ELVEBAKKEN PRISANTYDNING: KR ,- Stian Wikstrøm m: e:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELVEBAKKEN PRISANTYDNING: KR 800.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no"

Transkript

1 ELVEBAKKEN PRISANTYDNING: KR ,- Stian Wikstrøm m: e:

2

3 Ballangen Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Nærhet til Ballangen og Narvik

4

5 SANDLAGER Boligtype Næringsbygg Eierforhold Selveier Beliggenhet Eiendommen har praktisk beliggenhet rett utenfor Ballangen sentrum. Kort vei fra E6.

6

7 KJØKKENKROK Innhold Hovedbygningen inneholder: Varmlager, kontordel m/omkledningsrom, toalett og dusjrom. Romslig lagerhall BTA: 236 kvm. BRA: 227 kvm Sandlager. BTA: 83 kvm BRA: 78 kvm Arealer oppmålt av takstmann, ikke kontrollmålt av megler.

8

9 KONTORDEL Byggemåte Se vedlagt takst Arealer med mer Alle tall fra vedlagte takst av Fokus takst v/ Mads Parten, datert Bta. 319 m² Bra. 305 m² Bra. Hovedbygningen 227 m² Bra. Sandlager 78 m² Byggeår hovedbygning: 1984 Byggeår Sandlager: 1999

10

11 TOMT PÅ CA 1000 m² Tomt Gnr. 39, Bnr. 17 i Ballangen kommune. Tomten er i hovedsak flat og er opparbeidet med gruslagte og asfalterte flater. Tomten er gunstig for oppstilling av maskiner og utstyr, Tomteareal: ca 1000 m² Det er usikre arealer da eiendommen ikke er oppmålt. Tomtetype: Eiertomt Areal kan ha avvik. Dette aksepteres av kjøper.

12

13 SANDLAGER Standard Normal standard. Oppgraderinger må påregnes. Se forøvrig vedlagt takst. Tilbehør/innbo: Selger kan ta med seg hva han selv ønsker av innbo/tilbehør fra eiendommen forut for overtagelse. Alt selger ikke har fjernet fra eiendommen på overtagelsestidspunktet tilfaller kjøper. Dette gjelder imidlertid ikke innbo/ tilbehør som tilhører leietaker.

14 Oppdrag /SW Eier Mesta Eiendom AS Tinglyste forpliktelser/rettigheter Servitutter i grunn: SKJØNN Ekspropriasjonsskjønn avh GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE SKJØNN Overekspropriasjonsskjønn avh GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Se forøvrig vedlagt grunnbok datert Tilliggende rettigheter Ingen kjente. Besiktigelse Ikke besiktiget av megler Adkomst Avkjøring fra E6 Vann- og kloakkforhold Tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Leieavtale Eiendommen med bygg er pr i dag leid ut til Mesta AS. Leieinntekter pr år er kr ,- Felleskost a-konto: kr ,- pr år Leieavtalen varer til den Se forøvrig vedlagt leieavtale. Leieavtalen følger med salget. Kommunale avgifter Kommunaleavgifter og eiendomsskatt: ,- for Eiendommens ligningsverdi

15 For 2013 kr ,- Parkering God oppstillingsplass på egen grunn Overtagelse Etter avtale. Ansvarlig megler Eiendomsmegler Stian Wikstrøm Energimerkning EIendommen er ikke energimerket Undersøkelsesplikt Kjøper oppfordres til å sette seg inn i vedlagte dokumenter/rapporter samt undersøke eiendommen nøye før avtale inngås. Offentlige planer/ Reguleringsbest Området er regulert til næringsvirksomhet. Forbehold fra selger Eiendommen selges som angitt i kjøpekontrakt som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene Spesielle/ uvanlige avtaleforhold Ingen Rydding/rengjøring Eiendommen vil ikke bli ytterligere ryddet/rengjort enn slik den fremstår. Diverse I henhold til lov om hvitvasking av , hvor formålet med loven er å forebygge og bekjempe hvitvasking av ut-bytte fra straffbare handlinger. Det innebærer at eiendomsmeglere og andre rapporteringspliktige har fått et verktøy som bidrar til å øke oppdagelsesrisikoen for hvit-vaskingshandlinger og samtidig kan forhindre at man selv blir utnyttet i en slik prosess. Omkostninger for kjøper Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av salgsum. Registrering av eierskifte kr Gebyr for grunnboksutskrift kr. 172,- (gjelder for hvert gnr. og bnr.)

16 Registrering av pantedokument kr. 525,- Byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse Det gjøres oppmerksom på at byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse er basert på vedlagt takst i ht. Norsk Standard (3940), og er ikke kontrollert av megler. NS 3940 definerer bruksareal som nettoarealet og arealet av bruksenhetens innvendige vegger (NS pkt 3.3). Areal av primærrom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse. I NS 3940 er nettoareal definert som areal mellom omsluttende bygningsdeler (NS pkt 3.5). Primære rom kan for eksempel være oppholdsrom, soverom, kjøkken, entre, bad og rom for kommunikasjon mellom disse. Ufullstendig prospekt Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er et fullstendig prospekt. Komplett prospekt med takst, egenerklæring og eventuelle vedlegg ligger bakerst i salgsoppgaven. OBS: Dette er en del av selgers opplysningsplikt og kjøper plikter å gjøre seg kjent med denne før budgivning. Vedlegg Takst datert , Grunnboksutskrift, Leiekontrakter, El-kontroll, FDVU rapport, Utkast til kjøpekontrakt, Asbestundersøkelse 2014, Regulert leie, forsikringsdetaljer, Budskjema. Viktig informasjon Vi anbefaler alle å ta med seg en sakkyndig person på en eventuell visning. Når det gjelder øvrige tekniske spesifikasjoner vedrørende boligen og eiendommen ellers, vennligst studer vedlagte takst og/eller tilstandsrapport nøye. Kjøper oppfordres til å gjennomføre evnt tekniske-/miljøundersøkelser i den grad Kjøper mener det er nødvendig. Selger fraskriver seg ansvar for evnt feil/mangler som senere skulle bli fremlagt av Kjøper som mangel og som Kjøper vil gjøre gjeldende. Risikoen for eventuelle feil, herunder risikoen for eventuell forurensing, reguleringsmessige problemstillinger mv, tilligger etter dette i sin helhet Kjøper. Skulle Kjøper fremsette krav mot Selger, har Selger, der krav om erstatning eller prisavslag som overstiger 10% av Kjøpesummen, en ubetinget rett til å heve kontrakten med Kjøper. Ved slik heving er Selger forpliktet til å tilbakeføre Kjøpesummen, mot tilsvarende tilbakeføring av skjøte på Eiendommen. Utover tilbakeføring av Kjøpesum og skjøte kan ingen av partene gjøre noen krav gjeldende mot hverandre. Selger kan i stedet for å heve kontrakten velge enten å betale eller å avvise et krav om høyere erstatning eller prisavslag. Selgers valg må gjøres innen rimelig tid etter at et spesifisert krav er mottatt fra Kjøper. Selgers eventuelle valg om ikke å heve kontrakten innebærer ingen erkjennelse av Kjøpers krav om erstatning eller prisavslag. Tilbudet er uten forbindtlighet. Vårt kontor er uten ansvar for mulige feil i denne salgsoppgaven. Selger har overlatt alt salgsarbeidet til oss. Alle forhandlinger må føres med vårt kontor. Dersom De ønsker å gi bud på eiendommen ber vi Dem benytte vedlagt budskjema. Alle bud vil bli lagt frem for selgeren til avgjørelse. Vi kan bistå med utfylling av budskjema.

17 Avtalebetingelser/Solgt som den er Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens 1-3 og forskriftens 1-2 er anvendt for dette oppdraget. Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er mottatt fra selger / takstmann og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene. Eiendommen og dens tilbehør overtas som den/det er, jfr. avhendingsloven 3-9. Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven 3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 2 år etter overtakelse. Eiendommen og dens tilbehør overtas som den/det er. Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for skjulte feil. Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. Nevnte forhold er hensyntatt ved fastsettelse av prisantydning. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs. dersom kjøper hevder at selger har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 2 år etter overtakelse. Ut over vedlagte miljørapport, er ikke selger kjent med at det er forurensing i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen. Kjøper er følgelig ansvarlig for eventuelle krav fra offentlig myndighet eller annen tredjepart som følge av forurensing i grunnen. Eventuelle krav fra offentlig myndighet eller annen tredjepart som kjøper er ansvarlig for, men rettes mot selger, kan selger videreføre direkte og uavkortet. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 6 måneder fra overtakelsesdato. Eiendommen selges som angitt i kjøpekontrakt som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttetkontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene.

18 Budgivning

19 Viktige avtalerettslige forhold 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

20 Forbrukerinfo Fremgangsmåte ved budgivningen og budgivers rettigheter og plikter

21 Gjennomføring av budgivning 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budskjemaet fås som vedlegg til salgsoppgaven eller kan lastes ned på Advokat Sigurd A. Refvik Fagansvarlig

22 Aeiendom advokatbasert eiendomsmegling Orgnr Kontakt Stian Wikstrøm m: e: Tlf:

23 VEDLEGG

24 Fokus Takst Tlf Org.nr: mva Verditakst Elvebakken 8540 BALLANGEN Gnr. 39 Bnr. 17 BALLANGEN KOMMUNE Utført av: Fokus Takst v/ Mads Parten Takstmann- MNTF Oppdrag Befaringsdato:

25 Fokus Takst Verditakst Elvebakken 8540 BALLANGEN Gnr. 39 Bnr. 17 BALLANGEN KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Verditakst over Gnr. 39 Bnr. 17, 8540 Ballangen. Takst er rekvirert i forbindelse med salg av eiendommen. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Dokumentet er bygget opp på basis av NTFs instrukser og regelverk. Dokumentets innhold er skrevet i fritekst og alle kvalitets- og kontrollfunksjoner er ivaretatt gjennom takstmannens egne rutiner. Egne forutsetninger Kommunens bygningsarkiv er ikke gjennomgått og taksten hensyntar ikke forhold eller opplysninger som finnes her, med mindre det framkommer av takstdokumentet. Takstmannen er ikke gjort kjent med andre forhold som kan ha betydning for eiendommens verdi enn det som er nevnt i dokumentet. Feil eller mangler er kun anmerket der det er klart synlige forhold som kan registreres visuelt,uten inngrep i bygningskonstruksjonen. Alder er et symptom på svikt i seg selv, og referansenivået er fra den gang bygningene ble oppsatt (relatert til byggforskrifter som var gjeldene ved oppføringen).takstmann tar forbehold om skjulte feil og mangler og forutsetter at byggene er godkjent slik som de fremstod ved befaringen. Opplysninger om bygningsdeler, skjulte/åpne konstruksjoner,påkostninger,vedlikehold,mangler o.l er basert på opplysninger gitt av eier eller eiers representant. Areal kan avvike noe. Takstmannens egene observasjoner er lagt til grunn gjennom befaring av bygningen. Besiktigelsen ble foretatt med de begrensninger som følger av at eiendommen er i bruk. Tak observert fra bakken. Rekvirent Rekvirert av: Aeiendom as v/stian Wikstrøm v/ Aeiendom Tlf.: Besiktigelse, tilstede Dato: Fokus Takst v/ Mads Parten Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Målebrev Ikke fremlagt, tomt er ca. oppgitt. Brukstillat./ferdigatt. Ikke fremlagt. Situasjonskart Tegninger Forsikringsavtale Ikke fremlagt. Leiekontrakt Leiekontrakt med Mesta As er fremlagt, denne går ut Arealoversikt Andre dok./kilder: Eier Ikke tilstede. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Fokus Takst Org.nr mva av 7

26 Fokus Takst Eiendom: Gnr. 39 Bnr. 17 KOMMUNE BALLANGEN Adresse: Elvebakken, 8540 BALLANGEN Hjemmelshaver Hjemmelshaver: Mesta Eiendom As 1/1 Eiendomsdata BELIGGENHET: Næring/lagerbygning beliggende sentralt like utenfor Ballangen sentrum. God og lettvindt adkomst til bygget. Rikelig med parkeringsplasser. TOMT OG OPPARBEIDELSE: Eiet tomt på ca m². Tomten er i hovedsak flat og er opparbeidet med gruslagte og asfalterte flater. BYGNINGER PÅ EIENDOMMEN: På eiendommen står det to bygninger hvor 1 av bygningene er et rent sandlager, bygning 2 består av et varmlager, kontorrigg med kontor, omkledningsrom og toalett samt en romslig lagerhall. STANDARD OG VEDLIKEHOLD: Bygningene er i hovedsak med standard i fra byggeår. Bygningene fremstår som normalt vedlikehold opp gjennom årene. Noe vedlikehold må kunne påregnes. ANDRE FORHOLD: Det er ikke fremlagt målebrev for eiendommen. Bygningene er utleid til Mesta as frem til Leiekontrakt legges ved salgsoppgave. Det er ikke opplyst om forhold som har betydning for ansettelsen av eiendommens verdi. Byggeår Byggeår hovedbygning: 1984/85. Sandlager: Byggeår: 1999 Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Fokus Takst Org.nr mva av 7

27 Fokus Takst Eiendom: Gnr. 39 Bnr. 17 KOMMUNE BALLANGEN Adresse: Elvebakken, 8540 BALLANGEN Arealer og anvendelse Hovedbygning består av varmlager, kontordel m/omkledningsrom, toalett og dusjrom. Romslig lagerhall. AREAL hovedbygg: BTA: 236 m². BRA: 227 m². Sandlager: AREAL sandlager: BTA: 83 m². BRA: 78 m². Konstruksjoner og innvendige forhold 200 Bygning, generelt: Når det gjelder bygningsdeler, skjulte/åpne konstruksjoner,påkostninger,vedlikehold,mangler o.l er takstrapporten basert på opplysninger gitt av eier eller eiers representant med mindre det er henvist til annen dokumentasjon i taksten. Ingen krypkjeller. Eiendommen fremstår som normalt vedlikeholdt og i god stand. Bygningsmassen er fordelt på to bygg, et bygg som benyttes til sandlager og et lagerbygg med varmlager, lager og kontorrigg m/toalett og omkledningsrom. 210 Grunn og fundamenter, generelt: Fundamenter av støpt såle mark. Grunnmur til hovedbygg i beisfjordstein. Grunnmur til sandlager i helstøpt armert betong. 212 Drenering Drenering i ukjent utførelse, antatt ved rør fra byggeår, takavrenning er ført i tette rør. 221 Gulv på grunn Støpte isolerte gulv. 224 Frittbærende dekker For kontordel i lagerbygg er det isolert trebjelkelag. 225 Yttervegger Yttervegger av bindingsverk med utvendig kledning av stående tømmermannspanel i malt utførelse, kontordel og varmlager er isolert, resterende bygning er ikke isolert. I sandlager er store deler av yttervegger i betong. 226 Bærende innervegger: Bærende innervegger av trevirke. I sandlager er store deler av vegger i betong. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Fokus Takst Org.nr mva av 7

28 Fokus Takst Eiendom: Gnr. 39 Bnr. 17 KOMMUNE BALLANGEN Adresse: Elvebakken, 8540 BALLANGEN 227 Takkonstruksjoner Bygningen har saltakkonstruksjon av prefabrikkerte tretakstoler. 232 Taktekning og membraner Taktekking av lakkerte metallplater. Snefangere i metall i front av bygg, takrenner og nedløp i plast og metall. 233 Vinduer I kontordel er det 2 stk vinduer med 2-lags isolerglass fra byggeår. 235 Ytterdører og porter Hovedytterdør i tre m/panel. Garasjeport av typen isolert leddport i metall med el-åpner til varmlager. Skyveporter til lagerhall. Til sand lager er det en isolert metallport med el-åpner og en skyveport i tre. 244 Innvendige dører Innvendige dører i hovedsak av fyllingsdører m/speil av spon. 253 Belegg/overflater på innvendige gulv. Overflater på gulv i kontorrigg av vinylbelegg. Terrafleks som er avflaket i dusjrom. Støpte gulv i lagerdel. 254 Overflater på innvendige vegger Overflater på vegger i kontotrigg av panel, baderomsplater i dusjrom 255 Overflater på innvendig himling Himlinger i kontorrigg av malte himlingsplater. 261 Trapper og ramper Trapp i strekkmetall til riggdel. 272 Kjøkkeninnredning Enkelt te-kjøkken med overskap, oppvaskbenk, kjøleskap og kokeplater i kontordel. 310 Sanitærinstallasjoner, generelt Synlige vannrør av kobber. Avløp av plast. Tappekran for vann i varmlager. 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner Omkledningsrom: 2 servanter m/blandebatteri. Dusjrom: sluk i gulv, dusjgarnityr. Wc-rom: Toalett. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Fokus Takst Org.nr mva av 7

29 Fokus Takst Eiendom: Gnr. 39 Bnr. 17 KOMMUNE BALLANGEN Adresse: Elvebakken, 8540 BALLANGEN 320 Varme, generelt Elektrisk oppvarming. 330 Brannslokking, generelt Håndbrannslukker/pulverapparat. Brannslange i varmlager. 360 Luftbehandling, generelt Bygningene har naturlig ventilasjon. 400 Elkraft, generelt Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. 500 Tele og automatisering, generelt Kontakt for tele/data i kontorrigg. 710 Bearbeidet terreng, generelt Tomten er i hovedsak flat og er opparbeidet med asfalterte flater i front resterende flater er gruslagt. 761 Veier Eiendommen ligger til offentlig vei. Beregninger Teknisk verdi bygning: Hovedbygning: ,- Sandlager: ,- Fradrag (alder, vedlikehold etc.) ,- Sum teknisk verdi bygninger: , Tomteverdi: ,- Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Fokus Takst Org.nr mva av 7

30 Fokus Takst Eiendom: Gnr. 39 Bnr. 17 KOMMUNE BALLANGEN Adresse: Elvebakken, 8540 BALLANGEN Markedsverdi , Fokus Takst v/ Mads Parten Takstmann- MNTF Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Fokus Takst Org.nr mva av 7

31 1 M e s t a E i e n d o m a s R e g i o n n o r d F o l l a v e i e n F A U S K E A t t : T r o n d H e i m t u n Alta, Rapportnummer: 4059 Anlegg: B a l l a n g e n g a r a s j e Anleggsadresse: B a l l a n g e n Kontaktperson: J a n - E g i l H a r a l d s v i k Telefon: Telefaks: E-post: Deres bestilling av: A v t a l e a v Ordretype: Installasjonskontroll Deres referanse: Arnulf Framvik Vår referanse: O l i v e r U t s i Utført dato: 10 juni 2014 Utført av: Oliver Utsi Underskrift: Merknader: Kontrollen er utført i henhold til FEB NEK og FEL Samt føringer fra NEK NEK NEK Vår kontroll er din sikkerhet mot

32 2 Rapporten inneholder: - Beskrivelse av feilkategorier - Informasjon om inspektør - Oppsummering og tilleggskommentarer - Oversikt over kontrollerte områder - Bilder og tilhørende tekst for alle registrerte avvik Oversikt over de feilkategorier som er brukt i rapporter: Kategori 0 = Kl.0 ingen avvik, kun for informasjon Kategori 1 = Kl.1 Lite avvik Kategori 2 = Kl.2 Avvik, bør utbedres Kategori 3 = Kl.3 Alvorlig avvik. Må utbedres snarest Kategorisering er gjort etter en faglig vurdering på stedet og er en anbefaling fra inspektøren. Verken inspektøren eller NNEK as har ansvar for feil begått i forbindelse med utførelsen av oppdrag, som ikke skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra inspektørens side. Inspektøren eller NNEK as har heller intet ansvar for indirekte tap. Det er eier/bruker av anlegget som, til enhver tid, er ansvarlig for at anlegg og utstyr tilfredsstiller alle krav i forskriftene (FEL 9). Inspektør Navn: Tittel: Sertifikatnr.: Telefon: E-post: Jan Arne Johansen El. sikkerhetskonsulent Nemko: og DNV: 2012-OSL Med vennlig hilsen for NordNorsk Elektro-kontroll kontroll AS Jan Arne Johansen Termografør rafør / ITC/ DNV og Nemko sertifisering Mobil E-post: Vår kontroll er din sikkerhet mot

33 3 Sikringsskap Brakkerigg Skillebryter Kursfortegnelse Strømmålere: Garasje Sandlager Strømmåler Nr Målerstand Målertrafo Dato Inntak/kabler: Kabel Overb.vern Kurs Lekkstrøm Garasje PF3P SLP-00 Q1 8mA x25Cu 3x80A Sandlager Garasje Sandlager Volt Volt m/jord IK2-maks Iso-test ,25kA >8,29Mohm Oversikt over kontrollerte/målte områder Rom Kontinuitet Kortsl. strøm Jordfeilbryter R Isolasjon Anmerkn. Ω Amp. ms. ma. MΩ Garasje <1 1,25 >8,29 Målt på inntak Kurs nr 13 < >50 Kurs nr 18 Kurs nr 12 <1 210 >400 Stikk i sandlager Kurs nr >500 Stikk på spiserom Vår kontroll er din sikkerhet mot

34 Andre opplysninger 4 Det ble utført stikkprøvekontroll på det elektriske anlegget. (se rapporter, bilder) Visuell kontroll Det ble gjennomført visuell kontroll med målinger rundt om på anlegget. Det ble ikke registrert noen større avvik. Inspeksjonen var også rettet mot brann og personsikkerhet. Det ble også sett etter hvordan bruken av skjøteledninger og gummikabler var. Målinger: Det ble utført kontinuitetsmålinger på antatt utsatte kurser. Målingene viser at det er bra kontinuitet mellom utsatte anleggsdeler Det ble utført kortslutningsmålinger (impedans) på antatt utsatte kurser. Det ble ikke registrert noen målinger som var under krav for utløsestrøm. Det ble utført spenningsmålinger mellom faser og mot jord på flere steder rundt om på anlegget. Målingene viste like målinger rundt om på anlegget. Det ble også utført lekkasjestrømmålinger på stigere og antatt utsatte kurser. Det ble utført visuell kontroll av merking, sikringsstørrelser, kabeldimensjon samt lastmålinger på kurser. Jordfeilbrytere ble testet med godkjent instrument. Vår kontroll er din sikkerhet mot

35 1.0 Verksted 5 Sted Avvik Garasje Det var 2 stk lysarmaturer som gløder. Kategori Kl.2 Utbedret Dato/Sign. Kommentar Sted Avvik Verkstedrom Det var 8 stk lysarmaturer som gløder og noen er slukket. Kategori Kl.2 Utbedret Dato/Sign. Kommentar 2.0 Sandlager Sted Avvik Sandlager Det var et lysarmatur med delvis defekt skjerm og utbrente lysrør Kategori Kl.2 Utbedret Dato/Sign. Kommentar Vår kontroll er din sikkerhet mot

36 6 Sted Avvik Sandlager Det var et Thorn Prisent med delvis defekt skjerm. Hull i skjerm. Kategori Kl.2 Utbedret Dato/Sign. Kommentar 3.0 Tomt Sted Avvik Tomt Det var en ikke noen merknader til utvendig anlegg Kategori Kl.0 Utbedret Dato/Sign. Kommentar Vår kontroll er din sikkerhet mot

37 MOTTATT 26 SEPT 2012 Dokumntsenteret LEIEAVTALE MELLOM Mesta Eiendom AS Mesta Drift AS vedrørende Ballangen

38 I UTLEIER Mesta Eiendom AS Kontaktpersoner: Leiekontrakt: Org.nr.: Roar Bratland Erichsen Tlf.: E-post: Daglig drift, tekniske problemer: Jan-Egil Haraldsvik Tlf E-post: jan-egil.haraldsvikmesta.no 2 LEIETAKER Mesta Drift AS Org.nr.: Kontaktperson: Leiekontrakt: Daglig drift: Fakturareferanse: Eirik Johansen Tlf.: E-post: Stig Arne Nilsen Tlf.: E-post: stigarne.nilsenmesta.no jo6,0-~57 - I QO,~Q 3 EIENDOMMEN Adresse: Ballangen Gnr.: 39 / bnr.: 17 i Ballangen kommune. 4 LEIEOBJEKT Leieobjektet består av hele eiendommen med påstående bygninger og anlegg, inklusive utomhusareal og parkeringsplasser, som vist i vedlagte tegning, vedlegg Alle arealer oppgitt etter NS Eventuelle feil i arealangivelsene gir ikke leietaker rett til å kreve leien justert, og medfører heller ikke noen endring av denne leieavtales øvrige bestemmelser. 4.3 Leietaker disponerer følgende uteareal: Hele tomten. 5 LEIETAKERS VIRKSOMHET 5.1 Leieobjektet må kun benyttes til oppmøte/lager og for alle tilfeller i h.h.t. gjeldende reguleringsbestemmelser. Side 2 av 14

39 Skifte av bransje eller forandring av virksomheten i lokalene, herunder drift av annen beslektet virksomhet, er ikke tillatt uten utleiers forutgående skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Som saklig grunn skal alltid regnes at den endrede bruk vil medføre endret avgiftsmessig belastning for utleier. Skifte av bransje mv uten samtykke fra utleier skal anses som vesentlig mislighold av leieavtalen. Tilsvarende gjelder for salg/eksponering etc. i fellesarealer. 5.2 Leietaker bærer selv risikoen for at lokalene kan brukes til det formål leietaker etter nærværende avtale skal bruke lokalene til. 6 OVERTAKELSE I MELDING OM MANGLER PZ 7yr-i - vw rv Wvz..i Vf..Y.. ti PZ r.y-w Il -ÅÅALflA gg p S-Jp- L LSrp U p - Eiendommen har vært i bruk av leietaker siden etableringen av Mesta AS. Leietaker er selv ansvarlig for eventuelle mangler og skader som er påført eiendommen i denne perioden. Dersom slike eventuelle mangler og skader ikke utbedres før oppstart av denne leieavtalen kan ikke leietaker fraskrive seg ansvaret for tidligere påførte skader ved en fremtidig utflytting. Eiendommen ble befart av utleier senest Bilder bl.a fra denne befaringen fremgår av vedlegg Eventuell klage over leieobjektets stand ved overtakelse må fremsettes skriftlig overfor utleier innen 14 dager etter overtakelse. Det som kreves rettet må angis i klagen. Dersom klage ikke er fremsatt i henhold til det foranstående, anses leieobjektets stand akseptert. Forhold som leietaker kjente eller burde kjenne til ved overtakelsen, kan ikke senere gjøres gjeldende som mangel. Leietaker må for øvrig gi skriftlig melding om mulige skader og mangler m.v. innen rimelig tid etter at han burde ha oppdaget dem. 7 LEIETID 7.1 Leieforholdet løper fra til , hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse. Leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden. 7.2 Fristen for å sende flytteoppfordring etter leieforholdets opphør settes til seks måneder, jfr. husleielovens 9-2 tredje ledd. 8 LEIESUM Bygg (mat.nr.inavn) Antall m 2 Leie per m 2 Leie per år eks.mva Garasje 228m Sandlager 104m Tomt I 000 m Sum leie Å-konto felleskostnader Sum leie og â-konto felleskost 9_1 320 Side 3 av 14

40 Leien utgjør NOK ,- pr år (eksklusiv merverdiavgift). 8.2 Leien og eventuelle fellesutgifter forfaller til betaling forskuddsvis hvert kvartal etter påkrav fra utleier. 8.3 Leie og andre ytelser skal betales til utleiers konto etter nærmere angivelse. 8.4 Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på utleiers konto. 8.5 Leietaker dekker alle kostnader tilknyttet leieobjektet av den type som anses som felleskostnader ved flere leietakere i næringsbygg, herunder kostnader som fremgår av vedlagte oversikt, jf. vedlegg 2. Utleier dekker kun kostnader som uttrykkelig er angitt i denne leieavtale. 8.6 Direkte og for egen regning betaler leietaker: Energi til eget leieobjekt, etter egen måler, brøyting/strøing, rengjøring av eget leieobjekt, innvendig vask av vinduer og vaktmestertjenester for egen bruk. Det vises for øvrig til vedlegg Dersom leietaker krever vann til annet enn toalettbruk, vanlig renhold, kantine 0.1., må utleiers samtykke innhentes. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Leietaker må dekke utgiftene i forbindelse med tiltaket, herunder utgifter til egen vannmåler samt vannforbruket. 8.8 I den grad eierskap til/utleie av eiendom blir belagt med særlige skatter og/eller avgifter, skal leietaker betale sin forholdsmessige del etter leie som nevnt i dette punkt 8.1 i forhold til total leie for eiendommen. Forutgående setning gjelder også eiendomsskatt, slik at eiendomsskatt som er eller måtte bli innført for eiendommen, eller endringer i denne, dekkes forholdsmessig av leietaker. 8.9 Ved forsinket betaling av leie og/eller andel fellesutgifter, svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring Leietaker kan ikke foreta motregning i leien med krav leietaker mener å ha mot utleier, med mindre motkravet er skriftlig erkjent av utleier eller avgjort ved rettskraftig dom. Videre kan ikke leietaker i noe tilfelle holde tilbake eller deponere leie eller øvrige ytelser. 9 MERVERDIAVGIFT/SÆRLIGE FORHOLD 9.1 Leietaker skal i leieobjektet drive virksomhet som per i dag er avgiftspliktig/kom pensasjonsberettiget slik avkrysningen viser: A Helt (100 %) n B Delvis:... kvm av totalt...kvm C Ikke (0 %) Med kompensasjonsberettiget menes i denne sammenheng virksomhet som er omfattet av reglene om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv., og som kan omfattes av en frivillig registrering av utleievirksomhet i merverdiavgiftsmanntallet. Side 4avl4

41 Dersom utleier er frivillig registrert i merverdiavgiftsmanntallet for de arealer, eller deler av arealer, leieforholdet omfatter, eller velger å søke om slik registrering, eller slik registrering blir pålagt ved lov, skal leie og eventuelle andre kostnader knyttet til den registrerte del av leieforholdet tillegges merverdiavgift med den til enhver tid gjeldende sats. 9.3 Utleier står fritt til på ethvert tidspunkt i leieperioden å foreta eller endre frivillig registrering av leieobjektet i merverdiavgiftsregisteret. Slik registrering eller endring skal ikke kunne påberopes av leietaker som grunnlag for krav mot utleier. 9.4 Leietaker skal før avtaleinngåelsen fremlegge dokumentasjon for sin virksomhets status med hensyn til merverdiavgift, og skal straks gi utleier underretning om eventuelle endringer i dette i løpet av leieperioden Leietaker er klar over at den faktiske disponering av leieobjektet er avgjørende for utleiers fradragsrett for inngående merverdiavgift. Endret bruk av leieobjektet, i form av enten endret faktisk bruk eller fremleie, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Endret avgiftsmessig belastning for utleier som følge av leietakers endrede bruk, skal anses som slik saklig grunn. 9.5 Dersom utleier plikter å tilbakeføre/justere merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens regler som følge av regelverksendringer, leietakers bruksendring, fremleie, selskapsmessige/organisatoriske endringer, formelle mangler eller forsømmelser og lignende, skal leietaker fullt ut erstatte tilbakeførings-/justeringsbeløpet samt eventuelle rentekrav, tilleggsavgift og øvrige utgifter forbundet med tilbakeføringen/justeringen. Det samme gjelder dersom tilbakeføringskravet/justeringen skjer på grunn av formelle mangler eller forsømmelser, for eksempel manglende oversikt over leietakers/fremleietakers bruk eller manglende bekreftelse på at leietaker i fremleietilfellet er frivillig registrert. Tilsvarende er leietaker i tilfeller som nevnt i dette punkt 9.5 erstatningsansvarlig overfor utleier for eventuelt tap som følge av at utleier får redusert sin fradragsrett med fremtidig virkning. 9.6 Dersom leietaker ønsker å fremleie leieobjektet og utleier har samtykket til dette, plikter leietaker senest innen utgangen av den avgiftstermin fremleieforholdet trer i kraft å søke om frivillig registrering for leieperioden. Eventuelle tap for utleier i form av redusert fradragsrett/justering av inngående avgift som følge av fremleien eller fremleietakers disposisjoner, pliktes erstattet av leietaker. Eventuelle utgifter forbundet med leietakers søknad om frivillig registrering ved fremleie bæres av leietaker. Leietaker er dessuten ansvarlig for at den endelige fremleie skjer til virksomhet som gir rett til frivillig registrering og fradrag for merverdiavgift. 9.7 På bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav plikter leietaker å gi utleier en skriftlig, årlig redegjørelse innen 31. desember over sin bruk av leieobjektet gjennom året, og ved eventuell fremleie også en bekreftelse på at han er frivillig registrert for fremleien. Redegjørelsen skal også inneholde en oppstilling over totale aktiveringspliktige påkostninger som leietaker har foretatt på leieobjektet i løpet av regnskapsåret, herunder totalt påløpt merverdiavgift. Leietaker skal også innhente tilsvarende dokumentasjon fra (alle) eventuelle fremleietakere. Redegjørelsen skal videre inneholde opplysninger om hvorvidt leietaker/fremleier har justeringsplikt eller justeringsrett for inngående merverdiavgift i henhold til merverdiavgiftslovgivning ~bu Side 5avl4

42 samt opplysninger om omfang og varighet av slik justeringsforpliktelse og/eller justeringsrett. Dokumentasjonen skal tilfredsstille de krav som til enhver tid måtte følge av gjeldende regler, og den skal gis på et tidspunkt som gjør at utleier kan overholde egne frister mv. i henhold til merverdiavgiftslovgivningen. Utleier kan gi nærmere instruks om utforming av dokumentasjonen og til hvilket tidspunkt den senest skal være inngitt. 9.8 Ved opphør av leiekontrakten skal leietaker skriftlig gi utleier fullstendige opplysninger om leietakers justeringsplikter og justeringsretter, knyttet til leieobjektet. Med mindre partene skriftlig har avtalt noe annet, skal leietaker innen leiekontraktens opphør sørge for at alle justeringsforpliktelser som leietaker/fremleier har i tilknytning til leieobjektet er betalt / innfridd overfor avgiftsmyndighetene. Dersom det er avtalt overføring av justeringsforpliktelser til utleier, plikter leietaker å gi utleier alle opplysninger/dokumentasjon som er nødvendig for å oppfylle merverdiavgiftslovgivningens dokumentasjonskrav, slik denne lovgivningen måtte være på tidspunkt for overføring av justeringsforpliktelser. Det samme gjelder dersom leietaker har justeringsretter i tilknytning til leieobjektet. 9.9 Leietakers erstatningsplikt etter avsnitt (5) ovenfor gjelder tilsvarende ved brudd på leietakers forpliktelser etter avsnitt (6) - (8). Eventuelle erstatningskrav som følge av mislighold av bestemmelsene i dette punkt 9, forfaller til betaling ved påkrav. Leieavtalens betalingsbestemmelser samt misligholdsbestemmelsene i punkt 19 gjelder tilsvarende. 10 LEIETAKERS BENYTTELSE AV LEIEOBJEKTET 10.1 Leietaker plikter å behandle så vel leieobjektet som eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet Leietaker plikter å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter, vedtekter, instrukser, ordensregler o.l. som er eller måtte bli innført og som kommer til anvendelse på leieforholdet. Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav. Alle offentligrettslige krav, herunder krav fra arbeidstilsyn, helseråd, sivilforsvar, industrivern, brannvern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet, er det leietakers ansvar å oppfylle per overtakelse og for øvrig i leieperioden. Dette medfører at det er leietakers ansvar å oppfylle offentligrettslige krav til leieobjektets tekniske standard som relaterer seg til leietakers drift. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville ha blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjekt i henhold til punkt 5 ovenfor lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier som beskrevet i punkt 12 (3). Denne ansvarsfordelingen gjelder uavhengig av om leietaker eller utleier er adressat for det offentligrettslige kravet. Leietaker plikter på utleiers forespørsel å dokumentere at det foreligger et internkontrollsystem som oppfyller de til enhver tid gjeldende krav Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer an - e, Side 6 av 14

43 herunder leietakere eller naboer. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så oppvarmet at frysing unngås. Kostnadene ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold, er leietakers ansvar Avfall er leietakers ansvar og må deponeres i egne avfalls/søppelkasser for videre deponering/fjerning. Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må leietaker selv besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall kan utleier la avfallet fjerne for leietakers regning For utleie av leieobjekter i 1. etasje til benyttelse for virksomhet rettet mot publikum (for eksempel forretning eller servering) gjelder at leietaker besørger og bekoster alt utvendig renhold, snemåking og strøing mv i henhold til gjeldende politivedtekter. 11 UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET 11.1 Leietaker plikter å gi utleier adgang til leieobjektet i kontor-/forretningstid alle dager, for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering, forandringsarbeid etc. Leietaker skal varsles med rimelig frist. I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har utleier rett til å skaffe seg adgang til leieobjektet uten slikt varsel. 12 UTLEIERS VEDLIKEHOLDS- OG UTSKIFTNINGSPLIKT 12.1 Det påhviler utleier å besørge og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold. Likeledes påhviler det utleier å skifte ut tekniske innretninger anbrakt av utleier, slik som heiser, ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, fyringsanlegg etc., når disse ikke lenger lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte Det påhviler utleier å besørge at bygningen med tekniske innretninger holdes i tilsvarende stand som ved kontraktsinngåelsen, eller bedre, dog slik at alminnelig slitasje må aksepteres av leietaker. Utleier plikter å sørge for alminnelig godt vedlikehold. Kostnader etter dette avsnitt skal dekkes som felleskostnader i henhold til punkt 8.5, eventuelt av leietaker i henhold til punkt Utleier skal sørge for at leieobjektet er i samsvar med de for eiendommen/leieobjektet gjeldende offentligrettslige krav, med mindre annet er avtalt etter denne leieavtales punkt 10, dette punkt 12 eller punkt Avbrudd som ikke er vesentlige, herunder men ikke begrenset til forsyninger av vann, strøm, luft etc., plikter leietaker å tåle uten erstatning eller avslag i leien. 13 LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT 13.1 Det påhviler leietaker å bekoste vedlikehold av leieobjektet i henhold til avtaler som inngås av utleier. Leietaker er klar over at enkelte mindre vedlikeholdsposter, som enkel utskiftning av slitasjedeler (pakninger, filter m.v) ikke nødvendigvis er omfattet av utleiers avtaler, og at slikt vedlikehold i så tilfelle skal besørges og bekostes direkte av leietaker. Eksempler på hvilke kostnadsposter leietaker skal bekoste fremkommer av vedlegg 1. Vedlikehold som er utført i henhold til avtaler inngått av utleier plikter leietaker å betale etter regning med 14 dagers forfall. Ved fakturering er utleier berettiget tiviintii Side 7 av 14

44 % av opprinnelig fakturabeløp i administrasjonshonorar grunnet nødvendig oppfølgning av avtaler som utleier inngår tilknyttet leietakers vedlikeholdsplikt Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også skader etter innbrudd og/eller hærverk i leieobjektet, herunder skader på vinduer, karmer, egen inngangsdør og porter. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes med nye Leietaker plikter å sørge for reparasjon og vedlikehold av de skilt etc. som utleier har gitt tillatelse til å sette opp, se punkt Dersom deler av leietakers vedlikeholdsplikt ikke omfattes av de avtaler utleier inngår, og leietaker ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, er utleier berettiget til, etter skriftlig varsel med 14 dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for leietakers regning. 14 UTLEIERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET I EIENDOMMEN 14.1 Utleier er berettiget til å foreta alle arbeider som måtte være nødvendige til eiendommens forsvarlige vedlikehold eller fornyelse, og til i samme utstrekning å foreta ethvert forandringsarbeid (herunder tilbygg, påbygg m.v.) så vel i som utenfor leieobjektet. Leietaker plikter å medvirke til at ledninger, kanaler og rør etc. til andre deler av eiendommen, kan føres gjennom leieobjektet uten hinder av leietakers innredning etc Leietaker plikter å finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i leien, med mindre ulempene for ham er vesentlige. Utleier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for leietaker. Leietaker skal varsles med rimelig frist Utgifter i forbindelse med offentlige krav om forhøyet teknisk standard som måtte pålegges utleier i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos leietaker i den utstrekning tiltaket kommer leietaker til gode, herunder hensyntatt tiltakets levetid og gjenværende leietid. 15 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN 15.1 Leietaker kan ikke foreta innredning, ominnredning eller annen forandring i eller av leieobjektet uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke, som også kreves om leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp m.v. enn hva leieobjektet ved kontraktstidspunktet var utstyrt med. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Virksomhetsskilt har leietaker, med utleiers skriftlige forhåndssamtykke, rett til å sette opp som sedvanlig etter virksomhetens og eiendommens art og karakter. Leietaker må selv bekoste sitt firmanavn påsatt felles anvisningsskilt etter nærmere avtale med utleier. Solavskjerming må ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke av utseende og plassering. Samtykke etter dette avsnitt (15.2) kan ikke nektes uten saklig grunn Radio- og TV-anlegg m.v., uthengsskap, automater o.l. må ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag. Side 8avl4

45 Endringsarbeider beskrevet i dette punkt 15 tilfaller utleier etter endt leieperiode, med mindre utleier forlanger leieobjektet satt tilbake i sin opprinnelige stand Leietaker er ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser og for øvrig oppfylle alle offentlige krav for eventuelle arbeider som utføres i henhold til dette punkt FORSIKRING 16.1 Hver av partene holder sine interesser forsikret Utleier forsikrer eiendommen/bygningen Leietaker forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, data, varer, driftstap/avbrudd og eget ansvar på kombinert bedriftsforsikring. I tillegg til egne interesser skal leietaker dekke forsikring av dører og vinduer i leieobjektet. Forsikringen skal også dekke skader som følge av innbrudd/ hærverk på/i leieobjektet. Skade påført leietakers medkontrahenter som følge av avbrudd, forsinkelser eller oppgjør i henhold til bestemmelsene i dette punkt 16, er leietakers ansvar. Ved skade på leieobjektet skal leietakers forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før utleiers forsikring benyttes Medfører leietakers virksomhet forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller faste avgifter, eller pålegg fra utleiers forsikringsselskap om investeringer, plikter leietaker å dekke kostnaden. Leietaker plikter å melde til utleier ethvert forhold og/eller endring i forhold ved virksomheten, som kan få følger for eiendommens forsikringspremie. Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade m.v., ut over det som omfattes av de forsikringer utleier har som huseier. Dette gjelder likevel ikke skader som skyldes utleiers mislighold Partene kan kreve at den annen part legger frem forsikringsbevis med vilkår og kvittering for betalt forsikring. Partenes rettslige posisjon skal ikke påvirkes av om forsikringsbevis/kvittering er fremlagt eller ikke. 17 BRANN/DESTRUKSJON 17.1 Blir hele eller vesentlige deler av leieobjektet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet i leietiden, kan utleier erklære seg fri fra alle rettigheter og forpliktelser under leieavtalen. 18 UTLEIERS AVTALEBRUDD 18.1 Leietaker kan kreve avslag i leien i henhold til husleieloven 2-11 som følge av forsinkelse eller mangel, forutsatt at forsinkelsen/mangelen er vesentlig. Denne bestemmelse gjelder både forsinkelse/mangler pr. overtakelse og mangler i leietiden. Leietaker har ikke rett til å holde tilbake eller deponere leie til sikkerhet for de krav leietaker har eller måtte få mot utleier som følge av mangel eller forsinkelse Leietaker kan kreve erstatning for direkte tap som følge av forsinkelse eller mangel i henhold til husleieloven 2-13, forutsatt at forsinkelsen/mangelen er vesentlig. Indirekte tap dekkes ikke. Erstatningens størrelse begrenses uansett til ett kva Is Side 9 av 14

46 leie, med mindre utleier har handlet svikaktig eller grovt uaktsomt. Denne bestemmelse gjelder både forsinkelse/mangler pr. overtakelse og mangler i leietiden Dersom leietaker ønsker å påberope vedvarende eller gjentatt mislighold fra utleiers side som grunnlag for heving, se for øvrig kravene i husleieloven 2-12, krever dette skriftlig forhåndsvarsling med minimum 30 dagers frist om at avtalen kan bli hevet om misligholdet ikke opphører. 19 LEIETAKERS AVTALEBRUDD I UTKASTELSE 19.1 Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade eller mangler som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt fremleietakere, kunder, leverandører og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen. Erstatningsplikten omfatter også utgift som måtte følge av utrydding av utøy Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf ledd (a) i tvangsfullbyrdelsesloven. Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf ledd (b) i tvangsfullbyrdelsesloven Gjør leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen kan utleier heve denne, og leietaker plikter da straks å fraflytte leieobjektet. Forsinket leiebetaling med mer enn 14 dager etter avtalt forfall skal alltid anses som vesentlig mislighold. Det skal også anses som vesentlig mislighold dersom leietaker blir insolvent, innleder gjeldsforhandling eller antas å komme i en slik økonomisk situasjon innen kort tid. Videre anses brudd på sikkerhetsforskrifter/bestemmelser som vesentlig mislighold En leietaker som blir kastet ut eller flytter etter krav fra utleier pga. mislighold eller fraviker leieobjektet som følge av konkurs, plikter å betale leie og andre forpliktelser i henhold til leieavtalen for den tid som måtte være igjen av leietiden. Betalingsplikten suspenderes for den periode utleier får leid ut leieobjektet på ny, til samme eller høyere pris. Leietaker må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og rydding/rengjøring av leieobjektet fører med seg, samt utgifter til ny utleie. I tilfelle av fraflytting på grunn av mislighold, får punkt 20 tilsvarende anvendelse. 20 FRAFLYTTING 20.1 Ved fraflytting, dvs på det avtalte opphørstidspunkt for leieforholdet, skal utleier umiddelbart gis adgang til leieobjektet. Leietaker kan ikke gjøre gjeldende at det er inngått muntlige avtaler om endret fraflyttingstidspunkt Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere leieobjektet ryddiggjort, rengjort, med hele vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand, og med samtlige nøkler/nøkkelkort i slik orden at nøkler/kort er enkelt identifiserbare. Dersom vedlikeholdsplikten etter punkt 13 er oppfylt med alminnelige intervaller i leieperioden, aksepterer utleier normal slit og elde frem til fraflytting. Hvor annet ikke er avtalt i forbindelse med leietakers endringsarbeider (se punkt 15) skal fast inventar, delevegger, ledninger 0.1. ikke fjernes ved fraflytting, men tilfalle utleier uten godtgjørelse. Utleier kan kreve at leietaker ved fraflytting fjerner helt eller delvis leietakers endringsarbeider, herunder innredning og innretninger, ledninger o.a. ha har monte rt i leieobjektet, og at skader og merker som følge av dette utbedres. Oppfylles ikke disse plikter, kan utleier utføre arbeidet for leietakers regning 9~~ Side 10 av 14

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM. -Brakkerigg og garasje med strategisk god plassering. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NÆRINGSEIENDOM. -Brakkerigg og garasje med strategisk god plassering. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NÆRINGSEIENDOM -Brakkerigg og garasje med strategisk god plassering. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Hønsa Brakkerigg Kort sagt - Garasje/verksted og brakkerigg - Strategisk plassering

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 47 Bnr. 32, 60. Dato for befaring 09.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 47 Bnr. 32, 60. Dato for befaring 09.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Hekon - Helgeland Eiendomkontroll Johnny T Pedersen Lars Meyers gt 14, 8622 MO I RANA Tlf: 91186712 E-post: johnny@hekonno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adresse Einmoen,

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1200000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Eiterå Kort sagt - Garasje, oppholdsrom og sandlager - Ca 35 km fra Mo i Rana - Gode eksponeringsmuligheter rett ved

Detaljer

EINMOEN. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EINMOEN. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EINMOEN Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Einmoen Garasje Kort sagt - Anleggsbrakke, Garasje og lagerhall - 15 km fra Nesna sentrum - Stor tomt LIGGER RETT VED FV 17 Boligtype Næringsbygg

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

HESTBRINKEN PRISANTYDNING: KR 480.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

HESTBRINKEN PRISANTYDNING: KR 480.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no HESTBRINKEN PRISANTYDNING: KR 480.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Hestbrinken/Storjord Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Beliggende rett ved E6 SANDLAGER

Detaljer

BØRSELV PRISANTYDNING: KR 1.310.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BØRSELV PRISANTYDNING: KR 1.310.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BØRSELV PRISANTYDNING: KR 1.310.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Børselv Garasje Kort sagt - Garasje, sandlager og brakkerigg - Ca 42 km fra Lakselv - Romslig tomt på ca 10 mål

Detaljer

UTLYSNING DRIFT AV RØDTANGEN CAMPING I HURUM KOMMUNE

UTLYSNING DRIFT AV RØDTANGEN CAMPING I HURUM KOMMUNE KONKURRANSGRUNNLAG UTLYSNING DRIFT AV RØDTANGEN CAMPING I HURUM KOMMUNE Hurum, den 13.11.2014 1. INNLEDNING Driften av campingplassen på Rødtangen er ledig og lyses ut for perioden primo 2015 31.12.2024.

Detaljer

HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR 4.490.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR 4.490.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR 4.490.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Leinesfjord Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - Gode leieavtaler - Fin og sentral beliggenhet - Etterspørsel

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning 750 000,- Fellesgjeld 121 950,- Totalpris: 871 950,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien 1 Bolig

Detaljer

Sisikveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 180 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 322 082,-

Sisikveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 180 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 322 082,- Sisikveien Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 180 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 322 082,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sisikveien 15 D Gunstig inngang i boligmarkedet.

Detaljer

Sjøgata 55E Her får du alt innen rekkevidde. Romslig leilighet i 2. etg med privat balkong og gode solforhold.

Sjøgata 55E Her får du alt innen rekkevidde. Romslig leilighet i 2. etg med privat balkong og gode solforhold. Sjøgata Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 300 000,- Fellesgjeld 207 456,- Totalpris: 1 507 456,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjøgata 55E Her

Detaljer

Setsåbakken. Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,-

Setsåbakken. Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,- Setsåbakken Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,- Juni 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Setsåbakken 6 Innflyttingsklar leilighet

Detaljer

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,-

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- Trostveien Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Ttrostveien 8 a Sentral og romslig bolig

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

Malmveien. Sentrumsnær leilighet med alt på ett plan. Prisantydning 990 000,- Fellesgjeld 227 333,- Totalpris: 1 217 333,- Andel fellesformue:

Malmveien. Sentrumsnær leilighet med alt på ett plan. Prisantydning 990 000,- Fellesgjeld 227 333,- Totalpris: 1 217 333,- Andel fellesformue: Malmveien Sentrumsnær leilighet med alt på ett plan. Prisantydning 990 000,- Fellesgjeld 227 333,- Totalpris: 1 217 333,- Andel fellesformue: 7 736,- August 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Malmveien 4B

Detaljer

Skagen. Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet. Prisantydning,- Fellesgjeld,- Totalpris:,- August 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Skagen. Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet. Prisantydning,- Fellesgjeld,- Totalpris:,- August 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skagen Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet. Prisantydning,- Fellesgjeld,- Totalpris:,- August 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skagen 9 Her kan du få deg en nett og sentrumsnær leilighet med

Detaljer

Sjønstådalen. Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Sjønstådalen. Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjønstådalen Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjønstådalen Nyere fjellhytte med fin standard. Flott utsikt

Detaljer

Sisikveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 190 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 332 082,-

Sisikveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 190 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 332 082,- Sisikveien Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 190 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 332 082,- September 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sisikveien 22 Mulighet for en meget gunstig

Detaljer

Lønneveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 300 000,- Fellesgjeld 310 022,- Totalpris: 1 610 022,-

Lønneveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 300 000,- Fellesgjeld 310 022,- Totalpris: 1 610 022,- Lønneveien Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 300 000,- Fellesgjeld 310 022,- Totalpris: 1 610 022,- September 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Lønneveien 7B Romslig leilighet med alt

Detaljer

Moen. Enebolig med nyere dobbelgarasje i et naturvakkert område. Prisantydning 850 000,- Verditakst 850 000,- September 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Moen. Enebolig med nyere dobbelgarasje i et naturvakkert område. Prisantydning 850 000,- Verditakst 850 000,- September 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Moen Enebolig med nyere dobbelgarasje i et naturvakkert område. Prisantydning 850 000,- Verditakst 850 000,- September 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Moen Enebolig med nærhet til naturen - Barnevennlig

Detaljer

Tangveien. Oppusset enebolig med god plass Prisantydning,- Verditakst 2 800 000,- April 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Tangveien. Oppusset enebolig med god plass Prisantydning,- Verditakst 2 800 000,- April 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Tangveien Oppusset enebolig med god plass Prisantydning,- Verditakst 2 800 000,- April 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Tangveien 6 Sjarmerende bolig med spennende løsning over flere plan. - Mye oppusset

Detaljer