearbeide Lukkede spørsmål Faste svaralternativer Forutsetter at vi kjenner utfallsrommet " 15

16 Åpne spørsmål i kombination" Hva er grunnen til at du foretrekker de nettsamfunnene du bruker? Treffer vennene mine Lett å dele bilder og videoer Nyttig for å følge med på hva som skjer Enkelt å lage en egen profil Får nye venner Stadig nye morsomme applikasjoner Annet Hvis du oppga annet, hvilke grunner er det?......" Spørsmålenes rekkefølge" Først enkle og interessevekkende spørsmål Så mer krevende spørsmål Mot slutten mer kontroversielle eller sensitive spørsmål Til slutt enkle og behagelige spørsmål Unngå rekkefølgeeffekter blanda om frågorna! Bruk evt filterspørsmål - exempel" 16

17 Hargittai E (2005) Survey Measures of Web-Oriented Digital Literacy. Social Science Computer Review 23(3): Hargittai E (2009) An Update on Survey Measures of Web-Oriented Digital Literacy. Social Science Computer Review 27(1): Till sist Noen utfordringer" Vet ikke-svar Ta med eller inte? På midten -svar vilken skala används? Intervjuereffekt Ditt eget beteende eller enkätens utformning Bortfall" 17

18 "Tack! Frågor?" "Anders Olof Larsson" "andersoloflarsson.se" 18

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse!

Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse! Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse! Markedsundersøkelsen skal gi svar på om det er behov for produktet Markedsundersøkelsen skal gi svar på om kundene virkelig er interesserte i produktet deres.

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Bruk av Facebook gir læringseffekter! En studie av Fellesforbundets Facebooksider

Bruk av Facebook gir læringseffekter! En studie av Fellesforbundets Facebooksider Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Bruk av Facebook gir læringseffekter En studie av Fellesforbundets Facebooksider Eksamenskode og navn: MAN 30251 Digital kommunikasjonsledelse Utleveringsdato: 28.10.2013

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: 13/133 Møtedato/tid: 26.09.2013, kl. 13:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Sakliste HAMOS lokaler Orkanger og rådhuset

Detaljer

BARNEVERNSPEDAGOGER, SOSIONOMER OG VERNEPLEIERE; NYE PROFESJONER I GRUNNSKOLER

BARNEVERNSPEDAGOGER, SOSIONOMER OG VERNEPLEIERE; NYE PROFESJONER I GRUNNSKOLER 1 BARNEVERNSPEDAGOGER, SOSIONOMER OG VERNEPLEIERE; NYE PROFESJONER I GRUNNSKOLER Presentasjon av data fra en spørreundersøkelse om arbeidsoppgaver og arbeidsforhold for barnevernspedagoger, sosionomer

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook?

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? Klikk for å dele Denne e-boken er inspirert av og delvis oversatt fra Facebook sin utgivelse «Page Publishing Best Practices». 2 Facebook beste praksis

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Tillegg til veileder Medvirkning i planlegging, kapittel 4 Noen aktuelle metoder og gode eksempler

Tillegg til veileder Medvirkning i planlegging, kapittel 4 Noen aktuelle metoder og gode eksempler 1 Dette er første samling av metoder, og kan nyttes som et hjelpemiddel for planleggere og andre som deltar og medvirker i utformingen av planer etter plan- og bygningsloven. Oversikten vil derfor bli

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Kommentar til artiklen Interessebegrebet i ROSE-undersøgelsen i MONA 2009 (3)

Kommentar til artiklen Interessebegrebet i ROSE-undersøgelsen i MONA 2009 (3) ARTIKLER 79 Interessebegrepet i ROSEprosjektet: Er det interessant? Svein Sjøberg, Department of Teacher Education and School Development University of Oslo, og Camilla Schreiner, Norwegian Centre for

Detaljer

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord S Y LV IA HO FF Mye står på spill En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen M AS TER OP P GAVE I S KO LE LE DE LS E Vår 2010 Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Program

Detaljer

Rapport fra arbeidsmiljøkartlegging i interkommunal barneverntjeneste. Utført av Coperio BHT på oppdrag fra Orkdal Kommune

Rapport fra arbeidsmiljøkartlegging i interkommunal barneverntjeneste. Utført av Coperio BHT på oppdrag fra Orkdal Kommune Rapport fra arbeidsmiljøkartlegging i interkommunal barneverntjeneste Av Utført av Coperio BHT på oppdrag fra Orkdal Kommune Innledning I denna rapport presenteres resultat fra en arbeidsmiljøkartlegging

Detaljer

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet

HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet HYPOTESETESTING for mastergradsstudium i informasjonssikkerhet Hans Petter Hornæs E-post: hansh@hig.no Høgskolen i Gjøvik. Versjon per 4.11 2003 Dette er notater, oppgaver og formelsamling til støtte for

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer